AL_CATALOGUE_MOBIAKCARE

mobiak

AL_CATALOGUE_MOBIAKCARE

CATALOGUE 2016


FABRIKA - DEPARTAMENTI I SHITJES - SERVISI

AKROTIRI , HANIA - KRETË 731 00

TEL: + 30 28210 63222 - FAX: + 30 28210 66403

QËNDRA

M. BOÇARI 96 - 98, HANIA - KRETË 731 36

TEL.: + 30 28210 91561, 91661 - FAX: + 30 28210 91644

QËNDRA SHPËRNDARËSE E GREQISË QËNDRORE -

JUGORE & ISHUJVE

ASPROPIRGOS , MAGULA - ATIQI

TEL.: + 30 210 4614006 - FAX: + 30 210 5595986

QËNDRA SHPËRNDARËSE E GREQISË

QËNDRORE & BALLKANIT

Rr. ARKADHIU 8 , KALOHORI - SELANIK 570 09

TEL: + 30 2310 785668 - FAX: + 30 2310 574793

QËNDRA SHPËRNDARËSE E KRETËS QËNDRORE

& LINDORE

ZONA INDUSTRIALE IRAKLIO - KRETË 716 01

TEL. / FAX: + 30 2810 333151

e-mail: medicalexports@mobiak.gr

www.mobiakcare.gr

2


COMPANY CERTIFICATES

TECHNICAL

SUPPORT & MAINTENANCE

FOR BREATHING MEDICAL DEVICES

HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

OHSAS 18001:2007

QA-C-510B/12

PERIODIC

INSPECTION

OF CYLINDERS

Cert No37939

QUALITY

MANAGEMENT

SYSTEM

MANUFACTURERS

REGISTER FOR CLASS I

ORTHOPEDIC PRODUCTS

PRODUCTION

OF MEDICAL

OXYGENE

MANUFACTURER OF MEDICAL PRODUCTS,

WITH BRAND NAME

MOBIAKCARE

3


4


Godina qëndrore në Hania të Kretës

Kathiana, Akrotiri

5


Fabrika e prodhimit - mbushjes së gazeve.

Duken çisternat ftohëse

(3 oksigjeni, 1 azoti, 1 argon, 2 dyoksid karboni)

Dyqani i shitjes - Hania

Qëndra shpërndarëse e Kretës qëndrore & lindore

(Zona industriale Iraklio , Kretë)

Makineri për filetim -

çfiletim

të mekanizmave

të bombëlave

të gazeve dhe

fikseve të zjarrit

Salla e mbledhjeve -

show room

Zyra e presidentit

Pajisja për tharjen

e bombëlave dhe

fikseve të zjarrit pas

provës hidraulike

Pajisja për provë hidraulike me 6 pozicione

për bombëlat e gazeve dhe fikseve të zjarrit

- Presion maksimal testimi 450 bar

- Prodhim maksimal 30 bombëla / orë

Linja e mbushjes automatike

të gazeve (oksigjen mjekësor

dhe industrial, azot, argon,

përzierje IG 541, IG55,

banarg, etj.)

Laboratori kimik

Me aparate për kontroll

cilësor dhe analizë kimike

të gazeve si dhe të pluhurit

të thatë, shkumës dhe

ABF-Wet Chemical.

6


Qëndra shpërndaresë në Athinë për Greqinë

qëndrore, Europë, Qipro, Egjypt.

Qëndra shpërndaresë në Selanik për Greqin veriore,

Europë, Ballkan.

Qëndra shpërndaresë në Iraklio për Kretën

qëndrore dhe lindore.

Qëndra shpërndaresë në Hania për Kretën

qëndrore dhe perëndimore.

Show Room - Athinë

Show Room - Athinë

Pajisje për kontrollin e cilësisë dhe

presionit të Pajisjeve Mjekësore

të oksigjnit

Kontrolli dhe riparimi i respiratorit

Test oksidimi

Test rezistence

7


8


Qëndra shpërndarëse e Greqisë qëndrore, jugore dhe ishujve, Europë, Egjypt, Lindjen e Mesme

Aspropirgos, Magula, Atiqi - Athinë

9


10


Qëndra shpërndarëse e Greqisë veriore, Europës & Ballkanit

Rr. Arkadhiu 8, Kalohori, Selanik

11


RREGULLA TË PËRGJITHËSHME

PËR EKSPORT

Të nderuar bashëpunëtor,

Për të patur një bashkëpunim të frytshëm, rezultativ dhe afatgjatë do të dëshironim tju kujtojmë

rregullat që aplikon kompania jonë dhe që janë të detyrueshme për të gjithë bashkëpunëtorët tanë.

Ky katalog është një udhëzues për punën tuaj.

Artikujt në këtë katalog mund të ndryshohen pa paralajmërim për të përmirësuar cilësinë e tyre

dhe karakteristikat teknike. Ne jemi në dispozicionin tuaj për çdo informacion të mëtejshëm teknik

dhe komercial që ju mund të kini nevojë. Të gjitha produktet e paraqitura në këtë katalog janë në

dispozicion deri në përfundimin e stokut. Ndalohet rreptësisht kopjimi dhe riprodhim i produkteve të

MOBIAKCARE pa lejen e kompanisë.

Porosia:

Dhënia e porosisë do të pranohet vetëm nëse dërgohet në email: medicalexports@mobiak.gr,

përmes formularit të porosisë që ka në faqen tonë të internetit www.mobiakcare.gr ose me

faks: 0030 2821066403

Politika e çmimeve dhe kushtet e pagesës:

Lista e çmimeve është «EX-WORKS» (EXW) dhe nuk përfshin koston e doganës, shpenzimet e

eksportit, koston e transportit dhe të sigurisë. Kushtet e përgjithëshme të pagesës janë, parapagim

ose paradhënie, përveç rasteve që kanë marëveshje të dy palët.

Koha e dorëzimit:

2 – 5 ditë pune pasi është konfirmuar pagesa, në bazë të gjëndjes së stokut (përveç rasteve kur kanë

rënë dakort të dy palët për kohën e dorëzimit). Çmimi mund të jetë i ndryshëm për produkte që nuk

janë faturuar. Porositë mund të dorëzohen pjesë – pjesë në bazë të gjëndjes së stokut në magazina.

Çdo lloj vonese nuk mund të shkaktoj ankesa dhe detyrime për çdëmtim ose të justifikoj anullimin e

pororsisë.

12


Politika për rikthim:

Artikujt e porositura dhe sidomos përdorimi i tyre duhet të jenë në përgjegjësi të konsumatorit dhe

nuk mbahet përgjegjësi nga kompania jonë për zonën e instalimit ose qëllimin e përdorimit.

Përveç kësaj, kompania nuk është përgjegjëse për dëme apo humbje gjatë transportit nga kompanitë

e transportit ose palëve të treta. Në rastë se ka diferenca të sasisë dhe integritetit të produkteve dhe

të përshkrimit të saktë në faturë, konsumatori duhet të raportojë me shkrim brënda 5 ditëve pas

dorëzimit. Në rastë të kundert kompania nuk pranon kthimin e produkteve.

Në rastin e produkteve të porositura dhe të dorëzuara që nuk i plotësojnë preferencat e partnerit ose

janë të papërshtatshme për përdorim ose për qëllimin që ai zgjodhi, kompania jonë nuk mbanë asnjë

përgjegjësi dhe nuk është e detyruar për të zëvendësuar ato ose të pranojë kthimin e tyre.

Mallrat e furnizuara pas miratimit të kompanisë, mund të kthehen në qoftë se koston e transportit e

paguan partneri, brënda 5 ditëve nga data e dorëzimit dhe mallart janë në kutit e tyre, të pastërta,

të padëmtuara, me çertifikatat dhe shkresat e tyre.

Për aprovimin e kthimit duhet të plotësohet formulari «Notice of Return» dhe për kthimin kompania ka

dërguar aprovimin, numrin e formularit «Return Merchandise Authorization» (RMA). Në qoftë se faji

është i kompanisë sonë, kostua e tranportit do paguhet nga kompania jonë , në rastë se produktet

ishin pa pagesë. Porositë mund të anullohen përderi sa produktet janë në qëndrën e shpërndarjes.

Anullime të porosisë pasi produktet janë dërguar nuk pranohen. Të gjitha porositë kalojnë nën

kontrollin e departamentit të finances.

Për shërbimin tuaj më të mirë, ju paraqesim llogaritë bankare të kompanisë

për kryerjen e pagesave.

BANK ACCOUNTS

Alpha Bank IBAN: GR 55 0140 6600 6600 0232 0003 284

Bank of Piraeus ΙΒΑΝ: GR 7701711720006172040030431

National Bank ΙBAN: GR 03 0110 4890 0000 4894 7027 511

On befalf of Mobiak S.A.

13


Departamenti i shitjes dhe

mbështetjes teknike

Departamenti i shitjes është në dispozicionin tuaj në

medicalexports@mobiak.gr

ose

Fax: +3028210 66403 ose telefon: +302821063222 telefoni i brëndshëm: 200.

Ne rastë se paraqiten probleme ose kini marë në dorëzim produkte me difekte, mund të

kontaktoni me ne, pa qënë nevoja të dërgoni produktin ose pajisjen në departamenitn e

shitjes në Greqi.

Ju mund të na kontaktoni në + 30 28210 63222, numër i brëndshëm 311 (gjatë orarit të

punës, të hënë deri të premte: 7:30 - 16:30 orë topikale) dhe në +30 6972660969 (24 orë,

7 ditë në javë) dhe do të gjeni mbështetjen e stafit të MOBAIK SA. Jemi në dispozicionin

tuaj për çdo problem teknik ose informacion që do ju duhet.

Trajnime

Është i mundur trainimi juaj në objektet tona në Hania, shpejt dhe falas. Në këtë mënyrë do të kini

mundësi për të kryer mirëmbajtjen dhe servisin e produkteve dhe pajisjeve tona, duke kursyer para

për bisnesin tuaj.

Website ynë

Ofron tek përdoruesi

• Katalogu i MOBIAKCARE on line në gjuhë të ndryshme

• Prezantimi i produkteve

• Kërkim produktesh sipas kategorisë

• Informacion teknik dhe fotografi për produktet

• Çertifikatat e kompanisë

• Çertifikatat e produkteve

• Informacion nga departamenti Medical

• Gazeta MOBIAKPRESS

• Video trajnimi

i) Ndërimi i filtrave në 5 lit IRENE

ii) Funksionimi i siguresës për zjarr

iii) Montimi i krevateve

iv) Vendosjen e pajisjeve të frymëmarjes

• Informacion për shëndetin

• Këshilla për servis

• Forma e kontaktit dhe forma e porosisë

www.mobiakcare.gr

Për të patur akses të plotë, ju duhet të rregjistroheni

Për çdo sqarim mund të kontaktoni me departamentin e shitjeve medical

medicalexports@mobiak.gr

14


Departamenti

i Kërkimeve

dhe Zhvillimit

(R&D)

Produktet e MOBIAK, e cila është një kompani me bazë biznesin

familjar janë të përshtatura egzaktësisht për nevojat e pacienteve dhe

eksperteve. Përpara se këto produkte të hidhen në treg, secili prej

tyre kalon nëpërmjet një procesi të reptë çertifikimi nga departamenti i

kërkimeve dhe zhvillimit.

Departamenti i Kërkimeve dhe Zhvillimit (R&D) i MOBIAK garanton që

do të vazhdojë të punojë me qëllim që të vazhdojë tu ofroj juve produktet

dhe shërbimet më të mira duke u bazuar në filozofinë që të jemi

gjithmonë një hap përpara se të tjerët në zhvillim. Stafi i Departamentit të

Kërkimeve dhe Zhvillimit (R&D) të MOBIAK bashkëpunon ngushtësisht

me departamentet e prodhimit dhe marketingut me qëllim që të jenë

sa më krijues dhe të parët në produktet e reja që krijojnë si per sa

i përket dizainit ashtu edhe shërbimeve që ofrojnë këto produkte.

Puna për krijimin e produkteve të reja ka bërë që të mblidhen shume

informacione dhe të përdoren teknologji revolucionare në krijimin e

tyre.

Projektet e Departamentit të Kërkimeve dhe Zhvillimit të MOBIAK nuk

kanë si qëllim kryesor fitimin, ato mbi të gjitha paraqesin investimet e

mëdha për zhvillim dhe kërkime të thella e të dedikuara. Duke qënë

se Departamenti i Kërkimeve dhe Zhvillimit te MOBIAK është një nga

departamentet kryesore të MOBIAK ai bën të mundur që produktet të

jenë konkurente dhe inovative. Përkushtimi maksimal bën të mundur

që çdo produkt të plotësojë standartet ligjore dhe standartet më të

larta të cilësisë dhe nevojat e klientëve të sotëm dhe atyre ne vazhdim

të MOBIAK.

Ne jemi të përkushtuar që t’ju ofrojmë zgjidhjet më të mira dhe për çdo

nevojë për pajisjet mjekësore.

15


Oksigjenoterapi

Set oksigjenoterapie ”Aphrodite”

Kodi 0808907 2,0 lt/200bar (0,4 m 3 )

Kodi 0808908 3,0 lt/200bar (0,6 m 3 )

Kodi 0808909 5,0 lt/200bar (1,0 m 3 )

Kodi 0808920 10,0 lt/200bar (2,0 m 3 )

Kodi 0808921 16,0 lt/200bar (3,2 m 3 )

Kodi 0808922 50,0 lt/200bar (10,0 m 3 )

• Set oksigjenoterapie, gati për përdorim , me mekanizëm 25 E – rregullator

Aphrodite dhe bombël alumini (1-5 Lt), Hekuri (10-50 Lt)

Me dorezë transporti

Bazë e sheshtë

Të gjitha bombëlat

janë të çertifikuara

2010/35/EU

Kodi 0803010 2,0 lt/200bar (0,4 m 3 )

Kodi 0803011 3,0 lt/200bar (0,6 m 3 )

Kodi 0803012 5,0 lt/200bar (1,0 m 3 )

Set oksigjenoterapie

• Set oksigjenoterapie, gati për përdorim, me rregullator automatik

Combilite dhe bombël alumini

Kodi 0808721

Karrocë për transport bombëlash

• Për transport të lehtë të bombëlave mbi 10 lt

• Diametri i unazës 16 cm

Karrocë për transport bombëlash

TABELË PËR FUNKSIONIMIN E BOMBËLËS ME OKSIGJEN MJEKËSOR NË LIDHJE ME RRJEDHJEN

Rrjedhja (lt/min)

Bombëla

1 2 3 4 5 6 7 9 Vëllimi (lt) Presioni (bar) Lartësia (cm) Pesha (kg)

Orë 6,67 3,33 2,22 1,67 1,33 1,11 0,95 0,74 2 200 48 4,8

Orë 10 5 3,33 2,5 2 1,67 1,43 1,11 3 200 62 6,13

Orë 18,33 9,17 6,11 4,58 3,67 3,06 2,62 2,04 5 200 65 9,53

16


Oksigjenoterapi

Aparat për prodhim oksigjeni MobiakCare Irene 5lit

Kodi 0808194

Garanci

Përmasa (LxWxH)

Pesha

Flow Rate

Aparat për prodhim oksigjeni

3 vjetë

39 x 33,7 x 62 cm

24kg

0,5 - 5 lt/min

Oxygen Concentration 93 +- 3%

Noise Level


Oksigjenoterapi

Aparat për prodhim oksigjeni

Kodi 0810300 Aparat për prodhim oksigjeni Thorax 5

Garanci

Përmasa (LxWxH)

Pesha

Rrjedhja

3 vjetë

39 x 23 x 60 cm

14,2kg

1 - 5 lt/min

Koncentrimi i oksigjenit 93 +- 3%

Niveli i zhurmës

Konsumi i energjisë

Mirëmbajtje e thjeshtë

Alarm

Copmakt dizaijn


Oksigjenoterapi

Kodi 0810330

Garanci

Garanci e baterisë

Përmasa (LxWxH)

Pesha

Rrjedhja e oksigjenit

Rregjistimi i rrjedhjes

Aparat për prodhim oksigjeni portabël Aura

2 vjetë

1 vit

24,5 x 13 x 18 cm

Përqëndrimi i oksigjenit 93 +- 3%

Niveli i zhurmës


Aksesorë konsumi për

aparate oksigjeni

Aksesorë konsumi për aparate oksigjeni “IRENE”

Kodi 0808542

Filtër në hyrje

Kodi 0807319

Filtër Antibacterial

Kodi 0808255

Filtër Antibacterial

(me tub)

Kodi 0808254

Filtër kabine

Aksesorë konsumi për aparate oksigjeni “THORAX 5”

Kodi 0810301

Filtër kabine

Kodi 0810302

Filtër në hyrje

Kodi 0810303

Filtër Bacterial

Adaptor për gotën e lagështis

Kodi 0810304

Aksesorë konsumi për aparate oksigjeni portable “AURA” - O2

Kodi 0810331

Filtër kabine

Kodi 0810332

Filtër në hyrje

Kodi 0810342

Bateri rimbushëse lithiumi

Kodi 0810343

Ngarkues baterie i jashtëm

Për të mbrojtur shëndetin tuaj dhe funksionimin e duhur të pajisjeve,

konsultohuni me prodhuesin ose udhëzimet e manualit

për kohën e parashikuar për ndërrimin e filtrave.

20


Nebulizator

Nebulizator MobiakCare GEM

Kodi 0806380

Garanci

Presioni maksimal i ajrit

Rrjedhje

Përmasa: (LxWxH)

Nebulizator GEM

5 vjetë

2,5 bar

0,35 ml/min.

13x10x15cm

• I lehtë në përdorim

• Shpejtësia e nebulimit, deri në 50 % si rezultat i dhomës së nebulimit

me rrjedhe të lartë

• Përmban Maskë për të ritur & femijë , Pajisje për përdorim nga hunda,

dhomë për nebulim me rrjedhe të shpejtë dhe filter rezervë

• Paketuar: 6 copë/kuti L40xW21xH33 5Kg

GEM filtër pjesë ndërimi

Kodi 0804005

GEM filtër pjesë ndërimi

Aksesorë për nebulizator

Realizon nebulizim rreth

50% më të shpejtë në

krahasim me standardet

Nebulizim me rrjedhje të shpejtë

Kodi 0148006 Të ritur

Realizon nebulizim rreth

50% më të shpejtë në

krahasim me standardet

Nebulizim me rrjedhje të shpejtë

Kodi 0148007 Fëmijë

Set për nebulizim

për të ritur

Set për nebulizim

për fëmijë

Kodi 0807283

Paketuar në 50 copë

Kodi 0803014

Për të mbrojtur shëndetin tuaj dhe funksionimin e duhur të pajisjeve,

konsultohuni me prodhuesin ose udhëzimet e manualit

për kohën e parashikuar për ndërrimin e filtrave.

21


Aksesorë konsumi për

oksigjenoterapi

Gotë lagështie për aparat oksigjeni

Tubë lidhës për aparat oksigjeni

Kodi 0810081 Kodi 0807645

Paketuar në 50 copë

Paketuar në 25 copë

Bllokues uji

Tubë oksigjeni ekonomik - 2m

Kodi 0217009 Kodi 0217002

Paketuar në 10 copë

Paketuar në 50 copë

Tubë oksigjeni - 2m

Tubë oksigjeni - 7,5 m

Kodi 0810080

Paketuar në 50 copë

Kodi 0217011

Paketuar në 25 copë

Maskë oksigjeni për të ritur - 2m

Kodi 0217005

Maskë oksigjeni për fëmijë - 2m

Kodi 0217033

Paketuar në 50 copë

Pajisje kontrrolli të dëndësis së oksigjenit

Kodi 0806580

Garanci

Pajisje kontrrolli të dëndësis së oksigjenit

2 vjetë

• Pajisje për matjen e dëndësisë së oksigjenit në aparatin e oksigjenit

Sensor Ο2

Kodi 0808206

Garanci

Sensor Ο2

1 vit

Për të mbrojtur shëndetin tuaj dhe funksionimin e duhur të pajisjeve,

konsultohuni me prodhuesin ose udhëzimet e manualit

për kohën e parashikuar për ndërrimin e filtrave.

22


Pajisje

CPAP MobiakCare Morfeus

CPAP Morfeus

Pamja e pasme

Pamje e përparme

Kodi 0806401

Garanci

Funksionimi i rabës

Niveli i zhurmës

CPAP Morfeus

2 vjetë

(0-60min)

30 db(A)

• Me pajisje të bashkëngjitur për lageshtinë

• Rregjistrim të terapisë në kartë Micro – SD

• Alarm në rastë të ndërprerjes së energjisë elektrike

• Alarm në rastë se ka rrjedhje

• Me rregjistrim të ndriçimit të ekranit

• Me funksionim automatik të hapjes dhe mbylljes së aparatit

• Me sahat dhe sistem për zgjim

• Çantë praktike për transport dhe ruajtje

• Me program për analizë dhe printim

• Rregjistrim të parametrave të terapisë nga kompiuteri nëpermjetë

programit MorfeusView

• Paketuar: L26 x W22 x H26 2,5Kg 1copë

CPAP Morfeus Soft

Pamja e pasme

Kodi 0806402

Garanci

Funksionimi i rabës

Niveli i zhurmës

CPAP Morfeus Soft

2 vjetë

(0-60min)

30 db(A)

• Me pajisje të bashkëngjitur për lageshtinë

• Rregjistrim të terapisë në kartë Micro – SD

• Alarm në rastë të ndërprerjes së energjisë elektrike

• Alarm në rastë se ka rrjedhje

• Me rregjistrim të ndriçimit të ekranit

• Me funksionim automatik të hapjes dhe mbylljes së aparatit

• Me sahat dhe sistem për zgjim

• Çantë praktike për transport dhe ruajtje

• Me program për analizë dhe printim

• Rregjistrim të parametrave të terapisë nga kompiuteri nëpermjetë

programit MorfeusView

• Ulje te presionit (EPS) gjate frymenxjerjes , në tre nivele.

• Ekran i madhë me ngjyra 2,8”

• Paraqitje në ekran të apnies

• Tregues të vendosjes normale të maskës

• Tregues për servis

• Ka mundësi të rregjistrojë oksimetrinë dhe të dhënat e pulsit

me përdorimin e një sensori (jipet si aksesor)

• Paketuar : L26 x W22 x H26 2,5Kg 1copë

Pamje e përparme

Për të mbrojtur shëndetin tuaj dhe funksionimin e duhur të

pajisjeve, konsultohuni me prodhuesin ose udhëzimet e

manualit për kohën e parashikuar për ndërrimin e filtrave.

23


Pajisje

Auto CPAP MobiakCare Morfeus

CPAP Morfeus Auto

Pamja e pasme

Pamje e përparme

Kodi 0806403

Garanci

Presioni i funksionimit

Funksionimi i rabës

Niveli i zhurmës

CPAP Morfeus Auto

2 vjetë

4-20cm H2O

(0-60min)

30 db(A)

• Me pajisje të bashkëngjitur për lageshtinë

• Rregjistrim të terapisë në kartë Micro – SD

• Alarm në rastë të ndërprerjes së energjisë elektrike

• Alarm në rastë se ka rrjedhje

• Me funksionim automatik të hapjes dhe mbylljes së aparatit

• Me sahat dhe sistem për zgjim

• Çantë praktike për transport dhe ruajtje

• Me program për analizë dhe printim

• Paraqitje në ekran të apnies ( AHI )

• Ulje te presionit (EPS) gjate frymenxjerjes, në tre nivele.

• Paraqitje në ekran të apnies

• Tregues të vendosjes normale të maskës

• Paketuar: L26 x W22 x H26 2,5Kg 1copë

CPAP Morfeus ΙΙ Auto

Pamja e pasme

Kodi 0806404

Garanci

Presioni i funksionimit

Funksionimi i rabës

Niveli i zhurmës

CPAP Morfeus II Auto

2 vjetë

4-20cm H2O

(0-60min)

30 db(A)

• Me pajisje të bashkëngjitur për lageshtinë

• Rregjistrim të terapisë në kartë Micro – SD

• Alarm në rastë të ndërprerjes së energjisë elektrike

• Alarm në rastë se ka rrjedhje

• Me funksionim automatik të hapjes dhe mbylljes së aparatit

• Me sahat dhe sistem për zgjim

• Çantë praktike për transport dhe ruajtje

• Me program për analizë dhe printim

• Paraqitje në ekran të apnies ( AHI )

• Ulje te presionit (EPS) gjate frymenxjerjes , në tre nivele.

• Ekran i madhë me ngjyra 2,8”

• Tregues të vendosjes normale të maskës

• Tregues për servis

• Ka mundësi të rregjistrojë oksimetrinë dhe të dhënat e pulsit

me përdorimin e një sensori (jipet si aksesor)

• Trigger frymëmarje / frymënxerje

• Rregjistrim të parametrave të terapisë nga kompiuteri nëpermjetë

programit MorfeusView

* Paketuar: L26 x W22 x H26 2,5Kg 1copë

Pamje e përparme

Pajisje për lagështin 350 ml,

me kapak siguirie special

Filtër Kartë Micro-SD Oksimetër

(pajisje opsimale)

24


Pajisje

BiLevel MobiakCare VENTUS

Kodi 0808397

Garanci

Funksionimi i rabës

Niveli i zhurmës

Lloji i funksionimit

Hapsirë IPAP

Hapsirë EPAP

Paraqitje e të dhënave

në ekran

BiLevel Ventus 20 S

2 vjetë

(0-45min)

30 db(A)

CPAP, BiLevel S

4-20cm H2O

4-20cm H2O

BiLevel Ventus 20-S

Presioni i frymëmarjes (IPAP), Presioni i

frymënxjerjes (EPAP), Vëllimi i frymëmarjes

(Vt, Vëllimi i rrjedhjes (Vleak), Ritmi i frymëmarjes (BR)

• Me pajisje për lageshtinë opsion

• Ekran të madhë me ngjyra 2,8’’

• Paraqitje të të dhënave të terapisë me numra dhe të presionit grafikisht

• Rregjistrim të terapisë në kartë Micro – SD

• Alarm në rastë ndërprerjeje të energjisë elektrike

• Alarm në rastë se kemi humbje të ajrit

• Alarm në rastë ndërprerjeje të frymëmarrjes

• Çantë praktite për transport dhe ruajtje

• Program për të analizuar terapinë dhe për të printuar

• Paketuar: L24 x W36 x H20 3Kg 1copë

Kodi 0808398

Garanci

Funksionimi i rabës

Niveli i zhurmës

Lloji i funksionimit

Parametrat e terapisë

Hapsirë IPAP

Hapsirë EPAP

Paraqitje e të dhënave

në ekran

BiLevel Ventus 25 S/T

2 vjetë

(0-45min)

30 db(A)

BiLevel Ventus 25-S/T

CPAP, BiLevel S, BiLevel S/T, BiLevel T

Triggers, BPM (Respiratory Frequency)

4-25cm H2O

4-20cm H2O

Presioni i frymëmarjes (IPAP), Presioni i

frymënxjerjes (EPAP), Vëllimi i frymëmarjes (Vt),

Vëllimi i rrjedhjes (Vleak), Ritmi i frymëmarjes

(BR), Raporti frymëmarje / frymënxjerje

(I - E Ratio), Ajrosje në minutë (MV)

• Me pajisje për lageshtinë opsion

• Ekran të madhë me ngjyra 2,8’’

• Paraqitje të të dhënave të terapisë me numra dhe të presionit grafikisht

• Rregjistrim të terapisë në kartë Micro – SD

• Alarm në rastë ndërprerjeje të energjisë elektrike

• Alarm në rastë se kemi humbje të ajrit

• Alarm në rastë ndërprerjeje të frymëmarrjes

• Çantë praktite për transport dhe ruajtje

• Program për të analizuar terapinë dhe për të printuar

• Paketuar: L24 x W36 x H20 3Kg 1copë

Kodi 0806650

Garanci

Pajisje lagështie HYDOR

1 vit

• Pajisje lagështie me nxehje me 6 pozicione

• I njëjtë për pajisjet Ventus S & the Ventus S/T

• Rekomandohet për të shmangur tharjen e faringut

Pajisje lagështie HYDOR

25


Maska silikoni

(CPAP, BiLevel)

Kodi 0807200

Maskë rinike

• Maskë e vogël me përshtatje perfekte

• Me jastëqe prej silikoni në 3 përmasa të ndyshme,

përfshihen në paketim

Maskë rinike silikoni

Të gjitha maskat

• Funksionojnë pa zhurmë

• Ofrojnë siguri lëvizjeje pa rrjedhje

• Janë anatomike dhe nuk dëmtojnë lëkurën

• Me valvul sigurie integrale

Kodi 0807201 - Small

Kodi 0807202 - Medium

Kodi 0807203 - Large

Maskë rinike

Maskë rinike

Maskë rinike

Maskë rinike silikoni

Kodi 0807204 - Small

Kodi 0807205 - Medium

Kodi 0807206 - Large

Maskë Fullface

Maskë Fullface

Maskë Fullface

Maskë silikoni fullface

26


Aksesorë për

CPAP Morfeus & BiLevel Ventus

Filtër për pajisjet Morfeus

Kodi 0807914

Filtër për pajisjet Morfeus

Filtër i zi për pajisjet Ventus

Kodi 0806612

Filtër i zi për pajisjet Ventus

Filtër i bardhë për pajisjet Ventus

Kodi 0806611

Filtër i bardhë për pajisjet Ventus

Tubë për pajisjet

CPAP & BiLevel

Kodi 0220030

Tubë

Konektor oksigjeni për pajisje

Cpap & BiLevel

Kodi 0808207

Filtër i bardhë për pajisjen Ventus

Oksimetër Morfeus Soft/Auto II

Kodi 0810200 Oksimetër Morfeus Soft/Auto II

• Pëpajisje CPAP Morfeus Soft & Auto II

Për të mbrojtur shëndetin tuaj dhe funksionimin e duhur të pajisjeve,

konsultohuni me prodhuesin ose udhëzimet e manualit

për kohën e parashikuar për ndërrimin e filtrave.

27


Pajisje diagnostike

Matja e oksigjenit është e rëndësishme për çdo pacient, kur oksigjenimi i tij është i paqëndrueshëm, përfshirë terapinë

intensive, nevojat, gjëndjen dhe trajtimin në spital.

Oksimetri është i rëndësishëm për rastet e emergjencës dhe për pacientë me probleme kardiake dhe pneumonologjike,

për diagnostikimin e problemeve gjatë gjumit si apnea dhe ipoapnea. Oksimetri është shumë i thjeshtë në përdorim dhe

na tregon në menyrë të vazhdueshme dhe të menjëhershme nivelin e oksigjenit tek pacienti.

Oksimetri është i vogël, ka nivel të ulet konsumi të energjisë, përdorim të thjeshtë dhe është portativ. Pacienti vendos

një nga gishtat e tij në një sensor fotoelektrik për tu kontrolluar dhe në ekran do të tregohet drejtpërdrejt vlera e matur

e hemoglobinës.

Kodi 0801023

Garanci

Ekran

Oksimetër për gisht MySPO2

Oksimetër për gisht

1 vit

Monochrome LED

Range of Oxygen 35 - 100%

Saturation Measurement

Niveli i matjes së oksigjenit

30 - 240 BPM

Fuksionon

Me dy bateri alkalike 1,5v (AAA)

• Fikje autometike 5 sekonda pas përdorimit

• Dy çanta për mbrojtje, një me zinxhir dhe një silikoni

Kodi 0807862

Kuti silikoni për oksimetër

Kuti silikoni

Kodi 0808362

Garanci

Ekran

Oksimetër për kyçin e dorës

me rregjistrim MySPO2 Watch

Oksimetër për kyçin e dorës

1 vit

Range of Oxygen 0 - 100%

Saturation Measurement

Niveli i matjes së oksigjenit

Color, Organic LED (OLED)

30 - 240 BPM

Paraqet

Me barë dhe valë grafike, alarm, gjëndjen e baterisë,

PI, SPO2 Alarm low limit

• Alarm: Tregues optiko – akustik me nivel të rregjistrueshëm (të lartë – të ulët)

• Me mundësi lidhjeje me kopiuter nëpërmjet USB, analizë dhe printim të të dhënave

me program Software të përfshirë

• Me mundësi rregjistrimi për 20 orë, për trajtimin e të dhënave gjatë diagnostikimit të

çregullimeve gjatë gjumit dhe oskimetrisë gjatë natës.

• Me mundësi ndryshimi të drejtimit të paraqitjes

• Gjënden në kutinë e paketimit dy sensorë që vetëngjiten, një për fëmijë dhe një për

fëmijë të sapolindur

Kodi 0808533

Sensor për fëmijë

Sensor për fëmijë

• Sensor për fëmijë për MySpO2 Watch (kodi. 0808362)

Kodi 0808413

Sensor pë të ritur

Sensor pë të ritur

• Sensor për të ritur për MySpO2 Watch (kodi. 0808362)

28


Pelena MobiakCare

Kodi 0808941

Kodi 0808942

Kodi 0808943

8 pako / kuti • 18 kuti / baletë

Pelena - Medium (15 pcs)

Pelena - Large (12 pcs)

Pelena - XLarge (10 pcs)

Kodi 0806651

Kodi 0806652

36 copë / paketë • 3 paketa / kuti • 20 kuti/paletë

Pelena - Medium

Pelena - Large

Kodi 0806653

Pelena - XLarge

Karakteristika

• Të përshtatshme për çdo lloj rrjedhje

(të ulët, të mesme, të lartë)

• Me absorbim dhe mbrojtje maksimale

• Me absorbim special për aromat jo të mira

• Me mure të brëndshëm që hermetizojnë lagështinë

• Nuk acaron dhe dëmton lëkurën

• Paketuar: L35 x W50 x H50 3paco/ kuti 5Kg/ kuti

Kodi 0809012

Kapaciteti

• Paketuar për copë

• Kuti 250 copë

Qeskë urine e thjeshtë për krevat

2 lt

Qeskë urine

Qeskë urine për krevat

Kodi 0809544

Kapaciteti

• Me valvul shkarkimi

• Paketuar për copë

• Kuti 250 copë

Qeskë urine për krevat me Τ-Valve

Qeskë urine për krevat

2 lt

29


Produkte reabilitimi - fisioterapie

Kodi 0807422

Garanci

Biçikletë për ushtime (stërvitje)

Biçikletë për stërvitje pasive

1 vit

• Për përdorim në shtëpi

• Elektrik

• Për stërvitjen e gjymtyrëve të sipërm dhe të poshtëm

• Me rregjistrim të nivelit të vështirësisë

• Me tregues për djegien e kalorive

• Të dhëna shpejtësie : 30/40/50 / 60 km/orë

• Koha: 3/6/9/12 / 45 min

• Mode Auto

• Pauzë për ndryshim të drejtimit: 2 sek

• Paketimi: L57 x W50 x H33 2 copë / kuti 11 kg / kuti

Biçikletë e përshtatshme për stërvitjen e gjymtyrëve të sipërm dhe të poshtëm,

me qëllim përmirësimin e fuqisë muskulare, për përmirësimin e qarkullimit të

gjakut dhe rritjes së lëvizshmërisë të gjymtyrëve

Stërvitja me biçikletë rekomandohet për

Sëmundjet neurologjike

Për shembull

• Paraplegji

• Tetraplegji

• Sklerozë

• Goditje

• Parkinson

Çrregullime të zëmrës /

qarkullimit të gjakut

• Sëmudje ortopedike dhe reumatike

• Terapi Postoperative

• Sëmundje të muskujve

Stërvitje aktive / pasive të pjesës së sipërme

të trupit, për ritjen e fuqisë së krahëve dhe

lëvizshmërisë së shpatullave dhe parakrahut.

Stërvitje aktive /pasive për përmirësimin e

rezistencës, fuqisë dhe qarkullimin e gjakut.

Biçikletë për stërvitje aktive

Kodi 0806512

Garanci

Biçikletë për stërvitje aktive

1 vit

• Për përdorim në shtëpi

• Për stërvitjen e gjymtyrëve të sipërm dhe të poshtëm

• Me rregjistrim të nivelit të vështirësisë

• Paketim: L55 x W38 x H34 2copë/kuti 9Kg/kuti

Topa TPR për stërvitje 50 mm

Kodi 0806163

Kodi 0806168

Kodi 0806164

Kodi 0806165

Kodi 0806166

Pink - EXTRA SOFT

Ble - SOFT

Jeshil - MEDIUM

Portokalli - HARD

I zi - EXTRA HARD

30


Karroca për invalidë

(me rrota 24”)

Kodi 0808383

BASIC Ι

Basic

46cm 40cm 63cm 100kg 16,5kg 24” 8”

Kodi 0808483

BASIC ΙΙ

Basic I & II Specifikime

100kg

41cm 40cm 59cm 100kg 16,0kg 24” 8”

• Me krahë dhe mbështetëse këmbësh fikse

• Ndënjëse prej robe

• Rrota masive

• Ngyrë gri

• Paketimi: L93 x W21 x H87 1 copë / kuti 19Kg/ kuti

Economy I

Kodi 0223016

Kodi 0813016

ECONOMY I

ECONOMY I Solid

46cm 40cm 65cm 100kg 18,0kg 24” 8”

Kodi 0809239

ECONOMY II

Economy II

Rrotat e përparme

200 x 38 mm 8’’

100kg

Kodi 0808365

46cm 40cm 65cm 100kg 18,0kg 24” 8”

Economy I & II Specifikime

• Me krahë dhe mbështetëse këmbësh të çmontueshme

• Ndënjëse prej robe

• Me frena në doreza

• Rrota me ajër (kodi. 0223016)

• Rrota masive (kodi. 0809239)

• Ngyrë e zezë (kodi. 0223016)

• Ngyrë gri (kodi. 0809239)

• Paketuar: L80 x W27 x H90 1copë/ kuti 22Kg/kuti

ECONOMY IIΙ

Economy IIΙ

100kg

41cm 40cm 62cm 100kg 18,0kg 24” 8”

• Me krahë dhe mbështetëse këmbësh të çmontueshme

• Ndënjëse prej lëkure

• Me frena në doreza

• Rrota masive

• Ngyrë gri

31


Karroca për invalidë

(me rrota 24”)

Kodi 0806059

ECONOMY IV

Economy ΙV

46cm 40cm 65cm 100kg 18,0kg 24” 8”

100kg

• Me krahë dhe mbështetëse këmbësh të çmontueshme

• Ndënjëse prej lëkure

• Me frena në doreza

• Rrota me ajër

• Ngyrë e zezë

• Paketuar: L80 x W27 x H90 1copë / kuti 22Kg/kuti

Kodi 0809241

Me jastëk për rehati

më të madhe

120kg

Standard

Standard

51cm 45cm 74cm 120kg 19,0kg 24” 8”

• Me krahë dhe mbështetëse këmbësh të çmontueshme

• Ndënjëse prej robe

• Me frena në doreza

• Rrota masive

• Ngyrë gri

• Paketuar: L80 x W28 x H93 1copë / kuti 22Kg / kuti

Kodi 0806105

Me jastëk për rehati

më të madhe

Rrotat e përparme

200 x 38 mm 8’’

125kg

Kodi 0808527

Për përdorim

deri në 182 kg

120kg+

Elite

Elite

50cm 45cm 70cm 125kg 23,0kg 24” 8”

• Me krahë të lëvizshëm dhe mbështetëse këmbësh

të çmontueshme

• Ndënjëse prej robe

• Me frena në doreza

• Rrota me ajër

• Ngyrë gri

• Paketuar: L80 x W34 x H94 1copë / kuti 25 Kg / kuti

E tipit të rëndë

E tipit të rëndë

51cm 40cm 70cm 182kg 24,0kg 24” 8”

• Skelet të tipit të rëndë

• Ndënjëse prej robe

• Me krah të lëvizshme

• Mbështetëse këmbësh të çmontueshme

• Rrota masive

• Paketuar: L84 x W30 x H93 1copë / kuti 31 Kg / kuti

32


Karroca për invalidë

(me rrota 24”)

Kodi 0808839

Me jastëk për rehati

më të madhe

100kg

Prime

Alumini

46cm 40cm 64cm 100kg 18,0kg 24” 6”

• Mbështetëse anësore të rregjistrueshme në lartësi

• Mbështetëse për këmbët që hiqen

• Frena në doreza

(me tamburë / Drum Brake në rrotat e pasme)

• Rrota me ajër

• Skelet alumini

• Rrotë mbështetëse me amortizator

Kodi 0808480

Kodi 0808481

Kodi 0808482

Golden (E kuqe - E zezë)

Golden (Ble - E zezë)

Golden (Portokalli - E zezë)

Golden

46cm 40cm 65cm 100kg 18,0kg 24” 8”

100kg

• Mbështetëse anësore të rregjistrueshme

dhe mbështetëse për këmbët që hiqen

• Rrota të pasme masive

• Me ndënjëse të përforcuar

• Frena në doreza

• Rrota të pasme masive

• Ngjyrë gri

33


Karroca për invalidë

(me rrota 24”)

Kodi 0808568

Kodi 0808569

Plastike (E zezë)

Plastike (Ble - E zezë)

100% Plastike

Kodi 0808570

Plastike (E kuqe - E zezë)

45cm 40cm 70cm 100kg 19,0kg 24” 8”

100kg

• Mbështetëse anësore dhe për këmbët që hiqen

• Rrota të pasme masive

• Skelet 100% plastikë pa lidhje metalike

• Ndënjëse që nuk lagen

Waterproof

Suitable for

use in the

shower

34


Karroca

për invalidë speciale

Kodi 0808505

Paralizë cerebrale

Karroca për invalidë me Paralizë cerebrale

36cm 36cm 45cm 49cm 75kg 23,0kg 16” 6”

Kodi 0808612

Karroca për invalidë me Paralizë cerebrale

Specifikime

75kg

46cm 36cm 50cm 58cm 75kg 23,0kg 16” 6”

• Skelet alumini

• krahë të rregjistrueshëm dhe mbështetëse

për këmbët që ngrihen

• Ndënjëse dhe krahë me mbështetëse

• Rryp sigurie

• Rrota masive 16”

• Rrotë për të mos u përmbysur

• Paketuar: L86 x W33 x H100 1 copë / kuti 29Kg / kuti

Kodi 0808818

Fëmijë

Fëmijë

32cm 37cm 58cm 44cm 80cm 46cm 75kg 18kg 12” 6”

75kg

• Skelet alumini i rregjistrueshëm

• Ndënjëse dhe krahë me mbështetëse

• Karrike për automjet (e çmontueshme)

• Tavolinë (e çmontueshme)

• Rrotë ndihmëse për të mos u përmbysur

• Rryp sigurie

• Paketuar: L80 x W41 x H69 1copë / kuti 21Kg / kuti

35


Karroca

për invalidë speciale

Reclining

Me rrota

masive 12”

Kodi 0808837

Kodi 0808838

Reclining

46cm 40cm 55cm 150kg 35,5kg 12” 8”

Reclining

Me rrota

masive 24”

150kg

46cm 40cm 68cm 150kg 41,5kg 24” 8”

• Krahë të rregjistrueshëm dhe mbështetëse

për këmbët që ngrihen

• Ndënjëse e rehatshme me jastëk të rregjistrueshëm

• Me mbështetëse të lëvizshme

• Me ndënjëse të rregjistrueshme në lartësi

• Rrotë ndihmëse për të mos u përmbysur

Rrota të përparme

200x50 mm 8’’

36


Karroca

për invalidë speciale

Kodi 0809236

Reclining

Reclining

44cm 40cm 66cm 100kg 21,0kg 24” 8”

Rrota të

përparme

200x50 mm 8’’

100kg

Kodi 0806062

Uturak dhe ndënjëse

në formë sirtari

100kg

• Krahë të çmontueshëm

• Mbështetëse për këmbët qe çmontohet

dhe rregjistrohet në lartësi

• Mbështetëse për kokën që çmontohet

• Me mbështetëse të lëvizshme

• Frena në doreza

• Rrota për të mos u përmbysur

• Rrota masive

• Ngjyrë gri

• Paketuar: L97 x W30 x H87 1 copë / kuti 28kg / kuti

Reclining me uturak

Reclining me uturak

47cm 45cm 67cm 100kg 27,5kg 24” 8”

• Krahë të çmontueshëm

• Mbështetëse për këmbët qe çmontohet

dhe rregjistrohet në lartësi

• Mbështetëse për kokën që çmontohet

• Uturak dhe ndënjëse në formë sirtari

• Me mbështetëse të lëvizshme

• Frena në doreza

• Rrota për të mos u përmbysur

• Rrota masive

• Ngjyrë gri

• Paketuar: L98 x W35 x H91 1 copë / kuti 33kg / kuti

200x38 mm

8’’ Front Wheel

37


Karroca për invalidë

(me rrota 12”)

Kodi 0810170

Karrocë për ambiente të brëndshëm

Basic

Karrocë për ambiente të brëndshëm Basic

100kg

46cm 40cm 63cm 100kg 15,0kg 12” 8”

• Mbështetëse anësore dhe këmbët fikse

• Ngjyrë gri

Kodi 0806778

Karrocë për ambiente të brëndshëm

Karrocë për ambiente të brëndshëm I

46cm 40cm 63cm 100kg 15,0kg 12” 8”

100kg

• Krahë dhe Mbështetëse për këmbët qe çmontohen

• Frena në doreza

• Ndënjëse lëkure

• Rrota masive

• Rryp sigurie

• Ngjyrë gri

• Paketuar: L71 x W25 x Η91 1 copë / kuti 17kg / kuti

Kodi 0809639

Karrocë për ambiente të brëndshëm

Karrocë për ambiente të brëndshëm II (Deluxe)

46cm 40cm 63cm 100kg 15,0kg 12” 8”

100kg

• Krahë dhe Mbështetëse për këmbët qe çmontohen

• Frena në doreza

• Ndënjëse lëkure

• Rrota masive

• Rryp sigurie

• Ngjyrë gri

• Paketuar: L71 x W25 x Η91 1 copë / kuti 17kg / kuti

Rrota

të përparme

200x 38 mm 8’’

38


Karroca për invalidë

(me rrota 8”)

Kodi 0818472

Me palosje

Me palosje për trasport ECO

Me palosje për trasport ECO

37cm 40cm 47m 100kg 13,0kg 8” 8”

100kg

• Skelet metalik

• Mbështetëse anësore dhe këmbët fikse

• Rrota masive

• Ngyrë gri ose nikel

Kodi 0808472

Për transport (Ble)

Për transport

Me palosje

43cm 40cm 47m 90kg 10,0kg 8” 8”

90kg

• Skelet alumini

• Krahë fikse dhe Mbështetëse për këmbët

që çmontohen

• Rryp sigurie

• Rrota masive

• Ngjyrë ble

• Paketuar: L68 x W24 x Η76 1 copë / kuti 12kg / kuti

Kodi 0808377

Karroca për invalidë me palosje

Karroca për invalidë

Me palosje

41cm 38cm 50cm 75kg 9,0kg 8” 5”

75kg

• Skelet alumini të rregjistrueshëm

• Krahë dhe Mbështetëse për këmbët

të rregjistrueshme

• Rryp sigurie

• Rrota masive

• Me lyerje të re me nanoteknologji,

për lyerje më rezistente

• Paketuar: L84 x W22 x Η70 1 copë / kuti 12kg / kuti

39


Karroca për invalidë me uturak

(me rrota 24”)

Kodi 0808487

Karroca për invalidë me uturak Basic III

43cm 43cm 65cm 100kg 20,0kg 24” 8”

100kg

• Krahë dhe Mbështetëse për këmbët

• Uturak portativ

• Rrota masive

• Ngjyrë gri

• Paketuar: L75 x W35 x Η90 1 copë / kuti 23 kg / kuti

Kodi 0223004

Karroca për invalidë me uturak I

46cm 45cm 65cm 100kg 21,0kg 24” 8”

100kg

• Krahë të rregjistrueshme dhe mbështetëse

për këmbët që çmontohen

• Ndënjëse me uturak në formë sirtari

• Ndënjëse me rryp sigurie

• Rrotat e pasme me ajër

• Ngjyrë gri

• Paketuar: L75 x W35 x Η91 copë / kuti 23 kg / kuti

Kodi 0809348

Karroca për invalidë me uturak II

Rrota të përparme

200 x 38 mm 8’’

100kg

46cm 43cm 67cm 100kg 22,0kg 24” 8”

• Krahë të rregjistrueshme dhe mbështetëse

për këmbët që çmontohen

• Frena në doreza

• Rrota masive

• Uturak portativ

• Ngjyrë gri

• Paketuar: L75 x W35 x Η90 1 copë / kuti 24 kg / kuti

Kodi 0808367

Karroca për invalidë me uturak III

Rrota të përparme

200 x 38 mm 8’’

120kg

51cm 51cm 70cm 120kg 22,0kg 24” 8”

• Krahë të rregjistrueshme

• Mbështetëse për këmbët të rregjistrueshme

dhe të çmontueshme

• Ndënjëse me uturak në formë sirtari

• Ndënjëse me rryp sigurie

• Rrota masive

• Ngjyrë gri

• Paketuar: L75 x W35 x Η90 1 copë / kuti 24 kg / kuti

40


Karroca për invalidë me uturak

(me rrota 12”)

Kodi 0807985

Për ambiente të brëndshëm III

46cm 40cm 63m 100kg 21,0kg 12” 8”

100kg

• Krahë të rregjistrueshme dhe mbështetëse

për këmbët që çmontohen

• Ndënjëse me uturak në formë sirtari

• Frena në doreza

• Ndënjëse me rryp sigurie

• Rrota masive

• Ngjyrë gri

• Paketuar: L75 x W35 x Η90 1 copë / kuti 23 kg / kuti

Kodi 0808488

Me ndënjëse

plastike

që çmontohet

100kg

Për ambiente të brëndshëm - IV

46cm 43cm 63m 100kg 21,0kg 12” 8”

• Krahë të rregjistrueshme dhe mbështetëse

për këmbët që çmontohen

• Ndënjëse me uturak në formë sirtari

• Frena në doreza

• Ndënjëse me rryp sigurie

• Rrota masive

• Ngjyrë gri

• Paketuar: L75 x W35 x Η90 1 copë / kuti 23 kg / kuti

Kodi 0808489

Për ambiente të brëndshëm - V

51cm 40cm 72m 120kg 21,0kg 12” 8”

120kg

Rrota të përparme

200 x 38 mm 8’’

• Krahë të rregjistrueshme dhe mbështetëse

për këmbët që çmontohen

• Ndënjëse me uturak në formë sirtari

• Frena në doreza

• Ndënjëse me rryp sigurie

• Rrota masive

• Ngjyrë gri

• Paketuar: L75 x W35 x Η90 1 copë / kuti 23 kg / kuti

41


Karroca për invalidë me uturak

(me rrota 12”)

Kodi 0808378

Me lyerje

me nanoteknologjiCoated

100kg

Karroca për invalidë për ndush me uturak

Për dush

42,5cm 44cm 53m 100kg 12,0kg 5” 5”

• Skelet alumini

• Krahë fikse dhe Mbështetëse për këmbët

që rregjistrohen

• Ndënjëse me uturak në formë sirtari

• Frena në rrotat e pasme

• Me veshje speciale që nuk laget

Suitable for

use in the

shower

Kodi 0806777

Mbështetëse për këmbët

të rregjistrueshme

100kg

Karroca për invalidë me uturak

Karroca për invalidë me uturak

45cm 45cm 55m 100kg 12,5kg 5” 5”

• Krahë të rregjistueshme dhe mbështetëse

për këmbët që çmontohen

• Ndënjëse me uturak në formë sirtari

• Frena në rrotat e pasme

Karroca për invalidë me uturak që paloset

Kodi 0808396

Mbështetëse për këmbët

të rregjistrueshme

100kg

Karroca për invalidë me uturak që paloset

45cm 43cm 55m 100kg 12,5kg 5” 5”

• Skelet që paloset

• Krahë të rregjistueshme dhe Mbështetëse

për këmbët që çmontohen

• Ndënjëse me uturak në formë sirtari

• Frena në rrotat e pasme

42


Karroca për invalidë me uturak

(with 5” Wheels)

Kodi 0806063

Me uturak plastik

që çmontohet për pastrim

100kg

Karroca për invalidë me uturak

Karroca për invalidë me uturak

44cm 43cm 55m 100kg 11,0kg 5” 5”

• Krahë fikse dhe mbështetëse për këmbët

të rregjistrueshme

• Frena në rrotat e pasme

• Uturak që çmontohet (plastik)

• Ngjyrë gri

Kodi 0810120

Me lyerje

me nanoteknologji

100kg

Karroca për invalidë me uturak e kuqe

45cm 43cm 55m 100kg 12,5kg 5” 5”

• Krahë të rregjistrueshme dhe mbështetëse

për këmbët të çmontueshme

• Frena në rrotat e pasme

• Uturak që çmontohet (plastik)

• Ngjyrë e kuqe

Kodi 0806053

Karroca për invalidë me uturak

45cm 43cm 55m 100kg 12,5kg 5” 5”

100kg

• Krahë të rregjistrueshme dhe mbështetëse

për këmbët të çmontueshme

• Frena në rrotat e pasme

• Uturak që çmontohet (plastik)

• Ngjyrë gri

Karroca për invalidë me uturak që paloset

Kodi 0808370

Karroca për invalidë me uturak që paloset

Me palosje

45cm 43cm 55m 100kg 12,5kg 5” 5”

100kg

• Skelet që paloset

• Krahë fikse dhe mbështetëse për këmbët

që çmontohen

• Frena në rrotat e pasme

• Uturak që çmontohet (plastik)

• Ngjyrë gri

43


Karroca për invalidë elektrike

Të përforcuara

Ζeus

Kodi 0807450

Pamvarësi 25 km

Karroca për invalidë elektrike Ζeus

46cm 40cm 67m 120kg 73,0kg 12” 8”

120kg

• Skelet prej hekuri

• Krahë të rregjistrueshme dhe mbështetëse

për këmbët të çmontueshme

• Rrota të përparme të mëdha

• Mbështetëse e rregjistrueshme

• Drita sigurie

• 2 motora dhe 2 bateri

• Shpejtësia 1 – 6 km / orë

• Pamvarësi 25 km

• Mundësi lëvizjeje në pjerësi 12º

Kodi 0806932

Me ndënjëse dhe

mbështetëse comforte

120kg

Karroca për invalidë elektrike Vulcan

46cm 40cm 67m 120kg 75,0kg 12” 8”

• Skelet prej hekuri

• Krahë të rregjistrueshme dhe mbështetëse

për këmbët të çmontueshme

• Ndënjëse komforte me jastëk të rregjistrueshëm

• Rrota të përparme të mëdha

• Mbështetëse e rregjistrueshme

• Drita sigurie

• 2 motora dhe 2 bateri

• Shpejtësia 1 – 8 km / orë

• Pamvarësi 25 km

• Mundësi lëvizjeje në pjerësi 12º

Vulcan

44


Karroca për invalidë elektrike

Me palosje

Mercury

Kodi 0808387

Skelet çeliku

Karroca për invalidë elektrike Mercury

46cm 42cm 63m 110kg 58,0kg 12” 8”

110kg

• Skelet prej hekuri

• Mbështetëse të rregjistrueshme

• 2 motora dhe 2 bateri

• Shpejtësia 1 – 6 km / orë

• Pamvarësi 20 km

• Mundësi lëvizjeje në pjerësi 12º

Ηermes

Kodi 0808715

Me ekstra jastëk

110kg

Karroca për invalidë elektrike Ηermes

46cm 40cm 62m 110kg 33,0kg 12” 8”

• Skelet prej hekuri

• Jastëk më të rehatshëm

• Mbështetëse të rregjistrueshme

• 2 motora dhe 2 bateri

• Shpejtësia 1 – 7 km / orë

• Pamvarësi 20 km

• Mundësi lëvizjeje në pjerësi 12º

• Ngjyrë gri

45


Karroca për invalidë elektrike

Të përforcuara

Kodi 0808714

Skelet alumini

Karroca për invalidë elektrike Venere

Venere

45cm 40cm 62m 100kg 28,0kg 12” 8”

110kg

• Skelet prej alumini

• Ndënjëse komforte me jastëk të rehatshëm

• Mbështetëse të rregjistrueshme

• 2 motora dhe 2 bateri

• Shpejtësia 1 – 7 km / orë

• Pamvarësi 20 km

• Mundësi lëvizjeje në pjerësi 12º

Kodi 0809242

Reclinining Comfort

Reclining Comfort

Me palosje

46cm 42cm 65m 125kg 68,0kg 12” 8”

125kg

• Skelet prej alumini

• Me mbështetëse për këmbët të rregjistueshme

• Ndënjëse komforte me jastëk të rehatshëm

• Mbështetëse të rregjistrueshme

• Drita sigurie

• 2 motora dhe 2 bateri

• Shpejtësia 1 – 6 km / orë

• Pamvarësi 20 km

• Mundësi lëvizjeje në pjerësi 12º

46


Karroca për invalidë elektrike

(Të tipit scooter)

Kodi 0808405

Me ndënjëse të

rrotullueshme

110kg

Të tipit scooter

46cm 45cm 68-70cm 110kg 58,0kg 10” 10”

• Me krahë që ngrihen

• Ndënjëse komforte me jastëk për rehati më të madhe

• Ndënjëse që rrotullohet, rregjistrohet në lartësi

• 1 motor dhe 2 bateri

• Drita dhe flash LED

• Shpejtësia 1 – 10 km / orë

• Pamvarësi 25 km

• Mundësi lëvizjeje në pjerësi 8 – 10º

Elektrike me ortostat Cronus

Kodi 0806139

Elektrike me ortostat Cronus

44cm 40cm 63m 100kg 80,4kg 12” 8”

100kg

• Me pult kontrrolli për lëvizje dhe ngritje

• Me rryp sigurie për gjunjët

• 2 motor dhe 2 bateri

• Shpejtësia 1 – 6 km / orë

• Pamvarësi 25 km

• Mundësi lëvizjeje në pjerësi 12º

47


Aksesorë për Karroca për invalidë

Jastëk i përforcuar me skratsh për Karroca për invalidë

Kodi 0808695

Jastëk - ble (No46)

• Jastëk pjesë ndërimi, për ndënjëse karroce invalidësh 46 cm

• Pjesë ndërimi për 0808480, 0808481, 0808482

Kodi 0808696

Jastëk - i kuq (No46)

• Jastëk pjesë ndërimi, për ndënjëse karroce invalidësh 46 cm

• Pjesë ndërimi për 0808480, 0808481, 0808482

Kodi 0808697

Jastëk - portokalli (No46)

• Jastëk pjesë ndërimi, për ndënjëse karroce invalidësh 46 cm

• Pjesë ndërimi për 0808480, 0808481, 0808482

Kodi 0808699

Jastëk - i kuq (No41)

• Jastëk pjesë ndërimi, për ndënjëse karroce invalidësh 41 cm

• Pjesë ndërimi për 0808485

Kodi 0808698

Jastëk - ble (No41)

• Jastëk pjesë ndërimi, për ndënjëse karroce invalidësh 41 cm

• Pjesë ndërimi për 0808485

Jastëk me rryp për Karroca për invalidë

Kodi 0808382

Jastëk me rryp për Karroca për invalidë

• I përshtatshëm për çdo tip karroce me ndënjëse 46 cm

• Montohet dhe fiksohet me rrypa

Jastëk me skratsh për Karroca për invalidë

Kodi 0807620 Jastëk me skratsh për Karroca për invalidë (No 46)

• Jastëk pjesë ndërimi , për ndënjëse karroce invalidësh 46 cm

Kodi 0807945 Jastëk me skratsh për Karroca për invalidë (No 51)

• Jastëk pjesë ndërimi, për ndënjëse karroce invalidësh 51 cm

• Sigurohet me rryp Vecro

• Pjesë ndërimi për karroca 0809241 & 0806105

48


Aksesorë për Karroca për invalidë

Kodi 0808364

Kodi 0809750

Rrypa sigurie për karroca invalidësh

Rrypa sigurie

Rrypa sigurie

• Fiksohet në skeletin e karrocës për siguri në përdorim

• Rregjistrohet në gjatësi

• I përshtatshëm për të gjithë tipet e karrocave

• Montohet rreth ndënjëses ose mbështetëses (kodi. 0808364)

• Filetohet në ndënjëse ose mbështetëse (kodi. 0809750)

Kodi 0808676

Rryp për karroca i tipit për makina

• Fiksohet në skeletin e karrocës për siguri në përdorim

• Rryp sigurie i tipit për automjete

• Rregjistrohet në gjatësi

Kodi 0808869

Rryp për karrocë invalidësh

• I përshtatshëm për të gjitha tipat e karrocave

• Vendoset përreth ndënjëses ose mbështetëses

270kg

Kodi 0808515

Rambë që paloset (Roll)

Rambë që paloset (Roll)

• Paloset dhe mblidhet

• Përmasa (Gj x Gje): 92 x 76 cm

• Pesha maksimale e lejuar 270 kg

300kg

Rabë që paloset

Kodi 0808161

Rabë që paloset

• Përmasa në gjatësi: 210 - 77 cm

49


Aksesorë për Karroca për invalidë

Kodi 0808297 I.V. STAND për karrocë invalidësh ( foto. A )

• Përmban suport për fiksim

Kodi 0808516 Bazë për cilindër oksigjeni ( Foto. B )

I.V. STAND

Bazë për cilindër oksigjeni

Suport për gotë për karrocë invalidësh

Kodi 0808519 Suport për gotë për karrocë invalidësh ( Foto. C )

• Fiksohet në krahët e karrocës për invalidë

Gotë për karrocë invalidësh

( foto. B )

Kodi 0808518 Gotë për karrocë invalidësh ( Foto. D )

• I përshtatshëm për suportin 0808519

( foto. A )

( foto. C ) ( foto. D )

Barelë transporti

Kodi 0808517

Barelë transporti

• Lehtëson transportin e pacinetëve nga dhe për në karrocën

për invalid.

• Përmasa (Gj x Gje): 71 x 21cm

• Pesha maksimale e pacientit 113kg

Tavolinë plastike

Ref. 0809340

Tavolinë plastike

• Ka bazament për tu mbështetur

• E përshtashme për çdo tip karroce për invalidë me ndënjëse Nr. 46

• Përmasa (Gj x Gje): 54 x 31cm

50


Krevate HomeCare

(Manual)

Konsturksion i përmirësuar

për montim të shpejtë

dhe të thjeshtë

Krevat HomeCare, metalik, me një palosje

Kodi 0808313

Krevat HomeCare, metalik, me një palosje

Përmasa të brëndshme (Gj x Gja) 195 x 85 cm

Përmasa të jashtëme (Gj x Gja) 200 x 92 cm

Lartësia nga dyshemeja

46,0cm (pa rrota) / 58cm (me rrota)

Pesha maksimale

150kg

Ngritja e krahut

Manual

Ngjyra

I bardhë

Kodi 0807969

Mështetëse të rregjistrueshme

(Kodi i krevatit 0808313)

Mështetëse të rregjistrueshme

Rrota me frena

(Kodi i krevatit 0808313)

Kodi 0807988

Rrota me frena

51


Krevate HomeCare

(Manual)

Montim i shpejtë

Krevat HomeCare, metalik,

me një palosje

Me filetim vetëm

në qëndër

Kodi 0810068

Përmasa të brëndshme (Gj x Gja)

Përmasa të jashtëme (Gj x Gja)

Lartësia nga dyshemeja

Pesha maksimale

Ngritja e krahut

Ngjyra

Krevat HomeCare, metalik, me një palosje

195 x 85 cm

200 x 92 cm

46,0cm (pa rrota) / 58cm (me rrota)

180kg

Manual

Kafe e erët

• Me kornizë druri në kokë dhe këmbe

• Paketuar L108 x W20 x H96cm 50kg 1 kuti

Montim i shpejtë

Konsturksion i përmirësuar

për montim të shpejtë

dhe të thjeshtë

Krevat HomeCare, metalik,

me një palosje

Me filetim vetëm

në qëndër

Kodi 0810069

Përmasa të brëndshme (Gj x Gja) 195 x 85 cm

Përmasa të jashtëme (Gj x Gja) 200 x 92 cm

Lartësia nga dyshemeja

Pesha maksimale

Ngritja e krahut

Ngjyra

Krevat HomeCare, metalik, me një palosje

46,0cm (pa rrota) / 58cm (me rrota)

180kg

Manual

I bardhë (Beige)

• Me kornizë druri në kokë dhe këmbe

• Paketuar L108 x W20 x H96cm 50kg 1 kuti

52


Krevate HomeCare

(Manual)

Montim i shpejtë

Montim i shpejtë

Me filetim vetëm

në qëndër

Kodi 0810070

Krevat HomeCare, metalik, me dy palosje

Përmasa të brëndshme (Gj x Gja) 195 x 85 cm

Përmasa të jashtëme (Gj x Gja) 200 x 92 cm

Lartësia nga dyshemeja

Pesha maksimale

Ngritja e krahut

Ngritja e këmbëve

Ngjyra

Krevat HomeCare, metalik, me dy palosje

46,0cm (pa rrota) / 58cm (me rrota)

180kg

Manual

Manual

Kafe e erët

• Me kornizë druri në kokë dhe këmbe

• Paketuar L108 x W20 x H96cm 50kg 1 kuti

Konsturksion i

përmirësuar për montim

të shpejtë dhe të thjeshtë

Me filetim vetëm

në qëndër

Kodi 0810071

Krevat HomeCare, metalik, me dy palosje

Përmasa të brëndshme (Gj x Gja) 195 x 85 cm

Përmasa të jashtëme (Gj x Gja) 200 x 92 cm

Lartësia nga dyshemeja

Pesha maksimale

Ngritja e krahut

Ngritja e këmbëve

Ngjyra

Krevat HomeCare, metalik, me dy palosje

46,0cm (pa rrota) / 58cm (me rrota)

180kg

Manual

Manual

I bardhë (Beige)

• Me kornizë druri në kokë dhe këmbe

• Paketuar L108 x W20 x H96cm 50kg 1 kuti

53


Aksesorë që sugjerojmë

Kangjela të rregjistrueshme, ngjyrë kafe (çift) (pair)

Kodi 0810072

Kangjela të rregjistrueshme, ngjyrë kafe (çift)

• Për krevate me kod 0810068 & 0810070

• Paketuar: L175 x W14 x H21cm 14kg 1 kuti

Kodi

Varëse me dorezë

Varëse me dorezë

Për krevatet me kod 0810068, 0810069,0810070 & 0810071

Kodi 0810073

Kangjela të rregjistrueshme,

ngjyrë të bardhë (çift)(pair)

Kangjela të rregjistrueshme, ngjyrë të bardhë (çift)

• Për krevate me kod 0810069 & 0810071

• Paketuar: L175 x W14 x H21cm 14kg 1 kuti

47cm

52cm

81cm

45cm

Kodi 0809250

Kodi 0810074

Dorezë krevati

Rrota me frena

Dorezë krevati

• E përshtatshme për të gjithë tipet e krevateve

• Paketuar: L72 x W50 x H5cm 7kg 1 kuti

Rrota me frena

Për krevatet me kod 0810068, 0810069,010070 & 0810071

54


Krevate spitalor

Kodi 0223000

Garanci

Krevat spitalor manual me dy palosje

(me dy manivela)

Krevat spitalor manual me dy palosje

1 vit

Përmasa të jashtëme (Gj x Gja) 215 x 100 cm

Përmasa të brëndshme (Gj x Gja) 194 x 84 cm

Lartësia nga dyshemeja

50cm

Pesha maksimale e pacientit 180kg

Ngritja e krahut

Ngritja e këmbëve & gjurit

Manual

Manual

Paketa përfshin:

• Jastëk plastik krevati ABS

• Stand për serum dhe suport për qeskë urine

• Kangjela dhe rrota

• Paketuar: L228 x W90 x Η35 1kuti 102Kg

Krevat spitalor elektrik me tre palosje

Rekomandohet

për klinikat / azile /

qendrat e riabilitimit

Kodi 0806054 Krevat spitalor elektrik me tre palosje

Garanci

1 vit

Përmasa të jashtëme (Gj x Gja) 216 x 100 cm

Përmasa të brëndshme (Gj x Gja) 194 x 84 cm

Lartësia nga dyshemeja 46 - 72cm (Rregjistrim elektrik)

Pesha maksimale e pacientit 170kg

Ngritja e krahut

Elektrike

Ngritja e këmbëve & gjurit Elektrike

Paketa përfshin:

• Jastëk plastik krevati ABS

• Stand për serum dhe suport për qeskë urine

• Kangjela dhe rrota

• Paketuar: L228 x W90 x Η35 1kuti 102Kg

Varëse me dorezë (Optional)

Kodi 0806148

Varëse me dorezë (Optional)

55


Aksesor për krevate

Kodi 0806148

Varëse me dorezë

Varëse me dorezë

• Me suport për tu mbështetur

• E përshtatshme për krevate (kodi. 0806054, 0223000)

38cm

60,5cm

20cm

64cm

9,5cm

Kodi 0806645

Tavolinë me palosje

• Me rrota

• E përshtatshme për çdo tip krevati

• Me bështetëse për të lexuar

• Përmasa: 80x38cm

• Me rregjistrim në lartësi nga 75 deri në 126 cm

• Paneli prej druri mund të vendoset me pjerësi

• Ngjyra Kafe e erët

• Paketuar në kuti për 2 copë

Tavolinë me palosje

Tavolinë me palosje

Kodi 0809243

Tavolinë me palosje

• Me rrota

• Përmasa (LxWxH): 80x39x77-102cm

• Me lartësi të rregjistrueshme nga 77 deri 102cm

• Panel druri

• Me support hekuri

• Tavolina mund të pjerësohet

• Me mbajtëse

• Ngyra Lisi, nga material melaminë

38cm

77cm

Kodi 0806646

Tavolinë fikse

Tavolinë fikse

64cm

9,5cm

• Me rrota

• E përshtatshme për çdo tip krevati

• Përmasa: 77x38cm

• Me rregjistrim në lartësi nga 75 deri në 126 cm

• Ngjyra Kafe e erët

• Paketuar në kuti për 2 copë

Tavolinë fikse

Kodi 0808234

Tavolinë fikse

• Me rrota

• Përmasa (LxWxH): 80x39

• Me lartësi të rregjistrueshme nga 77 deri 102cm

• Panel druri

• Me support hekuri

• Me mbajtëse

• Ngyra Lisi , nga material melaminë

Kodi 0806647

Komodinë plastike me anë metalike

• Me rrota

• Përmasa (LxWxH): 48x45x77.5cm

Komodinë plastike me anë metalike

56


Kodi 0808470

Garanci

Krevate HomeCare

(Elektrik)

Krevat elektrik, me 3 funksione

Krevat elektrik, me 3 funksione

1 vit

Përmasa të jashtëme (Gj x Gja) 224 x 96 cm

Përmasa të brëndshme (Gj x Gja) 202 x 88 cm

Ngritja e krahut

Elektrike

Ngritja e këmbëve & gjurit Elektrike

Lartësia nga dyshemeja

Pesha maksimale e pacientit (Max) 150kg

39,5 - 57cm (Nritje elektrike)

• Me koka krevati plastike në ngjyrë druri

• Me kagjella dhe rrota

• Paketuar: L94 x W22 x H114 2 kuti 40 kg / kuti

• Kangjellat: L129 x W6 x H4cm 1 kuti 9 kg

Kodi 0808471

Garanci

Përmasa të jashtëme (Gj x Gja)

Kodi 0809251

Krevat gjysëm elektrik, me 3 funksione

Krevat gjysëm elektrik , me 3 funksione

1 vit

224 x 96 cm

Përmasa të brëndshme (Gj x Gja) 202 x 88 cm

Ngritja e krahut

Elektrike

Ngritja e këmbëve & gjurit Elektrike

Lartësia nga dyshemeja

Pesha maksimale e pacientit (Max) 150kg

39,5 - 57cm (Manual)

• Me koka krevati plastike në ngjyrë druri

• Me kagjella dhe rrota

• Paketuar: L94 x W22 x H114 2 kuti 40 kg / kuti

• Kangjellat: L129 x W6 x H4cm 1 kuti 9 kg

Aksesorë për krevat (optional)

Varëse me dorezë

• E përshtashme për krevatet me kod 0808470 & 0808471

57


Krevate HomeCare

(Elektrike)

Krevat elektrik, me 5 funksione

Kodi 0806449

Krevat elektrik, me 5 funksione, kafe

Kodi 0806450

Garanci

Krevat elektrik, me 5 funksione, i bardhë

1 vit

Përmasa të jashtëme (Gj x Gja) 218 x 92 cm

Përmasa të brëndshme (Gj x Gja) 200 x 90 cm

Ngritja e krahut

Ngritja e gjurit

Lartësia nga dyshemeja

Elektrike

Elektrike

Pesha maksimale e pacientit 200kg

Ngjyra

35 - 75cm (Nritje elektrike)

Kafe ose e bardhë

• Me koka krevati plastike në ngjyrë druri

• Me kagjella dhe rrota

• Me funksionim Trendelenburg & Anti-Trendeleburg

• Me stand për serume

• Me kornizë druri në kokat e krevatit dhe mbështetëse për këmbët

• Me kangjella të rregjistrueshme

• Me kornizë të rregjistrueshme

• Paketimi:

1 kuti L96 x W44x H109cm, pesha 92 Kg (krevati)

1 kuti L186 x W14x H21cm, pesha 14 kg (kangjellat)

Aksesorë për krevat (optional)

Kodi 0809251 Varëse me dorezë

• E përshtashme për krevatet me kod 0808470 & 0808471

58


Aksesorë

Stand për serum me 4 pozicione

(Bazë plastike)

Kodi 0806392 Stand për serum me 4 pozicione & Bazë plastike ( Foto . 1 )

• Lartësi e rregjistrueshme

Stand për serum me 2 pozicione

(Bazë metalike)

Kodi 0808235 Stand për serum me 2 pozicione & Bazë metalike (Foto . 2)

• Lartësi e rregjistrueshme

(Foto.1)

(Foto.2)

Kodi 0807801

Kangjella - Të rregjistrueshme

Kangjella - Të rregjistrueshme (Foto.3)

• Rregjistrim në gjatësi: 115-195cm

• Rregjistrim në gjerësi (me sustë): 88-110cm

• Lartësi e rregjistrueshme (2 pozicione): 25 dhe 46cm

(Foto.3)

81cm

45cm

47cm

52cm

43cm

Kodi 0809254

Kangjella të rregjistrueshme me 4 ganxho

• Të përshtatshme për shumicën e krevateve

• Me sistem special montimi, që të mos të duhet ti heqim

kur shtrihet ose çohet pacienti nga krevati

• Me gjatësi të rregjistrueshme nga 195 deri në 215 cm

• Paketim për 2 copë

Kodi 0809250

Kangjella të rregjistrueshme me ganxho

Dorezë krevati ndihmëse

Dorezë krevati ndihmëse

• Me rrypa që vendosen poshtë dyshekut për fiksim më të mirë

(Foto.5)

(Foto.6)

Kodi 0808341 Mbështetëse (Foto. 5)

• Përmasa: 60 x 55cm

Kodi 0806066 Mbështetëse (Foto. 6)

• Përmasa: 56 x 59cm

Mbështetëse

45-52,5cm

71cm

56cm

37cm

Kodi 0808866

Mbështetëse për kuvertë

• Përmasa (L71 x W37)

• Rregjistrim në lartësi: 45 - 52,5cm

Mbështetëse për kuvertë

59


Vinç për pacient MobiakCare

Vinç për pacient Mobiak PEGASUS

Kodi 0804900

• Garanci 3 vjetë

• Garanci për baterinë 6 muaj

• Me lëvizje elektrike

• Skelet çeliku

• Me rrota dhe frena në rrotat e pasme

• Bateri që rimbushet

• Pesha maksimale 135 kg

A B C D E F G H I L M O P

CM 70 61 91 84 175 116,5 83 44,5 54,5 94 102,5 8 13

Vinç për pacient Mobiak ATLAS

Kodi 0808038

• Garanci 3 vjetë

• Garanci për baterinë 6 muaj

• Me lëvizje elektrike

• Skelet çeliku

• Me rrota dhe frena në rrotat e pasme

• Përfshihet thesi i transportit

• Buton për stop

• Kontroll me dorë

• Bateri që rimbushet

• Pesha maksimale 150 kg

A B C D E F G H I L M O P

CM 90 53 99 87 186 133 94 54 62 107 117 8 13

Vinç për pacient Mobiak TALOS

Kodi 0804902

• Garanci 3 vjetë

• Garanci për baterinë 6 muaj

• Me lëvizje elektrike

• Skelet çeliku

• Me rrota dhe frena në rrotat e pasme

• Buton për stop

• Kontroll me dorë

• Përfshihet thesi i transportit

• Bateri që rimbushet

• Pesha maksimale 150 kg

A B C D E F G H I L M O P

CM 90 53 99 87 186 133 94 54 62 107 117 8 13

Aksesorë për vinç

Thes trasporti për vinç

Kodi 0808094

Thes trasporti për vinç

60


Dyshekë

Mbulesë dysheku që nuk laget

Kodi 0806634 Mbulesë dysheku që nuk laget

• Përmasa: 200x90x10cm

Kodi 0223018

Dyshek me 3 palosje - Afroleks & cocopalm

Afroleks & cocopalm

• Afroleks & cocopalm

• Me mbulesë që ajroset dhe që nuk e depërton uji

• Përmasa: 185 x 86 x 8cm

Kodi 0808910

• Mesh Fabric cover with zipper

• Packing: L31x W31x H91 1pc/ctr 6Kg/ctn

#Dyshek afroleks Economic -

Density 25D - Density 25D

Afroleks / Përmasa (LxWxH): 195x86x10cm

# Foam mattresses - Density 25D

Kodi 0806661 Afroleks / Përmasa (LxWXH): 195x86x12cm

• Mbulesë me zinxhir

Kodi 0806515

Dyshek afroleks - Density 30D

Afroleks / Përmasa (LxWxH): 190x140x10cm

• Mbulesë me zinxhir

• I përshtashëm për krevat dopjo

• Paketuar: L31 x W31 x H145 1 copë / kuti 10Kg/kuti

Kodi 0808911

# Dyshek me 3 seksione afroleks

Economic - Density 25D

Afroleks / Përmasa (LxWXH): 195x86x10cm

• Mbulesë me zinxhir

• Paketuar: L31 x W31 x H91 1 copë / kuti 6 Kg/kuti

Kodi 0808765

# Dyshek afroleks & Memory foam

Afroleks / Përmasa (LxWXH): 195x86x10cm

• Afroleks 6cm + Memory Foam 4 cm

• Mbulesë me fermuar

• Paketuar: L31 x W31 x H91 1 copë / kuti 6 Kg/kuti

# Të gjithë dyshekët janë në amballazh nailon në kuti kartoni

61


Jastëk

Materiali Memory Foam

• Përshtatet në temperaturën dhe konfiguracionin e kokës, qafës dhe rikthehet

në pozicionin fillestar në pak sekonda.

• Shpërndan peshën në mënyrë të barabartë dhe minimalizon presionet që ushtrohen

në kokë dhe në qafë duke relaksuar muskujt

• Përmirëson qarkullimin e gjakut dhe na relakson nga dhimbjet dhe shtrëngimet

• Ofron rehati dhe relaksim në gjumë

• Të gjithë jastëkët janë prodhuar nga100% Memory foam dhe janë të pajisur

me mbules që lahet, me zinxhir

10cm

6cm

7cm

10cm

8cm

9cm

Kodi 0806052

Kodi 0806051

Jastëk Standart

• Memory Foam – Anatomik

• Përmasa: 50 x 30 x 10cm

• Është projektuar me qëllim të mbështes kokën dhe qafën

në pozicionin e tyre normal

• Paketuar: L51 x W61 x H45 10 copë / kuti 10kg / kuti

Jastëk King Size

• Memory Foam – Anatomik

• Përmasa: 60 x 40 x 12cm

• Është projektuar me qëllim të mbështes kokën dhe qafën

në pozicionin e tyre normal

• Paketuar: L62 x W42 x H53 5 copë / kuti 6kg / kuti

Jastëk Standart

Jastëk King Size

Kodi 0806071

Jastëk me mbulesë Aloe Vera

Jastëk me mbulesë Aloe Vera

• Memory Foam – me mbulesë hipoalergjike aloe vera

• Përmasa: 50 x 30 x 10cm

• Paketuar: L60 x W60 x H39 5 copë/kuti 6kg / kuti

Me jastëk CPAP

Pa jastëk CPAP

Përdoret me

pajisjet për

apnea

Kodi 0808301

Jastëk për CPAP

• Memory Foam – Anatomik

• Për përdorim me pajisje për apnea

• Me dalje për tubin e pajisjes së apneas

• Minimalizon rrjedhjet nga tubi dhe maska

• Me mbështetje të kokës dhe veshit komforte

• Përmasa: 60 x 34 x 7 cm

• Paketuar: L62 x W42 x H53 10copë/kuti 6kg/kuti

Jastëk për CPAP

62


Aksesorë për ndihmë të pacientit

në krevat & mbështetëse

Kodi 0806159

Mbështetëse për ndënjëse

Mbështetëse për ndënjëse

• Anatomik

• Përmasa: 34 x 30 x 12cm

• Mbulesë me zinxhir

• Paketuar: L35 x W35 x H76 10 copë / kuti 7 kg / kuti

Kodi 0806067

Mbështetëse për gjurin

Mbështetëse për gjurin

• Memory Foam

• Mbulesë me zinxhir

• Përmasa: 25 x 20 x 15/7.5cm

• Paketuar: L51 x W41 x H76 20 copë / kuti 7 kg / kuti

Kodi 0806068

Mbështetëse për këmbët

Mbështetëse për këmbët

• Mbulesë me fermuar / PU fabric

• Përmasa: 56 x 18(lartë) / 38 (poshtë) x 13cm

Jastëk për qafën (për udhëtim)

Kodi 0808320

Jastëk për qafën (për udhëtim)

• Memory Foam

• Mbulesë me zinxhir

• Përmasa: 30 x 30 x 12cm

• Paketuar: L30 x W30 x H10 20 copë / kuti 7 kg/kuti

Kodi 0807949

Mbështetëse trekëndësh i pjerët

Mbështetëse trekëndësh i pjerët

• Përmasa: 60 x 60 x 30cm

• Në ngjyrë të zezë ose të bardhë, sipas disponiomit

Kodi 0807491

Mbrojtëse bryli dhe thëmbre

Mbrojtëse bryli dhe thëmbre

• Mbrojtje Anti-Decubitus

Unazë mbrojtëse llastiku me vrimë

Kodi 0806140

Kodi 0806514

Unazë llastiku -45cm

Unazë llastiku - 42,5 cm

63


Ndënjëse

Kodi 0806931

Ndënjëse Anti-Decubitus Laser

Ndënjëse Anti-Decubitus me pompë ajri “Laser”

• Përmasa (LxWxH): 45x45x8 cm

• Ka vrima shumë të vogla në pika të ndryshme, të hapura me teknologjinë

lazer, nuk janë të dukshme, duke lejuar ventilimin e pacientit dhe pengon

lagështinë, antidecibitus

• Me mbulesë me zinxhir

• Ka një rregullator presioni të ajrit, që mund të rregjistrohet sipas nevojave

të pacientit

• Për përdorim në ambiente të mbyllura

Ndënjëse me qeliza ajri dhe xhel

Kodi 0807613

Ndënjëse

• Jastëk për ndënjëse me qeliza ajri dhe xhel

• Mbulesë me zinxhir

• Përmasa: 40 x 40 x 5cm

• Paketuar: L21 x W50 x H34 5 copë / kuti 9 kg/kuti

Harta e presionit

përpara përdorimit

Harta e presionit

pas përdorimit

Në figurë mund të dalloni

diferencën e presionit që

ushtrohet nga pacineti që është

i ulur për shumë orë në karrocë

për invalidë, përpara dhe pas

përdorimit të jastëkëve special

(kodi 0806931, 0807613,

0807612)

Kodi 0807612

Ndënjëse

Ndënjëse me xhel

• Memory Foam me xhel

• Mbules me zinxhir

• Përmasa: 45 x 40 x 7.5cm

• Paketuar: L47 x W42 x H72 10 copë / kuti 15kg / kuti

Kodi 0806161

Ndënjëse unazë

Ndënjëse unazë

• Memory Foam

• Mbules me zinxhir

• Përmasa: 38 x 32 x 8cm

• Paketuar: L42 x W42 x H44 6 copë / kuti 5kg / kuti

Kodi 0806203

Ndënjëse me vrimë

Ndënjëse me vrimë

• Përmasa (LxWxH): 44x46x7,5cm

64


Antidecubitus

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

• Dysheku Anti-Dekubituset me qeliza ajri (Kodi. 0223005) rekomandohet për parandalimin

dhe trajtimin e zonës decubitus të fazës së parë.

• Instalohet dhe përdoret lehtë.

• Dysheku ka qeliza AJRI dhe mund të fiksohet në krevat me flaps

• Dysheku mund të lahet

• Pompa mund të varet në krevat me dy ganxho

Kodi 0223005

Dyshek Anti-Decubitus MobiakCare (me qeliza ajri)

Dyshek Anti-Decubitus me qeliza ajri dhe pompë ajri

• Garanci: 2 vjetë (për pompën e ajrit)

• Pesha maksimale e pacientit: 120 kg

• Dyshek PVC Përmasa: 235x95cm

• Paketuar: L39 x W32 x H43 4 copë / kuti 18kg / kuti

Kodi 0807750

Kodi 0223021

Pjesë ndërimi, dyshek me qeliza ajri

Pjesë ndërimi pompë ajri

Kodi 0810078 Filtër për pompë ajri

• I përshtatshëm për kodet 0223005, 0806591, 0808024

Filtër për pompë ajri

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

• Dysheku Anti-Dekubituset me shirita (Kodi. 0806591, 0810160) rekomandohet

për parandalimin dhe trajtimin e zonës decubitus të fazës së dytë.

• Instalohet dhe përdoret lehtë

• Presioni mund të rregullohet në bazë të peshës së pacientit

• Dysheku mund të lahet dhe ka mbulesë që nuk depërton uji

• Pompa mund të varet në krevat me dy ganxho

Dyshek Anti-Decubitus me shiritashirita

Kodi 0806591

Dyshek Anti-Decubitus me shirita dhe pompë ajri

• Garanci: 1 vitë (për pompën e ajrit)

• Mbules me zinxhir nailon dhe PU

• Pesha maksimale e pacientit: 150 kg

• Përmasa: 200 x 95cm

• Paketuar: L51 x W48 x H36 2 copë / kuti 16 kg / kuti

Kodi 0808279

Kodi 0808578

Pjesë ndërimi, dyshek me shirita

Pjesë ndërimi pompë ajri

65


Antidecubitus

Kodi 0810160

Dyshek Antidecubitus me shirita &

vrima ventilimi

Dyshek Antidecubitus me shirita & vrima ventilimi

Përmasa të dyshekut (LxWxH): 190 x 94 x 10 cm

Përmasat e shtesës (LxW): 53 x 94 cm

• Ka të njëjtat karakteristika si Kodi.0806591

• Me dy shtesa anësore për tu fiksuar më mire nën dyshek në krevat

• Ka vrima shumë të vogla në pika të ndryshme, të hapura me

teknologjinë lazer, nuk janë të dukshme, duke lejuar ventilimin e

pacientit dhe pengon lagështinë, antidecibitus

• Me mbulesë me zinxhir

• Ka një rregullator presioni të ajrit, që mund të rregjistrohet sipas

nevojave të pacientit

Përdorim

deri në

180 kg

Kodi 0808024

Të dhëna teknike të pompës

Garanci

Fuqia

Presioni

Alarm

Përmasa të pompës

Pesha

Dyshek Antidecubitus me shirita

I tipit të rëndë - MobiakCare Level II &III Garanci 1 vitë

Dyshek Antidecubitus me shirita

1 vit

230V 50-60Hz

10-70 mmHg

Presion i ulët, ndërprerje të energjisë

L29,1 x W20 x H11,7 cm

2,2Kg

Të dhëna teknike të dyshekut

Përmasa

L200x W85xH15,2 cm

Material

Nailon & PU

Pesha

9Kg

Pesha maksimale e pacientit 180Kg

• Valvol CPR

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

• Dysheku Anti-Dekubituset me shirita (Kodi.0808024) rekomandohet për parandalimin

dhe trajtimin e zonës decubitus të fazës së dytë dhe të tretë.

• Instalohet dhe përdoret lehtë. Presioni mund të rregullohet në bazë të peshës së pacientit

• Funksionimi STATIC e bën atë një dyshek normal

• Dysheku është i pajisur me material kundër rrëshqitjes për siguri

• Dysheku ka qeliza dhe mund të fiksohet në krevat me shiritat.

• Dysheku mund të lahet dhe ka mbulesë që nuk e depërton uji.

• Valvola CPR lejon kalimin e shpejtë të ajrit

• Pompa mund të varet në krevat me dy ganxho

66


Ndënjëse shtesë për tualet

Ndënjëse për tualet me fiksues

Kodi 0808231

Ndënjëse shtesë për tualet 10 cm

• Ndënjëse tualete 10 cm me fiksues

• Pesha maksimale 136 kg

• Paketuar: L73 x W40 x H44 4 copë / kuti 7,5 Kg / kuti

Ndënjëse për tualet me fiksues

Kodi 0808345

Ndënjëse shtesë për tualet 15 cm

• Ndënjëse tualete 15 cm me fiksues

• Pesha maksimale 136 kg

• Paketuar: 44 x W40 x H44 2 copë/kuti 4,6 Kg / kuti

Ndënjëse për tualet me fiksues dhe kapak

Kodi 0808183

Ndënjëse për tualet 10 cm me fiksues dhe kapak

• Ndënjëse tualete 10 cm me fiksues dhe kapak

• Pesha maksimale 136 kg

• Paketuar: L73 x W40 x H44 4 copë/kuti 9 Kg / kuti

Ndënjëse për tualet me fiksues dhe kapak

Kodi 0808184

Ndënjëse për tualet 15 cm me fiksues dhe kapak

• Ndënjëse tualete 15 cm me fiksues dhe kapak

• Pesha maksimale 136 kg

• Paketuar: 45 x W40 x H44 2 copë / kuti 5,4 Kg/kuti

Ndënjëse për tualet me doreza

Kodi 0806702

Ndënjëse për tualet me doreza

• Ndënjëse tualete 10 cm me fiksues dhe doreza

• Pesha maksimale 136 kg

• Paketuar: L55 x W42 x H48 2 copë / kuti 6,8 Kg / kuti

Ndënjëse shtesë për tualet 10cm e butë

Kodi 0808340

Ndënjëse shtesë për tualet 10cm e butë

• Ndënjëse tualete 10 cm

• Prodhuar nga material i butë

• Me mbulesë që lahet dhe që nuk e depërton uji

• Rryp për montim të lehtë në çdo tualet

• Paketuar: L44 x W37 x H52 5 copë / kuti 4Kg / kuti

Ndënjëse për tualet me fiksues përpara

Kodi 0806070

Ndënjëse për tualet 10 cm me fiksues

• Ndënjëse tualete 10 cm me fiksues përpara

• Paketuar: L57 x W45 x H46 3 copë / kuti 10,50 Kg / kuti

67


Tualeta

Kodi 0806620

Tualeta ble

Tualeta Fikse

• Garanci 1 vitë

• Karike me uturak që shkëputet për përdorim të lehtë

• Nuk dëmtohet nga uji

• Ngjyrë ble

• Paketuar: L67 x W62 x H92

50cm 50cm 60cm 48-58cm 113,0kg

Kodi 0809176

Tualet çeliku fikse ECO

Tualet çeliku fikse ECO

• Garanci 1 vitë

• Rregjistrohet në lartësi

• Ngyra Gri

46cm 40cm 62cm 41-56cm 7,0kg 110,0kg

Tualet e rregjistrueshme

Kodi 0809155

Tualet e rregjistrueshme

• Garanci 1 vitë

• Rregjistrohet në lartësi

• Skelet i rregjistrueshëm

• Disponohet me pjesë plastike gri ose të bardha

• Paketuar: L50 x W20 x H78 1 copë / kuti 9Kg / kuti

45cm 41cm 55cm 42-52cm 7,0kg 90,0kg

Kodi 0809156

Tualet e rregjistrueshme me rrota

Tualet e rregjistrueshme me rrota

• Garanci 1 vitë

• Frena në rrotat e pasme

• Rregjistrohet në lartësi

• Skelet i rregjistrueshëm

• Disponohet me pjesë plastike gri ose të bardha

• Paketuar: L50 x W20 x H78 1 copë / kuti 9Kg / kuti

45cm 41cm 55cm 49-59cm 8,0kg 90,0kg

Kodi 0809199

Qeska urine për uturak

Qeska urine për uturak

• Për një përdorim

• Për sasi urine 500 ml

• Hermetizojnë erërat dhe shndërojnë urinën në xhel

• Paketuar për 20 copë

68


Tualeta

Përdoret për

pesha deri në

135 kg

Kodi 0808525

• Garanci 1 vitë

• Rregjistrohet në lartësi

Tualet fikse e përforcuar

Tualet fikse e përforcuar

53cm 40cm 40-56cm 135,0kg

Përdoret për

pesha deri në

225 kg

Kodi 0808524

Tualet fikse e përforcuar

Tualet fikse e përforcuar

• Garanci 1 vitë

• Me krahë të rregjistrueshëm

• Rregjistrohet në lartësi

65cm 46cm 80cm 49-60cm 225,0kg

Karrige për transport në banjë

Kodi 0810067

Karike për transport në banjë

• Garanci 1 vitë

• Me bazë me venduza për fiksim më të mirë

• Rregjistrohet në lartësi

• Paketuar: L77 x W48 x H54 2 copë / kuti 13Kg / kuti

70cm 40cm 75cm 43-56cm 100,0kg

69


Karrige për banjë

Karrige për dush

Kodi 0807545

Karrige për dush (stol)

• Garanci 1 vitë

• Rregjistrohet në lartësi

Φ32cm

35-53cm 110,0kg

Kodi 0806505

Karrige për dush (stol)

Karrige për dush

• Rregjistrohet në lartësi

• Paketuar: L60 x W44 x H48 4copë/kuti 11Kg / kuti

50cm 30cm 34-44cm 100,0kg

E përshtashme për

ambiente të vogla

Kodi 0808678

Karrige dushi për montim në murë

Karrige dushi për montim në murë

• Paloset

• Me bazë për montim në murë

• E përshtashme për ambiente të vogla

• Rregjistrohet në lartësi

• Paketuar: L52 x W31 x H44 2copë / kuti 12Kg / kuti

50cm 31cm 38cm 113,0kg

Kodi 0806064

Karrige për dush (me mbështetëse)

Karrige për dush me mbështetëse

• Rregjistrohet në lartësi

• Paketuar: L65 x W51 x H14 4copë / kuti 11Kg / kuti

43-46cm 43-46cm 51cm 30cm 34-51cm 33cm 100,0kg

70


Aksesorë për banjë

E përforcuar !

Kodi 0808523

Karrige për dush për pesha të rënda

(me mbështetëse)

Karrige për dush për pesha të rënda me mbështetëse

Përdoret për

pesha

deri në

225 kg

• Rregjistrohet në lartësi

• Me bazë me venduza për fiksim më të mirë

• Paketuar: L54 x W45 x H69 1 copë / kuti 5 Kg / kuti

40cm 42cm 50cm 30cm 37-50cm 225,0kg

Kodi 0806233 Legen për larje që fryhet

• Paketuar: L50x W31x H30 10pc/ctr 12Kg/ctn

Legen për larje që fryhet

Kodi 0806234

• Me qeskë uji

Legen për larje që fryhet

Legen për larje që fryhet

(me qeskë uji)

Kodi 0808511

Mbrojtëse krahu për të ritur

Mbrojtëse krahu nga uji

• Për të ritur

• Gjatësia 56 cm

Kodi 0808512

Mbrojtëse krahu për fëmijë

Mbrojtëse krahu nga uji

• Për fëmijë

• Gjatësia 45 cm

Kodi 0808513

Mbrojtëse këmbe për të ritur

Mbrojtëse këmbe nga uji

• Për të ritur

• Gjatësia 58,4 cm

Mbrojtëse këmbe për fëmijë

Kodi 0808514

Mbrojtëse këmbe nga uji

• Për fëmijë

• Gjatësia 45 cm

71


Ndënjëse & karrige për banjë

Kodi 0806065 Ndënjëse fikse për banjë

Paketuar: L76 x W28 x H40 5 copë / kuti 11Kg / kuti

Ndënjëse fikse për banjë

40cm 21cm 73cm 100,0kg

Ndënjëse e rregjistrueshme për banjë

Kodi 0808366 Ndënjëse për banjë (e rregjistrueshme në gjërësi)

Paketuar: L70 x W37 x H9 1copë / kuti 3Kg / kuti

67,5cm 26cm 41-62cm 113,0kg

Kodi 0806142 Karrige e rrotullueshme

Paketuar: L75x W50x H35 1 copë/kuti 5Kg/kuti

Karrige e rrotullueshme

40cm 37cm 85cm 37cm 100,0kg

Karrige për banjë e rregjistrueshme Bathtub Chair

Kodi 0808135

Karrige për banjë e rregjistrueshme

Karrige dushi me bazë të rregjistrueshme dhe që përshtatet mbi vaskë nga

737 deri në 787 mm.

45cm 40cm 73,7 - 78,7cm 38cm 113,0kg

72


Aksesorë të ndyshëm

Doreza sigurie për banjë

Kodi 0808587

Kodi 0808588

Dorezë PVC - 41 cm

Dorezë PVC - 54 cm

• Montohen në murë

• Paketuar: L51 x W10 x H28 3copë / kuti 2Kg / kuti

Kodi 0808509

Dorezë sigurie për banjë me venduza

Dorezë me venduza - 40,6 cm

Kodi 0808520

• Montohet shpejtë

• I përshtatshëm për vaska të zakonshme

Suport doreze për banjë

Suport doreze për banjë - 34cm

Dorezë muri e rregjistrueshme

Kodi 0808141 Dorezë muri e rregjistrrueshme ( Foto. A )

(foto. Α)

Dorezë ndihmëse (Reacher)

(foto.Β)

Kodi 0806869 Dorezë ndihmëse (Reacher) ( Foto B )

• Gjatësia 50cm

• Plastike

• Paketuar: L67 x W12,5 x H11 5copë / kuti 1,65Kg / kuti

Uturak Unisex me kapak

Kodi 0809349

Uturak Unisex me kapak

• Me aksesor special për përdorim për femra

• Paketuar: L88 x W28 x H47 40 copë / kuti 8Kg / kuti

Kodi 0809535

Uturak

Uturak

• Përmasa: L37 x W24 x H6 cm

• Paketuar : L78 x W40 x H67 30 copë / kuti 13Kg / kuti

73


Mbështetëse për ecje

Kodi 0809360

Mbështetëse që paloset

Mbështetëse që paloset

• Skelet që paloset

• Rregjistrohet në lartësi

• Paketuar: L54 x W20 x H81 2 copë / kuti 7Kg / kuti

56cm 44,5cm 47cm 75-94cm 110,0kg

Kodi 0806508

Mbështetëse që paloset

Mbështetëse që paloset

• Skelet që paloset me rikthim me leva

• Rregjistrohet në lartësi

• Paketuar: L54 x W20 x H81 2 copë / kuti 7Kg / kuti

Kodi 0807998

53cm 46cm 34cm 77-95cm 100,0kg

Mbështetëse që paloset

Mbështetëse që paloset

• Skelet që paloset me leva me 2 nivele për përdorim të lehtë

• Rregjistrohet në lartësi

• Paketuar: L54 x W18 x H82 2copë / kuti 6Kg / kuti

Kodi 0809396

54cm 44cm 37cm 72-90cm 100,0kg

Mbështetëse për lëvizje “Step-By-Step”

Mbështetëse për lëvizje “Step-By-Step”

• Funksioni i dyfishtë: fix & lëkundje

• Me lëvizje hap pas hapi sipa dëshirës

• Skelet që paloset

• Rregjistrohet në lartësi

• Paketuar: L55 x W28 x H81 4copë / kuti 12Kg / kuti

Përdoret për

pesha

deri në

225 kg

Kodi 0808526

54cm 46cm 34cm 76-93cm 100,0kg

Mbështetëse që paloset

Mbështetëse që paloset

• Skelet që paloset

• Rregjistrohet në lartësi

• Paketuar: L56,5 x W16 x H82 2copë / kuti 7,5Kg / kuti

56cm 44,5cm 49cm 79-98cm 225,0kg

74


Mbështetëse për ecje

Kodi 0806507

Mbështetëse me palosje, me rrota

Mbështetëse me palosje, me rrota

• Rrota 5’’

• Rregjistrohen në lartësi

60cm 47cm 52cm 80-95cm 100,0kg

Mbështetëse për ecje me rrota për fëmijë

Kodi 0808819

Mbështetëse për ecje me rrota për fëmijë

• Rregjistrohet në lartësi

• Paketuar: L61 x W30 x H53 2 copë / kuti 17Kg / kuti

56cm 35cm 35cm 41-51cm 100,0kg

75


Mbështetëse për ecje me rrota

Kodi 0809175

Mbështetëse për ecje Rollator

Mbështetëse për ecje Rollator

• Rollator me frena në doreza

• Me ndënjëse dhe kosh

• Doreza të rregjistrueshme në lartësi

• Paketuar: L62 x W24 x H86 1 copë / kuti 8Kg / kuti

46cm 78cm 52cm 83-93cm 6,0kg 100,0kg

Kodi 0808368

Mbështetëse për ecje Rollator e dyfishtë

Mbështetëse për ecje Rollator e dyfishtë

• Rollator me frena në doreza

• Me ndënjëse dhe kosh

• Doreza të rregjistrueshme në lartësi

• Me mundësi transporti të përdoruesit

• Mbështetëse me drejtim të dyfishtë , që shndëron mbështetësen për ecje

në karrocë transporti

• Me ngyrë të re, të lyer me nanoteknologji për më tepër rezostencë

41cm 60cm 52cm 97-107cm 7,0kg 100,0kg

76


Mbështetëse për ecje me rrota

Kodi 0808717

Rollator me 3 rrota

Rollator me 3 rrota

• Me frena në doreza që rregjistrohen në lartësi

• Me ndënjëse dhe kosh

• Paketuar: L65 x W26 x H70 1 copë / kuti 10Kg / kuti

83-93cm

100,0kg

Mbështetëse për ecje me rrota për riabilitim

Kodi 0810007

Mbështetëse për ecje me rrota për riabilitim

• Me ndënjëse komforte dhe doreza

63cm 85cm 104-120cm 9,0kg 100,0kg

Kodi 0807567

Mbështetëse për ecje Rollator

(Me suprot për parakrahun)

Rrollator me suprot për parakrahun

• Rollator me frena në doreza, ndënjëse dhe kosh

• Me suport për parakrahun

• Rrota të përforcuara

42cm 60cm 100-114cm 12,5kg 100,0kg

77


Bastune

Bastun me mbështetëse bryli

Kodi 0810066

Përmasat e bazës

I rregjistrueshëm në lartësi

Pesha maksimale

Bastun me mbështetëse bryli

22x17cm

77-109cm

100kg

Standart

Kodi 0809361 Bastuna Standart (Foto. 1)

Përmasat e bazës 22x17cm

I rregjistrueshëm në lartësi 73-95cm

Pesha maksimale 100kg

(foto.1)

(foto.2)

(foto.3)

Kodi 0809667 Bastun me Bazë të madhe (Foto. 2)

Përmasat e bazës 22x30cm

I rregjistrueshëm në lartësi 73-97cm

Pesha maksimale 100kg

Kodi 0806510 Dorezë e drejtë (Foto. 3)

Përmasat e bazës 30x21cm

I rregjistrueshëm në lartësi 73-96cm

Pesha maksimale 100kg

Bazë e madhe

Dorezë e drejtë

Bazë konike

(foto.4)

Kodi 0806529 Bastun me Bazë konike (Foto. 4)

I rregjistrueshëm në lartësi 70-95cm

Pesha maksimale 100kg

Për përdorim

për pesha

deri në

225 kg

Kodi 0809772

Kodi 0809771

I rregjistrueshëm në lartësi

Pesha maksimale

• Skelet çeliku

Bastun me 4 këmbë, Bazë e madhe

Bastun me 4 këmbë, Bazë e vogël

74-96cm

225kg

I tipit të rëndë

Bastun me 3 këmbë me bazë konike

Kodi 0807662 Bastun me 3 këmbë me bazë konike

I rregjistrueshëm në lartësi 73-96cm

Pesha maksimale 100kg

78


Bastune metalik

LED

Flashlight

I rregjistrueshëm me bazë. Stand up & elektik dore led

Kodi 0810207 Bastun me bazë stand up

Ngjyra

E zezë

I rregjistrueshëm në lartësi 80-100 cm

Pesha maksimale 100kg

• Elekrtiku i dorës led funksionon me dy bateri AA (bateritë nuk përfshihen)

Alumini, me palosje

Kodi 0809256

Kodi 0806523

Ngjyra

I rregjistrueshëm në lartësi

Pesha maksimale

Me palosje, i zi

Me palosje, bronxi

E zezë ose bronxi

85-95cm

100kg

Alumini, i rregjistrueshëm

Kodi 0809246 I rregjistrueshëm, i zi (Foto. 1)

Kodi 0806520 I rregjistrueshëm, bronxi (Foto. 2)

Ngjyra

E zezë ose bronxi

I rregjistrueshëm në lartësi 59-93cm

Pesha maksimale 100kg

(foto.1) (foto.2)

Përdoret për

pesha

deri në

225 kg

Kodi 0809377 Bastun i tipit të rëndë (Foto 3)

I rregjistrueshëm në lartësi 73,7-96,6cm

Pesha maksimale 225kg

• Skelet çeliku

I tipit të rëndë

(foto.3)

79


Bastuna druri

Kodi 0809398

• Lartësia: 95cm

• Ngjyra: Bronxi

Pesha

maksimale

100 kg

Kodi 0806528

• Lartësia: 95cm

• Ngjyra: E zezë

• Dorezë imitacion nga kockë

Kodi 0806180

• Lartësia: 95cm

• Ngjyra: Bambu

• Dorezë druri

Kodi 0809397

• Lartësia: 95cm

• Ngjyra: E zezë

Kodi 0806524

• Lartësia: 95cm

• Ngjyra: Bambu

• Dorezë imitacion nga kockë

Kodi 0806179

• Lartësia: 95cm

• Ngjyra: Dru are

Dorezë

Rrumbullake

Dorezë

Rrumbullake

Kodi 0806177 Kodi 0807846

• Lartësia: 95cm

• Ngjyra: Dru are e hapur

Stad druri për bastune

(Stad)

• Përmasa (LxWxH): 61x23x65cm

• Kapaciteti 23 bastuna

80


Patericë parakrahu

100kg

Dorezë fikse

C

C

Kodi 0806531 Patericë parakrahu me dorezë fikse (foto 1)

I rregjistrueshëm në lartësi (A) 96 - 119 cm

I rregjistrueshëm në lartësi (B) 76 - 99 cm

100kg

Dorezë e rregjistrueshme

A

B

A

B

Kodi 0806104 Patericë parakrahu me dorezë të rregjistrueshme (foto. 2)

I rregjistrueshëm në lartësi (A) 93 - 125 cm

I rregjistrueshëm në lartësi (B) 75 - 98 cm

I rregjistrueshëm në lartësi (C) 18 - 27 cm

(foto.1) (foto.2) (foto.3)

100kg

Dorezë e rregjistrueshme

Kodi 0806530 Patericë parakrahu e zezë, me dorezë të rregjistrueshme (Foto. 3)

I rregjistrueshëm në lartësi (A) 86 - 117 cm

I rregjistrueshëm në lartësi (B) 66 - 89 cm

I rregjistrueshëm në lartësi (C) 20 - 28 cm

A

B

Kodi 0809783

Kodi 0809782

Kodi 0809781

Patericë parakrahu blu

Patericë parakrahu jeshile

Patericë parakrahu mov

I rregjistrueshëm në lartësi (A) 96 - 119 cm

I rregjistrueshëm në lartësi (B) 76 - 95 cm

Pesha maksimale 100kg

Doreza fikse me ngjyrë

Kodi 0808466

Doreza fikse të përforcuara

Patericë parakrahu blu

A

B

Kodi 0808467

Kodi 0808468

I rregjistrueshëm në lartësi (A) 87 - 102 cm

I rregjistrueshëm në lartësi (B) 66 - 80 cm

Pesha maksimale 125kg

Patericë parakrahu e zezë

Patericë parakrahu jeshile

Kodi 0806665

Patericë parakrahu për fëmijë

Patericë parakrahu për fëmijë blu

A

B

Kodi 0808462

Kodi 0808465

I rregjistrueshëm në lartësi (A) 80 - 112 cm

I rregjistrueshëm në lartësi (B) 63 - 96 cm

Pesha maksimale 110kg

Patericë parakrahu për fëmijë e verdhë

Patericë parakrahu për fëmijë e kuqe

81


Paterica

Standart

Kodi 0806103

Kodi 0806102

Kodi 0806101

Kodi 0809770

Kodi 0809776

Kodi 0809777

Kodi 0809778

Paterica Small (të verdha) - 10 set / kuti

Paterica Medium (të verdha) - 10 set / kuti

Paterica Large (të verdha) - 10 set / kuti

Paterica X Small (gri) - 8 set / kuti

Paterica Small (gri) - 8 set / kuti

Paterica Medium (gri) - 10 set / kuti

Paterica Large (gri) - 10 set / kuti

Pesha maksimale

100kg

• Alumini • I rregjistrueshëm në lartësi

Kodi Përshkrim Lartësia

0806103 Small - I verdhë 94-114cm

0806102 Medium - I verdhë 114-134cm

0806101 Large - I verdhë 134-154cm

0809770 X-Small - Gri 79-93cm

0809776 Small - Gri 93-113cm

0809777 Medium - Gri 113-133cm

0809778 Large - Gri 133-153cm

Përdoret për

pesha

deri në

225 kg

Kodi 0809767

Paterica Medium

I rregjistrueshëm në lartësi 157,5-178cm

Pesha maksimale

• Skelet çeliku

225kg

I tipit të rëndë

Kodi 0809768 Paterica Large

I rregjistrueshëm në lartësi 140-160cm

Pesha maksimale 225kg

• Skelet çeliku

82


Ortopedike

Kodi 0808306 Bërryli i majtë

Kodi 0808307 Bërryli i djathtë

Rregjistrohet në gjatësi 34 - 43,5cm

Ortezë bërryli e rregjistrueshme

Kodi 0806935

Mëngë mbështetëse

Mëngë mbështetëse

Me ajër

Kodi 0809097

Kodi 0809098

Kodi 0809099

Kodi 0806803

• Ortezë me ajër

• E rregjistrueshme

Ortezë për këmbë & kavile

Ortezë- Small (25cm)

Ortezë - Medium (29cm)

Ortezë - Large (33cm)

Ortezë - XLarge (36cm)

Ortezë e lartë

Kodi 0809091

Kodi 0809092

Kodi 0809093

Kodi 0808081

• Ortezë e lartë

Ortezë - Small (25cm)

Ortezë - Medium (29cm)

Ortezë - Large (33cm)

Ortezë - XLarge (36cm)

Ortezë e shkurtër

Kodi 0806941

Kodi 0806942

Kodi 0806943

Kodi 0807684

• Ortezë e shkurtër

Ortezë - Small (25cm)

Ortezë - Medium (29cm)

Ortezë - Large (33cm)

Ortezë - XLarge (36cm)

Ortezë gjuri

Kodi 0807669

• E rregjistrueshme në gjatësi

• E rregjistrueshme

Ortezë gjuri

58,5-73cm

Imobilizues i për kavilen

Kodi 0807789

Imobilizues me ajër për kavilen (ΟΝΕ SIZE)

83


Pajisje mjekësore për klinikë

Kodi 0806420

Krevat egzaminimi

Krevat egzaminimi

• Me mekanizëm për letër

• Me vrimë për fytyrën

• Me mbështetëse të lëvizshme

• Përmasa: 195 x 70 x 70cm

• Paketuar: L197 x W7 3x H15 1 copë / kuti 35kg / kuti

Kodi 0806421

Krevat egzaminimi elektrik

Krevat egzaminimi elektrik

• Me rregjistrim elektrik në lartësi prej 56 deri 93cm

• Me mbështetëse të lëvizshme hidraulike

• Me vrimë për fytyrën

• Përmasa: 195 x 70 x 56 – 93 cm

• Paketuar: L197 x W75 x H30 1 copë / kuti 40 kg / kuti

Ekran diagnostik X-ray Double

Kodi 0806633

Ekran diagnostik X-ray Double

• Përmasa të jashtëme (HxLxD): 52,5x43,5x10,5cm

• Përmasa të brëndëshme (HxL): 43x35cm

Kodi 0223014

Ekran diagnostik X-ray Double

Ekran diagnostik X-ray Double

• Përmasa të jashtëme (HxLxD): 52,5x92,5x10,5cm

• Përmasa të brëndëshme (HxL): 43x84cm

Ekran diagnostik X-ray Triple

Kodi 0806372

Ekran diagnostik X-ray Triple

• Përmasa të jashtëme (HxLxD): 52,5x123x10,5cm

• Përmasa të brëndëshme (HxL): 43x114cm

84


Pajisje mjekësore për klinikë

Shkallë Single step

27,5cm

Kodi 0806542

• Garanci: 1 vitë

Shkallë Single step

38cm

28cm

43cm

28,5cm

Kodi 0806371

Shkallë Double step

Shkallë Double step

• Garanci: 1 vitë

58cm

38,5cm

Kodi 0806467

Paravan Textile (blu)

Paravan Textile

Kodi 0808236

Paravan Textile (i bardhë)

• 3 panele

• Përmasa (WxH): 60x175cm / panel

Portable First-aid kit

Kit për ndihmë të parë

Kit për ndihmë të parë

Kit për ndihmë të parë

për automjete small

për automjete medium

për automjete large

Kodi 0145047 Kodi 0145048 Kodi 0145049

Përmban

Fasho vetëngjitëse, garzë, pads

alkoolike, fasho, shirit ngjitës,

doraçka për një përdorim dhe

gërshërë.

Përmasa: (LxWxH):

18,5x13,5x4,5cm

Përmban

Fasho vetëngjitëse, garzë, pads

alkoolike, fasho, shirit ngjitës,

fasho për akull të thatë, doraçka

për një përdorim, pincë, maskë

CPR dhe gërshërë.

Përmasa: (LxWxH):

23x16x4,5cm

Përmban

Kuvertë izotermike, fasho

vetëngjitëse, garzë, pads

alkoolike, fasho, shirit ngjitës,

fasho për akull të thatë, doraçka

për një përdorim, pincë, maskë

CPR dhe gërshërë.

Përmasa: (LxWxH):

23x15x6cm

85


Bombëla oksigjeni mjekësor

Bombëla alumini

me valvël presioni 25E (full of Ο2)

Kodi 0202023

Vëllimi

Lartësia

Pesha

Kodi 0202024

Vëllimi

Lartësia

Pesha

Kodi 0202018

Vëllimi

Lartësia

Pesha

Bombëla alumini

2 lt

48 cm

4,5 kg

Bombëla alumini

3 lt

59 cm

5,8 kg

Bombëla alumini

5 lt

63 cm

9,2 kg

SPECIFIKIME

Vëllimi (në ujë) Presioni Presioni i testimit Përmasa mm

(Lartësi / Diametër)

Pesha

(bombëla bosh)

Përmasa

(gryka)

2 Lt 200 bar 300 bar 360 ± 3,6 / 111 ± 0,83 2,8 Kg 25Ε

3 Lt 200 bar 300 bar 495 ± 4,9 / 111 ± 0,83 3,8 Kg 25Ε

5 Lt 200 bar 300 bar 525 ± 5,2 / 140 ± 1,05 6,8 Kg 25Ε

Çantë transporti

Kodi 0217000

Çantë transporti për bombël 2 ose 3 lt

Bombël çeliku

me valvël presioni 25E (full of Ο2)

Kodi 0202013

Vëllimi

Lartësia

Pesha

Kodi 0202030

Vëllimi

Lartësia

Pesha

Kodi 0202009

Vëllimi

Lartësia

Pesha

Bombël çeliku

10 lt

98 cm

17,2 kg

Bombël çeliku

16 lt

110 cm

26,15 kg

Bombël çeliku

50 lt

166 cm

72,70 kg

SPECIFIKIME

Vëllimi (në ujë) Presioni Presioni i testimit Përmasa (mm)

(Lartësi / Diametër)

Pesha

(bombëla bosh)

Përmasa

(gryka)

10 Lt 200 bar 300 bar 845 ± 8,5 / 136 ± 1,37 11,5 Kg 25Ε

16 Lt 200 bar 300 bar 845 ± 10 / 178 ± 1,78 23,0 Kg 25Ε

50 Lt 200 bar 300 bar 1485 ± 10 / 229 ± 22,9 57 Kg 25Ε

86


Rregullator oksigjeni mjekësor

Aphrodite

Kodi 0807916

Rregullator oksigjeni “Aphrodite”

• E tipit Clik 25E

• E lehtë dhe përdorim të thjeshtë

• Valvola 25E e domsodoshme

• Mund të vendoset pajisje për lagështi Poseidon

• Rregjstrimi i rrjedhjes: 0,5-1-1,5-2-3-4-5-6-8-10-15lt

Pajisje lagështie Poseidon

Kodi 0807912

Pajisje lagështie

• E projektuar për përdorim në bombëla oksigjeni mjekësor

• Me valvël sigurie

Cilindër alumini

(bosh)

Kodi 0201032

Kodi 0201033

Kodi 0201031

Cilindër alumini 2lt

Cilindër alumini 3 lt

Cilindër alumini 5 lt

Kodi 0128044

Të gjitha bombëlat

janë të çertifikuara

2010/35/EU

Cilindër çeliku 10 lt

Cilindër Çeliku

(bosh)

Kodi 0128036

Kodi 0128028

Cilindër çeliku 16 lt

Cilindër çeliku 50 lt

Valvël 25E

Kodi 0216027

Valvël 25E

Kodi 0134001 Dorezë mbrojtëse plastike

• Për transport të bombëlave 2 - 10 lt

Kodi 0216024 Kapak metalik mbrojtës

• Kapak metalik mbrojtës për valvëlat e bombëlave 2 - 50 lt

Dorezë mbrojtëse plastike

Kapak metalik mbrojtës

87


Pjesë ndërrimi

Tapa

Kodi 0807861

Kodi 0808495

(për bastune me 3 dhe 4 këmbë)

Tapa të tipit gri 1,3 cm

Tapa të tipit të zeza 1,3 cm

Kodi 0806444

Kodi 0806445

Tapa të tipit të zeza 1,6 cm

Tapa të tipit të zeza 1,8 cm

(për bastune druri)

Kodi 0808651

Tapa të tipit gri Medium 1,9 cm

(për bastune metalik)

Kodi 0809363

(për paterica & bastune metalik)

Tapa të tipit të zeza Medium 1,9 cm

Kodi 0808652

(për paterica & mbështetëse bërryli)

Tapa të tipit të verdha Large 2,2 cm

Kodi 0808677

(për paterica & mbështetëse bërryli)

Tapa të tipit të zeza Large 2,2cm

(për paterica & mbështetëse bërryli & bastune metalik)

Kodi 0809364

Tapa të tipit të zeza Large 2,2 cm

Kodi 0809553

Tapa të tipit gri 2,8 cm

(për mbështetëse për ecje)

Kodi 0808653

Tapa të tipit gri 2,8 cm

(për karrige dushi)

88


Pjesë ndërrimi

Pjesë ndërrimi

Kodi 0808645

Pjesë ndërrimi për dorezë paterice - gri

Kodi 0808646

Pjesë ndërrimi për dorezë paterice bërryli -gri

Kodi 0808213

Pjesë ndërrimi për dorezë paterice - e verdhë

Kodi 0808214

Pjesë ndërrimi për dorezë paterice bërryli - e verdhë

Suport mbështetës

Kodi 0808777

Suport mbështetës

• për ndënjëse banje (kodi 0808366)

89


• Kopjimi dhe riprodhimi i produkteve MOBIAK SA pa lejen e kompanisë është i ndaluar.

• Katalogu që keni në duart tuaja , zhvlerëson katalogun e mëparshëm.

• Nuk mbajmë përgjegjësi gabime shtypi

Produktet mund të ndryshohen pa njoftim paraprak.

Ju lutemi për informim tuaj për modelet aktuale vizitoni MOBIAK’s website.

www.mobiakcare.gr

ose kontaktoni departamentin e eksportit në

medicalexports@mobiak.gr

(tel: 0030 28210 632222)

© 2015 MOBIAK S.A. All rights reserved

G. E. M.

contact message

site

phn

www.youtube.com

90


PËRMBAJTJA

Faqe

15 R&D

16 Oksigjenoterapi - Aparate për prodhim oksigjeni

20 Aksesorë konsumi për oksigjenoterapi

21 Nebulizator - aksesorë për nebulizator

23 Pajisje CPAP / BiLEVEL - Aksesorë

28 Oksimetër

29 Pelena

30 Produkte për reabilitim - fisioterapi

31 Karroca për invalidë

44 Karroca për invalidë elektrike

47 Scooter

48 Aksesor për karroca për invalidë

51 Krevate Home care (manual)

55 Krevate spitalor

56 Aksesorë për krevate

57 Krevate Home care (elektrik)

59 Aksesor për krevate

60 Dyshekë

61 Dyshekë

62 Jastëqe

63 Jastëqe

65 Dyshekë Antidecubitus

67 Ndënjëse shtesë për tualet

68 Tualet

70 Karrike për dush

72 Karrike & stola për dush

73 Doreza mbështetëse për krevate

74 Mbështetëse për ecje

75 Mbështetëse për ecje me rrota

78 Bastune

81 Patericë për brryl

82 Patericë për nën krah

83 Ortopedike

84 Pajisje mjekësore për klinikë

86 Bombëla oksigjeni mjekësor - Flowmeters

88 Pjesë ndërrimi

91


1977

1981

Emmanouil Svourakis,

President & Founder

of MOBIAK S.A.

Themelohet shoqëria

kolektive Blehet shesh

ndërtimi 4.500 m²

në Kathania Akrotiri dhe

makineri me qëllim që të

filloj prodhimi dhe mbushja

e bombëlave me

acetilin, në godinën

e vjetër 800 m².

1977

Shoqëria kolektive

shndërohet në shoqëri me

përgjegjësi të kufizuar,

emërtohet MOBIAK

(nga gërmat e para

të emërtimit në gjuhen greke

ΜΟνάδα Βιομηχανικών Ιατρικών

Αερίων Κρήτης).

Në të njëjtin vitë realizohet

shtesa e godinës me 1.200 m².

Blehen dhe montohen makineritë

për prodhimin dhe mbushjen

e bombëlave me oksigjen.

• Bombëla me Oksigjen

mjekësor për shërbim në shtëpi

92


1983 1986 1994 2000

Hapet dyqani për

shitje me pakicë ne rrugën

M . Boçari në godinë

private (PYROMEDICAL).

Qëllimi i tij ishte që

të pronovoheshin produktet

e MOBIAK në Hania.

Ne vitin 2007 shoqëria private

e drejtuar nga zonja Irini Svuraqi,

shndërohet ne shoqëri

me përgjegjësi të kufizuar,

me pjesëmarje me 50%

në shoqëri, të djalit

të saj Manolit.

Sot PYROMEDICAL zbaton

sistem cilësie ISO 9000 dhe është

e çertifikuar gjithashtu

nga ΕΚΑΠΤΥ për tregëtimin

e pajisjeve mjekësore dhe

produkteve Home care.

ΜOBIAK zgjeron

aktivitetin e saj në degë të

rëndësishme për atë kohë:

a) Shitje dhe mbushje të gjithë

llojeve të gazeve & lëngjeve

b) Shitje & kontroll të të gjithë

llojeve të pajisjeve për fikjen

e zjarrit

M OBIAK modernizon

shërbimin e oksigjenoterapisë

në shtëpi:

a) importon aparate për

prodhimin e oksigjenit

për kujdesin në shtëpi.

b) fillon veprimtarinë

Departamenti i

Shërbimit për pajisjet e

oksigjenoterapisë.

Cert No37939

MOBIAK

aplikon

sistemin e

manaxhimit

të cilësisë ISO 9001.

Themelohet PIROPROSTASIA SH.P.K.

Ka grupin teknik të MOBIAK që realizon

studimet & montimet për mbrojtje

nga zjarri.

93 93


2001 2003 2005

Fillon aktiviteti i

departamentit të tretë të

MOBIAΚ: MOBIAKCARE

( tregëtimi i pajisjeve

mjekësore, produkteve ortopedike

& Home Care).

Blihen dy magazina,

një në Pire (1.100 m²)

dhe një në Selanik

( 700 m² ), me qëllim

shpërndarjen sa më

të mirë të produkteve. Ftillon realizimi i një investimi 5.500.000 €,

në lidhje me shtesën e fabrikës prej 3.500 m².

2.500 m² përdoren për vendosjen e Linjës

së re të prodhimit & zyrave, ndërsa 1.000 m²

përdoren për magazinimin e produkteve.

Linja e prodhimit është një ngs 5 linjat më

të mëdhaja në Europë.

MOBIAK shet në 75 % të tregut grek,

produkte për mbrojtje nga zjarri.

MOBIAK aplikon ISO 13485

(Shpërndarje të produkteve mjekësor dhe

mbështetje teknike & servis në produktet

për oksigjenoterapi).

94


Qëndra shpërndarëse e Greqisë qëndrore,

jugore dhe ishujve, Aspropirgos,

vëndi Nea Zoi, Atiqi.

2006 2007

Blihen magazina

të reja në Athinë

(Asprorigos) dhe në

Selanik (Kalohori), 2.000 m²

dhe 1.300m².

Në Athinë është qëndra

e re shpërndarëse për

Greqin qëndrore, jugore

dhe ishujt dhe në Selanik,

qëndra shpërndarëse për

Greqin e veriut dhe

Ballkanin.

MOBIAK eksporton

në 5 shtete.

Përfundon ndërtimi i

shtesës së madhe

që filloj në 2005.

B ëhet një investim i

ri prej 1.000.000€

për rikonstruksionin e

godinave të vjetra (1.000m²).

MOBIAK aplikon

ISO 14001 për

manaxhimin e ambientit.

Në këtë periudhë në

MOBIAK punonësohen

50 persona.

Qëndra shpërndarëse për

Greqin e veriut dhe Ballkanin,

Ionia , Kalohori , Selanik

95 95


2008 2009

MOBIAKCARE pasuron

katalogun me pajisje

për frymëmarrje për përdorim

të kujdesit në shtëpi:.

a) pajisje të reja për trajtimin e

sindromit të apneas

dhe ventilatorë

b) staf të ri të kualifikuar dhe

të trajnuar për aparatet

e reja

c) departamenti i servisit realizon

mbështetje teknike për

aparatet e reja.

MOBIAKCARE

importon produkte

ortopedike speciale

për shtyllën kurizore.

96


2009 2010

ΜOBIAK aplikon sistemin

e manaxhimit të shëndetit

dhe sigurisë në punë

(OHSA 18001).

Rjeti i eksportit të

MOBIAKCARE shtrihet

në vendet e Ballkanit.

HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

OHSAS 18001:2007

QA-C-510B/12

97


Qëndra shpërndarëse e Greqisë qëndrore,

jugore dhe ishujve, Aspropirgos, Vëndi Magula, Atiqi

Qëndra shpërndarëse e Greqisë veriore dhe Ballkanit,

Arkadhiu 8, Kalohori, Selanik

2011 2012 2013

K atalogu me produktet

e MOBIAKCARE ka më tepër

se 400 produkte.

Ndërtohet qëndra

shpërndarëse e Kretës qëndrore

& lindore në zonën

industriale Iraklio (600 m²).

MOBIAKCARE me

përvojë 38 vjeçare

në përdorimin e oksigjenit

mjekësor projekton

dhe prodhon një aparat për

prodhimin e oksigjenit me

specifikime europiane me

emrin «MOBIAKCARE - Irene».

Themelohet GEM

Fire Fighting Equipment Co., Ltd:

filial i MOBIAK me qendër në

Kinë, që përbehet nga një gup

pune i nivelit të lartë.

GEM realizon kontroll të

vazhdueshëm në çdo lëndë

të parë që importohet

në Greqi.

medical equipment Co., Ltd

98


Cert No37939

SERVICE RECOGNITION

PR 2194027 B-X

HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

OHSAS 18001:2007

QA-C-510B/12

SERVICE SUPPLIER

11/XH107101

SERVICE SUPPLIER

542/11/SNV

MEMBER

2014-2015

BS EN3-7

KM 594785

Portable Fire Extinguisher s

KKI

2013~2014

2015

MOBIAKCARE projekton dhe

prodhon respirator me specifikime

europiane me brand name

MOBIAKCARE.

• Aparate për apnean e gjumit

(Cpap, BiLevel) Morfeus & Ventus

• Oksimetër

• Nebulizator

• Bombël oksigjeni Flowmeters

Katalogu i MOBIAKCARE ka më tepër

se 700 produkte.

Qëndrat shpërndarëse në Athinë e Selanik

zgjerojnë aktivitetin e tyre me ritme të larta .

Gjënden në godina me sipërfaqe të dyfishtë, 5000

m² dhe 4000m² përkatësisht. Të dyja këto qëndra

ofrojnë shërbime për eksport tek bashkëpunëtorët

tanë në rang botëror.

Në këtë periudhë MOBIAK punëson 105 persona

dhe eksporton në më shumë se 50 shtete.

“A Lifetime of Memories”

*Scan for the video

99

© 2015 MOBIAK S.A. All rights reserved 99


Akrotiri, Chania

More magazines by this user