Monografija_33055_Za_Drzavu

magazunplus

GRB REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE


33.055 ZA DRŽAVU

suverenu nezavisnu

BOSNU I HERCEGOVINU

MONOGRAFIJA STRADALIH PRIPADNIKA

ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

U ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOM RATU

1992.–1995.

Sarajevo, 2013.


33.055 ZA DRŽAVU suverenu nezavisnu BOSNU I HERCEGOVINU

(Monografija stradalih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine

u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992.–1995.)

IZDAVAČ: „BILJEG“ d.o.o. Sarajevo

SUIZDAVAČ: Udruženje „DOMOVINA“ Sarajevo

UREDNIK I REDAKTOR: mr.sc. Hasib Mušinbegović

PRIREĐIVAČI:

Hasib Mušinbegović, Đevad Mešan, Rasim Dupljak

UNOS PODATAKA: Enes Dupljak

DTP: Šaćir Jajčanin

ŠTAMPA: Štamparija „Fojnica“ Fojnica

TIRAŽ: 1.000 primjeraka

CIP - Katalogizacija u publikaciji

Nacionalna i univerzitetska biblioteka

Bosne i Hercegovine, Sarajevo

355.291.6:929](497.6)”1992/1995”

TRIDESET tri hiljade pedeset pet

33.055 za državu suverenu nezavisnu Bosnu i

Hercegovinu : monografija stradalih pripadnika

Armije Republike Bosne i Hercegovine u

odbrambeno-oslobodilačkom ratu : 1992.-1995. /

[priređivači Hasib Mušinbegović, Đevad Mešan,

Rasim Dupljak]. - Sarajevo : Biljeg : Udruženje

“Domovina”, 2013. - 855 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-9958-0900-4-2 (Biljeg)

ISBN 978-9958-0929-1-6 (Udruženje “Domovina”)

COBISS.BH-ID 20341766


PREDGOVOR

To što imamo državu Bosnu i Hercegovinu,

zaista je zasluga samo njenih heroja.

MOJA BOSNA I TVOJA BOSNA

„Ti imaš svoju Bosnu, a ja imam svoju. ... Ti sanjaš svoju Bosnu s podjelama i sukobima, ja ne

prestah sanjati svoju Bosnu satkanu od snova i nada. Tvoja Bosna je zapetljani politički čvor ... Moja

Bosna je spoj humaka, planina, čarobnih dolina, usijanog kamena i žubora potoka. ... Tvoja Bosna je

vječiti sukob, a moja Bosna je krilata molitva što zorom lebdi s minareta i razliježe se spokojnim dolinama

u kojoj se stapa sa zvonjavom crkvenih zvona i žubora potoka. Ti se ne prestaješ pitati, tko si ti,

i šta si ti, o zemljo Bosno. A ja znam, ti si ja, o zemljo Bosno. ....Ti si, o zemljo Bosno, ljepota u mojim

očima, čežnja u mom srcu, vječnost u mom duhu. ... I da nije tebe, ni mene ne bi bilo. A da nije sinova

tvojih ni Tebe ne bi bilo. 1 *

Šta ono bijaše čovječnost, ljudskost, humanost? – počeli smo se iznova propitivati početkom

1992. Mislili smo da je to još uvijek shvatanje i djelovanje u svrhu sreće i dobrobiti pojedinca i društva:

poštovanje dostojnstva, identiteta i života čovjeka i dopuštanje razvoja dostojanstva i slobode i

ostalih ljudi u društvu. Vjerovali smo da se osnovni smisao humanizma, mirno, tolerantno i kultivirano

ophođenje između ljudi, nije promijenio. Na žalost, brzo smo se uvjerili u istinitost tvrdnje da se

„Razvijanje čovječnosti (se) mora stalno nastavljati, inače ćemo potonuti natrag u sirovu animalnu

brutalnost“ – Johann Gottfried Herder. Svakodnevno smo se uvjeravali koliko čovjek svojim djelima/

nedjelima može svoj položaj čovječnosti umanjiti ili uvećati. Djela koja povećavaju čovječnost (dobrota,

čovjekoljublje, milosrđe, suosjećanje) tako su bila rijetka, te početne (1992.) godine agresije na

Republiku Bosnu i Hercegovinu. Posvuda su bili samo smrt, zlo, krv i suze: Bijeljina, Zvornik, Bratunac,

Foča, Višegrad, .... Od agresora smo očekivali humanizma makar koliko mrvicu, jer se čovječnost,

kažu, veže uz duhovnost, no brzo smo se uvjerili da je to proklamirano čovjekoljublje rijetkost u praksi

balkanskih naroda. Naprotiv. Kada duhovnost, kao vrhovni autoritet etičnosti, počinjena nedjela

opravdava, na zločine podstiče, počinioce zla od grijeha oslobađa i slavi, kao što se u agresiji na

Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992.–1995., događalo – tek tada se potpunije može shavtiti zašto je

ova teška knjiga smrti tako velika.

1 Enes Kišević, Moja Bosna i tvoja Bosna)

7


Poštovani čitaoče, pred nama je knjiga bosanskih heroja, što za državu Bosnu i Hercegovinu

padoše početkom devedesetih godina dvadesetog stoljeća.

Ona je pisani spomenik stradalim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine u kojem

se nalazi više od trideset tri hiljade imena najboljih sinova, bošnjačkih i bosanskih, koji su između

„velike“ Srbije i „proširene“ Hrvatske izabrali nezavisnu i suverenu Republiku Bosnu i Hercegovinu.

Našavši se u tom povijesnom trenutku na braniku Bosne, borci iz ove knjige samožrtvovanja, braneći

svoj opstanak ponoviše heroizam predaka u službi odbrane svog vetana, svog topraka, svoje domovine,

svoje države Bosne i Hercegovine. Ne spontano, i ne uzalud.

Kao i oni prije njih, u hiljadugodišnjoj povijesti Bosne, sačuvali su svoj identitet i slobodu ginući

za nju, a svojoj državi Bosni i Hercegovini cjelovitost, legitimitet i subjektivitet. Pokazali su heroizam

koji zadivljuje i nadahnjuje.

Uzvišeno je djelo ovih gazija, od čijih je imena sačinjena ova knjiga. Njihova imena spominjemo

na tevhidima, godišnjicama značajnih bitaka; duboko ih urezujemo u spomenike slobode; oni slobodu

dopjevaše – o kojoj su pjevali, mislili i sanjali Safvetbeg Bašagić, Musa Čazim Čatić,...oni u svojoj

državi sačuvaše ideal što ga imenom Bosna zovemo – zato i dalje na Balkanu zemlja Bosna imade;

opet je zemljica Bosna ćilimom zastrta, puna dobrih ljudi, njenih Bošnjana. Bez njihove žrtve nje ne bi

bilo. Svoje su živote u njene temelje ugradili.

Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu početkom devedesetih godina dvadesetog stoljeća

i zločini počinjeni u njoj, pokušaj su, posljednji u nizu, dokidanja njene državnosti i uništenja bošnjačkog

naroda, što su ga proizveli žilavi retrogradni ideološki velikodržavni projekti susjednih zemalja

spram Bosne i Hercegovine, koji nikad nisu u domaćoj i evropskoj javnosti dovoljno osuđeni. Upravo

heroji iz ove knjige sačuvali su državu Bosnu i Hercegovinu, odbranili je od hegemonističkih pretenzija

i agresije njenih susjeda, i sa Drine i sa Une. Očuvali su joj stare pradjedovske međe tamo gdje su ih

naslijedili. Sačuvali su i stanovništvo od fašističkog ‘etničkog čišćenja’ i totalnog genocida. To treba da

znaju i ponavljaju i profesori i težaci, i novinari i čobani, geografi i geometri, pravnici i pjesnici, povijesničari

i oficiri, ekonomisti i inženjeri, geostratezi i filozofi, duhovnici i umjetnici, djeca i odrasli. Stare

međe i tapija na Bosnu su sačuvane.

...„O knjigo slave! Ja u Tebi vidim

Junačkog Tvrtka i sve svoje pređe,

S handžarom oštrim u desnici snažnoj

Ponosnoj Bosni kako brane međe

I poput smijelih divova i lava

Prsima štite svoja stara prava.“ 2

Naše majke i nane, kada svojim herojima uče dove, one se, zapravo, njima ponose, jer je i

njima kao i pradjedovima njihovim, historijska sudbina dodijelila misiju, ne da idu preko Drine i Une

da napadaju tuđe gradove, ubijaju i progone njihove žitelje, otimaju njihovu imovinu, nego naprotiv

– da svoju nejač i nedužne brane od stradanja i patnji u svojoj državi na svom kućnom pragu. One

Boga uzvišenog mole da smete Bosne dušmane, da njihovu osiromašenu svijest i srce opet obogati

spoznajom da je lična čast najviša vrlima ljudskog morala, mnogo vrednija od nacionalnog egoizma,

mržnje i prezira prema drugima, da njihov moralni pad i i prizemljenje uzvisi, da se u svojoj vjeri uplaše

božije pravice i da više nikom zlo i nesreću ne donesu a da na licima njihovih majki, umjesto crne

šamije – osmjeh ostane.

Naši šehidi i poginuli borci žrtvovali su se za ovu državu, Bosnu i Hercegovinu a nas su obavezali

da marljivo radimo i da je gradimo, da je volimo i za dobrobit svima u njoj da se molimo, da nad

njom bdijemo i nadživimo njene neprijatelje. Dok bude visokosvjesnih čuvara Bosne, kakvi su u knjizi

2 Musa Čazim Ćatić, POVIJEST MOJE DOMOVINE

8


ovoj – čista obraza i čvrstih moralnih principa, bit će i slobodne države Bosne i Hercegovine. To što

imamo državu Bosnu i Hercegovinu, zaista je zasluga samo njenih heroja. O, povijesti slavna, povijesti

tužna, smiješi li se sretnija budućnost mojoj Domovini?

...“Zahrđo handžar dok o klinu visi

i svoju prošlost pokopanu sniva,

Moj narod neka laganijem perom

Budućnost ljepšu na tebi osniva,

U tebi gledeć’ ideale svoje,

Pov’jest drage otadžbine moje!“ 3

mr.sc. Hasib Mušinbegović

3 Musa Čazim Ćatić, POVIJEST MOJE DOMOVINE

9


UVOD

Knjiga „33.055 ZA DRŽAVU suverenu nezavisnu BOSNU I HERCEGOVINU“ je monografija stradalih

pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992.–

1995. Ovaj status im je potvrdilo Federalno ministarstvo odbrane/Federalno ministarstvo za pitanja

boraca i invalida Odbrambeno-oslobodilačkog rata.

O svakom heroju dati su podaci: prezime, ime oca, ime, jedinstveni matični broj (iz kojeg se

crpi datum rođenja), općina rođenja, općina stanovanja, datum smrti, općina u kojoj se u Odjelu ministarstva

odbrane stradala osoba vodila u vojnoj evidenciji.

U ovoj knjizi ima i onih osoba koje su stradale 1991., ali i onih čija je smrt nastupila u 1996.

godini. Priređivači nisu ulazili u razloge priznavanja statusa nijednoj stradaloj osobi; preuzeli su to kao

prethodno utvrđenu činjenicu, verificiranu od nadležnog državnog organa.

Prema ovoj knjizi Armija Republike Bosne i Hercegovine imala je 33.055 stradalih osoba. Najveće

gubitke je imala u prvoj godini rata (1992.) – 11.503, što je 35% od ukupnog broja smrtno stradalih

osoba; u 1993. godini imala je 7.652 smrtno stradale osobe (23%); u 1994. – 4.487 ili 14%. U

završnoj, 1995. godini, stradalo je 9.260 osoba ili 28%.

Najsmrtonosniji su bili mjeseci: juni ‘92. (2.775), juli ‘93. (1.258), januar ‘94. (668) i juli ‘95.

(6.336). Detaljniji podaci su dati u Pregledu stradanja prema mjesecima u godinama rata.

Pregled stradanja prema mjesecima u godinama rata

Broj Mjesec

Godina stradanja

1992. 1993. 1994. 1995. 1996. n/p*

UKUPNO %

1 Januar 5 700 668 131 42 1.546 4,68%

2 Februar 23 503 400 122 21 1.069 3,23%

3 Mart 10 614 325 237 15 1.201 3,63%

4 April 268 720 339 289 21 1.637 4,95%

5 Maj 1.523 494 301 339 3 2.660 8,05%

6 Juni 2.775 840 309 548 1 4.473 13,53%

7 Juli 1.386 1.258 314 6.336 1 9.295 28,12%

8 Avgust 1.385 612 278 349 2.624 7,94%

9 Septembar 1.180 524 271 436 2.411 7,29%

10 Oktobar 1.025 477 334 336 2.172 6,57%

11 Novembar 875 416 646 85 2.022 6,12%

12 Decembar 1.048 494 302 52 1.896 5,74%

13 n/p* 49 49 0,15%

14 Ukupno 11.503 7.652 4.487 9.260 104 49 33.055 100,00%

n/p* – nije prepoznato

11


Iz Pregleda smrtno stradalih osoba po starosnoj dobi zaključuje se da je u Odbrambeno-oslobodilačkom

ratu 1992.–1995., život za državu Bosnu i Hercegovinu dala njena mladost, od 21–40

godina starosti – 22.130 (67%) stradalih.

12

Pregled stradalih po starosnoj dobi

Broj

Godine

Godina stradanja

starosti 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. n/p*

UKUPNO %

1 13-15 39 17 6 2 64 0,19%

2 16-20 1.149 712 391 983 3 3.238 9,80%

3 21-25 2.258 1.610 1.043 1.714 15 1 6.641 20,09%

4 26-30 2.107 1.453 912 1.355 17 7 5.851 17,70%

5 31-35 1.840 1.321 760 1.343 14 7 5.285 15,99%

6 36-40 1.591 1.028 574 1.137 16 7 4.353 13,17%

7 41-45 1.041 694 378 947 19 8 3.087 9,34%

8 46-50 512 345 190 618 10 3 1.678 5,08%

9 51-55 491 273 118 515 5 4 1.406 4,25%

10 56-60 266 138 75 433 4 4 920 2,78%

11 61-65 142 43 29 152 3 369 1,12%

12 66-70 29 10 7 45 2 93 0,28%

13 71-75 9 2 6 1 1 19 0,06%

14 76-80 1 2 2 2 7 0,02%

15 n/p* 28 4 2 10 44 0,13%

16 UKUPNO 11.503 7.652 4.487 9.260 104 49 33.055 100,00%

n/p* – nije prepoznato

Posmatrano prema općini rođenja, najviše je stradalo pripadnika Armije RBiH rođenih u Srebrenici

– 4.535, zatim u Bratuncu – 1.894, Sarajevu – 1.716, Zvorniku – 1.695, Vlasenici – 1.153,

Bihaću – 939, ... (u Prilozima na kraju knjige dat je potpuni Pregled stradanja prema općini rođenja,

općine u RBiH 1991.).

Pregled stradanja prema općini rođenja

Broj

OPĆINA

Godina stradanja

ROĐENJA 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. n/p*

UKUPNO

1 SREBRENICA 404 227 51 3.851 2 4.535

2 BRATUNAC 484 201 189 1.013 3 4 1.894

3 SARAJEVO 849 481 197 176 6 7 1.716

4 ZVORNIK 1.091 198 62 343 1 1.695

5 VLASENICA 283 208 43 617 1 1 1.153

6 BIHAĆ 326 110 278 219 5 1 939

7 GORAŽDE 394 193 136 80 4 4 811

8 TUZLA 280 186 133 160 4 4 767

9 CAZIN 95 53 314 298 2 762

10 DOBOJ 284 216 112 78 5 695

11 ROGATICA 458 112 37 80 3 690

12 VIŠEGRAD 452 94 36 68 1 651

13 ...

n/p* – nije prepoznato


Analizirajući stradanje boraca Armije RBiH prema općini stanovanja, već na prvi pogled, uočava

se da je najviše poginulih iz Srebrenice (4.464) i Bratunca (1.796); slijede zatim slobodne teritorije

općina: Zvornik (1.636), Novi Grad Sarajevo (1.605), Goražde (1.585), Bihać (1.019), Vlasenica (999),

Mostar (791), ... Procentualna analiza, broja poginulih prema broju stanovnika općine po popisu iz

1991., dala bi bitno drugačiji redosljed. (u Prilozima, na kraju knjige, dat je potpuni Pregled stradanja

prema općini stanovanja, općine u RBiH 1991.).

Pregled stradanja prema općini stanovanja

BROJ OPĆINA STANOVANJA

GODINA STRADANJA

1992. 1993. 1994. 1995. 1996. n/p*

UKUPNO

1 SREBRENICA 387 212 48 3.815 2 4.464

2 BRATUNAC 453 191 187 961 2 2 1.796

3 ZVORNIK 1.083 173 52 327 1 1.636

4 NOVI GRAD 783 479 157 178 5 3 1.605

5 GORAŽDE 1.094 217 161 103 5 5 1.585

6 BIHAĆ 353 121 299 238 7 1 1.019

7 VLASENICA 221 178 34 566 999

8 MOSTAR 194 484 82 29 1 1 791

9 CAZIN 89 44 317 290 2 742

10 ZENICA 182 221 173 153 4 733

11 TUZLA 244 162 124 144 3 4 681

12 NOVO SARAJEVO 319 225 50 69 663

13 ...

n/p* – nije prepoznato

Najviše je smrtno stradalih pripadnika Armije RBiH vođeno u vojnim evidencijama (v/e) općina

Tuzlanskog kantona – ukupno 12.861. U tom kantonu, najveći broj evidentiranih stradanja je iz

razoružanih jedinica Armije RBiH Srebrenice na čijoj teritoriji je izvršen i presuđen genocid.

Godine 2002., u vojnoj evidenciji OMO Tuzla vodilo se 6.032 stradalih vojnih osoba; u OMO

Sapna – 1.699, u OMO Goražde – 1.682.

Pregled vojne evidencije stradalih prema

Odjelu Federalnog ministarstva odbrane (v/e OMO)

KANTON

Odjel ministarstva

Godina stradanja

odbrane 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. n/p*

UKUPNO

BIHAĆ 353 121 299 238 7 1 1.019

BOS. KRUPA 102 44 171 130 447

BOS. PETROVAC 3 3 5 6 1 18

01

BUŽIM 32 45 176 150 1 404

CAZIN 90 44 317 290 2 743

KLJUČ 572 52 22 54 4 704

SANSKI MOST 242 92 61 65 2 1 463

V. KLADUŠA 51 22 98 113 284

UKUPNO 1.445 423 1.149 1.046 13 6 4.082

13


KANTON

Odjel ministarstva

Godina stradanja

odbrane 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. n/p*

UKUPNO

BANOVIĆI 139 54 58 228 479

ČELIĆ 84 30 20 36 4 174

DOBOJ ISTOK 71 116 54 34 4 279

GRAČANICA 113 83 61 105 1 363

GRADAČAC 366 106 68 73 2 615

KALESIJA 212 40 46 67 365

03 KLADANJ 115 82 39 70 2 1 309

LUKAVAC 204 116 55 344 4 3 726

SAPNA 1.112 192 56 338 1 1.699

SREBRENIK 226 135 47 597 5 1.010

TEOČAK 174 69 23 14 1 281

TUZLA 863 485 349 4.327 5 3 6.032

ŽIVINICE 235 166 66 59 2 1 529

UKUPNO 3.914 1.674 942 6.292 29 10 12.861

BREZA 58 24 27 24 1 134

DOBOJ JUG 197 70 45 29 1 342

KAKANJ 31 117 60 87 2 297

MAGLAJ 154 139 102 39 3 1 438

OLOVO 69 67 43 22 201

04 TEŠANJ 163 186 148 62 3 562

VAREŠ 61 53 15 49 178

VISOKO 102 98 63 68 2 333

ZAVIDOVIĆI 129 139 140 112 1 521

ZENICA 182 219 172 154 4 731

ŽEPČE 21 148 28 12 209

UKUPNO 1.167 1.260 843 658 17 1 3.946

05 GORAŽDE 1.125 252 177 116 7 5 1.682

UKUPNO 1.125 252 177 116 7 5 1.682

BUGOJNO 44 118 37 49 4 252

BUSOVAČA 10 124 16 16 166

DONJI VAKUF 35 83 49 40 207

FOJNICA 4 92 42 32 2 172

GORNJI VAKUF 14 228 52 20 2 316

06 JAJCE 147 55 70 53 2 327

KISELJAK 22 122 42 17 2 205

KREŠEVO 14 2 12 28

N. TRAVNIK 46 126 32 24 1 229

TRAVNIK 127 198 86 106 1 2 520

VITEZ 19 263 73 14 3 372

UKUPNO 468 1.423 501 383 17 2 2.794

ČAPLJINA 6 45 19 2 72

JABLANICA 12 94 14 7 127

07

KONJIC 98 167 71 49 385

MOSTAR 291 544 99 33 1 1 969

PROZOR 11 88 44 12 1 156

STOLAC 25 35 26 5 91

UKUPNO 443 973 273 108 2 1 1.800

14


KANTON

Odjel ministarstva

Godina stradanja

odbrane 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. n/p*

UKUPNO

CENTAR 270 145 68 48 2 1 534

HADŽIĆI 251 83 12 39 1 12 398

ILIDŽA 366 180 56 85 5 692

ILIJAŠ 153 58 62 20 5 1 299

09 NOVI GRAD 763 467 150 174 5 3 1.562

NOVO SARAJEVO 326 224 55 72 677

STARI GRAD 299 165 85 76 3 628

TRNOVO 87 75 8 14 184

VOGOŠĆA 193 81 38 88 1 1 402

UKUPNO 2.708 1.478 534 616 17 23 5.376

BRČKO 232 167 67 41 2 1 510

n/p* 1 2 1 4

SVEUKUPNO 11.503 7.652 4.487 9.260 104 49 33.055

n/p* – nije prepoznato

Objavom ove dragocjene knjige postignut je primarni cilj – poginuli, ubijeni, nestali, umrli, ...

borci Armije RBiH nikad neće biti zaboravljeni. Svakoj žrtvi dat je identitet. Svakome od njih ova knjiga

je spomenik. Ovo je spomenik najboljim među nama, koji su dali život za svoju državu, državu Bosnu

i Hercegovinu i civilizacijske vrijednosti BH prostora.

Knjiga je otvorena za dopunu nedostajućih ili netačnih podataka.

Ovo izuzetno i važno djelo trajni je svjedok tragičnom vremenu agresije na Republiku Bosnu i

Hercegovinu i spomenik herojima što svoj život dadoše za njenu odbranu.

15


SPISAK

STRADALIH PRIPADNIKA

ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

U ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOM RATU

1992.─1995.


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

1 ABADŽIĆ IMŠIR MEŠAN 1605965184239 ŽIVINICE ŽIVINICE 11. 05. 1994. ŽIVINICE

2 ABADŽIJA ISMET DŽEVAD 2801961174308 VOGOŠĆA VISOKO 07. 01. 1993. VISOKO

3 ABADŽIJA AVDIJA MENSUR 2110972174359 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 20. 08. 1994. VOGOŠĆA

4 ABADŽIJA ABID NAZIF 0206942174354 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 04. 09. 1994. VOGOŠĆA

5 ABADŽIJA AHMET NUSRET 0401970174367 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 02. 11. 1993. VOGOŠĆA

6 ABASPAHIĆ AVDO HANEFIJA 0310948171774 PRIBOJ ILIJAŠ 24. 08. 1994. ILIJAŠ

7 ABAZ AHMET ALEM 1808956174350 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 25. 09. 1994. VOGOŠĆA

8 ABAZ ASIM ALIJA 2810961171783 ILIJAŠ BREZA 11. 01. 1993. VOGOŠĆA

9 ABAZ IBRAHIM GALIB 1104955174376 ILIJAŠ VOGOŠĆA 14. 10. 1992. ILIJAŠ

10 ABAZ HUSO GALIB 1009967133104 RUDO NOVI GRAD 19. 12. 1992. NOVI GRAD

11 ABAZ ŠERIF HAJRUDIN 1107967133100 RUDO GORAŽDE 25. 04. 1993. GORAŽDE

12 ABAZ IBRAHIM HALID 0801958174368 ILIJAŠ ILIJAŠ 10. 10. 1994. ILIJAŠ

13 ABAZ RASIM HASAN 1306960171786 ILIJAŠ VOGOŠĆA 05. 05. 1992. VOGOŠĆA

14 ABAZ IBRAHIM IBRAHIM 0102960174353 ILIJAŠ NOVI GRAD 18. 10. 1992. NOVI GRAD

15 ABAZ HUSEIN IBRO 1505950133110 RUDO GORAŽDE 25. 06. 1992. GORAŽDE

16 ABAZ EDHEM IZET 1603953170000 ILIJAŠ STARI GRAD 05. 03. 1993. STARI GRAD

17 ABAZ KASIM MIRSAD 2103972133109 RUDO GORAŽDE 25. 06. 1992. GORAŽDE

18 ABAZ ĆAMIL NUSRET 0105953173537 ILIJAŠ STARI GRAD 14. 12. 1992. STARI GRAD

19 ABAZ RASIM SALKO 1502960133101 RUDO GORAŽDE 03. 09. 1992. GORAŽDE

20 ABAZ RAGIB SEID 1805950173558 ILIJAŠ STARI GRAD 09. 06. 1992. STARI GRAD

21 ABAZA HUSNIJA HIVZO 0102973150003 MOSTAR MOSTAR 30. 06. 1993. MOSTAR

22 ABAZA ARIF MUHAMED 2901949173539 SARAJEVO NOVI GRAD 12. 06. 1992. NOVI GRAD

23 ABAZI ABDULAH EKREM 2108960110008 BIHAĆ BIHAĆ 28. 06. 1992. BIHAĆ

24 ABAZI ISUF FEHMI 0108973171521 SARAJEVO ILIDŽA 29. 11. 1994. ILIDŽA

25 ABAZOVIĆ HUSO ABDULAH 2204939191986 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 26. 07. 1993. GORNJI VAKUF

26 ABAZOVIĆ EJDO ADIL 0111948111051 BUŽIM BUŽIM 13. 08. 1995. BUŽIM

27 ABAZOVIĆ UZEJIR ALIJA 1002968191973 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 13. 02. 1993. GORNJI VAKUF

28 ABAZOVIĆ KASIM ENVER 1602970111062 BUŽIM BUŽIM 11. 01. 1993. BUŽIM

29 ABAZOVIĆ MUHAMED HILMIJA 0807960172656 SARAJEVO NOVI GRAD 26. 04. 1993. NOVI GRAD

30 ABAZOVIĆ DERVO MUHAREM 0302943191979 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 15. 10. 1993. GORNJI VAKUF

31 ABAZOVIĆ FADIL MURADIF 3009954191972 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 07. 05. 1995. GORNJI VAKUF

32 ABAZOVIĆ NAHID MUSTAFA 1504968191987 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 25. 01. 1993. GORNJI VAKUF

33 ABAZOVIĆ MILE RADENKO 2905957170021 ROGATICA CENTAR 04. 08. 1992. CENTAR

34 ABAZOVIĆ KASIM REMZIJA 1901964111058 BUŽIM BUŽIM 31. 10. 1994. BUŽIM

35 ABAZOVIĆ HAJRUDIN SAKIB 1107953191975 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 09. 12. 1993. GORNJI VAKUF

36 ABAZOVIĆ RAMO SALIH 2301956191987 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 27. 08. 1993. GORNJI VAKUF

37 ABAZOVIĆ HAŠIM SEMIR 0105971191976 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 04. 08. 1993. GORNJI VAKUF

38 ABAZOVIĆ IZET SENAD 1710962191976 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 06. 07. 1993. GORNJI VAKUF

39 ABAZOVIĆ JUSUF SUAD 0201957192004 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 21. 08. 1993. GORNJI VAKUF

40 ABAZOVIĆ MAHMUT SULEJMAN 1406966191996 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 15. 02. 1994. GORNJI VAKUF

19


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

41 ABAZOVIĆ SALIH SUNAID 0109970191986 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 01. 11. 1994. GORNJI VAKUF

42 ABAZOVIĆ JUSUF VAHID 0104968191977 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 11. 05. 1995. GORNJI VAKUF

43 ABDAKOVIĆ ALAGA ABDIJA 2103970112465 CAZIN CAZIN 17. 06. 1994. CAZIN

44 ABDAKOVIĆ MEHO MEHMED 1502960112465 CAZIN CAZIN 18. 02. 1995. CAZIN

45 ABDELHAFIZ AHMED MOHAMED 0612969198786 JEMEN ZENICA 02. 10. 1993. ZENICA

46 ABDI ABDI RASIM 0105951470097 DERVENTA DERVENTA 11. 07. 1992. GRADAČAC

47 ABDIĆ DERVIŠ FARUK 2809977193614 VITEZ VITEZ 26. 06. 1993. VITEZ

48 ABDIĆ HASIB HAMDIJA 2012954112468 CAZIN CAZIN 29. 05. 1994. CAZIN

49 ABDIĆ ASIM ISMET 2601965112465 CAZIN CAZIN 14. 06. 1992. CAZIN

50 ABDIĆ HASAN JASMIN 3009969111061 BUŽIM BUŽIM 13. 06. 1992. BUŽIM

51 ABDIĆ MAHMUT MIRSAD 2905969193620 VITEZ VITEZ 08. 12. 1993. VITEZ

52 ABDIĆ AGAN MIRSAD 1608973113846 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 21. 08. 1994. V. KLADUŠA

53 ABDIĆ ZARIF NIJAZ 3112968111055 BUŽIM BUŽIM 29. 01. 1995. BUŽIM

54 ABDIĆ SEJDO SAID 1511969112475 CAZIN CAZIN 03. 12. 1992. CAZIN

55 ABDIĆ KASIM SAKIB 0301968111140 BUŽIM BUŽIM 15. 04. 1994. BUŽIM

56 ABDIĆ HASAN SEAD 1109957110016 BIHAĆ BIHAĆ 03. 04. 1994. BIHAĆ

57 ABDIĆ SMAIL SEAD 1507969113843 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 25. 03. 1995. V. KLADUŠA

58 ABDIĆ IBRAHIM SMAIL 1107969112461 CAZIN CAZIN 15. 09. 1995. CAZIN

59 ABDIĆ HASAN ŠABAN 0507964110058 BIHAĆ BIHAĆ 15. 03. 1993. BIHAĆ

60 ABDIĆ RAMO ŠABAN 2506955361618 BIHAĆ BIHAĆ 15. 01. 1993. BIHAĆ

61 ABDIĆ MAHMUT ŠEFIK 1012956113832 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 25. 12. 1994. V. KLADUŠA

62 ABDIĆ VAHID ZEMIN 0111971112480 CAZIN CAZIN 13. 11. 1993. CAZIN

63 ABDIJANOVIĆ MAŠO AVDO 2905966110007 BIHAĆ BIHAĆ 29. 05. 1992. BIHAĆ

64 ABDIJANOVIĆ ALE EKREM 2502969110019 BIHAĆ BIHAĆ 15. 09. 1995. BIHAĆ

65 ABDIJANOVIĆ MIRALEM JASMIN 1505969110014 BIHAĆ BIHAĆ 26. 11. 1992. BIHAĆ

66 ABDIJANOVIĆ AHMET RAMO 0201972110022 BIHAĆ BIHAĆ 20. 09. 1995. BIHAĆ

67 ABDULAHOVIĆ MUHAMED ADMIR 0311972183305 SREBRENIK SREBRENIK 17. 03. 1994. SREBRENIK

68 ABDULAHOVIĆ IBRAHIM FERID 0505962183586 UGLJEVIK TEOČAK 07. 09. 1993. TEOČAK

69 ABDULAHOVIĆ AHMET ISMET 0101962183590 UGLJEVIK TEOČAK 16. 07. 1992. TEOČAK

70 ABDULAHOVIĆ DŽEMAL NEDŽAD 0808975183618 UGLJEVIK TEOČAK 04. 12. 1993. TEOČAK

71 ABDULAHOVIĆ IBRAHIM SADIJA 2410963183585 UGLJEVIK TEOČAK 19. 09. 1992. TEOČAK

72 ABDULAHOVIĆ OSMO SAKIB 2909946183305 SREBRENIK SREBRENIK 05. 10. 1994. SREBRENIK

73 ABDULAHOVIĆ IBRO ZAHID 2610969183587 UGLJEVIK TEOČAK 26. 04. 1992. TEOČAK

74 ABDULI RAIF REŠAD 2001964172017 KISELJAK KISELJAK 07. 08. 1992. KISELJAK

75 ABDULOVIĆ NUREDIN SABIT 2508945172658 SARAJEVO NOVI GRAD 01. 11. 1994. NOVI GRAD

76 ABDURAHMANOVIĆ ŠEVKO HAJRUDIN 0610945183120 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

77 ABDURAHMANOVIĆ NEZIR ISMET 1610937183158 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

78 ABDURAHMANOVIĆ HRUSTO JUNUZ 1904939183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

79 ABDURAHMANOVIĆ ŠNAIB KEMAL 0511946172175 SARAJEVO NOVI GRAD 20. 08. 1992. NOVI GRAD

80 ABDURAHMANOVIĆ NEZIR MEHMED 0301960183169 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

20


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

81 ABDURAHMANOVIĆ IBRAHIM MENSUR 2410943170003 SARAJEVO CENTAR 10. 12. 1992. CENTAR

82 ABDURAHMANOVIĆ ISMET MIRSAD 2009965183137 SREBRENICA SREBRENICA 20. 06. 1992. TUZLA

83 ABDURAHMANOVIĆ ISMET NISAD 1011973183139 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

84 ABDURAHMANOVIĆ IDRIZ SAKIB 2508955181353 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

85 ABIDOVIĆ IBRAHIM BAHRIJA 2303961181526 BRČKO BRČKO 26. 12. 1992. BRČKO

86 ABIDOVIĆ AHMED EMIN 0505967181522 BRČKO BRČKO 05. 01. 1993. BRČKO

87 ABIDOVIĆ IBRAHIM ESAD 0905955183900 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

88 ABIDOVIĆ RAŠAN IBRAHIM 0309932183898 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

89 ABIDOVIĆ RAMO MEVLUDIN 1109961183928 ZVORNIK ZVORNIK 16. 11. 1992. SAPNA

90 ABIDOVIĆ SULEJMAN MIRSAD 0107963122178 GRAČANICA GRAČANICA 26. 08. 1992. GRADAČAC

91 ABIDOVIĆ RAMO NEZIR 1009966183927 ZVORNIK ZVORNIK 12. 03. 1993. SAPNA

92 ABIDOVIĆ ŠABAN RAGIB 1509933183908 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

93 ABIDOVIĆ HAŠIM RAMIZ 0105945193871 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 15. 09. 1992. ZAVIDOVIĆI

94 ABIDOVIĆ ŠABAN RASIM 0509940183898 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

95 ABLAKOVIĆ FUAD ALEN 0105971172661 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 16. 06. 1992. NOVO SARAJEVO

96 ABZOVIĆ ZUHDIJA HAMDIJA 1705969111060 BUŽIM BUŽIM 20. 04. 1995. BUŽIM

97 AĆIMOVIĆ ZORAN ALEKSANDER 2101966172175 SARAJEVO NOVI GRAD 23. 12. 1992. NOVI GRAD

98 ADANALIĆ AVDO ADIN 0301971173513 BIJELJINA STARI GRAD 08. 10. 1992. STARI GRAD

99 ADEM BAJRAM FARUK 2804961190044 ZENICA ZENICA 18. 07. 1993. ZENICA

100 ADEMI NEDŽIP ARIF 2204964160092 SKOPLJE PRIJEDOR 31. 07. 1992. SANSKI MOST

101 ADEMI ŠABAN AZEM 0705940172199 PEĆ NOVI GRAD 19. 06. 1992. NOVI GRAD

102 ADEMI RASIM ENVER 0201973133654 VIŠEGRAD VIŠEGRAD 31. 07. 1992. CENTAR

103 ADEMI BAJRAM MIRSAD 2810959171423 SARAJEVO NOVI GRAD 19. 06. 1992. NOVI GRAD

104 ADEMOVIĆ SALIH ABDURAHMAN 0408929183125 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

105 ADEMOVIĆ ŠEĆAN ABID 1503935183141 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

106 ADEMOVIĆ RAMO ABID 0308938183893 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

107 ADEMOVIĆ ŠAHMAN ADEM 2605947183903 ZVORNIK ZVORNIK 01. 08. 1993. SAPNA

108 ADEMOVIĆ AVDO ADNAN 2202975183121 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

109 ADEMOVIĆ SARIJA AHMET 1801969183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

110 ADEMOVIĆ RAMO AHMET 3004961183916 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

111 ADEMOVIĆ HUSO ALIJA 0904973183733 SREBRENICA SREBRENICA 26. 04. 1992. TUZLA

112 ADEMOVIĆ AVDIJA ALMIR 0711973180030 TUZLA TUZLA 05. 08. 1994. TUZLA

113 ADEMOVIĆ TAIB ASIM 0502978183137 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

114 ADEMOVIĆ ŠEVKO AVDO 0306955183136 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

115 ADEMOVIĆ TAIB AVDO 2009968183146 SREBRENICA SREBRENICA 01. 08. 1993. TUZLA

116 ADEMOVIĆ AZEM AZMIR 2411978183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. VOGOŠĆA

117 ADEMOVIĆ HAMID BAJRO 1505942180045 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

118 ADEMOVIĆ IDRIZ BAJRO 1706959183124 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

119 ADEMOVIĆ OSMO BAJRO 1504978183746 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC

120 ADEMOVIĆ ŠEVKO BAJRO 1710948183146 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

21


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

121 ADEMOVIĆ IBRAHIM BEGO 0403973183742 VLASENICA VLASENICA 14. 07. 1995. TUZLA

122 ADEMOVIĆ HUSO BEHAIJA 2003944183139 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

123 ADEMOVIĆ OMER BEKTO 1204951183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

124 ADEMOVIĆ IBRAHIM BENKS 2306975174157 NJEMAČKA VISOKO 20. 06. 1995. VISOKO

125 ADEMOVIĆ SALKO BERIZ 0911952183918 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

126 ADEMOVIĆ BEĆIR BEŠIR 0108964183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

127 ADEMOVIĆ MUSTAFA DŽEMAL 0506952181352 BRATUNAC BRATUNAC 10. 12. 1992. TUZLA

128 ADEMOVIĆ MUSTAFA DŽEVAD 2711963182709 LUKAVAC LUKAVAC 26. 08. 1992. LUKAVAC

129 ADEMOVIĆ DŽEMAL ĐEMO 2203975181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

130 ADEMOVIĆ FERID ELMIR 0903969172194 SARAJEVO NOVI GRAD 16. 09. 1992. NOVI GRAD

131 ADEMOVIĆ ADEM ENVER 1201969181362 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

132 ADEMOVIĆ MUSTAFA ESED 2607926183124 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

133 ADEMOVIĆ FAJKO FADIL 2509949183731 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. BANOVIĆI

134 ADEMOVIĆ HUSO FADIL 1705943183136 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

135 ADEMOVIĆ FADIL FAJKO 0101975183875 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. BANOVIĆI

136 ADEMOVIĆ MEHMEDALIJA FAZLIJA 1605956183122 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

137 ADEMOVIĆ RAMO FEHIM 0601969182509 LOPARE ČELIĆ 27. 09. 1992. ČELIĆ

138 ADEMOVIĆ MAHMUT FEJZO 1209938171505 ILIDŽA ILIDŽA 17. 12. 1992. ILIDŽA

139 ADEMOVIĆ SULJO HAJRUDIN 1601956183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

140 ADEMOVIĆ DAHMO HAJRUDIN 1511955183124 SREBRENICA SREBRENICA 14. 09. 1994. VOGOŠĆA

141 ADEMOVIĆ NEZIR HAKIJA 1208943183132 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

142 ADEMOVIĆ IBRAHIM HALIL 1709974183741 VLASENICA VLASENICA 21. 09. 1994. TUZLA

143 ADEMOVIĆ HAMED HAMDIJA 1505965183742 SREBRENICA SREBRENICA 21. 06. 1995. TUZLA

144 ADEMOVIĆ BEGO HAMED 2512938183730 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

145 ADEMOVIĆ ADEM HAMED 0802957181375 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

146 ADEMOVIĆ ADEM HARIZ 2008971183312 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

147 ADEMOVIĆ ATIF HASAN 1202943183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

148 ADEMOVIĆ RAMO HASAN 2508953183928 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

149 ADEMOVIĆ BEĆIR HAZIM 0701971183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

150 ADEMOVIĆ ADEM HUSEJN 0402953183731 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC

151 ADEMOVIĆ OSMAN IBRAHIM 1504937183129 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

152 ADEMOVIĆ BEGO IBRO 0105968183733 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

153 ADEMOVIĆ VELIJA ISLAM 2005961183900 ZVORNIK ZVORNIK 21. 10. 1992. SAPNA

154 ADEMOVIĆ SELMAN ISMET 1210934183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

155 ADEMOVIĆ SALIH JUNUZ 0802947183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

156 ADEMOVIĆ ŠEVAL JUSUF 1003975183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

157 ADEMOVIĆ IBRAHIM KADRIJA 2502968183144 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

158 ADEMOVIĆ SALČIN KADRIJA 1611958183146 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

159 ADEMOVIĆ NEZIR LUTVO 2901938183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

160 ADEMOVIĆ UZEIR MEDO 1507955183135 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

22


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

161 ADEMOVIĆ SULJO MESUD 1506965183137 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

162 ADEMOVIĆ ISMET MEVLUDIN 1601959183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

163 ADEMOVIĆ SADO MEVLUDIN 0212958183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

164 ADEMOVIĆ ČAMIL MUHAMED 1501971183163 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

165 ADEMOVIĆ MUJO MUJKA 1708953183737 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI

166 ADEMOVIĆ HUSO MUNIB 0807929183135 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

167 ADEMOVIĆ MUJO MUSTAFA 2303960183738 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI

168 ADEMOVIĆ RAMO MUSTAFA 1503929183911 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

169 ADEMOVIĆ AVDO NEDŽAD 1606960183133 TUZLA TUZLA 12. 07. 1995. TUZLA

170 ADEMOVIĆ DAHMO NEDŽIB 0105961183150 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

171 ADEMOVIĆ ALIJA NEZIR 2405947183122 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

172 ADEMOVIĆ HAKIJA NEZIR 0112973183128 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

173 ADEMOVIĆ ALAGA NURKO 0403958183736 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

174 ADEMOVIĆ MEHMEDALIJA OSMAN 1003961183203 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

175 ADEMOVIĆ ADEM OSMAN 1605937183731 VLASENICA VLASENICA 15. 12. 1992. SREBRENIK

176 ADEMOVIĆ IDRIZ RAGIB 2303952183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

177 ADEMOVIĆ JUNUZ RAMIZ 0203963183737 SREBRENICA SREBRENICA 14. 12. 1992. TUZLA

178 ADEMOVIĆ AVDIJA RAMO 2110973183734 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

179 ADEMOVIĆ SULJO SABIT 0809942183899 ZVORNIK ZVORNIK 04. 02. 1993. SAPNA

180 ADEMOVIĆ AVDO SADIK 1111953183129 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

181 ADEMOVIĆ MUSTAFA SADIK 0207944183128 SREBRENICA SREBRENICA 15. 07. 1995. TUZLA

182 ADEMOVIĆ AVDO SADO 1501933183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

183 ADEMOVIĆ ŠEVKO SAIB 1904952183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

184 ADEMOVIĆ DŽULO SALIH 1301968183145 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

185 ADEMOVIĆ REDŽO SALIH 2702952183909 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

186 ADEMOVIĆ ABID SAMIL 0807974183928 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

187 ADEMOVIĆ BILAL SAMIRA 1507971177668 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 06. 12. 1992. NOVO SARAJEVO

188 ADEMOVIĆ RAMO SEAD 1001967183164 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

189 ADEMOVIĆ SULJO SENAD 1909977183148 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

190 ADEMOVIĆ SARIJA SENAHID 1906961183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

191 ADEMOVIĆ BAJRO SINAN 1005969181350 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

192 ADEMOVIĆ IBRAHIM SUAD 2502963180007 TUZLA TUZLA 31. 05. 1992. TUZLA

193 ADEMOVIĆ SULJO SULEJMAN 0805935183896 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

194 ADEMOVIĆ ŠABAN SULJO 1111945183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

195 ADEMOVIĆ ŠEĆAN ŠABAN 1105953183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

196 ADEMOVIĆ SARIJA ŠEFIK 3112955183154 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

197 ADEMOVIĆ AVDO VEHID 2511956180041 TUZLA TUZLA 07. 08. 1992. TUZLA

198 ADEMOVIĆ ADEM VEHID 0902973183897 ZVORNIK ZVORNIK 12. 08. 1992. SAPNA

199 ADEMOVIĆ ZEJNIL ZEMIN 2512972180007 TUZLA TUZLA 10. 06. 1995. TUZLA

200 ADEMOVIĆ ADEM ZULFO 0505957183764 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC

23


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

201 ADEMOVSKI ZEKIR EMIR 2905972172189 SARAJEVO NOVI GRAD 27. 03. 1994. NOVI GRAD

202 ADILIĆ ALIJA NEDŽAD 2010964182526 LOPARE ČELIĆ 13. 08. 1992. ČELIĆ

203 ADILOVIĆ ŠAĆIR ASIM 0910932130005 GORAŽDE GORAŽDE 14. 09. 1992. GORAŽDE

204 ADILOVIĆ ZAJKO BEČIR 0101959174157 VISOKO VISOKO 16. 02. 1995. VISOKO

205 ADILOVIĆ UZEIR DŽEZAJIF 1710952193032 TRAVNIK TRAVNIK 30. 09. 1995. TRAVNIK

206 ADILOVIĆ ESAD EMIR 1308976193030 TRAVNIK TRAVNIK 28. 12. 1992. TRAVNIK

207 ADILOVIĆ ABDULAH HALIM 0701970173976 VAREŠ VAREŠ 15. 06. 1995. VAREŠ

208 ADILOVIĆ ŠABAN HAMID 0806951172183 VISOKO NOVI GRAD 01. 06. 1992. NOVI GRAD

209 ADILOVIĆ HILMO ISMET 0601972130005 GORAŽDE GORAŽDE 28. 06. 1995. GORAŽDE

210 ADILOVIĆ HASIB ISMIR 2008974130007 GORAŽDE STARI GRAD 03. 10. 1994. STARI GRAD

211 ADILOVIĆ MEHO KASIM 1809947193039 TRAVNIK TRAVNIK 16. 09. 1995. TRAVNIK

212 ADILOVIĆ ADEM MEHMED 0703955130007 GORAŽDE NOVO SARAJEVO 26. 01. 1994. NOVO SARAJEVO

213 ADILOVIĆ ADEM MUHAREM 3001961174144 VISOKO VISOKO 06. 06. 1992. VISOKO

214 ADILOVIĆ MURAT NUHAN 0107971130023 GORAŽDE GORAŽDE 13. 05. 1993. KONJIC

215 ADILOVIĆ BEGO RAMO 0102965193836 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 16. 07. 1994. ZAVIDOVIĆI

216 ADILOVIĆ AZEM RAŠO 2410927182492 LOPARE ČELIĆ 21. 06. 1992. ČELIĆ

217 ADILOVIĆ MAHMUT RIZVAN 2606955193035 TRAVNIK TRAVNIK 07. 07. 1993. TRAVNIK

218 ADILOVIĆ IDRIZ SEAD 2607954182516 LOPARE ČELIĆ 08. 10. 1992. ČELIĆ

219 ADILOVIĆ OMER SIFET 2405971193066 TRAVNIK TRAVNIK 21. 09. 1992. TRAVNIK

220 ADILOVIĆ ESAD SUVAD 1601949193010 TRAVNIK TRAVNIK 03. 03. 1995. TRAVNIK

221 ADILOVIĆ ADEM ZULFO 1302960130014 GORAŽDE NOVO SARAJEVO 28. 07. 1993. NOVO SARAJEVO

222 ADROVIĆ NUMAN ADEM 2402969171501 IVANGRAD ILIDŽA 25. 11. 1994. ILIDŽA

223 ADROVIĆ DERVIŠ AVDIJA 1908958171507 IVANGRAD ILIDŽA 09. 08. 1993. ILIDŽA

224 ADROVIĆ HAMDIJA REMZIJA 1008947172691 PLAV NOVI GRAD 18. 03. 1993. NOVI GRAD

225 ADROVIĆ FERIZ SAFET 2408966172181 SARAJEVO NOVI GRAD 11. 12. 1992. NOVI GRAD

226 ADŽAJLIĆ RUSTEM BIMO 0609960180016 NIKŠIĆ TUZLA 28. 02. 1993. TUZLA

227 ADŽAJLIĆ HILMO HIDAJET 2904967280163 BIJELO POLJE VOGOŠĆA 05. 11. 1992. VOGOŠĆA

228 ADŽEM SALKO AZIZ 1501933130013 GORAŽDE GORAŽDE 03. 07. 1992. GORAŽDE

229 ADŽEM OSMAN NEVSAD 0106956170020 PALE CENTAR 24. 08. 1992. CENTAR

230 ADŽEM AZIZ SULJO 0411963130007 GORAŽDE GORAŽDE 17. 09. 1992. GORAŽDE

231 ADŽEMOVIĆ ADEM ELVIS 2404968160010 PRIJEDOR PRIJEDOR 04. 06. 1992. SANSKI MOST

232 ADŽEMOVIĆ ADEM FADIL 1705963160027 PRIJEDOR PRIJEDOR 04. 06. 1992. SANSKI MOST

233 ADŽEMOVIĆ IBRO JASMIN 1004971102399 KLJUČ KLJUČ 05. 12. 1993. KLJUČ

234 ADŽEMOVIĆ REDŽO SENAD 1111972102385 KLJUČ KLJUČ 10. 06. 1992. KLJUČ

235 ADŽEMOVIĆ REDŽO SUVAD 1006970102401 KLJUČ KLJUČ 03. 06. 1992. KLJUČ

236 ADŽOVIĆ SMAJO ESMIR 1506972130411 GORAŽDE GORAŽDE 16. 06. 1995. GORAŽDE

237 ADŽOVIĆ ALIJA HARIS 1803968171509 SARAJEVO ILIDŽA 22. 08. 1992. ILIDŽA

238 ADŽOVIĆ ŠABAN SMAIL 0206959172185 PLJEVLJA NOVO SARAJEVO 05. 12. 1992. NOVO SARAJEVO

239 AGAČEVIĆ ISMET SABAHUDIN 0304951193061 TRAVNIK TRAVNIK 01. 12. 1993. TRAVNIK

240 AGANBEGOVIĆ IBRAHIM NEZIR 2809965102737 K. VAROŠ K. VAROŠ 27. 07. 1995. KLJUČ

24


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

241 AGANBEGOVIĆ NEDŽIB SEAD 2604969163314 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

242 AGANBEGOVIĆ HIDAJET ŠERIF 0502953102736 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

243 AGANOVIĆ ATIF ADIL 2009966181359 BRATUNAC BRATUNAC 10. 05. 1992. BANOVIĆI

244 AGANOVIĆ MUSTAFA ALADIN 0107963174143 N. TRAVNIK VISOKO 10. 01. 1994. VISOKO

245 AGANOVIĆ DŽEVDET ASMER 2808967102096 JAJCE NOVO SARAJEVO 28. 11. 1992. NOVO SARAJEVO

246 AGANOVIĆ IBRAHIM EKREM 2910969110001 BIHAĆ BIHAĆ 10. 06. 1992. BIHAĆ

247 AGANOVIĆ RAŠID FAHRUDIN 3107963190022 ZENICA ZENICA 30. 08. 1992. ZENICA

248 AGANOVIĆ MIDHAT HAMDIJA 1703970191598 BUSOVAČA BUSOVAČA 09. 10. 1993. BUSOVAČA

249 AGANOVIĆ SALIH HAZIM 3011960190000 SARAJEVO ZENICA 09. 07. 1993. ZENICA

250 AGANOVIĆ SULEJMAN IBRAHIM 1704939173529 SARAJEVO STARI GRAD 13. 10. 1992. STARI GRAD

251 AGANOVIĆ ŠERIF IBRAHIM 0101971193086 TRAVNIK TRAVNIK 22. 12. 1993. TRAVNIK

252 AGANOVIĆ OMER MEHMED 2312968193057 TRAVNIK TRAVNIK 30. 09. 1995. TRAVNIK

253 AGANOVIĆ AHMET MIRSAD 1005961170007 GORAŽDE CENTAR 22. 04. 1992. CENTAR

254 AGANOVIĆ HAKIJA NASUF 0401961172688 GORAŽDE NOVO SARAJEVO 01. 06. 1993. NOVO SARAJEVO

255 AGANOVIĆ ALIJA NUSRET 0211952172183 GORAŽDE NOVI GRAD 12. 12. 1992. NOVI GRAD

256 AGANOVIĆ ATIF SABIT 2109969181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI

257 AGANOVIĆ SMAJL SALKO 1509957130007 GORAŽDE GORAŽDE 20. 01. 1993. GORAŽDE

258 AGANOVIĆ ESAD SEAD 0301960191285 BUGOJNO BUGOJNO 10. 10. 1995. BUGOJNO

259 AGANOVIĆ AHMED VERNESA 0308970178516 SARAJEVO STARI GRAD 13. 09. 1992. STARI GRAD

260 AGANSPAHIĆ AGO ENES 1607965130026 GORAŽDE GORAŽDE 11. 09. 1992. GORAŽDE

261 AGIČIĆ KASIM SEAD 0603966162526 BOS. NOVI BOS. NOVI 04. 02. 1993. SANSKI MOST

262 AGIĆ NAIL ABDULAH 2701951173237 ROGATICA NOVI GRAD 01. 05. 1994. NOVI GRAD

263 AGIĆ SALKO AHMET 1805933182497 LOPARE ČELIĆ 24. 07. 1993. ČELIĆ

264 AGIĆ DŽEVAD ALIJA 0211967150054 MOSTAR MOSTAR 01. 07. 1993. MOSTAR

265 AGIĆ ASIM ALVEDIN 0804973170017 SARAJEVO CENTAR 05. 05. 1992. CENTAR

266 AGIĆ HUSEIN ASIM 2101954112452 CAZIN CAZIN 14. 11. 1994. CAZIN

267 AGIĆ ĆAMIL ĆAZIM 2704963183148 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

268 AGIĆ SEJFO DEDO 2701960173231 ROGATICA BREZA 20. 08. 1992. BREZA

269 AGIĆ BAJRO DŽAFER 0912957153576 PROZOR PROZOR 31. 07. 1993. PROZOR

270 AGIĆ ĆAMIL DŽEVAD 0908960173513 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 23. 07. 1993. NOVO SARAJEVO

271 AGIĆ HIMZO DŽULO 1002936191971 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 21. 06. 1994. GORNJI VAKUF

272 AGIĆ IBRAHIM EKREM 2503960182501 LOPARE ČELIĆ 28. 09. 1992. ČELIĆ

273 AGIĆ SAFET ENVER 0112954172174 VIŠEGRAD NOVI GRAD 04. 05. 1992. NOVI GRAD

274 AGIĆ ŠAĆIR ERMIN 3005977183734 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

275 AGIĆ LUTVO FAHRUDIN 1003960180014 TUZLA TUZLA 05. 11. 1992. TUZLA

276 AGIĆ AGO FEHIM 1302968383019 SARAJEVO NOVI GRAD 19. 02. 1993. NOVI GRAD

277 AGIĆ MEHO FETAH 0102953171772 KREŠEVO KISELJAK 16. 06. 1993. KISELJAK

278 AGIĆ MEHMED HAMDIJA 2003978173248 ROGATICA NOVI GRAD 12. 07. 1995. NOVI GRAD

279 AGIĆ MEHO HASAN 2207943172170 KONJIC NOVI GRAD 07. 05. 1992. NOVI GRAD

280 AGIĆ ASIM HIDAJET 1506967192176 VISOKO KAKANJ 02. 10. 1994. KAKANJ

25


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

281 AGIĆ SULJO ISMET 2210940102083 JAJCE JAJCE 30. 10. 1992. JAJCE

282 AGIĆ MEHMED IZET 0108967182686 LUKAVAC LUKAVAC 09. 06. 1995. LUKAVAC

283 AGIĆ HAJRUDIN JASMIN 0202962180002 TUZLA TUZLA 27. 05. 1994. TUZLA

284 AGIĆ KEMAL KAMIL 1411969183580 UGLJEVIK TEOČAK 11. 01. 1994. TEOČAK

285 AGIĆ ĆAMIL KEMAL 2203963172171 HADŽIĆI NOVI GRAD 05. 05. 1992. NOVI GRAD

286 AGIĆ ISMET MEHMED 2201971153558 PROZOR PROZOR 31. 07. 1993. PROZOR

287 AGIĆ MUHAMREM MEHO 0510963112465 CAZIN CAZIN 18. 03. 1994. CAZIN

288 AGIĆ ASIM MIDHAT 0702963191981 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 28. 01. 1993. GORNJI VAKUF

289 AGIĆ SALKO MIRSAD 1801962172187 SARAJEVO NOVI GRAD 23. 12. 1993. NOVI GRAD

290 AGIĆ RAMO MUHAMED 0112950183732 VLASENICA VLASENICA 06. 07. 1993. TUZLA

291 AGIĆ HUSEIN MUNIB 0208968102087 JAJCE JAJCE 28. 12. 1992. JAJCE

292 AGIĆ ENES MUNIZ 2004960171503 ROGATICA ILIDŽA 12. 09. 1992. ILIDŽA

293 AGIĆ MUJO MUSTAF 1612949172006 KISELJAK KISELJAK 22. 06. 1993. KISELJAK

294 AGIĆ ASIM MUSTAFA 3011953191973 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 19. 12. 1993. GORNJI VAKUF

295 AGIĆ ZEJNIL NEDŽAD 2003970182523 LOPARE ČELIĆ 23. 09. 1992. ČELIĆ

296 AGIĆ BAJRO NEDŽAD 0706950170018 SARAJEVO CENTAR 04. 07. 1993. CENTAR

297 AGIĆ HADŽIP OSMO 0110967182494 LOPARE ČELIĆ 23. 09. 1992. ČELIĆ

298 AGIĆ MUJO OSMO 2905953151960 KONJIC KONJIC 03. 04. 1995. KONJIC

299 AGIĆ REDŽEP RAMIZ 1911964181507 BRČKO BRČKO 27. 04. 1993. BRČKO

300 AGIĆ IBRAHIM RUSMIR 2802966180028 TUZLA TUZLA 17. 09. 1992. TUZLA

301 AGIĆ ĆAMIL SADIK 2505965183142 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

302 AGIĆ ALIJA SAFET 0112966102740 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

303 AGIĆ IBRO SALIH 1710928191975 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 10. 02. 1993. GORNJI VAKUF

304 AGIĆ MUSTAFA SEAD 0112967124128 TEŠANJ TEŠANJ 26. 02. 1994. TEŠANJ

305 AGIĆ TAIB SEĐAD 0401970102110 JAJCE JAJCE 26. 08. 1992. JAJCE

306 AGIĆ GALIB SEJDALIJA 1812957172170 ROGATICA ROGATICA 07. 01. 1993. VAREŠ

307 AGIĆ AGO SENAD 2809958124113 TEŠANJ TEŠANJ 23. 05. 1994. TEŠANJ

308 AGIĆ ISMET SULEJMAN 1106970102082 JAJCE JAJCE 28. 07. 1995. JAJCE

309 AGIĆ AZIZ ŠAĆIR 1611954183730 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

310 AGIĆ OSMAN ŠAHBAZ 1905945194274 ŽEPČE ŽEPČE 27. 08. 1993. ŽEPČE

311 AGIĆ ABAZ ŠEMSUDIN 1401949173524 SARAJEVO STARI GRAD 02. 06. 1995. STARI GRAD

312 AGOVIĆ SALKO AHMO 3008954131175 ČAJNIČE GORAŽDE 18. 05. 1992. GORAŽDE

313 AGOVIĆ SMAJL JUSUF 0803947172188 GORAŽDE GORAŽDE 04. 04. 1994. GORAŽDE

314 AGOVIĆ MUSTAFA MEHMED 2906948131176 ČAJNIČE GORAŽDE 10. 05. 1992. GORAŽDE

315 AGOVIĆ ĆAMIL REMZIJA 1111961270014 IVANGRAD ILIDŽA 15. 06. 1995. ILIDŽA

316 AGOVIĆ ĆAMIL SADO 0705970171502 IVANGRAD ILIDŽA 14. 05. 1992. ILIDŽA

317 AGOVIĆ RIFAT SAMIR 0408976172239 SARAJEVO ILIDŽA 15. 07. 1993. ILIDŽA

318 AGOVIĆ AVDO SUVAD 0501962172678 ČAJNIČE GORAŽDE 15. 09. 1992. GORAŽDE

319 AGUŠI RAŠID DŽEVAD 1601960180043 TUZLA TUZLA 02. 09. 1992. TUZLA

320 AHATOVIĆ AGAN BAJRO 1704935170010 KALINOVIK CENTAR 31. 10. 1992. CENTAR

26


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

321 AHATOVIĆ NEZIR ENVER 0201941173522 SARAJEVO STARI GRAD 27. 08. 1992. STARI GRAD

322 AHMEČKOVIĆ SALKO GANE 2606938102085 JAJCE JAJCE 03. 06. 1992. JAJCE

323 AHMEČKOVIĆ MEHO JAHIJA 1207935102089 JAJCE JAJCE 29. 07. 1992. JAJCE

324 AHMEĆANOVIĆ FERID RAIF 3008967173063 OLOVO OLOVO 13. 08. 1992. OLOVO

325 AHMEĆANOVIĆ MUSTAFA RIFET 0105935182405 KLADANJ KLADANJ 02. 07. 1992. KLADANJ

326 AHMEĆANOVIĆ MUSTAFA SULEJMAN 1702948182392 KLADANJ KLADANJ 15. 10. 1992. KLADANJ

327 AHMEDBAŠIĆ IBRAHIM OSMAN 0307953171528 TUZLA TUZLA 27. 12. 1993. TUZLA

328 AHMEDBEGOVIĆ ŠAHZIJA ZIJAD 1605948183911 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

329 AHMEDHODŽIĆ PAŠO SENAD 2304961170024 SARAJEVO CENTAR 20. 05. 1992. CENTAR

330 AHMEDOVIĆ VEHBIJA ALIJA 0101970173979 VAREŠ VAREŠ 30. 10. 1993. VAREŠ

331 AHMEDOVIĆ IBRO DŽEMAL 0404965173998 VAREŠ VAREŠ 04. 08. 1994. VAREŠ

332 AHMEDOVIĆ MUHAREM EDIB 2311957174003 VAREŠ VAREŠ 30. 10. 1993. VAREŠ

333 AHMEDOVIĆ TAIB HAMZA 0608962173533 VAREŠ STARI GRAD 16. 06. 1993. STARI GRAD

334 AHMEDOVIĆ FADIL KEMAL 2302965173971 VAREŠ VAREŠ 23. 04. 1994. VAREŠ

335 AHMEDOVIĆ FEHIM MIDHAT 1310962173988 VAREŠ VAREŠ 26. 08. 1992. VAREŠ

336 AHMEDOVIĆ KASIM SENAD 0104965173978 VAREŠ VAREŠ 06. 08. 1994. VAREŠ

337 AHMEDSPAHIĆ AVDO AMIR 0510967173230 ROGATICA ILIDŽA 17. 03. 1993. ILIDŽA

338 AHMEDSPAHIĆ FADIL HALIL 0808964171138 BREZA BREZA 02. 08. 1994. BREZA

339 AHMEETOVIĆ MEHMED MEVLID 0710971181386 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

340 AHMETAGIĆ HUSEIN ELVIR 2802975133644 VIŠEGRAD SREBRENICA 12. 07. 1995. VOGOŠĆA

341 AHMETAGIĆ FEHIM HASAN 0701948172192 VIŠEGRAD NOVI GRAD 03. 08. 1992. NOVI GRAD

342 AHMETAGIĆ MUŠAN HUSEIN 1911951133643 VIŠEGRAD SREBRENICA 14. 07. 1995. VOGOŠĆA

343 AHMETAGIĆ ZAIM IBRAHIM 1206966122146 GRAČANICA GRAČANICA 13. 11. 1994. GRAČANICA

344 AHMETAGIĆ ĆAMIL JASMIN 2907971172172 SARAJEVO NOVI GRAD 21. 09. 1992. NOVI GRAD

345 AHMETAGIĆ SAKIB SABAHUDIN 2009944192810 TRAVNIK N. TRAVNIK 22. 10. 1992. N. TRAVNIK

346 AHMETAGIĆ LATIF SALKO 1406947133640 VIŠEGRAD GORAŽDE 16. 06. 1992. GORAŽDE

347 AHMETAGIĆ SALKO SAMIR 1001975133672 VIŠEGRAD GORAŽDE 20. 06. 1992. GORAŽDE

348 AHMETAGIĆ ARIF ZARIFA 0301975177661 PRIBOJ NOVO SARAJEVO 08. 04. 1993. NOVO SARAJEVO

349 AHMETAK AHMED ALMIR 0409976171212 FOJNICA FOJNICA 21. 06. 1995. FOJNICA

350 AHMETAK NASIR SAKIB 0607976171219 FOJNICA FOJNICA 24. 05. 1994. FOJNICA

351 AHMETAK MEHO SEJD 2010951171215 FOJNICA FOJNICA 04. 10. 1993. FOJNICA

352 AHMETASEVIĆ SULEJMAN REDŽO 1904965112480 CAZIN CAZIN 05. 11. 1994. CAZIN

353 AHMETAŠEVIĆ OSMAN ADMIR 2108970181949 GRADAČAC GRADAČAC 26. 04. 1995. GRADAČAC

354 AHMETAŠEVIĆ MUHAMED FARUK 2704970173522 SARAJEVO STARI GRAD 03. 08. 1992. STARI GRAD

355 AHMETAŠEVIĆ HAZIM HAJRUDIN 2611967122145 GRAČANICA GRAČANICA 21. 09. 1992. GRAČANICA

356 AHMETAŠEVIĆ RIZALIJA OSMAN 2904964181946 GRADAČAC GRADAČAC 07. 12. 1992. GRADAČAC

357 AHMETAŠEVIĆ MURAT SABRIJA 2705947122143 GRAČANICA GRAČANICA 19. 05. 1992. GRAČANICA

358 AHMETBAŠIĆ ŠEFIK ALAN 1106971181520 BRČKO BRČKO 30. 05. 1993. BRČKO

359 AHMETBAŠIĆ IBRO ESED 2808969181562 BRČKO BRČKO 17. 02. 1994. BRČKO

360 AHMETBAŠIĆ HALIL RAZIM 1706954181506 GRADAČAC BRČKO 16. 05. 1992. BRČKO

27


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

361 AHMETBEGOVIĆ MUHAREM MEHMED 0107964122155 GRAČANICA GRAČANICA 25. 05. 1992. GRAČANICA

362 AHMETBEGOVIĆ ISMET MIRZA 1502972181500 BRČKO BRČKO 30. 05. 1993. BRČKO

363 AHMETHODŽIĆ DERVIŠ ADEM 0703956170002 SARAJEVO NOVI GRAD 22. 09. 1993. HADŽIĆI

364 AHMETHODŽIĆ FEJZIL DAMIR 1412962172172 SARAJEVO NOVI GRAD 18. 03. 1993. NOVI GRAD

365 AHMETHODŽIĆ SAFET ESED 2202961171929 KALINOVIK ILIDŽA 03. 05. 1993. ILIDŽA

366 AHMETHODŽIĆ ĆAMIL EŠREF 2206938173510 PRIJEPOLJE STARI GRAD 17. 08. 1992. STARI GRAD

367 AHMETHODŽIĆ DERVO FERID 0501964171938 KALINOVIK KALINOVIK 16. 08. 1993. TRNOVO

368 AHMETHODŽIĆ SADO MEHMED 1602956171923 KALINOVIK NOVO SARAJEVO 25. 06. 1992. NOVO SARAJEVO

369 AHMETHODŽIĆ AVDO MEHMED 1803952172211 SARAJEVO NOVI GRAD 10. 05. 1992. NOVI GRAD

370 AHMETHODŽIĆ SALKO MEHO 2503947171525 KALINOVIK ILIDŽA 09. 06. 1994. ILIDŽA

371 AHMETHODŽIĆ NURKO NAZIF 0610964172172 SARAJEVO NOVI GRAD 22. 01. 1993. NOVI GRAD

372 AHMETHODŽIĆ SAFET SELVER 0301959171920 KALINOVIK NOVI GRAD 04. 04. 1993. NOVI GRAD

373 AHMETHODŽIĆ LUTVO SENAD 2207966172178 SARAJEVO NOVI GRAD 07. 07. 1995. NOVI GRAD

374 AHMETHODŽIĆ SMAJO VAHID 0603965173516 KALINOVIK STARI GRAD 23. 08. 1992. STARI GRAD

375 AHMETOVIĆ IBRAHIM ABDULAH 0101948122171 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

376 AHMETOVIĆ OSMAN ADIL 0505960120013 DOBOJ DOBOJ 10. 08. 1993. DOBOJ JUG

377 AHMETOVIĆ IBRAHIM ADIL 2208958181350 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC

378 AHMETOVIĆ ARIF AHMET 2909949183128 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

379 AHMETOVIĆ ADEM AHMO 0401956183744 VLASENICA VLASENICA 16. 03. 1993. TUZLA

380 AHMETOVIĆ AHMET ALIJA 0511965183900 ZVORNIK ZVORNIK 30. 05. 1992. SAPNA

381 AHMETOVIĆ BEĆIR ALIJA 0707953183923 ZVORNIK SAPNA 01. 05. 1993. SAPNA

382 AHMETOVIĆ SMAIL ALIJA 0709974183918 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

383 AHMETOVIĆ ALIJA AMIR 1408971183899 ZVORNIK ZVORNIK 16. 06. 1993. SAPNA

384 AHMETOVIĆ ISMET AMIR 0808970183954 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

385 AHMETOVIĆ OSMO ASIM 2501948183125 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA

386 AHMETOVIĆ ŠABAN ATIF 1211965182211 TUZLA KALESIJA 11. 05. 1992. KALESIJA

387 AHMETOVIĆ ŠABAN AVDO 3005939183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

388 AHMETOVIĆ AVDO AVDULAH 2004960183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

389 AHMETOVIĆ RAMO AVDURAHMAN 2508961183902 SREBRENICA SREBRENICA 05. 02. 1993. TUZLA

390 AHMETOVIĆ REDŽO BAHRIJA 1010943173531 PRIJEPOLJE VOGOŠĆA 04. 10. 1994. VOGOŠĆA

391 AHMETOVIĆ EDHEM BEĆIR 3009946183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

392 AHMETOVIĆ AHMET BEGAJET 2403970183307 SREBRENIK SREBRENIK 16. 10. 1992. SREBRENIK

393 AHMETOVIĆ IBRAHIM BEHADIL 2004959183131 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

394 AHMETOVIĆ SALKO ČAMIL 2109972153574 PROZOR MOSTAR 17. 05. 1993. MOSTAR

395 AHMETOVIĆ MEHMED DALIJA 0603958183158 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

396 AHMETOVIĆ AHMET DERVIŠ 1302955181360 BRATUNAC BRATUNAC 21. 03. 1993. TUZLA

397 AHMETOVIĆ DERVIŠ DŽEMAIL 0801977181391 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA

398 AHMETOVIĆ RAMO DŽEMAL 0104947181378 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA

399 AHMETOVIĆ BEGAN DŽEMIL 1704954183905 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

400 AHMETOVIĆ DŽEMIL DŽEVAD 2905973192183 KAKANJ KAKANJ 06. 09. 1995. KAKANJ

28


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

401 AHMETOVIĆ MURAT DŽEVAD 0609969181368 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

402 AHMETOVIĆ HIMZO EDIN 1010977183145 HAN PIJESAK HAN PIJESAK 12. 07. 1995. LUKAVAC

403 AHMETOVIĆ SALIH EDINA 0504963125028 DOBOJ DOBOJ JUG 28. 07. 1995. DOBOJ JUG

404 AHMETOVIĆ ADEM EJUB 2003941181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

405 AHMETOVIĆ OMER ELMEDIN 0803977181378 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

406 AHMETOVIĆ ILIJAZ EMIN 1512971181502 BRČKO BRČKO 19. 10. 1992. BRČKO

407 AHMETOVIĆ SEJFO EMIR 0105976181359 BRATUNAC BRATUNAC 14. 07. 1995. ŽIVINICE

408 AHMETOVIĆ EDHEM ENES 2906958183131 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

409 AHMETOVIĆ SALKO ENEZ 2001943181350 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

410 AHMETOVIĆ AHMET ERMIN 2507965120054 DOBOJ DOBOJ ISTOK 28. 06. 1995. DOBOJ ISTOK

411 AHMETOVIĆ MEHMEDALIJA ERMIN 2103972181359 BRATUNAC BRATUNAC 08. 08. 1992. ŽIVINICE

412 AHMETOVIĆ FIKRET FAHRO 1405972120026 DOBOJ DOBOJ 20. 07. 1995. DOBOJ JUG

413 AHMETOVIĆ ADIL FAHRUDIN 2109973183914 ZVORNIK ZVORNIK 30. 05. 1992. SAPNA

414 AHMETOVIĆ IBRO FEHIM 0508960183952 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

415 AHMETOVIĆ HAKIJA GALIB 1205952181356 BRATUNAC BRATUNAC 21. 05. 1992. TUZLA

416 AHMETOVIĆ SULJO HAJRO 0405963183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

417 AHMETOVIĆ MUJO HAJRUDIN 0501968183736 VLASENICA VLASENICA 06. 02. 1993. LUKAVAC

418 AHMETOVIĆ IBRAHIM HAJRUDIN 0407965181353 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

419 AHMETOVIĆ AVDO HAJRULAH 0503968183135 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

420 AHMETOVIĆ LATIF HAKIJA 0101960784341 GLUHAVICA HADŽIĆI 12. 12. 1995. HADŽIĆI

421 AHMETOVIĆ HASAN HAKIJA 1109961182501 LOPARE ČELIĆ 15. 06. 1993. ČELIĆ

422 AHMETOVIĆ HASO HAKIJA 1312949181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

423 AHMETOVIĆ ALIJA HALIL 2504945193072 TRAVNIK TRAVNIK 10. 10. 1993. TRAVNIK

424 AHMETOVIĆ IBRAHIM HAMDO 0105953193848 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 11. 09. 1994. ZAVIDOVIĆI

425 AHMETOVIĆ RAŠAN HAMID 0310966182280 KALESIJA KALESIJA 11. 05. 1992. KALESIJA

426 AHMETOVIĆ ESED HARIS 0709966183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1992. TUZLA

427 AHMETOVIĆ HAŠIM HARIZ 0311963182398 KLADANJ KLADANJ 27. 05. 1992. KLADANJ

428 AHMETOVIĆ OSMO HASAN 1210945183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

429 AHMETOVIĆ MUSTAFA HASAN 0201960183891 ZVORNIK ZVORNIK 09. 06. 1992. SAPNA

430 AHMETOVIĆ ŠAHIN HIMZO 0609953171427 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC

431 AHMETOVIĆ MUHAREM HUSEIN 2107961181352 BRATUNAC BRATUNAC 16. 05. 1992. SREBRENIK

432 AHMETOVIĆ KARO HUSO 2010937183766 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. BANOVIĆI

433 AHMETOVIĆ ŠABAN HUSO 0906949182230 KALESIJA KALESIJA 10. 09. 1992. KALESIJA

434 AHMETOVIĆ HUSO IBRAHIM 2009939183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

435 AHMETOVIĆ MEHO IBRAHIM 2304941183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

436 AHMETOVIĆ HALIL IBRAHIM 1711973182215 ZVORNIK KALESIJA 20. 08. 1994. KALESIJA

437 AHMETOVIĆ SEFER IBRO 1810953183124 VLASENICA VLASENICA 01. 07. 1993. TUZLA

438 AHMETOVIĆ MUJE IBRO 1110946183303 BRATUNAC BRATUNAC 12. 04. 1993. SREBRENIK

439 AHMETOVIĆ SULJO IDRIZ 2909962183994 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

440 AHMETOVIĆ IBRAHIM IDRIZ 2111960181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

29


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

441 AHMETOVIĆ RASIM IDRIZ 1808967124118 TEŠANJ TEŠANJ 27. 06. 1994. TEŠANJ

442 AHMETOVIĆ HRUSTEM IDRIZ 0603945170030 ČAJNIČE CENTAR 08. 06. 1992. CENTAR

443 AHMETOVIĆ JASIM ISEMIN 0505973122147 GRAČANICA GRAČANICA 01. 06. 1994. GRAČANICA

444 AHMETOVIĆ HUSEIN ISLAM 2503964183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

445 AHMETOVIĆ MEHO ISMET 0111948183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

446 AHMETOVIĆ NAZIF ISMET 0201951182724 LUKAVAC LUKAVAC 28. 08. 1992. LUKAVAC

447 AHMETOVIĆ AGAN ISMET 2011939183891 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

448 AHMETOVIĆ HALIL ISMET 2709954183897 ZVORNIK ZVORNIK 08. 10. 1992. SAPNA

449 AHMETOVIĆ HAZIM ISMET 0812965183307 SREBRENIK SREBRENIK 07. 11. 1992. SREBRENIK

450 AHMETOVIĆ IBRAN IZET 2110940183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

451 AHMETOVIĆ MEHO IZET 0404958183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

452 AHMETOVIĆ HUSEIN IZET 1805963183897 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

453 AHMETOVIĆ GALJAN IZET 1612961181509 BRČKO BRČKO 24. 07. 1993. BRČKO

454 AHMETOVIĆ HUSEIN IZET 2311958182492 LOPARE ČELIĆ 08. 10. 1992. ČELIĆ

455 AHMETOVIĆ IBRAHIM JUNUZ 2210951181368 BRATUNAC BRATUNAC 09. 07. 1992. ŽIVINICE

456 AHMETOVIĆ BAJRO JUSUF 0110961193826 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 23. 08. 1994. ZAVIDOVIĆI

457 AHMETOVIĆ FADIL KABIL 0211974183146 SREBRENICA SREBRENICA 06. 07. 1992. TUZLA

458 AHMETOVIĆ AVDIJA KADRIJA 0807972183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

459 AHMETOVIĆ JAŠAR KADRIJA 2607961183129 SREBRENICA SREBRENICA 06. 07. 1992. TUZLA

460 AHMETOVIĆ MEHMED KADRIJA 1304942182492 LOPARE ČELIĆ 07. 08. 1992. ČELIĆ

461 AHMETOVIĆ ABDULAH KASIM 1701974181373 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

462 AHMETOVIĆ KASIM KIRAM 0708946181350 BRATUNAC BRATUNAC 10. 05. 1992. TUZLA

463 AHMETOVIĆ FERID MAGBUL 1706959182403 KLADANJ KLADANJ 30. 03. 1994. KLADANJ

464 AHMETOVIĆ KARO MAHMUT 0402927183138 SREBRENICA SREBRENICA 01. 01. 1994. TUZLA

465 AHMETOVIĆ ŠAHIN MEHMED 1306942183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

466 AHMETOVIĆ RAMO MEHMED 2903956183895 ZVORNIK ZVORNIK 16. 05. 1993. SAPNA

467 AHMETOVIĆ LUTVO MEHMED 1801954180855 ZVORNIK BRČKO 06. 06. 1993. BRČKO

468 AHMETOVIĆ MEHE MEHMED 2601949181368 BRATUNAC BRATUNAC 13. 11. 1992. SREBRENIK

469 AHMETOVIĆ M. MEHMEDALIJA 0104956183146 SREBRENICA KALESIJA 12. 07. 1995. KALESIJA

470 AHMETOVIĆ HASAN MEHMEDALIJA 0302948181351 BRATUNAC BRATUNAC 16. 01. 1993. ŽIVINICE

471 AHMETOVIĆ MUSTAFA MEHMEDALIJA 1203956183962 ZVORNIK ZVORNIK 18. 08. 1994. SAPNA

472 AHMETOVIĆ MEHMED MEHO 2001963183147 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

473 AHMETOVIĆ MEHMED MEHO 2610976181352 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

474 AHMETOVIĆ ŠEVKO MEKSUD 2804962182495 LOPARE ČELIĆ 24. 09. 1992. ČELIĆ

475 AHMETOVIĆ MAHMUT MENSUR 2801960183894 ZVORNIK SAPNA 13. 05. 1995. SAPNA

476 AHMETOVIĆ ABDULAH MERIM 0704973183904 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

477 AHMETOVIĆ SALIH MERSED 2109972172493 LOPARE ČELIĆ 20. 09. 1995. ČELIĆ

478 AHMETOVIĆ MEHMED MEVLUDIN 2002969183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1992. TUZLA

479 AHMETOVIĆ MUHAMED MEVLUDIN 0812956183744 VLASENICA VLASENICA 05. 07. 1992. LUKAVAC

480 AHMETOVIĆ AHMET MEVLUDIN 0311962183900 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

30


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

481 AHMETOVIĆ MUSTAFA MEVLUDIN 1001961183898 ZVORNIK SAPNA 31. 10. 1992. SAPNA

482 AHMETOVIĆ EJUB MEVLUDIN 1301967181351 BRATUNAC BRATUNAC 13. 07. 1995. SREBRENIK

483 AHMETOVIĆ DŽEMAL MIHRET 2909971120032 DOBOJ DOBOJ ISTOK 05. 06. 1993. DOBOJ ISTOK

484 AHMETOVIĆ HIMZO MIRNES 2802969193821 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 22. 04. 1995. ZAVIDOVIĆI

485 AHMETOVIĆ IBRAHIM MIRSAD 0601969181367 BRATUNAC BRATUNAC 31. 12. 2000. ŽIVINICE

486 AHMETOVIĆ IZET MIRSAD 0905973183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

487 AHMETOVIĆ MUJO MIRSAD 0803976181358 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI

488 AHMETOVIĆ SALČIN MIRSAD 0703961181365 BRATUNAC BRATUNAC 10. 05. 1992. ŽIVINICE

489 AHMETOVIĆ NURIJA MIRSAD 1007973183948 ZVORNIK ZVORNIK 20. 07. 1992. SAPNA

490 AHMETOVIĆ MUSTAFA MIRSAD 1305974183756 VLASENICA VLASENICA 28. 06. 1992. SREBRENIK

491 AHMETOVIĆ SALKO MIRSAD 0306974183732 VLASENICA VLASENICA 07. 10. 1992. SREBRENIK

492 AHMETOVIĆ DŽAFER MUHAMED 0106960183935 ZVORNIK ZVORNIK 07. 09. 1992. SAPNA

493 AHMETOVIĆ IBRAHIM MUHAREM 0510971181956 GRADAČAC GRADAČAC 23. 01. 1993. GRADAČAC

494 AHMETOVIĆ AVDIJA MUJO 0401974183182 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

495 AHMETOVIĆ AVDO MUJO 1806970183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

496 AHMETOVIĆ LUTVO MUJO 1804976182680 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC

497 AHMETOVIĆ OSMAN MUNIB 2109976183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

498 AHMETOVIĆ HASAN MUNIB 1710963183918 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

499 AHMETOVIĆ MUSTAFA MUSA 0401975183151 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

500 AHMETOVIĆ ABID MUSTAFA 0801944193831 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 18. 09. 1993. ZAVIDOVIĆI

501 AHMETOVIĆ RAMO MUSTAFA 1805966193826 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 24. 06. 1994. ZAVIDOVIĆI

502 AHMETOVIĆ ŠAHIN MUSTAFA 0111948183168 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

503 AHMETOVIĆ MUJE MUSTAFA 1307949181350 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

504 AHMETOVIĆ NUHAN MUSTAFA 2707952183781 VLASENICA VLASENICA 20. 05. 1993. SREBRENIK

505 AHMETOVIĆ MUJO MUŠAN 2706956183739 VLASENICA VLASENICA 07. 10. 1992. GRADAČAC

506 AHMETOVIĆ MUSTAFA NAIL 2502965183305 SREBRENIK SREBRENIK 09. 06. 1995. SREBRENIK

507 AHMETOVIĆ MEHO NAZIF 2602953183169 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

508 AHMETOVIĆ NAZIF NERMIN 1010966182694 LUKAVAC LUKAVAC 05. 06. 1995. LUKAVAC

509 AHMETOVIĆ RAMO NERMIN 1006974180717 TUZLA BANOVIĆI 07. 10. 1995. BANOVIĆI

510 AHMETOVIĆ OHRAN NEZIR 2610966181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC

511 AHMETOVIĆ ŠAHIN NEZIR 0512950183137 SREBRENICA SREBRENICA 13. 02. 1993. TUZLA

512 AHMETOVIĆ JUSUF NIJAZ 3105958121609 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

513 AHMETOVIĆ MEHO NIJAZ 1408960183919 n/p* ZVORNIK 21. 04. 1992. SAPNA

514 AHMETOVIĆ MEHMED NUMAN 0904951182679 GRAČANICA LUKAVAC 28. 08. 1992. LUKAVAC

515 AHMETOVIĆ NURIJA NURDIN 0910967183136 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

516 AHMETOVIĆ ŠAHIN OMER 0511946183126 SREBRENICA SREBRENICA 05. 05. 1992. TUZLA

517 AHMETOVIĆ ŠEĆO RAMADAN 2604956181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

518 AHMETOVIĆ MEHO RAMIZ 1103960183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

519 AHMETOVIĆ ISMET RAMIZ 0704970181528 BRČKO BRČKO 30. 04. 1993. BRČKO

520 AHMETOVIĆ MUHAREM RAMIZ 1107950181365 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

31


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

521 AHMETOVIĆ MUHAREM RAMO 0807953170052 VLASENICA PALE 27. 09. 1992. GORAŽDE

522 AHMETOVIĆ BAJRO RAMO 2301966183907 ZVORNIK ZVORNIK 13. 06. 1992. SAPNA

523 AHMETOVIĆ BEĆIR RAMO 0502964183894 ZVORNIK SAPNA 21. 06. 1995. SAPNA

524 AHMETOVIĆ HUSEIN RAMO 0104959184003 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

525 AHMETOVIĆ UZEIR RAMO 2609961191256 BUGOJNO BUGOJNO 30. 07. 1993. BUGOJNO

526 AHMETOVIĆ SALEM SABIT 2809956182396 KLADANJ KLADANJ 27. 05. 1992. KLADANJ

527 AHMETOVIĆ MEHMED SADIK 0205970181386 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC

528 AHMETOVIĆ AHMET SAFET 0809971172669 ČAJNIČE NOVO SARAJEVO 16. 06. 1995. NOVO SARAJEVO

529 AHMETOVIĆ SULJO SAID 2509966183923 ZVORNIK ZVORNIK 20. 11. 1994. SAPNA

530 AHMETOVIĆ ENES SAKIB 1101969181368 BRATUNAC KLADANJ 12. 07. 1995. KLADANJ

531 AHMETOVIĆ ALIJA SALEM 3009956172177 PROZOR ILIDŽA 23. 03. 1993. ILIDŽA

532 AHMETOVIĆ SALIH SALKO 3010963181368 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

533 AHMETOVIĆ ŠEĆAN SAMIR 2101965181367 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

534 AHMETOVIĆ ENEZ SAMIR 1906977181359 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

535 AHMETOVIĆ RAMO SAMIR 0604978181352 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

536 AHMETOVIĆ OSMAN SEAD 0706958183895 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

537 AHMETOVIĆ ZENUN SEAD 1802965183909 ZVORNIK ZVORNIK 03. 08. 1993. SAPNA

538 AHMETOVIĆ IBRAHIM SEJDEFA 2510971186351 BRATUNAC BRATUNAC 14. 12. 1992. TUZLA

539 AHMETOVIĆ MEHO SELIM 0502951183127 SREBRENICA SREBRENICA 08. 08. 1992. TUZLA

540 AHMETOVIĆ HAKIJA SEMID 2206975180160 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA

541 AHMETOVIĆ NEZIR SEMIR 2008978183148 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

542 AHMETOVIĆ KIRAM SENAD 2803972181369 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA

543 AHMETOVIĆ SEAD SENAD 2808974183905 VLASENICA VLASENICA 25. 05. 1992. TUZLA

544 AHMETOVIĆ FADIL SENAD 0502966182240 KALESIJA KALESIJA 23. 06. 1992. KALESIJA

545 AHMETOVIĆ MEHMED SMAIL 2510974181369 BRATUNAC BRATUNAC 14. 12. 1992. SREBRENIK

546 AHMETOVIĆ RAMIZ SUAD 1208976183332 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

547 AHMETOVIĆ RAMO SULEJMAN 1109935180061 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA

548 AHMETOVIĆ MEHMED SULJO 0704966183176 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

549 AHMETOVIĆ SMAJL SULJO 0303933183893 ZVORNIK ZVORNIK 24. 07. 1993. SAPNA

550 AHMETOVIĆ HASAN ŠABAN 0204956183930 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

551 AHMETOVIĆ MUSTAFA ŠABAN 2901962183926 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

552 AHMETOVIĆ MEHE ŠAHBAZ 0202963183765 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

553 AHMETOVIĆ OHRAN ŠEĆAN 1307960183748 SREBRENICA SREBRENICA 02. 07. 1992. TUZLA

554 AHMETOVIĆ ŠERIF ŠEFIK 0607959181359 BRATUNAC BRATUNAC 10. 12. 1992. ŽIVINICE

555 AHMETOVIĆ AVDO ZAHID 0702951183142 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

556 AHMETOVIĆ MUJO ZIJAD 1608977180718 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI

557 AHMETOVIĆ AVDIJA ZIJAD xxyy976 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

558 AHMETOVIĆ AVDULAH ZIJAD 0210974183913 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

559 AHMETOVIĆ BEGO ZULKIF 1501962183142 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

560 AHMETSPAHIĆ HAŠIM ABID 2403952133653 VIŠEGRAD GORAŽDE 08. 05. 1992. GORAŽDE

32


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

561 AHMETSPAHIĆ ŠEMSO EDIN 1402971130002 GORAŽDE GORAŽDE 24. 07. 1992. GORAŽDE

562 AHMETSPAHIĆ MEHMED FADIL 2308951190022 ZENICA ZENICA 10. 08. 1994. ZENICA

563 AHMETSPAHIĆ AHMET HALIM 1508969190037 ZENICA ZENICA 01. 07. 1994. ZENICA

564 AHMETSPAHIĆ ARIF HASAN 1503953133658 VIŠEGRAD GORAŽDE 25. 06. 1992. GORAŽDE

565 AHMETSPAHIĆ AVDO IBRAHIM 2207960190042 ZENICA ZENICA 30. 06. 1993. ZENICA

566 AHMETSPAHIĆ NURKO JUSUF 1106957172179 FOČA NOVI GRAD 09. 10. 1993. NOVI GRAD

567 AHMETSPAHIĆ ISMET OMER 1603966182393 KLADANJ KLADANJ 28. 01. 1993. KLADANJ

568 AHMETSPAHIĆ REFIK SABAHUDIN 3007962100029 ZENICA BANJALUKA 29. 09. 1995. SANSKI MOST

569 AHMETSPAHIĆ ISMET SAFET 1011959182391 KLADANJ KLADANJ 16. 04. 1993. KLADANJ

570 AHMETSPAHIĆ RAMO SAFET 2005968173234 ROGATICA NOVI GRAD 24. 02. 1996. NOVI GRAD

571 AHMETSPAHIĆ AHMED SULJO 1303950173234 ROGATICA GORAŽDE 10. 10. 1992. GORAŽDE

572 AHMETSPAHIĆ OSMAN VEHID 1707965130004 GORAŽDE GORAŽDE 14. 04. 1992. GORAŽDE

573 AHMIČEVIĆ BRIŠO EKREM 1004956193833 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 18. 12. 1993. ZAVIDOVIĆI

574 AHMIČEVIĆ IBRAHIM HIMZO 2101971122151 GRAČANICA GRAČANICA 22. 06. 1993. GRAČANICA

575 AHMIĆ MUSTAFA ADIL 2009961124136 TEŠANJ TEŠANJ 21. 09. 1995. TEŠANJ

576 AHMIĆ SULEJMAN ADNAN 0606972181515 BRČKO BRČKO 10. 10. 1992. BRČKO

577 AHMIĆ HALIL AHMET 1605960194287 ŽEPČE ŽEPČE 30. 06. 1993. ŽEPČE

578 AHMIĆ MEHMED ALIJA 2009936193611 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ

579 AHMIĆ RAMIZ ASIM 2003954193612 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ

580 AHMIĆ IBRAHIM AZEM 1503958193845 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 03. 08. 1995. ZAVIDOVIĆI

581 AHMIĆ SALKO AZIZ 2808964181351 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

582 AHMIĆ ALIJA BEGO 2505968120036 DOBOJ DOBOJ JUG 10. 05. 1992. DOBOJ JUG

583 AHMIĆ ČAZIM BESIM 0907968193622 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ

584 AHMIĆ MEHMED DENIS 0112965120028 DOBOJ DOBOJ 21. 04. 1993. DOBOJ ISTOK

585 AHMIĆ DERVO DŽEVAD 0102972193825 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 27. 02. 1995. ZAVIDOVIĆI

586 AHMIĆ OSMAN EDHEM 2301952181359 BRATUNAC BRATUNAC 23. 08. 1993. TUZLA

587 AHMIĆ NESIB ELVEDIN 1902974193636 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ

588 AHMIĆ OMER EMSAD 1208953172007 VISOKO KISELJAK 16. 06. 1993. KISELJAK

589 AHMIĆ HUSEIN ENES 0508961190030 ZENICA ZENICA 08. 07. 1993. ZENICA

590 AHMIĆ IBRAHIM ENVER 1504970174135 VISOKO VISOKO 07. 01. 1993. VISOKO

591 AHMIĆ ĆAMIL ESAD 0502940193619 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ

592 AHMIĆ SALIH EŠEF 1505948120001 DOBOJ DOBOJ JUG 12. 07. 1992. DOBOJ JUG

593 AHMIĆ HAŠIM FAHRUDIN 2103955193610 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ

594 AHMIĆ AGO FAHRUDIN 0701962172014 KISELJAK KISELJAK 01. 04. 1993. KISELJAK

595 AHMIĆ SULEJMAN FAJRUDIN 0707960181529 BRČKO BRČKO 28. 08. 1992. BRČKO

596 AHMIĆ FADIL FIKRET 0407969193615 VITEZ VITEZ 08. 08. 1995. VITEZ

597 AHMIĆ MUNIB HAJRUDIN 0201959193644 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ

598 AHMIĆ NAZIF HAJRUDIN 0905959124119 TEŠANJ TEŠANJ 13. 11. 1992. TEŠANJ

599 AHMIĆ OMER HALIM 2303964172013 VISOKO KISELJAK 23. 05. 1994. KISELJAK

600 AHMIĆ ASIM HASAN 1403948120039 DOBOJ DOBOJ 12. 07. 1992. DOBOJ JUG

33


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

601 AHMIĆ IZET HASAN 0108968120021 DOBOJ DOBOJ 03. 07. 1992. DOBOJ JUG

602 AHMIĆ MUJE HASAN 0707961124111 TEŠANJ TEŠANJ 21. 10. 1994. TEŠANJ

603 AHMIĆ RIFET HASIB 0105972181370 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

604 AHMIĆ ŠEMSO HAŠIM 0502931193614 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ

605 AHMIĆ ŠEHO HUSEIN 2308930193617 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ

606 AHMIĆ DŽEMAIL IDRIZ 1305958174135 VISOKO VISOKO 11. 06. 1992. VISOKO

607 AHMIĆ DERVO ISLAM 2806947193610 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ

608 AHMIĆ ALIJA JUSUF 2802968120006 DOBOJ DOBOJ 10. 05. 1992. DOBOJ ISTOK

609 AHMIĆ MEHMED MENSUR 1702966181379 BRATUNAC BRATUNAC 02. 02. 1993. ŽIVINICE

610 AHMIĆ ISMAIL MUJO 2201958193613 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ

611 AHMIĆ TAHIR MUNIB 1507934193610 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ

612 AHMIĆ ALIJA MUNIR 1104964193618 VITEZ VITEZ 14. 01. 1994. VITEZ

613 AHMIĆ ALIJA MURIS 2508966193612 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ

614 AHMIĆ ADIL MUSTAFA 0201965152011 KONJIC KONJIC 20. 12. 1992. KONJIC

615 AHMIĆ SAKIB NASER 1212963193611 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ

616 AHMIĆ RAMIZ NAZIF 1308950193644 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ

617 AHMIĆ AVDO NAZIF 3101966181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

618 AHMIĆ REDŽO NURKO 3112942181357 BRATUNAC VOGOŠĆA 03. 11. 1992. VOGOŠĆA

619 AHMIĆ ŠEHO RAMO 2505925193625 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ

620 AHMIĆ MUHAREM RAMO 2001969124126 TEŠANJ TEŠANJ 23. 11. 1992. TEŠANJ

621 AHMIĆ REDŽO RAMO 0708972124128 TEŠANJ TEŠANJ 18. 01. 1993. TEŠANJ

622 AHMIĆ OMER RASEMA 2004947185015 TUZLA TUZLA 23. 07. 1994. TUZLA

623 AHMIĆ RAMIZ RASIM 0206964193611 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ

624 AHMIĆ OMER REDŽIB 0506927193648 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ

625 AHMIĆ OMER RIFET 0706949181359 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

626 AHMIĆ MENSUR SABAHUDIN 0603964192803 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 12. 07. 1992. N. TRAVNIK

627 AHMIĆ IBRO SABAHUDIN 1004965130003 GORAŽDE GORAŽDE 23. 04. 1994. GORAŽDE

628 AHMIĆ JUSUF SABIT 1708959181361 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

629 AHMIĆ EDHEM SAFET 0210967181352 BRATUNAC BRATUNAC 27. 01. 1993. ŽIVINICE

630 AHMIĆ MEHMED SAKIB 2109934193619 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ

631 AHMIĆ EMIN SALIH 2303947193821 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 25. 01. 1994. ZAVIDOVIĆI

632 AHMIĆ SAKIB SAMIR 0701974193610 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ

633 AHMIĆ OSMO SEJAD 2109971193823 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 24. 03. 1994. ZAVIDOVIĆI

634 AHMIĆ EŠEF SENAD 0802974120029 DOBOJ DOBOJ 12. 07. 1992. DOBOJ JUG

635 AHMIĆ ZUHDIJA SENAD 0908963193639 VITEZ VITEZ 15. 09. 1993. VITEZ

636 AHMIĆ AHMET SENAD 0109963181355 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

637 AHMIĆ VAHID SENAD 2303973120018 DOBOJ DOBOJ 10. 05. 1992. DOBOJ ISTOK

638 AHMIĆ MUJAGA SMAIL 0102931193616 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ

639 AHMIĆ DERVO ŠEFIK 2012949193611 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ

640 AHMIĆ SAKIB ŠUHRET 0305955193615 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ

34


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

641 AHMIĆ SALEM UZEIR 0909972174189 VISOKO VISOKO 12. 06. 1993. VISOKO

642 AHMIĆ SALKO VAHID 0906946190011 ZENICA ZENICA 17. 05. 1992. ZENICA

643 AHMIĆ ZAHIR ZAHIR 0102946193612 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ

644 AHMIĆ MUJO ZIJAD 1601947120015 DOBOJ DOBOJ 12. 07. 1992. DOBOJ JUG

645 AHMIĆ ZAHID ZIJAD 0409965174139 VISOKO VISOKO 20. 08. 1992. VISOKO

646 AHMIŠ ATIF JUSUF 1108956171775 ILIJAŠ ILIJAŠ 18. 11. 1993. ILIJAŠ

647 AHMOVIĆ NUMO ADIL 1410939130001 GORAŽDE GORAŽDE 04. 01. 1993. GORAŽDE

648 AIŠIĆ ĆAMIL ISMET 0101943183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

649 AIŠIĆ ISMET IZET 0303971183163 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

650 AIŠIĆ ŠEĆAN RAMO 2207970183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 04. 1995. TUZLA

651 AJANIĆ HAJRUDIN ERNARD 2310970153752 STOLAC STOLAC 11. 11. 1994. STOLAC

652 AJANIĆ HIMZO IBRAHIM 1508960191258 BUGOJNO BUGOJNO 02. 09. 1993. BUGOJNO

653 AJANIĆ ETHEM SENAD 1505966150007 MOSTAR MOSTAR 30. 06. 1993. MOSTAR

654 AJANOVIĆ HAŠIM ADEM 1912972193030 TRAVNIK TRAVNIK 12. 09. 1995. TRAVNIK

655 AJANOVIĆ HALIL ALIJA 0111942182496 LOPARE ČELIĆ 27. 03. 1994. ČELIĆ

656 AJANOVIĆ SEAD AMRUDIN 2111965173238 ROGATICA NOVI GRAD 10. 06. 1992. NOVI GRAD

657 AJANOVIĆ FADIL AVDO 0401964173243 ROGATICA GORAŽDE 26. 10. 1992. GORAŽDE

658 AJANOVIĆ RUŠID ENVER 2202952173242 ROGATICA GORAŽDE 15. 09. 1992. GORAŽDE

659 AJANOVIĆ BERIZ FAHRUDIN 1503973182213 KALESIJA KALESIJA 12. 10. 1992. KALESIJA

660 AJANOVIĆ FAIK FAIK 1611962191765 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 16. 09. 1993. DONJI VAKUF

661 AJANOVIĆ SELIM ISMET 0406948183893 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

662 AJANOVIĆ NAHID KENAN 1209973193074 TRAVNIK TRAVNIK 30. 06. 1994. TRAVNIK

663 AJANOVIĆ FERID MEMNUN 0606966173233 ROGATICA GORAŽDE 19. 08. 1992. GORAŽDE

664 AJANOVIĆ ABDURAHMAN MEMSUDIN 1511971183894 ZVORNIK ZVORNIK 16. 10. 1992. SAPNA

665 AJANOVIĆ FEHRET MESUD 0810951191762 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 06. 03. 1993. DONJI VAKUF

666 AJANOVIĆ ĆAMIL MIRSAD 1805958173972 VAREŠ VAREŠ 14. 11. 1993. VAREŠ

667 AJANOVIĆ ALIJA MUHIDIN 2201976182505 LOPARE ČELIĆ 19. 09. 1993. ČELIĆ

668 AJANOVIĆ SUAD NEDIM 2910973170000 SARAJEVO CENTAR 09. 02. 1993. CENTAR

669 AJANOVIĆ OMER OSMAN 2003941173973 VAREŠ VAREŠ 18. 08. 1993. VAREŠ

670 AJANOVIĆ NAŠID RAMIZ 0401966172023 KISELJAK KISELJAK 29. 01. 1994. KISELJAK

671 AJANOVIĆ ALIJA RIFET 0608950173236 ROGATICA GORAŽDE 28. 06. 1992. GORAŽDE

672 AJANOVIĆ ENVER SANEL 0711968174359 SARAJEVO VOGOŠĆA 31. 10. 1992. VOGOŠĆA

673 AJANOVIĆ RAMO SEJAD 0110966183969 ZVORNIK ZVORNIK 06. 11. 1992. SAPNA

674 AJANOVIĆ HUSO ŠEFIK 0812954151969 KONJIC NOVI GRAD 12. 07. 1992. NOVI GRAD

675 AJANOVIĆ ADEM ŠEMSUDIN 1310960130009 GORAŽDE KAKANJ 11. 11. 1993. KAKANJ

676 AJANOVIĆ ĆAMIL ŠEMSUDIN 1111964173974 VAREŠ VAREŠ 18. 08. 1992. VAREŠ

677 AJANOVIĆ MUJO ŠERIF 2306961191768 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 28. 06. 1995. DONJI VAKUF

678 AJANOVIĆ ASIM ZAHID 2206970171212 FOJNICA FOJNICA 23. 07. 1995. FOJNICA

679 AJANOVIĆ NAIL ZUFER 2303937173237 ROGATICA GORAŽDE 20. 05. 1992. GORAŽDE

680 AJDIN FERID NUSRET 0206974174135 VISOKO VISOKO 21. 07. 1995. VISOKO

35


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

681 AJDIN FEHIM RASIM 0807968174143 VISOKO VISOKO 23. 06. 1992. VISOKO

682 AJDIN NAZIF REMZIJA 1812946172667 VISOKO NOVO SARAJEVO 25. 08. 1992. NOVO SARAJEVO

683 AJDIN SEAD SENAD 0107969174145 VISOKO VISOKO 22. 05. 1994. VISOKO

684 AJDINI ELJEZ GANIJA 0602967123323 ODŽAK ODŽAK 15. 09. 1992. GRADAČAC

685 AJDINI IBRAHIM MUSTAFA 1902960171796 ILIJAŠ ILIJAŠ 09. 06. 1992. ILIJAŠ

686 AJDINOVIĆ ABDULAH AVDO 1507973182219 ZVORNIK KALESIJA 22. 06. 1995. KALESIJA

687 AJDINOVIĆ DERVIŠ EMIR 0309956170037 SARAJEVO CENTAR 14. 01. 1995. CENTAR

688 AJDINOVIĆ MUHAMED EŠREFUDIN 0712963174136 VISOKO VISOKO 05. 03. 1993. VISOKO

689 AJDINOVIĆ IBRAHIM FIKRET 2204972174132 VISOKO VISOKO 31. 07. 1993. VISOKO

690 AJDINOVIĆ MUHAMED NIJAZ 0612960174149 VISOKO VISOKO 01. 08. 1994. VISOKO

691 AJDINOVIĆ HAJDAR OMER 2310960174131 VISOKO VISOKO 11. 06. 1993. VISOKO

692 AJDINOVIĆ ADEM OSMAN 2501972192194 KAKANJ KAKANJ 13. 07. 1993. KAKANJ

693 AJDINOVIĆ MEHMED SULEJMAN 3007955183938 ZVORNIK KALESIJA 17. 08. 1992. KALESIJA

694 AJDINOVIĆ SULJO UMŠA 1404934175007 SARAJEVO CENTAR 12. 06. 1992. CENTAR

695 AJDINOVSKI ISEN FIKRET 0805949120005 DOBOJ DOBOJ 19. 04. 1993. DOBOJ ISTOK

696 AJKIĆ MUHAREM ILIJAZ 0709956191970 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 22. 12. 1993. GORNJI VAKUF

697 AJKIĆ JUSO MUJO 1201964102391 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

698 AJKIĆ HASAN NURKO 2509962110034 CAZIN BIHAĆ 15. 09. 1995. BIHAĆ

699 AJKUNIĆ MEHMED BELMIR 2107975191261 BUGOJNO BUGOJNO 02. 11. 1994. BUGOJNO

700 AJKUNIĆ SALIM FADIL 1004956123002 MODRIČA MODRIČA 07. 11. 1992. GRADAČAC

701 AJKUNIĆ OMER MUHAMED 1210949173516 TRNOVO STARI GRAD 08. 06. 1992. STARI GRAD

702 AJKUNIĆ SULEJMAN SENAD 0205967102084 JAJCE JAJCE 28. 12. 1992. JAJCE

703 AJŠIĆ RAMO ADEM 1008944183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

704 AJŠIĆ ČAMIL AMIR 0701970183181 SREBRENICA SREBRENICA 15. 09. 1992. TUZLA

705 AJŠIĆ RAMO ĆAMIL 0804943183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

706 AJŠIĆ ADEM FAHID 2912974183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

707 AJŠIĆ IBRAHIM HAMDIJA 2804957183157 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

708 AJŠIĆ HASAN HASIB 2809961180725 BANOVIĆI BANOVIĆI 31. 08. 1992. BANOVIĆI

709 AJŠIĆ SINAN RAŠO 0403958183132 SREBRENICA SREBRENICA 15. 07. 1995. TUZLA

710 AJŠIĆ RAMO RIFET 0103948183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

711 AJŠIĆ IBRAHIM SABRIJA 1703952183146 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

712 AJŠIĆ SALIH ZEIR 0201966184243 ŽIVINICE ŽIVINICE 19. 05. 1994. ŽIVINICE

713 AKAGIĆ ALIJA SABAHUDIN 1604938183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

714 AKELJIĆ ENVER ASMIR 0212973193616 VITEZ VITEZ 18. 04. 1993. VITEZ

715 AKELJIĆ MUSTAFA HASAN 1410963193030 TRAVNIK TRAVNIK 27. 03. 1995. TRAVNIK

716 AKELJIĆ ENVER SEAD 0909961193611 VITEZ VITEZ 29. 09. 1993. VITEZ

717 AKMADŽIĆ MUHAMED IZET 0702965112485 CAZIN CAZIN 15. 12. 1994. CAZIN

718 AKMADŽIĆ JUSUF MIRSAD 2603956110010 BIHAĆ BIHAĆ 24. 12. 1993. BIHAĆ

719 AKMADŽIĆ RASIM NERMIN 3101976112476 CAZIN CAZIN 06. 11. 1994. CAZIN

720 AKMADŽIĆ NURIJA SAFET 2306962112462 CAZIN CAZIN 26. 06. 1993. CAZIN

36


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

721 AKMADŽIĆ HASAN SEFIK 2003958112455 CAZIN CAZIN 10. 10. 1993. CAZIN

722 AKMADŽIĆ HASAN SUAD 0406972112468 CAZIN CAZIN 28. 03. 1994. CAZIN

723 AKOVIĆ AHMET MURAT 1504940173541 RUDO NOVO SARAJEVO 17. 07. 1992. NOVO SARAJEVO

724 AKŠAMIJA ABDULKADIR MIDHAT 1012939173236 ROGATICA GORAŽDE 24. 07. 1992. GORAŽDE

725 AKŠAMIJA UZEIR ŠEFKIJA 1307941170023 ROGATICA CENTAR 20. 12. 1992. CENTAR

726 AKŠAMOVIĆ JUSUF RAIF 0104977181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC

727 AKŠAMOVIĆ SULJO SAKIB 2109951172005 KISELJAK KISELJAK 07. 06. 1993. KISELJAK

728 AKŠAMOVIĆ ŠAĆIR SALKO 0601969171213 FOJNICA FOJNICA 30. 08. 1993. FOJNICA

729 ALADIN AHMET ASAD 1909968191979 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 08. 02. 1993. GORNJI VAKUF

730 ALAĐUZ IBRO ADEM 1208935172660 GACKO NOVO SARAJEVO 10. 01. 1995. NOVO SARAJEVO

731 ALAĐUZ FEJZO MIRSAD 0301967150002 KALINOVIK MOSTAR 13. 07. 1993. MOSTAR

732 ALAĐUZ AHMED NEDŽAD 0206974171306 HADŽIĆI HADŽIĆI 07. 08. 1993. HADŽIĆI

733 ALAĐUZ RAMIZ SENAD 2401971171318 HADŽIĆI HADŽIĆI 08. 08. 1992. HADŽIĆI

734 ALAGIĆ IBRAHIM ADNAN 3006971112475 CAZIN CAZIN 26. 11. 1992. CAZIN

735 ALAGIĆ HALID ADNAN 1907966110006 BIHAĆ BIHAĆ 16. 06. 1992. BIHAĆ

736 ALAGIĆ MUHAREM ALAGA 0109939102746 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

737 ALAGIĆ FIKRET ALMIR 1809970172170 SARAJEVO SARAJEVO 19. 06. 1992. CENTAR

738 ALAGIĆ MAŠO AMIR 2105972102745 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

739 ALAGIĆ HASAN ASIM 0409953102744 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 06. 1992. KLJUČ

740 ALAGIĆ SABIT ASIM 1110964173234 ROGATICA GORAŽDE 24. 09. 1992. GORAŽDE

741 ALAGIĆ IDRIZ DŽEVAD 1206954180019 TUZLA TUZLA 04. 09. 1992. TUZLA

742 ALAGIĆ AGAN EMIR 2209972160044 PRIJEDOR PRIJEDOR 02. 01. 1994. SANSKI MOST

743 ALAGIĆ ŠEFIK FAHRUDIN 2102958160067 PRIJEDOR PRIJEDOR 20. 07. 1993. SANSKI MOST

744 ALAGIĆ EDHEM FARUK 1505950110013 BIHAĆ BIHAĆ 20. 08. 1995. BIHAĆ

745 ALAGIĆ ADEM HADIM 2310976102734 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

746 ALAGIĆ HUSO HAJRO 1008960102740 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

747 ALAGIĆ ENVER HAKIJA 2009962110066 BIHAĆ BIHAĆ 17. 10. 1994. BIHAĆ

748 ALAGIĆ MUSTAFA HASAN 0906950110006 BIHAĆ BIHAĆ 09. 05. 1994. BIHAĆ

749 ALAGIĆ ZUHDIJA HASAN 3005965163304 SANSKI MOST NOVO SARAJEVO 12. 06. 1992. NOVO SARAJEVO

750 ALAGIĆ RAMO HASAN 2101954172234 ROGATICA CENTAR 04. 08. 1992. CENTAR

751 ALAGIĆ SAFER HAZIM 2809954182500 LOPARE ČELIĆ 17. 08. 1992. ČELIĆ

752 ALAGIĆ ADEM HUSO 1001974102757 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

753 ALAGIĆ HASAN IRFAN 2507960102732 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 06. 1992. KLJUČ

754 ALAGIĆ HUSO IZET 1111960163346 SANSKI MOST SANSKI MOST 08. 11. 1994. SANSKI MOST

755 ALAGIĆ HASAN JASIM 2110955163319 SANSKI MOST SANSKI MOST 27. 10. 1992. SANSKI MOST

756 ALAGIĆ HUSO MAŠO 0803944102774 K. VAROŠ K. VAROŠ 29. 06. 1992. KLJUČ

757 ALAGIĆ MUHAMED MIDHAD 2908967163324 SANSKI MOST SANSKI MOST 21. 01. 1994. SANSKI MOST

758 ALAGIĆ MEHMED MIRSAD 1212968112458 CAZIN CAZIN 03. 07. 1995. CAZIN

759 ALAGIĆ MUSTAFA MIRZET 0101964184233 ŽIVINICE ŽIVINICE 15. 11. 1992. ŽIVINICE

760 ALAGIĆ ALAGA MUJO 0311962102749 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

37


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

761 ALAGIĆ SAKIB MUNIB 0207970113855 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 20. 08. 1993. V. KLADUŠA

762 ALAGIĆ OMER NEZIM 0908959173232 ROGATICA GORAŽDE 26. 08. 1992. GORAŽDE

763 ALAGIĆ VELID OSMAN 0607974182490 LOPARE ČELIĆ 20. 04. 1994. ČELIĆ

764 ALAGIĆ RAMADAN RAIF 0607966102731 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

765 ALAGIĆ HILMIJA RAMIZ 2911970173277 ROGATICA ILIDŽA 27. 05. 1993. ILIDŽA

766 ALAGIĆ RAGIB RAMO 1210953102755 K. VAROŠ K. VAROŠ 19. 10. 1992. KLJUČ

767 ALAGIĆ ENVER RASIM 2809956110034 BIHAĆ BIHAĆ 20. 07. 1993. BIHAĆ

768 ALAGIĆ OSMAN REMZO 0108949123613 TESLIĆ TEŠANJ 12. 01. 1993. TEŠANJ

769 ALAGIĆ ALIJA SADIK 0601963102740 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

770 ALAGIĆ ALIJA SAJD 1711961102747 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

771 ALAGIĆ SAKIB SALIH 1207970110027 BIHAĆ BIHAĆ 21. 02. 1994. BIHAĆ

772 ALAGIĆ AVDO SALIH 1510946151965 KONJIC KONJIC 18. 04. 1993. KONJIC

773 ALAGIĆ ZAHID SAMIR 1606966192185 KAKANJ KAKANJ 28. 08. 1993. KAKANJ

774 ALAGIĆ JASIM SEAD 2711967182495 LOPARE ČELIĆ 05. 01. 1996. ČELIĆ

775 ALAGIĆ SEJDO SEJDO 0105935102738 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 06. 1992. KLJUČ

776 ALAGIĆ SALEM ŠEMSIJA 2006969192212 KAKANJ KAKANJ 16. 06. 1993. KAKANJ

777 ALAGIĆ RAMADAN ŠEVAL 1809972102757 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

778 ALAGIĆ MEHMED ŠUKRIJA 0709958110013 BIHAĆ BIHAĆ 25. 11. 1994. BIHAĆ

779 ALAIM IBRO VAHID 1305953173513 GORAŽDE NOVI GRAD 02. 07. 1995. CENTAR

780 ALAJBEGOVIĆ MEHMED ABDURAHMAN 3006965793428 SARAJEVO STARI GRAD 18. 05. 1993. STARI GRAD

781 ALAJBEGOVIĆ ADEM DERVIŠ 2901953194281 ŽEPČE ŽEPČE 16. 09. 1993. ŽEPČE

782 ALAJBEGOVIĆ IBRAHIM DERVIŠ 2504971192173 KAKANJ KAKANJ 24. 06. 1992. KAKANJ

783 ALAJBEGOVIĆ MUSTAFA HAMZA 1102967190056 ZENICA ZENICA 24. 04. 1993. ZENICA

784 ALAJBEGOVIĆ ADEM MUJO 1002958173233 ROGATICA GORAŽDE 14. 08. 1992. GORAŽDE

785 ALAJBEGOVIĆ MUSTAFA NUSRET 0504931151965 KONJIC KONJIC 04. 06. 1992. KONJIC

786 ALAJBEGOVIĆ NURKO RASIM 1004967172676 ROGATICA NOVO SARAJEVO 23. 09. 1992. NOVO SARAJEVO

787 ALAJBEGOVIĆ MUŠAN SAMIR 1802964172660 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 22. 10. 1995. NOVO SARAJEVO

788 ALAJBEGOVIĆ HASAN SEAD 1502954170003 BANOVIĆI CENTAR 06. 08. 1992. CENTAR

789 ALAJBEGOVIĆ EJUB ZORAN 2809951172694 SARAJEVO CENTAR 12. 09. 1992. CENTAR

790 ALAJMOVIĆ ZUHDIJA MIHRET 2308972173055 OLOVO OLOVO 16. 01. 1994. OLOVO

791 ALATOVIĆ MEHMED NIHAD 2102967123018 MODRIČA MODRIČA 05. 06. 1993. GRADAČAC

792 ALBINOVIĆ REŠAD SEAD 0710967171503 SARAJEVO NOVI GRAD 03. 11. 1994. NOVI GRAD

793 ALDOBAŠIĆ SULEJMAN EZER 1706959120009 DOBOJ DOBOJ 29. 11. 1994. DOBOJ JUG

794 ALDOBAŠIĆ LATIF HASAN 2701962120003 DOBOJ DOBOJ 18. 07. 1992. DOBOJ JUG

795 ALDOBAŠIĆ ARIF MUHAMED 2107959120036 DOBOJ DOBOJ 20. 07. 1992. DOBOJ JUG

796 ALDOBAŠIĆ ARIF MUHAREM 2509954120055 DOBOJ DOBOJ 20. 07. 1992. DOBOJ JUG

797 ALDOBAŠIĆ MUJO SAID 0207976120047 MAGLAJ MAGLAJ 04. 12. 1993. MAGLAJ

798 ALDOBAŠIĆ SEJDO SUAD 2805960120022 DOBOJ DOBOJ 18. 07. 1992. DOBOJ JUG

799 ALDŽIĆ HASAN BAJRO 1008968111056 BUŽIM BUŽIM 18. 06. 1994. BUŽIM

800 ALDŽIĆ FEHIM ELVIN 2509972111101 BUŽIM BUŽIM 26. 11. 1994. BUŽIM

38


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

801 ALDŽIĆ HASAN MAHMUT 2904972111078 BUŽIM BUŽIM 06. 04. 1995. BUŽIM

802 ALDŽIĆ RASIM MENSUD 2009972111079 BUŽIM BUŽIM 30. 06. 1994. BUŽIM

803 ALDŽIĆ MUMIN SEJFO 1807972111060 BUŽIM BUŽIM 11. 01. 1995. BUŽIM

804 ALDŽIĆ RASIM SUAD 1108968111050 BUŽIM BUŽIM 16. 11. 1992. BUŽIM

805 ALEČKOVIĆ MEHMED MAHMUT 1201950172512 TREBINJE NOVI GRAD 10. 02. 1993. NOVI GRAD

806 ALEFENDIĆ HAKIJA HABIB 2303958183135 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

807 ALEKIĆ RAMO ENIZ 1202973102759 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

808 ALEKIĆ FADIL FAHRUDIN 2901965102730 K. VAROŠ K. VAROŠ 24. 08. 1992. KLJUČ

809 ALEKIĆ SAJD HASAN 0909952102735 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 06. 1992. KLJUČ

810 ALEKIĆ ABDULAH KASIM 1510976102748 K. VAROŠ K. VAROŠ 28. 08. 1992. KLJUČ

811 ALEKIĆ MURAT MUHAMED 0301966102748 K. VAROŠ TRAVNIK 03. 11. 1992. TRAVNIK

812 ALEKSIĆ SPASOJE MILOŠ 2807953172680 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 03. 04. 1993. NOVO SARAJEVO

813 ALEMIĆ IBRO ABID 2207941183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

814 ALEMIĆ HASAN ALIJA 0510935183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI

815 ALEMIĆ SULJO AZIZ 0207955183154 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI

816 ALEMIĆ SALKAN HAJRUDIN 0204956183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

817 ALEMIĆ NURIJA HAMED 1003951183132 SREBRENICA SREBRENICA 06. 07. 1992. TUZLA

818 ALEMIĆ MUHAMED HAZIM 1509971183148 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

819 ALEMIĆ ZAJKO IBIŠ 0502959183142 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

820 ALEMIĆ SULJO IBRAHIM 1403959183148 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

821 ALEMIĆ ZAJKO IBRAHIM 0303937183162 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

822 ALEMIĆ SULJO IBRO 3003937183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

823 ALEMIĆ ALIJA MEHMEDALIJA 2005972183139 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

824 ALEMIĆ NURBEG SEAD 1002964183151 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

825 ALEMIĆ ZAJKO SELIM 0504942183141 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

826 ALEMIĆ SELIM ŠABAN 2812971183138 SREBRENICA SREBRENICA 07. 04. 1993. TUZLA

827 ALEMIĆ HAJRUDIN ZAIM 1211974183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

828 ALEMIĆ BEGO ZEKIR 2402961183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

829 ALEŠEVIĆ FIKRET ALMIR 0109971111099 BUŽIM BUŽIM 10. 12. 1994. BUŽIM

830 ALEŠEVIĆ REMZIJA ISHAK 1011968111154 BUŽIM BUŽIM 29. 01. 1995. BUŽIM

831 ALEŠEVIĆ HUSEIN JASMIN 2207962111050 BUŽIM BUŽIM 21. 09. 1994. BUŽIM

832 ALEŠEVIĆ HASAN MIRSAD 1205962162511 BOS. NOVI BOS. NOVI 05. 10. 1995. SANSKI MOST

833 ALEŠEVIĆ JUSUF NEDŽAD 1709974111058 BUŽIM BUŽIM 21. 06. 1995. BUŽIM

834 ALEŠEVIĆ HILMIJE SAFET 2904971113832 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 09. 06. 1995. V. KLADUŠA

835 ALEŠEVIĆ MEHMED SEDIN 2605975113872 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 23. 09. 1995. V. KLADUŠA

836 ALEŠEVIĆ MUHAMED SENAD 1001964111057 BUŽIM BUŽIM 16. 10. 1995. BUŽIM

837 ALEŠEVIĆ SALIH SENAD 1005965111056 BUŽIM BUŽIM 08. 08. 1992. BUŽIM

838 ALEŠEVIĆ SULJO SMAIL 2109965111068 BUŽIM BUŽIM 21. 02. 1994. BUŽIM

839 ALEŠEVIĆ HILMIJA VEHUDIN 0301974111055 BUŽIM BUŽIM 26. 05. 1995. BUŽIM

840 ALETA SULJO MUHAMED 1908969131175 ČAJNIČE GORAŽDE 05. 04. 1992. GORAŽDE

39


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

841 ALETIĆ MUSTAFA EMIN 1905954183315 SREBRENIK SREBRENIK 22. 06. 1992. SREBRENIK

842 ALETIĆ AZEM ENES 0509972183326 SREBRENIK SREBRENIK 14. 07. 1992. SREBRENIK

843 ALETIĆ NEZIR MUJO 0201968171211 FOJNICA FOJNICA 05. 06. 1995. FOJNICA

844 ALETIĆ ARIF NIHAD 1903975171225 SARAJEVO FOJNICA 18. 06. 1995. FOJNICA

845 ALETIĆ IMŠIR OSMO 1307959183300 SREBRENIK SREBRENIK 09. 07. 1992. SREBRENIK

846 ALETIĆ MUNIB ŠABAN 0101965171216 FOJNICA FOJNICA 16. 05. 1993. FOJNICA

847 ALIBABIĆ AHMET HASAN 2604961110033 BIHAĆ BIHAĆ 15. 05. 1994. BIHAĆ

848 ALIBABIĆ SMAJIL IRFAN 1202970110009 BIHAĆ BIHAĆ 14. 11. 1992. BIHAĆ

849 ALIBABIĆ PAŠAGA NERMIN 1110967110012 BIHAĆ BIHAĆ 21. 12. 1994. BIHAĆ

850 ALIBABIĆ HASAN OMER 2001960110084 BIHAĆ BIHAĆ 12. 11. 1994. BIHAĆ

851 ALIBABIĆ ISLAM OMER 1501967110003 BIHAĆ BIHAĆ 14. 04. 1994. BIHAĆ

852 ALIBABIĆ ŠERIF RIFAT 2402951110009 BIHAĆ BIHAĆ 19. 09. 1992. BIHAĆ

853 ALIBABIĆ RAŠID RIFET 3011952110007 BIHAĆ BIHAĆ 02. 12. 1992. BIHAĆ

854 ALIBABIĆ AGAN ŠABAN 2505952110022 BIHAĆ BIHAĆ 15. 11. 1995. BIHAĆ

855 ALIBAČIĆ MUSTAFA SALIH 0501975153168 NEVESINJE MOSTAR 28. 06. 1992. MOSTAR

856 ALIBAJRAKTAREVIĆ ASIF ISMET 0101954122620 MAGLAJ MAGLAJ 30. 11. 1992. MAGLAJ

857 ALIBAŠIĆ ALIJA ABID 0105967183748 VLASENICA VLASENICA 30. 10. 1993. TUZLA

858 ALIBAŠIĆ NAIL ADIL 1307960182679 LUKAVAC LUKAVAC 14. 09. 1995. LUKAVAC

859 ALIBAŠIĆ BEGO ALEN 2412969173518 SARAJEVO STARI GRAD 26. 05. 1993. STARI GRAD

860 ALIBAŠIĆ ELMAZ BESIM 2708969783916 NOVI PAZAR ILIDŽA 02. 08. 1993. ILIDŽA

861 ALIBAŠIĆ ĆAMIL ĆAZIM 0208952183753 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

862 ALIBAŠIĆ NAZIF DŽEMSAD 0205966182718 LUKAVAC LUKAVAC 11. 05. 1994. LUKAVAC

863 ALIBAŠIĆ OMER ĐEVAD 1107969151969 KONJIC KONJIC 06. 08. 1993. KONJIC

864 ALIBAŠIĆ HASAN EDIN 2205972171326 HADŽIĆI HADŽIĆI 09. 07. 1993. HADŽIĆI

865 ALIBAŠIĆ MUJO ENES 0511963182672 LUKAVAC LUKAVAC 13. 06. 1992. LUKAVAC

866 ALIBAŠIĆ SALIH FADIL 1811961122629 DOBOJ DOBOJ 19. 08. 1992. DOBOJ JUG

867 ALIBAŠIĆ AGO FEHIM 0512951182215 KALESIJA KALESIJA 27. 05. 1992. KALESIJA

868 ALIBAŠIĆ ČAZIM HARIZ 2309972183731 VLASENICA VLASENICA 02. 07. 1994. TUZLA

869 ALIBAŠIĆ ŠABAN HAZIM 0110957182682 LUKAVAC LUKAVAC 11. 07. 1992. LUKAVAC

870 ALIBAŠIĆ IBRAHIM IBRO 1505960120009 DOBOJ DOBOJ 21. 08. 1995. DOBOJ ISTOK

871 ALIBAŠIĆ HUSEIN IDRIZ 0912972113858 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 24. 10. 1993. V. KLADUŠA

872 ALIBAŠIĆ HAMID MIRHAD 0505969172652 FOČA NOVO SARAJEVO 05. 10. 1992. NOVO SARAJEVO

873 ALIBAŠIĆ HALIL MIRSAD 3005973182687 TUZLA LUKAVAC 28. 11. 1992. LUKAVAC

874 ALIBAŠIĆ OMER MIRSAD 2509968181537 BRČKO BRČKO 13. 09. 1992. BRČKO

875 ALIBAŠIĆ HAMDIJA MUHAMED 2412953120015 DOBOJ DOBOJ 19. 04. 1993. DOBOJ ISTOK

876 ALIBAŠIĆ MUSTAFA MURIS 2505972180728 BANOVIĆI BANOVIĆI 29. 05. 1995. BANOVIĆI

877 ALIBAŠIĆ MUHAREM MUSTAFA 0704952180700 LUKAVAC BANOVIĆI 31. 08. 1992. BANOVIĆI

878 ALIBAŠIĆ KADRIJA OHRAN 0912950173512 PRIJEPOLJE NOVO SARAJEVO 04. 07. 1993. NOVO SARAJEVO

879 ALIBAŠIĆ ALJO OMER 2012946184239 ŽIVINICE ŽIVINICE 18. 07. 1994. ŽIVINICE

880 ALIBAŠIĆ ALIJA RAŠID 2403959193058 TRAVNIK TRAVNIK 23. 07. 1993. TRAVNIK

40


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

881 ALIBAŠIĆ SADIK RIDVAN 2310966122648 DOBOJ MAGLAJ 25. 02. 1994. MAGLAJ

882 ALIBAŠIĆ HASAN VAHID 1001961130018 GORAŽDE NOVO SARAJEVO 08. 12. 1992. NOVO SARAJEVO

883 ALIBEGIĆ HASIB ARIF 0709955113836 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 26. 05. 1995. V. KLADUŠA

884 ALIBEGIĆ REDŽO DŽEVAD 2606973113835 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 03. 08. 1992. V. KLADUŠA

885 ALIBEGOVIĆ SAFET ASIF 0101968171799 ILIJAŠ ILIJAŠ 24. 12. 1993. ILIJAŠ

886 ALIBEGOVIĆ MEHMED ASIM 3008966193613 VITEZ VITEZ 16. 10. 1993. VITEZ

887 ALIBEGOVIĆ EDO EDHEM 2904961110061 BIHAĆ BIHAĆ 05. 12. 1992. BIHAĆ

888 ALIBEGOVIĆ ATIF EJUB 2609968151977 KONJIC KONJIC 21. 03. 1995. KONJIC

889 ALIBEGOVIĆ EKREM HARIS 2206977193030 TRAVNIK TRAVNIK 15. 06. 1995. TRAVNIK

890 ALIBEGOVIĆ SALIH MEVLUDIN 1704940180024 TUZLA TUZLA 22. 07. 1994. TUZLA

891 ALIBEGOVIĆ ŠEFIK MIRALEM 1509971150010 MOSTAR MOSTAR 13. 03. 1994. MOSTAR

892 ALIBEGOVIĆ ISMET NASER 0109966174139 VISOKO VISOKO 10. 07. 1992. VISOKO

893 ALIBEGOVIĆ SALKO NASIH 2812957172174 SARAJEVO NOVI GRAD 05. 11. 1993. NOVI GRAD

894 ALIBEGOVIĆ ZILKO NAŠID 0309962172092 KREŠEVO KREŠEVO 30. 03. 1995. KREŠEVO

895 ALIBEGOVIĆ HASAN OSMAN 1305952122141 GRAČANICA GRAČANICA 30. 12. 1994. GRAČANICA

896 ALIBEGOVIĆ SULEJMAN RASIM 1403947172027 KISELJAK KISELJAK 22. 05. 1993. KISELJAK

897 ALIBEGOVIĆ RAMIZ SAFET 0502970122163 GRAČANICA GRAČANICA 30. 12. 1994. GRAČANICA

898 ALIBEGOVIĆ SAKIB SALKO 0604951193049 TRAVNIK TRAVNIK 12. 06. 1993. TRAVNIK

899 ALIBEGOVIĆ MEVLUDIN SAMIR 0811966180003 TUZLA TUZLA 25. 12. 1992. TUZLA

900 ALIBEGOVIĆ FEHIM UBEJID 1604974110047 BIHAĆ BIHAĆ 26. 01. 1995. BIHAĆ

901 ALIČAJIĆ RAMO ATIF 1307974112460 CAZIN CAZIN 20. 09. 1995. CAZIN

902 ALIČAJIĆ MUNIB RASIM 0210965112523 CAZIN CAZIN 22. 09. 1992. CAZIN

903 ALIČAJIĆ AHMET RIFET 2609963112450 BIHAĆ CAZIN 20. 07. 1995. CAZIN

904 ALIČEHAJIĆ AHMET MIRSAD 1804973120056 DOBOJ DOBOJ 10. 09. 1995. DOBOJ JUG

905 ALIČIĆ HUSO ALIJA 1010952153006 NEVESINJE MOSTAR 25. 06. 1992. MOSTAR

906 ALIČIĆ OMER ALMIR 2711971180014 TUZLA TUZLA 11. 09. 1995. TUZLA

907 ALIČIĆ SAFET ALMIR 0608974120044 DOBOJ DOBOJ 05. 03. 1994. DOBOJ ISTOK

908 ALIČIĆ AHMET ASIM 2304972111089 BUŽIM BUŽIM 13. 07. 1994. BUŽIM

909 ALIČIĆ OSMAN BEĆIR 1002954 NEVESINJE MOSTAR 25. 06. 1992. MOSTAR

910 ALIČIĆ HALIL DŽEVAD 2205968120016 DOBOJ DOBOJ JUG 12. 07. 1992. DOBOJ JUG

911 ALIČIĆ HUSEIN DŽEVAD 0103971120006 DOBOJ DOBOJ JUG 07. 11. 1994. DOBOJ JUG

912 ALIČIĆ HUSEIN EKREM 3103966111067 BUŽIM BUŽIM 15. 04. 1994. BUŽIM

913 ALIČIĆ SINAN EKREM 0405975193837 DOBOJ ZAVIDOVIĆI 26. 09. 1993. ZAVIDOVIĆI

914 ALIČIĆ ALIJA HALIL 2310956170008 NEVESINJE MOSTAR 25. 06. 1992. MOSTAR

915 ALIČIĆ OMER HASAN 1609964120038 DOBOJ DOBOJ JUG 26. 10. 1992. DOBOJ JUG

916 ALIČIĆ HUSNIJA HASE 2305970111053 BUŽIM BUŽIM 14. 12. 1994. BUŽIM

917 ALIČIĆ OSMAN MAHMUT 0912950120001 DOBOJ DOBOJ JUG 19. 08. 1992. DOBOJ JUG

918 ALIČIĆ ALOSMAN MAHMUT 1802962180011 TUZLA TUZLA 01. 06. 1992. TUZLA

919 ALIČIĆ OSMAN MEHMED 1103943120002 DOBOJ DOBOJ JUG 07. 09. 1993. DOBOJ JUG

920 ALIČIĆ SULJO MEHMED 0509956120004 DOBOJ DOBOJ JUG 07. 09. 1994. DOBOJ JUG

41


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

921 ALIČIĆ ALIJA MEHMED 1204975 NEVESINJE MOSTAR 25. 06. 1992. MOSTAR

922 ALIČIĆ HALIL MUJO 1507929153000 NEVESINJE MOSTAR 28. 06. 1992. MOSTAR

923 ALIČIĆ OSMAN NEFA 1503951158157 NEVESINJE MOSTAR 11. 10. 1995. MOSTAR

924 ALIČIĆ SAFET NISVET 0609972120000 DOBOJ GRAČANICA 06. 05. 1993. GRAČANICA

925 ALIČIĆ REDŽO RAMIZ 1507949102387 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ

926 ALIČIĆ RASIM SAFET 0208969111055 BUŽIM BUŽIM 30. 11. 1994. BUŽIM

927 ALIČIĆ SAKIB SEAD 2510961120034 DOBOJ DOBOJ 16. 09. 1992. DOBOJ JUG

928 ALIČIĆ OMER SMAJO 0112952120037 DOBOJ DOBOJ JUG 20. 03. 1993. DOBOJ JUG

929 ALIČIĆ RIZAH SULEJMAN 1806956180056 TUZLA TUZLA 11. 09. 1995. TUZLA

930 ALIČIĆ AVDO SULJO 2101955120009 DOBOJ DOBOJ 24. 07. 1995. DOBOJ JUG

931 ALIČIĆ FEHIM ZARFIN 2609971110017 BIHAĆ BIHAĆ 25. 02. 1994. BIHAĆ

932 ALIČKOVIĆ HASAN DRAGAN 2709973123625 TESLIĆ TEŠANJ 08. 08. 1995. TEŠANJ

933 ALIČKOVIĆ KASIM DŽEVAD 1608970124111 TEŠANJ TEŠANJ 28. 06. 1993. TEŠANJ

934 ALIČKOVIĆ MUHAREM ESAD 0709969123591 TESLIĆ TEŠANJ 25. 05. 1993. TEŠANJ

935 ALIČKOVIĆ ISMET HALIL 2708951194271 ŽEPČE ŽEPČE 03. 07. 1993. ŽEPČE

936 ALIČKOVIĆ FEHIM MIRSAD 1104961190014 ZENICA ZENICA 04. 10. 1992. ZENICA

937 ALIČKOVIĆ SULEJMAN NERMIN 0102966190016 ZENICA ZENICA 18. 11. 1994. ZENICA

938 ALIČKOVIĆ BAJRO SENAD 2305969180009 TUZLA TUZLA 20. 06. 1992. TUZLA

939 ALIČKOVIĆ IBRAHIM SMAJO 0110963193823 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 16. 12. 1992. ZAVIDOVIĆI

940 ALIĆ ALAGA ABAZ 2801962183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

941 ALIĆ MUJO ABDULAH 2606961173232 ROGATICA NOVI GRAD 04. 05. 1995. NOVI GRAD

942 ALIĆ ABDURAHMAN ABDULAH 2309972183898 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

943 ALIĆ HUSEIN ABDULAH 0101951183920 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

944 ALIĆ MEHO ABDULAH 2403949183895 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

945 ALIĆ HABIB ABDULAZIZ 2205970183892 ZVORNIK ZVORNIK 21. 02. 1993. SAPNA

946 ALIĆ SELMAN ABID 2902956181357 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA

947 ALIĆ ŠEFKO AĆIF 2506940784318 HADŽIĆI HADŽIĆI 23. 06. 1992. HADŽIĆI

948 ALIĆ ALAGA ADEM 0502939183146 SREBRENICA SREBRENICA 10. 07. 1993. TUZLA

949 ALIĆ BEGO ADIL 2809957181350 BRATUNAC BRATUNAC 25. 01. 1993. ŽIVINICE

950 ALIĆ DAUT ADIL 2607960183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

951 ALIĆ ABDULAH ADIL 1211965183897 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

952 ALIĆ IBRAHIM ADIL 0201967184034 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

953 ALIĆ SMAJO ADMIR 0410972183583 UGLJEVIK TEOČAK 19. 10. 1992. TEOČAK

954 ALIĆ ISMET AGO 0304972173230 ROGATICA GORAŽDE 28. 10. 1992. GORAŽDE

955 ALIĆ OSMAN AHMET 2704968181356 BRATUNAC BRATUNAC 13. 07. 1995. SREBRENIK

956 ALIĆ ALIJA AHMO 1509943181350 BRATUNAC BRATUNAC 07. 07. 1992. TUZLA

957 ALIĆ NEZIR AHMO 0108958183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

958 ALIĆ OSMAN ALAGA 0303932183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

959 ALIĆ ADEM ALIJA 1403960183730 VLASENICA VLASENICA 10. 01. 1994. LUKAVAC

960 ALIĆ ALIJA ALIJA 0808943183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

42


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

961 ALIĆ JUSUF ALIJA 0602950982679 LUKAVAC LUKAVAC 07. 06. 1993. LUKAVAC

962 ALIĆ OMER ALIJA 1904963181353 BRATUNAC BRATUNAC 02. 06. 1992. ŽIVINICE

963 ALIĆ REDŽEP ALIJA 1002966183124 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA

964 ALIĆ HASAN ALIJA 2307953183892 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

965 ALIĆ RAMO ALIJA 1104952183900 ZVORNIK ZVORNIK 28. 10. 1992. SAPNA

966 ALIĆ SAFET ALJO 1002956188926 SREBRENICA SREBRENICA 13. 05. 1992. TUZLA

967 ALIĆ RAŠID ALJO 1705960183891 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

968 ALIĆ AZEM ALMIR 0406976181359 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

969 ALIĆ JUSUF ALMIR 1708971194274 ŽEPČE ŽEPČE 24. 06. 1993. ŽEPČE

970 ALIĆ ALIJA ALMIR 1208969122158 GRAČANICA GRAČANICA 30. 11. 1994. GRAČANICA

971 ALIĆ SAFET AMEL 1703974120016 DOBOJ DOBOJ 10. 05. 1992. DOBOJ ISTOK

972 ALIĆ DAUT AMIR 0702962183144 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

973 ALIĆ REDŽO AMIR 2807971182227 KALESIJA KALESIJA 11. 08. 1992. KALESIJA

974 ALIĆ ALIJA AMIRA 0510974188919 ZVORNIK ZVORNIK 01. 10. 1992. SAPNA

975 ALIĆ HIMZO ATIF 0204974181368 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA

976 ALIĆ MUJO AVDIJA 2802966182217 KALESIJA KALESIJA 09. 07. 1992. KALESIJA

977 ALIĆ AHMO AVDO 0402973183908 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

978 ALIĆ NASIR AVDO 1003972183914 ZVORNIK ZVORNIK 24. 06. 1995. SAPNA

979 ALIĆ RAMIZ AVDO 1106967173246 ROGATICA GORAŽDE 04. 06. 1995. GORAŽDE

980 ALIĆ ALIJA AZEM 2606955183137 SREBRENICA SREBRENICA 04. 02. 1992. TUZLA

981 ALIĆ HIRKIJA AZEM 1908966183131 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

982 ALIĆ ŠABAN AZEM 2303953181355 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

983 ALIĆ REMZO AZEM 0812972172666 PLJEVLJA NOVI GRAD 12. 01. 1994. NOVI GRAD

984 ALIĆ ĆAMIL BAHRIJA 2807970181367 BRATUNAC BRATUNAC 15. 12. 1992. ŽIVINICE

985 ALIĆ ALAGA BAJRO 0606959183134 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA

986 ALIĆ FEJZO BAJRUDIN 1405962120028 DOBOJ DOBOJ 05. 05. 1992. DOBOJ ISTOK

987 ALIĆ ALIJA BEĆIR 0101946152006 KONJIC KONJIC 13. 01. 1994. KONJIC

988 ALIĆ MEHMED BEHADIL 1405962183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

989 ALIĆ NURIF BEHAIJA 0708952181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

990 ALIĆ BEKTO BEKIR 1503972183143 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

991 ALIĆ RAMO BEKIR 1203951183131 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

992 ALIĆ BEKTO BERIZ 0303969180076 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

993 ALIĆ SAFET BESIM 0401959160060 PRIJEDOR PRIJEDOR 05. 06. 1992. SANSKI MOST

994 ALIĆ HAJRUDIN DADO 2407972122157 GRADAČAC GRAČANICA 02. 11. 1993. GRAČANICA

995 ALIĆ ĐULAN DAHMO 0308958183121 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

996 ALIĆ BEKTO DAUT 1701966183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

997 ALIĆ IBRAHIM DŽEMAIL 0501975183253 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

998 ALIĆ OMER DŽEMAIL 0205962183140 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

999 ALIĆ EMIN DŽEMAL 1511950183908 ZVORNIK ZVORNIK 03. 09. 1992. SAPNA

1000 ALIĆ ATIF DŽEMAL 1410952122166 GRAČANICA GRAČANICA 16. 05. 1995. GRAČANICA

43


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

1001 ALIĆ MEHMED DŽEMAL 2112957171303 BRČKO BRČKO 15. 12. 1992. BRČKO

1002 ALIĆ DŽEMAL DŽEMO 0104968183893 ZVORNIK ZVORNIK 06. 12. 1993. SAPNA

1003 ALIĆ MUSTAFA DŽENIN 0612970172667 SARAJEVO NOVI GRAD 25. 09. 1992. NOVI GRAD

1004 ALIĆ DŽEMAL DŽEVAD 2104965183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1005 ALIĆ RASIM DŽEVAD 0410959183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1006 ALIĆ SEJDIN DŽEVAD 0501975183202 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1007 ALIĆ HASIB ĐEMAL 0301969183153 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1008 ALIĆ ALIJA ĐEVAD 1610969151967 KONJIC KONJIC 14. 09. 1993. KONJIC

1009 ALIĆ NURAGA ĐULAGA 1910969183307 SREBRENIK SREBRENIK 04. 07. 1995. SREBRENIK

1010 ALIĆ DERVO EDHEM 1910939191976 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 22. 10. 1993. GORNJI VAKUF

1011 ALIĆ BEKIR EKREM 2110971183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 12. 1992. TUZLA

1012 ALIĆ BEKIR ELDIN 1201978183130 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1013 ALIĆ SALKO ELVIR 1502974183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1014 ALIĆ HASAN ELVIS 1109976183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1015 ALIĆ HAJRULAH ELZAD 0108974183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1016 ALIĆ BEŠLIJA EMIN 2509950183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1017 ALIĆ ŠABAN EMIR 1503967174357 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 03. 01. 1993. VOGOŠĆA

1018 ALIĆ ALIJA ENES 0103961173519 SARAJEVO ILIDŽA 04. 08. 1992. ILIDŽA

1019 ALIĆ BEĆIR ENES 0707943174357 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 04. 05. 1992. VOGOŠĆA

1020 ALIĆ ĐULAN ENES 2001955183162 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1021 ALIĆ ŠERIF ENES 1507961183600 UGLJEVIK TEOČAK 19. 07. 1992. TEOČAK

1022 ALIĆ FERID ENES 1905974173243 ROGATICA GORAŽDE 16. 06. 1995. GORAŽDE

1023 ALIĆ MUHAREM ENIZ 2609965191250 BUGOJNO BUGOJNO 26. 10. 1994. BUGOJNO

1024 ALIĆ ĆAMIL ENO 0912967174350 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 26. 04. 1993. VOGOŠĆA

1025 ALIĆ IBRAHIM ERNAD 2901962194278 ŽEPČE ŽEPČE 10. 10. 1993. ŽEPČE

1026 ALIĆ SELMAN ESAD 0407965181361 BRATUNAC BRATUNAC 28. 05. 1992. SREBRENIK

1027 ALIĆ MEHMED ESED 1909941183125 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1028 ALIĆ HASAN FADIL 1101976183139 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1029 ALIĆ MEHMED FADIL 0802964183146 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1030 ALIĆ IBRAHIM FADIL 0112965183909 ZVORNIK ZVORNIK 19. 07. 1992. SAPNA

1031 ALIĆ IBRO FADIL 1909935181358 BRATUNAC BRATUNAC 10. 09. 1992. SREBRENIK

1032 ALIĆ REŠID FAHIR 1711949120004 DOBOJ DOBOJ 10. 05. 1992. DOBOJ ISTOK

1033 ALIĆ ALIJA FAHRUDIN 2501973183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1034 ALIĆ HRUSTO FAHRUDIN 2104960122140 LUKAVAC GRAČANICA 03. 11. 1994. GRAČANICA

1035 ALIĆ FERID FEHIM 0212961183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1036 ALIĆ FERID FEJZO 1803957183130 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1037 ALIĆ SALIH FERID 1505949122628 TEŠANJ MAGLAJ 26. 11. 1993. MAGLAJ

1038 ALIĆ MUNIB FIKRET 0307954171785 ILIJAŠ ILIJAŠ 10. 11. 1992. ILIJAŠ

1039 ALIĆ OMER HAJDAR 0302941181356 BRATUNAC BRATUNAC 29. 09. 1992. LUKAVAC

1040 ALIĆ IBRAHIM HAJRO 2001959183132 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

44


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

1041 ALIĆ ALIJA HAJRUDIN 0602959183155 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1042 ALIĆ ATIF HAJRUDIN 2511954181350 BRATUNAC BRATUNAC 15. 10. 1992. TUZLA

1043 ALIĆ HASAN HAJRUDIN 0804948183899 VLASENICA VLASENICA 10. 05. 1992. TUZLA

1044 ALIĆ OMER HAJRUDIN 0501968181377 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI

1045 ALIĆ FEJZO HALIL 1003949183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1046 ALIĆ HAŠIM HALIL 0702960183740 VLASENICA VLASENICA 26. 09. 1992. TUZLA

1047 ALIĆ BADURAHMAN HAMDIJA 2007976183926 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

1048 ALIĆ MUSTAFA HAMDIJA 1001957183956 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

1049 ALIĆ OMER HAMDIJA 1503940191268 BUGOJNO BUGOJNO 20. 07. 1993. BUGOJNO

1050 ALIĆ MUHO HAMED 0212967160013 PRIJEDOR PRIJEDOR 09. 06. 1993. SANSKI MOST

1051 ALIĆ RAMO HAMED 0104941183123 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1052 ALIĆ HAMED HAMID 2705963183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1053 ALIĆ MALĆO HAMID 2507977183159 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1054 ALIĆ TAIB HAMID 2309971122194 GRAČANICA GRAČANICA 06. 08. 1992. GRAČANICA

1055 ALIĆ DEDO HARIZ 2404951183890 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1056 ALIĆ ABID HASAN 2105951183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1057 ALIĆ HIRKIJA HASAN 0512953183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1058 ALIĆ MUJE HASAN 2204952183739 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

1059 ALIĆ OHRAN HASIB 1211965183137 SREBRENICA SREBRENICA 14. 07. 1995. TUZLA

1060 ALIĆ MUHAREM HAŠIM 2011960191268 BUGOJNO BUGOJNO 20. 07. 1993. BUGOJNO

1061 ALIĆ ALIJA HAZIM 1203961122149 GRAČANICA GRAČANICA 08. 01. 1993. GRAČANICA

1062 ALIĆ ALIJA HEDIB 1010967183147 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1063 ALIĆ IBRO HIDAJET 2606967181369 BRATUNAC BRATUNAC 01. 09. 1992. TUZLA

1064 ALIĆ MUHAREM HIDAJET 1801964183151 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

1065 ALIĆ SULEJMAN HIDAJET 2309954172218 BUGOJNO ILIDŽA 28. 08. 1995. ILIDŽA

1066 ALIĆ ŠAHIN HIDAJET 0603958183123 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

1067 ALIĆ HIMZO HIMZUDIN 1004975183903 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

1068 ALIĆ RAMO HIRKIJA 0405937183127 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1069 ALIĆ MUHAMED HUSEIN 1507965194275 ŽEPČE ŽEPČE 27. 06. 1993. ŽEPČE

1070 ALIĆ OSMAN HUSEIN 0206934183131 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1071 ALIĆ IBRAHIM HUSEIN 1412958183895 ZVORNIK ZVORNIK 18. 07. 1992. SAPNA

1072 ALIĆ VEJSIL HUSNIJA 0211967183890 ZVORNIK ZVORNIK 16. 06. 1993. SAPNA

1073 ALIĆ ŠABAN HUSO 2206960183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1074 ALIĆ ATIF IBRAHIM 0908960110007 BIHAĆ BIHAĆ 25. 01. 1994. BIHAĆ

1075 ALIĆ AHMO IBRAHIM 1508957500673 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

1076 ALIĆ IBRO IBRAHIM 3112937183309 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1077 ALIĆ OSMAN IBRAHIM 2601971181967 GRADAČAC GRADAČAC 22. 10. 1992. GRADAČAC

1078 ALIĆ OSMAN IBRAHIM 0505940183124 SREBRENICA SREBRENICA 22. 07. 1995. TUZLA

1079 ALIĆ MEHMED IBRAHIM xxyy958 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1080 ALIĆ HASAN IBRAHIM 2604974183730 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

45


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

1081 ALIĆ ABID IDRIZ 1209936183123 SREBRENICA VISOKO 14. 01. 1993. VISOKO

1082 ALIĆ MEHO IFET 2409961173232 GORAŽDE GORAŽDE 31. 01. 1993. GORAŽDE

1083 ALIĆ AHMET ISMET 2107960183955 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1084 ALIĆ ISMET IZET 2610962710336 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI

1085 ALIĆ RAGIB IZET 1008961181350 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

1086 ALIĆ RAZIM IZUDIN 0403974181956 GRADAČAC GRADAČAC 10. 08. 1992. GRADAČAC

1087 ALIĆ HAJRULAH JASMIN 0212972183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1088 ALIĆ JUSUF JASMIN 0812978183128 SREBRENICA VISOKO 12. 07. 1995. VISOKO

1089 ALIĆ ALIJA JUNUZ 1801947183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1090 ALIĆ MUJO JUNUZ 0303947183144 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1091 ALIĆ SAFET JUSO 0607959183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1092 ALIĆ AZIZ JUSUF 0810966171776 ILIJAŠ ILIJAŠ 15. 05. 1992. ILIJAŠ

1093 ALIĆ HUREM JUSUF 2103950181355 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA

1094 ALIĆ JUSO JUSUF 0507948181360 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. BANOVIĆI

1095 ALIĆ MUHAREM JUSUF 0109959183130 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA

1096 ALIĆ HAMDIJA JUSUF 0803956181513 BRČKO BRČKO 06. 09. 1992. BRČKO

1097 ALIĆ MEHMED KADIR 1101958183148 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1098 ALIĆ IBRAHIM KADMIR 0103975181352 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

1099 ALIĆ EMIN KADRIJA 0203961 ZVORNIK ZVORNIK 30. 05. 1992. GRADAČAC

1100 ALIĆ HASIB KASIM 1409952173528 PLJEVLJA NOVO SARAJEVO 21. 06. 1992. NOVO SARAJEVO

1101 ALIĆ HASAN KEMAL 1011954183934 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

1102 ALIĆ HAJDAR KIRAM 2306962181367 BRATUNAC BRATUNAC 07. 04. 1993. LUKAVAC

1103 ALIĆ ŠEVKO KJAŠIF 0801971183163 SREBRENICA SREBRENICA 26. 09. 1992. TUZLA

1104 ALIĆ AHMET MAHMUT 1103971181351 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

1105 ALIĆ ALIJA MAHMUT 0702959183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1106 ALIĆ KASIM MEHDO 0109968183909 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1107 ALIĆ ABID MEHMED 0703953181356 BRATUNAC BRATUNAC 24. 12. 1992. ŽIVINICE

1108 ALIĆ RAMO MEHMED 1008938183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1109 ALIĆ ALIJA MEHMED 2206960124116 TEŠANJ TEŠANJ 24. 05. 1992. TEŠANJ

1110 ALIĆ OMER MEHMED 2711956191271 BUGOJNO BUGOJNO 11. 05. 1994. BUGOJNO

1111 ALIĆ HAMED MEHMED 1809959133104 RUDO GORAŽDE 10. 09. 1992. GORAŽDE

1112 ALIĆ ABID MEHO 0710931183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1113 ALIĆ DŽEMO MEHO 0409959184254 ŽIVINICE ŽIVINICE 30. 11. 1992. ŽIVINICE

1114 ALIĆ MEHMED MEHO 1505950183916 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1115 ALIĆ MUŠAN MEHO 2204960183748 VLASENICA VLASENICA 24. 09. 1992. SREBRENIK

1116 ALIĆ OSMAN MEHO 1403974181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

1117 ALIĆ MUJO MERSUD 2203960173231 ROGATICA NOVI GRAD 17. 06. 1992. NOVI GRAD

1118 ALIĆ JUSUF MESUD 1101977181350 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA

1119 ALIĆ AHMO MEVLUDIN 1708962181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. ŽIVINICE

1120 ALIĆ ALIJA MEVLUDIN 0701962183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

46


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

1121 ALIĆ HASAN MIRSAD 0711965183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1122 ALIĆ MEVLUDIN MIRSAD 0201974181393 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

1123 ALIĆ ABID MUAMER 2604974174146 SARAJEVO VISOKO 31. 07. 1995. VISOKO

1124 ALIĆ RAMIZ MUHAMED 1906971173893 KALINOVIK TRNOVO 21. 11. 1992. TRNOVO

1125 ALIĆ REDŽO MUHAMED 0605978183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1126 ALIĆ ZAIM MUHAMED 0408959122643 MAGLAJ MAGLAJ 29. 08. 1994. MAGLAJ

1127 ALIĆ HUSEJN MUHAMED 1001963183925 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1128 ALIĆ IBRO MUHAREM 0803938183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1129 ALIĆ HAJRO MUJAGA 1505978183148 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

1130 ALIĆ ĐULAN MUJO 1501970183216 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1131 ALIĆ HAKIJA MUJO 1704945183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1132 ALIĆ HASAN MUJO 2109959183901 VLASENICA KLADANJ 30. 05. 1992. KLADANJ

1133 ALIĆ HASIB MUJO 0605966183143 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1134 ALIĆ MEHMED MUJO 0804968183143 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1135 ALIĆ MUHAREM MUJO 0401968181364 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

1136 ALIĆ NAZIF MUJO 0702945183130 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1137 ALIĆ RAHMAN MUJO 1602938181350 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI

1138 ALIĆ MUJO MUMIN 0310966183585 UGLJEVIK TEOČAK 21. 09. 1992. TEOČAK

1139 ALIĆ MUJO MUNIB 0502962181355 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

1140 ALIĆ ADEM MUNIB 1904963183733 VLASENICA VLASENICA 13. 10. 1992. SREBRENIK

1141 ALIĆ MUJE MUNIB 0308963183730 VLASENICA VLASENICA 15. 10. 1992. SREBRENIK

1142 ALIĆ MUJO MUNIR 2003965183147 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1143 ALIĆ RAMIZ MURAT 0103973171929 KALINOVIK TRNOVO 25. 07. 1993. TRNOVO

1144 ALIĆ HAKIJA MURATIF 2706951111055 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 22. 04. 1992. BOS. KRUPA

1145 ALIĆ ŠAHIN MURIZ 2502972181350 BRATUNAC BRATUNAC 14. 12. 1992. LUKAVAC

1146 ALIĆ MUJE MURIZ 0203974183739 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

1147 ALIĆ AHMO MURSEL 2005950183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1148 ALIĆ MEHE MUSTAFA 0307953122144 GRAČANICA GRAČANICA 12. 03. 1993. GRAČANICA

1149 ALIĆ HUREM MUSTAFA 1204952182712 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC

1150 ALIĆ MEHO MUSTAFA 0307953122144 GRAČANICA GRAČANICA 12. 03. 1993. LUKAVAC

1151 ALIĆ MEHO MUSTAFA 2609950181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

1152 ALIĆ SULEJMAN MUSTAFA 1008972174178 VISOKO VISOKO 30. 05. 1993. VISOKO

1153 ALIĆ MUJO MUSTAFA 0104940193044 TRAVNIK TRAVNIK 04. 01. 1994. TRAVNIK

1154 ALIĆ ADEM MUSTAFA 3103964183893 ZVORNIK ZVORNIK 13. 05. 1994. SAPNA

1155 ALIĆ MUHAREM MUŠAN 1901953193826 ROGATICA ZAVIDOVIĆI 24. 06. 1993. ZAVIDOVIĆI

1156 ALIĆ RASIM NEDŽAD 1709961183130 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. VOGOŠĆA

1157 ALIĆ IBRAHIM NEDŽAD 0512968183916 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1158 ALIĆ HUSEIN NEDŽAD 2109969133643 VIŠEGRAD NOVI GRAD 19. 07. 1993. NOVI GRAD

1159 ALIĆ HAŠIM NEDŽIB 3006955183915 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1160 ALIĆ OMER NEDŽIB 0802957181367 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

47


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

1161 ALIĆ ŠEVKO NEHRUDIN 0308975183151 SREBRENICA SREBRENICA 10. 07. 1995. TUZLA

1162 ALIĆ IBRAHIM NERMIN 2810973124152 TEŠANJ TEŠANJ 22. 05. 1993. TEŠANJ

1163 ALIĆ IBRAHIM NEZIR 2011941183130 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1164 ALIĆ HUSEIN NEZIR 1608941183893 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

1165 ALIĆ OMER NEZIR 0701969181426 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

1166 ALIĆ JUSUF NIHAD 0101972182517 ČELIĆ ČELIĆ 29. 09. 1992. BRČKO

1167 ALIĆ HASO NIJAZ 0501961183161 SREBRENICA SREBRENICA 14. 07. 1995. TUZLA

1168 ALIĆ ŠEMSO NIJAZ 0305964183932 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1169 ALIĆ SALČIN NIRSAN 0510977183128 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1170 ALIĆ NAZIF NISAD 1401973183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1171 ALIĆ MEVLUDIN NISRAD 0301977181364 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA

1172 ALIĆ RASIM NURAGA 0802970180728 BANOVIĆI BANOVIĆI 24. 05. 1995. BANOVIĆI

1173 ALIĆ MEHMED NURIJA 2007970183134 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1174 ALIĆ RAMO OHRAN 0311947183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1175 ALIĆ HAJDAR OMER 3103965181363 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

1176 ALIĆ MUŠAN OMER 2009963183733 VLASENICA GRAČANICA 12. 07. 1995. GRAČANICA

1177 ALIĆ SABID OMER 0112963192196 KAKANJ KAKANJ 21. 10. 1993. KAKANJ

1178 ALIĆ SALIH OMER 2909961174142 VISOKO VISOKO 23. 05. 1994. VISOKO

1179 ALIĆ OSMAN OMER 0906967181365 BRATUNAC BRATUNAC 24. 07. 1994. SREBRENIK

1180 ALIĆ HASAN OSMAN 1908959172183 TITOV VELES NOVI GRAD 31. 05. 1994. NOVI GRAD

1181 ALIĆ ALIJA OSMAN 0501937183134 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1182 ALIĆ HASAN OSMAN 1010959183898 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1183 ALIĆ HRUSTO OSMAN 1507969122147 GRAČANICA GRAČANICA 20. 03. 1995. GRAČANICA

1184 ALIĆ MEHE OSMAN 1905939181357 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

1185 ALIĆ OSMAN OSMO 0409961181351 BRATUNAC BRATUNAC 29. 06. 1992. TUZLA

1186 ALIĆ MUJE RAGIB 1005962183746 VLASENICA VLASENICA 08. 03. 1993. SREBRENIK

1187 ALIĆ ADEM RAMIZ 2501953174355 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 23. 03. 1993. VOGOŠĆA

1188 ALIĆ ATO RAMIZ 1303928173522 ZVORNIK STARI GRAD 14. 05. 1992. STARI GRAD

1189 ALIĆ SALIH RAMIZ 0205956181357 BRATUNAC BRATUNAC 10. 05. 1992. TUZLA

1190 ALIĆ SULJO RAMIZ 0310975183741 SREBRENICA BRATUNAC 16. 03. 1993. BANOVIĆI

1191 ALIĆ MEHO RAMIZ 2203961183907 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1192 ALIĆ RAMO RAMIZ 0603953183897 ZVORNIK ZVORNIK 17. 01. 1993. SAPNA

1193 ALIĆ ARIF RAMIZ 2010939173237 ROGATICA GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE

1194 ALIĆ ALIJA RAMO 2612941183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1195 ALIĆ DAUT RAMO 0102963183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1196 ALIĆ HAMID RAMO 1508948183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1197 ALIĆ ŠEMSO RAMO 0103965183179 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA

1198 ALIĆ HABIB RAMO 2306952181350 BRATUNAC BRATUNAC 01. 06. 1992. SREBRENIK

1199 ALIĆ OSMAN RAŠID 1801944183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1200 ALIĆ HASAN RAŠID 0101961184089 ZVORNIK ZVORNIK 08. 10. 1992. SAPNA

48


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

1201 ALIĆ ŠAHIN RAŠID 1201960 VLASENICA VLASENICA 13. 07. 1995. SREBRENIK

1202 ALIĆ OMER REDŽEP 2204952183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1203 ALIĆ MUJO REDŽO 0503956181358 BRATUNAC BRATUNAC 13. 04. 1994. TUZLA

1204 ALIĆ RAMO REDŽO 2511965183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1205 ALIĆ HAŠIM REDŽO 2005949183903 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1206 ALIĆ OMER REDŽO 0206931183890 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

1207 ALIĆ IBRAHIM REĐO 0803956183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1208 ALIĆ MUHAREM REFIK 0911949160036 PRIJEDOR PRIJEDOR 29. 05. 1992. SANSKI MOST

1209 ALIĆ HAJRUDIN REFIK 1501971183155 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. KAKANJ

1210 ALIĆ HASAN REFIK 1203974183120 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA

1211 ALIĆ MUSTAFA REFIK 0710943183144 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC

1212 ALIĆ ŠEFIK REFIK 0905977181359 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA

1213 ALIĆ ABDULAH REFIK 1612968183914 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1214 ALIĆ HASAN REFIK 1408964183891 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

1215 ALIĆ HASIB REMZIJA 0503943290026 PLJEVLJA NOVI GRAD 29. 01. 1995. NOVI GRAD

1216 ALIĆ HAJRO REUF 2802967183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1217 ALIĆ EJUB RIFET 1305951182213 KALESIJA KALESIJA 12. 04. 1992. KALESIJA

1218 ALIĆ REDŽEP SABAHUDIN 2104968183149 SREBRENICA SREBRENICA 19. 07. 1992. TUZLA

1219 ALIĆ ŠEMSO SABAHUDIN 1607969183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1220 ALIĆ JUSUF SABIT 1303972181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI

1221 ALIĆ SALIH SABIT 1106947183946 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1222 ALIĆ SALKO SABRIJA 0604934181363 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

1223 ALIĆ ADEM SADET 1601978183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1224 ALIĆ HASIB SADIK 0701969183194 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1225 ALIĆ SALIH SADIK 2608955183900 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1226 ALIĆ ZAJKO SADO 2311970183135 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1227 ALIĆ UZEIR SAFET 1504958190052 ZENICA ZENICA 18. 07. 1994. ZENICA

1228 ALIĆ HILMO SAFET 1506942183903 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1229 ALIĆ HIMZO SAJTO 1606962181359 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

1230 ALIĆ FERID SAKIB 1301964183132 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

1231 ALIĆ HAJDAR SAKIB 1006966181372 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI

1232 ALIĆ HASIB SAKIB 0701969183208 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1233 ALIĆ MEHMED SAKIB n/p* n/p* n/p* 24. 07. 1995. VAREŠ

1234 ALIĆ MUJO SAKIB 0201970151988 KONJIC KONJIC 10. 01. 1994. KONJIC

1235 ALIĆ FAZLIJA SALIH 0101969181380 BRATUNAC BRATUNAC 13. 11. 1992. TUZLA

1236 ALIĆ SALKO SALIH 1306939181356 BRATUNAC BRATUNAC 02. 01. 1993. ŽIVINICE

1237 ALIĆ ŠABAN SALIH 2405948183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1238 ALIĆ TAHIR SALIH 1408970181523 GRADAČAC BRČKO 15. 09. 1992. BRČKO

1239 ALIĆ ABID SALKO 3003949183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1240 ALIĆ HASIB SALKO 2210960183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

49


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

1241 ALIĆ SALIH SALKO 3007959183894 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1242 ALIĆ SABRIJA SALKO 0611956181355 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

1243 ALIĆ HASAN SAMED 1507962183949 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1244 ALIĆ EDHEM SAMIR 2602965100021 BANJALUKA BANJALUKA 06. 04. 1995. SANSKI MOST

1245 ALIĆ MUHAMED SAMIR 0511972194276 ŽEPČE ŽEPČE 24. 07. 1992. ŽEPČE

1246 ALIĆ MURSEL SEAD 1412969183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1247 ALIĆ ŠUKRIJA SEID 2001964183167 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1248 ALIĆ MEHO SEID 0210957174374 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 08. 09. 1992. VOGOŠĆA

1249 ALIĆ NEZIR SEJAD 1708966181350 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

1250 ALIĆ ŠUKRIJA SEJAD 0106971183120 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1251 ALIĆ IBRAHIM SEJDALIJA 1001966183160 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1252 ALIĆ RAMO SEJDIN 0204942183121 SREBRENICA SREBRENICA 20. 03. 1993. TUZLA

1253 ALIĆ FEJZO SEJFO 2409946183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1254 ALIĆ ADIL SEJFULAH 1501961183181 BRATUNAC BRATUNAC 10. 03. 1993. ŽIVINICE

1255 ALIĆ MUSTAFA SELIM 1603959183902 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1256 ALIĆ MEHAN SELMAN 2007965183134 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. SREBRENIK

1257 ALIĆ RAMO SEMKO 2211970102750 K. VAROŠ K. VAROŠ 31. 03. 1994. KLJUČ

1258 ALIĆ HALIL SENAD 1604979183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1259 ALIĆ SENAHID SENAD 0512975183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1260 ALIĆ JUSUF SENAHID 1306977183125 VLASENICA KLADANJ 12. 07. 1995. KLADANJ

1261 ALIĆ ŠABO SENAHID 0108967183135 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1262 ALIĆ ŠEVKO SEVAL 0801967183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1263 ALIĆ MURSAL SEVLET 2609975183140 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1264 ALIĆ DAHMO SMAIL 1005967183178 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1265 ALIĆ MAHMUT SMAIL 1212937181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI

1266 ALIĆ OSMAN SMAIL 1904971191252 BUGOJNO BUGOJNO 10. 09. 1995. BUGOJNO

1267 ALIĆ SMAJO SMAJL xxyy934 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1268 ALIĆ ŠABAN SUAD 0604976181355 BRATUNAC BRATUNAC 15. 04. 1993. ŽIVINICE

1269 ALIĆ HALIL SUAD 2008971151968 KONJIC KONJIC 05. 05. 1992. KONJIC

1270 ALIĆ RAGIB SUFRET 2103963183306 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

1271 ALIĆ NEZIR SULEJMAN 3007954151978 KONJIC KONJIC 13. 09. 1992. KONJIC

1272 ALIĆ OSMAN SULJKAN 3009960183914 ZVORNIK ZVORNIK 14. 06. 1994. SAPNA

1273 ALIĆ MUJO SULJO 0501968183191 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1274 ALIĆ NEZIR SUVAD 1607972183925 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

1275 ALIĆ IBRAHIM ŠABAN 0503942184230 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1276 ALIĆ EMIN ŠABAN 0101941174354 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 05. 09. 1992. VOGOŠĆA

1277 ALIĆ MUJO ŠAĆIR 0302960183742 VLASENICA VLASENICA 17. 07. 1995. TUZLA

1278 ALIĆ ŠAHIN ŠAHZET 2009968183138 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1279 ALIĆ NEZIR ŠEFIK 2002949181359 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

1280 ALIĆ IBRAHIM ŠEKIB 2512936171504 PLJEVLJA ILIDŽA 12. 05. 1993. ILIDŽA

50


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

1281 ALIĆ HAMID ŠEMSO 1705934183123 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1282 ALIĆ SULJO ŠEMSO 2904934183138 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1283 ALIĆ SMAIL ŠEMSO 1205961182225 KALESIJA KALESIJA 11. 11. 1994. KALESIJA

1284 ALIĆ KADRIJA ŠEMSO 1007972183138 ROGATICA GORAŽDE 30. 07. 1992. GORAŽDE

1285 ALIĆ HIRKIJA ŠEVKO 1901969183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1286 ALIĆ MUJO ŠEVKO 2504942183130 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1287 ALIĆ ALIJA ŠUKRIJA 1206938183148 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1288 ALIĆ ŠAHIN TAIB 0401970181355 BRATUNAC BRATUNAC 19. 10. 1992. SREBRENIK

1289 ALIĆ ALIJA TUFO 1109960171778 ILIJAŠ ILIJAŠ 19. 09. 1992. ILIJAŠ

1290 ALIĆ ŠEVKO VAHDET 0301974183161 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1291 ALIĆ ABDULAH VEJSIL 1504937182254 KALESIJA KALESIJA 08. 05. 1992. KALESIJA

1292 ALIĆ ESED ZAHID 2506964183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1293 ALIĆ HASAN ZAHID 0802953183896 VLASENICA KLADANJ 30. 05. 1992. KLADANJ

1294 ALIĆ IBRAHIM ZAHID 1601967180030 TUZLA TUZLA 06. 03. 1993. TUZLA

1295 ALIĆ SALKO ZAHID 2801954173542 FOČA STARI GRAD 14. 01. 1993. STARI GRAD

1296 ALIĆ HUSO ZAIM 0107961183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 12. 1995. TUZLA

1297 ALIĆ IBRAHIM ZAIM 0401936183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1298 ALIĆ ISMET ZAIM 1810968181357 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

1299 ALIĆ DAUT ZAJKO 1201943183138 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1300 ALIĆ SABRIJA ZAJKO 1201961181363 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

1301 ALIĆ DŽEMAL ZIJAD 0504973183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1302 ALIĆ ISMET ZIJAD 0402957171770 ILIJAŠ ILIJAŠ 26. 02. 1993. ILIJAŠ

1303 ALIĆ MUJČIN ZIJO 0111961183924 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA

1304 ALIĆUŠIĆ HAMZA ADIS 0212966150022 MOSTAR MOSTAR 13. 07. 1993. MOSTAR

1305 ALIĆUŠIĆ HUSO SEJO 0105965150028 MOSTAR MOSTAR 20. 09. 1993. MOSTAR

1306 ALIĐIKOVIĆ VEHBIJA SEJFULAH 1610948172662 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 11. 02. 1992. NOVO SARAJEVO

1307 ALIEFENDIĆ ĐEMAL BAHRUDIN 2206976184291 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA

1308 ALIEFENDIĆ SMAIL BEĆIR 0112956192172 KAKANJ KAKANJ 20. 03. 1994. KAKANJ

1309 ALIEFENDIĆ HAKIJA DŽEMAL 1204948183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1310 ALIEFENDIĆ HAKIJA MUHAMED 2211954183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1311 ALIHODŽA KEMAL ARMIN 2402974193610 VITEZ VITEZ 23. 02. 1994. VITEZ

1312 ALIHODŽA MUJO DERVIŠ 1808941193049 TRAVNIK TRAVNIK 26. 05. 1993. TRAVNIK

1313 ALIHODŽA MENSUR SEMINA 0311968198047 TRAVNIK TRAVNIK 30. 07. 1993. TRAVNIK

1314 ALIHODŽIĆ RAMO AHMED 1301965183896 ZVORNIK ZVORNIK 10. 06. 1992. SAPNA

1315 ALIHODŽIĆ MUŠAN ALIJA 1002947130028 GORAŽDE GORAŽDE 03. 08. 1992. GORAŽDE

1316 ALIHODŽIĆ RAMIZ EDIN 1402974130003 GORAŽDE MOSTAR 11. 11. 1994. MOSTAR

1317 ALIHODŽIĆ IDRIZ EKREM 1110971181358 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

1318 ALIHODŽIĆ MUHAMED FADIL 2803956122166 GRAČANICA GRAČANICA 30. 06. 1993. GRAČANICA

1319 ALIHODŽIĆ MUNIB FERID 1304965172184 GORAŽDE NOVI GRAD 04. 12. 1992. NOVI GRAD

1320 ALIHODŽIĆ HALIM FIKRET 2206961173528 GORAŽDE NOVO SARAJEVO 09. 07. 1993. NOVO SARAJEVO

51


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

1321 ALIHODŽIĆ SALKO HAMDO 0706953174138 VISOKO VISOKO 21. 11. 1992. VISOKO

1322 ALIHODŽIĆ ZEJIR HARIS 1402966 TRAVNIK TRAVNIK 31. 12. 2000. TRAVNIK

1323 ALIHODŽIĆ BESIM HASAN 0308965190028 ZENICA ZENICA 06. 10. 1992. ZENICA

1324 ALIHODŽIĆ ŠAĆIR HUSEIN 2012933183144 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1325 ALIHODŽIĆ ŠAHIN ISMET 0905965183739 VLASENICA KLADANJ 22. 07. 1993. KLADANJ

1326 ALIHODŽIĆ HIMZO IZET 0103960181364 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

1327 ALIHODŽIĆ HAJRO MUJO 1704948131170 ČAJNIČE NOVO SARAJEVO 11. 06. 1992. NOVO SARAJEVO

1328 ALIHODŽIĆ MUNIB MUSADEF 2409978183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1329 ALIHODŽIĆ AHMET MUSTAFA 0705965150009 MOSTAR MOSTAR 01. 09. 1992. MOSTAR

1330 ALIHODŽIĆ HAZIF NAMIK 2205977183128 VLASENICA VLASENICA 27. 04. 1993. SREBRENIK

1331 ALIHODŽIĆ MUJO NEDŽAD 1707973172204 SARAJEVO NOVI GRAD 12. 07. 1995. NOVI GRAD

1332 ALIHODŽIĆ MUSTAFA NUSRET 0708966193835 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 28. 05. 1992. ZAVIDOVIĆI

1333 ALIHODŽIĆ ĆAMIL RAMADAN 2009945183122 SREBRENICA SREBRENICA 26. 01. 1993. TUZLA

1334 ALIHODŽIĆ AHMED RAMO 0201944183898 ZVORNIK ZVORNIK 30. 01. 1993. SAPNA

1335 ALIHODŽIĆ SULEJMAN REDŽO 1503964183142 SREBRENICA SREBRENICA 08. 04. 1994. TUZLA

1336 ALIHODŽIĆ BEGO SABAHUDIN 0105972173521 SARAJEVO STARI GRAD 13. 07. 1995. STARI GRAD

1337 ALIHODŽIĆ MEHMED SAFET 0312955130008 GORAŽDE GORAŽDE 10. 05. 1993. GORAŽDE

1338 ALIHODŽIĆ ŠABAN SAMIR 1210972183154 SREBRENICA SREBRENICA 20. 05. 1992. TUZLA

1339 ALIHODŽIĆ EŠREF SAMIR 0602973193031 TRAVNIK TRAVNIK 12. 07. 1995. TRAVNIK

1340 ALIHODŽIĆ PANADAN SEJDALIJA 0608970183130 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1341 ALIHODŽIĆ RAMADAN SENAD 1009975183123 SREBRENICA SREBRENICA 02. 06. 1994. TUZLA

1342 ALIHODŽIĆ SMAJO SENID 0101973183185 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1343 ALIHODŽIĆ SALKO SMAJL 2809948124115 TEŠANJ TEŠANJ 27. 09. 1994. TEŠANJ

1344 ALIHODŽIĆ AHMET ŠABAN 1507947183126 SREBRENICA SREBRENICA 25. 12. 1992. TUZLA

1345 ALIHODŽIĆ AHMO ŠEVAL 0606965183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

1346 ALIHODŽIĆ MUSTAFA ZAJIM 1201950193823 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 18. 05. 1992. ZAVIDOVIĆI

1347 ALIHOĐIĆ AMIL AHMO 0502941182688 SREBRENICA SREBRENICA 25. 12. 1992. TUZLA

1348 ALIHROMIĆ ALIJA HAJDAR 0504953183909 BRATUNAC BRATUNAC 23. 07. 1993. LUKAVAC

1349 ALIJAGIĆ ENVER ALMIR 0107971110049 BIHAĆ BIHAĆ 15. 09. 1995. BIHAĆ

1350 ALIJAGIĆ ESAD ARMIN 0603970162514 BOS. NOVI BOS. NOVI 14. 07. 1992. SANSKI MOST

1351 ALIJAGIĆ RIFET ARNEL 1210975110018 BIHAĆ BIHAĆ 30. 06. 1995. BIHAĆ

1352 ALIJAGIĆ OSMO EDIN 2809970111068 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 23. 10. 1995. BOS. KRUPA

1353 ALIJAGIĆ ATIF ELVIR 2807976110046 BIHAĆ BIHAĆ 15. 04. 1992. BIHAĆ

1354 ALIJAGIĆ HIMZO ENES 2408965110018 BIHAĆ BIHAĆ 12. 05. 1994. BIHAĆ

1355 ALIJAGIĆ IBRAHIM FADIL 1107967111069 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 26. 09. 1994. BOS. KRUPA

1356 ALIJAGIĆ MEHO HIMZO 0712964162514 BOS. NOVI BOS. KRUPA 12. 12. 1993. BOS. KRUPA

1357 ALIJAGIĆ IBRAHIM KEMAL 2003939173524 ZENICA STARI GRAD 07. 12. 1992. STARI GRAD

1358 ALIJAGIĆ MEHMED NIJAZ 2507956110003 BIHAĆ BIHAĆ 21. 06. 1995. BIHAĆ

1359 ALIJAGIĆ SULEJMAN RASIM 2510955174130 VISOKO VISOKO 09. 10. 1995. VISOKO

1360 ALIJAGIĆ ALIJA REŠAD 1704958174145 VISOKO VISOKO 09. 09. 1993. VISOKO

52


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

1361 ALIJAGIĆ MUHO ŠAĆIR 0103951162519 BOS. NOVI BOS. NOVI 03. 08. 1992. SANSKI MOST

1362 ALIJAJ REDŽEP SMAIL 1904952172190 SARAJEVO NOVI GRAD 13. 03. 1995. NOVI GRAD

1363 ALIJANOVIĆ MEHMED HASAGA 0904957111056 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 13. 10. 1992. BOS. KRUPA

1364 ALIJANOVIĆ MUSTAFA OMER 1003961111059 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 02. 03. 1993. BOS. KRUPA

1365 ALIJEV NURIJA ISMET 2812957171305 TEŠANJ HADŽIĆI 21. 10. 1995. HADŽIĆI

1366 ALIKADIĆ IBRAN AMIR 2909966182399 KLADANJ KLADANJ 08. 09. 1992. KLADANJ

1367 ALIKADIĆ FADIL DRIZO 1007971182391 KLADANJ KLADANJ 10. 05. 1993. KLADANJ

1368 ALIKADIĆ ATIF EDIN 0802950170009 MOSTAR NOVI GRAD 04. 04. 1993. NOVI GRAD

1369 ALIKADIĆ FAIK HALID 1803942151836 JABLANICA JABLANICA 14. 05. 1992. JABLANICA

1370 ALIKADIĆ NURIJA HASIB 0712961183731 VLASENICA KLADANJ 22. 03. 1993. KLADANJ

1371 ALIKADIĆ AVDO MIDHAT 2806935130001 GORAŽDE GORAŽDE 14. 09. 1992. GORAŽDE

1372 ALIKADIĆ AVDO NURIJA 0801939182392 KLADANJ KLADANJ 15. 06. 1992. KLADANJ

1373 ALIKADIĆ ASIM RASIM 0903959171785 ILIJAŠ CENTAR 25. 12. 1994. CENTAR

1374 ALIKADIĆ NURIJA SAFET 0401953183751 VLASENICA KLADANJ 20. 12. 1992. KLADANJ

1375 ALIKADIĆ FADIL ZIHNO 0604968182418 KLADANJ KLADANJ 25. 08. 1992. KLADANJ

1376 ALIKADIĆ MUHAMED ZLATAN 1409948151838 KONJIC JABLANICA 21. 05. 1993. JABLANICA

1377 ALIKAVAZOVIĆ ŠEĆRO MUHIDIN 2302964130004 GORAŽDE GORAŽDE 27. 04. 1995. GORAŽDE

1378 ALILOVIĆ DRAGO STJEPAN 2310973172170 SARAJEVO NOVI GRAD 01. 10. 1992. NOVI GRAD

1379 ALIMANOVIĆ EMIN EDIN 0101971173249 ROGATICA VISOKO 16. 04. 1994. VISOKO

1380 ALIMANOVIĆ HASAN FAZLIJA 1202962193868 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 01. 12. 1992. ZAVIDOVIĆI

1381 ALIMANOVIĆ ZAHIR IBRAHIM 2009954172184 PRIBOJ NOVI GRAD 21. 09. 1995. NOVI GRAD

1382 ALIMANOVIĆ FAIK JUSUF 2404962172661 PLJEVLJA NOVO SARAJEVO 12. 07. 1995. NOVO SARAJEVO

1383 ALIMANOVIĆ SEJFO KEMAL 2706971182218 KALESIJA KALESIJA 02. 04. 1994. KALESIJA

1384 ALIMANOVIĆ AHMET MUSTAFA 1111958183890 ZVORNIK ZVORNIK 15. 07. 1993. SAPNA

1385 ALINGAR FAIZ DENIS 1102971181975 TUZLA GRADAČAC 17. 07. 1995. GRADAČAC

1386 ALISPAHIĆ RAMO ADEM 0910957180716 BANOVIĆI BANOVIĆI 12. 07. 1995. BANOVIĆI

1387 ALISPAHIĆ AZIZ ADIL 2505958183129 SREBRENICA SREBRENICA 06. 11. 1992. TUZLA

1388 ALISPAHIĆ ALIJA ADMIR 1503971183131 SREBRENICA SREBRENICA 06. 10. 1992. TUZLA

1389 ALISPAHIĆ MEHMED AHMET 2008971182405 KLADANJ KLADANJ 12. 07. 1995. KLADANJ

1390 ALISPAHIĆ BAJRO AHMET 1203973173040 OLOVO OLOVO 17. 07. 1995. OLOVO

1391 ALISPAHIĆ MUSTAFA ALIJA 2402947183123 SREBRENICA SREBRENICA 04. 04. 1993. TUZLA

1392 ALISPAHIĆ AVDIJA ARMIN 1203979183129 SREBRENICA SREBRENICA 08. 06. 1992. TUZLA

1393 ALISPAHIĆ AZIZ AZEM 0701956183322 SREBRENICA SREBRENICA 01. 06. 1994. TUZLA

1394 ALISPAHIĆ TAIB DŽEMAIL 0105938173512 SOKOLAC STARI GRAD 31. 05. 1992. STARI GRAD

1395 ALISPAHIĆ ABAZ DŽEMAL 2911974190028 ZENICA ZENICA 02. 05. 1992. ZENICA

1396 ALISPAHIĆ MUNIB DŽEVAD 2012958133648 VIŠEGRAD GORAŽDE 12. 07. 1995. GORAŽDE

1397 ALISPAHIĆ EJUB ENES 0801961172651 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 16. 02. 1993. NOVO SARAJEVO

1398 ALISPAHIĆ HAMDIJA ENVER 1702967183138 SREBRENICA SREBRENICA 10. 09. 1994. TUZLA

1399 ALISPAHIĆ HAMDO FAHRUDIN 3103955172188 SARAJEVO NOVI GRAD 18. 03. 1993. NOVI GRAD

1400 ALISPAHIĆ MEHO FIKRET 1110954122623 ZAVIDOVIĆI MAGLAJ 17. 07. 1995. MAGLAJ

53


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

1401 ALISPAHIĆ HAJRO HAJRUDIN 2410947172191 PLJEVLJA NOVI GRAD 02. 04. 1994. NOVI GRAD

1402 ALISPAHIĆ HAMED HAMDIJA 1601947183122 SREBRENICA SREBRENICA 23. 12. 1992. TUZLA

1403 ALISPAHIĆ IBRAHIM HAMDIJA 2303942100027 DONJI VAKUF MOSTAR 05. 04. 1993. MOSTAR

1404 ALISPAHIĆ FEHIM HAMDO 0201964133684 VIŠEGRAD CENTAR 04. 08. 1992. CENTAR

1405 ALISPAHIĆ SALKO HAMED 2506949173257 VIŠEGRAD GORAŽDE 17. 07. 1995. GORAŽDE

1406 ALISPAHIĆ IBRAHIM HARIS 0301971191279 BUGOJNO BUGOJNO 10. 06. 1992. BUGOJNO

1407 ALISPAHIĆ RASIM HAZIM 1501955183137 SREBRENICA SREBRENICA 26. 11. 1992. TUZLA

1408 ALISPAHIĆ NEZIR JASMIN 2209970171774 KAKANJ ILIJAŠ 08. 02. 1994. ILIJAŠ

1409 ALISPAHIĆ MUJO JUSUF 2602969182405 KLADANJ KLADANJ 26. 06. 1993. KLADANJ

1410 ALISPAHIĆ IBRO MEHMEDALIJA 2107965122628 MAGLAJ MAGLAJ 12. 07. 1995. MAGLAJ

1411 ALISPAHIĆ ISMET MELIHA 1301975127625 MAGLAJ MAGLAJ 12. 07. 1995. MAGLAJ

1412 ALISPAHIĆ HAMDIJA MIRSAD 1004978183122 SREBRENICA SREBRENICA 28. 09. 1993. LUKAVAC

1413 ALISPAHIĆ HAMDIJA MIRZET 1004978183130 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC

1414 ALISPAHIĆ REFIK MUHAREM 0610961190013 ZENICA ZENICA 13. 06. 1992. ZENICA

1415 ALISPAHIĆ OMER MUJO 0201965183235 SREBRENICA SREBRENICA 08. 05. 1994. TUZLA

1416 ALISPAHIĆ AHMET MUSTAFA 1111946191590 BUSOVAČA BUSOVAČA 28. 10. 1994. BUSOVAČA

1417 ALISPAHIĆ MURAT MUSTAFA 1405950173975 VAREŠ VAREŠ 17. 07. 1995. VAREŠ

1418 ALISPAHIĆ HAJRUDIN NAMIR 3004969191284 BUGOJNO BUGOJNO 10. 06. 1992. BUGOJNO

1419 ALISPAHIĆ RASIM NEDŽAD 0501974183209 SREBRENICA SREBRENICA 27. 07. 1993. TUZLA

1420 ALISPAHIĆ IBRO NEZIR 0409948171770 KAKANJ ILIJAŠ 07. 11. 1994. ILIJAŠ

1421 ALISPAHIĆ SAFET NIJAZ 2211958122622 MAGLAJ MAGLAJ 19. 08. 1993. MAGLAJ

1422 ALISPAHIĆ IBRO SAMIR 0201965173078 OLOVO OLOVO 15. 08. 1993. OLOVO

1423 ALISPAHIĆ RAMIZ SAMIR 0104972173231 VIŠEGRAD GORAŽDE 19. 11. 1992. GORAŽDE

1424 ALISPAHIĆ FUAD SELVERZIN 1206969192188 KAKANJ KAKANJ 08. 08. 1992. KAKANJ

1425 ALISPAHIĆ ĆAMIL SENAID 0412969180703 BANOVIĆI BANOVIĆI 08. 06. 1992. BANOVIĆI

1426 ALISPAHIĆ ŠEMSO ŠEMSUDIN 2510958172171 VIŠEGRAD GORAŽDE 26. 10. 1992. GORAŽDE

1427 ALISPAHIĆ DŽEMAIL VAHIDIN 1806972173515 SARAJEVO STARI GRAD 20. 06. 1992. STARI GRAD

1428 ALIŠA AHMET REMZO 2103959102083 JAJCE JAJCE 17. 07. 1995. JAJCE

1429 ALIŠEHOVIĆ OSMAN MURAT 0107948131179 ČAJNIČE GORAŽDE 12. 07. 1995. GORAŽDE

1430 ALIŠEVIĆ VEHBIJA ALIJA 1702937183141 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

1431 ALIŠEVIĆ ALIJA FADIL 0301969183188 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

1432 ALIŠEVIĆ AVDO FAHRUDIN 0110972183148 SREBRENICA SREBRENICA 07. 10. 1993. TUZLA

1433 ALIŠEVIĆ AVDO VEHBIJA 1003939183143 SREBRENICA SREBRENICA 09. 10. 1993. TUZLA

1434 ALIŠIĆ HAKIB ADNAN 2806970160010 PRIJEDOR PRIJEDOR 24. 12. 1992. SANSKI MOST

1435 ALIŠIĆ MAHMUT FAHRUDIN 2111972160044 PRIJEDOR PRIJEDOR 11. 06. 1992. SANSKI MOST

1436 ALIŠIĆ IBRO JASMIN 2203960172170 SARAJEVO NOVI GRAD 11. 06. 1992. NOVI GRAD

1437 ALIVUK MUMIN ALMIR 2505971110009 BIHAĆ BIHAĆ 11. 06. 1992. BIHAĆ

1438 ALIVUK MAHMUT ASIM 1204962110027 BIHAĆ BIHAĆ 05. 11. 1995. BIHAĆ

1439 ALIVUK MUMIN EMIR 1009972110001 BIHAĆ BIHAĆ 11. 08. 1995. BIHAĆ

1440 ALIVUK HAMZA MEHMED 1005949110007 BIHAĆ BIHAĆ 30. 06. 1992. BIHAĆ

54


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

1441 ALIVUK RAMO MURAT 0203952110002 BIHAĆ BIHAĆ 31. 03. 1993. BIHAĆ

1442 ALIVUK MEHMED NEDŽAD 1108974110031 BIHAĆ BIHAĆ 12. 06. 1992. BIHAĆ

1443 ALIVUK DEDO RAMIZ 1410972110024 BIHAĆ BIHAĆ 11. 06. 1992. BIHAĆ

1444 ALIVUK IBRAHIM RAMIZ 2611969110012 BIHAĆ BIHAĆ 12. 07. 1995. BIHAĆ

1445 ALIVUK MUMIN SAMIR 2408969110004 BIHAĆ BIHAĆ 23. 08. 1992. BIHAĆ

1446 ALIVUKOVIĆ ISMET IZET 0809956181376 BRATUNAC BRATUNAC 17. 01. 1994. TUZLA

1447 ALJEVIĆ KEMAL DŽENAN 2703973173527 SARAJEVO STARI GRAD 18. 09. 1992. STARI GRAD

1448 ALJEVIĆ ŠAĆIR SAMED 0107970793916 PRIJEPOLJE NOVI GRAD 05. 06. 1992. NOVI GRAD

1449 ALJIČEVIĆ ZIKRIJA FIKRET 1507956173516 SARAJEVO STARI GRAD 15. 07. 1995. STARI GRAD

1450 ALJIČEVIĆ KADRIJA REFIK 0612956173510 PLJEVLJA STARI GRAD 12. 06. 1992. STARI GRAD

1451 ALJIĆ HAJRO ASIM 3011971183120 SREBRENICA SREBRENICA 14. 05. 1994. TUZLA

1452 ALJIĆ MURAT BAJRO 2907949120034 DOBOJ DOBOJ 12. 07. 1995. DOBOJ JUG

1453 ALJIĆ MEHMEDALIJA ELDŽEVID 0308974183581 UGLJEVIK TEOČAK 23. 04. 1993. TEOČAK

1454 ALJIĆ HAMDIJA FAHRUDIN 1406965133666 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1455 ALJIĆ SULEJMAN FAIK 1010956181940 GRADAČAC GRADAČAC 13. 07. 1995. GRADAČAC

1456 ALJIĆ RAMO HAJRO 1311944183123 SREBRENICA SREBRENICA 01. 11. 1993. TUZLA

1457 ALJIĆ HAMDIJA HAJRUDIN 0309963133643 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1458 ALJIĆ HAMDIJA HAMED 1903952133644 TUZLA TUZLA 05. 05. 1994. TUZLA

1459 ALJIĆ IBRAHIM HARIZ 1501970183143 SREBRENICA SREBRENICA 22. 08. 1994. TUZLA

1460 ALJIĆ SALIH HAZIM 2208953184238 ŽIVINICE ŽIVINICE 12. 07. 1995. ŽIVINICE

1461 ALJIĆ HUSEIN HAZIM 2504961122142 GRAČANICA GRAČANICA 12. 07. 1995. GRAČANICA

1462 ALJIĆ HAMED IBRAHIM 3004970133654 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1463 ALJIĆ HAJRO JUSUF 0205967183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1464 ALJIĆ ZILDŽIJA LATIF 2010959183131 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1465 ALJIĆ ZILDŽIJA MEVLID 3001957183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1466 ALJIĆ AHMO MUHAMED 0109953183139 SREBRENICA SREBRENICA 08. 09. 1993. TUZLA

1467 ALJIĆ SALIH NAZIF 2906956183126 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1468 ALJIĆ OMER NEDIM 1704973120027 DOBOJ DOBOJ ISTOK 12. 07. 1995. DOBOJ ISTOK

1469 ALJIĆ MUHAMED NEDŽAD 0801978183126 SREBRENICA SREBRENICA 13. 11. 1992. TUZLA

1470 ALJIĆ ŠABAN NERMIN 2001976181356 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1471 ALJIĆ ĆAMIL NIHAD 2105971122149 GRAČANICA GRAČANICA 12. 07. 1995. GRAČANICA

1472 ALJIĆ ISMET NIJAZ 0304963183134 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1473 ALJIĆ AHMO NURIJA 3004959183127 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1474 ALJIĆ IDRIZ OMER 1508966183168 SREBRENICA SREBRENICA 06. 12. 1992. TUZLA

1475 ALJIĆ HAJRO RAMO 2501974183141 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1476 ALJIĆ SULJO SABAHUDIN 0908970183126 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1477 ALJIĆ BEKTO SABRIJA 1911940183134 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1478 ALJIĆ JUNUZ SALKO 0101975183182 SREBRENICA SREBRENICA 27. 07. 1992. TUZLA

1479 ALJIĆ RASIM SULJO 1512950183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1480 ALJIĆ HUSEJN SUVAD 2810964183588 UGLJEVIK TEOČAK 20. 04. 1994. TEOČAK

55


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

1481 ALJIĆ RAMO ŠABAN 3006948181354 SREBRENICA SREBRENICA 28. 10. 1992. TUZLA

1482 ALJIĆ ALIJA ŠEFIK 0306941181947 GRADAČAC GRADAČAC 12. 07. 1995. GRADAČAC

1483 ALJIĆ AVDO ŠEMSO 0904952181943 GRADAČAC GRADAČAC 08. 01. 1993. GRADAČAC

1484 ALJIĆ SULJO ŠEVAL 1501974183164 SREBRENICA SREBRENICA 13. 09. 1994. TUZLA

1485 ALJIĆ NAZIF VAHID 1609963122169 GRAČANICA GRAČANICA 11. 07. 1995. GRAČANICA

1486 ALJIĆ MEHMEDALIJA VAHIDIN 2601971183587 UGLJEVIK TEOČAK 12. 07. 1995. TEOČAK

1487 ALJIĆ ABDULAH ZIJAD 2501971183124 SREBRENICA SREBRENICA 07. 12. 1992. TUZLA

1488 ALJIĆ JUNUZ ZILDŽIJA 0811936122165 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1489 ALJILJI ALIJA SAMIR 3103963173517 SARAJEVO STARI GRAD 12. 07. 1995. STARI GRAD

1490 ALJKANOVIĆ SAFET BAHRUDIN 1305975183156 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1491 ALJKANOVIĆ SAFET BAJRO 2801974183145 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1492 ALJKANOVIĆ SAFET BEHUDIN 2707977183131 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1493 ALJKANOVIĆ IBRAHIM DŽEMO 0107970183131 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1494 ALJKANOVIĆ HASO HASIB 1706951183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1495 ALJKANOVIĆ VEHBIJA IZAM 0301972183210 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1496 ALJKANOVIĆ SULJO IZET 0501960183141 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1497 ALJKANOVIĆ ŠERIF MALI 2801963183135 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1498 ALJKANOVIĆ IBRAHIM NIJAZIJA 2006968183139 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1499 ALJKANOVIĆ ŠERIF RIFET 0506959183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1500 ALJKANOVIĆ ŠERIF SAFET 2308955183136 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1501 ALJKANOVIĆ ALJO SALČIN 1810937183149 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1502 ALJKANOVIĆ OSMAN SEAD 0801963181364 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

1503 ALJKANOVIĆ ŠERIF SELIM 2402968183131 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1504 ALJKANOVIĆ HASIB ŠEVAL 1901970183133 SREBRENICA SREBRENICA 02. 07. 1995. TUZLA

1505 ALJKANOVIĆ ŠERIF VEHBIJA 3004949183129 SREBRENICA SREBRENICA 25. 03. 1993. TUZLA

1506 ALJOVIĆ ADEM AHMET 0301959172668 TRNOVO ILIDŽA 13. 07. 1993. ILIDŽA

1507 ALJOVIĆ VEJSIL AMIR 0210965151138 HADŽIĆI HADŽIĆI 12. 07. 1995. HADŽIĆI

1508 ALJUČAJ MURAT MUHAMED 1403959150002 MOSTAR MOSTAR 28. 05. 1992. MOSTAR

1509 ALJUKIĆ IBRAHIM HASIB 0501955183737 VLASENICA GRAČANICA 12. 07. 1995. GRAČANICA

1510 ALJUKIĆ ABDULAH KEMAL 0711946182676 LUKAVAC LUKAVAC 27. 08. 1992. LUKAVAC

1511 ALJUKIĆ BEĆO MEHMEDALIJA 1002963183743 VLASENICA VLASENICA 13. 05. 1992. BANOVIĆI

1512 ALJUKIĆ SULEJMAN MUJO 0103964183736 VLASENICA GRAČANICA 20. 03. 1994. GRAČANICA

1513 ALJUKIĆ IMŠIR NEDŽAD 1110969182227 KALESIJA KALESIJA 28. 07. 1993. KALESIJA

1514 ALJUKIĆ IBRAHIM RAMIZ 0804957183737 VLASENICA VLASENICA 14. 11. 1994. TUZLA

1515 ALJUKIĆ HALIM REMZIJA 0507968170012 SARAJEVO CENTAR 06. 02. 1994. CENTAR

1516 ALJUKIĆ AHMET SAFET 2501970182221 KALESIJA KALESIJA 03. 11. 1992. KALESIJA

1517 ALKIĆ MEHMED AMIR 0305974191771 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 20. 10. 1993. DONJI VAKUF

1518 ALKIĆ MURAT MUHAMED 0301966102748 K. VAROŠ K. VAROŠ 17. 05. 1992. KLJUČ

1519 ALKIĆ OSMO ZAKIR 1002950191771 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 14. 04. 1993. DONJI VAKUF

1520 ALOMEROVIC NURO ZUHDIJA 1211956172217 BIJELO POLJE NOVI GRAD 16. 05. 1992. NOVI GRAD

56


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

1521 ALOMEROVIĆ ALIJA MURAT 0104954172651 PRIJEPOLJE NOVO SARAJEVO 17. 05. 1992. NOVO SARAJEVO

1522 ALOMEROVIĆ ŠABAN RAMO 0505945181510 BRČKO BRČKO 23. 05. 1995. BRČKO

1523 ALOMEROVIĆ NUR ZAIM 0303963793920 PRIJEPOLJE NOVI GRAD 15. 08. 1992. NOVI GRAD

1524 AL-QAHTANI SAAD FAHAD 2802962193052 SAUDI.ARAB. TRAVNIK 21. 08. 1992. TRAVNIK

1525 ALTOKA SALKO SAKIB 2903955171303 HADŽIĆI HADŽIĆI 08. 02. 1994. HADŽIĆI

1526 ALTUMBABIĆ SALIH NEDŽAD 2303955180011 TUZLA TUZLA 20. 04. 1993. TUZLA

1527 ALUKIĆ MUHAREM EMIR 2003965162514 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 09. 11. 1992. BOS. KRUPA

1528 ALUKIĆ ADEM NEDŽAD 1809973160033 ZENICA ZENICA 19. 07. 1995. ZENICA

1529 AMBEŠKOVIĆ ŠEVKO ENVER 2510955173517 VLASENICA STARI GRAD 24. 02. 1994. STARI GRAD

1530 AMIDŽIĆ SAFET DENIS 3012974192208 KAKANJ KAKANJ 12. 06. 1992. KAKANJ

1531 AMIDŽIĆ MEHO SELVER 1403959192198 KAKANJ KONJIC 06. 02. 1993. KONJIC

1532 ANADOLAC MAHMUT ENES 2210959110028 BIHAĆ BIHAĆ 20. 09. 1992. BIHAĆ

1533 ANČIĆ DRAGO ŽELJKO 3003956172659 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 25. 10. 1993. NOVO SARAJEVO

1534 ANDELIĆ BEGO AVDO 1502942173414 n/p* n/p* 04. 08. 1992. VAREŠ

1535 ANDELIĆ HAMDO FIKRET 2501963184243 KALESIJA ŽIVINICE 09. 06. 1993. ŽIVINICE

1536 ANDELIJA HIMZO MEHMED 0509969171511 SARAJEVO ILIDŽA 03. 09. 1993. ILIDŽA

1537 ANDELIJA RAŠID ZULFO 0303963131537 FOČA ILIDŽA 25. 07. 1992. ILIDŽA

1538 ANDRAČIĆ TOMO STJEPAN 2603958173516 ZAGREB MOSTAR 17. 11. 1993. MOSTAR

1539 ANDRIČIĆ ANDRIJA IVICA 0710966102737 K. VAROŠ K. VAROŠ 12. 09. 1992. KLJUČ

1540 ANDRIĆ IVAN MILENKO 2705955184239 ŽIVINICE ŽIVINICE 19. 06. 1992. ŽIVINICE

1541 ANDRIĆ STJEPAN MILIJAN 0511956180028 TUZLA TUZLA 25. 07. 1992. TUZLA

1542 ANDRIĆ IVO TOMISLAV 0508965180013 TUZLA TUZLA 12. 01. 1993. TUZLA

1543 ANDRIĆIĆ ANDRIJA IVICA 0710966102737 K. VAROŠ TRAVNIK 21. 06. 1992. TRAVNIK

1544 ANĐELIĆ NIKOLA DUBRAVKO 2102961172688 SKOPLJE NOVO SARAJEVO 03. 02. 1994. NOVO SARAJEVO

1545 ANIĆ IVO JURO 1002968181951 GRADAČAC GRADAČAC 15. 05. 1992. GRADAČAC

1546 ANTIĆ BORIVOJE NEBOJŠA 0409958151964 KONJIC KONJIC 08. 02. 1994. KONJIC

1547 ANTONIĆ BOGDAN VELIBOR 0102964172185 SARAJEVO NOVI GRAD 27. 07. 1995. NOVI GRAD

1548 ANTULEVIĆ LAZAR DARKO 1911974172654 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 25. 12. 1992. NOVO SARAJEVO

1549 ARANAUTOVIĆ EMIN EDIN 1308974111061 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 21. 01. 1993. BOS. KRUPA

1550 ARAPOVIĆ REFIK EKREM 1708972162511 BOS. NOVI BIHAĆ 22. 01. 1993. BIHAĆ

1551 ARAPOVIĆ MEHMED EMIR 1509971191973 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 06. 07. 1992. GORNJI VAKUF

1552 ARAPOVIĆ HUSO HASAN 2302952191970 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 24. 07. 1993. GORNJI VAKUF

1553 ARAPOVIĆ SEJFO HUSEIN 2209967180010 TUZLA TUZLA 14. 07. 1992. TUZLA

1554 ARAPOVIĆ EDHEM OSMAN 0606967171927 KALINOVIK KALINOVIK 23. 01. 1993. TRNOVO

1555 ARAPOVIĆ HUSO SULJO 2406962130015 GORAŽDE GORAŽDE 04. 08. 1992. GORAŽDE

1556 ARAPOVIĆ LADISLAV ZORAN 0603967172665 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 05. 11. 1995. NOVO SARAJEVO

1557 ARBAK HALIL SANELA 0406972177195 SARAJEVO NOVI GRAD 26. 05. 1992. NOVI GRAD

1558 ARFADŽAN MUSTAFA NAZIF 1001940151848 JABLANICA JABLANICA 31. 12. 1992. JABLANICA

1559 ARIFAGIĆ ARIF HAMDIJA 3103960160023 PRIJEDOR PRIJEDOR 03. 06. 1992. SANSKI MOST

1560 ARIFAGIĆ ŠAHBEG HAMDIJA 2608940122622 MAGLAJ MAGLAJ 01. 10. 1992. MAGLAJ

57


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

1561 ARIFAGIĆ AVDO MUHAREM 1708953160028 PRIJEDOR PRIJEDOR 28. 09. 1992. SANSKI MOST

1562 ARIFAGIĆ IBRAHIM MURIS 2206956122621 MAGLAJ MAGLAJ 24. 09. 1995. MAGLAJ

1563 ARIFAGIĆ PAŠAGA MUSTAFA 2708936122630 MAGLAJ MAGLAJ 17. 11. 1992. MAGLAJ

1564 ARIFAGIĆ MEHMED RAMIZ 2507949122624 MAGLAJ MAGLAJ 26. 05. 1992. MAGLAJ

1565 ARIFAGIĆ ASIM SENAD 0806954122624 SARAJEVO MAGLAJ 25. 05. 1992. MAGLAJ

1566 ARIFAGIĆ MUSTAFA SENAD 1805971160014 PRIJEDOR PRIJEDOR 09. 09. 1992. SANSKI MOST

1567 ARIFAGIĆ MUSTAFA ZIJAD 2706972160048 PRIJEDOR PRIJEDOR 04. 07. 1993. SANSKI MOST

1568 ARIFHODŽIĆ MUNIR NEZAFETA 1505948177208 ĐAKOVICA NOVI GRAD 26. 11. 1992. CENTAR

1569 ARIFHODŽIĆ DŽEVAD SEMIR 2208961172656 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 05. 08. 1995. NOVO SARAJEVO

1570 ARIFHODŽIĆ IBRO ZULFO 1503963183742 VLASENICA VLASENICA 19. 12. 1992. TUZLA

1571 ARIFI FAZLIJA ADEM 1305943110009 PREŠEVO BIHAĆ 12. 07. 1995. BIHAĆ

1572 ARIFOVIĆ HASAN HAJRUDIN 0310964183898 ZVORNIK SAPNA 19. 04. 1995. SAPNA

1573 ARIFOVIĆ REĐO HUSEIN 1606972181357 BRATUNAC BRATUNAC 16. 06. 1993. TUZLA

1574 ARIFOVIĆ BAHRIJA LUTVO 2910958183929 ZVORNIK SAPNA 12. 02. 1994. SAPNA

1575 ARIFOVIĆ IZET MEDŽID 2611964784538 SJENICA ILIDŽA 11. 05. 1992. ILIDŽA

1576 ARIFOVIĆ SELMO NAZIF 2808952181364 BRATUNAC MOSTAR 08. 02. 1993. MOSTAR

1577 ARIFOVIĆ HUSEIN REDŽO 0805951181364 BRATUNAC BRATUNAC 06. 04. 1995. TUZLA

1578 ARIFOVIĆ HUSEJN SAFET 1703967183894 ZVORNIK SAPNA 03. 06. 1995. SAPNA

1579 ARIFOVIĆ ISLAM SENAID 1410954173515 SARAJEVO STARI GRAD 31. 07. 1993. STARI GRAD

1580 ARIFOVIĆ AHMET SUAD 3009973181554 BRČKO BRČKO 19. 05. 1992. BRČKO

1581 ARNAUT REDŽO ALIJA 1008945151964 KONJIC KONJIC 26. 06. 1993. KONJIC

1582 ARNAUT NEZIR ASIM 1903963130000 GORAŽDE GORAŽDE 30. 09. 1992. GORAŽDE

1583 ARNAUT NEZIR EMGIJAD 2204946191591 BUSOVAČA BUSOVAČA 01. 07. 1992. BUSOVAČA

1584 ARNAUT MEHMED HAMDIJA 2611967183896 n/p* ZVORNIK 29. 09. 1992. SAPNA

1585 ARNAUT RAMO HILMO 1604934183904 ZVORNIK ZVORNIK 05. 12. 1993. SAPNA

1586 ARNAUT OSMAN MEHMED 1008966183890 ZVORNIK ZVORNIK 25. 09. 1995. SAPNA

1587 ARNAUT AVDO MEVLUDIN 2207964190039 ZENICA ZENICA 07. 09. 1992. ZENICA

1588 ARNAUT AHMET MUHAMED 3103961180044 TUZLA TUZLA 31. 12. 2000. TUZLA

1589 ARNAUT BEGO MUNIB 2009972183916 ZVORNIK ZVORNIK 20. 06. 1993. SAPNA

1590 ARNAUT MUJO MUNIB 2009951183783 VLASENICA NOVI GRAD 31. 12. 2000. NOVI GRAD

1591 ARNAUT TAHIR NAZIF 0109955151838 JABLANICA JABLANICA 05. 06. 1992. JABLANICA

1592 ARNAUT HAMZA NEDŽAD 1002967172177 SARAJEVO NOVI GRAD 17. 04. 1993. NOVI GRAD

1593 ARNAUT DŽEMIL SEMIR 1907972190011 ZENICA ZENICA 07. 03. 1994. ZENICA

1594 ARNAUT HASAN SEMIR 2304973190039 ZENICA ZENICA 20. 02. 1993. ZENICA

1595 ARNAUT ZUHDIJA SENAID 1203964190013 ZENICA ZENICA 11. 12. 1992. ZENICA

1596 ARNAUT RAMO SULEJMAN 0610964183743 VLASENICA VLASENICA 02. 07. 1995. TUZLA

1597 ARNAUT HAJDAR SUVAD 2204962190032 ZENICA ZENICA 16. 09. 1992. ZENICA

1598 ARNAUT PAŠO ŠABO 3008970152018 KONJIC KONJIC 23. 09. 1992. KONJIC

1599 ARNAUT RAMO ZAIM 2704967183738 VLASENICA VLASENICA 09. 10. 1992. TUZLA

1600 ARNAUTOVIĆ ŠABAN ABDULAH 3007960181501 LOPARE ČELIĆ 17. 09. 1995. ČELIĆ

58


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

1601 ARNAUTOVIĆ ASIM ADEM 0101970173235 ŽEPA ŽEPA 24. 07. 1993. VAREŠ

1602 ARNAUTOVIĆ HASIB ADEM 3007955181943 GRADAČAC GRADAČAC 07. 06. 1992. GRADAČAC

1603 ARNAUTOVIĆ SADIK ASIMA 2011952105050 BANJALUKA ZENICA 11. 08. 1992. SANSKI MOST

1604 ARNAUTOVIĆ MESUD EMIR 2406974173518 SARAJEVO STARI GRAD 27. 07. 1995. STARI GRAD

1605 ARNAUTOVIĆ MUHAMED ENES 1504944180003 TUZLA TUZLA 07. 11. 1994. TUZLA

1606 ARNAUTOVIĆ HADŽO ERMIR 0802966193610 VITEZ VITEZ 29. 06. 1994. VITEZ

1607 ARNAUTOVIĆ MUHAMED ESAD 1809969190025 ZENICA ZENICA 01. 09. 1993. ZENICA

1608 ARNAUTOVIĆ IBRAHIM FIKRET 0205956111960 ZENICA ZENICA 01. 10. 1994. ZENICA

1609 ARNAUTOVIĆ DŽULEJMAN HASAN 0804942172011 KISELJAK KISELJAK 12. 05. 1994. KISELJAK

1610 ARNAUTOVIĆ HUSEIN ISMET 1801974111078 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 20. 09. 1995. BOS. KRUPA

1611 ARNAUTOVIĆ HAJRO JUNUZ 0304960171135 MAGLAJ BREZA 16. 02. 1994. BREZA

1612 ARNAUTOVIĆ M. MEHMEDALIJA 1601971182498 LOPARE ČELIĆ 12. 07. 1995. ČELIĆ

1613 ARNAUTOVIĆ HUSEIN MEHO 1002970112479 CAZIN CAZIN 09. 11. 1993. CAZIN

1614 ARNAUTOVIĆ MARINKO MEVLUDIN 0103959180079 BRATUNAC BRATUNAC 18. 07. 1994. TUZLA

1615 ARNAUTOVIĆ ĐULAGA MUHAMED 0509957171788 ILIJAŠ ILIJAŠ 29. 01. 1994. ILIJAŠ

1616 ARNAUTOVIĆ OMER MUHAMED 1804960180718 BANOVIĆI BANOVIĆI 16. 09. 1992. BANOVIĆI

1617 ARNAUTOVIĆ ISMET MUSTAFA 1906964123619 TESLIĆ ZENICA 07. 01. 1993. ZENICA

1618 ARNAUTOVIĆ ISMET MUSTAFA 0906972130019 GORAŽDE GORAŽDE 25. 11. 1993. GORAŽDE

1619 ARNAUTOVIĆ ASIM NUSRET 0103963173249 ŽEPA ŽEPA 19. 11. 1992. VAREŠ

1620 ARNAUTOVIĆ OSMAN SAKIB 2108952170018 ILIJAŠ ILIJAŠ 08. 10. 1993. ILIJAŠ

1621 ARNAUTOVIĆ MUJO SALIH 0508941122624 MAGLAJ MAGLAJ 31. 12. 2000. MAGLAJ

1622 ARNAUTOVIĆ ESAD SAMIR 0509965193618 VITEZ VITEZ 22. 09. 1992. VITEZ

1623 ARNAUTOVIĆ HAMDO SAMIR 0904963170005 SARAJEVO ILIDŽA 31. 12. 2000. ILIDŽA

1624 ARNAUTOVIĆ RAMIZ SEMEDIN 2512973133649 VIŠEGRAD GORAŽDE 22. 09. 1992. GORAŽDE

1625 ARNAUTOVIĆ MUHAREM SMAJIL 0309960191979 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 22. 01. 1993. GORNJI VAKUF

1626 ARNAUTOVIĆ IBRAHIM ŠERIF 0403951111942 BOS. PETROVAC BOS. PETROVAC 11. 06. 1993. BOS. PETROVAC

1627 ARNAUTOVIĆ RASIM TAIB 1003965173539 FOČA STARI GRAD 10. 10. 1995. STARI GRAD

1628 ARNAUTOVIĆ ASIM ZAIM 0305958172171 ROGATICA NOVI GRAD 25. 03. 1993. NOVI GRAD

1629 ARPINO GIOVANI MIMI 1701959172651 SARAJEVO NOVI GRAD 15. 06. 1992. NOVI GRAD

1630 ARSLAN HAMDIJA FARUK 1608957171127 HADŽIĆI HADŽIĆI 13. 05. 1994. BUSOVAČA

1631 ARSLANOVIĆ HASAN SINAN 1011965184266 ŽIVINICE ŽIVINICE 17. 12. 1994. ŽIVINICE

1632 ARTUKOVIĆ OMER ADEM 0907964124111 TEŠANJ TEŠANJ 25. 01. 1993. TEŠANJ

1633 ARTUKOVIĆ MEHE AHMET 0803964190009 ZENICA TEŠANJ 23. 04. 1994. TEŠANJ

1634 ARTUKOVIĆ ADEM ESAD 2202973124136 TEŠANJ TEŠANJ 14. 06. 1993. TEŠANJ

1635 ARTUKOVIĆ OMER FIKRET 1309957124113 TEŠANJ TEŠANJ 07. 11. 1995. TEŠANJ

1636 ARUKOVIĆ OSMAN FADIL 1703975173237 ROGATICA ROGATICA 05. 08. 1995. VAREŠ

1637 ARUKOVIĆ OSMAN SEUDIN 2607971173237 ROGATICA ROGATICA 05. 08. 1995. VAREŠ

1638 ARUKOVIĆ OSMAN ŠEMSUDIN 0905967173234 ROGATICA NOVI GRAD 04. 08. 1995. NOVI GRAD

1639 ARZIĆ HASIB HALID 0811971110021 BIHAĆ BIHAĆ 15. 09. 1992. BIHAĆ

1640 ASANI REDŽO NEDŽAD 0501963173538 SARAJEVO STARI GRAD 09. 09. 1992. STARI GRAD

59


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

1641 ASANOVSKI USEIN ENES 1104961110002 BIHAĆ BIHAĆ 15. 11. 1992. BIHAĆ

1642 ASOTIĆ KURTAN FAHRUDIN 2808970171503 SARAJEVO ILIDŽA 15. 06. 1992. ILIDŽA

1643 AŠANI ISHAK VEDUD 0909967 PRIŠTINA TRAVNIK 28. 12. 1992. TRAVNIK

1644 AŠČERIĆ HAMID AMIR 0807973190033 ZENICA ZENICA 22. 06. 1994. ZENICA

1645 AŠČERIĆ IBRAHIM ESAD 2807954174148 PRIBOJ VISOKO 11. 02. 1993. VISOKO

1646 AŠČERIĆ OMER NEDŽAD 1809971190018 ZENICA ZENICA 29. 09. 1995. ZENICA

1647 AŠČIĆ IBRAHIM ENVER 2209945173517 SARAJEVO STARI GRAD 03. 08. 1992. STARI GRAD

1648 AŠČIĆ FEHIM IBRAHIM 2805964182219 KALESIJA KALESIJA 22. 08. 1992. KALESIJA

1649 AŠČIĆ IBRAHIM MUSTAFA 2901948173519 SARAJEVO STARI GRAD 08. 04. 1992. STARI GRAD

1650 AŠČIĆ MEHMED RAMIZ 1803961181975 GRADAČAC GRADAČAC 26. 08. 1995. GRADAČAC

1651 AŠČIĆ MUSTAFA REFIK 2607969182237 TUZLA KALESIJA 10. 09. 1992. KALESIJA

1652 AŠĆERIĆ HAJRO ESAD 1302977174368 SARAJEVO VOGOŠĆA 23. 10. 1993. VOGOŠĆA

1653 AŠĆERIĆ HAMID HAJRUDIN 1210957171514 PRIBOJ ILIDŽA 24. 08. 1992. ILIDŽA

1654 AŠĆERIĆ AVDO MIRHET 2812950190029 ZENICA ZENICA 15. 06. 1993. ZENICA

1655 AŠKAR MUJO HIMZO 0911964153151 NEVESINJE MOSTAR 16. 06. 1992. MOSTAR

1656 AŠKAR SALKO ZULFO 1503970153158 NEVESINJE MOSTAR 07. 07. 1993. MOSTAR

1657 AŠKRABA DŽEMIL EDIN 3103966150062 MOSTAR MOSTAR 13. 07. 1993. MOSTAR

1658 AŠKRABA MEHO SABIT 0802956150034 MOSTAR MOSTAR 11. 05. 1993. MOSTAR

1659 ATAJIĆ REDŽEP ELVIR 1605975111078 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 15. 01. 1994. BOS. KRUPA

1660 ATAJIĆ HUSEIN FIKRET 0402970111051 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 24. 12. 1994. BOS. KRUPA

1661 ATAJIĆ HASAN HASIB 1801976111059 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 29. 05. 1995. BOS. KRUPA

1662 ATAJIĆ ABDIJA HUSEIN 0806973111064 BUŽIM BUŽIM 27. 11. 1993. BUŽIM

1663 ATAJIĆ OMER MUHAMED 0311956181556 BOS. KRUPA BRČKO 04. 06. 1992. BRČKO

1664 ATAJIĆ OMER ŠERIF 0302962181518 BRČKO BRČKO 03. 07. 1992. BRČKO

1665 ATANOVIĆ BEKTO BAJRO 0202971181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC

1666 ATANOVIĆ IBRO FEHIM 2509946183897 ZVORNIK ZVORNIK 07. 03. 1993. SAPNA

1667 ATANOVIĆ BEGO HASAN 1301953183912 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

1668 ATANOVIĆ MUJO IBRAHIM 1807966183998 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

1669 ATANOVIĆ MUJO RAMIZ 1702962183903 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

1670 ATANOVIĆ MUJO SEDIN 2210972183999 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

1671 ATIĆ ABDULAH AVDO 2610947183125 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

1672 ATIĆ SULEJMAN ĐULAGA 2607955182501 LOPARE ČELIĆ 09. 10. 1992. ČELIĆ

1673 ATIĆ ATAN EKREM 1805961183148 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1674 ATIĆ EDHEM EKREM 1203963183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1675 ATIĆ ABDURAHMAN FEHIM 0106947183128 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

1676 ATIĆ IDRIZ HAŠIM 1504963183125 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. ILIJAŠ

1677 ATIĆ IBRO IBRAHIM 1501942183138 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

1678 ATIĆ SAFET IBRO 2505975183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1679 ATIĆ MUJO IDRIZ 0202969183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1680 ATIĆ ŠABAN MEHMED 0103963183155 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

60


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

1681 ATIĆ MUJO MEHO 2503965183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1682 ATIĆ OSMAN MIRSAD 2504967183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1683 ATIĆ HAŠIM NEZIR 1101964183125 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

1684 ATIĆ SENAHID SEAD 2412972181351 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

1685 ATIĆ ŠAHMAN SENAD 1906975183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1686 ATIĆ IBRAHIM SEVLEDIN 1004975183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1687 ATIĆ ABDURAHMAN SULJO 0202946183123 SREBRENICA SREBRENICA 10. 01. 1994. TUZLA

1688 ATIĆ ATAN ŠAHMAN 0607950183138 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

1689 ATLAGIĆ AHMO MUHAMED 3107972182214 KALESIJA KALESIJA 26. 07. 1992. KALESIJA

1690 ATLIĆ MEHMED ABDULAH 1705941183902 ZVORNIK ZVORNIK 10. 06. 1992. SAPNA

1691 ATLIĆ MEHMED ALIJA 0306938183890 ZVORNIK ZVORNIK 10. 06. 1992. SAPNA

1692 ATLIĆ ABDUSELAM FERHAD 0510972180007 TUZLA TUZLA 23. 07. 1993. TUZLA

1693 ATLIĆ MEHMED HASAN 1808952183908 ZVORNIK ZVORNIK 10. 06. 1992. SAPNA

1694 ATLIĆ OSMAN MUHAMED 0904947180033 TUZLA TUZLA 01. 05. 1995. TUZLA

1695 ATLIĆ MUSTAFA SEHAD 1806974183909 ZVORNIK ZVORNIK 10. 06. 1992. SAPNA

1696 AVDAGIĆ MEHO DAMIR 0507975183138 SREBRENICA SREBRENICA 06. 06. 1992. TUZLA

1697 AVDAGIĆ MUSTAFA DJENAD 3107961191262 BUGOJNO BUGOJNO 15. 09. 1995. BUGOJNO

1698 AVDAGIĆ AHMED ESAD 2310974171771 ILIJAŠ ILIJAŠ 18. 11. 1993. ILIJAŠ

1699 AVDAGIĆ HUSEIN FIKRET 2111970111054 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 15. 07. 1994. BOS. KRUPA

1700 AVDAGIĆ SULJO IBRAHIM 2801950183748 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1701 AVDAGIĆ HASAN IBRAHIM 0207962122144 GRAČANICA GRAČANICA 06. 06. 1993. GRAČANICA

1702 AVDAGIĆ MUHAMED MIRSAD 0809960174147 VISOKO VISOKO 16. 06. 1995. VISOKO

1703 AVDAGIĆ ALIJAGA MUSTAFA 0405932111055 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 11. 09. 1992. BOS. KRUPA

1704 AVDAGIĆ SULEJMAN NAŠID 0604974174149 VISOKO VISOKO 15. 07. 1995. VISOKO

1705 AVDAGIĆ MUSTAFA NEDŽAD 2011958191285 BUGOJNO BUGOJNO 27. 09. 1993. BUGOJNO

1706 AVDAGIĆ ALIJA RAHMAN 0805955171770 ILIJAŠ VOGOŠĆA 21. 10. 1993. ILIJAŠ

1707 AVDAGIĆ IBRAHIM SEAD 0410966173045 OLOVO OLOVO 22. 11. 1993. OLOVO

1708 AVDAGIĆ SULJO SMAJIL 2409948183733 VLASENICA VLASENICA 17. 02. 1993. LUKAVAC

1709 AVDAGIĆ SULJO ZUHDIJA 0605947183744 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC

1710 AVDAKOVIĆ JUSUF MUHAREM 2705966120003 DOBOJ DOBOJ ISTOK 23. 06. 1993. DOBOJ ISTOK

1711 AVDANOVIĆ ŠAHBAZ ŠAHIZ 2303971180706 OLOVO BANOVIĆI 18. 09. 1992. BANOVIĆI

1712 AVDIBAŠIĆ DŽEMIL HAJRUDIN 0806965184257 ŽIVINICE ŽIVINICE 17. 01. 1993. n/p*

1713 AVDIBAŠIĆ FERID HARIZ 1206966182246 KALESIJA KALESIJA 11. 12. 1993. KALESIJA

1714 AVDIBAŠIĆ OSMAN IDRIZ 2403969184251 ŽIVINICE ŽIVINICE 28. 01. 1995. ŽIVINICE

1715 AVDIBAŠIĆ FETIJA NEDŽAD 2205970181529 TUZLA BRČKO 09. 10. 1992. BRČKO

1716 AVDIBAŠIŠ AVDIJA HAMDIJA 2508959172685 OLOVO OLOVO 16. 12. 1993. CENTAR

1717 AVDIBEGOVIĆ HADŽO AHMO 2808970173407 SOKOLAC SOKOLAC 23. 07. 1995. KAKANJ

1718 AVDIBEGOVIĆ OMER ĐULEJMAN 2705937171774 ILIJAŠ VOGOŠĆA 09. 06. 1992. ILIJAŠ

1719 AVDIBEGOVIĆ OMER ELVEDIN 1702975171785 ILIJAŠ ILIJAŠ 10. 06. 1992. ILIJAŠ

1720 AVDIBEGOVIĆ DERVIŠ HALIL 1109955174351 VIŠEGRAD VOGOŠĆA 01. 07. 1995. VOGOŠĆA

61


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

1721 AVDIBEGOVIĆ HALIL IBRAHIM 2802957170028 SARAJEVO CENTAR 31. 12. 2000. CENTAR

1722 AVDIBEGOVIĆ AVDO MIRSAD 3107961171776 ILIJAŠ ILIJAŠ 01. 07. 1992. ILIJAŠ

1723 AVDIBEGOVIĆ ATIF MUSTAFA 1209945173408 SOKOLAC STARI GRAD 16. 08. 1995. STARI GRAD

1724 AVDIBEGOVIĆ IBRAHIM OMER 3012952171770 ILIJAŠ ILIJAŠ 10. 06. 1992. ILIJAŠ

1725 AVDIBEGOVIĆ RAMO RAMIZ 0109960173521 SOKOLAC NOVI GRAD 21. 10. 1992. NOVI GRAD

1726 AVDIBEGOVIĆ SALKO SENAHID 0906950182392 KLADANJ KLADANJ 09. 07. 1992. KLADANJ

1727 AVDIBEGOVIĆ ĐULEJMAN ZEHRID 0201966171788 ILIJAŠ ILIJAŠ 09. 06. 1992. ILIJAŠ

1728 AVDIČAUŠEVIĆ AZEM MIDHAT 2107958183905 ZVORNIK ZVORNIK 19. 12. 1992. SAPNA

1729 AVDIČEVIĆ FADIL ADIL 0201962183587 UGLJEVIK TEOČAK 14. 06. 1992. TEOČAK

1730 AVDIČEVIĆ MEVLUDIN ADMIR 2307973181527 BRČKO BRČKO 13. 05. 1993. BRČKO

1731 AVDIČEVIĆ FADIL AMIR 0101969183596 UGLJEVIK TEOČAK 31. 08. 1992. TEOČAK

1732 AVDIČEVIĆ AHMET MUSTAFA 0303942183588 UGLJEVIK TEOČAK 03. 02. 1993. TEOČAK

1733 AVDIČEVIĆ OMER ZENUN 2003960183599 UGLJEVIK TEOČAK 23. 06. 1992. TEOČAK

1734 AVDIĆ ALIJA ABDULAH 1010945183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1735 AVDIĆ MURADIF ABDULAH 012O696518907 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA

1736 AVDIĆ HUSEIN ABDULKADIR 0809956182690 n/p* n/p* 12. 07. 1995. LUKAVAC

1737 AVDIĆ NURIJA ABDURAHMAN 1006931183895 ZVORNIK ZVORNIK 12. 09. 1992. SAPNA

1738 AVDIĆ ABID ADEM 1207937150013 NEVESINJE MOSTAR 01. 07. 1993. MOSTAR

1739 AVDIĆ RAMO ADEM 3110952181948 GRADAČAC GRADAČAC 25. 07. 1994. GRADAČAC

1740 AVDIĆ REĐO ADEM 1005945181376 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

1741 AVDIĆ ATIF ADMIR 0211974181941 GRADAČAC GRADAČAC 01. 07. 1992. GRADAČAC

1742 AVDIĆ FEHIM ADMIR 2802975120038 DOBOJ DOBOJ 23. 07. 1995. DOBOJ ISTOK

1743 AVDIĆ ENVER ADNAN 0304971173512 SARAJEVO STARI GRAD 28. 03. 1994. STARI GRAD

1744 AVDIĆ HAJDAR AGAN 1006946183913 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1745 AVDIĆ ŠEVKO AHMEDIN 0309959183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1746 AVDIĆ MAHMUT AHMET 1612963160010 PRIJEDOR PRIJEDOR 16. 09. 1993. SANSKI MOST

1747 AVDIĆ REUF AHMET 0108969183140 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1748 AVDIĆ HUREM AHMO 1501938183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

1749 AVDIĆ RAHMAN AKIF 0208960184254 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1750 AVDIĆ MAŠO ALIJA 1501956183130 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1751 AVDIĆ NURIJA ALIJA 2107955183734 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1752 AVDIĆ AVDO ALIJA xxyy960 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1753 AVDIĆ AVDO ALMIR 0709974171502 SARAJEVO ILIDŽA 04. 08. 1992. ILIDŽA

1754 AVDIĆ FEHIM ALMIR 0201972120001 DOBOJ DOBOJ 23. 07. 1995. DOBOJ ISTOK

1755 AVDIĆ OMER ALMIR 2702977183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1756 AVDIĆ SMAJO ALMIR 2405975102401 KLJUČ KLJUČ 14. 03. 1993. KLJUČ

1757 AVDIĆ MURAT AMIR 1003973183756 VLASENICA VLASENICA 14. 03. 1993. LUKAVAC

1758 AVDIĆ MUSTAFA ANEL 1704973120019 DOBOJ DOBOJ 20. 12. 1993. DOBOJ ISTOK

1759 AVDIĆ MUJO ARIF 1408943183891 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1760 AVDIĆ DEDO ASIM 2505928102388 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

62


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

1761 AVDIĆ RAHMAN ASIM 0403971183745 VLASENICA VLASENICA 10. 12. 1994. TUZLA

1762 AVDIĆ ĐULAGA ATIF 2906967180706 BANOVIĆI NOVO SARAJEVO 01. 03. 1995. NOVO SARAJEVO

1763 AVDIĆ MEHO AVDIJA 0604954100033 BILEĆA BANJALUKA 24. 08. 1993. MOSTAR

1764 AVDIĆ RAMO AVDIJA 2911951130028 GORAŽDE GORAŽDE 04. 04. 1994. GORAŽDE

1765 AVDIĆ MAŠO AVDO 1311943183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1766 AVDIĆ RAGIB AVDO 2904977183751 VLASENICA VLASENICA 14. 11. 1994. TUZLA

1767 AVDIĆ ABDURAHMAN AVDULAH 0710951183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1768 AVDIĆ MUJO AVDULAH 1904972183121 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA

1769 AVDIĆ ŠABAN AVDULAH 1306927181369 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA

1770 AVDIĆ NURIJA AVDURAHMAN 0701960183744 VLASENICA VLASENICA 03. 07. 1992. TUZLA

1771 AVDIĆ IDRIZ AZEM 0410965183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1772 AVDIĆ MEMIŠ AZEM 1901954183131 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1773 AVDIĆ KADRIJA BAJAZIT 0501976183141 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1774 AVDIĆ IBRAHIM BEGAN 1411959183582 UGLJEVIK TEOČAK 04. 09. 1992. TEOČAK

1775 AVDIĆ HILMO BEHADIL 2507967171446 HAN PIJESAK NOVO SARAJEVO 27. 07. 1995. NOVO SARAJEVO

1776 AVDIĆ BEKRIJA BERZAD 1010965183581 UGLJEVIK TEOČAK 19. 07. 1992. TEOČAK

1777 AVDIĆ SELIM BESIM 0601958191778 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 29. 10. 1993. DONJI VAKUF

1778 AVDIĆ MUJO ĆAZIM 2505955183926 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1779 AVDIĆ DAŠAN DAUT 0501951183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1780 AVDIĆ MUHAMED DERVIŠ 2210972183913 ZVORNIK ZVORNIK 01. 07. 1993. SAPNA

1781 AVDIĆ ALIJA DULAN 1308965183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1782 AVDIĆ REŠID DURSUM 0108962102404 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

1783 AVDIĆ SADIK DZEVAD 0404956172180 SARAJEVO NOVI GRAD 16. 11. 1993. NOVI GRAD

1784 AVDIĆ HAKIJA DŽEMAL 0704970181943 SREBRENIK GRADAČAC 19. 07. 1992. GRADAČAC

1785 AVDIĆ NURIJA DŽEMAL 0209969183737 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1786 AVDIĆ ABDULAH DŽEMAL 0605961183927 ZVORNIK ZVORNIK 10. 01. 1993. SAPNA

1787 AVDIĆ SALKO EDAH 1811975171517 SARAJEVO ILIDŽA 28. 08. 1995. ILIDŽA

1788 AVDIĆ ABDULAH EDHEM 0905972183310 SREBRENIK SREBRENIK 18. 12. 1992. SREBRENIK

1789 AVDIĆ HAJRUDIN EDIN 0810970190033 ZENICA ZENICA 02. 05. 1994. ZENICA

1790 AVDIĆ SULEJMAN EDIN 0805971171438 HAN PIJESAK HAN PIJESAK 01. 09. 1992. VAREŠ

1791 AVDIĆ OSMAN EKREM 0408943170028 SARAJEVO CENTAR 03. 01. 1993. CENTAR

1792 AVDIĆ ALIJA ELVIR 1908972102410 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

1793 AVDIĆ HAJRUDIN ELVIR 2309974171528 BREMEN NJEM. ILIDŽA 16. 06. 1995. ILIDŽA

1794 AVDIĆ RAMIZ ELVIS 0602973102389 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

1795 AVDIĆ DERVIŠ EMIR 2510961102397 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

1796 AVDIĆ MUJO EMIR 1601962102759 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 06. 1992. KLJUČ

1797 AVDIĆ JUSUF EMSUD 0702953102387 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

1798 AVDIĆ SALIH ENES 1005968120064 DOBOJ DOBOJ JUG 29. 11. 1993. DOBOJ JUG

1799 AVDIĆ RAMIZ ENES 1309953102395 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

1800 AVDIĆ OSMAN ENES 1011966120008 DOBOJ GRAČANICA 30. 07. 1993. GRAČANICA

63


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

1801 AVDIĆ HALIL ENVER 0406971183132 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1802 AVDIĆ HALID ESAD 2004966183147 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1803 AVDIĆ NEDŽIB ESAD 0205969450225 SKOPLJE MOSTAR 10. 03. 1994. MOSTAR

1804 AVDIĆ HAŠID FADIL 0207963183732 BRATUNAC KLADANJ 12. 07. 1995. KLADANJ

1805 AVDIĆ SEJDALIJA FADIL 0404973181967 GRADAČAC GRADAČAC 09. 01. 1994. GRADAČAC

1806 AVDIĆ MAHMUT FAHRO 1704974180708 BRATUNAC BRATUNAC 10. 03. 1993. BANOVIĆI

1807 AVDIĆ JUSUF FAHRUDIN 1501972122656 MAGLAJ MAGLAJ 19. 11. 1992. MAGLAJ

1808 AVDIĆ MEHMED FAHRUDIN 2801970183159 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1809 AVDIĆ MUSTAFA FAZLIJA 0604957183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1810 AVDIĆ FERID FEHIM 0411954180018 TUZLA TUZLA 21. 08. 1992. TUZLA

1811 AVDIĆ HAMED FEHRET 3001965102407 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

1812 AVDIĆ SALIH FUAD 0701974163304 SANSKI MOST SANSKI MOST 10. 10. 1995. SANSKI MOST

1813 AVDIĆ ABID FUAD 1006961102393 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

1814 AVDIĆ LATIF FUAD 0611965120008 DOBOJ DOBOJ 27. 04. 1993. DOBOJ ISTOK

1815 AVDIĆ RAGIB FUAD 3003973181351 BRATUNAC BRATUNAC 17. 07. 1995. LUKAVAC

1816 AVDIĆ REUF FUAD 0206974183126 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

1817 AVDIĆ FERIZ HABIR 0502955102423 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

1818 AVDIĆ ALIJA HAJRO 2311960183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1819 AVDIĆ AVDO HAJRO 1208937183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1820 AVDIĆ ALIJA HAJRUDIN 2207970183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1821 AVDIĆ DAUT HAJRUDIN 2608976183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1822 AVDIĆ HAJRO HAJRUDIN 1504969183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1823 AVDIĆ HAMDIJA HAJRUDIN 1708959102380 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

1824 AVDIĆ HAŠID HAJRUDIN 1503954183748 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI

1825 AVDIĆ IDRIZ HAJRUDIN 2605961183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1826 AVDIĆ ŠEVKO HAJRUDIN 2010967183132 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1827 AVDIĆ HUSEJN HAKIJA 0209937183123 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1828 AVDIĆ MUSTAFA HAKIJA 1006939183894 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA

1829 AVDIĆ SAFET HALČO 1604949183897 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA

1830 AVDIĆ SEFER HALID 1205970183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1831 AVDIĆ HAMED HAMDIJA 1206965181378 BRATUNAC BRATUNAC 20. 09. 1994. TUZLA

1832 AVDIĆ RAMIZ HAMDIJA 1607971183123 SREBRENICA SREBRENICA 15. 07. 1992. TUZLA

1833 AVDIĆ SADO HAMDIJA 1801975183137 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1834 AVDIĆ JUNUZ HAMED 2007951183131 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1835 AVDIĆ MUSTAFA HAMED 0501949793418 VIŠEGRAD NOVI GRAD 28. 07. 1995. NOVI GRAD

1836 AVDIĆ HAŠIM HAMED 1512967130014 GORAŽDE GORAŽDE 30. 03. 1994. GORAŽDE

1837 AVDIĆ IBRO HAMZALIJA 0503965182243 KALESIJA KALESIJA 03. 02. 1994. KALESIJA

1838 AVDIĆ DERVIŠ HAMZO 0309971102382 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

1839 AVDIĆ IDRIZ HASAN 0809968183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1840 AVDIĆ ALIJA HASAN 1503941183897 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

64


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

1841 AVDIĆ NURIJA HASIB 1501969183245 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1842 AVDIĆ ALIJA HASIB 0708962183924 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1843 AVDIĆ HASAN HASIB 1507953183758 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

1844 AVDIĆ IBRAHIM HASO 1903960183898 ZVORNIK ZVORNIK 27. 11. 1993. SAPNA

1845 AVDIĆ HAJRO HAZIM 0105972183152 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1846 AVDIĆ BEHMAN HIKMET 2305963190002 ZENICA ZENICA 15. 10. 1995. ZENICA

1847 AVDIĆ FEHIM HIMAN 0201971194281 ŽEPČE ŽEPČE 08. 07. 1993. ŽEPČE

1848 AVDIĆ HUSEIN HIMZO 0206941183120 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1849 AVDIĆ ALIJA HRUSTAN 1508946183897 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1850 AVDIĆ HAJDAR HRUSTAN 1210949183902 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1851 AVDIĆ HASAN HUSEIN 1006939183185 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1852 AVDIĆ SEJDIN HUSEJIN 0509934183894 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1853 AVDIĆ NURIF HUSO 2710972183924 ZVORNIK ZVORNIK 01. 08. 1993. SAPNA

1854 AVDIĆ FEJZO IBRAHIM 2305942183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1855 AVDIĆ HAMED IBRAHIM 1002958102395 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

1856 AVDIĆ OSMAN IBRAHIM 1702935183756 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

1857 AVDIĆ JUSUF IBRAN 1102970183737 VLASENICA VLASENICA 06. 07. 1993. TUZLA

1858 AVDIĆ IBRAHIM IBRAN 1607954183764 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

1859 AVDIĆ ADEM IBRO 1708959181353 BRATUNAC BRATUNAC 24. 12. 1992. ŽIVINICE

1860 AVDIĆ AVDO IBRO 1504938183904 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA

1861 AVDIĆ ZAJKO IDRIZ 1107935181359 BRATUNAC BRATUNAC 13. 07. 1995. ŽIVINICE

1862 AVDIĆ HALIL ISMET 1008977180184 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA

1863 AVDIĆ TAHIR ISMET 2810959102391 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

1864 AVDIĆ ZAHIR ISMET 0501943181356 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA

1865 AVDIĆ AHMET ISMET 2805941181355 BRATUNAC BRATUNAC 21. 01. 1993. SREBRENIK

1866 AVDIĆ ASIM JUSUF 2904967173278 VIŠEGRAD NOVO SARAJEVO 03. 10. 1992. NOVO SARAJEVO

1867 AVDIĆ MUHAMED KADIR 1806958183737 VLASENICA VLASENICA 06. 03. 1993. ŽIVINICE

1868 AVDIĆ NEZIR KADIR 1212962183140 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1869 AVDIĆ ALIJA KADRIJA 3003954183122 TUZLA TUZLA 18. 03. 1992. TUZLA

1870 AVDIĆ ADEM KASIM 0307960120033 DOBOJ DOBOJ JUG 10. 08. 1993. DOBOJ JUG

1871 AVDIĆ ISMET KEMAL 0405971181370 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

1872 AVDIĆ AHMET MAHMUT 0202949181350 BRATUNAC BRATUNAC 06. 08. 1992. BANOVIĆI

1873 AVDIĆ HUREM MAHO 2906952183156 SREBRENICA SREBRENICA 25. 10. 1992. TUZLA

1874 AVDIĆ HASAN MEHAN 2508961183120 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1875 AVDIĆ AHMET MEHMED 1202938181352 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. LUKAVAC

1876 AVDIĆ HUSEIN MEHMED 1904943183120 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1877 AVDIĆ MUHAMED MEHMED 2002975183580 UGLJEVIK TEOČAK 22. 03. 1993. TEOČAK

1878 AVDIĆ MUHAMED MEHMED 1902952183734 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1879 AVDIĆ OMER MEHMED 0112966183155 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1880 AVDIĆ ŠEMSO MEHMED 2109954181366 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

65


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

1881 AVDIĆ LATIF MEHMED 0105961173244 ROGATICA VOGOŠĆA 03. 05. 1992. VOGOŠĆA

1882 AVDIĆ AHMO MEHMEDALIJA 2012959183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1883 AVDIĆ NEZIR MEHMEDALIJA 1411939183748 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1884 AVDIĆ AHMO MEHO 2701947181357 BRATUNAC BRATUNAC 10. 05. 1992. BANOVIĆI

1885 AVDIĆ HASIB MEHO 0909953171420 HAN PIJESAK NOVI GRAD 06. 06. 1992. NOVI GRAD

1886 AVDIĆ HILMO MERHUDIN 2011967172226 PRIBOJ NOVI GRAD 09. 06. 1993. NOVI GRAD

1887 AVDIĆ AHMET MIDHAT 1504959151484 GACKO MOSTAR 04. 07. 1992. MOSTAR

1888 AVDIĆ NEZIR MIRALEM 2708967182397 KLADANJ KLADANJ 08. 11. 1994. KLADANJ

1889 AVDIĆ ŠEFKO MIRALEM 1211956102736 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 06. 1992. KLJUČ

1890 AVDIĆ JUSUF MIRALEM 0411964183309 SREBRENIK SREBRENIK 08. 02. 1993. SREBRENIK

1891 AVDIĆ FERIZ MIRHAD 0903968190008 ZENICA ZENICA 05. 07. 1993. ZENICA

1892 AVDIĆ AHMET MIRSAD 2703970120007 DOBOJ DOBOJ 19. 04. 1993. DOBOJ ISTOK

1893 AVDIĆ DŽEMAL MIRSAD 2406970183136 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1894 AVDIĆ JUSUF MIRSAD 0310967183732 VLASENICA VLASENICA 13. 10. 1992. TUZLA

1895 AVDIĆ MUJO MIRSAD 2603969183122 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1896 AVDIĆ ŠAHIN MIRZET 2209976183731 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1897 AVDIĆ MEHMED MIRZET 0501976181386 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

1898 AVDIĆ ĆAŠIF MUHAMED 1003970193858 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 09. 06. 1993. ZAVIDOVIĆI

1899 AVDIĆ HAMED MUHAMED 0805974182678 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1900 AVDIĆ MUJO MUHAMED 1001971181974 GRADAČAC GRADAČAC 23. 08. 1992. GRADAČAC

1901 AVDIĆ ZEJNIL MUHAMED 0704956183739 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1902 AVDIĆ MURADIF MUHAMED 2407965183906 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1903 AVDIĆ HASIB MUHAMED 2805972181523 BRČKO BRČKO 31. 07. 1992. BRČKO

1904 AVDIĆ RAMIZ MUHAMED 2306967183309 SREBRENIK SREBRENIK 20. 07. 1994. SREBRENIK

1905 AVDIĆ HAMID MUHAREM 1203950102383 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

1906 AVDIĆ ALIJA MUJO 2510944183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1907 AVDIĆ DURMO MUJO 2011975180866 TUZLA TUZLA 20. 03. 1995. TUZLA

1908 AVDIĆ HUSO MUJO 0206959183748 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC

1909 AVDIĆ MEHMED MUJO 2505966180015 TUZLA TUZLA 27. 08. 1992. TUZLA

1910 AVDIĆ RAMO MUJO 0309966183137 SREBRENICA SREBRENICA 16. 07. 1995. TUZLA

1911 AVDIĆ SELIM MUJO 1401971183746 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1912 AVDIĆ MUJO MUNIB 0803968183732 VLASENICA VLASENICA 26. 05. 1992. TUZLA

1913 AVDIĆ MURADIF MURIZ 0305967183895 ZVORNIK ZVORNIK 16. 06. 1993. SAPNA

1914 AVDIĆ DŽAFER MUSTAFA 1002973120006 DOBOJ DOBOJ 20. 09. 1993. DOBOJ ISTOK

1915 AVDIĆ MEHMED MUSTAFA 1502956120003 DOBOJ DOBOJ ISTOK 21. 08. 1994. DOBOJ ISTOK

1916 AVDIĆ MUŠAN MUSTAFA 0201970181380 BRATUNAC BRATUNAC 07. 01. 1993. TUZLA

1917 AVDIĆ SELIM MUSTAFA 0101970183796 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

1918 AVDIĆ ZEJR NAIM 2010961193616 VITEZ VITEZ 12. 06. 1992. VITEZ

1919 AVDIĆ RAMO NAZIF 1509954183908 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

1920 AVDIĆ ALIJA NEDŽAD 2505969180040 TUZLA TUZLA 05. 07. 1992. TUZLA

66


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

1921 AVDIĆ MEHO NEDŽIB 2605949183145 SREBRENICA SREBRENICA 12. 08. 1992. TUZLA

1922 AVDIĆ HALČO NEFAIL 2506960183898 ZVORNIK ZVORNIK 30. 05. 1992. SAPNA

1923 AVDIĆ AŠIR NERMIN 1709971194274 ŽEPČE ŽEPČE 28. 07. 1993. ŽEPČE

1924 AVDIĆ MUJO NERMIN 2709965102732 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 07. 1992. KLJUČ

1925 AVDIĆ KADRIJA NESIB 1601977183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1926 AVDIĆ DŽEMAL NEVZET 2005965183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1927 AVDIĆ MEHMED NEZIR 0311961133640 VIŠEGRAD NOVO SARAJEVO 08. 12. 1992. NOVO SARAJEVO

1928 AVDIĆ FADIL NIHAD 0301964183597 UGLJEVIK TEOČAK 19. 07. 1992. TEOČAK

1929 AVDIĆ HALID NIHAD 2101974183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1930 AVDIĆ HAZIM NIHAD 0609962122153 GRAČANICA GRAČANICA 22. 10. 1992. GRAČANICA

1931 AVDIĆ HASAN NIJAZ 2007972180701 BANOVIĆI BANOVIĆI 05. 10. 1995. BANOVIĆI

1932 AVDIĆ OSMO NIJAZ 0406966102388 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

1933 AVDIĆ MEHO NIJAZ 0810971183952 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

1934 AVDIĆ HASAN NURIJA 0209944183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1935 AVDIĆ AGAN NURIJA 2610960183983 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1936 AVDIĆ ISMET NUSRET 0806958181358 SREBRENICA SREBRENICA 10. 05. 1992. BANOVIĆI

1937 AVDIĆ ISMET NUSRET 2502964182690 LUKAVAC LUKAVAC 29. 06. 1993. LUKAVAC

1938 AVDIĆ ISMET NUSRET 2803956181375 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1939 AVDIĆ NAZIF NUSRET 1011959173538 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 19. 10. 1992. VOGOŠĆA

1940 AVDIĆ RAMO OHRAN 2608949183942 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

1941 AVDIĆ IBRO OMER 3001953183134 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1942 AVDIĆ MEHO OMER 0407939183747 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1943 AVDIĆ MEMIŠ OMER 1012940183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1944 AVDIĆ SULEJMAN OMER 2508972181944 GRADAČAC GRADAČAC 27. 05. 1994. GRADAČAC

1945 AVDIĆ ADEM OMER 1209957182216 KALESIJA KALESIJA 03. 12. 1992. KALESIJA

1946 AVDIĆ VEHBIJA OSMAN 1003934181355 BRATUNAC BRATUNAC 09. 05. 1992. TUZLA

1947 AVDIĆ SAFET OSMAN 0207957183933 ZVORNIK ZVORNIK 25. 05. 1992. SAPNA

1948 AVDIĆ ZAJKO OSMAN 1303952181358 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

1949 AVDIĆ HASIB RAGIB 1001952181351 BRATUNAC BRATUNAC 20. 11. 1992. TUZLA

1950 AVDIĆ JUSUF RAGIB 1104951183745 BRATUNAC BRATUNAC 17. 10. 1995. ŽIVINICE

1951 AVDIĆ REDŽO RAGIB 2403936181362 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. CENTAR

1952 AVDIĆ FEJZO RAHMAN 0102944183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1953 AVDIĆ AVDO RAMIZ 1107947183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1954 AVDIĆ ŠEMSO RAMIZ 0103974183920 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA

1955 AVDIĆ DŽEMAL RAMIZ 1511971182219 KALESIJA KALESIJA 16. 11. 1994. KALESIJA

1956 AVDIĆ AVDO RAMO 1305939183123 SREBRENICA SREBRENICA 15. 05. 1992. TUZLA

1957 AVDIĆ HASAN RAMO 0306950183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1958 AVDIĆ JUNUZ RAMO 0404957183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1959 AVDIĆ MAŠO RAMO 0106953183121 SREBRENICA SREBRENICA 26. 04. 1993. TUZLA

1960 AVDIĆ SAFET RAMO 1904958102380 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

67


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

1961 AVDIĆ DŽEMAL REFIK 0101977183147 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

1962 AVDIĆ HAMID REFIK 2008964102390 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

1963 AVDIĆ NEZIR REMZIJA 2312952172653 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 06. 12. 1993. NOVO SARAJEVO

1964 AVDIĆ JUNUZ REŠID 1611968183128 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

1965 AVDIĆ IZE REŠID 2807973181538 BRČKO BRČKO 30. 05. 1993. BRČKO

1966 AVDIĆ ŠABAN RIFAT 0506958183896 ZVORNIK ZVORNIK 01. 08. 1993. SAPNA

1967 AVDIĆ RAMO RIJAZ 0406978183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1968 AVDIĆ ABDULAH RIZAH 2803970183305 SREBRENIK SREBRENIK 06. 12. 1992. SREBRENIK

1969 AVDIĆ BEGO SABIR 0502952150016 BILEĆA MOSTAR 18. 06. 1992. MOSTAR

1970 AVDIĆ MALĆO SADIK 0707966183140 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1971 AVDIĆ OSMAN SADIK 1205955181357 BRATUNAC BRATUNAC 09. 05. 1992. TUZLA

1972 AVDIĆ RAGIB SADIK 3010967181354 BRATUNAC BRATUNAC 10. 11. 1992. TUZLA

1973 AVDIĆ SULJO SADIK 0108975183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1974 AVDIĆ SALKO SADIK 1912974183911 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

1975 AVDIĆ SELMO SADIK 0411948183890 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

1976 AVDIĆ NAZIF SADO 1002953183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1977 AVDIĆ HALIL SAFET 2701974183140 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

1978 AVDIĆ ARIF SAFET 0801953171301 HADŽIĆI HADŽIĆI 21. 06. 1992. HADŽIĆI

1979 AVDIĆ MUJČIN SAFET 0101932183960 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA

1980 AVDIĆ DAUT SAID 2905974183129 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

1981 AVDIĆ ŠABAN SALČIN 1206937183144 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. HADŽIĆI

1982 AVDIĆ HAMED SALIH 2007948183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1983 AVDIĆ IBRAHIM SALIH 2903968183904 ZVORNIK ZVORNIK 15. 11. 1992. SAPNA

1984 AVDIĆ SELIM SALIM 1501947183748 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC

1985 AVDIĆ HALID SALKO 1304946150021 MOSTAR MOSTAR 16. 11. 1993. MOSTAR

1986 AVDIĆ SULJO SALKO 1802971183139 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1987 AVDIĆ ŠABAN SALKO 1001953183900 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1988 AVDIĆ MUHAMED SALKO 2209972182226 KALESIJA KALESIJA 05. 05. 1992. KALESIJA

1989 AVDIĆ HALID SAMID 0411964183120 SREBRENICA SREBRENICA 10. 07. 1995. TUZLA

1990 AVDIĆ ĐEMALIJA SAMIR 1505967102758 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 06. 1992. KLJUČ

1991 AVDIĆ MEHO SAMIR 1801971194274 ŽEPČE ŽEPČE 24. 06. 1993. ŽEPČE

1992 AVDIĆ OMER SAMIR 1409974183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

1993 AVDIĆ MUJO SAMIR 0302974174355 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 09. 06. 1992. VOGOŠĆA

1994 AVDIĆ ESAD SEAD 2606966181357 BRATUNAC SREBRENICA 12. 07. 1995. VOGOŠĆA

1995 AVDIĆ KASIM SEAD 2505963171511 SARAJEVO TUZLA 30. 07. 1993. TUZLA

1996 AVDIĆ SMAJO SEAD 2302970102411 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

1997 AVDIĆ DŽEMAL SEAD 2809954183336 SREBRENIK SREBRENIK 05. 10. 1995. SREBRENIK

1998 AVDIĆ BEKRIJA SEJAD 0602973183583 UGLJEVIK TEOČAK 07. 04. 1995. TEOČAK

1999 AVDIĆ MUSTAFA SEJAD 0201963183149 SREBRENICA SREBRENICA 13. 03. 1993. TUZLA

2000 AVDIĆ RAHMAN SELIM 0612957183730 VLASENICA VLASENICA 23. 12. 1992. TUZLA

68


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

2001 AVDIĆ SELMO SELIM 2407957181368 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI

2002 AVDIĆ ZAJKO SELIM 2101943183738 VLASENICA VLASENICA 03. 05. 1992. ZAVIDOVIĆI

2003 AVDIĆ JUSUF SELIM 1101947183758 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

2004 AVDIĆ OSMAN SELMO 2005936181359 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

2005 AVDIĆ RAMIZ SEMIR 0206971193821 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 27. 02. 1994. ZAVIDOVIĆI

2006 AVDIĆ SALIH SEMIZ 1001955194276 ŽEPČE ŽEPČE 20. 07. 1993. ŽEPČE

2007 AVDIĆ ISLAM SENAD 2108965102380 KLJUČ Ključ 10. 07. 1992. KLJUČ

2008 AVDIĆ SALIH SENAD 2308959180026 TUZLA TUZLA 10. 05. 1992. TUZLA

2009 AVDIĆ SEFER SENAD 2003973183148 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2010 AVDIĆ SULJO SENAD 2203977183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2011 AVDIĆ HUSEIN SENAHID 1509976181364 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI

2012 AVDIĆ DAUT SMAIL 0303949183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2013 AVDIĆ MALĆO SMAIL 2705960183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2014 AVDIĆ NAZIF SMAIL 2506950181514 BRČKO BRČKO 18. 07. 1993. BRČKO

2015 AVDIĆ CRNKO SMAJIL 2308949102388 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

2016 AVDIĆ ŠERIF SMAJIL 0711946102389 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

2017 AVDIĆ BEGO SULEJMAN 0909962120022 DOBOJ DOBOJ 21. 06. 1993. DOBOJ ISTOK

2018 AVDIĆ REFIK SULEJMEN 1608949122621 MAGLAJ MAGLAJ 25. 07. 1995. MAGLAJ

2019 AVDIĆ SMAJO SULJO 1007942183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2020 AVDIĆ RIFET SULJO 2403949183909 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA

2021 AVDIĆ OSMAN SUVAD 1002962171423 ŽEPA ŽEPA 02. 08. 1995. KAKANJ

2022 AVDIĆ ŠABAN ŠABAN 1805961122140 GRAČANICA GRAČANICA 16. 04. 1995. GRAČANICA

2023 AVDIĆ IBRAHIM ŠABAN 1508936183139 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2024 AVDIĆ MUJO ŠABAN 0101921183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2025 AVDIĆ AVDO ŠABAN 2801960183916 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

2026 AVDIĆ HUSO ŠAĆIR 0112951183752 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2027 AVDIĆ ŠABAN ŠAHIN 0305935183737 VLASENICA VLASENICA 13. 03. 1993. SREBRENIK

2028 AVDIĆ SAFET ŠEFIK 1009965183923 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA

2029 AVDIĆ SMAJO ŠEHAD 2506960183124 SREBRENICA SREBRENICA 16. 04. 1993. TUZLA

2030 AVDIĆ HAKIJA ŠEMSO 0402952181352 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

2031 AVDIĆ HASAN ŠEMSO 1511964183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2032 AVDIĆ ADEM ŠEVKO 2005958183738 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2033 AVDIĆ HASAN ŠEVKO 1101961171444 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2034 AVDIĆ ŠANIN ŠHMAN 1409960183737 VLASENICA VLASENICA 06. 02. 1993. SREBRENIK

2035 AVDIĆ MUHO TAHIR 1610938102380 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

2036 AVDIĆ ZUHDO TEUFIK 0711963183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2037 AVDIĆ HIMZO VAHID 3010972183128 SREBRENICA SREBRENICA 08. 04. 1993. TUZLA

2038 AVDIĆ MEHMED VAHID 1106976183734 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2039 AVDIĆ HAKIJA VASIF 1404970183903 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA

2040 AVDIĆ EMIN VEHID 1003970163339 SANSKI MOST SANSKI MOST 01. 11. 1994. SANSKI MOST

69


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

2041 AVDIĆ EMIN VEHID 2108963163307 SANSKI MOST SANSKI MOST 17. 09. 1992. SANSKI MOST

2042 AVDIĆ NAIL VELID 0201966163300 SANSKI MOST SANSKI MOST 11. 11. 1995. SANSKI MOST

2043 AVDIĆ IBRAHIM VELID 0801962183754 VLASENICA VLASENICA 06. 03. 1993. TUZLA

2044 AVDIĆ IBRAHIM ZAIM 1807971183319 SREBRENIK SREBRENIK 12. 07. 1992. SREBRENIK

2045 AVDIĆ OSMAN ZAIM 0105977181352 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

2046 AVDIĆ SALKO ZEJNIL 0101925183734 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2047 AVDIĆ ISMET ZEKERIJAH 2102973183898 ZVORNIK ZVORNIK 08. 10. 1992. SAPNA

2048 AVDIĆ ĆAMIL ZIJAD 1404969181360 BRATUNAC BRATUNAC 13. 07. 1995. ŽIVINICE

2049 AVDIĆ HAJRO ZIJAD 1806970102742 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 10. 1992. KLJUČ

2050 AVDIĆ SALKO ZIJAD 0411965171509 BILEĆA ILIDŽA 21. 11. 1995. ILIDŽA

2051 AVDIĆ EMIN ZIJAD 1903961193072 TRAVNIK TRAVNIK 27. 05. 1994. TRAVNIK

2052 AVDIĆ AHMET ZIKRET 0309973193822 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 26. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI

2053 AVDIĆ IBRO ZUHDIJA 2104969183908 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA

2054 AVDIJA SABRI NEDŽAD 2809973100069 BANJALUKA BANJALUKA 06. 04. 1995. SANSKI MOST

2055 AVDIJA LATIF SUAD 0409972122144 GRAČANICA GRAČANICA 14. 08. 1992. GRAČANICA

2056 AVDOVIĆ IZET ALEN 1808957172177 PLJEVLJA NOVI GRAD 24. 01. 1994. NOVI GRAD

2057 AVDOVIĆ IZET AVDO 0509963172176 PLJEVLJA NOVI GRAD 05. 05. 1992. NOVI GRAD

2058 AVDOVIĆ EFEZ MUZAFER 0405973171569 NOVI PAZAR NOVI GRAD 01. 09. 1992. NOVI GRAD

2059 AVDOVIĆ TAHIR RAŠID 0906949793418 PRIBOJ NOVO SARAJEVO 01. 03. 1993. NOVO SARAJEVO

2060 AVDUKIĆ AHMED AHMED 0502945171125 BREZA BREZA 31. 08. 1994. BREZA

2061 AVDUKIĆ UZEIR BAHRUDIN 0912953171138 BREZA BREZA 05. 09. 1995. BREZA

2062 AVDUKIĆ ALIJA ČAMIL 1603935171776 ILIJAŠ ILIJAŠ 05. 06. 1992. ILIJAŠ

2063 AVDUKIĆ ĆAMIL DŽEMILA 2308952176120 BREZA BREZA 21. 10. 1992. BREZA

2064 AVDUKIĆ ĆAMIL IZET 2501963171796 ILIJAŠ ILIJAŠ 05. 06. 1992. ILIJAŠ

2065 AVDUKIĆ SALEM JASMIN 3008968171773 ILIJAŠ ILIJAŠ 19. 07. 1992. ILIJAŠ

2066 AVDUKIĆ SALIH RASIM 0609957171782 ILIJAŠ ILIJAŠ 03. 06. 1993. ILIJAŠ

2067 AVDUKIĆ ŠEFKIJA SENAD 2009970171120 BREZA BREZA 02. 10. 1992. BREZA

2068 AVDULJI AVDO SALIH 2811972123329 DOBOJ DOBOJ 11. 09. 1992. GRADAČAC

2069 AVDURAHMANOVIĆ FERID JAKUB 2408947183121 SREBRENICA SREBRENICA 01. 05. 1992. TUZLA

2070 AVIBEGOVIĆ MUJO ALIJA 0701944151964 KONJIC KONJIC 21. 07. 1992. KONJIC

2071 AZAREVIĆ RAMIZ MIRSAD 0106967191593 TRAVNIK BUSOVAČA 27. 01. 1993. BUSOVAČA

2072 AZINOVIĆ ANDRIJA ANTO 1106944172668 KONJIC NOVI GRAD 07. 06. 1993. NOVI GRAD

2073 AZINOVIĆ IVICA ANTONIO 1711970172685 SARAJEVO CENTAR 20. 04. 1993. NOVO SARAJEVO

2074 AZINOVIĆ NIKOLA MIRKO 0307931172695 KONJIC NOVI GRAD 08. 03. 1993. NOVI GRAD

2075 AZIRI ISMET ALMIR 2010968173513 SARAJEVO STARI GRAD 09. 12. 1992. STARI GRAD

2076 AZIRI ZAHIR AZIR 2407947173510 KAČIKOLJ STARI GRAD 08. 06. 1992. STARI GRAD

2077 AZIRI KURTIŠ DŽAFER 2802959180047 TUZLA TUZLA 13. 01. 1995. TUZLA

2078 AZIZOVIĆ SULEJMEN DŽEMAL 2111958173230 ROGATICA GORAŽDE 28. 05. 1993. GORAŽDE

2079 BABAČA FEJZULAH VELID 1206970163310 SANSKI MOST SANSKI MOST 16. 07. 1992. SANSKI MOST

2080 BABAČIĆ BAJRAM HAMZA 2510962270013 IVANGRAD NOVI GRAD 19. 08. 1993. NOVI GRAD

70


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

2081 BABAČIĆ OSMAN MESUD 1504966270014 IVANGRAD NOVI GRAD 19. 08. 1992. NOVI GRAD

2082 BABAIĆ ABDURAHMAN ABID 2501973181358 BRATUNAC BRATUNAC 01. 01. 1994. SREBRENIK

2083 BABAJIĆ RAMO DŽEVAD 2603969181359 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

2084 BABAJIĆ IBRAHIM DŽEVAD 0707975181505 BRČKO BRČKO 28. 04. 1995. BRČKO

2085 BABAJIĆ MEHO MEHMED 2704936181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

2086 BABAJIĆ DERVIŠ MERSUDIN 2701972122144 GRAČANICA GRAČANICA 10. 09. 1995. GRAČANICA

2087 BABAJIĆ HAZIM NURAGA 2506962122149 GRAČANICA LUKAVAC 05. 08. 1994. LUKAVAC

2088 BABALIJA MUJO HASIB 1511956131535 FOČA ZENICA 17. 08. 1992. ZENICA

2089 BABALUK MEHMED HAJRUDIN 2801971172002 KISELJAK KISELJAK 08. 07. 1993. KISELJAK

2090 BABALUK UZEIR SALKO 0403948174143 KISELJAK VISOKO 11. 01. 1995. VISOKO

2091 BABANOVIĆ RAMO ĐEMIL 2805952193614 VITEZ VITEZ 08. 06. 1993. VITEZ

2092 BABEROVIĆ HABUB EMIR 0112968174153 VISOKO VISOKO 24. 08. 1992. VISOKO

2093 BABEROVIĆ ZILKO JUSUF 1401944171515 ILIDŽA KISELJAK 10. 06. 1992. KISELJAK

2094 BABIĆ RASIM ABDULAH 2607971122152 GRAČANICA GRAČANICA 20. 03. 1995. GRAČANICA

2095 BABIĆ ĐULBEG ALIJA 1205952183731 VLASENICA VLASENICA 24. 06. 1992. ŽIVINICE

2096 BABIĆ OSMAN AMIR 2604970172173 SARAJEVO NOVI GRAD 29. 09. 1992. NOVI GRAD

2097 BABIĆ BAJRAM ASIM 1404970112461 CAZIN CAZIN 18. 07. 1994. CAZIN

2098 BABIĆ BAJRO ASMIR 3006971110006 BIHAĆ BIHAĆ 15. 09. 1992. BIHAĆ

2099 BABIĆ NAZ BAKIR 2612949320009 ROGATICA KISELJAK 06. 06. 1992. KISELJAK

2100 BABIĆ HALIL ĆAMIL 2701948120009 DOBOJ DOBOJ ISTOK 18. 04. 1994. DOBOJ ISTOK

2101 BABIĆ IVAN DRAGAN 0703962172653 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 05. 10. 1993. NOVO SARAJEVO

2102 BABIĆ MUSTAFA DŽAFER 0501952174141 VISOKO VISOKO 11. 06. 1992. VISOKO

2103 BABIĆ MEHMED DŽEVAD 2107963171508 SARAJEVO ILIDŽA 03. 12. 1994. ILIDŽA

2104 BABIĆ HASIB EDIN 0312974112460 CAZIN CAZIN 02. 09. 1995. CAZIN

2105 BABIĆ FADIL ELVEDIN 2608972190026 ZENICA ZENICA 28. 05. 1995. ZENICA

2106 BABIĆ ALIJA ELVIS 2301974183746 VLASENICA VLASENICA 14. 06. 1995. ŽIVINICE

2107 BABIĆ OSMO FADIL 0209941180007 TUZLA TUZLA 25. 03. 1995. TUZLA

2108 BABIĆ OMER FIKRET 0610955182688 LUKAVAC LUKAVAC 26. 08. 1992. LUKAVAC

2109 BABIĆ ADEM HABIB 1706930183737 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

2110 BABIĆ MUSTAFA HAMDO 0502947174148 VISOKO VISOKO 15. 06. 1995. VISOKO

2111 BABIĆ HAMZA HASIB 1511956110007 BIHAĆ BIHAĆ 17. 09. 1992. BIHAĆ

2112 BABIĆ ZAHID HASIB 0301961173418 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

2113 BABIĆ HASOJLE HASOJLE 1505956112468 CAZIN CAZIN 01. 05. 1995. CAZIN

2114 BABIĆ HUSKO HAŠIM 1205942183768 VLASENICA VLASENICA 05. 11. 1992. TUZLA

2115 BABIĆ REDŽO IBRO 0205950183749 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2116 BABIĆ FEHIM ISMET 1102947170008 SOKOLAC VISOKO 19. 12. 1993. VISOKO

2117 BABIĆ JOZO IVAN 2404945800098 VAREŠ NOVO SARAJEVO 13. 07. 1992. NOVO SARAJEVO

2118 BABIĆ RASIM MEHMEDALIJA 1101956173407 SOKOLAC VISOKO 19. 12. 1993. VISOKO

2119 BABIĆ HAMZA MEHO 0801963110017 BIHAĆ BIHAĆ 03. 12. 1994. BIHAĆ

2120 BABIĆ MURADIF MENSUR 2510975183756 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

71


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

2121 BABIĆ ISMAT MIRNES 1407967174137 VISOKO VISOKO 22. 08. 1994. VISOKO

2122 BABIĆ HABIB MURADIF 3005955183730 VLASENICA VLASENICA 14. 07. 1995. LUKAVAC

2123 BABIĆ ŠABAN NUSRET 0706960120035 DOBOJ DOBOJ ISTOK 06. 12. 1993. DOBOJ ISTOK

2124 BABIĆ ATIF OMER 0103962120052 DOBOJ DOBOJ ISTOK 29. 03. 1995. DOBOJ ISTOK

2125 BABIĆ MUSTAFA REUF 1711969120019 DOBOJ DOBOJ ISTOK 24. 12. 1992. DOBOJ ISTOK

2126 BABIĆ DŽEMAL SABAHUDIN 0902959190023 ZENICA ZENICA 16. 06. 1995. ZENICA

2127 BABIĆ ALIJA SAFET 1910953173514 SARAJEVO STARI GRAD 15. 07. 1995. STARI GRAD

2128 BABIĆ ĐULBEG SAJBEG 2503948183764 VLASENICA VLASENICA 23. 02. 1993. TUZLA

2129 BABIĆ HUSEIN SALIH 2609966174147 VISOKO VISOKO 03. 03. 1993. VISOKO

2130 BABIĆ EMIN SALKO 0107950172184 SARAJEVO NOVI GRAD 03. 07. 1993. NOVI GRAD

2131 BABIĆ ENVER SAMIR 1207967170000 SARAJEVO CENTAR 05. 08. 1992. CENTAR

2132 BABIĆ OMER SEAD 3107966182687 TUZLA LUKAVAC 06. 08. 1992. LUKAVAC

2133 BABIĆ RAMO SEAD 2804970131530 SARAJEVO ILIDŽA 23. 05. 1995. ILIDŽA

2134 BABIĆ IBRO SEAD 0706960170024 FOČA CENTAR 08. 12. 1992. CENTAR

2135 BABIĆ OSMAN SELIM 0612959170008 GORAŽDE GORAŽDE 27. 06. 1992. GORAŽDE

2136 BABIĆ HABIB SENAID 0710969183738 VLASENICA VLASENICA 09. 07. 1993. SREBRENIK

2137 BABIĆ ZAHID SUAD 2607963173414 SOKOLAC OLOVO 11. 03. 1994. OLOVO

2138 BABIĆ ŠABO ŠABAN 2611957183731 VLASENICA VLASENICA 08. 03. 1993. LUKAVAC

2139 BABIĆ FADIL ŠEFIK 0607968190026 ZENICA ZENICA 21. 06. 1995. ZENICA

2140 BABIĆ MUJO VAHID 1101954173520 ILIJAŠ STARI GRAD 24. 09. 1992. STARI GRAD

2141 BABIĆ JOZO VINKO 2503943172179 FOJNICA NOVI GRAD 12. 12. 1992. NOVI GRAD

2142 BABOVIĆ SALIH ALIJA 0310958190009 ZENICA ZENICA 01. 10. 1992. ZENICA

2143 BABOVIĆ MEHMED EDMIR 1705970173517 SARAJEVO STARI GRAD 30. 05. 1993. STARI GRAD

2144 BABOVIĆ ILIJAS MEHMED 0105946173580 SARAJEVO STARI GRAD 28. 11. 1992. STARI GRAD

2145 BAČIĆ FEJZO AHMO 1502954151483 GACKO MOSTAR 18. 06. 1992. MOSTAR

2146 BAČIĆ DERVIŠ AMEL 1609971150007 MOSTAR MOSTAR 30. 10. 1993. MOSTAR

2147 BAČIĆ MUNIB ARIF 1403959151483 GACKO MOSTAR 20. 09. 1993. MOSTAR

2148 BAČIĆ FEHIM EDIN 2804968150013 MOSTAR MOSTAR 29. 07. 1993. MOSTAR

2149 BAČIĆ DŽAFER EJUB 2104957151482 GACKO MOSTAR 13. 08. 1992. MOSTAR

2150 BAČIĆ ETHEM ELVIR 1704975151485 GACKO MOSTAR 13. 08. 1992. MOSTAR

2151 BAČIĆ FEHIM EMIR 0907971150013 MOSTAR MOSTAR 29. 07. 1993. MOSTAR

2152 BAČIĆ DŽEMO ENVER 1205956151485 GACKO MOSTAR 13. 07. 1993. MOSTAR

2153 BAČIĆ DŽAFER ETHEM 1505951151456 GACKO MOSTAR 13. 08. 1992. MOSTAR

2154 BAČIĆ ETHEM HUSNIJA 0807973151496 GACKO MOSTAR 13. 08. 1992. MOSTAR

2155 BAČIĆ BEĆKO MEHMED 2307937151484 GACKO MOSTAR 18. 06. 1992. MOSTAR

2156 BAČIĆ ESAD MIRALEM 2201964151485 GACKO MOSTAR 18. 06. 1992. MOSTAR

2157 BAČIĆ HAMID MIRSAD 2507963151483 GACKO MOSTAR 18. 06. 1992. MOSTAR

2158 BAČIĆ ALIJA MUHAREM 1604949950042 GACKO MOSTAR 14. 08. 1993. MOSTAR

2159 BAČIĆ RAMIZ SAMIR 0307966151488 GACKO MOSTAR 11. 11. 1992. MOSTAR

2160 BAČIĆ SULEJMAN SMAJO 0708947151498 GACKO MOSTAR 13. 08. 1992. MOSTAR

72


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

2161 BAČIĆ SMAJO SULEJMAN 1509975150000 MOSTAR MOSTAR 13. 08. 1992. MOSTAR

2162 BAČIĆ ŠERIF ŠEFIK 0606957150018 GACKO MOSTAR 15. 07. 1992. MOSTAR

2163 BAČIĆ ISMET ŠEFKO 0307963151487 GACKO MOSTAR 01. 10. 1993. MOSTAR

2164 BAČIĆ ZEĆIR ŠERIF 0904923151482 GACKO MOSTAR 15. 07. 1992. MOSTAR

2165 BAČIĆ ALIJA ŠUĆRIJA 0208952151487 GACKO MOSTAR 18. 08. 1992. MOSTAR

2166 BAČIĆ SELMAN ŠUĆRIJA 1011960151483 GACKO MOSTAR 20. 09. 1993. MOSTAR

2167 BAČINOVIĆ EMIN ENES 2003962120039 DOBOJ DOBOJ 28. 09. 1992. DOBOJ ISTOK

2168 BAČINOVIĆ HASAN NUSRET 0502958120007 DOBOJ DOBOJ 28. 10. 1993. DOBOJ ISTOK

2169 BAČVIĆ TAĐUDIN ADMIR 2101969173512 SARAJEVO STARI GRAD 05. 07. 1993. STARI GRAD

2170 BAČVIĆ MEHMED MUJO 1610962102081 JAJCE JAJCE 25. 06. 1992. JAJCE

2171 BAĆIĆ FADIL ADMIR 1208966182699 LUKAVAC LUKAVAC 02. 10. 1992. LUKAVAC

2172 BADIĆ HASIB MIRSAD 2109964112451 CAZIN CAZIN 19. 11. 1994. CAZIN

2173 BADNJAR ISMAIL MUJO 1409969194286 ŽEPČE ŽEPČE 30. 06. 1993. ŽEPČE

2174 BADNJAR OSMAN SALIM 2604969194287 ŽEPČE ŽEPČE 14. 08. 1993. ŽEPČE

2175 BADNJEVIĆ SMAJO ALE 2410959111066 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 28. 12. 1994. BOS. KRUPA

2176 BADNJEVIĆ JUSO BAKIR 2411956111053 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 20. 03. 1994. BOS. KRUPA

2177 BADNJEVIĆ MEHMED EMIR 2404969111064 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 05. 12. 1995. BOS. KRUPA

2178 BADNJEVIĆ AVDO ENVER 2701952111057 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 27. 02. 1995. BOS. KRUPA

2179 BADNJEVIĆ ARIF MEHMED 1205961111050 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 27. 05. 1992. BOS. KRUPA

2180 BADNJEVIĆ SULEJMAN SALIH 2911953110016 BIHAĆ BIHAĆ 05. 07. 1994. BIHAĆ

2181 BADŽIĆ HASAN HUSETIN 1904967172189 SKOPLJE NOVI GRAD 17. 01. 1994. NOVI GRAD

2182 BADŽIĆ ZIKO MUSTAFA 1311958181557 BRČKO BRČKO 04. 05. 1992. BRČKO

2183 BAFTIJARI VEJSIL MINAS 0203961181508 BRČKO BRČKO 20. 05. 1993. BRČKO

2184 BAGARIĆ VICO BOŽO 0201941171538 TOMISLAVGRAD ILIDŽA 13. 09. 1992. ILIDŽA

2185 BAGORIĆ BOŽO ZDRAVKO 0604969171506 TOMISLAVGRAD ILIDŽA 13. 09. 1992. ILIDŽA

2186 BAHIĆ EMIN ADEM 1503951181965 GRADAČAC GRADAČAC 05. 04. 1994. GRADAČAC

2187 BAHIĆ VAHID ADNAN 1604973303232 VUKOVAR GRADAČAC 23. 07. 1992. GRADAČAC

2188 BAHIĆ IBRAHIM DENIS 1607965180007 TUZLA GRADAČAC 12. 07. 1993. GRADAČAC

2189 BAHIĆ MURAT HAJRUDIN 0301964181969 GRADAČAC GRADAČAC 22. 06. 1995. GRADAČAC

2190 BAHIĆ AHMET MEHMED 1001952110004 BRČKO BIHAĆ 06. 02. 1994. BIHAĆ

2191 BAHIĆ SELIM NERMIN 0811971181964 GRADAČAC GRADAČAC 08. 08. 1993. GRADAČAC

2192 BAHO AZIZ MIRALEM 2708972122149 GRAČANICA GRAČANICA 20. 03. 1995. GRAČANICA

2193 BAHTANOVIĆ ASIM HAMID 0402961172196 RUDO NOVI GRAD 04. 02. 1993. NOVI GRAD

2194 BAHTANOVIĆ HASAN SEJDO 1808961173249 ROGATICA NOVI GRAD 12. 06. 1993. NOVI GRAD

2195 BAHTIĆ SMAJL JASMIN 2910966124117 TEŠANJ TEŠANJ 26. 01. 1994. TEŠANJ

2196 BAHTIĆ RAMO ŠERIF 0905951124128 TEŠANJ TEŠANJ 24. 11. 1992. TEŠANJ

2197 BAHTIĆ GANO ZEHRUDIN 0308963124117 DOBOJ TEŠANJ 02. 12. 1992. TEŠANJ

2198 BAHTIJAR HUSO MUSTAFA 2109979152026 KONJIC KONJIC 11. 07. 1995. KONJIC

2199 BAHTIJARAGIĆ HALKO AHMET 2607952111948 BOS. PETROVAC BIHAĆ 30. 10. 1994. BIHAĆ

2200 BAHTO RAGIB RAMIZ 2402971173511 SARAJEVO STARI GRAD 02. 05. 1992. STARI GRAD

73


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

2201 BAHTO VELIJA VEHBIJA 1203963173239 ROGATICA ROGATICA 16. 06. 1992. CENTAR

2202 BAHTOVIĆ MEHMED FUAD 2609961173533 SARAJEVO STARI GRAD 10. 05. 1993. STARI GRAD

2203 BAHTOVIĆ MUHAREM SAMIR 0506966172186 SARAJEVO NOVI GRAD 03. 12. 1992. NOVI GRAD

2204 BAJBUTOVIĆ MUHAREM MALIĆ 1307937110008 BIHAĆ BIHAĆ 25. 09. 1992. BIHAĆ

2205 BAJČETIĆ RADOMIR NENAD 0511960180709 PRIŠTINA BIHAĆ 30. 11. 1994. BIHAĆ

2206 BAJGORIĆ HUSO ZELJKO 1802959150039 MOSTAR MOSTAR 08. 08. 1993. MOSTAR

2207 BAJIĆ ARIF AMER 0311976170003 SARAJEVO CENTAR 09. 10. 1995. CENTAR

2208 BAJIĆ HUSO ENVER 0507965173231 ROGATICA NOVO SARAJEVO 30. 07. 1995. NOVO SARAJEVO

2209 BAJIĆ ŠABAN ESAD 1508974151968 KONJIC KONJIC 29. 07. 1993. KONJIC

2210 BAJIĆ HRUSTAN FAHRUDIN 1011967182260 KALESIJA KALESIJA 19. 12. 1992. KALESIJA

2211 BAJIĆ AHMET HALIL 0505952151988 KONJIC KONJIC 01. 11. 1992. KONJIC

2212 BAJIĆ RAMIZ ISUDIN 1601972170027 SARAJEVO CENTAR 04. 08. 1992. CENTAR

2213 BAJIĆ MUJO MEVSUD 0505964130048 GORAŽDE GORAŽDE 01. 06. 1992. GORAŽDE

2214 BAJIĆ HALIL MIRSAD 1811959151999 KONJIC KONJIC 23. 06. 1992. KONJIC

2215 BAJIĆ BEĆIR MURADIF 2005956173239 ROGATICA GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE

2216 BAJIĆ ADEM MUSTAFA 1307973172184 SARAJEVO NOVI GRAD 29. 10. 1992. NOVI GRAD

2217 BAJIĆ HIMZO NEDŽAD 0704970173231 ŽEPA ŽEPA 21. 06. 1992. VAREŠ

2218 BAJIĆ HAJRUDIN SALKO 0409968182396 TUZLA KLADANJ 23. 12. 1992. KLADANJ

2219 BAJIĆ MEHMEDALIJA SAMIR 2808967182397 TUZLA KLADANJ 26. 07. 1994. KLADANJ

2220 BAJIĆ JUSUF SUVAD 2610966173238 ROGATICA ROGATICA 12. 05. 1992. VAREŠ

2221 BAJIĆ AZEM ZEMRIJA 1411969181367 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA

2222 BAJIĆ VEHBIJA ZIJAD 1004968173234 ROGATICA GORAŽDE 28. 05. 1993. GORAŽDE

2223 BAJRAKTAREVIĆ HUSEIN ADIL 1608958183137 SREBRENICA SREBRENICA 12. 01. 1993. TUZLA

2224 BAJRAKTAREVIĆ SALKO ALIJA 1109960183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2225 BAJRAKTAREVIĆ SULEJMAN AMIR 2601966171120 VISOKO BREZA 17. 06. 1992. BREZA

2226 BAJRAKTAREVIĆ MURADIF ASMIR 2811971181511 BRČKO BRČKO 12. 01. 1993. BRČKO

2227 BAJRAKTAREVIĆ ASIM ATIF 1101951100069 TRNOVO TRNOVO 01. 06. 1993. TRNOVO

2228 BAJRAKTAREVIĆ IBRAHIM BEGO 1001954183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2229 BAJRAKTAREVIĆ OMER BEGO 0703961122636 MAGLAJ MAGLAJ 20. 10. 1992. MAGLAJ

2230 BAJRAKTAREVIĆ EŠEF DAHMO 1504932183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2231 BAJRAKTAREVIĆ MEHMED DŽEMAL 0404956171508 SARAJEVO ILIDŽA 08. 08. 1992. ILIDŽA

2232 BAJRAKTAREVIĆ FADIL EDHEM 3110950173522 SARAJEVO STARI GRAD 24. 03. 1993. STARI GRAD

2233 BAJRAKTAREVIĆ KASIM EKREM 2211958173529 ROGATICA ILIDŽA 18. 12. 1992. ILIDŽA

2234 BAJRAKTAREVIĆ MUHAMED ELVIR 2805972171544 SARAJEVO ILIDŽA 30. 06. 1995. ILIDŽA

2235 BAJRAKTAREVIĆ HALID EMIR 0607967122620 MAGLAJ MAGLAJ 11. 05. 1994. MAGLAJ

2236 BAJRAKTAREVIĆ ADEM FADIL 1708937172660 ILIDŽA NOVO SARAJEVO 08. 09. 1993. NOVO SARAJEVO

2237 BAJRAKTAREVIĆ ENVER FIKRET 1106963111076 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 04. 03. 1995. BOS. KRUPA

2238 BAJRAKTAREVIĆ MEHMED HIMZO 1011954173572 SOKOLAC STARI GRAD 23. 10. 1993. STARI GRAD

2239 BAJRAKTAREVIĆ BEĆO HUSEIN 0911931102403 KLJUČ KLJUČ 28. 08. 1992. KLJUČ

2240 BAJRAKTAREVIĆ HAKIJA JASMIN 1112973102385 KLJUČ KLJUČ 07. 07. 1992. KLJUČ

74


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

2241 BAJRAKTAREVIĆ HUSEIN MEHO 0203944123006 ODŽAK MODRIČA 29. 07. 1995. GRADAČAC

2242 BAJRAKTAREVIĆ IBRAHIM MIRALEM 0508960171512 SEMIZOVAC KISELJAK 14. 06. 1993. KISELJAK

2243 BAJRAKTAREVIĆ ISMET MIRSAD 1501959183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2244 BAJRAKTAREVIĆ SULEJMAN MUHAMED 2807947171508 ILIDŽA ILIDŽA 12. 09. 1992. ILIDŽA

2245 BAJRAKTAREVIĆ MUSTAFA MUSTAFA 1711962173893 TRNOVO TRNOVO 02. 08. 1992. TRNOVO

2246 BAJRAKTAREVIĆ OSMAN NEDŽAD 2109975183148 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2247 BAJRAKTAREVIĆ SALKO OSMAN 0506952183134 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA

2248 BAJRAKTAREVIĆ HILMO OSMAN 2910958173044 OLOVO OLOVO 07. 02. 1993. OLOVO

2249 BAJRAKTAREVIĆ BEGO PAŠAD 0112978183142 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2250 BAJRAKTAREVIĆ NUR SABAHUDIN 2110957793913 PRIJEPOLJE STARI GRAD 03. 10. 1994. STARI GRAD

2251 BAJRAKTAREVIĆ AHMED SAKIM 2308964172007 KISELJAK KISELJAK 07. 02. 1994. KISELJAK

2252 BAJRAKTAREVIĆ JASIM ŠUKRIJA 2001957102402 KLJUČ KLJUČ 31. 12. 2000. KLJUČ

2253 BAJRAKTAREVIĆ OSMAN ZEMIR 0210972183134 SREBRENICA SREBRENICA 03. 08. 1992. TUZLA

2254 BAJRAKTAREVIĆ MUSTAFA ZILKO 0201959172001 KISELJAK KISELJAK 29. 01. 1996. KISELJAK

2255 BAJRAMAGIĆ ALIJA MUHAMED 0401952174155 VISOKO VISOKO 01. 11. 1993. VISOKO

2256 BAJRAMALI DŽELADIN IDRIZ 1511970450155 SKOPLJE DOBOJ 10. 08. 1993. DOBOJ JUG

2257 BAJRAMBAŠIĆ IZET ALBIN 0412963190022 ZENICA ZENICA 27. 06. 1992. ZENICA

2258 BAJRAMBAŠIĆ MUHAREM HASAN 0309963190019 ZENICA ZENICA 04. 08. 1993. ZENICA

2259 BAJRAMBAŠIĆ ADEM SEJAD 1306952190011 ZENICA ZENICA 07. 08. 1995. ZENICA

2260 BAJRAMBAŠIĆ HAKIJA TAIB 1511968190006 ZENICA ZENICA 05. 12. 1994. ZENICA

2261 BAJRAMI ALIJA JUSUF 1507951183122 SREBRENICA SREBRENICA 02. 08. 1992. TUZLA

2262 BAJRAMOVIĆ RAMIZ ADIS 1212974151848 PROZOR PROZOR 06. 12. 1993. JABLANICA

2263 BAJRAMOVIĆ MUNIR ALIJA 2512968190008 ZENICA ZENICA 27. 06. 1994. ZENICA

2264 BAJRAMOVIĆ ESAD ALMIR 3009972181968 GRADAČAC GRADAČAC 30. 06. 1992. GRADAČAC

2265 BAJRAMOVIĆ ŠEFIK ALMIR 2701974183132 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2266 BAJRAMOVIĆ ISMET ASIM 2310969181947 GRADAČAC GRADAČAC 26. 07. 1992. GRADAČAC

2267 BAJRAMOVIĆ AHMO AVDO 0101967171809 ILIJAŠ ILIJAŠ 14. 09. 1992. ILIJAŠ

2268 BAJRAMOVIĆ SULJO AZEM 2804954183903 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2269 BAJRAMOVIĆ SULJO AZIM 0202960183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 02. 1993. TUZLA

2270 BAJRAMOVIĆ MEHMED DAMIR 0710971190024 ZENICA ZENICA 24. 01. 1994. ZENICA

2271 BAJRAMOVIĆ HUSO DILVAD 2005975110019 BIHAĆ BIHAĆ 10. 01. 1995. BIHAĆ

2272 BAJRAMOVIĆ HUSO DŽANKO 0310953151987 PROZOR KONJIC 29. 07. 1993. JABLANICA

2273 BAJRAMOVIĆ JUNUZ DŽEMAL 1902949150000 SARAJEVO MOSTAR 07. 07. 1993. MOSTAR

2274 BAJRAMOVIĆ ŠEMSO DŽEVAD 0703953181364 BRATUNAC BRATUNAC 10. 05. 1992. ŽIVINICE

2275 BAJRAMOVIĆ TAJKO DŽEVAD 2208962151008 BILEĆA MOSTAR 26. 07. 1992. MOSTAR

2276 BAJRAMOVIĆ RAMIZ ĐEVAD 3110973102398 KLJUČ KLJUČ 07. 11. 1993. KLJUČ

2277 BAJRAMOVIĆ ASIM ELVIS 0605975111058 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 10. 01. 1995. BOS. KRUPA

2278 BAJRAMOVIĆ RAMIZ ERHARD 1606964153751 STOLAC STOLAC 16. 07. 1992. STOLAC

2279 BAJRAMOVIĆ ADEM ESAD 1708960171523 PRIBOJ CENTAR 07. 11. 1994. CENTAR

2280 BAJRAMOVIĆ MUMIN FADIL 0209951102381 KLJUČ KLJUČ 12. 12. 1992. KLJUČ

75


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

2281 BAJRAMOVIĆ HASAN FATMIR 0502943180011 TUZLA TUZLA 20. 03. 1995. TUZLA

2282 BAJRAMOVIĆ ZEĆIR FATMIR 1108958130006 GORAŽDE GORAŽDE 03. 07. 1992. GORAŽDE

2283 BAJRAMOVIĆ MUSTAFA HAJRUDIN 0503970181964 GRADAČAC GRADAČAC 19. 12. 1992. GRADAČAC

2284 BAJRAMOVIĆ IKAN HAMDIJA 2102966183130 BRATUNAC BRATUNAC 25. 01. 1993. LUKAVAC

2285 BAJRAMOVIĆ HUSEIN HAMID 2006961171771 ILIJAŠ ILIJAŠ 17. 05. 1994. ILIJAŠ

2286 BAJRAMOVIĆ ĆAMIL HAZIM 0101965111132 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 22. 11. 1994. BOS. KRUPA

2287 BAJRAMOVIĆ DŽULAGA HAZIM 1810950171125 BREZA BREZA 02. 07. 1992. BREZA

2288 BAJRAMOVIĆ SALKO HUSEIN 2204954190031 ZENICA ZENICA 18. 01. 1993. ZENICA

2289 BAJRAMOVIĆ MEHMED IBRO 1005963110001 BIHAĆ BIHAĆ 25. 02. 1995. BIHAĆ

2290 BAJRAMOVIĆ ZENUN IMER 2006950172172 ISTOK NOVI GRAD 12. 06. 1992. NOVI GRAD

2291 BAJRAMOVIĆ RASIM IRFAN 2003965112479 CAZIN CAZIN 12. 09. 1994. CAZIN

2292 BAJRAMOVIĆ MUSTAFA IRHAD 1503971102085 JAJCE JAJCE 10. 09. 1992. JAJCE

2293 BAJRAMOVIĆ IBRAHIM IZET 2106956180023 TUZLA TUZLA 18. 12. 1993. TUZLA

2294 BAJRAMOVIĆ ĆAMIL IZET 0810973153554 PROZOR PROZOR 11. 12. 1993. JABLANICA

2295 BAJRAMOVIĆ BAJRAM KEMAL 0612936190036 ZENICA TRAVNIK 23. 03. 1994. TRAVNIK

2296 BAJRAMOVIĆ MUJO LATIF 0604959102085 JAJCE JAJCE 10. 09. 1992. JAJCE

2297 BAJRAMOVIĆ NAIL MEHMED 2004945133646 VIŠEGRAD GORAŽDE 22. 06. 1992. GORAŽDE

2298 BAJRAMOVIĆ ALIJA MEHMEDALIJA 2602944183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2299 BAJRAMOVIĆ RAHMAN MENSUR 1506960183740 VLASENICA VLASENICA 31. 05. 1992. ŽIVINICE

2300 BAJRAMOVIĆ ĆAMIL MERZAD 0208972153559 PROZOR PROZOR 08. 01. 1994. JABLANICA

2301 BAJRAMOVIĆ MUJO MIHRUDIN 0601974180859 TUZLA TUZLA 20. 03. 1995. TUZLA

2302 BAJRAMOVIĆ NAZIF MIRSAD 1501967110011 BIHAĆ BIHAĆ 13. 09. 1992. BIHAĆ

2303 BAJRAMOVIĆ AHMET MIRSAD 0305966150004 MOSTAR MOSTAR 14. 05. 1993. MOSTAR

2304 BAJRAMOVIĆ HAMDIJA MIRSAD 0201963181383 BRATUNAC BRATUNAC 15. 03. 1993. ŽIVINICE

2305 BAJRAMOVIĆ KASIM MIRSAD 1301951180002 TUZLA TUZLA 02. 07. 1995. TUZLA

2306 BAJRAMOVIĆ MUHIBIJA MUBIN 1410974183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2307 BAJRAMOVIĆ ATIF MUJO 1601959183306 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2308 BAJRAMOVIĆ ALIJA MUSTAFA 0503946102093 JAJCE JAJCE 10. 09. 1992. JAJCE

2309 BAJRAMOVIĆ RAMO NEDŽAD 3105971183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2310 BAJRAMOVIĆ IZET NEDŽAD 1512967193032 TRAVNIK TRAVNIK 18. 11. 1992. TRAVNIK

2311 BAJRAMOVIĆ HUSNIJA NEDŽAD 0910971181547 BRČKO BRČKO 19. 11. 1992. BRČKO

2312 BAJRAMOVIĆ ADIL NEZIR 1205943183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2313 BAJRAMOVIĆ SMAIL NIJAZ 1603962173527 SARAJEVO STARI GRAD 18. 07. 1995. STARI GRAD

2314 BAJRAMOVIĆ MUSTAFA NURIJA 1403934183127 SREBRENICA SREBRENICA 25. 01. 1993. ŽIVINICE

2315 BAJRAMOVIĆ SEAD NURIJA 1102968181360 BRATUNAC RAS.LIC.ILIDŽA 28. 03. 1993. ILIDŽA

2316 BAJRAMOVIĆ IDRIZ NUSRET 1708969171305 HADŽIĆI HADŽIĆI 18. 06. 1993. HADŽIĆI

2317 BAJRAMOVIĆ ALIJA OHRAN 0103954183126 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

2318 BAJRAMOVIĆ HIMZO OSMAN 3010970181942 GRADAČAC GRADAČAC 21. 10. 1995. GRADAČAC

2319 BAJRAMOVIĆ RAMO RAMIZ 1410963110011 BIHAĆ BIHAĆ 09. 11. 1994. BIHAĆ

2320 BAJRAMOVIĆ ŠEMSO RAMIZ 0110943181357 BRATUNAC BRATUNAC 08. 01. 1993. LUKAVAC

76


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

2321 BAJRAMOVIĆ EDHEM RASIM 0105966102434 KLJUČ KLJUČ 18. 09. 1993. KLJUČ

2322 BAJRAMOVIĆ ŠAHBAZ REŠAD 2308966171776 ILIJAŠ VOGOŠĆA 10. 11. 1993. ILIJAŠ

2323 BAJRAMOVIĆ IKAN SABAHUDIN 0511972183134 BRATUNAC BRATUNAC 11. 03. 1993. LUKAVAC

2324 BAJRAMOVIĆ MEHMED SEAD 1906972110003 BIHAĆ BIHAĆ 22. 01. 1995. BIHAĆ

2325 BAJRAMOVIĆ RAMO SEAD 1709969110019 BIHAĆ BIHAĆ 25. 09. 1992. BIHAĆ

2326 BAJRAMOVIĆ ASIM SENAD 1609972173132 PALE PALE 15. 04. 1993. GORAŽDE

2327 BAJRAMOVIĆ RAMO SENAD 1909965183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2328 BAJRAMOVIĆ SADIK SENAD 0811973181953 GRADAČAC GRADAČAC 19. 05. 1994. GRADAČAC

2329 BAJRAMOVIĆ SENAHID SUAD 1206962181377 BRATUNAC BRATUNAC 21. 03. 1993. ŽIVINICE

2330 BAJRAMOVIĆ KASIM SULJO 1010970112463 CAZIN CAZIN 06. 07. 1992. CAZIN

2331 BAJRAMOVIĆ NURIJA ŠEFIK 0110966183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 12. 1992. TUZLA

2332 BAJRAMOVIĆ SULJO ŠEFIK 1008950183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2333 BAJRAMOVIĆ MUHAREM ŠEMSO 1009961112452 KARLOVAC CAZIN 01. 08. 1994. CAZIN

2334 BAJRAMOVIĆ ŠEMSO ŠEMSUDIN 2503976183141 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

2335 BAJRAMOVIĆ ŠABAN TAHIR 3109977183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2336 BAJREKTAREVIĆ MAHMUT ABDO 2501967111062 BUŽIM BUŽIM 12. 09. 1994. BUŽIM

2337 BAJREKTAREVIĆ ŠABAN AGO 0310967112452 CAZIN CAZIN 10. 02. 1994. CAZIN

2338 BAJREKTAREVIĆ BEĆIR ALMADIN 1808972111059 BUŽIM BUŽIM 24. 10. 1992. BUŽIM

2339 BAJREKTAREVIĆ FAZLO ARIF 0508965113855 V. KLADUŠA CAZIN 19. 10. 1995. CAZIN

2340 BAJREKTAREVIĆ FEHIM ASIM 0409962111063 BUŽIM BUŽIM 30. 03. 1994. BUŽIM

2341 BAJREKTAREVIĆ HUSEIN ASIM 0104962111068 BUŽIM BUŽIM 28. 09. 1995. BUŽIM

2342 BAJREKTAREVIĆ DŽEMAL DŽELVIR 1312974111050 BUŽIM BUŽIM 01. 09. 1994. BUŽIM

2343 BAJREKTAREVIĆ HASAN DŽEVAD 0607970111052 BUŽIM BUŽIM 06. 03. 1995. BUŽIM

2344 BAJREKTAREVIĆ HUSEIN EKREM 1110961111076 BUŽIM BUŽIM 08. 08. 1995. BUŽIM

2345 BAJREKTAREVIĆ MUHAREM FADIL 2505963111063 BUŽIM BUŽIM 28. 11. 1993. BUŽIM

2346 BAJREKTAREVIĆ OMER HUSEIN 0605971113846 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 20. 09. 1995. V. KLADUŠA

2347 BAJREKTAREVIĆ ATIF IBRAHIM 2009969111068 BUŽIM BUŽIM 11. 01. 1993. BUŽIM

2348 BAJREKTAREVIĆ ĆAZIM ISMET 1903974111067 BUŽIM BUŽIM 01. 11. 1994. BUŽIM

2349 BAJREKTAREVIĆ AJŠA IZET 0508967113836 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 14. 11. 1992. V. KLADUŠA

2350 BAJREKTAREVIĆ HUSEIN MEHMED 2801969111098 BUŽIM BUŽIM 08. 08. 1995. BUŽIM

2351 BAJREKTAREVIĆ SALKO MIRALEM 1110975103920 SKENDER VAKUF SKENDER VAKUF 01. 06. 1994. JAJCE

2352 BAJREKTAREVIĆ OMER SAID 2905957112455 CAZIN CAZIN 11. 11. 1995. CAZIN

2353 BAJREKTAREVIĆ ABID SEAD 2906964111061 BUŽIM BUŽIM 25. 12. 1994. BUŽIM

2354 BAJREKTAREVIĆ HASAN SENAD 0310973111050 BUŽIM BUŽIM 26. 05. 1995. BUŽIM

2355 BAJREKTAREVIĆ OSMAN SENAD 0112973111054 BUŽIM BUŽIM 18. 03. 1994. BUŽIM

2356 BAJREKTAREVIĆ AZIZ ZIJAD 2201969111058 BUŽIM BUŽIM 05. 01. 1995. BUŽIM

2357 BAJRICA EMIN NERMIN 1010964130018 GORAŽDE GORAŽDE 30. 01. 1993. GORAŽDE

2358 BAJRICA HALIL RAMO 1605972130020 GORAŽDE GORAŽDE 16. 09. 1992. GORAŽDE

2359 BAJRICA EMIN SAMIR 0705963130000 GORAŽDE GORAŽDE 22. 05. 1993. GORAŽDE

2360 BAJRICA HALIL SUVAD 0102976130003 GORAŽDE GORAŽDE 02. 06. 1995. GORAŽDE

77


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

2361 BAJRIĆ MUHAREM ADEM 1512940122621 MAGLAJ MAGLAJ 02. 02. 1994. MAGLAJ

2362 BAJRIĆ ABDULAH ADIL 0609950193853 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 02. 05. 1992. ZAVIDOVIĆI

2363 BAJRIĆ HUSEJN ADMIR 1406967182680 LUKAVAC LUKAVAC 08. 07. 1992. LUKAVAC

2364 BAJRIĆ IBRAHIM ADNAN 0108968110018 BIHAĆ BIHAĆ 12. 11. 1992. BIHAĆ

2365 BAJRIĆ HUSKO AHMET 0710952182497 LOPARE ČELIĆ 23. 12. 1995. ČELIĆ

2366 BAJRIĆ SPAHO ALMIR 2208972122642 MAGLAJ MAGLAJ 10. 06. 1992. MAGLAJ

2367 BAJRIĆ PAŠA ATIF 1006957180045 TUZLA TUZLA 02. 12. 1992. TUZLA

2368 BAJRIĆ JUNUZ BAHRUDIN 1008956194274 ŽEPČE ŽEPČE 11. 07. 1993. ŽEPČE

2369 BAJRIĆ IBRAHIM BAJRO 1207972183307 SREBRENIK SREBRENIK 10. 07. 1992. SREBRENIK

2370 BAJRIĆ BAJRO BEGO 2503949183733 VLASENICA VLASENICA 08. 02. 1993. LUKAVAC

2371 BAJRIĆ BEĆIR BEGO 0110967111066 BUŽIM BUŽIM 02. 11. 1994. BUŽIM

2372 BAJRIĆ MUHAMED BEKIR 1103973112454 CAZIN CAZIN 06. 05. 1995. CAZIN

2373 BAJRIĆ HASAN CAZIM 0602964112452 CAZIN CAZIN 26. 07. 1995. CAZIN

2374 BAJRIĆ MUHAMED ĆAMIL 0504961111062 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 10. 06. 1994. BOS. KRUPA

2375 BAJRIĆ ATIF DŽEVAD 1805971181941 GRADAČAC GRADAČAC 24. 09. 1995. GRADAČAC

2376 BAJRIĆ NAZIL DŽEVDET 0112964180035 TUZLA TUZLA 09. 01. 1993. TUZLA

2377 BAJRIĆ MUHAMED ENES 0501974112506 CAZIN CAZIN 19. 11. 1994. CAZIN

2378 BAJRIĆ HASAN ENVER 0811973124127 DOBOJ TEŠANJ 05. 06. 1995. TEŠANJ

2379 BAJRIĆ IBRAHIM ESAD 0111962111080 BUŽIM BUŽIM 26. 03. 1995. BUŽIM

2380 BAJRIĆ MUSTAFA FADIL 1501957170024 VIŠEGRAD VIŠEGRAD 28. 07. 1992. KAKANJ

2381 BAJRIĆ HUSO FEHIM 1808959102393 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ

2382 BAJRIĆ RAMO FEJZO 1803949183911 ZVORNIK ZVORNIK 15. 07. 1993. SAPNA

2383 BAJRIĆ ŠAHBAZ FIKRET 1803967180709 BANOVIĆI BANOVIĆI 27. 07. 1994. BANOVIĆI

2384 BAJRIĆ HALIL FIKRET 1708969171305 HADŽIĆI HADŽIĆI 04. 10. 1994. HADŽIĆI

2385 BAJRIĆ AHMET HAJRUDIN 1207966191268 BUGOJNO BUGOJNO 16. 09. 1993. BUGOJNO

2386 BAJRIĆ RAMO HAMDIJA 0601961110010 BIHAĆ BIHAĆ 12. 06. 1992. BIHAĆ

2387 BAJRIĆ JUNUZ HAMID 2206948183301 SREBRENIK SREBRENIK 10. 07. 1992. SREBRENIK

2388 BAJRIĆ ABAZ HASIB 1311971183321 SREBRENIK SREBRENIK 17. 08. 1992. SREBRENIK

2389 BAJRIĆ HUSO HUSEIN 0503953102384 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ

2390 BAJRIĆ ZAHID IBRAHIM 0711966112496 CAZIN CAZIN 25. 05. 1994. CAZIN

2391 BAJRIĆ BEĆIR IBRAHIM 2007949174354 VIŠEGRAD VOGOŠĆA 10. 03. 1993. VOGOŠĆA

2392 BAJRIĆ HAMDIJA IFET 2209972111086 BUŽIM BUŽIM 06. 04. 1995. BUŽIM

2393 BAJRIĆ ENVER IRFAN 0911958330068 CAZIN CAZIN 20. 02. 1994. CAZIN

2394 BAJRIĆ ŠABAN ISMET 0602950183136 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2395 BAJRIĆ MEHO IZET 0201976182699 LUKAVAC LUKAVAC 18. 07. 1995. LUKAVAC

2396 BAJRIĆ MUJO IZET 1401960102388 KLJUČ KLJUČ 27. 07. 1995. KLJUČ

2397 BAJRIĆ JUNUZ JUSUF 2312950194277 ŽEPČE ŽEPČE 25. 06. 1993. ŽEPČE

2398 BAJRIĆ IBRIŠIM KASIM 2909968102384 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ

2399 BAJRIĆ ŠAHBAZ LATIF 0801971122156 GRAČANICA GRAČANICA 26. 02. 1992. GRAČANICA

2400 BAJRIĆ HASAN MAHMUT 1303971174168 VISOKO VISOKO 28. 06. 1992. VISOKO

78


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

2401 BAJRIĆ MEHO MEHO 0101955102437 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ

2402 BAJRIĆ SULEJMAN MESUD 1607961102388 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ

2403 BAJRIĆ SALKO MIDHAT 2610973122150 GRAČANICA GRAČANICA 10. 02. 1993. GRAČANICA

2404 BAJRIĆ SULEJMAN MIRSAD 0104968182676 LUKAVAC LUKAVAC 18. 07. 1995. LUKAVAC

2405 BAJRIĆ PAŠO MUHAMED 2210959112462 CAZIN CAZIN 23. 07. 1995. CAZIN

2406 BAJRIĆ HASAN MUHAMED 1405969183890 ZVORNIK ZVORNIK 27. 04. 1992. SAPNA

2407 BAJRIĆ MEHMED MUHAMED 2712967124122 TEŠANJ TEŠANJ 07. 12. 1992. TEŠANJ

2408 BAJRIĆ HUSO MUHAREM 1712964102396 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ

2409 BAJRIĆ HUSO MUSTAFA 0603962102383 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ

2410 BAJRIĆ RAGIB MUSTAFA 1507934122624 MAGLAJ MAGLAJ 10. 06. 1992. MAGLAJ

2411 BAJRIĆ ALIJA NAIL 0705950181943 GRADAČAC GRADAČAC 10. 07. 1992. GRADAČAC

2412 BAJRIĆ RAGIB NAIM 1105937122624 MAGLAJ MAGLAJ 10. 06. 1992. MAGLAJ

2413 BAJRIĆ SULEJMAN NAMIR 1506969174132 VISOKO VISOKO 23. 03. 1993. VISOKO

2414 BAJRIĆ MUHAREM NEDŽAD 2705956172676 SARAJEVO NOVI GRAD 29. 01. 1993. NOVI GRAD

2415 BAJRIĆ ZAHID NEDŽAD 2410976111053 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 26. 09. 1995. BOS. KRUPA

2416 BAJRIĆ UZEIR NIHAD 0410959171304 HADŽIĆI HADŽIĆI 06. 04. 1995. HADŽIĆI

2417 BAJRIĆ OMER NIJAZ 2910972180703 BANOVIĆI BANOVIĆI 26. 11. 1994. BANOVIĆI

2418 BAJRIĆ MUSTAFA NIJAZ 0803965133645 VIŠEGRAD GORAŽDE 08. 06. 1992. GORAŽDE

2419 BAJRIĆ OSMAN OMER 2302958171319 HADŽIĆI HADŽIĆI 12. 07. 1992. HADŽIĆI

2420 BAJRIĆ IBRAHIM OSMAN 1703948182682 LUKAVAC LUKAVAC 28. 05. 1992. LUKAVAC

2421 BAJRIĆ MUSTAFA OSMAN 1011959182219 KALESIJA KALESIJA 27. 05. 1992. KALESIJA

2422 BAJRIĆ MUSTAFA RAHMAN 0601957182228 KALESIJA KALESIJA 27. 05. 1992. KALESIJA

2423 BAJRIĆ AHMO RAMIZ 0404959181946 GRADAČAC GRADAČAC 28. 04. 1993. GRADAČAC

2424 BAJRIĆ IBRAHIM RAMIZ 2411969184246 ŽIVINICE ŽIVINICE 10. 08. 1992. ŽIVINICE

2425 BAJRIĆ HILMO RAMO 2610971173408 SOKOLAC SOKOLAC 30. 07. 1995. KAKANJ

2426 BAJRIĆ BAJRO RAMO 0507955183735 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

2427 BAJRIĆ MUJO RASIM 0811959102730 K. VAROŠ K. VAROŠ 31. 10. 1992. KLJUČ

2428 BAJRIĆ RAMO RASIM 0709949111058 BUŽIM BUŽIM 25. 10. 1995. BUŽIM

2429 BAJRIĆ AGAN REDŽO 2601960173237 ROGATICA NOVO SARAJEVO 22. 07. 1993. NOVO SARAJEVO

2430 BAJRIĆ RAŠID REMZO 2412946122622 ZENICA MAGLAJ 16. 06. 1994. MAGLAJ

2431 BAJRIĆ RAMIZ REUF 2004970171501 SARAJEVO NOVI GRAD 22. 08. 1992. NOVI GRAD

2432 BAJRIĆ MUJO RIFET 2905964102406 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ

2433 BAJRIĆ ISLAM SAFET 2608969111050 BUŽIM BUŽIM 09. 12. 1994. BUŽIM

2434 BAJRIĆ ŠEFIK SAKIB 0312966163315 SANSKI MOST SANSKI MOST 05. 03. 1993. SANSKI MOST

2435 BAJRIĆ IBRAHIM SALIH 1207933182719 LUKAVAC LUKAVAC 26. 05. 1992. LUKAVAC

2436 BAJRIĆ HUSNIJA SAMIR 1707975111067 BUŽIM BUŽIM 09. 10. 1995. BUŽIM

2437 BAJRIĆ OSMAN SEAD 0702958112461 CAZIN CAZIN 20. 09. 1995. CAZIN

2438 BAJRIĆ MIRALEM SEAD 0101959111082 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 13. 08. 1993. BOS. KRUPA

2439 BAJRIĆ ŠEFIK SEHID 1506970182688 LUKAVAC LUKAVAC 05. 10. 1995. LUKAVAC

2440 BAJRIĆ MEHMED SEJFO 2303974111071 BUŽIM BUŽIM 09. 12. 1994. BUŽIM

79


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

2441 BAJRIĆ FAHIR SELMIR 1907972120005 DOBOJ DOBOJ 24. 08. 1992. DOBOJ JUG

2442 BAJRIĆ ARIF SENAD 2202965112455 CAZIN CAZIN 14. 12. 1994. CAZIN

2443 BAJRIĆ HUSEIN SENAD 0705970111070 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 11. 06. 1994. BOS. KRUPA

2444 BAJRIĆ OSMAN SENAD 1811972180868 TUZLA TUZLA 18. 09. 1992. TUZLA

2445 BAJRIĆ RAŠID SENAD 0112966133654 FOČA NOVO SARAJEVO 31. 07. 1992. NOVO SARAJEVO

2446 BAJRIĆ SMAJO SENAID 3001967182688 LUKAVAC LUKAVAC 02. 08. 1994. LUKAVAC

2447 BAJRIĆ RAMO SULJO 0103966153559 PROZOR PROZOR 22. 01. 1994. PROZOR

2448 BAJRIĆ RASIM SUVAD 0608968111068 BUŽIM BUŽIM 14. 05. 1995. BUŽIM

2449 BAJRIĆ RAŠID ŠAHZA 0904955127621 MAGLAJ MAGLAJ 19. 03. 1994. MAGLAJ

2450 BAJRIĆ BAJRO ŠEMSUDIN 2308967183735 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

2451 BAJRIĆ AZEM ŠEVKO 2103958183314 SREBRENIK SREBRENIK 02. 01. 1993. SREBRENIK

2452 BAJRIĆ RASIM VAHID 3107946190012 ZENICA ZENICA 28. 11. 1992. ZENICA

2453 BAJRIĆ IBRAHIM VEHID 0207970122161 GRAČANICA GRAČANICA 30. 10. 1992. GRAČANICA

2454 BAJRIĆ OMER ZEID 2305974111058 BUŽIM BUŽIM 18. 12. 1994. BUŽIM

2455 BAJRIĆ NAZIF ZIHNIJA 1601955180035 TUZLA TUZLA 05. 11. 1993. TUZLA

2456 BAJRIĆ ĐULAGA ZIJAD 2007957122630 MAGLAJ MAGLAJ 07. 11. 1992. MAGLAJ

2457 BAJRIĆ RIFAT ZIJAD 0107963182677 LUKAVAC LUKAVAC 09. 02. 1993. LUKAVAC

2458 BAJRIĆ MUHAMED ZIJAD 2106969173239 ROGATICA GORAŽDE 08. 06. 1992. GORAŽDE

2459 BAJRIĆ EŠEF ZIKRET 1901964182672 LUKAVAC BANOVIĆI 03. 03. 1994. BANOVIĆI

2460 BAJRIĆ FERID ZIKRET 0503962102397 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ

2461 BAJROVIĆ EJUB ADEM 0911960130017 GORAŽDE GORAŽDE 30. 03. 1994. GORAŽDE

2462 BAJROVIĆ VEJS DELIJA 2201963784328 TUTIN NOVI GRAD 07. 12. 1993. NOVI GRAD

2463 BAJROVIĆ OSMAN DERVO 0307930151481 GACKO GACKO 03. 07. 1992. MOSTAR

2464 BAJROVIĆ REFIK EMIR 0507971794426 NOVA VAROŠ NOVO SARAJEVO 20. 05. 1993. NOVO SARAJEVO

2465 BAJROVIĆ HASAN HUSO 0105947172693 GACKO NOVO SARAJEVO 09. 07. 1993. NOVO SARAJEVO

2466 BAJROVIĆ ZAJIM MUNIR 2706953172183 GACKO NOVI GRAD 03. 07. 1993. NOVI GRAD

2467 BAJROVIĆ IBRAHIM NAZIF 2201959131188 ČAJNIČE NOVI GRAD 13. 02. 1995. NOVI GRAD

2468 BAJROVIĆ SMAJO NAZIF 3103954173512 GACKO NOVO SARAJEVO 08. 12. 1992. NOVO SARAJEVO

2469 BAJROVIĆ FEHIM NEDŽAD 2203947150001 MOSTAR MOSTAR 11. 05. 1993. MOSTAR

2470 BAJROVIĆ HALIM SALIH 0805962130001 GORAŽDE GORAŽDE 14. 07. 1992. GORAŽDE

2471 BAJROVIĆ ASIM SAMIR 0606967172664 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 10. 12. 1992. NOVO SARAJEVO

2472 BAJROVIĆ ŠABAN SEAD 2002963170025 SARAJEVO CENTAR 31. 10. 1992. CENTAR

2473 BAJROVIĆ MUJO VAHID 1605963172209 GORAŽDE NOVI GRAD 24. 12. 1993. NOVI GRAD

2474 BAJSANSKI VLADO ZLATKO 2101970112454 SENTA CAZIN 29. 08. 1995. CAZIN

2475 BAJTAL MEHO AGAN 0711952172186 ILIJAŠ NOVI GRAD 12. 06. 1992. NOVI GRAD

2476 BAJTAL NAZIF SEMIR 2502971172234 SARAJEVO NOVI GRAD 20. 01. 1993. NOVI GRAD

2477 BAJTAREVIĆ MUSTAFA OSMAN 1904969190036 ZENICA BREZA 16. 05. 1992. BREZA

2478 BAJUS MEHO MUNIBA 2201951176306 HADŽIĆI HADŽIĆI 13. 05. 1992. HADŽIĆI

2479 BAKAL EDHEM DINKO 2502962172663 SARAJEVO NOVI GRAD 17. 09. 1994. NOVO SARAJEVO

2480 BAKAL EMIN MIRSAD 1501958131170 ČAJNIČE GORAŽDE 27. 05. 1992. GORAŽDE

80


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

2481 BAKALOVIĆ MUJO AVDO 1709953183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 12. 1992. BANOVIĆI

2482 BAKALOVIĆ SALKO ŠEHZIJA 2701960180017 TUZLA TUZLA 16. 05. 1995. TUZLA

2483 BAKARAN BAJRO MIRZA 2507967131533 FOČA NOVI GRAD 12. 10. 1992. NOVI GRAD

2484 BAKI ZEĆIR ŠALJA 0202963913011 LIPLJAN KLADANJ 10. 11. 1993. KLADANJ

2485 BAKIĆ ČAMIL DŽULEJMAN 0810954191976 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 22. 01. 1994. GORNJI VAKUF

2486 BAKIĆ HUSO TAHIR 1201946191972 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 15. 11. 1993. GORNJI VAKUF

2487 BAKIJA DULJKO BRAHO 2704968193613 VITEZ VITEZ 25. 08. 1993. VITEZ

2488 BAKIJA MUSTAFA IZUDIN 2508962131175 ČAJNIČE NOVI GRAD 08. 09. 1992. NOVI GRAD

2489 BAKIJA BAJAZIT KEMAL 2609951150012 MOSTAR MOSTAR 24. 05. 1993. MOSTAR

2490 BAKIJA DUJKO REMZO 1010974280018 BIJELO POLJE VITEZ 30. 09. 1995. VITEZ

2491 BAKONIĆ HAJRO TAJIB 0905956110001 SRBAC BIHAĆ 16. 09. 1995. BIHAĆ

2492 BALAGIĆ ATIF ADNAN 2704959174134 VISOKO VISOKO 16. 10. 1994. VISOKO

2493 BALAGIĆ ŠEFIK AMIR 0209973102385 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

2494 BALAGIĆ LUTFIJA AVDO 2002964102384 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

2495 BALAGIĆ VEHBIJA ĐEVAD 1107969102393 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

2496 BALAGIĆ FIKRET ELMIR 2208972102401 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

2497 BALAGIĆ RAMO ESAD 1309951102398 KLJUČ KLJUČ 19. 07. 1992. KLJUČ

2498 BALAGIĆ DERVIŠ FERIZ 2709961102398 KLJUČ KLJUČ 26. 11. 1994. KLJUČ

2499 BALAGIĆ ARIF FIKRET 1704940102384 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

2500 BALAGIĆ DERVIŠ MEHMED 1501967102388 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

2501 BALAGIĆ REFIK SAMIR 1302974102382 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

2502 BALALIĆ MEHO ELVIRA 0103974155013 MOSTAR MOSTAR 13. 11. 1993. MOSTAR

2503 BALAŠ SALIH HAMED 0305964173236 ROGATICA ROGATICA 30. 07. 1995. KAKANJ

2504 BALAŠ AZEM SALKO 1305971174357 ROGATICA VOGOŠĆA 06. 12. 1993. VOGOŠĆA

2505 BALATON IVAN DRAGAN 2607974172665 SARAJEVO NOVI GRAD 08. 08. 1992. NOVI GRAD

2506 BALAVAC OSMAN ALIJA 0102940153759 STOLAC STOLAC 29. 03. 1994. STOLAC

2507 BALAVAC AHMET NUSRET 1112966153756 STOLAC STOLAC 11. 11. 1994. STOLAC

2508 BALAVAC SALKO SABAHUDIN 0103960171776 VISOKO MOSTAR 30. 06. 1993. MOSTAR

2509 BALAŽ JANOŠ GERGELJ 1306966171516 SENTA ILIDŽA 26. 03. 1994. ILIDŽA

2510 BALČINOVIĆ HUSEIN ASIM 1001968111094 BUŽIM BUŽIM 22. 10. 1994. BUŽIM

2511 BALČINOVIĆ MUSTAFA EKREM 1603965111115 BUŽIM BUŽIM 25. 12. 1994. BUŽIM

2512 BALČINOVIĆ MEHMED IBRAHIM 1903969111059 BUŽIM BUŽIM 25. 12. 1994. BUŽIM

2513 BALČINOVIĆ HAMDIJA NIRVET 2604970111069 BUŽIM BUŽIM 02. 12. 1994. BUŽIM

2514 BALČINOVIĆ HAMDIJA NISVET 0310968111050 BUŽIM BUŽIM 08. 08. 1995. BUŽIM

2515 BALČINOVIĆ MAHMUT REFIK 1204963111078 BOS. KRUPA V. KLADUŠA 09. 09. 1994. V. KLADUŠA

2516 BALČINOVIĆ FATIM SMAIL 0204957112468 CAZIN BIHAĆ 20. 11. 1994. BIHAĆ

2517 BALEŠIĆ IBRO MUSTAFA 2912950102086 JAJCE JAJCE 05. 09. 1992. JAJCE

2518 BALIČEVAC AHMED ADNAN 0911971172196 SARAJEVO NOVI GRAD 31. 12. 2000. NOVI GRAD

2519 BALIČEVAC ISMET DŽEMAL 2103973173511 KOLAŠIN STARI GRAD 16. 05. 1995. STARI GRAD

2520 BALIĆ ALIJA ADEM 2106965110038 BIHAĆ BIHAĆ 14. 10. 1994. BIHAĆ

81


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

2521 BALIĆ RAMIZ ADIS 0105974151967 KONJIC KONJIC 11. 11. 1994. KONJIC

2522 BALIĆ HASAN ALAHVERDIJA 0507973113833 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 20. 04. 1995. V. KLADUŠA

2523 BALIĆ ŠERIF AMIR 1410967151960 KONJIC KONJIC 24. 04. 1993. KONJIC

2524 BALIĆ SAFET DAMIR 1809972111942 MOSTAR BOS. PETROVAC 15. 06. 1992. BOS. PETROVAC

2525 BALIĆ AHMET ĐEMAL 0202974153566 PROZOR PROZOR 03. 10. 1995. PROZOR

2526 BALIĆ IBRAHIM EDHAM 2009969110002 BIHAĆ BIHAĆ 27. 04. 1993. BIHAĆ

2527 BALIĆ OMER EDO 2006967110006 BIHAĆ BIHAĆ 26. 08. 1992. BIHAĆ

2528 BALIĆ BAJRO EKREM 2510967151985 KONJIC KONJIC 08. 06. 1993. KONJIC

2529 BALIĆ ZAJKO ELVEDIN 1001969151966 KONJIC KONJIC 19. 07. 1993. KONJIC

2530 BALIĆ DŽAFER ESAD 1605967150021 MOSTAR MOSTAR 19. 12. 1992. MOSTAR

2531 BALIĆ ABID FIKRET 0309954112455 CAZIN CAZIN 25. 09. 1995. CAZIN

2532 BALIĆ DURAN FUAD 0103968151979 KONJIC KONJIC 22. 09. 1995. KONJIC

2533 BALIĆ ZAJKO HAKIJA 0203968151973 KONJIC KONJIC 08. 05. 1993. KONJIC

2534 BALIĆ AHMED HASAN 1803966150008 MOSTAR MOSTAR 10. 05. 1993. MOSTAR

2535 BALIĆ MUHAMED IBRAHIM 1608960110007 BIHAĆ BIHAĆ 14. 01. 1995. BIHAĆ

2536 BALIĆ RAMO ISMET 1512958110027 BIHAĆ BIHAĆ 26. 01. 1995. BIHAĆ

2537 BALIĆ EKREM JUSUF 1708948110012 BOS. PETROVAC BIHAĆ 19. 02. 1996. BIHAĆ

2538 BALIĆ SAFET MIRSAD 0201966160018 PRIJEDOR PRIJEDOR 18. 09. 1993. SANSKI MOST

2539 BALIĆ HAMID MIRSAD 1609973113837 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 11. 09. 1992. V. KLADUŠA

2540 BALIĆ HASAN NIJAZ 0110967112488 CAZIN CAZIN 14. 11. 1994. CAZIN

2541 BALIĆ MEHMED RASIM 0805967150119 MOSTAR MOSTAR 17. 09. 1994. MOSTAR

2542 BALIĆ HASAN SALKO 1108965150004 MOSTAR MOSTAR 31. 08. 1993. MOSTAR

2543 BALIĆ MAHMUT SENAD 0606973150060 MOSTAR MOSTAR 17. 08. 1993. MOSTAR

2544 BALIĆ MUHAMED SMAIL 2606965110022 BIHAĆ BIHAĆ 06. 04. 1995. BIHAĆ

2545 BALIĆ JUSO TOFIK 0310961110024 BIHAĆ BIHAĆ 14. 12. 1994. BIHAĆ

2546 BALIHODŽIĆ REFIK DERVIŠ 1001961191769 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 21. 07. 1993. DONJI VAKUF

2547 BALIHODŽIĆ REFIK NIHAD 0108972191766 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 27. 08. 1993. DONJI VAKUF

2548 BALIHODŽIĆ AZEM SALKO 1012951191762 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 24. 07. 1995. DONJI VAKUF

2549 BALIHODŽIĆ SULEJMAN SEAD 0110952193058 DONJI VAKUF TRAVNIK 28. 03. 1993. TRAVNIK

2550 BALIJA AZIZ ZENO 0705950793914 PRIJEPOLJE NOVI GRAD 17. 06. 1992. NOVI GRAD

2551 BALINT FRANJO DRAGAN 1411957171307 SARAJEVO NOVI GRAD 24. 06. 1992. NOVI GRAD

2552 BALJEVIĆ ŠABAN FIKRET 2909954170034 SARAJEVO STARI GRAD 06. 12. 1992. STARI GRAD

2553 BALJIĆ MEHMED ESAD 1203959153770 STOLAC STOLAC 31. 01. 1994. STOLAC

2554 BALJIĆ AHMED HASAN 3011952171774 FOJNICA VOGOŠĆA 18. 06. 1995. VOGOŠĆA

2555 BALJIĆ TAIB HASO 1404969172213 GORAŽDE NOVI GRAD 18. 07. 1993. NOVI GRAD

2556 BALJIĆ SALKO MEHO 0401961153756 STOLAC STOLAC 28. 10. 1993. STOLAC

2557 BALJIĆ ŠERIF MURAT 0811959172178 GORAŽDE GORAŽDE 25. 05. 1993. GORAŽDE

2558 BALJIĆ ISMET NIJAZ 2706974171306 HADŽIĆI HADŽIĆI 21. 06. 1992. HADŽIĆI

2559 BALJIĆ TAIB SENAD 2410975172187 SARAJEVO NOVI GRAD 12. 09. 1994. NOVI GRAD

2560 BALJIĆ ALIJA ZIJAD 1211958172170 GORAŽDE NOVI GRAD 30. 05. 1993. NOVI GRAD

82


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

2561 BALKIĆ HASAN IBRAHIM 2710970111063 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 17. 10. 1995. BOS. KRUPA

2562 BALKIĆ MUMIN IBRAHIM 0105972184264 ŽIVINICE ŽIVINICE 14. 12. 1994. ŽIVINICE

2563 BALKIĆ MUHAMED ISMET 2509972111128 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 10. 01. 1994. BOS. KRUPA

2564 BALOVIĆ MUJO ASIM 0709963172655 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 04. 07. 1993. NOVO SARAJEVO

2565 BALOVIĆ HAMID RAMO 1503934172731 GACKO NOVO SARAJEVO 19. 05. 1992. NOVO SARAJEVO

2566 BALTA SUAD EDVIN 0811970172171 SARAJEVO NOVI GRAD 04. 08. 1992. NOVI GRAD

2567 BALTA TRIVO MARJAN 0911957180046 TUZLA TUZLA 21. 07. 1992. TUZLA

2568 BALTA MUNIB NIJAZ 0509956174368 ŽEPA VOGOŠĆA 25. 09. 1993. VOGOŠĆA

2569 BALTA JUSUF TAIB 0303941172191 ILIJAŠ NOVI GRAD 22. 09. 1992. NOVI GRAD

2570 BALTA MUHAMED VERNES 1410964172185 VAREŠ NOVI GRAD 28. 06. 1995. NOVI GRAD

2571 BALTIĆ ALIJA ALJO 2504956183745 VLASENICA GRAČANICA 27. 12. 1992. GRAČANICA

2572 BALTIĆ HAKIJA AMIR 1408972163301 SANSKI MOST SANSKI MOST 25. 05. 1994. SANSKI MOST

2573 BALTIĆ HAMID EKREM 2707965111062 BUŽIM BUŽIM 29. 05. 1995. BUŽIM

2574 BALTIĆ HAMID EMIN 1104970111054 BUŽIM BUŽIM 12. 08. 1995. BUŽIM

2575 BALTIĆ FEJZO EMIR 0309972111075 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 10. 11. 1994. BOS. KRUPA

2576 BALTIĆ ESAD EMIR 1102972193039 TRAVNIK TRAVNIK 11. 10. 1995. TRAVNIK

2577 BALTIĆ SULEJMAN FADIL 0612970111056 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 20. 03. 1994. BOS. KRUPA

2578 BALTIĆ MEHO FIKRET 2604973111051 BUŽIM BUŽIM 25. 12. 1993. BUŽIM

2579 BALTIĆ MIRALEM HAJRUDIN 2307969163328 SANSKI MOST SANSKI MOST 20. 11. 1994. SANSKI MOST

2580 BALTIĆ HAŠIM HAJRUDIN 0501970183751 VLASENICA VLASENICA 05. 07. 1992. TUZLA

2581 BALTIĆ ALIJA HALIL 1005964183746 VLASENICA VLASENICA 15. 08. 1992. SREBRENIK

2582 BALTIĆ MEHMED HAMDIJA 0701949111057 BUŽIM BUŽIM 01. 08. 1994. BUŽIM

2583 BALTIĆ MEHMED HAMDIJA 1511969111053 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 27. 04. 1992. BOS. KRUPA

2584 BALTIĆ ZARIF HASAN 1405972111051 BUŽIM BUŽIM 06. 01. 1995. BUŽIM

2585 BALTIĆ SULEJMAN ISMET 1808968111087 BUŽIM BUŽIM 23. 02. 1995. BUŽIM

2586 BALTIĆ HASAN MIRZET 2808973111056 BUŽIM BUŽIM 05. 11. 1994. BUŽIM

2587 BALTIĆ RAHMAN MUSTAFA 0505962183756 VLASENICA VLASENICA 08. 10. 1992. SREBRENIK

2588 BALTIĆ RAHMAN MUŠAN 1003960183730 VLASENICA VISOKO 30. 07. 1995. VISOKO

2589 BALTIĆ HILMO NEDŽAD 1302970480005 TITOV VELES NOVI GRAD 07. 10. 1992. NOVI GRAD

2590 BALTIĆ HILMIJA NIJAZ 2710964111094 BUŽIM BUŽIM 12. 05. 1994. BUŽIM

2591 BALTIĆ SINAN REDZEP 1401962172197 NOVI PAZAR NOVI GRAD 12. 04. 1993. NOVI GRAD

2592 BALTIĆ ŠABAN RIZO 0809961178518 SJENICA NOVI GRAD 26. 06. 1992. NOVI GRAD

2593 BALTIĆ MEHMED SAFET 1907970111068 BIHAĆ BUŽIM 12. 11. 1994. BUŽIM

2594 BALTIĆ MUMIN SAFET 2501966111077 BUŽIM BUŽIM 12. 09. 1994. BUŽIM

2595 BALTIĆ ARIF SIFET 0101973111087 BUŽIM BUŽIM 15. 04. 1994. BUŽIM

2596 BALTIĆ HUSO TEHVID 2608966163300 SANSKI MOST SANSKI MOST 03. 06. 1992. SANSKI MOST

2597 BALTIĆ OSMAN ZAHID 1304967111050 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 11. 07. 1994. BOS. KRUPA

2598 BALUKOVIĆ ISMET AĐUL 1112960182681 LUKAVAC LUKAVAC 20. 06. 1995. LUKAVAC

2599 BAMBUR MEHMED IBRAHIM 0611963191250 BUGOJNO BUGOJNO 08. 11. 1992. BUGOJNO

2600 BAMBUR IBRO KEMAL 0703954191258 BUGOJNO BUGOJNO 24. 06. 1993. BUGOJNO

83


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

2601 BANDA ALIJA MEHO 0605933172189 MOSTAR NOVI GRAD 07. 07. 1992. NOVI GRAD

2602 BANDA DURAN OSMAN 1101960151970 KONJIC KONJIC 22. 08. 1995. KONJIC

2603 BANDER SELMAN SEFEDIN 1012954181369 BRATUNAC BRATUNAC 28. 06. 1995. TUZLA

2604 BANDIĆ ŠIMO ANTO 2903959193840 ZAGREB BANJALUKA 27. 10. 1992. SANSKI MOST

2605 BANDIĆ MUJO EKREM 1005971171303 HADŽIĆI HADŽIĆI 01. 09. 1992. HADŽIĆI

2606 BANDIĆ BAJRO HALIL 1010942171306 HADŽIĆI HADŽIĆI 09. 11. 1992. HADŽIĆI

2607 BANJANOVIĆ SAFET NIHAD 0510965183890 ZVORNIK ZVORNIK 07. 03. 1993. SAPNA

2608 BANJIĆ RIFET HASAN 0601966120049 DOBOJ DOBOJ ISTOK 22. 10. 1994. DOBOJ ISTOK

2609 BANJIĆ OMER IBRAHIM 2008961120002 DOBOJ DOBOJ ISTOK 20. 12. 1993. DOBOJ ISTOK

2610 BANJIĆ ŠEFIK SIZAHIJA 2309955192182 KAKANJ KAKANJ 28. 04. 1993. KAKANJ

2611 BANJIĆ REDŽEP ZIHNIJA 1602968182726 LUKAVAC LUKAVAC 30. 09. 1992. LUKAVAC

2612 BANJIĆ ĆAMIL ZIJAD 2002964192170 KAKANJ KAKANJ 21. 06. 1995. KAKANJ

2613 BANOVIĆ ANTO MIRKO 2110954180007 TUZLA TUZLA 27. 06. 1992. TUZLA

2614 BAPIĆ ZARIF JASMIN 2803973111097 BUŽIM BUŽIM 19. 11. 1994. BUŽIM

2615 BAPIĆ MAHMUT OSMAN 2603963111057 BUŽIM BUŽIM 26. 09. 1995. BUŽIM

2616 BAPIĆ MUSTAFA SIFET 1603969111055 BUŽIM BUŽIM 14. 06. 1995. BUŽIM

2617 BARAC AGAN MEŠA 2104967171929 KALINOVIK ILIDŽA 18. 06. 1995. ILIDŽA

2618 BARAKOVIĆ HAKIJA BAHRIJA 1110941183135 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2619 BARAKOVIĆ BAHRIJA FIKRET 2502966183309 SREBRENICA SREBRENICA 10. 05. 1992. SREBRENIK

2620 BARAKOVIĆ HUSREF HARIS 0407966193827 ZAVIDOVIĆI ZENICA 04. 10. 1995. ZENICA

2621 BARAKOVIĆ MEHO JUSUF 0110948151979 KONJIC KONJIC 29. 05. 1995. KONJIC

2622 BARAKOVIĆ RAMO MEVLID 0201963183157 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2623 BARAKOVIĆ RAMIZ MURIZ 0611973183132 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2624 BARAKOVIĆ BAHRIJA RIFET 0510968183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2625 BARALIJA BEĆIR AHMET 1808936153152 NEVESINJE NEVESINJE 16. 06. 1992. MOSTAR

2626 BARALIJA MUJO ALIJA 0309961153159 NEVESINJE NEVESINJE 15. 09. 1993. MOSTAR

2627 BARALIJA AHMET BEĆIR 0510970153150 NEVESINJE NEVESINJE 17. 06. 1992. MOSTAR

2628 BARALIJA MEHO DŽAFER 2411961173520 SARAJEVO STARI GRAD 19. 07. 1995. STARI GRAD

2629 BARALIJA OSMAN HAMID 0202953153157 NEVESINJE NEVESINJE 30. 06. 1992. MOSTAR

2630 BARALIJA MUHO MUSTAFA 2801968153153 NEVESINJE NEVESINJE 14. 07. 1992. MOSTAR

2631 BARALIJA HALIL SEJO 1503968151970 KONJIC KONJIC 09. 10. 1994. KONJIC

2632 BARBIĆ DRAGUTIN MIROSLAV 0606953172696 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 20. 06. 1992. NOVO SARAJEVO

2633 BARČIĆ FEHIM ČAZIM 0304957820012 KALESIJA KISELJAK 10. 10. 1992. KISELJAK

2634 BARČIĆ ADEM OSMO 1203975182217 KALESIJA KALESIJA 31. 10. 1992. KALESIJA

2635 BARDAK ADEM ADIL 2611950130004 GORAŽDE GORAŽDE 25. 05. 1993. GORAŽDE

2636 BARDAK SALKO MURAT 0908959130010 GORAŽDE GORAŽDE 09. 05. 1993. GORAŽDE

2637 BARDAK MUJO OMER 1108949172170 GORAŽDE NOVI GRAD 22. 07. 1994. NOVI GRAD

2638 BARDAK SULEJMEN UZEIR 1606946130000 GORAŽDE GORAŽDE 25. 12. 1992. GORAŽDE

2639 BARIČANIN MILOVAN ZORAN 0907962173514 SARAJEVO STARI GRAD 18. 12. 1992. STARI GRAD

2640 BARIĆ BOŽO JOZO 2506968184251 ŽIVINICE ŽIVINICE 13. 04. 1994. ŽIVINICE

84


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

2641 BARIMAC HUSO BAHRUDIN 2105967133659 GORAŽDE GORAŽDE 28. 05. 1992. GORAŽDE

2642 BARIMAC IBRO IZET 2606954172228 VIŠEGRAD NOVI GRAD 25. 06. 1994. NOVI GRAD

2643 BARIMAC NEZIR NIHAD 2211972133645 VIŠEGRAD NOVO SARAJEVO 12. 12. 1992. NOVO SARAJEVO

2644 BARINA MUJO NERMIN 0703964171301 SARAJEVO MOSTAR 01. 07. 1993. MOSTAR

2645 BARIŠIĆ FERAT ISMET 1609950172175 PLJEVLJA NOVI GRAD 22. 09. 1992. NOVI GRAD

2646 BARIŠIĆ DRAGUTIN IVICA 0707967163321 SANSKI MOST SANSKI MOST 18. 10. 1992. SANSKI MOST

2647 BARIŠIĆ HAMID IZET 2607952172238 PLJEVLJA NOVI GRAD 12. 06. 1993. NOVI GRAD

2648 BARIŠIĆ MATO JADRANKO 2605973192805 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 07. 1992. KLJUČ

2649 BARIŠIĆ PETAR SLOBODAN 1312967172656 ZENICA NOVO SARAJEVO 16. 12. 1992. NOVO SARAJEVO

2650 BARIŠIĆ STJEPAN ZLATKO 1008959184237 ŽIVINICE ŽIVINICE 06. 07. 1995. ŽIVINICE

2651 BARLECI MEHMED AMIR 2704955172706 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 29. 06. 1993. NOVO SARAJEVO

2652 BARLOV DIKA ALMIR 2903971131532 FOČA ILIDŽA 12. 06. 1992. ILIDŽA

2653 BARLOV ATIF MUSTAF 0312955131535 FOČA STARI GRAD 30. 05. 1993. STARI GRAD

2654 BARLOV SULEJMAN MUZAFER 1509954172655 FOČA NOVI GRAD 09. 07. 1995. NOVI GRAD

2655 BARLOV ZAJKO SADO 0505949131534 FOČA RAS.LIC.ILIDŽA 23. 06. 1992. ILIDŽA

2656 BARTOLEC STJEPAN FRANJICA 1604937177670 HRVATSKA NOVI GRAD 11. 10. 1992. CENTAR

2657 BARUČIĆ AVDO ANIS 0110970183957 ZVORNIK ZVORNIK 15. 07. 1995. SAPNA

2658 BARUČIĆ HUSEIN AZIZ 1701975110003 BIHAĆ BIHAĆ 27. 09. 1995. BIHAĆ

2659 BARUČIĆ AHMET EMIR 3011968102381 KLJUČ KLJUČ 10. 06. 1992. KLJUČ

2660 BARUČIĆ MUHAREM HAJRUDIN 0606957182211 KALESIJA KALESIJA 10. 06. 1993. KALESIJA

2661 BARUČIĆ HAKIJA HAZIM 0204961183914 ZVORNIK ZVORNIK 30. 05. 1992. SAPNA

2662 BARUČIĆ MUHAREM MUSTAFA 1506964182269 KALESIJA KALESIJA 25. 09. 1992. KALESIJA

2663 BARUČIĆ SEJDO SEJFUDIN 0612952183902 ZVORNIK ZVORNIK 29. 05. 1994. SAPNA

2664 BARUČIJA SALIH BAKIR 1407959191596 BUSOVAČA BUSOVAČA 22. 04. 1993. BUSOVAČA

2665 BARUČIJA SULEJMAN EMIR 0110971191597 BUSOVAČA BUSOVAČA 31. 12. 1993. BUSOVAČA

2666 BARUČIJA AHMET KASIM 0805956172185 FOČA ILIDŽA 17. 06. 1995. ILIDŽA

2667 BARUČIJA MURAT MEHMED 1711959131535 FOČA STARI GRAD 07. 02. 1994. STARI GRAD

2668 BARUČIJA MURAT MUHAMED 0802961173530 FOČA NOVO SARAJEVO 24. 07. 1993. NOVO SARAJEVO

2669 BARUČIJA KASIM MUHAMED 0208959131546 FOČA CENTAR 04. 08. 1992. CENTAR

2670 BARUČIJA NURIJA NIHAD 2111959191593 ZENICA BUSOVAČA 29. 09. 1994. BUSOVAČA

2671 BARUČIJA JUSO OSMAN 1403938131547 FOČA NOVI GRAD 08. 06. 1992. NOVI GRAD

2672 BARUČIJA MEHMED RAMO 1007952172229 FOČA NOVI GRAD 11. 06. 1992. NOVI GRAD

2673 BARUČIJA IBRAHIM REDŽO 1104951191598 BUSOVAČA BUSOVAČA 02. 12. 1995. BUSOVAČA

2674 BARUČIJA HAMID ŠEMSO 0405960172175 FOČA CENTAR 11. 10. 1994. CENTAR

2675 BARUČIJA RASIM ŠUKRIJA 1105938171505 PALE CENTAR 20. 08. 1993. CENTAR

2676 BARUČIJA HADŽAN ZAHID 0808942174354 FOČA VOGOŠĆA 09. 02. 1993. VOGOŠĆA

2677 BARUKČIĆ JUNUZ ALMIN 2606971183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2678 BARUKČIĆ MEHMED HASAN 0207967184237 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA

2679 BARUKČIJA MUHAREM ZIJAD 1306962172194 RUDO NOVI GRAD 12. 11. 1993. NOVI GRAD

2680 BASARA AHMED HILMIJA 0101938173533 SARAJEVO STARI GRAD 28. 02. 1993. STARI GRAD

85


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

2681 BASARA MUSTAFA MUHAMED 3012969173513 SARAJEVO STARI GRAD 02. 11. 1992. STARI GRAD

2682 BAŠAGIĆ ISMET ERMIN 2907976112477 CAZIN CAZIN 19. 09. 1995. CAZIN

2683 BAŠAGIĆ AHMET HASAN 2409959112466 CAZIN CAZIN 11. 02. 1994. CAZIN

2684 BAŠAGIĆ AGO MUHO 1603958110014 BIHAĆ BIHAĆ 15. 11. 1992. BIHAĆ

2685 BAŠAGIĆ ŠERIF MUSTAFA 2510962110016 BIHAĆ BIHAĆ 31. 12. 2000. BIHAĆ

2686 BAŠAGIĆ SALIH SULEJMAN 0402955112483 CAZIN CAZIN 17. 12. 1994. CAZIN

2687 BAŠALIĆ SALKO FEHIM 0511941171510 ILIDŽA ILIDŽA 24. 09. 1994. ILIDŽA

2688 BAŠALIĆ SAFET MIRSAD 0304954171523 SARAJEVO ILIDŽA 08. 09. 1993. ILIDŽA

2689 BAŠALIJA MUJO ESAD 0702961170006 KALINOVIK VOGOŠĆA 14. 12. 1992. VOGOŠĆA

2690 BAŠALIJA BEGAN MUSTAFA 2709962172187 SARAJEVO NOVI GRAD 24. 09. 1994. NOVI GRAD

2691 BAŠALIJA SULEJMAN SAMIR 1002975172178 SARAJEVO NOVI GRAD 30. 08. 1995. NOVI GRAD

2692 BAŠANOVIĆ IBRAGA IBRO 1006965110005 BIHAĆ BIHAĆ 20. 04. 1993. BIHAĆ

2693 BAŠANOVIĆ ALAGA JASMIN 1704973110005 BIHAĆ BIHAĆ 05. 08. 1995. BIHAĆ

2694 BAŠANOVIĆ MUHAREM SEAD 0207967110012 BIHAĆ BIHAĆ 16. 07. 1994. BIHAĆ

2695 BAŠANOVIĆ BAHTO VAHID 3001950110004 BIHAĆ BIHAĆ 23. 11. 1994. BIHAĆ

2696 BAŠČELIĆ HAKIJA OSMAN 1004954183938 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

2697 BAŠIĆ ĆAMIL ABDURAHMAN 1411976182670 BRATUNAC BRATUNAC 11. 01. 1993. LUKAVAC

2698 BAŠIĆ UZEIR ADEM 1703952192188 KAKANJ KAKANJ 10. 05. 1993. KAKANJ

2699 BAŠIĆ SALIM ADEMIR 1909963180049 TUZLA TUZLA 17. 10. 1995. TUZLA

2700 BAŠIĆ ISMET ADIL 2110965190042 ZENICA ZENICA 30. 06. 1994. ZENICA

2701 BAŠIĆ AHMET AHMET 1001947180746 BANOVIĆI BANOVIĆI 01. 12. 1992. BANOVIĆI

2702 BAŠIĆ MUJO AHMET 0103955122635 MAGLAJ MAGLAJ 19. 09. 1993. MAGLAJ

2703 BAŠIĆ SULJO ALIJA 2709938171315 HADŽIĆI HADŽIĆI 26. 06. 1992. HADŽIĆI

2704 BAŠIĆ HALIL ALIJA 2402969124112 TEŠANJ TEŠANJ 06. 01. 1994. TEŠANJ

2705 BAŠIĆ JAKUB ALMAS 1108954130001 GORAŽDE GORAŽDE 19. 12. 1992. GORAŽDE

2706 BAŠIĆ ADEM ALMIN 2302975193822 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 08. 10. 1992. ZAVIDOVIĆI

2707 BAŠIĆ MUSTAFA ALOSMAN 2506968182496 LOPARE ČELIĆ 25. 12. 1993. ČELIĆ

2708 BAŠIĆ OMER AMIR 1905970123594 TESLIĆ TEŠANJ 05. 08. 1993. TEŠANJ

2709 BAŠIĆ ARIF ARIF 3011941112466 CAZIN CAZIN 21. 10. 1995. CAZIN

2710 BAŠIĆ ALIJA ASIM 1508950171511 ILIDŽA ILIDŽA 04. 08. 1992. ILIDŽA

2711 BAŠIĆ HUSEIN ASIM 1402952122627 MAGLAJ MAGLAJ 10. 06. 1992. MAGLAJ

2712 BAŠIĆ RASIM ASIM 0610961171779 BREZA ILIJAŠ 08. 09. 1994. ILIJAŠ

2713 BAŠIĆ IBRAHIM AZRA 1007976136185 ČAJNIČE GORAŽDE 08. 09. 1995. GORAŽDE

2714 BAŠIĆ NAZIF AZUR 0201973183325 SREBRENIK SREBRENIK 01. 04. 1995. SREBRENIK

2715 BAŠIĆ OSMAN BAJRO 0201953194282 ŽEPČE ŽEPČE 17. 09. 1993. ŽEPČE

2716 BAŠIĆ HILMO BAJRO 1006961130036 GORAŽDE GORAŽDE 16. 03. 1993. GORAŽDE

2717 BAŠIĆ DŽAFER BENJAMIN 0409977191762 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 14. 01. 1994. DONJI VAKUF

2718 BAŠIĆ KASIM BESIM 2610974124122 TEŠANJ TEŠANJ 17. 11. 1994. TEŠANJ

2719 BAŠIĆ RASIM DŽAFER 3003953191766 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 18. 04. 1993. DONJI VAKUF

2720 BAŠIĆ BAJRO DŽEMAL 0309969122147 GRAČANICA GRAČANICA 23. 05. 1992. GRAČANICA

86


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

2721 BAŠIĆ MUSTAFA EDIN 2409970104308 ŠIPOVO ŠIPOVO 24. 02. 1995. JAJCE

2722 BAŠIĆ RASIM EKREM 1310961130002 GORAŽDE GORAŽDE 19. 04. 1994. GORAŽDE

2723 BAŠIĆ EMIN ELVEDIN 1507974172004 KISELJAK KISELJAK 16. 08. 1993. KISELJAK

2724 BAŠIĆ SMAJL ELVIR 2404974124131 TEŠANJ TEŠANJ 29. 01. 1994. TEŠANJ

2725 BAŠIĆ AŠIR EMIN 2801953194279 ŽEPČE ŽEPČE 28. 06. 1993. ŽEPČE

2726 BAŠIĆ HASAN EMIN 2004972122621 MAGLAJ MAGLAJ 21. 02. 1993. MAGLAJ

2727 BAŠIĆ REDŽO EMIR 1612972171300 HADŽIĆI HADŽIĆI 06. 06. 1992. HADŽIĆI

2728 BAŠIĆ MEHMED EMIRA 0307969167512 BOS. NOVI STARI GRAD 27. 11. 1993. STARI GRAD

2729 BAŠIĆ ŠAĆIR ENEZ 1801955172007 HADŽIĆI HADŽIĆI 12. 07. 1992. HADŽIĆI

2730 BAŠIĆ HAMID ESAD 2001961173519 ROGATICA VISOKO 15. 07. 1993. VISOKO

2731 BAŠIĆ ALIJA FADIL 1904973191276 BUGOJNO BUGOJNO 10. 09. 1992. BUGOJNO

2732 BAŠIĆ KADRO FADIL 0606974191771 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 15. 01. 1994. DONJI VAKUF

2733 BAŠIĆ SADIK FAHRIJA 0706960191773 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 28. 12. 1992. DONJI VAKUF

2734 BAŠIĆ MUSLIJA FAHRUDIN 1312058172198 GACKO NOVI GRAD 01. 07. 1993. NOVI GRAD

2735 BAŠIĆ SINAN FEJZO 0208964183910 ZVORNIK ZVORNIK 13. 10. 1992. SAPNA

2736 BAŠIĆ AVDO HADIS 0904972171308 HADŽIĆI HADŽIĆI 19. 02. 1993. HADŽIĆI

2737 BAŠIĆ BAJRO HALID 2806969193827 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 23. 04. 1995. ZAVIDOVIĆI

2738 BAŠIĆ SINAN HAMDIJA 3003973183893 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

2739 BAŠIĆ RIFO HAMDIJA 2703959124122 TEŠANJ TEŠANJ 29. 01. 1994. TEŠANJ

2740 BAŠIĆ NEDŽAD HARIS 1611971173524 SARAJEVO STARI GRAD 30. 06. 1993. STARI GRAD

2741 BAŠIĆ ISMET HASAN 0207968122634 MAGLAJ MAGLAJ 18. 10. 1994. MAGLAJ

2742 BAŠIĆ HASAN HASIB 2601959181358 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

2743 BAŠIĆ HAKIJA HAZIM 1011964124138 TEŠANJ TEŠANJ 11. 10. 1994. TEŠANJ

2744 BAŠIĆ VEHBIJA HIMZO 0202959131173 ČAJNIČE GORAŽDE 19. 07. 1992. GORAŽDE

2745 BAŠIĆ HUSEIN HUSE 1401964113848 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 22. 09. 1992. V. KLADUŠA

2746 BAŠIĆ ALJO HUSNIJA 2808962180048 TUZLA TUZLA 22. 02. 1994. TUZLA

2747 BAŠIĆ IBRAHIM IBRAHIM 2905962112455 KAKANJ CAZIN 16. 04. 1995. CAZIN

2748 BAŠIĆ KASIM ISMET 2610958172656 SARAJEVO STARI GRAD 12. 01. 1994. STARI GRAD

2749 BAŠIĆ HASAN ISMET 0208950122145 GRAČANICA GRAČANICA 10. 08. 1992. GRAČANICA

2750 BAŠIĆ HUSEIN IZET 0211941170014 SARAJEVO ILIDŽA 14. 08. 1992. ILIDŽA

2751 BAŠIĆ VEJSIL IZUDIN 1307974172005 KISELJAK KISELJAK 08. 11. 1992. KISELJAK

2752 BAŠIĆ ZAJKO JUSUF 2209938130004 GORAŽDE GORAŽDE 14. 07. 1992. GORAŽDE

2753 BAŠIĆ BEĆIR KASIM 0101956111065 BUŽIM BUŽIM 06. 03. 1995. BUŽIM

2754 BAŠIĆ SALKO MEHMED 0511969181503 BRČKO BRČKO 06. 07. 1993. BRČKO

2755 BAŠIĆ MIRALIM MEHO 2002949111067 BUŽIM BUŽIM 05. 08. 1995. BUŽIM

2756 BAŠIĆ OMER MEHO 2601944172174 FOČA NOVI GRAD 14. 06. 1992. NOVI GRAD

2757 BAŠIĆ MUJO MENSUD 0705967151487 GACKO NOVI GRAD 07. 10. 1995. NOVI GRAD

2758 BAŠIĆ NOVALIJA MIHAD 2006971182518 LOPARE ČELIĆ 13. 08. 1992. ČELIĆ

2759 BAŠIĆ NUMO MIRNAZ 1709974171212 FOJNICA FOJNICA 17. 12. 1993. FOJNICA

2760 BAŠIĆ MIRKO MIROSLAV 1109956172654 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 14. 09. 1992. NOVO SARAJEVO

87


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

2761 BAŠIĆ OSMAN MIRSAD 0302958190014 ZENICA ZENICA 10. 11. 1994. ZENICA

2762 BAŠIĆ MUSTAFA MIRSAD 1003960192187 KAKANJ KAKANJ 10. 04. 1995. KAKANJ

2763 BAŠIĆ FEHIM MUHAMED 2803964173136 PALE PALE 16. 03. 1994. GORAŽDE

2764 BAŠIĆ MEHEMED MUHAMED 1607961122630 MAGLAJ MAGLAJ 10. 10. 1992. MAGLAJ

2765 BAŠIĆ ATIF MUHIDIN 1909965102762 K. VAROŠ K. VAROŠ 18. 10. 1992. KLJUČ

2766 BAŠIĆ FEHRO MUHIDIN 1005965124131 TEŠANJ TEŠANJ 20. 02. 1993. TEŠANJ

2767 BAŠIĆ HASIB MUNIB 2009952130018 PALE PALE 31. 07. 1992. GORAŽDE

2768 BAŠIĆ KASIM MUNIB 2505970124116 TEŠANJ TEŠANJ 15. 09. 1994. TEŠANJ

2769 BAŠIĆ ABDULAH NEDŽAD 2707955173523 SARAJEVO STARI GRAD 19. 07. 1993. STARI GRAD

2770 BAŠIĆ ĆAZIM NEZIR 3005972171509 PARIZ ILIDŽA 24. 03. 1993. ILIDŽA

2771 BAŠIĆ MUHAREM NIJAZ 2001962180063 TUZLA TUZLA 25. 03. 1995. TUZLA

2772 BAŠIĆ HAŠIM OMER 1508964191767 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 23. 07. 1993. DONJI VAKUF

2773 BAŠIĆ RAŠID OMER 0603970130000 GORAŽDE GORAŽDE 21. 10. 1992. GORAŽDE

2774 BAŠIĆ JUSO OSMAN 2006967180039 TUZLA TUZLA 14. 05. 1994. TUZLA

2775 BAŠIĆ NAIL RAHMO 0510953173148 PALE VOGOŠĆA 06. 12. 1992. VOGOŠĆA

2776 BAŠIĆ ATIF RAMIZ 1406951102733 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 06. 1992. KLJUČ

2777 BAŠIĆ ĆAMIL RAMO 2506975112452 CAZIN CAZIN 05. 08. 1995. CAZIN

2778 BAŠIĆ MUJO RASIM 0704947173135 PALE NOVO SARAJEVO 17. 01. 1994. NOVO SARAJEVO

2779 BAŠIĆ OSMAN REŠID 0902956500064 V. KLADUŠA CAZIN 15. 06. 1995. CAZIN

2780 BAŠIĆ JUSUF SAFET 0112961193845 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 04. 03. 1993. ZAVIDOVIĆI

2781 BAŠIĆ ATIF SAFET 0901950171305 HADŽIĆI HADŽIĆI 19. 06. 1995. HADŽIĆI

2782 BAŠIĆ OMER SALIM 1805948174148 VISOKO VISOKO 22. 04. 1995. VISOKO

2783 BAŠIĆ ŠEHO SALKO 0204955171513 GACKO ILIDŽA 30. 08. 1992. ILIDŽA

2784 BAŠIĆ IBRAHIM SALKO 1006936130005 GORAŽDE GORAŽDE 30. 05. 1992. GORAŽDE

2785 BAŠIĆ AMIR SAMIR 0905972122621 MAGLAJ MAGLAJ 05. 11. 1992. MAGLAJ

2786 BAŠIĆ MEHMED SAMIR 1507970122622 MAGLAJ MAGLAJ 10. 06. 1992. MAGLAJ

2787 BAŠIĆ SALIH SAMIR 0801970181353 BRATUNAC BRATUNAC 16. 05. 1993. ŽIVINICE

2788 BAŠIĆ AGO SEJFULAH 1810953180052 TUZLA TUZLA 15. 10. 1992. TUZLA

2789 BAŠIĆ ŠABAN SELMA 0705967197800 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 30. 07. 1993. N. TRAVNIK

2790 BAŠIĆ ZUHDIJA SEMSAD 0109972113834 V. KLADUŠA CAZIN 29. 06. 1994. CAZIN

2791 BAŠIĆ MUSTAFA SENAD 1809965173134 PALE PALE 07. 01. 1996. GORAŽDE

2792 BAŠIĆ SULEJMAN SENAD 0406965112479 KAKANJ CAZIN 09. 05. 1994. CAZIN

2793 BAŠIĆ SALIM SIFET 0210961122143 GRAČANICA GRAČANICA 03. 03. 1994. GRAČANICA

2794 BAŠIĆ AVDO SULEJMAN 1606948180021 TUZLA TUZLA 27. 06. 1992. TUZLA

2795 BAŠIĆ OSMAN SULEJMAN 1109968113838 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 27. 09. 1995. V. KLADUŠA

2796 BAŠIĆ MUJO ŠABAN 1302961153557 PROZOR PROZOR 24. 01. 1994. PROZOR

2797 BAŠIĆ OSMAN ŠABAN 1003958181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

2798 BAŠIĆ AHMED ŠEMSUDIN 2507962182687 LUKAVAC LUKAVAC 11. 09. 1995. LUKAVAC

2799 BAŠIĆ MUSTAFA ŠEVKO 1807952124123 TEŠANJ TEŠANJ 05. 08. 1994. TEŠANJ

2800 BAŠIĆ RAMO TALIB 2001972191776 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 13. 09. 1995. DONJI VAKUF

88


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

2801 BAŠIĆ NUKO VEHBIJA 1807938172182 GACKO NOVI GRAD 11. 07. 1992. NOVI GRAD

2802 BAŠIĆ RASIM VEHID 0203962173134 PALE PALE 04. 03. 1993. GORAŽDE

2803 BAŠIĆ OSMAN VEJSIL 0504941172006 KISELJAK KISELJAK 26. 05. 1995. KISELJAK

2804 BAŠIĆ ZAIM ZAHIDIN 0407973180056 TUZLA TUZLA 23. 09. 1995. TUZLA

2805 BAŠIĆ MUSTAFA ZEHRUDIN 1805967182674 LUKAVAC LUKAVAC 28. 04. 1995. LUKAVAC

2806 BAŠIĆ ŠERIF ZLATKO 1802959113834 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 13. 09. 1995. V. KLADUŠA

2807 BAŠIMAMOVIĆ SULEJMAN EMIN 1801960191257 BUGOJNO BUGOJNO 21. 07. 1993. BUGOJNO

2808 BAŠINAC HUSEIN ZAJKO 1108965153550 PROZOR PROZOR 24. 01. 1994. PROZOR

2809 BAŠOVIĆ MUHAREM ALIJA 0209967793937 PRIJEPOLJE NOVO SARAJEVO 14. 05. 1992. NOVO SARAJEVO

2810 BAŠOVIĆ SALIH ALIJA 3112973177218 SARAJEVO NOVI GRAD 21. 07. 1993. NOVI GRAD

2811 BAŠOVIĆ ISLAM BEHUDIN 2509963793917 PRIJEPOLJE STARI GRAD 12. 05. 1992. STARI GRAD

2812 BAŠOVIĆ RIFO IZET 0209968171506 SARAJEVO ILIDŽA 21. 07. 1993. ILIDŽA

2813 BAŠOVIĆ HAMDIJA ZAHIR 0511954171501 PRIJEPOLJE VOGOŠĆA 02. 02. 1993. VOGOŠĆA

2814 BATAKOVIĆ FERID HUSEIN 1606974113839 V. KLADUŠA VOGOŠĆA 04. 07. 1995. VOGOŠĆA

2815 BATALEVIĆ SALIH EDIN 0608968120004 DOBOJ GRAČANICA 02. 08. 1992. GRAČANICA

2816 BATALEVIĆ HUSEJN IBRAHIM 0302947120006 DOBOJ DOBOJ ISTOK 10. 08. 1995. DOBOJ ISTOK

2817 BATIĆ HALIL SABAHUDIN 1702966191250 BUGOJNO BUGOJNO 20. 07. 1993. BUGOJNO

2818 BATKIĆ ŠABAN ENES 0501973784527 NOVI PAZAR NOVI PAZAR 23. 09. 1994. MOSTAR

2819 BATLAK ŠEFIK HASAN 2306963150010 MOSTAR MOSTAR 16. 10. 1994. MOSTAR

2820 BATLAK FADIL SENAD 1302959150028 MOSTAR MOSTAR 13. 07. 1993. MOSTAR

2821 BATLAK SIDIK SENAD 2802960150046 MOSTAR MOSTAR 25. 08. 1992. MOSTAR

2822 BATOVAC EMIN FAHRUDIN 1608968131178 FOČA NOVI GRAD 01. 12. 1993. NOVI GRAD

2823 BATURIĆ HASAN HUSEIN 1006970181948 GRADAČAC GRADAČAC 10. 07. 1992. GRADAČAC

2824 BAVČIĆ ASIM AVDO 1503954173238 ROGATICA ILIDŽA 29. 06. 1995. ILIDŽA

2825 BAVČIĆ MEHO HAMZALIJA 3003954173318 ČAJNIČE GORAŽDE 18. 05. 1992. GORAŽDE

2826 BAVČIĆ HAKIJA IBRAHIM 3007954290099 PLJEVLJA NOVI GRAD 12. 06. 1993. NOVI GRAD

2827 BAVRK OMER HALID 0101973124162 TEŠANJ TEŠANJ 15. 10. 1992. TEŠANJ

2828 BAŽDAR MAHMUT ADMIR 2003973173525 NJEMAČKA STARI GRAD 23. 12. 1993. STARI GRAD

2829 BAŽDAR ASIM ADNAN 2901966130002 GORAŽDE NOVO SARAJEVO 04. 10. 1993. NOVO SARAJEVO

2830 BAŽDAR ISMET IDRIZ 0801960170019 SJENICA CENTAR 06. 08. 1994. CENTAR

2831 BAŽDAR HUZEIR RAMO 0503961784524 SJENICA NOVI GRAD 16. 06. 1993. NOVI GRAD

2832 BAŽDAR MUJO RASIM 1902953173511 GORAŽDE STARI GRAD 06. 07. 1993. STARI GRAD

2833 BEBANIĆ MEHO EKREM 0302968150002 MOSTAR MOSTAR 24. 08. 1993. MOSTAR

2834 BEČA AVDO DŽEMAL 2201958171318 STOLAC HADŽIĆI 16. 04. 1992. HADŽIĆI

2835 BEČAR MAHMUT IZET 0105938173415 SOKOLAC VISOKO 05. 08. 1992. VISOKO

2836 BEČAR BAJRO KASIM 0308974173403 SOKOLAC VISOKO 15. 10. 1994. VISOKO

2837 BEČIĆ MUSTAFA ABID 0804964130010 GORAŽDE GORAŽDE 04. 05. 1992. GORAŽDE

2838 BEČIĆ RAMIZ ADMIR 1103973183904 ZVORNIK ZVORNIK 02. 12. 1993. SAPNA

2839 BEČIĆ ADEM AHMET 0104957182690 LUKAVAC LUKAVAC 23. 06. 1993. LUKAVAC

2840 BEČIĆ SMAIL ASIM 1309949183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 12. 1992. TUZLA

89


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

2841 BEČIĆ RAMO AZEM 0508951183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2842 BEČIĆ MEHMED DŽEVAD 2305964180078 TUZLA TUZLA 03. 02. 1993. TUZLA

2843 BEČIĆ ABDULAH EDIN 2502974171506 CRNA GORA ILIDŽA 31. 08. 1992. ILIDŽA

2844 BEČIĆ SALIH ELVIR 1809973194272 ŽEPČE ŽEPČE 24. 06. 1993. ŽEPČE

2845 BEČIĆ AJIZ EMSUD 1509963102001 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ

2846 BEČIĆ NEDŽIB ESAD 0203968194273 ŽEPČE ŽEPČE 29. 12. 1993. ŽEPČE

2847 BEČIĆ SALIH FADIL 2705967171507 VISOKO VISOKO 19. 12. 1994. VISOKO

2848 BEČIĆ HUSEIN HAJRUDIN 0311958183130 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

2849 BEČIĆ MUJO HAKIJA 0110943183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2850 BEČIĆ AJIZ HAMDO 2007966102391 KLJUČ KLJUČ 28. 05. 1992. KLJUČ

2851 BEČIĆ ALIJA HAMZALIJA 0704961183305 SREBRENIK NOVI GRAD 17. 06. 1993. NOVI GRAD

2852 BEČIĆ SMAJO HARIZ 2202954183946 ZVORNIK ZVORNIK 19. 08. 1992. SAPNA

2853 BEČIĆ RAMO IDRIZ 1504949183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2854 BEČIĆ OMER IZET 0507951120011 DOBOJ DOBOJ 07. 07. 1992. DOBOJ JUG

2855 BEČIĆ SULEJMAN IZET 2809969111072 BUŽIM BUŽIM 13. 07. 1994. BUŽIM

2856 BEČIĆ SMAJO JUSUF 0101941170065 PLJEVLJA CENTAR 20. 05. 1992. CENTAR

2857 BEČIĆ FUAD KEMAL 0904979194281 ŽEPČE ŽEPČE 21. 07. 1995. ŽEPČE

2858 BEČIĆ HASAN MEHMED 1609958193821 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 20. 08. 1992. ZAVIDOVIĆI

2859 BEČIĆ VEHBIJA MENSUR 1409974181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

2860 BEČIĆ HAKIJA MUJO 2602970183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2861 BEČIĆ REDŽO NEDŽAD 1507974102391 KLJUČ KLJUČ 13. 10. 1995. KLJUČ

2862 BEČIĆ ALIJA NIJAZ 0108962183927 ZVORNIK ZVORNIK 19. 01. 1993. SAPNA

2863 BEČIĆ RAMO RAMIZ 1604946183128 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

2864 BEČIĆ SULJO RASIM 1406939194282 ŽEPČE ŽEPČE 30. 06. 1993. ŽEPČE

2865 BEČIĆ RAMIZ REFIK 2011955102389 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ

2866 BEČIĆ MAHIR SAFET 0101942172711 PLJEVLJA NOVO SARAJEVO 23. 12. 1993. NOVO SARAJEVO

2867 BEČIĆ ENVER SAFET 0112972113851 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 30. 11. 1994. V. KLADUŠA

2868 BEČIĆ RASIM SALEM 1001945172193 VISOKO NOVI GRAD 14. 06. 1992. NOVI GRAD

2869 BEČIĆ HASAN SALIM 0604965194277 ŽEPČE ŽEPČE 24. 06. 1993. ŽEPČE

2870 BEČIĆ HAJRO SANELA 0310974185716 BANOVIĆI BANOVIĆI 04. 12. 1992. GRADAČAC

2871 BEČIĆ RASIM SIFET 3010966194282 ŽEPČE ŽEPČE 24. 06. 1993. ŽEPČE

2872 BEČIĆ SALIH ŠEFIK 3110970193821 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 05. 07. 1993. ZAVIDOVIĆI

2873 BEČIĆ RAMIZ ŠEMSUDIN 0203972102383 KLJUČ KLJUČ 03. 07. 1993. KLJUČ

2874 BEČIĆ IBRO VEHBIJA 1307946181376 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

2875 BEČIĆ VEHBIJA VEHDIN 2102970181363 BRATUNAC BRATUNAC 15. 07. 1995. TUZLA

2876 BEČIĆ SAFET ZIJAD 2808971290018 PLJEVLJA NOVO SARAJEVO 28. 07. 1993. NOVO SARAJEVO

2877 BEČIRČIĆ MUSTAFA EDIN 2903964173513 SARAJEVO STARI GRAD 06. 05. 1992. STARI GRAD

2878 BEČIREVIĆ AHMET DŽEMAL 2805954181354 BRATUNAC BRATUNAC 16. 07. 1995. TUZLA

2879 BEČIREVIĆ RAMO JUSO 0907966183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2880 BEČIREVIĆ MEVLID MIRSAD 1204960174141 BOS. NOVI VISOKO 27. 10. 1992. VISOKO

90


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

2881 BEČIREVIĆ ZAHID MUJAGA 1209968181337 VLASENICA VLASENICA 05. 05. 1992. ILIJAŠ

2882 BEČIRHODŽIĆ HAMDO HAMID 2106966192208 SARAJEVO KAKANJ 16. 05. 1994. KAKANJ

2883 BEČIRHODŽIĆ MUHAMED HARIS 2708972192171 KAKANJ KAKANJ 24. 01. 1994. KAKANJ

2884 BEČIRHODŽIĆ ŠEĆO MUNEVER 2112954192172 KAKANJ KAKANJ 30. 08. 1993. KAKANJ

2885 BEČIROVIĆ AHMED ABID 0402972174131 SARAJEVO VISOKO 28. 12. 1993. VISOKO

2886 BEČIROVIĆ RAMIZ ADEM 0207958171300 HADŽIĆI HADŽIĆI 08. 12. 1994. HADŽIĆI

2887 BEČIROVIĆ OSMO ADIL 0204957183772 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. ILIJAŠ

2888 BEČIROVIĆ NEZIR AZIZ 1609973183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2889 BEČIROVIĆ AGAN BAHRUDIN 2502946171304 HADŽIĆI HADŽIĆI 05. 02. 1993. HADŽIĆI

2890 BEČIROVIĆ BEČIR BEKIR 0108959183134 SREBRENICA SREBRENICA 12. 03. 1993. TUZLA

2891 BEČIROVIĆ DAUT DALIJA 0102956183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2892 BEČIROVIĆ ŠAHIN EKREM 1808953183146 SREBRENICA SREBRENICA 16. 01. 1993. TUZLA

2893 BEČIROVIĆ MEHMED FERID 2509969153553 PROZOR PROZOR 24. 01. 1994. PROZOR

2894 BEČIROVIĆ AĆIF HAJRIZ 0301967280127 BIJELO POLJE NOVI GRAD 08. 03. 1993. NOVI GRAD

2895 BEČIROVIĆ HALIL HAJRUDIN 0702966133656 VIŠEGRAD VOGOŠĆA 03. 07. 1993. VOGOŠĆA

2896 BEČIROVIĆ MUSTAFA HAJRUDIN 0203970122646 MAGLAJ MAGLAJ 21. 09. 1992. MAGLAJ

2897 BEČIROVIĆ KJAZIM HASAN 2508967183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2898 BEČIROVIĆ HAMDO HIMZO 2206968174139 VISOKO VISOKO 15. 11. 1992. VISOKO

2899 BEČIROVIĆ ARIF IBRO 0109934153555 PROZOR PROZOR 02. 08. 1993. PROZOR

2900 BEČIROVIĆ MUJO IBRO 2012959153553 PROZOR PROZOR 08. 08. 1993. PROZOR

2901 BEČIROVIĆ RAŠID JAKUB 1101960181365 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

2902 BEČIROVIĆ KJAZIM KADIR 2508957183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2903 BEČIROVIĆ MEHMED MENSUR 0301964183120 SREBRENICA SREBRENICA 09. 07. 1992. TUZLA

2904 BEČIROVIĆ SABRIJA MURAT 1507969183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2905 BEČIROVIĆ ISMET NAZIF 1902956181353 BRATUNAC BRATUNAC 29. 05. 1992. TUZLA

2906 BEČIROVIĆ BAHRIJA NEZIR 0102948183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2907 BEČIROVIĆ MEHMED OSMAN 0501962183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2908 BEČIROVIĆ SULEJMAN SAMIR 0506975183131 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2909 BEČIROVIĆ SULEJMAN SAMIR 0711968171317 HADŽIĆI HADŽIĆI 04. 12. 1992. HADŽIĆI

2910 BEČIROVIĆ KIRAM SEID 2008971183126 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

2911 BEČIRSPAHIĆ IZET HADIS 1708975172194 GORAŽDE NOVI GRAD 04. 04. 1995. NOVI GRAD

2912 BEČKOVIĆ AHMET AHMILO 3003967131539 FOČA NOVI GRAD 14. 06. 1992. NOVI GRAD

2913 BEČKOVIĆ ZULFO AMEL 0903969172178 SARAJEVO NOVI GRAD 25. 05. 1992. NOVI GRAD

2914 BEČKOVIĆ UZEIR EDHEM 1005961131532 FOČA NOVI GRAD 24. 11. 1995. NOVI GRAD

2915 BEČKOVIĆ MUJO IBRO 0911957171535 TRNOVO ILIDŽA 16. 11. 1992. ILIDŽA

2916 BEČKOVIĆ AHMET NUSRET 1106972131586 FOČA NOVI GRAD 14. 06. 1992. NOVI GRAD

2917 BEČKOVIĆ HIMZO RASIM 3110962131558 FOČA NOVI GRAD 31. 03. 1993. NOVI GRAD

2918 BEČOVIĆ HAMDIJA REDŽEP 0404966172677 SARAJEVO VOGOŠĆA 11. 02. 1993. VOGOŠĆA

2919 BEČULIĆ LATIF ALIJA 0306965107780 K. VAROŠ K. VAROŠ 21. 09. 1992. KLJUČ

2920 BEČULIĆ IBRAHIM ESAD 1511970102734 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

91


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

2921 BEČULIĆ IBRO HUSO 2008950 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

2922 BEČULIĆ IBRAHIM MIRSAD 0101973102746 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

2923 BEČULIĆ REDŽEP MUZAFIR 0602971102756 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

2924 BEČULIĆ NEDŽIB NEDŽIB 0504954102732 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

2925 BEČULIĆ LATIF REĐO 2908961102730 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

2926 BEČULIĆ REDŽEP SAFET 0908969102759 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

2927 BEČULIĆ RAMADAN SENAD 2205968102735 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

2928 BEČULIĆ SULEJMAN ŠERIF 0703955102739 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

2929 BEČULIĆ SULEJMAN ŠEVAL 3008964102734 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

2930 BEČULIĆ LATIF ZIJAD 0105951102756 K. VAROŠ K. VAROŠ 21. 09. 1992. KLJUČ

2931 BEĆA OMER ALMIR 0202969180008 TUZLA TUZLA 26. 05. 1992. TUZLA

2932 BEĆAR SAFET EDIN 0102971173413 SOKOLAC RAS.LIC.ILIDŽA 05. 11. 1994. ILIDŽA

2933 BEĆAR ADEM MUSTAFA 2302972173405 SOKOLAC KLADANJ 04. 08. 1994. KLADANJ

2934 BEĆAREVIĆ IBRAHIM ASIM 1508960180736 BANOVIĆI BANOVIĆI 11. 06. 1993. BANOVIĆI

2935 BEĆAREVIĆ HUSEIN IBRAHIM 0911969183741 VLASENICA HADŽIĆI 19. 06. 1992. HADŽIĆI

2936 BEĆAREVIĆ SALKO RAŠID 1302948183730 VLASENICA KLADANJ 12. 07. 1995. KLADANJ

2937 BEĆIĆ OSMAN HAMDIJA 0503969183589 UGLJEVIK TEOČAK 19. 07. 1992. TEOČAK

2938 BEĆIĆ REŠID MENSUR 1510966183588 UGLJEVIK TEOČAK 05. 12. 1992. TEOČAK

2939 BEĆIĆ HALIL MIRSAD 1802969150021 MOSTAR MOSTAR 19. 12. 1992. MOSTAR

2940 BEĆIĆ HUSEIN MUNIR 2510961120042 DOBOJ DOBOJ 07. 07. 1992. DOBOJ JUG

2941 BEĆIĆ OSMAN NEDŽAD 3009971120000 DOBOJ DOBOJ 12. 06. 1996. DOBOJ JUG

2942 BEĆIĆ ŠEVKO SAFET 0701961120037 DOBOJ DOBOJ 16. 06. 1992. DOBOJ JUG

2943 BEĆIĆ MUHAREM SIFET 0511972181514 ŽUPANJA BRČKO 30. 06. 1992. BRČKO

2944 BEĆIĆ IBRAHIM VENSUR 2911972150010 MOSTAR MOSTAR 19. 12. 1992. MOSTAR

2945 BEĆIRAGIĆ OSMAN EDIN 1309963110000 D. LAPAC BIHAĆ 26. 02. 1994. BIHAĆ

2946 BEĆIRAGIĆ AGO ELVEDIN 2005973193820 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 05. 07. 1993. ZAVIDOVIĆI

2947 BEĆIRAGIĆ DERVIŠ MIRSAD 1307957193821 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 26. 06. 1993. ZAVIDOVIĆI

2948 BEĆIRBAŠIĆ ATIF ALIJA 1102967172171 SARAJEVO NOVI GRAD 28. 06. 1992. NOVI GRAD

2949 BEĆIRBAŠIĆ ALIJA ATIF 0102944172170 SREBRENICA NOVI GRAD 29. 04. 1993. NOVI GRAD

2950 BEĆIRBAŠIĆ AGO BATO 3105963172653 SMEDEREVO NOVO SARAJEVO 01. 09. 1992. NOVO SARAJEVO

2951 BEĆIRBAŠIĆ JUSUF ELMEDIN 2710973182212 KALESIJA BIHAĆ 15. 11. 1992. BIHAĆ

2952 BEĆIRBAŠIĆ MUSTAFA HAMED 2006954172177 FOČA NOVI GRAD 27. 12. 1992. NOVI GRAD

2953 BEĆIRBAŠIĆ HUSEJN VEHID 0511971182215 KALESIJA KALESIJA 23. 12. 1992. KALESIJA

2954 BEĆIREVIĆ SULJO ADEM 1303963110010 GOSPIĆ BIHAĆ 27. 11. 1994. BIHAĆ

2955 BEĆIREVIĆ HAMED AMIR 3103958133648 VIŠEGRAD GORAŽDE 15. 04. 1992. GORAŽDE

2956 BEĆIREVIĆ HUSEIN ELVIR 1811975133666 VIŠEGRAD GORAŽDE 19. 07. 1992. GORAŽDE

2957 BEĆIREVIĆ MEHMED EMIN 0704957112452 CAZIN CAZIN 23. 07. 1995. CAZIN

2958 BEĆIREVIĆ SULEJMAN FADIL 1707959173133 GORAŽDE PALE 29. 11. 1995. GORAŽDE

2959 BEĆIREVIĆ MUJO FADIL 1005921173234 ROGATICA GORAŽDE 02. 08. 1992. GORAŽDE

2960 BEĆIREVIĆ SULEJMAN HUSEIN 0206970112461 CAZIN CAZIN 26. 08. 1995. CAZIN

92


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

2961 BEĆIREVIĆ JUSUF JUSO 2506967110009 BIHAĆ BIHAĆ 05. 08. 1995. BIHAĆ

2962 BEĆIREVIĆ MEHMED JUSUF 0208962182674 LUKAVAC LUKAVAC 22. 10. 1994. LUKAVAC

2963 BEĆIREVIĆ RAMO MESUD 1306973123528 TESLIĆ TEŠANJ 31. 12. 1993. TEŠANJ

2964 BEĆIREVIĆ SMAJO MURAT 3007964112482 CAZIN CAZIN 06. 08. 1995. CAZIN

2965 BEĆIREVIĆ DŽEMAL OSMAN 0106964113834 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 16. 11. 1994. V. KLADUŠA

2966 BEĆIREVIĆ HAMED RAMIZ 2405953133641 VIŠEGRAD GORAŽDE 15. 04. 1992. GORAŽDE

2967 BEĆIREVIĆ IBRAHIM REFIK 1708958102387 KLJUČ KLJUČ 27. 05. 1992. KLJUČ

2968 BEĆIREVIĆ DŽEMAL SADIK 2010939181507 ČELIĆ BRČKO 24. 03. 1994. BRČKO

2969 BEĆIREVIĆ HALIM SADO 0701956170026 GORAŽDE STARI GRAD 08. 10. 1994. CENTAR

2970 BEĆIREVIĆ ĆAMIL SAFET 0501953163313 KLJUČ KLJUČ 31. 12. 2000. KLJUČ

2971 BEĆIREVIĆ ISMET SAID 0711974171515 SARAJEVO ILIDŽA 23. 09. 1995. ILIDŽA

2972 BEĆIREVIĆ HILMIJA SENAD 0108958111067 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 02. 01. 1995. BOS. KRUPA

2973 BEĆIREVIĆ AGO SENAD 0403957113831 SANSKI MOST V. KLADUŠA 19. 02. 1994. V. KLADUŠA

2974 BEĆIREVIĆ MEDAN SUHRET 0101974112478 CAZIN CAZIN 08. 08. 1995. CAZIN

2975 BEĆIREVIĆ LUTVO ŠAHIN 1001933180700 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

2976 BEĆIREVIĆ MUJO ŠEVAL 0609950131548 VIŠEGRAD GORAŽDE 19. 04. 1992. GORAŽDE

2977 BEĆIREVIĆ VEHBIJA ZAIM 2706970130036 GORAŽDE GORAŽDE 25. 05. 1992. GORAŽDE

2978 BEĆIREVIĆ HUSEJIN ZEJNUDIN 1003969112488 CAZIN CAZIN 18. 11. 1993. CAZIN

2979 BEĆIREVIĆ SAKIB ZUHDIJA 1010976112457 CAZIN CAZIN 10. 10. 1995. CAZIN

2980 BEĆIROVIĆ IBRO ABDULAH 2003940181379 BRATUNAC BRATUNAC 24. 01. 1993. ŽIVINICE

2981 BEĆIROVIĆ AVDO ADEM 1305971183739 VLASENICA VLASENICA 07. 10. 1992. LUKAVAC

2982 BEĆIROVIĆ HAMID ADIL 0104960181360 BRATUNAC BRATUNAC 21. 10. 1992. LUKAVAC

2983 BEĆIROVIĆ OSMO ADIL 0204957183772 VLASENICA GRAČANICA 12. 07. 1995. GRAČANICA

2984 BEĆIROVIĆ HAKIJA AHMET 1709936183142 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2985 BEĆIROVIĆ SELIM ALIJA 2608963182495 BRČKO BRČKO 30. 04. 1993. BRČKO

2986 BEĆIROVIĆ ZAHID AMIR 0905954171518 SARAJEVO ILIDŽA 04. 08. 1992. ILIDŽA

2987 BEĆIROVIĆ HASIB AVDO 1903962183747 VLASENICA VLASENICA 17. 07. 1995. TUZLA

2988 BEĆIROVIĆ SULJO AVDO 1304940183744 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC

2989 BEĆIROVIĆ BAJRO AVDULAH 1608952183186 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2990 BEĆIROVIĆ RAMO AZEM 1304970183739 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

2991 BEĆIROVIĆ AĆIF AZIZ 2701961172172 BIJELO POLJE NOVI GRAD 08. 03. 1993. NOVI GRAD

2992 BEĆIROVIĆ IBRAHIM DŽEVAD 0110962183794 VLASENICA VLASENICA 15. 11. 1993. TUZLA

2993 BEĆIROVIĆ MUSTAFA DŽEVAD 2704966193845 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 26. 09. 1995. ZAVIDOVIĆI

2994 BEĆIROVIĆ NEZIR DŽEVAD 0807954181538 BRČKO BRČKO 21. 09. 1994. BRČKO

2995 BEĆIROVIĆ FIKRET EDIN 0504971181522 BRČKO BRČKO 31. 07. 1993. BRČKO

2996 BEĆIROVIĆ BESIM ESAD 1501960183781 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

2997 BEĆIROVIĆ HUREM FADIL 1506960183767 VLASENICA VLASENICA 17. 07. 1995. SREBRENIK

2998 BEĆIROVIĆ SMAIL FAHRUDIN 1507967181529 BRČKO BRČKO 14. 08. 1993. BRČKO

2999 BEĆIROVIĆ ĆAMIL FERID 1312950180019 TUZLA TUZLA 03. 04. 1995. TUZLA

3000 BEĆIROVIĆ ISMET FIKRET 2102956190015 ZENICA ZENICA 03. 01. 1994. ZENICA

93


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

3001 BEĆIROVIĆ ISMET HALIM 1209974183749 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

3002 BEĆIROVIĆ OSMAN HAMID 1604936182220 KALESIJA KALESIJA 27. 05. 1992. KALESIJA

3003 BEĆIROVIĆ HASAN HASAN 1109955190020 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 21. 09. 1993. ZAVIDOVIĆI

3004 BEĆIROVIĆ HASIB HASAN 1710958183748 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC

3005 BEĆIROVIĆ MUHAMED HASAN 1709928183311 VLASENICA VLASENICA 05. 06. 1992. TUZLA

3006 BEĆIROVIĆ SULJO HASAN 1103949183758 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3007 BEĆIROVIĆ HASAN HASIB 2502938183735 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC

3008 BEĆIROVIĆ REUF HAZIM 0603968183768 VLASENICA VLASENICA 03. 05. 1992. LUKAVAC

3009 BEĆIROVIĆ RAMO HIDAN 2806959183122 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA

3010 BEĆIROVIĆ BEĆIR IBRAHIM 0504951183146 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3011 BEĆIROVIĆ IBRO IBRAHIM 0204969183735 VLASENICA VLASENICA 03. 07. 1992. LUKAVAC

3012 BEĆIROVIĆ IBRAHIM IBRAN 2808969181366 BRATUNAC BRATUNAC 29. 05. 1992. SREBRENIK

3013 BEĆIROVIĆ SULJO IBRO 2507943183737 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC

3014 BEĆIROVIĆ HASAN ISMAJL 1410954183731 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

3015 BEĆIROVIĆ OSMAN ISMET 1005939183731 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

3016 BEĆIROVIĆ SULEJMAN JASMIN 0406967180021 TUZLA TUZLA 27. 06. 1992. TUZLA

3017 BEĆIROVIĆ MEHMED JUSO 2207960170009 ROGATICA NOVI GRAD 30. 01. 1993. NOVI GRAD

3018 BEĆIROVIĆ REDŽEP JUSUF 3001964120036 DOBOJ DOBOJ ISTOK 22. 12. 1993. DOBOJ ISTOK

3019 BEĆIROVIĆ SAFET JUSUF 2806975183736 VLASENICA VLASENICA 13. 07. 1995. BANOVIĆI

3020 BEĆIROVIĆ SAFET KADRIJA 0207972183737 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. BANOVIĆI

3021 BEĆIROVIĆ BEGO KIRAM 1807948183123 SREBRENICA SREBRENICA 30. 07. 1995. TUZLA

3022 BEĆIROVIĆ MEMIŠ MEHMED 1503946183755 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI

3023 BEĆIROVIĆ MUJO MEHMED 1510925133649 VIŠEGRAD GORAŽDE 03. 12. 1992. GORAŽDE

3024 BEĆIROVIĆ BEGO MEHO 1510948183740 VLASENICA GRAČANICA 12. 07. 1995. GRAČANICA

3025 BEĆIROVIĆ MEMIŠ MEŠAN 1109941183730 VLASENICA VLASENICA 23. 07. 1992. ZAVIDOVIĆI

3026 BEĆIROVIĆ MEŠAN MEVLUDIN 1504977183733 VLASENICA VLASENICA 17. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI

3027 BEĆIROVIĆ ŠERIF MIRSAD 2711965120042 DOBOJ DOBOJ ISTOK 28. 07. 1995. DOBOJ ISTOK

3028 BEĆIROVIĆ BEČIR MUHAMED 3011964280036 BIJELO POLJE NOVI GRAD 18. 09. 1992. NOVI GRAD

3029 BEĆIROVIĆ OMER MUHAMED 0101954182704 LUKAVAC LUKAVAC 16. 11. 1992. LUKAVAC

3030 BEĆIROVIĆ HUSO MUJO 0605949183148 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI

3031 BEĆIROVIĆ MUJO MUNIB 1303957181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC

3032 BEĆIROVIĆ NEZIR MUNIB 0405965180001 TUZLA ŽIVINICE 18. 01. 1993. ŽIVINICE

3033 BEĆIROVIĆ MUNIB MURIS 2103971194279 ŽEPČE ŽEPČE 29. 07. 1993. ŽEPČE

3034 BEĆIROVIĆ AVDO MURIZ 0302964183909 ZVORNIK ZVORNIK 31. 03. 1994. ŽIVINICE

3035 BEĆIROVIĆ MEŠAN MURIZ 2107974183745 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI

3036 BEĆIROVIĆ ARIF MUSTAFA 2506956183306 SREBRENIK SREBRENIK 31. 03. 1993. SREBRENIK

3037 BEĆIROVIĆ RAHMAN NAIL 2008967183731 VLASENICA VLASENICA 02. 05. 1994. TUZLA

3038 BEĆIROVIĆ IBRO NEDŽAD 2402978183733 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3039 BEĆIROVIĆ HAMED NEDŽAD 0106971133646 VIŠEGRAD GORAŽDE 14. 03. 1993. GORAŽDE

3040 BEĆIROVIĆ ABDULAH NIJAZ 1801977183193 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

94


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

3041 BEĆIROVIĆ ŠAHIN NURDIN 1307972183735 LOZNICA VLASENICA 12. 04. 1993. LUKAVAC

3042 BEĆIROVIĆ SULJO OHRAN 1211937183733 VLASENICA VLASENICA 05. 04. 1993. LUKAVAC

3043 BEĆIROVIĆ MEHE OMER 0609954181353 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

3044 BEĆIROVIĆ MURAT OSMAN 1603963183747 VLASENICA VLASENICA 20. 10. 1992. ŽIVINICE

3045 BEĆIROVIĆ RAMO REDŽEP 1603956181550 ČELIĆ BRČKO 07. 10. 1992. BRČKO

3046 BEĆIROVIĆ BAJRO REDŽO 3108958183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3047 BEĆIROVIĆ HASAN REDŽO 1011972183747 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3048 BEĆIROVIĆ RAMO REŠID 1207972183730 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3049 BEĆIROVIĆ HIMZO RIFAT 2706968171515 ZAGREB ILIDŽA 04. 08. 1992. ILIDŽA

3050 BEĆIROVIĆ AVDO SADKO 1302970173137 PALE PALE 16. 08. 1995. GORAŽDE

3051 BEĆIROVIĆ SALIH SAFET 1012939183738 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. BANOVIĆI

3052 BEĆIROVIĆ MEHMED SAKIB 2208964183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3053 BEĆIROVIĆ IBRAHIM SALKO 0510964183749 VLASENICA VLASENICA 16. 05. 1992. BANOVIĆI

3054 BEĆIROVIĆ BEŠIR SEAD 1805957183737 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3055 BEĆIROVIĆ MUJO SEAD 2403960193851 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 28. 05. 1995. ZAVIDOVIĆI

3056 BEĆIROVIĆ HAJRUDIN SEAD 1201973182497 LOPARE ČELIĆ 06. 05. 1993. ČELIĆ

3057 BEĆIROVIĆ MEHMEDALIJA SEAD 2909962181517 BRČKO BRČKO 19. 10. 1992. BRČKO

3058 BEĆIROVIĆ HAJRO SELMAN 0201953183744 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC

3059 BEĆIROVIĆ VAHID SENAD 2807958170007 VIŠEGRAD GORAŽDE 03. 08. 1993. GORAŽDE

3060 BEĆIROVIĆ ISMET SIDIK 0101966183838 VLASENICA VLASENICA 17. 07. 1995. SREBRENIK

3061 BEĆIROVIĆ ALIJA SULJO 0404969180719 BANOVIĆI BANOVIĆI 21. 06. 1992. BANOVIĆI

3062 BEĆIROVIĆ OHRAN SULJO 2108965183747 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC

3063 BEĆIROVIĆ RASIM ŠABAN 3105955133649 VIŠEGRAD NOVO SARAJEVO 08. 12. 1992. NOVO SARAJEVO

3064 BEĆIROVIĆ OSMAN ŠABAN 1103937183302 BRATUNAC BRATUNAC 12. 03. 1993. SREBRENIK

3065 BEĆIROVIĆ HAJDAR ŠAHBAZ 2505951181511 BRČKO BRČKO 25. 09. 1994. BRČKO

3066 BEĆIROVIĆ ŠABAN ŠAHBAZ 1010946183732 VLASENICA GRAČANICA 12. 07. 1995. GRAČANICA

3067 BEĆIROVIĆ RAHMAN ŠAHIN 0405961183766 VLASENICA VLASENICA 26. 09. 1992. TUZLA

3068 BEĆIROVIĆ ABDULAH ŠEMSUDIN 1309970133644 VIŠEGRAD GORAŽDE 15. 07. 1995. GORAŽDE

3069 BEĆIROVIĆ OSMAN ZIJAD 1505975181357 BRATUNAC BRATUNAC 29. 05. 1992. LUKAVAC

3070 BEĆIROVIĆ KADRIJA ZULKARNEJ 0107950183747 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. BANOVIĆI

3071 BEĆIRSPAHIĆ ESAD ADNAN 0408974172185 SARAJEVO NOVI GRAD 05. 09. 1992. NOVI GRAD

3072 BEĆIRSPAHIĆ EDIN EDMIR 1302976111958 BIHAĆ BIHAĆ 22. 06. 1995. BIHAĆ

3073 BEĆIRSPAHIĆ MUJAGA MUHAMED 2006963110028 BIHAĆ BIHAĆ 14. 12. 1992. BIHAĆ

3074 BEĆIRSPAHIĆ RAMIZ NEVZET 2810965171123 BREZA BREZA 02. 08. 1992. BREZA

3075 BEĆIRSPAHIĆ RASIM RAMIZ 1504964110001 BIHAĆ BIHAĆ 19. 05. 1995. BIHAĆ

3076 BEĆIRSPAHIĆ AHMET SENAD 1112959110006 BIHAĆ BIHAĆ 12. 06. 1992. BIHAĆ

3077 BEĆKOVIĆ NAIL HAJDAR 0207969131548 FOČA NOVO SARAJEVO 03. 07. 1995. NOVO SARAJEVO

3078 BEĆKOVIĆ EDHEM NEDŽIB 2706955131530 FOČA ILIDŽA 17. 10. 1994. ILIDŽA

3079 BEĆUKIĆ MUSTAFA MEHMED 2505959181529 BRČKO BRČKO 09. 10. 1992. BRČKO

3080 BEDAK SULEJMAN ATIF 3007971124119 TEŠANJ TEŠANJ 26. 10. 1992. TEŠANJ

95


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

3081 BEDAK HIMZO HASO 2508965124137 TEŠANJ TEŠANJ 18. 08. 1993. TEŠANJ

3082 BEDAK HAMZALIJA HIMZO 1410964124113 KONJIC TEŠANJ 10. 09. 1995. TEŠANJ

3083 BEDAK SULEJMAN ISMET 0401967124189 TEŠANJ TEŠANJ 14. 07. 1995. TEŠANJ

3084 BEDRI SULEJMAN JUSUFI 0109930188893 ZVORNIK ZVORNIK 12. 04. 1992. SAPNA

3085 BEGAN HIMZO KASIM 2708949170004 SARAJEVO CENTAR 09. 06. 1992. CENTAR

3086 BEGANOVIĆ IBRAHIM ADIL 0507963112456 CAZIN CAZIN 10. 08. 1995. CAZIN

3087 BEGANOVIĆ ABID AGO 2405954172199 FOČA NOVI GRAD 09. 07. 1993. NOVI GRAD

3088 BEGANOVIĆ REDŽEP AMIR 2001975113837 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 12. 10. 1995. V. KLADUŠA

3089 BEGANOVIĆ MUJO ASIM 0204965183927 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

3090 BEGANOVIĆ SMAJO ATIF 0404964131531 FOČA FOČA 30. 06. 1995. CENTAR

3091 BEGANOVIĆ ISMET AVDIJA 2010975183915 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

3092 BEGANOVIĆ ABDURAHMAN AVDULAH 1306966181368 BRATUNAC BRATUNAC 07. 07. 1992. TUZLA

3093 BEGANOVIĆ AHMET BAJRO 1905953183893 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

3094 BEGANOVIĆ RASIM BEGO 2308964183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3095 BEGANOVIĆ MUSTAFA BERIZ 2503966183941 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

3096 BEGANOVIĆ OMER DERVIŠ 0301958180888 UGLJEVIK TEOČAK 18. 09. 1992. TEOČAK

3097 BEGANOVIĆ IBRO DŽEMAIL 1805967181376 BRATUNAC BRATUNAC 08. 07. 1993. ŽIVINICE

3098 BEGANOVIĆ ZEIR DŽEMIL 2207955183917 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

3099 BEGANOVIĆ HIMZO DŽEVAD 3008972183948 ZVORNIK ZVORNIK 02. 09. 1992. SAPNA

3100 BEGANOVIĆ RIFET DŽEVAD 1309966183904 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

3101 BEGANOVIĆ ESAD ELVEDIN 2803966192197 KAKANJ KAKANJ 01. 02. 1994. KAKANJ

3102 BEGANOVIĆ BAHRIJA ENVER 1704955180012 TUZLA TUZLA 20. 07. 1994. TUZLA

3103 BEGANOVIĆ MEHMED ENVER 1004962191257 BUGOJNO BUGOJNO 28. 05. 1992. BUGOJNO

3104 BEGANOVIĆ JUSO ESAD 2809946110001 CAZIN BIHAĆ 18. 07. 1992. BIHAĆ

3105 BEGANOVIĆ MUSTAFA FAHRUDIN 2008975183891 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

3106 BEGANOVIĆ HUSO FEHIM 0811964181369 BRATUNAC BRATUNAC 11. 05. 1992. LUKAVAC

3107 BEGANOVIĆ MUSTAFA FERIZ 0310969183942 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

3108 BEGANOVIĆ IBRAHIM FIKRET 0507963112499 CAZIN CAZIN 11. 02. 1995. CAZIN

3109 BEGANOVIĆ SULEJMAN FIKRET 2706966112473 CAZIN CAZIN 01. 09. 1995. CAZIN

3110 BEGANOVIĆ IBRAHIM FIKRET 1909965123034 MODRIČA MODRIČA 27. 09. 1992. GRADAČAC

3111 BEGANOVIĆ SULEJMAN HAJRUDIN 0212968122158 GRAČANICA GRAČANICA 01. 01. 1993. GRAČANICA

3112 BEGANOVIĆ ZEIR HALIL 0609961183906 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

3113 BEGANOVIĆ ASIM HASAN 1205972190041 ZENICA ZENICA 20. 06. 1994. ZENICA

3114 BEGANOVIĆ IBRAHIM HASAN 1104961182674 LUKAVAC LUKAVAC 07. 01. 1994. LUKAVAC

3115 BEGANOVIĆ MUJO HASAN 2003946181354 BRATUNAC BRATUNAC 11. 07. 1995. LUKAVAC

3116 BEGANOVIĆ HASAN HASAN 0109944112474 CAZIN CAZIN 21. 10. 1995. CAZIN

3117 BEGANOVIĆ AGAN HASIB 1610973182214 KALESIJA KALESIJA 03. 07. 1992. KALESIJA

3118 BEGANOVIĆ HASAN HAZIM 0101974181380 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC

3119 BEGANOVIĆ AHMET HUSNIJA 1810950112455 CAZIN CAZIN 23. 05. 1995. CAZIN

3120 BEGANOVIĆ ŠERIF IBRAHIM 1811954191259 BUGOJNO BUGOJNO 20. 07. 1993. BUGOJNO

96


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

3121 BEGANOVIĆ MUSTAFA IDRIZ 1811967183905 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

3122 BEGANOVIĆ AVDIJA ISMET 0412950183892 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

3123 BEGANOVIĆ EDHEM ISMIR 0604973172010 KISELJAK KISELJAK 16. 06. 1993. KISELJAK

3124 BEGANOVIĆ MUHAREM IZET 1606949181358 BRATUNAC BRATUNAC 11. 07. 1995. LUKAVAC

3125 BEGANOVIĆ AHMET JUSUF 0801945150001 PROZOR MOSTAR 30. 12. 1993. MOSTAR

3126 BEGANOVIĆ MUJO KASIM 0112959183891 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

3127 BEGANOVIĆ AHMET KENAN 1606967172196 SARAJEVO NOVI GRAD 09. 06. 1992. NOVI GRAD

3128 BEGANOVIĆ MUSTAFA MEHMED 2702947183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3129 BEGANOVIĆ NEZIR MEHMED 0606973183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3130 BEGANOVIĆ AHMET MEHMEDALIJA 0910967183896 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

3131 BEGANOVIĆ SALIH MEHO 0506949183158 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

3132 BEGANOVIĆ ALIJA MEHO 0101974193044 TRAVNIK TRAVNIK 12. 08. 1995. TRAVNIK

3133 BEGANOVIĆ MEHO MERSED 2307976183903 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

3134 BEGANOVIĆ SAFET MIRALEM 1905957121574 DERVENTA NOVO SARAJEVO 19. 05. 1992. NOVO SARAJEVO

3135 BEGANOVIĆ ISMET MIRSAD 1101973192803 TRAVNIK N. TRAVNIK 17. 08. 1993. N. TRAVNIK

3136 BEGANOVIĆ OSMAN MUAMER 0103968173980 VAREŠ VAREŠ 25. 05. 1993. VAREŠ

3137 BEGANOVIĆ ADEM MUHAMED 2009962110031 BIHAĆ BIHAĆ 06. 04. 1995. BIHAĆ

3138 BEGANOVIĆ ALIJA MUHAMED 0504943172003 KISELJAK KISELJAK 30. 01. 1994. KISELJAK

3139 BEGANOVIĆ HUSEIN MUHAMED 2107938124136 TEŠANJ TEŠANJ 28. 08. 1993. TEŠANJ

3140 BEGANOVIĆ NURIF MUJO 3008954181350 BRATUNAC BRATUNAC 15. 03. 1993. TUZLA

3141 BEGANOVIĆ KADRIJA MUJO 1302966181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

3142 BEGANOVIĆ MUHO MUNIB 0711960110009 BIHAĆ BIHAĆ 06. 09. 1995. BIHAĆ

3143 BEGANOVIĆ NURIF MUNIB 0609956181350 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

3144 BEGANOVIĆ DŽEMAL MUNIR 0501974172002 KISELJAK KISELJAK 05. 09. 1993. KISELJAK

3145 BEGANOVIĆ MUSTAFA MURIZ 0701963183966 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

3146 BEGANOVIĆ ASIF MUSTAFA 2309946193826 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 28. 07. 1993. ZAVIDOVIĆI

3147 BEGANOVIĆ MEHO NAIM 3005952193077 TRAVNIK TRAVNIK 13. 05. 1992. TRAVNIK

3148 BEGANOVIĆ AGAN NEDIM 0509963182228 KALESIJA KALESIJA 21. 04. 1992. KALESIJA

3149 BEGANOVIĆ MEHMED NEZIR 0210930183126 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

3150 BEGANOVIĆ FIKRET NIHAD 0510971183916 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

3151 BEGANOVIĆ DEDO NIJAZ 0110955183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3152 BEGANOVIĆ MAHMUT OMER 3101963110008 BIHAĆ BIHAĆ 06. 04. 1995. BIHAĆ

3153 BEGANOVIĆ JUSUF OMER 1311957102742 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 07. 1992. KLJUČ

3154 BEGANOVIĆ MUSTAFA RAMIZ 1604942183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3155 BEGANOVIĆ JUSUF RAMO 0612946112459 CAZIN CAZIN 24. 07. 1995. CAZIN

3156 BEGANOVIĆ MUSTAFA RAMO 1511971183916 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

3157 BEGANOVIĆ SULEJMAN REDZO 0104955112474 CAZIN CAZIN 05. 02. 1995. CAZIN

3158 BEGANOVIĆ RIFET REFIK 2802960183904 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

3159 BEGANOVIĆ BEĆIR RIFET 2404974193036 TRAVNIK TRAVNIK 01. 06. 1994. TRAVNIK

3160 BEGANOVIĆ ASIM RIZO 1007941183148 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

97


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

3161 BEGANOVIĆ SELMO SABAHUDIN 1003976183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3162 BEGANOVIĆ BEGO SABID 2507965112450 CAZIN CAZIN 07. 03. 1995. CAZIN

3163 BEGANOVIĆ MUHAREM SAFET 1005947181357 BRATUNAC BRATUNAC 20. 06. 1992. ŽIVINICE

3164 BEGANOVIĆ RAMIZ SAFET 3001969183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3165 BEGANOVIĆ HIMZO SALKAN 2103949183891 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

3166 BEGANOVIĆ EJUB SALKO 2112972183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 12. 1992. TUZLA

3167 BEGANOVIĆ ADEM SALKO 0311949171324 HADŽIĆI HADŽIĆI 16. 04. 1992. HADŽIĆI

3168 BEGANOVIĆ HAKIJA SAMIR 1608972112455 CAZIN CAZIN 05. 11. 1994. CAZIN

3169 BEGANOVIĆ BAJRO SAMIR 0508963172196 SARAJEVO CENTAR 24. 12. 1993. CENTAR

3170 BEGANOVIĆ DEDO SEAD 0806963183318 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3171 BEGANOVIĆ ŠEĆO SEAD 0407964193048 TRAVNIK TRAVNIK 20. 12. 1995. TRAVNIK

3172 BEGANOVIĆ ASIM SEJAD 0701960183612 UGLJEVIK TEOČAK 18. 09. 1992. TEOČAK

3173 BEGANOVIĆ SELMAN SELIM 2803961183149 SREBRENICA SREBRENICA 09. 03. 1993. TUZLA

3174 BEGANOVIĆ HUSEIN SELVEDIN 1612973110011 BIHAĆ BIHAĆ 20. 11. 1994. BIHAĆ

3175 BEGANOVIĆ IBRAHIM SENAD 2811961112473 CAZIN CAZIN 14. 12. 1994. CAZIN

3176 BEGANOVIĆ HAŠIM SENAD 0412964110006 BIHAĆ BIHAĆ 03. 07. 1992. BIHAĆ

3177 BEGANOVIĆ HAMZA SENAD 1507963171227 FOJNICA FOJNICA 29. 07. 1993. FOJNICA

3178 BEGANOVIĆ NUR SENAD 3004968181951 DOBOJ DOBOJ 07. 12. 1992. GRADAČAC

3179 BEGANOVIĆ RIFET SENAD 2707975183908 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

3180 BEGANOVIĆ JUSUF SENAID 0609969182690 BRATUNAC LUKAVAC 17. 04. 1996. LUKAVAC

3181 BEGANOVIĆ MEHMED SMAIL 0908954112456 CAZIN CAZIN 20. 11. 1994. CAZIN

3182 BEGANOVIĆ HAZIM SUAD 0506959190020 ZENICA ZENICA 09. 06. 1993. ZENICA

3183 BEGANOVIĆ SAFET SUAD 0601975181387 BRATUNAC BRATUNAC 20. 06. 1992. ŽIVINICE

3184 BEGANOVIĆ OSMAN SULEJMAN 0612954183896 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

3185 BEGANOVIĆ SULJO SUVAD 0506970112465 CAZIN CAZIN 11. 06. 1992. CAZIN

3186 BEGANOVIĆ MEHMED TAHIR 1907960191274 BUGOJNO BUGOJNO 20. 07. 1993. BUGOJNO

3187 BEGANOVIĆ KASIM VAHID 1302955131533 FOČA NOVO SARAJEVO 27. 12. 1993. NOVO SARAJEVO

3188 BEGANOVIĆ HUSEJIN ZAJIM 2911954122166 GRAČANICA GRAČANICA 15. 11. 1992. GRAČANICA

3189 BEGANOVIĆ AHMET ZEAD 2506959191276 BUGOJNO BUGOJNO 26. 02. 1993. BUGOJNO

3190 BEGETA OSMAN OSMAN 2007962150006 KONJIC MOSTAR 31. 07. 1992. MOSTAR

3191 BEGIĆ ALE ABDAGA 1511955112456 CAZIN CAZIN 05. 11. 1994. CAZIN

3192 BEGIĆ ŠEVKO ABDULAH 0104961183154 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3193 BEGIĆ ABDULAH ADEMIR 1012961180041 TUZLA TUZLA 06. 04. 1995. TUZLA

3194 BEGIĆ ABID ADMIR 2602975111056 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 29. 03. 1995. BOS. KRUPA

3195 BEGIĆ OSMAN AGAN 2305959110029 CAZIN BIHAĆ 26. 02. 1995. BIHAĆ

3196 BEGIĆ MEHO AHMED 1105952171305 HADŽIĆI HADŽIĆI 12. 06. 1992. HADŽIĆI

3197 BEGIĆ ZILDŽIJA ALIJA 0201972183143 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3198 BEGIĆ ADIL ALMIR 2511972182674 TUZLA LUKAVAC 23. 11. 1995. LUKAVAC

3199 BEGIĆ ADEM AMIN 1904973171526 SARAJEVO NOVI GRAD 06. 10. 1992. NOVI GRAD

3200 BEGIĆ AVDO AMIR 1201959173248 ROGATICA GORAŽDE 03. 06. 1992. GORAŽDE

98


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

3201 BEGIĆ ŠERIF ASIM 2508969112494 CAZIN CAZIN 20. 05. 1995. CAZIN

3202 BEGIĆ SMAJO ASIM 0505938183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3203 BEGIĆ SALIH AVDO 2310940193032 TRAVNIK TRAVNIK 26. 04. 1993. TRAVNIK

3204 BEGIĆ PAŠAGA BEGICA 2504967112483 CAZIN CAZIN 26. 08. 1992. CAZIN

3205 BEGIĆ IBRO BEGO 2004938183158 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. VOGOŠĆA

3206 BEGIĆ MAHMUT BEGO 0604949183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3207 BEGIĆ HASAN BILAL 1001966171790 ILIJAŠ ILIJAŠ 09. 11. 1993. ILIJAŠ

3208 BEGIĆ OSMAN DEMIR 0710970120049 DOBOJ DOBOJ JUG 19. 08. 1992. DOBOJ JUG

3209 BEGIĆ ZAHID DERVIŠ 0101940171327 HADŽIĆI HADŽIĆI 19. 07. 1992. HADŽIĆI

3210 BEGIĆ EKREM DURSUM 0606973163324 SANSKI MOST SANSKI MOST 05. 06. 1993. SANSKI MOST

3211 BEGIĆ BEĆIR DŽEMAL 1009943183121 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

3212 BEGIĆ HALIL DŽEMAL 2102955184240 ŽIVINICE ŽIVINICE 20. 03. 1996. ŽIVINICE

3213 BEGIĆ MUHAMED DŽENAN 2910960151961 KONJIC KONJIC 01. 11. 1992. KONJIC

3214 BEGIĆ ISMET DŽEVAD 0808962192170 KAKANJ KAKANJ 05. 09. 1995. KAKANJ

3215 BEGIĆ ŠABAN DŽEVAD 1909975183744 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3216 BEGIĆ NAZIF EDIB 2512947171508 BANJALUKA NOVI GRAD 04. 12. 1992. NOVI GRAD

3217 BEGIĆ KADRIJA EJUB 2604973183141 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3218 BEGIĆ MUHAMED ELVIR 2202976122622 MAGLAJ MAGLAJ 12. 04. 1996. MAGLAJ

3219 BEGIĆ SELMAN ENEZ 0209947183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3220 BEGIĆ IZET ENSAD 0405975112454 CAZIN CAZIN 15. 09. 1995. CAZIN

3221 BEGIĆ ESAD ERMIN 2106973111051 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 09. 11. 1994. BOS. KRUPA

3222 BEGIĆ HUSEIN ESED 1903968111055 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 28. 10. 1994. BOS. KRUPA

3223 BEGIĆ MAHMUT ESED 3101955183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3224 BEGIĆ AVDO ESMIN 2705975183913 ZVORNIK ZVORNIK 20. 10. 1992. SAPNA

3225 BEGIĆ ISMET FAHID 1506973183758 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC

3226 BEGIĆ BAJRO FAHRUDIN 2812972190030 ZENICA ZENICA 28. 09. 1992. ZENICA

3227 BEGIĆ ŠERIF FAIK 3008961192201 KAKANJ KAKANJ 13. 06. 1993. KAKANJ

3228 BEGIĆ HASAN FIKRET 1106972112506 CAZIN CAZIN 30. 04. 1995. CAZIN

3229 BEGIĆ MUSTAFA FIKRET 0410969110028 BIHAĆ BIHAĆ 12. 06. 1992. BIHAĆ

3230 BEGIĆ BEHDŽED FUAD 1403963182490 LOPARE ČELIĆ 24. 09. 1992. ČELIĆ

3231 BEGIĆ SELMAN HAJRUDIN 0705937183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3232 BEGIĆ ĆAZIM HAJRUDIN 0802968172181 SARAJEVO NOVI GRAD 11. 11. 1995. NOVI GRAD

3233 BEGIĆ SELMAN HAKIJA 1306939183146 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3234 BEGIĆ SALIH HALID 0101966183153 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3235 BEGIĆ ŠABAN HALID 0101957183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3236 BEGIĆ IBRAHIM HAMDIJA 2903973112462 CAZIN CAZIN 18. 03. 1994. CAZIN

3237 BEGIĆ HIMZO HAMDIJA 1507953191254 BUGOJNO BUGOJNO 28. 03. 1996. BUGOJNO

3238 BEGIĆ ESAD HASAN 3005972111069 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 12. 05. 1994. BOS. KRUPA

3239 BEGIĆ HASIB HASIB 2805967112483 CAZIN CAZIN 07. 07. 1994. CAZIN

3240 BEGIĆ SULJO HASIB 2110965112453 CAZIN CAZIN 02. 03. 1993. CAZIN

99


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

3241 BEGIĆ HASAN HASIB 2708950183756 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3242 BEGIĆ SALKO HASIB 2001953183122 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

3243 BEGIĆ MEHO HIDAJET 2702974181381 BRATUNAC BRATUNAC 12. 04. 1993. TUZLA

3244 BEGIĆ JUSUF HUSEIN 0102971112503 CAZIN CAZIN 04. 08. 1995. CAZIN

3245 BEGIĆ IBRAHIM HUSEIN 2506948171307 HADŽIĆI HADŽIĆI 19. 07. 1992. HADŽIĆI

3246 BEGIĆ ARIF IBRAHIM 2511942150018 MOSTAR MOSTAR 01. 08. 1993. MOSTAR

3247 BEGIĆ RAMO IBRAHIM 2510952183740 VLASENICA VLASENICA 26. 01. 1993. TUZLA

3248 BEGIĆ NAŠID IBRAHIM 1801959193041 TRAVNIK TRAVNIK 08. 10. 1993. TRAVNIK

3249 BEGIĆ NURIJA IBRIŠIM 1908971122620 MAGLAJ MAGLAJ 10. 06. 1992. MAGLAJ

3250 BEGIĆ ADEM IDRIZ 1807965112450 CAZIN CAZIN 07. 06. 1995. CAZIN

3251 BEGIĆ IBRAHIM IDRIZ 1407952183601 UGLJEVIK TEOČAK 26. 11. 1993. TEOČAK

3252 BEGIĆ HASIB ISMET 1103968112489 CAZIN CAZIN 11. 02. 1994. CAZIN

3253 BEGIĆ BEGO ISMET 1512951183738 VLASENICA VLASENICA 25. 11. 1992. LUKAVAC

3254 BEGIĆ MAHMUT ISMET 1801958183158 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3255 BEGIĆ SULJO ISMET 2909934182397 KLADANJ KLADANJ 28. 08. 1992. KLADANJ

3256 BEGIĆ HUSO IZET 2709971111069 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 06. 12. 1992. BOS. KRUPA

3257 BEGIĆ DŽEMAL IZET 2310972170018 ILIJAŠ CENTAR 19. 12. 1992. CENTAR

3258 BEGIĆ ĆAMIL JASMIN 1602969190013 ZENICA ZENICA 07. 01. 1993. ZENICA

3259 BEGIĆ MEHMED JASMIN 1704976193823 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 16. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI

3260 BEGIĆ EMIN JUSUF 2904946183125 SREBRENICA NOVI GRAD 12. 07. 1995. NOVI GRAD

3261 BEGIĆ ŠERIF KASIM 0403964112492 CAZIN CAZIN 11. 07. 1994. CAZIN

3262 BEGIĆ SALIH KASIM 0105934193039 TRAVNIK TRAVNIK 22. 05. 1993. TRAVNIK

3263 BEGIĆ BEGO MEDO 0301935183146 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3264 BEGIĆ n/p* MEHMED n/p* n/p* n/p* 24. 07. 1995. VAREŠ

3265 BEGIĆ ALAGA MEHMED 0512962112456 CAZIN CAZIN 24. 12. 1994. CAZIN

3266 BEGIĆ ALIJA MEHMEDALIJA 0602959183139 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3267 BEGIĆ HUSO MEHMEDALIJA 0604970122624 MAGLAJ MAGLAJ 21. 11. 1992. MAGLAJ

3268 BEGIĆ MEDO MEHMEDALIJA 2012954183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3269 BEGIĆ BEGO MEHO 0602946181358 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

3270 BEGIĆ ADEM MERHAD 2001977112455 CAZIN CAZIN 13. 10. 1995. CAZIN

3271 BEGIĆ MEHMED MERIM 1901974181356 BRATUNAC BRATUNAC 13. 06. 1992. TUZLA

3272 BEGIĆ MIRSAD MIRNES 0707976192172 KAKANJ KAKANJ 18. 06. 1995. KAKANJ

3273 BEGIĆ ISMAIL MIRSAD 0101960112599 CAZIN CAZIN 27. 07. 1992. CAZIN

3274 BEGIĆ ŠAĆIR MIRSAD 1405961183123 SREBRENICA SREBRENICA 15. 07. 1995. TUZLA

3275 BEGIĆ ĆAMIL MIRSAD 1412955151836 JABLANICA JABLANICA 08. 08. 1992. JABLANICA

3276 BEGIĆ HASAN MIRSAD 0204960181519 BRČKO BRČKO 11. 08. 1992. BRČKO

3277 BEGIĆ AHMED MUHAMED 1404949194288 ŽEPČE ŽEPČE 14. 12. 1993. ŽEPČE

3278 BEGIĆ RAGIB MUHAMED 1604948122622 MAGLAJ MAGLAJ 10. 07. 1992. MAGLAJ

3279 BEGIĆ ALAGA MUJO 0301959112452 CAZIN CAZIN 22. 09. 1992. CAZIN

3280 BEGIĆ BEĆO MUJO 0501963110005 BIHAĆ BIHAĆ 18. 07. 1992. BIHAĆ

100


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

3281 BEGIĆ OSMAN MUJO 0404944181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

3282 BEGIĆ HIMZO MUSTAFA 0509964122628 MAGLAJ MAGLAJ 16. 06. 1994. MAGLAJ

3283 BEGIĆ DAUT NAIL 0805966151836 JABLANICA JABLANICA 14. 06. 1993. JABLANICA

3284 BEGIĆ OMER NAZIF 2401944192176 KAKANJ KAKANJ 10. 06. 1993. KAKANJ

3285 BEGIĆ SALIH NAZIR 0109973183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3286 BEGIĆ ENEZ NEDŽAD 1801974183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3287 BEGIĆ HASAN NERMIN 0101971182513 LOPARE ČELIĆ 12. 07. 1992. ČELIĆ

3288 BEGIĆ SELMAN NEZIR 0808935183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3289 BEGIĆ MEHO NIJAZ 0602961500745 CAZIN CAZIN 24. 07. 1995. CAZIN

3290 BEGIĆ MEDO NUSRET 0208965183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3291 BEGIĆ MEHMED NUSRET 1705967184230 ŽIVINICE ŽIVINICE 08. 06. 1994. ŽIVINICE

3292 BEGIĆ ŠAĆIR NUSRET 1604957183146 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3293 BEGIĆ OMO OMER 0103975110021 BIHAĆ BIHAĆ 13. 04. 1995. BIHAĆ

3294 BEGIĆ MUSTAFA OMER 1503969183736 VLASENICA VLASENICA 06. 07. 1992. TUZLA

3295 BEGIĆ BEHLUL OSMAN 0102969183584 UGLJEVIK TEOČAK 13. 03. 1993. TEOČAK

3296 BEGIĆ MEHMED OSMAN 1612953182687 LUKAVAC LUKAVAC 28. 08. 1992. LUKAVAC

3297 BEGIĆ RASIM RAMIZ 0810967112463 CAZIN CAZIN 16. 12. 1992. CAZIN

3298 BEGIĆ MUJO RAMIZ 1003974122629 MAGLAJ MAGLAJ 25. 01. 1994. MAGLAJ

3299 BEGIĆ RAMO RAMIZ 1603949172171 VIŠEGRAD ILIDŽA 22. 08. 1992. ILIDŽA

3300 BEGIĆ NAŠID RAMO 0301957193048 TRAVNIK TRAVNIK 01. 06. 1994. TRAVNIK

3301 BEGIĆ JUSUF RASIM 1805955112468 CAZIN CAZIN 23. 07. 1995. CAZIN

3302 BEGIĆ MEHMED RASIM 1010969112484 CAZIN CAZIN 26. 10. 1994. CAZIN

3303 BEGIĆ OSMAN REDZO 1307973112467 CAZIN CAZIN 05. 11. 1994. CAZIN

3304 BEGIĆ FEHIM REMZO 2205971111125 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 08. 04. 1995. BOS. KRUPA

3305 BEGIĆ ŠAĆIR REŠID 1101964183168 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3306 BEGIĆ BEGO SABAHUDIN 1709972183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3307 BEGIĆ SULJO SADIF 1111952183737 VLASENICA VLASENICA 23. 09. 1992. ŽIVINICE

3308 BEGIĆ SALIH SADIK 1110969182211 KALESIJA KALESIJA 08. 05. 1992. KALESIJA

3309 BEGIĆ EMIN SALIH 2502941183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3310 BEGIĆ MUHAMED SALKO 0106975112481 CAZIN CAZIN 06. 12. 1995. CAZIN

3311 BEGIĆ ZILDŽIJA SAMIR 0901977183135 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

3312 BEGIĆ MUHAMED SEAD 0102962112525 CAZIN BIHAĆ 23. 07. 1995. BIHAĆ

3313 BEGIĆ NEZIR SEAD 2105962183135 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1993. TUZLA

3314 BEGIĆ MEHMED SEAD 0503965182227 TUZLA KALESIJA 22. 06. 1995. KALESIJA

3315 BEGIĆ DERVIŠ SEFIK 0108967112505 CAZIN CAZIN 15. 09. 1995. CAZIN

3316 BEGIĆ HASAN SEID 2002953173530 SARAJEVO STARI GRAD 27. 10. 1995. STARI GRAD

3317 BEGIĆ ALIJA SEJDALIJA 2112961183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3318 BEGIĆ RAMO SEMIR 2410973183142 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3319 BEGIĆ ĆERIM SEMSO 2806959112462 CAZIN CAZIN 21. 07. 1995. CAZIN

3320 BEGIĆ HUSO SENAD 2905973111051 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 20. 06. 1992. BOS. KRUPA

101


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

3321 BEGIĆ MAHMUT SENAHID 1304960122626 MAGLAJ MAGLAJ 13. 08. 1993. MAGLAJ

3322 BEGIĆ HAKIJA SENKO 1003967183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3323 BEGIĆ HANA SLAVENKO 0103963170010 SARAJEVO NOVI GRAD 01. 11. 1992. NOVI GRAD

3324 BEGIĆ MEHO SMAIL 0105933120003 DOBOJ DOBOJ 18. 06. 1992. DOBOJ JUG

3325 BEGIĆ REDŽEP SUAD 3103959110020 BIHAĆ BIHAĆ 08. 02. 1994. BIHAĆ

3326 BEGIĆ MUHAREM SULEJMAN 0110963193041 TRAVNIK TRAVNIK 13. 09. 1992. TRAVNIK

3327 BEGIĆ SULJO SULEJMAN 0711953183912 ZVORNIK ZVORNIK 02. 06. 1993. SAPNA

3328 BEGIĆ MURAT SULJO 1903971112453 CAZIN CAZIN 14. 11. 1993. CAZIN

3329 BEGIĆ ŠERIF SULJO 0112965112521 CAZIN CAZIN 17. 07. 1994. CAZIN

3330 BEGIĆ SULJO SULJO 1305958112466 CAZIN CAZIN 24. 07. 1995. CAZIN

3331 BEGIĆ BEĆO SULJO 2003951110015 CAZIN BIHAĆ 04. 10. 1993. BIHAĆ

3332 BEGIĆ SAFET SUVAD 3011971182418 KLADANJ KLADANJ 24. 06. 1992. KLADANJ

3333 BEGIĆ BEGO ŠABAN 1605954183737 VLASENICA VLASENICA 17. 07. 1995. TUZLA

3334 BEGIĆ BEGO ŠEFIK 1510958183730 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3335 BEGIĆ HUSEIN ŠEFIK 2404968111052 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 28. 10. 1993. BOS. KRUPA

3336 BEGIĆ IBRO ŠEVKO 0202940183148 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3337 BEGIĆ NAIL ŠUKRIJA 0209959166320 BIHAĆ BIHAĆ 20. 04. 1993. BIHAĆ

3338 BEGIĆ MEHMED VAHID 2307962173247 ROGATICA GORAŽDE 25. 08. 1992. GORAŽDE

3339 BEGIĆ VELID VEHID 0506968181522 TEOČAK BRČKO 09. 10. 1992. BRČKO

3340 BEGIĆ NEZIR VEKAZ 2603964183124 SREBRENICA SREBRENICA 22. 07. 1995. TUZLA

3341 BEGIĆ ALIJA ZAHIR 0207971184233 ŽIVINICE ŽIVINICE 13. 07. 1995. ŽIVINICE

3342 BEGIĆ ŠAĆIR ZAIM 1006958183153 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC

3343 BEGIĆ AVDO ZAJKO 1401951173256 ŽEPA ŽEPA 31. 08. 1995. HADŽIĆI

3344 BEGIĆ ASIM ZIKRIJA 0603964183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

3345 BEGIĆ MUŠAN ZILDŽIJA 0701938183137 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

3346 BEGIĆ IBRAHIM ZUHDIJA 1305955500732 CAZIN CAZIN 05. 02. 1995. CAZIN

3347 BEGINOVIĆ MUSTAFA HASAN 2508971123584 TESLIĆ TEŠANJ 10. 06. 1992. TEŠANJ

3348 BEGINOVIĆ RAŠID MEHO 0401962123591 TESLIĆ TEŠANJ 10. 06. 1992. TEŠANJ

3349 BEGINOVIĆ RAŠID MUSTAFA 1303975123584 TESLIĆ TEŠANJ 08. 08. 1995. TEŠANJ

3350 BEGLEROVIĆ UZEIR EDINA 1409973155007 MOSTAR MOSTAR 24. 08. 1993. MOSTAR

3351 BEGLEROVIĆ JUSUF JASMIN 0206967150018 MOSTAR MOSTAR 06. 11. 1993. MOSTAR

3352 BEGLEROVIĆ ALIJA UZEIR 0608943150018 MOSTAR MOSTAR 24. 08. 1993. MOSTAR

3353 BEGOVIĆ HUSEIN ADEM 0403947181944 GRADAČAC GRADAČAC 11. 09. 1992. GRADAČAC

3354 BEGOVIĆ JUSUF ADIS 1511972151848 JABLANICA JABLANICA 01. 10. 1993. JABLANICA

3355 BEGOVIĆ ŠAĆIR AHMO 0906954181366 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC

3356 BEGOVIĆ MEHMEDALIJA ALIJA 0408958120027 DOBOJ DOBOJ 13. 06. 1992. DOBOJ JUG

3357 BEGOVIĆ RIFAT ALMIR 3001969172663 MAGLAJ NOVO SARAJEVO 24. 09. 1992. NOVO SARAJEVO

3358 BEGOVIĆ ŠELE AMIR 0201974181512 BRČKO BRČKO 15. 03. 1994. BRČKO

3359 BEGOVIĆ IBRAHIM ASIM 0403967172674 SARAJEVO NOVI GRAD 22. 07. 1993. NOVI GRAD

3360 BEGOVIĆ HABIB AVDIJA 1304970180012 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA

102


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

3361 BEGOVIĆ HAŠIM BAVLUDIN 2505973181388 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA

3362 BEGOVIĆ NEZIR BEĆO 0706966133643 VIŠEGRAD GORAŽDE 25. 12. 1994. GORAŽDE

3363 BEGOVIĆ ALJO BEKIR 2005971183151 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3364 BEGOVIĆ MEDO DAMIR 2509975181356 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA

3365 BEGOVIĆ EKREM DAUD 0303969191973 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 30. 06. 1995. GORNJI VAKUF

3366 BEGOVIĆ RAMIZ DŽEMAIL 2208952450112 PRIBOJ NOVO SARAJEVO 08. 06. 1992. NOVO SARAJEVO

3367 BEGOVIĆ IBRAHIM DŽEMAL 3105959191988 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 11. 08. 1993. GORNJI VAKUF

3368 BEGOVIĆ IBRAHIM DŽEVAD 1303962191971 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 23. 01. 1993. GORNJI VAKUF

3369 BEGOVIĆ KASIM EDHEM 1309972111060 BUŽIM BUŽIM 31. 10. 1994. BUŽIM

3370 BEGOVIĆ FEHIM EDHEM 2409938191762 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 11. 11. 1992. DONJI VAKUF

3371 BEGOVIĆ DŽAFER EDIN 2704967153758 STOLAC STOLAC 12. 11. 1992. STOLAC

3372 BEGOVIĆ DŽEMO EDVIN 1009963120029 DOBOJ DOBOJ 06. 07. 1992. DOBOJ JUG

3373 BEGOVIĆ REUF EJNAR 2607964191599 ZENICA BUSOVAČA 10. 12. 1993. BUSOVAČA

3374 BEGOVIĆ FADIL EMSAD 1204966193067 TRAVNIK TRAVNIK 05. 07. 1992. TRAVNIK

3375 BEGOVIĆ IBRAHIM ENES 2501966123601 TESLIĆ TEŠANJ 20. 07. 1992. TEŠANJ

3376 BEGOVIĆ HAMID ENVER 0202959191761 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 23. 10. 1992. DONJI VAKUF

3377 BEGOVIĆ LUTVO ESAD 0109964183750 VLASENICA VLASENICA 25. 07. 1992. TUZLA

3378 BEGOVIĆ HAMED FADIL 2903953183134 SREBRENICA SREBRENICA 23. 08. 1994. TUZLA

3379 BEGOVIĆ SALIH FAHRUDIN 2412974123595 TESLIĆ TEŠANJ 20. 07. 1992. TEŠANJ

3380 BEGOVIĆ HUSEIN FEHIM 0805958180045 TUZLA TUZLA 29. 06. 1994. TUZLA

3381 BEGOVIĆ SMAJL FIKRET 2901967191978 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 14. 02. 1994. GORNJI VAKUF

3382 BEGOVIĆ ARIF HASAN 1309967110013 BIHAĆ BIHAĆ 06. 05. 1993. BIHAĆ

3383 BEGOVIĆ ŠEMSO HAŠIM 1101952181356 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA

3384 BEGOVIĆ HUREM HUSEIN 2002947183745 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC

3385 BEGOVIĆ HAMED HUSO 3108958181368 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI

3386 BEGOVIĆ SULJO IBRAHIM 2604935183731 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. GRADAČAC

3387 BEGOVIĆ ABDURAHMAN ISMET 0301959183325 VLASENICA VLASENICA 23. 09. 1995. TUZLA

3388 BEGOVIĆ HUREM ISMET 0304940183730 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC

3389 BEGOVIĆ MUSTAFA JAKUB 2111962193831 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 15. 01. 1993. ZAVIDOVIĆI

3390 BEGOVIĆ HAŠIM KASIM 0607976181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

3391 BEGOVIĆ MALIĆ MAHMUT 0109948120056 DOBOJ DOBOJ 28. 02. 1994. DOBOJ ISTOK

3392 BEGOVIĆ MUHAREM MEHMED 1801959181361 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

3393 BEGOVIĆ OHRAN MENSUR 1112948714015 GRADAČAC GRADAČAC 27. 12. 1992. GRADAČAC

3394 BEGOVIĆ SALEM MIDHAT 0101944174169 VISOKO VISOKO 07. 03. 1993. VISOKO

3395 BEGOVIĆ IDRIZ MIHRUDIN 1712971120006 DOBOJ DOBOJ 24. 01. 1994. DOBOJ ISTOK

3396 BEGOVIĆ AHMET MIRSAD 0602971110015 BIHAĆ BIHAĆ 05. 12. 1993. BIHAĆ

3397 BEGOVIĆ KASIM MUHAMED 3103975124112 DOBOJ TEŠANJ 02. 04. 1994. TEŠANJ

3398 BEGOVIĆ LUTVO MUJO 1806956183748 VLASENICA VLASENICA 25. 09. 1992. LUKAVAC

3399 BEGOVIĆ ŠAĆIR MUJO 1802960181371 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI

3400 BEGOVIĆ HABIB MUNIB 0406966181369 BRATUNAC BRATUNAC 13. 11. 1992. ŽIVINICE

103


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

3401 BEGOVIĆ OMER MUNIR 0102947190013 TRAVNIK TRAVNIK 18. 11. 1993. TRAVNIK

3402 BEGOVIĆ NURIJA MUSTAFA 2804935183765 VLASENICA VLASENICA 17. 01. 1993. LUKAVAC

3403 BEGOVIĆ SADIK NEDŽAD 1003964180019 TUZLA TUZLA 21. 05. 1994. TUZLA

3404 BEGOVIĆ HABIB NEĐIB 0509967181358 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

3405 BEGOVIĆ HAMED NEZIR 2610955181360 BRATUNAC BRATUNAC 20. 09. 1992. TUZLA

3406 BEGOVIĆ HASAN NEZIR 0208963190077 ZENICA ZENICA 25. 06. 1995. ZENICA

3407 BEGOVIĆ ZAHID NIJAZ 1409962172007 KISELJAK KISELJAK 01. 06. 1993. KISELJAK

3408 BEGOVIĆ FEHIM NURIJA 2805942111059 BUŽIM BUŽIM 14. 11. 1995. BUŽIM

3409 BEGOVIĆ HAKIJA NURIJA 2103958123591 TESLIĆ TEŠANJ 24. 08. 1992. TEŠANJ

3410 BEGOVIĆ HAZIM OMER 1806961122145 GRAČANICA GRAČANICA 20. 03. 1995. GRAČANICA

3411 BEGOVIĆ ISMET RIFET 2703968183735 VLASENICA VLASENICA 17. 07. 1995. LUKAVAC

3412 BEGOVIĆ FERID SABAHUDIN 0503969181365 BRATUNAC BRATUNAC 14. 04. 1993. ŽIVINICE

3413 BEGOVIĆ MUNIR SABAHUDIN 0606971193056 TRAVNIK TRAVNIK 15. 09. 1992. TRAVNIK

3414 BEGOVIĆ OHRAN SAFET 0101953193079 TRAVNIK TRAVNIK 23. 06. 1993. TRAVNIK

3415 BEGOVIĆ MUSTAFA SAKIB 1809950360051 TRAVNIK TRAVNIK 31. 10. 1992. TRAVNIK

3416 BEGOVIĆ SAFET SAMIR 1806968181538 BRČKO BRČKO 07. 05. 1992. BRČKO

3417 BEGOVIĆ MUHAREM SEAD 2804960181351 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA

3418 BEGOVIĆ IMŠIR SEJFULAH 0804963182513 LOPARE ČELIĆ 25. 10. 1992. ČELIĆ

3419 BEGOVIĆ RAGIB SELIM 1503941171562 ILIDŽA KISELJAK 16. 06. 1993. KISELJAK

3420 BEGOVIĆ BAJRO SENAD 0501965181384 BRATUNAC BRATUNAC 01. 09. 1992. BANOVIĆI

3421 BEGOVIĆ IBRAHIM SENAD 0812971123596 TESLIĆ TEŠANJ 20. 07. 1992. TEŠANJ

3422 BEGOVIĆ ŠAĆIR SENAHID 2801965172009 KISELJAK KISELJAK 20. 04. 1993. KISELJAK

3423 BEGOVIĆ BEĆIR SENAID 0607969151830 JABLANICA JABLANICA 08. 08. 1992. JABLANICA

3424 BEGOVIĆ ZAIM SUAD 1610963110010 BIHAĆ BIHAĆ 17. 10. 1994. BIHAĆ

3425 BEGOVIĆ MUHAREM SUAD 2805974181350 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

3426 BEGOVIĆ MUSTAFA SULEJMAN 0303970183739 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC

3427 BEGOVIĆ HAKIJA SULJO 1303965123586 TESLIĆ TEŠANJ 13. 05. 1992. TEŠANJ

3428 BEGOVIĆ IBRAHIM ŠEMSUDIN 1408956151832 JABLANICA JABLANICA 16. 09. 1993. JABLANICA

3429 BEGOVIĆ REDŽO ŠEMSUDIN 1412954130010 GORAŽDE GORAŽDE 28. 01. 1993. GORAŽDE

3430 BEGOVIĆ MUHAMED VELIJA 2209965131535 FOČA NOVO SARAJEVO 01. 04. 1993. NOVO SARAJEVO

3431 BEGOVIĆ RAMO ZEKERIJAH 0507954181542 ČELIĆ BRČKO 11. 08. 1992. BRČKO

3432 BEGOVIĆ ZUHDIJA ZIJAD 1202976111058 BUŽIM BUŽIM 03. 07. 1995. BUŽIM

3433 BEGOVIĆ ISMET ZIJAD 2203957172000 KISELJAK KISELJAK 29. 01. 1994. KISELJAK

3434 BEGTAŠEVIĆ OMER ESAD 0309939151966 KONJIC KONJIC 14. 07. 1993. KONJIC

3435 BEGULIĆ ŠABAN ASIM 1701967111076 BUŽIM BUŽIM 11. 08. 1992. BUŽIM

3436 BEGULIĆ HASAN SALIH 1710964113840 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 04. 07. 1995. V. KLADUŠA

3437 BEGULIĆ REFIK SANEL 2704974160026 PRIJEDOR PRIJEDOR 09. 10. 1995. SANSKI MOST

3438 BEGUNIĆ AVDIJA RASIM 2704947124115 TEŠANJ TEŠANJ 04. 11. 1993. TEŠANJ

3439 BEGZADIĆ AZEM ALEN 2403978181362 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

3440 BEGZADIĆ RAMO AZEM 0801959181392 BRATUNAC BRATUNAC 17. 06. 1992. SREBRENIK

104


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

3441 BEGZADIĆ ZUHDIJA BEHAIJA 0903967181366 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC

3442 BEGZADIĆ ZUHDIJA EKREM 2011975181358 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC

3443 BEGZADIĆ HAJRUDIN ELVIS 1506976181325 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

3444 BEGZADIĆ ALIJA HAJRUDIN 2102954181368 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

3445 BEGZADIĆ ZUHDIJA KEMAL 1904969181377 BRATUNAC BRATUNAC 08. 08. 1993. LUKAVAC

3446 BEGZADIĆ SEJDIN MEHMED 2501937181369 BRATUNAC BRATUNAC 31. 05. 1992. SREBRENIK

3447 BEGZADIĆ ŠAHMAN MEHMEDALIJA 0302955181359 BRATUNAC BRATUNAC 29. 06. 1994. TUZLA

3448 BEGZADIĆ NURIF MIRSAD 1204968181376 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

3449 BEGZADIĆ ALIJA NURIF 1007939181367 BRATUNAC BRATUNAC 29. 08. 1992. TUZLA

3450 BEGZADIĆ ALIJA SALKO 1609957181358 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

3451 BEGZADIĆ ALIJA ŠABAN 1305952181350 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

3452 BEGZADIĆ ZUHIDIJA ŠABAN 1809958181385 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC

3453 BEGZADIĆ ŠABAN ZUHDIJA 0507931181359 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC

3454 BEHA RASIM AVDIJA 1209965171770 ILIJAŠ NOVI GRAD 27. 01. 1993. CENTAR

3455 BEHA RASIM ESAD 0506966173549 OLOVO STARI GRAD 08. 06. 1992. STARI GRAD

3456 BEHA KASIM MEHMED 1009960151969 KONJIC KONJIC 13. 06. 1993. KONJIC

3457 BEHA RASIM MEHO 2812968173512 SARAJEVO STARI GRAD 02. 09. 1993. STARI GRAD

3458 BEHA RAMIZ RAMO 1601961171803 ILIJAŠ VOGOŠĆA 16. 06. 1995. VOGOŠĆA

3459 BEHA RAMO SUNO 2601953171784 ILIJAŠ ILIJAŠ 26. 08. 1993. ILIJAŠ

3460 BEHADEROVIĆ HIMZO ABDULAH 1001961120004 DOBOJ DOBOJ ISTOK 02. 06. 1994. DOBOJ ISTOK

3461 BEHADEROVIĆ HIMZO AZIZ 1706949120019 DOBOJ DOBOJ ISTOK 30. 10. 1993. DOBOJ ISTOK

3462 BEHADEROVIĆ BEĆIR SULJO 2006941181976 GRADAČAC GRADAČAC 28. 10. 1992. GRADAČAC

3463 BEHAR ŠABAN ALE 1507965102387 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

3464 BEHARIĆ RAHMAN HASO 1105957183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3465 BEHARIĆ AHMET MUSTAFA 3101957183745 SREBRENICA SREBRENICA 12. 12. 1992. TUZLA

3466 BEHIĆ HAMID ENIZ 3007962191253 BUGOJNO BUGOJNO 23. 07. 1993. BUGOJNO

3467 BEHIĆ NURIJA ISMET 0102954110025 BIHAĆ BIHAĆ 19. 11. 1992. BIHAĆ

3468 BEHIĆ MUSTAFA MURIS 1106974110012 BIHAĆ BIHAĆ 26. 11. 1993. BIHAĆ

3469 BEHIĆ AHMET ŠERIF 2011957110001 BIHAĆ BIHAĆ 16. 06. 1992. BIHAĆ

3470 BEHLIĆ REDŽO NEZIR 0501965191282 BUGOJNO BUGOJNO 20. 09. 1995. BUGOJNO

3471 BEHLIĆ SULEJMAN ZIJAD 2007972181503 BRČKO BRČKO 14. 07. 1992. BRČKO

3472 BEHLO EDHEM EDIN 0411971191988 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 10. 09. 1995. GORNJI VAKUF

3473 BEHLO EDHEM MEVLUDIN 1612969191988 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 16. 01. 1993. GORNJI VAKUF

3474 BEHLULOVIĆ RAGIB MUJO 0802951170002 VIŠEGRAD NOVI GRAD 01. 09. 1992. NOVI GRAD

3475 BEHLULOVIĆ BEKIR TEUFIK 1611952173238 ROGATICA GORAŽDE 08. 06. 1992. GORAŽDE

3476 BEHRAM IBRO AZIZ 0309942153758 STOLAC STOLAC 13. 07. 1993. STOLAC

3477 BEHRAM HILMO DŽEMAL 2811957150018 MOSTAR MOSTAR 27. 10. 1993. MOSTAR

3478 BEHRAM IBRO MUHAREM 1808955153759 STOLAC STOLAC 11. 11. 1994. STOLAC

3479 BEHREM MAHMUT ADEM 1809962110034 BIHAĆ BIHAĆ 31. 08. 1994. BIHAĆ

3480 BEHREM MUHAREM ADEM 2008967110009 BIHAĆ BIHAĆ 31. 07. 1994. BIHAĆ

105


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

3481 BEHREM MUHAREM BAJRO 2503949110019 BIHAĆ BIHAĆ 06. 05. 1994. BIHAĆ

3482 BEHREM MUJAGA BEHRUDIN 0109969110042 BIHAĆ BIHAĆ 12. 06. 1992. BIHAĆ

3483 BEHREM MUHAREM ESAD 0502953112456 BIHAĆ BIHAĆ 16. 08. 1995. BIHAĆ

3484 BEHREM MUMIN HAJRUDIN 0110970110003 BIHAĆ BIHAĆ 12. 06. 1992. BIHAĆ

3485 BEHREM MUHO HAZIM 2809964110027 BIHAĆ BIHAĆ 27. 10. 1992. BIHAĆ

3486 BEHREM BEĆO SALKO 1012952111053 BIHAĆ BIHAĆ 12. 06. 1992. BIHAĆ

3487 BEHREMOVIĆ NAZIF ZIJAD 0101945163306 SANSKI MOST SANSKI MOST 04. 10. 1995. SANSKI MOST

3488 BEHRIĆ SULEJMAN EMIN 1001967180734 BANOVIĆI BANOVIĆI 13. 09. 1995. BANOVIĆI

3489 BEHRIĆ OSMAN HASAN 1008928180713 BANOVIĆI BANOVIĆI 30. 06. 1992. BANOVIĆI

3490 BEHRIĆ SULEJMAN RASIM 2605953113836 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 08. 03. 1995. V. KLADUŠA

3491 BEHRIĆ OSMAN SADIK 0605961171228 FOJNICA FOJNICA 21. 07. 1993. FOJNICA

3492 BEJDIĆ VAHID EDIB 2104956170017 SARAJEVO SARAJEVO 07. 12. 1992. CENTAR

3493 BEJHANOVIĆ HALID HAZIM 0606971182216 KALESIJA KALESIJA 03. 05. 1993. KALESIJA

3494 BEJHANOVIĆ EŠEF MEHMED 1306968183899 ZVORNIK ZVORNIK 15. 05. 1992. SAPNA

3495 BEJHANOVIĆ EŠEF NEDŽAD 1708971183892 ZVORNIK ZVORNIK 15. 05. 1992. SAPNA

3496 BEJHANOVIĆ SAFET NUSRET 0109963183927 ZVORNIK ZVORNIK 10. 04. 1992. SAPNA

3497 BEJHANOVIĆ EŠEF RAMO xxyy969 ZVORNIK ZVORNIK 15. 05. 1992. SAPNA

3498 BEJHANOVIĆ SAFET SMAJO 1509957183896 ZVORNIK ZVORNIK 10. 04. 1992. SAPNA

3499 BEJTIĆ EDHMED DŽEVAD 2112960172000 KISELJAK KISELJAK 11. 10. 1995. KISELJAK

3500 BEJTIĆ IZET ESAD 0702958172006 KISELJAK KISELJAK 14. 07. 1993. KISELJAK

3501 BEJTIĆ HASAN HASIB 0601971172103 KREŠEVO ILIDŽA 10. 03. 1994. ILIDŽA

3502 BEJTIĆ MUSTAFA IBRAHIM 2211948172095 KREŠEVO KREŠEVO 16. 07. 1993. KREŠEVO

3503 BEJTIĆ RAMIZ NIHAD 0101974172097 KREŠEVO KREŠEVO 24. 04. 1993. KREŠEVO

3504 BEJTIĆ ATIF RAMIZ 0906952172092 KREŠEVO KREŠEVO 08. 03. 1995. KREŠEVO

3505 BEJTIĆ AHMO SAFET 0609969110002 BIHAĆ BIHAĆ 06. 06. 1993. BIHAĆ

3506 BEJTO ISMET ESAD 2406967190071 ZENICA ZENICA 20. 04. 1993. ZENICA

3507 BEJTOVIĆ FEHIM NUSRET 0204961120017 TUZLA TUZLA 20. 07. 1994. TUZLA

3508 BEJZIĆ REFIK KASIM 0108960123572 TESLIĆ TEŠANJ 24. 08. 1992. TEŠANJ

3509 BEJZIĆ MEHMED SABAHUDIN 0911967194274 MAGLAJ ŽEPČE 15. 11. 1992. ŽEPČE

3510 BEKANOVIĆ SELIM ALE 2103964113832 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 18. 03. 1995. V. KLADUŠA

3511 BEKIĆ BEĆIR ADMIR 0308968180058 TUZLA TUZLA 13. 12. 1994. TUZLA

3512 BEKIĆ KADRO DŽEVAD 2105959180052 TUZLA TUZLA 13. 02. 1993. TUZLA

3513 BEKIĆ HAMDO FUAD 2004965180020 TUZLA TUZLA 21. 11. 1993. TUZLA

3514 BEKIĆ ABDULAH IBRAHIM 0702952180007 TUZLA TUZLA 19. 01. 1993. TUZLA

3515 BEKIĆ HAMDO REDŽEP 0101960180047 TUZLA TUZLA 19. 06. 1992. TUZLA

3516 BEKIĆ BEĆIR SAFET 0707973180009 TUZLA TUZLA 29. 01. 1993. GRADAČAC

3517 BEKIĆ MUHAREM SEAD 1006966180015 TUZLA TUZLA 23. 09. 1995. TUZLA

3518 BEKIRI ADUŠ NAGIB 1708961 TETOVO PRIJEDOR 30. 05. 1992. SANSKI MOST

3519 BEKONJA RADE NIKOLA 2010949172654 RUDO NOVO SARAJEVO 26. 02. 1993. NOVO SARAJEVO

3520 BEKRIĆ JUSUF HAMED 1507977183147 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

106


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

3521 BEKRIĆ HASIB ISMET 1112952122149 GRAČANICA GRAČANICA 30. 08. 1992. GRAČANICA

3522 BEKRIĆ SULEJMAN JUSUF 0810955183144 SREBRENICA SREBRENICA 02. 02. 1993. TUZLA

3523 BEKRIĆ AHMO MEHO 2008977183144 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3524 BEKRIĆ ALIJA RAMIZ 1001968124129 TEŠANJ TEŠANJ 05. 10. 1992. TEŠANJ

3525 BEKRIĆ SULEJMAN RASIM 0611950183127 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

3526 BEKRIĆ RAMO RAZIM 1704956124124 TEŠANJ TEŠANJ 09. 10. 1995. TEŠANJ

3527 BEKRIĆ SALKO SABIT 1509956183921 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

3528 BEKRIĆ SULEJMAN ŠABAN 0202940183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3529 BEKRIĆ ŠABAN VAHID 2710974183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3530 BEKRIJA HALIL SULEJMEN 0805950130006 GORAŽDE GORAŽDE 18. 09. 1992. GORAŽDE

3531 BEKTAŠ HALIL EMIR 2304969153552 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 29. 07. 1993. GORNJI VAKUF

3532 BEKTAŠ HUSEIN ENES 2307967190018 ZENICA ZENICA 18. 01. 1994. ZENICA

3533 BEKTAŠ HASAN HALIL 0805952191258 BUGOJNO BUGOJNO 14. 09. 1995. BUGOJNO

3534 BEKTAŠ HASAN HUSO 1501946191267 BUGOJNO BUGOJNO 07. 08. 1993. BUGOJNO

3535 BEKTAŠ VEHAB JASMIN 0905960172208 VITEZ VITEZ 02. 07. 1993. VITEZ

3536 BEKTAŠ SALIH NEDŽAD 2703961133643 VIŠEGRAD GORAŽDE 10. 06. 1992. GORAŽDE

3537 BEKTAŠ RADŽO REDŽO 2607948193611 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ

3538 BEKTAŠ ĐULAGA REMZO 1505969153554 PROZOR PROZOR 16. 11. 1992. PROZOR

3539 BEKTAŠ IBRAHIM ZEKERIJAH 2706963193618 VITEZ VITEZ 27. 04. 1994. VITEZ

3540 BEKTAŠEVIĆ HILMIJA BESIM 0406963160050 PRIJEDOR PRIJEDOR 03. 10. 1995. SANSKI MOST

3541 BEKTEŠEVIĆ HAMDIJA ISMET 1808950920018 n/p* NOVO SARAJEVO 08. 01. 1994. NOVO SARAJEVO

3542 BEKTIĆ AHMET ABID 2001952183153 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3543 BEKTIĆ AHMO ADEM 0612941183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI

3544 BEKTIĆ BEKTO AHMO 1605945181357 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA

3545 BEKTIĆ ATIF ALIJA 1706937183139 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

3546 BEKTIĆ MUNIB BAJRO 1405975183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3547 BEKTIĆ NAZIF BAJRO 2203967183143 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3548 BEKTIĆ BEKTO BAJRO 1006955181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

3549 BEKTIĆ MURAT BEKIR 0608942183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3550 BEKTIĆ SULJO BEKTO 0704940183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3551 BEKTIĆ RIZAH DAMIR 1505972180007 TUZLA TUZLA 06. 04. 1995. TUZLA

3552 BEKTIĆ ENEZ DŽELIL 0402969183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3553 BEKTIĆ ABID DŽEMAL 0801960183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3554 BEKTIĆ HAMED DŽEMAL 1701976183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3555 BEKTIĆ RAMO DŽEVAD 1102967183122 SREBRENICA SREBRENICA 17. 04. 1993. TUZLA

3556 BEKTIĆ RAMO DŽEVAD 0805967181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

3557 BEKTIĆ SULJO EDHEM 0108941183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3558 BEKTIĆ ŠABAN EDIN 2007974181357 BRATUNAC BRATUNAC 28. 01. 1993. ŽIVINICE

3559 BEKTIĆ JUSUF EJUB 0612965183162 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3560 BEKTIĆ MEHMEDALIJA ENES 1209958180098 SREBRENICA SREBRENICA 17. 06. 1992. TUZLA

107


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

3561 BEKTIĆ EMIN ENVER 3007969183140 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3562 BEKTIĆ ENEZ ENVER 1501972183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3563 BEKTIĆ DAUT ESAD 1004976183176 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

3564 BEKTIĆ ĐEMAL ESAD 1502958183142 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3565 BEKTIĆ ADIL ESED 1408942183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3566 BEKTIĆ ĐEMAL ESED 2105964183132 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA

3567 BEKTIĆ REDŽO FADIL 2002964183120 SREBRENICA SREBRENICA 10. 05. 1992. SREBRENIK

3568 BEKTIĆ AHMO FERID 2405972181355 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

3569 BEKTIĆ FADIL FERID 1709967183124 SREBRENICA SREBRENICA 01. 07. 1992. TUZLA

3570 BEKTIĆ IBRO FIKRET 2108956183130 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3571 BEKTIĆ OMER HAJRUDIN 1603963181353 BRATUNAC BRATUNAC 16. 01. 1993. ŽIVINICE

3572 BEKTIĆ EMIN HAKIJA 1303955183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3573 BEKTIĆ EDHEM HALID 0201971183158 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3574 BEKTIĆ HAKIJA HAMDIJA 2501977183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC

3575 BEKTIĆ MUSTAFA HAMED 1205940183132 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3576 BEKTIĆ SULJO HAMED 2712937183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3577 BEKTIĆ AVDO HASAN 1803946183139 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3578 BEKTIĆ HUSO HASO 1002954183137 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3579 BEKTIĆ ZAIM HIMZO 2007940183156 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3580 BEKTIĆ AVDO HUSEIN 0802957180042 TUZLA TUZLA 11. 02. 1993. TUZLA

3581 BEKTIĆ HUSO HUSEIN 1606940183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3582 BEKTIĆ SULJO HUSEJIN 2412932183122 SREBRENICA SREBRENICA 20. 06. 1992. TUZLA

3583 BEKTIĆ IBRAHIM HUSO 1110938183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3584 BEKTIĆ ADEM IBRAHIM 0102969183193 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3585 BEKTIĆ REŠID IBRAHIM 0411934183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3586 BEKTIĆ IBRAHIM ISMET 0203928183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3587 BEKTIĆ MUSTAFA JUSUF 1407945183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3588 BEKTIĆ KIRAM KADRIJA 1101974183182 SREBRENICA SREBRENICA 14. 07. 1995. TUZLA

3589 BEKTIĆ REĐAN KADRIJA 0103964183175 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3590 BEKTIĆ ALIJA KASIM 0410961183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3591 BEKTIĆ HAMED KEMAL 1806971183134 SREBRENICA SREBRENICA 10. 12. 1992. TUZLA

3592 BEKTIĆ MUSTAFA KIRAM 1205953183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3593 BEKTIĆ SEAD KIRAM 2009977183140 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3594 BEKTIĆ MUNIB MENSUR 0205973183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3595 BEKTIĆ REDŽO MEVLID 1808962183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3596 BEKTIĆ AHMO MIDHAT 1501975181351 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

3597 BEKTIĆ DŽEMAL MIRSAD 0604978183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3598 BEKTIĆ IBRAHIM MUHAMED 1308955172653 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 07. 10. 1992. NOVO SARAJEVO

3599 BEKTIĆ MEHO MUJO 0808952183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3600 BEKTIĆ SAKIB MUJO 0712977183146 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA

108


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

3601 BEKTIĆ SELMAN MUJO 2506953183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 12. 1992. TUZLA

3602 BEKTIĆ BEKTO MUNIB 2202953183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3603 BEKTIĆ MUJO MUNIB 1412950183136 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3604 BEKTIĆ SADO MUNIB 2010951183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3605 BEKTIĆ MUNIB MURIZ 0301975183130 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3606 BEKTIĆ MUJO NAIL 1706944183128 SREBRENICA SREBRENICA 09. 02. 1993. TUZLA

3607 BEKTIĆ ATIF NAZIF 1002932183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3608 BEKTIĆ HASAN NAZIF 1710973183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 12. 1992. TUZLA

3609 BEKTIĆ IBRO NAZIF 0305954183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3610 BEKTIĆ ŠEVAL NERMIN 0906972180032 TUZLA TUZLA 23. 06. 1995. TUZLA

3611 BEKTIĆ IBRO NEZIR 1805964183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3612 BEKTIĆ SALKO NEZIR 0604958183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3613 BEKTIĆ ŠABAN NUSRET 0107973181350 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

3614 BEKTIĆ IBRAHIM OHRAN 1402935183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3615 BEKTIĆ OHRAN OSMAN 1409959183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 12. 1992. TUZLA

3616 BEKTIĆ OHRAN PAŠAN 2606961183122 BRATUNAC BRATUNAC 04. 06. 1992. LUKAVAC

3617 BEKTIĆ MUJO RAMIZ 0304945183135 SREBRENICA SREBRENICA 15. 09. 1992. TUZLA

3618 BEKTIĆ BEKTO RAMO 0101940183244 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3619 BEKTIĆ HIMZO RAMO 2405976183123 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

3620 BEKTIĆ RAMIZ RAMO 1103960183131 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3621 BEKTIĆ BEKTO RAMO 2405941181357 BRATUNAC BRATUNAC 03. 10. 1992. SREBRENIK

3622 BEKTIĆ SALKO REDŽEP 2004950183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3623 BEKTIĆ IBRAHIM REŠID 2010968183136 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3624 BEKTIĆ IBRO RIZO 0111958183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. BRČKO

3625 BEKTIĆ EMIN SABAHUDIN 0501962183173 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3626 BEKTIĆ ABID SABIT 1801972183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3627 BEKTIĆ SALKO SAKIB 2607960183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3628 BEKTIĆ ATIF SALKO 0908944183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. ILIJAŠ

3629 BEKTIĆ IBRAHIM SEAD 1010952183140 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3630 BEKTIĆ HUSEJIN SEJDALIJA 0601959183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3631 BEKTIĆ ZAHID SENAD 1201976183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 04. 1993. TUZLA

3632 BEKTIĆ BEKTO SENAHID 0909961183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3633 BEKTIĆ HUSO SUAD 0612967183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 12. 1992. TUZLA

3634 BEKTIĆ NAIL SUAD 0208978183131 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3635 BEKTIĆ AHMO SULEJMAN 0711950183148 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3636 BEKTIĆ EDHEM SULJO 1501970183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 12. 1992. TUZLA

3637 BEKTIĆ SADO ŠEČAN 1706954183126 SREBRENICA SREBRENICA 13. 09. 1992. TUZLA

3638 BEKTIĆ OSMAN ŠEVAL 0701970183130 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3639 BEKTIĆ AHMO TAIB 0608939183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3640 BEKTIĆ HAKIJA ZILĐIJA 1907942183134 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

109


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

3641 BEKTO OSMAN HAJRUDIN 1811954130004 GORAŽDE GORAŽDE 25. 05. 1993. GORAŽDE

3642 BEKTO SULEJMAN IBRO 0511955173230 SOKOLAC GORAŽDE 08. 06. 1992. GORAŽDE

3643 BEKTO OSMAN REŠID 1808962172173 ČAJNIČE STARI GRAD 01. 08. 1995. STARI GRAD

3644 BEKTO MUHAREM VEHBIJA 0701952131174 ČAJNIČE GORAŽDE 11. 06. 1993. GORAŽDE

3645 BELAHOUEL BENISSA BELKASEM MIKAIL 2106970010009 ŠVEDSKA MAGLAJ 18. 09. 1993. n/p*

3646 BELAIĆ ZORAN VANJA 2510974172653 SARAJEVO CENTAR 21. 03. 1993. CENTAR

3647 BELANČIĆ NIKOLA ZORAN 0811961172665 BANJALUKA NOVO SARAJEVO 17. 05. 1992. NOVO SARAJEVO

3648 BELEGIĆ ALIJA JASMIN 1806962192813 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 14. 03. 1994. N. TRAVNIK

3649 BELEGIĆ SULEJMAN MURIS 1903974192822 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 22. 04. 1993. N. TRAVNIK

3650 BELEGIĆ NURIJA NEVZUDIN 2605971192808 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 26. 12. 1993. N. TRAVNIK

3651 BELIĆ BRANISLAV BORIS 0901959173521 SRBIJA STARI GRAD 25. 04. 1992. STARI GRAD

3652 BELJA SELJAM HALIL 1704963181524 BRČKO BRČKO 27. 04. 1993. BRČKO

3653 BELJULJI SELIM ISLAM 2002961173523 UROŠEVAC STARI GRAD 10. 09. 1992. STARI GRAD

3654 BELKO OSMAN ADIL 2406954173899 TRNOVO TRNOVO 25. 08. 1992. TRNOVO

3655 BELKO ZAJKO ATIF 2305955173891 TRNOVO TRNOVO 18. 12. 1992. TRNOVO

3656 BELKO FADIL JASMIN 1211959173898 TRNOVO TRNOVO 27. 10. 1992. TRNOVO

3657 BELKO HAMDIJA MUHAREM 0301958173911 TRNOVO TRNOVO 27. 10. 1992. TRNOVO

3658 BELKO RAMO MUNIB 0911973173890 TRNOVO TRNOVO 03. 10. 1992. TRNOVO

3659 BELKO MUJO SALEM 1205953173543 TRNOVO TRNOVO 23. 04. 1993. CENTAR

3660 BENAVA MEHMED ZAIM 0804968102097 JAJCE JAJCE 06. 09. 1992. JAJCE

3661 BENDER IBRAHIM ESAD 2411959102381 KLJUČ KLJUČ 29. 07. 1992. KLJUČ

3662 BENDER IBRAHIM KEMAL 1305964102428 KLJUČ KLJUČ 10. 06. 1992. KLJUČ

3663 BENDER ILIJA TONČI 2709956172698 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 11. 10. 1993. NOVO SARAJEVO

3664 BENDER MARTIN ZORAN 1108961172658 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 23. 07. 1993. NOVO SARAJEVO

3665 BERAKOVAC REDŽEP ASIM 2105954170008 SARAJEVO NOVI GRAD 08. 06. 1992. CENTAR

3666 BERBATI AJET HAJRULAH 0504948913028 LIPLJAN ILIDŽA 15. 05. 1993. ILIDŽA

3667 BERBER IBRAHIM DERVIŠ 0712955102088 JAJCE JAJCE 25. 10. 1992. JAJCE

3668 BERBER ADEM UZEIR 2304946122625 MAGLAJ MAGLAJ 22. 10. 1992. MAGLAJ

3669 BERBERIČTANIN KIMETA IZET 2209963783918 NOVI PAZAR NOVI PAZAR 28. 06. 1993. MOSTAR

3670 BERBERKIĆ NEDŽAD ADNAN 2508967131548 FOČA FOČA 14. 04. 1992. KAKANJ

3671 BERBEROVIĆ MEHMED ABDULREZAK 2212950100014 BANJALUKA BANJALUKA 08. 12. 1993. SANSKI MOST

3672 BERBEROVIĆ MEHMED ELVEDIN 1802973194278 ŽEPČE ŽEPČE 25. 06. 1993. ŽEPČE

3673 BERBEROVIĆ REŠAD FERID 1805968162537 BOS. NOVI BOS. NOVI 18. 06. 1992. SANSKI MOST

3674 BERBEROVIĆ ALIJA MEHEMDALIJA 1607946173040 OLOVO OLOVO 11. 08. 1993. OLOVO

3675 BERBEROVIĆ MEHMEDALIJA MUNIB 0705976173043 OLOVO OLOVO 06. 11. 1994. OLOVO

3676 BERBEROVIĆ OSMAN MUSTAFA 2309950183894 ZVORNIK ZVORNIK 30. 10. 1992. SAPNA

3677 BERBEROVIĆ MUJO RAMIZ 0511971172201 SARAJEVO NOVI GRAD 27. 07. 1993. NOVI GRAD

3678 BERBEROVIĆ MUNIB ROLAN 1208961162517 BOS. NOVI BOS. NOVI 18. 06. 1992. SANSKI MOST

3679 BERBIĆ IBRAHIM AGO 2101971181948 GRADAČAC GRADAČAC 24. 03. 1993. GRADAČAC

3680 BERBIĆ ADEM ALIJA 0210964180703 BANOVIĆI BANOVIĆI 12. 09. 1995. BANOVIĆI

110


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

3681 BERBIĆ REDŽO EMIR 1804971102743 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

3682 BERBIĆ ALIJA HALIL 2605951183918 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA

3683 BERBIĆ HIMZO HARIZ 0712970183914 ZVORNIK ZVORNIK 26. 04. 1992. SAPNA

3684 BERBIĆ NEDŽAD HASO 0705966102733 K. VAROŠ K. VAROŠ 15. 07. 1995. KLJUČ

3685 BERBIĆ DŽEMIL HIDAJET 2402962190012 ZENICA ZENICA 15. 08. 1993. ZENICA

3686 BERBIĆ HUSO IBRAHIM 1212950190036 ZENICA ZENICA 07. 09. 1992. ZENICA

3687 BERBIĆ MUJO IRNAS 2608974192174 KAKANJ KAKANJ 16. 06. 1994. KAKANJ

3688 BERBIĆ NUKO ISMAIL 1310965183916 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA

3689 BERBIĆ OMER IZET 0510959180715 BANOVIĆI BANOVIĆI 07. 11. 1992. BANOVIĆI

3690 BERBIĆ ASIM KERIM 1410964183764 VLASENICA VLASENICA 07. 07. 1992. ŽIVINICE

3691 BERBIĆ ŠABAN MEHMED 0408947183892 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA

3692 BERBIĆ RASIM MEVLUDIN 1909975102736 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

3693 BERBIĆ FADIL MUHAMED 1701963190052 ZENICA ZENICA 10. 08. 1994. ZENICA

3694 BERBIĆ HAMDIJA MUHAMED 2808972180712 BANOVIĆI BANOVIĆI 12. 09. 1995. BANOVIĆI

3695 BERBIĆ MEHO MUHAREM 2804939102735 K. VAROŠ K. VAROŠ 12. 08. 1992. KLJUČ

3696 BERBIĆ ZIHNIJA MUHAREM 1506954192185 KAKANJ KAKANJ 29. 08. 1992. KAKANJ

3697 BERBIĆ ZEJĆIR NUSRET 0105963180728 BANOVIĆI BANOVIĆI 01. 06. 1992. BANOVIĆI

3698 BERBIĆ ALIJA PAŠAN 1302956183901 ZVORNIK ZVORNIK 26. 04. 1992. SAPNA

3699 BERBIĆ HALIL RASIM 3003958181949 GRADAČAC GRADAČAC 28. 04. 1993. GRADAČAC

3700 BERBIĆ NEDŽIB REDŽO 2609959102742 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

3701 BERBIĆ MUJO RIFET 3108962102758 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

3702 BERBIĆ HASAN SALEM 0109936173529 VISOKO STARI GRAD 24. 08. 1995. STARI GRAD

3703 BERBIĆ BEŠLAGA SEID 0807956180032 TUZLA TUZLA 01. 03. 1993. TUZLA

3704 BERBIĆ NEDŽIB SEJFO 0805952102735 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

3705 BERBIĆ MEHMED ŠEMSUDIN 2004975183745 VLASENICA GRAČANICA 08. 06. 1992. GRAČANICA

3706 BERBIĆ JUNUZ VAHIDIN 1109967193610 VITEZ VITEZ 17. 07. 1993. VITEZ

3707 BERETOVAC BRANKO ŽELJKO 0404966172677 SARAJEVO VOGOŠĆA 11. 02. 1993. VOGOŠĆA

3708 BERIČA NAZIM NEHAT 0411965700000 UROŠEVAC MOSTAR 15. 06. 1993. MOSTAR

3709 BERIĆ OSMAN HALIL 0308969153550 PROZOR PROZOR 13. 11. 1994. PROZOR

3710 BERIĆ HUSO ISMET 1011958153568 PROZOR PROZOR 31. 07. 1993. PROZOR

3711 BERIĆ HASAN SEMIR 1605972150005 MOSTAR MOSTAR 30. 08. 1993. MOSTAR

3712 BERIĆ JUSO ŠEFIK 2503962153568 PROZOR NOVI GRAD 24. 06. 1992. NOVI GRAD

3713 BERIĆ ALIJA VAHID 0501965153550 PROZOR PROZOR 03. 08. 1993. PROZOR

3714 BERIDAN IDRIZ EDIB 0101965174487 OLOVO OLOVO 05. 06. 1995. OLOVO

3715 BERIDAN HAMZA HARUN 2605970194289 ŽEPČE ŽEPČE 25. 07. 1993. ŽEPČE

3716 BERIDAN HUSO MERSIN 2003964173059 OLOVO OLOVO 13. 08. 1992. OLOVO

3717 BERIDAN SALIH MUSTAFA 2810946173044 OLOVO OLOVO 05. 07. 1995. OLOVO

3718 BERILO MUŠAN EDIN 2408971171525 SARAJEVO ILIDŽA 14. 05. 1992. ILIDŽA

3719 BERILO VEJSIL MEHO 2802968173894 TRNOVO TRNOVO 29. 04. 1993. TRNOVO

3720 BERILO VEJSIL SENAD 1001971173912 TRNOVO ILIDŽA 31. 10. 1993. TRNOVO

111


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

3721 BERISALIĆ HAMED SAMIR 0208969173042 OLOVO OLOVO 28. 11. 1992. OLOVO

3722 BERIŠA FAHRIJA DŽEMAL 2801957171788 ILIJAŠ ILIJAŠ 15. 06. 1992. ILIJAŠ

3723 BERIŠA IMER RAIF 0202964910038 PODUJEVO N. TRAVNIK 27. 08. 1992. N. TRAVNIK

3724 BERKOVAC IBRAHIM NIJAZ 1405958173419 ROGATICA ROGATICA 29. 10. 1994. VAREŠ

3725 BERKOVAC OMER SALEM 0612958173518 SOKOLAC STARI GRAD 21. 08. 1992. STARI GRAD

3726 BERKOVIĆ HAJRUDIN MEVLUDIN 2110972182394 KLADANJ KLADANJ 25. 05. 1992. KLADANJ

3727 BEŠAR JUSUF SENAD 1907970102409 KLJUČ KLJUČ 24. 07. 1995. KLJUČ

3728 BEŠIĆ ŠAHBAZ ABAZ 0112971122164 GRAČANICA GRAČANICA 12. 08. 1992. GRAČANICA

3729 BEŠIĆ ČAZIM ADEL 3103975191251 BUGOJNO BUGOJNO 18. 05. 1995. BUGOJNO

3730 BEŠIĆ ADEM ADIL 0504964160005 BANJALUKA BIHAĆ 28. 11. 1992. BIHAĆ

3731 BEŠIĆ MUSTAFA ADIL 2002971182695 LUKAVAC LUKAVAC 04. 10. 1995. LUKAVAC

3732 BEŠIĆ ASIM ALE 2503951800065 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 12. 05. 1995. BOS. KRUPA

3733 BEŠIĆ ISMET ALEN 2604974111071 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 10. 07. 1995. BOS. KRUPA

3734 BEŠIĆ JUSUF ALIJA 2802971160019 PRIJEDOR PRIJEDOR 27. 05. 1992. SANSKI MOST

3735 BEŠIĆ IBRO ALMIR 0804977171123 BREZA BREZA 15. 12. 1995. BREZA

3736 BEŠIĆ MAHMUT AMIR 1609975171513 SARAJEVO NOVI GRAD 02. 12. 1992. NOVI GRAD

3737 BEŠIĆ HALID AMIR 0612966111068 BOS. KRUPA BIHAĆ 29. 10. 1995. BIHAĆ

3738 BEŠIĆ BESIM AMIR 1711972101475 BOS. GRADIŠKA BOS. GRADIŠKA 25. 09. 1995. KLJUČ

3739 BEŠIĆ FEHIM ASIF 1508966111086 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 12. 09. 1994. BOS. KRUPA

3740 BEŠIĆ JUSUF ASIM 1606965120008 DOBOJ GRAČANICA 06. 02. 1993. GRAČANICA

3741 BEŠIĆ ŠEVKO AVDO 1608965174143 VISOKO VISOKO 30. 03. 1993. VISOKO

3742 BEŠIĆ SAFET DURSUM 2011966160003 PRIJEDOR PRIJEDOR 31. 05. 1992. SANSKI MOST

3743 BEŠIĆ NUMAN DŽEMAL 0801969183598 UGLJEVIK TEOČAK 20. 03. 1993. TEOČAK

3744 BEŠIĆ ABAZ ĐEMAL 2306974111054 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 20. 12. 1992. BOS. KRUPA

3745 BEŠIĆ SMAJO ĐULAGA 1311964183308 SREBRENIK SREBRENIK 27. 12. 1992. SREBRENIK

3746 BEŠIĆ ŠUĆRIJA EDIN 2209971172170 SARAJEVO NOVI GRAD 14. 06. 1992. NOVI GRAD

3747 BEŠIĆ MUJO EKREM 1807968192196 KAKANJ KAKANJ 28. 04. 1993. KAKANJ

3748 BEŠIĆ ELJUB ELVIR 1108976183583 UGLJEVIK TEOČAK 12. 08. 1995. TEOČAK

3749 BEŠIĆ NEZIR EMIR 0905964193048 TRAVNIK TRAVNIK 16. 09. 1995. TRAVNIK

3750 BEŠIĆ SALKO ENVER 0404953150038 MOSTAR MOSTAR 15. 08. 1993. MOSTAR

3751 BEŠIĆ SMAIL ENVER 1211966160017 PRIJEDOR PRIJEDOR 27. 07. 1992. SANSKI MOST

3752 BEŠIĆ HUSEJN ENVER 1502954183601 UGLJEVIK TEOČAK 23. 03. 1993. TEOČAK

3753 BEŠIĆ MUSTAFA ESAD 2001965150017 MOSTAR MOSTAR 11. 11. 1994. MOSTAR

3754 BEŠIĆ AHMET ESAD 2211965120023 DOBOJ DOBOJ 10. 05. 1992. DOBOJ ISTOK

3755 BEŠIĆ AHMO ESAD 2105960181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

3756 BEŠIĆ IBRAHIM ESAD 2404956120013 DOBOJ GRAČANICA 23. 08. 1995. GRAČANICA

3757 BEŠIĆ JUNUZ ESED 2002962182682 LUKAVAC LUKAVAC 22. 10. 1994. LUKAVAC

3758 BEŠIĆ HASAN ESMIR 0607968111053 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 02. 10. 1994. BOS. KRUPA

3759 BEŠIĆ FEHIM FIKRET 2004964111076 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 06. 06. 1995. BOS. KRUPA

3760 BEŠIĆ AVDO FUAD 2907958111056 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 16. 09. 1992. BOS. KRUPA

112


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

3761 BEŠIĆ MEHMED HAJRUDIN 0703960181353 BRATUNAC BRATUNAC 20. 09. 1992. TUZLA

3762 BEŠIĆ REDŽO HASAN 0210973190002 ZENICA ZENICA 30. 06. 1993. ZENICA

3763 BEŠIĆ ALIJA HASAN 0104945194278 ZAVIDOVIĆI ŽEPČE 17. 09. 1993. ŽEPČE

3764 BEŠIĆ HAMDIJA HIMZO 0106961111091 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 10. 07. 1995. BOS. KRUPA

3765 BEŠIĆ SALKO HUSEIN 0106958150019 MOSTAR MOSTAR 05. 10. 1993. MOSTAR

3766 BEŠIĆ BEĆIR HUSEIN 2708956160006 PRIJEDOR PRIJEDOR 20. 06. 1992. KLJUČ

3767 BEŠIĆ HAJDAR HUSEJN 0801976122146 GRAČANICA GRAČANICA 07. 01. 1993. GRAČANICA

3768 BEŠIĆ AVDIJA IBRAHIM 0901948183584 UGLJEVIK TEOČAK 20. 03. 1993. TEOČAK

3769 BEŠIĆ OSMAN IBRO 0206956184255 ŽIVINICE ŽIVINICE 12. 03. 1993. ŽIVINICE

3770 BEŠIĆ SULJO INDIR 0904972191996 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 24. 12. 1993. GORNJI VAKUF

3771 BEŠIĆ ALE ISMET 3103966111083 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 20. 09. 1992. BOS. KRUPA

3772 BEŠIĆ ĆAZIM ISMET 1001968120018 DOBOJ DOBOJ 28. 12. 1992. DOBOJ ISTOK

3773 BEŠIĆ FERID ISMET 0401969183581 UGLJEVIK TEOČAK 18. 09. 1992. TEOČAK

3774 BEŠIĆ ŠABAN ISMET 1707972111066 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 25. 03. 1995. BOS. KRUPA

3775 BEŠIĆ SAKIB JASMIN 0311974191595 BUSOVAČA BUSOVAČA 27. 01. 1993. BUSOVAČA

3776 BEŠIĆ SABIT JASMIN 1612960120018 MAGLAJ MAGLAJ 07. 11. 1993. MAGLAJ

3777 BEŠIĆ OSMAN JASMIN 0509959151849 JABLANICA JABLANICA 19. 05. 1993. JABLANICA

3778 BEŠIĆ MUJO KASIM 1211950120007 DOBOJ DOBOJ 20. 05. 1992. DOBOJ ISTOK

3779 BEŠIĆ JUSUF KEMAL 0102977160011 PRIJEDOR PRIJEDOR 02. 06. 1992. SANSKI MOST

3780 BEŠIĆ ADEM MEHMED 1109972184239 ŽIVINICE ŽIVINICE 17. 01. 1994. ŽIVINICE

3781 BEŠIĆ ALMAS MEHMED 2705967192172 KAKANJ KAKANJ 02. 02. 1994. KAKANJ

3782 BEŠIĆ HASAN MEHMED 0804947111061 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 25. 01. 1994. BOS. KRUPA

3783 BEŠIĆ MEHMEDALIJA MEHMED 1610961182219 KALESIJA KALESIJA 11. 09. 1992. KALESIJA

3784 BEŠIĆ SMAJL MEHO 0205969183308 SREBRENIK SREBRENIK 20. 10. 1994. SREBRENIK

3785 BEŠIĆ MUSTAFA MEVLUSIJA 1611955181517 BRČKO BRČKO 28. 01. 1994. BRČKO

3786 BEŠIĆ RAŠID MUFIDIN 0303973184256 TUZLA ŽIVINICE 12. 03. 1993. ŽIVINICE

3787 BEŠIĆ EŠEF MUHAMED 0909965163326 SANSKI MOST SANSKI MOST 13. 10. 1992. SANSKI MOST

3788 BEŠIĆ ZEJNIL MUJO 2806949183590 UGLJEVIK TEOČAK 10. 12. 1992. TEOČAK

3789 BEŠIĆ TAHIR MUJO 0503972182496 LOPARE ČELIĆ 08. 08. 1992. ČELIĆ

3790 BEŠIĆ ZIJAD NAHID 0101967120094 DOBOJ DOBOJ 10. 05. 1992. DOBOJ ISTOK

3791 BEŠIĆ AHMET NEDŽAD 2211965120015 DOBOJ DOBOJ 10. 05. 1992. DOBOJ ISTOK

3792 BEŠIĆ AHMET NERMIN 1110974192180 KAKANJ KAKANJ 05. 04. 1995. KAKANJ

3793 BEŠIĆ DŽEVAD NERMIN 0503966120004 DOBOJ DOBOJ 12. 07. 1992. DOBOJ JUG

3794 BEŠIĆ REDŽEP NIHAD 1303970160023 PRIJEDOR PRIJEDOR 24. 06. 1992. SANSKI MOST

3795 BEŠIĆ MUSTAFA NUMAN 1301942183589 UGLJEVIK TEOČAK 22. 11. 1993. TEOČAK

3796 BEŠIĆ RAZIM NUSRET 0905970160003 PRIJEDOR PRIJEDOR 24. 06. 1992. SANSKI MOST

3797 BEŠIĆ ALAGA OMER 2308971111064 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 12. 12. 1992. BOS. KRUPA

3798 BEŠIĆ HUSNIJA OMER 0106969174149 VISOKO VISOKO 28. 04. 1993. VISOKO

3799 BEŠIĆ ENES RAMIZ 0202963174138 VISOKO VISOKO 19. 04. 1993. VISOKO

3800 BEŠIĆ MURADIF RAMIZ 1507972120038 DOBOJ DOBOJ 10. 05. 1992. DOBOJ ISTOK

113


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

3801 BEŠIĆ ŠAĆIR RAMIZ 0209944171501 ILIDŽA ILIDŽA 09. 09. 1995. ILIDŽA

3802 BEŠIĆ ABDULAH RAMO 1212966190036 ZENICA ZENICA 01. 07. 1994. ZENICA

3803 BEŠIĆ MEHMED RAMO 3008964183904 ZVORNIK ZVORNIK 22. 03. 1993. SAPNA

3804 BEŠIĆ IBRAHIM SABIR 0401970183587 UGLJEVIK TEOČAK 10. 08. 1995. TEOČAK

3805 BEŠIĆ SABRIJA SABIT 2005951183597 UGLJEVIK TEOČAK 10. 12. 1992. TEOČAK

3806 BEŠIĆ HASAN SAFET 2002951120022 DOBOJ DOBOJ 13. 03. 1993. DOBOJ ISTOK

3807 BEŠIĆ ADEM SAKIB 3009970182215 KALESIJA KALESIJA 23. 05. 1992. KALESIJA

3808 BEŠIĆ HAZIM SALIH 1002961120000 DOBOJ DOBOJ 04. 03. 1994. DOBOJ ISTOK

3809 BEŠIĆ SINAN SALIH 0103934181380 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

3810 BEŠIĆ SALIH SALKO 1111963181361 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

3811 BEŠIĆ FEHBIJA SANDI 1503975163305 SANSKI MOST SANSKI MOST 31. 10. 1994. SANSKI MOST

3812 BEŠIĆ AZIZ SENAD 1003963160057 PRIJEDOR PRIJEDOR 25. 05. 1992. SANSKI MOST

3813 BEŠIĆ FETAH SENAD 0301972183636 UGLJEVIK TEOČAK 25. 03. 1993. TEOČAK

3814 BEŠIĆ AHMET SENAD 0309963124121 TEŠANJ TEŠANJ 18. 03. 1995. TEŠANJ

3815 BEŠIĆ SALIH SIFET 0901962193827 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 09. 12. 1992. ZAVIDOVIĆI

3816 BEŠIĆ AVDO SMAIL 1708954111055 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 27. 04. 1992. BOS. KRUPA

3817 BEŠIĆ RAZIM SUAD 2003963160042 PRIJEDOR PRIJEDOR 10. 07. 1992. SANSKI MOST

3818 BEŠIĆ AHMET SUAD 1405963111065 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 27. 02. 1994. BOS. KRUPA

3819 BEŠIĆ FETAH SUVAD 0111973183601 UGLJEVIK TEOČAK 06. 09. 1992. TEOČAK

3820 BEŠIĆ NURIJA ŠABAN 1107965110014 BIHAĆ BIHAĆ 01. 11. 1994. BIHAĆ

3821 BEŠIĆ MEHMED ŠERIF 1207964120029 DOBOJ DOBOJ 10. 05. 1992. DOBOJ ISTOK

3822 BEŠIĆ SABRIJA ŠUKRIJA 1004955183583 UGLJEVIK TEOČAK 26. 03. 1993. TEOČAK

3823 BEŠIĆ MUHAMED VAHDET 0903964120021 DOBOJ GRAČANICA 07. 12. 1993. GRAČANICA

3824 BEŠIREVIĆ NEDŽAD ALMIR 2407975172171 SARAJEVO NOVI GRAD 27. 05. 1993. NOVI GRAD

3825 BEŠIREVIĆ ALIJA BAHRUDIN 1004959501105 BIHAĆ BIHAĆ 26. 01. 1993. BIHAĆ

3826 BEŠIREVIĆ MEHMED ENES 2508968183754 VLASENICA KLADANJ 14. 07. 1995. KLADANJ

3827 BEŠIREVIĆ HIMZO ERNI 1710965110004 BIHAĆ BIHAĆ 17. 07. 1994. BIHAĆ

3828 BEŠIREVIĆ RASIM ESED 2901966183734 VLASENICA KLADANJ 04. 04. 1993. KLADANJ

3829 BEŠIREVIĆ SIFET FADIL 2212976181950 GRADAČAC GRADAČAC 09. 09. 1992. GRADAČAC

3830 BEŠIREVIĆ RAŠID FERID 0901968131556 FOČA FOČA 02. 06. 1995. HADŽIĆI

3831 BEŠIREVIĆ HUSEIN HALID 2005969112468 CAZIN CAZIN 28. 07. 1995. CAZIN

3832 BEŠIREVIĆ SABIT ISMET 0501955174363 SARAJEVO VOGOŠĆA 30. 06. 1995. VOGOŠĆA

3833 BEŠIREVIĆ MEHMED ISO 2508955124112 TEŠANJ TEŠANJ 25. 05. 1994. TEŠANJ

3834 BEŠIREVIĆ HEMED KEMAL 0106972183752 VLASENICA KLADANJ 04. 04. 1993. KLADANJ

3835 BEŠIREVIĆ RASIM LATIF 1208960172675 VIŠEGRAD GORAŽDE 03. 06. 1992. GORAŽDE

3836 BEŠIREVIĆ MURAT MEHO 1802962131541 FOČA FOČA 29. 08. 1992. HADŽIĆI

3837 BEŠIREVIĆ DERVIŠ MUHAMED 1006939111060 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 06. 08. 1995. BOS. KRUPA

3838 BEŠIREVIĆ BEŠIR MURAT 1004932131535 FOČA FOČA 29. 08. 1992. HADŽIĆI

3839 BEŠIREVIĆ RIFET NERMIN 0802959112451 CAZIN CAZIN 23. 07. 1995. CAZIN

3840 BEŠIREVIĆ SMAIL NERMIN 1204971112453 CAZIN CAZIN 01. 11. 1993. CAZIN

114


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

3841 BEŠIREVIĆ SADO NURIJA 1106953190008 CAZIN ZENICA 10. 08. 1994. ZENICA

3842 BEŠIREVIĆ ISMET OMER 0310963112474 CAZIN CAZIN 17. 06. 1995. CAZIN

3843 BEŠIREVIĆ UZEIR SALKO 2002956172179 FOČA NOVI GRAD 23. 04. 1992. NOVI GRAD

3844 BEŠIREVIĆ SALIH SAMIR 1405975160037 BANJALUKA ZENICA 09. 01. 1994. ZENICA

3845 BEŠIREVIĆ UZEIR SEJAD 2011959172187 FOČA NOVI GRAD 07. 09. 1992. NOVI GRAD

3846 BEŠIREVIĆ AHMET SEJDO 2304966180702 BANOVIĆI BANOVIĆI 04. 12. 1995. BANOVIĆI

3847 BEŠIREVIĆ AGO SENAD 0403957 SANSKI MOST SANSKI MOST 19. 02. 1994. SANSKI MOST

3848 BEŠIREVIĆ AVDIJA ŠEVKO 1202963131556 FOČA NOVI GRAD 10. 07. 1993. NOVI GRAD

3849 BEŠIREVIĆ NIJAZ ZIJAD 1405962112459 CAZIN CAZIN 19. 08. 1994. CAZIN

3850 BEŠIROVIĆ SALIH ADMIR 1808973184238 TUZLA ŽIVINICE 01. 07. 1994. ŽIVINICE

3851 BEŠIROVIĆ OMER BEGO 2106952183745 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

3852 BEŠIROVIĆ BEGO BEHADIL 2007973183747 VLASENICA VLASENICA 08. 09. 1992. TUZLA

3853 BEŠIROVIĆ MUHAREM ĐULAGA 2101968184243 ŽIVINICE ŽIVINICE 11. 06. 1993. ŽIVINICE

3854 BEŠIROVIĆ MUSTAFA IBRAHIM 2006942181987 GRADAČAC GRADAČAC 04. 11. 1992. GRADAČAC

3855 BEŠIROVIĆ IBRAN MEHO 1807944182238 KALESIJA KALESIJA 27. 05. 1992. KALESIJA

3856 BEŠIROVIĆ MUHAREM MUHAMED 2302955181941 GRADAČAC GRADAČAC 02. 10. 1992. GRADAČAC

3857 BEŠIROVIĆ MUSTAFA MUSTAFA 2401959181944 GRADAČAC GRADAČAC 04. 11. 1992. GRADAČAC

3858 BEŠIROVIĆ RASIM NAIL 0101971183781 VLASENICA KLADANJ 04. 04. 1993. KLADANJ

3859 BEŠIROVIĆ SMAJL SENAD 2008973182216 KALESIJA KALESIJA 08. 07. 1992. KALESIJA

3860 BEŠIROVIĆ MEHO SMAJO 2104960183735 VLASENICA KLADANJ 20. 10. 1992. KLADANJ

3861 BEŠIROVIĆ ŠAHIN ŠEMSUDIN 1109970183758 KLADANJ KLADANJ 04. 04. 1993. KLADANJ

3862 BEŠIROVIĆ HARIZ VAHIDIN 1602973184249 ŽIVINICE ŽIVINICE 26. 08. 1992. ŽIVINICE

3863 BEŠLAGIC ŠEVKO ŠEVKO 1504957360027 DOBOJ DOBOJ 03. 03. 1994. DOBOJ JUG

3864 BEŠLAGIĆ FADIL ALMAS 2907961120058 DOBOJ DOBOJ 12. 11. 1994. DOBOJ JUG

3865 BEŠLAGIĆ IBRAHIM EDIN 1310958124121 TEŠANJ TEŠANJ 24. 12. 1994. TEŠANJ

3866 BEŠLAGIĆ MEHMED FIKRET 1609934120017 DOBOJ DOBOJ 16. 09. 1994. DOBOJ JUG

3867 BEŠLAGIĆ SALIH HAMZALIJA 1503951124112 TEŠANJ TEŠANJ 24. 07. 1992. TEŠANJ

3868 BEŠLAGIĆ MUHAREM MUHAMED 0402976124112 TEŠANJ TEŠANJ 16. 10. 1993. TEŠANJ

3869 BEŠLAGIĆ HUSNIJA NASIR 0702964174134 VISOKO VISOKO 09. 01. 1993. VISOKO

3870 BEŠLAGIĆ MEHMED SENAD 0105962112451 CAZIN CAZIN 26. 09. 1995. CAZIN

3871 BEŠLAGIĆ DERVIŠ SENAD 0708958174147 VISOKO VISOKO 01. 11. 1992. VISOKO

3872 BEŠLAGIĆ HAMDO ZAKIR 0308957174145 VISOKO VISOKO 16. 06. 1992. VISOKO

3873 BEŠLIĆ MUJO HAMDIJA 0503965183894 ZVORNIK SAPNA 27. 06. 1993. SAPNA

3874 BEŠLIĆ REŠO ISO 2811958171515 RUDO ILIDŽA 26. 12. 1992. ILIDŽA

3875 BEŠLIĆ RAMIZ MEHMED 1111959174148 VISOKO VISOKO 11. 06. 1993. VISOKO

3876 BEŠLIĆ SALKO SEJAD 0110974183897 ZVORNIK ZVORNIK 01. 08. 1993. SAPNA

3877 BEŠLIĆ EMIN SENAD 2305974182214 TUZLA KALESIJA 03. 09. 1992. KALESIJA

3878 BEŠLIĆ HAMID ZAJKO 2604951192813 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 17. 12. 1992. N. TRAVNIK

3879 BEŠLIJA HASAN ADEM 1509959171120 BREZA BREZA 29. 04. 1994. BREZA

3880 BEŠLIJA IBRO ALIJA 1901950171775 ILIJAŠ ILIJAŠ 19. 08. 1994. ILIJAŠ

115


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

3881 BEŠLIJA SALKO ALIJA 1107970171773 ILIJAŠ VOGOŠĆA 26. 09. 1994. ILIJAŠ

3882 BEŠLIJA ALIJA AMIR 3001971174355 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 11. 01. 1993. VOGOŠĆA

3883 BEŠLIJA ĆAMIL BEGO 1802957173066 OLOVO OLOVO 26. 12. 1992. OLOVO

3884 BEŠLIJA EDHEM EKREM 0710958173056 OLOVO OLOVO 18. 07. 1992. OLOVO

3885 BEŠLIJA EDHEM EMIR 2004964173047 OLOVO OLOVO 16. 12. 1993. OLOVO

3886 BEŠLIJA RAMIZ FAHRO 0306962171798 ILIJAŠ VOGOŠĆA 29. 08. 1994. ILIJAŠ

3887 BEŠLIJA HASAN HAZIM 0603972173041 KLADANJ OLOVO 06. 03. 1994. ŽIVINICE

3888 BEŠLIJA AHMED HUSEIN 2710970130009 GORAŽDE GORAŽDE 07. 06. 1993. GORAŽDE

3889 BEŠLIJA HAMDIJA IBRO 0609970171775 SARAJEVO ILIJAŠ 15. 11. 1992. ILIJAŠ

3890 BEŠLIJA MUHAMED IZET 0709964171776 ILIJAŠ ILIJAŠ 07. 10. 1992. ILIJAŠ

3891 BEŠLIJA MUJO JAŠAR 1002939171777 ILIJAŠ ILIJAŠ 12. 03. 1994. ILIJAŠ

3892 BEŠLIJA SALKO MEHMEDALIJA 2002941172172 VIŠEGRAD NOVI GRAD 17. 06. 1992. NOVI GRAD

3893 BEŠLIJA FADIL MERSED 0711976173043 OLOVO OLOVO 26. 06. 1994. OLOVO

3894 BEŠLIJA ALIJA MIHRET 2509963173056 OLOVO OLOVO 22. 10. 1992. OLOVO

3895 BEŠLIJA ASIM MIRALEM 1306963171779 ILIJAŠ ILIJAŠ 27. 09. 1992. ILIJAŠ

3896 BEŠLIJA ALIJA MUHAREM 0808970171778 ILIJAŠ ILIJAŠ 17. 02. 1993. ILIJAŠ

3897 BEŠLIJA SALKO MUNIB 1103962171785 ILIJAŠ ILIJAŠ 04. 05. 1992. ILIJAŠ

3898 BEŠLIJA AHMET MUSA 1912941171799 ILIJAŠ ILIJAŠ 30. 07. 1994. ILIJAŠ

3899 BEŠLIJA EMIN OSMAN 1307937173042 TUZLA OLOVO 30. 12. 1993. OLOVO

3900 BEŠLIJA MUSTAFA OSMAN 0208967130001 GORAŽDE GORAŽDE 12. 01. 1994. GORAŽDE

3901 BEŠLIJA SMAJO RAIF 2006961173049 OLOVO OLOVO 13. 09. 1992. OLOVO

3902 BEŠLIJA AHMED RAMIZ 1910940174376 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 13. 06. 1992. VOGOŠĆA

3903 BEŠLIJA UZEIR RAŠID 1311953174358 OLOVO VOGOŠĆA 19. 10. 1992. VOGOŠĆA

3904 BEŠLIJA BEŠIR RAŠID 1509954174364 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 31. 07. 1992. VOGOŠĆA

3905 BEŠLIJA MAHMUT REŠAD 1703953174361 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 15. 08. 1994. VOGOŠĆA

3906 BEŠLIJA AHMED SALEM 1012960171774 ILIJAŠ BREZA 05. 02. 1993. BREZA

3907 BEŠLIJA MUHAMED SAMIR 0110965130004 GORAŽDE GORAŽDE 21. 08. 1992. GORAŽDE

3908 BEŠLIJA SALKO SEAD 0207954172671 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 26. 08. 1994. NOVO SARAJEVO

3909 BEŠLIJA OSMAN SUAD 2103960173059 OLOVO OLOVO 25. 08. 1992. OLOVO

3910 BEŠLIJA MUJO ŠEMSUDIN 1102960173989 VAREŠ GACKO 14. 08. 1995. VAREŠ

3911 BEŠO RAMO ĐEMAL 0106947193611 VITEZ VITEZ 23. 05. 1993. VITEZ

3912 BEŠO HAMZO EKREM 0802970153755 STOLAC STOLAC 21. 12. 1992. STOLAC

3913 BEŠO ŠAĆIR EMSAD 2510973193614 VITEZ VITEZ 23. 05. 1993. VITEZ

3914 BEŠO HUSO FADIL 2510956153759 STOLAC STOLAC 30. 05. 1992. STOLAC

3915 BEŠO UZEIR FADIL 0108951193092 TRAVNIK TRAVNIK 06. 01. 1994. TRAVNIK

3916 BEŠO MUNIB HAMZO 1312957193612 VITEZ VITEZ 18. 04. 1993. VITEZ

3917 BEŠO OMER HASAN 1209971130024 GORAŽDE GORAŽDE 29. 10. 1992. GORAŽDE

3918 BEŠO JAHIJA MIDHAT 1111963193610 VITEZ VITEZ 18. 09. 1993. VITEZ

3919 BEŠO NEDŽIB MUHAMED 1702956131535 ČAJNIČE NOVI GRAD 08. 08. 1992. NOVI GRAD

3920 BEŠO NEDŽIB MUHAREM 0905966131171 ČAJNIČE NOVI GRAD 08. 08. 1992. NOVI GRAD

116


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

3921 BEŠO IBRAHIM MUSTAFA 2310952193623 VITEZ VITEZ 09. 01. 1994. VITEZ

3922 BEŠO MURAT MUSTAFA 2008953153767 STOLAC STOLAC 20. 09. 1993. STOLAC

3923 BEŠO AVDO NAMIR 2005977193620 VITEZ VITEZ 19. 02. 1994. VITEZ

3924 BEŠO SMAIL OMER 1412963193637 VITEZ VITEZ 11. 06. 1994. VITEZ

3925 BEŠO MEHMED PAŠO 1010963191595 BUSOVAČA BUSOVAČA 12. 01. 1994. BUSOVAČA

3926 BEŠO MEHMED SALKO 0604959191592 BUSOVAČA BUSOVAČA 29. 09. 1993. BUSOVAČA

3927 BEŠO ABDULAH SAMIR 1009974171318 HADŽIĆI HADŽIĆI 01. 05. 1995. HADŽIĆI

3928 BEŠO AVDO SUAD 1911963193617 VITEZ VITEZ 18. 08. 1993. VITEZ

3929 BEŠO SMAIL ŠEHZUDIN 1310957193628 VITEZ VITEZ 12. 12. 1994. VITEZ

3930 BEŠOVIĆ EJUB EŠREF 1102952715522 FOČA ILIDŽA 27. 10. 1993. ILIDŽA

3931 BEŠOVIĆ ABID RAMIZ 1507949101011 FOČA FOJNICA 02. 10. 1993. FOJNICA

3932 BEVRNJA SULEJMAN SENAD 1010973191259 BUGOJNO BUGOJNO 17. 05. 1995. BUGOJNO

3933 BEZDROB DŽAFER ENES 2809962130004 GORAŽDE GORAŽDE 29. 10. 1992. GORAŽDE

3934 BEZDROB ISMET EŠREF 2510966131174 ČAJNIČE NOVI GRAD 24. 06. 1992. NOVI GRAD

3935 BEZDROB HASIB HUSEIN 1502958131185 ČAJNIČE GORAŽDE 11. 05. 1992. GORAŽDE

3936 BEZDROB TAIB IFET 0301957173519 ČAJNIČE NOVO SARAJEVO 08. 12. 1992. NOVO SARAJEVO

3937 BEZDROB JUSUF ISMET 3108951130008 GORAŽDE GORAŽDE 07. 06. 1993. GORAŽDE

3938 BEZDROB VEJSIL MEVLUDIN 0901967131188 ČAJNIČE GORAŽDE 14. 09. 1992. GORAŽDE

3939 BEZDROB JUSUF MUJO 2709961130014 GORAŽDE GORAŽDE 29. 06. 1992. GORAŽDE

3940 BEZDROB OSMAN NUSRET 2404969130026 GORAŽDE GORAŽDE 03. 09. 1992. GORAŽDE

3941 BEZDROB JUNUZ SENAD 1209965172181 SARAJEVO NOVI GRAD 31. 10. 1993. NOVI GRAD

3942 BIBANOVIĆ ISMET AMIR 1312970172179 BIHAĆ NOVI GRAD 21. 05. 1994. NOVI GRAD

3943 BIBER SELIM ALIJA 1611960151960 KONJIC KONJIC 03. 06. 1995. KONJIC

3944 BIBER ADIL FADIL 1408975171798 PRIBOJ NOVI GRAD 01. 01. 1994. NOVI GRAD

3945 BIBER BAJRO HAMID 2012917173511 KONJIC STARI GRAD 16. 09. 1993. STARI GRAD

3946 BIBER ZEJNIL JUSUF 2301951151960 KONJIC KONJIC 03. 06. 1995. KONJIC

3947 BIBER ZEJNIL MUJO 0209968151971 KONJIC KONJIC 08. 09. 1992. KONJIC

3948 BIBEROVIĆ NEDŽIB SINAN 1712962784511 SJENICA NOVI GRAD 24. 08. 1992. NOVI GRAD

3949 BIBIĆ ŠEFKO ADEM 2701968170010 SJENICA NOVI GRAD 29. 09. 1993. NOVI GRAD

3950 BIBIĆ SALKO AHMET 1011960784516 SJENICA NOVI GRAD 24. 09. 1994. NOVI GRAD

3951 BIBIĆ ELMAZ IBRIL 1006950180007 TUZLA TUZLA 22. 03. 1995. TUZLA

3952 BIBIĆ RASIM MURAT 0407969172669 KALINOVIK NOVO SARAJEVO 09. 10. 1992. NOVO SARAJEVO

3953 BIBIĆ IBRO NASUF 2807939170004 SARAJEVO CENTAR 24. 05. 1995. CENTAR

3954 BIBIĆ SALKO NEDŽAD 0701971784510 SJENICA NOVI GRAD 01. 08. 1995. NOVI GRAD

3955 BIBIĆ ŠEMSO NURAGA 3004965182728 LUKAVAC LUKAVAC 13. 06. 1993. LUKAVAC

3956 BICEVSKI BAKI DAUT 1706954180712 FERIZAJ FERIZAJ 17. 07. 1992. BANOVIĆI

3957 BIČĆEVIĆ MUSTAFA ENES 0107951150036 MOSTAR MOSTAR 06. 08. 1993. MOSTAR

3958 BIČEVIĆ RAŠID DZEVAD 1012958170000 FOČA NOVI GRAD 11. 10. 1995. NOVI GRAD

3959 BIČEVIĆ RASIM ELVEDIN 0210969130003 FOČA NOVI GRAD 05. 07. 1992. NOVI GRAD

3960 BIČEVIĆ RAŠID IBRO 1107956131556 ČAJNIČE GORAŽDE 31. 03. 1994. GORAŽDE

117


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

3961 BIČIĆ SARIJA AGO 0107949173231 ROGATICA GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE

3962 BIČIĆ IBRAHIM AMIR 0111974184261 ŽIVINICE ŽIVINICE 10. 07. 1993. ŽIVINICE

3963 BIČIĆ ČAMIL AVDIJA 0510936173231 ROGATICA GORAŽDE 02. 08. 1992. GORAŽDE

3964 BIČIĆ SULJO ENES 2003960172694 ROGATICA NOVI GRAD 02. 07. 1992. NOVI GRAD

3965 BIČIĆ SULJO FEHIM 2411932173236 ROGATICA ROGATICA 19. 12. 1992. CENTAR

3966 BIČIĆ RAŠID NUMO 0611948173231 ROGATICA ZENICA 26. 10. 1992. ZENICA

3967 BIČIĆ ŠAĆIR NURIJA 0502949171421 ŽEPA ŽEPA 13. 11. 1992. VAREŠ

3968 BIČIĆ BEGO OMER 1408947183748 VLASENICA VLASENICA 05. 10. 1992. ZAVIDOVIĆI

3969 BIČIĆ BEGO OSMAN 3009949183732 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI

3970 BIČIĆ HUSEIN SAFET 0112956170004 HAN PIJESAK STARI GRAD 22. 04. 1993. STARI GRAD

3971 BIČO HALIL ALIJA 1801951130008 GORAŽDE GORAŽDE 13. 04. 1994. GORAŽDE

3972 BIČO MUSTAFA BAJRO 0405957173896 KALINOVIK TRNOVO 18. 12. 1992. TRNOVO

3973 BIČO HALIL ENVER 1911961130006 GORAŽDE GORAŽDE 31. 12. 2000. GORAŽDE

3974 BIČO MUSTAFA ESAD 1712958130019 GORAŽDE GORAŽDE 20. 10. 1992. GORAŽDE

3975 BIČO HAMID FERID 0201957130017 VIŠEGRAD GORAŽDE 06. 06. 1992. GORAŽDE

3976 BIČO PAŠAN HAMED 0801971131198 ČAJNIČE GORAŽDE 01. 06. 1995. GORAŽDE

3977 BIČO MURAT IFET 0505954130007 GORAŽDE GORAŽDE 20. 08. 1992. GORAŽDE

3978 BIČO HAMID ISMET 1609948170009 GORAŽDE GORAŽDE 06. 06. 1992. GORAŽDE

3979 BIČO AHMET NASUF 1404948171926 KALINOVIK KALINOVIK 03. 08. 1992. TRNOVO

3980 BIČO ŠERIF OMER 0306937130017 GORAŽDE GORAŽDE 20. 04. 1993. GORAŽDE

3981 BIČO HASAN SAFET 0702968131553 FOČA GORNJI VAKUF 13. 04. 1995. GORNJI VAKUF

3982 BIČO AHMET SALKO 2401942171929 KALINOVIK NOVO SARAJEVO 25. 06. 1992. NOVO SARAJEVO

3983 BIČO SAFET SENAD 2501972172193 FOČA NOVI GRAD 14. 05. 1992. NOVI GRAD

3984 BIĆO HAMDO HARIS 1403972173518 SARAJEVO STARI GRAD 26. 04. 1993. STARI GRAD

3985 BIĆO NURKO MIRSAD 0305970174368 SARAJEVO VOGOŠĆA 25. 12. 1993. VOGOŠĆA

3986 BIHORAC AHMET ATIF 0903962190022 ZENICA ZENICA 23. 10. 1993. ZENICA

3987 BIHORAC IBRAHIM EDIN 1903975190084 ZENICA ZENICA 16. 06. 1995. ZENICA

3988 BIHORAC RAMO HAJRUDIN 1005961133640 VIŠEGRAD GORAŽDE 26. 05. 1992. GORAŽDE

3989 BIHORAC SPAHO ISO 0702942172677 SJENICA NOVO SARAJEVO 19. 06. 1995. NOVO SARAJEVO

3990 BIHORAC HAJRO SALIH 2501940172175 SJENICA ILIDŽA 14. 05. 1992. ILIDŽA

3991 BIJAVICA IBRO HAMID 1208953150054 MOSTAR MOSTAR 17. 05. 1993. MOSTAR

3992 BIJEDIĆ ABAZ ABAZ 2805958182681 GRAČANICA SREBRENIK 28. 06. 1992. SREBRENIK

3993 BIJEDIĆ DERVIŠ HIMZO 0306941194275 ŽEPČE ŽEPČE 27. 06. 1993. ŽEPČE

3994 BIJEDIĆ ENVER MURADIF 2703956171510 TREBINJE NOVI GRAD 22. 04. 1994. NOVI GRAD

3995 BIJEDIĆ ALIJA SENAD 1112956194276 ŽEPČE ŽEPČE 17. 07. 1993. ŽEPČE

3996 BIJELIĆ SALKO MEHMED 0802953183756 VLASENICA VLASENICA 15. 04. 1993. TUZLA

3997 BIJELIĆ MUSTAFA MEHMED 2505968183305 SREBRENIK SREBRENIK 12. 11. 1992. SREBRENIK

3998 BIJELIĆ REDŽO MUHAREM 0801952180048 TUZLA TUZLA 15. 12. 1992. TUZLA

3999 BIJELIĆ DŽEMAL SEJFUDIN 2107963181953 GRADAČAC GRADAČAC 03. 06. 1994. GRADAČAC

4000 BIJELJINAC KADRIJA KASIM 0201952183899 ZVORNIK ZVORNIK 02. 06. 1992. SAPNA

118


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

4001 BIJELONJA ASIM EDIN 2002973173898 TRNOVO TRNOVO 29. 06. 1993. TRNOVO

4002 BIJELONJA RAMIZ SALIH 1012950173558 SARAJEVO STARI GRAD 25. 04. 1993. STARI GRAD

4003 BIKIĆ VELIJA DEJZIN 0402975170013 SARAJEVO CENTAR 21. 08. 1992. CENTAR

4004 BIKIĆ UZEIR ENVER 2202962183890 ZVORNIK ZVORNIK 23. 05. 1992. SAPNA

4005 BIKIĆ ZAIM FARUK 2908957172228 SARAJEVO NOVI GRAD 27. 01. 1993. NOVI GRAD

4006 BIKIĆ ALIJA MEHMEDALIJA 2601950183900 ZVORNIK ZVORNIK 10. 06. 1992. SAPNA

4007 BIKIĆ RASIM MIRSAD 1608964172201 SARAJEVO NOVI GRAD 16. 06. 1995. NOVI GRAD

4008 BIKIĆ HASAN NURIJA 3101952183895 ZVORNIK ZVORNIK 28. 05. 1992. SAPNA

4009 BIKIĆ OSMAN ŠABAN 0101957183892 ZVORNIK ZVORNIK 10. 06. 1992. SAPNA

4010 BIKIĆ ADEM VANES 2007976121262 BOS. ŠAMAC BOS. ŠAMAC 12. 07. 1995. GRADAČAC

4011 BIKIĆ MUSTAFA ZAHID 2805954171782 ODŽAK ILIJAŠ 07. 04. 1996. ILIJAŠ

4012 BILAJAC MUHAREM SENAHID 3101960181958 GRADAČAC GRADAČAC 21. 12. 1992. GRADAČAC

4013 BILAL MEHMED MAHMUT 0601975193613 VITEZ VITEZ 23. 07. 1993. VITEZ

4014 BILAL SALKO MIRSAD 0504959153750 STOLAC MOSTAR 21. 12. 1992. MOSTAR

4015 BILAL SALKO SAMIR 0302968191590 BUSOVAČA BUSOVAČA 28. 06. 1993. BUSOVAČA

4016 BILAL MAŠO SEMIR 1906963153759 STOLAC STOLAC 15. 08. 1994. STOLAC

4017 BILALIĆ ĆAMIL ADMIR 1609972180856 UGLJEVIK TUZLA 10. 08. 1995. TUZLA

4018 BILALIĆ HALID ALMIR 2904973184001 ZVORNIK ZVORNIK 21. 03. 1993. SAPNA

4019 BILALIĆ SAKIB ENIZ 0101969183626 UGLJEVIK TEOČAK 06. 08. 1995. TEOČAK

4020 BILALIĆ IBRO FEDAHIM 0807964183601 UGLJEVIK TEOČAK 18. 09. 1992. TEOČAK

4021 BILALIĆ HABIB HARIZ 0905969183598 UGLJEVIK TEOČAK 09. 02. 1993. TEOČAK

4022 BILALIĆ OSMAN HASIB 1210945183584 UGLJEVIK TEOČAK 05. 08. 1992. TEOČAK

4023 BILALIĆ IBRO IBRAHIM 0103969183580 UGLJEVIK TEOČAK 19. 07. 1992. TEOČAK

4024 BILALIĆ HRUSTO ISMET 0109968180918 TUZLA TUZLA 06. 10. 1992. TUZLA

4025 BILALIĆ IBRAHIM MEVLUDIN 2711938183583 UGLJEVIK TEOČAK 19. 02. 1993. TEOČAK

4026 BILALIĆ BEHRIJA REDŽO 1605943183581 UGLJEVIK TEOČAK 23. 03. 1993. TEOČAK

4027 BILALIĆ HRUSTO RIFET 0703958180889 TUZLA TUZLA 18. 04. 1995. TUZLA

4028 BILALOVIĆ MUSTAFA ASIM 1407933180006 TREBINJE TUZLA 14. 12. 1995. TUZLA

4029 BILALOVIĆ IBRAHIM FIKRET 1007954171513 ILIDŽA ILIDŽA 09. 02. 1993. ILIDŽA

4030 BILALOVIĆ NUSRET SEAD 1204969153953 TREBINJE NOVO SARAJEVO 24. 07. 1993. CENTAR

4031 BILANOVIĆ MUHAMED ARIF 2709971102736 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

4032 BILANOVIĆ HALID ESAD 2808962191767 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 22. 07. 1993. DONJI VAKUF

4033 BILANOVIĆ SALKO MEHMEDALIJA 1302951151963 KONJIC KONJIC 08. 11. 1993. KONJIC

4034 BILANOVIĆ AVDO SEMKO 2810971102739 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

4035 BILETIĆ PETAR LJUBOMIR 2610953180014 TUZLA TUZLA 06. 12. 1993. TUZLA

4036 BILIĆ DŽAFER ADIS 1410970171506 MOSTAR ILIDŽA 24. 08. 1993. ILIDŽA

4037 BILIĆ REFIK ALMIR 0402974151996 KONJIC KONJIC 04. 07. 1995. KONJIC

4038 BILIĆ MUHAREM ĐEMAL 0111948102737 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

4039 BILIĆ RIFET EDIN 2204961190012 ZENICA ZENICA 21. 07. 1995. ZENICA

4040 BILIĆ RAIF EKREM 0611964102731 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

119


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

4041 BILIĆ AVDO HAJRUDIN 1206950122634 MAGLAJ MAGLAJ 07. 12. 1992. MAGLAJ

4042 BILIĆ HUSNIJA MUHAMED 0605973110046 BIHAĆ BIHAĆ 12. 06. 1992. BIHAĆ

4043 BILIĆ DERVIŠ SABIT 2101955151834 KONJIC JABLANICA 20. 12. 1992. JABLANICA

4044 BILIĆ ĐEMAL SAMIR 2207978102736 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

4045 BILIĆ FADIL SEAD 0609957122625 MAGLAJ MAGLAJ 21. 09. 1992. MAGLAJ

4046 BILIĆ AVDO SEMKO 2701976102733 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 04. 1995. KLJUČ

4047 BILIĆ IBRAHIM ŠERIF 0510964110016 BIHAĆ BIHAĆ 11. 06. 1992. BIHAĆ

4048 BILIĆ ŠEFKO VAHID 0808955102735 K. VAROŠ K. VAROŠ 11. 07. 1992. KLJUČ

4049 BILIĆ ALIJA ZIJAD 0512956193614 VITEZ VITEZ 10. 01. 1994. VITEZ

4050 BILIĆ JOSIP ZLATKO 1804954190051 ZENICA ZENICA 29. 07. 1993. ZENICA

4051 BILINOVIĆ BILINA SABAHUDIN 3008972123597 TESLIĆ TEŠANJ 27. 04. 1995. TEŠANJ

4052 BILINOVIĆ BILINA SMAJL 0508959123601 TESLIĆ TEŠANJ 19. 01. 1994. TEŠANJ

4053 BILINOVIĆ BIJELOG VEHBIJA 2707961123597 TESLIĆ TEŠANJ 06. 07. 1994. TEŠANJ

4054 BILJALJI MEMIŠ DŽEVAD 0708970 BRČKO BRČKO 19. 03. 1993. BRČKO

4055 BIOGRADLIJA HAMDO ADEM 0401961191631 BUSOVAČA BUSOVAČA 01. 12. 1994. BUSOVAČA

4056 BIOGRADLIJA RASIM NIHAD 1401963191594 BUSOVAČA BUSOVAČA 27. 12. 1994. BUSOVAČA

4057 BIOGRADLIJA HABIB NIHAD 2406967174134 VISOKO VISOKO 02. 08. 1992. VISOKO

4058 BIRINĐIĆ OSMAN NESIB 2809969174368 SARAJEVO VOGOŠĆA 12. 01. 1993. VOGOŠĆA

4059 BISIĆ HALIM AMIR 0105973172650 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 02. 07. 1995. NOVO SARAJEVO

4060 BISIĆ SALIM KEMAL 1810957173514 SARAJEVO STARI GRAD 12. 07. 1992. CENTAR

4061 BISIĆ ISMET OMER 2811953173978 VAREŠ VAREŠ 14. 11. 1993. VAREŠ

4062 BISLIMI DŽEVID ALMIR 2009972182499 LOPARE ČELIĆ 10. 10. 1992. ČELIĆ

4063 BISTRIĆ OMER ZIJAD 2209966193828 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 06. 07. 1993. ZAVIDOVIĆI

4064 BISTRIVODA OSMAN HASAN 0702956171509 SARAJEVO NOVI GRAD 24. 06. 1993. NOVI GRAD

4065 BISTROVIĆ BORISLAV DANIJEL 1512968193826 DOBOJ DOBOJ 02. 07. 1992. DOBOJ JUG

4066 BIŠČEVIĆ MEHMED HUSEIN 0112942173558 BIHAĆ NOVI GRAD 23. 07. 1993. CENTAR

4067 BIŠČIĆ MEHO ISMET 1501953182672 LUKAVAC LUKAVAC 09. 06. 1995. LUKAVAC

4068 BITENC ROMAN BARBARA 1505961177675 LJUBLJANA NOVO SARAJEVO 03. 10. 1992. NOVO SARAJEVO

4069 BITIĆ HRUSTEM MURAT 0101974172209 FOČA NOVI GRAD 18. 08. 1992. NOVI GRAD

4070 BITIĆ BAJRO RAGIB 0303944171218 FOJNICA FOJNICA 13. 11. 1994. FOJNICA

4071 BITIĆ SABIT SAKIB 0402963192178 KAKANJ KAKANJ 19. 10. 1992. KAKANJ

4072 BITIĆ IBRO SENAD 0201972171218 FOJNICA FOJNICA 25. 12. 1993. FOJNICA

4073 BITIĆI RAGIB FATILJ 2503965173977 VAREŠ VAREŠ 23. 10. 1993. VAREŠ

4074 BITIĆI AVDIJA ŠAĆIR 2901959181351 BRATUNAC BRATUNAC 25. 08. 1992. ŽIVINICE

4075 BITINOVIĆ AVDULAH SABAHUDIN 1704972183122 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

4076 BITINOVIĆ AVDO SEVLUDIN 1506970183161 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4077 BJELAK ILIJAZ AHMED 0602961173523 SARAJEVO NOVI GRAD 02. 07. 1995. NOVI GRAD

4078 BJELAK MULKO AHMET 0206957170011 PRIJEPOLJE VOGOŠĆA 08. 06. 1992. VOGOŠĆA

4079 BJELAK LUTVO MEVLUDIN 2006943173538 PRIJEPOLJE STARI GRAD 17. 07. 1992. STARI GRAD

4080 BJELAK HAMZA ŠEMSO 0105954173557 PRIJEPOLJE STARI GRAD 29. 07. 1992. STARI GRAD

120


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

4081 BJELAK RAMO ŠEMSO 2603954173511 PRIJEPOLJE STARI GRAD 10. 10. 1994. STARI GRAD

4082 BJELAK ABAZ ZAIM 0102965793930 PRIJEPOLJE NOVI GRAD 28. 12. 1993. NOVI GRAD

4083 BJELIĆ HUSO ALIJA 0101974173078 OLOVO OLOVO 15. 06. 1995. OLOVO

4084 BJELIĆ SAFET EDIB 1710965173057 OLOVO OLOVO 03. 11. 1992. OLOVO

4085 BJELIĆ HUSO IBRAHIM 2704949173040 OLOVO OLOVO 23. 08. 1992. OLOVO

4086 BJELIĆ VLADIMIR MATO 1002960 BANJALUKA ILIDŽA 17. 02. 1994. ILIDŽA

4087 BJELIĆ BAJRO MESUD 2801949193839 DOBOJ ZAVIDOVIĆI 29. 09. 1993. ZAVIDOVIĆI

4088 BJELIĆ LATIF MIRZET 2308968193823 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 26. 09. 1995. ZAVIDOVIĆI

4089 BJELIĆ SULJO MUJO 0209931183733 VLASENICA VLASENICA 02. 06. 1992. LUKAVAC

4090 BJELIĆ JUSO NEDŽAD 0301972193828 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 22. 08. 1994. ZAVIDOVIĆI

4091 BJELIĆ OMER NEDŽAD 0606974150021 MOSTAR MOSTAR 29. 05. 1995. MOSTAR

4092 BJELIĆ MUSTAFA RAŠID 2904970193859 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 01. 02. 1994. ZAVIDOVIĆI

4093 BJELIĆ FADIL SADIL 1911972173041 OLOVO OLOVO 02. 11. 1992. OLOVO

4094 BJELIĆ ALIJA SEAD 0901965150002 MOSTAR MOSTAR 05. 11. 1992. MOSTAR

4095 BJELINČEVIĆ ISMET MIRSAD 2907959180019 TUZLA TUZLA 18. 01. 1993. TUZLA

4096 BJELKIĆ ĆAMIL HASAN 2011966193866 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 23. 06. 1994. ZAVIDOVIĆI

4097 BJELKIĆ SALIH MAHMUT 1011958193829 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 01. 03. 1994. ZAVIDOVIĆI

4098 BJELO RASIM ALMIR 3101974171211 FOJNICA FOJNICA 11. 09. 1995. FOJNICA

4099 BJELOBRKOVIĆ SALKO FADIL 0309955120001 DOBOJ MAGLAJ 23. 11. 1993. MAGLAJ

4100 BJELOGLAVIĆ SULEJMAN MENSUR 0902965190000 ZENICA ZENICA 09. 01. 1994. ZENICA

4101 BJELOKAPIĆ MATO BRANISLAV 2809956170010 SARAJEVO CENTAR 07. 08. 1992. CENTAR

4102 BJELONJA BEJDO ENVER 2705960173520 SARAJEVO STARI GRAD 14. 02. 1992. STARI GRAD

4103 BJELONJA AVDO MEHO 1703961171509 SARAJEVO ILIDŽA 22. 11. 1993. ILIDŽA

4104 BJELOPOLJAK ŠEFIK VAHIDIN 1705971192175 KAKANJ KAKANJ 20. 07. 1995. KAKANJ

4105 BLAGAJAC HAMID ALMIR 0608965181502 MOSTAR MOSTAR 20. 09. 1993. MOSTAR

4106 BLAGAJČEVIĆ ALIJA MUHAMED 0312962122312 BOS. NOVI BOS. NOVI 20. 03. 1995. SANSKI MOST

4107 BLAGOJEVIĆ VIDOSAV DOBRINKO 2810954180017 TUZLA TUZLA 23. 07. 1993. TUZLA

4108 BLAGOJEVIĆ DRAGO OZRENKO 2704970182688 TUZLA LUKAVAC 28. 08. 1992. LUKAVAC

4109 BLAMBIĆ SALIM FAHIR 0710967122638 MAGLAJ MAGLAJ 24. 02. 1994. MAGLAJ

4110 BLAŽANOVIĆ SIMO DRAGAN 1409968122621 MAGLAJ MAGLAJ 03. 09. 1993. MAGLAJ

4111 BLAŽANOVIĆ SIMO RANKO 1103967122626 MAGLAJ MAGLAJ 20. 10. 1993. MAGLAJ

4112 BLAŽEVIĆ SEJDO ČAMIL 2103963160047 PRIJEDOR PRIJEDOR 03. 09. 1992. SANSKI MOST

4113 BLAŽEVIĆ ŠABAN PAŠO 2310956160045 PRIJEDOR PRIJEDOR 26. 05. 1992. KLJUČ

4114 BLAŽEVIĆ REMZO SENAD 0107966160003 PRIJEDOR PRIJEDOR 20. 07. 1992. SANSKI MOST

4115 BLAŽEVIĆ HASIB TEHVID 0908968102399 KLJUČ KLJUČ 22. 06. 1993. KLJUČ

4116 BLAŽEVIĆ MARKO ZLATKO 1311954190004 ZENICA CENTAR 07. 09. 1993. CENTAR

4117 BLEKOVIĆ OSMAN NERMIN 1410974182693 LUKAVAC LUKAVAC 17. 12. 1993. LUKAVAC

4118 BLEKOVIĆ IBRAHIM NURIJA 2811948182675 LUKAVAC LUKAVAC 24. 07. 1993. LUKAVAC

4119 BLIZNOVIĆ MEHMED MENSUR 0911969192171 KAKANJ KAKANJ 14. 07. 1995. KAKANJ

4120 BLIZNOVIĆ HIMZO SALKO 2606966192170 KAKANJ KAKANJ 30. 08. 1993. KAKANJ

121


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

4121 BLIZNOVIĆ MUHAREM ŠEMSUDIN 2310969191594 BUSOVAČA BUSOVAČA 16. 09. 1995. BUSOVAČA

4122 BOBAN CVITAN ANTE 2104935151968 KONJIC KONJIC 26. 06. 1995. KONJIC

4123 BOBAR MEHMED ENVER 1305963153553 PROZOR PROZOR 09. 07. 1993. PROZOR

4124 BOBAR MUHAREM MUMIN 0407971153558 PROZOR PROZOR 09. 07. 1993. PROZOR

4125 BOBAR SULJAN SEJAD 1710966153556 PROZOR PROZOR 24. 01. 1994. PROZOR

4126 BOBARIĆ MUHAREM SABAHUDIN 2410972124118 TEŠANJ TEŠANJ 13. 04. 1995. TEŠANJ

4127 BOBARIĆ MUHAMED SAMIR 2210972124127 TEŠANJ TEŠANJ 15. 11. 1992. TEŠANJ

4128 BOBIĆ SULEJMAN ALEN 0909973111070 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 28. 08. 1995. BOS. KRUPA

4129 BOBIĆ ŠABAN ALMIR 0409969150021 MOSTAR MOSTAR 19. 08. 1993. MOSTAR

4130 BOBIĆ SALKO DŽAFER 0911971150028 MOSTAR MOSTAR 14. 06. 1993. MOSTAR

4131 BOBIĆ IBRAHIM SENAD 1210972150035 MOSTAR MOSTAR 09. 05. 1993. MOSTAR

4132 BOBOT OBRAD DRAGAN 1103965172669 SARAJEVO NOVI GRAD 01. 08. 1993. NOVI GRAD

4133 BOČIĆ HUSEIN ALMIR 3005972122621 MAGLAJ MAGLAJ 12. 07. 1993. MAGLAJ

4134 BOČIĆ MUJO HUSEJN 2608940122630 MAGLAJ MAGLAJ 29. 10. 1993. MAGLAJ

4135 BOČIĆ MUJO MAHMUT 1503937122638 MAGLAJ MAGLAJ 29. 10. 1993. MAGLAJ

4136 BOČKAILO HUSO IBRO 2803949150022 MOSTAR MOSTAR 11. 09. 1993. MOSTAR

4137 BOGALJEVIĆ SINAN SEAD 1505960181350 UGLJEVIK TUZLA 07. 08. 1994. TUZLA

4138 BOGDANIĆ HAMED DŽEMAIL 0102950173529 GORAŽDE NOVI GRAD 10. 05. 1993. NOVI GRAD

4139 BOGDANIĆ EJUB IFET 2909960172197 GORAŽDE NOVI GRAD 09. 11. 1992. NOVI GRAD

4140 BOGDANIĆ HAJRO MEHMED 1403943130001 GORAŽDE GORAŽDE 20. 03. 1993. GORAŽDE

4141 BOGDANIĆ HAMID SAMIR 0302976173232 ROGATICA ROGATICA 16. 06. 1995. KAKANJ

4142 BOGDANIĆ MEHMED SENAD 2401966130018 GORAŽDE GORAŽDE 22. 05. 1992. GORAŽDE

4143 BOGDANOVIĆ JOVO MILORAD 0606952172196 SARAJEVO NOVI GRAD 17. 02. 1993. NOVI GRAD

4144 BOGILOVIĆ NAZIF ASIM 2002967173401 SOKOLAC VISOKO 20. 09. 1992. VISOKO

4145 BOGILOVIĆ SULEJMAN EDHEM 1002968173231 ROGATICA GORAŽDE 28. 10. 1992. GORAŽDE

4146 BOGILOVIĆ ALJO EDIN 3004972173238 ROGATICA ILIDŽA 16. 06. 1995. ILIDŽA

4147 BOGILOVIĆ IDRIZ MUHAMED 1906965172184 ROGATICA NOVI GRAD 15. 11. 1992. NOVI GRAD

4148 BOGILOVIĆ MEHO SAFET 0510942174355 ROGATICA VOGOŠĆA 19. 12. 1992. VOGOŠĆA

4149 BOGILOVIĆ EDHEM SULEJMEN 0102949173238 ROGATICA GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE

4150 BOGILOVIĆ ASIM ZAIM 2510947183249 ROGATICA ROGATICA 17. 07. 1995. SREBRENIK

4151 BOGUČANIN RAMO AHMET 2202949172189 ŽIVINICE NOVI GRAD 12. 07. 1995. NOVI GRAD

4152 BOGUNIĆ HALIL EMIR 2611966171509 SARAJEVO ILIDŽA 28. 07. 1993. ILIDŽA

4153 BOGUNIĆ ADEM FAHRUDIN 1812968130003 GORAŽDE GORAŽDE 01. 06. 1993. GORAŽDE

4154 BOGUNIĆ JUSUF MIDHAT 1010953130008 GORAŽDE GORAŽDE 21. 12. 1992. GORAŽDE

4155 BOJA ALIJA MEVLID 0107969171308 HADŽIĆI HADŽIĆI 24. 08. 1992. HADŽIĆI

4156 BOJA BAJRO SALEM 0112962171314 HADŽIĆI HADŽIĆI 04. 12. 1992. HADŽIĆI

4157 BOJADŽI ABDULAH FEHIM 1405975173554 SARAJEVO STARI GRAD 09. 06. 1992. STARI GRAD

4158 BOJADŽIJA VEJSIL SENAD 0606969131531 FOČA NOVI GRAD 13. 10. 1992. NOVI GRAD

4159 BOJČIĆ MUJO JASMIN 1802973171928 KALINOVIK KALINOVIK 22. 04. 1993. KONJIC

4160 BOJČIĆ OMO KASIM 0707955172198 KALINOVIK KALINOVIK 25. 12. 1992. TRNOVO

122


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

4161 BOJČIĆ AHMET NIJAZ 0505967150007 MOSTAR MOSTAR 15. 07. 1993. MOSTAR

4162 BOJČIĆ AHMET RAMIZ 2303960150015 MOSTAR MOSTAR 14. 10. 1994. MOSTAR

4163 BOJČIĆ SUAD REČAD 0103964150002 NEVESINJE NEVESINJE 27. 06. 1992. MOSTAR

4164 BOJČIĆ ZULFO SENAD 0905959172679 LJUBINJE STARI GRAD 16. 08. 1995. STARI GRAD

4165 BOJČIĆ JUSUF SUAD 0711935150002 NEVESINJE NEVESINJE 27. 06. 1992. MOSTAR

4166 BOJIČIĆ OSMAN SELVIN 1604968171506 ILIDŽA ILIDŽA 12. 09. 1995. ILIDŽA

4167 BOJIĆ JUSUF HUSEIN 1507966182491 LOPARE ČELIĆ 10. 03. 1993. ČELIĆ

4168 BOJIĆ MUSTAFA MAHMUT 2404945180022 TUZLA TUZLA 14. 09. 1994. TUZLA

4169 BOJIĆ BAJRO MEHMED 0105940190025 ZENICA ZENICA 10. 07. 1993. ZENICA

4170 BOJIĆ ĆAMIL MUNEVER 2503964180708 BANOVIĆI BANOVIĆI 12. 05. 1994. BANOVIĆI

4171 BOJIĆ SAFET SEAD 1711957172226 LOPARE NOVI GRAD 08. 06. 1992. NOVI GRAD

4172 BOJIĆ ADEM ZIJAD 0201968180717 BANOVIĆI BANOVIĆI 11. 09. 1995. BANOVIĆI

4173 BOJKIĆ ALIJA DAMIR 0106967180044 TUZLA TUZLA 25. 05. 1995. TUZLA

4174 BOJO EDVARD IGOR 1503974172173 SARAJEVO ILIDŽA 06. 04. 1993. ILIDŽA

4175 BOKŠIĆ BORISLAV SLAVEN 1202971121586 DERVENTA STARI GRAD 21. 08. 1992. STARI GRAD

4176 BOLIĆ SULEJMAN MIRNAS 0401972190025 ZENICA ZENICA 28. 04. 1993. ZENICA

4177 BOLIĆ HASAN SAUDIN 0507976172652 SARAJEVO NOVI GRAD 28. 04. 1993. NOVI GRAD

4178 BOLIĆ TAIB SENAHID 1103958173048 OLOVO OLOVO 22. 01. 1994. OLOVO

4179 BOLIĆ RAMIZ ZIJAD 1009956190011 ZENICA ZENICA 22. 08. 1992. ZENICA

4180 BOLJEVIĆ MIRJANA RENATO 1604964192800 TRAVNIK N. TRAVNIK 07. 08. 1993. N. TRAVNIK

4181 BOLOBAN DERVO DERVIŠ 1102948151961 KONJIC KONJIC 28. 07. 1993. KONJIC

4182 BOLOBAN ALAGA ELVIR 0907972151969 KONJIC KONJIC 22. 04. 1993. KONJIC

4183 BOLOBAN MUJO HARIS 1706973151960 KONJIC KONJIC 24. 03. 1993. KONJIC

4184 BOLOBAN ALIJA MUJAGA 2011957151972 KONJIC KONJIC 06. 09. 1995. KONJIC

4185 BOLOBAN ALIJA REŠID 1002962151961 KONJIC KONJIC 20. 12. 1992. KONJIC

4186 BOLOBAN REDŽO SALKO 2608957151979 KONJIC KONJIC 06. 07. 1995. KONJIC

4187 BOMBEK JOZEF DARKO 1909965500180 MAGLAJ MAGLAJ 10. 11. 1992. MAGLAJ

4188 BORAČIĆ MURADIF DŽEMAL 2702967131535 FOČA NOVI GRAD 13. 08. 1992. NOVI GRAD

4189 BORAČIĆ AVDO TAHIR 0301941173519 GORAŽDE STARI GRAD 02. 05. 1994. STARI GRAD

4190 BORAS MIRKO RENATA 1703973177189 SARAJEVO NOVI GRAD 21. 05. 1993. NOVI GRAD

4191 BORČAK SELIM ALMIR 0203965171779 VISOKO ILIJAŠ 09. 06. 1992. ILIJAŠ

4192 BORČAK ALIJA FUAD 2003934173518 SARAJEVO STARI GRAD 20. 09. 1992. STARI GRAD

4193 BORČAK ZAHID HUSO 3008970171772 ILIJAŠ ILIJAŠ 25. 06. 1992. ILIJAŠ

4194 BORČAK IBRO SENAD 2103961170002 SARAJEVO CENTAR 06. 01. 1994. CENTAR

4195 BORDANIĆ ALIJA EMIN 1011965131545 HADŽIĆI HADŽIĆI 22. 08. 1992. HADŽIĆI

4196 BORIĆ IZET ALADIN 0503966193044 MRKONJIĆ GRAD TRAVNIK 11. 06. 1993. TRAVNIK

4197 BORIĆ AVDO FERZET 2704961183302 SREBRENIK SREBRENIK 18. 02. 1993. SREBRENIK

4198 BORIĆ ŠABAN IBRIŠIM 1005969183736 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4199 BORIĆ ŠABAN JASMIN 1903979183732 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. BANOVIĆI

4200 BORIĆ HUSEIN MURADIF 1207942181350 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA

123


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

4201 BORIĆ HASAN RAMO 1506955183759 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4202 BORIĆ IBRO SAFET 1208969183742 VLASENICA GRAČANICA 12. 07. 1995. GRAČANICA

4203 BORIĆ EJUB SAMIR 1409963110005 BIHAĆ BIHAĆ 05. 12. 1992. BIHAĆ

4204 BORIĆ HUSEIN SULJO 1508964 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. GRADAČAC

4205 BORIŠIĆ FEHRAT ISMET 1609950172175 PLJEVLJA NOVI GRAD 22. 09. 1992. NOVI GRAD

4206 BORIŠIĆ HAMID IZET 2607952172238 PLJEVLJA NOVI GRAD 12. 06. 1993. NOVI GRAD

4207 BOROGOVAC HAMDIJA AMUR 1010952180044 TUZLA TUZLA 23. 07. 1994. TUZLA

4208 BOROGOVAC NURDIN EMIR 2404974183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4209 BOROVAC HALIL FADIL 1502940171511 GORAŽDE ILIDŽA 29. 12. 1994. ILIDŽA

4210 BOROVAC SEJDO HAZIR 0106951130012 GORAŽDE GORAŽDE 14. 09. 1992. GORAŽDE

4211 BOROVAC EKREM JASIN 1509970130008 GORAŽDE GORAŽDE 15. 04. 1994. GORAŽDE

4212 BOROVAC IZET KENAN 1404963173544 SARAJEVO STARI GRAD 16. 01. 1994. STARI GRAD

4213 BOROVAC ADEM SAMIR 2309974160011 PRIJEDOR PRIJEDOR 29. 09. 1993. SANSKI MOST

4214 BOROVAC SAFET ŽORŽAN 0606968172668 SARAJEVO STARI GRAD 06. 02. 1994. NOVO SARAJEVO

4215 BOROVAČKIĆ HASAGA RIFET 2112967180718 BANOVIĆI BANOVIĆI 04. 06. 1994. BANOVIĆI

4216 BOROVAČKIĆ BEGAN ŠEMSO 0210971180700 BANOVIĆI BANOVIĆI 20. 07. 1995. BANOVIĆI

4217 BOROVČANIN RADISLAV VELIBOR 1007972172675 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 05. 12. 1992. NOVO SARAJEVO

4218 BOROVINA HALIM ESAD 1704955173512 FOČA STARI GRAD 12. 12. 1992. STARI GRAD

4219 BOROVINA HALIM IZET 1201968131531 FOČA FOČA 01. 10. 1992. CENTAR

4220 BOROVINA MUSTAFA MEVLUDIN 2608972172214 SARAJEVO NOVI GRAD 25. 09. 1992. NOVI GRAD

4221 BOROVINA SALKO MIRALEM 0605969172673 FOČA NOVO SARAJEVO 28. 02. 1993. NOVO SARAJEVO

4222 BOROVINA AZIZ REFIK 0502959171500 FOČA ILIDŽA 19. 03. 1994. ILIDŽA

4223 BOROZ IVO ILIJA 0302966122621 MAGLAJ MAGLAJ 25. 06. 1993. MAGLAJ

4224 BOSANKIĆ HAMED DENIS 0202977172197 SARAJEVO NOVI GRAD 25. 07. 1992. NOVI GRAD

4225 BOSANKIĆ ASIM IBRAHIM 3004973183903 ZVORNIK ZVORNIK 23. 11. 1992. SAPNA

4226 BOSANKIĆ MEHO IZUDIN 1504965180011 TUZLA TUZLA 06. 07. 1993. TUZLA

4227 BOSNIĆ HUSNIJA ADIL 0603975101467 BOS. GRADIŠKA BOS. GRADIŠKA 10. 09. 1995. KLJUČ

4228 BOSNIĆ BEĆIR ESAD 1609953111053 BUŽIM BUŽIM 10. 03. 1993. BUŽIM

4229 BOSNIĆ IBRAHIM HASAN 1605959110037 BIHAĆ BIHAĆ 14. 05. 1995. BIHAĆ

4230 BOSNIĆ RAMO IBRO 0601942110034 BIHAĆ BIHAĆ 01. 07. 1992. BIHAĆ

4231 BOSNIĆ IBRAHIM JASMIN 0903973113860 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 26. 11. 1994. V. KLADUŠA

4232 BOSNIĆ AHMED MEHMED 0512952171306 HADŽIĆI HADŽIĆI 07. 01. 1993. HADŽIĆI

4233 BOSNIĆ AHMET REDŽO 0210968110017 BIHAĆ BIHAĆ 15. 03. 1993. BIHAĆ

4234 BOSNO ČAMIL AHMET 1701955133643 VIŠEGRAD GORAŽDE 27. 04. 1993. GORAŽDE

4235 BOSNO IBRIŠIM HIMZO 1505958183125 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

4236 BOSNO SALKO IBRAHIM 0408967133646 VIŠEGRAD NOVO SARAJEVO 27. 07. 1993. NOVO SARAJEVO

4237 BOSTANDŽIĆ TAHIR ASIM 1304967131543 FOČA ZENICA 25. 04. 1992. ZENICA

4238 BOSTANDŽIJA RAMIZ ESAD 2004963173523 SARAJEVO STARI GRAD 19. 07. 1993. STARI GRAD

4239 BOSTANDŽIJA SALKO HAMID 0906947102086 JAJCE JAJCE 29. 08. 1995. JAJCE

4240 BOŠKAILO HUSEIN BEČIR 2203953150009 ČAPLJINA ČAPLJINA 02. 07. 1993. ČAPLJINA

124


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

4241 BOŠKAILO SALKO MIRSAD 0704965151149 ČAPLJINA ČAPLJINA 11. 11. 1994. ČAPLJINA

4242 BOŠKAILO HAMZO SEMIR 1311970153755 STOLAC STOLAC 21. 12. 1992. STOLAC

4243 BOŠKAILO OSMAN SUAD 3103972153758 STOLAC STOLAC 11. 11. 1994. STOLAC

4244 BOŠKOVIĆ SULEJMAN HAJRIJA 0105949177226 TITOV VRBAS NOVI GRAD 09. 06. 1992. NOVI GRAD

4245 BOŠKOVIĆ ĐURO MILENKO 1303961172183 SARAJEVO NOVI GRAD 03. 07. 1993. NOVI GRAD

4246 BOŠKOVIĆ VELJKO MIODRAG 0801974171511 SARAJEVO ILIDŽA 24. 03. 1993. ILIDŽA

4247 BOŠNJAK RAMO ALIJA 0703941183132 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

4248 BOŠNJAK ALIJA AMIR 0303977183300 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

4249 BOŠNJAK ISHAK ENVER 0802974180005 TUZLA TUZLA 03. 04. 1995. TUZLA

4250 BOŠNJAK SELIM FETIJA 0711958183899 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

4251 BOŠNJAK SMAJO HAMZA 2204967190030 ZENICA ZENICA 15. 10. 1993. ZENICA

4252 BOŠNJAK HIMZO HAMZO 2207955183917 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

4253 BOŠNJAK HRUSTAN HASAN 0802955183923 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

4254 BOŠNJAK HUSEJN HUSO 0506947124111 TEŠANJ TEŠANJ 03. 07. 1993. TEŠANJ

4255 BOŠNJAK VEHBIJA HUSO 2305954124137 TEŠANJ TEŠANJ 06. 05. 1995. TEŠANJ

4256 BOŠNJAK HUSEIN IBRAHIM 1201954183903 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

4257 BOŠNJAK KEMAL IBRO 2403971124142 TEŠANJ TEŠANJ 04. 09. 1992. TEŠANJ

4258 BOŠNJAK BERISLAV IGOR 2707972172190 SARAJEVO NOVI GRAD 13. 03. 1993. NOVI GRAD

4259 BOŠNJAK RIFET ISMET 2511951183905 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

4260 BOŠNJAK HUSEIN IZO 0804969183910 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

4261 BOŠNJAK IBRAHIM MEHMED 0507939183938 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

4262 BOŠNJAK HURIJA MEHMEDALIJA 0305963183912 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

4263 BOŠNJAK OHRAN NURIJA 1008968183154 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4264 BOŠNJAK ŠEFIK RAIF 2302973190008 ZENICA ZENICA 20. 09. 1995. ZENICA

4265 BOŠNJAK HUSEIN RIZVO 0909961183896 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

4266 BOŠNJAK OSMAN SEAD 1505968124135 TEŠANJ TEŠANJ 15. 11. 1992. TEŠANJ

4267 BOŠNJAK DŽEMAL SENAD 2705970124137 TEŠANJ TEŠANJ 03. 03. 1993. TEŠANJ

4268 BOŠNJAK OSMAN SULJO 1406962181945 GRADAČAC GRADAČAC 13. 07. 1992. GRADAČAC

4269 BOŠNJAK HUSEIN ŠABAN 1506949370059 TEŠANJ TEŠANJ 28. 06. 1992. TEŠANJ

4270 BOŠNJAK VLADIMIR ZLATKO 1703966172171 SARAJEVO NOVI GRAD 17. 08. 1992. NOVI GRAD

4271 BOŠNJAK NIKOLA ZORAN 0307965172198 SARAJEVO NOVI GRAD 25. 05. 1992. NOVI GRAD

4272 BOŠNJAKOVIĆ PAŠAGA ASIM 1711958193820 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 06. 07. 1994. ZAVIDOVIĆI

4273 BOŠNJAKOVIĆ MUSTAFA DILAVER 0106965180705 TUZLA BANOVIĆI 07. 10. 1995. BANOVIĆI

4274 BOŠNJAKOVIĆ FEHIM ISHAK 2202962193632 BIJELJINA VITEZ 10. 08. 1993. VITEZ

4275 BOŠNJAKOVIĆ ALIJA MEHMEDALIJA xxyy954 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

4276 BOŠNJAKOVIĆ MEHMED MEHO 1710946183734 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4277 BOŠNJAKOVIĆ FADIL MUSTAFA 1408972180702 BANOVIĆI BANOVIĆI 18. 09. 1992. BANOVIĆI

4278 BOŠNJAKOVIĆ HAMID RAMIZ 2701972184255 ŽIVINICE ŽIVINICE 04. 03. 1993. ŽIVINICE

4279 BOŠNJAKOVIĆ ABDURAHMAN RUSMIR 1810973183902 ZVORNIK TUZLA 17. 12. 1992. TUZLA

4280 BOŠNJAKOVIĆ IZET SAMIR 0806972184238 ŽIVINICE ŽIVINICE 16. 07. 1995. ŽIVINICE

125


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

4281 BOŠNJAKOVIĆ HUSEIN SEAD 2303964184232 ŽIVINICE BANOVIĆI 01. 11. 1994. BANOVIĆI

4282 BOŠNJAKOVIĆ AGAN ZET 0210966183904 ZVORNIK ZVORNIK 11. 04. 1992. SAPNA

4283 BOŠNJIĆ ŠAHBAZ MUSTAFA 0610967180036 TUZLA TUZLA 01. 07. 1992. TUZLA

4284 BOŠNJO HASAN ADEM 0506961124116 TEŠANJ TEŠANJ 17. 02. 1994. TEŠANJ

4285 BOŠNJO HASAN SMAJO 2405948124111 TEŠANJ TEŠANJ 05. 02. 1994. TEŠANJ

4286 BOŠNJO HASAN ŠABAN 2704952124115 TEŠANJ TEŠANJ 07. 08. 1993. TEŠANJ

4287 BOTIĆ ZAHID ADIS 0211974102731 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

4288 BOTIĆ DEDO DEDO 0912961123592 TESLIĆ TEŠANJ 22. 04. 1993. TEŠANJ

4289 BOTIĆ IBRIŠIM ĐEVAHIR 1203971102731 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

4290 BOTIĆ IBRIŠIM ĐEVDET 0109973102755 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

4291 BOTIĆ RAMIZ ELVIR 1409972102759 K. VAROŠ K. VAROŠ 29. 06. 1992. KLJUČ

4292 BOTIĆ IBRAHIM EMSUD 2604967102733 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 06. 1992. KLJUČ

4293 BOTIĆ HUSO ENVER 0902963102734 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

4294 BOTIĆ MUHAMED ESAD 0109960123327 TESLIĆ TEŠANJ 24. 08. 1992. TEŠANJ

4295 BOTIĆ DEDO FEHIM 2406954123581 TESLIĆ TEŠANJ 11. 06. 1992. TEŠANJ

4296 BOTIĆ OSMAN FERID 1504960102748 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

4297 BOTIĆ MUHAMED FIKRET 0105961102762 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

4298 BOTIĆ ŠEKIB HAZIM 0506967102734 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

4299 BOTIĆ MUHAREM HUSO 1601936163375 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

4300 BOTIĆ IBRAHIM IBRAHIM 1008972123581 TESLIĆ TEŠANJ 07. 06. 1992. TEŠANJ

4301 BOTIĆ IBRAHIM KASIM 0905959123619 TESLIĆ TEŠANJ 13. 06. 1992. TEŠANJ

4302 BOTIĆ NEDŽIB MEHMEDALIJA 1009971102757 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

4303 BOTIĆ RAHMAN MEHO 2906968120009 DOBOJ GRAČANICA 16. 11. 1995. GRAČANICA

4304 BOTIĆ AHMET MUHAMED 1706965102748 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

4305 BOTIĆ MUJE MUHAMED 0908974123594 TESLIĆ TEŠANJ 03. 08. 1992. TEŠANJ

4306 BOTIĆ OSMAN MUHAMED 2511961123609 TESLIĆ TEŠANJ 08. 08. 1995. TEŠANJ

4307 BOTIĆ RAMO MUHAREM 0810965102746 K. VAROŠ K. VAROŠ 05. 11. 1992. KLJUČ

4308 BOTIĆ HUSO MUJO 1307965102738 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

4309 BOTIĆ ALIJA OMER 1704972102734 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

4310 BOTIĆ MEŠAN OSMAN 1712955171121 BREZA BREZA 01. 04. 1994. BREZA

4311 BOTIĆ OSMAN RAMIZ 1505942102737 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

4312 BOTIĆ SELIM SABAHUDIN 0104957102778 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

4313 BOTIĆ SALKAN SALKAN 1012972123600 TESLIĆ TEŠANJ 07. 06. 1992. TEŠANJ

4314 BOTIĆ ŠEKIB SELFIRAZ 1207977102739 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

4315 BOTIĆ SELIM ŠEVAL 0805960102744 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

4316 BOTIĆ BEŠIR TAHIR 0510963123602 TESLIĆ TEŠANJ 07. 06. 1992. TEŠANJ

4317 BOTONJIĆ FADIL AMIR 1809968102386 KLJUČ KLJUČ 09. 01. 1994. KLJUČ

4318 BOTONJIĆ RIFET DŽAFER 030197410382. KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

4319 BOTONJIĆ OMER ESAD 2501967102405 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

4320 BOTONJIĆ ABID FEHIM 1411966102393 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

126


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

4321 BOTONJIĆ HUSNIJA HAKIJA 0201969102396 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

4322 BOTONJIĆ ISLAM HAMDIJA 1503939102383 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

4323 BOTONJIĆ ĆAMIL HAMID 2206962102381 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

4324 BOTONJIĆ ZEJNIL HUSEIN 2503942102401 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

4325 BOTONJIĆ NAJIL ISMET 1106951102381 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

4326 BOTONJIĆ EJUB JASMIN 1808974102421 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

4327 BOTONJIĆ DEDO MIHAD 0205964102393 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

4328 BOTONJIĆ HUSO MUHAREM 2906964102402 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

4329 BOTONJIĆ MUJO NIJAZ 0710965102385 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

4330 BOTONJIĆ DEDO RUFAD 0103958102422 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

4331 BOTONJIĆ SABIT SABRIJA 1204966102401 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

4332 BOTONJIĆ DEDO SADIK 2311961102394 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

4333 BOTONJIĆ MUHO ZIJAD 1404953102428 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

4334 BOTULJA ĆAMIL HASAN 1511949171505 ILIDŽA ILIDŽA 23. 07. 1993. ILIDŽA

4335 BOUKMOURI TAYEB TAIEB 3105964193042 JEMEN ZENICA 22. 07. 1995. ZENICA

4336 BOZALIJA ALIJA ELVIR 1506974170005 BEČ CENTAR 06. 11. 1994. CENTAR

4337 BOZIĆ OSMAN ZIJAD 2609970153759 STOLAC STOLAC 11. 11. 1994. STOLAC

4338 BOŽIĆ MARKO IVICA 2909959180011 LUKAVAC NOVO SARAJEVO 04. 06. 1992. NOVO SARAJEVO

4339 BOŽIĆ MARIJAN MARIJAN 2808945 GRADAČAC GRADAČAC 10. 08. 1992. GRADAČAC

4340 BOŽIĆ MARIJAN MATO 2808966182495 LOPARE ČELIĆ 30. 08. 1992. ČELIĆ

4341 BOŽIĆ KOSTADIN MILAN 1411952172682 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 26. 08. 1995. NOVO SARAJEVO

4342 BRADARA MARKO ANTO 1601946171503 KISELJAK ILIDŽA 13. 09. 1992. ILIDŽA

4343 BRADARIĆ MAHMUT AHMET 0903940122627 MAGLAJ MAGLAJ 09. 11. 1993. MAGLAJ

4344 BRADARIĆ RASIM ASIM 0201965184339 ŽIVINICE ŽIVINICE 20. 04. 1995. ŽIVINICE

4345 BRADARIĆ HAMZA DAMIR 1912974120006 DOBOJ DOBOJ 18. 05. 1993. DOBOJ ISTOK

4346 BRADARIĆ MUSTAFA DŽEMAIL 1003946122621 MAGLAJ MAGLAJ 22. 10. 1993. MAGLAJ

4347 BRADARIĆ HUSEIN EKREM 2210953122628 MAGLAJ MAGLAJ 10. 06. 1992. MAGLAJ

4348 BRADARIĆ SULJO ELDIN 0711973122626 MAGLAJ MAGLAJ 03. 03. 1994. MAGLAJ

4349 BRADARIĆ MEHO ENIDA 2309961127627 MAGLAJ MAGLAJ 06. 10. 1993. MAGLAJ

4350 BRADARIĆ IBRIŠIM IBRAHIM 1212957122648 MAGLAJ MAGLAJ 05. 12. 1993. MAGLAJ

4351 BRADARIĆ MUSTAFA ISHAK 2812953122628 MAGLAJ MAGLAJ 17. 06. 1994. MAGLAJ

4352 BRADARIĆ BAJRO MEHO 1007952122620 MAGLAJ MAGLAJ 16. 10. 1992. MAGLAJ

4353 BRADARIĆ BEGO MIRSAD 0109973122632 MAGLAJ MAGLAJ 20. 09. 1992. MAGLAJ

4354 BRADARIĆ SALIM MUHAMED 0302962122627 MAGLAJ MAGLAJ 10. 06. 1992. MAGLAJ

4355 BRADARIĆ HUSEIN MUJO 1204960122648 MAGLAJ MAGLAJ 10. 06. 1992. MAGLAJ

4356 BRADARIĆ IBRAHIM MURVET 0409960120006 DOBOJ DOBOJ ISTOK 14. 12. 1993. DOBOJ ISTOK

4357 BRADARIĆ MURIZ NEDŽAD 1411960122627 MAGLAJ MAGLAJ 29. 06. 1993. MAGLAJ

4358 BRADARIĆ IBRO SALIH 2505948122636 MAGLAJ MAGLAJ 10. 06. 1992. MAGLAJ

4359 BRADARIĆ HUSEIN SENAD 1507971122626 MAGLAJ MAGLAJ 10. 06. 1992. MAGLAJ

4360 BRADARIĆ MUJO ŠEVAL 1304958122635 MAGLAJ MAGLAJ 19. 08. 1993. MAGLAJ

127


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

4361 BRADARIĆ SAFET ZAIM 1711963120009 DOBOJ DOBOJ 19. 04. 1993. DOBOJ ISTOK

4362 BRADARIĆ ADEM ZIJAD 0601966122629 MAGLAJ MAGLAJ 26. 12. 1992. MAGLAJ

4363 BRADIĆ IBRO AZEM 0103945171778 ILIJAŠ ILIJAŠ 29. 11. 1995. ILIJAŠ

4364 BRADIĆ NEZIR FERZIJA 2510943193052 TRAVNIK TRAVNIK 21. 06. 1993. TRAVNIK

4365 BRADIĆ IBRO MUSTAFA 1704948174376 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 17. 09. 1994. VOGOŠĆA

4366 BRADIĆ MEHO SALIH 0112952193042 TRAVNIK TRAVNIK 24. 09. 1993. TRAVNIK

4367 BRADIĆ FADIL SEAD 1610951193042 TRAVNIK TRAVNIK 30. 08. 1994. TRAVNIK

4368 BRADONJIĆ MARKO GORAN 0710961133650 VIŠEGRAD STARI GRAD 26. 02. 1993. NOVO SARAJEVO

4369 BRAIMAJ SEJDIJA ŠABAN 2105950173517 ISTOK NOVI GRAD 02. 06. 1992. NOVI GRAD

4370 BRAJIĆ ASIM RASIM 0201959181565 NOVO SELO BRČKO 23. 07. 1993. BRČKO

4371 BRAJLOVIĆ EJUB EDIN 2209963131538 FOČA NOVI GRAD 17. 06. 1992. NOVI GRAD

4372 BRAJLOVIĆ RAGIB HAMED 2112958131550 FOČA NOVO SARAJEVO 05. 12. 1992. NOVO SARAJEVO

4373 BRAJLOVIĆ RAŠID ZAJKO 0201939172195 FOČA NOVI GRAD 15. 06. 1992. NOVI GRAD

4374 BRAJLOVIĆ ZAJKO ZIJAD 0210962172185 SARAJEVO NOVI GRAD 15. 06. 1992. NOVI GRAD

4375 BRALJ MEHO AHMET 1811931150040 MOSTAR MOSTAR 19. 04. 1993. MOSTAR

4376 BRALJ MEHO IBRO 0408935150039 MOSTAR MOSTAR 13. 07. 1993. MOSTAR

4377 BRALJ IBRO MIRSAD 0206965150029 MOSTAR MOSTAR 19. 04. 1993. MOSTAR

4378 BRALJ AHMET OMER 1501960150018 MOSTAR MOSTAR 13. 07. 1993. MOSTAR

4379 BRANKOVIĆ HASAN ASIM 0103952173255 ROGATICA GORAŽDE 16. 11. 1992. GORAŽDE

4380 BRANKOVIĆ ASIM EMIN 2807973173233 ROGATICA GORAŽDE 10. 10. 1992. GORAŽDE

4381 BRANKOVIĆ OMER HAMDO 2607962130002 GORAŽDE GORAŽDE 14. 12. 1992. GORAŽDE

4382 BRANKOVIĆ HIMZO MEHMED 0809953173240 ROGATICA GORAŽDE 30. 03. 1994. GORAŽDE

4383 BRANKOVIĆ HAKIJA MEHMEDALIJA 1007945173236 ROGATICA GORAŽDE 02. 08. 1992. GORAŽDE

4384 BRANKOVIĆ MEHMEDALIJA MUHIDIN 0401972173244 ROGATICA GORAŽDE 10. 10. 1992. GORAŽDE

4385 BRANKOVIĆ ASIM NEZIR 1401972173236 ROGATICA GORAŽDE 02. 08. 1992. GORAŽDE

4386 BRANKOVIĆ RASIM SEAD 1706959173242 ROGATICA STARI GRAD 14. 09. 1992. STARI GRAD

4387 BRANKOVIĆ ABDULAH ZIJAD 2011934173235 ROGATICA GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE

4388 BRAŠNJIĆ ISMET ENVER 2002960181530 SREBRENIK BRČKO 13. 05. 1993. BRČKO

4389 BRATIĆ ŠUKRIJA ALMIR 1903973111055 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 17. 09. 1995. BOS. KRUPA

4390 BRATIĆ HASAGA ELVIR 0307974111053 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 24. 02. 1994. BOS. KRUPA

4391 BRATIĆ AZIZ EMIR 1507968150007 MOSTAR MOSTAR 12. 10. 1993. MOSTAR

4392 BRATIĆ IBRAHIM ESAD 1807974111076 BIHAĆ BOS. KRUPA 26. 09. 1995. BOS. KRUPA

4393 BRATIĆ AZIZ IBRAHIM 0808942111069 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 24. 11. 1992. BOS. KRUPA

4394 BRATIĆ IBRAHIM MERIM 0903966111062 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 02. 08. 1992. TRNOVO

4395 BRATIĆ MEHMED SAMIR 2909973111065 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 26. 09. 1995. BOS. KRUPA

4396 BRATIĆ AGAN SENAD 0108972111053 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 15. 05. 1995. BOS. KRUPA

4397 BRAVO MUJO ADMIR 1202974130004 GORAŽDE GORAŽDE 26. 04. 1993. GORAŽDE

4398 BRAVO AVDIJA NEDIM 0707962172667 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 15. 05. 1992. NOVO SARAJEVO

4399 BRČANINOVIĆ ĐULO JASMINA 1507973189264 ŽIVINICE ŽIVINICE 10. 11. 1993. ŽIVINICE

4400 BRČANINOVIĆ FEJZO MULAFER 2009960184232 ŽIVINICE ŽIVINICE 06. 06. 1993. ŽIVINICE

128


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

4401 BRČANINOVIĆ MUJO SALIH 0809960184231 ŽIVINICE BANOVIĆI 07. 06. 1995. BANOVIĆI

4402 BRČIĆ OMER ESED 1302956173042 OLOVO KISELJAK 23. 05. 1993. KISELJAK

4403 BRČINA MATO BLAŠKO 0202974182470 LOPARE ČELIĆ 23. 06. 1992. ČELIĆ

4404 BRČINA MATO MARKO 1604970180008 TUZLA TUZLA 26. 06. 1993. TUZLA

4405 BRČINA IVO PETAR 0510971182510 LOPARE ČELIĆ 23. 06. 1992. ČELIĆ

4406 BRČINOVIĆ ZVONIMIR PERO 1004963180046 TUZLA TUZLA 25. 08. 1992. TUZLA

4407 BRČINOVIĆ ANTO PETAR 0312963180006 TUZLA TUZLA 25. 03. 1994. TUZLA

4408 BRČINOVIĆ MIJO VLADO 1609958180010 TUZLA TUZLA 05. 07. 1993. TUZLA

4409 BRDAR ŠEFIK MIRSAD 1304963160006 PRIJEDOR PRIJEDOR 30. 05. 1992. SANSKI MOST

4410 BRDAREVIĆ AHMO ADMIN 2005977183153 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

4411 BRDAREVIĆ ĆAMIL HAMED 0103963183139 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4412 BRDAREVIĆ SUAD NUSRET 1106962193052 TRAVNIK TRAVNIK 21. 06. 1994. TRAVNIK

4413 BRDAREVIĆ TAIB SAHID 1601969183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4414 BRDAREVIĆ TAIB VAHID 0501966183135 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4415 BRDARIĆ SAFET ATIF 0501957173135 PALE PALE 03. 07. 1993. GORAŽDE

4416 BRĐANIN SAJMAN ŠAĆIR 2410968172175 TRNOVO NOVI GRAD 07. 03. 1993. NOVI GRAD

4417 BREKALO RAMO ALMIR 0201978150050 MOSTAR MOSTAR 03. 07. 1993. MOSTAR

4418 BREKALO SALIH FIKRET 1407972150017 MOSTAR MOSTAR 24. 08. 1993. MOSTAR

4419 BREKALO OMER IBRO 2211965150046 MOSTAR MOSTAR 15. 09. 1993. MOSTAR

4420 BREKALO MURAT MEHO 0610963150027 MOSTAR MOSTAR 24. 08. 1993. MOSTAR

4421 BREKALO SABIT RAIFA 2304949155003 MOSTAR MOSTAR 15. 07. 1993. MOSTAR

4422 BREŠČIĆ IBRAHIM HALID 0107967192189 KAKANJ KAKANJ 10. 09. 1995. KAKANJ

4423 BREZAC HIMZO ALIJA 2608951172184 ČAJNIČE NOVI GRAD 20. 08. 1992. NOVI GRAD

4424 BREZAC HIMZO DŽEVAD 0301963131178 ČAJNIČE ČAJNIČE 08. 11. 1993. MOSTAR

4425 BREZAC HUSO IFET 0211966130009 GORAŽDE GORAŽDE 29. 09. 1992. GORAŽDE

4426 BRGULJA MUJE ENVER 1512956173250 ROGATICA ROGATICA 17. 07. 1995. SREBRENIK

4427 BRGULJA MEDO SARIJA 1610966173242 VIŠEGRAD VIŠEGRAD 12. 07. 1992. VAREŠ

4428 BRGULJAK IBRAHIM DŽEVAD 1301963122156 GRAČANICA GRAČANICA 13. 07. 1993. GRAČANICA

4429 BRGULJAŠEVIĆ IBRAHIM HALIL 2706972184230 TUZLA ŽIVINICE 08. 04. 1995. ŽIVINICE

4430 BRGULJAŠEVIĆ ABDULAH ŠEMSO 2703964184230 ŽIVINICE ŽIVINICE 18. 01. 1993. ŽIVINICE

4431 BRICA MEHMED ABDULAH 0201950191975 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 19. 10. 1993. GORNJI VAKUF

4432 BRICA SALKO ILIJAZ 2104959191988 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 29. 10. 1993. GORNJI VAKUF

4433 BRICA JUSUF MUNADIR 0506962 SARAJEVO ILIDŽA 08. 06. 1992. ILIDŽA

4434 BRICA IBRAHIM NADIR 1207970191973 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 21. 01. 1993. GORNJI VAKUF

4435 BRIČIĆ ŠEMSO IZET 0106946181946 GRADAČAC GRADAČAC 19. 09. 1992. GRADAČAC

4436 BRIGA HASAN ASIM 2006949171502 PALE ILIDŽA 30. 01. 1994. ILIDŽA

4437 BRIGA ŠERIF HAMED 2201962173139 PALE NOVI GRAD 21. 09. 1993. NOVI GRAD

4438 BRIGIĆ DŽEMIL MEHO 0501951180717 BANOVIĆI BANOVIĆI 08. 03. 1994. BANOVIĆI

4439 BRIGIĆ MUHAMED MUAMER 2204973180705 TUZLA BANOVIĆI 20. 04. 1995. BANOVIĆI

4440 BRIGIĆ MEHMED SUVAD 0508965180706 BANOVIĆI BANOVIĆI 12. 05. 1993. BANOVIĆI

129


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

4441 BRISTRIĆ HISMET EKREM 2308953181942 GRADAČAC GRADAČAC 16. 07. 1993. GRADAČAC

4442 BRISTRIĆ IBRAHIM HALID 2108945181942 GRADAČAC GRADAČAC 22. 04. 1993. GRADAČAC

4443 BRISTRIĆ HAZIM NEDŽAD 0910971181954 GRADAČAC GRADAČAC 12. 11. 1992. GRADAČAC

4444 BRISTRIĆ RAIF NIJAZ 0405964181950 GRADAČAC GRADAČAC 27. 08. 1992. GRADAČAC

4445 BRISTRIĆ OMER NUSRET 2705962181962 GRADAČAC GRADAČAC 03. 05. 1993. GRADAČAC

4446 BRISTRIĆ MUHAREM RAIF 1510959181944 GRADAČAC GRADAČAC 22. 10. 1992. GRADAČAC

4447 BRKA HAMZA DŽEVAD 2912950123598 TESLIĆ TEŠANJ 04. 06. 1992. TEŠANJ

4448 BRKA MEHMED ENVER 0208967124117 TEŠANJ TEŠANJ 28. 06. 1992. TEŠANJ

4449 BRKA MUJE HAJRUDIN 0104956124115 TEŠANJ TEŠANJ 16. 11. 1994. TEŠANJ

4450 BRKA MUHAREM NEDŽIB 0502969124113 TEŠANJ TEŠANJ 06. 08. 1995. TEŠANJ

4451 BRKA SMAJL OMERICA 0106959124119 TEŠANJ TEŠANJ 06. 07. 1993. TEŠANJ

4452 BRKA NEZIR SAMIR 2408973192201 KAKANJ KAKANJ 14. 04. 1994. KAKANJ

4453 BRKA PAŠO SULEJMAN 2804947124121 TEŠANJ TEŠANJ 05. 06. 1992. TEŠANJ

4454 BRKAN MUMIN DURAN 0301959150109 MOSTAR MOSTAR 15. 07. 1993. MOSTAR

4455 BRKAN ALIJA EDIN 1507973150058 MOSTAR MOSTAR 23. 09. 1993. MOSTAR

4456 BRKAN ZIJAH ELVEDIN 1709961170004 SARAJEVO STARI GRAD 08. 06. 1992. STARI GRAD

4457 BRKAN MUMIN MEHO 0103954150015 MOSTAR MOSTAR 16. 07. 1993. MOSTAR

4458 BRKAN BEČIR SALKO 2701963150011 MOSTAR MOSTAR 12. 12. 1994. MOSTAR

4459 BRKANIĆ MUJO DŽEMAL 1007950174356 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 24. 03. 1993. VOGOŠĆA

4460 BRKANIĆ SALKO ENEZ 2601950170019 SARAJEVO STARI GRAD 21. 06. 1992. STARI GRAD

4461 BRKANIĆ MIRSAD HARIS 0805975173524 SARAJEVO STARI GRAD 31. 01. 1996. STARI GRAD

4462 BRKANIĆ NURIJA HASAN 0505941174358 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 20. 07. 1995. VOGOŠĆA

4463 BRKANIĆ NURIJA IBRAHIM 2506944174360 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 30. 07. 1992. VOGOŠĆA

4464 BRKANIĆ MESUD KENAN 1604973174351 SARAJEVO VOGOŠĆA 18. 03. 1993. VOGOŠĆA

4465 BRKANIĆ KASIM MIRSAD 0302952174355 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 22. 04. 1993. VOGOŠĆA

4466 BRKANOVIĆ OSMAN IBRAHIM 0501961172038 KISELJAK KISELJAK 11. 10. 1995. KISELJAK

4467 BRKIČEVIĆ HUSEIN SEJFUDIN 0702969122175 GRAČANICA GRAČANICA 13. 03. 1994. GRAČANICA

4468 BRKIĆ BEĆIR ABDULAH 1401962113832 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 07. 06. 1992. V. KLADUŠA

4469 BRKIĆ RAMO ABDULAH 0709962113833 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 02. 07. 1995. V. KLADUŠA

4470 BRKIĆ HEMED AHMO 2008955173048 OLOVO OLOVO 09. 04. 1992. OLOVO

4471 BRKIĆ RASIM ALMIR 2210971122155 GRAČANICA GRAČANICA 29. 05. 1995. GRAČANICA

4472 BRKIĆ VEJSIL ARIF 0904965173974 VAREŠ VAREŠ 05. 11. 1994. VAREŠ

4473 BRKIĆ KASIM ASMIR 2103974183731 VLASENICA KLADANJ 04. 04. 1993. KLADANJ

4474 BRKIĆ IBRAHIM BEKIR 0507940173970 VAREŠ VAREŠ 23. 10. 1993. VAREŠ

4475 BRKIĆ IBRAHIM DERVIŠ 1802952190051 ZENICA ZENICA 09. 03. 1994. ZENICA

4476 BRKIĆ DŽEMAIL DŽEMIL 0504963183893 ZVORNIK ZVORNIK 06. 11. 1992. SAPNA

4477 BRKIĆ HUSEIN EDHEM 2706963110011 BIHAĆ BIHAĆ 22. 06. 1992. BIHAĆ

4478 BRKIĆ HUSEIN EDIN 2404974124115 TEŠANJ TEŠANJ 24. 05. 1994. TEŠANJ

4479 BRKIĆ ĆAZIM EKREM 1606956180022 TUZLA TUZLA 23. 05. 1992. TUZLA

4480 BRKIĆ MIDHAT ELVIR 0403975172187 SARAJEVO NOVI GRAD 18. 03. 1995. NOVI GRAD

130


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

4481 BRKIĆ RAMIZ EMSUD 1912960330148 KLJUČ KLJUČ 08. 11. 1995. KLJUČ

4482 BRKIĆ RASIM ENVER 1512969191592 BUSOVAČA BUSOVAČA 16. 04. 1993. BUSOVAČA

4483 BRKIĆ SULEJMAN FEHIM 2105938113835 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 18. 11. 1994. V. KLADUŠA

4484 BRKIĆ LATIF FIKRET 3012970191592 BUSOVAČA BUSOVAČA 11. 08. 1995. BUSOVAČA

4485 BRKIĆ SULEJMAN FIKRET 1705975113857 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 10. 03. 1995. V. KLADUŠA

4486 BRKIĆ ENIZ HADZO 1002971191593 BUSOVAČA BUSOVAČA 16. 04. 1993. BUSOVAČA

4487 BRKIĆ SEAD HAJRUDIN 2309969124112 TEŠANJ TEŠANJ 04. 08. 1993. TEŠANJ

4488 BRKIĆ RAHMAN HAMDIJA 0209966183752 VLASENICA KLADANJ 04. 04. 1993. KLADANJ

4489 BRKIĆ ABID HASAN 2901954173903 TRNOVO TRNOVO 04. 11. 1993. TRNOVO

4490 BRKIĆ ŠUKRIJA HASAN 0512963192208 KAKANJ KAKANJ 15. 06. 1995. KAKANJ

4491 BRKIĆ DŽEMAIL HASAN 1309966183890 ZVORNIK ZVORNIK 22. 03. 1994. SAPNA

4492 BRKIĆ SALIH HUSEIN 1703944181940 GRADAČAC GRADAČAC 01. 07. 1992. GRADAČAC

4493 BRKIĆ MEHMEDALIJA IBRAHIM 2502957151003 OLOVO VOGOŠĆA 07. 08. 1992. VOGOŠĆA

4494 BRKIĆ MEHMED IBRO 0201962183781 VLASENICA KLADANJ 03. 11. 1993. KLADANJ

4495 BRKIĆ HASAN IDRIZ 0101959122695 MAGLAJ MAGLAJ 15. 08. 1992. MAGLAJ

4496 BRKIĆ MEHO ISMAIL 2809974183588 UGLJEVIK TEOČAK 19. 08. 1992. TEOČAK

4497 BRKIĆ FRANJO IVAN 0607966171520 SARAJEVO ILIDŽA 16. 05. 1992. ILIDŽA

4498 BRKIĆ ISMET IZET 3005962171535 SOKOLAC ILIDŽA 12. 01. 1994. ILIDŽA

4499 BRKIĆ RASIM JAKUB 2002962171796 ILIJAŠ VISOKO 09. 06. 1992. ILIJAŠ

4500 BRKIĆ HUSEIN JASMIN 1411964113843 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 06. 09. 1992. V. KLADUŠA

4501 BRKIĆ FEHIM MEHMED 1405960174007 VAREŠ VAREŠ 19. 02. 1993. VAREŠ

4502 BRKIĆ SULEJMAN MEHO 1409969193034 TRAVNIK TRAVNIK 27. 05. 1995. TRAVNIK

4503 BRKIĆ RAMIZ MIRSAD 0405962500471 KLJUČ KLJUČ 22. 12. 1993. KLJUČ

4504 BRKIĆ MEHMED MUHAMED 0503962172654 KAKANJ NOVO SARAJEVO 01. 10. 1994. NOVO SARAJEVO

4505 BRKIĆ MUMIN MUJO 2712952192180 KAKANJ VISOKO 19. 02. 1994. VISOKO

4506 BRKIĆ VAHID MUJO 2007954173064 OLOVO OLOVO 16. 10. 1992. OLOVO

4507 BRKIĆ ZUHDIJA NAHID 2010957191595 BUSOVAČA VITEZ 01. 06. 1993. VITEZ

4508 BRKIĆ FERID NASIR 3101949191593 BUSOVAČA BUSOVAČA 08. 02. 1995. BUSOVAČA

4509 BRKIĆ ALIJA NERMIN 2801972173894 TRNOVO TRNOVO 16. 06. 1992. TRNOVO

4510 BRKIĆ SULEJMAN NERMIN 0101970171771 ILIJAŠ ILIJAŠ 19. 08. 1994. ILIJAŠ

4511 BRKIĆ MUSTAFA NIHAD 0103973113856 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 18. 11. 1994. V. KLADUŠA

4512 BRKIĆ AHMO NUSRET 0206955181945 GRADAČAC GRADAČAC 24. 05. 1992. GRADAČAC

4513 BRKIĆ HIMZO NUSRET 2104955172180 ROGATICA NOVI GRAD 15. 12. 1992. NOVI GRAD

4514 BRKIĆ RAMO OSMAN 0201954113857 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 16. 11. 1994. V. KLADUŠA

4515 BRKIĆ SAFET RAMIZ 2502961190056 ZENICA ZENICA 24. 04. 1993. ZENICA

4516 BRKIĆ MEHMED RAMO 2607949183903 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

4517 BRKIĆ RAMIZ RASIM 1102952191595 BUSOVAČA BUSOVAČA 02. 10. 1993. BUSOVAČA

4518 BRKIĆ MUHAREM REJFO 2603951183583 UGLJEVIK TEOČAK 16. 12. 1993. TEOČAK

4519 BRKIĆ HALIL REUF 0309959181978 GRADAČAC GRADAČAC 05. 07. 1992. GRADAČAC

4520 BRKIĆ AHMO RIJAD 1103967180022 TUZLA TUZLA 17. 07. 1995. TUZLA

131


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

4521 BRKIĆ SAKIB SAKIB 0103974193055 TRAVNIK TRAVNIK 25. 05. 1993. TRAVNIK

4522 BRKIĆ JUSUF SAUD 0712963122632 MAGLAJ MAGLAJ 17. 11. 1992. MAGLAJ

4523 BRKIĆ HAŠIM SEAD 2505961172006 KISELJAK KISELJAK 05. 02. 1994. KISELJAK

4524 BRKIĆ KASIM SENAD 0807971183587 UGLJEVIK TEOČAK 14. 10. 1992. TEOČAK

4525 BRKIĆ SULEJMAN SENAD 2205972122147 GRAČANICA GRAČANICA 20. 03. 1995. GRAČANICA

4526 BRKIĆ AHMET SMAIL 2507973191599 BUSOVAČA BUSOVAČA 20. 05. 1993. BUSOVAČA

4527 BRKIĆ OSMAN ZAHID 1601960171788 ILIJAŠ VISOKO 09. 06. 1992. ILIJAŠ

4528 BRKIĆ AVDO ZIHNIJA 1909957191594 BUSOVAČA BUSOVAČA 06. 02. 1993. BUSOVAČA

4529 BRKIĆ SELIM ZIJO 1706957153554 PROZOR PROZOR 13. 10. 1992. PROZOR

4530 BRKO MEHMED ABDULAH 2507945133656 FOČA ZENICA 16. 04. 1993. HADŽIĆI

4531 BRKO ŠEVKIJA ŠEVAL 3108960133648 VIŠEGRAD GORAŽDE 15. 06. 1992. GORAŽDE

4532 BRKOVIĆ DŽANO EDIN 0405967150010 MOSTAR MOSTAR 26. 06. 1994. JABLANICA

4533 BRKOVIĆ HASAN EKREM 0312968131607 FOČA NOVI GRAD 19. 04. 1992. NOVI GRAD

4534 BRKOVIĆ HALIL HASAN 1005938131541 FOČA NOVI GRAD 19. 04. 1992. NOVI GRAD

4535 BRKOVIĆ MEHMED ISMET 1504972193846 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 11. 04. 1994. ZAVIDOVIĆI

4536 BRKOVIĆ ARIF NAZIF 1805944150015 MOSTAR MOSTAR 30. 10. 1993. MOSTAR

4537 BRKOVIĆ FEHIM SEAD 2610967123594 TESLIĆ TEŠANJ 13. 11. 1992. TEŠANJ

4538 BRKOVIĆ SAFET SIFET 0312971193826 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 08. 10. 1995. ZAVIDOVIĆI

4539 BRLJAK HIMZO DELIJA 3110964192813 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 17. 11. 1993. N. TRAVNIK

4540 BRLJAK NEZIR ESAD 1212970192817 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 20. 06. 1993. N. TRAVNIK

4541 BRLJAK ŠABAN PAŠAN 3105956192819 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 29. 07. 1993. N. TRAVNIK

4542 BRLJAK SULEJMAN SULJO 1711968192814 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 31. 05. 1994. N. TRAVNIK

4543 BRODLIĆ BAHRIJA ESEF 2408959181531 BRČKO BRČKO 23. 01. 1995. BRČKO

4544 BRODLIĆ SALIH MUJO 0412956181506 BRČKO BRČKO 30. 07. 1992. BRČKO

4545 BROTLIJA HASAN NIJAZ 0702972174143 VISOKO VISOKO 14. 10. 1995. VISOKO

4546 BRUTUS SAFET MUAMER 0502968172226 SARAJEVO NOVI GRAD 18. 03. 1993. NOVI GRAD

4547 BRUTUS ASIM MUHAMED 0903937172672 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 15. 05. 1992. NOVO SARAJEVO

4548 BRZOVIĆ MUSTAFA ABDULAH 2505956183911 ZVORNIK SAPNA 08. 01. 1994. SAPNA

4549 BRZOVIĆ MEMŠO BEGO 2001951183923 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

4550 BRZOVIĆ ISMET NEŠAD 2007969183899 ZVORNIK SAPNA 10. 05. 1992. SAPNA

4551 BRZOVIĆ MUHAREM OMER 3005948183911 ZVORNIK SAPNA 31. 10. 1992. SAPNA

4552 BRZOVIĆ MEMŠO SEJFO 1005959183924 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

4553 BUBALO ŠEFIK ELIJES 2803976171228 FOJNICA FOJNICA 05. 02. 1994. FOJNICA

4554 BUBALO RAMO ESAD 1010957151964 KONJIC KONJIC 25. 06. 1992. KONJIC

4555 BUBALO SULEJMAN ESMER 2311974140007 LIVNO NOVO SARAJEVO 24. 09. 1992. NOVO SARAJEVO

4556 BUBALOVIĆ SLAVKO JOZO 2711963181966 GRADAČAC GRADAČAC 23. 08. 1992. GRADAČAC

4557 BUBIĆ OMER ERMIN 3005972173048 OLOVO OLOVO 13. 08. 1992. OLOVO

4558 BUBIĆ MUSTAFA MUHAMED 1610958180019 TUZLA TUZLA 16. 08. 1994. TUZLA

4559 BUBIĆ HIMZO MUHAREM 2404954183581 UGLJEVIK TEOČAK 12. 08. 1992. TEOČAK

4560 BUBIĆ RASIM MUJO 2309956173041 OLOVO OLOVO 13. 08. 1992. OLOVO

132


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

4561 BUBLIN RAMO JUSUF 0201956173510 KALINOVIK ILIDŽA 10. 03. 1994. ILIDŽA

4562 BUBLIN ALIJA SEAD 1104970171936 KALINOVIK KALINOVIK 25. 08. 1992. TRNOVO

4563 BUBRIĆ IBRAHIM EVDO 3004951192801 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 03. 10. 1993. N. TRAVNIK

4564 BUBULJ BRANKO BRANISLAV 1806970110036 BIHAĆ BIHAĆ 01. 12. 1994. BIHAĆ

4565 BUCALOVIĆ BAJRO EŠREF 0412936170028 SARAJEVO CENTAR 14. 05. 1992. CENTAR

4566 BUCAN ZAIM SAMEDIN 1905975172178 SARAJEVO NOVI GRAD 30. 06. 1995. NOVI GRAD

4567 BUCAN ZAHID SEAD 0101960171595 ISTOK NOVI GRAD 02. 08. 1993. NOVI GRAD

4568 BUCMAN MUJO AHMET 1208945153753 STOLAC STOLAC 19. 04. 1993. STOLAC

4569 BUCMAN OMER RASIM 2509962153760 STOLAC STOLAC 14. 07. 1993. STOLAC

4570 BUČAN SULEJMAN ABAS 0503939172175 TITOGRAD NOVI GRAD 15. 07. 1994. NOVI GRAD

4571 BUČAN HAJRO EMIR 1503974171509 CRNA GORA ILIDŽA 10. 07. 1993. ILIDŽA

4572 BUČAN HINO ESAD 0901965280143 CRNA GORA VOGOŠĆA 07. 06. 1992. VOGOŠĆA

4573 BUČAN HAJRO MURAT 0306966784514 CRNA GORA NOVI GRAD 04. 11. 1992. NOVI GRAD

4574 BUČAN SULEJMEN NEDŽIB 2002930933023 CRNA GORA KISELJAK 16. 06. 1993. KISELJAK

4575 BUČAN SMAJO RASIM 1212954172180 CRNA GORA NOVI GRAD 11. 04. 1994. NOVI GRAD

4576 BUČAN ŠUĆRO SABAHUDIN 1509970172177 CRNA GORA NOVI GRAD 07. 11. 1994. NOVI GRAD

4577 BUČO ZAIM AHMED 0712967173517 SARAJEVO STARI GRAD 08. 11. 1992. STARI GRAD

4578 BUČO SMAJO EMIR 2306974173513 GORAŽDE STARI GRAD 26. 12. 1993. STARI GRAD

4579 BUČO KEMAL MIRSAD 0507949173515 SARAJEVO STARI GRAD 26. 06. 1992. STARI GRAD

4580 BUČO MEHMED SAID 1710965173510 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 14. 02. 1993. NOVO SARAJEVO

4581 BUČUK ALIJA HIKMET 2202970174133 VISOKO VISOKO 21. 07. 1995. VISOKO

4582 BUČUK VEJSIL HILMIJA 2303953174138 VISOKO VISOKO 04. 05. 1993. VISOKO

4583 BUČUK MUHAREM ISMET 0501965183891 ZVORNIK ZVORNIK 30. 05. 1992. SAPNA

4584 BUČUK MUHAREM MIRSAD 0106967183949 ZVORNIK ZVORNIK 22. 05. 1992. SAPNA

4585 BUČUK MUHAREM NURIJA 1505954183910 ZVORNIK ZVORNIK 22. 05. 1992. SAPNA

4586 BUČUK MEHMED REDŽO 0406947183911 ZVORNIK ZVORNIK 22. 05. 1992. SAPNA

4587 BUČUK RAMIZ REFIK 0809956174140 VISOKO VISOKO 04. 06. 1992. VISOKO

4588 BUĆAN BAJRO AHMEDIN 0606969280065 BIJELO POLJE BIJELO POLJE 17. 06. 1992. HADŽIĆI

4589 BUĆO HAKIJA OSMAN 1001943131198 ČAJNIČE VOGOŠĆA 15. 09. 1992. VOGOŠĆA

4590 BUDIĆ RASIM HAZIM 0411974180871 TUZLA TUZLA 05. 05. 1994. TUZLA

4591 BUDIĆ IBRO ISMET 1501964183735 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. VAREŠ

4592 BUDIĆ VELIJA MUHAREM 1505965183734 VLASENICA VLASENICA 16. 01. 1993. TUZLA

4593 BUDIĆ MEHMED MUJO 1801958183735 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

4594 BUDIĆ VELIJA OHRAN 1306957183730 VLASENICA VLASENICA 13. 07. 1995. LUKAVAC

4595 BUDIĆ MEHMED SULEJMAN 0201955183733 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4596 BUDIMLIĆ HASAN MIRSAD 2203966112463 CAZIN CAZIN 11. 11. 1995. CAZIN

4597 BUDIMLIĆ MEHO MIRSAD 0302961500350 CAZIN CAZIN 19. 07. 1992. CAZIN

4598 BUDIMLIĆ MUHAREM SABID 0501970112552 CAZIN CAZIN 26. 10. 1994. CAZIN

4599 BUDIMLIĆ HRUSTO SALIH 2907956112454 CAZIN CAZIN 23. 04. 1994. CAZIN

4600 BUDIMLIĆ OSMO SALIH 1807974112455 CAZIN CAZIN 12. 01. 1996. CAZIN

133


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

4601 BUDNJO MIRALEM MIRSAD 0907962131536 FOČA NOVI GRAD 10. 07. 1995. NOVI GRAD

4602 BUDNJO AHMET OMER 0704954181526 FOČA BRČKO 10. 10. 1992. BRČKO

4603 BUDOVIĆ IBRO ALIJA 0605945183127 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

4604 BUDOVIĆ HUSO BAJRO 0601940183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4605 BUDOVIĆ BAJRO MEHMED 1001961183170 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4606 BUDOVIĆ BAJRO NEDŽAD 0901970183164 VLASENICA VLASENICA 02. 06. 1992. TUZLA

4607 BUHIĆ IBRO ASIM 2602953183738 VLASENICA VLASENICA 18. 05. 1993. ŽIVINICE

4608 BUHIĆ ŠERIF DŽAEVAD 1708973183741 VLASENICA NOVI GRAD 12. 07. 1995. NOVI GRAD

4609 BUHIĆ ŠERIF DŽEVAD 1708973183741 VLASENICA KLADANJ 04. 06. 1992. KLADANJ

4610 BUHIĆ MUHAMED HUSO 0507970174149 VISOKO VISOKO 14. 03. 1996. VISOKO

4611 BUHIĆ ASIM NAZIF 0111973183741 VLASENICA VLASENICA 07. 01. 1993. ŽIVINICE

4612 BUHIĆ IBRO OSMAN 1604935183738 VLASENICA KLADANJ 11. 05. 1992. KLADANJ

4613 BUHIĆ OSMAN RAZIM 0705978183763 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4614 BUJAK IBRO DŽEVAD 1908962130017 GORAŽDE GORAŽDE 09. 05. 1993. GORAŽDE

4615 BUJAK MUSTAFA MUJO 1602948130010 GORAŽDE GORAŽDE 28. 02. 1994. GORAŽDE

4616 BUJAK TAHIR RAGIB 2404956130000 GORAŽDE NOVI GRAD 29. 01. 1993. NOVI GRAD

4617 BUJAK IBRO SALEM 0905958130018 GORAŽDE GORAŽDE 20. 08. 1992. GORAŽDE

4618 BUKALO RAGIB DZEMAIL 1307959130002 GORAŽDE NOVI GRAD 02. 06. 1992. NOVI GRAD

4619 BUKO BEGO MEHO 0609960174143 VISOKO VISOKO 18. 02. 1994. VISOKO

4620 BUKVA HALIL AHMO 2810968130004 GORAŽDE GORAŽDE 28. 06. 1992. GORAŽDE

4621 BUKVA MUHAMED DŽEVAD 1401962173428 SOKOLAC SOKOLAC 16. 06. 1995. KAKANJ

4622 BUKVA IBRO EKREM 2101956130008 GORAŽDE GORAŽDE 12. 12. 1993. GORAŽDE

4623 BUKVA SUNO ENVER 3008948173532 SOKOLAC STARI GRAD 20. 10. 1995. STARI GRAD

4624 BUKVA IBRO ESAD 0109954130004 GORAŽDE GORAŽDE 01. 06. 1992. GORAŽDE

4625 BUKVA MEHMEDALIJA FAHRUDIN 1006953173516 GORAŽDE PALE 02. 11. 1992. GORAŽDE

4626 BUKVA MUSTAFA HAKIJA 0311964130006 GORAŽDE NOVO SARAJEVO 28. 01. 1994. NOVO SARAJEVO

4627 BUKVA MUSTAFA MENSUR 1410959174358 GORAŽDE VOGOŠĆA 15. 12. 1992. VOGOŠĆA

4628 BUKVA RAMIZ MEVLUDIN 1308973131174 ČAJNIČE GORAŽDE 19. 06. 1995. GORAŽDE

4629 BUKVA ADEM RAMIZ 0507934133649 VIŠEGRAD GORAŽDE 10. 11. 1992. GORAŽDE

4630 BUKVA NEDŽIB SABIT 0812962131179 ČAJNIČE GORAŽDE 15. 06. 1993. GORAŽDE

4631 BUKVA REŠAD SENAD 0804971150027 VISOKO VISOKO 16. 07. 1994. VISOKO

4632 BUKVA AZEM VAHID 2506963162174 VIŠEGRAD NOVI GRAD 17. 07. 1993. NOVI GRAD

4633 BUKVAR SALKO RASIM 2004956182231 KALESIJA KALESIJA 23. 11. 1994. KALESIJA

4634 BUKVAREVIĆ ISMET ALIJA 2503969182229 KALESIJA KALESIJA 22. 10. 1992. KALESIJA

4635 BUKVAREVIĆ RAŠID DŽEVAD 0104956182212 KALESIJA KALESIJA 03. 06. 1992. KALESIJA

4636 BUKVAREVIĆ MAHMUT HUSEIN 1103933182212 KALESIJA KALESIJA 12. 05. 1992. KALESIJA

4637 BUKVAREVIĆ ALIJA MIDHAT 2006959182235 TUZLA KALESIJA 09. 06. 1992. KALESIJA

4638 BUKVAREVIĆ MEHO SAMIR 1002970182213 KALESIJA KALESIJA 18. 10. 1992. KALESIJA

4639 BUKVICA FERID HASAN 2101958130005 GORAŽDE GORAŽDE 24. 08. 1992. GORAŽDE

4640 BUKVIĆ MUSTAFA HASAN 1008953193838 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 22. 07. 1992. ZAVIDOVIĆI

134


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

4641 BUKVIĆ AHMET MIRALEM 0811957180050 TUZLA TUZLA 19. 06. 1992. TUZLA

4642 BUKVIĆ IBRAHIM MUSTAFA 1309962171219 FOJNICA FOJNICA 10. 02. 1996. FOJNICA

4643 BUKVIĆ IBRAHIM OMER 2404952193822 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 24. 10. 1993. ZAVIDOVIĆI

4644 BUKVIĆ ŠABAN RAMIZ 3103959142089 TOMISLAVGRAD BUGOJNO 10. 09. 1992. BUGOJNO

4645 BUKVIĆ HASAN SUVAD 0410975193857 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 22. 07. 1992. ZAVIDOVIĆI

4646 BUKVIĆ IBRAHIM VAHID 0510968171214 FOJNICA FOJNICA 10. 02. 1996. FOJNICA

4647 BUKVIĆ HUSNIJA ZIJAD 2301967191768 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 01. 08. 1994. DONJI VAKUF

4648 BULAJA HASAN HUSO 0602956191769 DONJI VAKUF N. TRAVNIK 28. 08. 1993. N. TRAVNIK

4649 BULAJA HASAN NEDŽAD 0103954191773 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 20. 04. 1993. DONJI VAKUF

4650 BULAJA OSMAN NISVET 2010969191760 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 23. 03. 1994. DONJI VAKUF

4651 BULATOVIĆ HUSO MUZAFER 0205962172653 VIŠEGRAD STARI GRAD 03. 08. 1992. STARI GRAD

4652 BULATOVIĆ ABID SAFET 0511955133646 VIŠEGRAD GORAŽDE 29. 06. 1992. GORAŽDE

4653 BULBUL FEHIM AMIR 1001970173404 SOKOLAC VISOKO 17. 08. 1992. VISOKO

4654 BULBUL MEHMEDALIJA DŽEMAL 2810959173531 SOKOLAC ILIDŽA 28. 07. 1993. ILIDŽA

4655 BULBUL MUJO HASIB 2705954173519 SOKOLAC STARI GRAD 19. 07. 1992. STARI GRAD

4656 BULBUL IDRIZ IBRAHIM 1802962173511 SARAJEVO STARI GRAD 16. 05. 1992. STARI GRAD

4657 BULBUL MEHMEDALIJA KEMAL 2201966173400 SOKOLAC SOKOLAC 22. 12. 1992. ŽIVINICE

4658 BULIĆ SELIM FATIMA 1905973177008 KISELJAK KISELJAK 20. 09. 1993. KISELJAK

4659 BULIĆ ALIJA HALIL 0201942151980 KONJIC KONJIC 04. 06. 1992. KONJIC

4660 BULIĆ FEHIM HUSEIN 2404962184236 TUZLA ŽIVINICE 24. 08. 1993. ŽIVINICE

4661 BULIĆ IBRO MEHO 1211959153153 NEVESINJE NEVESINJE 24. 06. 1992. MOSTAR

4662 BULIĆ ALAGA MUJAGA 2906950110011 BIHAĆ BIHAĆ 05. 05. 1995. BIHAĆ

4663 BULIĆ HASIB SEID 1403964110019 BIHAĆ BIHAĆ 21. 04. 1995. BIHAĆ

4664 BULIĆ ŠABAN SUAD 0210967173511 SARAJEVO STARI GRAD 03. 05. 1992. STARI GRAD

4665 BULJETOVIĆ OSMAN AMIR 2302968171120 BREZA BREZA 24. 08. 1992. BREZA

4666 BULJIĆ NAIM ALMIR 2803966182671 TUZLA LUKAVAC 11. 05. 1994. LUKAVAC

4667 BULJINA EŠREF ASMIR 2510972174136 VISOKO VISOKO 07. 04. 1995. VISOKO

4668 BULJINA IDRIZ ENIZ 1009952171217 FOJNICA FOJNICA 28. 07. 1993. FOJNICA

4669 BULJINA HAMDO HUSEIN 0110961171210 FOJNICA FOJNICA 02. 07. 1993. FOJNICA

4670 BULJINA NEZIR IBRAHIM 1405953171213 FOJNICA FOJNICA 03. 02. 1994. FOJNICA

4671 BULJINA ŠEFIK RAMIZ 0201970171229 FOJNICA FOJNICA 08. 07. 1993. FOJNICA

4672 BULJINA MEHO SALIH 1307964191281 BUGOJNO BUGOJNO 19. 03. 1993. BUGOJNO

4673 BULJINA MUHAREM ZIJAD 0501959191254 BUGOJNO BUGOJNO 21. 09. 1995. BUGOJNO

4674 BULJKIĆ OMER REFIK 1702961182229 KALESIJA KALESIJA 10. 10. 1992. KALESIJA

4675 BULJUBAŠIĆ OSMAN AHMET 2306951150028 MOSTAR MOSTAR 07. 05. 1992. MOSTAR

4676 BULJUBAŠIĆ AVDO ASIM 1008940183892 ZVORNIK ZVORNIK 08. 04. 1992. SAPNA

4677 BULJUBAŠIĆ VEHBIJA AVDIJA 1907952183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4678 BULJUBAŠIĆ BEGO AVDULAH 3010953183893 ZVORNIK ZVORNIK 10. 04. 1992. SAPNA

4679 BULJUBAŠIĆ ISMET BAJRO 0512948183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4680 BULJUBAŠIĆ JUSUF BEGO 2512969133642 ROGATICA ROGATICA 12. 07. 1995. BANOVIĆI

135


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

4681 BULJUBAŠIĆ ŠEMSO BEGO 1411971193828 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 30. 06. 1993. ZAVIDOVIĆI

4682 BULJUBAŠIĆ ALIJA DURMO 1610947183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4683 BULJUBAŠIĆ AVDIJA ELVIR 1703975183127 SREBRENICA SREBRENICA 22. 07. 1995. TUZLA

4684 BULJUBAŠIĆ RAŠID FADIL 2308956193658 VITEZ VITEZ 06. 10. 1993. VITEZ

4685 BULJUBAŠIĆ MUHAREM HALIM 2107957130018 GORAŽDE GORAŽDE 10. 06. 1992. GORAŽDE

4686 BULJUBAŠIĆ ISMET HAMDIJA 1508956183135 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1992. TUZLA

4687 BULJUBAŠIĆ ŠEMSO HAMED 2106964172196 SARAJEVO NOVI GRAD 29. 09. 1992. NOVI GRAD

4688 BULJUBAŠIĆ SAFIJA HARIS 3105970122637 HELBURN MAGLAJ 30. 10. 1992. MAGLAJ

4689 BULJUBAŠIĆ AVDIJA HASAN 0903938183139 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4690 BULJUBAŠIĆ NURAGA HASAN 1004965193862 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 28. 05. 1995. ZAVIDOVIĆI

4691 BULJUBAŠIĆ ŠEMSO HAZIM 1010950190050 ZENICA ZENICA 22. 07. 1992. ZENICA

4692 BULJUBAŠIĆ MEHMED HUSNIJA 2510958183319 SREBRENIK SREBRENIK 13. 02. 1993. SREBRENIK

4693 BULJUBAŠIĆ MEHMED HUSO 2406967193821 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 21. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI

4694 BULJUBAŠIĆ HASIB MEVLUDIN 1506972183126 SREBRENICA SREBRENICA 07. 02. 1993. TUZLA

4695 BULJUBAŠIĆ REDŽEP MIHAD 2901964180037 TUZLA TUZLA 22. 11. 1992. TUZLA

4696 BULJUBAŠIĆ BEGO MIHRET 0102969193830 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 25. 06. 1993. ZAVIDOVIĆI

4697 BULJUBAŠIĆ IBRAHIM MIRSAD 0901972193868 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 25. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI

4698 BULJUBAŠIĆ RASIM MIRSAD 1502968193847 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 31. 05. 1995. ZAVIDOVIĆI

4699 BULJUBAŠIĆ VEHBIJA MIRSAD 2508969183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4700 BULJUBAŠIĆ MUHO MUHAREM 2611964163312 SANSKI MOST SANSKI MOST 26. 06. 1992. SANSKI MOST

4701 BULJUBAŠIĆ RAMO MUSTAFA 1501935192806 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 17. 02. 1993. N. TRAVNIK

4702 BULJUBAŠIĆ RAŠID NAIM 1310959193617 VITEZ VITEZ 14. 09. 1993. VITEZ

4703 BULJUBAŠIĆ SULEJMAN NIJAZ 1506968193834 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 11. 11. 1992. ZAVIDOVIĆI

4704 BULJUBAŠIĆ ŠABAN NUSRET 1001960191609 FOJNICA BUSOVAČA 07. 08. 1995. BUSOVAČA

4705 BULJUBAŠIĆ MUHAREM OSMAN 2207973124111 TEŠANJ TEŠANJ 10. 09. 1995. TEŠANJ

4706 BULJUBAŠIĆ AVDO RAMIZ 0512937120029 DOBOJ DOBOJ 20. 07. 1992. DOBOJ JUG

4707 BULJUBAŠIĆ HAMDIJA RASIM 1502956131536 FOČA NOVO SARAJEVO 10. 06. 1992. NOVO SARAJEVO

4708 BULJUBAŠIĆ HAMDIJA SAFET 0610978183134 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC

4709 BULJUBAŠIĆ NURIJA SAFET 0903954183904 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

4710 BULJUBAŠIĆ KASIM SAMIR 2506973193846 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 18. 09. 1993. ZAVIDOVIĆI

4711 BULJUBAŠIĆ MUHAMED SEAD 2004968172665 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 05. 12. 1992. NOVO SARAJEVO

4712 BULJUBAŠIĆ AVDIJA SENAD 0810976183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4713 BULJUBAŠIĆ SAFET SIFET 0101960183348 SREBRENIK SREBRENIK 23. 08. 1992. SREBRENIK

4714 BULJUBAŠIĆ ASIF ŠEĆERKO 1311954181501 BRČKO BRČKO 13. 06. 1992. BRČKO

4715 BULJUBAŠIĆ RAMO ŠEFIK 1810952193827 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 19. 03. 1994. ZAVIDOVIĆI

4716 BULJUBAŠIĆ ŠEMSUDIN ŠEMSUDIN 1005970183758 VLASENICA MAGLAJ 10. 07. 1992. n/p*

4717 BULJUBAŠIĆ MUHAREM ŠUĆRO 2911953172194 FOČA NOVI GRAD 16. 12. 1993. NOVI GRAD

4718 BULJUBAŠIĆ SMAJL VAHIDIN 0302973124117 TEŠANJ TEŠANJ 16. 10. 1994. TEŠANJ

4719 BULJUBAŠIĆ NEZIR ZIJAD 1102955180020 TUZLA TUZLA 20. 03. 1995. TUZLA

4720 BULJUGIĆ IZET MAHMUT 2705950173514 SARAJEVO STARI GRAD 26. 07. 1995. STARI GRAD

136


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

4721 BULJUGIĆ MUHAREM MEVLUDIN 0410957180020 TUZLA TUZLA 01. 05. 1995. TUZLA

4722 BULJUGIJA ĆAMIL RAGIB 2104940171307 HADŽIĆI HADŽIĆI 14. 11. 1995. HADŽIĆI

4723 BULJUGIJA MEHMED SALEM 0808954171326 HADŽIĆI HADŽIĆI 22. 07. 1994. HADŽIĆI

4724 BULJUŠMIĆ SUAD NUDŽEIM 2706959173548 SARAJEVO STARI GRAD 11. 09. 1995. STARI GRAD

4725 BULUT AZIM NEDŽAD 2005971102399 KLJUČ KLJUČ 26. 08. 1993. KLJUČ

4726 BULUT SALKO OSMAN 2003950172025 KISELJAK KISELJAK 05. 01. 1994. KISELJAK

4727 BUMBULOVIĆ ASIM ADEM 1307962183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4728 BUMBULOVIĆ HASAN ASIM 1809937183140 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA

4729 BUMBULOVIĆ ASIM DŽEMAL 0104965183132 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4730 BUMBULOVIĆ ZUHDO DŽEVAD 0705972183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4731 BUMBULOVIĆ MEHO FIKRET 3110976183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4732 BUMBULOVIĆ SALIH HUSEIN 3001960183123 SREBRENICA NOVO SARAJEVO 12. 07. 1995. NOVO SARAJEVO

4733 BUMBULOVIĆ JUNUZ IDRIZ 0401959183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

4734 BUMBULOVIĆ OMER JUNUZ 2011933183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4735 BUMBULOVIĆ ZUHDIJA NIJAZ 1906962183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4736 BUMBULOVIĆ ZUHDO SEVAD 0601976183154 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4737 BUMBULOVIĆ ALJUKA ZUHDO 1708943183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4738 BUNAR NAIL ALMIR 2007970173902 TRNOVO TRNOVO 27. 10. 1992. TRNOVO

4739 BUNAR ADEM HASIB 2408969173898 TRNOVO TRNOVO 29. 06. 1993. TRNOVO

4740 BUNAR MUŠAN OSMAN 0306947173903 TRNOVO TRNOVO 01. 01. 1994. TRNOVO

4741 BUNAR BEJDO RASIM 0201961173901 TRNOVO TRNOVO 12. 08. 1992. TRNOVO

4742 BUNAR HUSO SABRIJA 1612962170012 SARAJEVO CENTAR 08. 09. 1994. CENTAR

4743 BUNAR BEJDO ZIJAD 0709966173903 TRNOVO TRNOVO 27. 10. 1992. TRNOVO

4744 BUNDO ALIJA AMIR 2012963171507 SARAJEVO ILIDŽA 05. 10. 1995. ILIDŽA

4745 BUNGUR AVDIJA EKREM 1207955172172 PLJEVLJA NOVI GRAD 18. 03. 1993. NOVI GRAD

4746 BUNGUR HUSO MEHMED 2107948123009 MODRIČA MODRIČA 18. 02. 1993. GRADAČAC

4747 BUNGUR PAŠAGA SAFET 0202944123018 MODRIČA MODRIČA 12. 04. 1995. GRADAČAC

4748 BUNIĆ ALE ASIM 2101968110002 BIHAĆ BIHAĆ 19. 06. 1992. BIHAĆ

4749 BUNIĆ EŠREF DŽEMAL 0701962173517 FOJNICA FOJNICA 26. 02. 1994. FOJNICA

4750 BUNIĆ MAHMUT MUHAMED 2210963111063 BUŽIM BUŽIM 13. 04. 1994. BUŽIM

4751 BUNIĆ MUSTAFA SALEM 3009957170003 SARAJEVO NOVI GRAD 04. 12. 1992. NOVI GRAD

4752 BUNIĆ ALE SEAD 3005965110065 BIHAĆ BIHAĆ 31. 12. 1992. BIHAĆ

4753 BUNIĆ HASAN SUAD 2410970110020 BIHAĆ BIHAĆ 21. 11. 1992. BIHAĆ

4754 BUNIĆ ARIF ŠEFIK 1410972111063 BUŽIM BUŽIM 29. 06. 1993. BUŽIM

4755 BUNJO JUSUF MIRSAD 0507974171225 TITOVA MITROVICA FOJNICA 02. 08. 1994. FOJNICA

4756 BUNOZA DRAGO MARINKO 1506968172187 SARAJEVO NOVI GRAD 09. 06. 1992. NOVI GRAD

4757 BURAJIĆ OSMAN MUSTAFA 1002969171526 SARAJEVO ILIDŽA 22. 07. 1993. ILIDŽA

4758 BURAK ISLAM IBRAHIM 2111939193611 VITEZ VITEZ 07. 09. 1993. VITEZ

4759 BURAZEROVIĆ DŽIHAD NAMIK 2405969173511 SARAJEVO STARI GRAD 06. 11. 1992. STARI GRAD

4760 BURDALIĆ SALIH ALIJA 1309955190010 ZENICA ZENICA 30. 05. 1993. ZENICA

137


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

4761 BURDALIĆ ŠABAN RAMIZ 2803959190014 ZENICA ZENICA 11. 10. 1995. ZENICA

4762 BURDIĆ HIMZO HAFIZ 0402971193825 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 07. 07. 1992. ZAVIDOVIĆI

4763 BURDŽOVIĆ AHMO MUSTAFA 2005935172658 BIJELO POLJE NOVO SARAJEVO 27. 06. 1992. NOVO SARAJEVO

4764 BUREJIĆ MAHMUT HALIL 0106970124112 TEŠANJ TEŠANJ 13. 08. 1992. TEŠANJ

4765 BUREJIĆ MUHAREM IBRAHIM 1602971124133 TEŠANJ TEŠANJ 12. 10. 1995. TEŠANJ

4766 BUREJIĆ OMER RAMIZ 0501975124133 TEŠANJ TEŠANJ 13. 07. 1993. TEŠANJ

4767 BUREJIĆ MUHAREM SAFET 0603958124119 TEŠANJ TEŠANJ 22. 09. 1995. TEŠANJ

4768 BUREK MEHMED EMIN 0710968173518 GRAC STARI GRAD 06. 07. 1993. STARI GRAD

4769 BUREK ZEJR HASO 1301956182216 KALESIJA KALESIJA 21. 07. 1995. KALESIJA

4770 BUREKOVIĆ ABDULAH HALIM 1403973190068 ZENICA ZENICA 22. 07. 1992. ZENICA

4771 BUREKOVIĆ MUJO IBRAHIM 3101969171211 FOJNICA FOJNICA 29. 06. 1995. FOJNICA

4772 BUREKOVIĆ ALIJA MEVLUDIN 2009960182218 KALESIJA KALESIJA 22. 08. 1992. KALESIJA

4773 BUREKOVIĆ ŠEFIK MIRSAD 2102954190050 ZENICA ZENICA 01. 03. 1994. ZENICA

4774 BUREKOVIĆ RASIM MUHAMED 0503950182212 TUZLA TUZLA 01. 10. 1992. TUZLA

4775 BUREKOVIĆ HUSEJN NUSRET 0307962182222 KALESIJA KALESIJA 25. 11. 1992. KALESIJA

4776 BUREKOVIĆ RAMIZ SMAIL 2903963171215 FOJNICA FOJNICA 20. 03. 1993. FOJNICA

4777 BUREKOVIĆ NEZIR VAHID 1506945172007 FOJNICA KISELJAK 29. 01. 1994. KISELJAK

4778 BUREKOVIĆ BAJRO ZAIM 2108968182229 KALESIJA KALESIJA 10. 05. 1992. KALESIJA

4779 BURGIĆ ŠABAN EKREM 0102934182674 LUKAVAC LUKAVAC 06. 06. 1992. LUKAVAC

4780 BURGIĆ DŽEMAL ISMET 1906963182689 LUKAVAC LUKAVAC 07. 06. 1995. LUKAVAC

4781 BURIĆ AHMET AHMO 1002953183168 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4782 BURIĆ JAŠAR AMIR 2308967193838 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 17. 06. 1995. ZAVIDOVIĆI

4783 BURIĆ SALIH AMIR 2005965174132 VISOKO VISOKO 05. 08. 1994. VISOKO

4784 BURIĆ FEHIM ASIM 0710954190024 ZENICA ZENICA 04. 08. 1995. ZENICA

4785 BURIĆ IBRAHIM AZIZ 2605973183121 SREBRENICA SREBRENICA 28. 04. 1992. TUZLA

4786 BURIĆ SMAJO DAHMO 2303956183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4787 BURIĆ HASAN DŽENAN 1202964174143 VISOKO VISOKO 12. 08. 1993. VISOKO

4788 BURIĆ AHMO EDIN 1708977183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. VOGOŠĆA

4789 BURIĆ HASAN HASIB 1506967183738 SREBRENICA SREBRENICA 03. 10. 1992. TUZLA

4790 BURIĆ SMAJO JUSO 0707958183123 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

4791 BURIĆ OMER KEMO 0101971183765 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4792 BURIĆ MEHO MEHMED 2109965183131 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4793 BURIĆ ENVER MESUD 1206965172174 SARAJEVO NOVI GRAD 02. 06. 1992. NOVI GRAD

4794 BURIĆ RAMIZ MUHIDIN 1101951173538 SARAJEVO STARI GRAD 13. 01. 1994. STARI GRAD

4795 BURIĆ KEMAL MUSTAFA 0201962150050 MOSTAR MOSTAR 22. 08. 1993. MOSTAR

4796 BURIĆ SMAJO MUSTAFA 0904964183127 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

4797 BURIĆ HASIB NESIB 1810963183122 SREBRENICA SREBRENICA 01. 04. 1996. TUZLA

4798 BURIĆ HASIB NIHAD 2108974183148 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4799 BURIĆ MEHO NURIJA 2301949183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4800 BURIĆ MUSTAFA OSMAN 0507966183133 SREBRENICA SREBRENICA 02. 07. 1994. TUZLA

138


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

4801 BURIĆ SALIH RIFET 2405969183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4802 BURIĆ RAMIZ SEAD 0809953173518 SARAJEVO STARI GRAD 10. 08. 1992. STARI GRAD

4803 BURIĆ LATIF SENAD 0205954174132 VISOKO VISOKO 22. 08. 1992. VISOKO

4804 BURIĆ ŠAĆIR ŠEMSUDIN 1008964183753 VLASENICA VLASENICA 15. 06. 1992. TUZLA

4805 BURKIĆ HAŠIM MUJO 2810949193828 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 09. 11. 1992. ZAVIDOVIĆI

4806 BURKIĆ JUSUF SABIT 1505950193830 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 03. 06. 1994. ZAVIDOVIĆI

4807 BURMIĆ HASAN HASAN 1602956162517 BOS. NOVI BOS. NOVI 09. 01. 1995. SANSKI MOST

4808 BUROVIĆ EJUP EJUB 1706961784518 SARAJEVO SARAJEVO 01. 07. 1993. CENTAR

4809 BURSIĆ JOSIP ANTEN 0904934171515 ŽUPANJA NOVI GRAD 11. 07. 1992. NOVI GRAD

4810 BURZA EMIR FIKRET 2107973171177 ROGATICA CENTAR 17. 04. 1994. CENTAR

4811 BURZIĆ OSMAN ASIM 1108953112476 CAZIN CAZIN 29. 12. 1994. CAZIN

4812 BURZIĆ DŽAFER FIKRET 2608970110017 BIHAĆ BIHAĆ 21. 02. 1993. BIHAĆ

4813 BURZIĆ HASAN HAMDIJA 0802957111841 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 29. 01. 1995. V. KLADUŠA

4814 BURZIĆ HUSEIN HASAN 1602954111052 BUŽIM BUŽIM 28. 07. 1995. BUŽIM

4815 BURZIĆ ZARIF HUSEIN 0210968111064 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 27. 07. 1994. BOS. KRUPA

4816 BURZIĆ MUSTAFA IBRAHIM 2909958111059 BUŽIM BUŽIM 23. 12. 1993. BUŽIM

4817 BURZIĆ FEHIM ISMET 0703974111064 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 29. 09. 1995. BOS. KRUPA

4818 BURZIĆ DJEMAL MIDHAT 1502966102399 KLJUČ BUGOJNO 22. 07. 1993. BUGOJNO

4819 BURZIĆ SULEJMAN OSMAN 0210972111052 BUŽIM BUŽIM 09. 06. 1995. BUŽIM

4820 BURZIĆ MEHO REFIK 1709962171136 VAREŠ BREZA 10. 06. 1992. BREZA

4821 BURZIĆ HASAN SAMIR 1809970111074 BUŽIM BUŽIM 02. 11. 1994. BUŽIM

4822 BURZIĆ MEHMED SENAD 0407970110006 BIHAĆ BIHAĆ 13. 06. 1993. BIHAĆ

4823 BURZIĆ ŠERIF ŠEFKIJA 0706972113842 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 16. 02. 1994. BUŽIM

4824 BUSNOV MUJO MUSTAFA 2611950172173 OLOVO NOVO SARAJEVO 29. 09. 1993. CENTAR

4825 BUSNOV OMER SENAD 2808963173045 OLOVO OLOVO 13. 10. 1995. OLOVO

4826 BUSNOV HASIB ZAIM 0101964173053 OLOVO STARI GRAD 12. 09. 1992. STARI GRAD

4827 BUSULADŽIĆ JUSUF ENVER 2003949170035 SARAJEVO NOVI GRAD 06. 01. 1993. NOVI GRAD

4828 BUSULADŽIĆ HAMZA MUGDIM 0403970171506 TREBINJE ILIDŽA 16. 10. 1993. ILIDŽA

4829 BUŠATLIĆ SAFET AMIR 2906968191973 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 02. 09. 1993. GORNJI VAKUF

4830 BUŠATLIĆ ALIJA ŠERIF 2908973191976 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 24. 12. 1993. GORNJI VAKUF

4831 BUŠEVAC OMER BILAL 2505953181500 BRČKO BRČKO 02. 06. 1992. BRČKO

4832 BUŠEVAC SALIH ENES 2811961181521 BRČKO BRČKO 13. 05. 1993. BRČKO

4833 BUŠIĆ MATO ZVONKO 0108961 SARAJEVO ILIDŽA 17. 09. 1992. ILIDŽA

4834 BUTKOVIĆ JUSUF ALIJA 1304952173068 KLADANJ OLOVO 03. 09. 1993. OLOVO

4835 BUTKOVIĆ ŠEMSO FIKRET 1501961184269 ŽIVINICE ŽIVINICE 12. 03. 1993. ŽIVINICE

4836 BUTKOVIĆ HUSEIN ZUHDIJA 1702966184238 ŽIVINICE ŽIVINICE 15. 08. 1992. ŽIVINICE

4837 BUTULIJA MILAN SLAVKO 2310954172658 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 05. 12. 1992. NOVO SARAJEVO

4838 BUTUROVIĆ DŽAFER AMIR 0507970151963 KONJIC KONJIC 19. 04. 1993. KONJIC

4839 BUZA ASIM JASMIN 0208975173534 SARAJEVO STARI GRAD 09. 07. 1995. STARI GRAD

4840 BUZA HAMDIJA SEMIR 2305963190020 ZENICA ZENICA 15. 10. 1995. ZENICA

139


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

4841 BUZA HUSEIN TUFO 1305950174136 VISOKO VISOKO 16. 06. 1992. VISOKO

4842 BUZALJKO MUHAMED SEAD 0810952150024 STOLAC MOSTAR 26. 09. 1993. MOSTAR

4843 BUŽIMKIĆ HUSEIN EMIR 1011966111076 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 09. 12. 1994. BOS. KRUPA

4844 BUŽIMKIĆ AHMET NIHAD 2808970111071 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 13. 06. 1994. BOS. KRUPA

4845 BUŽIMKIĆ AVDO OMER 0306966111056 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 02. 12. 1992. BOS. KRUPA

4846 BUŽIMKIĆ IBRAHIM OMER 0105949111063 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 22. 03. 1994. BOS. KRUPA

4847 BUŽIMKIĆ SALIH SALIH 0108954111062 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 08. 08. 1992. BOS. KRUPA

4848 BUŽO BAJRO AMEL 0306975171304 HADŽIĆI HADŽIĆI 17. 07. 1993. HADŽIĆI

4849 BUŽO ISMET FAHRUDIN 1302957190006 ZENICA ZENICA 04. 12. 1995. ZENICA

4850 CACAN SULEJMAN AMIR 2812964190021 ZENICA ZENICA 10. 11. 1994. ZENICA

4851 CAGARA ŠERIF ALIJA 1002939130019 GORAŽDE GORAŽDE 11. 06. 1993. GORAŽDE

4852 CAGARA ALIJA HAMED 0301959130019 GORAŽDE GORAŽDE 11. 06. 1993. GORAŽDE

4853 CAKAJ MALIĆ HAMIT 0904969172654 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 06. 05. 1995. NOVO SARAJEVO

4854 CAKLO IZET FIKRET 0112965102097 JAJCE JAJCE 06. 05. 1993. JAJCE

4855 CAKLO SELIM SABAHUDIN 0712973102095 JAJCE JAJCE 25. 01. 1994. JAJCE

4856 CAKLO SELIM ŠEMSUDIN 1506972102096 JAJCE ZENICA 18. 07. 1993. ZENICA

4857 CAKOR OSMAN RAMIZ 1702963182218 KALESIJA KALESIJA 09. 02. 1994. KALESIJA

4858 CARINA HASIB IBRO 0701974171773 ILIJAŠ ILIJAŠ 15. 10. 1994. ILIJAŠ

4859 CAZINKIĆ ESAD EDIN 0305976111058 CAZIN BUŽIM 20. 04. 1995. BUŽIM

4860 CEHIC ZUHDIJA EMIR 2708969112450 CAZIN CAZIN 14. 04. 1994. CAZIN

4861 CENČIĆ JOSIP IVAN 2110946172658 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 17. 01. 1993. NOVO SARAJEVO

4862 CEPIĆ KASIM ADMIR 1609965181537 BRČKO BRČKO 05. 07. 1993. BRČKO

4863 CERAJ-CERIĆ VLADISLAV DALIBOR 0207967180037 TUZLA TUZLA 26. 12. 1992. TUZLA

4864 CERIĆ JUSUF AMIR 2805971160026 PRIJEDOR PRIJEDOR 20. 06. 1992. SANSKI MOST

4865 CERIĆ OSMAN HAMDIJA 2407964173044 OLOVO KLADANJ 10. 11. 1992. KLADANJ

4866 CERIĆ FIKRET HASAN 0109964160009 PRIJEDOR PRIJEDOR 29. 09. 1995. SANSKI MOST

4867 CERIĆ IBRAHIM IBRAHIM 1504957163302 SANSKI MOST SANSKI MOST 12. 02. 1994. SANSKI MOST

4868 CERIĆ FUAD JASMIN 2212965102080 JAJCE JAJCE 06. 11. 1994. JAJCE

4869 CERIĆ MIRALEM MIRHET 0105959163371 SANSKI MOST SANSKI MOST 15. 06. 1992. SANSKI MOST

4870 CERIĆ ASIF NIJAZ 1805951174353 OLOVO VOGOŠĆA 12. 07. 1992. VOGOŠĆA

4871 CERIĆ ĐULAGA RASIM 1906961163318 SANSKI MOST SANSKI MOST 04. 12. 1995. SANSKI MOST

4872 CERO IBRO ALMIR 1207961151969 KONJIC KONJIC 13. 05. 1993. KONJIC

4873 CERO JAKUF HASAN 2709949133652 VIŠEGRAD GORAŽDE 12. 06. 1992. GORAŽDE

4874 CERO MUJO ŠERIF 0111942151965 KONJIC KONJIC 25. 01. 1994. KONJIC

4875 CEROVAC SMAJL ĆEJVO 0104964124124 TEŠANJ TEŠANJ 24. 02. 1994. TEŠANJ

4876 CEROVAC OMER JASMIN 1803969124113 TEŠANJ TEŠANJ 29. 06. 1993. TEŠANJ

4877 CEROVINA MEHMED UZEIR 0402965150022 MOSTAR MOSTAR 13. 07. 1993. MOSTAR

4878 CETIN MUSTAFA RAIF 1603965191267 BUGOJNO BUGOJNO 20. 07. 1993. BUGOJNO

4879 CETIN STANISLAV VILIM 1303945172173 ZAGREB NOVI GRAD 15. 08. 1993. NOVI GRAD

4880 CIBRA HAMID ALIJA 2008957173134 PALE PALE 26. 07. 1992. GORAŽDE

140


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

4881 CIBRA MUSTAFA EDHEM 2109951173893 TRNOVO TRNOVO 28. 07. 1993. TRNOVO

4882 CIBRA MUŠAN RIZO 1901937172193 TITOGRAD NOVI GRAD 10. 07. 1993. NOVI GRAD

4883 CICVARA IBRAHIM AKIF 2106945193611 VITEZ VITEZ 20. 04. 1995. VITEZ

4884 CICVARA IBRAHIM EKREM 2704950193616 VITEZ VITEZ 04. 09. 1993. VITEZ

4885 CICVARA ISMET EMIR 1611963172667 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 22. 07. 1993. NOVO SARAJEVO

4886 CICVARA HASAN MUHAREM 2507974131174 ČAJNIČE GORAŽDE 18. 05. 1992. GORAŽDE

4887 CICVARA HUSO SAFET 0103939193611 VITEZ VITEZ 19. 05. 1993. VITEZ

4888 CIGIĆ ABDULAH SANELA 1706973175010 SARAJEVO NOVI GRAD 22. 09. 1992. NOVI GRAD

4889 CIKAČI DŽEMAIL HADŽI 2009959190059 SKOPLJE ZENICA 16. 08. 1993. ZENICA

4890 CIKOTIĆ SMAJO ŠABAN 0801945174156 IVANGRAD VISOKO 18. 12. 1993. VISOKO

4891 CINAC OMER HASAN 1703960111081 BUŽIM BUŽIM 15. 12. 1994. BUŽIM

4892 CINAC AHMET HILMIJA 0103970111054 BUŽIM BUŽIM 11. 01. 1993. BUŽIM

4893 CINAC ABID RAGIB 2210963111071 BUŽIM BUŽIM 01. 09. 1994. BUŽIM

4894 CINCO ZAHID SAMIR 0505971191977 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 07. 10. 1993. GORNJI VAKUF

4895 CINCOVIĆ MILENKO DRAGAN 0202959172236 ILIJAŠ NOVI GRAD 04. 07. 1993. NOVI GRAD

4896 CIRAJ VLADO MIRAN 2510955172189 SARAJEVO NOVI GRAD 21. 12. 1992. NOVI GRAD

4897 CIRKOVIĆ HAKIJA MENSUR 3105964170042 PEĆ NOVI GRAD 21. 07. 1992. NOVI GRAD

4898 CIVIC MEHMED MEHO 0601952112450 CAZIN CAZIN 01. 07. 1994. CAZIN

4899 CIVIC VAHID SAMIR 3110973112458 CAZIN CAZIN 21. 12. 1994. CAZIN

4900 CIVIC ASIM SERIF 1110961112463 CAZIN CAZIN 28. 11. 1994. CAZIN

4901 CIVIĆ ALIJA IBRAHIM 2808967112458 CAZIN CAZIN 02. 03. 1993. CAZIN

4902 COCALIĆ HIMZO AVDIJA 0501970133657 VIŠEGRAD VIŠEGRAD 30. 07. 1995. VAREŠ

4903 COCALIĆ MUSTAFA DEDO 0908948174369 VIŠEGRAD VOGOŠĆA 06. 08. 1993. VOGOŠĆA

4904 COCALIĆ MEHMED ENIZ 0812959133640 VIŠEGRAD NOVI GRAD 27. 01. 1993. NOVI GRAD

4905 COCALIĆ MUJO FAHRUDIN 2007966133645 VIŠEGRAD GORAŽDE 23. 05. 1992. GORAŽDE

4906 COCALIĆ HIMZO HAMED 1702965133648 VIŠEGRAD VIŠEGRAD 04. 06. 1992. VAREŠ

4907 COCALIĆ HASAN HUSO 0806940133666 VIŠEGRAD ZENICA 23. 10. 1992. ZENICA

4908 COCALIĆ HASIB MIHAD 1001975133657 VIŠEGRAD NOVI GRAD 12. 07. 1995. NOVI GRAD

4909 COCALIĆ HASIB MIRSAD 2507971133648 VIŠEGRAD VIŠEGRAD 12. 07. 1995. VAREŠ

4910 COCALIĆ AHMO MUHAMED 0812952133645 VIŠEGRAD GORAŽDE 02. 06. 1992. GORAŽDE

4911 COCALIĆ HAMED SEMIR 2110971133640 VIŠEGRAD VISOKO 30. 07. 1995. VISOKO

4912 COKOJA ŠERIF ĐUJELMEN 0804956151831 JABLANICA JABLANICA 19. 12. 1992. JABLANICA

4913 COKOJA ATIF RAMIZ 2204957151975 KONJIC KONJIC 26. 01. 1993. KONJIC

4914 COKOJA OSMAN RAMIZ 0201942173526 KONJIC NOVI GRAD 10. 07. 1992. NOVI GRAD

4915 COKOJA FADIL SAMIR 3010970151962 KONJIC KONJIC 24. 05. 1993. KONJIC

4916 COVO ŠABAN UZEIR 1202940131540 FOČA FOČA 28. 10. 1993. CENTAR

4917 CRLJIĆ MARIJAN LUKA 2106930181943 GRADAČAC GRADAČAC 17. 06. 1992. GRADAČAC

4918 CRNAC DŽEMAL HUSEIN 2302966102083 JAJCE JAJCE 24. 03. 1995. JAJCE

4919 CRNALIĆ MEVLUDIN AMIR 1712966181528 BRČKO BRČKO 15. 11. 1992. BRČKO

4920 CRNALIĆ FEJZO MESUD 0301953102404 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

141


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

4921 CRNALIĆ MUNIB RUFAD 1206955102380 KLJUČ KLJUČ 03. 07. 1992. KLJUČ

4922 CRNALIĆ IBRAHIM ZEHRUDIN 1309963191973 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 10. 11. 1992. GORNJI VAKUF

4923 CRNČALO HAMZA ABDULAH 1212949173535 SARAJEVO STARI GRAD 08. 09. 1992. STARI GRAD

4924 CRNICA ĆAZIM KEMAL 1004971191987 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 24. 07. 1993. GORNJI VAKUF

4925 CRNICA HAJRUDIN MUNIB 1809962191972 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 09. 08. 1993. GORNJI VAKUF

4926 CRNIĆ MEHO IBRAHIM 1003959160018 PRIJEDOR PRIJEDOR 27. 05. 1992. SANSKI MOST

4927 CRNIŠANIN JAKUB MIRSAD 0411962172180 NOVI PAZAR NOVI GRAD 14. 04. 1992. NOVI GRAD

4928 CRNKIĆ SMAIL EDIN 1611969111058 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 23. 01. 1995. BOS. KRUPA

4929 CRNKIĆ HUSEIN ENVER 1108950110006 BIHAĆ BIHAĆ 11. 12. 1994. BIHAĆ

4930 CRNKIĆ FEJZO FUAD 2305972110011 BIHAĆ BIHAĆ 11. 06. 1992. BIHAĆ

4931 CRNKIĆ IBRAHIM IDRIZ 0401949111134 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 08. 08. 1992. BOS. KRUPA

4932 CRNKIĆ ABID MIRSAD 1409956111055 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 13. 06. 1994. BOS. KRUPA

4933 CRNKIĆ KASIM SENAD 1312960104302 ŠIPOVO ZENICA 02. 08. 1995. ZENICA

4934 CRNKIĆ REDŽEP SENAD 0102967111101 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 30. 06. 1992. BOS. KRUPA

4935 CRNOGORAC OBREN RATKO 1810943171500 GACKO NOVI GRAD 03. 08. 1993. NOVI GRAD

4936 CRNOLIĆ HASIB HILMIJA 1309963102385 KLJUČ KLJUČ 10. 09. 1992. KLJUČ

4937 CRNOMEROVIĆ OMER EMIN 0106971150060 MOSTAR MOSTAR 13. 07. 1993. MOSTAR

4938 CRNOMEROVIĆ ČAMIL NEZIR 0601969150054 MOSTAR MOSTAR 03. 01. 1994. MOSTAR

4939 CRNOMEROVIĆ RAMO RASIM 2302964150005 MOSTAR MOSTAR 22. 11. 1993. MOSTAR

4940 CRVENKOVIĆ IVO ILIJA 2510955182680 TUZLA TUZLA 28. 09. 1992. TUZLA

4941 CUCAK HAMČO RAHMAN 2909957171511 SARAJEVO ILIDŽA 22. 04. 1992. ILIDŽA

4942 CUPLOV ABDULAH ELVEDIN 1507961130019 GORAŽDE GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE

4943 CURIĆ HALIL AMIR 2006941173239 ROGATICA GORAŽDE 15. 12. 1992. GORAŽDE

4944 CURIĆ DEDO ASIM 0609958173231 SARAJEVO ILIDŽA 15. 07. 1995. ILIDŽA

4945 CURIĆ ESAD FADIL 0704965173231 ROGATICA ILIDŽA 26. 05. 1993. ILIDŽA

4946 CURIĆ FEHIM HAJRUDIN 0104952173235 ROGATICA GORAŽDE 28. 05. 1992. GORAŽDE

4947 CURIĆ MUMIN IZET 1803948173238 ROGATICA NOVI GRAD 01. 06. 1993. NOVI GRAD

4948 CURIĆ DURMO MESUD 0808956173245 ROGATICA GORAŽDE 08. 05. 1992. GORAŽDE

4949 CURIĆ BEGADIL OSMAN 0201951172192 ROGATICA NOVI GRAD 12. 06. 1993. NOVI GRAD

4950 CURIĆ SEJFO RASIM 0509957171427 HAN PIJESAK HAN PIJESAK 30. 07. 1995. KAKANJ

4951 CURIĆ SALIH RASIM 1308952172210 ROGATICA NOVI GRAD 22. 12. 1993. NOVI GRAD

4952 CURIĆ ĆAMIL ZEJNIL 1805950171423 ŽEPA ŽEPA 29. 10. 1992. VAREŠ

4953 CURL PERO DRAGAN 1406951172200 SARAJEVO NOVI GRAD 21. 06. 1992. NOVI GRAD

4954 CURO MUHAMED IDRIZ 0903955130006 GORAŽDE GORAŽDE 14. 07. 1992. GORAŽDE

4955 CVETANOVIĆ MLADEN MILENKO 2711958172177 SARAJEVO NOVI GRAD 14. 11. 1992. NOVO SARAJEVO

4956 CVETIĆ MILAN STOJAN 2212960180016 TUZLA TUZLA 19. 03. 1994. TUZLA

4957 CVIJETIĆ VOJISLAV ARMAN 2208972102080 JAJCE JAJCE 18. 01. 1993. JAJCE

4958 CVIJETIĆ BRANKO MILORAD 1011964124136 TEŠANJ TEŠANJ 14. 06. 1993. TEŠANJ

4959 CVIKO MUSTAFA ABAZ 2406962133103 RUDO NOVI GRAD 10. 06. 1992. NOVI GRAD

4960 CVIKO REMZIJA AZIZ 0807944172662 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 28. 12. 1993. NOVO SARAJEVO

142


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

4961 CVIKO HAMID IBRAHIM 2501966173536 SARAJEVO SREBRENIK 19. 10. 1994. SREBRENIK

4962 CVIKO HILMIJA MUHIDIN 1705965172219 SARAJEVO NOVI GRAD 31. 05. 1993. NOVI GRAD

4963 CVIKO EŠREF SEAD 2201971172188 SARAJEVO NOVI GRAD 30. 01. 1993. NOVI GRAD

4964 CVJETKOV MIROSLAV MARIO 0212972170000 SARAJEVO SARAJEVO 05. 10. 1992. CENTAR

4965 CVOLIĆ SULJO HALIL 1701952181515 BRČKO BRČKO 19. 01. 1994. BRČKO

4966 CVOLIĆ HASAN MIRSAD 1208971182494 LOPARE ČELIĆ 19. 12. 1994. ČELIĆ

4967 CVOLIĆ KASIM SENAHID 2803973181508 BRČKO BRČKO 19. 08. 1994. BRČKO

4968 CVRK OSMAN BEHAIJA 2104948183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4969 CVRK HUSEIN FEHIM 1001963183208 SREBRENICA SREBRENICA 08. 06. 1992. TUZLA

4970 CVRK OSMAN HAJRO 0401956183124 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

4971 CVRK BEHAIJA HAJRUDIN 2411974183134 SREBRENICA SREBRENICA 08. 08. 1992. TUZLA

4972 CVRK ISMET HAJRUDIN 1101972183134 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

4973 CVRK HAMID HAMDIJA 2501961174356 SREBRENICA CENTAR 05. 02. 1994. CENTAR

4974 CVRK HASAN HASO 1003955183153 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4975 CVRK ĆAMIL ISMET 1503942181359 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA

4976 CVRK MEHMED JUSO 1311971181353 SREBRENICA SREBRENICA 16. 07. 1995. TUZLA

4977 CVRK HASAN MEHO 0704962183139 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4978 CVRK NURIJA MIRSAD 2801973183141 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4979 CVRK JUSO MUJO 1304937181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

4980 CVRK HASAN MUNIB 1001949183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4981 CVRK MUNIB MUNIR 0707975184249 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4982 CVRK BAJRO MURADIF 0110937171522 ROGATICA ILIDŽA 30. 08. 1992. ILIDŽA

4983 CVRK MUNIB MUSEMIR 0111977183134 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4984 CVRK MEHO MUŠAN 0109940183121 SREBRENICA SREBRENICA 03. 01. 1993. TUZLA

4985 CVRK IBRAHIM NEDŽAD 2211970181375 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

4986 CVRK IBRAHIM NEDŽAD 0905973181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

4987 CVRK NURIJA NURIF 2510969183159 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4988 CVRK DŽUL NURIJA 2407936183158 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4989 CVRK MEHMED OMER 0701977181362 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

4990 CVRK BEHAIJA OSMAN 1305979183134 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

4991 CVRK HASAN RAMIZ 2103959183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4992 CVRK HASO SABIR 1001978183182 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

4993 CVRK ĆAMIL SELIM 3110938181358 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

4994 ČABER RASEM FAHRIJA 1501948191259 BUGOJNO BUGOJNO 06. 11. 1993. BUGOJNO

4995 ČABER IZET HAZIM 2705955181507 BUGOJNO BRČKO 11. 12. 1992. BRČKO

4996 ČABER AHMET IBRAHIM 2212950191260 BUGOJNO BUGOJNO 08. 01. 1993. BUGOJNO

4997 ČABRIĆ SAFET KEMAL 2909965181542 BRČKO BRČKO 27. 05. 1992. BRČKO

4998 ČABRIĆ IBRO MUSTAFA 0101955500807 SREBRENIK BANOVIĆI 09. 09. 1992. BANOVIĆI

4999 ČABRIĆ SAFET SEAD 1012955181524 BRČKO BRČKO 07. 07. 1992. BRČKO

5000 ČAČKOVIĆ FIKRET MIRSAD 0101970181572 BRČKO BRČKO 25. 09. 1995. BRČKO

143


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

5001 ČAČKOVIĆ SAFER NIJAZ 3011960181509 BRČKO BRČKO 12. 01. 1994. BRČKO

5002 ČAČKOVIĆ BAJRO NUSRET 0301955181522 BRČKO BRČKO 30. 09. 1993. BRČKO

5003 ČAČKOVIĆ MEHMEDALIJA SEAD 1509956180000 BOS. BROD TUZLA 20. 12. 1993. TUZLA

5004 ČADRA ZULFO OMER 2007967150012 MOSTAR MOSTAR 10. 09. 1993. MOSTAR

5005 ČAGALJ SALKO AVDO 0102951173514 NEVESINJE STARI GRAD 05. 08. 1992. STARI GRAD

5006 ČAGO MUJO ILDUZ 2003957190053 ZENICA ZENICA 09. 05. 1993. ZENICA

5007 ČAGO MULO MUSTAFA 0205961190003 ZENICA ZENICA 19. 11. 1994. ZENICA

5008 ČAGO SAFET NEZIR 1603964190003 ZENICA ZENICA 25. 04. 1993. ZENICA

5009 ČAHTAREVIĆ ADEM SEMIR 0506971193833 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 14. 08. 1993. ZAVIDOVIĆI

5010 ČAIĆ IBRAHIM MAŠO 0307972112278 CAZIN ILIDŽA 10. 07. 1993. ILIDŽA

5011 ČAJDIN ABID NEDŽAD 0401970191997 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 24. 01. 1994. GORNJI VAKUF

5012 ČAJDO IBRAHIM FAHRUDIN 1506952191769 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 22. 12. 1993. DONJI VAKUF

5013 ČAJEVIĆ HAMID SAFET 0712954130010 GORAŽDE GORAŽDE 17. 07. 1995. GORAŽDE

5014 ČAJIĆ HUSEIN ADMIR 2906968181951 GRADAČAC GRADAČAC 04. 08. 1992. GRADAČAC

5015 ČAJIĆ MUHAREM ALE 0904955163318 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

5016 ČAJIĆ SALKO EDHEM 1704958151978 KONJIC KONJIC 02. 05. 1995. KONJIC

5017 ČAJIĆ HASO HASKO 0610967112472 CAZIN CAZIN 10. 04. 1995. CAZIN

5018 ČAJIĆ HUSEIN IBRAHIM 2705940112460 CAZIN CAZIN 27. 11. 1994. CAZIN

5019 ČAJIĆ HASAN ISMET 0210973112516 CAZIN CAZIN 31. 07. 1994. CAZIN

5020 ČAJIĆ MEHO KASIM 1602962110014 BIHAĆ BIHAĆ 14. 06. 1992. BIHAĆ

5021 ČAJIĆ HUSEIN MIRSAD 1506973112451 CAZIN CAZIN 30. 11. 1994. CAZIN

5022 ČAJIĆ SELIM MUAMER 1701975151966 KONJIC KONJIC 23. 09. 1994. KONJIC

5023 ČAJIĆ HASAN MUNIR 0701970113868 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 27. 08. 1992. V. KLADUŠA

5024 ČAJIĆ HASAN SEJAD 2705963112468 CAZIN CAZIN 29. 06. 1995. CAZIN

5025 ČAJIĆ HAKIJA SMAJO 1110963102411 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

5026 ČAJIĆ VAHID ŠEMSO 1110964102418 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

5027 ČAJIĆ ĆAMIL VAHIDIN 2208972171309 HADŽIĆI HADŽIĆI 01. 11. 1995. HADŽIĆI

5028 ČAJLAK MUSTAFA EMIR 1605966194270 ŽEPČE ŽEPČE 01. 08. 1993. ŽEPČE

5029 ČAJLAKOVIĆ DŽEMIL KEMAL 0803950183581 UGLJEVIK TEOČAK 31. 08. 1992. TEOČAK

5030 ČAJLAKOVIĆ FERID VELID 1001954183580 UGLJEVIK TEOČAK 08. 02. 1994. TEOČAK

5031 ČAJLO DERVO JAKUB 1206938130028 GORAŽDE GORAŽDE 06. 06. 1992. GORAŽDE

5032 ČAJO MUSTAFA ENVER 2911969192199 KAKANJ KAKANJ 28. 04. 1993. KAKANJ

5033 ČAKAL ASIM ADMIR 1303975172194 SARAJEVO NOVI GRAD 26. 01. 1994. NOVI GRAD

5034 ČAKAL SIFET EDIN 2303973171771 ILIJAŠ ILIJAŠ 16. 07. 1993. ILIJAŠ

5035 ČAKAL DERVIŠ KEMAL 2607952170030 SARAJEVO CENTAR 29. 08. 1995. CENTAR

5036 ČAKAL OSMAN VEHID 0304962173402 SOKOLAC SOKOLAC 20. 03. 1993. OLOVO

5037 ČAKALOVIĆ HAJRO ZELJKO 0211960150024 MOSTAR MOSTAR 06. 09. 1993. MOSTAR

5038 ČAKANOVIĆ ĆAZIM ADIS 0201974183183 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5039 ČAKANOVIĆ HILMO ĆAZIM 0710938183152 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5040 ČAKANOVIĆ ĆAZIM HAZIM 2703964183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

144


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

5041 ČAKANOVIĆ MEHMEDALIJA IRFAN 1609949183147 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5042 ČAKANOVIĆ SULEJMAN SALEM 1902960183123 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

5043 ČAKAR MEHMED BAJRAM 0110951133655 VIŠEGRAD GORAŽDE 13. 06. 1993. GORAŽDE

5044 ČAKAR MEHMED ENVER 1601955133649 VIŠEGRAD STARI GRAD 31. 08. 1992. STARI GRAD

5045 ČAKAR RAMKAN ESAD 3103959133640 VIŠEGRAD GORAŽDE 27. 12. 1992. GORAŽDE

5046 ČAKAR RAGIB GALIB 0804969133646 VIŠEGRAD NOVI GRAD 24. 06. 1992. NOVI GRAD

5047 ČAKAR IBRO HAJRUDIN 1202965133645 VIŠEGRAD GORAŽDE 10. 08. 1993. GORAŽDE

5048 ČAKAR MEHMED MEHO 1411947133644 VIŠEGRAD GORAŽDE 30. 12. 1992. GORAŽDE

5049 ČAKAR ĆAMIL RAMIZ 1204945133641 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

5050 ČAKAR MUHAREM SEAD 1302964133646 VIŠEGRAD GORAŽDE 20. 06. 1992. GORAŽDE

5051 ČAKARIĆ HALIL MUSTAFA 2109954173266 ROGATICA GORAŽDE 28. 10. 1992. GORAŽDE

5052 ČAKIĆ JUSUF BAJRO 1605956192806 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 06. 06. 1993. N. TRAVNIK

5053 ČAKIĆ IBRAHIM BEHIJA 2003967138653 VIŠEGRAD ILIDŽA 15. 06. 1995. ILIDŽA

5054 ČAKIĆ HADŽO ENES 1306973192804 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 29. 07. 1993. N. TRAVNIK

5055 ČAKIĆ NAZIF NEDŽAD 1205969192807 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 19. 06. 1992. N. TRAVNIK

5056 ČAKIĆ ŠEFKO SIFET 1508971192809 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 24. 07. 1995. N. TRAVNIK

5057 ČAKLOVICA MUSTAFA NERMIN 0710963183914 ZVORNIK ZVORNIK 17. 09. 1992. SAPNA

5058 ČAKRAMA AVDO ASIF 2807940122625 MAGLAJ MAGLAJ 26. 09. 1993. MAGLAJ

5059 ČAKRAMA EDHEM AŠIR 1704963122633 MAGLAJ MAGLAJ 24. 06. 1993. MAGLAJ

5060 ČAKRAMA AŠIR AVDO 0508942122628 MAGLAJ MAGLAJ 17. 09. 1993. MAGLAJ

5061 ČAKRAMA SALIH FERID 2210953122636 MAGLAJ MAGLAJ 23. 05. 1994. MAGLAJ

5062 ČALKIĆ SULEJMAN REŠAD 1402952190002 ZENICA ZENICA 04. 05. 1995. ZENICA

5063 ČALKIĆ MUHAREM SELMIR 0201970191971 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 07. 10. 1993. GORNJI VAKUF

5064 ČALKIĆ MUHAREM SENAD 0505963192003 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 09. 08. 1993. GORNJI VAKUF

5065 ČALUK DŽEMAL ERTAN 2504968192170 KAKANJ KAKANJ 11. 10. 1995. KAKANJ

5066 ČALUK MUHAMED ESAD 2209968191784 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 26. 07. 1993. DONJI VAKUF

5067 ČALUK SADIK FAHRUDIN 1404956191766 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 21. 07. 1993. DONJI VAKUF

5068 ČALUK MUSTAFA MUSTAFA 1904959191778 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 17. 08. 1994. DONJI VAKUF

5069 ČALUK AVDO SEMIN 2404966191768 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 23. 07. 1995. DONJI VAKUF

5070 ČAMAVDIĆ SALIH HAJRUDIN 1607956180002 KALESIJA TUZLA 21. 03. 1995. TUZLA

5071 ČAMDČIĆ SALIH OSMAN 1106953182218 KALESIJA KALESIJA 28. 04. 1994. KALESIJA

5072 ČAMDŽIĆ HASAN AHMET 1112959183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5073 ČAMDŽIĆ RIFET ALIJA 0102962190011 ZENICA ZENICA 16. 06. 1995. ZENICA

5074 ČAMDŽIĆ JUSUF ALMIRA 2707943155015 MOSTAR MOSTAR 08. 09. 1993. MOSTAR

5075 ČAMDŽIĆ JUHO AMIL 2002961183138 SREBRENICA SREBRENICA 07. 07. 1993. TUZLA

5076 ČAMDŽIĆ MUJO AMIR 2509970182400 KLADANJ KLADANJ 21. 06. 1992. KLADANJ

5077 ČAMDŽIĆ ZAIM ASIM 0905956124146 TEŠANJ TEŠANJ 01. 06. 1992. TEŠANJ

5078 ČAMDŽIĆ OMER BAJRO 2003968182222 KALESIJA KALESIJA 21. 05. 1992. KALESIJA

5079 ČAMDŽIĆ NESIB EDIB 2608968190046 ZENICA ZENICA 21. 09. 1993. ZENICA

5080 ČAMDŽIĆ SADIK EDINA 0406972187395 KLADANJ KLADANJ 11. 10. 1993. KLADANJ

145


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

5081 ČAMDŽIĆ IBRAHIM EJUB 2206958181536 ŽIVINICE BRČKO 28. 10. 1992. BRČKO

5082 ČAMDŽIĆ AHMED ELVEDIN 0905971190054 ZENICA ZENICA 26. 01. 1993. ZENICA

5083 ČAMDŽIĆ DŽEMAL ENES 2406967124110 TEŠANJ TEŠANJ 22. 07. 1993. TEŠANJ

5084 ČAMDŽIĆ MEHMED ENIS 1803973172173 SARAJEVO NOVI GRAD 15. 05. 1992. NOVI GRAD

5085 ČAMDŽIĆ JUHO ENIZ 1702964183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5086 ČAMDŽIĆ HASAN HAMED 0812961183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5087 ČAMDŽIĆ HASAN HASMIR 1102976183127 SREBRENICA SREBRENICA 10. 01. 1994. TUZLA

5088 ČAMDŽIĆ SULEJMAN HIMZO 2905967193828 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 10. 03. 1992. ZAVIDOVIĆI

5089 ČAMDŽIĆ SULEJMAN HUSEIN 1003954183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5090 ČAMDŽIĆ IBRO IBRAN 1002965183740 VLASENICA GRAČANICA 03. 07. 1992. GRAČANICA

5091 ČAMDŽIĆ MUSTAFA IBRO 0404967183125 SREBRENICA SREBRENICA 25. 03. 1993. TUZLA

5092 ČAMDŽIĆ ČAMIL IDRIZ 1512964190008 ZENICA ZENICA 10. 04. 1995. ZENICA

5093 ČAMDŽIĆ IBRO IZET 0201972133642 VIŠEGRAD NOVI GRAD 26. 09. 1992. NOVI GRAD

5094 ČAMDŽIĆ IBRAHIM MIRZET 1710974133645 VIŠEGRAD GORAŽDE 25. 07. 1992. GORAŽDE

5095 ČAMDŽIĆ MEHMED NIJAZ 0605953182407 KLADANJ KLADANJ 10. 06. 1993. KLADANJ

5096 ČAMDŽIĆ ŠABAN OSMAN 0301953183757 VLASENICA VLASENICA 14. 01. 1993. TUZLA

5097 ČAMDŽIĆ HASAN RAMIZ 0303968183136 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5098 ČAMDŽIĆ MEHE RASIM 0802964124115 TEŠANJ TEŠANJ 01. 06. 1992. TEŠANJ

5099 ČAMDŽIĆ MUSTAFA REŠID 1510971183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5100 ČAMDŽIĆ ADEM SAFET 2611944120013 DOBOJ DOBOJ ISTOK 05. 03. 1994. DOBOJ ISTOK

5101 ČAMDŽIĆ MUJAGA SENAD 1411960361818 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 25. 06. 1992. ZAVIDOVIĆI

5102 ČAMDŽIĆ FAIK SRĐAN 1210955182683 LUKAVAC STARI GRAD 14. 12. 1992. STARI GRAD

5103 ČAMDŽIĆ REFIK ŠEFIK 0301964184291 ŽIVINICE ŽIVINICE 03. 08. 1993. ŽIVINICE

5104 ČAMDŽIĆ MUSTAFA TAHIR 1806974183127 SREBRENICA SREBRENICA 04. 06. 1995. TUZLA

5105 ČAMDŽIĆ ZUHDO ZUHRIJA 1701971183138 SREBRENICA SREBRENICA 04. 05. 1992. TUZLA

5106 ČAMDŽIJA NUSRET HARIS 2103966172186 SARAJEVO NOVI GRAD 04. 12. 1992. NOVI GRAD

5107 ČAMDŽIJA JUSUF JASMIN 0112968173238 ROGATICA NOVI GRAD 26. 10. 1993. NOVI GRAD

5108 ČAMDŽIJA BEĆIR RAMIZ 0604958173248 ROGATICA GORAŽDE 16. 11. 1992. GORAŽDE

5109 ČAMDŽIJA AGAN SEID 0502957173239 ROGATICA GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE

5110 ČAMĐIĆ JUHO SAMIR 1104976183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5111 ČAMĐIĆ JUHO ŠEVAL 1801971183124 SREBRENICA SREBRENICA 04. 05. 1995. TUZLA

5112 ČAMĐIĆ JUHO ŠUKRIJA 2501966183124 SREBRENICA SREBRENICA 04. 05. 1995. TUZLA

5113 ČAMĐIĆ JUSO ZUHDO 1305940183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5114 ČAMIĆ AHMET BAJRO 2008953122640 MAGLAJ MAGLAJ 12. 07. 1993. MAGLAJ

5115 ČAMIĆ SELIM MUSTAFA 0411941122620 MAGLAJ MAGLAJ 13. 12. 1993. MAGLAJ

5116 ČAMO OSMAN ALIJA 1305965153178 NEVESINJE MOSTAR 10. 05. 1993. MOSTAR

5117 ČAMO ŠABAN SENAD 2707974194272 ŽEPČE ŽEPČE 25. 08. 1993. ŽEPČE

5118 ČAMO FADIL ZAHID 0806970130009 GORAŽDE GORAŽDE 30. 08. 1992. GORAŽDE

5119 ČAMPARA MUHIDIN ADNAN 2403972190033 ZENICA ZENICA 22. 12. 1993. ZENICA

5120 ČAMPARA HAJDAR HAJRUDIN 1505945151488 GACKO MOSTAR 04. 07. 1992. MOSTAR

146


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

5121 ČAMPARA HASAN OMER 0807970172212 SARAJEVO NOVI GRAD 22. 04. 1994. NOVI GRAD

5122 ČAMRKOVIĆ HUSEJN SADIK 1012954180702 BANOVIĆI BANOVIĆI 13. 03. 1995. BANOVIĆI

5123 ČANČAR MEHO ALIJA 2803956133648 VIŠEGRAD GORAŽDE 23. 06. 1992. GORAŽDE

5124 ČANČAR AHMED FIKRET 0904964133642 VIŠEGRAD VIŠEGRAD 11. 10. 1993. CENTAR

5125 ČANČAR MEHMED ISMET 0309966133652 VIŠEGRAD GORAŽDE 17. 07. 1992. GORAŽDE

5126 ČANČAR MEHMED IZET 0703958133643 VIŠEGRAD VOGOŠĆA 04. 11. 1995. VOGOŠĆA

5127 ČANČAR EJUB JASMIN 2508971133632 VIŠEGRAD NOVI GRAD 28. 08. 1993. NOVI GRAD

5128 ČANČAR HUSEIN MENSUD 2011969133643 VIŠEGRAD KISELJAK 19. 04. 1993. KISELJAK

5129 ČANČAR MEHO MUŠAN 1008953133655 VIŠEGRAD GORAŽDE 10. 06. 1992. GORAŽDE

5130 ČANČAR ADEM SUAD n/p* VIŠEGRAD GORAŽDE 25. 04. 1992. GORAŽDE

5131 ČANDIĆ DŽEMAL DŽEVAD 0306966181526 BRČKO BRČKO 12. 10. 1992. BRČKO

5132 ČANDIĆ HALIL KEMAL 2209968181940 GRADAČAC GRADAČAC 12. 07. 1993. GRADAČAC

5133 ČANDIĆ MUHAMED MUHAREM 0405961183731 VLASENICA VLASENICA 26. 10. 1992. SREBRENIK

5134 ČANDIĆ MUHAMED SAMID 0801971181527 BRČKO BRČKO 05. 07. 1993. BRČKO

5135 ČANDIĆ KASIM SAMIR 1704968181506 BRČKO BRČKO 03. 07. 1992. BRČKO

5136 ČANDIĆ AHMET ŠEFIK 0410971181501 BRČKO BRČKO 13. 06. 1992. BRČKO

5137 ČANDIĆ MAHMUT ZUHDIJA 0101946181502 BRČKO BRČKO 23. 08. 1993. BRČKO

5138 ČANDRAGIĆ SALIH REDŽO 0808953190033 ZENICA ZENICA 27. 07. 1993. ZENICA

5139 ČANIĆ MUHAMED DŽEVAD 2007960330066 KALESIJA KALESIJA 21. 10. 1992. KALESIJA

5140 ČANKUŠIĆ MUHAMED ALMIR 0203966191293 BUGOJNO BUGOJNO 13. 09. 1995. BUGOJNO

5141 ČANO BAJRO ELVIR 0501974183926 ZVORNIK ZVORNIK 22. 08. 1992. SAPNA

5142 ČANO BAJRO HAMED 1701962183931 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

5143 ČANO BAJRO NERMIN 2709975183943 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

5144 ČANO BAJRO RAMIZ 2405953131553 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

5145 ČANO RAMIZ VEHID 1911954171775 ILIJAŠ ILIJAŠ 22. 04. 1992. ILIJAŠ

5146 ČAPIN SALIM MEHMED 0807960172184 SARAJEVO NOVI GRAD 25. 09. 1992. NOVI GRAD

5147 ČAPLJA MEHE AMIR 1911967124113 TEŠANJ TEŠANJ 14. 01. 1993. TEŠANJ

5148 ČAPLJA ŠEMSO HAJRUDIN 1607971124119 TEŠANJ TEŠANJ 23. 09. 1992. TEŠANJ

5149 ČARDAKLIJA JUSO DŽAFER 1302941130011 GORAŽDE GORAŽDE 30. 03. 1994. GORAŽDE

5150 ČARDAKLIJA ASIM RIZAH 0807954130011 GORAŽDE GORAŽDE 31. 05. 1993. GORAŽDE

5151 ČARDAKOVIĆ BEGO EMIN 1102964183733 HAN PIJESAK ZENICA 28. 06. 1992. ZENICA

5152 ČARKADŽIĆ PAŠO BAJRO 2011947172653 SJENICA NOVO SARAJEVO 14. 06. 1993. NOVO SARAJEVO

5153 ČARKIĆ AHMET AHMET 1102968102398 KLJUČ KLJUČ 06. 04. 1995. KLJUČ

5154 ČARKIĆ FERID ELVEDIN 2210973102380 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ

5155 ČASAR BOGUMIL MIROSLAV 2104951170019 SARAJEVO CENTAR 08. 09. 1993. CENTAR

5156 ČAŠKOVIĆ DŽEMAL ALIJA 1307958181509 BRČKO BRČKO 24. 06. 1992. BRČKO

5157 ČATAK ADEM BERNARD 0912973190015 ZENICA ZENICA 20. 12. 1992. ZENICA

5158 ČATAK ADEM EMIR 2710971190048 ZENICA ZENICA 20. 12. 1992. ZENICA

5159 ČATAKOVIĆ MEHMED MUJO 2610960110021 CAZIN BIHAĆ 11. 11. 1992. BIHAĆ

5160 ČATIĆ ASIM ADEM 0606942173240 ROGATICA GORAŽDE 22. 09. 1992. GORAŽDE

147


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

5161 ČATIĆ RUŠID DŽEVAD 2406962190050 ZENICA ZENICA 07. 04. 1995. ZENICA

5162 ČATIĆ GALIB EDIS 3003971173238 ROGATICA GORAŽDE 15. 08. 1992. GORAŽDE

5163 ČATIĆ HAJRO FAHRUDIN 2006957172208 ROGATICA GORAŽDE 02. 09. 1992. GORAŽDE

5164 ČATIĆ ŠEMSO FARUK 0401978183136 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5165 ČATIĆ JUSO IBRO 0901962150003 NEVESINJE MOSTAR 14. 06. 1992. MOSTAR

5166 ČATIĆ RAMIZ JASMIN 1403969122635 MAGLAJ MAGLAJ 15. 05. 1994. MAGLAJ

5167 ČATIĆ HUSEJIN JUNUZ 2606942183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5168 ČATIĆ RAMIZ LUTVO 1409958173236 ROGATICA GORAŽDE 29. 01. 1993. GORAŽDE

5169 ČATIĆ MUJO MEHO 0901948153154 NEVESINJE MOSTAR 01. 07. 1992. MOSTAR

5170 ČATIĆ SALKO MEHO 1204961153164 NEVESINJE MOSTAR 13. 07. 1993. MOSTAR

5171 ČATIĆ ASIM MENSUD 1712968192187 KAKANJ KAKANJ 05. 10. 1994. KAKANJ

5172 ČATIĆ SABRIJA MEVLUDIN 0801976173239 ROGATICA GORAŽDE 02. 08. 1992. GORAŽDE

5173 ČATIĆ RASIM MIDHAT 2210974173273 ROGATICA GORAŽDE 15. 08. 1992. GORAŽDE

5174 ČATIĆ MUSTAFA MIRSAD 0112960173239 ROGATICA GORAŽDE 30. 09. 1992. GORAŽDE

5175 ČATIĆ IBRO MUJO 2301954153158 NEVESINJE MOSTAR 03. 07. 1992. MOSTAR

5176 ČATIĆ MUSTAFA NAMIR 1205969190014 ZENICA ZENICA 03. 03. 1993. ZENICA

5177 ČATIĆ JUNUZ NIHAD 2908969183136 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5178 ČATIĆ BEĆIR RAMO 2502930153152 NEVESINJE MOSTAR 14. 06. 1992. MOSTAR

5179 ČATIĆ DURAN RAMO 1507949153151 NEVESINJE MOSTAR 14. 06. 1992. MOSTAR

5180 ČATIĆ IBRAHIM SAKIB 0708955183129 SREBRENICA SREBRENICA 03. 10. 1992. TUZLA

5181 ČATIĆ SADIK SAKIB 1407966192174 KAKANJ KAKANJ 01. 10. 1992. KAKANJ

5182 ČATIĆ ALIJA SALKO 0602941153151 NEVESINJE MOSTAR 14. 06. 1992. MOSTAR

5183 ČATIĆ HAMED SALKO 0211951133648 VIŠEGRAD GORAŽDE 02. 06. 1992. GORAŽDE

5184 ČATIĆ MUSTAFA SENAD 1806966150007 MOSTAR MOSTAR 24. 08. 1993. MOSTAR

5185 ČATIĆ HAMED SINAN 0310937173236 ROGATICA GORAŽDE 20. 08. 1992. GORAŽDE

5186 ČATIĆ MUSTAFA SMAJO 2507941153164 NEVESINJE MOSTAR 01. 07. 1992. MOSTAR

5187 ČATIĆ NAŠID SUVAD 0906970190014 ZENICA ZENICA 04. 08. 1992. ZENICA

5188 ČATIĆ OSMAN ŠEMSO 3112954183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5189 ČATOVIĆ BAJRO AMIR 0504968151000 GACKO MOSTAR 10. 11. 1994. MOSTAR

5190 ČATOVIĆ ZAJKO AMIR 1205963151491 GACKO MOSTAR 19. 07. 1992. MOSTAR

5191 ČATOVIĆ ISMET EMIN 0507971151487 GACKO MOSTAR 19. 07. 1992. MOSTAR

5192 ČATOVIĆ ČAMIL HAJRUDIN 0401965151480 GACKO MOSTAR 20. 07. 1992. MOSTAR

5193 ČATOVIĆ MURAT ISMET 1005938151488 GACKO MOSTAR 19. 07. 1992. MOSTAR

5194 ČATOVIĆ ČAMIL REFIK 0311962151480 GACKO MOSTAR 19. 07. 1992. MOSTAR

5195 ČATOVIĆ ZAJKO SABIR 2304966151486 GACKO MOSTAR 19. 07. 1992. MOSTAR

5196 ČATOVIĆ ČAMIL ŠEFIK 0109959151492 GACKO MOSTAR 20. 07. 1992. MOSTAR

5197 ČATOVIĆ SALKO ZAJKO 1808935151482 GACKO MOSTAR 19. 07. 1992. MOSTAR

5198 ČAUŠ ŠEMSO MUNIR 2405969192826 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 11. 10. 1993. N. TRAVNIK

5199 ČAUŠ RASIM OMER 0101970192809 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 30. 08. 1993. N. TRAVNIK

5200 ČAUŠAGIĆ OMER DŽEVAD 1207962112479 CAZIN CAZIN 12. 06. 1992. CAZIN

148


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

5201 ČAUŠEVIĆ MUJO ABAZ 0805949193614 VITEZ VITEZ 02. 07. 1993. VITEZ

5202 ČAUŠEVIĆ ADEM ADMIR 2908973160000 PRIJEDOR PRIJEDOR 22. 08. 1993. SANSKI MOST

5203 ČAUŠEVIĆ OSMAN ADMIR 2308972172199 SARAJEVO NOVI GRAD 02. 06. 1992. NOVI GRAD

5204 ČAUŠEVIĆ ĐULAGA ALAGA 0311971112455 CAZIN CAZIN 04. 12. 1994. CAZIN

5205 ČAUŠEVIĆ HALIL ALE 2001958111058 BUŽIM BUŽIM 16. 12. 1994. BUŽIM

5206 ČAUŠEVIĆ HADŽAN ALIJA 0508961131530 FOČA ILIDŽA 05. 08. 1994. ILIDŽA

5207 ČAUŠEVIĆ SMAJL ALIJA 1101970191970 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 20. 06. 1992. GORNJI VAKUF

5208 ČAUŠEVIĆ RAMIZ AMIR 3112972191977 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 27. 08. 1993. GORNJI VAKUF

5209 ČAUŠEVIĆ ADIL ANES 0908965173538 SARAJEVO STARI GRAD 29. 01. 1993. STARI GRAD

5210 ČAUŠEVIĆ RAMO AVDIJA 0207969184234 ŽIVINICE ŽIVINICE 12. 03. 1993. ŽIVINICE

5211 ČAUŠEVIĆ DŽEMAL BAJRO 3004964191979 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 30. 08. 1993. GORNJI VAKUF

5212 ČAUŠEVIĆ ALIJA BEĆIR 0908937173239 ROGATICA GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE

5213 ČAUŠEVIĆ ARIF BEGO 3103973172179 SARAJEVO NOVI GRAD 21. 09. 1992. NOVI GRAD

5214 ČAUŠEVIĆ MUZAFER BILAL 2510971173233 ROGATICA GORAŽDE 25. 09. 1992. GORAŽDE

5215 ČAUŠEVIĆ RASIM DERVO 0605950172664 FOČA NOVO SARAJEVO 10. 01. 1994. NOVO SARAJEVO

5216 ČAUŠEVIĆ HUSNIJA DURSUM 2905971111070 BUŽIM BUŽIM 13. 12. 1994. BUŽIM

5217 ČAUŠEVIĆ KASIM DŽEVAD 1102960171528 FOČA ILIDŽA 01. 09. 1994. ILIDŽA

5218 ČAUŠEVIĆ HAMDIJA DŽEVAD 1102967173232 ROGATICA NOVI GRAD 09. 09. 1992. NOVI GRAD

5219 ČAUŠEVIĆ MUJO DŽEVAD 0711944173513 PALE NOVI GRAD 11. 03. 1993. NOVI GRAD

5220 ČAUŠEVIĆ MUSTAFA ELMEDIN 1211968160006 PRIJEDOR PRIJEDOR 23. 07. 1992. SANSKI MOST

5221 ČAUŠEVIĆ FEHIM ENES 1508973182398 KLADANJ KLADANJ 02. 08. 1994. KLADANJ

5222 ČAUŠEVIĆ JUSO ESAD 0708960131188 ČAJNIČE GORAŽDE 14. 02. 1992. GORAŽDE

5223 ČAUŠEVIĆ HAŠIM ESMIR 1002967191988 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 15. 07. 1993. GORNJI VAKUF

5224 ČAUŠEVIĆ HUSEIN FADIL 0508945122637 MAGLAJ MAGLAJ 19. 01. 1993. MAGLAJ

5225 ČAUŠEVIĆ DŽEMAL FAHRIJA 1709958191998 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 14. 09. 1994. GORNJI VAKUF

5226 ČAUŠEVIĆ ABDULAH FAHRUDIN 0604965182392 KLADANJ KLADANJ 08. 01. 1993. KLADANJ

5227 ČAUŠEVIĆ VELIJA HALIL 2405971173243 ROGATICA GORAŽDE 03. 04. 1994. GORAŽDE

5228 ČAUŠEVIĆ OMER HAMDIJA 0607938173232 ROGATICA GORAŽDE 21. 04. 1994. GORAŽDE

5229 ČAUŠEVIĆ ALIJA HAMED 1501958131537 FOČA RAS.LIC.ILIDŽA 01. 06. 1992. ILIDŽA

5230 ČAUŠEVIĆ IBRAHIM HASAN 0206971111051 BUŽIM BUŽIM 25. 12. 1994. BUŽIM

5231 ČAUŠEVIĆ IBRAHIM HASIB 0907969191992 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 25. 08. 1992. GORNJI VAKUF

5232 ČAUŠEVIĆ MUJO HASIB 0902939173246 ROGATICA GORAŽDE 03. 09. 1992. GORAŽDE

5233 ČAUŠEVIĆ EJUB HILMIJA 0804956111066 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 30. 08. 1992. BOS. KRUPA

5234 ČAUŠEVIĆ HAMID HIMZO 0508968131536 FOČA TARČIN 20. 10. 1993. KONJIC

5235 ČAUŠEVIĆ VELIJA HRUSTEM 1101968173248 ROGATICA NOVI GRAD 21. 08. 1992. NOVI GRAD

5236 ČAUŠEVIĆ HASAN HUSEIN 0306971111056 BUŽIM BUŽIM 21. 02. 1994. BUŽIM

5237 ČAUŠEVIĆ HILMIJA HUSEIN 0704956111088 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 31. 08. 1995. BOS. KRUPA

5238 ČAUŠEVIĆ SELIM IZET 1503956170058 ROGATICA CENTAR 06. 12. 1992. CENTAR

5239 ČAUŠEVIĆ ZEJNIL JUSUF 2104929131174 SRBIJA GORAŽDE 06. 05. 1992. GORAŽDE

5240 ČAUŠEVIĆ OSMAN KADRIJA 0611940120011 DOBOJ DOBOJ ISTOK 17. 06. 1992. DOBOJ ISTOK

149


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

5241 ČAUŠEVIĆ KADIR KASIM 1805971110009 BIHAĆ BIHAĆ 27. 06. 1993. BIHAĆ

5242 ČAUŠEVIĆ SABID KENAN 2704972173511 SARAJEVO STARI GRAD 07. 08. 1992. STARI GRAD

5243 ČAUŠEVIĆ SAFET MAHMUT 1601968111059 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 05. 03. 1993. BOS. KRUPA

5244 ČAUŠEVIĆ ŠAHBAZ MEHMED 0101972173070 OLOVO OLOVO 26. 11. 1994. OLOVO

5245 ČAUŠEVIĆ ALIJA MEHMEDALIJA 0104956130034 GORAŽDE GORAŽDE 01. 09. 1992. GORAŽDE

5246 ČAUŠEVIĆ SAID MESUD 2803965160011 PRIJEDOR PRIJEDOR 22. 06. 1993. SANSKI MOST

5247 ČAUŠEVIĆ HAKIJA MIHRAT 0805972184258 ŽIVINICE ŽIVINICE 04. 11. 1993. ŽIVINICE

5248 ČAUŠEVIĆ FAHIR MUJAGA 2107972194278 ŽEPČE ŽEPČE 12. 07. 1993. ŽEPČE

5249 ČAUŠEVIĆ HASAN MUJO 1605949172662 ČAJNIČE NOVI GRAD 25. 03. 1993. NOVO SARAJEVO

5250 ČAUŠEVIĆ TAHIR MURAT 2305946173536 FOČA STARI GRAD 02. 05. 1995. STARI GRAD

5251 ČAUŠEVIĆ SULEJMAN MUSTAFA 0805961111054 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 26. 05. 1992. BOS. KRUPA

5252 ČAUŠEVIĆ NAZIF NEDŽAD 2303974110032 BIHAĆ BIHAĆ 13. 06. 1994. BIHAĆ

5253 ČAUŠEVIĆ PAŠAN NEDŽAD 2007966182395 TUZLA TUZLA 04. 01. 1993. TUZLA

5254 ČAUŠEVIĆ AVDO NEZIM 0802963173511 ROGATICA NOVI GRAD 22. 09. 1992. NOVI GRAD

5255 ČAUŠEVIĆ IBRAHIM NURIJA 0301967112467 CAZIN CAZIN 13. 07. 1995. CAZIN

5256 ČAUŠEVIĆ IBRAHIM NURIJA 2207959111074 BUŽIM BUŽIM 30. 10. 1994. BUŽIM

5257 ČAUŠEVIĆ NURIJA NURIJA 1006967111088 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 27. 05. 1992. BOS. KRUPA

5258 ČAUŠEVIĆ ŠUKRIJA NUSRET 2309971111087 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 10. 06. 1993. BOS. KRUPA

5259 ČAUŠEVIĆ BEĆIR OSMAN 1802948174351 RUDO NOVI GRAD 02. 06. 1992. NOVI GRAD

5260 ČAUŠEVIĆ GALIB RAMIZ 1211969173233 ROGATICA GORAŽDE 15. 06. 1993. GORAŽDE

5261 ČAUŠEVIĆ RAMO RASIM 1308972110017 BIHAĆ BIHAĆ 10. 05. 1995. BIHAĆ

5262 ČAUŠEVIĆ HUSO RAŠID 0704956110006 BIHAĆ BIHAĆ 28. 09. 1995. BIHAĆ

5263 ČAUŠEVIĆ ZEJIR REUF 1404957191980 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 28. 10. 1993. GORNJI VAKUF

5264 ČAUŠEVIĆ RASIM RIZVET 1706976113849 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 11. 06. 1995. V. KLADUŠA

5265 ČAUŠEVIĆ HUSNIJA RUSMIR 1308969112459 CAZIN CAZIN 10. 11. 1994. CAZIN

5266 ČAUŠEVIĆ SALKO SAFET 0508956172660 FOČA NOVO SARAJEVO 09. 09. 1993. NOVO SARAJEVO

5267 ČAUŠEVIĆ IDRIZ SALIH 2311946191976 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 24. 07. 1993. GORNJI VAKUF

5268 ČAUŠEVIĆ HUZEIR SAMIR 0910969160001 PRIJEDOR PRIJEDOR 23. 07. 1992. SANSKI MOST

5269 ČAUŠEVIĆ SULEJMAN SAMIR 1809974110005 BIHAĆ BIHAĆ 30. 11. 1994. BIHAĆ

5270 ČAUŠEVIĆ SALIH SANDI 1109971110010 BIHAĆ BIHAĆ 11. 11. 1992. BIHAĆ

5271 ČAUŠEVIĆ DŽEVAD SEAD 2411971173510 SARAJEVO STARI GRAD 14. 12. 1992. STARI GRAD

5272 ČAUŠEVIĆ RAMIZ SEAD 2401959173232 ROGATICA GORAŽDE 21. 11. 1994. GORAŽDE

5273 ČAUŠEVIĆ REDŽO SEJAD 2910962111088 BUŽIM BUŽIM 20. 11. 1994. BUŽIM

5274 ČAUŠEVIĆ MUSTAFA SENAD 0408966190018 ZENICA ZENICA 03. 08. 1992. ZENICA

5275 ČAUŠEVIĆ ĐEMAL SENAD 2306966111053 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 20. 04. 1992. BOS. KRUPA

5276 ČAUŠEVIĆ MUSTAFA SUAD 2905969111055 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 08. 08. 1992. BOS. KRUPA

5277 ČAUŠEVIĆ RAMIZ SUAD 2205971131533 FOČA NOVI GRAD 28. 08. 1993. NOVI GRAD

5278 ČAUŠEVIĆ MEHO SULEJMAN 0801950172684 PALE NOVO SARAJEVO 18. 05. 1994. NOVO SARAJEVO

5279 ČAUŠEVIĆ OMER SULEJMAN 3004963111092 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 23. 08. 1995. BOS. KRUPA

5280 ČAUŠEVIĆ MUJO ŠERIF 0504955193618 VITEZ VITEZ 20. 10. 1993. VITEZ

150


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

5281 ČAUŠEVIĆ HUSEIN ŠERIF 0109966113873 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 20. 06. 1992. V. KLADUŠA

5282 ČAUŠEVIĆ SENIJA UZEIR 2203958161943 BOS. DUBICA NOVI GRAD 22. 09. 1992. NOVI GRAD

5283 ČAUŠEVIĆ ALE VAHID 2904961160038 PRIJEDOR PRIJEDOR 25. 09. 1992. SANSKI MOST

5284 ČAUŠEVIĆ HAJRO VAHID 1004960172182 ROGATICA ROGATICA 07. 06. 1992. CENTAR

5285 ČAUŠEVIĆ IBRO ZAJKO 1903952172178 FOČA NOVI GRAD 16. 06. 1995. NOVI GRAD

5286 ČAUŠEVIĆ IZET ZIJAD 0406956171500 SARAJEVO ILIDŽA 17. 02. 1993. ILIDŽA

5287 ČAVAK ASIM TARIK 1703968172187 TRAVNIK NOVI GRAD 09. 07. 1995. NOVI GRAD

5288 ČAVALIĆ OHRAN AMIR 3008965183592 UGLJEVIK TEOČAK 23. 03. 1993. TEOČAK

5289 ČAVALIĆ DŽAFO BAHRUDIN 2006965183588 UGLJEVIK TEOČAK 21. 03. 1993. TEOČAK

5290 ČAVALIĆ MUSTAFA FAIK 1602949173244 ROGATICA GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE

5291 ČAVALIĆ ŠABAN SEAD 2303967183628 UGLJEVIK TEOČAK 24. 04. 1993. TEOČAK

5292 ČAVČIĆ MEHMED ADEM 0804954173234 ROGATICA GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE

5293 ČAVČIĆ RASIM ASIM 0201950172202 ROGATICA NOVI GRAD 08. 06. 1992. NOVI GRAD

5294 ČAVČIĆ SULJO BAJRO 0408944173233 ROGATICA GORAŽDE 02. 08. 1992. GORAŽDE

5295 ČAVČIĆ EDHEM ČAMIL 1001958173539 ROGATICA GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE

5296 ČAVČIĆ HAKIJA DŽEVAD 0401965171422 ROGATICA CENTAR 05. 08. 1992. CENTAR

5297 ČAVČIĆ SEJO EDHEM 0510941173231 GORAŽDE NOVI GRAD 02. 07. 1995. NOVI GRAD

5298 ČAVČIĆ ENES FAHRUDIN 1403968172175 SARAJEVO NOVI GRAD 18. 04. 1992. NOVI GRAD

5299 ČAVČIĆ HAMED HAKIJA 1003953174351 ROGATICA VOGOŠĆA 31. 07. 1992. VOGOŠĆA

5300 ČAVČIĆ ĆAMIL HALIL 1511947173233 ŽEPA ŽEPA 04. 08. 1995. VAREŠ

5301 ČAVČIĆ BEGO HALIL 2408957173256 ROGATICA GORAŽDE 23. 06. 1993. GORAŽDE

5302 ČAVČIĆ OSMAN HAMDIJA 1906957173252 ROGATICA ZENICA 09. 10. 1992. ZENICA

5303 ČAVČIĆ ABID HAMZA 0903949172678 ROGATICA NOVI GRAD 01. 06. 1995. NOVI GRAD

5304 ČAVČIĆ BEGO HASAN 0301953173239 ROGATICA ROGATICA 18. 08. 1995. VAREŠ

5305 ČAVČIĆ SULJO HASIB 1210952173233 ROGATICA ILIDŽA 24. 05. 1992. ILIDŽA

5306 ČAVČIĆ GALIB JUSUF 1610967173238 ROGATICA NOVI GRAD 30. 05. 1992. NOVI GRAD

5307 ČAVČIĆ SALIH KEMAL 1204965173240 ROGATICA GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE

5308 ČAVČIĆ EDHEM MEHMED 2303961173248 ROGATICA GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE

5309 ČAVČIĆ MEHMED MEHO 1302952173243 ROGATICA NOVI GRAD 05. 06. 1992. NOVI GRAD

5310 ČAVČIĆ IBRO NAZIF 0102950172182 ROGATICA NOVI GRAD 08. 06. 1992. NOVI GRAD

5311 ČAVČIĆ ASIM RASIM 0201950172202 ROGATICA NOVI GRAD 08. 06. 1992. NOVI GRAD

5312 ČAVČIĆ NAZIF REFIK 0703964173231 ŽEPA ŽEPA 24. 07. 1995. VAREŠ

5313 ČAVČIĆ SULJO SALIH 0907933173238 ROGATICA GORAŽDE 02. 08. 1992. GORAŽDE

5314 ČAVČIĆ SALIH SULJO 0803965173248 ROGATICA GORAŽDE 02. 08. 1992. GORAŽDE

5315 ČAVČIĆ IBRO ZEJNIL 0405971173238 ROGATICA ZENICA 04. 06. 1992. ZENICA

5316 ČAVIĆ RELJA DARKO 1505941170038 MODRIČA NOVO SARAJEVO 06. 08. 1992. NOVO SARAJEVO

5317 ČAVKA IBRAHIM RAMADAN 2204962100025 BANJALUKA BANJALUKA 04. 01. 1993. SANSKI MOST

5318 ČAVKIĆ HASIB EDIN 2005964110025 BIHAĆ BIHAĆ 30. 11. 1992. BIHAĆ

5319 ČAVKIĆ ĐULAGA MIRSAD 2309966110005 BIHAĆ BIHAĆ 15. 09. 1995. BIHAĆ

5320 ČAVKIĆ MUHO NERMIN 1411968110016 BIHAĆ BIHAĆ 04. 06. 1994. BIHAĆ

151


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

5321 ČAVKIĆ HUSEIN NIHAD 0301957382517 BIHAĆ BIHAĆ 07. 06. 1995. BIHAĆ

5322 ČAVKIĆ MEHMED SEID 0407954110039 BIHAĆ BIHAĆ 11. 11. 1995. BIHAĆ

5323 ČAVKUNOVIĆ FERID MEHO 2503971110014 BIHAĆ BIHAĆ 28. 11. 1992. BIHAĆ

5324 ČAVKUNOVIĆ FERID SMAIL 0803964110021 BIHAĆ BIHAĆ 29. 07. 1994. BIHAĆ

5325 ČAVKUNOVIĆ MUHAREM ZIJAD 0403955110002 BIHAĆ BIHAĆ 01. 12. 1992. BIHAĆ

5326 ČAVKUŠIĆ IBRAHIM ISMET 0612972133642 VIŠEGRAD NOVO SARAJEVO 12. 07. 1995. NOVO SARAJEVO

5327 ČAVKUŠIĆ BAJRO LATIF 1804970133645 VIŠEGRAD GORAŽDE 01. 09. 1992. GORAŽDE

5328 ČAVKUŠIĆ RAMIZ SABIT 1707960181352 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA

5329 ČAVKUŠIĆ ADEM ŠEMSO 1709969133663 VIŠEGRAD VIŠEGRAD 30. 07. 1995. KAKANJ

5330 ČAVKUŠIĆ ADEM ŠEVKO 1204964133644 VIŠEGRAD ŽEPA 30. 07. 1995. VOGOŠĆA

5331 ČAVRK DŽAFER FEHIM 2803954130013 GORAŽDE GORAŽDE 09. 07. 1992. GORAŽDE

5332 ČAVRK NEZIR KASIM 1709973172177 GORAŽDE NOVI GRAD 07. 02. 1994. NOVI GRAD

5333 ČAVRK NAZIF MUNIB 0805949130019 GORAŽDE GORAŽDE 17. 06. 1993. GORAŽDE

5334 ČEBIRIĆ ASIM SULJO 2609967171516 ILIDŽA KISELJAK 21. 04. 1995. KISELJAK

5335 ČEČO MIDHAT EKREM 2906967130008 GORAŽDE NOVO SARAJEVO 18. 09. 1992. NOVO SARAJEVO

5336 ČEFERIN ZVONIMIR ERNEST 0701973171508 SARAJEVO NOVI GRAD 12. 07. 1992. NOVI GRAD

5337 ČEHAJA MAHMUT ALIJA 0706946191256 BUGOJNO BUGOJNO 22. 07. 1992. BUGOJNO

5338 ČEHAJIĆ OSMAN AHMET 0204966174131 VISOKO VISOKO 25. 04. 1995. VISOKO

5339 ČEHAJIĆ ENIZ ASIM 0802959193834 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 12. 07. 1993. ZAVIDOVIĆI

5340 ČEHAJIĆ AHMET BAJRO 0110950183748 VLASENICA VLASENICA 15. 08. 1992. TUZLA

5341 ČEHAJIĆ HAŠIM BAJRO 2605958174132 VISOKO VISOKO 13. 06. 1992. VISOKO

5342 ČEHAJIĆ IBRAHIM DŽEMAL 2008955174133 VISOKO VISOKO 06. 08. 1993. VISOKO

5343 ČEHAJIĆ HAŠIM FAIK 0401971192180 KAKANJ KAKANJ 18. 10. 1995. KAKANJ

5344 ČEHAJIĆ ABID HAMDIJA 1709967183736 VLASENICA VLASENICA 04. 01. 1993. TUZLA

5345 ČEHAJIĆ MEHO HUSO 2006971183735 VLASENICA VLASENICA 13. 11. 1993. TUZLA

5346 ČEHAJIĆ MUJO JASMIN 1512975180705 BANOVIĆI BANOVIĆI 08. 11. 1994. BANOVIĆI

5347 ČEHAJIĆ AHMET MURAT 0306957183737 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5348 ČEHAJIĆ SALEM NERMIN 1707965192190 KAKANJ KAKANJ 28. 04. 1993. KAKANJ

5349 ČEHAJIĆ ADEM REDŽO 2410967193845 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 17. 10. 1992. ZAVIDOVIĆI

5350 ČEHAJIĆ VEHBIJA SALEM 1011946131178 ČAJNIČE GORAŽDE 19. 05. 1992. GORAŽDE

5351 ČEHAJIĆ VAHID SAMIR 1805963150026 MOSTAR MOSTAR 23. 09. 1993. MOSTAR

5352 ČEHAJIĆ MEHMED ŠABAN 1208976192188 KAKANJ KAKANJ 23. 06. 1994. KAKANJ

5353 ČEHEDAREVIĆ SULEJMAN MEHO 0701966191250 BUGOJNO GORNJI VAKUF 19. 06. 1993. GORNJI VAKUF

5354 ČEHIĆ HUSEIN DERVIŠ 0206974190053 ZENICA ZENICA 20. 06. 1994. ZENICA

5355 ČEHIĆ HALIL JASMIN 3009970163326 SANSKI MOST SANSKI MOST 07. 04. 1994. SANSKI MOST

5356 ČEHIĆ RASEM JASMIN 2004965102410 SARAJEVO ILIDŽA 14. 05. 1992. ILIDŽA

5357 ČEHIĆ ARIF MIRSAD 2012963153150 NEVESINJE MOSTAR 01. 07. 1993. MOSTAR

5358 ČEHIĆ ŠABAN NISVET 2011961190117 ZENICA ZENICA 05. 10. 1994. ZENICA

5359 ČEHIĆ ISMET NURIJA 2204954181369 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA

5360 ČEHIĆ IBRAHIM SADIK 1602942181500 BRČKO BRČKO 23. 05. 1994. BRČKO

152


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

5361 ČEHIĆ OMER SENAD 1105964153159 NEVESINJE MOSTAR 10. 05. 1993. MOSTAR

5362 ČEHO SALKO ADEM 2109936171779 ILIJAŠ ILIJAŠ 09. 06. 1992. ILIJAŠ

5363 ČEHO ADEM ADNAN 0411964171777 ILIJAŠ ILIJAŠ 09. 06. 1992. ILIJAŠ

5364 ČEHO SALIH EMIR 1207971191977 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 22. 12. 1993. GORNJI VAKUF

5365 ČEHO HAMID NIJAZ 0711971172014 KISELJAK FOJNICA 24. 05. 1994. FOJNICA

5366 ČEHO MILAN SLOBODAN 0609947150019 MOSTAR MOSTAR 09. 05. 1993. MOSTAR

5367 ČEJVAN ABAZ AHMET 2011947102736 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 06. 1992. KLJUČ

5368 ČEJVAN MEHO ĐEVAD 1403969102734 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

5369 ČEJVAN NEZIR ESKO 2204969102740 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

5370 ČEJVAN ESAD MEHMED 2906970102082 JAJCE JAJCE 29. 06. 1994. JAJCE

5371 ČEJVAN NEZIR MIDHAT 1908977102761 K. VAROŠ K. VAROŠ 11. 07. 1992. KLJUČ

5372 ČEJVAN SULJO MUJO 1011925102747 K. VAROŠ K. VAROŠ 11. 07. 1992. KLJUČ

5373 ČEJVAN OMER OSMAN 0508940193617 TRAVNIK VITEZ 10. 08. 1993. VITEZ

5374 ČEJVAN MUJKO RASIM 2608949102748 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 06. 1992. KLJUČ

5375 ČEJVAN IBRO SAKIB 1208964102744 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

5376 ČEKIĆ OSMAN ALIJA 0804958182734 LUKAVAC LUKAVAC 12. 08. 1995. LUKAVAC

5377 ČEKIĆ ŠAĆIR AMIR 1901974181968 GRADAČAC GRADAČAC 25. 05. 1995. GRADAČAC

5378 ČEKIĆ REDŽO HASAN 1003945172668 IVANGRAD NOVO SARAJEVO 11. 10. 1994. NOVO SARAJEVO

5379 ČEKIĆ FERIDA SABAHUDIN 1112966181504 BRČKO BRČKO 04. 08. 1992. BRČKO

5380 ČEKIĆ FERIZ SALIH 0403949174376 PLAV VOGOŠĆA 05. 05. 1992. VOGOŠĆA

5381 ČEKIĆ HIMZO SEAD 0503953163308 SANSKI MOST SANSKI MOST 24. 06. 1993. SANSKI MOST

5382 ČEKRLIJA AKIF MENSUR 2806970171306 HADŽIĆI HADŽIĆI 12. 08. 1992. HADŽIĆI

5383 ČEKTAVICA SEJFO HAZIM 1911956183924 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

5384 ČEKTAVICA SEJFO OHRAN 0405958183909 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

5385 ČELEBIĆ AHMED ABDULAH 1007961131535 KAKANJ STARI GRAD 10. 10. 1992. STARI GRAD

5386 ČELEBIĆ MAHMUT AHMET 1703958110000 BIHAĆ BIHAĆ 04. 06. 1994. BIHAĆ

5387 ČELEBIĆ JUSUF ASMIR 2907958110009 K. VAROŠ BIHAĆ 14. 11. 1992. BIHAĆ

5388 ČELEBIĆ MUSTAFA BEGO 1203945183731 VLASENICA VLASENICA 17. 07. 1995. TUZLA

5389 ČELEBIĆ MEHMED ĆAMIL 1401965183750 VLASENICA VLASENICA 10. 03. 1993. SREBRENIK

5390 ČELEBIĆ HASIB EDIN 2503969192117 KAKANJ KAKANJ 14. 10. 1993. KAKANJ

5391 ČELEBIĆ SELIM ERMIN 0601977183743 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5392 ČELEBIĆ BEGO HAJRUDIN 1105977183308 VLASENICA VLASENICA 17. 07. 1995. TUZLA

5393 ČELEBIĆ DERVIŠ HALID 1207961110022 BIHAĆ BIHAĆ 15. 12. 1993. BIHAĆ

5394 ČELEBIĆ RAMIZ HASAN 0301959183775 VLASENICA VLASENICA 21. 02. 1993. SREBRENIK

5395 ČELEBIĆ RAŠID HAZIM 1010971184247 VLASENICA VLASENICA 21. 02. 1993. TUZLA

5396 ČELEBIĆ RIZVO IBIŠ 1201938183758 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5397 ČELEBIĆ BESIM IBRAHIM 0806970190001 ZENICA ZENICA 25. 04. 1993. ZENICA

5398 ČELEBIĆ ALIJA ISLAM 0401973183774 VLASENICA VLASENICA 07. 10. 1992. SREBRENIK

5399 ČELEBIĆ ALIJA MEHMEDALIJA 0903961190037 ZENICA ZENICA 05. 12. 1994. ZENICA

5400 ČELEBIĆ SULEJMAN MEHO 1602966174130 VISOKO VISOKO 17. 07. 1995. VISOKO

153


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

5401 ČELEBIĆ RIZVO NIJAZ 2303967183733 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5402 ČELEBIĆ HAZIM SEJAD 1411958171238 FOJNICA FOJNICA 30. 03. 1995. FOJNICA

5403 ČELEBIĆ MUSTAFA SUAD 1604969183907 ZVORNIK ZVORNIK 15. 08. 1992. SAPNA

5404 ČELEBIĆ RASIM ZIHNIJA 0301953174146 VISOKO VISOKO 08. 08. 1994. VISOKO

5405 ČELENKA BEKIR KASIM 1907975190012 ZENICA ZENICA 06. 07. 1995. ZENICA

5406 ČELIĆ ALIJA DAUT 1109974191976 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 07. 11. 1993. GORNJI VAKUF

5407 ČELIĆ AZIZ EDIN 0505967160037 PRIJEDOR PRIJEDOR 15. 06. 1992. SANSKI MOST

5408 ČELIĆ ALIJA OMER 2502978191978 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 10. 02. 1995. GORNJI VAKUF

5409 ČELIĆ AZIZ SEMIR 2106968160044 PRIJEDOR PRIJEDOR 15. 06. 1992. SANSKI MOST

5410 ČELIK EŠEF AVDO 3105955381523 VIŠEGRAD GORAŽDE 13. 06. 1992. GORAŽDE

5411 ČELIK SMAIL ENES 1504967124119 TEŠANJ TEŠANJ 24. 01. 1994. TEŠANJ

5412 ČELIK HUSO ENVER 2411950172174 ČAJNIČE NOVI GRAD 03. 06. 1992. NOVI GRAD

5413 ČELIK REMZIJA FAHRUDIN 1911966170006 SARAJEVO CENTAR 19. 06. 1992. CENTAR

5414 ČELIK HUSO FUAD 2106965131175 ČAJNIČE GORAŽDE 29. 05. 1992. GORAŽDE

5415 ČELIK HASAN HUSO 1109941133644 SREBRENICA SREBRENICA 14. 07. 1995. TUZLA

5416 ČELIK NURIF HUSO 2001951133640 VIŠEGRAD GORAŽDE 09. 09. 1992. GORAŽDE

5417 ČELIK MUSTAFA IZUDIN 0208961172667 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 18. 09. 1992. NOVO SARAJEVO

5418 ČELIK RASIM MUHAREM 0810957174134 VIŠEGRAD VISOKO 27. 01. 1995. VISOKO

5419 ČELIK EŠEF MUŠAN 3011963133645 VIŠEGRAD GORAŽDE 13. 06. 1992. GORAŽDE

5420 ČELIK HASO SAFET 1801961290097 HADŽIĆI HADŽIĆI 06. 10. 1992. HADŽIĆI

5421 ČELIK HAMED SAUDIN 2005975130001 GORAŽDE GORAŽDE 17. 04. 1994. GORAŽDE

5422 ČELIK SULJO SULEJMAN 0305945172660 KALINOVIK NOVO SARAJEVO 03. 07. 1993. NOVO SARAJEVO

5423 ČELIK MUŠAN TAHIR 2601939173510 SARAJEVO STARI GRAD 17. 02. 1993. CENTAR

5424 ČELIKOVIĆ IBRO ADEM 1303954183609 UGLJEVIK TEOČAK 25. 05. 1994. TEOČAK

5425 ČELIKOVIĆ HUSEIN AGAN 0109956183598 UGLJEVIK TEOČAK 19. 07. 1992. TEOČAK

5426 ČELIKOVIĆ ABDULAH AVDO 0305963122166 GRAČANICA GRAČANICA 11. 01. 1995. GRAČANICA

5427 ČELIKOVIĆ AVDIJA DŽEVAD 0305971183638 UGLJEVIK TEOČAK 23. 06. 1992. TEOČAK

5428 ČELIKOVIĆ HAKIJA EKREM 0303967192182 KAKANJ KAKANJ 28. 04. 1993. KAKANJ

5429 ČELIKOVIĆ SABIT ELVIR 2102971182681 TUZLA LUKAVAC 01. 10. 1993. LUKAVAC

5430 ČELIKOVIĆ ŠABAN FAHRUDIN 2506956192178 KAKANJ KAKANJ 21. 09. 1992. KAKANJ

5431 ČELIKOVIĆ RAMO HASAN 0105951183926 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

5432 ČELIKOVIĆ RAŠID HAZIM 1006961181358 BRATUNAC BRATUNAC 13. 03. 1993. LUKAVAC

5433 ČELIKOVIĆ HARKAN HIDAJET 2006975183586 UGLJEVIK TEOČAK 21. 08. 1992. TEOČAK

5434 ČELIKOVIĆ SULJO IBRAHIM 0805953181361 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI

5435 ČELIKOVIĆ ADEM IBRO 0805974183585 UGLJEVIK TEOČAK 14. 10. 1992. TEOČAK

5436 ČELIKOVIĆ EŠREF KEMAL 0810964192172 KAKANJ KAKANJ 09. 06. 1993. KAKANJ

5437 ČELIKOVIĆ MENSUR MERSED 0810975183590 UGLJEVIK TEOČAK 03. 12. 1993. TEOČAK

5438 ČELIKOVIĆ ŠABAN MIRSAD 1310974181358 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

5439 ČELIKOVIĆ NURAGA NEDIM 0101973183614 UGLJEVIK TEOČAK 22. 03. 1993. TEOČAK

5440 ČELIKOVIĆ SALEM RAMIZ 2310972174137 KAKANJ VISOKO 21. 01. 1994. VISOKO

154


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

5441 ČELIKOVIĆ SULJO RAMO 1006959181367 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI

5442 ČELIKOVIĆ MEHMED SALIH 1701969181365 BRATUNAC BRATUNAC 05. 07. 1992. TUZLA

5443 ČELIKOVIĆ MEHMED SALIM 1301973181363 BRATUNAC BRATUNAC 07. 02. 1993. TUZLA

5444 ČELIKOVIĆ IBRAHIM SEJDO 2405969120027 DOBOJ DOBOJ ISTOK 11. 07. 1993. DOBOJ ISTOK

5445 ČELIKOVIĆ HUSEIN SMAIL 0605967110026 BIHAĆ BIHAĆ 30. 11. 1994. BIHAĆ

5446 ČELIKOVIĆ FADIL SULEJMAN 1507956180058 UGLJEVIK TEOČAK 04. 09. 1992. TEOČAK

5447 ČELIKOVIĆ SULJO SULEJMAN 1705964181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI

5448 ČELIKOVIĆ OSMAN ŠABAN 1507949183735 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5449 ČELIKOVIĆ MUHAREM ŠEFIK 1804945181503 BRČKO BRČKO 28. 10. 1992. GRADAČAC

5450 ČELIKOVIĆ FADIL ŠEMSUDIN 2306971183585 UGLJEVIK TEOČAK 07. 03. 1993. TEOČAK

5451 ČELJA IBRAHIM RIFAT 1010967930007 ČAJNIČE STARI GRAD 18. 12. 1992. STARI GRAD

5452 ČELJO RASIM ADMIR 1810970181534 BRČKO BRČKO 24. 05. 1992. BRČKO

5453 ČELJO AVDO AZIZ 0201955172243 ČAJNIČE NOVI GRAD 17. 05. 1992. NOVI GRAD

5454 ČELJO AVDO ČAMIL 1005934130028 GORAŽDE GORAŽDE 04. 06. 1992. GORAŽDE

5455 ČELJO ASIM RAMIZ 2502945173516 SARAJEVO CENTAR 04. 01. 1993. CENTAR

5456 ČELJO IZET SABAHUDIN 1801965130027 GORAŽDE GORAŽDE 30. 05. 1992. GORAŽDE

5457 ČELJO TAIB TARIK 0911968130008 GORAŽDE GORAŽDE 15. 07. 1995. GORAŽDE

5458 ČEMALOVIĆ ASIM MUHAMED 1210944150011 MOSTAR MOSTAR 23. 11. 1993. MOSTAR

5459 ČEMER HUSEIN NIHAD 0703972191761 TRAVNIK DONJI VAKUF 31. 10. 1994. DONJI VAKUF

5460 ČEMER HUSEIN VEHID 2309958191764 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 30. 11. 1994. DONJI VAKUF

5461 ČEMERNICA NAZIF MURAT 1008940170006 PALE CENTAR 05. 03. 1994. CENTAR

5462 ČEMIĆ MUJO DŽEMIL 2005957192806 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 13. 12. 1993. N. TRAVNIK

5463 ČEMIĆ SULJO JUSAN 1004954192805 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 13. 09. 1993. N. TRAVNIK

5464 ČEMO ALJO REMZIJA 1108956183120 ŽEPA ZENICA 12. 07. 1995. ZENICA

5465 ČENGIĆ MIRALEM ADNAN 0604964174353 GORAŽDE VOGOŠĆA 19. 10. 1992. VOGOŠĆA

5466 ČENGIĆ ŠEVKET AZIZ 1512934130000 GORAŽDE GORAŽDE 22. 05. 1992. GORAŽDE

5467 ČENGIĆ IZET DERVIŠ 1506944171538 GORAŽDE ILIDŽA 01. 05. 1993. ILIDŽA

5468 ČENGIĆ OMER FADIL 1601935173237 ROGATICA ROGATICA 18. 07. 1994. CENTAR

5469 ČENGIĆ HILMO FERID 1204940130016 GORAŽDE GORAŽDE 14. 06. 1993. GORAŽDE

5470 ČENGIĆ ŠEMSUDIN IBRAHIM 2807936173517 PLJEVLJA STARI GRAD 01. 02. 1993. STARI GRAD

5471 ČENGIĆ ISMET JASMIN 0907973173893 TRNOVO TRNOVO 31. 07. 1993. TRNOVO

5472 ČENGIĆ MIRALEM MUAMER 1412958183127 SREBRENICA SREBRENICA 07. 05. 1992. TUZLA

5473 ČENGIĆ MUHAMED MUHAMED 1505945130006 GORAŽDE GORAŽDE 21. 07. 1992. GORAŽDE

5474 ČENGIĆ SEJDALIJA NIHAD 1007965173232 ROGATICA GORAŽDE 08. 06. 1992. GORAŽDE

5475 ČENGIĆ DERVO OMER 2607969173513 SARAJEVO STARI GRAD 09. 08. 1992. STARI GRAD

5476 ČENGIĆ MESUD REFIK 1211961130012 GORAŽDE GORAŽDE 08. 04. 1994. GORAŽDE

5477 ČENGIĆ AZIZ SAMIR 3005968130008 GORAŽDE GORAŽDE 22. 05. 1992. GORAŽDE

5478 ČENGIĆ MEHMED SEAD 2506956130008 GORAŽDE GORAŽDE 26. 05. 1992. GORAŽDE

5479 ČENGIĆ AZIZ ŠEVKET 0307965130010 GORAŽDE GORAŽDE 22. 05. 1992. GORAŽDE

5480 ČERANIĆ RISTO RADOVAN 2703946172667 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 18. 12. 1992. NOVO SARAJEVO

155


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

5481 ČERGIĆ SAFER EDIB 0402970180703 BANOVIĆI BANOVIĆI 18. 08. 1995. BANOVIĆI

5482 ČERGIĆ HAMDIJA JUSUF 2504961180703 BANOVIĆI BANOVIĆI 07. 10. 1995. BANOVIĆI

5483 ČERGIĆ HAMDIJA MUNIB 0102959180706 BANOVIĆI BANOVIĆI 01. 06. 1992. BANOVIĆI

5484 ČERGIĆ MUJO MUSTAFA 0404968180707 TUZLA BANOVIĆI 04. 12. 1995. BANOVIĆI

5485 ČERGIĆ MUHAREM NIHAD 1507967180700 BANOVIĆI BANOVIĆI 02. 09. 1992. BANOVIĆI

5486 ČERGIĆ SULJO SABIT 0308959180711 BANOVIĆI BANOVIĆI 03. 07. 1993. BANOVIĆI

5487 ČERGIĆ RAMIZ ZIHRIJA 2105970180706 BANOVIĆI BANOVIĆI 10. 11. 1994. BANOVIĆI

5488 ČERIM HAZIM EMIR 0106971190002 ZENICA ZENICA 13. 11. 1992. ZENICA

5489 ČERIM HAZIM SEMIR 1803968190007 ZENICA ZENICA 10. 08. 1994. ZENICA

5490 ČERIMIĆ HRUSTAN AHMET 2010950190003 ZENICA ZENICA 28. 12. 1992. ZENICA

5491 ČERIMIĆ SALIH MEHMED 1811946193625 VITEZ VITEZ 23. 05. 1993. VITEZ

5492 ČERIMOVIĆ EJUB AHMET 1401957183903 ZVORNIK ZVORNIK 23. 05. 1992. SAPNA

5493 ČERIMOVIĆ HUSNIJA BAJRO 2501938171420 HAN PIJESAK ZENICA 05. 06. 1992. ZENICA

5494 ČERIMOVIĆ OSMAN SUVAD 0102967190052 ZENICA ZENICA 04. 07. 1994. ZENICA

5495 ČERKEZ SULJO ZAIM 0102959173890 TRNOVO NOVI GRAD 13. 06. 1993. NOVI GRAD

5496 ČERKEZOVIĆ HASAN BAJRO 2701966184243 ŽIVINICE ŽIVINICE 30. 07. 1993. ŽIVINICE

5497 ČERKIĆ ALIJA FAHIDIN 0609972183932 ZVORNIK ZVORNIK 22. 05. 1992. SAPNA

5498 ČERKIĆ ALIJA HAJRUDIN 0103966183903 ZVORNIK ZVORNIK 22. 05. 1992. SAPNA

5499 ČERKIĆ SALKO NURIJA 0711953183894 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

5500 ČERKIĆ ALIJA NUSRET 1411968183910 ZVORNIK ZVORNIK 22. 05. 1992. SAPNA

5501 ČERKIĆ ALIJA SAHIDIN 1802975183907 ZVORNIK ZVORNIK 22. 05. 1992. SAPNA

5502 ČESA MEHMED ABDULAH 0201954174188 VISOKO VISOKO 11. 06. 1993. VISOKO

5503 ČESA EDHEM ALMIR 2208974171350 KAKANJ VISOKO 27. 08. 1992. VISOKO

5504 ČESAN ZEMIR BEDRUDIN 3011959171796 SARAJEVO ILIJAŠ 22. 12. 1993. ILIJAŠ

5505 ČESKO ISMET MEVLUDIN 0211961173230 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

5506 ČESKO RASIM NEZIR 2204975173234 VIŠEGRAD VIŠEGRAD 07. 04. 1995. VAREŠ

5507 ČESKO NEDŽIB RASIM 0802972173230 ŽEPA ZENICA 13. 03. 1993. ZENICA

5508 ČESKO RASIM SINAN 1001962173233 ŽEPA ROGATICA 23. 07. 1995. VAREŠ

5509 ČESOVIĆ RAMIZ NEDŽAD 1304970172192 SARAJEVO NOVI GRAD 12. 08. 1992. NOVI GRAD

5510 ČEŠKIĆ SMAJO EJUB 2709969182404 KLADANJ KLADANJ 16. 04. 1993. KLADANJ

5511 ČEVIĆ FIKRET MIRZET 1412978180175 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

5512 ČEVRA SALKO SABRIJA 1710949150012 MOSTAR MOSTAR 29. 09. 1993. MOSTAR

5513 ČEVRO BEĆIR MIRSAD 1112966150013 MOSTAR MOSTAR 17. 09. 1993. MOSTAR

5514 ČIBER MUJO NIJAZ 2806932150028 ČAPLJINA MOSTAR 16. 07. 1993. ČAPLJINA

5515 ČIČA ŠERIF IBRO 2408961153553 PROZOR PROZOR 08. 08. 1993. PROZOR

5516 ČIČA ŠERIF ŠEFIK 1410955153550 PROZOR PROZOR 03. 08. 1993. PROZOR

5517 ČIČAK BEČIR HASAN 0904954190001 ZENICA ZENICA 17. 10. 1992. ZENICA

5518 ČIČAK MUNIR IRFAN 1611969190004 ZENICA ZENICA 08. 07. 1994. ZENICA

5519 ČIČAK ISMET MEDAN 2310949172658 RUDO VOGOŠĆA 01. 07. 1995. VOGOŠĆA

5520 ČIČAK MUNIB MUHAMED 0904955172015 KISELJAK KISELJAK 06. 06. 1992. KISELJAK

156


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

5521 ČIČAK HASIB NAID 1008971191591 BUSOVAČA BUSOVAČA 12. 06. 1993. BUSOVAČA

5522 ČIČEKLIĆ ARIF NEDŽAD 2605962194288 ZENICA ŽEPČE 17. 12. 1992. ŽEPČE

5523 ČIČIĆ TAHIR ADNAN 2108961793923 PRIJEPOLJE ILIDŽA 30. 05. 1993. ILIDŽA

5524 ČIČIĆ ISMET ARMIN 1710971150034 MOSTAR MOSTAR 06. 07. 1993. MOSTAR

5525 ČIČIĆ VAHDET SEAD 2509964150017 MOSTAR MOSTAR 10. 05. 1995. MOSTAR

5526 ČIČKO IBRAHIM HIKMET 2708963171315 HADŽIĆI HADŽIĆI 26. 05. 1993. HADŽIĆI

5527 ČIČKUŠIĆ FADIL FAHRUDIN 0410967184237 TUZLA ŽIVINICE 02. 07. 1995. ŽIVINICE

5528 ČIKARIĆ ALIJA ABDULAH 1007945183908 ZVORNIK ZVORNIK 22. 10. 1992. SAPNA

5529 ČIKARIĆ HABIB AVDUKADIR 0709943183898 ZVORNIK ZVORNIK 19. 08. 1992. SAPNA

5530 ČIKARIĆ FAHRUDIN AZMIR 2810976183024 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

5531 ČIKARIĆ REDŽO DŽEMAIL 0501939183891 ZVORNIK ZVORNIK 08. 04. 1992. SAPNA

5532 ČIKARIĆ DŽEMAL DŽEVAD n/p* ZVORNIK ZVORNIK 08. 04. 1992. SAPNA

5533 ČIKARIĆ AVDO ENES 1501962183894 ZVORNIK ZVORNIK 28. 05. 1992. SAPNA

5534 ČIKARIĆ OHRAN ENES 1301962183895 ZVORNIK ZVORNIK 27. 04. 1992. SAPNA

5535 ČIKARIĆ BEŠIR ERMIN 1310971183953 ZVORNIK ZVORNIK 19. 01. 1993. SAPNA

5536 ČIKARIĆ MUHAMED HAJRUDIN 1202973183899 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

5537 ČIKARIĆ HUSO HAMDIJA 0401953183956 n/p* ZVORNIK 10. 04. 1992. SAPNA

5538 ČIKARIĆ SALIH HARIZ 2302952183935 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

5539 ČIKARIĆ HUSO ILIJAZ 0106956183904 ZVORNIK ZVORNIK 10. 04. 1992. SAPNA

5540 ČIKARIĆ ZULFO NUSRET 1604955183912 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

5541 ČIKARIĆ SALIH RAMO 0108949183926 ZVORNIK ZVORNIK 18. 01. 1993. SAPNA

5542 ČIKARIĆ ZEJR RIFET 1704962183906 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

5543 ČIKARIĆ BESIM SEAD 1409969183918 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

5544 ČIKARIĆ MUHAMED SENAD 2508963183926 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

5545 ČIKARIĆ MUSTAFA SULEJMAN 0605941183904 ZVORNIK ZVORNIK 23. 08. 1992. SAPNA

5546 ČIKARIĆ HUSO ŠEMSUDIN 1504961183938 ZVORNIK ZVORNIK 10. 04. 1992. SAPNA

5547 ČIKARIĆ HASAN ZULFO 1506923189046 ZVORNIK ZVORNIK 10. 10. 1992. SAPNA

5548 ČIKMIŠ ZAHID ALDIN 0511974173985 VAREŠ VAREŠ 16. 06. 1995. VAREŠ

5549 ČIKO ADIL ADNAN 1308958171313 HADŽIĆI HADŽIĆI 28. 06. 1992. HADŽIĆI

5550 ČIKO RAMIZ EDIS 2604971171316 HADŽIĆI HADŽIĆI 20. 06. 1992. HADŽIĆI

5551 ČIKO SALEM EMIR 0909963171305 HADŽIĆI HADŽIĆI 28. 06. 1992. HADŽIĆI

5552 ČIKO MUHAMED JASMIN 0112961171302 HADŽIĆI HADŽIĆI 28. 06. 1992. HADŽIĆI

5553 ČIKO AHMED MUNIB 1904933171310 HADŽIĆI HADŽIĆI 28. 06. 1992. HADŽIĆI

5554 ČIKO LATIF RAMIZ 1502947171304 HADŽIĆI HADŽIĆI 28. 06. 1992. HADŽIĆI

5555 ČIKO LATIF SALEM 1507938171301 HADŽIĆI HADŽIĆI 28. 06. 1992. HADŽIĆI

5556 ČIKOTIĆ MEHMED MUHAREM 0104969160005 PRIJEDOR PRIJEDOR 23. 07. 1992. SANSKI MOST

5557 ČILAŠ ŠERIF MIRALEM 2503959172004 KISELJAK KISELJAK 18. 04. 1993. KISELJAK

5558 ČILAŠ HAMDO MUHAMED 0902972172002 KISELJAK KISELJAK 02. 06. 1993. KISELJAK

5559 ČILAŠ IBRO SENAD 0804961172014 KISELJAK KISELJAK 14. 07. 1993. KISELJAK

5560 ČILAŠEVIĆ ADEM ZIJAH 0608951183588 UGLJEVIK TEOČAK 14. 12. 1993. TEOČAK

157


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

5561 ČILIĆ ŠABAN HALID 2502966151830 JABLANICA JABLANICA 28. 09. 1993. JABLANICA

5562 ČILIĆ FEJZO IBRAHIM 0612960151831 JABLANICA JABLANICA 16. 09. 1993. JABLANICA

5563 ČILIĆ MEHE ISMET 0201962151839 JABLANICA JABLANICA 21. 04. 1993. JABLANICA

5564 ČILIĆ MUSTAFA ISMET 2401953 JABLANICA JABLANICA 17. 09. 1993. JABLANICA

5565 ČILIĆ OSMAN MUSTAFA 2507969151841 JABLANICA JABLANICA 08. 10. 1993. JABLANICA

5566 ČILIĆ OSMAN RAMIZ 1502964151856 JABLANICA JABLANICA 13. 11. 1994. JABLANICA

5567 ČILIĆ NAZIF SALEM 0612961151835 JABLANICA JABLANICA 30. 07. 1993. JABLANICA

5568 ČIMIĆ ADEM SABIT 2810941151484 GACKO MOSTAR 01. 08. 1993. MOSTAR

5569 ČIMIĆ FEHIM SEMIR 0807973151491 GACKO MOSTAR 29. 09. 1995. MOSTAR

5570 ČIMPO IBRO DŽEMAL 1402951173538 FOČA ILIDŽA 29. 03. 1993. ILIDŽA

5571 ČIRAK HILMO AVDO 1002937183972 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA

5572 ČIRAK AVDO FADIL 0701962183962 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA

5573 ČIRAK NEZIR FEHIM 1610968183903 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA

5574 ČIRAK MUJO HUSEIN 1006922183890 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA

5575 ČIRAK HRUSTO HUSREF 0308968183901 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA

5576 ČIRAK HAMED ISMET 0804969183902 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA

5577 ČIRAK MUHAMED ISMET 0804969183902 ZVORNIK ZVORNIK 27. 06. 1992. SAPNA

5578 ČIRAK AVDO SADIK 1409971183933 ZVORNIK ZVORNIK 26. 03. 1993. SAPNA

5579 ČIRAK AVDO SEAD 2005966183895 ZVORNIK ZVORNIK 09. 08. 1992. SAPNA

5580 ČIRAK SULJO SEJFO 0204942183911 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA

5581 ČIRAK MUHAMED ZIJO 0111955183890 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA

5582 ČIRIĆ ZIJAD EDIN 3003967110019 BIHAĆ BIHAĆ 12. 07. 1994. BIHAĆ

5583 ČIRIĆ ŠERIF EMIR 1610951110023 BIHAĆ BIHAĆ 17. 12. 1992. BIHAĆ

5584 ČIRIĆ FERID FAHIRA 1212970187503 LOPARE ČELIĆ 22. 07. 1993. ČELIĆ

5585 ČIRIĆ HUSEIN HUSE 2005955110055 BIHAĆ BIHAĆ 26. 11. 1994. BIHAĆ

5586 ČIRIĆ MUHAREM MUSTAFA 1312968110018 BIHAĆ BIHAĆ 05. 08. 1995. BIHAĆ

5587 ČIRIĆ MEHMED SULEJMAN 1301942110018 BIHAĆ BIHAĆ 01. 10. 1995. BIHAĆ

5588 ČIRKIĆ MUHAREM EKREM 0904942102735 K. VAROŠ K. VAROŠ 28. 09. 1992. KLJUČ

5589 ČIRKIĆ ADEM IBRAHIM 0507973102734 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

5590 ČIRKIĆ BEĆIR NEDŽAD 1210970102742 K. VAROŠ K. VAROŠ 08. 09. 1994. KLJUČ

5591 ČIRKIĆ ESAD SABAHUDIN 0101961160058 PRIJEDOR PRIJEDOR 17. 09. 1994. SANSKI MOST

5592 ČIRKIĆ ARIF ZIJAD 2308973102747 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

5593 ČIRKINAGIĆ FUAD AHMED 1411956172679 BANJALUKA NOVI GRAD 07. 10. 1992. NOVO SARAJEVO

5594 ČIRKINOVIĆ REDŽO ISAK 3004964110014 BIHAĆ BIHAĆ 07. 03. 1995. BIHAĆ

5595 ČIRKINOVIĆ ŠERO SELIM 1006954110038 BIHAĆ BIHAĆ 01. 10. 1995. BIHAĆ

5596 ČIŠIĆ ŠEFIK GORAN 3110956191972 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 20. 12. 1994. GORNJI VAKUF

5597 ČIŠIĆ ŠEFIK HARIS 1011965191971 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 27. 08. 1993. GORNJI VAKUF

5598 ČIŠIĆ ŠEFIK ZLATKO 0903953191970 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 05. 02. 1993. GORNJI VAKUF

5599 ČIŠIJA ŠERIF HAMZA 0402969192188 KAKANJ KAKANJ 26. 03. 1994. KAKANJ

5600 ČIŠIJA SALKO IZUDIN 0406970192170 KAKANJ KAKANJ 05. 12. 1994. KAKANJ

158


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

5601 ČIŠIJA ADŽUL NEDŽAD 1503973192189 KAKANJ KAKANJ 16. 06. 1995. KAKANJ

5602 ČIŠIJA FEHIM SUAD 0103952131514 FOČA ILIDŽA 11. 02. 1993. ILIDŽA

5603 ČIVČIĆ JOVAN MILENKO 2908957172686 SARAJEVO ILIDŽA 01. 01. 1993. ILIDŽA

5604 ČIVIĆ HUSNIJA AZEM 0105978183146 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

5605 ČIVIĆ AHMO BEKTO 0906934183125 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

5606 ČIVIĆ REŠID DAUT 2702964183122 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA

5607 ČIVIĆ SALKO DŽEMAL 1007947183891 ZVORNIK ZVORNIK 21. 08. 1992. SAPNA

5608 ČIVIĆ NURIJA ELVIR 2003975181355 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

5609 ČIVIĆ RAŠID EMIR 0102976183131 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA

5610 ČIVIĆ SMAJIL ENVER 0110971183896 ZVORNIK ZVORNIK 01. 12. 1992. SAPNA

5611 ČIVIĆ SALIH FADIL 2501956183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5612 ČIVIĆ HIMZO HAMZA 1209954183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC

5613 ČIVIĆ ZUHDO HEDIB 1410943183136 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA

5614 ČIVIĆ IDRIZ HIDIN 1401960183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5615 ČIVIĆ IBRAHIM HUSNIJA 2503951183120 SREBRENICA SREBRENICA 18. 01. 1995. TUZLA

5616 ČIVIĆ NEZIR HUSO 1203974192189 KAKANJ BUGOJNO 21. 06. 1995. BUGOJNO

5617 ČIVIĆ ALIJA IDRIZ 1010934183141 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

5618 ČIVIĆ RAMO IZET 1506971183912 ZVORNIK ZVORNIK 23. 08. 1994. SAPNA

5619 ČIVIĆ MEHMED MEHMEDALIJA 1903936183127 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

5620 ČIVIĆ PAŠAGA MEHO 2202970183905 ZVORNIK ZVORNIK 02. 07. 1992. SAPNA

5621 ČIVIĆ MUSTAFA MUAMER 1001976183150 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1992. TUZLA

5622 ČIVIĆ ŠEVKET MUJO 0501974183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5623 ČIVIĆ ZUHDO MUSTAFA 2407932183129 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

5624 ČIVIĆ IBRAHIM NAZIF 2006954183152 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5625 ČIVIĆ OSMO NAZIF 0712953171503 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

5626 ČIVIĆ SALKO NESIB 1204942183893 ZVORNIK ZVORNIK 21. 10. 1992. SAPNA

5627 ČIVIĆ HUSEIN NURIJA 1006955181362 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

5628 ČIVIĆ EDHEM RAMO 2310949183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5629 ČIVIĆ NURIJA RIFET 2001959181350 BIHAĆ SREBRENICA 13. 11. 1992. SREBRENIK

5630 ČIVIĆ IDRIZ SAFET 1001959183155 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1992. TUZLA

5631 ČIVIĆ MEHAN SAFET 1411941183127 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

5632 ČIVIĆ SULJO SENUSIJA 1505961181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

5633 ČIVIĆ IDRIZ SMAJO 1006953183120 SREBRENICA SREBRENICA 09. 12. 1992. TUZLA

5634 ČIVIĆ IBRAHIM ŠUKRIJA 0304946183120 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA

5635 ČIVIĆ MEHMEDALIJA ZIJAD 0301966183152 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5636 ČIZMEDŽIĆ AKIF MUHAMED 0304970100031 BANJALUKA BANJALUKA 21. 06. 1995. SANSKI MOST

5637 ČIZMIĆ AGAN AMIR 0211971112477 CAZIN CAZIN 01. 11. 1994. CAZIN

5638 ČIZMIĆ MAHMUT ASIM 2003969122622 MAGLAJ MAGLAJ 04. 12. 1992. MAGLAJ

5639 ČIZMIĆ MUSTAFA ENVER 0107968192174 KAKANJ KAKANJ 28. 04. 1993. KAKANJ

5640 ČIZMIĆ DJULAGA HALID 0101969112532 CAZIN CAZIN 29. 11. 1994. CAZIN

159


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

5641 ČIZMIĆ MUHAMED HASAN 0806949112459 CAZIN CAZIN 16. 07. 1994. CAZIN

5642 ČIZMIĆ SULEJMAN HASIB 0102948190033 ZENICA ZENICA 01. 06. 1994. ZENICA

5643 ČIZMIĆ MUJAGA HUSEIN 1509971112461 CAZIN CAZIN 25. 11. 1992. CAZIN

5644 ČIZMIĆ JUSUF ISMET 2701967112467 CAZIN CAZIN 09. 07. 1994. CAZIN

5645 ČIZMIĆ MUSTAFA JAŠAR 0602961183308 SREBRENIK SREBRENIK 01. 10. 1992. SREBRENIK

5646 ČIZMIĆ OSMAN MIRSAD 0205962194274 ŽEPČE ŽEPČE 15. 12. 1993. ŽEPČE

5647 ČIZMIĆ SMAIL MIRZET 1012975192182 KAKANJ KAKANJ 16. 10. 1993. KAKANJ

5648 ČIZMIĆ HAMDIJA MUHAMED 0907961192175 KAKANJ KAKANJ 28. 04. 1993. KAKANJ

5649 ČIZMIĆ HAZIM MUHAMED 1406972183320 SREBRENIK SREBRENIK 11. 10. 1992. SREBRENIK

5650 ČIZMIĆ ŠEFIK RAMIZ 1508978170010 SARAJEVO CENTAR 02. 09. 1992. CENTAR

5651 ČIZMIĆ SULEJMAN SAFET 2209957173520 SARAJEVO NOVI GRAD 15. 08. 1993. NOVI GRAD

5652 ČIZMIĆ AVDO SELVEDIN 1211974193617 KAKANJ VITEZ 21. 05. 1994. VITEZ

5653 ČIZMIĆ MEHMED SENAD 0111965112452 CAZIN CAZIN 15. 09. 1992. CAZIN

5654 ČIZMIĆ JUSUF SENAD 2510974124128 TEŠANJ TEŠANJ 30. 11. 1992. TEŠANJ

5655 ČIZMIĆ MUSTAFA SULEJMAN 0208931170015 SARAJEVO CENTAR 10. 06. 1993. CENTAR

5656 ČIZMIĆ MEHMED SULJO 1508967194279 ŽEPČE ŽEPČE 21. 07. 1993. ŽEPČE

5657 ČIZMIĆ IBRAHIM ŠEFIK 2809969194288 ŽEPČE ŽEPČE 17. 07. 1995. ŽEPČE

5658 ČIZMO MEHMED ADEM 2201970191251 BUGOJNO BUGOJNO 09. 05. 1995. BUGOJNO

5659 ČIZMO KASIM DERVIŠ 0502942191761 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 28. 09. 1993. DONJI VAKUF

5660 ČIZMO IBRAHIM ENES 0201974174354 PLJEVLJA CENTAR 06. 12. 1992. CENTAR

5661 ČIZMO IBRAHIM EŠREF 0610952191767 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 24. 07. 1995. DONJI VAKUF

5662 ČIZMO MEHMED KEMAL 1608966171318 HADŽIĆI HADŽIĆI 22. 06. 1992. HADŽIĆI

5663 ČIZMO HALIL MEMNUN 2303971173998 VAREŠ VAREŠ 06. 11. 1994. VAREŠ

5664 ČIZMO RASIM SABIT 1609952191762 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 24. 07. 1995. DONJI VAKUF

5665 ČIZMO SEAD ZENUH 0804965191277 BUGOJNO BUGOJNO 20. 07. 1993. BUGOJNO

5666 ČIZMOVIĆ SUFO ALIJA 1202943173511 PLJEVLJA NOVI GRAD 11. 02. 1995. NOVI GRAD

5667 ČIZMOVIĆ EMIN SENAD 2601964174351 PLJEVLJA VOGOŠĆA 09. 11. 1993. VOGOŠĆA

5668 ČOBO ALIJA MALIK 2810966192177 KAKANJ KAKANJ 26. 10. 1993. KAKANJ

5669 ČOČIĆ ŠEĆAN IBRAHIM 1505933183139 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. HADŽIĆI

5670 ČOČIĆ ŠEMSO VAHDET 0701967183189 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5671 ČOĆIĆ IBRAHIM ŠEĆAN 0103963183120 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA

5672 ČOHADAREVIĆ IBRAHIM SELMO 0308942183903 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

5673 ČOHKOVIĆ MEHMED DERVIŠ 2701959151976 KONJIC KONJIC 04. 09. 1993. KONJIC

5674 ČOHODAR ŠEFIK DENIS 1407967173238 ROGATICA GORAŽDE 05. 09. 1992. GORAŽDE

5675 ČOHODAR EMIN EMIR 2309974112467 CAZIN CAZIN 24. 07. 1994. CAZIN

5676 ČOHODAR ALIJA MEŠAN 0411963173512 SARAJEVO STARI GRAD 01. 07. 1993. STARI GRAD

5677 ČOHODAR HASAN OSMAN 2003948112465 CAZIN CAZIN 22. 02. 1995. CAZIN

5678 ČOHODAR JUSUF SABAN 2909961112457 CAZIN CAZIN 30. 06. 1994. CAZIN

5679 ČOHODAREVIĆ HIMZO HASAN 1803965181368 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

5680 ČOKER IBRAHIM SAMIR 2704969194273 ŽEPČE ŽEPČE 02. 07. 1993. ŽEPČE

160


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

5681 ČOKEROVIĆ FEJZO ELVIR 0405976181360 BRATUNAC KALESIJA 12. 07. 1995. KALESIJA

5682 ČOKEROVIĆ FEJZO FEJZET 0208955181352 BRATUNAC KALESIJA 12. 07. 1995. KALESIJA

5683 ČOKEROVIĆ MUJE NEDŽAD 1404969181352 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

5684 ČOKEROVIĆ MUJO NIJAZ 0805963181378 BRATUNAC KALESIJA 12. 07. 1995. KALESIJA

5685 ČOKIĆ EJUB ENVER 0304968184236 TUZLA TUZLA 07. 05. 1995. TUZLA

5686 ČOKO DŽAFER AMIR 3101973173520 SARAJEVO STARI GRAD 14. 12. 1992. STARI GRAD

5687 ČOKO MEHMED ATIF 2310963131530 FOČA NOVI GRAD 18. 03. 1993. NOVI GRAD

5688 ČOKO ALIJA JASMIN 1201970131549 FOČA STARI GRAD 29. 10. 1994. STARI GRAD

5689 ČOKO MUJO VEJSIJA 0806960173516 FOČA NOVI GRAD 05. 10. 1993. NOVI GRAD

5690 ČOLAK HUSEIN ABDULAH 0411959191778 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 19. 06. 1992. DONJI VAKUF

5691 ČOLAK EŠREF ADEM 0101975192254 KAKANJ ILIJAŠ 16. 06. 1995. ILIJAŠ

5692 ČOLAK HASAN DŽEVAD 0805958131176 ČAJNIČE GORAŽDE 12. 08. 1994. GORAŽDE

5693 ČOLAK EŠREF EŠREF 2305972192174 KAKANJ KAKANJ 16. 05. 1994. KAKANJ

5694 ČOLAK DŽEMAL KEMAL 2301972173514 PRIBOJ STARI GRAD 31. 07. 1992. STARI GRAD

5695 ČOLAK ATIF NEHRU 0209960100065 BANJALUKA BANJALUKA 02. 02. 1994. SANSKI MOST

5696 ČOLAK NEZIR RAMIZ 0108956192175 KAKANJ KAKANJ 28. 05. 1993. KAKANJ

5697 ČOLAK ĆAMIL SEMIZ 1701968192193 BRATUNAC BRATUNAC 15. 09. 1992. ŽIVINICE

5698 ČOLAKHODŽIĆ OMER SALKO 0411952172182 NEVESINJE NOVI GRAD 28. 08. 1992. NOVI GRAD

5699 ČOLAKOVIĆ RAMO DŽEVAD 0701939172198 OLOVO NOVI GRAD 06. 12. 1992. NOVI GRAD

5700 ČOLAKOVIĆ REFIK ESAD 1705973172198 SARAJEVO NOVI GRAD 12. 06. 1993. NOVI GRAD

5701 ČOLAKOVIĆ ALIJA HALIL 2001957151965 KONJIC KONJIC 15. 05. 1992. KONJIC

5702 ČOLAKOVIĆ SELIM HAMDIJA 1503960151149 ČAPLJINA ČAPLJINA 17. 09. 1993. ČAPLJINA

5703 ČOLAKOVIĆ DŽEMIL HASAN 0103970190051 ZENICA ZENICA 21. 06. 1995. ZENICA

5704 ČOLAKOVIĆ AHMET HASAN 1810949150033 MOSTAR MOSTAR 11. 02. 1994. MOSTAR

5705 ČOLAKOVIĆ HUSEIN HASAN 0501972172005 KISELJAK KISELJAK 25. 01. 1994. KISELJAK

5706 ČOLAKOVIĆ SELIM IBRAHIM 1304969150002 MOSTAR MOSTAR 24. 08. 1993. MOSTAR

5707 ČOLAKOVIĆ RAMIZ IBRAHIM 0512969172002 KISELJAK KISELJAK 04. 10. 1995. KISELJAK

5708 ČOLAKOVIĆ EMIN MUJAGA 0606959190009 ZENICA ZENICA 29. 12. 1992. ZENICA

5709 ČOLAKOVIĆ ABDULAH NEDŽAD 2310971190015 ZENICA ZENICA 16. 11. 1992. ZENICA

5710 ČOLAKOVIĆ HASIB OMER 2605972190027 ZENICA ZENICA 26. 02. 1992. ZENICA

5711 ČOLAKOVIĆ ENES OSMAN 0107965172016 KISELJAK KISELJAK 21. 04. 1993. KISELJAK

5712 ČOLAKOVIĆ AVDO RAGIP 1201949172170 SJENICA NOVI GRAD 13. 12. 1992. NOVI GRAD

5713 ČOLAKOVIĆ SULEJMEN RAMIZ 0601967173057 OLOVO OLOVO 24. 10. 1993. OLOVO

5714 ČOLAKOVIĆ DŽEVAD RAMIZ 2709962172179 OLOVO NOVI GRAD 18. 09. 1992. NOVI GRAD

5715 ČOLAKOVIĆ FADIL SEMIZ 0506958173068 OLOVO OLOVO 09. 02. 1994. OLOVO

5716 ČOLAKOVIĆ MUJO SMAIL 2906946150009 MOSTAR MOSTAR 06. 01. 1994. MOSTAR

5717 ČOLAKOVIĆ MUSTAFA SUNO 1910966173041 OLOVO OLOVO 06. 11. 1992. OLOVO

5718 ČOLIĆ ĆAMIL ADEM 0305945173233 ROGATICA STARI GRAD 16. 05. 1995. STARI GRAD

5719 ČOLIĆ ALIJA AHMET 2906955150003 MOSTAR MOSTAR 18. 08. 1993. MOSTAR

5720 ČOLIĆ HAMDIJA AMIR 1008957183586 UGLJEVIK TEOČAK 02. 03. 1995. TEOČAK

161


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

5721 ČOLIĆ REDŽO AVDO 0211964180718 BANOVIĆI BANOVIĆI 18. 07. 1994. BANOVIĆI

5722 ČOLIĆ IBRO BEČIR 1509947173247 ROGATICA ROGATICA 27. 11. 1993. VAREŠ

5723 ČOLIĆ OSMAN DŽEVAD 0806970150018 MOSTAR MOSTAR 11. 05. 1993. MOSTAR

5724 ČOLIĆ OMER EMIR 0404958150036 MOSTAR MOSTAR 25. 09. 1993. MOSTAR

5725 ČOLIĆ DERVO ENVER 1211961153152 NEVESINJE MOSTAR 24. 07. 1993. MOSTAR

5726 ČOLIĆ MUJO FAHRUDIN xxyy960 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

5727 ČOLIĆ DERVO HAKIJA 1810963153150 NEVESINJE MOSTAR 30. 06. 1993. MOSTAR

5728 ČOLIĆ HASIB HASIB 1810945173233 ROGATICA GORAŽDE 22. 09. 1992. GORAŽDE

5729 ČOLIĆ ZEĆO HASO 0101943183899 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

5730 ČOLIĆ ALIJA ISKO 1510943173526 LIVNO STARI GRAD 26. 07. 1995. STARI GRAD

5731 ČOLIĆ ŠABAN ISMET 1703927173233 ROGATICA NOVI GRAD 24. 09. 1992. NOVI GRAD

5732 ČOLIĆ IBRO JUSUF 0902955153557 PROZOR PROZOR 23. 09. 1993. PROZOR

5733 ČOLIĆ AVDO KEMO 1511957173231 ROGATICA GORAŽDE 20. 07. 1992. GORAŽDE

5734 ČOLIĆ HASAN MERSID 0104974194287 ŽEPČE ŽEPČE 25. 06. 1993. ŽEPČE

5735 ČOLIĆ PREDRAG MILORAD 1904962170021 SARAJEVO SARAJEVO 08. 02. 1993. CENTAR

5736 ČOLIĆ SALIH MUHAMED 1802969122629 MAGLAJ MAGLAJ 21. 05. 1993. MAGLAJ

5737 ČOLIĆ JUSUF NASUF 0301968183893 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

5738 ČOLIĆ HUSEIN NAZIF 2805972160062 PRIJEDOR PRIJEDOR 25. 05. 1992. SANSKI MOST

5739 ČOLIĆ ČAMIL NEZIM 1208953173240 ROGATICA GORAŽDE 22. 09. 1992. GORAŽDE

5740 ČOLIĆ NURIJA NURUDIN 2305959173233 ROGATICA NOVI GRAD 08. 07. 1993. NOVI GRAD

5741 ČOLIĆ MEŠAN RAMIZ 0511972180712 TUZLA BANOVIĆI 01. 11. 1992. BANOVIĆI

5742 ČOLIĆ HAZIM SAKIB 1901956173230 ROGATICA GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE

5743 ČOLIĆ OSMAN SELIM 2605957183898 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

5744 ČOLIĆ HALID SENAD 0102959170034 ROGATICA NOVI GRAD 08. 12. 1992. NOVI GRAD

5745 ČOLIĆ TAHIR SENAD 2904963123594 TESLIĆ TEŠANJ 01. 08. 1993. TEŠANJ

5746 ČOLIĆ ABDULAH SINAN 2512965184234 ŽIVINICE ŽIVINICE 18. 12. 1993. ŽIVINICE

5747 ČOLIĆ SALKO ŠABAN 2812966183995 ZVORNIK ZVORNIK 21. 09. 1992. SAPNA

5748 ČOLIĆ SALKO ŠEFIK 2401954183906 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA

5749 ČOLIĆ HASAN TAHIR 1607954120062 DOBOJ DOBOJ 18. 06. 1992. DOBOJ ISTOK

5750 ČOLIĆ VEHAB VAHID 0101954191258 BUGOJNO BUGOJNO 28. 07. 1993. BUGOJNO

5751 ČOLIĆ HAMID ZLATKO 1809949172659 TRAVNIK NOVO SARAJEVO 05. 10. 1992. NOVO SARAJEVO

5752 ČOLO KATICA ANTO 0408958172191 NIKŠIĆ NOVI GRAD 09. 07. 1995. NOVI GRAD

5753 ČOLO MURAT BEGO 2303953130017 GORAŽDE GORAŽDE 17. 09. 1992. GORAŽDE

5754 ČOLO ŠEMSO DAMIR 2009974130011 GORAŽDE GORAŽDE 25. 06. 1993. GORAŽDE

5755 ČOLO ADEM NEDŽIB 2107953172654 FOČA NOVO SARAJEVO 06. 01. 1993. NOVO SARAJEVO

5756 ČOLO MUSRAFA NISVET 0611958130006 GORAŽDE ILIDŽA 26. 05. 1993. ILIDŽA

5757 ČOLO SMAJO OSMAN 2002969171309 HADŽIĆI HADŽIĆI 20. 05. 1993. HADŽIĆI

5758 ČOLO IBRAHIM SENAHID 0506962171304 HADŽIĆI HADŽIĆI 01. 10. 1994. HADŽIĆI

5759 ČOLO KASIM ŠERIF 1005968171505 FOČA ILIDŽA 04. 09. 1992. ILIDŽA

5760 ČOLOMAN IBRAHIM FEHIM 1305953190090 ZENICA ZENICA 22. 03. 1995. ZENICA

162


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

5761 ČOLOMAN ŠERIF MIRZET 0805963190040 ZENICA ZENICA 05. 04. 1994. ZENICA

5762 ČOLOMAN DŽEMAL SABAHUDIN 0611970190030 ZENICA ZENICA 07. 11. 1994. ZENICA

5763 ČOLPA HUSO SAFET 0201961131605 FOČA ZENICA 21. 01. 1994. ZENICA

5764 ČOLPA ĆAMIL ZIĆRIJA 2408954170027 GACKO ILIDŽA 10. 10. 1992. ILIDŽA

5765 ČOMAGA ZAHID AMIR 0105951174374 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 06. 10. 1992. VOGOŠĆA

5766 ČOMAGA ZAIM ELVEDIN 2103971174359 SARAJEVO VOGOŠĆA 01. 12. 1993. VOGOŠĆA

5767 ČOMAGA ŠABAN HAZIM 0404963174350 SARAJEVO VOGOŠĆA 14. 12. 1993. VOGOŠĆA

5768 ČOMAGA IBRO IZET 1402958173517 KONJIC STARI GRAD 01. 01. 1993. STARI GRAD

5769 ČOMAGA MUSTAFA MUHIDIN 1010970174353 SARAJEVO VOGOŠĆA 16. 06. 1993. VOGOŠĆA

5770 ČOMAGA OSMAN NEZIR 2003953151975 KONJIC KONJIC 13. 05. 1993. KONJIC

5771 ČOMIĆ OSMAN OMER 1507946181359 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

5772 ČOMIĆ MEHE ŠABAN 0304926181350 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK

5773 ČOMIĆ SULEJMAN VEKAZ 2108968181362 BRATUNAC BRATUNAC 12. 10. 1992. TUZLA

5774 ČOMOR MUŠAN AVDO 0712970172688 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 27. 06. 1995. NOVO SARAJEVO

5775 ČOMOR AHMED DINA 0601969178528 SARAJEVO STARI GRAD 14. 12. 1992. STARI GRAD

5776 ČOMOR HADŽO ELVEDIN 3108976150011 MOSTAR MOSTAR 15. 06. 1992. MOSTAR

5777 ČOMOR ZULFO ENES 0105967150017 MOSTAR MOSTAR 23. 08. 1992. MOSTAR

5778 ČOMOR ZEJNIL IZET 0501942172655 KONJIC NOVO SARAJEVO 08. 06. 1992. NOVO SARAJEVO

5779 ČOMOR AHMET MEHO 2009967151984 KONJIC KONJIC 25. 11. 1994. KONJIC

5780 ČOMOR OSMAN OMER 0201953171525 MOSTAR MOSTAR 09. 11. 1992. MOSTAR

5781 ČOMOR AHMET RAMIZ 2201966150014 MOSTAR MOSTAR 15. 06. 1992. MOSTAR

5782 ČOMOR OMER SABIT 1902961171307 HADŽIĆI HADŽIĆI 27. 10. 1992. HADŽIĆI

5783 ČOMOR HUSO SALKO 2104963150021 MOSTAR MOSTAR 15. 06. 1992. MOSTAR

5784 ČOMOR AHMED SEDAD 2702971171318 HADŽIĆI NOVO SARAJEVO 05. 12. 1992. NOVO SARAJEVO

5785 ČOMOR DURAN SELIM 2504972151969 KONJIC KONJIC 04. 08. 1993. KONJIC

5786 ČOMOR HAMDIJA SUAD 0501972171300 HADŽIĆI HADŽIĆI 24. 05. 1992. HADŽIĆI

5787 ČONGO HAMDO HADŽO 2101941172170 ROGATICA NOVI GRAD 05. 08. 1993. NOVI GRAD

5788 ČONGO MUNIB RAMIZ 2905953171503 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 27. 12. 1992. NOVO SARAJEVO

5789 ČOPELJ SMAJO ESAD 1505972153174 NEVESINJE MOSTAR 26. 06. 1992. MOSTAR

5790 ČOPELJ MEHO FIKRET 1401969153155 NEVESINJE MOSTAR 30. 06. 1993. MOSTAR

5791 ČOPELJ SMAJO IBRAHIM 2201970153155 NEVESINJE MOSTAR 26. 06. 1992. MOSTAR

5792 ČOPELJ DERVO IZET 2501967154156 NEVESINJE MOSTAR 07. 06. 1993. MOSTAR

5793 ČOPELJ ALIJA RUSMIR 0212967173514 SARAJEVO STARI GRAD 14. 12. 1993. STARI GRAD

5794 ČOPELJ DERVO ŠERIF 0501959153158 NEVESINJE MOSTAR 26. 06. 1992. MOSTAR

5795 ČOPELJ SMAJO VAHID 1801975153157 NEVESINJE MOSTAR 11. 11. 1994. MOSTAR

5796 ČOPRA HADŽO DURAN 1604948172174 KALINOVIK NOVI GRAD 05. 05. 1992. NOVI GRAD

5797 ČOPRA VAHID ESAD 2706957172250 KALINOVIK NOVI GRAD 31. 12. 1993. NOVI GRAD

5798 ČOPRA HASAN RAMIZ 1803959172195 KALINOVIK NOVO SARAJEVO 16. 05. 1992. NOVO SARAJEVO

5799 ČOPRA DERVO RAMIZ 2505953172218 SARAJEVO NOVI GRAD 24. 06. 1992. NOVI GRAD

5800 ČORAJEVIĆ MUJO HUSNIJA 2502964150004 MOSTAR MOSTAR 10. 09. 1993. MOSTAR

163


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

5801 ČORALIĆ SULJO NASER 1411970172002 KISELJAK KISELJAK 09. 04. 1993. KISELJAK

5802 ČORALIĆ MEHO SULEJMAN 0202938172007 KISELJAK KISELJAK 14. 06. 1993. KISELJAK

5803 ČORAMBEGOVIĆ HAMDIJA ESAD 2904960170001 SARAJEVO CENTAR 28. 08. 1995. CENTAR

5804 ČORAMBEGOVIĆ HAMDIJA IZET 2110953170016 SARAJEVO CENTAR 15. 09. 1992. CENTAR

5805 ČORBADŽIĆ FIKRET ADMIR 2812972153550 PROZOR PROZOR 14. 09. 1993. PROZOR

5806 ČORBADŽIĆ ILIJAZ ALMIR 2902972153568 PROZOR PROZOR 24. 07. 1993. PROZOR

5807 ČORBADŽIĆ NURIJA MIRALEM 2112972153559 PROZOR PROZOR 24. 07. 1993. PROZOR

5808 ČORBEG MUSTAFA REMZO 0106975192809 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 22. 07. 1995. N. TRAVNIK

5809 ČORBEG MUSTAFA SEMBEG 1008964192832 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 05. 10. 1995. N. TRAVNIK

5810 ČORBIĆ ŠABAN ENVER 2512965180018 TUZLA TUZLA 26. 04. 1993. TUZLA

5811 ČORBIĆ DRAGO MIRO 2704964180029 TUZLA TUZLA 13. 05. 1994. TUZLA

5812 ČORBIĆ OSMAN RAIF 1004961182394 KLADANJ KLADANJ 10. 03. 1995. KLADANJ

5813 ČORBIĆ-RAŠIĆ JURO SNJEŽANA 0103965185023 SAMOBOR TUZLA 22. 10. 1992. SREBRENIK

5814 ČORBO OMER ASIM 0104964151482 GACKO ILIDŽA 20. 09. 1992. ILIDŽA

5815 ČORBO DERVIŠ DERVIŠ 0402959171506 GACKO ILIDŽA 16. 01. 1993. ILIDŽA

5816 ČORBO ADEM MEHMED 0809956171125 BREZA NOVI GRAD 03. 05. 1995. NOVI GRAD

5817 ČORBO SMAJO NEDŽAD 0907960172669 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 14. 01. 1993. NOVO SARAJEVO

5818 ČORBO JAŠAR PAŠAN 0302944172188 DOBOJ NOVI GRAD 04. 05. 1992. NOVI GRAD

5819 ČORBO SEJDO SENAD 3007964151488 GACKO NOVI GRAD 04. 05. 1992. NOVI GRAD

5820 ČORBO MUJO ŠUCRIJA 2003937172172 MOSTAR NOVI GRAD 14. 12. 1992. NOVI GRAD

5821 ČORBO IBRO ZIJO 1701970131533 FOČA FOČA 31. 07. 1993. TRNOVO

5822 ČORDA ASIM EDIB 3011957172183 SARAJEVO NOVI GRAD 30. 05. 1993. NOVI GRAD

5823 ČORDA EKREM ERMAN 2709968150037 MOSTAR MOSTAR 04. 06. 1992. MOSTAR

5824 ČORDAKOVIĆ IBRO IRFAN 2103974171423 HAN PIJESAK NOVI GRAD 13. 07. 1995. NOVI GRAD

5825 ČORDALIJA AHMET FAHRUDIN 1808952170008 DERVENTA ILIDŽA 08. 07. 1993. ILIDŽA

5826 ČORHUSIĆ AVDO EDIB 1901971191768 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 19. 07. 1993. DONJI VAKUF

5827 ČORHUSIĆ IDRIZ ENES 1405951191772 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 18. 06. 1995. DONJI VAKUF

5828 ČORHUSIĆ MUHAREM MUHAREM 0307972191769 JAJCE DONJI VAKUF 09. 02. 1995. DONJI VAKUF

5829 ČORHUSIĆ MUHAREM VERNES 2503974191775 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 24. 07. 1993. DONJI VAKUF

5830 ČORIĆ ZULKAID DERVIŠ 1611967190051 ZENICA ZENICA 09. 10. 1992. ZENICA

5831 ČORIĆ MUSTAFA DŽENAN 1207976153151 MOSTAR MOSTAR 29. 05. 1995. MOSTAR

5832 ČORIĆ IBRO HALIL 1103973150038 MOSTAR MOSTAR 12. 08. 1995. MOSTAR

5833 ČORIĆ SALKO IDRIZ 1603971153156 NEVESINJE MOSTAR 24. 10. 1994. MOSTAR

5834 ČORIĆ HASAN MEHMED 1101966183998 n/p* ZVORNIK 11. 11. 1992. SAPNA

5835 ČORIĆ HASAN RAMIZ 1710957153160 NEVESINJE MOSTAR 30. 06. 1993. MOSTAR

5836 ČORIĆ ALIJA RAMO 2610955150007 MOSTAR MOSTAR 17. 11. 1993. MOSTAR

5837 ČORIĆ SELIM RASIM 0309960150016 MOSTAR MOSTAR 27. 07. 1993. MOSTAR

5838 ČORIĆ MUJO SENAD 1707959190054 ZENICA ZENICA 16. 08. 1993. ZENICA

5839 ČORIĆ OSMAN ZAIM 0705970150033 MOSTAR MOSTAR 30. 08. 1993. MOSTAR

5840 ČORMEHIĆ AHMET IBRAHIM 1206952183916 ZVORNIK ZVORNIK 02. 06. 1992. SAPNA

164


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

5841 ČORMEHIĆ OSMAN IBRAHIM 2308966183898 ZVORNIK ZVORNIK 10. 06. 1992. SAPNA

5842 ČOROVIĆ SELIM IZET 1506942130001 GORAŽDE GORAŽDE 15. 03. 1993. GORAŽDE

5843 ČOSIBEGOVIĆ OSMAN ABAZ 2401967131174 ČAJNIČE GORAŽDE 21. 06. 1995. GORAŽDE

5844 ČOSIĆ ZIHNIJA ELVEDIN 2602972192179 KAKANJ KAKANJ 20. 08. 1993. KAKANJ

5845 ČOSIĆ HAMZA HAŠIM 0410970191996 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 04. 01. 1994. GORNJI VAKUF

5846 ČOSIĆ SALIH IZET 0607949172009 KISELJAK KISELJAK 15. 06. 1993. KISELJAK

5847 ČOSIĆ IBRAHIM MIRSAD 0301975190099 ZENICA ZENICA 16. 10. 1995. ZENICA

5848 ČOSIĆ MEHO MUSTAFA 0204970181355 BRATUNAC BRATUNAC 20. 01. 1993. ŽIVINICE

5849 ČOSIĆ SADIK SABIT 2803955133652 VIŠEGRAD GORAŽDE 24. 06. 1992. GORAŽDE

5850 ČOSIĆ MUSTAFA SAFET 1706956133649 VIŠEGRAD VIŠEGRAD 30. 07. 1995. VAREŠ

5851 ČOSO BAJRO MIRSAD 0401959171836 ILIJAŠ ILIJAŠ 19. 07. 1992. ILIJAŠ

5852 ČOTA SULJO MUNEVER 2004963172675 SVETI NIKOLA NOVO SARAJEVO 14. 06. 1993. NOVO SARAJEVO

5853 ČOVIĆ SULJO ARIF 0105959112459 CAZIN CAZIN 21. 11. 1994. CAZIN

5854 ČOVIĆ IBRAHIM AZIM 0111953112457 CAZIN HADŽIĆI 05. 12. 1992. HADŽIĆI

5855 ČOVIĆ FERID EMIN 1406972112461 CAZIN CAZIN 11. 02. 1994. CAZIN

5856 ČOVIĆ SELIM FAHRUDIN 2006959171314 HADŽIĆI HADŽIĆI 21. 06. 1992. HADŽIĆI

5857 ČOVIĆ OSMAN HALID 2005963110005 CAZIN BIHAĆ 10. 09. 1995. BIHAĆ

5858 ČOVIĆ ZAIM IFET 1302949171302 HADŽIĆI HADŽIĆI 24. 06. 1992. HADŽIĆI

5859 ČOVIĆ DEDO JUNUZ 2810959112451 CAZIN CAZIN 04. 12. 1992. CAZIN

5860 ČOVIĆ AHMED MEHMED 0309949171303 HADŽIĆI HADŽIĆI 21. 06. 1992. HADŽIĆI

5861 ČOVIĆ SELIM MESUD 0705972112481 CAZIN CAZIN 23. 07. 1995. CAZIN

5862 ČOVIĆ ALE MUHAMED 1706966112453 CAZIN CAZIN 28. 02. 1995. CAZIN

5863 ČOVIĆ OMER MUJO 0110966112492 CAZIN CAZIN 24. 12. 1994. CAZIN

5864 ČOVIĆ ŠABAN SENAD 0407966110018 BIHAĆ BIHAĆ 21. 04. 1996. BIHAĆ

5865 ČOVIĆ OSMAN SULEJMAN 0105953110047 CAZIN BIHAĆ 15. 09. 1995. BIHAĆ

5866 ČOVIĆ TAHIR ŠABAN 2405956102097 JAJCE JAJCE 13. 08. 1995. JAJCE

5867 ČOVIĆ AZEM ŠERIF 0102946171309 HADŽIĆI HADŽIĆI 12. 12. 1992. HADŽIĆI

5868 ČOVIĆ HUSO VAHID 0208948171309 HADŽIĆI HADŽIĆI 21. 06. 1992. HADŽIĆI

5869 ČOVRK MUSTAFA HALID 0107969133643 VIŠEGRAD GORAŽDE 08. 05. 1992. GORAŽDE

5870 ČOVRK OMER IZET 1003959172652 RUDO NOVO SARAJEVO 06. 06. 1992. NOVO SARAJEVO

5871 ČUBELA STOJAN BERISLAV 1908971172180 SARAJEVO NOVI GRAD 31. 08. 1994. NOVI GRAD

5872 ČUBRO OMER BEĆIR 0905951173234 ROGATICA NOVO SARAJEVO 23. 10. 1993. NOVO SARAJEVO

5873 ČUBRO OSMAN MIRSAD 1006964192806 BREZA N. TRAVNIK 10. 06. 1993. N. TRAVNIK

5874 ČUBRO AHMED SEID 1606967173230 ROGATICA GORAŽDE 11. 09. 1992. GORAŽDE

5875 ČUČUKOVIĆ ESED EDIN 1008971173046 OLOVO OLOVO 22. 11. 1993. OLOVO

5876 ČUĆUK RAIF ALMIR 0709970174140 VISOKO VISOKO 02. 08. 1992. VISOKO

5877 ČUHARA JUSUF ZIJAD 1707960172175 SARAJEVO NOVI GRAD 11. 03. 1993. NOVI GRAD

5878 ČUJIĆ MIJO IVAN 1001957171524 TOMISLAVGRAD ILIDŽA 03. 01. 1994. ILIDŽA

5879 ČUKIĆ ILIJA MARINKO 2609959180018 TUZLA TUZLA 02. 01. 1994. TUZLA

5880 ČUKOJEVIĆ IBRAHIM MUHAMED 2802965133646 VIŠEGRAD GORAŽDE 10. 06. 1992. GORAŽDE

165


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

5881 ČUKOJEVIĆ AHMET MUNIB 2309959133652 VIŠEGRAD NOVO SARAJEVO 30. 07. 1995. NOVO SARAJEVO

5882 ČUKOJEVIĆ MEHO SENAD 2101964170000 SARAJEVO CENTAR 07. 06. 1992. CENTAR

5883 ČUKUR MUSTAFA IBRAHIM 1212953150005 MOSTAR MOSTAR 24. 08. 1993. MOSTAR

5884 ČULESKER MEHMED AVDO 1501933173235 ROGATICA GORAŽDE 07. 09. 1992. GORAŽDE

5885 ČULESKER ENVER EDIN 2601972173234 ROGATICA GORAŽDE 02. 10. 1992. GORAŽDE

5886 ČULESKER OMER ENVER 1402955173230 ROGATICA GORAŽDE 08. 06. 1992. GORAŽDE

5887 ČULIĆ FAHRO FIKRET 2205962173525 SARAJEVO STARI GRAD 08. 10. 1994. STARI GRAD

5888 ČULIĆ HAMID HAMZALIJA 2409959194273 ŽEPČE ŽEPČE 04. 07. 1993. ŽEPČE

5889 ČULIĆ SEAD SAMIR 0402972194272 DOBOJ ŽEPČE 25. 06. 1993. ŽEPČE

5890 ČULOV ABID ČAMIL 0804964130002 GORAŽDE GORAŽDE 05. 10. 1993. GORAŽDE

5891 ČULOV OSMO NEDŽAD 1709973130024 GORAŽDE GORAŽDE 14. 06. 1992. GORAŽDE

5892 ČULJAK KREŠIMIR BRANKO 1402970171546 SARAJEVO ILIDŽA 03. 12. 1992. ILIDŽA

5893 ČUMUROVIĆ MUSTAFA FEJZO 1004956183900 ZVORNIK ZVORNIK 18. 10. 1992. SAPNA

5894 ČUMUROVIĆ MUJO MENSUR 0105964183895 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA

5895 ČUMUROVIĆ MUSTAFA NAZIF 2007938183904 ZVORNIK ZVORNIK 02. 12. 1992. SAPNA

5896 ČUMUROVIĆ MUJO RIJAD 0905972183899 ZVORNIK ZVORNIK 06. 11. 1992. SAPNA

5897 ČUNJALO HIMZO SAMIR 0712973190008 ZENICA ZENICA 09. 01. 1994. ZENICA

5898 ČUPINA ENVER MIRALEM 0704950150006 MOSTAR MOSTAR 15. 06. 1992. MOSTAR

5899 ČUPINA DERVO MUSTAFA 0706934153154 NEVESINJE MOSTAR 17. 06. 1992. MOSTAR

5900 ČUPINA HASAN SMAIL 0706949150011 MOSTAR MOSTAR 30. 06. 1993. MOSTAR

5901 ČUPRIJA AVDO HASAN 1704945172178 VIŠEGRAD NOVI GRAD 08. 09. 1992. NOVI GRAD

5902 ČUREVAC SULJO EMIN 0701954173249 ROGATICA GORAŽDE 03. 06. 1992. GORAŽDE

5903 ČUREVAC AVDIJA EMIR 0701958173243 ROGATICA GORAŽDE 06. 09. 1992. GORAŽDE

5904 ČUREVAC RAMIZ FIKRET 0309973173236 ROGATICA GORAŽDE 15. 07. 1993. GORAŽDE

5905 ČUREVAC ZAJKO MESUD 1509956170021 ROGATICA GORAŽDE 23. 10. 1992. GORAŽDE

5906 ČUREVAC ALIJA RAMIZ 1109941173239 ROGATICA GORAŽDE 15. 07. 1993. GORAŽDE

5907 ČUREVAC SULEJMAN SEJDALIJA 1501969173231 ROGATICA GORAŽDE 03. 06. 1992. GORAŽDE

5908 ČUREVAC SULEJMAN SUNIJA 1707971173238 ROGATICA GORAŽDE 03. 06. 1992. GORAŽDE

5909 ČUREVAC HASAN UZEIR 0107937173236 ROGATICA GORAŽDE 02. 06. 1992. GORAŽDE

5910 ČUROVAC ENES EDIN 1102971130017 GORAŽDE GORAŽDE 25. 06. 1992. GORAŽDE

5911 ČUROVAC ALIJA MUHAMED 0404971130001 GORAŽDE GORAŽDE 04. 09. 1992. GORAŽDE

5912 ČUROVAC AVDIJA SENAD 0607961173258 ROGATICA GORAŽDE 08. 06. 1992. GORAŽDE

5913 ČURT HUSEIN FADIL 2603962174136 VISOKO VISOKO 09. 08. 1994. VISOKO

5914 ČURT RAMIZ HAJRUDIN 1007962174130 VISOKO VISOKO 10. 05. 1994. VISOKO

5915 ČURUKOVIĆ MEHMED SALIM 0905948190012 ZENICA ZENICA 28. 06. 1994. ZENICA

5916 ČURULIJA AHMET RAMIZ 1401964151138 ČAPLJINA ČAPLJINA 07. 06. 1992. ČAPLJINA

5917 ČUSTO AKIF ERMIN 0109967191258 BUGOJNO BUGOJNO 26. 10. 1994. BUGOJNO

5918 ČUSTO JUNUZ HASIB 2701957171929 KALINOVIK TRNOVO 17. 07. 1993. TRNOVO

5919 ČUSTO MUSTAFA ILIJAZ 2705968191277 BUGOJNO BUGOJNO 26. 10. 1994. BUGOJNO

5920 ČUSTO SAKIB MUHAREM 2309974191266 BUGOJNO BUGOJNO 10. 06. 1994. BUGOJNO

166


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

5921 ČUSTO SMAIL MUJO 2804959191254 BUGOJNO BUGOJNO 19. 07. 1993. BUGOJNO

5922 ČUSTO SALKO ZAIM 2007952171927 KALINOVIK TRNOVO 04. 08. 1992. TRNOVO

5923 ČUSTOVIĆ RUČID DERVIČ 2304954151480 GACKO MOSTAR 20. 08. 1992. MOSTAR

5924 ČUSTOVIĆ NIJAZ ELVIR 2112968151975 KONJIC KONJIC 18. 12. 1992. KONJIC

5925 ČUSTOVIĆ HASAN HAMDIJA 3011951150013 MOSTAR MOSTAR 09. 05. 1993. MOSTAR

5926 ČUSTOVIĆ FEHIM MIDHAT 0411962131530 ČAJNIČE GORAŽDE 13. 06. 1993. GORAŽDE

5927 ČUSTOVIĆ ZEĆIR MIRALEM 2505960171510 GACKO ILIDŽA 12. 10. 1992. ILIDŽA

5928 ČUSTOVIĆ MURAT MIRZO 1901955153155 NEVESINJE MOSTAR 25. 06. 1992. MOSTAR

5929 ČUSTOVIĆ BEĆIR NAZIF 1807919151484 GACKO MOSTAR 17. 06. 1992. MOSTAR

5930 ČUSTOVIĆ HASAN RUČID 1008928151497 GACKO MOSTAR 27. 06. 1992. MOSTAR

5931 ČUSTOVIĆ AVDIJA SENAD 0711967172174 SARAJEVO NOVI GRAD 12. 05. 1992. NOVI GRAD

5932 ČUTAHIJA MEŠA ADEM 1903953173239 ROGATICA GORAŽDE 28. 08. 1992. GORAŽDE

5933 ČUTAHIJA SEJFO BEĆIR 2303962173233 ROGATICA GORAŽDE 23. 03. 1993. GORAŽDE

5934 ČUTAHIJA RASIM ELVEDIN 1201973173234 ROGATICA GORAŽDE 02. 08. 1992. GORAŽDE

5935 ČUTAHIJA HILMO MEŠA 0712927173239 ROGATICA GORAŽDE 02. 08. 1992. GORAŽDE

5936 ČUTAHIJA RASIM NERMIN 0404974173232 ROGATICA GORAŽDE 02. 08. 1992. GORAŽDE

5937 ČUTAHIJA ZAJKO ZAIM 2504976173266 ROGATICA GORAŽDE 17. 07. 1992. GORAŽDE

5938 ČUTAHIJA IBRO ZAJKO 1111950173238 ROGATICA GORAŽDE 17. 07. 1992. GORAŽDE

5939 ČUTUK ASIM VAHID 2401954173544 PALE STARI GRAD 12. 10. 1993. STARI GRAD

5940 ČUTUNA HASAN RIFET 2903953130022 GORAŽDE GORAŽDE 17. 08. 1992. GORAŽDE

5941 ČUTURA ŠEMSO ADEM 1506942173525 VOGOŠĆA KISELJAK 19. 04. 1993. KISELJAK

5942 ČUTURA ĐULAGA MUHAREM 2806963174367 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 02. 08. 1994. VOGOŠĆA

5943 ČUTURIĆ HAMDO IZET 2901949174365 PLJEVLJA VOGOŠĆA 01. 05. 1993. VOGOŠĆA

5944 ČUTURIĆ MEHE MUNIB 2710964113836 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 18. 12. 1992. V. KLADUŠA

5945 ČUTURIĆ IBRAHIM SULEJMAN 2503959113830 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 14. 09. 1994. V. KLADUŠA

5946 ĆABRIĆ MEHMED SALKO 0604972120009 DOBOJ DOBOJ 20. 08. 1992. DOBOJ JUG

5947 ĆABRIĆ NAZIF VEHID 0507965120006 DOBOJ DOBOJ 03. 08. 1992. DOBOJ JUG

5948 ĆAĆIĆ ILIJA DRAGAN 1609953181949 GRADAČAC GRADAČAC 13. 08. 1992. GRADAČAC

5949 ĆAJIĆ OSMAN JASMIN 1302965120025 DOBOJ DOBOJ 03. 07. 1995. DOBOJ JUG

5950 ĆALUK NEZIR NEDIM 1503959153359 KAKANJ TRAVNIK 20. 07. 1993. TRAVNIK

5951 ĆANIĆ MUSTAFA IBRO 0201938120035 DOBOJ DOBOJ 18. 06. 1992. DOBOJ JUG

5952 ĆANO ASIM AHMET 0209940102088 JAJCE JAJCE 07. 09. 1992. JAJCE

5953 ĆATAKOVIĆ IBRAHIM REDZO 0205965112457 CAZIN CAZIN 26. 10. 1994. CAZIN

5954 ĆATAKOVIĆ MAHMUT SAFET 2405971112473 CAZIN CAZIN 27. 01. 1993. CAZIN

5955 ĆATIBUŠIĆ ŠABAN MEVLUDIN 2008964180014 TUZLA TUZLA 04. 07. 1995. TUZLA

5956 ĆATIBUŠIĆ TEUFIK ZEJĆIR 0302960180018 TUZLA TUZLA 19. 06. 1992. TUZLA

5957 ĆATIBUŠIĆ ABDURAHIM ZLATAN 2305968170042 SARAJEVO CENTAR 08. 01. 1995. CENTAR

5958 ĆATIĆ MEHMEDALIJA ABAZ 2010965181353 BRATUNAC BRATUNAC 15. 10. 1992. SREBRENIK

5959 ĆATIĆ AVDAGA ABDULAH 0702937111058 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 30. 04. 1992. BOS. KRUPA

5960 ĆATIĆ HASAN ADNAN 2301971181955 GRADAČAC GRADAČAC 17. 10. 1992. GRADAČAC

167


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

5961 ĆATIĆ MUJO AGAN 1201950500149 BUŽIM BUŽIM 27. 08. 1992. BUŽIM

5962 ĆATIĆ SAMIJA AMIR 2909964172655 SARAJEVO NOVI GRAD 12. 12. 1993. NOVI GRAD

5963 ĆATIĆ NAIM BAHRIJA 0310948191775 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 19. 07. 1993. DONJI VAKUF

5964 ĆATIĆ AHMO BEKIR 1204939183130 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

5965 ĆATIĆ MUSTAFA EDIN 2809953172179 MAGLAJ NOVI GRAD 12. 01. 1996. NOVI GRAD

5966 ĆATIĆ NURIJA ELVEDIN 1603974113848 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 23. 02. 1995. V. KLADUŠA

5967 ĆATIĆ HASAN ESAD 2811967113838 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 12. 05. 1994. V. KLADUŠA

5968 ĆATIĆ NAIM FAHRUDIN 0511958191760 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 19. 07. 1993. DONJI VAKUF

5969 ĆATIĆ IBRO FUAD 3010966112472 CAZIN CAZIN 02. 12. 1994. CAZIN

5970 ĆATIĆ OSMAN FUAD 0601969182681 LOPARE LUKAVAC 22. 11. 1992. LUKAVAC

5971 ĆATIĆ TAHIR HAJRUDIN 1907962191257 BUGOJNO BUGOJNO 02. 11. 1994. BUGOJNO

5972 ĆATIĆ NAJIM HAKIJA 1306971193846 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 01. 08. 1993. ZAVIDOVIĆI

5973 ĆATIĆ HAMZA HUSEIN 2502957182244 KALESIJA KALESIJA 05. 07. 1992. KALESIJA

5974 ĆATIĆ IBRAHIM IBRO 1504971182212 KALESIJA KALESIJA 11. 11. 1994. KALESIJA

5975 ĆATIĆ SMAIL IZET 0411970112456 CAZIN CAZIN 28. 05. 1994. CAZIN

5976 ĆATIĆ FADIL IZET 0109970102746 K. VAROŠ K. VAROŠ 23. 03. 1995. KLJUČ

5977 ĆATIĆ BAJRO KEMAL 0806950111067 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 12. 08. 1995. BOS. KRUPA

5978 ĆATIĆ AHMET MEHMED 2005948182210 KALESIJA KALESIJA 10. 08. 1992. KALESIJA

5979 ĆATIĆ BEĆIR MEMZUDIN 1104962191596 BUSOVAČA BUSOVAČA 31. 08. 1993. BUSOVAČA

5980 ĆATIĆ KASIM MIRSAD 1410953173538 SARAJEVO STARI GRAD 02. 09. 1993. STARI GRAD

5981 ĆATIĆ IBRAHIM NEDŽAD 0702962183128 SREBRENICA SREBRENICA 08. 08. 1992. TUZLA

5982 ĆATIĆ MUSTAFA NEFAIL 1809969 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. CENTAR

5983 ĆATIĆ RAŠID NERMIN 1504968191590 BUGOJNO BUGOJNO 20. 09. 1995. BUGOJNO

5984 ĆATIĆ DURMO NURKO 0102935170009 ROGATICA CENTAR 20. 05. 1992. CENTAR

5985 ĆATIĆ RAMO OMER 0801957181352 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA

5986 ĆATIĆ IBRAHIM PAŠAGA 1504952193858 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 21. 07. 1992. ZAVIDOVIĆI

5987 ĆATIĆ MUHAMED REFIK 1504961113832 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 25. 09. 1995. V. KLADUŠA

5988 ĆATIĆ IBRAHIM RIHAD 1511976113835 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 05. 08. 1995. V. KLADUŠA

5989 ĆATIĆ IBRAHIM SAMIR 2907969172184 SARAJEVO NOVI GRAD 21. 05. 1993. NOVI GRAD

5990 ĆATIĆ RASIM SEJAD 1004964111080 BUŽIM BUŽIM 13. 06. 1994. BUŽIM

5991 ĆATIĆ ŠEĆO SENAD 0101961172692 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 31. 07. 1992. NOVO SARAJEVO

5992 ĆATIĆ MEHMEDALIJA SENAD 1309966172198 ROGATICA NOVI GRAD 04. 12. 1992. NOVI GRAD

5993 ĆATIĆ SULEJMAN SULJO 1508961182244 KALESIJA KALESIJA 07. 07. 1992. KALESIJA

5994 ĆATIĆ MEHMEDALIJA SUVAD 3110967172171 ROGATICA NOVI GRAD 07. 01. 1994. NOVI GRAD

5995 ĆATOVIĆ ADEM ADNAN 1602973173530 SARAJEVO STARI GRAD 02. 07. 1992. STARI GRAD

5996 ĆATOVIĆ REDŽO ĆAZIM 2408945173536 BIJELO POLJE STARI GRAD 23. 12. 1993. STARI GRAD

5997 ĆATOVIĆ ADIL DŽEVAD 0101971280272 BIJELO POLJE NOVO SARAJEVO 05. 12. 1992. NOVO SARAJEVO

5998 ĆATOVIĆ ZAHIR HAJRUDIN 0706953171503 ČAJNIČE ILIDŽA 17. 03. 1993. ILIDŽA

5999 ĆATOVIĆ MEHO IFET 2602964172657 ČAJNIČE NOVO SARAJEVO 27. 08. 1992. NOVO SARAJEVO

6000 ĆATOVIĆ DŽEMAL KEMAL 2507961170014 SARAJEVO CENTAR 30. 01. 1993. CENTAR

168


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

6001 ĆATOVIĆ HAKIJA MUHAMED 2204940172170 SJENICA NOVI GRAD 18. 11. 1992. NOVI GRAD

6002 ĆATOVIĆ HUSNIJA NIHAD 2202969172657 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 23. 08. 1992. NOVO SARAJEVO

6003 ĆATOVIĆ ĆAMIL RAHIM 1909966280044 BIJELO POLJE ILIDŽA 01. 12. 1992. ILIDŽA

6004 ĆATOVIĆ KADRIJA SENAD 0506965180010 TUZLA TUZLA 18. 10. 1992. TUZLA

6005 ĆAUŠEVIĆ MUSTAFA ALIJA 0112943120016 DOBOJ DOBOJ 12. 04. 1994. DOBOJ JUG

6006 ĆAVALIĆ ČAZIM ŠEVKO 1912950120021 DOBOJ DOBOJ 17. 07. 1992. DOBOJ JUG

6007 ĆEBIĆ EDHEM FIKRET 3008972193854 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 24. 09. 1995. ZAVIDOVIĆI

6008 ĆEBIĆ ŠAHBAZ MIHRET 0201962193841 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 15. 02. 1995. ZAVIDOVIĆI

6009 ĆEBIĆ REDŽO MIRSAD 2405959193824 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 18. 09. 1992. ZAVIDOVIĆI

6010 ĆEBIĆ REDŽO ZEĆIR 0207965193840 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 08. 04. 1994. ZAVIDOVIĆI

6011 ĆEBO ZAHID KENAN 2811964172175 SARAJEVO NOVI GRAD 13. 06. 1992. NOVI GRAD

6012 ĆEHAJA HAZIM ISO 0810962191268 BUGOJNO BUGOJNO 15. 07. 1994. BUGOJNO

6013 ĆEHAJA HASAN ZIJAD 1905969191264 BUGOJNO BUGOJNO 19. 04. 1994. BUGOJNO

6014 ĆEHAJIĆ ASIM ALIJA 0411972110027 BIHAĆ BIHAĆ 09. 05. 1994. BIHAĆ

6015 ĆEHAJIĆ AHMET ALJO 1903953183734 VLASENICA VLASENICA 17. 07. 1995. SREBRENIK

6016 ĆEHAJIĆ ABID ĆAZIM 1609957183768 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

6017 ĆEHAJIĆ RAMO DENIS 1505970110028 BIHAĆ BIHAĆ 05. 11. 1994. BIHAĆ

6018 ĆEHAJIĆ AVDO ESAD 0107959180023 TUZLA TUZLA 05. 06. 1995. TUZLA

6019 ĆEHAJIĆ MUHAREM FADIL 0304964110009 BIHAĆ BIHAĆ 05. 08. 1994. BIHAĆ

6020 ĆEHAJIĆ FADIL FAHIR 0501973184260 ŽIVINICE ŽIVINICE 07. 07. 1995. ŽIVINICE

6021 ĆEHAJIĆ MUHAREM MEHMED 0301951181579 SREBRENIK BRČKO 27. 04. 1993. BRČKO

6022 ĆEHAJIĆ HUSEIN MEHMEDALIJA 1609952124119 TEŠANJ TEŠANJ 21. 06. 1993. TEŠANJ

6023 ĆEHAJIĆ HASAN MIRSAD 2102960111057 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 30. 10. 1994. BOS. KRUPA

6024 ĆEHAJIĆ ASIM MUNIR 2203975193824 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 30. 12. 1992. ZAVIDOVIĆI

6025 ĆEHAJIĆ MUHAMED MURAT 2804957110028 BIHAĆ BIHAĆ 26. 06. 1992. BIHAĆ

6026 ĆEHAJIĆ ALIJA SEAD 1101961110011 BIHAĆ BIHAĆ 09. 01. 1995. BIHAĆ

6027 ĆEHAJIĆ MEHMED SMAJIL 2804948110015 BOS. KRUPA BIHAĆ 21. 12. 1994. BIHAĆ

6028 ĆEHAJIĆ HUSO SMAJO 2912933111055 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 30. 04. 1992. BOS. KRUPA

6029 ĆEHIĆ ASIM ADMIR 1804967111088 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 30. 10. 1994. BOS. KRUPA

6030 ĆEHIĆ HAMDIJA ADNAN 1702972102383 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

6031 ĆEHIĆ JUSUF AHMET 1709952112476 BIHAĆ BIHAĆ 12. 09. 1992. BIHAĆ

6032 ĆEHIĆ HUSNIJA AHMET 2605958111056 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 29. 06. 1994. BOS. KRUPA

6033 ĆEHIĆ MEHMED AHMET 1911970181942 GRADAČAC GRADAČAC 10. 10. 1992. GRADAČAC

6034 ĆEHIĆ ALIJA ALAGA 0301967110000 BIHAĆ BIHAĆ 07. 11. 1994. BIHAĆ

6035 ĆEHIĆ ABDO ASIM 1112963110002 BIHAĆ BIHAĆ 24. 08. 1995. BIHAĆ

6036 ĆEHIĆ HASAN ASIM 0801958107384 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ

6037 ĆEHIĆ IBRAHIM BAJRO 2409952110007 BIHAĆ BIHAĆ 14. 01. 1993. BIHAĆ

6038 ĆEHIĆ HUSNIJA DŽEVAD 2406964111050 BUŽIM BUŽIM 28. 06. 1992. BUŽIM

6039 ĆEHIĆ FEHO EKREM 1404973110036 BIHAĆ BIHAĆ 13. 09. 1994. BIHAĆ

6040 ĆEHIĆ REDŽEP ELVIR 0401974111092 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 05. 09. 1994. BOS. KRUPA

169


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

6041 ĆEHIĆ AVDO ERMIN 2012971110002 BIHAĆ BIHAĆ 19. 04. 1995. BIHAĆ

6042 ĆEHIĆ IBRAHIM FEHIZ 2411964110007 BIHAĆ BIHAĆ 10. 02. 1994. BIHAĆ

6043 ĆEHIĆ HAMED HUSEIN 2009971102416 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ

6044 ĆEHIĆ ZAIM HUSEIN 1505964104326 ŠIPOVO TRAVNIK 13. 10. 1993. TRAVNIK

6045 ĆEHIĆ MUJO IBRAHIM 0504948181949 GRADAČAC GRADAČAC 29. 04. 1993. GRADAČAC

6046 ĆEHIĆ HAMDIJA ILIJAZ 2309972102413 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ

6047 ĆEHIĆ HIDAJET JERMIN 0908968102402 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

6048 ĆEHIĆ ESAD JUSO 1305960111078 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 04. 07. 1995. BOS. KRUPA

6049 ĆEHIĆ ADEM LATIF 1006966111056 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 12. 04. 1995. BOS. KRUPA

6050 ĆEHIĆ ĐULAGA MEHMED 0809961110002 BIHAĆ BIHAĆ 14. 06. 1992. BIHAĆ

6051 ĆEHIĆ HAMED MIRSAD 0601965102403 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ

6052 ĆEHIĆ HUSEIN MUHAMED 2002969111055 BUŽIM BUŽIM 18. 08. 1995. BUŽIM

6053 ĆEHIĆ MUHAMED MUHAREM 0711955110025 BIHAĆ BIHAĆ 27. 09. 1994. BIHAĆ

6054 ĆEHIĆ HAMDIJA MUJO 1702962112461 CAZIN CAZIN 21. 09. 1994. CAZIN

6055 ĆEHIĆ ADEM OSMAN 1309958110027 BIHAĆ BIHAĆ 22. 09. 1992. BIHAĆ

6056 ĆEHIĆ SAMED RUFAD 1002963102395 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

6057 ĆEHIĆ IBRAHIM SAKIB 2812958120038 DOBOJ DOBOJ 10. 05. 1992. DOBOJ ISTOK

6058 ĆEHIĆ SMAIL SEAD 1508960113834 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 22. 04. 1992. V. KLADUŠA

6059 ĆEHIĆ BEŠIR SMAIL 2207971112477 CAZIN CAZIN 10. 07. 1993. CAZIN

6060 ĆEHIĆ AHMO SUAD 1603963102399 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

6061 ĆEHIĆ ZUHDIJA SUVAD 0605964111080 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 18. 06. 1994. BOS. KRUPA

6062 ĆEHIĆ ĆAZIM TEUFIK 1202972102399 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ

6063 ĆEHIĆ KASIM ZAHID 0602972162515 BOS. NOVI BOS. NOVI 10. 10. 1993. SANSKI MOST

6064 ĆEHOVIĆ MUJO AVDO 0301940198184 GORAŽDE NOVI GRAD 05. 05. 1992. NOVI GRAD

6065 ĆEJVAN IBRO ADEM 0704971102745 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

6066 ĆEJVAN IBRO ASIM 1701957102745 K. VAROŠ K. VAROŠ 24. 01. 1994. KLJUČ

6067 ĆEJVAN ŠABAN DARMIN 2307972102755 K. VAROŠ K. VAROŠ 05. 08. 1992. KLJUČ

6068 ĆEJVAN MUHAREM ELMIR 0201976102768 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

6069 ĆEJVAN NEZIR ESKO 2204969102740 K. VAROŠ TRAVNIK 03. 11. 1992. TRAVNIK

6070 ĆEJVAN SABINA ORHAN 1711955111076 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 18. 04. 1994. BOS. KRUPA

6071 ĆEJVAN ABAZ RIFET 0210956102736 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

6072 ĆEJVAN IBRO SAKIB 1208964102744 K. VAROŠ TRAVNIK 03. 11. 1992. TRAVNIK

6073 ĆEJVAN NAZIF SELVEDIN 1411976102766 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ

6074 ĆEJVAN ŠEVKO VEHAB 0804939193032 TRAVNIK TRAVNIK 12. 08. 1995. TRAVNIK

6075 ĆEJVANOVIĆ JUSUF ADEM 1703965110016 BIHAĆ BIHAĆ 26. 08. 1992. BIHAĆ

6076 ĆEJVANOVIĆ FEHIM EDIN 2504971112471 CAZIN CAZIN 26. 01. 1995. CAZIN

6077 ĆEJVANOVIĆ RASIM EMIR 1608968113838 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 15. 09. 1995. V. KLADUŠA

6078 ĆEJVANOVIĆ RAŠID MEHMEDALIJA 0509950184248 ŽIVINICE ŽIVINICE 17. 11. 1992. ŽIVINICE

6079 ĆEJVANOVIĆ MUJO ZIJAD 0101972182495 LOPARE ČELIĆ 24. 09. 1992. ČELIĆ

6080 ĆELAREVIĆ MUHAREM SALIH 1510952193033 TRAVNIK TRAVNIK 25. 02. 1993. TRAVNIK

170


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

6081 ĆELEŠ IBRAHIM HUSEIN 1512971103927 SKENDER VAKUF SKENDER VAKUF 25. 10. 1993. JAJCE

6082 ĆELO HASAN ŠAĆIR 1704940173524 GORAŽDE NOVO SARAJEVO 11. 10. 1992. NOVO SARAJEVO

6083 ĆEMAL HAJRUDIN SABAHUDIN 2503973102388 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ

6084 ĆEMALOVIĆ MUHAREM EDHEM 0705967111108 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 10. 12. 1994. BOS. KRUPA

6085 ĆEMALOVIĆ EMIN EMIR 1804967110014 BIHAĆ BIHAĆ 31. 08. 1994. BIHAĆ

6086 ĆEMALOVIĆ HUSEIN ESAD 0301955110005 BIHAĆ BIHAĆ 11. 06. 1992. BIHAĆ

6087 ĆEMALOVIĆ ISMET SAMIR 1704969110009 BIHAĆ BIHAĆ 06. 04. 1995. BIHAĆ

6088 ĆEMALOVIĆ MUHAREM SENAD 0503959111059 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 10. 02. 1995. BOS. KRUPA

6089 ĆEMAN SMAJL EMSUD 0703967124134 TEŠANJ TEŠANJ 12. 03. 1994. TEŠANJ

6090 ĆEMAN SUKO MUHAMED 0802943172195 IVANGRAD NOVI GRAD 27. 01. 1993. NOVI GRAD

6091 ĆEMAN ZEJTO ŠAIP 1007961190000 IVANGRAD VOGOŠĆA 03. 04. 1993. VOGOŠĆA

6092 ĆEMO HAŠIM MEHMED 0201955131601 FOČA NOVO SARAJEVO 03. 12. 1992. NOVO SARAJEVO

6093 ĆEMO HUSO RAMIZ 2511961173525 FOČA STARI GRAD 08. 06. 1992. STARI GRAD

6094 ĆEMO ABID SMAJO 2505934171928 FOČA FOČA 02. 06. 1992. TRNOVO

6095 ĆENANOVIĆ SULEJMAN ADIL 3006949110000 BIHAĆ BIHAĆ 30. 11. 1994. BIHAĆ

6096 ĆENANOVIĆ JUSUF ENES 0910950181504 BRČKO BRČKO 07. 05. 1992. BRČKO

6097 ĆENANOVIĆ HAMID HAMID 0209972171502 SARAJEVO ILIDŽA 08. 06. 1992. ILIDŽA

6098 ĆENANOVIĆ MUHAMED HARIS 0310972171521 SARAJEVO ILIDŽA 29. 01. 1995. ILIDŽA

6099 ĆENANOVIĆ HAMID IZET 1607948171509 ILIDŽA ILIDŽA 15. 01. 1995. ILIDŽA

6100 ĆENANOVIĆ MUSTAFA MUHAMED 1202967110030 BIHAĆ BIHAĆ 13. 11. 1994. BIHAĆ

6101 ĆENANOVIĆ SALEM NIJAZ 1602962171501 ILIDŽA ILIDŽA 17. 08. 1993. ILIDŽA

6102 ĆENANOVIĆ SALIH RASIM 2801963171536 SARAJEVO ILIDŽA 02. 09. 1992. ILIDŽA

6103 ĆEPALO TAHIR SENAD 1102962191259 BUGOJNO BUGOJNO 27. 05. 1992. BUGOJNO

6104 ĆERIMAGIĆ AVDIJA MUHMAED 0705943181520 BRČKO BRČKO 11. 07. 1993. BRČKO

6105 ĆERIMAGIĆ HILMO NIJAZ 2209946181521 ČELIĆ BRČKO 21. 07. 1992. BRČKO

6106 ĆERIMOVIĆ MUSTAFA AVDIJA 0111946183748 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

6107 ĆERIMOVIĆ NEZIR ĆAZIM 0809967183745 VLASENICA VLASENICA 26. 05. 1992. ZAVIDOVIĆI

6108 ĆERIMOVIĆ MUMIN FADIL 1206969183731 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

6109 ĆERIMOVIĆ AHMET FIKRET 2011958131533 FOČA ILIDŽA 16. 07. 1993. ILIDŽA

6110 ĆERIMOVIĆ MUHAREM GALIB 0107965181945 GRADAČAC GRADAČAC 11. 10. 1995. GRADAČAC

6111 ĆERIMOVIĆ HUSO HUSEIN 0604944113838 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 20. 07. 1995. V. KLADUŠA

6112 ĆERIMOVIĆ OMER HUSNIJA 0608955163301 SANSKI MOST SANSKI MOST 27. 05. 1992. SANSKI MOST

6113 ĆERIMOVIĆ RAHMAN HUSO 1512963183733 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

6114 ĆERIMOVIĆ SELIM MEHMED 0108941124114 TEŠANJ TEŠANJ 16. 11. 1992. TEŠANJ

6115 ĆERIMOVIĆ NURIJA MUJO 0101971183854 VLASENICA VLASENICA 07. 10. 1992. BANOVIĆI

6116 ĆERIMOVIĆ MEHMED MUJO 3101972124143 TEŠANJ TEŠANJ 20. 03. 1993. TEŠANJ

6117 ĆERIMOVIĆ OMER MURIZ 1612958163303 SANSKI MOST SANSKI MOST 27. 05. 1992. SANSKI MOST

6118 ĆERIMOVIĆ HUSO RAHMAN 0906939183743 VLASENICA VLASENICA 07. 10. 1992. ZAVIDOVIĆI

6119 ĆERIMOVIĆ MUMIN SENAHID 0201971183778 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

6120 ĆERIMOVIĆ RAMO SUVAD 2801962181503 BRČKO BRČKO 21. 07. 1993. BRČKO

171


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

6121 ĆERIMOVIĆ MUMIN ŠABAN 0101974184479 VLASENICA VLASENICA 25. 03. 1993. ZAVIDOVIĆI

6122 ĆERIMOVIĆ ŠAĆIR VEDAD 0109917171504 SARAJEVO ILIDŽA 06. 09. 1992. ILIDŽA

6123 ĆERIMOVIĆ JUSUF ZIJAD 2804964181941 GRADAČAC GRADAČAC 19. 12. 1992. GRADAČAC

6124 ĆESIR ALIJA SMAIL 0208935172667 KONJIC NOVO SARAJEVO 25. 01. 1993. NOVO SARAJEVO

6125 ĆESKINOVIĆ SEJDALIJA SENAHID 0606961181947 GRADAČAC GRADAČAC 10. 11. 1994. GRADAČAC

6126 ĆESKO NEZIR ALIJA 1703943173235 ŽEPA ZENICA 16. 10. 1992. ZENICA

6127 ĆESKO ASIM AMIR 1809964173408 ŽEPA ZENICA 04. 07. 1994. ZENICA

6128 ĆESKO ISMET FERID 2011950171528 ILIDŽA ILIDŽA 07. 05. 1992. ILIDŽA

6129 ĆESKO HASIB HAMZA 0411970172181 ROGATICA NOVI GRAD 02. 03. 1993. NOVI GRAD

6130 ĆESKO SAFET IBRAHIM 1804966173241 ROGATICA STARI GRAD 14. 12. 1993. STARI GRAD

6131 ĆESKO AGONJA MEHO 0309947172191 ROGATICA NOVI GRAD 27. 02. 1993. NOVI GRAD

6132 ĆESKO NURIF SABRIJA 1202943173244 ŽEPA ZENICA 07. 05. 1992. ZENICA

6133 ĆIBO SELVER HIDAJET 3008970151976 KONJIC KONJIC 15. 05. 1992. KONJIC

6134 ĆIBO ŠERIF JUNUZ 1603966151978 KONJIC KONJIC 17. 04. 1993. KONJIC

6135 ĆIBO NEZIR MUSTAFA 1507965151967 KONJIC KONJIC 25. 07. 1995. KONJIC

6136 ĆIBRIĆ EMIN EMIN 3101961181943 GRADAČAC GRADAČAC 26. 07. 1992. GRADAČAC

6137 ĆIMIĆ MAHMUT SABRIJA 1210938170027 GACKO NOVI GRAD 18. 10. 1992. NOVI GRAD

6138 ĆIRIĆ MAHMUT SENAD 0405958170033 SARAJEVO CENTAR 18. 04. 1992. CENTAR

6139 ĆIRKIĆ MUHAREM EKREM 0904942102735 K. VAROŠ TRAVNIK 28. 09. 1992. TRAVNIK

6140 ĆIŠO HALIL ATIF 0803966151965 KONJIC KONJIC 08. 10. 1993. KONJIC

6141 ĆIŠO MUJO HUSO 0206957151962 KONJIC KONJIC 28. 06. 1993. KONJIC

6142 ĆIŠO SALKO VERNES 0201973152020 KONJIC KONJIC 11. 08. 1994. KONJIC

6143 ĆIVA FUAD DŽEVAD 0602966102101 JAJCE JAJCE 12. 08. 1992. JAJCE

6144 ĆIVA AHMED FAHRO 1008956170014 ILIJAŠ ILIJAŠ 06. 09. 1992. ILIJAŠ

6145 ĆIVA MUSTAFA MIRALEM 1002957102081 JAJCE JAJCE 16. 08. 1992. JAJCE

6146 ĆIVIĆ ALIJA AHMET 0105952182214 KALESIJA KALESIJA 27. 05. 1992. KALESIJA

6147 ĆIVIĆ REŠID AZEM 2806971181356 BRATUNAC BRATUNAC 10. 05. 1992. ŽIVINICE

6148 ĆIVIĆ JUSUF HAZIM 2808958184233 KALESIJA ŽIVINICE 25. 05. 1992. ŽIVINICE

6149 ĆIVIĆ OSMAN HUSEIN 1904946183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. VOGOŠĆA

6150 ĆIVIĆ ŠUKRIJA KADRIJA 2408967183306 SREBRENICA SREBRENICA 14. 07. 1995. TUZLA

6151 ĆIVIĆ REŠID NEDŽAD 1302967181358 BRATUNAC BRATUNAC 08. 08. 1992. ŽIVINICE

6152 ĆIVIĆ MUSTAFA OMER 3010962183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA

6153 ĆIVIĆ SULEJMAN RAMIZ 1610970182221 KALESIJA KALESIJA 12. 08. 1992. KALESIJA

6154 ĆIVIĆ HUSEIN RIFET 0510958183141 SREBRENICA SREBRENICA 13. 02. 1993. BANOVIĆI

6155 ĆIVIĆ REŠID SEJFULAH 2809969181356 BRATUNAC BRATUNAC 10. 05. 1992. ŽIVINICE

6156 ĆIZMO FAZLO MEHO 2704972193032 TRAVNIK TRAVNIK 14. 05. 1995. TRAVNIK

6157 ĆIZMO VELAGA NAŠID 2806961193038 TRAVNIK TRAVNIK 24. 06. 1995. TRAVNIK

6158 ĆOGIĆ ŠEMSO IZET 0706965193049 TRAVNIK TRAVNIK 01. 10. 1994. TRAVNIK

6159 ĆOLIĆ MEHMED ALMIR 2404968120000 DOBOJ DOBOJ 12. 01. 1993. DOBOJ JUG

6160 ĆOLIĆ MUHAMED HARIS 1502971173512 SARAJEVO STARI GRAD 16. 05. 1995. STARI GRAD

172


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

6161 ĆOMIĆ SAFET BAJRO 0805958102397 KLJUČ KLJUČ 17. 03. 1994. KLJUČ

6162 ĆOMIĆ EJUB NEDŽAD 0712972102385 KLJUČ KLJUČ 30. 08. 1995. KLJUČ

6163 ĆOMIĆ MUJO SULEJMAN 1512939181355 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC

6164 ĆOMIĆ ŠABAN ZULFO 2101967181352 BRATUNAC BRATUNAC 07. 03. 1993. SREBRENIK

6165 ĆORALIĆ ALE ADEM 0301968112457 CAZIN CAZIN 10. 07. 1992. CAZIN

6166 ĆORALIĆ BEKIR ADNAN 1112975112477 CAZIN CAZIN 15. 09. 1995. CAZIN

6167 ĆORALIĆ HUSEIN AMIR 1601960110010 RIJEKA BIHAĆ 09. 05. 1995. BIHAĆ

6168 ĆORALIĆ AGO AZIZ 1602970112468 CAZIN CAZIN 13. 12. 1992. CAZIN

6169 ĆORALIĆ FERID EMIL 2406973183730 VLASENICA VLASENICA 19. 04. 1995. TUZLA

6170 ĆORALIĆ EŠEF HASAN 0703961183595 UGLJEVIK TEOČAK 19. 07. 1992. TEOČAK

6171 ĆORALIĆ MEHO MEDARIS 2809967112489 CAZIN CAZIN 26. 05. 1994. CAZIN

6172 ĆORALIĆ REDŽEP MUJAGA 0906974112506 CAZIN CAZIN 03. 08. 1994. CAZIN

6173 ĆORALIĆ ARIF RIFET 0401964112465 CAZIN CAZIN 10. 10. 1994. CAZIN

6174 ĆORALIĆ MEHMED SAFET 2310963112471 CAZIN CAZIN 30. 06. 1994. CAZIN

6175 ĆORALIĆ SMAIL SEAD 2107960112454 CAZIN CAZIN 24. 05. 1995. CAZIN

6176 ĆORALIĆ HASAN SENAD 2810973112464 CAZIN CAZIN 18. 11. 1994. CAZIN

6177 ĆORDIĆ HUSEIN ABDULAH 1804973111057 BUŽIM BUŽIM 30. 06. 1994. BUŽIM

6178 ĆORDIĆ ESAD EKREM 0404970111062 BUŽIM BUŽIM 18. 06. 1995. BUŽIM

6179 ĆORDIĆ ALE SULEJMAN 0402951111067 BUŽIM BUŽIM 05. 07. 1995. BUŽIM

6180 ĆORIĆ IBRAHIM ALMIR 0512972181944 GRADAČAC GRADAČAC 24. 09. 1995. GRADAČAC

6181 ĆORIĆ IBRO AVDIJA 3001967153157 NEVESINJE NOVI GRAD 14. 04. 1993. NOVI GRAD

6182 ĆORIĆ ADEM HASAN 2805941151960 KONJIC KONJIC 14. 11. 1993. KONJIC

6183 ĆORIĆ MEHO RAMIZ 0503960181958 GRADAČAC GRADAČAC 13. 08. 1992. GRADAČAC

6184 ĆORIĆ EMIN RAMIZ 2611972124156 TEŠANJ TEŠANJ 25. 06. 1994. TEŠANJ

6185 ĆORIĆ OSMAN REDŽO 0701963180045 TUZLA TUZLA 23. 11. 1992. TUZLA

6186 ĆORIĆ HIMZO SAFET 3101954180036 TUZLA TUZLA 17. 01. 1993. TUZLA

6187 ĆOROVIĆ AHMED DŽEVAD 1812956173521 SARAJEVO STARI GRAD 01. 07. 1994. STARI GRAD

6188 ĆORSULIĆ SALIH AGAN 0101950180081 TUZLA TUZLA 06. 07. 1995. TUZLA

6189 ĆOSIBEGOVIĆ SALKO HASAN 1005954173548 ČAJNIČE STARI GRAD 16. 02. 1993. STARI GRAD

6190 ĆOSIĆ MUSTAFA ADMIR 0404967102087 JAJCE JAJCE 18. 10. 1992. JAJCE

6191 ĆOSIĆ MUSTAFA ASIM 2709952102083 JAJCE JAJCE 04. 12. 1994. JAJCE

6192 ĆOSIĆ HAJRUDIN BENJAMIN 0102970193048 TRAVNIK TRAVNIK 27. 12. 1993. TRAVNIK

6193 ĆOSIĆ HUSEIN ĆAZIM 2701957181940 GRADAČAC GRADAČAC 27. 12. 1992. GRADAČAC

6194 ĆOSIĆ AHMET ĆAZIM 1806960183736 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

6195 ĆOSIĆ ABDULGAFAR EMIN 0110970183590 UGLJEVIK TEOČAK 25. 08. 1992. TEOČAK

6196 ĆOSIĆ HAMDIJA ESAD 1911954171120 BREZA BREZA 24. 09. 1992. BREZA

6197 ĆOSIĆ JUSUF ESAD 1403959181943 BRČKO GRADAČAC 11. 08. 1993. GRADAČAC

6198 ĆOSIĆ ŠEVALIJA EŠEF 0603969183338 SREBRENIK SREBRENIK 25. 02. 1993. SREBRENIK

6199 ĆOSIĆ HAŠIM FADIL 1007954102082 JAJCE JAJCE 29. 08. 1992. JAJCE

6200 ĆOSIĆ MEVLUDIN FADIL 2404965183583 UGLJEVIK TEOČAK 25. 08. 1992. TEOČAK

173


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

6201 ĆOSIĆ ESAD FAHIDIN 1404968182681 TUZLA LUKAVAC 28. 08. 1992. LUKAVAC

6202 ĆOSIĆ HAMID HAMDO 1009955171773 ILIJAŠ ILIJAŠ 22. 01. 1993. ILIJAŠ

6203 ĆOSIĆ SALKO HASIB 2304951171782 ILIJAŠ ILIJAŠ 09. 10. 1992. ILIJAŠ

6204 ĆOSIĆ BEĆIR HAZIM 1908968151849 JABLANICA JABLANICA 22. 06. 1993. JABLANICA

6205 ĆOSIĆ OSMAN HUSEJN 0502955122157 GRAČANICA GRAČANICA 09. 07. 1993. GRAČANICA

6206 ĆOSIĆ ALIJA HUSO 2211933102082 JAJCE JAJCE 02. 06. 1992. JAJCE

6207 ĆOSIĆ LUKA ILIJA 0911959170005 ŽUPANJA SARAJEVO 20. 06. 1992. CENTAR

6208 ĆOSIĆ ABID IRFAN 0402969122147 GRAČANICA GRAČANICA 23. 04. 1993. GRAČANICA

6209 ĆOSIĆ HUSEIN ISMET 1206972111059 BUŽIM BUŽIM 16. 10. 1995. BUŽIM

6210 ĆOSIĆ EKREM JASMIN 2304974171771 ILIJAŠ ILIJAŠ 06. 08. 1992. ILIJAŠ

6211 ĆOSIĆ IBRAHIM KADRIJA 0807963182490 LOPARE ČELIĆ 05. 05. 1994. ČELIĆ

6212 ĆOSIĆ MEHMED MEHMEDALIJA 1101950183734 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA

6213 ĆOSIĆ HASAN MEHO 1107953111058 BUŽIM BUŽIM 26. 05. 1993. BUŽIM

6214 ĆOSIĆ MUSTAFA MEHO 3012946181357 BRATUNAC BRATUNAC 20. 01. 1993. ŽIVINICE

6215 ĆOSIĆ MEHMED MEHO 1906952183748 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK

6216 ĆOSIĆ HAKIJA MIDHAT 1111958171129 VISOKO BREZA 11. 12. 1992. BREZA

6217 ĆOSIĆ SPASOJE MILORAD 2002947173138 PALE NOVO SARAJEVO 24. 03. 1993. NOVO SARAJEVO

6218 ĆOSIĆ MIHRET MUHAMED 1010967193835 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 07. 08. 1993. ZAVIDOVIĆI

6219 ĆOSIĆ HAMDO MUJO 0103963173907 TRNOVO TRNOVO 23. 06. 1992. TRNOVO

6220 ĆOSIĆ MUHAMED MUJO 1506965183595 UGLJEVIK TEOČAK 14. 07. 1992. TEOČAK

6221 ĆOSIĆ RESUL NERMIN 0601975183584 UGLJEVIK TEOČAK 22. 03. 1995. TEOČAK

6222 ĆOSIĆ AHMET NESIB 0711957183739 VLASENICA VLASENICA 12. 04. 1993. SREBRENIK

6223 ĆOSIĆ SALKO OMER 2805944151856 JABLANICA JABLANICA 19. 04. 1993. JABLANICA

6224 ĆOSIĆ ADEM RAMIZ 0107950173911 TRNOVO TRNOVO 08. 07. 1993. TRNOVO

6225 ĆOSIĆ HAMDO RASIM 1303955173895 TRNOVO TRNOVO 10. 07. 1993. TRNOVO

6226 ĆOSIĆ AVDIJA RASIM 0102968193047 TRAVNIK TRAVNIK 11. 06. 1992. TRAVNIK

6227 ĆOSIĆ OSMAN SABID 2911958173903 TRNOVO TRNOVO 11. 08. 1992. TRNOVO

6228 ĆOSIĆ MUJO SAFET 2408951173890 ILIDŽA ILIDŽA 14. 10. 1992. ILIDŽA

6229 ĆOSIĆ BEĆIR SAMIRA 0407979188598 UGLJEVIK TEOČAK 13. 05. 1994. TEOČAK

6230 ĆOSIĆ RASIM SAUDIN 1910970182675 TUZLA LUKAVAC 28. 08. 1992. LUKAVAC

6231 ĆOSIĆ MUSTAFA SEJID 1403958171138 BREZA BREZA 07. 07. 1995. BREZA

6232 ĆOSIĆ SULEJMAN SENAD 0510978182680 BRATUNAC BRATUNAC 20. 06. 1995. ŽIVINICE

6233 ĆOSIĆ HAJRO SENAD 1910962193048 TRAVNIK TRAVNIK 27. 12. 1993. TRAVNIK

6234 ĆOSIĆ SAJDO SMAJIL 1003953173894 TRNOVO TRNOVO 09. 11. 1993. TRNOVO

6235 ĆOSIĆ ALIJA ŠABAN 3101942181355 BRATUNAC KLADANJ 10. 05. 1992. KLADANJ

6236 ĆOSO OSMAN ALIJA 2104953173538 ČAJNIČE CENTAR 19. 09. 1992. CENTAR

6237 ĆOSO HIDAJIM BAHRIJA 0707957122147 GRAČANICA GRAČANICA 20. 03. 1995. GRAČANICA

6238 ĆOSO HADŽAN IBRAHIM 1508948173511 ČAJNIČE STARI GRAD 05. 06. 1993. STARI GRAD

6239 ĆOSO RAMIZ RASIM 1108959173515 ČAJNIČE STARI GRAD 04. 12. 1992. STARI GRAD

6240 ĆOSOVIĆ RAMIZ ADNAN 0606974173528 SARAJEVO STARI GRAD 19. 09. 1994. STARI GRAD

174


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO

6241 ĆOSOVIĆ NEZIR HUSEIN 2201959793916 PRIJEPOLJE NOVO SARAJEVO 25