statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

kluzijevega svišča clusii)na Lovrencu

24. Krmelj- ribnika Ribnika južno od Kamnika 25,39 ha

25. Sevnična-soteska Soteska Sevnične, levega pritoka

646,34 ha

Save, med Lisco in Bohorjem

26. Kameniški potok s Ravniški potok s pritoki, levi pritok

261,18 ha

pritoki

Mirne

27. Topolovec- rastišče Rastišče rumenega sleča na

32,90 ha

rumenega sleča jugovzhodnem pobočju pod cerkvijo

na Topolovcu

28. Gomila- termalni

izviri

Termalni izviri pri Gomili južno od

Birne vasi

503 ha

29. Vrhek- rastišče

rumenega sleča

Rastišče rumenega sleča v Vrhku pri

Tržiču

Vir: Zavod za varstvo narave, 2018.

30,14 ha

Tabela 83-Kulturna dediščina v občini Sevnica

Zap.

št.

Evidenčna

številka

enote

Ime

1. 14723 Apnenik pri Boštanju- Grad Stari

grad

2. 28995 Apnenik pri Boštanju – Nackova

zidanica

3. 18566

14724

Arto-Dvorec Impoljca

Birna vas-Gomila Ajdovski grob

4. 29637 Blanca-Arheološko najdišče

Blanško polje

Zvrst dediščine

arheološka

najdišča

stavbe

stavbe s parki in

vrtovi

arheološka

najdišča

5. 19158 Blanca-Blanško polje kulturna krajina

6. 28753 Blanca-Kašča na domačiji Blanca stavbe

32

7. 1653 Boštanj-Cerkev sv. Križa stavbe

8. 14726 Boštanj-Gomila Na gavgah arheološka

Zap.

št.

Evidenčna

številka

enote

Ime

najdišča

9. 1660 Boštanj-Kapela sv. Nikolaja stavbe

10. 2428 Budna vas- Cerkev sv. Miklavža stavbe

11. 29467 Cerovec pri Šentjanžu- Zupanova

domačija

stavbe

12. 28996 Čanje-Bolančičev kozolec stavbe

13. 3359 Čanje-Cerkev Marijinega

stavbe

vnebovzetja na Grački gori

14. 3355 Čanje-Cerkev sv. Neže stavbe

15. 3115 Čelovnik- Cerkev sv. Duha stavbe

16. 24004 Dolenji Boštanj-Domačija Dolenji

Boštanj 60

stavbe

Zvrst dediščine

126

More magazines by this user