statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Vrtec Ciciban Sevnica, Enota Kekec

Vrtec Ciciban Sevnica, enota Studenec

Prešernova

ulica 7,

8290 Sevnica

Trg svobode

10,

8290 Sevnica

Tel: 07 814 17 71

E-mail: vrtec.sevnica@siol.net

Tel: 07 816 16 50

E-mail: vrtec.sevnica@siol.net

Vir: : Ministrstvo za izobraževanje, šport in znanosti-Evidenca zavodov in programov, avgust 2018.

110 Vlasta Fele

2 30 Vlasta Fele

66