statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

11. SI3000026 Posavsko hribovje 351 ha

12. SI3000280 Veliko Kozje 603,86

OBJEKT NARAVNE VREDNOTE

ZAP. IDENT.ŠT. IME KRATKA OZNAKA

ŠT.

1. 4417 Zabukovje nad Sevnico-nahajališče

mineralov

Kamnolom s pojavi svinčevocinkovega

orudenja v Zabukovju

nad Sevnico

2. 5871 Budna vas- lipa Vaška lipa v Budni vasi

3. 5872 Novi Grad- topoli Topoli na Starem gradu

severozahodno od Novega

Grada

4. 5904 Lepi Dob-hrasta Hrasta severozahodno od kmetije

Lepi Dob pri Jesenicah

5. 5583 Sevnica-platane pri gradu Platane pri gradu Sevnici

6. 5578 Drušče-izvir Močan izvir na travniku med

Velikimi Druščami

OBMOČJE NARAVNE VREDNOTE

ZAP.

IME KRATKA OZNAKA POVRŠINA HA

ŠT.

1. Lisca Travniki z ilirsko floro in gozdovi na

1,917,34 ha

vršnem delu Lisce

2. Boštanj pri Sevnicirastišče

Rastišče rumenega

63,25 ha

rumenega

sleča

sleča(Rhododendoron luteum)

zahodno od Boštanja pri Sevnici

3. Veliko Kozje Skalovita pobočja in gozdovi na

7.793,96 ha

Velikem Kozju

4. Krvavka Skalni osamelec zahodno od

13,66 ha

Žirovnice

5. Vetrovka Skalni osamelec zahodno od

4,21 ha

Žirovnice

6. Gladka peč nad Apnenčasta skala zahodno od 1,64 ha

124

More magazines by this user