statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Tabela 85-Prenočitvene zmogljivosti po skupinah nastanitvenih objektov, Sevnica 2008, 2010, 2012, 2014, 2017

Prenočitvene zmogljivosti po: SKUPINE NASTANITVENIH OBJEKTOV, MERITVE, OBČINE , LETO

Sevnica

2008 2010 2012 2014 2017

Skupine

nastanitvenih

objektov -

SKUPAJ

Hoteli in podobni

nastanitveni objekti

Število objektov ... ... ... ... ...

Število sob 49 46 49 37 67

Zmogljivosti - ležišča - SKUPAJ 146 140 140 111 180

Zmogljivosti - ležišča - stalna 143 138 139 110 174

Število objektov 4 2 3 3 5

Število sob 40 22 27 19 33

Zmogljivosti - ležišča - SKUPAJ 88 47 56 41 71

Zmogljivosti - ležišča - stalna 87 47 55 40 65

Kampi Število objektov - - - - -

Število sob - - - - -

Zmogljivosti - ležišča - SKUPAJ - - - - -

Zmogljivosti - ležišča - stalna - - - - -

Ostali nastanitveni

objekti

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Število objektov ... ... ... ... ...

Število sob 9 24 22 18 34

Zmogljivosti - ležišča - SKUPAJ 58 93 84 70 109

Zmogljivosti - ležišča - stalna 56 91 84 70 109

Letni podatki o obsegu turističnega prometa niso enaki seštevku mesečnih podatkov, saj vključujejo tudi

turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z manj kot 10 stalnimi ležišči.

135

More magazines by this user