statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Tabela 76-Deleži po občini Sevnica, Gospodarske družbe 2010, 2013, 2015

Deleži po občinah v Posavju

Gospodarske družbe

Število družb Število zaposlenih Dodana vrednost na zaposlenega (v

EUR)

Leto 2010 2013 2015 2010 2013 2015 2010 2013 2015

Sevnica 210 235 251 2.205 1.994 2.121 23.115 23.328 30.626

Vir: Gospodarska zbornica Slovenje.

Tabela 77-Deleži po občini Sevnica, Samostojni podjetniki 2010, 2013, 2015

Deleži po občinah v Posavju

Samostojni podjetniki

Št. podjetnikov Število zaposlenih Dodana vrednost na zaposlenega (v

EUR)

Leto 2010 2013 2015 2010 2013 2015 2010 2013 2015

Sevnica 667 645 564 829 517 517 24.251 34.627 34.894

Vir: Gospodarska zbornika Slovenije.

114

More magazines by this user