Mazsalacas novada ziņas_novembris_2018

mazsalacasnovads

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

novembris/ 2018 • NR.11

MAZSALACAS

MAZSALACA | SKAŅKALNE | RAMATA | SĒĻI

NOVADA ZIŅAS

Sveiki, novadnieki!

Lielā Latvijas jubileja aizvadīta,

taču laiks nestāv uz vietas un

jāturpina darboties.

Pateicoties skaistajiem valsts

svētkiem, tuvākos mēnešus vēl

strādāsim ar vieglu pacilātības

un lepnuma sajūtu par savu

valsti. Šādi sagaidīsim gadu miju

un gada nogales lielāko notikumu

- Gada balli, kurā sveiksim

savus novadniekus. Šogad

izvirzīto kandidātu bija daudz

un konkurence sīva, kas tiešām

priecē, jo tas ir apliecinājums, ka

labu cilvēku pie mums ir daudz!

Gadu mija nāk ne tikai ar īsām

dienām, skaistiem pasākumiem

un svētkiem. Pašvaldībā tā iezīmē

laiku, kad tiek izvērtēts aizejošajā

gadā paveiktais un noteikti

plāni jaunajam gadam. Jau

decembrī pirmo reizi skatīsim

budžeta projektu nākamajam

gadam, un decembra pats

sākums ir pēdējais brīdis, lai

iesniegtu budžeta pieprasījumus

nevalstisko organizāciju un

sabiedriskajām iniciatīvām.

Lai gaišs un mierpilns šis laiks,

Harijs Rokpelnis

Mazsalacas novada pašvaldības

domes priekšsēdētājs


MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

aktualitātes

Mērķis sasniegts: par 172 vietām

un mirkļiem skaistāka Latvija!

Autobusa pieturvieta kā Hobitu namiņš, koka velosipēdu

parks, zaļie dzelzceļi, ratiņu pastaigu trase jaunajām

māmiņām, ēku izdaiļošana ar mākslas grafiti, dižkoku

alejas un jauni meži, krāšņi mākslas soliņi un 100 rožu

dārzs – tie ir tikai daži no 172 vides labiekārtošanas,

izdaiļošanas un vides izglītības darbiem, ko paveikuši

Latvijas cilvēki un kas pieteikti Latvijas simtgadei veltītajā

vides iniciatīvā „100 darbi Latvijai”.

Vides iniciatīvu “100 darbi Latvijai” 2016. gada vasarā

uzsāka pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas

uzņēmums “ZAAO” ar mērķi apvienot iedzīvotāju zināšanas,

čaklās darba rokas un resursus, lai līdz Latvijas

nozīmīgajai jubilejai – 2018. gada 18. novembrim –

kopīgiem spēkiem paveiktu vismaz 100 nozīmīgus darbus

vides labiekārtošanā, izdaiļošanā un arī vides izglītībā.

Mērķis ir sasniegts! Draugu un kaimiņu grupas, uzņēmumi,

izglītības iestādes, individuālas personas, biedrības un

pašvaldību domes no 42 dažādiem Latvijas novadiem un

pilsētām – Aizkraukles, Alojas, Alūksnes, Amatas, Apes,

Baltinavas, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Gulbenes,

Grobiņas, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Krāslavas, Krimuldas,

Kuldīgas, Limbažu, Mazsalacas, Naukšēnu, Ogres,

Ozolnieku, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rojas, Rucavas,

Rugāju, Rūjienas, Salacgrīvas, Salas, Saldus, Saulkrastu,

Smiltenes, Strenču, Valkas, Viļakas novadiem, kā arī

Daugavpils, Jelgavas, Liepājas, Rīgas, Valmieras un

Ventspils pilsētām - kopīgiem spēkiem paveikuši

172 dažādus vides darbus.

“Visi paveiktie darbi ir padarījuši skaistāku dzīves telpu,

sniedz labumu plašākai sabiedrībai un valstij kopumā.

“100 darbos Latvijai” paveiktais apliecina, ka Latvijas ļaudis

kļūst arvien atvērtāki, ka protam ne tikai prasīt un ņemt, bet

arī dot. Paldies ikvienam, kurš pielika savu roku, radot

paliekošas vērtības kā tagadnei, tā nākotnei. Sveicu visus

valsts 100. jubilejā un aicinu ikvienu aplūkot pašu sarūpēto

dāvanu, ieskatoties mājas lapā www.100darbilatvijai.lv” -

„ZAAO” valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais.

Projekts “100 darbi Latvijai” noslēgsies nākamā gada

sākumā, kad visi darbu darītāji tiks sumināti novadu

pasākumos, kur kopā izvērtēsim paveikto un domāsim par

nākotni.

2

Madars no 93.izlaiduma

novembRIS/ 2018 • NR.11

Mazsalacas novada pašvaldības mūzikas skola

saņems „Latviešu kordziesmas antoloģiju”

Ar nacionālā mazumtirgotāja ELVI atbalstu

100 Latvijas mūzikas skolām tiks uzdāvināta „Latviešu

kordziesmas antoloģija” — 12 sējumi, ko veidojis

profesionāls kolektīvs diriģenta Imanta Kokara un

mūzikas zinātnieka Arnolda Klotiņa vadībā. Grāmatas

ir ELVI dāvinājums Latvijas simt gadu jubilejā, lai

izglītotu par mūsu valsts muzikālo mantojumu.

„Latviešu kordziesmas antoloģija” ir paredzēta gan

profesionāliem mūziķiem, gan mūzikas skolu

audzēkņiem, gan klausītājiem un citiem interesentiem.

Mazsalacas novada pašvaldībā grāmatas saņēma

Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola.

Katrā A4 formāta nošu sējumā ir ne mazāk kā

200 lappušu, un tie ir iesieti cietajos vākos. Notīm ir

pievienoti fotoattēli, radošās biogrāfijas, komponistu

portreti un komentāri. Visi teksti, arī dziesmu vārdi, ir

tulkoti angliski, ir pievienota arī latviešu valodas

izrunas paraugvārdnīca. Izdevums ir saņēmis

Ministru kabineta, Kultūras ministrijas un laikraksta

„Diena” balvu.

Idejas autors Uldis Kokars stāsta: „Antoloģijas

tapšana ilga 12 gadus, un esam lepni par paveikto:

katrā sējumā ir pārstāvēti nozīmīgākie sava laika

Latvijas autori un viņu vērtīgākais devums a cappella

kormūzikā. Šīs grāmatas ir unikāls mācību un

iedvesmas materiāls, un ar nacionālā mazumtirgotāja

ELVI gādību antoloģiju dāvanā saņems 100 mūzikas

skolas visā Latvijā.”

SIA ELVI Latvija komercdirektore Laila Vārtukapteine

piebilst: „Nepārspīlēšu, ja teikšu, ka kormūzika ir viena

no Latvijas pamatvērtībām. Simtgades noskaņās ir

svarīgi atstāt paliekošu materiālu mūsu tautas

muzikālās kultūras izzināšanai un godalgot korus, kas

stiprina patriotismu gan Dziesmu svētkos, gan ikdienā.

Turklāt šī misija saskan ar galveno ELVI vērtību — par

savējiem!”

Latvijas šī gada īpašajā novembrī prieks par 93.izlaiduma absolventu Madaru Biti, kurš soļoja Nacionālo

bruņoto spēku 18.Novembra svētku parādē 11.Novembra krastmalā.

Klasesbiedri Madaru iepazina kā ļoti centīgu,

neatlaidīgu cilvēku, kuram jau skolas laikā bija

savs nākotnes redzējums, savi mērķi, kurus viņš

soli pa solim cenšas sasniegt, lai Latvijas

Nacionālajā aizsardzības akadēmijā iegūtu

militāro izglītību. Pirmie grūtie uzdevumi, kuros

nepieciešama fiziskā un psiholoģiskā

sagatavotība, sekmīgi pabeigti. Madars apguvis

kadeta kandidāta kursa programmu Nacionālo

bruņoto spēku Kājnieku skolā un Nacionālo

bruņoto spēku Instruktoru skolā. Šis mācību

gads iesācies, apgūstot teoriju un praktiskās

nodarbības militāro transportlīdzekļu uzbūvē

un vadīšanā. Lai Madaram izdodas sasniegt

savus mērķus un kļūt par Latvijas sargu un

aizstāvi!

93.izlaiduma klases audzinātāja Baiba Meļķe

Uzsāk jauniešu projektu konkursu īstenošanu

Mazsalacas novada pašvaldības 2018. gada jauniešu projektu konkursā

iesniegti trīs projektu pieteikumi. Pašvaldības dome apstiprināja visus projektus

par kopsummu 576,90 euro.

Lai papildinātu mēģinājuma tērpu skapi, īstenosim projektu “Magone dejo”. Uz skatuves

koncertos tērpi ir brīnišķīgi, taču mēģinājuma vidē esam saģērbušies raibi. Meitenēm jau

ir tumši sarkani krekli ar “Magones” uzrakstu un melni svārku-šorti. Puišiem ir tikai krekli

ar uzrakstu, tāpēc konkursā iegādāsimies šortus kopējā stilā.

Mēģinājumi kolektīvam notiek Mazsalacas vidusskolas aktu zālē, taču tur datoram

piestiprinātie vadi rada sliktu skaņu. Tāpēc konkursa ietvaros iegādāsimies arī skaņu

pastiprinošu pārnēsājamo iekārtu, lai ne tikai skolā varētu dzirdēt mūziku bez trokšņiem,

bet arī izbraukumos varētu mēģināt jebkurā vietā, arī brīvā dabā.

Kristiāna Šteinberga

***

Esmu iesaistījusies klases ansamblī, taču man ir vēlēšanās, lai mūsu muzicēšana būtu

radoša un dažāda, tāpēc vēlos to papildināt ar ģitārspēles pavadījumu. Man ir sākotnējas

ģitārspēles iemaņas, ko vēlos turpināt attīstīt, taču nav ģitāras. Par projekta līdzekļiem

iegādāšos akustisko ģitāru, ko izmantošu ģitārspēles prasmju uzlabošanai un dziesmu

pavadīšanai vokālajā ansamblī, kā arī veidojot jauniešiem priekšstatu par ģitārspēli.

Ella Sudāre

***

Pārstāvu jauniešu organizācijas “Latvijas mazpulki” Mazsalacas novada mazpulku, un

septembra mēnesī nolēmu piedalīties Mazsalacas novada domes izsludinātajā jauniešu

projektu konkursā ar savu ideju par rožu audzēšanu un pavairošanu. Mūsu projekta

mērķis tika izvirzīts - iemācīties kopt un pavairot rozes, izaudzēt tās grieztajiem ziediem.

Manis iesniegtais projekts tika atbalstīts un mēs – Mazsalacas novada mazpulks - varēsim

mācīties rožu stādīšanu, piesegšanu, barošanu, kaitēkļu apkarošanu un nākamajā gadā

arī pavairošanu uz potcelmiem, vienlaicīgi darot skaistāku savas skolas apkārtni.

Rolanda Ķīkule

Jūlija Vita Krolle-Murņika


MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

Bezmaksas individuālas konsultācijas 1500 eiro apmērā

ikvienam lauksaimniekam vai mežsaimniekam. Iespēju

individuāli saņemt profesionālu bezmaksas konsultāciju

radījis Lauku attīstības plāna (LAP) 2014.-2020.

apakšpasākums “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu

izmantošanas veicināšanai”. Tas paredzēts kā praktisks

atbalsts lauksaimniekiem ar mērķi veicināt individuālu

konsultāciju saņemšanu par saimniecības, uzņēmuma

vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju

uzlabošanu, par nekaitīgumu klimatam un noturību pret

klimata pārmaiņām, kā arī par savstarpējās atbilstības

prasību ievērošanu.

Projekta ietvaros iespējams saņemt konsultācijas

augkopībā, lopkopībā, mežsaimniecībā un ekonomikas

nozarē. Eiropas apmaksātās konsultācijas būs

pieejamas vēl līdz 2019. gada nogalei. Tādēļ aicinām

lauksaimniekus un mežsaimniekus izmantot iespēju

saņemt profesionālu bezmaksas konsultāciju savas

saimniecības vai uzņēmuma ilgtspējīgas un ekonomiski

izdevīgas saimniekošanas nodrošināšanai.

Piedāvājam konsultācijas augkopībā:

1) Kultūraugu mēslošanas un aizsardzības plāns

(mēslojuma nepieciešamības un daudzuma

aprēķināšana, pamatojoties uz augsnes agroķīmisko

izpēti);

2) Izsējas normas noteikšana atbilstoši sēklas kvalitātei

(sēklas kvalitātes analīze un dīgtspējas noteikšana);

3) Kultūraugu kaitīgo organismu uzskaite (sējumu

apsekošana un ieteikumu sniegšana);

Bezmaksas konsultācijas – iespēja lauksaimniekiem

4) Dokumentācijas sagatavošana (lauku vēsture, augu

aizsardzības un mēslošanas līdzekļu uzskaite);

5) Augu maiņas plāns un sējuma struktūra (plāna

sastādīšana, pamatojoties uz saimniecības specializāciju

un ņemot vērā platību apsaimniekošanas nosacījumus,

kas ietverti normatīvajos aktos).

Piedāvājam konsultācijas lopkopībā:

1) Pārraudzības datu analīze - tiek izvērtēts ganāmpulka

veselības un produktivitātes stāvoklis, un sniegtas

konsultācijas tā uzlabošanai;

2) Ganāmpulkam nepieciešamo barības devu aprēķins

saimniekošanas efektivitātes palielināšanai;

3) Lopbarības analīžu noņemšana (par analīžu veikšanu

laboratorijai maksā saimniecība), rezultātu izvērtēšana,

konsultācijas rezultātu uzlabošanai;

4) Dokumentu aprite saimniecībā;

5) Saimniecības apsekojums likumdošanā noteikto

normu ievērošanai, konsultācijas veiksmīgai prasību

ieviešanai saimniecībā.

Konsultācijas ekonomikā var saņemt juridiska vai fiziska

persona, kura veic saimniecisko darbību lauku apvidū

lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē un kuras

apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz

15 000 eiro:

1) Saimniecības attīstības plānu (biznesa, finanšu u.c.)

izstrāde;

2) Tiek sniegtas ekonomiska rakstura konsultācijas

saimniecības ražošanas efektivitātes paaugstināšanai.

novemBRIS/ 2018 • NR.11

AKTUĀLI

Piedāvājam konsultācijas mežu īpašniekiem:

Dabisko dzīvotņu savvaļas faunas un floras aizsardzība:

1) Meža īpašuma apsekošana;

2) Apsaimniekošanas ieteikumi;

3) Eksperta atzinuma sagatavošana par aizsargājamiem

meža biotopiem;

4) Koksnes resursu novērtēšana galvenajā cirtē.

Ūdens resursi:

1) Meža īpašuma apsekošana;

2) Atzinums par meža apsaimniekošanu ūdensobjektu

aizsargjoslās;

3) Cirsmu stigošana, saglabājamo koku izzīmēšana,

skiču izgatavošana;

4) Cirsmu novērtēšana galvenajā cirtē.

Savvaļas putnu aizsardzība:

1) Meža īpašuma apsekošana;

2) Eksperta atzinuma sagatavošana par mežā

sastopamajām putnu sugām;

3) Ieteikumi par meža apsaimniekošanu un veicamajiem

biotehniskajiem pasākumiem.

Lai saņemtu konsultācijas lauksaimniecībā, jāsazinās

ar tuvāko LLKC biroju - LLKC Valmieras biroja vadītāja

Daiga Siliņa, tālr. 29188612 un Mazsalacas novada

lauku attīstības konsultante Rita Gluha, tālr. 26362938,

e-pasts rita.gluha@llkc.lv.

Savukārt par mežsaimniecības jautājumiem – ar Meža

konsultāciju pakalpojumu centru, Andris Vīrs, tālr.

64250210, e-pasts andris.virs@mkpc.llkc.lv.

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija

Obligātā reģistrācija jāveic visiem suņiem, kas sasnieguši 6 mēnešu

vecumu. Kaķu un mājas sesku reģistrācija ir brīvprātīga. Lai piereģistrētu

mājdzīvnieku, tam ir jābūt mikročipētam (implantētai mikroshēmai). Lai

mikročipētu mājdzīvnieku, jādodas pie privātpraktizējoša veterinārārsta

vai uz veterināro klīniku.

Sunim ir jābūt reģistrētam: pirms atsavināšanas (pārdošanas,

dāvināšanas, atdošanas), ja suni uz laiku izved no valsts, ja tas piedalās

izstādēs, sasniedzot 6 mēnešu vecumu.

Lai reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku, ir nepieciešami šādi dokumenti:

mājas (istabas) dzīvnieka pase vai vakcinācijas apliecība, reģistrācijas

veidlapa, īpašnieka personu apliecinošs dokuments.

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju īpašnieks var veikt: elektroniski:

veicot e-pakalpojumu Mājas (istabas) dzīvnieka pirmreizēja reģistrācija

www.latvija.lv, elektroniski iesniedzot dokumentus (ar drošu elektronisko

parakstu), sūtot uz Lauksaimniecības datu centra e-pastu ldc@gov.lv,

klātienē Mazsalacas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu

apkalpošanas centrā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā.

Katram sunim Latvijā ir jābūt vakcinācijas apliecībai vai Eiropas

Savienības lolojumdzīvnieka pasei, kurā ir mikročipa numurs. Ceļot drīkst

tikai ar Eiropas Savienības pasi. Katram sunim ir jābūt vakcinētam pret

trakumsērgu. Praktizējošs veterinārārsts reģistrē datubāzē informāciju

par reģistrētā mājas (istabas) dzīvnieka vakcināciju pret trakumsērgu.

Atgādinām, ka jāreģistrē arī izmaiņas mājas (istabas) dzīvnieka

īpašnieka maiņas, turēšanas vietas maiņas, pazušanas, atrašanas un

nāves gadījumos!

Ziemassvētkus gaidot

2018. gada 25. decembrī Skaņākalna dabas parkā

iemirdzēsies pasākums “Sveču mežs Skaņajā kalnā”.

Aicinām novada iedzīvotājus, iestādes un uzņēmumus

iesaistīties – izgaismot savas mājas pagalmu, kādu

objektu vai iedegt svecītes, lai visi kopā radītu svētku

noskaņu!

Policija informē

Mazsalacas novada pašvaldības policijā patrulēšanu vakaros un brīvdienās, kopš 2018.gada

oktobra mēneša, veic inspektores Gundega un Rita. Patrulēšanas laikā konstatētie pārkāpumi:

izteikti 10 mutvārdu aizrādījumi, pārkāpumi dažādi – netiek lietotas atstarojošās vestes

diennakts tumšajā laikā, atrašanās alkohola reibumā sabiedriskajā vietā, agresīva braukšana,

radot bīstamas situācijas uz ceļiem.

Atgādinām, ka

- gājējiem, atrodoties uz brauktuves vai nomales diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām

vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, jābūt tērptiem

vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

Savukārt, velosipēdam jābūt aprīkotam ar gaismu atstarojošiem elementiem, kā arī iedegtiem

gaismas lukturīšiem - priekšā jādeg baltam gaismas lukturim, aizmugurē - sarkanam.

Ieteicams, lai mugurā būtu spilgtas krāsas apģērbs ar gaismu atstarojošiem elementiem

- alkoholisko dzērienu cienītājiem

Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas,

kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās

tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu

līdz 140,00 euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda

uzlikšanas, — uzliek naudas sodu no 140,00 līdz 350,00 euro.

LAPK paredz administratīvo sodu vadītājiem

arī par tādām agresīvas braukšanas izpausmēm kā apzinātas sānslīdes radīšana, braukšana

ar mopēdu vai motociklu uz viena riteņa vai triciklu, kvadriciklu uz aizmugurējiem riteņiem uz

ceļa vai citās vietās, kur iespējama satiksme. Kopš 2018.gada 5.jūlija sods par minētajiem

pārkāpumiem no 70 līdz 280 euro.

Mazsalacas novada pašvaldības policija

Iedzīvotāji aicināti rūpēties par savu mājokļu drošību

Iestājoties tumšākam laikam, iedzīvotājiem būtu

jāvērš pastiprinātāka uzmanība savu īpašumu

pasargāšanā. Joprojām tiek reģistrēti gadījumi

par zādzībām no mājokļiem, piemāju pagalmiem

un dažādām iestāžu telpām. Gada laikā

Valmieras* iecirknī reģistrēti 50 šādi zādzību

veida gadījumi, no tiem septiņi ir par konkrētiem

gadījumiem Mazsalacas novadā.

Iedzīvotāji ir aicināti nezaudēt modrību un

neatstāt savu īpašumu viegli pieejamu

garnadžiem. Nereti tiek apzagti tieši pirmo un otro

stāvu dzīvokļi, kā arī dzīvojamās mājas, kuru

īpašnieki, dodoties uz laiku prom, nav

parūpējušies par to drošību – atstājuši vaļā vai

vēdināšanas režīmā logus un balkonu durvis,

tādējādi atvieglojot garnadžu iekļūšanu īpašumā.

Pieredze rāda, ka no īpašumiem tiek zagta

sadzīves tehnika, elektrotehnika, lauksaimniecībai

noderīgas mantas, kā arī nauda un vērtslietas.

Valsts policija aicina iedzīvotājus ievērot ar

drošību saistītus padomus, lai novērstu

iespējamus zaudējumus no garnadžu rokām:

- pirms došanās prom no mājokļa pārliecināties,

ka balkona durvis un logi ir kārtīgi aizvērti un

ārdurvis - aizslēgtas;

- piefiksēt savu īpašumā esošo objektu pazīmes,

to nozagšanas gadījumā būtu iespējams tās

detalizētāk identificēt;

- pieslēgt mājoklim signalizāciju, lai,

ielaušanās gadījumā, notikuma vietā

nekavējoties ierastos apsardzes uzņēmuma

darbinieki;

- vakaros aizkarus un žalūzijas turēt

aizvērtus, lai svešiniekiem nebūtu iespēja

noskatīt vērtīgas mantas, izpētīt telpu

plānojumu, kā arī iedzīvotāju dienas režīmu

un ikdienas paradumus.

Tāpat vērts pievērst uzmanību notiekošajam

namu pagalmos un autostāvvietās. Redzot

aizdomīgas personas ložņājam gar

automašīnām vai novērojam mājokļus,

nekavējoties zvanīt policijai pa tālruni 110,

lai uz notikuma vietu tiktu izsūtīta ekipāža.

*Valmieras iecirkņa apkalpojumā teritorija:

Beverīnas, Burtnieku, Mazsalacas, Kocēnu,

Rūjienas un Naukšēnu novadi.

Ilze Mote, VP Vidzemes reģiona pārvalde

3


MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

PAŠVALDĪBĀ

Sakop Latviju – savas mājas

Lai rosinātu jauniešos interesi un atbildību par dabu un vidi

sev apkārt, vēlmi aktīvi līdzdarboties klimata apstākļu

ietekmēšanā, atkritumu šķirošanā, savākšanā un pārstrādes

procesu uzlabošanā, biedrība “Sadarbības platforma”

sadarbībā ar Mazsalacas vidusskolu projektā „ Sakop Latviju –

savas mājas” izsludināja pētniecisko darbu konkursu

"Samazinām atkritumu daudzumu".

Kā samazināt atkritumu daudzumu? Citāti no labāko darbu

autoriem:

Es atceros, kā mēs ar klasi vienreiz sākumskolā tepat

“Kundziņos” vācām atkritumus. Ko tik tur nevarēja atrast!

Papīrus, visādas pudeles, čipsu pakas...Tas tik bija

piedzīvojums!

Īstenībā padomājiet – katru reizi, kad mēs nopērkam

plastmasas maisiņu, mēs naudu izmetam atkritumu kastē!

Dārta Praula

Mēs ar ģimeni šķirojam atkritumus – banānu mizas, ābolu

serdes un vēl daudz ko citu atdodam vistām. Mums mājās ir

kaste, kur to visu sametam un dienas beigās izberam vistām.

Elizabete Slotiņa

Es uzskatu, ka cilvēki, kas rīko lielās talkas, būtu jāapbalvo par

labu darbu dabas nākotnes labā. Un nevajag salīdzināt mūsu

zemi ar citu, jo nekas jau nemainīsies pats no sevis. Mums tas ir

jāmaina. Un nevajag teikt - tur ir labāk, nekā te, bet padomāt, kurš

ir mainījis mūsu vidi, vai mēs palīdzējām, vai tikai skatījāmies un

domājām, kā būtu labāk.

Rēzija Bankaus

Rīgā ir “Zero Waste” veikaliņi. Tie ir veikali, kuros var iet ar savu

burciņu un pirkt produktus, tā lai nebūtu jāizmanto plastmasas

maisiņi. Audumu maisiņus var izmantot saliekot tajā visas savas

burciņas. “Zero Waste” pavisam nesen ienāca Latvijā, bet tas ir

ļoti ekoloģiski.

Paula Kondratjeva

Visiem vajadzētu iegādāties atkritumu konteinerus. Ejot uz

veikalu, katrs var ņemt līdzi savu iepirkumu maisiņu. Drēbes, kas

mums vairs neder, varam aiznest uz labdarības veikalu, nevis

aizmest. No banānu, kartupeļu un citām mizām, organiskajām

vielām var veidot kompostu kaudzes.

Estere Rudzīte

Es rosinu cilvēkus nemest papīrus zemē, miskastes atrodas pie

katra soliņa un, ja jūs redzat kādu papīru zemē, tad paceliet un

izmetiet tajā. Pēc tam jau tev arī būs patīkamāk iet ar draugiem

uz tīru parku, spēlēt futbolu vai vienkārši sarunāties. Tas jau

būtu daudz labāk nekā “sēdēt” uz atkritumu kaudzes. Latvija ir

Konkursa “Mazsalacas novada Gada cilvēks 2018” rezultāti

No 2018. gada 1. oktobra līdz 31. oktobrim iedzīvotāji tika

aicināti pieteikt kandidātus konkursam “Mazsalacas novada

Gada cilvēks 2018”. Kopā šajā laikā saņemtas 82 aizpildītas

anketas.

Iedzīvotāju izvirzītie kandidāti konkursam: Dainis Rasa, Mārīte

Vīksne, Dace Jurka, Larisa Gerasimova, Guna Daugule, Rita

Lauzne, Dita Tomsone, Rota Bērziņa, Inga Avotiņa, Ieva Veide,

Baiba Zilpauša, Vēsma Jenzena, Aleksejs Kandibovs, Kārlis

Rokpelnis, SIA “Vidovska serviss”, Viesturs Dukurs, Didzis

Reingolds, IK “Ilekss Pluss”, Dana Jarvelahte, Grotusu ģimene,

Kārlis Krišjānis Rusmanis, Dace Lenša, Mazsalacas

vidusskolas 7.-8. klases jaunieši, Inguna Liepiņa, Alta Logina,

Antra Aizpuriete, Lana Cēse, Dana Melne, Anta Ķirse, Rita

Lauzne, Baiba Bīviņa, Inese Tropa, Liene Apsīte, kolektīvs

“Magone” un Alla Romančuka. Paldies visiem!

Mazsalacas novada pašvaldības domes deputāti konkursā

nominēja:

GADA CILVĒKS MEDICĪNĀ 2018

Guna Daugule – par mūža ieguldījumu medicīnā, ilggadēju

Latvijas Politiski represēto apvienības Mazsalacas nodaļas

vadīšanu un nesavtīgu palīdzību novada iedzīvotājiem.

GODA PILSONIS 2018

Rota Bērziņa – par profesionalitāti, veicot agronomes darbu

un sekmējot lauksaimniecības attīstību, palīdzot ar savām

zināšanām ne tikai novada, bet visas Latvijas zemniekiem.

GADA CILVĒKS IZGLĪTĪBĀ 2018

Inga Avotiņa – par līdzjūtību un sirds siltumu, par aktīvu

iesaisti projektos un veiksmīgajiem sasniegumiem, kopā ar

skolēniem izstrādājot pētnieciskos darbus un gatavojoties

olimpiādēm.

Atzinība Ievai Veidei – par atsaucību un nesavtīgu

ieguldījumu, mācot bērnus ar īpašām vajadzībām.

GADA CILVĒKS SPORTĀ 2018

Aleksejs Kandibovs – par motokluba “Salacas kauss” attīstību,

augstajiem panākumiem motosporta sacensībās Latvijā un

Eiropā, popularizējot Mazsalacas novada vārdu.

GADA CILVĒKS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ 2018

SIA “Spelta” – par inovatīva uzņēmuma attīstību, par

viesmīlību un Mazsalacas novada popularizēšanu.

Atzinība ZS “Uzēni” Kārlim Rokpelnim – par dalību Latvijas

Nacionālā vēstures muzeja kopizstādē “Latvijas gadsimts”,

atspoguļojot Latvijai unikālo breša zemnieku ekonomiku un

popularizējot novada vārdu.

Atzinība SIA “Vidovska serviss” – par iesaistīšanos novada

ikdienā, kultūras procesu atbalstīšanu un 25 gadu uzņēmuma

stabilitāti savā nozarē.

Atzinība Viesturam Dukuram – par laipnību un uz klientu

vērstu attīstību uzņēmējdarbībā.

Atzinība Didzim Reingoldam – par uzņēmējdarbības attīstību

novadā un dalību konkursā “Vidzemes stāsti 2018”.

Atzinība IK “Ilekss Pluss” – par uzņēmuma atsaucību un

komunikablu sadarbības modeli.

Atzinība Danai Jarvelahtei – par enerģiju, uzņēmību, attīstot

savu saimniecību un sakopjot īpašumus.

Atzinība Larisai Gerasimovai – par sekmīgu un mērķtiecīgu

uzņēmējdarbību un ieguldījumu Sēļu pagasta

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

GADA ĢIMENE 2018

Grotusu ģimene – par stipru un mīlošu ģimeni, par

Mazsalacas novada un Latvijas valsts patriotismu un aktīvu

dalību novada kultūras dzīvē.

GADA JAUNIETIS 2018

Kārlis Krišjānis Rusmanis – par uzņēmību un drosmi

absolvējot Līdera programmu un īstenojot projektu “Mēs

novembris/ 2018 • NR.11

viena no tīrākajām un zaļākajām valstīm uz pasaules, un mēs

gribam, lai tā arī būtu pēc 10 un vairāk gadiem.

Diāna Aleksandrova

Ja mēs gribam dzīvot skaistā, sakoptā valstī, tad mums jāsavāc

aiz sevis atkritumi. Mēs paši veidojam savu valsti! Manuprāt,

vajadzētu aicināt veikala īpašniekus izmantot papīra

iepakojums, nevis plastmasas maisiņus.

Manuprāt, Latvijai vajadzētu būt visskaistākajai un tīrākajai

valstij Eiropā. Lai arī Latvija ir maza valsts, bet mēs kopā varam

pierādīt, ka mēs varam sakopt valsti visi kopā, tikai jābūt

gribasspēkam.

Mairis Pēteris Midegs

Mums malkas šķūnītī glabājas liels maiss ar metāla bundžām.

Kad tas pilns, mēs nododam ZAAO. Ik pa 2 mēnešiem es izšķiroju

savas drēbes, kuras der un kuras nē. Drēbes, kas neder, es

nododu sociālajam dienestam.

Linda Zeltiņa

mainīsim pasauli”, kas Mazsalacas vārdu nes visā Latvijā.

Atzinība Dacei Lenšai – par labajiem rezultātiem starpnovadu

olimpiādēs, pētnieciskā darba izstrādi un aktīvu dalību novada

kultūras dzīvē.

Atzinība Mazsalacas vidusskolas 7.-8. klases jauniešiem –

par veiksmīgu dalību projektā “Sakop Latviju – savas mājas”

un vides elementa izveidošanu.

GADA CILVĒKS SAVĀ AMATĀ 2018

Rita Lauzne – par 50 darba gadiem, strādājot Mazsalacas

aptiekā, sniedzot padomus un rūpējoties par novadnieku

veselību.

Atzinība Altai Loginai – par godprātīgu darbu medicīnas

nozarē un atbalsta sniegšanu jaunajiem vecākiem.

GADA CILVĒKS KULTŪRĀ 2018

Alla Romančuka – par līnijdeju grupas “Soli pa solim”

veiksmīgu vadīšanu, motivējot dejotājas piedalīties konkursos,

ar savām zināšanām popularizējot Mazsalacas novada vārdu

pāri novada un republikas robežām.

Atzinība kolektīvam “Magone” – par kolektīva garu un

sasniegumiem, iegūstot augstāko pakāpi XXVI Vispārējo

latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku skatē.

Atzinība Dagnijai Lapai – par nesavtīgu atbalstu, sniedzot

palīdzību krīzes situācijā nonākušajai Mazsalacas novada

ģimenei.

Konkursa “Mazsalacas novada Gada cilvēks 2018

laureāti tiks godināti Gada ballē Mazsalacas novada

Kultūras centrā 2018. gada 29. decembrī plkst.18:00.

Pasākumā tiks sveikti arī 2017. gada Mazsalacas

novada pašvaldības jauniešu projekta konkursa

dalībnieki: Fredis Tomass Ķībers, Ella Sudāre, Jānis

Mickevičs un Simona Šoka.

IEDZĪVOTĀJU APTAUJA par Mazsalacas ūdenssaimniecības attīstību un pilnveidošanu

Mazsalacas novada pašvaldība savā attīstības plānā, kā vienu no svarīgākajiem uzdevumiem, ir izvirzījusi mērķi turpināt

darbus ūdenssaimniecības attīstībā. Lai sakārtotu veicamos darbus noteiktā secībā, rūpīgi jāizvērtē katra izbūvējamā

ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla posma ieguvumus – cik iedzīvotāju papildus varēs pieslēgties centralizētajai sistēmai,

vai ilgtermiņā tas varētu būt ieguldījums uzņēmējdarbības attīstībā, vai un cik perspektīvie pieslēgumi būs iespējami blakus

esošajās ielās un tml.

SIA “BANGA KPU” un Mazsalacas novada pašvaldībai ir ļoti svarīgs Jūsu viedoklis, tāpēc aicinām Jūs piedalīties šajā aptaujā

līdz 2018.gada 15.decembrim. Atbildot tikai uz 5 jautājumiem, Jūs sniegsiet nozīmīgu informāciju un lielu ieguldījumu

veicamo darbu plānošanā. Aizpildītās anketas varat sūtīt e-pastā bangakpu@mazsalacasnovads.lv, ievietot ierosinājumu

kastītēs pašvaldības iestādēs vai pastkastītē adresē “Attīrīšanas”, Mazsalacas pagasts.

1. Vai vēlaties, lai Jūsu ielā tiktu izbūvēts ūdensapgādes un kanalizācijas tīkls ?Ja atbildējāt “NĒ”, varbūt pateiksiet, kāpēc nevēlaties?

Nemēslo!

Izrādās, ka Latvijas valsts simtgadē mūsu novadu ir

apciemojis Cūkmens. Varbūt atpazīstat kaimiņu, kuram istabā

redzējāt šādus televizorus? Ziņojiet! Sods par zemes, mežu

vai iekšējo ūdeņu piesārņošanu ar notekūdeņiem, ķīmiskām

vielām, materiāliem vai atkritumiem, piegružošanu vai citādu

kaitīgu iedarbību uz tiem jebkādā veidā fiziskajām personām

no 70 līdz 700 euro, juridiskajām personām — no 350 līdz

2900 euro.

Ja atbildējāt “JĀ”, lūdzu turpiniet šo aptauju:

2. Kāds ir ielas nosaukums, kurā Jūs dzīvojat?

3. Kāda ir Jūsu mājas adrese? (atbilde nav obligāta)

4. Cik cilvēku pastāvīgi dzīvo šajā adresē?

5. Kā Jūs domājat, cik ilgā laikā Jūs varētu pieslēgties Jūsu ielā izbūvētajam ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam?

Tūlīt pēc darbu pabeigšanas

1 gada laikā

3 gadu laikā

Ilgākā laika periodā

Pateicamies par atvēlēto laiku un sniegto informāciju!

Apliecinām, ka Jūsu sniegtā informācija tiks izmantota vienīgi un tikai Mazsalacas ūdenssaimniecības attīstības darbu

plānošanai un īstenošanai. Neskaidrību gadījumā zvaniet Ritai Lizumai, tālr. 29395788

4


MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Mazsalacā

17.10.2018. Nr.6/2018

Mazsalacas novada pašvaldības domes

17.10.2018. lēmums Nr.14.7

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma

33.panta otro daļu, 35.panta otro, ceturto un piekto daļu,

likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”25.pantu,

likuma„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,

“Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857

„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā

arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 29., 30., 31., un 31¹.punktiem,

Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts

garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu

Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354

„Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu

Grozījumi 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada

pašvaldībā”

1.Izdarīt 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par sociālā palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada

pašvaldībā” (turpmāk – noteikumi), šādus grozījumus:

1.1. Svītrot no noteikumu tiesiska pamatojuma atsauci uz Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036

„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu;

1.2. Papildināt noteikumu tiesisko pamatojumu ar atsauci uz Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354

„Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu;

1.3. Svītrot noteikumu 4.1.un 4.6.1 punktu;

1.4. Svītrot noteikumu 27.3.punktā vārdus “vai bērns ar invaliditāti”;

1.5. Noteikumu 42.1.punktu izteikt šādā redakcijā:

“42.1.pabalsts bērna uzturam līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai - 215.00 euro; no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai -258.00

euro (izmaksā katru mēnesi par katru audžuģimenē ievietoto bērnu vai adoptētājam pirmsadopcijas periodā). “

1.6.Noteikumu 42.2.1punktu izteikt šādā redakcijā:

“42.2.1 atlīdzības apmērs par audžuģimeņu pienākumu veikšanu uz laiku, kas īsāks par mēnesi, tiek noteikts proporcionāli dienu

skaitam”;

1.7. Noteikumu 50.punktu izteikt šādā redakcijā:

“50.Tiesības saņemt pabalstus veselības aprūpei ir Mazsalacas novada pamata dzīvesvietu deklarējušām personām (ģimenēm),

kuras atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām personām (ģimenēm), pensionāriem, kuru ienākumi ir mazāki par 250.00 euro

mēnesī, personām ar 1., 2.un 3.grupas invaliditāti un bērniem ar invaliditāti”.

2. Noteikumu 1.1.-1.6. punkti stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mazsalacas

novada ziņas”.

3. Noteikumu 1.7.punkts stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.

2018. gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Grozījumi 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.22

”Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Mazsalacā

Paskaidrojuma

raksta daļas

1. Projekta

nepieciešamības

pamatojums

2. Īss projekta satura

izklāsts

Norādāmā informācija

Grozījumi 2013. gada 20.novembra saistošos noteikumos Nr.22 “Par sociālās palīdzības pabalstiem

Mazsalacas novadā” ir izstrādi ņemot vērā, ka ir zaudējuši spēku Ministru kabineta 2006. gada

19.decembra noteikumus Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi", kā arī nepieciešams svītrot saistošo

noteikumu normas, kuras dublē Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi

par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” normas.

Saistošajos noteikumos ir precizēts tiesiskais pamatojums. No saistošajiem noteikumiem ir svītrotas

normas, kuras dublē augstākā juridiskā spēka tiesību normas. Saistošajos noteikumos ir noteikts

pabalsta apmērs bērna uzturam, ņemot vērā, ka tas mēnesī nedrīkst būt mazāks par divkāršu

Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam.

Precizēti veselības aprūpes pabalsta saņemšanas kritēriji ar 2019.gada 1.janvāri.

3. Informācija par 2019.gadā samazināsies izdevumi par 50% salīdzinot ar 2018.gadu.

plānoto projekta ietekmi

uz pašvaldības budžetu

4. Informācija par Nav ietekmes

plānoto projekta ietekmi

uz uzņēmējdarbības vidi

pašvaldības teritorijā

5. Informācija par

administratīvajām

procedūrām

6. Informācija par

konsultācijām ar

privātpersonām

Papildus administratīvās procedūras nav nepieciešamas. Noteikumus piemēros pašvaldības Sociālais

dienests.

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Domes priekšsēdētājs

Harijs Rokpelnis

17.10.2018. Nr.7/2018

/17.10.2018. Mazsalacas novada pašvaldības

domes lēmums Nr.14.8/

Grozījumi 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr. 5

”Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt šādus grozījumus Mazsalacas novada domes 2009.gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par materiālo

atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā” (turpmāk – noteikumi):

1.1. Izteikt noteikumu 33.1.2. punktu šādā redakcijā:

“33.1.2. “Vienreizēju materiālo atbalstu skolas piederumu iegādei 25.00 euro apmērā katram bērnam, kurš mācās vispārējās

vidējās izglītības iestādē ( izmaksā augustā, septembrī)”

1.2. Papildināt noteikumus ar 33.4.punktu šādā redakcijā:

“33.4. Punktos 33.1.1., 33.1.2., 33.1.3 apakšpunktos minēto materiālo atbalstu piešķir, ja minētajiem mērķiem ģimene nesaņem

sociālās palīdzības pabalstus.”

Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mazsalacas novada ziņas”.

2018.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.7/2018 “Grozījumi 2009.gada saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par materiālo

atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā””

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Mazsalacā

Paskaidrojuma

Norādāmā informācija

raksta daļas

1. Projekta

nepieciešamības

pamatojums

2. Īss projekta satura

izklāsts

1.1.Pašvaldības iniciatīva atsevišķu iedzīvotāju grupu – daudzbērnu ģimeņu, audžuģimeņu un

aizbildņu, kā arī ģimeņu, kuras audzina bērnu ar invaliditāti, atbalstam.

Noteikumos precizēta materiālā atbalsta sniegšana:

1) mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām – daudzbērnu ģimenēm, kā arī ģimenēm, kurās ir bērns

ar invaliditāti, audžuģimenēm, aizbildņu ģimenēm. Materiālā atbalsta mērķis- sniegt atbalstu tām

ģimenēm, kuras nesaņem sociālās palīdzības pabalstus.

2) Vienreizējs pabalsts skolas lietu iegādei skolēniem, kuri mācās vispārizglītojošas vidējās izglītības

iestādē.

3. Informācija par 2019.gada budžetā minētajiem mērķiem papildus līdzekļi nav nepieciešami.

plānoto projekta ietekmi

uz pašvaldības budžetu

4. Informācija par Nav ietekmes

plānoto projekta ietekmi

uz uzņēmējdarbības vidi

pašvaldības teritorijā

5. Informācija par

administratīvajām

procedūrām

6. Informācija par

konsultācijām ar

privātpersonām

Papildus administratīvās procedūras nav nepieciešamas. Noteikumus piemēros pašvaldības Sociālais

dienests.

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Noteikumu projekts ir izstrādāts sadarbībā ar Sociālo dienestu, ņemot vērā minēto institūciju

amatpersonu priekšlikumus un kompetences.

Harijs Rokpelnis

Domes priekšsēdētājs

novembris/ 2018 • NR.11

PAŠVALDĪBĀ

Sveiktas novada sakoptākās sētas

2018. gada 16. un 17. novembrī Mazsalacas novadā

norisinājās trīs pasākumi, godinot Latvijas valsts

simtgadi un sveicot konkursa “Veidosim skaistu un

sakoptu Mazsalacas novadu 2018” laureātus.

Apmeklētājus uzrunāja domes priekšsēdētājs Harijs

Rokpelnis: “Slinkais teiks, ka valstij jāsāk ar sevi. Varat

pajautāt novada sakopto sētu laureātiem: “Vai sēta sāk ar

sevi?” Vai tomēr tas ir mērķtiecīga darba rezultāts, ka sēta

top sakopta!? Ja arī kaimiņš sakopj savu sētu, sakopta

kļūst iela. Un, ja divas ielas ir sakoptas, tīrs kļūst ciems. Un

tā tālāk. Šis ir ceļš, ko ejam uz sakoptu un sakārtotu

valsti!"

Konkursa laureātus sveica arī SIA “ZAAO”, piecu māju

saimniekiem piešķirot sešas 240 litru konteinera

bezmaksas tukšošanas reizes.

Paldies visiem par iesaistīšanos un vides sakopšanu!

Anete Gluha, sabiedrisko attiecību speciāliste

Aktualitātes novadā

Oktobrī tika uzsākti un šobrīd notiek darbi pie

jumta seguma nomaiņas Valtenberģu muižā.

Oktobra beigās uzsākti ģeotehniskās izpētes darbi

Valtenberģu muižas parka terasē, un tie turpināsies

līdz decembra vidum. Darbi nepieciešami, lai nākotnē

varētu muižas terasi rekonstruēt.

Šī gada 9. novembrī būvvalde ekspluatācijā

pieņēma “Valtenberģu muižas dīķu un meniķu

atjaunošanas” darbus. Paveiktais nodrošinās

ilgtermiņa dīķu sistēmas saglabāšanos, kā arī

nodrošinās skaistu un sakoptu kopējo parka ainavu.

Pēc pārbūves atklātas un ekspluatācijā nodotas

Sēļu pagasta bibliotēkas jaunās telpas. Visi aicināti

dodies uz bibliotēku, lai aplūkotu, iepazītu un izzinātu!

Parka ielā, Mazsalacā, turpinās darbi pie

apgaismojuma kabeļa nomaiņas.

Līdz gada beigām notiek pašvaldības autoceļa

“Ebreķi-Salacieši-Rožkalni” pārbūve.

Novadā esam sagaidījuši mūsu Latvijas valsts

100. dzimšanas dienu. Paldies par kopā būšanu!

Ritvars Sirmais,

pašvaldības izpilddirektors

5


MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

VĒSTURE

Lībiešu pilskalns Mazsalacā

Biedrība „Mazsalacas draugi” ir organizējusi

Mazsalacas senā lībiešu pilskalna pētniecības

prakses un apkopojusi ziņas par novada lībiešu

senatnes vēstnesi:

„Lībiešu” pilskalns dažādos laikos vēsturiskajos

dokumentos un tautas valodā ir dažādi saukts:

„Ogļu kalns”, „Mazsalacas pilskalns”, „Skulberģu

(Kolbergas) pilskalns” un „Skaņkalnes pilskalns”.

„Lībiešu un Mazsalacas pilskalns” ir jaunāki - šī

gadsimta nosaukumi, bet „Skulberģu (Kolbergas)

pilskalns” ir senāks nosaukums, jo tas radies no

tuvumā esošās muižas nosaukuma, kas arhīva

materiālos pirmoreiz minēta jau 1487. gadā.

Pilskalna garums ir 70 m un platums 30-60 m. No

apkārtnes norobežo 3-5 m augsts un ap 70 m garš

valnis. Tas atrodas stāvā krasta stūrī starp Salacu

un tās pieteku Dambjupīti. Pilskalns ir neregulāras

formas, no vienas puses to apskalo Salaca, no

otras ieskauj Dambjupītes stāvās gravas un

nocietinājuma vaļņi. Lībiešu pilskalna nogāzēs ir

vairākas noslēpumainas ieejas pazemes tumsā.

Pilskalna malā, kas ir Salacas ielejas nogāze,

apskatāma Lībiešu upurala. Upuralas senajā

lībiešu teritorijā izmantotas kā ziedojumu vietas. To

apstiprina pētījumi Salacas upes krastu alās.

Cilvēki ticējuši dievu labvēlībai, centušies iespaidot

to gribu, nesot ziedojumus, upurējot dieviem.

Turpat netālu Salacā ietekošās Dambjupītes

Mazsalacas vidusskolai 100

Skolas pirmsākumos grūts bija

telpu jautājums. Palielinoties

skolēnu skaitam, nepietika

vietas īrētajā skolas namā

Baznīcas ielā 19. Vidusskolas

direktors Arnolds Treimanis

panāca, ka 1924. gadā Skolas

biedrībai piešķīra Valtenberģu

muižas centru ar izdegušo pili,

saimniecības ēkām un parku.

Skolas vajadzībām piešķīra 37

pūrvietas aramzemes un šim

īpašumam deva nosaukumu

“Priedaine”. Sadalot muižas

zemi, daļu neatsavināja un

atstāja baronam Oskaram

Fītinghofam, nosaucot īpašumu

par “Aizupēm”. Barona

pārvaldnieks zemi izrentēja un

rentes naudu sūtīja baronam.

1905. gada 27. decembrī,

Valtenberģu muiža 19.gs. beigas

atriebjoties par soda ekspedīcijas nodarītajām ļaundarībām- revolucionāru nošaušanu, zemnieku māju

dedzināšanu, revolucionāri aizdedzināja barona pili. Izdega pils, palika tikai mūri. Oskars Fītinghofs 1911. gadā,

saņēmis cara valdības pabalstu, nodedzinātās pils mūriem uzlika dakstiņu jumtu- mansarda stilā.

Pils atjaunošana un izbūvēšana skolas vajadzībām notika no 1929. - 1933. gadam un izmaksāja vairāk nekā

200 000 latus. 1932. gada mācību gads iesākas ar svinīgu atklāšanu. Skolas namu nodēvē par “Klintspili”. Izbūve

bija pabeigta divos apakšējos stāvos. Trešā stāvā izbūvi pabeidza 1933. gada vasarā un rudenī klases izvietoja

trijos skolas stāvos. 1934. gadā skolu savā apgādībā pārņem Izglītības ministrija. 1935. gada 21. jūnijā likvidējās

novembris/ 2018 • NR.11

krastos ir vēl vairākas citas nelielas alas.

Gandrīz zem pilskalna ir 5 metrus gara ala, kurā

kādreiz bijusi iekārtota vienkārša pirtiņa.

Senos laikos te slējusies lībiešu koka pils.

Arheoloģiskie izrakumi nav izdarīti, tā datējums nav

droši zināms. Pēc spēcīgajiem nocietinājumiem un

izskata Lībiešu pilskalns varētu būt attiecināms uz

10.-12. gs., uz vēlo dzelzs laikmetu. Līdz mūsu dienām

saglabājusies vācbaltu pētnieka J.L.Bergera

1778. gadā veiktais pilskalna zīmējums un apraksts,

vēlāk šo zīmējumu pārpublicē arī novadpētnieks

J.K.Broce.

Iespējams, pēc Metsepoles lībiešu zemju iekarošanas,

„Lībiešu” pilskalnā jau esošajā lībiešu nocietinājumā

krustneši ierīkoja savu atbalsta punktu, tāpēc vēlāk šo

vietu Livonijas vācieši arī sāka saukt par „Salisburgu”,

kā oficiāli sauca Mazsalacu līdz pat 1925. gadam.

Biedrība apņēmusies līdz novembra mēneša beigām

uzstādīt informatīvo stendu pie ieejas mūsdienu

pilskalna estrādē, kur latviešu, lībiešu un angļu valodā

varēs lasīt par Mazsalacas lībiešu pilskalnu. Pie

estrādes tiks uzstādīts soliņš ar uzrakstu “Nāc

apsēdies un padomā par lībiešiem”.

Projektu ar šādu nosaukumu biedrība īsteno ar

Valmieras novada fonda projektu konkursa „Sev, tev,

novadam” finansiālu atbalstu un sadarbībā ar

Mazsalacas novada pašvaldību.

Biedrības „Mazsalacas draugi” Valdes locekle Santa Hincenberga

BALTAIS SOLĪJUMS

Mēs būsim tā,

mēs būsim tā:

kā ūdensrozes ezerā,

kā smalkas spalvas cielavā,

kā putu ceļi Daugavā –

kā baltā svītra karogā,

kā baltā svītra karogā.

Mēs būsim tā,

mēs būsim tā:

kā margrietiņas vainagā,

kā bērzu rinda ceļmalā,

kā gliemežvāki jūrmalā –

kā baltā svītra karogā,

kā baltā svītra karogā.

Mēs būsim tā,

mēs būsim tā:

kā Ziemassvētki gadmijā,

kā tautas dziesma vakarā,

kā ausma rīta nokrēslā –

kā baltā svītra karogā,

kā baltā svītra karogā!

Daudz laimes,

Latvija!

Māra Cielēna

1905. gada revolūcijas laikā nodedzinātā Valtenberģu muiža Mazsalacas valsts ģimnāzija 20.gs. 30-tajos gados

Skolas biedrība, kura nolēma nodot Mazsalacas valsts ģimnāzijai (skolas nosaukums no 1934.-1940. gada

jūlijam) biedrībai piederošo saimniecību “Priedaine” ar sakņu un augļu dārzu.

1938. gada 20.augustā direktors Arnolds Treimanis, kurš skolu vadīja 19 gadus, aiziet pensijā un par direktoru

Mazsalacas valsts ģimnāzijā ieceļ Jāni Bērziņu.

Baiba Meļķe

6


MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

Paldies par dalību

Ziemassvētku tirdziņā Vācijā

Katru otro gadu Valmiera aicina apkārtējos

novadus un pagastus piedalīties Ziemassvētku

tirdziņā Vācijā ar adījumiem – cimdiem, zeķēm,

kuri adīti no dabīgās vilnas dzijām.

Neskatoties uz to, ka Latvijas simtgades

jubilejā pašiem izsludināta akcija “Cimdotā

Latvija” un viss Mazsalacas novada Kultūras

centrs jānodekorē ar adītiem cimdiem,

atsaucība bija liela.

Prieks par to, ka gandrīz visas mūsu pagastu

adītājas bija atsaucīgas. Žēl par to, ka adījumi

nebija tādā kvalitātē, kādus atzīst vācieši. Šogad

piedāvājām jaunumu – cepurēs un cimdos

ieadītas gaismu atstarojošas dzijas, tas nozīmē

“Esi redzams tumsā”. Gaidīsim, kā vācu draugi

būs to pieņēmuši.

Kopā piedalījās 22 adītājas ar 219 adījumiem.

Paldies par atsaucību!

Būtu priecīga, ka kuplinātu studijas “Mazsalaca”

dalībnieku saimi. Adīšanā darbojamies

trešdienās Amatu mājā, Rīgas ielā 10, no

plkst.14.00 līdz 19.00.

TLMS “Mazsalaca” vadītāja Rita Ertmane

novembris/ 2018 • NR.11

AKTUĀLI

Paldies!

Mazsalacas novada pašvaldība pateicas

SIA “Sundin Mežs” par Ziemassvētku egles

dāvinājumu. Egle tiks iedegta 2. decembrī Saieta

laukumā, Mazsalacā.

Paldies Jānim Bēterim par dāvinātajām mazajām

eglītēm, kuras priecēs apmeklētājus pašvaldības

iestādēs!

Ievērībai

Informējam, ka Mazsalacas pilsētas un pagasta

iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem, iepriekš

vienojoties, tiks nodrošināta grāmatu piegāde

mājās. Zvanīt bibliotēkas darba laikā no plkst.

11:00 līdz 18:00. Bibliotēkas tel.nr. 64251246.

Mazsalacas pilsētas bibliotēka

2019. gada novada kalendārs

Noslēdzies darbs pie Mazsalacas novada

2019. gada kalendāra izstrādes, un to no

2018. gada 26. novembra varēs iegādāties

Mazsalacas novada Tūrisma informācijas centrā,

Rūjienas ielā 1, katru darba dienu no plkst. 9.30 līdz

16.30. Kalendāra cena 6,20 euro (ieskaitot PVN).

Droši aicinām atnākt un apskatīties kalendāru!

Kādu palīdzību var saņemt vardarbībā

cietusi pilngadīga persona un kā šo

palīdzību var saņemt?

Atbild Mazsalacas novada Sociālais dienests:

Vardarbības brīdī lūdzam zvanīt Valsts policijai pa tālruni

110 vai 112, kuri dzīvesvietā izvērtēs situāciju un pieņems

nepieciešamos lēmumus, lai nodrošinātu Jūsu drošību.

Pēc notikušā persona var patstāvīgi saņemt Valsts

policijas, Pašvaldības policijas un Juridiskās palīdzības

administrācijas atbalstu.

Vardarbībā cietušajai personai ir jāgriežas Sociālajā

dienestā, lai saņemtu sociālās rehabilitācijas

pakalpojumu personas dzīvesvietā, t.i., sociālās

darbinieces konsultācijas, psihologa konsultācijas un

Juridiskās palīdzības administrācijas konsultācijas.

Vēršoties Sociālajā dienestā, saņems konfidenciālu

sociālās darbinieces psihosociālu atbalstu, palīdzību

plānot drošības pasākumus, informāciju par

iespējamajiem pakalpojumiem un to saņemšanu un

sniegs atbalstu sadarbībai ar iestādēm, piemēram,

ārstniecības iestādēm, Valsts policiju, Juridiskās

palīdzības administrāciju, un citām.

Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu

institūcijā ar izmitināšanu vai bez izmitināšanas, t.i.,

sociālā darbinieka konsultācijas, psihologa konsultācijas

un jurista konsultācijas, persona var griezties Sociālajā

dienestā vai krīzes centrā. Mazsalacas novadam tuvākais

krīzes centrs ir Nodibinājums “Centrs Valdardze”, Raiņa

ielā 9F, Valmierā.

Informējam, ka iepriekš minēto pakalpojumu var saņemt

personas izvēlētajā Pašvaldības Sociālajā dienestā

vai krīzes centrā (neņem vērā personas deklarēto

dzīvesvietu) un minētie pakalpojumi ir Valsts finansēti.

Ielas, ceļi un īpašumi

Informējam, ka pašvaldības mājas

lapā www.mazsalaca.lv, sadaļā

Pašvaldība, Ielas un ceļi pieejama

informācija par normatīvajiem

aktiem, kas saistoši novada

iedzīvotājiem, kā arī interaktīvā

karte.

Šajā kartē ikvienam ir iespējams

apskatīties visa novada teritoriju

ar kadastra apzīmējumiem, ar

ielām un ceļiem, ar ortofoto

(zemes virmas attēla) skatu un

vēsturiskajām kartēm (atverot

saiti KARTE, kreisajā pusē

jāuzklikšķina uz divām bultiņām,

tālāk izvēlnē var klikšķināt un

skatīties, kā izmainās karte un ko

tajā var izpētīt).

Vingrojumu nodarbības senioriem

no plkst. 16:00 līdz 17:00

Mazsalacas novada Kultūras centrā notiks šādos datumos:

Novembr

26.11.

28.11.

Decembr

03.12.

05.12.

10.12.

12.12.

17.12.

19.12.

Ja būs izmaiņas nodarbību norises datumos, tiks izvietota

papildus informācija Mazsalacas novada Kultūras centra

skatlogā un Mazsalacas novada mājas lapā www.mazsalaca.lv

Pasākums tiek īstenots projekta “Pasākumi Mazsalacas novada

iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei” Nr.

9.2.4.2/16/I/079 ietvaros

Sadzirdi mīlestību!

27. oktobrī Mazsalacas novada Kultūras

centrā labdarības koncertā "Sadzirdi

mīlestību", kas tika veltīts Amandai,

saziedoti 1894,37 euro.

Amandas ģimenes vārdā liels paldies

ikvienam, kurš nepalika vienaldzīgs, kurš

dalījās ar savu sirds dāsnumu!

Senioriem

Daudz laimes, Latvija, jubilejā!

Sveiciens visiem! Priecājamies, ka dzīvojam

laikā, kad uz

zemes ir miers un tīras ir debesis.

Gatavojamies sagaidīt Jauno gadu! Līdz

Jaunajam gadam dosimies uz Amatu māju

apgūt jaunas prasmes. Varbūt atcerēties

aizmirsto! Iespēju ir tik daudz. Vēlams sekot

afišām, lai kaut kas nepaskrien Jums garām.

Mīlestībā! Ar cieņu, Mazsalacas novada

senioru biedrības “Atbalss” valde

7


MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

PASĀKUMU KALENDĀRS

25. novembrī plkst.12:00 Mazsalacas novada Kultūras centrā spēlfilma “Tēvs Nakts”.

Biļetes cena 3,00 euro (pieaugušajiem) un 2,00 euro (skolēniem).

27. novembrī plkst.15:00 Mazsalacas pilsētas bibliotēkā “Mazsalacas stāsti. Mans

tautastērpa stāsts.” Visi mīļi gaidīti!

29. novembrī plkst.16:30 Ramatas pagasta Kultūras centrā seminārs par veselibas

veicināšanas jautājumiem. Ieeja bez maksas. Sīkāka informācija un pieteikšanās pie

Sandras, t. 26355122.

30. novembrī plkst.20:00 Ramatas pagasta Kultūras centrā Saimnieku balle kopā ar

grupu "Jānis un Laura". Vakara īpašais viesis Reinis Reķis. Ieeja pasākumā: 2 euro (līdzi

savs cienasts), 6 euro (cenā iekļauts cienasts). Pieteikties un dalības maksu samaksāt

līdz 27. novembrim pie Sandras, t. 26355122.

1. decembrī plkst. 16:00 Mazsalacas novada Kultūras centrā Rūjienas kultūras nama

amatierteātra "Vitrāža" izrāde Kristiāna Štrāle Dreika "Kā Ziemeļmeitas brauca puisi

lūkoties", ieejas maksa 1,00 euro.

2. decembrī plkst.16:00 Pilsētas lielās egles iedegšanas pasākums Saieta laukumā.

Ruksenītes Rubiko un čigānietes Čičerellas egles iedegšanas ballīte.

3. decembrī no plkst.10:00, Mazsalacā, Parka ielā 1 (tirgus laukumā) MOBILĀ

DIAGNOSTIKA. Mamogrāfija: ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli - BEZ

MAKSAS, ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 euro, bez nosūtījuma - 20,00 euro. *D

vitamīna noteikšanai mobilajā diagnostikā īpašā cena 4,50 euro. PACIENTU PIEŅEMŠANA

PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA PA TĀLR: 25431313.

6. decembrī plkst.18:00 Egles iedegšana pie Ramatas skolas, aicināti visi Ramatas

pagasta bērni.

7. decembrī plkst.18:00 Sēļu muižā Ziemas Saulgriežu meistardarbnīcas. Ziemas

saulgriežu rituāli, zīlēšana, puzuru gatavošana, kulinārais mantojums, vakarēšana

ar dziesmām, dančiem un rotaļām. Tradicionālās vijoļspēles meistarklasi vadīs LIENE

BRENCE. Aicinām pieteikties dalībniekiem līdz 06.12. (Sīkāka informācija – Iveta Dukaļska,

tālr.20019452, Ināra Blūma, tālr.26321158). Deju meistarklasi vadīs ERNESTS SPĪČS.

Piedalās – Sēļu Tautas nama folkloras kopa “Sēlene” un kapela “Sēļu muižas muzikanti”.

Ieeja bez maksas.

IZSTĀDES

novembris/ 2018 • NR.11

bērnus, lai svinētu svētkus kopā. Plkst.14:00 Muižas lielajā zālē

Ziemassvētku sarīkojums pagasta senioriem. Svētku sveicienā –

Sēļu pagasta Tautas nama dāmu deju kopa „Reveranss,” folkloras

kopa “Sēlene” un kapela „Sēļu muižas muzikanti”. Uz sarīkojumu

iespējams pieteikt transportu (mob.t. – 29203879, 29412717). Ieeja

– bez maksas. Visi mīļi aicināti un gaidīti!

24. decembrī plkst.12:00 Mazsalacas novada Kultūras centrā

Ziemassvētku labdarības pasākums "Gaismiņa" visai ģimenei kopā

ar bērniem.

25. decembrī no plkst.15:00 Sveču mežs Skaņajā kalnā.

29. decembrī plkst.18:00 Mazsalacas novada Kultūras centrā Gada

balle kopā ar grupu "Galaktika", biļetes iepriekšpārdošanā Kultūras

centra 2. stāvā no 3. decembra līdz 24. decembrim, biļetes cena

6,00 euro (cenā iekļauts cienasts).

Izstādes Sēļu muižā līdz 31. decembrim: skatāma

mākslinieku Jāņa Anmaņa un Ingrīdas Anmanes gleznu

izstāde “Brīnumzeme”; mākslinieces Sabīnes Jaundalderes

izstāde “Fleurs/Puķes”; vēsturiskā ekspozīcija “Sēļu muiža

un apkārtnes muižas” (sadarbībā ar Valmieras muzeju)

(ārpus darba laika sazināties – Mob.t.26321158).

Mazsalacas novada pašvaldības rīkoto kultūras pasākumu

laikā var tikt filmēts un fotografēts.

7. decembrī plkst.18:30 Mazsalacas novada Kultūras centrā Matīšu kultūras nama

amatierteātra izrāde "Rāmi tek Rūnavots".

8. decembrī plkst.12:00 Mazsalacas novada Kultūras centrā Mazsalacas Mūzikas skolas

koncerts “Skaņu putenī”.

8. decembrī plkst.16:00 Sēļu muižā II TAUTAS MUZIKANTU SAIETS. Pasākumā piedalās:

Sēļu pagasta folkloras kopa “Sēlene”, Tautas mūzikas kopa “Sēļu muižas muzikanti” un

draugi no Latvijas, Lietuvas Igaunijas. Iespēja pieteikt galdiņu līdz 7.12. - Ināra Blūma –

26321158. Visi mīļi aicināti un gaidīti! Ieeja 1,00 euro.

9. decembrī plkst.16:00 Mazsalacas novada Kultūras centrā Labdarības koncerts “Ticēt

brīnumam”. Koncertā piedalās Mazsalacas novada amatiermākslas kolektīvi un viesi no

Staiceles, Jēkabpils, Dobeles, Rīgas, Vangažiem. Ieeja par ziedojumiem.

11. decembrī plkst.15:00 Mazsalacas pilsētas bibliotēkā radošā darbnīca ģimenēm ar

bērniem. Gatavosim eglīšu rotājumus no pērlītēm.

14. decembrī plkst.17:00 Mazsalacas novada Kultūras centrā Mazsalacas vidusskolas

tautisko deju kolektīvu koncerts "Sidrabiņā rotājos".

15. decembrī plkst.16:00 Mazsalacas novada Kultūras centrā Rīgas saksofona kvarteta

koncerts "Apsnidzis rožu krūms". Ieeja bez maksas.

15. decembrī plkst.18:00 Sēļu muižā amatierteātra "Ramata" izrāde E.Zālīte "Maldu

Mildas sapņojums", režisore G.Maskaviča. Ieeja 1,50 euro.

16. decembrī plkst.10:00 Mazsalacas novada Kultūras centrā Ziemassvētku amatniecības

darinājumu tirdziņš. Dzied vokālā grupa "Svētdiena".

17. decembrī plkst.12:30 Ramatas pagasta Kultūras centrā Ziemassvētku pasākums

Ramatas pagasta vecākajai paaudzei, dziedās Ramatas pirmsskolas bērni un Ramatas

skolas bērnu izrāde "Smagā mugursoma". Sīkāka informācija un pieteikšanās pie Sandras,

t. 26355122.

18. decembrī plkst.10:30 Ramatas skolas ēkā Ziemassvētku pasākums kopā ar Rūķiem

Ramatas pagasta pirmsskolas vecuma un bērnudārza bērniem.

18. decembrī plkst.15:00 Mazsalacas pilsētas bibliotēkā Mazsalacas stāsti. Tēma "Dzīves

svinēšana".

18. decembrī plkst.18:00 Mazsalacas novada Kultūras centrā deju ritmikas grupu

koncerts "Danču bērnu Ziemassvētki!".

21. decembrī plkst.16:00 Mazsalacas novada Kultūras centrā Mazsalacas novada Senioru

gada balle kopā ar grupu "Zeļļi". Dalības maksa 4,00 euro. Biļetes var iegādāties TIC telpās

no 3.decembra līdz 18.decembrim.

22. decembrī plkst.14:00 Mazsalacas novada Kultūras centrā jauktā kora "Salaca"

koncerts.

23. decembrī plkst.10:00 Mazsalacas vidusskolā Ziemassvētku turnīrs volejbolā.

Pieteikties sacensībām var iepriekš līdz 20.12.2018. zvanot pa telefonu 64251269 vai

26536498, pa e-pastu gunars.z@inbox.lv vai pie sacensību galvenā tiesneša Mazsalacas

vidusskolas sporta zālē 18.12.2018. un 20.12.2018. no plkst.19:00 līdz plkst.21:00.

23. decembrī plkst.12:00 Mazsalacas novada Kultūras centrā pirmsskolas vecuma bērnu

eglīte, viesos muzikālais un jautrais Ziemassvētku vecītis – Didzis Rijnieks!

23. decembrī Sēļu muižā pasākums “ZIEMASSVĒTKUS GAIDOT”. Plkst.12:00 Muižas

mazajā zālē pie svētku eglītes Ziemassvētku rūķīši gaidīs pašus mazākos Sēļu pagasta

Mazsalacas novada iedzīvotāju saimei oktobrī

un novembrī pievienojās divi jaundzimušie

Alise un Jēkabs!

Sveicam vecākus!

SVEICAM novembrA JUBILĀRUS!

Mazsalacas novada pašvaldība sirsnīgi sveic novada

iedzīvotājus 80, 85, 90 un vairāk gadu jubilejās:

Gaida Lenša

Ruta Lūkina

Vilis Alksnis

Lauma Sidraba

Rasma Āboltiņa

Anna Jaunalksne

Irēna Vīksna

Elza Aizpuriete

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI

Bija ceļi tāli, kalni augsti,

Kad pamet skatu atpakaļ.

Un jādomā, cik brīnumstrauji

Raibs dzenis mūsu mūžu kaļ.

/No krājuma "Dzīvīte, dzīvīte

šūpojos tevī"/

Jānis Edvīns Pētersons

Mārīte Nikolajeva

Mazsalacas novada pašvaldība izsaka līdzjūtību piederīgajiem!

MAZSALACAS NOVADA ZIŅAS

Izdots 2018. gada 22.novembrī

Mazsalacas pašvaldības izdevums iznāk reizi

mēnesī.

Bezmaksas. Tirāža – 2001 eksemplārs.

Izdevējs: Mazsalacas novada pašvaldība.

Pērnavas iela 4, Mazsalaca, LV–4215

www.mazsalaca.lv

Facebook: Mazsalacas novads

Twitter: @Mazsalaca_LV

Flickr: mazsalacasnovads

Instagram: mazsalacasnovads

Izdevumu sagatavo Anete Gluha,

sabiedrisko attiecību speciāliste

e-pasts: avize@mazsalaca.lv

Ja nevēlaties, lai informācija par Jums tiktu

publicēta izdevuma jubilāru sadaļā, mēnesi

iepriekš, lūdzu, informējiet pa tālr.25447706

Iespiests tipogrāfijā “Latgales druka” Rēzeknē,

Baznīcas ielā 28. Par faktu un skaitļu pareizību

atbild rakstu autori, pārpublicēšanas un

citēšanas gadījumā atsauce ir obligāta.

More magazines by this user
Similar magazines