Leaflet_Pink tomato_Enroza_2018

enzazaden

Wyniki doświadczeń

Plon i wielkość owoców

Zysk producenta uzależniony jest od plonu oraz od wielkości uzyskiwanych owoców.

Zazwyczaj pomidory o większym kalibrażu uzyskują wyższe ceny, dlatego właśnie producentom zależy aby uprawiana odmiana dawała

jak największy udział owoców BBB.

Uprawiając odmianę Enroza F1 uzyskają Państwo większy udział owoców wielkości BBB i znacząco mniejszy udział pojedynczego B.

Potwierdzają to poniższe wyniki, uzyskane z gospodarstw ogrodniczych na Mazowszu.

Plon handlowy do 16.07 (ilość kg z 1 rynny uprawowej) Enroza F1 Standard

BBB (udział w plonie całkowitym) 253,7 17,5% 198,8 13,8%

BB (udział w plonie całkowitym) 997,9 68,6% 995,6 68,9%

B (udział w plonie całkowitym) 203,1 13,9% 248,7 17,3%

total (kg) 1454,7 1443,1

Podatność na suchą zgniliznę wierzchołkową (BER)

Sucha zgnilizna wierzchołkowa, uważana jest przez producentów

za jeden z najważniejszych problemów w produkcji pomidora

malinowego. Im więcej uszkodzonych owoców tym gorsza

opłacalność produkcji. Odmiana Enroza F1 jest wyraźnie bardziej

odporna na występowanie BER, dzięki czemu uzyskają Państwo

wyższy plon handlowy oraz wyższe zyski.

Podczas całego sezonu produkcyjnego ocenialiśmy podatność

Enroza F1 na sucha zgniliznę wierzchołkową. Obok prezentujemy

rezultaty obserwacji wykonywanych na 100 roślinach, na których

liczone były wszystkie owoce z objawami suchej zgnilizny.

Data oceny Enroza F1 Standard

20.06.2018 42 owoce 78 owoców

03.07.2018 69 owoców 148 owoców

10.07.2018 29 owoców 63 owoce

13.08.2018 194 owoce 551 owoców

20.08.2018 52 owoce 138 owoców

Twardość j jędrność

Wyższa twardość i jędrność pomidorów zdecydowanie ułatwia transport do odbiorcy, zapewnia najwyższą jakość towaru na półkach

sklepowych oraz powoduje ograniczenie zwrotów uszkodzonych owoców. Wyniki badań przeprowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa

w Skierniewicach pokazują, że owoce odmiany Enroza F1 są twardsze, jędrniejsze i bardziej odporne na uszkodzenia.

Pomiar owoców ze zbioru majowego

Pomiar owoców ze zbioru sierpniowego

Enroza F1 Standard Enroza F1 Standard

Jędrność (wytrzymałość na przebicie skórki) 13,3 ± 1,6 11,2 ± 1,6 11,7 ± 1,4 11,8 ± 1,5

Twardość (wytrzymałość na zgniatanie) 113,4 ± 16,7 107,7 ± 16,8 90,9 ± 22,4 83,5 ± 13,6

Do badań wykorzystano maszynę wytrzymałościową Instron 4303. Wyniki wyrażono w niutonach (N).

4 | Enza Zaden

More magazines by this user