statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

5.2 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Tabela 39-Število učencev vključenih v redne in prilagojene programe, Sevnica 2000-2018

Osnovne šole in učenci po: ŠOLSKO LETO, VRSTA ŠOLE, OBČINA ZAVODA ,

MERITVE

Osnovne šole - Osnovna šola

SKUPAJ

Osnovna šola ali

zavod za otroke s

posebnimi

potrebami

Učenci Učenci Učenci

2000/01 1.764 1.743 21

2001/02 1.682 1.663 19

2002/03 1.668 1.649 19

2003/04 1.695 1.677 18

2004/05 1.623 1.605 18

2005/06 1.575 1.556 19

2006/07 1.568 1.550 18

2007/08 1.542 1.525 17

2008/09 1.517 1.503 14

2009/10 1.485 1.473 12

2010/11 1.462 1.449 13

2011/12 1.414 1.403 11

2012/13 1.377 1.364 13

2013/14 1.372 1.358 14

2014/15 1.384 1.369 15

2015/16 1.366 1.350 16

2016/17 1.392 1.373 19

2017/18 1.423 1.405 18

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

67

More magazines by this user