statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Tabela 110-Količina odpadkov zbrane z javnim odvozom v kg, Sevnica 2007−2017

Leto

Vključeni

prebivalci

Količina

odloženih

zbranih

komunalnih

odpadkov (kg)

Odpadki

Gospodinjstev

(kg)

Odpadki

gospodarstva

(kg)

Odpadki na

vključenega

prebivalca (kg)

(To povprečje

vsebuje ind.

odpadke!)

Ekološki

otoki

2007 15.130 4.605.220 2.378.596 2.226.624 304,4 45

2008 15.397 5.257.960 2.540.646 2.717.314 341,5 45

2009 15.703 4.911.570 2.342.819 2.568.751 312,8 56

2010 15.647 4.741.520 2.304.379 2.437.141 303 63

2011 15.680 4.043.410 1.981.271 2.062.139 257,9 88

2012 15.766 3.378.210 1.520.195 1.858.015 214,3 125

2013 15.738 3.215.230 1.446.853 1.768.377 204,3 128

2014 15.776 2.962.630 1.364.380 1.598.250 187,8 142

2015 15.827 2.852.400 1.454.724 1.397.676 180,2 151

2016 15.950 2.770.080 1.337.949 1.432.131 173,7 159

2017 15.976 2.701.170 1.241.808 1.459.362 169,1 162

Vir: Komunala Sevnica

167

More magazines by this user