02.10.2018 Views

letopis 2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Page1


Page2<br />

ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ<br />

РАД ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ<br />

Школска година почела је 1. септембра 2017. године, а завршена је<br />

за ученике осмог разреда 31. маја <strong>2018</strong>. године, а за ученике од првог до<br />

седмог разреда завршена је 14. јуна <strong>2018</strong>. године.<br />

Током првог полугодишта у школи су реализоване следеће<br />

активности:<br />

26.9.2017. обележен је Европски дан језика<br />

2. до 6. октобра 2017. обележена је Дечија недеља<br />

9.10.2017. почетак наставе за полазнике првог, другог и трећег<br />

циклуса<br />

28.10. и 29.10.2017. године реализована је дводневна екскурзија<br />

ученика од петог до осмог разреда<br />

16.10.2017. одржана је манифестација „Здрава храна“<br />

17.11.2017. обележавање Дана погибије Вељка Дугошевића<br />

6.12.2017. Дигитално насиље – радионица за родитеље и ученике<br />

25.12.2017. Празник толеранције<br />

30.12.2017. активности поводом краја првог полугодишта и<br />

новогодишњих празника<br />

27.01. 2017. прослава школске славе Свети Сава<br />

31.1.<strong>2018</strong>. „Покажи шта знаш“<br />

Током другог полугодишта у школи су реализоване следеће<br />

активности:<br />

28.2. <strong>2018</strong>. Дан ружичастих мајица<br />

8.3.<strong>2018</strong>. Међународни дан жена<br />

17.3.<strong>2018</strong>. општинскa такмичењa из историје из биологије<br />

30.3. <strong>2018</strong>. манифестација –Ускршње чаролије<br />

13. и 14.4. <strong>2018</strong>. Пробни завршни испит за ученике осмог разреда и<br />

полазнике трећег циклуса ФООО<br />

9.5. <strong>2018</strong>. обележен је Дан школе као Демократски дан<br />

9.6.<strong>2018</strong>. екскурзија за ученике од првог до четвртог разреда<br />

Дигитално насиље Покажи шта знаш Мамама на дар


Page3<br />

НАСТАВНИ КАДАР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“ ТУРИЈА У ШКОЛСКОЈ<br />

2017/<strong>2018</strong>. ГОДИНИ<br />

Наставник Предмет Разред Одељењско<br />

старешинство<br />

Снежана Бојовић васпитач предшколска група<br />

Турија<br />

и Каона<br />

Љиљана Павловић проф.разредне наставе први и четврти разред<br />

Турија<br />

Софиа Миленковић проф.разредне наставе други разред Турија<br />

Јасна Вунтуришевић проф.разредне наставе трећи разред Турија<br />

Милица Радовић наставник разредне<br />

Први и трећи разред<br />

наставе<br />

Каона<br />

Санела Анкић немачки језик 5-8 пети<br />

Небојша Илић математика 5-8 шести<br />

Предраг Стевић енглески језик 1-8 седми<br />

Ивана Павловић српски језик 5-8 осми<br />

Сандра Степановић биологија 5-8<br />

Милан Крстић<br />

Душица Гајић<br />

историја 5-7<br />

8<br />

Саша Драгојевић ликовна култура 5-8<br />

Слађана Вељић музичка култура 5-8<br />

Јелена Тодоровић географија 5-8<br />

Слободан Томић физика 6-8<br />

Слободан Јовановић хемија 7-8<br />

Слободан Томић<br />

Милан Јовановић<br />

физичко и здравствено<br />

васпитање<br />

физичко васпитање<br />

техника и технологија<br />

техничко<br />

и<br />

информатика<br />

информатика и<br />

рачунарство<br />

5.<br />

6-8<br />

5<br />

6-8<br />

Санела Анкић грађанско васпитање 5-8<br />

Вељко Буквић верска настава 1-8


Page4<br />

ПРОЈЕКТИ<br />

ОШ“Вељко Дугошевић“ из Турије учесник је у пројекту<br />

„Подстицање демократске културе у школама“ у организацији Савета<br />

Европе и Европске уније за земље Западног Балкана. Партнери пројекта<br />

су Министарство просвете, науке и<br />

технолошког развоја, Центар за<br />

образовне политике и цивилни сектор.<br />

Циљ пројекта је подизање<br />

квалитета образовања подстицањем<br />

демократске културе у систему<br />

формалног образовања, као и подизање<br />

нивоа знања и свести међу<br />

наставницима, ненаставним кадром,<br />

ученицима и локалном заједницом о<br />

концепту, политикама, пракси и добробити инклузивног образовања и<br />

демократске културе.<br />

У оквиру пројекта који ће трајати до 30.3.2019. године предвиђен је<br />

низ пројектних активности,међу којима су заједничке радионице школа<br />

учесника у пројекту, стручно усавршавање наставника, обуке<br />

наставника за тренере, учешће на међународној конференцији, као и<br />

студијске посете земљама чланицама Савета Европе, у циљу упознавања<br />

са најбољим образовним праксама. Такође, предвиђен је низ активности<br />

у оквиру школе које су започеле 6.10.2017.<br />

године посетом представника Центра за<br />

образовне политике Дејана Станковића,<br />

где су се запослени ближе упознали са<br />

општим и специфичним циљевима<br />

пројекта и сачинили оквирни план<br />

активности. Реализовано је низ активности<br />

попут радионица о толеранцији и<br />

дигиталном и вршњачком насиљу.<br />

Израђена је чек лист за праћење демократских компетенција на<br />

часовима и дискутовано је о посећеним часовима. Огранизован је<br />

Демократски дан.


Page5<br />

ПРОЈЕКТИ<br />

У организације Завода за<br />

вредновање квалитета образовања и<br />

васпитања, 15.09.2017. у Београду,<br />

одржан је први састанак у оквиру<br />

пројекта "SELFIE". Реч је о "пилот"<br />

пројекту у коме је наша школа<br />

учествовала у периоду од 25.09. до<br />

06.10.2017. године.<br />

Пројекат ће показати у којој мери<br />

наставниц<br />

и и ученици користе дигитална<br />

помагала у циљу што ефикасније<br />

реализације наставе. Учествовали<br />

су сви наставници и ученици од<br />

VI-VIII разреда.<br />

Након попуњавања анкета и<br />

анализе извештаја, директор,<br />

наставници и ученици учествовали<br />

су у фокус групама са<br />

представницом Завода за<br />

вредновање квалитета образовања и васпитања.


Page6<br />

ПРОЈЕКТИ<br />

Ове школске године наши ученици и<br />

наставници учествују у два еTwinning пројекта.<br />

„Дан ружичастих мајци“ је пројекат који<br />

промовише борбу против вршњачког насиља и<br />

ради на његовој превенцији. У оквиру овог<br />

пројекта Ученици од 1. до 4. разреда цртали су<br />

ликовне радове на тему вршњачког насиља.<br />

Након тога разговарали смо о томе шта су на<br />

цртежима приказали и као се они односе према<br />

вршњацима који су насилни.<br />

Ученици од 5. до 8. разред ОШ "Вељко<br />

Дугошевић" Турија гледали су филм "Spijt!<br />

Regret!" (Sad ti je<br />

žao), који говори<br />

о вршњачком насиљу, а на препоруку колега<br />

који учествују у овом пројекту.То је<br />

потресна драма о злостављању међу дјецом<br />

која има трагичан крај. Овај потресан филм<br />

освојио је 13 филмских награда међу којима<br />

је и признање за ферплеј. Након филм смо<br />

анализирали понашање ликова и дискутовали о томе како би се они<br />

понашали да се нађу у сличној ситуацији.<br />

Ученици 7.разреда учествали су у<br />

пројкету „Песме и приче о Светом Сави“, где<br />

заједно са ученицма других школа групно<br />

раде на различитим задацима. За овај<br />

пројекат добили су Националну ознаку<br />

квалитета.


Page7<br />

ПРОЈЕКТИ<br />

Одељењске старешине 7. и 8. разреда одржале су заједнички<br />

родитељски и приказале презентацију о Професионалној оријентацији.<br />

Исту презентацију приказали су и чланови вршњачког тима својим<br />

друговима и другарицама.<br />

Током октобрa су на Грађанском<br />

васпитању одржане радионице „Моје<br />

ПРОСЛАВИЛИ СМО<br />

жење, способности, интересовања“ (7.<br />

разред) и „Проверавам свој профил<br />

личности у односу на своје кључне<br />

квалификације и социјалне<br />

компетенције“ (8. разред). На часу<br />

ликовне културе израђена је пирамида<br />

вредности у 8. разреду. У 7. разреду<br />

реализована је активност „Ученик у<br />

улози наставника“ на часовима<br />

српског језика, географије и ликовне<br />

културе. Ученици су били у прилици<br />

да се нађу у улози наставника и своје знање поделе са друговима и<br />

другарицама из одељења. Реализоване су и радионице „Самопроцена,<br />

туђа процена“ на часовима ликовне<br />

културе и енглеског језика (7. разред) , а<br />

осмаци су правили презентације о<br />

средњим школама на часовима<br />

Информатике и рачунарства.<br />

Упознавали су се са школама у свом<br />

окружењу и повезивали области рада са<br />

занимањима - азбука занимања. Ове<br />

радионице су реализовали наставник<br />

информатике, наставница географије и<br />

вршњачки тим. У јануару је вршњачки<br />

тим у сарадњи са наставницом Санелом<br />

Анкић и наставницом Иваном<br />

Павловић реализовао радионицу „Глумимо занимања“


Page8<br />

ПРОСЛАВИЛИ СМО<br />

Светосавска приредба организована је 27.<br />

јануара <strong>2018</strong>. године у школској<br />

трпезарији .<br />

Ученици<br />

шестог<br />

разреда су<br />

заједно са<br />

свештеником пресекли славски<br />

колач и предали га петацима који<br />

ће бити колачари наредне године.<br />

своје умеће у рецитовању<br />

и певању песама о<br />

Светом Сави .<br />

Уз звуке химне „Ускликнимо<br />

с љубављу“ на позорници су се<br />

ређали ученици који су показали<br />

Изведени су и<br />

драмски скечеви „Бака,<br />

дека и унука“ , „Принц<br />

Растко – монах Сава“ ,<br />

„Свети Сава , отац и син“,<br />

„Ко тебе каменом, ти њега<br />

хлебом“


Page9<br />

ПРОСЛАВИЛИ СМО<br />

Демократски дан<br />

Наша школа се ове школске године укључила у пројекат „Подстицање<br />

демократске културе у школама“. Тако смо поводом дана школа 9.5.<strong>2018</strong>.<br />

године организовали Демократски дан. Школа је у сарадњи са Центром за<br />

културу Кучево расписала конкурс на тему „Сви смо ми деца истог света“ , а<br />

креиран је и истоимени etwinning догађај . Госте су дочекали дечак и девојчица<br />

у српској и влашкој ношњи. Затим су проглашени победници литерарног и<br />

ликовног конкурса и уручене су им награде. Школу су посетили ученици и<br />

наставници из школа „Угрин Бранковић“ Кучево, „Слободан Јовић“ Волуја и<br />

„Милутин Миланковић“<br />

Раброво.<br />

Представници<br />

Вршњачког тима и<br />

Ученичког парламента<br />

одржали су презентацију<br />

„Речник толеранције“. Они<br />

су иницирали ову активност<br />

јер су схватили да њихови<br />

вршњаци недоивољно<br />

разумеју<br />

појмове<br />

демократија, толеранција,<br />

емпатија, правда и сл.<br />

Организовне су радионице<br />

на различите теме за<br />

ученике наше школе, али и школе из наше општине - „Пловидба у нову земљу“ ;<br />

наставнике наше и других школа – „Одговор на расизам”; родитеље – „Ко<br />

одлучује”; полазнике Функционалног основног образовања одраслих-<br />

„Породица великог срца“; локолну самоуправу- „Мапирање Опште декларације<br />

о правима човека у окружењу”<br />

Циљ ових радионица је био да се код учесника развију одређене демократске<br />

компетенције. На крају сваке радионице учесници су написали поруку.<br />

Ученици наше школе извели су форум театар на тему инклузије.<br />

Приказана је сцена неприхватања ученице са дислекесијом и дисграфијом до<br />

стране ученика и наставника. Публика је активно учествовала у форуму и<br />

постављала конструктивна питања како би се освестио проблем и дошло до<br />

решења. Неки од присутних су пристали да замене улоге са нашим глумцима и<br />

понуде своје решење проблема.


Page10<br />

ОБЕЛЕЖИЛИ СМО<br />

У нашој школи је 26. 9.2017. обалежен Европски дан језика.<br />

Ученици су се упознали са језиком, културом и значајним<br />

личностима из Велике Британије, Немачке и Аустрије, Србије.<br />

Упознали су се са животом и стваралаштвом Гетеа, Шекспира,<br />

Вука Караџића, Иве Андрића. Били су у прилици да нешто сазнају о<br />

енглеској традицији испијања чаја, као је настао назив сендвич,<br />

односно као је немачка штрудла постала српско јело. Док се<br />

разговарало о храни , ученици су уживали у чају, сендвичима са<br />

баварским пецивом, војовђанској штрудли уз звуке Моцарта,<br />

Вагнера, Хендла, Мокрањца, Битлса, Рамштајна и сл. На крају<br />

смо заплесали валцер и растали се уз ужичко коло.


Page11<br />

ОБЕЛЕЖИЛИ СМО<br />

Овогодишњи мото Дечје недеље је „Градимо<br />

мостове међу генерацијама за радост сваког детета“. У<br />

понедељак 2.10.2017. године прваци су примљени у<br />

Дечји савез. Гости на приредби под називом „Музиком<br />

спајамо генерације“ која је одржана тим поводом били<br />

су чланови Удружења љубитеља музике и културног<br />

стваралаштва<br />

"Звишки<br />

акорди" који су<br />

припремили<br />

пригодни програм за наше ученике.<br />

У уторак 3.10.2017. одржана је<br />

радионица „Играчка од срца“. Ученици<br />

млађих и старијих разреда заједно су<br />

правили лутке од варјача, разних<br />

материјала, вунице, папира и сл.<br />

У среду 4.10.2017. реализована је<br />

активност „ Мостови међу<br />

генерациј<br />

ама“.<br />

Представници Ученичког парламента<br />

разговарали су са пензионерима који су били<br />

запослени у нашој школи о генерацијама некад<br />

и сада. Захваљујемо се на посети учитељицама<br />

Милијади и Кати,<br />

наставници Мири и учитељу Мирку. У<br />

четвртак 5.10.2017. ученици су гледали две<br />

представе. Прво су нас посетили<br />

професионални глумци и извели нам представу<br />

„Великани српске књижевности“<br />

Затим су чланови Ученичког парламента и<br />

Вршњачког тима заједно са наставницама<br />

Санелом Анкић и Иваном Павловић извели<br />

дивајзинг представу „Воздра тебра“ о сусрету<br />

генерција ученика из деведасетих и деце<br />

данашњице. У петак 6.10.2017. ученици првог<br />

разреда посадили су дрво генерације.


Page12<br />

ОБЕЛЕЖИЛИ СМО<br />

ПОВОДОМ ГОДИШЊИЦЕ ОД ПОГИБИЈЕ<br />

ВЕЉКА ДУГОШЕВИЋА 17.11.2017. ГОДИНЕ<br />

ОДРЖАН ЈЕ ПРИГОДАН ПРОГРАМ. УЗ ЗВУКЕ<br />

ХИМНЕ ВЕЉКУ, ПРОЧИТАН ЈЕ ТЕКСТ О ОВОМ<br />

ХРАБРОМ БОРЦУ СА ЦИЉЕМ ДА СЕ НЕ<br />

ЗАБОРАВИ ЊЕГОВ РАД КАО УЧИТЕЉА ОВЕ<br />

ШКОЛЕ, АЛИ И ВОЂЕ ПРВОГ ПОЖАРЕВАЧКОГ<br />

ОДРЕДА. НАКОН СТИХОВА О ВЕЉКУ И<br />

СЛОБОДИ, ПРЕДСТАВНИЦИ ЂАЧКОГ<br />

ПАРЛАМЕНТА И ПРЕДСТАВНИЦИ БОРАЦА ИЗ<br />

КУЧЕВА ПОЛОЖИЛИ СУ ЦВЕЋЕ КРАЈ ЊЕГОВЕ<br />

БИСТЕ. ЗАТИМ ЈЕ ПРЕДСТАВНИК БОРАЦА<br />

ПРОЧИТАО ГОВОР И ЕВОЦИРАО УСПОМЕНЕ О<br />

ВЕЉКУ И НАТИ.<br />

.


Page13<br />

ОБЕЛЕЖИЛИ СМО<br />

КАКО БИСМО УПОЗНАЛИ НАШЕ УЧЕНИКЕ СА РАЗЛИЧИТИМ ВЕРАМА И<br />

КУЛТУРАМА, ОРГАНИЗОВАЛИ СМО НИЗ АКТИВНОСТИ ПОД НАЗИВОМА<br />

ПРАЗНИК ТОЛЕРАНЦИЈЕ . ИЗ ТОГ РАЗЛОГА СМО ИЗАБРАЛИ ДА ТО БУДЕ<br />

25.12.<strong>2018</strong>. НА КАТОЛИЧКИ БОЖИЋ. СВЕ АКТИВНОСТИ СУ РЕАЛИЗОВАНЕ У<br />

ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ПОСТИЦАЊЕ<br />

ДЕМОКРАТСКЕ КУЛТУРЕ У<br />

ШКОЛАМА.<br />

ПРВО СУ УЧЕНИЦИ ОД 4. ДО 8.<br />

РАЗРЕДА<br />

ОДГЛЕДАЛИ<br />

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ О ВЕРСКИМ<br />

ПРАЗНИЦИМА ( КАТОЛИЧКИ И<br />

ПРАВОСЛАВНИ БОЖИЋ, ХАНУКА,<br />

БАЈРАМ) И ОБИЧАЈИМА У ЦХРИС<br />

ВЕЗИ СА ЊИМА, АЛИ И<br />

НАЧИНОМ<br />

ИСХРАНЕ<br />

ПРИПАДНИКА РАЗЛИЧИТИХ<br />

ВЕРА.<br />

ЗАТИМ СУ У ОКВИРУ<br />

РАДИОНИЦЕ<br />

„ТРПЕЗА<br />

ТОЛЕРАНЦИЈЕ“ УЧЕНИЦИ БИЛИ<br />

У ПРИЛИЦИ ДА НАПРАВЕ<br />

ЈЕЛОВНИКА ЗА РУЧАК ПОВОДОМ ОВОГ ПРАЗНИКА , А НА КОЈЕМ БИ БИЛИ<br />

ПРИСУТНИ ПРИПАДНИЦИ РАЗЛИЧИТИХ ВЕРОИСПОВЕСТИ. ПРИ ИЗБОРУ<br />

ЈЕЛА МОРАЛИ СУ ДА ВОДЕ РАЧУНА ДА УВЕЖЕ<br />

ЊИХВЕ ОБИЧАЈЕ И РАЗЛИЧИТОСТИ КАКО СЕ<br />

НИКО НЕ БИ НАШАО УВРЕЂЕН. УЧЕНИЦИ СУ<br />

И ЗАПЕВАЛИ НА ЕНГЛЕСКОМ И НЕМАЧКОМ<br />

ПЕСМУ „SILENT NIGHT”.<br />

ТОМ ПРИЛИКОМ ПОЧАЛА ЈЕ ИЗРАДА<br />

ЧЕСТИТИКИ И УКРАСА ЗА ЈЕЛКУ<br />

ТОЛЕРАНЦИЈЕ. РАДИОНИЦЕ И УКРАШАВАЊЕ<br />

ЈЕЛКЕ ТРАЈАЛО ЈЕ ЧИТАВЕ СЕДМИЦЕ.<br />

ОВУ ИДЕЈУ СМО<br />

ИНТЕРЕНАЦИНОАЛИЗОВАЛИ ТАКО ШТО СМО<br />

НАЕTWINING ПОРТАЛУ ОРГАНИЗОВАЛИ<br />

ДОГАЂАЈ “CHRISTMAS TREE“


Page14<br />

ОБЕЛЕЖИЛИ СМО<br />

Дан ружичастих мајица<br />

Ученици су урадили плакат поводом<br />

Међународног дана превенције вршњачког<br />

насиља 28.2.<strong>2018</strong>. Тог дана ученици и<br />

наставници су носили ружичасте мајице и<br />

натпис стоп вршњачком насиљу. Ученици<br />

млађих разреда су приказали неколико<br />

ситуација ненасилног решавања сукоба, а циљ ових активности је био да<br />

ученици схвате да се проблеми могу решавати мирним путем и да насиље<br />

проузрокује ново насиље. Један ученик 8. разреда је приказао презентацију о<br />

узорцима и последицама депресије, као и важности да се она на време открије.<br />

Циљ предавања био је ученици препознају облике депресије код себе и својих<br />

другова и на време потраже стручну помоћ како би је превазишли.


Page15<br />

МАНИФЕСТАЦИЈЕ<br />

Здрава храна<br />

Предавање на тему „Променимо будућност<br />

миграција- унапредимо безбедност хране и<br />

пољопривредни развој“ одржао је др Саша<br />

Дражиловић у петак 13.10.2017. године. У<br />

презентацији је истакао значај здраве исхране и<br />

редовне физичке активности за развој и здравље<br />

деце, али и чињеницу да велики број деце у свету<br />

нема сва три оброка. Након предавања ученици су<br />

били у прилици да дегустирају здраву храну коју су припремиле вредне маме.<br />

Затим су ученици нижих разреда исказали своју креативност.<br />

У понедељак 16.10.2017. на Међународни дан здраве хране организована<br />

је тематска настава на ову тему за ученике од 5. до 8. разреда. Ученици су<br />

откривали асоцијацију, попуњавали пирамиду исхране, упоређивали меније и<br />

утврђивали на основу израчунате калоријске вредности који је здравији,<br />

разговарали о својој исхрани на страним језицима, решавали задатке на<br />

српском, немачком и енглеском који су за тему имали здраву храну, састављали<br />

мени за Новака Ђоковића, уочавали сличности органа и<br />

хране, састављали рецепт за питу од хељде. На крају су своје<br />

знање проверили такмичећи су у квизу. У оквиру тематског<br />

дана у холу школе постављена кутија за прикупљање чепова<br />

у акцији „Чепом до осмеха“, а ученици, који су прикупили<br />

највише чепова и на тај начин показали своју хуманости, том<br />

приликом су награђени.


Page16<br />

МАНИФЕСТАЦИЈЕ<br />

УСКРШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ<br />

ТРАДИЦИОНАЛО И ОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 30.3.<strong>2018</strong>. ГОДИНЕ<br />

ПОВОДОМ УСКРСА, ЈЕДНОГ ОД НАЈВЕЋИХ ХРИШЋАНИСКИХ ПРАЗНИКА, У<br />

НАШОЈ ШКОЛИ ОРГАНИЗОВАНА ЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈА<br />

„УСКРШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ“. УЧЕНИЦИ СУ НА<br />

РАДИОНИЦАМА У ОКВИРУ СВОЈИХ ОДЕЉЕЊА БИЛИ У<br />

ПРИЛИЦИ ДА ПОКАЖУ СВОЈУ МАШТОВИТОСТ И<br />

КРЕАТИВНОСТ, КАО И УМЕШНОСТ У ФАРБАЊУ И<br />

ОСЛИКАВАЊУ ЈАЈА, АЛИ И ОСМШЉАВАЊУ<br />

ЗАНИМЉИВИХ И ОРИГИНАЛНИХ АРАНЖМАНА.<br />

БИРАНО ЈЕ НАЈТВРЂЕ ЈАЈЕ, А СВОЈУ СПРЕТНОС<br />

УЧЕНИЦИ СУ ПОКАЗАЛИ У ИГРИЦАМА БЕЗ ГРАНИЦА.


Page17<br />

РЕАЛИЗУЈЕМО<br />

Ове школске године реализовано је<br />

неколико тематских дана. У млађим<br />

разредима часови су били посвећени<br />

годишњим добима.<br />

Тематски дан „Јесен“ реализован је<br />

20.9.2017. године на часовима Српског<br />

језика, Математике и Ликовне културе.<br />

Ученици су били подељени у групе према<br />

предметима, а настава се одвијала у<br />

комбинованим одељењима првог и<br />

четвртог разреда, односно другог и<br />

трећег разреда.<br />

Учили смо, забављали се и<br />

дружили! Сви смо се радовали<br />

пролећу јер смо коначно могли да<br />

изађемо из учионица. Настава је<br />

реализована у природи, у<br />

школском дворишту и околини<br />

школе. Ученици су уочавали<br />

промене у природи , брали<br />

пролећно цвеће , правили венчиће,<br />

радили задатке и цртали на тему<br />

пролећа.<br />

Затим су ученици млађих<br />

разреда и предшколци свечано су<br />

дочекали долазак зиме. Одржан је<br />

тематски дан у оквиру кога су<br />

реализовани часови српског језика,<br />

математике и ликовне културе<br />

применом интегративне наставе.


Page18<br />

РЕАЛИЗУЈЕМО<br />

ДРУГА ШАНСА<br />

Настава у ФООО почела је 9.<br />

октобра и трајала је у континуитету до 25.<br />

маја, а организована је у поподневним<br />

часовима, у договору са полазницима.<br />

Часови трају по 30 минута.<br />

Настава почела је 9. октобра и<br />

трајала је у континуитету 7 месеци а<br />

завршила се 25. маја наредне године за<br />

полазнике првог и другог циклуса. На<br />

крају првог дела другог циклуса крајем<br />

јануара, полазници су добили<br />

сведочанства о завршеном петом разреду, а на крају другог циклуса<br />

полазници су добили сведочанства о завршеном шестом разреду.<br />

На крају првог дела део трећег циклуса полазници су добили<br />

сведочанства о завршеном осмом<br />

разреду.<br />

Функционално<br />

образовање полазници трећег<br />

циклуса завршили су 30. априла<br />

<strong>2018</strong>, а након тога, полазници ће<br />

имати стручне обуке за одређена<br />

занимања.<br />

Током другог дела наставе за<br />

полазнике првог, другог и трећег<br />

циклуса у сарадњи са Домом<br />

здравља из Кучево одржано је<br />

предавање од стране патронажне<br />

сестре о здравим стиловима<br />

живота и превенцији здравља.<br />

За полазнике трећег циклуса<br />

представници Националне службе<br />

за запошљавање одржали су обуку<br />

за активно тражење посла.<br />

Полазници трећег циклуса полагали су завршни испити на крају<br />

основног образовања.


Page19<br />

РЕАЛИЗУЈЕМО<br />

“Мамама на дар” је радионица поводом 8. марта – Дана жена.<br />

Ученици 7. и 8. разреда су заједно са<br />

предшколцима и својим другарима<br />

од 1. до 4. разреда припремали<br />

поклоне за маме. Организовано је<br />

четири радионица на којима су<br />

ученици показали креативност и<br />

тимски рад. Радионице су<br />

организовану као резултат сарадње<br />

васпитача Снежане Бојовић,<br />

учитељица Софие Миленковић, Јасне<br />

Вунтуришевић , Љиљане Павловић, наставника ликовне културе Саше<br />

Драгојевића и наставнице српског језика Иване Павловић.


Page20<br />

РЕАЛИЗУЈЕМО<br />

Март месец је и ове године био посвећен помоћи у учењу. Пошто су<br />

вршњачко учење, подршка ученицима и развијање ученичких компетенција<br />

веома заступљени у нашој школи, на иницијативу Вршњачког тима и<br />

Ученичког парламента, реализован је низ<br />

активности.<br />

Ученици осмог разреда Сара Стефановић,<br />

Лазар Г. Попић, Кристијан Ванић и Андреја<br />

Миленковић учествовали су у Европском квизу<br />

новца 16.3.<strong>2018</strong>. године и развијали су<br />

предузетнике и дигиталне компетенције.<br />

Ученици осмог разреда пружили су подржку и помоћ својим друговима<br />

који имају потешкоћа у учењу. Они су се нашли у улози ученика- ментора.<br />

Циљ месеца помоћи у учењу је прихватање<br />

ученика који раде по ИОП од стране вршњака,<br />

јачање сарадничких односа и емпатије међу<br />

ученицима.Након спроведене активности<br />

ученици-ментори и ученици којима је пружена<br />

помоћ, попуњавали су анкету о реализованим<br />

активностима и њиховом ефекту. Већини се допало да буду ученици ментори<br />

јер је било забавно и било им је драго да помогну пошто ученицима по ИОП-у<br />

то много значи. Сви ученици ментори наводе да су<br />

током ове активности боље схватили проблем својих<br />

другова и како да им лакше помогну.<br />

Ученици којима је пружена помоћ рекли су да им<br />

се допало да им другови помажу, да су<br />

се осећали<br />

прихваћено и да су више научили на овај начин тако да желе да се ова<br />

активност настави.


Page21<br />

ИЗДВАЈАМО<br />

У оквиру превенције<br />

вршњачког насиља у нашој школи је<br />

одржан општи родитељски састанак<br />

о вршњачком насиљу.<br />

Родитељи су упознати са<br />

законским оквиром као и обавезама<br />

родитеља и ученика. Приказана им<br />

је презентација о превенцији насиља са посебним освртом на дигитално<br />

насиље. За родитеље и наставнике је организована и радионица о<br />

дигиталном насиљу. Родитељи су попунили и анкетне листове о схватању<br />

појмова демократија и толеранција.<br />

Ученици осмог разреда су својим друговима и другарицама од 5. до<br />

8. разреда приказали презентацију о дигиталном насиљу и реализовали<br />

радионицу на којој су анализирали ситуацију у којој је приказан случај<br />

дигиталног насиља међу вршњацима.


Page22<br />

ИЗДВАЈАМО<br />

ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА УНИЦЕФА<br />

ПРЕДСТАВНИЦИ УНИЦЕФА ИРЕНА ЛАТИНОВИЋ И СОЊА<br />

МАРИНКОВИЋ ПОСЕТИЛИ СУ 15.12. 2017. НАШУ ШКОЛУ. ЗА ПОТРЕБЕ<br />

SHARE ПРОЈЕКТА ОНЕ СУ СНИМАЛЕ МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЋЕ СЕ НАЋИ<br />

У РЕПОРТАЖИ У ОВОМ ПРОЈЕКТУ. ТОМ ПРИЛИКОМ ШКОЛУ ЈЕ<br />

ПОСЕТИО ПРОСВЕТНИ САВЕТНИК ДРАШКО ГРУЈИЋ. ОНЕ СУ<br />

РАЗГОВАРАЛЕ СА ДИРЕКТОРКОМ И НАСТАВНИЦИМА О ТОМЕ<br />

КОЛИКО ЈЕ ОВАЈ ПРОЈЕКАТ ДОПРИНЕО РАЗВОЈУ НАСТАВЕ И<br />

УЧЕЊА, АЛИ И ДРУГИХ ОБЛАСТИ У РАДУ ШКОЛЕ. СНИМИЛЕ СУ И<br />

НОВОГОДИШЊУ ПРЕДСТАВУ КОЈУ СУ ПРИПРЕМИЛИ УЧЕНИЦИ<br />

ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА.<br />

СЛИКЕ И ИЗЈАВЕ СА ОВОГ РАЗГОВОРА И ПРЕДСТАВЕ ИЗАШЛЕ<br />

СУ У БРОШУРИ „ОДВАЖИ СЕ ДА ДЕЛИШ“ КОЈУ ЈЕ УНИЦЕФ<br />

ШТАМПАО У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И<br />

ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА.


Page23<br />

ИЗДВАЈАМО<br />

Уређење фискултурне сале и<br />

школског дворишта<br />

НА ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ ЗА ДОДЕЛУ<br />

СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ОДЛАГАЊА КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА, ОСНОВНОЈ ШКОЛИ<br />

„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“ ИЗ ТУРИЈЕ ДОДЕЉЕНА СУ НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА<br />

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „УРЕЂЕЊЕ<br />

ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ“. ПРОЈЕКТНЕ<br />

АКТИВНОСТИ ПОДРАЗУМЕВАЛЕ СУ<br />

ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ РАДОВЕ, ПОСТАВКУ<br />

СПОРТСКОГ ПВЦ ПОДА, КРЕЧЕЊЕ,МЕЊАЊЕ<br />

РАСВЕТЕ,КАО И НАБАВКУ РЕКВИЗИТА.<br />

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ПОДРЖАЛА ЈЕ И<br />

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ИЗДВАЈАЊЕМ<br />

СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЗА НАБАВКУ<br />

ПОТРЕБНЕ СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ.<br />

УРЕЂЕЊЕМ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ПОБОЉШАНИ СУ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ<br />

НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА.<br />

ТОКОМ АПРИЛА МЕСЕЦА<br />

РОДИТЕЉИ, ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ И<br />

УЧЕНИЦИ ПОТРУДИЛИ СУ СЕ ДА<br />

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ ЗАБЛИСТА У<br />

НОВОМ РУХУ. ПРЕДСТАВНИЦИ<br />

СПОРТСКОГ САВЕЗА У КУЧЕВУ ПОМОГЛИ<br />

СУ НАМ ДА ОФАРБАМО КОШЕВЕ И<br />

ГОЛОВЕ, ИСЦРТАМО ТЕРЕН, А И<br />

ДОНИРАЛИ НАМ ТАБЛЕ ЗА КОШЕВЕ. .<br />

ЗАПОСЛЕНИ, ВРЕДНЕ МАМЕ И<br />

УЧЕНИЦИ ОПЛЕМЕНИЛИ СУ ПРОСТОР<br />

ЦВЕЋЕМ. А ОФАРБАНА ЈЕ И КАПИЈА.


Page24<br />

ИЗДВАЈАМО<br />

Рангирајући се међу најбољe школe у региону ОШ,, Вељко Дугошевић“ из Турије је<br />

још једном показала да се вредним радом и залагањем све може постићи. Ова мала<br />

школа је проглашена за једну од три најуспешније школе у региону на конкурсу ,,<br />

Покренимо нашу децу“ Министарства просвете, науке и технолошког развоја,<br />

SSPFVS, AQUA VIVA. Школу су представљали ученици другог разреда са<br />

учитељицом Софиом Миленковић. На конкурсу је школа учествовали са снимком<br />

понуђених ПОНАДЕ модела вежбања и снимком вежби које су ученици, веома<br />

креативно, сами осмислили. На конкурсу је коришћена и песма,, Покренимо нашу<br />

децу“ на текст Софие Миленковић. За успешно учешће на конкурсу школа је<br />

награђена НАГРАДНИМ ПАКЕТОМ-РЕКВИЗИТА: падобран, гимнастичке палице,<br />

лоптице за развој агилности, комплетан атлетски полигон... Захваљујући овој<br />

награди реновирана фискултурна сала ће бити опремљенија и омогућиће ученицима<br />

да се играју и редовно спроводе физичку активност као један од главних предуслова<br />

за дуг и здрав живот.<br />

,, Склони поглед са екрана, вежбај, вежбај сваког дана.<br />

Буди снажан као лав, у здравом телу дух је здрав!“


Page25<br />

ЕКСКУРЗИЈА<br />

ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 8.РАЗРЕДА<br />

РЕАЛИЗОВАНА ЈЕ ДВОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА<br />

НА РЕЛАЦИЈИ ТУРИЈА-НИШ – ЂАВОЉА<br />

ВАРОШ – НИШКА БАЊА-ТУРИЈА. НАКОН<br />

ДОЛАСКА У НИШ, УСЛЕДИО ЈЕ ОБИЛАЗАК<br />

ЛОГОРА НА ЦРВЕНОМ КРСТУ, ГДЕ СУ ДЕЦА<br />

БИЛА УПОЗНАТА СА ИСТОРИЈСКИМ<br />

ЧИЊЕНИЦАМА И ПРИЧАМА У ВЕЗИ СА<br />

ЛОГОРОМ. НАКОН ТОГА, ОБИШЛИ СМО ЋЕЛЕ<br />

КУЛУ, ПОТОМ И НИШКУ ТВРЂАВУ. ДРУГИ<br />

ДАН ЕКСКУРЗИЈЕ УПУТИЛИ СМО СЕ КА<br />

ЂАВОЉОЈ ВАРОШИ, ГДЕ СМО УЖИВАЛИ У ПРЕЛЕПОЈ ШЕТЊИ И ПРИЧАМА<br />

ОВОГ КРАЈА. НАКОН РУЧКА КРЕНУЛИ СМО КА НИШКОЈ БАЊИ ГДЕ СМО<br />

СЕ ПРОШЕТАЛИ И КУПИЛИ СУВЕНИРЕ.


Page26<br />

ЕКСКУРЗИЈА<br />

Разгледница из Београда<br />

Екскурзија за ученике од првог до четвртог разреда је реализована<br />

9.6.<strong>2018</strong>. године ученици су обишли Планетаријум је један од<br />

два Планетаријума у Србији. Налази се у саставу Астрономског друштва<br />

Руђер Бошковић. Смештен је у посебно прилагођен<br />

оријентални амам из 19. века у Доњем граду Београдске тврђаве.<br />

Званично је почео са радом 1970. Планетаријумска сала има пречник од<br />

осам метара и осамдесет седишта. У оквиру пројекције која је трајала<br />

око сат времена ученици су се упознали са изгледом неба, сазвежђима и<br />

свемиром од његовог настанка до нашег времена. Прича о занимљивој<br />

васиони била је<br />

прилагођена узрасту<br />

ученика.<br />

Након<br />

вожње отворним<br />

аутобусом кроз<br />

Београд обишли смо<br />

торња на Авали.<br />

Први торањ почео је<br />

са радом 1965.<br />

године. Био је висок<br />

202,87m. Срушен<br />

је 29. априла 1999.<br />

године<br />

у<br />

бомбомардовању. На<br />

месту старог торња<br />

изграђен је нови<br />

торањ који је почео<br />

са радом 2009. године. Стабло торња је у облику равностраног троугла<br />

постављеног на три ноге које симболизују српски троножац. Обишли смо<br />

и споменик Незнаном јунаку на Авали. Саграђен је по жељи<br />

краља Александра I Карађорђевића, а у складу са општом акцијом<br />

подизања споменика Незнаном јунаку у другим земљама савезницама у<br />

том рату. То је постало симболично место одавања почасти свим палим<br />

ратницима у ратовима 1912-1918. године. Ученици се посебно свидео<br />

поглед са Авалског торња одакле су могли да посматрају цео Београд.


Page27<br />

ГЛЕДАЛИ СМО<br />

ПОСЕТИЛИ СМО ...<br />

У организацији Спортског савеза Општине Кучево , ученици наше школе<br />

су са својим друговима из осталих школа из општине посетила Сајам спорта у<br />

Београду. Нашу школу су представљали ђаци осмог разреда Аница Костић,<br />

Милица Јанковић, Андреа Миленковић, Кристијан Ванић и Лазар Г. Попић у<br />

пратњи наставнице Санеле Анкић . На<br />

сајму су ученици били у прилици да<br />

посете разне штандове и информишу<br />

се о спортовима који их интересују,<br />

као што су кошарка, фудбал, рукомет,<br />

стрељаштво итд. Ученици су могли да<br />

се опробају у различитим спортским<br />

дисциплинама и да користе изложене<br />

реквизите попут ударања у џак, лук и<br />

стрелу и сл. Дечаци су одиграли и<br />

мали фудбал, иако су изгубили, дивно<br />

су се провели.<br />

Ученици су у пратњи дирекорке школе Јелене Живановић и наставнице музичке<br />

културе Слађане Стевић били у Народном позоришту у Београду<br />

30.12.2017.године. Гледали су оперету „ Слепи миш“ Јохана Штрауса млађег.


Page28<br />

УЧЕСТВОВАЛИ СМО<br />

У Београду је од 26. до 29. септембра одржана међународна конференција под<br />

називом „Networks for learning end development across education system“ у<br />

организацији Завод за вредновање квалитета<br />

образовања и васпитања, Министарства<br />

просвете, науке и технолошког развоја. На овој<br />

ОМК конференцији ЗВКОВ представио<br />

пројеката умрежавања школа у Републици<br />

Србији под називом „Унапређивање<br />

ефективности система спољашњег вредновања<br />

школа и развој хоризонталног учења између<br />

школа (Share)“. Отворени метод<br />

координације(ОМК) представља механизам<br />

сарадње држава чланица Европске уније кроз хоризонтално учење ( peer learning<br />

activities). Циљ хоризонталног учења је да практичари из једне земље уче кроз<br />

директан контакт и сарадњу из искустава својих колега из других европских<br />

земаља. На конференцији је учествовало 17 представника из из земаља – Грчке,<br />

Финске, Норвешке, Шведске, Белгије, Португала, Словеније, Хрватске, као и<br />

представници три организације које умрежавају наставнике ( Stainer Waldorf<br />

Education, Catholic Education Flanders, Eurocities ) kao и представници Европске<br />

комисије, министарства просвете,<br />

науке и технолошког развоја и<br />

ЗВКОВ-а<br />

ОШ „Вељко Дугошевић“ Турија је<br />

на овој међународној конференцији<br />

била једна од три школе из Србије<br />

приказала своје учешће у Share из<br />

школске перспективе као школа која<br />

је највише напредовала. Нашу<br />

школу представљао је четворочлани<br />

тим у саставу- Јелена Живановић,<br />

директор, Предраг Стевић,<br />

наставник енглеског језика, Ивана<br />

Павловић, наставник српског језика;<br />

и Небојша Илић, наставник<br />

математике. Представници наше школе су приказали презентацију о активностима<br />

и искуствима током реализације Share пројекта и били су у прилици да размене<br />

искуства и ближе се упознају курикулуме и образовне системе земаља учесница на<br />

конференцији.


Page29<br />

УЧЕСТВОВАЛИ СМО<br />

НАША ШКОЛА ЈЕ ЈЕДНА ОД 20 ОДАБРАНИХ ПИЛОТ ШКОЛА КОЈА УЧЕСТВУЈЕ У ПРОЈЕКТУ<br />

„ПОДСТИЦАЊЕ ДЕМОКРАТСКЕ КУЛТУРЕ У<br />

ШКОЛАМА“.<br />

ЧЛАНОВИ ТИМА ЈЕЛЕНА ЖИВАНОВИЋ,<br />

НЕБОЈША ИЛИЋ, СОФИА МИЛЕНКОВИЋ,<br />

МИЛИЦА ЈЕРЕМИЋ И ИВАНА ПАВЛОВИЋ<br />

УЧЕСТВОВАЛИ СУ НА ПРВОЈ PEER LEARNING<br />

РАДИОНИЦИИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА КОЈА ЈЕ<br />

ОДРЖАНА ОД 1. ДО 3. 10.2017. ГОДИНЕ НА<br />

ЗЛАТИБОРУ. ОВО ЈЕ ПРОЈЕКАТ САВЕТА ЕВРОПЕ<br />

КОЈИ ОРГАНИЗУЈЕ ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВНЕ<br />

ПОЛИТИКЕ. ЧЛАНОВИ ТИМА СУ БИЛИ У<br />

ПРИЛИЦИ ДА СЕ ДЕТАЉНИЈЕ УПОЗНАЈУ СА<br />

ДЕМОКРАТСКИМ КОМПЕТЕНЦИЈАМА,<br />

РАЗМЕНЕ ИСКУСТВА СА КОЛЕГАМА, НАПРАВЕ<br />

АКЦИОНИ ПЛАН, ИЗРАДЕ И РАЗМЕНЕ<br />

СЦЕНАРИЈА ЗА РАДИОНИЦЕ О ДЕМОКРАТСКИХ<br />

КОМПЕТЕНЦИЈАМА И РАЗМЕНЕ ИДЕЈЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ДАНА ДЕМОКРАТИЈЕ.<br />

ЧЛАНОВИ ТИМА ЈЕЛЕНА ЖИВАНОВИЋ, НЕБОЈША ИЛИЋ, СОФИА МИЛЕНКОВИЋ, САНЕЛА АНКИЋ<br />

И ИВАНА ПАВЛОВИЋ<br />

УЧЕСТВОВАЛИ СУ НА ДРУГОЈ<br />

PEER LEARNING РАДИОНИЦИИ У<br />

ОКВИРУ ПРОЈЕКТА КОЈА ЈЕ<br />

ОДРЖАНА ОД 25. ДО 27. 5.<strong>2018</strong>.<br />

ГОДИНЕ У СУБОТИЦИ . ЧЛАНОВИ<br />

ТИМА СУ БИЛИ У ПРИЛИЦИ ДА СЕ<br />

ДЕТАЉНИЈЕ УПОЗНАЈУ СА<br />

ДЕМОКРАТСКИМ<br />

КОМПЕТЕНЦИЈАМА, РАЗМЕНЕ<br />

ИСКУСТВА СА КОЛЕГАМА И<br />

НАПРАВЕ АКЦИОНИ ПЛАН.<br />

ПРИКАЗАЛИ СМО ПРИМЕР ДОБРЕ<br />

ПРАКСЕ И НА КОЈИ НАЧИН СМО<br />

ОРГАНИЗОВАЛИ ДЕМОКРАТСКИ<br />

ДАН.


Page30<br />

УЧЕСТВОВАЛИ СМО<br />

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, А ЦИЉ<br />

ЊЕНОГ ОДРЖАВАЊА ЈЕ ПРОМОВИСАЊА И<br />

УЧВРШЋИВАЊА ХОРИЗОНТАЛНОГ УЧЕЊА У<br />

ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.<br />

ПРЕДСТАВНИЦИ ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“ ИЗ<br />

ТУРИЈЕ,29.1.<strong>2018</strong>.ГОДИНЕ ПРИСУСТВОВАЛИ СУ<br />

КОНФЕРЕНЦИЈИ „ПОДЕЛИ ЗНАЊЕ-ШКОЛЕ У АКЦИЈИ“ У<br />

ОРГАНИЗАЦИЈИ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ,НАУКЕ И<br />

ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, ЗАВОДА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ<br />

КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА , ЦЕНТРА ЗА<br />

ОБРАЗОВНЕ ПОЛИТИКЕ И УНИЦЕФ-А. КОНФЕРЕНЦИЈУ ЈЕ<br />

ОТВОРИО МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ, МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ,<br />

ОРГАНИЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ<br />

ПРЕПОЗНАЛИ СУ ОШ“ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“ ИЗ<br />

ТУРИЈЕ КАО ЈЕДАН ОД ПРИМЕРА ДОБРЕ<br />

ПРАКСЕ ГДЕ СЕ ХОРИЗОНТАЛНО УЧЕЊЕ<br />

ВЕОМА УСПЕШНО ОДВИЈА И ПРИМЕЊУЈЕ, ПА<br />

ЈЕ ДИРЕКТОРКА ШКОЛЕ ЈЕЛЕНА ЖИВАНОВИЋ,<br />

ИМАЛА ПРИЛИКУ ДА У ОКВИРУ ПАНЕЛ<br />

ДИСКУСИЈЕ ПРЕНЕСЕ ДЕО АТМОСФЕРЕ У<br />

ШКОЛИ И ДОБИТИ ХОРИЗОНТАЛНОГ УЧЕЊА. НАША ШКОЛА ЈЕ ДОБИЛА ПРИЛИКУ ДА У ВИДУ<br />

МЕНТОРСКЕ ПОДРШКЕ УЧЕСТВУЈЕ У ДРУГОМ КРУГУ ПРОЈЕКТА SHARE.<br />

ВЕОМА ЗНАЧАЈНУ УЛОГУ У ДАЉЕМ ПРОЦЕСУ УНАПРЕЂИВАЊА ХОРИЗОНТАЛНОГ УЧЕЊА<br />

ИМАЋЕ САВЕТНИЦИ- СПОЉНИ САРАДНИЦИ КОЈИ ЋЕ ВОДИТИ МЕНТОРСКИ ПРОЦЕС И<br />

КООРДИНИРАТИ ИЗМЕЂУ 3П И SHARE ШКОЛА. НАКОН ЗАВРШЕНЕ ОБУКЕ ЗА САВЕТНИКА-<br />

СПОЉЊЕГ САРАДНИКА И НИЗА СПРОВЕДЕНИХ<br />

АКТИВНОСТИ ДВА НАСТАВНИКА ИЗ ОШ „ВЕЉКО<br />

ДУГОШЕВИЋ“ ТУРИЈА ПРОФЕСОР СРПСКОГ<br />

ЈЕЗИКА ИВАНА ПАВЛОВИЋ И ПРОФЕСОР<br />

РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ СОФИА МИЛЕНКОВИЋ<br />

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,НАУКЕ И<br />

ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ЗАВОД ЗА<br />

ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И<br />

ВАСПИТАЊА ИМЕНОВАЛО ЈЕ ЗА САВЕТНИКЕ-<br />

СПОЉНЕ САРАДНИКЕ ЈЕР ЈЕ ПРЕПОЗНАТО<br />

ЊИХОВО ЗАЛАГАЊЕ И СТРУЧНОСТ. ОВО ЈЕ ВЕОМА ЗНАЧАЈНО ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА<br />

НА НИВОУ ШКОЛЕ, АЛИ И ЦЕЛЕ СРЕДИНЕ ПОСЕБНО АКО СЕ ИМА У ВИДУ ДА ОВО ЗВАЊЕ НИСУ<br />

ДОБИЛИ СВИ КАНДИДАТИ КОЈИ СУ ПРОШЛИ ОБУКУ. НА КОНФЕРЕНЦИЈИ ЈЕ УРУЧЕНО УВЕРЕЊА<br />

САВЕТНИЦИ – СПОЉНОЈ САРАДНИЦИ ИВАНИ ПАВЛОВИЋ КОЈА ЋЕ БИТИ МЕНТОР ОСНОВНИМ<br />

ШКОЛАМА „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ ИЗ БЕОГРАДА И „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ“ СМЕДЕРЕВО.


Page31<br />

УЧЕСТВОВАЛИ СМО<br />

SHARE –ПОДЕЛИ ИСКУСТВО<br />

НАКОН ЗАВРШЕТКА ПРВОГ КРУГА SHARE ПРОЈЕКТА, НАША ШКОЛА ЈЕ НАСТАВИЛА<br />

УЧЕШЋЕ У ОВОМ ПРОЈЕКТУ ТАКО ШТО СУ СОФИА МИЛЕНКОВИЋ, ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ<br />

НАСТАВЕ И ИВАНА ПАВЛОВИЋ, ПРОФЕСОР СРПСКОГ ЈЕЗИКА, ДОБИЛЕ ЗВАЊА<br />

САВЕТНИКА-СПОЉНИХ САРАДНИКА.<br />

У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ SHARE<br />

ПРОЈЕКТА ПОД НАЗИВОМ<br />

„ПОДРШКА ШКОЛАМА НАКОН<br />

ПРОЦЕСА<br />

СПОЉАШЊЕГ<br />

ВРЕДНОВАЊА“ ОНЕ СУ СПРОВЕЛЕ<br />

НИЗ АКТИВНОСТИ СА ЦИЉЕМ<br />

УНАПРЕЂИВАЊА НАСТАВЕ И УЧЕЊА<br />

У НОВИМ SHARE ШКОЛАМА.<br />

ОНЕ СУ БИЛЕ МЕНТОРИ<br />

ШКОЛАМА „ЈОВАН ПОПОВИЋ“<br />

БЕОГРАД И „ДИМИТРИЈЕ<br />

ДАВИДОВИЋ“ СМЕДЕРЕВО.<br />

ОРГАНИЗОВАНЕ СУ ПОСЕТЕ 3П ШКОЛАМА „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“ БЕОГРАД И „ВАСА<br />

ЧАРАПИЋ“ БЕЛИ ПОТОК. САВЕТНИЦЕ СУ ОДРЖАЛЕ И ПОЈЕДНИНАЧКЕ АКТИВНОСТИ –<br />

ИНКЛИЗИЈА И ПИСАЊЕ ИОП-А И ПРОТОКОЛ ЗА СИСТЕМАТСКО ПОСМАТРАЊЕ И<br />

ВРЕДНОВАЊЕ ЧАСА.<br />

ДИРЕКТОРКА ШКОЛЕ ЈЕЛЕНА ЖИВАНОВИЋ ПРЕДСТАВНИЦИМА ОВИХ ШКОЛА<br />

ПРИКАЗАЛА ЈЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ О УЧЕШЋУ НАШЕ ШКОЛЕ У SHARE ПРОЈЕКТУ.


Page32<br />

УЧЕСТВОВАЛИ СМО<br />

КОНКУРСИ И СМОТРЕ<br />

Ученици су своје идеје и умеће изразили кроз цртеже и учествовали<br />

на ликовним конкурсима: Новогодишњи конкурс Дома културе Кучево и<br />

„Крв живот значи“ Црвеног крста. Ликовно умеће у цртању карикатура<br />

ученици су показали освојивши многобројне награде на такмичењу<br />

„Мали Пјер“-дечија карикатура.<br />

У холу Центра за културу и ове<br />

године отворена је изложба дечијих<br />

радова пристиглих на<br />

Новогодишњи ликовни конкурс<br />

.Организатор је искористио<br />

прилику да уручи и награде<br />

најбољим младим ликовним<br />

ствараоцима из наше општине.<br />

Награђивани су индивидуални и<br />

колективни радови по узрасним<br />

категоријама. Међу победницима на<br />

Новогодишњем ликовном конкурсу<br />

нашли су се и ученици наше школе.<br />

Тако је у предшколском узрасту<br />

друго место освојима Соња<br />

Адамовић, а треће место Леа<br />

Јанковић.<br />

Ученицу већ традиционално учествују на смотри Општинској<br />

смотри дечијег изворног стваралаштва у организацији Центара за<br />

културу „Вељко Дугошевић“ из Кучева . Ова смотра, која се одржавала у<br />

оквиру пратећих програма Смотре изворнорног народног стваралаштва<br />

,,Хомољски мотиви’’, има за циљ афирмацију и очување традиције<br />

изворног народног стваралаштва од заборава и ангажовање великог<br />

броја љубитеља народних обичаја овога краја. Своју љубав према<br />

књижевности и писаној речи ученици наше школе исказују пишући<br />

стихове и приче. Њихове радове објављујемо у школском часопису<br />

„Ђачко перо“, на паноима у школи,али и шаљемо на разне конкурсе.<br />

Редовно сарађујемо са Културно-издавачким центром „Српска кућа“ из<br />

Пожаревца.


Page33<br />

УЧЕСТВОВАЛИ СМО<br />

Такмичења<br />

Немачки – општинско:<br />

Сара Стефановић – 1.<br />

место<br />

Немачки – окружно:<br />

Сара Стефановић - 2.<br />

место<br />

Немачки – републичко :<br />

Сара Стефановић - 2.<br />

место<br />

Енглески језик – општинско:<br />

Лазар Г. Попић – 2. место<br />

Такмичење рецитатора – општинско:<br />

Вања Митровић – 1. место


Page34

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!