statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

8.3 PRIHODI IN PRENOČITVE TURISTOV ............................................................................................................................................... 134

9. KMETIJSTVO .............................................................................................................................................................................................. 136

9.1 ZEMLJIŠČA IN RABA ZEMLJIŠČ......................................................................................................................................................... 136

9.2 GOZDARSTVO IN VZREJA ŽIVALI ...................................................................................................................................................... 145

9.3 KMETIJSKA GOSPODARSTVA IN DRUŽINSKE KMETIJE ................................................................................................................. 147

10. GRADBENIŠTVO ..................................................................................................................................................................................... 150

10.1 GRADBENA DOVOLJENJA .............................................................................................................................................................. 150

11. TRANSPORT ........................................................................................................................................................................................... 153

11.1 CESTNA VOZILA .............................................................................................................................................................................. 153

11.2 JAVNE POTI ...................................................................................................................................................................................... 154

11.3 JAVNA RAZSVETLJAVA ................................................................................................................................................................... 161

11.4 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA ......................................................................................................................................................... 162

12. OKOLJE ................................................................................................................................................................................................... 165

12.1 KOLIČINA ODPADKOV..................................................................................................................................................................... 165

12.2 VODA ................................................................................................................................................................................................ 169

13. STANOVANJSKI POGOJI ....................................................................................................................................................................... 173

14. INDEKS RAZVOJNE OGROŽENOSTI .................................................................................................................................................... 186

15. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN ......................................................................................................................................................... 188

2

More magazines by this user