statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

6.3 LOKACIJE DEFIBRILATORJEV

Tabela 56- Seznam lokacij defibrilatorjev

KRAJEVNA SKUPNOST IME LOKACIJE OPIS LOKACIJE

BLANCA Defibrilator Blanca 24 - večnamenski dom Defibrilator pri vhodu Krajevne skupnosti Blanca 24

BOŠTANJ Defibrilator Boštanj 30 - Gasilski dom Na Gasilskem domu Boštanj 30, pri garažah

KRMELJ

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

SEVNICA

Defibrilator Gabrijele 6a

Defibirlator Gabrijele 6a pri vhod v butik testenin Gabaroni -

Gabrijele 6a

Defibrilator Krmelj 51 - Inkos Defibrilator na vratarnici Inkos d.o.o. Krmelj 51

Defibrilator KS Loka pri Zidanem Mostu 51

Defibrilator Breg - Gasilski dom

Defibrilator Občina Sevnica,

Glavni trg 19

Defibrilator Grad Sevnica - atrij

Defibrilator Lisca - Tončkov dom - Podgorica 36

Defibrilator Gasilski dom Sevnica - kulturna

dvorana - Kvedova 25

Defibrilator podjetje Lisca Sevnica –

Prešernova ulica 2

Defibrilator KS Loka pri Zidanem Mostu, pri trgovini

Mercator, Loka pri Zidanem Mostu 51

Defibrilator Breg – na stavbi Gasilskega doma

Dostop iz ceste - Glavnega trga, takoj za kovinskimi vrati

levo, pri vhodu za JSKD

Na severni strani atrija gradu, pri WC

Defibrilator na Lisci v Tončkovem domu, Podgorica 36, za

glavnim vhodom, v vetrolovu, na desni strani.

Defibrilator na Gasilskem domu Sevnica, Kvedrova 25,

zunaj pred vhodom stopnišča k kulturni dvorani.

Defibrilator pri recepciji II Lisce d.d. Sevnica, Prešernova 2

STUDENEC Defibrilator Studenec 43 - Gasilski dom Defibrilator Studenec 43 – na stavbi Gasilskega dom

ŠENTJANŽ

Defibrilator Šentjanž 2c - Gasilski dom

Defibrilator v hodniku Gasilskega doma Šentjanž 2c

Defibrilator Veliki Cirnik 26 - trgovina Pri vhodu v trgovino Veliki Cirnik 26

TRŽIŠČE Defibrilator Tržišče 14c - Petrol Defibrilator zunaj pred bencinsko črpalko Petrol Tržišče 14c

ZABUKOVJE

Defibrilator Zabukovje 5 - večnamenski dom

Defibrilator ob stransekem vhodu večnamenskega doma v

Zabukovju 5, pri vhodu Krajevne skupnosti Zabukovje

Vir: Občina Sevnica.

93

More magazines by this user