statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

drugim za najbolj varno podjetje, mesto, inovativno varnostno rešitev in medijsko podporo, v kategoriji najbolj varna občina pa si je v kategoriji

majhnih in srednje velikih občin priznanje prislužila Občina Sevnica. Naziv je bil podeljen na podlagi odgovorov na vprašanja, kako občinske

uprave pristopajo k reševanju splošne varnostne problematike in k zagotavljanju čim višje stopnje varnosti svojih občanov oziroma k

preprečevanju kriminalitete. Splošna varnost se v občini Sevnica ohranja na visokem nivoju zaradi več dejavnikov, med njimi investicij v cestno

infrastrukturo za povečanje prometne varnosti, investicij v nove prostore in opremo javnih služb s področja zdravstva, gasilstva in civilne

zaščite, zaradi dobrega medsebojnega povezovanja in sodelovanja javnih služb, njihovega hitrega odziva in skupnega pristopa k iskanju

rešitev. Vse to pomembno vpliva k vzdrževanju socialno-varnostnega stanja. Občina Sevnica in druge ustanove so v letu 2016 organizirale

številne raznovrstne dogodke preko različnih projektov za vse generacije, skozi katere so se udeleženci seznanili s samozaščitnim ravnanjem

in drugimi načini, kako prispevati k večji osebni varnosti in tudi splošni varnosti v občini, med njimi zaščitno-reševalne vaje in druge

preventivne akcije, izpostavljene dobre prakse pa so bile tudi širitev mreže defibrilatorjev, delovanje bivalne enote ter druge. Naziv je rezultat

sodelovanja in povezanega dela vseh služb, povezanih v Socialno-varnostni sosvet Občine Sevnica.

- naziv PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNO MESTO v letih 2017, 2018

Občina Sevnica je v letu 2017 prvič prejela priznanje »prostovoljstvu prijazno mesto«. Na Gradu Negova v občini Gornja Radgona je v okviru

nacionalnega tedna prostovoljstva, v organizaciji Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, potekala

slavnostna podelitev priznanj. Med 18 slovenskimi občinami, ki zgledno podpirajo prostovoljske organizacije, je prejemnica postala tudi Občina

Sevnica. Prostovoljstvo je najbolj živo tam, kjer je za vlaganje in spodbujanje k aktivni participaciji na lokalnem nivoju največ posluha.

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, že več kot dvajset let spodbuja razvoj prostovoljstva v Sloveniji. Pri tem je

izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev. S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« izpostavijo

občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela

občanov za življenje v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo, podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj

prostovoljstva v svoji občini. V obrazložitvi priznanja, ki ga je v imenu Občine Sevnica sprejel podžupan Janez Kukec, so podeljevalci priznanja

med drugim zapisali, da je v občini Sevnica v prostovoljstvu aktivna skoraj tretjina vseh občanov. Prostovoljskim organizacijam občina nudi

finančno podporo in uporabo občinskih prostorov za prostovoljske aktivnosti – za programe, redno delo, izobraževanja in usposabljanja.

Prostovoljske organizacije dodeljena sredstva uporabijo za delovanje, nakup opreme in obnovo prostorov, potrebnih za njihovo delovanje.

Načrtno so sofinancirane aktivnosti s področja prostovoljskega dela mladih. Župan in zaposleni v občinski upravi k razvoju prostovoljstva

prispevajo tudi sami.

- priznanje za AKTIVNO SODELOVANJE V PROJEKTU EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI, v kategoriji nemestnih občin v letu 2017

Med 16. in 22. septembrom Evropo povezuje Evropski teden mobilnosti. Gre za tradicionalno evropsko pobudo, ki lokalne skupnosti spodbuja

k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov, prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti pa vsako leto povežejo na

tisoče sodelujočih mest. V letu 2017 so se v sevniški občini zvrstili številni dogodki. Komisija Ministrstva za infrastrukturo je med 71

slovenskimi občinami, ki so sodelovale z aktivnostmi, dogodki in trajnostnimi ukrepi, izbrala in s priznanji nagradila najbolj aktivne. Med tremi

11

More magazines by this user