COT_10/2018

wmpsro

CELÝ

O TURISMU

ŘÍJEN 2018

Prohlížíte si listovací verzi časopisu.

Celé vydání si můžete objednat ZDE


OVĚŘENO V ABC

Jak je důležité

míti cestovky

V každém vydání COT – Celý o turismu se snažíme upozornit

na pár čísel, která by neměla uniknout vaší pozornosti. V tomto

čísle je podle mne klíčová jedna cifra: 805 mld. USD. Tolik prý loni

celosvětově utržily cestovní kanceláře a agentury.

Jistě, toto číslo se může zdát závratné, ovšem jen do chvíle, než si

uvědomíme, že se jedná ani ne o polovinu toho, kolik bylo loni

globálně vydáno na zbrojení… Na druhou stranu je to zcela jasný

argument do diskuse o tom, zda se turismus obejde bez cestovních

kanceláří a agentur. Podle mého to dokládá, že bez těchto

zprostředkovatelů to nejde a podle všeho ještě dlouho nepůjde.

Tedy za předpokladu, že tento článek řetězce dokáže nabídnout

svým zákazníkům očekávané produkty a k nim něco navíc.

Doby, kdy stačilo do úhledných balíčků poskládat ubytování a letenky,

jsou nenávratně pryč. To dnes samozřejmě s pomocí počítače

zvládne každý jen trochu bystřejší školák. Nebo robot.

Od cestovních kanceláří dnes zákazník čeká, že mu nejen pomohou

s výběrem z katalogové nabídky, ale v případě potřeby také

poskládají jednotlivé služby do individualizovaného balíčku přesně

odpovídajícího jeho potřebám a přáním, poskytnou informace

o cílové destinaci, nabídnou alternativy, doplňkové služby atp.

Heslem dneška (resp. budoucnosti) je kreativita, pro kterou je

prostor zejména v oblasti poznávacích zájezdů. To si ostatně

můžete přečíst i v rozhovoru s ředitelem jedné z předních tuzemských

cestovních kanceláří zaměřujících se na cesty za exotikou –

ani on se o budoucnost organizované turistiky neobává.

Podle analýzy společnosti GlobalData čeká dnešní zákazník

od cestovních kanceláří i určitou dávku překvapení. V tomto směru

mají mnohé tuzemské cestovky ještě značné mezery. Otázka

ale je, zda český klient o překvapení vůbec stojí. Doba, kdy cestovní

kanceláře překvapovaly své zákazníky nečekanými úpadky,

totiž není zase tak vzdálená…

Foto: Shutterstock.com

Foto: Národn

í turist

stický

úřad Do

minikáns

kánské ké repub

publiky

Foto: :J

Jan Somerauer

16

34

54

Petr Manuel Ulrych

šéfredaktor COT

a webového portálu iCOT.cz

petr.ulrych@cot.cz

ADRESA VYDAVATELE A REDAKCE:

C.O.T. media, s. r. o., Komplex Olšanka

Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3

VYDAVATEL A NAKLADATEL: C.O.T. media, s. r. o.

Eva Frindtová, Gabriela Ben Ahmed

ŠÉFREDAKTOR: Petr Manuel Ulrych

REDAKTOŘI: Gaja Koláčková, Martin Nerad

KOREKTURY: Pavel Tahovský

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ:

Národní turistický úřad Dominikánské republiky

LAYOUT: Jaroslav Semerák

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ: tel.: +420 226 257 720,

e-mail: inzerce@cot.cz

PRODUKCE: Jan Doležal, Zlata Hrdličková, Martina Pomykalová

GRAFICKÁ ÚPRAVA A SAZBA:

Jaroslav Semerák, Petra Martinásková

Petra Honomichlová, Bogdan Tkaczyk

MARKETING: Zdeněk Novák, marketing@cot.cz

ASISTENTKA REDAKCE: tel.: +420 226 257 720,

fax: +420 267 092 231, e-mail: asistentka@cot.cz

TISK: Triangl, a. s.

CENA VÝTISKU: 70 Kč

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: 649 Kč, předplatné zajišťuje:

pro ČR – SEND Předplatné, e-mail: send@send.cz

pro SR – Slovakia Press.

COT vychází 11× ročně.

Náklad 6 500 výtisků; (červenec/srpen 2018);

náklad ověřován v ABC ČR .

Registrováno pod číslem MK ČR E 8133, ISSN 1212-4281

Nevyžádané materiály se nevracejí.

Za obsah inzerátů a PR článků zodpovídají jejich zadavatelé.


OBSAH

7 TÉMA MĚSÍCE

Zimní dovolená, exotika, doprava, advent

Na stránkách hlavní rubriky najdete například přehled novinek, které

tuzemští touroperátoři připravili pro tuto zimní sezonu, aktuality ze světa

letecké dopravy nebo třeba i zamyšlení nad tím, zda budou cestovní

kanceláře a agentury potřeba i v příštích letech.

33 DESTINACE MĚSÍCE

Dominikánská republika, Kuba

Uvedené karibské destinace mají mnoho společného, přesto jsou

diametrálně odlišné. V první se cestovní ruch utěšeně rozvíjí, druhá

bojuje mj. s politickými vlivy. Aktuálně třeba s opatřeními vlády

amerického prezidenta Trumpa.

39 REGIONY MĚSÍCE

Liberecký kraj, Královéhradecký kraj

Tyto kraje na česko-polské hranici jsou pro mnohé synonymem zimní

dovolené, jejich nabídka je však mnohem bohatší. Přečíst si můžete

například o tom, že mají co nabídnout i pořadatelům konferenčních

akcí, stejně jako handicapovaným turistům.

58 MARKETING

V této rubrice vás tentokrát přesvědčíme, že e-mailový marketing

není vůbec mrtvý a že v hotelovém byznysu hrají nemalou roli emoce.

A seznámit se můžete třeba i s programem letošního Tourfilmu.

Připravujeme vydání nového

kongresového katalogu

BEST for

EVENTS

in the Czech

Republic

Katalog BEST for EVENTS in Czech Republic je

nástupcem Czech Convention Catalogue, který

vycházel 12 let pouze pro zahraniční trhy.

Připravovaný katalog představuje to nejlepší

z jednotlivých krajů a má výrazně rozšířenou

distribuci. Nově cílí na české podnikatele,

firmy a instituce. Je inspirativním materiálem

a pracovním dokumentem pro všechny, kdo se

chystají pořádat firemní event, konferenci,

školení pro zaměstnance a obchodní partnery

či jinou akci. Katalog vyjde jako příloha zimního

vydání časopisu Hospodářské komory ČR

a současně proběhne distribuce ve spolupráci

s agenturou CzechTourism. Proto je také

katalog připravován v česko-anglické mutaci.

67 TECHNOLOGIE

Hledáte-li odpověď na otázku, zda se vám vyplatí investovat do on-line

reklamy, najdete ji možná v našem článku. Stejně jako charakteristiku

těch, kdo podlehli kouzlu čím dál populárnějšího GEOFUNu.

71 DATA A ANALÝZY

Letošní horké léto přálo návštěvnosti kempů. Potvrzují to čerstvá

data Českého statistického úřadu.

TRENDY A INOVACE

73

Cestovní ruch je multidisciplinární obor, což názorně ilustruje tato

rubrika. V ní si přečtete například o kulinárním trendu spočívajícím

v používání exotických mas, ale také o tom, čemu vděčí Jižní Korea

za svůj úspěch v kongresovém průmyslu.

76 ASOCIACE

Přinášíme novinky z činnosti tuzemských profesních svazů.

Vedle bezplatných záznamů mají kongresová

a konferenční zařízení, organizátoři i dodavatelé

možnost placené inzerce, která jejich prezentaci

učiní ještě atraktivnější a pro čtenáře

nepřehlédnutelnou.

Pro bližší informace k inzerci nás

kontaktujte na obchod@cot.cz,

případně 739 126 946.

83

NETWORKING

Najděte s námi příležitosti k získání nových kontaktů

a pracovních vazeb.

[ INZERCE ]

10-2018 5


TÉMA MĚSÍCE

Mají ještě cestovní kanceláře

a agentury nárok na existenci?

Svět cestovního ruchu se pod vlivem řady různých faktorů dramaticky mění. Ve světle aktuálních globálních

trendů by se mohlo zdát, že cestovním kancelářím a agenturám zvoní hrana. Tak dramatický osud

ovšem zprostředkovatele nejspíš nečeká, pokud se zvládnou přizpůsobit aktuálním trendům.

S technologiemi také souvisí další výzva

– nutnost zajistit kybernetickou bezpečnost.

Cestovní kanceláře a agentury

pracují s velkým množstvím osobních dat

a jsou odpovědné za jejich bezpečnost.

Tématu GDPR jsme se ale v uplynulých

měsících věnovali mnohokrát a věříme,

že informace související s tímto evropským

nařízením už není třeba opakovat.

Globální výzvou, které se musí zprostředkovatelé

postavit, je zajištění zákaznické

věrnosti. A to nejen prostřednictvím věrnostních

programů – k posilování afinity

k dané značce slouží třeba i práce se sociálními

sítěmi či CRM systémy. A právě

investice do těchto nástrojů v současnosti

rostou. Základem všeho je ovšem kvalitní

produkt maximálně odpovídající potřebám

TAB. 1: PŘÍJMY CK A CA VE SVĚTĚ DLE PRODEJNÍCH KANÁLŮ

Příjmy (v mil. USD) Vývoj příjmů v letech 2015–2017 (v %)

Region

Kamenné

Kamenné

Celkem On-line

Celkem On-line

prodejny

pobočky

Asie a Tichomoří 319 484 102 221 217 263 6,2 11,9 3,8

Evropa 234 190 82 402 151 788 0,5 2,6 −0,5

Blízký východ a Afrika 40 334 6 929 33 405 1,4 4,8 0,8

Severní Amerika 191 984 66 762 125 222 2,4 3,2 2,0

Střední a Jižní Amerika 19 301 3 812 15 489 3,8 16,5 1,3

Zdroj: GlobalData (zpracování vlastní)

Globální příjmy CK a CA

v roce 2017:

805,3 mld. USD

O tom, že se cestovní ruch individualizuje

a čím dál víc turistů se obejde bez služeb

cestovních kanceláří a agentur, se není

třeba rozepisovat, to je trend platný už

hezkých pár let. Stejně jako to, že dovolenkoví

zprostředkovatelé se z pouhých

prodejců stávají čím dál více poradci

a konzultanty. V různých částech světa se

samozřejmě tyto tendence projevují různě

silně, z čehož plyne i různě velký tržní

podíl zprostředkovatelů v jednotlivých

světových regionech. Společné však cestovním

kancelářím a agenturám z celého

světa je to, že musejí řešit stejné strategické

otázky a zohledňovat stejné trendy

a inovace, chtějí-li v prodeji cestovních

služeb i nadále hrát důležitou roli.

Strategické výzvy

V dnešním digitalizovaném světě si už

žádný zprostředkovatel nemůže dovolit

ignorovat technologické trendy.

Současný spotřebitel automaticky

očekává uživatelsky přátelskou webovou

platformu s robustním rezervačním

systémem. Nenajde-li ji, odchází

jinam. A pravděpodobně se už nevrátí.

Trh je v tomto ohledu nemilosrdný.

Cestovní kanceláře a agentury tak

musejí udržovat své webové stránky

a mobilní aplikace v ideální kondici,

což samozřejmě obnáší nemalé investice

do IT personálu či do spolupráce

s externími dodavateli.

cílové skupiny, na kterou se ten který

zprostředkovatel zaměřuje.

A poslední výzvou, které si všímají analytici

GlobalData, jsou silné značky. Současný

trh s cestovními službami je ovládán

nadnárodními hráči zvučných jmen (Expedia,

Booking.com, TripAdvisor, Kayak

apod.). Bezejmenná cestovní kancelář či

agentura jim samozřejmě konkurovat

nemůže, globálně proto rostou investice

do technologií, které s budováním a udržováním

značek souvisejí. Jedná se například

o internet věcí, již zmiňované CRM

systémy, technologie analyzující tzv.

velká data apod.

16 10-2018


TÉMA MĚSÍCE

Prediktivní analýzy nad zlato

Jedním z globálních trendů v oblasti

prodeje cestovních služeb je podle

GlobalData stále častější nasazování

prediktivně-analytických nástrojů. Cestovní

kanceláře a agentury podrobují

své minulé prodeje sofistikovaným

hloubkovým analýzám a z jejich výsledků

se snaží predikovat budoucí vývoj.

Takovéto informace vztahující se k zákaznickým

preferencím samozřejmě

slouží jako cenný podklad marketingovým

specialistům při plánovaní dalších

kampaní a produktů. Příkladem může

být cestovní kancelář Travel Republic,

která k prediktivním analýzám používá

nástroj bd4travel. Díky tomu získává

detailní uživatelské profily založené

na lokaci a sledování pohybu zákazníků,

stejně jako doporučení, jak zaujmout

nové potenciální klienty a uspokojit

jejich potřeby. Jak poznamenávají analytici

GlobalData, používání těchto nástrojů

je v konečném důsledku efektivnější

než drahé marketingové kampaně.

Kreativnější vyhrává

Dnešní turista prahne po neotřelých

a autentických zážitcích. V souboji o zákazníka

tedy dnes víc než dřív platí, že

větší šanci na vítězství má ten, kdo

dokáže připravit zajímavější program.

V této souvislosti se začal v posledních

letech objevovat termín „kreativní turismus“,

pod který se řadí třeba zájezdy

do divoké přírody, cesty za sportem,

kulinární turismus, dobrodružné cestování

či produkty z oblasti turismu kulturního.

Kreativní turisté jsou lidé, kteří se

vyznačují afinitou k specifickým aktivitám,

jichž se nehodlají vzdát ani během

dovolené. Tyto specifické nabídky se

setkávají s poptávkou zákazníků po celém

světě, Českou republiku nevyjímaje.

Pozitivní je, že řada z těchto produktů

má kladný vliv na budování a rozvíjení

vztahů turistů s místními komunitami.

Nepřekvapí zjištění, že většího rozšíření

doznávají produkty kreativního turismu

na vyspělejších trzích. Bariérou pro

rychlejší rozvoj takto zaměřených produktů

je nepřipravenost některých destinací,

resp. tamních turistických centrál,

které teprve postupně přenastavují své

marketingové strategie s cílem podpořit

popisovaný trend.

TAB. 2: PŘÍJMY ZPROSTŘEDKOVATELŮ CESTOVNÍCH SLUŽEB DLE TYPU V ROCE 2017 (V MIL. USD)

Typ zprostředkovatele

Asie

a Tichomoří

Evropa

Blízký východ

a Afrika

Severní

Amerika

Střední a Jižní

Amerika

Cestovní agentury 272 328 164 897 28 591 153 626 18 066

Cestovní kanceláře 39 737 58 852 8 831 31 346 888

Ostatní 7 418 10 441 2 913 7 012 346

Zdroj: GlobalData (zpracování vlastní)

Klient očekává překvapení

„Téměř každý má rád příjemné překvapení

– zvlášť, pokud obnáší výlet

do neznámé a exotické destinace,“

uvádí zpráva GlobalData. A cestovní

kanceláře se tímto pravidlem snaží

řídit při tvorbě svých nabídek. Příkladem

může být cestovní kancelář Pack

Up + Go, kde je faktor překvapení

uplatněn od A do Z. Každý zákazník

na počátku vyplní dotazník týkající se

jeho předchozích cestovatelských

zkušeností, plánů, preferencí, zájmů

apod. Pak už vše funguje na bázi

e-mailů, jejichž prostřednictvím dostává

od cestovní kanceláře postupně

pokyny, kam a kdy se má dostavit

a jaký program je specificky pro něj

připraven. Na podobném principu

funguje i americká The Vacation Hunt,

která má v nabídce několik předem

připravených typizovaných zájezdů

s překvapením, ale nabízí i sestavení

individuálního překvapivého cestovního

aranžmá. Zákazníci jsou po celou

dobu takovýchto zájezdů napnuti, co

vše je vlastně během cesty čeká, což

má údajně vliv na entuziastické prožití

dovolené a na celkový zážitek. A podle

všeho i na ochotu utrácet, neboť

takovéto nabídky rozhodně nepatří

k nejlevnějším. Zde si ovšem autor

dovoluje podotknout, že na českém

trhu by podobné nabídky nejspíš neměly

naději na úspěch. Nejenže by

bylo složité dostát beze zbytku liteře

zdejšího zákona, která v zájmu ochrany

klienta vyžaduje jeho maximální

informovanost, ale dovedete si představit

případné reklamace takovýchto

produktů? Na trhu, kde je téměř národním

sportem reklamovat prakticky

cokoli, co se i jen zdánlivě odchyluje

od katalogové nabídky, resp. od očekávání

klienta?

Regionální vývoj

Jak dokládají obě tabulky, situace

na zprostředkovatelském trhu se v jednotlivých

světových regionech poměrně

výrazně liší. Nejvyšších absolutních

i růstových hodnot dosahoval tento

segment v Asii a Tichomoří. Je to samozřejmě

dáno boomem outgoingu z Číny,

Indie a dalších asijských zdrojových

trhů. Evropa se sice v celkových hodnotách

příjmů cestovních kanceláří

a agentur umístila na druhé příčce,

zároveň ale mezi lety 2015 a 2017 vykázala

absolutně nejnižší tempo růstu.

Pokud jde o jednotlivé prodejní kanály,

stále ještě v globálním měřítku převažují

příjmy generované v kamenných

pobočkách, ovšem příjmy z on-line

prodeje rostou ve všech světových

re gionech rychleji. Evropa jako jediná

dokonce zaznamenala mezi roky 2015

a 2017 pokles příjmů ze služeb prodaných

v kamenných pobočkách.

A zaměříme-li se na jednotlivé typy

zprostředkovatelů, ve všech světových

regionech svými příjmy výrazně převyšují

cestovní agentury touroperátory

i další typy poskytovatelů. Nejvyšších

celkových příjmů dosáhli v loňském roce

touroperátoři v Evropě, následovala Asie

a Tichomoří, poté Severní Amerika.

Co z toho plyne?

Dá-li se z vývoje za uplynulé dva roky

usuzovat na dlouhodobější trendy, pak

se dá očekávat, že na světovém trhu

cestovních kanceláří a agentur bude

posilovat dominance zprostředkovatelů

z oblasti Asie a Tichomoří. Čím dál větší

počet zájezdů a dalších cestovních služeb

bude prodáván on-line. A jisté je, že

i přes trendy nastíněné v úvodu se

cestovní kanceláře a agentury o svůj díl

koláče bát nemusejí. Tedy pokud se

úspěšně vyrovnají s popsanými výzvami

a přizpůsobí se současným tržním

trendům.

Text: -pmu-

Foto: Shutterstock.com

(Článek čerpá mj. z dat poskytnutých agenturou

CzechTourism.)

10-2018 17


DESTINACE MĚSÍCE

[ ADVERTORIAL ]

Leila Boasier Budecker:

Dominikánská republika nabízí skvělé

zážitky v každém ročním období

Na Národním turistickém úřadu Dominikánské republiky došlo začátkem července letošního

roku k organizačním změnám. Do vedení pražské pobočky se po necelých dvou letech vrací

Leila Boasier Budecker. V rozhovoru jsme probírali aktuální marketingové cíle a plány dominikánského

touristboardu a také poslední trendy v poptávce ze zemí střední a východní Evropy.

Co pro vás znamená návrat do funkce ředitelky

Národního turistického úřadu Dominikánské republiky

v Praze? Jaké jsou vaše cíle?

Abychom byli přesní, já se „nevracím“, neboť jsem

z funkce v podstatě neodešla. Kancelář jsem řídila

i během svého pobytu mimo Českou republiku. Teď

jsem se opět natrvalo vrátila do Prahy, abych se

naplno věnovala trhům střední a východní Evropy.

V uplynulých dvou letech jsem působila v Madridu,

kde jsem měla na starosti pro nás velmi významný

španělský a portugalský trh. Byla to pro mě změna,

a každá změna je zároveň výzvou. Musela jsem se

s novým trhem seznámit a zorientovat se na něm,

pracovat s novými touroperátory i týmem kolegů,

a navíc stále řídit i pražskou kancelář, což nebylo

vždy jednoduché. Naplno jsem zužitkovala své dosavadní

mnohaleté zkušenosti a získala spoustu nových

inspirativních podnětů.

Jaké jsou aktuální statistiky příjezdů do Dominikánské

republiky obecně a z českého trhu?

Od ledna do července zavítalo do Dominikánské

republiky celkem 4 467 153 turistů. Toto číslo představuje

meziroční nárůst o 5,38 procenta. Z Česka

jsme během prvních sedmi měsíců roku 2018 zaznamenali

navýšení o rekordních 95,19 % ve srovnání se

stejným obdobím předchozího roku. V nárůstu statistik

se nepochybně kromě příznivé ekonomické situace

odráží také zhodnocení vhodně zvolené marketingové

strategie Ministerstva cestovního ruchu Dominikánské

republiky.

Naším cílem vždy bylo a bude zvyšovat zájem českých

turistů o Dominikánskou republiku, a proto

doufám, že naše propagační aktivity a kampaně

přinesou své ovoce a přispějí k dalšímu zvyšování

incomingových statistik i v budoucnu.

Domníváte se, že se v posledních letech změnil

profil návštěvníků Dominikánské republiky?

Ano, určitě. Návštěvník, který do Dominikánské republiky

zavítá dnes, se od toho před deseti lety velmi

liší. Vysvětlení je jednoduché. Všechno se mění – cestovní

ruch, turisté a především pak samotná destinace.

Před deseti lety jsme se zaměřovali hlavně

na propagaci pobytového cestovního ruchu a mnoho

lidí si nás jinak než s plážemi a sluncem představit

nedovedlo. Dnes, díky mnoha faktorům, už nejsou

jedinou asociací dominikánské pláže, ale kromě jiného

34 10-2018


DESTINACE MĚSÍCE

i ekoturismus a historický, lázeňský nebo

gastronomický cestovní ruch. Snažíme se

o to, aby se návštěvník o Dominikánskou

republiku zajímal, aby poznal její obyvatele,

historii, místní kuchyni a měl možnost

užít si jak dobrodružství, tak pohodu a klid

karibských pláží.

Jak se Dominikánská republika vyrovnává

s novou typologií turistů a jejich požadavky?

Díky tomu, že se Ministerstvo cestovního

ruchu postupně adaptovalo na aktuální

poptávku, může se dnes Dominikánská

republika prezentovat jako destinace

s širokou a vzájemně se doplňující nabídkou

služeb. Je pravda, že mnozí z těch,

kdo se dříve považovali za turisty, se

dnes identifikují spíše jako cestovatelé,

tedy lidé, kteří nemají zájem o „all inclusive“

služby, ale chtějí poznat pravou tvář

dané destinace. Lidé, kteří se nechtějí

jenom koupat na pláži, ale chtějí vyzkoušet

netradiční zážitky, ke kterým patří

třeba plavání s delfíny. Klienti, kteří nechtějí

jen odpočívat na pohovce, ale

raději v exotickém spa uprostřed tekoucí

řeky, nebo ti, kdo se nechtějí opalovat

na lehátku u hotelu, ale na korálovém

ostrůvku s rajskými písečnými plážemi.

A přesně tomuto typu cestovatelů se

Každá část roku má své kouzlo. V Dominikánské

republice se vždy najde něco

zajímavého k vidění nebo k objevování.

Osobně bych doporučila následující místa,

ale určitě se nenechte mým výběrem

omezovat.

V Dominikánské republice nejsou změny

mezi ročními obdobími tak znatelné. Přitom

se zde každý měsíc koná nějaká

slavnost nebo významná událost. Ať už se

k nám vydáte kdykoli, vždy se můžete

těšit na nové zážitky.

Čím se odlišuje Dominikánská republika

od ostatních destinací s podobnou

nabídkou?

Přesně, jak říká náš slogan: Dominikánská

republika „nabízí vše, o čem sníte“, tedy

překrásné pláže a vysoké hory, exotickou

flóru a faunu, jedinečnou kulturu a historii,

a také milé a příjemné lidi, díky kterým se

u nás turisté cítí jako doma.

Dominikánská republika se může pochlubit

nejstaršími památkami v Novém

světě. Nacházejí se v Santo Domingu

na jihovýchodním pobřeží. Tamější

Koloniální zóna je zapsaná na Seznamu

světového kulturního a přírodního

dědictví UNESCO. Najdete zde

např. první katedrálu amerického kontinentu

(Primada de Américas), první

4 467 153 turistů

v období leden

až červenec 2018

univerzitu v Americe a Kolumbův palác,

kde žil v koloniálních dobách syn Kryštofa

Kolumba Diego. Právě Koloniální

zóna nás odlišuje od ostatních destinací,

které mají podobné klimatické podmínky

a ekosystémy.

Za rozmanitost naší země vděčíme především

geografickému umístění a přírodním

podmínkám. Právě díky nim je Dominikánská

republika centrem Velkých Antil, stala

se i prvním evropským osídlením Nového

světa a oplývá mnoha přírodními krásami

a zeměpisnými zajímavostmi, které rozhodně

stojí za vidění.

dnes přizpůsobujeme. Odpověď na vaši

otázku tedy zní, že naše současná nabídka

zahrnuje jak ekoturistické aktivity, tak

kulturní a historické zážitky, ale i náboženský

nebo třeba gastronomický cestovní

ruch.

Jaké novinky připravuje Dominikánská

republika pro své návštěvníky a která

místa byste doporučila navštívit podle

různých ročních období?

Na začátku roku stojí za návštěvu Samanský

záliv u poloostrova Samaná na severovýchodě

země. Z břehů tamějších pláží

můžete pozorovat dovádění velryb hrbatých

(keporkaků). Jedná se vskutku o velkolepou

podívanou – dospělí samci dosahují

váhy až kolem čtyřiceti tun. Do samanských

vod připlouvají kvůli páření

a aby samice mohly porodit svá mláďata.

V únoru rozhodně zavítejte na některý

z karnevalů plných hudby, zábavy a barev.

Ty dominikánské patří k těm nejlepším

v Karibiku! Jaro přivítejte pod vodní hladinou

u korálových útesů. Jsou domovem

tisíců druhů ryb a v jejich okolí je úžasná

viditelnost do hloubky více než padesáti

metrů. V létě si nenechte ujít vodopád

Salto del Limón. Pro oblast, ve které vodopád

leží, je charakteristické deštivé mikroklima.

Samanský poloostrov pokrývají

vrcholky dosahující výšky pěti set metrů.

Kopce pokrývá bujná tropická vegetace –

od vlhkého tropického pralesa bohatého

na nejrůznější druhy živočichů až po endemické

stromy a rostliny. Na podzim se

vydejte do vnitrozemí ostrova, konkrétně

do městečka Jarabacoa v pohoří Cordillera

Central k vodopádům Salto de Jarabacoa

a Jimenoa. A konec roku a začátek nového

přivítejte novoročním přípitkem na některé

z pláží, které jsou pro oslavy tím nejideálnějším

místem.

Text: -red-

Foto: Národní turistický úřad

Dominikánské republiky

www.GoDominicanRepublic.cz

10-2018 35


REGION MĚSÍCE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Konference v kulisách hor a skal

Zrozen pro MICE – právě tak se nechává ve svých propagačních materiálech titulovat Královéhradecký

kraj. Ať už proto, že jeho sedm turistických oblastí poskytuje dostatečně rozmanitou nabídku

pro konferenční a incentivní akce, nebo proto, že subjekt propagující kraj jako kongresovou destinaci

byl založen vcelku nedávno, a tak je vlastně teprve na počátku své vytyčené cesty. Ať tak, či tak,

povědomí o možnostech a kapacitách regionu v tomto segmentu stále roste.

MICE v Královéhradeckém kraji má

na starosti Regionální kancelář kongresové

a incentivní turistiky – Hradec Králové

Region Convention Bureau (HKRCB),

která zahájila svou činnost zároveň s počátkem

roku 2016. Kancelář funguje pod

hlavičkou s Hradeckou kulturní a vzdělávací

společností, respektive Destinačním

managementem Hradecko a ve spolupráci

s Královéhradeckým krajem a statutárním

městem Hradec Králové. Kancelář

si od počátku svého fungování

kladla za cíl vytvořit jednotnou prezentaci

všech subjektů v regionu, které

nabízejí zázemí pro kongresovou, výstavní

a incentivní turistiku a následně

jim napomoci s marketingovou propagací.

Hradec Králové Region Convention

Bureau by totiž svou soustavnou činností

rádo přispělo ke zvýšení zájmu pořadatelů

akcí všemožného typu o tento

region. A tím v dlouhodobém důsledku

napomohlo zvýšit počet MICE akcí nejen

v krajském městě, ale i na dalších

místech regionu. Mezi soupisem jeho

partnerů je možné aktuálně nalézt

na 67 ubytovacích zařízení, 11 konferenčních

a kongresových center, 2 uni-

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

verzity, 10 kulturních památek a mnoho

dalších. „V tuto chvíli máme na 100

partnerů po celém kraji,“ doplnila zástupkyně

Hradec Králové Region Convention

Bureau Denisa Merenusová.

Počet akcí vloni v kraji poklesl

Výkony regionu v rámci MICE průmyslu

dosahují za posledních několik let poměrně

vyrovnaných výsledků. Nepatrná

meziroční zlepšení střídají skoro

Ze sesbíraných dat ČSÚ

vyplývá, že za celý loňský rok

se v hromadných ubytovacích

zařízeních Královéhradeckého

kraje uskutečnilo 329 akcí.

pravidelně i meziroční zhoršení. Ze sesbíraných

dat Českého statistického

úřadu (ČSÚ) vyplývá, že za celý loňský

rok se v hromadných ubytovacích zařízeních

kraje uskutečnilo 329 konferenčních

a kongresových akcí. To představuje

meziroční pokles o 11,1 procenta.

Stejně tak došlo i k úbytku účastníků

těchto akcí, kterých vloni do regionu

kvůli konferenci, kongresu či incentivě

zamířilo o téměř 4 000 méně než

v roce 2016. To může být dle Denisy

Merenusové způsobeno hned několika

faktory. „Královéhradecký kraj je regionem

s tradiční vysokou návštěvností

i oblíbeností u pořadatelů MICE akcí, ale

někdy se zkrátka objeví touha po ‚něčem

novém‘ a pořadatelé hledají jiné

regiony. Zároveň to může být ovlivněno

i zhoršenou dopravní dostupností, protože

v loňském roce probíhaly rozsáhlé

rekonstrukce komunikací v kraji. Nemyslím

si, že hlavním důvodem je pokles

zájmu o náš region, ale zkrátka se sešlo

více faktorů, které statistické údaje

ve výsledku negativně ovlivnily,“ objasnila.

To ostatně dokazují i data za posledních

8 let, která lze najít v grafu.

Nejús pěšnějším se z hlediska srovnání

výkonu za posledních deset let stal rok

2011, kdy se v kraji odehrálo 392 akcí,

kterých se zúčastnilo 43 568 delegátů.

A pokud se podíváme, jakých čísel

region dosahoval před deseti lety

a nyní, ukazuje se, že jeho výsledky se

v rámci MICE více než dvojnásobně

zlepšily, což rozhodně není nijak zanedbatelný

posun. Navíc i v případě Královéhradeckého

kraje stále platí, že

ve statistikách ČSÚ jsou naprosto opomíjeny

kongresové prostory, které

zároveň nedisponují ubytovací kapacitou.

Nejsou v nich proto zohledněny

takové subjekty jako dvě místní univerzity,

velká kongresová centra nebo

některé kulturní památky. Tedy místa

značného významu i obliby.

Infrastruktura se posunula

k lepšímu

Pokud srovnáme úroveň infrastruktury

a služeb v rámci kongresové turistiky

na počátku tohoto desetiletí a v součastnosti

je vidět, že se jednoznačně zlepšila

jak nabídka, tak i kvalita v oblasti ubyto-

42 10-2018


REGION MĚSÍCE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

vání. „V Hradci Králové se zvýšil počet

čtyřhvězdičkových hotelů, i když ten

vysněný pětihvězdičkový nám stále chybí,“

zmínila zástupkyně HKRCB. Jak už

jsme ale mnohokrát v rámci tohoto seriálu

vysvětlili, chybějící ubytování té nejvyšší

úrovně obvykle v regionech nepředstavuje

zásadní nedostatek. Cílová skupina

a její potřeby jsou totiž poněkud odlišné.

Kde však z požadavků žádný pořadatel

akce nemůže slevit, jsou možnosti

konferenčních prostor v rámci vybavení

moderními technologiemi. Ty se však

v Královéhradeckém kraji dle Denisy

Merenusové za poslední roky také značně

rozšířily. „Poskytovatelé služeb se také

více přizpůsobují poptávce a jsou pružnější

v tvoření balíčků ‚na míru‘ pořadatelům

akcí,“ doplnila.

Přestože dostatečně kvalitní infrastrukturu

může kraj poskytnout napříč svým

územím, těmi nejpopulárnějšími regiony,

které zároveň disponují těmi největšími

konferenčními kapacitami, jsou především

Hradecko a Krkonoše. A právě první

zmíněný má srdce v Hradci Králové, který

jednáním úplně jinou atmosféru. Tímto

se mohou pyšnit kupříkladu přednáškový

sál či zasedací místnost v Galerii moderního

umění nebo tzv. PETROF Hall v kulturním

a obchodním centru PETROF

Gallery otevřeném na počátku letošního

roku. Tato společenská místnost vznikla

rekonstrukcí staré výrobní haly ze sedmdesátých

let a vyznačuje se dokonalou

akustikou. A to nejen kvůli profesionální

prezentaci zvukových vlastností vystavených

klavírů a pianin, ale i pro dokonalé

ozvučení středně velkých konferenčních

a jednacích akcí.

V kraji je však možné nalézt i celou řadu

netradičních prostor, ať už jsou to hrady,

zámky a divadla, nebo galerie. Originálními

místnostmi, z nichž dýchá historie

a duch doby, oplývá třeba Podorlický

skanzen Krňovice se sálem pro 90 osob.

Unikátní je také hotel Horizont, který se

stal nejvyšší budovou tohoto kraje, takže

je z jeho vyhlídky krásný pohled do údolí.

Neopominutelným prostorem je navíc

i Muzeum východních Čech nebo Vila

Čerych, která patří ke klenotům české

Graf KONFERENCE POŘÁDANÉ V HUZ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE MEZI LETY 2010–2017

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

299

32 725

392

43 568

304 303

32 711

32 034

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Počet akcí Počet účastníků

je nejen administrativním centrem, ale

i univerzitním městem s dlouholetou

tradicí v oblasti medicíny a farmacie.

Je v něm proto možné najít objekty se

skutečně velkými kongresovými či jednacími

místnostmi. Ať už je to třeba Kongresové

centrum ALDIS, které disponuje

druhým největším sálem v ČR a dalšími

13 variabilními sály a foyer, nebo Filharmonie

Hradec Králové s kapacitou Velkého

sálu 543 osob či Fortuna Arena s kapacitou

haly přesahující 3 500 lidí. V krajském

městě se však dají využít i o něco

menší, ale o to osobitější prostory, které

vdechnou konferencím či pracovním

319

36 905

339

37 649

370

35 826

329

31 865

50 000

45 000

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

Zdroj dat: ČSÚ

Pozn.: Do statistik ČSÚ jsou počítány akce od 50 účastníků.

předválečné architektury. Reprezentativní

dvoupatrový dům v bezprostřední blízkosti

centra České Skalice je zasazen

do rozlehlé zahrady s velkým dekorativním

bazénem, altány a pergolami.

Kam se turisté nedostanou…

Nejen obohacováním ducha živ je člověk,

proto valnou část vzdělávacích a jednacích

akcí obohacuje nějaký doprovodný

program. Pokud bychom měli výběr odpočinkových

aktivit, kterými je region

proslulý, shrnout jedním slovem – byl by

to adrenalin. Navzdory tomu, že každá

turistická oblast je trochu jiná. „Jiné programy

jsou nabízeny v horách (Orlické

hory a Krkonoše), jiné v oblastech Broumovska

a Českého ráje, které spojuje

téma Skalní města,“ vysvětlila Denisa

Merenusová. Stejně tak má podle ní

i Hradecko jistou specifičnost, která vychází

z jeho nížinaté polohy. „Obecně už

ale několik let vládne adrenalin a prohlídky

prostor, které nejsou pro běžné návštěvníky

přístupné,“ doplnila aktuální

trendy v doprovodných programech.

Jistou výhodou je i skutečnost, že adrenalin

lze zažít nejen na kolech či při lezení

po místních známých skalách, ale i na lyžích

a běžkách, což z kraje dělá ideální

destinaci pro akce pořádané v zimních

měsících. To mu přináší určitou konkurenční

výhodu oproti některým jiným

tuzemským krajům.

Jedním z mála parametrů, v němž má

Královéhradecký kraj jako kongresová

destinace mírné rezervy, je prozatím

dopravní dostupnost. „V okamžiku, kdy

náš kraj protne dálnice a z Prahy budou

dostupnější i okrajové oblasti kraje, tak

se určitě zvýší i zájem pořadatelů MICE

akcí,“ připustila Denisa Merenusová s tím,

že HKRCB v současnosti eviduje především

požadavky organizátorů na dobrou

dostupnost z pražského letiště, od něhož

je region vzdálen zhruba 100 kilometrů.

Jistý potenciál v sobě však také skrývá

letiště v sousedním Pardubickém kraji,

které se díky rozšiřujícímu se počtu leteckých

linek stále více otevírá světu. „Mohli

bychom na jeho dostupnost upnout více

pozornosti a významněji jej propagovat

jako jednu z možností,“ uzavřela zástupkyně

HKRCB.

Text: Gaja Koláčková

Foto: Shutterstock.com, archiv HKRCB

10-2018 43


LIBERECKÝ KRAJ

REGION MĚSÍCE

Foto: Shutterstock.com

Liberecký kraj

v datech ČSÚ

V 2. čtvrtletí letošního roku zůstalo v hromadných ubytovacích

zařízeních (HUZ) Libereckého kraje přes noc

211 671 hostů; to je o 0,8 procenta více než o rok dříve.

O 2,9 procenta se poté meziročně snížil počet přenocování,

který dosáhl hodnoty 558 735 nocí. Zatímco tuzemských

návštěvníků ve zmíněném období přibylo

(+1,8 procenta), tak zahraničních cestovatelů přijelo

do regionu o něco méně (−2,7 procenta). Významnými

cizími zdrojovými trhy bylo podle očekávání Německo,

Polsko a Slovensko. Za celý rok 2017 se poté

v kraji ubytovalo 935 566 hostů, kteří zde strávili téměř

2,9 milionu nocí.

TAB. 1: NÁVŠTĚVNOST HUZ V LIBERECKÉM KRAJI V 2. ČTVRTLETÍ 2018

A ZA CELÝ ROK 2017

Období

Počet hostů

Nerezidenti Rezidenti Celkem

duben 11 298 36 094 47 392

květen 18 010 57 609 75 619

červen 14 622 74 038 88 660

2. Q 2017 43 930 167 741 211 671

Podíl na ČR 1,6 % 6,4 % 3,9 %

rok 2017 196 075 739 491 935 566

Podíl na ČR 1,9 % 7,5 % 4,7 %

Období

Počet přenocování

Nerezidenti Rezidenti Celkem

duben 28 157 92 892 121 049

květen 47 420 155 735 203 155

červen 37 795 196 736 234 531

2. Q 2017 113 372 445 363 558 735

Podíl na ČR 1,6 % 6,9 % 4,2 %

rok 2017 627 180 2 247 700 2 874 880

Podíl na ČR 2,4 % 8,3 % 5,4 %

TAB. 2: MEZIROČNÍ ZMĚNY V NÁVŠTĚVNOSTI HUZ LIBERECKÉHO KRAJE

Období

Přírůstek/Úbytek hostů v %

Nerezidenti Rezidenti Celkem

duben −11,7 −4,9 −6,6

květen +15,5 +0,5 +3,7

červen −12,7 +6,5 +2,7

2. Q 2017 −2,7 +1,8 +0,8

rok 2017 +13,7 +7,0 +8,3

Období

Přírůstek/Úbytek počtu nocí v %

Nerezidenti Rezidenti Celkem

duben −17,1 −2,8 −6,6

květen +4,4 −2,0 −0,6

červen −26,0 +3,4 −2,8

2. Q 2017 −13,1 +0,1 −2,9

rok 2017 +11,6 +6,0 +7,2

Mapa-

Česká Lípa

Graf 1 OBSAZENOST HOTELOVÝCH POKOJŮ A LŮŽEK V 2. ČTVRTLETÍ 2018

A ZA CELÝ ROK 2017 (V %)

Využití pokojů

(za 2. Q 2018)

Využití lůžek

(za 2. Q 2018)

Využití pokojů

(za rok 2017)

Využití lůžek

(za rok 2017)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Kraj

146

POČET HUZ V JEDNOTLIVÝCH

OKRESECH LIBERECKA

Pozn.: Údaje platné k 7. 8. 2018

Liberec

31

Česká republika

129

36

37

Jablonec

nad Nisou

277

44

Semily

50

50

52

53

350

48 10-2018


REGION MĚSÍCE

LIBERECKÝ KRAJ

Graf 2 PODÍL REZIDENTŮ/NEREZIDENTŮ NA POČTU HOSTŮ

A PŘENOCOVÁNÍ (V %)

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

21 Nerezidenti 20

79 80

Hosté

Rezidenti

Přenocování

Nerezidenti

Rezidenti

Přes Airbnb si lze

v kraji pronajmout

pokoj i chalupu

Pokoj za 200 korun na noc i luxusní chalupu v Jizerských

horách za 5 000 korun na noc je možné pronajmout v Libereckém

kraji prostřednictvím aplikace Air bnb. Na výběr je

více než 300 míst a jejich počet roste. Liberecký kraj je přitom

regionem, který má podle údajů z Českého statistického

úřadu (ČSÚ) v přepočtu na obyvatele největší kapacitu

ubytovacích zařízení. Platformu nevyužívají k pronájmu

pokojů jen soukromí majitelé bytů či chalup, ale i provozovatelé

některých penzionů a hotelů.

„Platforma Airbnb je levnější než jiné

servery zaměřené na ubytování, provize je

menší, takže je i my využíváme, apartmány

prodávám přes Airbnb,“ řekl majitel

hotelového řetězce Lukáš Pytloun, který

provozuje osm hotelů a dva penziony.

Sám aplikaci využívá, když jezdí na dovolenou.

„Ne vždy chci bydlet v hotelu. Když

jedu s rodinou a chci mít soukromí, pronajmout

si třeba dům někde v Itálii na týden,

koukám i na Airbnb, abych nespal někde

v hotelu,“ dodal.

Za konkurenci občasné pronají matele nepovažuje, i když se mu

nelíbí, že většinou neplatí z příjmů daně a neodvádějí obcím poplatky

za ubytování. Za mnohem větší problém ale považuje, když

někteří vlastníci mají byty jenom na podobný pronájem. Proto by

uvítal omezení takových pronájmů, jako je tomu v některých evropských

městech.

Foto: Shutterstock.com

Graf 3 STRUKTURA NEREZIDENTŮ PODLE ZEMÍ V 2. ČTVRTLETÍ 2018

50,1 %

15,7 %

1,8 % 7,0 %

3,2 %

Německo

Polsko

Slovensko

Nizozemsko

Rakousko

Ostatní

Ani Petr Šmaus ze společnosti Ještěd, která mimo jiné provozuje

hotel na vrcholu libereckého Ještědu, nepovažuje pronájmy prostřednictvím

Airbnb za problém. „Každý zákazník si může vybrat,

jestli si chce pronajmout byt, nebo chce využít služeb hotelu. Vnímám

to jako rozšíření služeb pro turisty, je to jiná kategorie,“ řekl.

I pro ně podle něj platí stejná pravidla, pokud jde o poplatky za ubytování

a daně. „Jen je nikdo nevymáhá, což je špatně,“ poznamenal.

Na poskytovatele těchto služeb se zřejmě v budoucnu zaměří

liberecká radnice. Ubytovatelé v krajském městě odvádějí 15 korun

denně za každého ubytovaného hosta, soukromí pronajímatelé

ale nic neplatí. „Neměl by to být takový problém je obeslat,

kontakty jsou na internetu. Nemyslím si, že by to splatilo naše

dluhy, ale podívat bychom se na to měli,“ podotkl náměstek primátora

pro ekonomiku Jan Korytář. Je ale podle něj třeba také

posoudit, zda by administrativa spojená s vymáháním poplatků

nebyla pro město finančně náročnější než příjem z poplatků.

22,2 %

Zdroj dat: -ČSÚ-

Text: -red-, -čtk-

Foto: Shutterstock.com

10-2018 49


MARKETING

E-mail marketing

aneb král ještě není mrtev

Pravidelná a intenzivní komunikace na sociálních sítích by mohla budit dojem, že tradiční nástroje,

jako je e-mail marketing, zůstanou v propadlišti dějin. Je tomu ale opravdu tak? Mohou sociální média

e-mail marketing zcela nahradit? Na to budeme hledat odpověď v aktuálním článku.

Graf SROVNÁNÍ KONVERZNÍCH POMĚRŮ

NA MOBILNÍCH TELEFONECH A POČÍTAČÍCH

8

7

6

5

4

3

2

1

Mobilní telefon

Počítač

1 PERSONALIZOVANÝ E-MAIL FLIGHT CENTRE

Důležitost e-mail marketingu potvrzují

výše uvedená čísla, ale čím pravidelnou

komunikaci vylepšit, aby přinášela ještě

lepší výsledky než doposud? Jako vždy

připojuji několik tipů k vyzkoušení.

Personalizace je in

Většinu z nás potěší, když do svých

e-mailových schránek obdržíme přesně to,

o co máme zájem. Jedna z dalších studií

společnosti SmartInsights například uvádí,

že až 83 % mileniálů je opravdu šťastných,

když cestovní kanceláře rozumějí jejich

potřebám a dostávají personalizované

2 NABÍDKA OD TRIPADVISORU

0

Průměr Booking.com Airbnb Expedia Priceline MakeMyTrip

Zdroj: Jumpshot

Hned na úvod tu zásadní otázku, zda má

e-mail marketing ještě svoji váhu, zodpovím.

E-mail marketing je důležitým marketingovým

nástrojem, a i přes vliv sociálních

médií má co nabídnout. Potvrzují to

i základní údaje o míře otevření u e-mailů

v cestovním ruchu. Podle společnosti

SmartInsights je míra otevření (open rate –

kolik uživatelů otevřelo zaslanou zprávu)

až 24,5 %, a to je nezanedbatelné číslo.

E-mail marketing je velkým pomocníkem

při rozhodování o dovolené a zároveň

dokáže přesvědčit i ty, kdo svoji cestu

vůbec neplánovali. Průzkumy ukazují, že

lidé plánují dovolenou nebo své cesty

přibližně 84 dnů předem (dle výsledků

výzkumu společnosti Litmus). Společnost

Expedia v jednom ze svých průzkumů

doložila, že přibližně 78 % cestovatelů

dává informativnímu obsahu váhu a nechá

se jím při výběru dovolené ovlivnit.

E-mail marketing je tak ideální nástroj, jak

tento typ obsahu doručit přesně v okamžiku,

kdy se uživatel rozhoduje.

Mobilní telefony vs. počítače

Kde však e-mail uživatele nejvíce zaujme?

Na mobilním telefonu, nebo počítači?

I v době, kdy chytré telefony přebírají

nadvládu nad celou marketingovou komunikací,

jsou okamžiky, kdy počítač

stále vítězí. Ptáte se kdy? Je to moment,

kdy do hry vstupují konverze (provedení

akce – objednávka, registrace k odběru

novinek atd.). Lidé vyhledávají informace

na svých chytrých telefonech, ale skutečnou

objednávku pak většina z nich udělá

na počítači.

To dokládají i čísla z výzkumu společnosti

Eye for Travel, kdy průměrný konverzní

poměr na počítači je 2,7× vyšší než

na mobilu. Pro srovnání, mezinárodní

statistiky pracují s čísly 3 % pro počítače

a 1,1 % pro mobilní telefony. A poslední

příklad od společnosti Booking.com hovoří

obdobně. I když hodnoty mají v porovnání

s Eye for Travel o něco vyšší, rozdělení sil

(mobilní konverze 2,6 % a počítače 6,6 %)

je stejné. (viz graf)

58 10-2018


MARKETING

3 POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

AMERICAN AIRLINES

5 KOALA LANDING –

OSOBNÍ ÚDAJE

Koala Landing. Kromě „klasického“ přivítání

ještě uživatele vybídnou, aby se trochu

představil. Co to obnáší? Sdělení osobních

preferencí, zájmů a požadavků. Tyto informace

jsou pak výborným pomocníkem

pro přípravu personalizovaných nabídek.

Pokud víte, o co má uživatel zájem, pak

sestavení nabídky je o něco snazší. Můžete

namítat, že tyto informace nikdo moc

nevyplňuje, ale za vyzkoušení to určitě

stojí. Pokud se uživatel rozhodne s vaší

značkou navázat kontakt (např. přihlášení

k odběru newsletteru), pak má o komunikaci

zájem a je to chvíle, kdy údaje sdělí

s velkou pravděpodobností. (viz obr. 5)

nabídky a služby. Současně 85 % cestovatelů

pak preferuje personalizované itineráře

před obecnými, určenými pro všechny.

Z těchto údajů vyplývá, že čím relevantnější

bude vaše nabídka prostřednictvím

e-mailu, tím vyšší konverze.

Často se e-mailem zasílají nabídky zvýhodněných

pobytů. Co tady udělat, aby úspěch

byl co nejvyšší? Zajímavým příkladem je

e-mailová komunikace společnosti Flight

Centre. Nabídka pobytu v Las Vegas v hodnotě

500 USD každého nezaujme. Proč?

Protože, jak již zaznělo výše, dnes již zákazníci

očekávají, že o nich něco víte, znáte

jejich zájmy a nabídnete jim to, co právě

potřebují. To pak budete vědět, že Lisa

z ukázky (obr. 1), plánuje dovolenou na Floridě.

Víte, na jaké odkazy obvykle klikne

a dokážete tak nabídku co nejvíce personalizovat.

Lisa pak dostane nabídku na dovolenou

na Floridě a s odletem z Ottawy,

z místa jejího bydliště. O tom, jak snadno

získat informace o zájmech uživatelů, se

zmíním o něco později. (viz obr. 1)

Další zajímavou ukázkou personalizované

komunikace je e-mail společnosti TripAdvisor.

Uživatel v něm vždy dostává nabídku

podle toho, co si na TripAdvisoru naposled

prohlížel, a dostane tak relevantní informace.

(viz obr. 2)

Potvrzení objednávky

Když svým klientům odesíláte potvrzení

objednávky, využíváte tento e-mail k nabídnutí

dalších doplňkových služeb? Proč

se ptám? E-mailová potvrzení mají obecně

4 E-MAIL S PŘIVÍTÁNÍM

FAIRMONT HOTELS

vyšší míru otevření (open rate) a prokliku

(click rate).

Letecká společnost American Airlines

do e-mailu s potvrzením letu přidává ještě

čtyři tipy k nákupu, které si uživatelé

mohou k první objednávce přikoupit.

Výhodou je, že tyto e-maily odcházejí

automaticky a doplňující služby stačí jen

připojit. (viz obr. 3)

Přivítejte uživatele s otevřenou

náručí

Když se uživatel přihlásí k odběru vašich

e-mailových novinek a do e-mailové

schránky dostane e-mail s potvrzením, jak

ho dokážete využít? Děkovací e-mail se

může stát velmi dobrým nástrojem, jak

uživatele více informovat o vaší značce

a zároveň nebo na oplátku získat bližší

informace o jeho potřebách, zájmech

nebo preferencích.

Průzkumy společnosti Experian uvádějí, že

pokud děkovný e-mail uživatel dostane

okamžitě, míra otevření je 88 % a míra

prokliku 29 %. (viz obr. 4)

Hotelová společnost Fairmont Hotels

& Resorts například tyto e-maily využívá

pro krátké představení společnosti a přidává

informaci, jak a kde získat další zajímavé

nabídky. Toto vše uživatel dostane

s krásným obrázkem a milým pozdravem.

Jak děkovací e-maily využít pro získání

bližších informací? Tady jako velmi dobrý

příklad poslouží ukázka amerického hotelu

Na co ještě nezapomenout?

Jak již v úvodu zaznělo, základní nebo

prvotní průzkum dělají uživatelé na mobilních

zařízeních. Tady je určitě důležité, aby

vaše e-maily byly pro tato zařízení optimalizovány.

Většina programů nebo aplikací

pro e-mail marketingovou rozesílku

dokáže detekovat, jaká zařízení uživatelé

při prohlížení vašich sdělení používají.

Pokud toto víte, pak svá sdělení můžete

snadno optimalizovat, aby jejich zobrazení

bylo bez komplikací.

A posledním tipem, který ještě zmíním,

jsou videa. Do newsletterů je průběžně

zahrnujte, protože se mohou velmi dobře

stát pány situace a zásadním způsobem

rozhodnout. Studie anglické společnosti

Econsultancy potvrzuje, že 66 % cestovatelů

si při výběru destinace prohlíží videa

a toto je také důvod, proč je do komunikace

rozhodně zahrnout. Další statistiky

dokládají, že při použití videí se zvyšuje

znalost značky až o 55 % a pomáhají získat

o 66 % více konverzí. A to není špatné,

co myslíte?

E-mail marketing i do budoucna bude

důležitým marketingovým nástrojem,

na který je potřeba se v komunikaci zaměřit.

E-maily jsou stále pomyslným zlatem

každé společnosti, protože při správném

a strategickém zacházení dokážou

i to zlato opravdu generovat.

Autorkou textu je

Ing. Kateřina Rotterová

ze společnosti

Destination Market ing.

katerina.rotterova@destmark.eu

Tel.: +420 605 376 527

www.destmark.eu

10-2018 59


MARKETING

Tourfilm letos připomene sto let česko-slovenské vzájemnosti

Partnerskou zemí 51. ročníku Mezinárodního festivalu filmů s cestovatelskou tematikou Tourfilm se stalo Slovensko.

Festival připomene letošní sté výročí česko-slovenské vzájemnosti v rámci svého doprovodného programu, návštěvníci

se mohou těšit na herečku Zuzanu Kronerovou, fotografa Roberta Vana či koncert Mira Žbirky s kapelou.

„Nejstarší filmový festival zaměřený

na cestování letos připomene významné

události od založení Československa až

po současnost. Festival zároveň přesně

naplňuje jeden ze základních cílů Ministerstva

pro místní rozvoj v oblasti turismu –

rozprostírá zájem o cestování do regionů

v mimosezonním období,“ říká ministryně

pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Snímky v národní sekci soutěže TourRe gion-

Film soutěží v kategoriích propagačních

spotů do 10 minut, dokumentárních filmů

s tematikou cestování, mobilních aplikací

a webových stránek a v kategorii amatérských

krátkých filmů či vlogů do 60 minut.

Mezinárodní sekce Tourfilm je otevřena pro

promo spoty do 3 minut a nad 3 minuty,

dokumentární filmy a amatérské filmy či

vlogy. Do festivalu se letos přihlásilo

435 soutěžních snímků (316 do mezinárodní

soutěže, 119 do národní části soutěže).

Celkem se se svými soutěžními počiny

přihlásilo do soutěží rekordních 64 zemí.

Sledovali jsme nárůst počtu snímku zejména

z exotických destinací, jako jsou např.

Ekvádor, Peru, Filipíny, Indonésie, Chile,

Nepál či Dominikánská republika, které

překvapily svou vysokou kvalitou. Nejpočetněji

bylo v mezinárodní sekci zastoupeno

Chorvatsko (25 snímků), Španělsko

(21 snímků), Německo (19 snímků) a Slovensko

(19 snímků).

Jak v mezinárodní, tak v národní sekci

soutěže významně posílila kategorie

amatérských snímků a vlogů, kde jednak

došlo oproti minulým letům k nárůstu

počtu přihlášených filmů (31 amatérských

snímků a vlogů se přihlásilo

do mezinárodní soutěže, 34 do národní),

jednak se dle vyjádření odborné poroty

festivalu jednalo o snímky velice kvalitní,

které se v některých případech vyrovnaly

profesionálním filmům. Zájem o amatérskou

kategorii tak vzrostl od minulého

ročníku o bezmála 50 procent (34 snímků

v roce 2017).

„Zatímco vloni jsme na jubilejním padesátém

ročníku připomínali proměny cestování

v regionech České republiky za posledních

padesát let, letos připadla jasná volba

na Slovensko. Zapojení agentury Czech-

Tourism do meziresortního projektu připomínek

významných výročí posledních

sta let představíme v samostatném bloku.

Zásadní je pro nás také držet linii festivalu,

který je zdarma přístupný širokému

publiku, proto je i letos do programu zařazen

blok určený dětem i odborné přednášky

a workshopy pro studenty cestovního

ruchu,“ komentuje ředitelka agentury

CzechTourism Monika Palatková.

-CzT-

Program festivalu TOURFILM 2018

Festival probíhá v Grand Hotelu Ambassador (T. G. Masaryka 24, Karlovy Vary).

Vstup na všechny body programu je zdarma.

PÁTEK 5. ŘÍJNA

Sál Orpheum

08.30–10.00 Marek Hýža – Zapomenuté československé výpravy

10.30–12.00 Lucie Radová – 5 holek v tuk-tuku skrz Jižní Ameriku

12.45–14.30 Jan Svatoš – Archa světel a stínů

14.30–15.45

Markéta Peggy Marvanová, Adam Záviška –

Na extrémní výzvu odpověděli Češi

16.00–17.00 Jakub Vágner – Poslední divoké kmeny

17.15–18.45 Lucie Radová – Pět holek v tuk-tuku skrz Jižní Ameriku

19.00–21.00 Robert Vano – beseda spojená s projekcí filmu

Sál Helmer

09.00–10.30 TOURFILM – I. pásmo

10.30–11.45 Veronika Šubrtová – Budování značky na soc. sítích

13.00–16.45 TOURFILM – II. pásmo

16.45–17.45 CzechTourism – Lukáš Bajer – CS100

17.45–20.00 TOURFILM – III. pásmo

Sál Mattoni

09.00–10.30 Petr Voldán – Postřehy odjinud – československé stopy ve světě

13.45–15.00 Janka, The Travelhacker (SVK) – Jak na úspěšný travel blog

15.15–16.30 Martin Rosulek – Jak se stát digitálním nomádem

16.45–18.00 Petr Voldán – Postřehy odjinud – Česko-slovenské stopy ve světě

18.00–20.00 TOURFILM – IV. pásmo

SOBOTA 6. ŘÍJNA

Sál Orpheum

09.30–10.30 The Best of TOURFILM 2018

10.30–11.45 Marek Hýža – Zapomenuté československé výpravy

11.45–13.00 Ruda Švaříček – Tajemné Tichomoří

13.15–13.45 Talkshow: Slovensko

13.45–15.00 Pavol Barabáš (SVK) – Cesta do Tatier

15.15–16.30 Hlavní hvězda – Zuzana Kronerová (SVK)

16.30–17.30 Martin Dejdar – Můj svět

19.30–21.30 Festivalové překvapení

Sál Helmer

09.30–11.30 The Best of TOURFILM a TOURREGIONFILM 2017

11.45–14.30 The Best of TOURREGIONFILM 2018

14.45–16.00 Zuzka a Martin Remišovi (SVK) – Bronco místo hotelu

16.00–17.30 The Best of TOURFILM 2018

17.45–20.00 TOURFILM – III. pásmo

Sál Mattoni

09.30–11.15

Zábavné dopoledne pro rodiče s dětmi hry a soutěže s cestovatelskou

tematikou o drobné ceny

11.30–12.45 Jana a Tomáš Hájkovi – S dětmi objevíme svět!

13.00–15.00 Robert Vano – Portréty

15.00–16.00 Vyhodnocení instagramové soutěže

16.00–17.15 Karel Loprais – Závody světem

17.15–18.30 Grand Prix + The Best of TOURFILM 2018

62 10-2018


Zuzana Kronerová

Foto: Robert Vano

5.— 6. října 2018

Karlovy Vary


TECHNOLOGIE

Vyplatí se investice do on-line reklamy?

Často se setkávám s názorem, že Pay-per-Click (PPC) kampaň je drahá a je vhodná jen pro velké hotely

a OTAs. Ve skutečnosti je třeba se na PPC kampaně dívat jako na jakoukoli marketingovou či jinou investici,

která by měla mít odpovídající návratnost.

Aby byla PPC reklama úspěšná, musí být

řešena v kontextu celkové marketingové

strategie – tedy zacílit na cílovou skupinu

hotelu a komunikovat hlavní prodejní

a marketingové výhody. Jakkoli může být

lákavá možnost zobrazit odkaz na hotelový

web pomocí PPC reklamy na prvním

místě při zadání klíčového slova typu

„hotel v Praze“, na které je klasická optimalizace

webu krátká, nepředstavuje

efektivní strategii správy PPC kampaně.

Toto klíčové slovo může nalákat hodně

kliků, ale málo rezervací. Důvod je prostý

– stačí se zamyslet nad tím, jaká je

pravděpodobnost, že dokončíme rezervaci

na základě prvního kliku, který se objeví

po zadání takto širokého klíčového

slova. Asi velmi malá.

1 UKÁZKA PPC KAMPANĚ HOTELU ZACÍLENÁ

NA ŠIRŠÍ KLÍČOVÁ SLOVA

Zdroj: Internet

Optimálně spravované PPC reklamy zahrnují

přesnější klíčová slova, která v sobě již

nesou atributy popisující cílovou skupinu

(hotel v centru, luxusní hotel, hotel pro děti

atd., či přímo název hotelu). Podle klíčového

slova pak lze identifikovat dvě strategie

– ofenzivní klíčová slova cílící na hosty,

kteří hotel ještě znát nemusejí (např. luxusní

hotel v centru, wellness hotel pro rodiny

apod.) a obranná klíčová slova, jejichž cílem

je hosta ideálně udržet na stránkách hotelu

(klíčová slova obsahující název hotelu).

Příklad první strategie je vidět na obr. 1

a obranné strategie na obr. 2.

Obranná strategie se může na první pohled

zdát zbytečná. Pokud zadáte název svého

hotelu do vyhledávače a máte alespoň

trochu optimalizovanou stránku, zobrazí se

s největší pravděpodobností na prvním

místě v rámci přirozeného vyhledávání.

Tak proč investovat do reklamy a platit

za jméno hotelu? Protože pokud to neuděláte,

zaplatí za ně někdo jiný – OTAs či

potenciální konkurent. Navíc význam investice

do vlastní značky je podtržen tím, jak

2 UKÁZKA PPC KAMPANĚ HOTELU

ZACÍLENÁ NA BRANDOVÁ KLÍČOVÁ SLOVA

Zdroj: Internet

do nákupu těchto klíčových slov investují

právě OTAs. Zadáme-li název hotelu do vyhledávače,

jednoduše se přesvědčíme

o tom, jak je pro ostatní důležitý. A asi

nemá moc smysl hovořit o významu umístění

na prvním místě. Často máme též

tendenci porovnávat nákladovost PPC

kampaně s provizí placenou OTAs. Jestliže

průměrně zaplatíme OTAs provizi ve výši

20 %, očekáváme nejhůře stejnou nákladovost

PPC kampaně. V duchu tohoto předpokladu

by měla investice do PPC ve výši

1 000 eur vygenerovat alespoň 5 000 eur

v rezervacích. Pokud jsou při stejné investici

tržby nižší (např. 4 000 eur), pak převládá

názor, že je investice do PPC ztrátová

a lepšího výsledku lze dosáhnout spoluprací

s OTAs. Podívejme se však na tento

předpoklad z poněkud širšího úhlu pohledu.

Pokud tedy odkaz na hotelové stránky není

na prvním místě mezi sponzorovanými

odkazy po zadání jména hotelu do vyhledávače,

existují v zásadě tři možnosti, jak

host dokončí rezervaci:

1. Host klikne na odkaz na hotelový web

v rámci přirozeného vyhledávání a provede

rezervaci – buď on-line, nebo telefonicky

(ideální případ).

2. Host klikne na sponzorovaný odkaz

(pravděpodobně na OTA) a provede

rezervace hotelu zde. Hotel sice získá

rezervaci, ale s výrazně vyššími distribučními

náklady. Navíc ztrácí hosta

z pohledu budování značky.

3. Host klikne na sponzorovaný odkaz

(pravděpodobně na OTA), dostane se

sice na profil hotelu, ale může si začít

prohlížet další hotely a nakonec zarezervovat

jiný.

Ačkoli se hodnocení efektivity PPC kampaně

porovnáním její nákladovosti s OTA

provizí zdá poměrně logické, vychází z mylného

předpokladu, že každý potenciální

návštěvník, který se dostane prostřednictvím

PPC reklamy na OTA profil našeho

hotelu, skutečně zarezervuje náš hotel (viz

varianta 2 v předchozím odstavci). Možnost

3 (rezervaci jiného hotelu) nepředpokládáme.

Připusťme pro účely jednoduché

simulace, že varianty 2 a 3 mohou nastat se

stejnou pravděpodobností. Zároveň předpokládejme

návratnost investice do PPC

ve výši 4 : 1 (investice 1 000 eur vygeneruje

rezervace v hodnotě 4 000 eur). Čisté

tržby po odečtení investice do PPC kampaně

jsou 3 000 eur. Pokud je návratnost

vlastní PPC kampaně ve výši 4 : 1 pro hotel

nedostačující a rozhodne se přestat investovat,

a ponechat tak prostor OTAs, podle

předpokladu, že varianty 2 a 3 mohou nastat

se stejnou pravděpodobností, získá

hotel rezervace v hodnotě 2 000 eur, ze

kterých zaplatí OTAs v průměru 20 %, tedy

400 eur. Čistá tržba je pak 1 600 eur. Ačkoli

v tomto případě je procentuální nákladovost

OTAs lepší než investice do PPC kampaně,

čisté tržby jsou výrazně lepší, pokud

budeme do kampaně investovat.

Nezapomínejme navíc, že principem PPC

reklamy je platba za klik, takže pokud je

náš inzerát vidět na prvním místě, host jej

zaregistruje, ale neklikne na něj, je to vlastně

reklama zadarmo.

Autorem textu je

Ing. Jan Kameníček, MBA,

regionální viceprezident

společnosti TravelClick.

Tel.: +420 604 817 317

E-mail: jkamenicek@travelclick.com

68 10-2018


DATA A ANALÝZY

Teplé léto zvyšilo návštěvnost kempů

Obecný nárůst zájmu návštěvníků v cestovním ruchu potvrzují i statistiky kempů. Tato zařízení jsou součástí

pravidelného zjišťování Českého statistického úřadu o návštěvnosti a kapacitách hromadných ubytovacích

zařízení. V 1. pololetí roku 2018 se v kempech ubytovalo 274 000 turistů.

Graf 1 PODÍLY KRAJŮ NA UBYTOVANÝCH V KEMPECH (2017)

Karlovarský kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Hlavní město Praha

Moravskoslezský kraj

Kraj Vysočina

Ústecký kraj

Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Liberecký kraj

Středočeský kraj

Královéhradecký kraj

Jihomoravský kraj

Jihočeský kraj

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Zdroj: Český statistický úřad, 2018

Počet kempů v České republice se

v dlouhodobém horizontu příliš nemění.

Drží se kolem 515 zařízení a celková

kapacita míst pro stany a karavany

v roce 2017 přesáhla 47 000. Nejvíce

kempů se nachází v Jihočeském kraji

(131 zařízení) s více než 13 000 místy.

Následují Jihomoravský, Středočeský

a Královéhradecký kraj. Z hlediska okresů

kapacitě kempovacích míst dominuje

Blansko, Klatovy, Česká Lípa, České

Budějovice, Písek či Znojmo. V Praze

v roce 2017 bylo ve 20 kempech k dispozici

1 055 míst v této kategorii ubytování.

Graf 2 KEMPY V KRAJÍCH DLE PŮVODU HOSTA (2017)

100

90 17

80

70

61

60

84

92 89

50

86 90 91 94 91 94 90 91 89

40

83

30

20

39

10 8 11 16 14 10 9 6 9 6 10 9 11

0

PHA STČ JHČ PLK KVK ULK LBK HKK PAK VYS JHM OLK ZLK MSK

Podíl rezidentů Podíl nerezidentů

Zdroj: Český statistický úřad, 2018

Obecně je ve zmíněném segmentu

patrná snaha a důraz na růst kvality

služeb, a tak spíše než na zvyšování

disponibilní kapacity se provozovatelé

zaměřují na rozsah poskytovaného

servisu. Konkurence spolu soutěží moderním

zázemím, upraveností a čistotou

společných prostor, ale i technologickým

zajištěním včetně volně dostupného

signálu Wi-Fi.

Nárůst zájmu, dominance

domácích

Od ledna do června letošního roku se

i díky výše zmíněným skutečnostem

v českých kempech ubytovalo 274 000

osob, což znamenalo meziroční zvýšení

počtu hostů o 22 %. Ještě výraznější je

tento rozdíl ve srovnání s rokem 2012,

kdy v kempech přespalo v rámci prvního

pololetí 151 000 hostů.

Hlavní sezona přitom bývá nejsilnější

ve třetím čtvrtletí. Vloni v něm počet

osob přenocujících v kempech překročil

hranici 960 000. Za celý rok 2017 se pak

v kempech ubytovalo 1,2 milionu lidí

(o 44 % více ve srovnání s rokem 2012).

Z toho bylo 88 % rezidentů. Jen každý

devátý klient pocházel ze zahraničí.

Nejčastěji z Německa (44 000), Nizozemka

(32 000), Polska (16 000) nebo

Slovenska (14 000). Podle dlouhodobých

statistik se lidé zdrží v kempech

průměrně 2,5 noci, resp. 3,5 dne.

Text: -ČSÚ-

Foto: Shutterstock.com

Podrobné informace a výsledky jsou

k dispozici na webových stránkách ČSÚ:

https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr

https://vdb.czso.cz

72 10-2018


NETWORKING

Kalendárium COT

Kam v listopadu za inspirací a novými kontakty?

Datum Název a popis akce Místo konání Pořadatel/realizátor

1.–4. 11. Reisen & Caravan Erfurt – 26. ročník veletrhu Erfurt (DEU) realizátor české účasti: CzechTourism

5.–7. 11. WTM London – 39. ročník veletrhu Londýn (GBR) realizátor české účasti: CzechTourism

5.–10. 11. China International Import Expo – 1. ročník veletrhu Šanghaj (CHN) realizátor české účasti: CzechTourism

7. 11. Zvěřina dle M. D. Rettigové – seminář Nestlé Česko, Praha AKC ČR – pobočka pražská a středočeská

8. 11. Travel News Market – workshop Stockholm (SWE) realizátor české účasti: CzechTourism

9.–11. 11. SITV Colmar – 34. ročník veletrhu Colmar (FRA) realizátor české účasti: CzechTourism

10. 11. Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování Makro Akademie, Praha AKC ČR

13. 11. COTakhle snídani na téma Outgoing ve světle legislativních změn? Praha COT media, Hospodářská komora ČR

21.–22. 11. Fórum cestovního ruchu 2018 – 8. ročník konference EA Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové CzechTourism

21.–25. 11. TC Lipsko – 29. ročník veletrhu Lipsko (DEU) realizátor české účasti: CzechTourism

22.–23. 11.

Czech Travel Market 2018 – mezinárodní odborný kontraktační

veletrh cestovního ruchu

PVA Expo Praha

ABF

22.–23. 11. 13. konference AHR ČR Clarion Congress Hotel Ostrava Asociace hotelů a restaurací ČR

22.–23. 11. Český kapr 2018 – 13. ročník soutěže Gastrofest České Budějovice

AKC ČR – pobočka Šumava,

Gastrofest České Budějovice

26. 11. Symposium Culinary Prague – 5. ročník Divadlo Hybernia, Praha Viburnum production

27.–29. 11. IBTM Barcelona – 30. ročník veletrhu Barcelona (ESP) realizátor české účasti: CzechTourism

27. 11. mbt Meetingplace 2018 – B2B veletrh Mnichov (DEU) realizátor české účasti: CzechTourism

28. 11. Thajská kuchyně – seminář Nestlé Česko, Praha AKC ČR – pobočka pražská a středočeská

Nenašli jste v přehledu svou akci?

LISTOPAD

Pošlete nám základní informace, rádi s nimi čtenáře seznámíme! Třeba již v příštím vydání...

Svoje tipy posílejte na petr.ulrych@cot.cz

Horizont Cup se opět vydařil

Již šestnáctý ročník golfového turnaje hotelu Horizont proběhl 15. září v golfovém klubu Queen’s Park Myštěves.

Jak už to na Horizont Cupu bývá, hrálo se i letos v pohodové atmosféře, na které nedokázala nic změnit ani horší

kvalita hřiště, na níž se podepsalo nezvykle teplé a suché léto.

Organizátoři z hotelu Horizont samozřejmě

připravili i celodenní program pro

negolfisty. Jeho hlavní částí byla golfová

akademie a následná patovací soutěž

pod vedením zkušeného trenéra. Po celý

den lákala účastníky akce také ochutnávka

vín a čerstvého burčáku, které dodal

partner turnaje, vinařství Chateau Valtice

– Vinné sklepy Valtice. Bohaté občerstvení

od snídaně až do podvečerního rautu

zajišťoval tým kuchařů a číšníků pořadatelského

hotelu Horizont z Pece pod

Sněžkou. A nechyběla ani živá hudba,

slosování skórkaret či populární troubleshot,

jehož výtěžek dosáhl rekordních

15 300 Kč. Organizátoři jej, jako již tradičně,

věnovali Základní škole a mateřské

škole v Peci pod Sněžkou.

Text: Petr Žemlička

Foto: Hotel Horizont

VÝSLEDKY TURNAJE

HCP 0–18

1. Ivan Starovič

2. Richard Lhoták

3. Bohumil Novák

HCP 18,1–33

1. Oldřich Dajbych

2. Libor Zelinka

3. Jaroslav Černický

HCP 33,1–54

1. Josef Hacker

2. Stanislava Ledererová

3. Karel Bláha

Best brutto: Pavel Dušek

Longest drive ženy: Ivana Vajcíková

Longest drive muži: Pavel Dušek

Nearest to pin: Jan Tuček

Akademie

1. Viktor Šedivý

2. Lenka Zimová

3. Ivo Gavlas

10-2018 83


NETWORKING

12. ročník Spa Golf Cup

Podzimní golfový kalendář České golfové federace již podvanácté měl i řádek Spa Golf Cup – tentokrát na šedesát

milovníků drajvů a patů hostil kouzelný Golf Resort Cihelny u Karlových Varů. Již potřetí se pohár, který pořádá

vydavatelství COT media, uskutečnil ve spolupráci se společností Amadeus a potřetí také jako samostatná akce.

A věřte, že v tomto případě rozhodně neplatí Třikrát a dost! Za rok na shledanou…

VÝSLEDKY SPA GOLF CUP 2018

BY AMADEUS

Kategorie 0 – 12 Kategorie 12,1 – 22

1. Luong Si 1. Jan Motlík

2. Le Anh Hung 2. Jiří Laurinec

3. Phan Quoc Hai 3. Petr Přibyl

Kategorie 22,1 – 36 Kategorie 36,1 – 54

1. Jiří Povolný 1. Tomáš Korbel

2. Michal Nerad 2. Jarmila Bergerová

3. Tran Thi Thanh Phuong 3. Jan Barták

Longest Drive

Lucie Tkadlecová

a Phan Quoc Hai

Nearest to the Pin

Daniela Vichrová

a Aleš Doubek

Text: Petr Simon; Foto: Aleš Funke

Pořadatel

Mediální partneři

Partneři

Generální partner

10-2018 85

More magazines by this user