statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Tabela 105-Skupne dolžine javnih poti na območju krajevnih skupnosti občine Sevnica 2014

JAVNE POTI-SEVNICA 2014

Javne poti na območju občine-SKUPAJ

JP Blanca

JP Boštanj

JP Dolnje Brezovo

JP Krmelj

JP Loka pri Zidanem Mostu

JP Primož

JP Sevnica

JP Studenec

385.459 m

25.189 m

52.023 m

1.314 m

11.217 m

27.724 m

12.053 m

73.178 m

16.316 m

JP Šentjanž

68.557 m

JP Tržišče

53.204 m

JP Zabukovje 44.684m

Vir: Uradni list RS, št. 3/2015 z dne 16.1.2015

157

More magazines by this user