statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Slika 45-Delež naseljenih in nenaseljenih stanovanj glede na skupno število stanovanj v posamezni občini, 2015

70,00

60,00

60,16

57,59

62,71

65,21

60,03

53,14

50,00

40,00

30,00

20,00

23,43

19,48

19,92

15,14

21,21

18,50

18,64

17,04

17,39

15,79

19,99

17,27

10,00

0,00

3,95 4,78

2,71

2,71

1,60 1,60

Bistrica ob Sotli Brežice Kostanjevica na Krki Krško Radeče Sevnica

Naseljena stanovanja 2015 Nenaseljena stanovanja 2015 Stanovanja za sezonsko ali sekundarno rabo 2015 Prazna stanovanja 2015

Vir: Statistični urad RS

185

More magazines by this user