statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

6. ZDRAVJE

6.1 ZDRAVSTVENO STANJE PREBIVALSTVA

Tabela 54-Podatki za občino Sevnica v primerjavi s podatki za statistično regijo in državo 2016, 2017, 2018

2016 2017 2018

Kazalnik Enota Občina

Sevnica

Stat. regija

Posavje

Slovenija

Občina

Sevnica

Stat.

regija

Posavje

Slovenija

Občina

Sevnica

Stat. regija

Posavje

Slovenija

Starejše

prebivalstvo (nad

80 let)

Stopnja delovne

aktivnosti

Samoocena

dobrega zdravja

ZDRAVSTVENO STANJE

% 5,4 5,1 4,7 5,4 5,1 4,9 5,4 5,2 5

% 58,9 57,9 57,2 59,7 57,8 57,9 60,6 59,2 59,5

% 66,4 63,8 65,8 / / / / / /

Bolniška odsotnost dnevi 12,9 13,7 13,7 15,6 15,5 14,4 14,4 14,8 14,4

Astma pri otrocih

in mladostnikih (0-

19 let)

Bolezni,

neposredno

pripisljive alkoholu

(15 let in več)

Prejemniki zdravil

zaradi poviš.

krvnega tlaka

Prejemniki zdravil

proti strjevanju krvi

sss/1000 0,8 0,8 1,2 0,8 0,9 1,2 0,8 0,8 1,2

sss/1000 2,3 2,3 2 2,5 2,3 1,9 2,8 2,2 2

sss/100 26 26,7 23,7 25,8 26,3 23,5 26 26,3 23,4

sss/100 11,3 12,1 11,8 11,7 12,1 11,8 11,8 12,1 11,8

86

More magazines by this user