statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Tabela 61-Število poslovnih subjektov v Poslovnem registru Slovenije po skupinah, Sevnica 31.3.2008 - 31.3.2018

LETO

Skupaj

Gospodarske

družbe in

zadruge

Samostojni

podjetniki

posamezniki

Pravne osebe

javnega

prava

Nepridobitne

organizacije -

pravne osebe

zasebnega prava

Društva

Druge fizične

osebe, ki opravljajo

registrirane oz. s

predpisom

določene

dejavnosti

31.3.2008 1.235 207 736 28 44 169 51

31.3.2009 1.228 210 719 28 47 170 54

31.3.2010 1.229 224 696 28 49 174 58

31.3.2011 1.257 232 695 28 48 183 71

31.3.2012 1.283 232 709 28 48 184 82

31.3.2013 1.270 249 686 28 52 174 81

31.3.2014 1.254 249 672 28 52 173 80

31.3.2015 1.258 264 660 29 54 175 76

31.3.2016 1.297 272 683 29 55 181 77

31.3.2017 1.311 275 693 29 56 180 78

31.3.2018 1.293 273 679 29 57 178 77

Vir: Ajpes

98

More magazines by this user