statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

5. IZOBRAŽEVANJE

5.1 PREDŠOLSKA VZGOJA

Tabela 32-Število otrok, vključenih v vrtce, Sevnica 2007−2018

Otroci v vrtcih po: OBČINA STALNEGA PREBIVALIŠČA, SPOL , ŠOLSKO LETO

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Spol -

483 469 470 529 577 611 486 616 646 672 662

SKUPAJ

Sevnica Dečki 260 250 235 279 289 319 253 311 335 348 335

Deklice 223 219 235 250 288 292 233 305 311 324 327

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Tabela 33-Število in delež otrok, vključenih v vrtce, Slovenija-Posavje 2007−2018

Otroci, vključeni v vrtec po: STATISTIČNA REGIJA, SPOL , ŠOLSKO LETO

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

SLOVENIJA Spol - 61.344 65.950 71.109 75.934 81.121 82.888 83.478 84.462 84.961 86.284 86.703

SKUPAJ

Posavska Spol - 1.935 2.042 2.201 2.325 2.508 2.549 2.446 2.595 2.858 3.065 3.049

SKUPAJ

Delež Spol - 3,15% 3,10% 3,10% 3,06% 3,09% 3,08% 2,93% 3,07% 3,36% 3,55% 3,52%

SKUPAJ

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

59

More magazines by this user