SS_Izvanreden_2018_1

penov

СЪДЪРЖАНИЕ

Дентална практика

AVI Dent

6

Дентален център„Ем Дент“

и „Майл Смайл”

8

Дентална клиника

MG Dental Clinic

10

Дентална клиника

„Миланов”

12

Денталена клиника

„Панов Дентал“

14

Дентална практика

„Д-р Обрешкова”

16

Дентална практика

MAX Dent

18

Дентална практика

„Д-р Бора”, Сърбия

20

2 СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ


СЪДЪРЖАНИЕ

Дентална клиника

„Диамант дент”

22

Екипен дентален мениджмънт

Димитър Шереметски

д-р Александър Милушев

28

СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ 3


Едно завладяващо дуо -

Валди Тотев

и съпругата му

Димитрина Димитрова,

ще бъдат с нас

на тържествената церемония:

„Вдигни очи,

виж този свят,

животът днес върви

напред, а не назад.

Ще се радваме да се видим

на „Зъболекарските

Оскари“, на обединяващия

денталното ни съсловие

празник!

Вдигни очи,

светът е с нас!

Вдигни очи и

знай, ти имаш шанс.”

АБОНАМЕНТЪТ ЗА ПЕЧАТНОТО ИЗДАНИЕ НА „СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ” ЗА 2019 г. ЗАПОЧНА!

ЦЕНА: 60 ЛВ.

Банкова сметка: „Eвър - Николай Пенов” ЕООД

IBAN: BG71RZBB91551006818927, BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк (България) ЕАД

За София! Може да направите абонамент по предварителна заявка на тел. 0888 43 97 18

или на e-mail: ever.sp@abv.bg, sergei.penovv@gmail.com с уговорка за определен ден и час.

Представител на редакцията ще Ви абонира на място.

Можете да се абонирате и на www.dentalworldbg.com


Асоциацията на денталните мениджъри

в България (АДМБ) се включи

в националната дарителска кампания

„ЛОКОМАТ ЗА БЪЛГАРИЯ”

Кампанията е инициирана от д-р Анелия Хохвартер,

родена в България. Тя следва обща медицина

в Плевен и завършва образованието си във Виена,

където живее от 27 години и работи като офталмолог

от 1999 г.

КАКВО Е ЛОКОМАТ

И ЗАЩО Е ВАЖНА ТАЗИ КАМПАНИЯ?

На първо място д-р Анелия Хохвартер е впечатлена

от факта, че общо 95% от всички молби за лечение

на българи в чужбина са за рехабилитация! Рехабилитацията

в България е най-слабото развито звено

в медицината, а тя помага на обществото да има

по-малко хора в неравностойно положение. Статистическите

проучвания показват, че при липса на

съответни мерки, тяхната численост се увеличава,

съответно и разходите по тях.

Локоматът е създаден през 2000 г. Използва се в 50

страни в света, в 150 клиники и е продаден 800 пъти.

Това е робот за лечението и рехабилитацията на

пациенти с цялостна или частична загуба на двигателни

функции, хора болни от множествена склероза,

детска церебрална парализа, пациенти, прекарали

инсулт или претърпели мозъчна травма, както и

с болестта на Паркинсон, с цел да им се помогне да

проходят отново.

Д-р Анелия Хохвартер

демонстрира Локомат

Според д-р Хохвартер

„30 деца (неофициални

данни, дано са повече)

на година се изпращат

за лечение в чужбина за

3-4 седмици от Център

Фонд за лечение на деца

(30 х 15 000 € = 450 000 €

изтичат от България, при

положение, че един Локомат

струва 280 000 € - т.е.

локомат и половина!).”

За контакти с д-р Анелия Хохвартер:

тел: 00436503180966

ahochwarter@hotmail.com

Целта на кампанията е да се закупи Lokomat ProV6,

който е с два модула: за деца и възрастни. Смяната

на модулите отнема 10 минути, така че един ден може

да се работи с деца, а на следващия - с възрастни.

На провелата се от 24 до 27 август т.г. в Боровец неформална

среща на АДМБ по предложение на д-р

Мария Сапункьова бяха закупени много бройки от

книгата „Пътуване” с автор д-р Анелия Хохвартер.

Анелия я издава през 2016 г., а средствата от нея

отиват в подкрепа на кампанията.

Аз не познавам д-р Хохвартер лично, но прочетох

много неща за нея, водихме кореспонденция. От

дистанция ще кажа - Трудно се описва тази жена.

Запознах се и с едно интервю - 10 въпроса към д-р

Хохвартер - публикувано в Блога на българите в Австрия

„Меланж Булгарен”, с автор Елица Ценова.

Авторката отбелязва: „Заради отговорите на тези

десет въпроса знам, че един ден в България ще има

Локомат”..

Сергей Пенов

На церемонията по

награждаването в конкурса

„Дентален мениджър на годината

- „Адмира” очакваме с нетърпение

нашия специален гост д-р Анелия

Хохвартер.

Дарителска сметка

за кампанията „Локомат за България”:

Анелия Петрова Хохвартер

Дарителска кампания “Локомат за България”

IBAN: BG65 UNCR 7000 1522 7289 56 (в лева)

IBAN: BG60 UNCR 7000 1522 7289 49 (в Евро)

BIC (SWIFT): UNCRBGSF

Пълният текст на отвореното

писмо на д-р Хохвартер може да

изтеглите и прочетете ТУК

СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ 5


ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Дентална практика

AVI Dent

„ Формулата ми за работа в

екип е добри работни условия,

приятелска среда. Следене за

проблеми и при наличието на

такива, бързото и своевременното

им решаване. Мотивиране на

екипа за взаимно подобряване на

комуникацията.

6 СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ


УЧАСТНИК: Д-Р ИВО ЦВЕТКОВ

Лекар по дентална медицина, управител на Дентална

прак тика „Ави Дент” - АГППМПДМ ООД.

Придобита квалификация в МУ - ФДМ - Пловдив

(2007 г. - 2013 г.)

Практиката е фамилна, обновена и основана като

Дентална практика „Ави Дент” през 2013 г.

За период от 5 години до днес практиката постоянно

ин вес тира в нови, по-добри и по-авангардни материали

и методи за лечение. Постоянно се посещават

курсове за квалификация, търси се нова апаратура,

повишаваща качеството на дейността и улесняваща

хората, работещи в практиката.

Стратегията за развитие предвижда „продължаване

на пътя както досега, посещаване на курсове, инвестиране

в хора, машини и материали, наемане на

персонал - дентални лекари и помощен. Квалифициране

чрез курсове на денталните лекари в определени

насоки в денталната медицина. Разширяване

на площта на дейност, инвестиране в профилирана

клиника.”

Според д-р Цветков практиката се отличава с: мултидисциплинарен

подход към пациентите, възприемане

на пациентите като едно цяло, а не само като

един зъб, търсене на основите на проблемите, а не

само замазване на резултатите от тях; проследяване и

стриктно изготвяне на индивидуален план за лечение

и/или профилактика; отделяне на достатъчно време

за добро информиране на пациентите. Прилагат

се по-иновативни и съвременни методи на лечение,

комбинация на плана за лечение с други части от медицината

и други медицински специалисти (Боуен

терапия, хипноза, психология). Налице е желание и

инвестиция за работа само с висококачествени материали

и работа със зъботехнически лаборатории, работещи

с такива.Взаимодействие с колеги извън денталната

практика и постигане на перфектна колаборация,

непрестанно търсене на обратна информация

от пациенти чрез разговор или провеждане на анкети.

Д-р Цветков посещава курсове по дентален мениджмънт

- конференциите на АДМБ през последните

3-4 години, редица семинари на тема маркетинг и

мениджмънт, „Клинична комуникация - Етика и

ефективност във взаимоотношенията с пациентите”,

„A dental management program for practice growth and

stability” - Jennifer de St. George.Чете допълнителна

бизнес литература.

Формулата за работа в екип на д-р Цветков е „добри

работни условия, приятелска среда. Следене

за проблеми и при наличието на такива, бързото и

своевременно им решаване. Мотивиране на екипа за

взаимно подобряване на комуникацията.

Всички проблеми се обсъждат вербално и се решават

вербално.”

В практиката се работи в колаборация с колеги и се

прилага мултидисциплинарен подход, защото, по

думите на д-р Цветков, „устната кухина е балансирано

състояние, което зависи от множество фактори.

Проблемът рядко е само един зъб, което води до

желанието ни за установяване на първопричините за

възникналия проблем чрез провеждане на обстойна

анамнеза и разпит, и чрез мултидисциплинарен подход

да възстановим баланса в устната кухина и от

там, респективно в цялото тяло”.

Слоган: „С грижа за усмивката Ви”

Екип: 5 души.

Дентална практика „AVI DENT”

Пловдив, ул. „Карловска” 24, партер

Сайт: www.avi-dent.com

СТОМАТОЛОГИЧЕН СЪВЕТИ на зъболекаря СВЯТ 7


ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Дентален център „Ем Дент”

Международен дентален

център „Май Смайл”

● К АТ ЕГО Р И Я ●

К ЛИНИК А

ДЕНТАЛЕН МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА

„Отличават ни познанията

в областта на ортодонтията,

отношението към децата и

съответно ранното ортодонтско

развитие и профилактика,

достъпът до най-високите

дигитални технологии.

8 СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ


УЧАСТНИЦИ: Д-Р МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА

Д-Р ЙОАВ МАЗОР

Д-р Магдалена Николова е лекар по дентална медицина,

мениджър на Дентален център „ЕмДент” и Международен

дентален център „Май Смайл”.

Придобита квалификация в МУ - ФДМ - Пловдив

(1998 г. - 2004 г.)

Д-р Йоав Мазор е от Израел, преподавател в катедра

Ортодонтия в Университет Хадаса в Йерусалим. Има

интерес към въвеждане на нови методи и средства в

областта на ортодонтията. Главен ортодонт към детската

болница в Тел Авив. Частна практика My smile

в Тел Авив. Съсобственик на MY smile в Бургас. Случайно

или не, името на практиката му в Тел Авив

съвпада с първите имена на двамата собственици MY

smile (Magdalena и Yoav), поради което и центърът в

Бургас идва със своето име. Доктор Мазор е познато

име в България за ортодонтите, поради множеството

курсове, които провежда тук от години. Естествено д-р

Николова също е негов възпитаник. В последните няколко

години д-р Мазор е посветил времето си на разработване

и усъвършенстване на INDICAD системата.

Тя съчетава новостите в стоматологията, а именно

сканиране, планиране 3D принтиране с традиционната

ортодонтия с цел намаляване грешките при планиране

и провеждане на ортодонтското лечение. За д-р Мазор

MY smile в Бургас трябва да бъде основният център за

INDICAD системата за Европа и света.

„ЕмДент” е открит в Шумен през 2013 г. В града това

е първата по-различно структурирана практика. Към

настоящия момент разполага с 4 стола, 2 кабинета за

възрастни и два за деца, голяма чакалня и прилежащи

спомагателни стаи.

„Май Смайл” е открита през 2017 г. с партньорството

на д-р Йоав Мазор (Израел). Силно ортододонтски насочена.

Разполага с 2 кабинета за възрастни, 2 стола за

деца (под 8 и над 8 г.), ортодонтски 3D офис, зала за

лекции с 20 места, голяма чакалня и прилежащи спомагателни

стаи.

Развитието за периода 2013 - 2017 г. е устойчиво. „Ем-

Дент” се увеличи по размер в сравнение със създаването

си.

Стратегията за развитието на Международния дентален

център „Май Смайл” е в областта на ортодонтията,

естетиката и детската дентална медицина и превръщането

му в ортодонтски център с международна позиция

и реноме.

По думите на д-р Николова „отличават ни познанията

в областта на ортодонтията, отношението към децата и

съответно ранното ортодонтско развитие и профилактика,

достъпът до най-високите дигитални технологии”.

Д-р Николова посещава курсове по мениджмънт и

маркетинг, организираните от АДМБ лекции и курсове.

- Любимият ми спомен от курс е безплатно избелване

на зъбите на булка. След това всички шаферки се наредиха

на опашка за избелване на техните, споделя тя.

В практиките се работи по протоколи.

Д-р Николова публикува статии на тема „Детска профилактика,

хигиена при ортодонтско лечение”, „Развитие

на детски зъби”, „Първи проблеми, свързани със

зъбите”, съвети в сайта на Power FM във връзка с участие

в предаването „Искам нов живот”, има присъствие

в здравна рубрика за 6 месеца в радио „Форте”.

Слоган: „Усмивката е най-красивото нещо, което можеш

да носиш”

Екип: 19 души

• ДЦ „ЕмДент”

Шумен, пл. „Ал. Стамболийски“ 8

• МДЦ„Май Смайл”

Бургас, ул. „Вардар” 26, ет. 1 и 2

Сайт: https://www.mysmile.bg/

СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ 9


ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Дентална клиника

MG Dental Clinic

● К АТ ЕГО Р И Я ●

К ЛИНИК А

ДЕНТАЛЕН МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА

„Притежавам стремеж за

непрекъснато подобряване

на качеството на работа и

обслужване на моите пациенти.

Стремежът ми е да лекуваме

все по комплексни пациенти,

използвайки най-новите

методи, средства и подходи.

10 СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ


УЧАСТНИК: Д-Р МАРИАН ГРЪНЧЕВ

Лекар по дентална медицина, собственик и управител

на MG Dental Clinic.

Придобита квалификация в МУ - ФДМ - София

(1998 г. - 2004 г.).

MG Dental Clinic отвори врати като естествено

продължение на дентално студио „Д-р Грънчев”.

„Появата бе породена от нуждата за разширяване

на практиката ми с цел приемането на увеличаващия

се брой пациенти и нуждата от повече пространство

за разполагане на апаратурата, с която

работим”, споделя д-р Грънчев.

През 2011 г. започва оборудване и на втори кабинет

и на самостоятелна стерилизационна. Инвестирано

е в апаратура за осигуряване на висококачествено

лечение - последно поколение

дентален рентген с фосфорни плаки, оперативен

микроскоп и др. През 2014 г. е закупено и помещение

в съседство, което вече е част от денталната

клиника и позволява увеличаването на

работните места.

Д-р Грънчев акцентира: „Притежавам стремеж за

непрекъснато подобряване на качеството на работа

и обслужване на моите пациенти. Стремежът

ми е да лекуваме все по комплексни пациенти,

използвайки най-новите методи, средства и подходи.

Имам за цел наемането, профилирането и

квалифицирането на още лекари и асистенти. За

целта всички посещаваме многобройни курсове и

провеждаме регулярни вътрешни такива. След изчерпване

на капацитета на настоящата практика,

ще се преместим в по-голяма”.

Д-р Грънчев смята, че това, което отличава практиката

му е работата с протоколи за всичко,

стриктното спазване на графика и изготвянето и

обсъждането на индивидуални планове на всеки

комплексен пациент.

Посещавал е курсовете по дентален мениджмънт

на Дженифър де Сейнт Джордж и др. Чете допълнителна

литература по темата.

Работи в колаборация със специалисти.

Слоган: „We know/We care”

Екип: 8 души

Дентална клиника MG Dental Clinic

София, жк „Младост 1“ бл. 143

Сайт: http://mgdentalclinic.com/

СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ 11


СЪДЪРЖАНИЕ

12 СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ


Усещането да си до един голям човек и спортист - Петър Попангелов - е невероятно.

Ставаш сякаш частица от неговия успех.

Правиш равносметка и на твоят гигански слалом през годините - с победи и загуби.

И си казваш: „Да, и аз съм състезател - в моята си дисциплина.

И аз ще предам частица от успеха на другите. И нека бъде искрица!”

СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ 13


ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Дентална клиника

„Миланов”

● К АТ ЕГО Р И Я ●

К ЛИНИК А

ДЕНТАЛЕН МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА

„Стратегията на практиката

е „да задържим нивото, което

сме постигнали”, а отличителна

характеристика „ДНК, геномът и

късметът.

14 СЪВЕТИ СТОМАТОЛОГИЧЕН на зъболекаря СВЯТ


УЧАСТНИК: Д-Р КРАСИМИР МИЛАНОВ

Лекар по дентална медицина, орален хирург, собственик

на Клиника „Миланов” (специализиран

център по имплантология и орална хирургия).

Придобита квалификация в МУ - ФДМ - София

(1990 г. - 1996 г.).

Придобита специалност по орална хирургия, София

(2008 г. - 2012 г.)

Д-р Миланов разказва: „Частната ми практика

стартира през 1996 г. след дипломирането ми в

малък кабинет в Русе. Идеята за Клиника „Миланов”

се роди с натрупването на опита. Изгревът

на клиниката се случи през 2016 г., местоположението

е в топ центъра на Русе.

Клиниката е ориентирана специализирано в областта

на оралната хирургия и имплантология.

През 2016 г. започнахме в едното крило на клиниката

двама души - аз и денталният ми асистент.

Към днешна дата в клиниката работят девет

души”.

Д-р Миланов е член на УС на БЗС - Русе от 2009

до 2017 г.; член на Сдружението на оралните и

лицево-челюстни хирурзи в България, на Асоциацията

на денталните мениджъри в България и на

IIF - Мюнхен. Има двугодишна специализация по

имедиатна имплантология - BCS - Master Class,

Рrof. Ide - Germany, както и множество квалифика-

ционни курсове в областта на оралната хирургия,

имплантологията и пародонталната хирургия.

Стратегията на практиката е „да задържим нивото,

което сме постигнали”, а отличителна характеристика

„ДНК, геномът и късметът.”

В клиниката работят 9 души: 2 зъболекари, 3

рентгенови лаборанти, 1 хигиенист, 1 рецепционист

и 2 дентални асистенти.

„Работя с ортодонт, детски стоматолог и болница

„Медика” - Русе, „Александровска болница” - София.

Мултидисциплинарният подход винаги носи

най-добрите резултати”, убеден е д-р Миланов.

Работата по протокол е задължителна в клиниката.

Д-р Миланов има редица публикации в медиите.

Слоган: „Господ ни дава зъби два пъти безплатно,

а третият път се заплаща”.

Екип: 9 души

Дентална клиника „Миланов”

Русе, пл. „Възрожденски” № 6, ет. 2

www.drmilanov.com

СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ 15


ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Дентална клиника

„Панов дентал“

● К АТ ЕГО Р И Я ●

К ЛИНИК А

ДЕНТАЛЕН МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА

„Дълбоко убеден съм, че

дигиталните технологии могат и

трябва да вървят ръка за ръка

със задълбочения клиницизъм и

детайлния професионализъм.

16 СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ


УЧАСТНИК: Д-Р ПАВЕЛ ПАНОВ

Лекар по дентална медицина, собственик на Дентална

практика „Панов Дентал”.

Придобита квалификация в МУ - ФДМ - София (1992

г. - 1998 г.). Професионална практика: 20 години.

Д-р Панов е член и зам.-председател на БДЕС (Българско

дружество по естетична стоматология), на асоциация

СДМ (София дентал мийтинг), асоцииран член

на Европейската академия по естетична стоматология

(EAED).

Участвал е в множество конгреси в страната и чужбина

с лекции и практически курсове и продължава тази

дейност.

Участва многократно в конкурса „Усмивка на годината”

и печелили първа награда в редица категории.

Дентална практика „Панов Ден тал” е създадена през

1998 г. в София. Д-р Панов работи сам с един дентален

асистент. 4 години по-късно екипът се разраства - 2 лекари

и 2 сестри в два кабинета. Преди 10 г. се практиката

се премества в ново, просторно и създадено за целта

помещение, където е и до днес.

- През последните 5 г. работих много упорито - споделя

д-р Панов - за да създам малък, но изключително добре

подготвен и синхронизиран екип. Въведох протоколи

и правила за всяка манипулация и ситуация. Направих

програма за много добро оборудване на практиката, която

изпълнихме още през 2012 г.

Голямо внимание отделям на начина на описване на всяка

извършена манипулация и надеж д ното съхранение

на тези данни.

От 7 години имаме фотограф, като част от екипа ни и

смятам, че тази позиция е изключително важна за всяка

практика.”

Според д-р Панов най важната стратегия е дигитализирането

на цялата практика. Планът е в края на 2019 г. да

завърши важната част от този цикъл, като се свържат

всички звена, участващи в лечението. „Дълбоко убеден

съм - акцентира д-р Панов - че дигиталните технологии

могат и трябва да вървят ръка за ръка със задълбочения

клиницизъм и детайлния професионализъм. Вярвам, че

това е начинът, чрез който ние, зъболекарите, можем да

бъдем много минимално инвазивни към своите пациенти,

без да им нанасяме щети и да се радваме на едно

добре планирано и дълготрайно лечение”.

- Приемам себе си за нормален зъболекар като всички

колеги. Отделям много време за планирането на всеки

клиничен случай и перфектното съгласуване с останалите

колеги и партньори, които ще бъдат включени в него.

Опитвам се да бъда много задълбочен в това, което

правя.-разкрива д-р Панов.

По думите му „Атмосферата в практиката е много спокойна

и весела, стремим се да се отнасяме така и с пациентите

си. На тях трябва да им е комфортно. Бих казал,

че ме отличава фактът, че винаги искам да направя нещо

различно и емоционално за хората, с които работя.”

Според д-р Панов „виновни” за успеха му през тези 20

г. на първо място са пациентите, които са повярвали в

него и екипа му и са поверили здравето и поддръжката

на зъбите си на тях. Много от пациентите на „Панов

Ден тал” са от 10-15 и повече години.

В практиката има 3 кабинета, оборудвани за определени

манипулации (за определена специалност) с всичко необходимо.

Залага се на мултидисциплинарния подход.

„Един лекар, колкото и да е добър, не може да обхване

всички части от нашата професия. Работим и с няколко

партньорски клиники в страната”, казва д-р Панов.

Посещавал е множество практически и теоретични курсове

на тема протетика, естетика, оклузия, керамични

фасети, пародонтология, имплантология, дигитален

дизайн, дигитални технологии, фотография, директни

и индиректни възстановявания, интердисциплинарно

планиране и лечение и др. Повечето в чужбина и някои

в България.

Посещавал е и курсове по дентален мениджмънт. Според

него „до тези изводи сме стигнали и ние, само че

по-бавно, по архаичния път”.

Чел е много книги на тема управление и финансиране

на малкия и среден бизнес, основи на малкия бизнес и

др. По думите му „отличният бизнес е предлагането на

супер продукт (услуга) с перфектен сервиз!!!”

Публикувал е статии, давал е интервюта по телевизията.

Преди година д-р Панов създава Mind Factory - малък

офис, място за обучение на малки групи до 10 човека - с

възможност за демонстрации и оперативен микроскоп.

Място за споделяне на знания, за упражняване на определени

техники и за изследване на нови предизвикателства.

Само 8 месеца след отварянето му той е убеден, че

проектът е много успешен.

Слоган: „Усмивката променя живота”

Екип: 9 души

Дентална клиника „Панов дентал”

София, ул. „Отец Паисий” № 47

www.panovdental.com

СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ 17


ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Дентална практика

„Д-р Обрешкова”

Център за рентгенова

диагнастика

● К АТ ЕГО Р И Я ●

К А Б И Н Е Т

ДЕНТАЛЕН МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА

„Обичам реда и дисциплината.

При нас пациентите се лекуват

дълго - години. Ако няма ред, би

настанал огромен хаос. Обичам

новостите и ги въвеждам веднага.

18 СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ


УЧАСТНИК:

Д-Р ИВАНКА ОБРЕШКОВА -ПАШОВА

Лекар по дентална медицина, управител на „ИПА-

ПМДП - Д-р Обрешкова - Иванка Пашова” ЕООД и

на „Център за рентгенова диагностика” - МДЛ - ООД,

гр. Бургас.

Придобита квалификация във ФДМ - София (1976 г.)

Придобита специалност по Обща дентална медицина

във ФДМ - София (1983 г.)

Първата година след завършване д-р Обрешкова работи

по разпределение в родния си град Кубрат - Районна

болница - стоматологично отделение, след това - 3 години

в Стоматологична поликлиника в Бургас.

Професионалният й път продължава в Шумен - Работническа

болница - стоматологичен кабинет СМК - 6

години.

- От есента на 1986 г. отново се преместихме в Бургас

и след конкурс бях назначена на работа в Стоматологична

поликлиника - поливалентно отделение, до края

на 1991 г., като през последната година изпълнявах

длъжността главен лекар - споделя тя.

1 юни 1992 г. отбелязва началото на работата й в частен

стоматологичен кабинет - един от първите в Бургас.

Той е разкрит в помещение под наем със собствен

стол, юнит и оборудване, закупено с кредит. През 1998

г. практиката се премества в собствено помещение

- закупено отново с кредит. През 2004 г. следва ново

разширение - с втори кабинет, в нова сграда. В нея е закупено

и второ помещение за рентгенов кабинет - в съдружие.

Оборудването - ортопантомограф, телерентгенограф

и кугел. През 2008 г. е разкрит втори рентгенов

кабинет в друг район на Бургас - с ортопантомограф и

кугел.

- Направихме сайт „Дентал Бургас” - там качваме всички

дигитални снимки. Много улесни работата ни както

и достъпа на колегите до рентгеновите снимки на техните

пациенти. Всеки пациент също получава достъп до

собствените си снимки и може да ги разгледа или изтегли

при нужда - акцентира тя.

Инвестициите не спират - през 2015 г. е разкрит нов

кабинет в центъра на Бургас, оборудван с 3D техника

PLANMECA Pro Max класик. През 2018 г. отваря врати

и нов кабинет в същата сграда, оборудван с две работни

места на Сирона - INTEGO и пр.

Растежът е - от самостоятелен кабинет с обща стоматология,

до обособена ортодонтска практика. Резултатът

- в момента практиката разполага с 3 отделни кабинета,

3 рентгенови кабинета, разположени на стратегически

и комуникативни места в Бургас, което е удобно и

за пътуващите от близките населени места.

- Обичам реда и дисциплината. При нас пациентите се

лекуват дълго - години. Ако няма ред, би настанал огромен

хаос. Обичам новостите и ги въвеждам веднага

- определя тя своята отличителна черта.

Посещава курсове по дентален мениджмънт и маркетинг,

чете бизнес литература.

Налага мултидисциплинарен подход, работи по протоколи.

Слоган: „Повече красиви усмивки за един по щастлив

живот”

Екип: 9 души.

Дентална практика „Д-р Обрешкова”

Бургас, ул. „Княз Борис I” № 2,

ет. 1, к-т 4

Сайт: www.dr-obreshkova.com

www.dentalburgas.com

СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ 19


ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Благородната кауза

на д-р Радослав Таков

и д-р Станимир Банчев

е реализирана

Както вече в. „Стоматологичен свят“ писа, съвсем

наскоро тандемът д-р Радослав Таков и д-р Станимир

Банчев издаде свой диск, озаглавен „Песни

от приятели за приятели”.

Дискът бе с благородна кауза - да подпомогне

страдащите от рак на гърдата.

Зъболекарите призоваха: „Молим всеки, получил

този диск, да отдели според възможностите си

финансови средства за хората, които се борят за

живота си“.

Призивът бе чут, целта и благородната кауза бяха

реализирани. Събраната от дисковете сума е 2850

лв. Тя бе дарена преди дни от д-р Таков на дете,

което се казва Иван и е с остеосарком. Майка му е

починала от рак на гърдата. Бащата Валери Маздрашки

в момента не работи, а се грижи за Иван.

Детето е на химиотерапия с оперирана (изкуствена)

раменна става.

Д-р Радослав Таков и д-р Станимир Банчев изказват

искрената си благодарност към всички колеги,

които подкрепиха кампанията.

В писмо до д-р Таков г-н Маздрашки допълва:

„Много Ви благодарим за оказаната финансова

помощ. Благодарение на тази помощ успяхме да

изпратим парафиновите блокчета от изваденият

тумор при операцията в Германия. От Германия

потвърдиха резултата от хистологията от Пирогов.

Туморът е умъртвен на 100% от предоперативната

химиотерапия.

Мнението от хистологията на Германската лаборатория

е определящо за последващата следоперативна

химиотерапия. По този начин се прие

протоколът за лечение за отличен резултат и курсовете

химиотерапия от 14 (при некроза на тумора

до 80%), да са 8 курса.

Поздрави!”

За онези от вас, които желаят да продължат

благородната кауза, публикуваме личната

банкова сметка на бащата

Валери Маздрашки:

IBAN: BG85BPBI79401074249501.

20 СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ


Реставрацията

на купола

в Преображенския

манастир

Реставрацията на купола в Преображенския манастир

е в ход. Реставраторите са над скелето от снимката.

Преди 2 години АДМБ подпомогна кампанията

„За реставрацията на Преображенския манастир”.

СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ 21


ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Дентална практика

MAX Dent

● К АТ ЕГО Р И Я ●

К А Б И Н Е Т

ДЕНТАЛЕН МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА

„Можем да сравним нашето

развитие с растящо дърво. Имаме

здрави наследствени корени

от предишните поколения и

стабилен ствол днес. За сегашния

и бъдещ растеж разчитаме и на

младите, смели разклонения

22 СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ


УЧАСТНИК: ВЕСЕЛКА ХРИСТАМЯН

Лекар по дентална медицина, управител на АИПППДМ

„MAX dent” - д-р Христамян.

Придобита квалификация в МУ - ФДМ - Пловдив

(1984 г. - 1989 г.).

Магистър по дентална медицина, магистър по медицина,

по здравен мениджмънт, по приложна психология.

Старши ординатор в клиника по ЛЧХ на УМБАЛ „Св.

Георги” - Пловдив, преподавател към Катедра по ЛЧХ

на МУ - Пловдив.

Д-р Христамян е член на EACMF, на Сдружение на

ЛЧХирурзи в България, Сдружение на оралните хирурзи,

Българско научно дружество и др.

Има 29 години професионален опит.

Автор и съавтор е на над 30 публикации в национални

и международни медицински издания и конгреси.

- След дълги години на професионални предизвикателства

и една мечта - споделя д-р Христамян, реших

че мога да реализирам моето виждане за управление

и развитие на дентален кабинет/практика. Идеята бе

да изградим фамилен професионален екип. Днес съм

щастлива, че мога да бъда партньор и съветник на хората

от този екип. Можем да сравним нашето развитие

с растящо дърво. Имаме здрави наследствени корени

от предишните поколения и стабилен ствол днес. За

сегашния и бъдещ растеж разчитаме и на младите,

смели разклонения - новите попълнения на екипа.

Денталната практика стартира през 2013 г. От 2015 до

2016 г. към екипа се включват още хора. Разширява се

диапазонът на лечебна дейност и пр. От 2016 г. практиката

става партньор на специализирана логопедична

клиника „Логоритъм” - Пловдив. През 2018 г. един от

младите членове на екипа създава и започна да управлява

самостоятелна дентална практика”.

По думите на д-р Христамян „Стратегията за развитие

е професионално и личностно развитие на екипа и увеличаването

му, както и в доизграждането на индивиду-

ално, специализирано, разпознаваемо лице на нашата

практика, което би осигурило потенциал за растеж и

привличане на допълнителни пациенти”.

- Мисля - разкрива д-р Христамян - че създаването на

център за лечение на лицевата болка ще ни утвърди

като новатори в това направление в града ни. Презентирането

и увеличаването на специфичната дейност по

извличане, съхранение, а на по-късен етап и прилагане

на лечение със стволови клетки от зъбни тъкани, е друга

добра възможност за развитие на специализирана

дейност и оборудване в практиката.

Отличителна черта: „Аз съм завършен лицево-челюстен

хирург и имам неординерен подход към лечебния

процес. Старая се да го предам на лекарите от екипа.

Затова и консултативната дейност при нас е широко застъпена.

В нашата дентална практика пациентът е едно

цяло. Разглеждаме не само основното оплакване, а

и причинно-следствената връзка с останалите системи

в организма. Често това спасява хора.

Д-р Христамян активно посещава, вече и като член,

всички организирани мероприятия на АДМБ във връзка

с денталния мениджмънт. Чете допълнителна бизнес

литература

Залага на мултидисциплинарния подход. Взаимодейства

си с много партньори. Работи по протоколи.

Слоган: „Максимална отговорност за здравето Ви”

Екип: 4 души

Дентално студио МАХ Dent

Пловдив, ул. „Леонардо Да Винчи” №21

Сайт: https://www.maxdentbg.com/bg/

СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ 23


ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Дентална практика

„Д-р Бора”

● К АТ ЕГО Р И Я ●

К ЛИНИК А

ДЕНТАЛЕН МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА

„Нашата практика е фамилна,

оборудвана със съвременна

апаратура, извършва комплексна

диагностика, предлага лечебни

услуги от специалисти, в приятна и

комфортна обстановка.

24 СЪВЕТИ СТОМАТОЛОГИЧЕН на зъболекаря СВЯТ


УЧАСТНИК:

Д-Р БОРИВОЙЕ ЧИРИЧ, СЪРБИЯ

Управител на дентална практика „Д-р Бора”.

Придобита квалификация в Стоматологичен факултет

- обща стоматология.

Адрес на практиката: ул. „Княз Милош” 11, Пирот,

Сърбия.

Дентална практика „Д-р Бора” е основана през

1992 г. След 5 години практиката се премества на

нова локация и е оборудвана с по-модерни стоматологични

столове и RVG апаратура, която по

това време е първата в Сърбия.

През 2006 г. в клиниката започва работа д-р Предраг

Чирич, а от 2007 г. д-р Саня Радойчич-Чирич.

През 2015 г. е отворена нова дентална практика на

ул. „Княз Милош” 11, а от 2016 г. към екипа се

присъединява и д-р Дарко Чирич.

През 2015 г. практиката е оборудвана с нова апаратура,

отделни кабинети за хирургия и отделен

рентген за дигитална диагностика и 3D ортопантомография.

През 2016 г. д-р Предраг Чирич завършва специализация

по орална хирургия, а в началото на 2018

г. д-р Саня Чирич завършва ортодонтия.

Практиката предлага специализирани услуги от

всички области на денталната медицина - естетика,

ендодонтия, пародонтология, имплантология,

детска дентална медицина и др.

Плановете са през 2019 г. д-р Дарко Чирич да започне

специализация по ортопедия.

Стратегията на практиката - да прерасне в в поголяма

клиника и да бъде отворена собствена зъботехническа

лаборатория.

Отличителна характеристика на практиката е, че

е семейна, оборудвана със съвременна апаратура,

извършва комплексна диагностика, предлага лечебни

услуги от специалисти, в приятна и комфортна

обстановка.

Работи се по протоколи - за поведение и комуникация,

за екип на работа и др.

Слоган: „Пътят към здрава и красива усмивка започва

от нас”

Екип: 5 души

Дентална практика „Д-р Бора”

Пирот, Сърбия, ул. ”Княз Милош” №11

Сайт: www.drbora.co.rs

СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ 25


ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Дентална клиника

„Диамант дент”

● К АТ ЕГО Р И Я ●

К ЛИНИК А

ДЕНТАЛЕН МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА

„Съвкупността от лекари

по дентална медицина,

сегментирани в определена

област и максималният набор от

технически средства,

дава на пациентите решение

за всеки случай,

без да е необходимо да напускат

клиниката.

26 СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ


УЧАСТНИК: Д-Р НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Лекар по дентална медицина. Придобита квалификация:

МУ - ФДМ - Пловдив (2005 г. - 2011 г.). Управител

на Дентална клиника „Диамант дент”.

2011-2012 е открит кабинет под наем в Пловдив, а през

2012 г. - втори кабинет под наем в с. Буново (Гоце Делчев).

През 2013 г. кабинетът в Пловдив е изместен на

ново място отново под наем, а през 2014 г. е закупен

собствен кабинет чрез кредит. През 2017 г. чрез втори

кредит стартира създаването на „Диамант дент център”,

който отваря врати в началото на 2018 г.

В момента основният център притежава два филиала.

Целта е те да бъдат увеличени, като следващият да

е по-голям от настоящата клиника. Предвижда се и

закупуването на втори служебен автомобил за трансфер

на пациенти от летището и апартаменти за настаняване.

Като отличителна черта на практиката си д-р Николов

посочва „съвкупността от лекари по дентална

медицина, сегментирани в определена област и максималният

набор от технически средства, което дава

на пациентите решение за всеки случай, без да е необходимо

да напускат клиниката”. По думите на д-р

Николов важно е в работните смени да има колаборация

между отделните специалисти за всеки клиничен

случай, за да не се допускат грешки в лечебната

стратегия.

В клиниката всеки от екипа е запознат с правилника

за вътрешния ред, в който са описани всички протоколи

за работа и поведение. Освен това във всеки кабинет

има разпечатани протоколи за работа.

Екип: 20 души

Дентална клиника „Диамант дент”

Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 60

Сайт: в процес на реконструкция

СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ 27


ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Екипен дентален мениджмънт

За екипното взаимодействие между зъболекар и зъботехник говорят

Д-Р АЛЕКСАНДЪР МИЛУШЕВ, ADM dental care studio”

и ДИМИТЪР ШЕРЕМЕТСКИ, „Шереметски-Дентал-СМТЛˮ

Димитър Шереметски:

Когато се запознахме с д-р Милушев -

това беше преди 22 години - основната

идея в запознанството ни бе не толкова

аз да му направя поръчката, която ми е

възложил и той да използва зъботехническите

ми умения. Основната ни цел

бе да създадем екипност, т.е. да навлезнем

заедно в порблематиката относно конструкциите,

начините на изработката им, естетиката.

Ходехме на курсове - спомням си един - при KaVo, после

при д-р Г. Мьорих, Германия. Имаше много емоции

по време на пътуването, общувахме, сближавахме се.

Д-р Милушев посещаваше клиниката на д-р Мьорих,

аз - зъботехническата лаборатория. Желанието ни бе

да създадем тим, да откриваме слабостите си, да развиваме

силните си страни, да си помагаме. При такива

отношения аз се чувствам сигурен - в инвестициите си,

в работата си, в това, че дори да имам някакъв проблем,

има кой да ме разбере.

И най-важното - когато подтиснеш егото си в екипната

работа, тя става удоволствие!

Д-р Александър Милушев:

Нашата професия е индивидуална, силни

характери сме. Осъзнаваме в един

момент, че трябва да има хора около

нас, с които да бъдем заедно. Човекът

отсреща е важен.

Преминали сме през много перипетии,

Това че с Шереметски вече 22 години сме заедно, е

показателно. Взаимно сме се учили и продължаваме да

се учим, да обсъждаме случаите.

Станахме и семейни приятели. Основното е приятелството.

Зъболекарските и зъботехническите протоколи се

учат, посещаваме курсове, но усещането за човечност

е най-ценното. Така работят и хората, които са с нас -

взаимно си помагат.


Пловдив

ЗА КОГО Е?

ПОВЕЧЕ

Ако управлявате дентална практика и:

Имате поток от пациенти и приходи, но Ви

липсват управленски принципи и подходи

за развитие като устойчив печеливш бизнес

Работата върви, но усещате, че сте загубили

посоката и/или проблемите се повтарят

Ако хората в екипа изпълняват задачите,

но не се влагат в работата

Уморен/а сте постоянно да гасите пожари

и искате да разберете как да управлявате стреса

Ако сега отваряте/разширявате практиката си

или искате да преминете на следващото ниво

на развитие - с лекота, стремеж

към съвършенство и по устойчив начин

Ако поне едно от гореизброеното е вярно за Вас,

не пропускайте този първи по рода си за

България 3-дневен практически курс!

КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ?

1. Настройте се не за лекции, а за интензивна

практическа работа, която иначе може да Ви

отнеме години и много „проби и грешки”

2. Ще задвижите казуси, които сте отлагали,

или ще катализирате текущи решения и задачи в

следващите 1-2 месеца

3. И паралелно с лекота:

Ще приложите най- съвременни, прости

и практически подходи, които излизат

в света, включително през последните

2 до 5 г. и

Ще положите солиден фундамент

за устойчив печеливш бизнес, който стъпва

върху управленски принципи, които се

използват от компании от Силициевата долина

и престижната класация Fortune 500, а вече и

от водещи дентални практики в България.

Повече по темата във facebook

Видеопрепоръки от участници в курса:

https://www.youtube.com/watch?v=KFBhRvfEagI

Покана за практическия курс:

http://www.dreamersdo.net/content_files/pages/

Invitation.pdf

За водещите на курса Ирина Горялова

и Петър Горялов, създатели на DreamersDo:

http://www.dreamersdo.net/content_files/pages/

About%20DreamersDo.pdf

Статия на същата тема „Как да

управлявате денталната практика като

устойчив печеливш бизнес в името на

пациента?” на Ирина Горялова и Петър Горялов

- в септемврийския брой на

в. „Стоматологичен свят”

Анонс за лекцията на Ирина Горялова

и Петър Горялов по същата тема на София

Дентал Мийтинг на 30 септември 2018 г.:

https://youtu.be/dc_PfHA6VKs

Видеопрепоръка за курса лично от

проф. д-р Уик Алекзандър, създател на

„Дисциплината Алекзандър” (система за

ортодонтско лечение с доказано най-устойчиви

резултати) и един от лидерите, който допринася

за промяна на световната ортодонтия през

последните 50 г.:

https://www.youtube.com/watch?v=eUtjmCKZQ0o

За да разберете дали този курс е подходящ за

Вас и за да зададете възникващите Ви въпроси,

свържете се директно с Ирина Горялова,

фасилитатор на курса, на:

e-mail: irinag@dreamersdo.net,

Messenger (потребителско име Irina Goryalova)

мобилен: 0887 567 033

Similar magazines