statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Tabela 88-Število kmetijskih gospodarstev po rabi zemljišč po površini v ha, Sevnica 2000, 2010

Kmetijska gospodarstva po: OBČINE, RABA ZEMLJIŠČ, LETO , MERITVE

2000 2010

Površina

(ha)

Število

kmetijskih

Površina

(ha)

Število kmetijskih

gospodarstev

gospodarstev

VSA

16.042 1.441 15.318 1.399

ZEMLJIŠČA

V UPORABI

KMETIJSKA 7.693 1.441 7.360 1.397

ZEMLJIŠČA

Sevnica

KMETIJSKA 7.249 1.441 7.146 1.397

ZEMLJIŠČA

V UPORABI

Njive 1.613 1.381 1.289 1.138

Žita 838 1.039 530 727

Pšenica in

259 599 105 249

pira

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Tabela 89-Število kmetijskih gospodarstev in kmetijskih zemljišč v uporabi, Sevnica 2000 in 2010

Kmetijska gospodarstva po: MERITVE, OBČINE , LETO

Sevnica

2000 2010

Število kmetijskih gospodarstev 1.441 1.399

Kmetijska zemljišča v uporabi (ha) 7.249 7.146

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

138

More magazines by this user