E Book TOPS DAILY wk40-41

CFRDMKD

โออิชิ กรีนที

ชาเขียวกลิ่นลิ้นจี่

พรอมดม 380 มล.

20

ขวด

สทธิพเศษ

สำหรับสมาชิก

พายไก

ซอสขาว / ชิ้น

39

ชิ้น

26 ก.ย. 2561 - 9 ต.ค. 2561 (#40-41)

20

เคนโกะ ถุง

ขนมถั่วลันเตาอบกรอบ 72 กรัม

คอลเกต

แปรงสีฟน

สลิมซอฟทคลีน

ขนแปรงนุมพิเศษ

59

ดาม

ไฟนไลน

ผลิตภัณฑซักผา

ชนิดน้ำสีชมพู,

สีเขียว 800 มล.

ชนิดเติม

89

ถุง

กูลิโกะ เพรทซ

ขนมอบกรอบแบบแทง

36, 38, 39 กรัม

13

กลอง

NO

PLASTIC

BAG DAY

บริการของเรา

ทุกวันที่ 3

งดแจก ถุงหูหิวพลาสติก

โปรดนำถุงผามาช็อปปง

กาแฟสด


สทธิพเศษ

สำหรับสมาชิก

26 ก.ย. 2561 - 9 ต.ค. 2561 (#40-41)

ที่สุดของความประหยัด

กับสินคา ซื้อ 1 แถม 1

มาบุญครอง

131

ถุง

ขาวไรซเบอรรี่, ขาว 4 พัฒน 1 กก.

เบทาโกร

น้ำซุปหมูสูตรเขมขน

100 กรัม

25

ถุง

โคโคแม็ก

น้ำมะพราว

ผสมน้ำนมมะพราว

350 มล.

25

ขวด

ไบเล

น้ำองุน 290 มล.

13

ขวด

เบเกอรี่เฮาส

บิสกิตสอดไสแยมสับปะรด

70 กรัม

20

ถุง

โยกี้

วุนมะพราวคาราจีแนน 300 กรัม

39

ถุง

โอกิโอ

กัมมี่ 100 กรัม

35

ถุง

โคคอน

เยลลี่รวมรส 450 มล.

39

แพค

2

คอลเกต

พลักซ

น้ำยาบวนปาก

500 มล.

แคร

ครีมอาบน้ำ 500 มล.

119 129

ขวด ขวด

ลิควิด เปเปอร

ปากกาลบคำผิด NP10

7 มล.

69

ดาม


สทธิพเศษ

สำหรับสมาชิก

26 ก.ย. 2561 - 9 ต.ค. 2561 (#40-41)

ครบครัน ทุกความอรอย

139

แอปเปลแอมโบรเซีย

แพค 6 ผล / แพค

129

แพค

29

มายชอยส

สาลี่ทอง / ผล

25

ผล

+ ขาวไขเจียว

5

20.-

บาท

โคก

325 มล.

ราคาปกติ

14.-

59

มายชอยส

ถั่วแระญี่ปุน 400 กรัม

49

แพค

39

บีทาเกน

นมเปรี้ยวพรอมดมสูตรพรองมันเนย

140 มล. แพค 4 ขวด

36

แพค

89

มาลี

เงาะในน้ำเชอม

565 กรัม

69

กระปอง

18

โรซา

ปลาแมคเคอเรล

ในซอสมะเขือเทศ

155 กรัม

15.50

กระปอง

129

เนสกาแฟ

เรดคัพ

กาแฟปรุงสำเร็จ

ผสมกาแฟคั่ว

บดละเอียด

180 กรัม

109

ถุง

นิสชิน

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

รสตมยำกุงแซบ,

รสหมูสับ 60 กรัม

6ซอง

88

108

เบอรดี้ แพค

กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง

โรบัสตา 16.5 กรัม แพค 27 ซอง

317

เอนฟาโกร

เอพลัส 3

นมผงเด็กรสจืด

550 กรัม

285

กลอง

54

วาริช

นมยูเอชทีรสจืด

200 มล. แพค 6 กลอง

10

2 ซอง

108

มอคโคนา ทรีโอ

กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง

48

แพค

90

แพค

เอสเพรสโซ 18 กรัม แพค 27 ซอง

52

แลคตาซอย

นมถั่วเหลืองยูเอชทีสูตรเจ

300 มล. แพค 6 กลอง

34

ยำยำ จัมโบ

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

รสตมยำกุงน้ำขน

67 กรัม แพค 6 ซอง

27

แพค

39

สามมา

ใบชาเบอร1 80 กรัม

48

แพค

35

กลอง

3


สทธิพเศษ

สำหรับสมาชิก 26 ก.ย. 2561 - 9 ต.ค. 2561 (#40-41)

ครบครัน ทุกความอรอย

67

ดอยคำ

น้ำมะเขือเทศ 99%

1,000 มล.

59

กลอง

15

ขวด

จับใจ

น้ำจับเลี้ยงผสมชาเขียว

พรอมดม 500 มล.

22

2 ขวด

25

ขวด

26

โคก, แฟนตา,

สไปรท

1.5 ลิตร

45

2 ขวด

62

น้ำทิพย

59

แพค

น้ำดม น้ำดม 1.5 ลิตร แพค 6 ขวด

90

2 แพค

46

สิงห

โซดา 325 มล. แพค 6 ขวด

43

แพค

โอรีโอ

20

กลอง

เวเฟอรโรลสอดไสครีม

รสช็อกโกแลต 54 กรัม

30

2 กลอง

19

ถุง

21

ปาปริกา

มันฝรั่งทอดกรอบ 65 กรัม

35

2 ถุง

35

คินเดอร บูเอโน

เวเฟอรเคลือบช็อกโกแลต

สอดไสครีมและเฮเซลนัท

39, 43 กรัม

32

หอ

ครบครัน ของคูครัว

17

เห็ดเข็มทอง

200 กรัม / แพค

15

แพค

52

57 แพค

ท็อปส

สันนอกหมูสไลซ 150 กรัม

เฉพาะสาขาที่รวมรายการ

59

ท็อปส

ปกบนไก 280 กรัม

45

แพค

ปลอดภัยจากฟารมที่ไดรับการรับรอง

มาตรฐานจากกรมปศุสัตว

เฉพาะสาขาที่รวมรายการ

229

เบญจรงค

ขาวขาวแดงหอม 5 กก.

189

ถุง

55

ศรทอง

น้ำมันถั่วเหลือง 1 ลิตร

36

ขวด

25

27 ขวด

โรซา

ซอสมะเขือเทศ 250 กรัม

15

ไทยเดิม

น้ำพริกนรก

22 กรัม

13

ซอง

65

ทรีเลดี้

58

แพค

ใบเมี่ยงญวนแผนกลม 340 กรัม

4


สทธิพเศษ

สำหรับสมาชิก 26 ก.ย. 2561 - 9 ต.ค. 2561 (#40-41)

ครบครัน สีสันความงามและดูแลผิวพรรณ

189

เคลียร

179

ขวด

แชมพูสูตรไอซคูลเมนทอล, ซากุระ 480 มล.

63

เดทตอล

59

แพค

สบูกอน 65 กรัม แพค 4 กอน

79

2 แพค

29

เซลล็อกซ

แผนเช็ด

ทำความสะอาดผิว

สูตรลดแบคทีเรีย

10 แผน

19

หอ

ครบครัน ของใชในบาน

39

สเนลไวท

129

ขวด

137

ซันซิล

แชมพู, ครีมนวดผม 450 มล.

ไอซซี่มาสกบำรุงผิวหนา 7 มล.

169

2 ขวด

29

ซอง

39

ลอรีเอะ

ผาอนามัยซูเปอรอัลตราสลิมคูล

แบบมีปก 22.5 ซม. 8 ชิ้น, 25 ซม. 7 ชิ้น

33

หอ

89

125

รีจอยส

แชมพูสูตรเอดี 3 อิน 1,

ขวด

แชมพูสูตรเอดี 3 อิน 1,

ริชซอฟท 480 มล.

145

นีเวีย

โลชั่นบำรุงผิว

400 มล.

99

ขวด

49

คอลบาเดนท

ยาสีฟน 100 กรัม

46

หลอด

115

เรโซนา

สเปรย

ระงับกลิ่นกาย

150 มล.

89

กระปอง

105

เบบี้เลิฟ เดยแพนท

กางเกงผาออมเด็ก

M17, L14, XL13 ชิ้น

85

แพค

95

119

โอโม พลัส ถุง

ผลิตภัณฑซักผาชนิดผง

สูตรซากุระเฟรช 1,500 กรัม

30

ซันไลต

28

ถุง

49

2 ถุง

ผลิตภัณฑลางจาน 550 มล. ชนิดเติม

59

เอสเซนซ

ผลิตภัณฑซักผาชนิดน้ำสีชมพู

400 มล. ชนิดเติม

79

ฟารเซ็นท

49

ถุง

69

แพค

แปรงทำความสะอาดแบบรีฟว 2 ชิ้น

20

ไฮยีน

ผลิตภัณฑปรับผานุมสีขาว

600 มล. ชนิดเติม

125

ชิลดทอกซ

13.50

99

กระปอง

ถุง

สเปรยกำจัดแมลง

สูตรไรกลิ่น 600 มล.

65

คอมฟอรท เพียว

ผลิตภัณฑปรับผานุม

สูตรเขมขน 580 มล. ชนิดเติม

23

ถุง

49

ถุง

3 ถุง

เพดดิกรี

อาหารสุนัข

130 กรัม

59

5


สทธิพเศษ

สำหรับสมาชิก 26 ก.ย. 2561 - 9 ต.ค. 2561 (#40-41)

เรงคะแนน The 1 เยอะข้น เยอะข้น เร็วข้น เร็วข้น

เมื่อซื้อสินคาที่รวมรายการ

ยกเวนสินคาซื้อเหมา (สินคาที่มีบารโคดเดียวกันใน 1 ใบเสร็จ จะคำนวณคะแนนสะสมเดอะวันตั้งแตชิ้นที่ 1 – 6, สินคาประเภทนมยูเอชทีจะคำนวณคะแนนสะสมเดอะวัน

ตั้งแตชิ้นที่ 1 – 12 เทานั้น), กระเชาของขวัญทุกชนิด, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล, บุหรี่, นมผงเด็กสูตรทารกและสูตรตอเนอง, อาหารเสริมสำหรับเด็กทารก, บริการชำระบิล,

บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, บัตรอินเตอรเน็ต, บัตรโทรศัพทระหวางประเทศ, รานขายยา, รานคาเชา, รานหนังสือ และฟู ดคอรท

ชัยประภา

คุกกี้นมเนย

400 กรัม

รับเพิ่ม

20 คะแนน

/1 ชิ้น

รับเพิ่ม

20 คะแนน

/1 ชิ้น

แลตตาซอย

นมถั่วเหลืองยูเอชทีสูตรเจ, รสจืด,

รสหวาน 300 มล. แพค 6 กลอง

บูโซ ม็อกเทล

น้ำผลไมอัดคารบอเนต

425 มล.

รับเพิ่ม

30 คะแนน

/2 ชิ้น

รับเพิ่ม

เอส

30 คะแนน

/2 ชิ้น

เครองดมอัดลม เครองดมอัดลม เครองดมอัดลม 250 มล.

ทีพอท

นมขนหวาน

สูตรนมสด

180 กรัม

รับเพิ่ม

30 คะแนน

/2 ชิ้น

ยูเอฟซี

เตาเจี้ยว 340 กรัม

รับเพิ่ม

20 คะแนน

/1 ชิ้น

เซ็นโซดายน

รับเพิ่ม

150 คะแนน

/1 ชิ้น

ยาสีฟนสูตรเจนเทิลไวนเทนนิ่ง 160 กรัม

ลอรีอัล เอลแซฟ

ผลิตภัณฑ

บำรุงเสนผม

50 มล.

รับเพิ่ม

50 คะแนน

/1 ชิ้น

สมารทเตอร

สเปรยระงับกลิ่นปาก

7 มล.

รับเพิ่ม

30 คะแนน

/1 ชิ้น

สเนลไวท

ครีมอาบน้ำ 500 มล.

รับเพิ่ม

200 คะแนน

/1 ชิ้น

เปา เอ็มวอช

ผลิตภัณฑซักผา

ชนิดน้ำสูตรเขมขน

800 มล. ชนิดเติม

รับเพิ่ม

100 คะแนน

/1 ชิ้น

แลกซื้อ 1 บาท

เมื่อใชคะแนน The 1 แลกซื้อสินคาตามรายการนี้ที่แคชเชียร

6

วอลล คอรนเนตโต

ไอศครีม 88, 86 กรัม

แลกซื้อ 1 บาท

ใช The 1 175 คะแนน

25 24/ โคน

แลกซื้อ 1 บาท

ใช The 1 350 คะแนน

แลกซื้อ 1 บาท

ใช The 1 490 คะแนน

แพรอท

ไวตามิ้ลค

สบูกอนบิวตี้พลัส

นมถั่วเหลืองพรอมดม

95 กรัม แพค 4 กอน 59 55/ แพค 300 มล. แพค 6 ขวด 78 76/ แพค

มายชอยส

ปลาแพนกาเซียส

ดอรี่ 500 กรัม

169

159/ แพค

แลกซื้อ 1 บาท

ใช The 1 950 คะแนน


สทธิพเศษ

สำหรับสมาชิก

อรอยคูครัว

26 ก.ย. 2561 - 9 ต.ค. 2561

2

3

4

1

5

1

24

ชาวเกาะ

กะทิยูเอชที 250 มล.

18

กลอง

2

14

ไวไว

เสนหมี่อบแหง 180 กรัม

12

หอ

3

38

เด็กสมบูรณ

ซอสเตาเจี้ยว สูตร 1 800 กรัม

35

ขวด

64

2 ขวด

4

42

เด็กสมบูรณ

ซีอิ๊วขาวสูตร1 700 กรัม

38

ขวด

5

79

ตนสน

วุนเสนแบบเดิม 40 กรัม

แพค

69

10 หอ

แพค

7


สะดวกยิ่งขึ้นกับแอพพลิเคชั่น Tops

ใชดาวนโหลด e-Coupon สวนลด

และคนหาท็อปสสาขาใกลบานคุณ

ติดตามขาวสารและโปรโมชั่นเพิ่มเติมไดที่

TopsThailand

ดาวนโหลดฟรี ที่

More magazines by this user
Similar magazines