statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Tabela 122-Stanovanjski standardi, Občine Posavja, 2011 in 2015

Stanovanjski standard po: STANOVANJSKI STANDARDI, OBČINE , LETO

Bistrica ob Brežice Kostanjevica Krško Radeče Sevnica

Sotli

na Krki

2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015

Število stanovanj 645 621 10.727 10.439 1.038 1.018 10.520 10.329 1.896 1.857 7.565 7.374

Povprečno število oseb v 3,2 3,2 3,1 3 3,4 3,3 3,1 3,1 2,9 2,9 3 3

stanovanju

Delež naseljenih stanovanj, ki

nimajo vseh elementov

osnovne infrastrukture (%)

11,5 9,7 6 4,9 10,1 8,6 6,7 5,6 6 5,6 9,3 6,8

Delež naseljenih stanovanj z 3,6 3,7 2,9 2,1 4,8 3,9 4 3,5 2,5 2,2 3,4 3,2

manj kot 10 m2 uporabne

površine na osebo (%)

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

STANOVANJSKI STANDARDI- Osnovni elementi infrastrukture: notranje stranišče, kopalnica, voda in elektrika.

LETO-stanje na 1.1.

179

More magazines by this user