statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Tabela 58- Pregled kapacitet institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih,

v Posavju na dan 1.1.2018

MERILO

DOM

STAREJŠIH

OBČANOV

KRŠKO

DOM

UPOKOJENCEV

IN

OSKRBOVANCEV

IMPOLJCA

- enota Impoljca

Sevnica

- enota Brežice - enota Sevnica

TRUBARJEV

DOM

UPOKOJENCEV

LOKA

SKUPAJ

Število mest po

219 506 295 116 95 221 946

koncesiji, sklepu

Število sob 103 278 119 108 51 125 506

1-posteljne 19 104 29 60 15 53 176

2-posteljne 57 117 41 48 28 48 222

3-posteljne 27 20 12 - 8 24 71

4-posteljne - 37 37 - - - 37

Dnevno varstvo

3 2 - 4 1 - 5

(število mest)

Oskrbovana

21 - - - - - 21

stanovanja

Stanje na dan

214 546 295 156 95 221 981

1.1.2018

Vir: Skupnost socialnih zavodov Slovenije, 2018.

95

More magazines by this user