statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Tabela 42-Seznam osnovnih šol v Posavju

Osnovne šole v občinah Posavja

Občina Naziv šole Naslov Kontakt Število

oddelkov

Število

otrok

Ravnatelj

Bistrica ob Sotli

Osnovna šola Bistrica

ob Sotli

Bistrica ob Sotli 63

A, 3256 Bistrica ob

Solti

Tel: 038001100

E-mail: o-bos.ce@guest.arnes.si

9 146 Bogomir

Marčinković

Brežice

Osnovna šola Artiče Artiče 39,

8253 Artiče

Osnovna šola

Bizeljsko

Bizeljska cesta 78,

8259 Bizeljsko

Osnovna šola Brežice Levstikova ulica 18,

8250 Brežice

Osnovna šola Cerklje

ob Krki

Osnovna šola dr.

Jožeta Toporišiča

Dobova

Osnovna šola dr.

Jožeta Toporišiča

Dobova, Podružnična

šola Kapele

Osnovna šola

Globoko

Osnovna šola Maksa

Pleteršnika Pišece

Osnovna šola Velika

Dolina

Cerklje ob Krki 3,

8263 Cerklje ob Krki

Kapelska cesta 25,

8257 Dobova

Kapele 4A,

8258 Kapele

Globoko 9,

8254 Globoko

Pišece 34,

8255 Pišece

Velika Dolina 30,

8261 Jesenice na

Dolenjskem

Tel: 07 452 10 60

E-mail: o-

artice.nm@guest.arnes.si

Tel: 07 450 03 30

E-mail: osbizeljsko@guest.arnes.si

Tel: 07 466 02 00

E-mail:

o-brezice.nm@guest.arnes.si

Tel: 07 49 69 600

E-mail: sola@cerkljeobkrki.si

Tel: 07 452 22 03, 07 452 22 06

E-mail:

oskkdo2s@guest.arnes.si

Tel: 07 496 83 29

E-mail:

oskkdo2s@guest.arnes.si

Tel: 07 452 19 30

E-mail:

os.globko@guest.arnes.si

Tel: 04 452 00 70

E-mail: o-

pisece.nm@guest.arnes.si

Tel: 07 495 71 12

E-mail:

florijan.bergant@guest.arnes.si

12 246 Vesna

Bogovič

8 127 Metka

Kržan

34 810 Marija

Lubšina

Novak

15 189 Stanka

Preskar

11 201 Ivana

Baškovič

3 49

9 120 Rozika

Vodopivec

5 71 Nuška

Ogorevc

8 119 Mojca

Bregar

Goričar

70

More magazines by this user