statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Tabela 29-Registrirane brezposelne osebe, Občine 12/2005, 12/2010, 12/2017

Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje

registrirane brezposelnosti po: SPOL, OBČINE, MERITVE , MESEC

Registrirane brezposelne osebe

1.12.2005 1.12.2010 1.12.2017

Bistrica ob Sotli 77 80 44

Brežice 1.229 1.465 1.330

Spol - SKUPAJ

Kostanjevica na Krki - 125 91

Krško 1.550 1.694 1.499

Radeče 229 241 177

Sevnica 851 1.119 653

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Tabela 30- Stopnja registrirane brezposelnosti, Občine 12/2005, 12/2010, 12/2017

Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti po:

SPOL, OBČINE, MERITVE , MESEC

Stopnja registrirane brezposelnosti

1.12.2005 1.12.2010 1.12.2017

Bistrica ob Sotli 13 13,1 7,6

Brežice 11,8 13,5 10,5

Kostanjevica na

- 10,5 7,8

Spol - SKUPAJ Krki

Krško 12,2 14 12,2

Radeče 11 11,9 9,0

Sevnica 10,8 13,7 8,0

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

57

More magazines by this user