16.09.2018 Views

Cykling 2 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Cykelfrämjandets Medlemstidning till dig<br />

som stödjer cykling. Nummer 2, <strong>2018</strong><br />

DEN CYKLANDE HANTVERKAREN<br />

STADSVANDRING PÅ CYKEL<br />

STORT TEST AV ELCYKLAR<br />

Den tyska<br />

cykelrevolutionen<br />

FÖLJ KAMPEN FÖR BERLIN SOM CYKELSTAD<br />

FAMILJE-<br />

LIVET MED<br />

CYKEL – SÅ<br />

GÖR DU


Mattiason & Friends.<br />

gjord ®<br />

Alla våra cyklar är gjorda med omsorg här hos oss i Skeppshult. Med närheten till dig och vår natur. Så enkelt är det.<br />

nära<br />

ENK EL<br />

EMC-testad och godkänd.<br />

Enkel och lättmanövrerad med tydlig display.<br />

Varken vi eller Shimano lämnar något åt slumpen.<br />

Ladda om. Om och om igen,<br />

batteriet tål över 1.000 laddningar!<br />

Vår alldeles egna ram utvecklad och<br />

tillverkad i vår fabrik i Skeppshult.<br />

Gjord för eldrift från början.<br />

Givetvis testad och godkänd av SMP<br />

enligt europeisk säkerhetsstandard.<br />

Navdynamo med LED-belysning<br />

ger dig starkt lyse även om<br />

batteriet tar slut.<br />

Motor och batteri av Shimano som garanterar<br />

högsta kvalitet = många problemfria mil.<br />

Du behöver aldrig fundera på tekniken.<br />

Om batteriet ska räcka till, motorn ska starta. Och om cykeln verkligen håller?<br />

Det har vi redan gjort.<br />

Ramen har vi utvecklat och tillverkat själva här i vår fabrik i Skeppshult.<br />

Vi har bara valt de allra bästa delarna. Bland annat drivpaket (motor och batteri) från Shimano.<br />

Vår CYK EL har allt du behöver och lite till (kolla bara det finstilta).<br />

Enk el utan krångel.<br />

Välkommen in på en provtur hos någon av våra återförsäljare!<br />

www.skeppshult.se


INNEHÅLL<br />

ELCYKELTETST 28<br />

NUMMER 2, <strong>2018</strong><br />

KRÖNIKA Ordföranden har ordet 4<br />

NYHETER Nytt i cykelvärlden 6<br />

VINTAGERUNDAN 10<br />

PORTRÄTT Den cyklande rörmokaren 12<br />

CYKELTURISM ÖKAR 14<br />

REVOLUTIONEN I BERLIN 16<br />

FAMILJELIVET MED CYKEL 24<br />

TEST Sex elcyklar testade 28<br />

KULTUR Inspirerande barnböcker 34<br />

MEDLEMMEN Per Wetterling 36<br />

KRETSEN Varberg ser ljuset 40<br />

KALENDARIUM Cykla med oss 41<br />

20<br />

CYKELREVOLUTION<br />

Berlincyklister skrev en egen cykellag och<br />

krävde folkomröstning.Nu ska staden<br />

förvandlas till cykelstad.<br />

12<br />

CYKLANDE RÖRMOKAREN<br />

Cyklande rörmokaren har växt lavinartat.<br />

Nu väntar internationell expansion.<br />

36<br />

MEDLEMMEN<br />

Märta vet<br />

jag frågade min dotter Märta<br />

vad jag skulle skriva i den här spalten.<br />

”Skriv att cyklar är bra”, svarade hon.<br />

Hur då? undrade jag. ”Man kan ta sig<br />

fram fort, det är bra för miljön, det<br />

är bra för hälsan och det är skönt och<br />

roligt.”<br />

Hon är tio år och har redan förstått<br />

detta.<br />

Varje gång när vi står i hallen på<br />

väg någonstans, frågar hon hoppfullt<br />

om vi ska cykla. När jag alltför ofta<br />

svarar att vi ”måste ta bilen” blir hon<br />

besviken. Vid fler än ett tillfälle har<br />

hon förvisso fått mig att ändra planer.<br />

Och istället för att krångla fram bilen<br />

ur garaget har vi lastat Christianian<br />

och rullat i väg mot schackträning<br />

eller lördagshandling.<br />

Trots att jag har cyklat nästan hela<br />

mitt liv och redan i 20-årsåldern tvivlade<br />

på att jag skulle få särskilt stor<br />

nytta av mitt körkort (eftersom min<br />

känsla redan då var att bilens tid var<br />

förbi), behöver jag alltså regelbundet<br />

hjälp av en tioåring för att komma ur<br />

bilbeteendet.<br />

Jag hoppas att den här tidningen<br />

kan fylla den rollen för dig. För även<br />

om du som medlem i Cykelfrämjandet<br />

redan är med på ”cykeltåget” behöver<br />

vi hjälpas åt så att vi utnyttjar cykeln<br />

allt mer. Och inte minst behöver vi<br />

hjälpa andra att oftare släppa bilen i<br />

tanke och handling.<br />

CHEFREDAKTÖR<br />

HENRIK RÅDMARK<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong> 3


KRÖNIKA<br />

”I Sverige står cyklingen för omkring 10 procent<br />

av allt resande. Att då endast runt 1 procent av de<br />

avsatta 622 miljarderna i den nationella planen går<br />

till cykling är oacceptabelt.”<br />

våren är här och allt fler plockar<br />

fram sina cyklar, eller passar på att<br />

köpa en ny. En orsak till att många<br />

skaffar ny cykel är den införda elcykelpremien<br />

som gjort stor succé.<br />

En tredjedel av pengarna är redan<br />

intecknade och 27 000 personer väntar<br />

på att få bidraget utbetalat. För<br />

Cykelfrämjandet är det en intressant<br />

process då vi drivit på att elcykelpremien<br />

skulle införas.<br />

Som med alla politiska förslag<br />

finns det dock alltid kritiker. Några<br />

tycker att det är orättvist att inte alla<br />

cyklar får stöd. Några tycker att det<br />

redan säljs så många elcyklar att ett<br />

stöd inte är nödvändigt. Andra tycker<br />

att pengarna istället borde lagts på<br />

infrastruktur för cykel.<br />

I någon mening har alla tre sina<br />

poänger.<br />

Att stödja cykling generellt skulle<br />

göra stor nytta för både individen och<br />

samhället. Och även om försäljningen<br />

ökade redan innan premien infördes,<br />

har det visat sig att elcykelpremie är<br />

effektivt för att få bilister att nappa.<br />

Slutligen är jag den första att<br />

erkänna att det finns ett stort behov<br />

av cykelinfrastruktur. Den grundläggande<br />

förutsättningen för ökad<br />

och säkrare cykling handlar om tre<br />

saker: cykelvägar, säkra korsningspunkter<br />

och bra drift och underhåll.<br />

Men pengarna för detta borde inte<br />

tas från elcykelpremien, utan från den<br />

nationella transportplanen.<br />

I Sverige står cyklingen för runt 10<br />

procent av allt resande. Att då endast<br />

omkring 1 procent av de avsatta 622<br />

miljarderna i nationella planen går till<br />

cykling är oacceptabelt.<br />

RIKSORDFÖRANDE<br />

LARS STRÖMGREN<br />

TIDNING<br />

<strong>Cykling</strong> är Cykelfrämjandets medlemstidning<br />

som kommer ut fyra gånger per år. Vi skriver<br />

om cykling och föreningen arbetar för det<br />

cykelvänliga samhället. Nästa nummer ges ut<br />

10 september..<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Chefredaktör: Henrik Rådmark,<br />

chefredaktor@cykelframjandet.se<br />

Ansvarig utgivare: Lars Strömgren<br />

Grafisk formgivare: Jonatan Sahlin<br />

CYKEL<br />

••<br />

FRAMJANDET<br />

STYRELSE<br />

Lars Strömgren, Stockholm<br />

Arijana Marjanovic, Stockholm<br />

Göran Smith, Göteborg<br />

Christine Nelsen-Thuresson, Stockholm<br />

Kent Larsson, Alingsås<br />

Jöran Fagerlund, Göteborg<br />

Gustaf Lindqvist, Sundsvall<br />

Vera Chudnikova, Malmö<br />

Allan Hedlund, Malmö<br />

Carl Målberg, Västerås<br />

styrelsen@cykelframjandet.se<br />

MEDLEMSKAP<br />

Huvudmedlem 275 kronor<br />

Familjemedlem 75 kronor<br />

Ungdom & student 100 kronor<br />

www.cykelframjandet.se<br />

KANSLI<br />

Cykelfrämjandet, c/o Föreningshuset<br />

Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm<br />

08-121 513 31<br />

Telefontid måndag–torsdag 08.30–12.00<br />

fredag 08.30–10.45<br />

info@cykelframjandet.se<br />

ANNONSER<br />

Svenska Huvudmedia KB 08-55 66 77 50<br />

svenska.huvudmedia@telia.com<br />

TRYCK<br />

Trydells tryckeri,<br />

ISSN 0280-3038<br />

Tidningen är miljömärkt och<br />

distributionen klimatekonomisk.<br />

<strong>Cykling</strong> går även att läsa online.


5


NYHETER<br />

Gekko fx HP Velotechnik<br />

Cykelglädje<br />

på tre hjul<br />

specialcyklar<br />

ww w . ja r y . s e 04 7 0 - 2 7 2 35<br />

www.jary.se • 0709-70 60 46<br />

Christiania • Bullitt • Birdy • Nihola • Brompton<br />

HET DEBATT NÄR<br />

STOCKHOLMSKRETSAR<br />

BJÖD IN TILL CYKELBATTLE<br />

Under våren arrangerade Cykelfrämjandet Norrort och<br />

Storstockholm en lite annorlunda politikerdebatt. Fem<br />

politiker tävlade på scen om vem som hade genomfört<br />

de bästa cykelsatsningarna i Storstockholm.<br />

Cykla med<br />

oss i Europa<br />

www.francetours.se<br />

#dinresadinupplevelse<br />

Fem politiker på scenen. En cykelexpert, en moderator. Vid<br />

borden ett 50-tal cykelintresserade åhörare. Eller snarare<br />

gäster. När Cykelfrämjandets två Stockholmskretsar bjöd<br />

in till politikerdebatt hade de nämligen valt en restaurang,<br />

Hornstull Strand i Stockholm.<br />

– Det finns flera vassa cykelpolitiker som vi länge har velat<br />

ställa bredvid varandra på en scen. Det är lite som i kroppsbyggande<br />

– bilder räcker inte för att kunna avgöra vem som är<br />

bäst, utan byggare måste stå jämte varandra på en scen för att<br />

man ska kunna se det, säger initiativtagaren Emil Törnsten.<br />

Inspirationen till debatten kommer från en cykelkonferens<br />

i Nederländerna som Emil besökte förra sommaren. Där<br />

anordnades ett ”borgmästarbattle” och han insåg direkt att<br />

”det här ska vi ta hem till Sverige, men göra ännu bättre”.<br />

Politikerna representerade de fem bästa kommunerna i<br />

Storstockholm och i ett rappt format ställdes de mot väggen<br />

kring ett antal centrala frågor rörande cykling. Hur väl stämmer<br />

kommunernas budget med deras uttalade cykelambitioner?<br />

Hur vill de öka cyklingen i sin kommun? Är de beredda<br />

att prioritera cykeln framför bilen?<br />

–Det var kul att ställda politiker mot varandra utifrån frågeställningen<br />

”vem är bäst?”, istället för att bara kritisera<br />

dem. Politikerna fick även utmana varandra i ett slags dueller.<br />

Var det några besked som överraskade?<br />

– Ja, Sollentuna och Danderyd lovad en ny cykelbro över Edsviken<br />

och Daniel Helldén lovade ny cykelmiljard för Stockholm.<br />

hr<br />

6 <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong>


NYHETER<br />

Hyr ut cykeln!<br />

Saknar du en cykelvagn? Eller har du en<br />

lands vägsracer som står och samlar damm?<br />

Allt fler väljer att hyra och hyra ut den<br />

typen av utrustning till andra privatpersoner.<br />

Smarta nättjänster förenklar.<br />

Under första kvartalet har det skett en femdubbling<br />

av antalet hyresförfrågningar på cykelprylar<br />

via nättjänsten Hygglo jämfört med förra året.<br />

Tjänsten är lite som Blocket, fast för uthyrning<br />

i stället för försäljning. Den kraftiga ökningen<br />

hänger ihop med en bredare utveckling i samhället<br />

där allt fler föredrar att dela, låna och hyra saker,<br />

snarare än att äga dem, tror Ola Degerfors somn<br />

är vd för Hygglo.<br />

– Hyra har blivit det nya ägandet, i synnerhet<br />

för vissa vardagsprylar som man inte använder<br />

särskilt ofta. Genom att hyra istället för att köpa<br />

bidrar cyklisterna till en hållbar utveckling genom<br />

minskad konsumtion.<br />

Gemensamt för prylarna som cyklister hyr och<br />

lånar, är att de alla har en väldigt låg nyttjandegrad,<br />

det vill säga saker som allt som oftast står<br />

och dammar i garage och förråd, i väntan på nästa<br />

träningspass en solig dag med sopade vägar. hr<br />

Detta får man i snitt per uthyrningstillfälle för att hyra ut sina cykelprylar:<br />

Cykeltransportväska 480 kr Cykelvagn 544 kr Landsvägscykel 703 kr<br />

Vanlig cykel 195 kr Cykelhållare 197 kr<br />

DE FICK CYKELFRÄMJANDETS<br />

UPPSATSSTIPENDIUM<br />

Med siktet inställt på smarta<br />

2+1-vägar för cyklister skrev Anna<br />

Enström och Thed Kerrén en kandidatuppsats<br />

om cykelomkörningar. I<br />

april mottog de Cykelfrämjandets<br />

uppsatsstipendium för arbetet.<br />

De ägnade två månader åt att studera hur<br />

cyklister beter sig vid omkörningar och<br />

hur en cykelbanas bredd påverkar antalet<br />

omkörningar som görs.<br />

Sedan skrev de en kandidatuppsats om<br />

ämnet.<br />

Resultatet blev så bra att Anna Enström<br />

och Thed Kerrén fick Cykelfrämjandets<br />

uppsatsstipendium <strong>2018</strong>.<br />

– Det var både jättekul och överraskande.<br />

Jag hade faktiskt glömt bort att vi<br />

skickat in uppsatsen, berättar Anna som<br />

studerar transport och geoinformatik vid<br />

KTH.<br />

Ämnet för uppsatsen är förvisso<br />

extremt smalt, men Anna beskriver det<br />

som en pusselbit för ett större sammanhang.<br />

En pusselbit som krävs för att kunna<br />

utveckla framtidens snabbcykelvägar.<br />

– Det har visat sig att det på vissa ställen<br />

är svårt att få plats med cykelbanor som<br />

är tillräckligt breda för dubbelriktad trafik.<br />

Där skulle man istället kunna anlägga<br />

2+1-vägar.<br />

Och då behöver man veta hur mycket<br />

utrymme som krävs för att cyklister ska<br />

kunna göra säkra omkörningar.<br />

Anna och Thed har inte bestämt vad<br />

de ska göra med stipendiesumman på<br />

10 000 kronor. Men Anna vet i vart fall<br />

vilken riktning hon ska ta efter studierna.<br />

– Jag brinner för frågan om hur samhället<br />

kan lösa framtidens transporter i<br />

städer. Det är också något jag vill arbeta<br />

med sedan. hr<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong> 7


NYHETER<br />

LULEÅ HAR BÄSTA<br />

INNOVATIONEN FÖR<br />

MER VINTERCYKLING<br />

FOTO: ERZSEBET NAGY<br />

innovationstävlingen Cykel Plus Minus har<br />

avgjorts. Det blev Luleås bidrag som tog hem titeln<br />

Årets vintercyklingsinnovation, med ett projekt som<br />

går ut på att få fler barn att cykla till och från skolan.<br />

Umeå utsågs till Årets vintercyklingskommun,<br />

eftersom ”de hade en sådan bredd på sina tävlingsbidrag”,<br />

enligt projektledare Emil Törnsten.<br />

– Flera av deltagarna i tävlingen kommer nu att få<br />

presentera sina idéer för Vinnova, som utser vilka av<br />

bidragen som ska få dela på prissumman 1 000 000<br />

kronor, till stöd för vidareutveckling av projekten.<br />

Cykel Plus Minus är en innovationstävling<br />

för kommuner, med målet att få fram fler idéer<br />

för ökad vintercykling. Tävlingen arrangeras av<br />

Cykelfrämjandet och Svensk <strong>Cykling</strong> med stöd av<br />

Vinnova och Trafikverket. hr<br />

8 <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong>


NYHETER<br />

Cykla Norge tur och retur<br />

Den 21 juli startar den 150 mil långa<br />

turen Uppsala-Trondheim-Uppsala,<br />

UTU. Den går alltså från Uppsala<br />

till Trondheim och tillbaka och är<br />

Sveriges längsta organiserade cykeltur<br />

i år. Arrangören är Randonneur<br />

Stockholm och turen är en officiell<br />

och internationellt godkänd så kalllad<br />

brevet inom randonnée-cykling.<br />

Randonnée går ut på att cykla en rutt mellan<br />

ett antal kontroller inom bestämda<br />

tidsgränser. Alla cyklister ska klara turen<br />

på egen hand. Deltagarna får och brukar<br />

cykla tillsammans och hjälpa varandra vid<br />

tekniska problem, men de får ordna mat<br />

och boende på egen hand.<br />

Utöver de vanliga distanserna 20, 30, 40,<br />

60 och 100 mil ordnas det i många delar<br />

av världen längre breveter, ofta med stort<br />

internationellt deltagande. Den mesta<br />

kända är det 120 mil långa Paris-Brest-Paris<br />

som organiserats i någon form sen 1891.<br />

I Sverige har det cyklats långa breveter<br />

i form av Sverigetempot och Super Brevet<br />

Scandinavia (som delvis går i Sverige), men<br />

ingen klassisk långtur från en startplats och<br />

tillbaka. Detta vill Randonneur Stockholm<br />

nu ändra på genom att organisera UTU.<br />

Turen går från domkyrkan i Uppsala<br />

och följer delvis samma väg som den klassiska<br />

pilgrimsvägen till Nidarosdomen<br />

i Trondheim. På vägen passeras Dalarna,<br />

vildmarken norr om Älvdalen, Sveriges<br />

högsta by Högvålen, fjällen vid Funäsdalen<br />

och UNESCO-listade Røros.<br />

Ett lagom tempo att cykla turen på är<br />

cirka 30 mil per dag, uppger arrangören.<br />

Då hinner man cykla till Trondheim och<br />

tillbaka på fem dagar.<br />

Sugen? Du hittar mer information på<br />

pilgrimbrevet.se. hr<br />

FN INSTIFTAR CYKELDAG<br />

den 3 juni firas från och med i år Internationella<br />

cykeldagen, nyligen instiftad av FN. Syftet är<br />

bland annat att öka uppmärksamheten på cykelns<br />

effekter för hälsa och miljö.<br />

World Bicycle Day, som det internationella<br />

namnet lyder, har länge efterfrågats av World<br />

Cycling Alliance (WCA) och European Cyclists<br />

Federation (ECF).<br />

Redan under klimatmötet i Paris 2015 presenterade<br />

organisationerna en analys av hur cykling<br />

bidrar till att möta FN:s globala hållbarhetsmål.<br />

Bernhard Ensink, generalsekreterare för WCA och<br />

ECF, underströk att ”… en global cykelns dag med<br />

stöd hos FN skulle skicka starka signaler och höja<br />

medvetenheten om den potential ökad cykling har<br />

för att uppnå de globala målen”.<br />

I ett pressmeddelande kommenterar nu Bernhard<br />

Ensink beslutet så här.<br />

”<strong>Cykling</strong> ger sociala, ekonomiska och miljömässiga<br />

fördelar – och för människor samman. WCA<br />

och ECF är extremt glada över den här deklarationen.<br />

Den är ett erkännande av att cykling bidrar till<br />

att kunna möta hållbarhetsmålen. hr<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong> 9


NYHETER<br />

Hyllning till cykeln,<br />

staden och människorna<br />

TEXT: HENRIK RÅDMARK FOTO: MARIA ILVES<br />

I september ordnas för andra året en stadsvandring<br />

på cykel i Göteborg, Vintagerundan.<br />

Vi hejdade en av initiativtagarna, Peter<br />

Boberg, för att få reda på mer.<br />

Vad är Vintagerundan?<br />

”<strong>Cykling</strong> var en självklar del i stadsbilden förr, innan<br />

bilar tog upp mer och mer plats. Genom att cykla<br />

genom staden med vintagekläder vill vi visa att<br />

cykeln är en viktig del av lösningen för hållbara<br />

resvanor. Vi vill också puffa för att det är bra att ta<br />

vara på gamla saker och laga hellre än att köpa nytt.”<br />

Vilka är ni som arrangerar<br />

och varför gör ni det?<br />

”Vi är ett gäng vintagenostalgiker, som dessutom är<br />

intresserade av cykling och stadshistorik.<br />

Vi vill samla historiskt och cykelintresserade<br />

människor i ett event kombinerat med motion och<br />

bildning. Vi vill också visa upp mer av Göteborg och<br />

satsa på sammanhållning och gemenskap.<br />

Självklart är det ju också kul att klä upp sig och se<br />

folks glada reaktioner på stan!”<br />

Var cyklar ni och vad händer under tiden?<br />

”I år startar vi i Olskroken och cyklar genom Kålltorp,<br />

Gårda och Annedal. Under de 12 kilometerna kom-<br />

mer vi att agera stadsguider och berätta om bland<br />

annat ”Lort-Sverige”, Jubileumsutställningen 1923,<br />

bevarandet av stadsdelen Gårda och Egnahemsrörelsen.<br />

Hela arrangemanget avslutas på Majorna ekologisk<br />

stadsdels arrangemang Sommarens sista<br />

dagar, där det bjuds på livemusik på flera cafeér.”<br />

Vem får delta och vilka krav<br />

har ni på kläder och cykel?<br />

”Alla som kan cykla får delta. Kläderna ska vara<br />

från 1990-talet eller äldre. Cykelns ålder är inte lika<br />

viktig, men det är ju alltid roligast om man lyckas<br />

åldersmatcha cykel och kläder.”<br />

Måste man anmäla sig eller<br />

är det bara att dyka upp?<br />

”Det krävs anmälan för att vi ska kunna trafikplanera<br />

och för att alla deltagare ska kunna få<br />

lunch utmed vägen. Anmälningsmottagningen är<br />

ännu inte ordnad, men håll dig uppdaterad på www.<br />

facebook.com/Vintagerundan.”<br />

Vad ser du fram emot mest inför årets runda?<br />

”Personligen ser jag fram emot att få vädra min Hermesracer<br />

från tidigt 1950-tal tillsammans med ylleställ<br />

och reservdäcket fastknutet på överkroppen.”<br />

10 <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong>


NYHETER<br />

Uppsala<br />

gör mest<br />

för ökad<br />

cykling<br />

Uppsala är bäst i Sverige på att jobba<br />

för ökad cykling. Det visar årets<br />

upplaga av Kommun velometern,<br />

Cykel främjandets omfattande<br />

och växande granskning av<br />

kommunernas cykelarbete.<br />

det är första gången i Kommunvelometerns<br />

åttaåriga historia<br />

som Uppsala kniper topplaceringen.<br />

De har under flera år arbetat systematiskt<br />

för att förbättra sig och ett<br />

av deras mål för <strong>2018</strong> var just att bli<br />

bäst i Sverige.<br />

Linköping och Lund delar andraplatsen.<br />

Malmö, Nacka och Umeå<br />

placerar sig på en delad tredjeplats.<br />

– Det var alltså oerhört jämnt i<br />

år, vilket vi ser som ett tecken på att<br />

toppen bland svenska cykelstäder<br />

blir allt bredare. De största vinnarna<br />

är invånarna i dessa kommuner.<br />

Detta kommer på sikt öka framkomligheten,<br />

minska utsläppen och förbättra<br />

folkhälsan för många personer,<br />

säger Lars Strömgren, ordförande i<br />

Cykelfrämjandet.<br />

För femte året i rad ökar antalet<br />

deltagare i Kommunvelometern. I år<br />

var rekordmånga 53 kommuner med i<br />

granskningen. Det motsvarar nästan<br />

5,2 miljoner invånare, strax över 51<br />

procent av Sveriges befolkning.<br />

I Kommunvelometern jämförs<br />

kommuner i tre olika storlekskategorier.<br />

Stora kommuner (fler än 100 000<br />

invånare), mellanstora (50 000-100<br />

000 invånare) och små kommuner<br />

(upp till 50 000 invånare).<br />

I kategorin mellanstora kommuner<br />

rankas Karlstad och Luleå högst,<br />

följda av Sollentuna och Växjö.<br />

Sundbyberg är den kommun som<br />

skiner starkast bland små kommuner,<br />

följt av Danderyd och Lomma.<br />

Av årets deltagare har 47 kommuner<br />

varit med tidigare och jämfört<br />

med första året har resultatet förbättrats<br />

för 72 procent av dem.<br />

Totalt har 100 svenska kommuner<br />

någon gång deltagit i Kommunvelometern.<br />

Sex kommuner, Göteborg,<br />

Malmö, Jönköping, Borås, Gävle<br />

och Varberg har deltagit samtliga år<br />

sedan starten 2010.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong> 11


REPORTAGE<br />

Cyklande hantverkare<br />

siktar internationellt<br />

På ett år har Den cyklande rörmokaren fyrdubblat sin omsättning. Antalet<br />

anställda har ökat från en till tio och målet är 200 inom två år. Möt rörmokaren<br />

och entreprenören Hugo Wolgers som gör upp med gamla sanningar.<br />

TEXT: HENRIK RÅDMARK FOTO: SALOMON MIR<br />

det borde inte gå. Men Hugo<br />

Wolgers visar att det inte bara fungerar,<br />

utan att det går utomordentligt bra.<br />

Tillsammans med kompisen Alexander<br />

Ulvgården driver han Den cyklande rörmokaren<br />

i Stockholm. Bolaget äger inte<br />

en enda bil. Alla transporter sker med<br />

cykel. Det sparar tid, sänker kostnader<br />

och gör hantverkarlivet avsevärt enklare,<br />

hävdar Hugo.<br />

Nyligen mottog de utnämningen Årets<br />

hantverkare i konkurrens med över 4 000<br />

branschkollegor.<br />

– Från början hade vi inte en tanke på<br />

att vi skulle kunna ta hem priset. Att vi<br />

till slut gjorde det var förstås jättekul och<br />

visar att vi gör något rätt. Jag tror att det<br />

är bra för branschen i stort också, säger<br />

Hugo Wolgers.<br />

Jag når honom mellan två jobb. Han<br />

sitter på cykeln och då och då låter han<br />

aningen ansträngd. Men nöjd.<br />

Han har flera skäl till det. Det främsta<br />

torde vara den oväntade framgången för<br />

firman, parallellt med utnämningen förstås.<br />

På bara drygt ett år har de växt från<br />

en hantverkare till tio.<br />

– I början var det svårt att hitta personal.<br />

Det fanns väl en skepsis mot koncep-<br />

tet och mot oss som liten, nystartad firma.<br />

Men nu är det tvärtom väldigt lätt att få<br />

in nya hantverkare. Eftersom vi har lägre<br />

kostnader kan vi också betala bättre löner<br />

än en konventionell rörfirma, säger han.<br />

Och efterfrågan från kunderna har<br />

ökat så mycket att de behövt höja priserna.<br />

– Det är inte billigare att anlita oss än en<br />

bilburen hantverkare. Och vi får förstås<br />

en högre marginal än om vi hade ägt och<br />

kört bilar i verksamheten.<br />

Men den högre förtjänsten återinvesteras<br />

i bolaget. Hugo och Alex är nämligen<br />

fast beslutna att bolaget ska fortsätta<br />

växa i ännu högre takt än tidigare. Om<br />

två år ska de vara 200 hantverkare, delvis<br />

med hjälp av ett franchisekoncept för<br />

verksamheter i andra städer.<br />

12 <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong>


Blir ni inte begränsade av<br />

att inte använda bilar?<br />

– Tvärtom. Friheten blir så mycket större<br />

med cykel. Du fastnar aldrig i köer, du<br />

behöver aldrig leta efter parkeringsplats.<br />

Men det krävs lite anpassningar,<br />

menar han. Eftersom du inte kan ta med<br />

dig hur mycket verktyg som helst behöver<br />

du vara smart när du väljer material.<br />

Exempelvis använder Hugo aldrig så kalllad<br />

Molly-plugg, för infästning i gipsvägg.<br />

– Det kräver en särskild tång och den<br />

går inte att använda till något annat. I<br />

stället använder vi en annan sorts plugg<br />

som inte kräver något specialverktyg, förklarar<br />

Hugo.<br />

Planering blir också viktigare. När de<br />

exempelvis beställer material till ett projekt<br />

gäller det att ha koll på vilken mängd<br />

som kommer att gå åt. Att komplettera<br />

med en utkörning av en mindre mängd i<br />

efterhand blir naturligtvis dyrt.<br />

– Fast å andra sidan motsvarar kostanden<br />

för en sådan extrautkörning ungefär<br />

vad en bil kostar en hantverksfirma per<br />

dag, konstaterar Hugo.<br />

En annan begränsning är att de inte<br />

kan ta jobb överallt. Fast det är egenligen<br />

inte begränsning. De har bara bestämt<br />

sig för att erbjuda sina tjänster inom ett<br />

begränsat geografiskt område, Stockholms<br />

innerstad och vissa söderförorter.<br />

Hugo tycker att det ”sjukt konstigt” att<br />

ingen redan har gjort det här. Fördelarna<br />

är så uppenbara och lösningen så enkel.<br />

Men han tror att andra hantverkare snart<br />

kommer att följa efter. Kanske inte för att<br />

REPORTAGE<br />

de tröttnat på sina bilar, utan för att de<br />

inte har något val rent ekonomiskt.<br />

– Rörmokarbranschen har inte behövt<br />

förändra sig på 100 år. Man har alltid varit<br />

behövd och det har inte funnits någon<br />

konkurrens från nya aktörer. Nu sker en<br />

förskjutning i branschen. För att klara<br />

sig i konkurrensen kommer många att<br />

behöva gå över till cykel.<br />

Han beskriver hur en del branschkollegor<br />

har har blivit upprörda över Den<br />

cyklande rörmokaren. ”Det går ju inte att<br />

göra i Norrland”, lyder ett vanligt argument.<br />

”Men vi gör det ju inte i Norrland.<br />

Vi gör det i Stockholms innerstad” blir<br />

Hugos självklara svar.<br />

Den cyklande rörmokaren använder två olika sorters cyklar. Dels ett par lastcyklar<br />

från Riese & Müller, dels vanliga citycyklar från Crescent. De senare har anpassats<br />

lite för att kunna lasta verktyg och mindre mängder material.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong> 13


Fler och fler väljer cykeln på semestern. Det rör sig om allt från<br />

stillsam cykling mellan bekväma hotellsängar till äventyrlig<br />

action nedför bergssidor. Katarina Bergstrand på Sweden by<br />

bike har följt utvecklingen på nära håll under fyra år.<br />

TEXT: HENRIK RÅDMARK FOTO: THERESE JANSSON<br />

14


CYKELTURISM<br />

Cykelturismen<br />

lever!<br />

et sjuder, surrar och rasslar lätt längs<br />

slingrande, svenska landsvägar, på skogsstigar<br />

och nedför bergsbranter. Det är ljudet<br />

av kedjor som löper genom kugghjul,<br />

av däck som möter asfalt, grus och berghällar.<br />

Den svenska cykelturismen mår bättre än<br />

någonsin. Och den blir allt starkare. Det hävdar<br />

Katarina Bergstrand, en av Sweden by bikes<br />

grundare. Företaget har följt området på nära håll<br />

i över fyra år, då de startade med målet att bli en<br />

samlande plattform för researrangörer, och samarbetspartner<br />

kring just cykelturism till regioner<br />

och kommuner.<br />

– Det finns fortfarande de som gillar den gröna-vågen-inspirerade<br />

cykelturismen från 70-talet,<br />

men idag är mångfalden betydligt större. Du har allt<br />

från den traditionella turismen där du cyklar med<br />

full packning längs bilfattiga vägar, till mer äventyrliga<br />

resor som inkluderar terrängcykling och lyxiga<br />

paket med gourmetmat och herrgårdsboende.<br />

SÖKER ÄVENTYR<br />

Det är också en bredare målgrupp som lockas nu<br />

jämfört med tidigare. Den åldersmässigt största<br />

gruppen som söker kontakt med Sweden by bike på<br />

jakt efter nästa cykeläventyr är är 35–45 år. Gemensamt<br />

för de flesta är att man söker just ett äventyr.<br />

Inte alltid ett farligt, riskfyllt äventyr, men något<br />

mer än bara stillsam förflyttning från boende till<br />

boende.<br />

– Vi är fortfarande i ett skede där svenskar ”upptäcker”<br />

cykelturism och cykelpaket, det märker vi<br />

hela tiden, och sedan finns det en trend att folk vill<br />

sätta ihop sina egna resor. Dels kan de då skräddarsy<br />

sin upplevelse, dels blir själva planeringen<br />

en del av äventyret.<br />

Varför tror du att medelålders intresserar<br />

sig mer för cykelturism idag än tidigare?<br />

– Ett skäl kan vara att många av dem redan varit ute<br />

och rest i stora delar av världen. Nu har man blivit<br />

nyfiken på vad som finns här hemma i Sverige. Då<br />

är cykeln ett oslagbart sätt att uppleva både natur<br />

och landsbygd.<br />

Träningstrenden bidrar också i hög grad till det<br />

ökande intresset för cyklingen. I synnerhet MTB-cykling<br />

upplever en kraftig tillväxt. Idag förvandlas<br />

många skidorter till ”cykelparker” om somrarna, eller<br />

bikeparks som det internationella begreppet lyder.<br />

Åre hör inte oväntat till en av de större. Mats Forslund,<br />

vd för Jämtland Härjedalen Turism, bekräftar<br />

bilden av en allt starkare cykelturism.<br />

– I Åre har antalet cykeldagar ökat med i genomsnitt<br />

sju procent de senaste åren och omsättningen<br />

för cykelprodukten beräknades till totalt cirka 32<br />

miljoner kronor 2016. Även i Lofsdalen har antalet<br />

cykeldagar ökat och för fjälldestinationerna är<br />

cykling en allt viktigare del i barmarksprodukten,<br />

säger han i en rapport från Tillväxtverket 2017 där<br />

Katarina Bergstrand medverkade som projektledare.<br />

BRISTANDE KUNSKAPER BROMSAR<br />

I rapporten (Nationell kartläggning och sammanställning<br />

av det pågående arbetet inom turism- och rekreationscykling)<br />

pekar hon också på stora utmaningar.<br />

En av de mest grundläggande är att det finns en kunskapsbrist<br />

hos beslutsfattare. ”Den här bristen kan<br />

leda till att man missar den potential som finns och<br />

att lovande investeringar inom cykelturism riskerar<br />

att inte genomföras”, skriver Katarina Bergstrand.<br />

En annan hämmande faktor är att det idag inte<br />

på ett enkelt sätt går att ta med cykel i kollektivtrafiken,<br />

som tåg och bussar.<br />

– Ur cykelturismens synvinkel är kopplingen<br />

till kollektivtrafik helt avgörande. Förväntningarna<br />

från utländska turister är i regel stora, och<br />

de svenska förhållandena mycket problematiska,<br />

påpekar Katarina Bergstrand.<br />

Trots fundamentala brister talar mycket för att<br />

cykling som semesteraktivitet blir ännu vanligare<br />

och att utbudet av resmål och cykelleder fortsätter<br />

att öka.<br />

– Vi märker hela tiden att antalet besökare på<br />

Sweden by Bike ökar och när jag är ute i landet och<br />

reser märker man tydligt att många kommuner och<br />

regioner satsar på cykelturism. Det är en perfekt<br />

kombination av ekonomisk tillväxt och klimatsatsning,<br />

säger Katarina Bergstrand.<br />

15


BERLIN<br />

TEXT: MARCUS HANSSON FOTO: NORBERT MICHALKE<br />

I Berlin pågår en revolution.<br />

De närmaste tio åren ska staden<br />

förvandlas till cykelstad à la<br />

Köpenhamn. Men det var först<br />

efter att ett gäng hårdkokta cyklister<br />

skrivit en egen cykellag och krävt<br />

en bindande folkomröstning för<br />

att införa lagen som politikerna<br />

fick bråttom.<br />

16 <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong>


BERLIN<br />

Det är den 28 juni 2017 i Berlin. En 31-årig kvinna<br />

cyklar rakt fram längs Danziger Strasse i Prenzlauer<br />

Berg. Hon passerar barer och restauranger<br />

som precis är på väg att öppna och säkert också<br />

en och annan svensk turist som är ute och går i<br />

den populära stadsdelen. Asfalten är varm. Det är<br />

sommar. Bakifrån kommer en lastbil. Det är när<br />

hon passerar korsningen med Greifswalder Strasse<br />

som hon blir påkörd, kastas i asfalten och skadas så<br />

svårt att hon samma kväll dör på sjukhus.<br />

– Jag blev väldigt tagen av det här. En cyklist<br />

dödades samma dag som också var min födelsedag,<br />

säger Denis Petri.<br />

Han är en nyckelmedlem i Volksentscheid Fahrrad<br />

som ungefär betyder cykelfolkomröstning på<br />

svenska. Sedan november 2015 kämpar de för att<br />

Berlin ska bli en säker stad för cyklister. Två dagar<br />

efter dödsolyckan var han med och organiserade<br />

en minnesstund för den dödade, på samma sätt<br />

som de gjort för var och en av de 29 cyklister som<br />

dödats i Berlin sedan initiativet startade. En vit<br />

cykel smyckad med blommor placerades vid platsen<br />

för olyckan. En spökcykel.<br />

– Vi får mycket feedback från anhöriga, vänner<br />

och bekanta till de cyklister som dödats. Det är en<br />

viktig signal att visa att de här människorna inte<br />

bara blir ett nummer i statistiken.<br />

Vid minnesstunden förra sommaren samlades<br />

minst 300 cyklister som slog sig ner på asfalten tillsammans<br />

med sina cyklar i korsningen där olyckan<br />

skedde. Kvinnans familj var också på plats.<br />

– När pappan la en blomkrans vid den vita spökcykeln,<br />

så, ja… ja jag börjar nästan gråta nu när jag<br />

berättar om det, säger Denis Petri.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong> 17


BERLIN<br />

Det är det här det handlar om. Att cyklister inte<br />

kan känna sig trygga i den hetsiga trafiken i Berlin.<br />

Men hur skulle man kunna ändra på det? Hur<br />

skulle man kunna förmå politikerna att bygga en<br />

bra och modern infrastruktur för cyklar? Intresset<br />

för cykelfrågor var nästan obefintligt från politiskt<br />

håll. Staden Berlin gjorde inte ens slut på de pengar<br />

de hade öronmärkta för cykelinfrastruktur. Med<br />

den låga ombyggnadstakten skulle det ta 250 år<br />

att göra Berlin till en säker cykelstad, hade någon<br />

räknat ut.<br />

Men det fanns ett sätt. I Tyskland har medborgarna<br />

rätten att själva skriva lagförslag och sedan<br />

låta en bindande folkomröstning ta ställning till<br />

om lagen ska antas. Lösningen för Denis Petri och<br />

andra frustrerade cyklister blev med andra ord att<br />

själva skriva tysklands första cykellag.<br />

– Innan den här hade jag ingen aning om hur<br />

man skriver lagar, säger Heinrich Strössenreuther,<br />

grundare av Volksentscheid Fahrrad.<br />

Till vardags är han affärskonsult men privat<br />

sedan många år cykelaktivist. Han har bland annat<br />

skapat en app med vars hjälp folk kan tipsa polisen<br />

om felparkerade bilar som blockerar cykelbanor.<br />

Och så har han organiserat flashmobs där ett gäng<br />

cyklister går ihop och lyfter bort bilar som står i<br />

vägen för cyklister.<br />

För att skapa den hemmagjorda cykellagen<br />

organiserades en så kallad lag-hackaton, där frivilliga<br />

jurister och mobilitetsexperter samlades för att<br />

under 24 timmar skriva ihop en juridiskt vattentät<br />

lagtext. Utkast på den nya lagen publicerades också<br />

löpande på nätet så att andra intresserade kunde<br />

kommentera och förbättra.<br />

18 <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong>


BERLIN<br />

FOTO: MIRKO LUX<br />

– Vi hade 10 frivilliga jurister och 20 mobilitetsexperter<br />

på plats så det gick åt stora mängder cola<br />

och pizza, säger Heinrich Strössenreuther.<br />

Lagtexten bygger på tio målsättningar som<br />

gruppen dessförinnan satt upp. Där står bland<br />

annat att man vill ha separata cykelbanor längs<br />

alla huvudgator i Berlin, 200 000 nya säkra parkeringsplatser<br />

för cyklar, att olycksdrabbade<br />

korsningar skyndsamt ska byggas om, att det<br />

ska bli hårdare tag mot cykeltjuvar och att det<br />

ska anställas mer personal för att genomföra alla<br />

förändringar.<br />

Nästa steg blev att ge sig ut på gatorna och samla<br />

namnunderskrifter till stöd för den nya lagen. För<br />

att lagförslaget ska vara giltigt krävs 20 000 underskrifter<br />

insamlade under sex månader.<br />

– Efter tre veckor hade vi fått ihop över 100 000<br />

underskrifter, säger Denis Petri. Det bevisade att<br />

vi haft rätt, att det fanns en stark opinion för att<br />

snabbt bygga ut cykelinfrastrukturen.<br />

I Berlins rådhus togs underskrifterna emot<br />

utan ett leende. Det såg nu ut som att politikerna<br />

skulle tvingas ordna en folkomröstning för att anta<br />

den nya cykellagen. Men hösten 2016 tog allt en<br />

ny vändning. I delstatsvalet fick Berlin en ny rödröd-grön<br />

regering (bestående av socialdemokrater,<br />

vänsterpartister och miljöpartister).<br />

– Jag skulle faktiskt våga påstå att vi bidragit<br />

till att det blev en röd-röd-grön regering. Genom<br />

vår namninsamling fick cykel- och trafikpolitik en<br />

viktig roll i valkampen och debatterades flitigt. Det<br />

gynnar såklart vår sak att vi nu har en regering med<br />

partier som är öppna för den här typen av frågor,<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong> 19


BERLIN<br />

I Berlin tröttnade cyklisterna på att<br />

politikerna inte gör tillräckligt för<br />

att bygga ut cykelvägar och göra<br />

cykling till ett säkert transportslag.<br />

Därför skrev de tysklands första<br />

cykellag och samlade över 100 000<br />

underskrifter med krav på en<br />

bindande folkomröstning. Nu böjer<br />

sig politikerna för deras krav.<br />

säger Denis Petri, även om det i det konservativa<br />

lägret också finns de som ser att vi står för en framtidsorienterad<br />

trafiklösning.<br />

Efter förhandlingar med den nya cykelvänligare<br />

regeringen togs de viktigaste kraven från<br />

cykellagsinitiativet med i regeringsprogrammet<br />

för de kommande åren. Vissa saker blev inte så<br />

bra som aktivisterna skulle ha önskat sig. Istället<br />

för 200 000 parkeringsplatser för cyklar blev det<br />

100 000. Och istället för att allt ska vara färdigt<br />

inom åtta år så ska det nu ta tolv år. Istället för<br />

cykellag kallas det mobilitetslag och omfattar<br />

alla transportslag – men där cykling ges stort<br />

utrymme. Grundidén är att alla som rör sig i<br />

staden ska kunna känna sig trygga. Lagen är<br />

nu i princip helt färdig och ska klubbas igenom<br />

i parlamentet nu i juni. Det betyder inte att<br />

20 <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong>


BERLIN<br />

gänget bakom cykellagsinitiativet tänker vila<br />

på tramporna.<br />

– Även efter att lagen har beslutats får man inte<br />

sluta utöva påtryckningar. Vi som förening kommer<br />

att behövas minst 10–15 år till för att med våra<br />

experter, vår argumentation och vårt politiska<br />

arbete se till att förändringarna också genomförs,<br />

säger Denis Petri.<br />

De senaste två åren har han och hans frivilligarbetande<br />

kollegor byggt upp ett väloljat kampanjmaskineri.<br />

Kärntruppen består av ett hundratal<br />

personer som nästan alla jobbar ideelt. Folk med<br />

de mest skiftande kompetenser bidrar med just det<br />

som de är duktiga på: grafiker, jurister, journalister,<br />

fotografer, trafikforskare, webbprogrammerare.<br />

Vid sidan om skapandet av lagen och namninsamlingen<br />

har de pepprat media med material och<br />

spektakulära aktioner för att sätta fokus på frågan.<br />

Nu har man också i berlins olika stadsdelar skapat<br />

lokala organisationer som ska arbeta med att se till<br />

att lagen efterlevs och för att komma med feedback<br />

och kritik när något inte fungerar. Minnesstunderna<br />

för dödade cyklister ska utökas att också<br />

omfatta fotgängare som omkommit i trafiken.<br />

Redan innan lagen trätt i kraft har den slagit<br />

vågor runtom i Tyskland. Cykelentusiaster i en rad<br />

städer startar nu liknande initiativ, där framgångsreceptet<br />

från Berlin kopieras, exempelvis i Darmstadt,<br />

Stuttgart, Frankfurt am Main och Aachen. I<br />

Bamberg i Bayern har en cykelvänlig lagstiftning<br />

redan trätt i kraft efter att politikerna där, precis<br />

som den nya regeringen i Berlin, valt att direkt<br />

förhandla med cykelaktivisterna.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong> 21


BERLIN<br />

I Berlins stadsförvaltning tycks känslorna<br />

delade. Där ansåg man länge att cykelfolkomröstningens<br />

förslag var alltför radikala och inte möjligt<br />

att genomföra. Vad säger de idag? Matthias<br />

Tang är presstalesman för berlins senat. Han vill<br />

inte ge folkomröstningsinitiativet hela äran av att<br />

Berlin nu kommer att få en radikalt annorlunda<br />

trafikplan.<br />

– Folkomröstningsinitiativet gjorde att trafikfrågan<br />

fick uppmärksamhet, att både politiker och<br />

medborgare fick klart för sig nödvändigheten av att<br />

infrastrukturen för alla trafikslag måste förbättras.<br />

Vad gäller just cykling är det konkretaste resultatet<br />

hittills att personalen som ska jobba med<br />

utbyggnaden av cykelinfrastruktur flerdubblats. 35<br />

nya tjänster har inrättats för att på heltid arbeta<br />

med att planera cykelinfrastruktur.<br />

– Det går inte så fort som många önskar sig, men<br />

redan i år kommer det att märkas att vi jobbar med<br />

de här frågorna, säger Matthias Tang.<br />

Ett exempel är vid parken Hasenheide i södra<br />

Berlin. Längs en stor genomfartsled där ska en<br />

cykelbana byggas som separerar cyklister från bilister,<br />

på bekostnad av parkeringsplatser för bilar. Det<br />

väntas leda till konflikter.<br />

– Beräkningar visar att 50 000 parkeringsplatser<br />

för bilar kommer att försvinna, säger Denis Petri.<br />

Det kan mycket väl leda till konflikter. Därför<br />

måste förändringarna gå fort nu, säger Matthias<br />

Tang.<br />

– Hösten 2021 är det val i Berlin igen och då gäller<br />

det att vi kommit så långt att de positiva effekterna<br />

märks av och att en betydande del av befolkningen<br />

känner att det här är bra för Berlin.<br />

22 <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong>


BERLIN<br />

BÄSTA TIPSEN<br />

FÖR SNABB<br />

UTVECKLING TILL<br />

CYKELVÄNLIG STAD<br />

Formulera en positiv vision. Med ett positivt<br />

budskap om trafiksäkerhet och idén om en stad<br />

som det är bra att leva i går det att mobilisera en<br />

stor del av befolkningen. Vi har arbetet mycket<br />

med bilder där vi grafiskt visat hur en ombyggd<br />

gata skulle kunna se ut. En sådan bild säger ofta<br />

mer än många ord.<br />

Det krävs inte stora demonstrationer för att<br />

sätta fokus på en fråga. En liten aktion med stort<br />

symbolvärde och god exponering i media kan vara<br />

lika värdefull.<br />

Gör tydligt att trafikpolitik är just politik och<br />

därmed också formbar. Argumentera att alla<br />

tjänar på bättre villkor för cyklister och inte bara<br />

cyklisterna. Att fler cyklister betyder färre bilar och<br />

därmed mindre köer på vägarna för den trafik som<br />

verkligen behövs, såsom hantverkare, bussar och<br />

leveranser. Så når man ut även till dem som inte är<br />

typiska cyklister.<br />

ÅTGÄRDERNA SOM SKA GÖRA BERLIN TILL CYKELSTAD<br />

1. Separerade cykelbanor längs alla huvudgator i Berlin, tillräckligt<br />

breda för omkörningar och med säkert avstånd till parkerade bilar.<br />

2. 100 000 nya säkra parkeringsplatser för cyklar.<br />

3. Nollvisionen införs som målsättning. Alltså noll dödade och noll<br />

svårt skadade i trafiken.<br />

4. Ett genomgående och tätt nät med cykelinfrastruktur ska byggas i<br />

hela staden.<br />

5. Investeringarna i cykelinfrastruktur fyrdubblas från 15 till 50<br />

miljoner Euro per år.<br />

6. Sammanlagt mellan 40 och 50 nya tjänster inrättas som enbart<br />

ska arbeta med cykelinfrastruktur. I jämförelse med tidigare tre.<br />

7. Bygget av 100 kilometer snabbcykelvägar från förorterna till<br />

centrum för att underlätta för pendlare.<br />

8. Gröna vågen för cyklister på gator där cykling har förtur.<br />

9. Stort antal farliga och olycksdrabbade korsningar ska skyndsamt<br />

byggas om.<br />

Organisera Kidical Mass tillsammans med lokala<br />

skolor (som Critical Mass fast för barn). När gator<br />

spärras av för några timmar för barn att cykla på<br />

utan att vara rädda, skyddade av polis får man en<br />

tydlig bild av hur farlig trafik är i vanliga fall. Budskapet<br />

blir tydligt: att barn ska kunna cykla i trafiken<br />

utan att deras föräldrar ska behöva vara livrädda.<br />

Utnyttja media. Journalister gillar tydliga<br />

konflikter. Vi mätte en gatas bredd med måttband<br />

och visade hur många procent som var avsatta för<br />

bilar, för fotgängare och cyklister. Sen skrev vi ett<br />

pressmeddelande om det. Det visar verkligheten<br />

som den är och hur orättvis fördelningen är.<br />

Argumentera med fakta. Affärsägare är ofta<br />

motståndare mot cykelvägar på bekostnad av parkeringsplatser.<br />

De är rädda att kunderna inte ska<br />

komma fram. Men studier visar att affärsägare<br />

överskattar hur många kunder som faktiskt kommer<br />

med bil. Det krävs bra fakta för att övertyga folk.<br />

Denis Petri intervjuad av Marcus Hansson<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong> 23


REPORTAGE


REPORTAGE<br />

Det är ingen konst att transportera sig själv på cykel. Och inte<br />

särskilt svårt att också få med sig en jobbväska eller en mindre<br />

matkasse från affären. Men hur gör man egentligen om hela<br />

familjen ska klara sin vardag med bara cyklar? Går det ens?<br />

Vi frågade två som har sålt bilen och har cykeln som<br />

enda fordonet.<br />

TEXT: HENRIK RÅDMARK FOTO: CARINA GRAN<br />

Så klarar du<br />

familjelivet på cykel<br />

jenny fürstenbach och hennes familj har<br />

alltid haft bil. De bor i Stockholm och behövde<br />

den inte minst för att kunna ta sig till landstället<br />

i norra Roslagen, utanför Norrtälje, och för att<br />

kunna handla när de är där. Men även i stan var<br />

bilen ofta oumbärlig.<br />

Trodde de.<br />

När de blev tillfrågade om att vara med i projektet<br />

Ett bilfritt år, som genomfördes av KTH Green<br />

Leap, och som innebar att de blev tvungna att ställa<br />

undan bilen under ett helt år, tvekade de först. Det<br />

tedde sig omöjligt att klara vardagslogistiken utan<br />

bil. Men snart insåg de att det faktiskt kunde gå,<br />

och att det var värt ett försök.<br />

Bilen parkerades för ett år framåt och de fick<br />

istället tillgång till en elassisterad, trehjulig lådcykel<br />

och en tvåhjulig lastcykel, utöver sina vanliga<br />

cyklar. När året var till ända insåg de hur mycket<br />

enklare vardagen blev utan bil – och billigare. Därför<br />

sålde de bilen och köpte loss lastcyklarna.<br />

joakim bjerhem i Göteborg tröttnade på att<br />

betala alla tusenlappar som bilen kostade varje<br />

månad. Den var inte värd det, tyckte han. Det var tio<br />

år sedan och istället blev cykeln familjens enda fordon.<br />

Oftast cyklar han på en enkel damcykel, men<br />

ibland tar han fram familjens Christiania-lastcykel<br />

som han köpte för en ”saftig skatteåterbäring”. Vikcykeln<br />

från Brompton använder han knappt längre.<br />

BARNTRANSPORT<br />

jenny: ”Vi valde en stor lådcykel där våra tre<br />

barn i åldrarna X till X fick plats. När den äldsta<br />

började kunna cykla själv räckte ofta den smidigare,<br />

tvåhjuliga lastcykeln. Vi kallar dem lastbilen och<br />

limon. Nu cyklar de äldsta själva och den yngsta<br />

kan åka med bak på en vanlig cykel.”<br />

joakim: ”Barnen är fem och sju år gamla och åker<br />

i lådcykeln. Det är ett underbart sätt att transportera<br />

sig.”<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong> 25


REPORTAGE<br />

FOTO: CARINA GRAN<br />

STORHANDLING<br />

jenny: ”Vi handlar vår mat på nätet och får<br />

den hemtransporterad. Lastcykeln skulle förstås<br />

rymma en hel del, men för oss är det mer praktiskt<br />

att sitta hemma vid datorn och handla, och sedan<br />

få maten levererad hem.”<br />

joakim: ”Vi storhandlar sällan över huvud taget.<br />

Men när vi gör det har vi nära till Willys och lådcykeln<br />

rymmer fem pappkassar. Det är ett av skälen<br />

till att vi valt att bo i stan, att vi har nära till mycket<br />

och slipper regelbundna, längre transporter.”<br />

tänk på: – Att handla på nätet och få maten<br />

hemtransporterad är praktiskt och tidsbesparande,<br />

men innebär ofta en högre kostnad.<br />

– Med två rejäla cykelväskor som hängs på pakethållaren<br />

kan du få hem ganska mycket – om än inte<br />

en veckoförbrukning av livsmedel.<br />

– Med en cykelvagn kopplad till en vanlig cykel<br />

kan du enkelt få med dig en normal veckohandling.<br />

Ofta fungerar den vagn du eventuellt kör barnen<br />

i – så länge barnen inte följer med på shoppingen.<br />

– Med en lådcykel kan du få med dig både barn<br />

och matvaror<br />

JOBBPENDLING<br />

jenny: ”Faktum är att jag hade behövt köra bil<br />

för att få ihop vardagen om vi inte haft elcyklarna,<br />

kollektivt tog helt enkelt för lång tid (hade ju kunnat<br />

byta jobb också iofs). Elcykel var också en förutsättning<br />

för att kunna gå rakt in i ett möte efter<br />

att ha lämnat tre barn på dagis/skola och cykla en<br />

knapp mil innan jobbet.”<br />

joakim: ”Jag cyklar oftast på min Pilen-cykel de<br />

fyra kilometerna till jobbet. Ibland följer min fru<br />

med på pakethållaren. Hon ska ofta till olika kunder<br />

på stan och uppskattar den flexibilitet när det<br />

gäller val av väg och mål som cykeln ger.”<br />

tänk på: – Om du inte har en lådcykel fungerar<br />

förstås en cykelvagn – åtminstone så länge du inte<br />

har fler än två barn. Däremot …<br />

– … när barnen sitter i en låda framför dig på<br />

cykeln har du bättre kontakt med dem.<br />

– Spänn fast barnen. Annars är det lätt hänt att<br />

de ramlar och slår sig om du bromsar häftigt.<br />

– Lär barnen att sitta still i cykeln, särskilt om det<br />

är en tvåhjulig lådcykel. Häftiga rörelser i lådan kan<br />

få dig att vingla till, något du vill undvika särskilt<br />

i tät trafik.<br />

tänk på: – För kortare sträckor behöver du inte<br />

duscha när du kommer till jobbet. Om du tar det<br />

lugnt och inte klär dig för varmt kan du klara även<br />

längre sträckor utan att bli obehagligt svettig.<br />

– En elcykel förkortar restiden markant och<br />

minskar ytterligare risken för att bli svettig.<br />

– Planera<br />

SEMESTERRESOR<br />

jenny: ”Vi åker kollektivt till vårt landställe. Den<br />

första gången vi gjorde det tyckte vi att det var jobbigt<br />

och bökigt och undrade hur vi över huvud taget<br />

skulle klara av att resa så här under hela året. Den<br />

26 <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong>


REPORTAGE<br />

FOTO: GREENLEAP<br />

andra gången kändes ok. Sedan dess uppskattar<br />

vi bussresan till landet. Den stora utmaningen<br />

handlar istället om att handla mat. Ibland hoppar<br />

vi av bussen vid stormarknaden på väg till landet,<br />

handlar, och tar en senare buss vidare.<br />

Nu har vi också ställt den stora lastcykeln på<br />

landet, så den använder vi förstås. För att klara<br />

av semestern utan bil har vi behövt ändra inställning<br />

och också lärt oss planera. Och så har vi ställt<br />

en tvättmaskin i sommarhuset, så att vi inte ska<br />

behöva ha så mycket packning med oss.”<br />

INKÖP AV SKRYMMANDE VAROR<br />

jenny: ”Det ryms ju en hel del i en stor lådcykel.<br />

Om inte det räcker går det att få mycket hemkört.<br />

Och det går ju alltid att hyra en bil om det skulle<br />

behövas.”<br />

joakim: ”Om vi köper något stort försöker vi få<br />

det levererat. Om inte det går kan vi ofta låna en bil.”<br />

tänk på: – Ofta går det att få varor hemlevererade.<br />

Även om det kostar en del är det ingenting i<br />

jämförelse med vad bilägande kostar.<br />

– Mycket går faktiskt att frakta på en lastcykel.<br />

En modell med ”öppet flak” är mer flexibel än en<br />

lådcykel.<br />

– Att hyra en bil för transport är inget nederlag.<br />

Ibland är det den smartaste lösningen.<br />

DÅLIGT VÄDER<br />

jenny: ”Vi fick hjälp av projektet med utrustningsval,<br />

bra kläder för alla väder var en förutsättning.<br />

Fördelen med det är ju att vi alltid är klädda<br />

för att vara ute, dvs superlätt att ta en omväg,<br />

stanna och kolla på nåt kul vi ser på vägen hem<br />

etcetera. Vi har cyklat året runt, men vid -16 grader<br />

blir det för kallt att sitta still i lastcykeln. Då är<br />

kollektivtrafik ett bra alternativ.”<br />

joakim: ”Lätt duggregn är inget problem. Och<br />

om det är ett riktigt ruskväder åker vi kollektivt<br />

istället.”<br />

tänk på: – Devisen ”det finns inget dåligt väder<br />

…” är förstås nonsens. Men med rätt kläder blir ruskväder<br />

avsevärt mindre besvärande. Lägg därför gärna<br />

en extraslant på ett bra regnställ för cykling.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong> 27


ELCYKELTEST<br />

6 elcyklar<br />

för pendling<br />

testade<br />

CRESCENT ELDER<br />

Crescent Elder är betydligt<br />

roligare att köra än den ser<br />

ut. Inte för att den ser särskilt<br />

tråkig ut, snarare för att den är<br />

snäppet livligare än de övriga<br />

cyklarna i testet – bortsett från<br />

Merida Espresso 300. Anna på<br />

Velo Oxygen, som lånade ut<br />

testexemplaret, säger att det<br />

nog delvis beror på att motorn<br />

är programmerad för att vara<br />

särskilt villig att hjälpa till.<br />

Och just så känns det, utan att motorhjälpen<br />

blir påträngande eller tydlig<br />

på annat sätt än att cykeln känns<br />

lättrampad.<br />

Sittställningen är lätt framåtlutad<br />

och ger både bra kraft ner i tramporna<br />

och bra överblick över omgivningen.<br />

Cykelns geometri är med andra ord<br />

en väl avvägd kompromiss mellan det<br />

rejsiga och en mer bekväm promenadattityd.<br />

Precis som hos de övriga elcyklarna<br />

med mittmotor glömmer du lätt att<br />

det är just en delvis motordriven<br />

cykel. Flera gånger tittade jag ner<br />

mot displayen för att se om jag stängt<br />

av motorhjälpen helt, eftersom jag<br />

tyckte att cykeln gick så lätt.<br />

Vid något tillfälle inträffade det<br />

omvända, att jag konstaterade att<br />

motorknuffen verkligen var kraftfull<br />

om än mystiskt sublim. När jag sedan<br />

tittade ner såg jag att assistansen var<br />

helt avstängd.<br />

Crescent Elder är med andra ord<br />

en kompetent cykel, med eller utan<br />

motorassistans. Den inbjuder faktiskt<br />

stundom till att stänga av motorn.<br />

Det här är en cykel i första hand; den<br />

känns kvick, stabil och lätt, även om<br />

den inte riktigt når upp till Merida<br />

Espresso 300 i det avseendet.<br />

På minussidan noterar jag de<br />

hydrauliska skivbromsarna. De känns<br />

aningen underdimensionerade. Visserligen<br />

inte så mycket att det påverkar<br />

säkerheten, men jämfört med<br />

Scott-cykeln har Crescent Elder en<br />

längre bromssträcka.<br />

En annan svaghet hos cykeln är<br />

framgaffeln. Liksom hos Scott E-Sub<br />

Tour är den dämpad, den fjädrar alltså<br />

för att göra framfarten behagligare och<br />

säkrare när underlaget är ojämnt. Men<br />

det rör sig om en mycket billig modell<br />

som saknar möjlighet att justera hårdheten.<br />

Vid varje inbromsning böjde sig<br />

dessutom gaffeln en aning bakåt. Det<br />

påverkar inte körningen, men väcker<br />

frågetecken om livslängden.<br />

Den testade Crescentcykeln lånades av<br />

Velo Oxygen i Sickla, Stockholm<br />

7<br />

ET YG BET YG BET YG BET YG BET YG BET YG<br />

BBET YG BET YG BET YG BET YG BET YG BET YG<br />

28 <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong>


BBET YG BET YG BET YG BET YG BET YG BET YG<br />

ELCYKELTEST<br />

Funderar du på att skaffa elcykel? Bara gör det. Även om cykeln tappar<br />

en del av det geniala – enkelheten, smidigheten, klimatsmartheten – när<br />

den förses med batteri och motor, är elcykeln ett fantastiskt fordon om<br />

du ska färdas lite längre eller vill slippa bli svettig under cykelturen.<br />

TEXT OCH FOTO: HENRIK RÅDMARK<br />

Om det är enkelt att besluta sig för<br />

att skaffa en elcykel är det desto<br />

svårare att veta vilken modell du<br />

ska välja. Det finns givetvis inget<br />

absolut svar på frågan. Men vi har<br />

i vart fall tagit reda på vilken av sex<br />

populära modeller som är bäst för<br />

regelbunden användning, som vid<br />

cykelpendling.<br />

Prislappen är skrämmande stor.<br />

Därmed hissas förväntningarna<br />

i topp inför testkörningen.<br />

Nog borde en cykel för 40 000<br />

kronor kunna leverera något<br />

alldeles extra. Mitt första<br />

intryck är en lätt besvikelse.<br />

Var det inte mer än så här? Och<br />

vad långsamt det går!<br />

Jag tittar ner på den lilla skärmen och<br />

ser att den visar 25 kilometer i timmen,<br />

gränsen för när motorn slår av. Det<br />

går alltså inte särskilt långsamt. Det<br />

bara känns så, eftersom cykeln är så<br />

sällsynt välbalanserad i fråga om geometri<br />

och komponenter. Allt känns<br />

gediget och självklart. Inga överraskningar,<br />

bara en stabil cykelupplevelse.<br />

Körställningen är åt det sportiga<br />

hållet, men inte så mycket att du förlorar<br />

överblicken. Cykeln känns trygg<br />

och är enkel att hantera även i låga<br />

hastigheter.<br />

Även om Walleräng Tapper är<br />

sportig har tillverkaren inte glömt att<br />

de flesta pendel- och vardagscyklister<br />

har ett visst lastbehov. Pakethållare<br />

finns såväl framtill som baktill.<br />

Skälet till att cykeln kostar så<br />

mycket mer än de övriga i testet har<br />

åtminstone delvis att göra med valet<br />

av komponenter. Den mest betydelsefulla<br />

skillnaden handlar om framgaffeln.<br />

Det är en hygglig modell som<br />

även används för MTB-cyklar, som<br />

alltså är gjorda för betydligt tuffare<br />

terräng än vad Walleräng Tapper är<br />

tänkt för. Gaffeln går inte bara att<br />

låsa, på motsvarande sätt som hos<br />

flera av de övriga modellerna i testet.<br />

Du kan även justera hårdheten så att<br />

den passar din vikt, din körstil och<br />

dina preferenser.<br />

Cykeln är i övrigt utrustad med<br />

högkvalitetsdelar, som en elektroniskt<br />

styrd bakväxel och hjulnav<br />

– också de hämtade från skogscyklarnas<br />

värld. Bromsarna fungerar liksom<br />

allt annat klanderfritt. Känslan<br />

av att sitta på en komplett cykel med<br />

få kompromisser är befriande.<br />

Att komponenterna som sitter på<br />

cykeln är av dyrare varianter än hos<br />

de övriga i testet talar också för en<br />

längre livslängd, även om vi inte har<br />

kunnat test detta här.<br />

Walleräng Tapper är inte elcykeln<br />

för alla. Men om du söker ett pålitligt,<br />

lite exklusivt fordon för lite längre<br />

och frekventa pendlingssträckor är<br />

den definitivt värd en titt.<br />

Den testade Wallerängcykeln lånades<br />

av Nordic e-bikes, Stockholm<br />

WALLERÄNG TAPPER<br />

8<br />

ET YG BET YG BET YG BET YG BET YG BET YG<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong> 29


ELCYKELTEST<br />

SCOTT E-SUB TOUR<br />

Den är avslappnad, opretentiös.<br />

Den skriker inte efter uppmärksamhet.<br />

Och den behöver<br />

det inte heller. Den lär få det<br />

i alla fall. Åtminstone om du<br />

kliver upp på den och rullar<br />

iväg. Alldeles ljudlöst, alldeles<br />

utan att motorn tycks ge sig till<br />

känna. Det gör den förstås – det<br />

är motorn som skapar den<br />

där känslan av lätt utför och<br />

medvind – men allt du upplever<br />

är att du cyklar.<br />

Scott E-SUB Tour är ingen utpräglat<br />

sportig cykel. Det är en typisk<br />

kostymcykel, utan att du tvingas<br />

balansera med spikrak, lodrät rygg.<br />

Med en allt för upprätt sittställning<br />

begränsas i princip ”effektuttaget”<br />

till lårmusklerna. Tack vare den lätt<br />

framåtlutade positionen kan du aktivera<br />

fler muskelgrupper vilket gör<br />

att det blir lättare att komma upp i<br />

fart. Du som av olika skäl ändå vill<br />

sitta helt upprätt kan justera styre<br />

och sadel för även en sådan position.<br />

Styret går att vinkla. När du vinklar<br />

upp det minskar även avståndet till<br />

sadeln, vilket ytterligare bidrar till att<br />

skapa en mer upprätt ställning.<br />

Överblicken och upplevelsen av<br />

kontroll över varje situation är hur<br />

som helst total, även för dig som föredrar<br />

att sitta aningen mer framåtlutat.<br />

Den upplevelsen bidrar även de<br />

kraftiga bromsarna till. Cykeln kan<br />

stanna på en extremt kort sträcka.<br />

Framgaffeln är dämpad och<br />

går att låsa om du föredrar en mer<br />

stram känsla i körningen. Däremot<br />

är det en enklare gaffel som inte går<br />

att justera i fråga om hårdhet. Men<br />

för den typ av körning som cykeln är<br />

avsedd för torde den passa utmärkt<br />

för förare i de flesta viktklasser.<br />

Växelsystemet är utanpåliggande,<br />

kommer från Shimano och heter<br />

Deore. Det är en basmodell – om än<br />

inte den enklaste varianten. Och när<br />

det handlar om Shimano innebär det<br />

robust kvalitet.<br />

Samtidigt som det inte finns<br />

något sportigt över Scott E-SUB<br />

Tour slår inte pendeln över för långt<br />

åt andra hållet. Modellen är absolut<br />

ingen gubb- eller tantcykel, även om<br />

den passar bra även för just gubbar<br />

och tanter.<br />

Scott E-SUB Tour är i första hand<br />

ett transportmedel. Visserligen ger<br />

den, som de flesta cyklar, körglädje.<br />

Men den inbjuder inte till sportig<br />

eller livlig cykling. Den inbjuder till<br />

stadig, avslappnad körning oavsett<br />

om du bär kostym, klänning eller<br />

jeans.<br />

8<br />

Den testade Scottcykeln lånades av<br />

Scott Sports, Uppsala<br />

ET YG BET YG BET YG BET YG BET YG BET YG<br />

BBET YG BET YG BET YG BET YG BET YG BET YG<br />

SNABBGUIDE TILL RÄTT ELCYKEL<br />

MOTOR<br />

Mittmonterad motor kostar mer men ger bättre<br />

cykelkänsla och mer kraft. Framhjulsmotor<br />

är billigare och passar för kortare sträckor.<br />

Bakhjulsmotor är aningen bättre (och aningen<br />

dyrare).<br />

Shimano Steps är bäst av mittmotoralternativen.<br />

Bafang fungerar bra liksom Crescents<br />

egna E-going (som är ett Bafang-system i<br />

grunden).<br />

BROMSAR<br />

Skivbromsar krävs på en elcykel. Hydrauliska<br />

sådana ger generellt mer kraft än mekaniska.<br />

BATTERI<br />

Stort batteri ger längre räckvidd, förstås.<br />

Kapaciteten ligger vanligen på 400–500 Wh.<br />

BEAKTA LASTMÖJLIGHETER<br />

Hur stor pakethållare? Går det att montera<br />

en pakethållare fram?<br />

RAM OCH SITTSTÄLLNING<br />

För lite längre sträckor är en lätt framåtlutad<br />

position bäst. Du får ut mer kraft än om du<br />

sitter helt upprätt, och minskar även risken<br />

för ont i rumpan då en del av vikten bärs upp<br />

av armarna. En ram med lågt insteg gör det<br />

förstås enkelt att kliva på och av cykeln.<br />

30 <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong>


BBET YG BET YG BET YG BET YG BET YG BET YG<br />

Med ett pris på strax under<br />

20 000 kronor är Evobike den<br />

billigaste cykeln med mittmotor<br />

i testet. Det innebär naturligtvis<br />

att den har förhållandevis<br />

enkla komponenter och lösningar.<br />

Den ser också lite billig<br />

ut. Fast det kanske bara är sant<br />

för den som direkt ser skillnad<br />

på en billig och en mindre billig<br />

växel, exempelvis. I ärlighetens<br />

namn ser den nog bara ut som<br />

en rätt normaltrist cykel.<br />

Körupplevelsen känns däremot inte<br />

påtagligt billig. Den mittmonterade<br />

Bafang-motorn ger ett jämnt och<br />

mjukt stöd.<br />

Men till skillnad från upplevelsen<br />

av Merida Espresso 300 påminns du<br />

ständigt om att det sitter en motor<br />

på cykeln. Bafang-systemet är helt<br />

enkelt inte lika diskret i doseringen<br />

av kraft.<br />

Körställningen är lätt framåtlutad,<br />

men går att justera för en mer<br />

upprätt position. Överlag känns geometrin<br />

välbalanserad och anpassad<br />

för lite längre distanser på cykeln.<br />

Att framgaffeln är stel, och inte<br />

dämpad som på några av de andra<br />

modellerna, är förstås väntat med<br />

tanke på det låga priset. Om du kör<br />

mycket på ojämnt underlag är detta<br />

ett minus för cykeln, annars kan det<br />

till och med vara ett plus eftersom det<br />

sparar vikt och ger en rappare känsla<br />

i körningen.<br />

Att växelsystem och bromsar<br />

är av det enklare slaget är det som<br />

främst röjer den här modellen som<br />

en lågbudgetvariant. Bromsarna är<br />

förvisso av skivbromstyp, men det<br />

är mekaniska bromsar. Det innebär<br />

att de aktiveras med hjälp av en vajer<br />

istället för en hydraulkoppling. Funktionen<br />

är fullt godkänd, men känslan<br />

av kontroll och kraft i en hydraulbroms<br />

är markant bättre.<br />

Det enkla växelsystemet kommer<br />

från Shimano och är följaktligen<br />

långt ifrån skräp. Men att drivlinan<br />

ändå håller en jämförelsevis låg klass<br />

bekräftades tyvärr på testcykeln<br />

genom att kedjan ”slant” på två-tre<br />

växlar, med uppskattningsvis ett<br />

kedjevarvs intervall.<br />

Varken jag eller min lokala cykelhandlare<br />

lyckades komma till rätta<br />

med problemet. Däremot konstaterade<br />

vi att växelföraren inte riktigt<br />

”orkade” fjädra ut i sitt yttersta läge.<br />

Evobike Sport 8 är förvisso billigare<br />

än de övriga mittmotorcyklar i<br />

testet. Tyvärr gör bristen hos drivlinan<br />

och det enklare motorsystemet<br />

från Bafang att det är svårt att<br />

rekommendera cykeln.<br />

Men om du är ute efter budgetmodell<br />

kan Evobike Sport 8 vara värd en<br />

titt. Fast det blir allt lite av en chansning.<br />

Den testade Evobikecykeln lånades av<br />

Nordbutiker i Sverige AB<br />

ELCYKELTEST<br />

EVOBIKE<br />

SPORT 8<br />

6<br />

ET YG BET YG BET YG BET YG BET YG BET YG<br />

BÄSTA KÖP OCH BÄSTA BUDGETVAL<br />

Ingen av cyklarna i testet är egentligen<br />

dåliga val. Vilken du väljer beror snarare på<br />

hur mycket pengar du är villig att lägga och<br />

hur du kommer att använda cykeln. Men är<br />

du bara ute efter en så bra cykel som möjligt<br />

för pendling är MERIDA ESPRESSO 300<br />

det bästa valet. Den är kvick, känns lätt och<br />

ger mycket cykelkänsla.<br />

Bästa budgetval är stabila och lastvilliga<br />

ECORIDE EPIX TOUR, även om dess<br />

navmonterade motor gör att en del<br />

cykelkänsla går förlorad. En fördel med en<br />

sådan motor, utöver det lägre priset, är att<br />

slitaget på drivlinan (kedja och kugghjul) är<br />

mindre.<br />

Du som har liten plånbok men ändå vill ha<br />

mittmotor tittar förmodligen på EVOBIKE<br />

SPORT 8. Det är också ett rimligt budgetval,<br />

men att döma av testexemplarets uppförande<br />

något av en chansning.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong> 31


ELCYKELTEST<br />

ECORIDE EPIX TOUR<br />

Den är en katt bland hermelinerna.<br />

Men den förtjänar ändå<br />

en plats i samlingen. Ecoride<br />

Epix Tour har inte, till skillnad<br />

från de övriga, motorn placerad<br />

vid vevpartiet, utan i bakhjulet.<br />

Det kan tyckas vara en liten<br />

skillnad, men ger en helt annan<br />

körupplevelse. Ecoride Epix Tour<br />

är mer cykel med hjälpmotor än<br />

cykel med ständig medvind. I<br />

klartext betyder det att motorhjälpen<br />

inte tar hänsyn till din<br />

ansträngning, utan bara till<br />

aktuell hastighet. Vid högsta<br />

nivån driver motorn med samma<br />

kraft upp till 25 kilometer i<br />

timmen, vid nästa lägsta släpper<br />

den strax innan och så vidare.<br />

Det märks också på priset. Visserligen<br />

kostar den ungefär lika mycket<br />

som Evobike – som har mittmotor<br />

och därför borde vara dyrare. Men<br />

samtidigt ger Ecoride-cykeln ett mer<br />

gediget intryck. Växelsystemet håller<br />

en högre klass och bromsarna är<br />

hydrauliska.<br />

Något som verkligen får Ecoride<br />

Epix Tour att stå ut är de dubbla<br />

pakethållarna, en fram och en bak.<br />

Tack vare dem kan cykeln lastas med<br />

betydligt mer än de övriga modellerna.<br />

Det här gör att den blir lite av en lastcykel<br />

i miniformat, och den stabila<br />

konstruktionen i övrigt och cykelns<br />

lugna uppträdande gör att du kan få<br />

med dig riktigt mycket innan färden<br />

känns vinglig eller vansklig.<br />

Körställning och hantering följer<br />

också den linjen. Cykeln är gjord för<br />

att kännas stabil och trygg även på<br />

längre turer. Det innebär samtidigt att<br />

den inte är så kvick, och därför kanske<br />

inte den allra roligaste att köra i stan<br />

(även om det möjligen bara är aficionados<br />

som undertecknad som tänker<br />

på det). Men för lite längre pendling<br />

kommer stabiliteten och det lugna<br />

uppträdandet till sin rätt.<br />

Att Ecoride Epix Tour driver på<br />

bakhjulet ger förvisso en mindre<br />

cykellik körupplevelse – om än inte<br />

alls dålig. Men på en punkt, utöver<br />

inköpspriset, har den en fördel jämfört<br />

med mittmotordrivna elcyklar.<br />

Nämligen att drivlinan med kedja,<br />

kassett och framdrev håller betydligt<br />

längre. Detta eftersom elmotorn<br />

driver direkt på bakhjulet, medan en<br />

mittmotor driver precis som du själv<br />

när du trampar, via kedja, framdrev<br />

och kassett.<br />

I synnerhet på vintern märks<br />

denna skillnad. Enligt Joakim Söderström,<br />

som driver butiken Bike Room<br />

i Täby som lånade ut cykeln för testet,<br />

kan en elcykel med mittmotor kräva<br />

kedjebyte tre gånger så ofta som på en<br />

cykel med motorn i något av hjulnaven.<br />

Den testade Ecoridecykeln lånades av<br />

Bike Room i Täby<br />

7<br />

BBET YG BET YG BET YG BET YG BET YG BET YG<br />

ET YG BET YG BET YG BET YG BET YG BET YG<br />

PRIS FRAMGAFFEL MOTOR BATTERI RÄCKVIDD DÄCK<br />

CRESCENT ELDER<br />

23 000 kr<br />

Dämpad,<br />

Suntour NEX<br />

E25<br />

E-going<br />

(Cresent)<br />

400 Wh Upp till 8 mil<br />

Spectra Unda,<br />

Duramax,<br />

700x35C<br />

SCOTT E-SUB TOUR<br />

UNISEX<br />

27 000 kr<br />

Dämpad,<br />

Suntour NEX<br />

E25<br />

Bosch Active<br />

Plus<br />

500 Wh Uppgift saknas<br />

Schwalbe<br />

Energizer Plus<br />

700x50c<br />

WALLERÄNG TAPPER 40 000 kr Rockshox Shimano E8000 500 Wh Upp till 18 mil 50 mm<br />

EVOBIKE SPORT 8 19 000 kr Stel Bafang 374 Wh Upp till 6 mil CS Tires 40 mm<br />

MERIDA ESPRESSO 300<br />

29 000 kr<br />

Dämpad,<br />

Suntour<br />

ECORIDE EPIX TOUR 18 000 kr Stel<br />

Shimano E6000 500 Wh Upp till 8,5 mil<br />

Spintech<br />

(bakhjul)<br />

Continental Ride<br />

Tour 42c<br />

520 Wh Upp till 7,5 mil Kenda<br />

32 <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong>


BBET YG BET YG BET YG BET YG BET YG BET YG<br />

ELCYKELTEST<br />

MERIDA ESPRESSO 300<br />

Det här är cykeln som kan få även<br />

den värsta elcykelskeptikern<br />

att mjukna. Den ser visserligen<br />

inte särskilt mycket annorlunda<br />

ut än andra elcyklar. Men<br />

den känns som ett helt annat<br />

djur. Närmare bestämt som en<br />

vanlig, spänstig cykel. Merida<br />

Espresso 300 har ingenting av<br />

den sävlighet som tyngden hos<br />

den annars utmärkta Walleräng<br />

Tapper har. Den har ingenting<br />

”elmotorkänsla” som den förvisso<br />

hyggligt smidiga Evobike<br />

har. Faktum är att det inte går<br />

att jämföra den med någon av<br />

de andra cyklarna i samlingen.<br />

Åtminstone inte när det gäller<br />

cykelkänsla. Merida Espresso 300<br />

känns studsig (på ett bra sätt),<br />

kvick och just lätt. Samtidigt är<br />

den mycket stabil och bekväm att<br />

köra längre sträckor med.<br />

Ett av skälen till att Merida Espresso<br />

300 är så cykellik är paradoxalt nog<br />

elmotorn. Det är Shimanos Steps 6000,<br />

alltså inte den kraftigare MTB-variant<br />

som sitter på Walleräng-cykeln. Men<br />

kraft saknas verkligen inte. Redan<br />

i eco-läget drar svarar cykeln mjukt<br />

men kraftfullt på dina tramptag. Du<br />

kommer mycket lätt upp i 25 kilometer<br />

i timmen, där motorn slår av, utan att<br />

det känns som om du sitter på elmoped.<br />

Cykeln är också ovanligt uthållig,<br />

tack vare det i sammanhanget stora<br />

batteriet på 500 Wh.<br />

Körställningen är lätt framåtlutad<br />

och i mitt tycke en perfekt balans mellan<br />

sportigt och stadstrafikfähigt.<br />

Cykeln svagaste punkt torde vara<br />

framgaffeln. Den är av samma sort<br />

som på de flesta andra elcyklar med<br />

dämpgaffel, med andra ord en mycket<br />

enkel historia från Suntour, vilket<br />

bland annat visar sig genom att den<br />

sviktar bakåt när du bromsar. Precis<br />

som hos Crescent Elder. Knappast förtroendeingivande,<br />

men det påverkar<br />

lyckligtvis inte funktionen och lär inte<br />

heller skapa problem längre fram.<br />

Växelsystemet, Shimano Altus, är<br />

samma som hos Evobike. Men till<br />

skillnad från den cykeln fungerar drivlinan<br />

hos Merida mycket bra.<br />

Merida Espresso 300 är med viss<br />

reservation testets vinnare. Den skulle<br />

kunna vara en alldeles självklar vinnare,<br />

men tyvärr har den ett väl högt<br />

pris. Frågan du behöver ställa dig själv<br />

är om du värderar den kvicka, lätta<br />

cykelkänslan tillräckligt högt för att<br />

motivera den högre kostnaden jämfört<br />

med exempelvis Crescent Elder.<br />

Den testade Meridacykeln lånades av<br />

Cykloteket i Täby<br />

9<br />

ET YG BET YG BET YG BET YG BET YG BET YG<br />

BELYSNING ANTAL VÄXLAR VÄXELSYSTEM PAKETHÅLLARE RAM VIKT<br />

Fram och bak 10<br />

Utanpåliggande,<br />

Shimano Deore<br />

Nej Aluminium 23 kg CRESCENT ELDER<br />

Fram och bak 10<br />

Utanpåliggande,<br />

Shimano Deore<br />

Bak Aluminium 25 kg<br />

SCOTT E-SUB TOUR<br />

UNISEX<br />

Fram och bak 11<br />

Fram och bak 8<br />

Fram och bak 8<br />

Fram och bak 9<br />

Utanpåliggande<br />

Shimano Deore<br />

XT Di2<br />

(elektroniska)<br />

Utanpåliggande,<br />

Shimano Altus<br />

Utanpåliggande,<br />

Shimano Altus<br />

Utanpåliggande,<br />

Shimano Deore<br />

Fram och bak Aluminium 23 kg WALLERÄNG TAPPER<br />

Bak Aluminium 24 kg EVOBIKE SPORT 8<br />

Bak Aluminium 23 kg MERIDA ESPRESSO 300<br />

Fram och bak Aluminium Uppgift saknas ECORIDE EPIX TOUR<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong> 33


KULTUR<br />

Laddad med<br />

cykelglädje<br />

för de minsta<br />

Puck ska äntligen få lära sig att<br />

cykla. Det blir ingen lätt match, visar<br />

det sig. Men skam den som ger sig.<br />

Boken om Pucks första trevande<br />

tramptag inspirerar både barn och<br />

vuxna till att cykla, tycker <strong>Cykling</strong>s<br />

recensent Sarah Mared med dotter.<br />

TEXT: SARAH MARED<br />

Det enda dåliga med den här boken är att den inte<br />

lämpar sig för läsning mitt i smällkalla vintern.<br />

Pucks eskapader med sin nya cykel gör nämligen<br />

att både mamma och dotter blir väldigt sugna på<br />

att cykla, trots att snön yr utanför fönstret när vi<br />

läser boken.<br />

Det finns flera böcker om Puck och de har det<br />

gemensamt att de introducerar olika situationer<br />

för barn, som att flyga flygplan eller att gå till frisören,<br />

på ett roligt och lättbegripligt sätt.<br />

Puck lär sig cykla är inget undantag och vi får följa<br />

med från det att Puck får en ny cykel till dess att<br />

hen till slut och med viss möda har lärt sig att cykla.<br />

Det jag gillar med Puck-böckerna i allmänhet är<br />

att de ger en äkta bild av hur saker fungerar. Det<br />

framgår att det är svårt att cykla, att det är mycket<br />

att hålla reda på och att det kan gå åt en hel massa<br />

plåster medan man försöker. Samtidigt är den<br />

genomgående känslan att det är spännande och<br />

roligt att lära sig och att pröva nya saker.<br />

Det finns också blinkningar till vuxna, för även<br />

om boken är berättad ur ett barnperspektiv så<br />

hamnar Pucks mamma i situationer och i samtal<br />

som känns rätt typiska för oss som ska ledsaga<br />

barnen i de nya situationerna.<br />

Sist men allra viktigast är att min dotter älskar<br />

att läsa Puck-böckerna och särskilt nu när det finns<br />

en som handlar om cykling. Utöver själva handlingen<br />

finns det mycket att prata om, titta på och<br />

ställa frågor om. Vi brukar upptäcka nya saker varje<br />

gång vi läser (och ja, det har blivit många gånger!).<br />

Boken passar barn i olika åldrar. Jag och min<br />

tvååriga dotter uppskattar den nu, men den kommer<br />

nog att läsas med extra intresse när det om<br />

några år är dags att lära sig cykla på riktigt. Kort<br />

sagt – både tvååringen och fyrtioåringen rekommenderar<br />

varmt Puck lär sig cykla!<br />

Puck lär sig cykla / Fakta<br />

Författare: Anna-Carin Garhamn<br />

Förlag: Bonnier Carlsen<br />

I korthet: Inspirerande bilderbok om hur Puck lär sig<br />

cykla, för 3–6-åringar<br />

34 <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong>


KULTUR<br />

Inspirerande guide<br />

för cykling i Stockholm<br />

Cykelpromenader har nyligen<br />

kommit i en tredje upplaga. Redan<br />

i tidigare utgåvor var detta en<br />

genomarbetad, inspirerande och<br />

lättanvänd guide till cykelturer i<br />

Stockholmstrakten.<br />

Framför allt har guiden, som sammanställts<br />

av Anna Fredriksson och Rolf Jönsson,<br />

nu utökats med fem turer anpassade<br />

för de hyrcyklar som finns i Stockholm.<br />

Eftersom dessa har en tidsbegränsning<br />

på tre timmar rör det sig om kortare turer<br />

som går i eller mycket nära centrala Stockholm.<br />

Tack vare huvudstadens närhet till<br />

natur och vatten blir det ändå fler fina<br />

turer i lugna miljöer.<br />

Totalt innehåller boken 20 cykelpromenader.<br />

Eftersom de är uppdelade i flera<br />

etapper blir det i praktiken drygt 60 turer.<br />

Det är alltså enkelt att hitta en cykelpromenad<br />

oavsett om du tänkt vara ute några<br />

få timmar, en hel dag eller ännu längre.<br />

Inspirerande bilder och ibland kittlande<br />

information om de miljöer du passerar<br />

på turerna gör att Cykelpromenader<br />

inte bara fungerar som guide, den väcker<br />

också lusten att pumpa däcken och ge<br />

sig iväg. Tydliga vägbeskrivningar och<br />

lättbegripliga kartor talar för att du<br />

aldrig ska behöva rulla vilse.<br />

Författarna påpekar att det går<br />

utmärkt att ta med cykeln på pendeltågen<br />

– om än med vissa begränsningar.<br />

Därför fungerar Cykelpromenader<br />

utmärkt för såväl inbitna<br />

stockholmare som för förortsbor<br />

och turister. hr<br />

Cykelpromenader / Fakta<br />

Författare: Anna Fredriksson<br />

och Rolf Jönsson<br />

Förlag: Ordalaget bokförlag<br />

I korthet: Guide till 20 cykelturer i Stockholmstrakten,<br />

inklusive 5 turer anpassade till stadens<br />

hyrcykelsystem. Totalt 35 mil.<br />

Vandring och cykling på Sardinien<br />

Välkomna till Sardinien och Medelhavet<br />

Sardinien, när Italien är som bäst!<br />

Cykelresor i grupp<br />

Cykelresor på egen hand med GPS<br />

MTB Cykelresor, Vandringsresor och Vinresor<br />

Cykel<br />

gruppen<br />

Boka resan på www.mittimedelhavet.se 073-9677381 info@mittimedelhavet.se<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong> 35


MEDLEMMEN<br />

”Fler måste se<br />

den stora bilden”<br />

De ville helst bo på landet, men valde ett mer centralt läge. För att slippa<br />

bilberoendet och för att hjälpa sina barn att inte hamna i bilfällan. Per<br />

Wetterling gick med i Cykelfrämjandet för snart fyra år sedan och är idag<br />

en förebild för långt fler än sina barn. TEXT OCH FOTO: HENRIK RÅDMARK<br />

itt i garaget står något som<br />

liknar en bil. Men det är<br />

ingen bil, det är en trehjulig<br />

elmoped med kaross.<br />

– Min fru vill sitta skyddad från väder<br />

och vind när hon pendlar, förklarar Per<br />

Wetterling.<br />

I familjen är det snarast självklart att<br />

det inte behöver innebära biltransport,<br />

även om det faktiskt står en äldre bil på<br />

garageuppfarten. Intill elmopedbilen står<br />

arbetshästen, den som Per tar till när barnen<br />

ska skjutsas eller när det är dags att<br />

storhandla. Det är en vit, dansk lastcykel<br />

med en hemmabyggd låda. En titt nedåt<br />

vevpartiet avslöjar att den är försedd med<br />

elmotor<br />

– Det blir för tungt att trampa utan<br />

assistans, med lådan och full last, förklarar<br />

Per.<br />

SER SKÖNHETEN I CYKELN<br />

På en vägg hänger en kaféracer, en snygg<br />

singlespeed-cykel som egentligen bara<br />

har det syftet – att vara snygg. För även<br />

om cykel i första hand är en lösning på<br />

transportutmaningen för Per, uppskattar<br />

han också det estetiska.<br />

– En cykel är ju mycket mer än bara<br />

funktion. Den kan vara vacker att se på<br />

och väcka lust att ge sig ut. Det är viktigt<br />

att ta tillvara på det, tycker jag.<br />

I en kartong döljer sig en turkosblå<br />

mountainbikeram som snart ska bli<br />

en komplett cykel. Skogscykling är ett<br />

intresse som Per är noga med att få tid<br />

till. Fast det är för all del inte särskilt<br />

svårt. <strong>Cykling</strong> tycks inte vara ett intresse<br />

hos honom, snarare en del av hans person.<br />

Han har alltid cyklat, säger han. Till och<br />

med när klasskamraterna började åka<br />

buss till skolan. Det var enklare, han slapp<br />

passa busstider och uppskattade känslan<br />

av frihet som cykeln gav.<br />

När familjen flyttade till Västerås för<br />

åtta år sedan var det inte självklart att<br />

de skulle bosätta sig så centralt som de<br />

gjorde. Egentligen skulle nog ett hus på<br />

landet passat bättre, men Per och hans<br />

fru funderade på vad det skulle innebära<br />

i det dagliga livet.<br />

– Vi skulle behöva skjutsa våra barn överallt,<br />

till exempel. Och vilka signaler skulle<br />

det skicka till dem? Hur skulle det forma<br />

dem? Vi kände att vi måste bryta oss loss<br />

från bilnormen, inte bara för egen del utan<br />

också se till att barnen inte kliver in i den.<br />

Han blev medlem i Cykelfrämjandet<br />

2015 och tog även plats i styrelsen hos Västerås-kretsen,<br />

eftersom han ”ändå skulle<br />

få svårt att inte engagera sig i cykelfrågan”.<br />

– Jag visste bara inte riktigt vilken roll<br />

jag skulle ha. Men så småningom fann jag<br />

den och formellt är jag kassör, men också<br />

en slags ordningsman, säger han med ett<br />

lätt skratt.<br />

FRUSTRATIONEN ÖKADE<br />

Engagemanget i föreningen har vidgat<br />

hans perspektiv på cykling, fördjupat<br />

förståelsen för utmaningar kring exempelvis<br />

infrastruktur och människors förutfattade<br />

meningar.<br />

– Samtidigt har det ökat min frustration,<br />

säger han halvt på skämt halvt på<br />

allvar.<br />

36 <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong>


MEDLEMMEN<br />

– Jag inser hur mycket arbete som krävs<br />

för att få till nödvändiga förändringar.<br />

Och för den delen att förhindra<br />

olämpliga förändringar. Under förra året<br />

var Västeråskretsen med och bidrog till<br />

att motverka ett rondellbygge, som inte<br />

skulle följt kommunens egna riktlinjer.<br />

Han vill vara en bra förebild, inte bara<br />

för sina barn utan för alla i sin omgivning.<br />

Fler måste cykla om vi ska klara klimatutmaningen<br />

och kunna utveckla städer<br />

som inte äts upp av bilar. Han inser att<br />

cykeln inte är den enda lösningen, och att<br />

bilar också har en roll. Inte bara i så kallad<br />

nyttotrafik, utan även på fritiden.<br />

– Vi använder bilen bara när den verkligen<br />

behövs, som för att dra tunga släp och<br />

för långturer. Men hade vi inte fått överta<br />

den här bilen från pappa hade vi kanske<br />

använt hyrbil på semestern i stället.<br />

Hur ska vi få flera att cykla –<br />

eller snarare inte åka bil?<br />

– Jag tror att fler måste se den stora bilden,<br />

så att de konkret förstår hur bilen påverkar<br />

klimatet och människors hälsa. Då<br />

behöver vi också bli väldigt konkreta i<br />

våra budskap och bryta ned dem i greppbara<br />

fakta.


CYKELPAKET I EUROPA<br />

www.cyclingsweden.se<br />

Toscana<br />

Provence<br />

Moseldalen<br />

Mallorca<br />

Kroatien<br />

Holland<br />

och många fler!<br />

Välkommen att prata<br />

cykelresor med mig.<br />

/Diana 070-670 55 93<br />

Cycling Sweden Active Escapes AB info@cyclingsweden.se<br />

Längs hela floden sträcker sig en antastiskt<br />

fin cykelväg. Vi ordnar trevliga hotell,<br />

mat, bagagetransport mellan<br />

Cykelgruppen<br />

& hotell, & båt<br />

hotellen, båttur på floden, cyklar.<br />

Våra övriga cykelturer<br />

• Cykel Vinvägen & hotell, i bagagetransport<br />

Provence ingår och alltid! Camargue<br />

Alsace<br />

•<br />

Flera alternativ, från 3<br />

• Slott och vin i Loiredalen<br />

dagar och uppåt.<br />

• Salzkammergut i Österrike<br />

• Boden‐sjön<br />

– <strong>2018</strong> års resor ute nu!<br />

• Moseldalen, vår specialitet!<br />

• Alsace Toscana – vinvägen • Mallorca<br />

• Bodensjön runt<br />

• Salzkammergut<br />

Moselfloden<br />

Mallorca<br />

• Holland • Donau<br />

Toscana – Venedig-regionen<br />

• Donau Kroatiska cykelväg övärlden<br />

• Holland Grekiska – cykelparadiset öar<br />

Cykel & båt.<br />

Boka redan nu för <strong>2018</strong><br />

– platserna tar<br />

fort slut.<br />

• Moselfloden, Rhen<br />

• Hollands kanaler<br />

och sjöar<br />

• Donau<br />

• Elbe och Moldau<br />

• Kroatiska övärlden<br />

• Po-dalen i Italien<br />

• Provence & Camargue<br />

Cykel & båt en populär kombination<br />

Gå in på vår hemsida<br />

www.queentravel.com Gå in på vår hemsida eller<br />

ring www.queentravel.se<br />

0503‐21900<br />

eller ring 0503-21900<br />

CYKLA I GLASRIKET<br />

Utgå från våra färdiga paket<br />

eller skapa din egen rutt.<br />

Du har idéerna.<br />

Vi tar hand om resten.<br />

Barncyklar finns!<br />

LÄS MER & BOKA!<br />

Vandrarhemmet B&B 0481-31175 | www.maleras.nu<br />

Cykla i Stallarholmen och Strängnäs<br />

Upplev vår vackra natur<br />

med ett rikt kulturliv på<br />

Selaön i fagra Sörmland.<br />

Vi har cykelpaket samt<br />

fyra lättcyklade leder, två<br />

bra cykelkartor samt tips<br />

på logi och sevärdheter.<br />

www.cykelgruppen.se<br />

Bo bekvämt på cykelvänligt B&B i vackra Rättvik, nära vandringsoch<br />

cykelleder. Några elcyklar och MTB finns för uthyrning. Vi har<br />

även en cykelverkstad och låsbart utrymme för din cykel.<br />

0248-10039 www.lustigsgarden.se


Facebook “f” Logo CMYK / .eps Facebook “f” Logo CMYK / .eps<br />

Åsnen runt i Småland<br />

Vill du uppleva äventyr<br />

och unikt naturliv runt en<br />

av Sveriges vackraste sjöar?<br />

Vi erbjuder cykelpaket<br />

runt sjön Åsnen <strong>2018</strong>:<br />

Halvpensionspaket (4 dagar): cykel,<br />

övernattning, frukost & lunchpaket<br />

Campingpaket (2–7dagar): cykel,<br />

cykelkärra och komplett campingkit<br />

inklusive 3-mannatält.<br />

Bokning & frågor: Alvesta turistbyrå<br />

0472 – 152 55, turistbyra@alvesta.se<br />

www.visitalvesta.se<br />

Visit<br />

Alvesta<br />

www.cykelframjandet.se


KRETSEN<br />

Varberg driver på<br />

för stark utveckling<br />

Cykelfrämjandet Varberg<br />

har bestämt sig. Genom ett<br />

målmedvetet och tålmodigt<br />

arbete ska kretsen åter växa.<br />

”Vi har ett helt blädderblock<br />

med idéer”, säger ordförande<br />

Rune Österberg.<br />

TEXT: HENRIK RÅDMARK<br />

Rune Österberg ser hur cyklingen i Varberg tar<br />

fart. Landsvägscyklingen ökar kraftigt, liksom<br />

MTB. Tyvärr gäller inte den starka utvecklingen<br />

hans hjärtebarn, vardagscyklingen.<br />

– Det är ju den som är viktigast, tycker jag. Både<br />

för människors hälsa och för våra städer och klimatet.<br />

Rune är ordförande för Cykelfrämjandet i Varberg.<br />

Hans engagemang är starkt och trots att<br />

antalet medlemmar gått ned en aning de senaste<br />

åren är han hoppfull.<br />

– Jag tror att det kommer att vända. Vi jobbar för<br />

att de ska göra det, men inser att det inte kommer<br />

att kunna ske över en natt.<br />

STUDIEFRÄMJANDET HJÄLPER<br />

I höstas tog de hjälp av Studiefrämjandet och deras<br />

program som kallas Föreningsutveckling. I samband<br />

med det fick de stöd av en handledare som<br />

samlade styrelsen och kretsmedlemmar under en<br />

kväll, för att identifiera problemen och hur man<br />

skulle kunna lösa dem.<br />

”Problemen” är kanske snarast ett, åtminstone<br />

i ett övergripande perspektiv: allt färre engagerar<br />

sig i föreningsliv, vilket alltså bland annat leder till<br />

minskat medlemsantal i Cykelfrämjandet Varberg.<br />

Lösningen däremot är svårare att se. Och det handlar<br />

naturligtvis inte om en enda lösning, utan om<br />

flera som samverkar.<br />

– Vi har ett helt blädderblock med idéer efter<br />

mötet med handledaren från Studiefrämjandet.<br />

Men flera av dem är svåra att genomföra med en<br />

begränsad budget. Exempelvis kostar ju tidningsannonsering<br />

väldigt mycket pengar, även om jag<br />

tror att det skulle kunna ge bra resultat.<br />

MER SOCIALA MEDIER<br />

Det spår som Varbergs-kretsen främst är inne på<br />

nu handlar om sociala medier. Deras aktivitet på<br />

exempelvis Facebook har varit mycket låg, något<br />

som Rune vill ändra på.<br />

– Men det krävs att vi hittar någon medlem som<br />

är villig att driva våra Facebooksida. Det måste ske<br />

strukturerat och av någon som både är duktig på<br />

det och engagerad i våra frågor.<br />

Även om Rune beskriver en förening där antalet<br />

medlemmar minskar är han alltså hoppfull. För det<br />

finns flera positiva tecken. Bland annat har man<br />

lyckats behålla antalet ledamöter i styrelsen och<br />

nyligen fick de in en ung kvinna som är både driven<br />

och intresserad.<br />

– Hon brinner för cykelpolitik, ett område som<br />

vi inte har varit särskilt starka på, även om vi länge<br />

har samarbetet med Varbergs kommun för att<br />

bevaka cykelfrågor.<br />

Just nu är de inblandade i det gigantiska projektet<br />

där man bygger 7,5 kilometer nytt dubbelspår<br />

för järnvägen, med bland annat en ny nedsänkt station<br />

för persontrafik. Det ska även byggas ett nytt<br />

resecentrum och nya vägar i anslutning till detta.<br />

– Där känner vi att det är värdefullt att få vara<br />

med från början, för att se till att förutsättningarna<br />

för cykel blir så bra som möjligt.<br />

Kommunens välvilliga inställning till Cykelfrämjandet<br />

är ett skäl till att Varbergs-kretsen ser<br />

ljust på framtiden. De märker också av ett ökande<br />

intresse för vardagscykling generellt i kommunen.<br />

När Rune nyligen föreläste om nyttan med cykling<br />

hos en förening i Varberg växte den planerade tiden<br />

20 minuter till en hel timme.<br />

– Det var ett väldigt stort engagemang och<br />

många som ville diskutera cykling.<br />

FOTO: MAGNUS ANDERSSON<br />

40 <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong>


KALENDARIUM<br />

CYKLA MED OSS<br />

I HELA SVERIGE<br />

Här hittar du ett urval av Cykelfrämjandets ledda<br />

cykelturer under sommaren. Fler turer hittar du<br />

på cykelframjandet.se/nara-dig/kretsar.<br />

GÖTEBORG<br />

3 juni – Kvillebäcken. Vi cyklar runt i nya och<br />

gamla Kvillebäcken. Medtagen fika intas vid Slätta<br />

damm. Samling vid Mc Donalds på Backaplan kl.11.<br />

Ca 5 km<br />

10 juni – Platser med problem för cykel. Vi cyklar<br />

till några trafikplatser där framkomligheten på cykel<br />

är starkt begränsad och där det är svår framkomligt.<br />

Samling kl 10 Linnéplatsen 11. Ca 15 km<br />

14 juni. Vi cyklar västerut mot havet på lämpliga<br />

vägar och intar medhavd fika på passande plats.<br />

Samling kl 18 Linnéplatsen 11. 20 km<br />

21 juni – Sommarsolståndet, årets längsta dag.<br />

Klart värt en cykeltur för att se solen gå ner över<br />

hav och öar. Ta med något gott att äta och dricka.<br />

Samling vid Operan kl.20 Ca 20 km.<br />

Se cykelframjandet.se/goteborg för senaste<br />

uppdateringar<br />

JÖNKÖPING<br />

17 maj. Från Hamnpiren. Stadsrundtur i Jönköping.<br />

31 maj. Preem HVA. Cykeltur till Lekeryd, där vi<br />

besöker hembygdsgården.<br />

7 juni. Hamnpiren. Cykeltur till hemligt mål.<br />

Kretsen bjuder på fika.<br />

14 juni. Hamnpiren, Cykeltur till Axamo, där vi<br />

besöker Nyströms trädgård.<br />

28 juni. Preem HVA, Cykeltur till Hägnen<br />

Skärstad.<br />

9 aug. Axamobadet. Cykeltur till Monica o Bo, där<br />

det blir en grillafton.<br />

16 aug. Cykeltur till Kivarps gårdsmejeri där<br />

Torbjörn Bäck välkomnar oss. Finns tillfälle till<br />

fika, ostkaka,m.m. Utgår från Korteboskolan.<br />

23 aug. Cykeltur till Hylltena Ljus, där vi får en<br />

visning av Ingvor. Utgår från Röde Påle Råslätt.<br />

30 aug. Cykeltur till Kronheden Barnarp. Arnold<br />

Bäck guidar oss. Utgår från Röde Påle Råslätt.<br />

6 sep. Cykeltur till Bergströms musteri i Bankeryd.<br />

Utgår från Utgår från Piren.<br />

2 okt. Cykelavslutning, Gallerian NBV Barnarpsgatan<br />

39G<br />

Jönköping kl. 18.00.<br />

Se cykelframjandet.se/jonkoping för senaste uppdateringar<br />

och fler aktiviteter<br />

MALMÖ<br />

29 maj – Cykeltur till Glostorp–Glockarp<br />

(≈25 km) Vi cyklar från Stadsbiblioteket genom<br />

Lindeborg, Svågertorp och ut på landet.<br />

5 juni – Cykeltur till Billebjer, Lund (≈30 km)<br />

KL 18.30. Start från Lunds Domkyrka<br />

10 juni – Stora cykeldag, Rödovre (DK)(≈15 km)<br />

Kl 9.30 Start Rådhusplatsen i Rödovre (foran<br />

Viften) Tåg från Malmö–Örestad (DK) med byte<br />

till Metron till Vanlöse station.<br />

19 aug – Falsterbokanalen med bad (≈60 km)<br />

Kl 9.30. Samling vid Malmö Stadsbibliotek .<br />

I turen ingår två kaffepauser och lunch (egen<br />

medhavda).<br />

21 aug – Malmö hamn (≈25-30 km)<br />

28 aug – Lernacken och kalkbrottet (≈20 km)<br />

1–2 sep – Helgtur Teckomatorp (≈70 + 55 km)<br />

Med föreläsning om hur det förorenade området<br />

i Svalöv förvandlats till naturparken Vallarna. Vi<br />

fortsätter sedan till Landskrona. Övernattning<br />

på VH. På söndagen inleder vi med ett besök på<br />

Cita-dellet. Sedan återvänder vi hem till Malmö<br />

längs kusten.<br />

Start kl. 9. 70+55 km. Beräkna c:a 500:- för VH,<br />

frukost och lunchpaket.<br />

4 sep – Tisdagstur<br />

Turledare Erik.<br />

11 sep – Ut i det blå (≈20 km)<br />

Kl. 18.00<br />

Se cykelframjandet.se/malmo för senaste<br />

uppdateringar<br />

NÄSSJÖ<br />

Tisdagsturer med start från Stortorget 18.30<br />

29 maj Isåsa–S Målen–Björkhaga<br />

12 juni Soludden–Torsa stenar–Bäckafall<br />

19 juni Buckhultsturen<br />

26 juni Bokskogen (korvgrillningi Lövhult)<br />

31 juli Solberga Hembygdsgård<br />

7 aug ”Ut i det blå”<br />

14 aug Ryssbysjön runt<br />

21 aug Hultarpssvängen<br />

28 aug Avslutningstur till Lövhult<br />

Helgturer<br />

2 juni <strong>Cykling</strong> på Visingsö, start 08:30.<br />

16 juni Banvallscykling, bussresa, start vid<br />

9-tiden.<br />

5 aug Elvakaffe vid Vikskvarn, start kl 10.<br />

12 aug Samåkning till Ohs Bruks museijärnväg<br />

19 aug Samåkning med bil till Åseda, samt dressincykling<br />

till Hultanäs c 11 km enkel. Avresa från<br />

Nässjö vid 8-tiden<br />

26 aug ”Lär känna din stad” start kl 14.<br />

STOCKHOLM NORRORT<br />

Tisdagsturer från Gamla Apoteket (Picchus) i<br />

Upplands Väsby, cirka 2 mil i lugn takt.<br />

Dagturer – start kl 10.00<br />

14 aug Antuna. Ledare: Dan 070-324 3228<br />

21 aug Edssjön runt. Ledare: Robert 070-717<br />

7520<br />

28 aug Sollentuna golf.<br />

Ledare: Kristina K 070-365 9911<br />

4 sep Hemligt mål. Ledare Elna 073-629 5227<br />

11 sep Hemligt mål. Ledare: Guy 070-333 4373<br />

Kvällsturer – start kl 19.00<br />

22 maj Hemligt mål.<br />

Ledare: Elna 073-629 5227<br />

29 maj Hemligt mål.<br />

Ledare: Gunilla 076-863 9059<br />

5 juni Kragsta-Uthamra.<br />

Ledare: Allan 070-650 3572<br />

12 juni Sollentuna golf.<br />

Ledare: Tore B 070-563 3142<br />

19 juni Rosersbergs slott.<br />

Ledare: Dan 070-324 3228<br />

26 juni Gällsta.<br />

Ledare: Vanja 076-221 0004<br />

3 juli Sollentuna-Överby väderkvarn.<br />

Ledare: Tore B 070-563 3142<br />

10 juli Runsa fornborg.<br />

Ledare: Anna-Lena 076-787 6660<br />

17 juli Tallmilan. Ledare: Kristina K 070-365 9911<br />

24 juli Ängsjö. Ledare: Elna 3-629 5227<br />

31 juli Hemligt mål.<br />

Ledare: Kristina F 070-565 9761<br />

7 aug Hemligt mål. Ledare: Guy 070-333 4373<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong> 41


KALENDARIUM<br />

Träningscykling med racer- eller hybridcykel på<br />

landsväg, snittfart 22-26 km/h, beroende på deltagarna.<br />

edare: Bengt 070-471 50 09 och Anna-Lena<br />

076-787 66 60, start vid Gamla Apoteket (Picchus) i<br />

Upplands Väsby kl 1900.<br />

15 maj Hemlig runda, ca 45 km<br />

22 maj Lindholmen ca 40 km.<br />

29 maj Kimsta/Markim, ca 35 km<br />

UPPSALA<br />

10 juni Funbo och Linnés Hammarby<br />

Samling 10.00 vid Brantings torg. Cirka 30 km<br />

lång. Anmäl dig gärna i förväg. Ingen avgift<br />

Arr: Cykelfrämjandet i Uppsala och Naturskyddsföreningen<br />

Uppsala<br />

Se cykelframjandet.se/uppsala för senaste<br />

uppdateringar och fler aktiviteter<br />

VARBERG<br />

29 maj– cykeltur till Träslövs gamla smedja<br />

Kl 17.00, samling Gamlebyskolan. Bert-Ove<br />

Andersson visar oss och berättar om den gamla<br />

smedjan. Tag gärna med dryck och förtäring.<br />

Kostnad: 40 kr för icke medlem.<br />

12 jun – cykeltur till Eliassons ga båtvarv<br />

Getterön. Kl 17.00, samling Gamlebyskolan.<br />

Göran Nordbladh tar emot oss och berättar om<br />

båtbyggeri och gamla tiders båtbyggande på Getterön.<br />

Tag gärna med dryck och förtäring. Kostnad<br />

40 kr för icke medlem.<br />

19 juni – cykeltur till Vareborg<br />

Kl 17.00, samling Gamlebyskolan. 4–7 km till Vareborg.<br />

Ta gärna med dryck och förtäring. Kostnad<br />

40 kr för icke medlem.<br />

26 juni – cykeltur till biodling Trönningenäs<br />

Kl 17.00, samling Gamlebyskolan. 4–7 km till<br />

Trönningenäs där Göran Andersson berättar om<br />

sin biodling och om naturen runt detta. Ta gärna<br />

med dryck och förtäring. Kostnad 40 kr för icke<br />

medlem.<br />

7 aug – cykeltur till Träslövs trädgård.<br />

Kl 17.00, samling Gamlebyskolan. Vi cyklar 4–7 km<br />

via nya bostadsområdet Träslöv trädgårdstaden till<br />

Träslövs Trädgård. Lars-Johan Svanström berättar<br />

om företaget och om årets intressanta växter. Ta<br />

gärna med dryck och förtäring. Kostnad 40 kr för<br />

icke medlem.<br />

ÖREBRO<br />

20 maj – Söndagstur till Latorp med Guckuskoblommorna<br />

samt Tant Grön i Vintrosa.<br />

Ca 35 km. Start kl 10.00 från Anckarsvärds<br />

museum i Karlslund. Turledare: Marianne och<br />

Åsa.<br />

4 juni – Lången Runt. Ca 30 km. Start kl 17.00<br />

från Svampen. Turledare: Inge.<br />

11 juni – Dagstur Tysslingen Runt med<br />

konstnärsbesök hos Ann-Britt Skeppner i<br />

Hälleby. Ca 30 km. Start kl 10.00 från Anckarsvärds<br />

museum i Karlslund. Turledare: Marianne<br />

samt Lennart Bäck.<br />

18 juni –Tur med lunch i Rosängen. Ca 10 km.<br />

Start kl 11.00 från Hamnplan. Turledare: Kerstin<br />

och Marianne.<br />

9 juli – Ässkog. Ca 17 km. Start kl 17.00 från<br />

Ronnie Peterson statyn. Turledare: Lennart Bäck.<br />

16 juli – Dagstur Hemfjärden Runt. Ca 40 km.<br />

Start kl 10.00 från Slussen (USÖ-sidan).<br />

Turledare: Marianne samt Lennart Bäck.<br />

23 juli – Blåbärstur till Blänkabacken.<br />

Ca 11 km. Start kl 15.00 från Ronnie Peterson<br />

statyn. Turledare: Margareta.<br />

3 sep – Tranorna i Kvismaren. Ca 32 km.<br />

Start kl 16.00 från Ronnie Peterson statyn.<br />

Turledare: Inge.<br />

10 sep – Grillning i Rynningeviken.<br />

CF bjuder på korv/bröd. Ca 10 km. Start kl 17.00<br />

från Hamnplan. Turledare: Inge<br />

ÖSTERSUND<br />

8-15-22-29 maj <strong>Cykling</strong> för daglediga<br />

4 tisdagar i Maj. Kortare turer i staden och på<br />

Frösön. Gruppen enas om målet t.ex. lunch eller<br />

en fika. Samling: Travparkeringen kl. 11.00. Info:<br />

Mait 063-12 32 51 eller Björn/Birgitta 063-51 02 37<br />

eller Gerd 070-3695063 Margareta 070-6763902<br />

5 maj – Kul-Tur. Besök hos olika konstnärer.<br />

Samling: Travparkeringen kl.11.00 Ta med fika.<br />

Info: Birgitta 063-51 02 37<br />

27 maj – Morsdagscykling. Målet bestäms<br />

senare. Se hemsidan.Samling: Västra station<br />

kl.11.00Anmälan: Mait 063-12 32 51<br />

6 juni – Jämthjulingen. Motionslopp runt<br />

Brunfloviken. Se annons i LT och ÖP.<br />

9 juni – Frösötornet. Ta med grova skor/stövlar.<br />

Vi fikar i tornet. Samling: Västra station kl.11.00<br />

Info: Björn 063-51 02 37<br />

13 juni – Kvällscykling till Birka.<br />

Kl 17, samling vid Västra station<br />

7 juli Sundsjöslingan.<br />

<strong>Cykling</strong> runt Sundsjön i naturskön trakt ca.27 km.<br />

Start vid hembygdsgården i Sundsjö kl. 10.00-<br />

11.00. Anmälningsavgift: 50 kr Arrangör Sundsjö<br />

Hembygdsförening.<br />

16 aug – Kvällscykling till Frösövallen.<br />

Besök på EFS sommarhem med underbar utsikt<br />

över storsjöflaket och den västjämtska fjällvärlden.<br />

Fika finns att köpa.Samling: Västra station kl.17.30<br />

25 aug – <strong>Cykling</strong> runt Brunfloviken. Besök på<br />

Marieby kyrkoruin. Ta med fika.Samling: Travparkeringen<br />

kl. 10.30.<br />

16 sep – <strong>Cykling</strong> till Fröjas Kafé i Ås.<br />

Kafé och Växthus. Samling: Västra station kl.12.00.<br />

Se cykelframjandet.se/ostersund för senaste<br />

uppdateringar och fler aktiviteter<br />

5 juni Arlanda Testtrack med SMACK (rundbana)<br />

ca 15 km till banan.<br />

21 aug – cykeltur till kanotklubben Bris Getterön<br />

Kl 1700, samling Gamlebyskolan. Vi cyklar till<br />

kanotklubben BRIS, där representant från föreningen<br />

berättar om sin verksamhet. Vi blir även<br />

bjudna på fika.<br />

Fler orter och turer på:<br />

cykelframjandet.se/nara-dig/kretsar<br />

4 sep – hemlig cykeltur<br />

Kl 1700, samling Gamlebyskolan. Årets sista<br />

cykeltur blir en hemlig rundtur, som avslutas med<br />

höstmöte i klubblokalen på Eskilsgatan där vi<br />

bjuder på fika. Hela rundan 4-7 km.<br />

42 <strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong>


NYHETER<br />

210 KM VÄRMLÄNDSKT<br />

CYKELÄVENTYR<br />

FRÅN VÄNERN I SYD TILL<br />

VILDMARKEN I NORR<br />

90 KM CYKELLED<br />

120 KM VILDMARK<br />

Klarälvsloppet 22-23/9<br />

Om du letar efter en<br />

utmaning på cykel & rullskidor.<br />

www.klaralvsloppet.se<br />

www.klaralvsbanan.se<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2, <strong>2018</strong> 43<br />

+46 (0)563-54 10 81 | info@klaralvsbanan.se<br />

Foto: Joakim Backlundh


RETURADRESS:<br />

Cykelfrämjandet<br />

c/o Föreningshuset<br />

Virkesvägen 26<br />

120 30 Stockholm<br />

Välkommen till Dalarna!<br />

CYKELTURISTVECKAN I RÄTTVIK 5-10 AUGUSTI<br />

Veckoprogram med olika cykelturer varje dag. Vackra utsikter, genuina<br />

dalabyar, traditionella fäbodar och fascinerande naturmiljöer. Invigning<br />

med tal och musik söndag 5 augusti på Stiftsgården vid Siljans strand.<br />

Mer information: www.visitrattvik.se<br />

Anmälan: www.cykelframjandet.se/ctv<br />

Frågor och manuell anmälan: 010-600 29 35

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!