statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

12. OKOLJE

12.1 KOLIČINA ODPADKOV

Tabela 109-Količina odpadkov zbranih z javnim odvozom v kg/prebivalca, Sevnica

2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016

Nastali, zbrani in odloženi komunalni odpadki po: OBČINE, KAZALNIK , LETO

Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca)

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Sevnica

169 268 274 351 324 288 285 299

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, preračun Statistični urad Republike Slovenije.

165