statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Tabela 118-Posedovanje izbranih dobrin, Slovenija-Posavje 2008 - 2017

Posedovanje izbranih dobrin po: DOBRINA, MERITVE, STATISTIČNA REGIJA , LETO

Delež gospodinjstev, ki dobrino posedujejo

Delež gospodinjstev, ki si dobrine ne morejo privoščiti

SLOVENIJA Posavska SLOVENIJA Posavska

2008 2010 2012 2014 2017 2008 2010 2012 2014 2017 2008 2010 2012 2014 2017 2008 2010 2012 2014 2017

Telefon 99 99 99 99 99 99 98 98 100 100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

(fiksni

ali

mobilni)

Barvni 98 98 97 97 98 94 97 98 94 98 1 1 1 1 1 2 0 1 4 0

TV

Osebni 64 66 70 74 78 61 63 68 69 79 6 6 6 6 5 7 6 6 12 4

računaln

ik

Pralni 98 98 98 98 98 98 96 99 99 99 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0

stroj

Avto 83 81 82 82 84 88 83 84 84 83 5 5 6 6 6 5 6 2 3 6

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

175

More magazines by this user