statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA

Komunala kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda upravlja 7 kanalizacijskih sistemov na območju Sevnica, v

naseljih Kompolje, Gabrijele, Boštanj, Dolenji Boštanj, Radna, Log, Orehovo, na Lisci.

V spodnji tabeli so prikazane količine odvedene vode, število priključkov in število oseb, vključenih v odvajanje odpadnih voda ločeno

po posameznih kanalizacijskih sistemih.

Tabela 113-Prikaz količin odvedenih vod, število priključkov in število oseb, vključenih v odvajanje odpadnih voda

Prikaz količin odvedenih vod, število priključkov in število oseb, vključenih v odvajanje odpadnih voda

Število Kanalizacijski

sistem

Število

oseb

Število priključkov Odpadna voda-m 3

Gospodinjstva Gospodarstvo,

javne

ustanove

Gospodinjstva Gospodarstvo,

javne

ustanove

Skupaj

1 Sevnica 1 4.184 1.054 212 172.721 84.373 257.094

2 Boštanj 2 1.022 290 37 44.900 17.084 61.984

3 Gabrijele 128 38 - 5.458 - 5.458

4 Kompolje 62 16 - 2.240 - 2.240

5 Orehovo 17 12 - 303 - 303

Skupaj 5.413 1.410 249 225.622 101.457 327.079

Vir: Letno poročilo Komunale Sevnica, marec 2018

Opomba:

1 - v kanalizacijski sistem vključene količine in priključki Lisca

2 -pod kanalizacijski sistem Boštanj so vključena naselja Boštanj, Dolenji Boštanj, Radna in Log

171

More magazines by this user