statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Tabela 34-Število otrok, vključenih v vrtce in število oddelkov, Sevnica 2015-2018

Šolsko leto 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Število otrok 682 685 703

Število oddelkov 38 39 40

Vir: Občina Sevnica

Tabela 35-Število strokovnih delavcev za vzgojo in izobraževanje v vrtcih, Sevnica 2006-2015

Strokovni delavci za vzgojo in izobraževanje v vrtcih po: DELOVNO MESTO, OBČINE ,

ŠOLSKO LETO

Sevnica

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Delovna mesta - SKUPAJ 48 51 51 53 63 72 77 63 78 85

Vzgojitelji 23 24 23 24 29 33 35 28 35 37

Pomočniki vzgojiteljev 25 27 28 29 34 39 42 35 43 48

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

60

More magazines by this user