statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

IME NASLOV KONTAKT NASTANITVENA

PONUDBA

Hotel Ajdovec

Gostinsko podjetje Sevnica d.o.o.

Trg svobode 1, 8290 Sevnica

Telefon: 031 650 987

E-pošta:

gostinsko.podetje.sevnica@amis.net

info@hotel-ajdovec.com

http://www.hotel-ajdovec.com

Število sob: 11, število

apartmajev: 2

število stalnih ležišč: 25

Neokrnjena narava

Poslovno svetovanje, Mojca Kuzmički s.p.

Pečje 27, 8290 Sevnica

Telefon: 041 647 596

E-pošta: mojca.kuzmicki@gmail.com

Število hiš:1

število stalnih ležišč:3

Pizzerija Javor

PTG BERK proizvodnja trgovina gostinstvo d.o.o.

Krmelj 59, 8296 Krmelj

Telefon: 031 786 160

E-pošta: tusmarket.berk@siol.net

Število sob:8

število stalnih ležišč: 20

Slavka Grobelnik-nosilka

dopolnilne dejavnosti na kmetiji -

Turistična kmetija z nastanitvijo

Slavka Grobelnik-nosilka dopolnilne dejavnosti

na kmetiji - Turistična kmetija z nastanitvijo

Podvrh 39, 8292 Zabukovje

Telefon: 041 335 257

E-pošta: info@grobelnik.si

http://www.grobelnik.si

Število sob: 10

Število stalnih ležišč: 22

Srednja šola Sevnica

Šolski center Krško – Sevnica

Savska cesta 2, 8290 Sevnica

Telefon: 040 639 016

E-pošta: tajnistvo@sc-krsko.si

http://www.sckrsko.si/index.phph/hostel

Prostor za avtodome in

prikolice: 2

število stalnih ležišč: 38

Tončkov dom na Lisci

Turistična kmetija z nastanitvijo

Celestina

Gostinstvo Krašovec d.o.o.

Podgorica 36, 8290 Sevnica

Nežka Celestina-nosilka dopolnilne dejavnosti na

kmetiji

Marendol 24, 8295 Tržišče

Telefon: 03 57 35 016

040 233 753

041 496 545

E-pošta: dom.lisca@gmail.com

Spletna stran: www.lisca-dom.com

Telefon: 041 239 408

031 770 068

E-pošta: nezkacelestina@gmail.com

Število sob: 16

število stalnih ležišč: 42

Število sob: 4

število stalnih ležišč: 8

Vinski Dvor Deu

Vinski Dvor Deu, gostinstvo, Ivan Deu s.p.

Malkovec 11, 8295 Tržišče

Vir: Ajpes, Register nastanitvenih obratov, 2018.

Telefon: 040 368 359

030 606 885

E-pošta: info@deu-mokronog.si

http://www.deu-mokronog.si

Število sob: 9

število stalnih ležišč: 18

117

More magazines by this user