statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

STANOVANJSKE RAZMERE

Onesnaženost okolja-dežel gospodinjstev, ki imajo težave z onesnaženostjo okolja, umazanijo ali drugimi okoljskimi problemi, ki jih povzročata

promet in industrija.

STANOVANJSKE RAZMERE

Prisotnost kapitala-delež gospodinjstev, ki imajo težave s kriminalom, z nasiljem ali vandalizmom v okolišu, kjer bivajo.

LETO

Rezultati statističnega raziskovanja SILCA izhajajo iz ankete, zvedene v začetku posameznega leta, in iz registrov ter administrativnih virov, ki

se večinoma nanašajo na leto pred izvedbo ankete.

Tabela 117-Stopnja prenaseljenosti-Posavska, 2011-2017

Stopnja prenaseljenosti stanovanja po: STATISTIČNA REGIJA, MERITVE , LETO

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Stopnja prenaseljenosti 17,5 22,2 19,4 21,1 17,1 9 11

Posavska

stanovanja (% oseb)

Število oseb v prenaseljenih 11.000 15.000 13.000 15.000 13.000 6.000 8.000

stanovanjih

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SILC).

Stopnja prenaseljenosti stanovanja je odstotek oseb, ki živijo v stanovanjih s premajhnim številom sob glede na število članov gospodinjstva.

Pogoj, da je stanovanje prenaseljeno, je, da nima vsaj ene sobe na gospodinjstvo in hkrati še ene sobe za vsak par, par sobe za vsako

polnoletno samsko osebo, ene sobe za dva otroka istega spola, stara od 12 do 17 let, in ene sobe za 2 otroka, mlajša od 12 let.

Od leta 2011 dalje se med sobe štejejo tudi kuhinja, če meri vsaj 6m 2 in jo gospodinjstvo uporablja tudi kot jedilnico, dnevno sobo, delovno

sobo ali za podobne namene.

MERITVE

- število oseb v prenaseljenih stanovanjih

Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

174

More magazines by this user