statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Žirovnico

Žirovnice pri Zidanem Mostu

7. Grahovica Levi pritok Mirne 324,38 ha

8. Pečje Skalni osamelci nad levim bregom

16,43 ha

Save južno od naselja Pečje

9. Prloge-suha kraška Kraška dolina vzhodno od vasi Hudo

153,32 ha

dolna

Brezje

10. Mirna Reka z ohranjenim zgornjim tokom in

1,821,12 ha

mokrišči v Mirnski dolini

11. Žirovniški potok Soteska Žirovniškega potoka, levega

150,52 ha

pritoka Save, pred Zidanim Mostom

12. Žigmanca Dolina potoka v Krškem hribovju, levi

108,74 ha

pritok Čolniščka severno do Bučke

13. Hubajniški potok Levi pritok Radulje severno od Bučke 288,71 ha

14. Kostajnščica Levi pritok Goboščice s skupnim

677,81 ha

izlivom v Jeseniščico, ki se v bližini

Mokronoga zlije v Mirno

15. Dolski potok Dolina potoka severno od Škocjana,

536,66 ha

levi pritok Radulje

16. Črni potok Levi pritok Urbinčka severno od

88,24 ha

Gorenje Radulje

17. Stanjski potok Desni pritok Blanščice s slapom in

191,17 ha

slapiši na Bohorju

18. Rakovnik Dolina potoka, desni pritok Laknice

228,54 ha

severozahodno od Zbur

19. Vejar- Dolenje Potok v povirju Čolniščka severno od

36,09 ha

Radulje

Štrita

20. Jesenk Potok s poplavno ravnico, levi potok

412,76 ha

Dolskega potoka oziroma Radulje

severno od Škocjana

21. Radov Levi pritok Laknice zahodno od

321,78 ha

Gornje Stare vasi

22. Urbinček Dolina potoka v Krškem hribovju, levi

316,42 ha

pritok Čolniščka severno od Bučke

23. Lovrenc-rastišče Rastišče kluzijevega svišča(Gentiana 43,34 ha

125

More magazines by this user