statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Tabela 27-Medobčinski delovni migranti po občini prebivališča in občini delovnega mesta

Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov] po: MERITVE, LETO, OBČINE , SPOL

Bistrica ob Brežice Kostanjevica Krško Radeče Sevnica

Sotli

na Krki

Spol -

SKUPAJ

Spol -

SKUPAJ

Spol - SKUPAJ Spol -

SKUPAJ

Spol -

SKUPAJ

Spol -

SKUPAJ

Medobčinski delovni migranti po občini 2000 241 2.695 - 2.550 861 2.080

prebivališča

2017 346 4.383 773 4.790 1.111 3.627

Medobčinski delovni migranti po občini 2000 133 1.101 - 2.486 304 1.346

delovnega mesta

2017 140 1.909 533 3.700 365 1.744

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

55

More magazines by this user