statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

11 LUKOVEC

Otroška igrala pri

večnamenskem domu

Lukovec

KŠD Lukovec

1748/72, k.o. Log

12 MRTOVEC Tenis igrišče V zasebni lasti 165/6, k.o. Kompolje

13 RADNA Strelišče na Radni DL Občina Sevnica 2531/167, k.o. Log

KS Dolnje

Brezovo

1 DOLNJE BREZOVO Otroško igrišče V zasebni lasti 810/2, k.o Brezovo

KS Krmelj

1 KRMELJ

2 KRMELJ

Rokometno

igrišče pri osnovni šoli -

Športni park

2 igrišči za tenis pri osnovni

šoli - Športni park

3 KRMELJ Balinišče (Krmelj 52)

4 KRMELJ

5 KRMELJ

Odbojkarsko igrišče - Športni

park

Fitnes naprave na prostem -

Športni park

Občina Sevnica,

javno dobro

1013, 1012, 1006 (javno dobro), 977/1,

996/1, 978/1, k.o. Goveji Dol

6 KRMELJ Otroška igrala - Športni park

1 LOKA

Rokometno igrišče pri

Osnovni šoli

Občina Sevnica

115/4, k.o. Loka

2 LOKA Pohodna pot ob Savi

3 LOKA Rokometno igrišče v Loki Občina Sevnica 216/7, k.o. Loka

KS Loka

4 LOKA Teniško igrišče v Loki Občina Sevnica 216/7, k.o. Loka

5 LOKA Zunanji fitnes Občina Sevnica 115/4, k.o. Loka

6 LOKA Igrišče za odbojko na mivki Občina Sevnica 216/7, k.o. Loka

7 BREG

Rokometno igrišče

(2 gola, 2 koša)

Občina Sevnica

97/4, k.o. Breg

8 BREG Zunanji fitnes Občina Sevnica 97/4 in 97/5, k.o. Breg

75

More magazines by this user