Mazsalacas novada ziņas_novembris_2018

mazsalacasnovads

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

aktualitātes

Mērķis sasniegts: par 172 vietām

un mirkļiem skaistāka Latvija!

Autobusa pieturvieta kā Hobitu namiņš, koka velosipēdu

parks, zaļie dzelzceļi, ratiņu pastaigu trase jaunajām

māmiņām, ēku izdaiļošana ar mākslas grafiti, dižkoku

alejas un jauni meži, krāšņi mākslas soliņi un 100 rožu

dārzs – tie ir tikai daži no 172 vides labiekārtošanas,

izdaiļošanas un vides izglītības darbiem, ko paveikuši

Latvijas cilvēki un kas pieteikti Latvijas simtgadei veltītajā

vides iniciatīvā „100 darbi Latvijai”.

Vides iniciatīvu “100 darbi Latvijai” 2016. gada vasarā

uzsāka pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas

uzņēmums “ZAAO” ar mērķi apvienot iedzīvotāju zināšanas,

čaklās darba rokas un resursus, lai līdz Latvijas

nozīmīgajai jubilejai – 2018. gada 18. novembrim –

kopīgiem spēkiem paveiktu vismaz 100 nozīmīgus darbus

vides labiekārtošanā, izdaiļošanā un arī vides izglītībā.

Mērķis ir sasniegts! Draugu un kaimiņu grupas, uzņēmumi,

izglītības iestādes, individuālas personas, biedrības un

pašvaldību domes no 42 dažādiem Latvijas novadiem un

pilsētām – Aizkraukles, Alojas, Alūksnes, Amatas, Apes,

Baltinavas, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Gulbenes,

Grobiņas, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Krāslavas, Krimuldas,

Kuldīgas, Limbažu, Mazsalacas, Naukšēnu, Ogres,

Ozolnieku, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rojas, Rucavas,

Rugāju, Rūjienas, Salacgrīvas, Salas, Saldus, Saulkrastu,

Smiltenes, Strenču, Valkas, Viļakas novadiem, kā arī

Daugavpils, Jelgavas, Liepājas, Rīgas, Valmieras un

Ventspils pilsētām - kopīgiem spēkiem paveikuši

172 dažādus vides darbus.

“Visi paveiktie darbi ir padarījuši skaistāku dzīves telpu,

sniedz labumu plašākai sabiedrībai un valstij kopumā.

“100 darbos Latvijai” paveiktais apliecina, ka Latvijas ļaudis

kļūst arvien atvērtāki, ka protam ne tikai prasīt un ņemt, bet

arī dot. Paldies ikvienam, kurš pielika savu roku, radot

paliekošas vērtības kā tagadnei, tā nākotnei. Sveicu visus

valsts 100. jubilejā un aicinu ikvienu aplūkot pašu sarūpēto

dāvanu, ieskatoties mājas lapā www.100darbilatvijai.lv” -

„ZAAO” valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais.

Projekts “100 darbi Latvijai” noslēgsies nākamā gada

sākumā, kad visi darbu darītāji tiks sumināti novadu

pasākumos, kur kopā izvērtēsim paveikto un domāsim par

nākotni.

2

Madars no 93.izlaiduma

novembRIS/ 2018 • NR.11

Mazsalacas novada pašvaldības mūzikas skola

saņems „Latviešu kordziesmas antoloģiju”

Ar nacionālā mazumtirgotāja ELVI atbalstu

100 Latvijas mūzikas skolām tiks uzdāvināta „Latviešu

kordziesmas antoloģija” — 12 sējumi, ko veidojis

profesionāls kolektīvs diriģenta Imanta Kokara un

mūzikas zinātnieka Arnolda Klotiņa vadībā. Grāmatas

ir ELVI dāvinājums Latvijas simt gadu jubilejā, lai

izglītotu par mūsu valsts muzikālo mantojumu.

„Latviešu kordziesmas antoloģija” ir paredzēta gan

profesionāliem mūziķiem, gan mūzikas skolu

audzēkņiem, gan klausītājiem un citiem interesentiem.

Mazsalacas novada pašvaldībā grāmatas saņēma

Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola.

Katrā A4 formāta nošu sējumā ir ne mazāk kā

200 lappušu, un tie ir iesieti cietajos vākos. Notīm ir

pievienoti fotoattēli, radošās biogrāfijas, komponistu

portreti un komentāri. Visi teksti, arī dziesmu vārdi, ir

tulkoti angliski, ir pievienota arī latviešu valodas

izrunas paraugvārdnīca. Izdevums ir saņēmis

Ministru kabineta, Kultūras ministrijas un laikraksta

„Diena” balvu.

Idejas autors Uldis Kokars stāsta: „Antoloģijas

tapšana ilga 12 gadus, un esam lepni par paveikto:

katrā sējumā ir pārstāvēti nozīmīgākie sava laika

Latvijas autori un viņu vērtīgākais devums a cappella

kormūzikā. Šīs grāmatas ir unikāls mācību un

iedvesmas materiāls, un ar nacionālā mazumtirgotāja

ELVI gādību antoloģiju dāvanā saņems 100 mūzikas

skolas visā Latvijā.”

SIA ELVI Latvija komercdirektore Laila Vārtukapteine

piebilst: „Nepārspīlēšu, ja teikšu, ka kormūzika ir viena

no Latvijas pamatvērtībām. Simtgades noskaņās ir

svarīgi atstāt paliekošu materiālu mūsu tautas

muzikālās kultūras izzināšanai un godalgot korus, kas

stiprina patriotismu gan Dziesmu svētkos, gan ikdienā.

Turklāt šī misija saskan ar galveno ELVI vērtību — par

savējiem!”

Latvijas šī gada īpašajā novembrī prieks par 93.izlaiduma absolventu Madaru Biti, kurš soļoja Nacionālo

bruņoto spēku 18.Novembra svētku parādē 11.Novembra krastmalā.

Klasesbiedri Madaru iepazina kā ļoti centīgu,

neatlaidīgu cilvēku, kuram jau skolas laikā bija

savs nākotnes redzējums, savi mērķi, kurus viņš

soli pa solim cenšas sasniegt, lai Latvijas

Nacionālajā aizsardzības akadēmijā iegūtu

militāro izglītību. Pirmie grūtie uzdevumi, kuros

nepieciešama fiziskā un psiholoģiskā

sagatavotība, sekmīgi pabeigti. Madars apguvis

kadeta kandidāta kursa programmu Nacionālo

bruņoto spēku Kājnieku skolā un Nacionālo

bruņoto spēku Instruktoru skolā. Šis mācību

gads iesācies, apgūstot teoriju un praktiskās

nodarbības militāro transportlīdzekļu uzbūvē

un vadīšanā. Lai Madaram izdodas sasniegt

savus mērķus un kļūt par Latvijas sargu un

aizstāvi!

93.izlaiduma klases audzinātāja Baiba Meļķe

Uzsāk jauniešu projektu konkursu īstenošanu

Mazsalacas novada pašvaldības 2018. gada jauniešu projektu konkursā

iesniegti trīs projektu pieteikumi. Pašvaldības dome apstiprināja visus projektus

par kopsummu 576,90 euro.

Lai papildinātu mēģinājuma tērpu skapi, īstenosim projektu “Magone dejo”. Uz skatuves

koncertos tērpi ir brīnišķīgi, taču mēģinājuma vidē esam saģērbušies raibi. Meitenēm jau

ir tumši sarkani krekli ar “Magones” uzrakstu un melni svārku-šorti. Puišiem ir tikai krekli

ar uzrakstu, tāpēc konkursā iegādāsimies šortus kopējā stilā.

Mēģinājumi kolektīvam notiek Mazsalacas vidusskolas aktu zālē, taču tur datoram

piestiprinātie vadi rada sliktu skaņu. Tāpēc konkursa ietvaros iegādāsimies arī skaņu

pastiprinošu pārnēsājamo iekārtu, lai ne tikai skolā varētu dzirdēt mūziku bez trokšņiem,

bet arī izbraukumos varētu mēģināt jebkurā vietā, arī brīvā dabā.

Kristiāna Šteinberga

***

Esmu iesaistījusies klases ansamblī, taču man ir vēlēšanās, lai mūsu muzicēšana būtu

radoša un dažāda, tāpēc vēlos to papildināt ar ģitārspēles pavadījumu. Man ir sākotnējas

ģitārspēles iemaņas, ko vēlos turpināt attīstīt, taču nav ģitāras. Par projekta līdzekļiem

iegādāšos akustisko ģitāru, ko izmantošu ģitārspēles prasmju uzlabošanai un dziesmu

pavadīšanai vokālajā ansamblī, kā arī veidojot jauniešiem priekšstatu par ģitārspēli.

Ella Sudāre

***

Pārstāvu jauniešu organizācijas “Latvijas mazpulki” Mazsalacas novada mazpulku, un

septembra mēnesī nolēmu piedalīties Mazsalacas novada domes izsludinātajā jauniešu

projektu konkursā ar savu ideju par rožu audzēšanu un pavairošanu. Mūsu projekta

mērķis tika izvirzīts - iemācīties kopt un pavairot rozes, izaudzēt tās grieztajiem ziediem.

Manis iesniegtais projekts tika atbalstīts un mēs – Mazsalacas novada mazpulks - varēsim

mācīties rožu stādīšanu, piesegšanu, barošanu, kaitēkļu apkarošanu un nākamajā gadā

arī pavairošanu uz potcelmiem, vienlaicīgi darot skaistāku savas skolas apkārtni.

Rolanda Ķīkule

Jūlija Vita Krolle-Murņika

More magazines by this user
Similar magazines