statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

5.4 SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Tabela 46-Število dijakov po občini stalnega prebivališča, Občine 2007-2018

Dijaki po: OBČINA STALNEGA PREBIVALIŠČA, KAZALNIK , ŠOLSKO LETO

Število dijakov

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Bistrica ob

65 64 63 62 56 61 60 64 64 71 70

Sotli

Brežice 983 943 929 878 856 843 842 831 845 813 843

Kostanjevica 87 116 105 94 94 95 94 100 96 87 90

na Krki

Krško 1301 1180 1113 1086 1038 1023 1000 959 944 965 985

Radeče 232 227 210 191 180 187 168 177 175 166 163

Sevnica 828 804 756 759 748 731 731 693 687 663 657

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Tabela 47-Dijaki po občini stalnega prebivališča in občini šole, 2016 - 2018

Dijaki po: OBČINA STALNEGA PREBIVALIŠČA, ŠOLSKO LETO , OBČINA ZAVODA

Brežice Celje Krško Ljubljana Maribor Novo mesto Sevnica

Sevnica – 2016/17 75 190 87 38 6 229 18

Sevnica – 2017/18 72 190 98 34 4 225 20

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

80

More magazines by this user