statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Tabela 50-Število študentov višjega strokovnega in visokošolskega izobraževanja na 1000 prebivalcev,

Slovenija – Posavje - Sevnica 2008-2018

Študenti višjega strokovnega in visokošolskega izobraževanja po: STATISTIČNA REGIJA STALNEGA BIVALIŠČA,

KAZALNIK , ŠTUDIJSKO LETO

Število študentov na 1.000 prebivalcev

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

SLOVENIJA 56 56 52 51 49 45 42 39 39 37

Posavska 57 56 53 50 48 44 41 38 37 34

Sevnica 58 57 54 53 48 46 42 40 37 37

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

83

More magazines by this user