statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Tabela 125-Naseljena, nenaseljena stanovanja, stanovanja za sezonsko rabo, prazna stanovanja, Občine Posavja, 2011, 2015

Stanovanja po: OBČINE, MERITVE, NASELJENOST , LETO

Število stanovanj

Naseljenost - Naseljena stanovanja Nenaseljena Stanovanja za sezonsko Prazna stanovanja

SKUPAJ

stanovanja ali sekundarno rabo

2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015

Bistrica ob 645 621 442 431 203 190 30 32 173 158

Sotli

Brežice 10.727 10.439 7.734 7.842 2.993 2.597 711 623 2.282 1.974

Kostanjevica 1.038 1.018 710 744 328 274 35 35 293 239

na Krki

Krško 10.520 10.329 7.910 7.962 2.610 2.367 235 203 2.375 2.164

Radeče 1.896 1.857 1.494 1.466 402 391 36 36 366 355

Sevnica 7.565 7.374 5.509 5.532 2.056 1.842 262 250 1.794 1.592

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Naseljenost-SKUPAJ predstavlja seštevek naseljenih in nenaseljenih stanovanj (brez stanovanj za sezonsko ali sekundarno rabo in

praznih stanovanj).

183

More magazines by this user