statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Tabela 92-Število glav živine Sevnica 2000 in 2010

Glave velike živine (GVŽ) po: MERITVE, OBČINE , LETO

Sevnica

2000 2010

Število glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo 4,6 4,7

Število glav velike živine na ha kmetijskih zemljišč v uporabi 0,92 0,92

Število glav velike živine (GVŽ) na 1.000 prebivalcev 381 375

Delež kmetijskih gospodarstev, ki redijo živino (v %) 92,8 82,6

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Tabela 93-Število velikostnih razredov Sevnica, 2000 in 2010

Kmetijska gospodarstva po: OBČINE, VELIKOSTNI RAZRED KZU, LETO , MERITVE

2000 2010

Površina

(ha)

Število

kmetijskih

gospodarstev

Površina

(ha)

Število

kmetijskih

gospodarstev

Velikostni razred KZU - SKUPAJ 7.249 1.441 7.146 1.397

Velikostni razred KZU - več kot 0 po pod 2

388 332 385 363

Sevnica

ha

Velikostni razred KZU - 2 do pod 5 ha 1.975 582 1.819 557

Velikostni razred KZU - 5 do pod 10 ha 2.667 384 2.192 316

Velikostni razred KZU - 10 ha ali več 2.219 143 2.751 161

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

142

More magazines by this user