statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Tabela 38-Seznam vrtcev v posavskih občinah

Vrtci v občinah Posavja

Občina Naziv vrtca Naslov Kontakt Število

oddelkov

Število

otrok

Ravnatelj

Bistrica ob

Sotli

Osnovna šola Bistrica ob Sotli, Enota

Vrtec Pikapolonica

Osnovna šola Artiče, Vrtec Ringa Raja

Bistrica ob Sotli

63A, 3256

Bistrica ob Sotli

Artiče 39,

8253 Artiče

Tel: 03 800 11 22,

E-mail: o-bos.ce@guest.arnes.si

Tel: 07 452 10 60

E-mail: vrtecnm-artice@guest.arnes.si

4 44 Bogomir

Marčinkovič

5 77 Vesna

Bogovič

Brežice

Osnovna šola Bizeljsko, Enota Vrtec

Osnovna Šola Cerklje ob Krki, enota

vrtec Pikapolonica

Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča

Dobova, Vrtec Najdihojca

Vrtec Najdihojca pri OŠ dr. Jožeta

Toporišiča Dobova, Enota Sonček,

Kapele

Osnovna šola Globoko, Enota Vrtec

Bizeljska cesta

78, 8259

Bizeljsko

Cerklje ob Krki,

8263 Cerklje

ob Krki

Kapelska cesta

24,

8257 Dobova

Kapele 4a,

8258 Kapele

Globoko 9,

8254 Globoko

Tel: 07 452 03 30

E-mail: os-bizeljsko@guest.arnes.si

Tel: 07 496 96 00

E-mail: vrtec@cerkljeobkrki.si

Tel: 07 496 70 83

E-mail: vrtecnajdihojca@siol.net

Tel: 07 496 83 06

E-mail: vrtecnajdihojca@siol.net

Tel: 07 452 19 30

E-mail: os.globoko@guest.anres.si

3 45 Metka Kržan

5 90 Stanka

Preskar

5 90 Ivana

Baškovič

2 38 Ivana

Baškovič

4 56 Rozika

Vodopivec

Osnovna šola Maksa Pleteršnika

Pišece, Enota Vrtec

Pišece 34,

8255 Pišece

Tel: 07 45 200 70

E-mail: o-pisece@nm.guest.arnes.si

1 16 Irena

Skrivalnik

Vrtec Mavrica Brežice

Vrtec Mavrica Brežice, Vrtec Oblaček

Vrtec Mavrica Brežice, Vrtec Zvezdica

Šolska ulica 5,

8250 Brežice

Maistrova ulica

4,

8250 Brežice

Bizeljska cesta

45,

8250 Brežice

Tel: 07 499 13 70

E-mail: vrtecmavrica.brezice@guest.arnes.si

Tel: 07 496 22 73

E-mail: vrtecmavrica.brezice@guest.arnes.si

Tel: 07 499 13 70

E-mail: vrtecmavrica.brezice@guest.arnes.si

20 281 Silvija

Komočar

3 35 Silvija

Komočar

4 51 Silvija

Komočar

63

More magazines by this user