statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

7. 40480 Žrelo nad Radno Spodmol, kevdrc

8. 40633 Jama v Štegini Spodmol, kevdrc

9. 41834 Matkovo brezno Brezno

10. 50423 Jama pod Pečjami Jama s stalnim tokom

11. 48762 Jama v mirnski debri Jama občasni izvir

12. 48009 Spodmol nad tunelom Poddobje Spodmol, kevdrc

13. 48010 Kališka jama Vodoravna jama

14. 48013 Baršnca Brezno

15. 48014 Kluški pruh Jama z breznom in etažami,

poševna jama

16. 48171 Rupa nad Kozmosom Brezno

17. 48173 Kališko okno Vodoravna jama

LOKALNO ZAVAROVANA OBMOČJA

ZAP. EVIDENČNA

IME

STATUS

ŠT. ŠTEVILKA ENOTE

1. 1118 Rastišče Cluzijevega svišča na Naravnih spomenik

Lovrencu

2. 1119 Grad Sevnica z grajskim parkom Spomenik oblikovane narave

NATURA 200

ZAP. SDS ID OBMOČJE POVRŠINA HA

ŠT.

1. SI3000134 Ajdovska peč 47,21 ha

2. SI3000266 Kameniški potok 129,64 ha

3. SI3000340 Hinja s potoki 18,77 ha

4. SI3000135 Raja peč 11,05 ha

5. SI3000059 Mirna 547,29 ha

6. SI3000192 Radulja s pritoki 130 ha

7. SI3000321 Čolniški potok s pritoki 13,20 ha

8. SI3000153 Vrhek 0,94 ha

9. SI3000085 Boštanj 6,25 ha

10. SI300274 Bohor 683 ha

123

More magazines by this user