27.11.2018 Views

20TH INFOCOM WORLD 2018 - NEW HORIZONS: THE TECHONOMY OF GIGABIT ERA!

Sessions of the 20th InfoCom World Conference.

Sessions of the 20th InfoCom World Conference.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

#ICW18

#INFOCOMWORLD

www.infocomworld.gr

www.facebook.com/InfoComConferences

www.twitter.com/InfoComWorld

www.instagram.com/infocomworld

www.youtube.com/infocomworld

www.linkedin.com/company/smartpress-s.a

#InfoComWorld - #ICW


20 ΧΡΟΝΙΑ INFOCOM WORLD!

Ζούμε στον αιώνα της τεχνολογίας! Οι αλλαγές είναι ραγδαίες και το μέλλον

που έρχεται με ταχύτητα πολλών Gigabits, φαντάζει ιδιαίτερα ενδιαφέρον.

Σύντομα, όλες οι συσκευές θα είναι δικτυωμένες μεταξύ τους, η σύνδεση θα

γίνεται σε εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες και δυνατότητες και υπηρεσίες που

σήμερα ανάγονται στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, θα αποτελούν

καθημερινότητα!

Ωστόσο, για να φθάσουμε μέχρι αυτό το σημείο, η αγορά των Τηλεπικοινωνιών

και Πληροφορικής πέρασε από πολλές και διαφορετικές φάσεις.

Στόχος του επετειακού 20ου InfoCom World είναι να αναδείξει τις εξελίξεις

που σημάδεψαν τα τελευταία 20 χρόνια την εγχώρια Τηλεπικοινωνιακή αγορά

ξεκινώντας από το 1998 που διεξήχθη το 1ο InfoCom World με κεντρικό τίτλο

«New Horizons».

Είκοσι χρόνια μετά, ο κλάδος συνεχίζει να είναι από τους πιο δυναμικούς,

τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, λειτουργώντας μάλιστα ως

καταλύτης για όλες σχεδόν τις αγορές: βιομηχανία, τράπεζες, υγεία, ασφάλεια,

εστίαση, μεταφορές & logistics, retail κ.α.

Παράλληλα, το φετινό συνέδριο, φιλοδοξεί να αποτελέσει εφαλτήριο της νέας

εποχής, να αναδείξει τις ευκαιρίες και να δώσει τον παλμό της επόμενης

ημέρας, με τις παρεμβάσεις των στελεχών που πρεσβεύουν το μέλλον της

αγοράς!

Έτσι, ο πάντα επίκαιρος τίτλος του πρώτου συνεδρίου -«New Horizons», δένει

με την εποχή που ανατέλλει- «The Gigabit Era» και μέσα από την «Techonomy»,

αναδεικνύει τις τεχνολογικές προκλήσεις και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες της

σύγχρονης εποχής.

Κώστας Νόστης

3


08:30 - 09:00

ΠΡΟΣΈΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΈΣ

09:00 - 09:30

ΈΝΑΡΞΗ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΊ

Κώστας Νόστης, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Δρ. Αγγελική Σγώρα, Αντιπρόεδρος Τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ΕΕΤΤ

Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, CEO, Hellas Sat - Πρόεδρος Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού

Erik Haupt, Πρέσβης Ουγγαρίας σε Ελλάδα και Κύπρο

ΑΙΘΟΥΣΑ: ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

09:30 - 12:30 | 1η ενότητα:

Techonomy: Vision, Value & Money

Speakers Javier Garcia Gomez, CTO Europe & Latin America, Ericsson

«5G Innovation & business potential»

Sanjay Kamat, Managing Partner, Bell Labs Consulting, Nokia

«Networks at the nexus of new value creation»

Σπύρος Σακελλαρίου, Disruptive Technologies Manager, Intracom Telecom

«From Virtualization & Artificial Intelligence to 5G convergence»

Ilian Hafouzov, Regional Sales Director, Cisco Cloud Calling

«Future of Calling and Collaboration»

Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης, Διευθύνων Σύμβουλος, Space Hellas

«The journey from Systems Integration to Digital Integration»

Artur Wachtel, Deputy Director EU wireless PLM, Huawei

«Value Generation with 5G»

Baruch Altman, AVP, CTO office, LiveU

«5G Multilink for Connected Cars and Autonomous Driving»

Γιάννης Νεοκοσμίδης, CEO, inCITES Consulting S.A.R.L.

«5G case study: Χαράζοντας την Εθνική Στρατηγική του Λουξεμβούργου»

Δημήτρης Κολοκοτρώνης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, FASMETRICS S.A.

«Innovation importance on the economics of 4G and 5G high speed radio access networks»

Δημήτρης Καπετανάκης, Marketing & Sales Director, Sparkle Greece

«Data Centers and Cloud Services during 5G era in the Greek Market»

Συντονιστής: Δρ. Ιωάννης Τόμκος, Διευθυντής Ερευνών, Δίκτυα Νέας Γενιάς, AIT

12:30 - 13:00 | Διάλειμμα - Καφές

13:00 - 15:30 | 2η ενότητα:

The Digital Era: Special Weapons And Tactics (S.W.A.T.)

Speakers Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής, ΣΕΠΕ - Αναπληρωτής Πρόεδρος, WITSA

«Digital Transformation: The future gets happened»

Απόστολος Πανδρούλας, Γενικός Διευθυντής, Odyssey Ελλάδος

«The art of War: How incident strategy leads to Digital Transformation»

4


ΑΙΘΟΥΣΑ: ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Grzegorz Nocon, System Engineer, Sophos

«Cybersecurity made simple with Sophos: a comprehensive approach to manage your whole It security»

Παναγιώτης Κουρής, CEO, Office Line

«How to ensure security and Digital Transformation: The perfect Match»

Richard Wenczel, Digital Ambassador, IVSZ

«Grab the chance - How digitalisation is the new chance for our region and Hungary»

János Pereczes, Managing Director, MKB Fintechlab

«Disrupting banking from the inside, together»

Βασίλης Ηλιόπουλος, Major Accounts Manager, Fortinet

«Fortinet Security Fabric. Unify your security technologies across the digital network»

Αντώνης Σταματόπουλος, Commercial Director VAD, Info Quest Technologies

«Artificial Intelligence Attacks and Lifecycle Security»

Phillip Antoniou, Vice President Sales Europe South / West & MEA

«Evolution of Cyber Security and Intelligent Solutions»

William Gaffney, Customer Success & Product Trainer, Panopto

«Engaging the multi-generational workforce through video technology»

Συντονιστής: Δημήτρης Μαλλάς, Δημοσιογράφος

15:30 - 16:00 Διάλειμμα - Ελαφρύ Γεύμα

16:00 - 17:45 | 3η ενότητα

Leader’s Summit. Revenue Generators: Dreamers and Believers

Speakers

Βασίλης Μαγκλάρας, Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Γιώργος Στεφανόπουλος, Γενικός Διευθυντής, ΕΕΚΤ

«25 years of Mobile communications: a cornerstone in the radical digital transformation of all sectors»

Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Accenture

«Telcos & the Changing Nature of Work»

Συντονιστής: Δημήτρης Μαλλάς, Δημοσιογράφος

Round Table

Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος ΟΤΕ

Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Vodafone Ελλάδας

Νάσος Ζαρκαλής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, WIND

Συντονίστρια: Τέτη Ηγουμενίδη, Δημοσιογράφος

Closing Remarks

Srini Gopalan, Member of the Board of Management Deutsche Telekom AG for Europe

17:45 - 18:00 Απονομή InfoCom Awards

18:00 - 18:15

Κλείσιμο εργασιών συνεδρίου

Νίκος Παππάς, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης*

* Έχει προσκληθεί

5


5G ESSENCE and 5G-DRIVE Sessions

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

Organized by OTE (Hellenic Telecommunications Organization S.A.)

Αίθουσα «MC 3» 10:00 - 18:00

SESSION A - 10:00 – 11:30

Χρήση «Μικρών Κυψελών» ως Βασικών Δομικών Στοιχείων και Ενεργοποιητών για την

προώθηση των Καινοτομιών του 5G (η προσέγγιση κατά το ερευνητικό πρόγραμμα 5G

ESSENCE)

“Embedded Network services for 5G Experiences: The 5G ESSENCE Project Conceptual Approach”

Dr. Ioannis P. Chochliouros, Head of Fixed Network R&D Programs Section, Research and Development Department, Fixed & Mobile, Core

Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile, Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

“5G ESSENCE: Overall System Architecture and Requirements”

Dr. Ioannis P. Chochliouros, Head of Fixed Network R&D Programs Section, Research and Development Department, Fixed & Mobile, Core

Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile, Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

and Dr. Alexandros Kostopoulos, Research and Development Department, Fixed & Mobile, Core Network DevOps & Technology Strategy Division,

Fixed & Mobile, Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

“5G ESSENCE: Use Case 1: 5G Edge Network Acceleration at a Stadium, and; Use Case 2: 5G E2E Slicing for Mission Critical

Applications”

Dr. Ioannis P. Chochliouros, Head of Fixed Network R&D Programs Section, Research and Development Department, Fixed & Mobile, Core

Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile, Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

“5G ESSENCE Contributions to New Generation of In-Flight Entertainment and Communications (IFEC) Systems”

Dr. Olga Segou, ORION innovations Private Company, Greece

“Use Cases, Methodology and Market Analysis”

Mrs. Eirini Vasilaki, Research and Development Department, Fixed & Mobile, Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed &

Mobile, Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

SESSION B - 11:30 - 12:30

Συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας στο πλαίσιο του ερευνητικού

προγράμματος 5G-DRIVE, για την ανάπτυξη για εφαρμογές βελτιωμένης κινητής

ευρυζωνικής πρόσβασης (enhanced Mobile Broadband / eMBB) και για σενάρια

επικοινωνίας μεταξύ «οχήματος προς οτιδήποτε» (Vehicle to Everything / V2X): Σενάρια,

Περιπτώσεις Χρήσης και Τεχνολογικό Υπόβαθρο για την Υποστήριξη Δοκιμών

“The context of te 5G-DRIVE EU-Funded project in the scope of cooperation between the EU and China - Cooperation for enhanced

Mobile Broadband (eMBB) and “Vehicle to Everything” (V2X) applications - Scenarios, Use Cases and Essential Technological

Background for Trials”

Dr. Ioannis P. Chochliouros, Head of Fixed Network R&D Programs Section, Research and Development Department, Fixed & Mobile, Core Network

DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile, Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

and Mr. Athanassios Dardamanis, CEO, SmartNet S.A. Greece

6


ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

SESSION C - 13:00 - 18:00

Χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών και Προκλήσεις Ανάπτυξης στο Ευρύτερο Θεματικό

Περιβάλλον Αναφοράς 5G

“Introduction to the Modern 5G World and Challenges”

Dr. Ioannis P. Chochliouros, Head of Research Programs Section, Fixed Research and Development Department, Fixed & Mobile Technology

Strategy & Core Network Department, Fixed & Mobile, Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

“5G Development and Validation Platform for global Industry: Specific network Services and Apps - The case of the 5G TANGO Project”

Dr. Anastasios Kourtis, Institute of Informatics and Telecommunications, National Centre for Scientific Research “Demokritos”, Greece

“Slicing and Self-Management of Future Network Resources for the Support of Concurrent Vertical Domain Use Cases”

Prof. Nancy Alonistioti, Department of Informatics and Telecommunications, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

“Deployment and Regulatory Considerations of the Neutral Host Model: The Case of 5GCity”

Dr. Ioannis Neokosmidis, CEO, INCITES Consulting SARL, Luxembourg

and Mr. Dimitrios Xydias, Consultant, INCITES Consulting SARL, Luxembourg

“Perspectives for Enhancing Critical Infrastructure Protection within the Context of the RESISTO EU-funded Project”

Mrs. Maria Belesioti, Fixed Network R&D Programs Section Research and Development Department, Fixed & Mobile Core Network DevOps &

Technology Strategy Division, Fixed & Mobile, Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

and Dr. Ioannis P. Chochliouros, Head of Fixed Network R&D Programs Section, Research and Development Department, Fixed & Mobile, Core

Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile, Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

“Risk and Resilience Aspects in Telecommunications Infrastructures: The RESISTO Approach”

Prof. Nikolaos Uzunoglou, Research and Development Department, Fixed & Mobile Division of information Transmission Systems and Material

Technology, School of electrical and Electronic engineering, National Technical University of Athens (NTUA), Greece

“Interoperability as a Service: The VICINITY Approach”

Mrs. Maria Belesioti, Fixed Network R&D Programs Section, Research and Development Department, Fixed & Mobile, Core Network DevOps &

Technology Strategy Division, Fixed & Mobile, Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

Mrs. Eirini Vasilaki, Fixed Network R&D Programs Section Research and Development Department, Fixed & Mobile, Core Network DevOps &

Technology Strategy Division, Fixed & Mobile, Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

and Dr. Ioannis P. Chochliouros, Head of Fixed Network R&D Programs Section, Research and Development Department, Fixed & Mobile, Core

Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile, Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

“IoT-enabled eHealth: The VICINITY Way to Smart and Inclusive Cities”

Mr. Konstantinos Kaggelidis Gnomon Informatics S.A. (OTE), Greece

“E-Health Vertical utilizing 5G Networks”

Mr. Panayiotis Mantzoros, OTE Academy, Greece

“5th Generation End-to-End Network, Experimentation, System Integration and Showcasing: The case of the 5GENESIS Project”

Dr. Anastasios Kourtis, Institute of Informatics and Telecommunications National Centre for Scientific Research “Demokritos”, Greece

“Towards 5G Validation Trials: Innovation Potential & Applications’ Outlook”

Dr. Konstantinos Katsaros, Telco Software Dept., Intracom telecom, Greece

“5G-EVE User KPI Analysis and Validation”

Dr. Velissarios Gezerlis, Technology Labs & Testing Department, Fixed & Mobile Voice & VAS, Network Technology DevOps Division, Fixed &

Mobile, Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

8


Innovation

Innovation

Agility Innovation

Agility Innovation

Agility

Commitment

Innovation

Innovation

Commitm

Commitm

Commitm

Commitment

Commitment

Agility

Agility

Agility

Agility

Commitment

Agility

Commitment

Commitment

Commitment

Commitment

Agility

Agility

Agility

Innovation

Innovation

Innovation

Innovation

Agility

Innovation

Agility

Innovation

Agility

Agility

Innovation

Innovation

Agility

Agility

Agility

Agility

Agility

Agility

Agility

Comm

Agility

Comm

Agility

Commitment

Agility

Commitment

Innovation

Agility

Innovation

Agility


ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

“5G Mobile Networking - Spectrum Allocation for the 20 Gps New Radio Access (NR)”

Dr. Ioannis Stephanakis, Technology Labs & Testing Department, Fixed & Mobile Voice & VAS Network Technology DevOps Division, Fixed &

Mobile, Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

“Spectrum Trading in Virtualized 5G Networks”

Mr. Christos Tsirakis, Ph.D. Candidate, National & Kapodistrian University of Athens, Greece

“Analog & Digital Radio over Fiber in 5G Networks”

Dr. George Agapiou, Head of Core Network Testing Section Technology Labs & Testing Department, Fixed & Mobile Voice & VAS Network

Technology DevOps Division, Fixed & Mobile Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

“A novel Approach for the Definition of the 5G Use Cases and their Deployment Requirements”

Mrs. Fofy Setaki, Research and Development Department, Fixed & Mobile Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile,

COSMOTE S.A., Greece

“The Privacy Flag Observatory: A Guide to GDPR Privacy Friendly Technologies”

Prof. Vasileios Vlachos, Technological Educational Institute of Larissa, Greece

“SHIELD: Securing against Intruders and Other Threats through a NFV-enabled Environment”

Dr. Olga Segou, ORION innovations Private Company, Greece

“YAKSHA: Trends and Challenges in EU-ASEAN Cybersecurity”

Dr. Alexandros Kostopoulos, Fixed Network R&D Programs Section Research and Development Department, Fixed & Mobile Core Network

DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile, Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

And Dr. Ioannis P. Chochliouros, Head of Fixed Network R&D Programs Section Research and Development Department, Fixed & Mobile Core

Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile, Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

“Malware Analytics with YAKSHA”

Prof. Konstantinos Patsakis, University of Piraeus, Greece

“Smart City Applications in Municipality of Egaleo”

Dr. Dimitrios Tzempelikos, Municipality of Egaleo (MoE), Greece

“MATILDA: A Value proposition to telecom Service operators for the Deployment OF 5g-READY Applications and Network Services”

Mrs. Elina Theodoropoulou, Head of Mobile Network R&D Programs Section Research and Development Department, Fixed & Mobile, Core

Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile, COSMOTE S.A. Greece

“5G and the State-of-the-Art of Earth Observation Methodologies”

Dr. Vasiliki (Betty) Charalampopoulou, CEO, President Geosystems Hellas S.A., Greece

“Cloud Computing and 5G Network Technologies’ Advancements DRIVING Advanced SLAs”

Dr. George Lyberopoulos, Head of Research and Development Department, Fixed & Mobile Core Network DevOps & Technology Strategy Division,

Fixed & Mobile, COSMOTE S.A., Greece

“Innovation to Market, the Fintech Story”

Dr. Andreas Drakos, Channel VAS, Greece

10


FORTINET

SECURITY FABRIC

PROTECTING FOR IoT

TO THE CLOUD

www.fortinet.com


InfoCom Space Summit

«The Space Exploration Era»

Αίθουσα «MC 2» 13:00 - 16:00

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΊ

Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, CEO, Hellas Sat - Πρόεδρος Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού

Νίκος Παππάς, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης*

Speakers

Αντώνης Πασχάλης, Διευθυντής θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

(DSCAL) - μέλος ΔΣ ΕΛΔΟ

Νεκτάριος Κρανίτης, Συνεργαζόμενος ερευνητής εργαστηρίου DSCAL

“Υψηλής Απόδοσης Συστήματα Επεξεργασίας Δεδομένων Εν-Πτήσει”

Βασίλης Κωστόπουλος, Director of Applied Mechanics and Vibrations Laboratory Department of Mechanical Engineering &

Aeronautics University of Patras

Βάιος Λάπας, Καθηγητής - Ερευνητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Αεροναυπηγών - Μηχανικών & Cranfield University,

school of Aerospace, Manufacturing and Transport (UK)

“Small Satellites: An instrument for research and growth”

Μαριάνθη Φραγκοπούλου, CEO HERADO - Ad Researcher NCSR

“Αποστολή στη Σελήνη, απαιτήσεις και προκλήσεις”

Ιωάννης Μπαζιώτης, Γεωλόγος, επίκουρος καθηγητής γεωπονικού πανεπιστήμιου Αθηνών

“Μετεωρίτες: Επιστήμη και κοινωνία”

Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών

«Η εξερεύνηση του διαστήματος αρωγός στην διεπιστημονικότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξη»

Έκτωρ Αντρέας Σταυρακάκης, Φοιτητής ΕΜΠ Σχολή Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών

“Δυνατότητες και προοπτικές των νέων στην Ελλάδα και Ευρώπη στις διαστημικές τεχνολογίες και επιστήμες”

Στέλλιος Μπολλάνος, Director of Planetek Hellas και μέλος του ΔΣ ΕΒΙΔΙΤΕ

“Το Διάστημα και οι εφαρμογές του ως μοχλός ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας”

Θωμάς Καλαμάρης, Τεχνικός Διευθυντής Hellas Sat

“Διαστημικό Πρόγραμμα HELLASSAT”

Θανάσης Πότσης, Πρόεδρος ΕΒΙΔΙΤΕ - μέλος ΔΣ ΕΛΔΟ

“Hellenic Space Technologies for new generation of Maritime Solutions”

* Έχει προσκληθεί

12


TM

WORKSHOPS

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MC2-1 10:00 - 11:00

Εκτοξεύστε την κερδοφορία σας μέσω

ψηφιακού μετασχηματισμού των

operations σας

Νανά Ιωακειμίδου, Chief

Commercial Officer

ΑΊΘΟΥΣΑ

«MC 2»

MC2-2 11:00 - 12:00

Tax gap reduction with digital services

at HTCA (Hungarian Tax and Customs

Authority)

Zsolt Palanki, Director General

for IT Matters

MC2-5 16:00 - 17:00

Τα χαρακτηριστικά της VoIP Τηλεφωνίας

& όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη σωστή

επιλογή VoIP παρόχου

Γεώργιος Μάγκος, VoIP

Telecoms Sales Manager

MC3.2-1 10:00 - 11:00

Development and Customization of mobile

based applications via Android Studio in

20 minutes

Σωτήριος Χρονόπουλος &

Εμμανουήλ Παπαμανώλης,

AMC Senior Lecturers

MC3.2-2 11:00 - 12:00

Connected Minds – Συνδέοντας την

Δημιουργικότητα με την Τεχνολογία και την

Εικονική Πραγματικότητα

Μιχάλης Πεδιώτης, Project &

Communications Manager -

Radio Producer - Founder of

BullMp.com

ΑΊΘΟΥΣΑ

«MC 3.2»

MC3.2-3 13:00 - 14:00

MC3.2-4 14:00 - 15:00

From customer stories to videos in

seconds! No, this is not a unicorn jumping

over a rainbow, it is actually here.

Top Use Cases for detecting and

preventing suspicious/malicious activities

and user abnormal behavior, using

ClearSkies NG SIEM Advanced Security

Analytics and ClearSkies NG Endpoint

Detection & Response (EDR) Agent.

Θανάσης Σακκάς, Sales

Director and Public Relations

Πωλίνα Αντωνίου, Senior

Analyst, R&D Department

MC3.2-5 16:00 - 17:00

Από την Python στα DevOps: Εκπαίδευση

Πληροφορικής στην 4η Βιομηχανική

Επανάσταση

Δρ. Ιωάννης Παντίδας, BSc.

(Eng), MSc.(Eng), PhD, MIEE,

AMInstP

14


WORKSHOPS

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MC3.3-1 10:00 - 11:00

Προσωπική Επαγγελματική Ταυτότητα

Personal branding

Μαρία Ζαρωτιάδου, Political

and Marketing Strategy

Analyst, Business Coach and

Mentor, M.Sc. in Strategic

Marketing, member of

European Institute for Gender

Equality

MC3.3-2 11:00 - 12:00

Βασικά εργαλεία για μια επιτυχημένη

συνέντευξη

Νίκος Πατσέλης, Founder of

Career In Progress

ΑΊΘΟΥΣΑ

«MC 3.3»

MC3.3-3 13:00 - 14:00

Αποτελεσματική επικοινωνία στον

εργασιακό χώρο

Μαρία Γεωργαλά, MSc

Επικοινωνιολόγος,

Πιστοποιημένη Σύμβουλος

Σταδιοδρομίας GCDF - Mentor

Επιχειρηματικότητας -

Συγγραφέας

MC3.3-4 14:00 - 15:00

LinkedIn Hacks: Γίνε all-star profile και

μάθε πώς οι Recruiters αναζητούν ταλέντα!

Βάσω Τσούνη, Digital

Marketing & Communication

Manager & Κίμων

Κωνσταντέλος, Business

Excellence Officer,

ManpoweGroup Greece

MC3.3-5 16:00 - 17:00

Στρατηγική δημιουργίας επιτυχημένης

καριέρας

Δώρα Φούντα, Κοινωνιολόγος,

Executive & Career Coach,

Μέντορας e-learning EKΠΑ &

Συνεργάτης του Πανεπιστημίου

Αιγαίου

MC3.4-1 10:00 - 11:00 Intelligent Business Apps

Γεωργία Καλύβα, Development

Department Manager

ΑΊΘΟΥΣΑ

«MC 3.4»

MC3.4-2 11:00 - 12:00

MC3.4-3 13:00 - 14:00

MC3.4-4 14:00 - 15:00

Ubilytics: Αλληλεπιδρώντας με τα

Μεγάλα Δεδομένα από οπουδήποτε και

οποτεδήποτε

Λύσεις στα 10 Πιο Συνηθισμένα

Προβλήματα Στο Digital Marketing

Sophos Synchronized Security - a simpler

and better way to comprehensive IT

Security

Δρ. Χρήστος Κατσιγιάννης,

Καθηγητής

Κάρολος Τσιλιγκιριάν,

Διευθύνων Σύμβουλος

Grzegorz Nocon, System

Engineer

ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΕΊΣΟΔΟΣ

MC3.4-5 16:00 - 17:00

Surviving Google | SEO Principles -

Guidelines 2020

Ηλίας Τσαλδάρης, Data Analyst

| SEM-SEO Consultant

*Είσοδος ελεύθερη μέχρι την κάλυψη της χωρητικότητας των θέσεων κάθε αίθουσας

16


Την Τρίτη 29 Ιουνίου 1993, ακούστηκε στη χώρα μας

για πρώτη φορά, η πρώτη ζωντανή κλήση σε κινητό

τηλέφωνο.

Πέρασαν 25 χρόνια από τότε και το κινητό είναι πλέον

αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, αφού μας τοποθετεί

στο κέντρο ενός παγκόσμιου δικτύου επικοινωνίας και

πληροφορίας. Ακόμα και τα πιο απίθανα σενάρια, δεν είχαν προβλέψει

αυτήν την εξέλιξη, κάτι που αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η

πραγματικότητα μπορεί εύκολα να ξεπεράσει την φαντασία.

Φυσικά, όσο κι αν κόσμος είναι έτοιμος και πρόθυμος να ενσωματώσει

στη ζωή του μία καινοτομία, η τεχνολογία είναι αυτή που θα δώσει τα

μέσα για να επέλθει η αλλαγή.

Σε αυτά τα 25 χρόνια, είδαμε τέσσερις γενιές ασύρματης τεχνολογίας,

δισεκατομμύρια δολάρια συναλλαγών, εκατομμύρια εργαζόμενους σε

αυτό το χώρο και εκθετική αύξηση όλων των μεγεθών που συνδέονται

με τις τεχνολογίες αυτές.

Στο 20ο Infocom World, σκοπεύουμε να κάνουμε μία μικρή στάση και να

κοιτάξουμε λίγο πίσω, για να δούμε όχι μόνο τα πράγματα που άλλαξαν,

αλλά και όσα μένουν πεισματικά ίδια.

Αυτά που ακόμα και μέσα σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο παγκόσμιο

περιβάλλον τεχνολογίας, σχηματίζουν βουνά από χαρτιά πάνω σε κάποια

γραφεία, προσκρούουν σε απολιθώματα εγκεφάλων και λαβυρίνθους,

γεμάτους παγίδες και γραφειοκρατικά αδιέξοδα.

Κι όμως, παρά τις αντιξοότητες, αυτά τα 25 χρόνια, έγιναν επενδύσεις

πολλών δισεκατομμυρίων, με αποτέλεσμα η ταχύτητα των δικτύων μας

να ανέβει κατά 10.000 φορές και οι τιμές ανά Mbps να πέσουν στο ναδίρ.

Και όλα αυτά, ενώ η χώρα μας υστερεί κατά μία τουλάχιστον 4ετία σε

σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αφού πλέον διακρίνεται μόνο στην

υψηλή φορολογία!

Έτσι, μετά από αυτή την αποτίμηση που θα επιχειρήσουμε, θα στρέψουμε

πάλι το κεφάλι μπροστά, προκειμένου να δούμε τι μπορούμε να

διορθώσουμε για να επιταχύνουμε το βηματισμό μας προς την 3η

δεκαετία της παγκόσμιας δικτύωσης.

Η γιορτή για τα 25 χρόνια της Κινητής Τηλεφωνίας – που συμπίπτει και

με τα 30 χρόνια του Internet στην Ελλάδα, είναι η γιορτή της τεχνολογίας,

η γιορτή που μας αφορά όλους, γιατί οι τεχνολογικές εξελίξεις, άλλαξαν

τη ζωή όλων μας. Κι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, αφού τα καλύτερα

έρχονται!

18


33 32

1 MLS

2 DEVOLO

3 GENERATION Y

4 INCITES

51 ΔΡΥΣ MLS ΤΕΧΝΙΚΗ

62 FASMETRICS

DEVOLO

73 MOBOTIX GENERATION Y

84 MODULUS INCITES

95 INFO ΔΡΥΣ QUEST ΤΕΧΝΙΚΗ TECHNOLOGIES

10 6 ODYSSEY FASMETRICS

11 7 PANEL MOBOTIX TV

12 8 BUSINESS MODULUS GROVE

13 9 YUBOTO INFO QUEST TECHNOLOGIES

14 10 PARTNERNET

ODYSSEY

15 11 MEDITERRANEAN PANEL TV COLLEGE

16 12 ΑΘΗΝΑΪΚΗ BUSINESS GROVE ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

17 13 STARBUCKS

YUBOTO

18 14 VR PARTNERNET PLANET

15 MEDITERRANEAN COLLEGE

16 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

17 STARBUCKS

18 VR PLANET

19 NEW YORK COLLEGE

20 GAMING BROTHERHOOD

21 INTERLEI

22 PTS

19 23 NEW WINDYORK COLLEGE

20 24 GAMING INTRACOM BROTHERHOOD

TELECOM

21 25 INTERLEI OFFICE LINE

22 26 PTS OTE GROUP

23 27 WIND CISCO

24 28 INTRACOM SPACE HELLAS TELECOM

25 29 OFFICE VODAFONE LINE

26 30 OTEGLOBE GROUP

27 31 CISCO FORTINET

28 32 SPACE SAMSUNG HELLAS

29 33 VODAFONE

AQS

30 34 OTEGLOBE CANDI

31 35 FORTINET AMC ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

32 SAMSUNG

33 AQS

34 CANDI

35 AMC ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

1

2 3 4 5 6 7

8 9 10 12 13 14 15

35

34

11

31

30

23

22

21

20

19

18

17

16

29

24

28

25

27

26

20


SUPPORTERS

MEDIA SPONSORS

Alliance

For Digital

Employability

DIGITAL PARTNER

SUPPORTED BY

VISUALIZATION & DIGITAL SIGNAGE SPONSOR PRINTING SPONSOR HAPPY HOUR SPONSORS


TM

HONORED SPONSORS

GRAND SPONSOR

DIAMOND SPONSOR

PLATINUM SPONSOR

GOLD SPONSORS

SILVER SPONSORS

SPONSORS

SMART PRESS A.E.

Μάγερ 11, 10438, Αθήνα

Τ. 210.5201500, 210.5231555

F. 210.5241900

www.smartpress.gr

smart@smartpress.gr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!