statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Tabela 5-Povprečna starost prebivalstva, Slovenija – Sevnica 2000, 2007, 2014, 2018

Prebivalstvo po: OBČINE, SPOL, KAZALNIK , POLLETJE

Povprečna starost (leta)

1.1.2000 1.1.2007 1.1.2014 1.1.2018

SLOVENIJA Spol - 38,6 40,8 42,3 43,2

SKUPAJ

Moški 36,9 39,2 40,7 41,7

Ženske 40,3 42,5 43,8 44,7

Sevnica Spol - 37,9 40,1 43,3 44,2

SKUPAJ

Moški 36,1 38,3 41,5 42,6

Ženske 39,7 41,9 45,2 46,0

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Tabela 6-Število prebivalcev na km², Slovenija – Sevnica 2011, 2014, 2018

Gostota naseljenosti in indeks feminitete po: MERITVE, OBČINE , POLLETJE

1.1.2011 1.1.2014 1.1.2018

Gostota naseljenosti SLOVENIJA 101,1 101,7 102,0

Sevnica 64,6 64 64,1

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

21

More magazines by this user