30.11.2018 Views

Monografija_33055_Za_Drzavu

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GRB REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE


33.055 ZA DRŽAVU<br />

suverenu nezavisnu<br />

BOSNU I HERCEGOVINU<br />

MONOGRAFIJA STRADALIH PRIPADNIKA<br />

ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE<br />

U ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOM RATU<br />

1992.–1995.<br />

Sarajevo, 2013.


33.055 ZA DRŽAVU suverenu nezavisnu BOSNU I HERCEGOVINU<br />

(<strong>Monografija</strong> stradalih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine<br />

u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992.–1995.)<br />

IZDAVAČ: „BILJEG“ d.o.o. Sarajevo<br />

SUIZDAVAČ: Udruženje „DOMOVINA“ Sarajevo<br />

UREDNIK I REDAKTOR: mr.sc. Hasib Mušinbegović<br />

PRIREĐIVAČI:<br />

Hasib Mušinbegović, Đevad Mešan, Rasim Dupljak<br />

UNOS PODATAKA: Enes Dupljak<br />

DTP: Šaćir Jajčanin<br />

ŠTAMPA: Štamparija „Fojnica“ Fojnica<br />

TIRAŽ: 1.000 primjeraka<br />

CIP - Katalogizacija u publikaciji<br />

Nacionalna i univerzitetska biblioteka<br />

Bosne i Hercegovine, Sarajevo<br />

355.291.6:929](497.6)”1992/1995”<br />

TRIDESET tri hiljade pedeset pet<br />

33.055 za državu suverenu nezavisnu Bosnu i<br />

Hercegovinu : monografija stradalih pripadnika<br />

Armije Republike Bosne i Hercegovine u<br />

odbrambeno-oslobodilačkom ratu : 1992.-1995. /<br />

[priređivači Hasib Mušinbegović, Đevad Mešan,<br />

Rasim Dupljak]. - Sarajevo : Biljeg : Udruženje<br />

“Domovina”, 2013. - 855 str. : ilustr. ; 30 cm<br />

ISBN 978-9958-0900-4-2 (Biljeg)<br />

ISBN 978-9958-0929-1-6 (Udruženje “Domovina”)<br />

COBISS.BH-ID 20341766


PREDGOVOR<br />

To što imamo državu Bosnu i Hercegovinu,<br />

zaista je zasluga samo njenih heroja.<br />

MOJA BOSNA I TVOJA BOSNA<br />

„Ti imaš svoju Bosnu, a ja imam svoju. ... Ti sanjaš svoju Bosnu s podjelama i sukobima, ja ne<br />

prestah sanjati svoju Bosnu satkanu od snova i nada. Tvoja Bosna je zapetljani politički čvor ... Moja<br />

Bosna je spoj humaka, planina, čarobnih dolina, usijanog kamena i žubora potoka. ... Tvoja Bosna je<br />

vječiti sukob, a moja Bosna je krilata molitva što zorom lebdi s minareta i razliježe se spokojnim dolinama<br />

u kojoj se stapa sa zvonjavom crkvenih zvona i žubora potoka. Ti se ne prestaješ pitati, tko si ti,<br />

i šta si ti, o zemljo Bosno. A ja znam, ti si ja, o zemljo Bosno. ....Ti si, o zemljo Bosno, ljepota u mojim<br />

očima, čežnja u mom srcu, vječnost u mom duhu. ... I da nije tebe, ni mene ne bi bilo. A da nije sinova<br />

tvojih ni Tebe ne bi bilo. 1 *<br />

Šta ono bijaše čovječnost, ljudskost, humanost? – počeli smo se iznova propitivati početkom<br />

1992. Mislili smo da je to još uvijek shvatanje i djelovanje u svrhu sreće i dobrobiti pojedinca i društva:<br />

poštovanje dostojnstva, identiteta i života čovjeka i dopuštanje razvoja dostojanstva i slobode i<br />

ostalih ljudi u društvu. Vjerovali smo da se osnovni smisao humanizma, mirno, tolerantno i kultivirano<br />

ophođenje između ljudi, nije promijenio. Na žalost, brzo smo se uvjerili u istinitost tvrdnje da se<br />

„Razvijanje čovječnosti (se) mora stalno nastavljati, inače ćemo potonuti natrag u sirovu animalnu<br />

brutalnost“ – Johann Gottfried Herder. Svakodnevno smo se uvjeravali koliko čovjek svojim djelima/<br />

nedjelima može svoj položaj čovječnosti umanjiti ili uvećati. Djela koja povećavaju čovječnost (dobrota,<br />

čovjekoljublje, milosrđe, suosjećanje) tako su bila rijetka, te početne (1992.) godine agresije na<br />

Republiku Bosnu i Hercegovinu. Posvuda su bili samo smrt, zlo, krv i suze: Bijeljina, Zvornik, Bratunac,<br />

Foča, Višegrad, .... Od agresora smo očekivali humanizma makar koliko mrvicu, jer se čovječnost,<br />

kažu, veže uz duhovnost, no brzo smo se uvjerili da je to proklamirano čovjekoljublje rijetkost u praksi<br />

balkanskih naroda. Naprotiv. Kada duhovnost, kao vrhovni autoritet etičnosti, počinjena nedjela<br />

opravdava, na zločine podstiče, počinioce zla od grijeha oslobađa i slavi, kao što se u agresiji na<br />

Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992.–1995., događalo – tek tada se potpunije može shavtiti zašto je<br />

ova teška knjiga smrti tako velika.<br />

1 Enes Kišević, Moja Bosna i tvoja Bosna)<br />

7


Poštovani čitaoče, pred nama je knjiga bosanskih heroja, što za državu Bosnu i Hercegovinu<br />

padoše početkom devedesetih godina dvadesetog stoljeća.<br />

Ona je pisani spomenik stradalim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine u kojem<br />

se nalazi više od trideset tri hiljade imena najboljih sinova, bošnjačkih i bosanskih, koji su između<br />

„velike“ Srbije i „proširene“ Hrvatske izabrali nezavisnu i suverenu Republiku Bosnu i Hercegovinu.<br />

Našavši se u tom povijesnom trenutku na braniku Bosne, borci iz ove knjige samožrtvovanja, braneći<br />

svoj opstanak ponoviše heroizam predaka u službi odbrane svog vetana, svog topraka, svoje domovine,<br />

svoje države Bosne i Hercegovine. Ne spontano, i ne uzalud.<br />

Kao i oni prije njih, u hiljadugodišnjoj povijesti Bosne, sačuvali su svoj identitet i slobodu ginući<br />

za nju, a svojoj državi Bosni i Hercegovini cjelovitost, legitimitet i subjektivitet. Pokazali su heroizam<br />

koji zadivljuje i nadahnjuje.<br />

Uzvišeno je djelo ovih gazija, od čijih je imena sačinjena ova knjiga. Njihova imena spominjemo<br />

na tevhidima, godišnjicama značajnih bitaka; duboko ih urezujemo u spomenike slobode; oni slobodu<br />

dopjevaše – o kojoj su pjevali, mislili i sanjali Safvetbeg Bašagić, Musa Čazim Čatić,...oni u svojoj<br />

državi sačuvaše ideal što ga imenom Bosna zovemo – zato i dalje na Balkanu zemlja Bosna imade;<br />

opet je zemljica Bosna ćilimom zastrta, puna dobrih ljudi, njenih Bošnjana. Bez njihove žrtve nje ne bi<br />

bilo. Svoje su živote u njene temelje ugradili.<br />

Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu početkom devedesetih godina dvadesetog stoljeća<br />

i zločini počinjeni u njoj, pokušaj su, posljednji u nizu, dokidanja njene državnosti i uništenja bošnjačkog<br />

naroda, što su ga proizveli žilavi retrogradni ideološki velikodržavni projekti susjednih zemalja<br />

spram Bosne i Hercegovine, koji nikad nisu u domaćoj i evropskoj javnosti dovoljno osuđeni. Upravo<br />

heroji iz ove knjige sačuvali su državu Bosnu i Hercegovinu, odbranili je od hegemonističkih pretenzija<br />

i agresije njenih susjeda, i sa Drine i sa Une. Očuvali su joj stare pradjedovske međe tamo gdje su ih<br />

naslijedili. Sačuvali su i stanovništvo od fašističkog ‘etničkog čišćenja’ i totalnog genocida. To treba da<br />

znaju i ponavljaju i profesori i težaci, i novinari i čobani, geografi i geometri, pravnici i pjesnici, povijesničari<br />

i oficiri, ekonomisti i inženjeri, geostratezi i filozofi, duhovnici i umjetnici, djeca i odrasli. Stare<br />

međe i tapija na Bosnu su sačuvane.<br />

...„O knjigo slave! Ja u Tebi vidim<br />

Junačkog Tvrtka i sve svoje pređe,<br />

S handžarom oštrim u desnici snažnoj<br />

Ponosnoj Bosni kako brane međe<br />

I poput smijelih divova i lava<br />

Prsima štite svoja stara prava.“ 2<br />

Naše majke i nane, kada svojim herojima uče dove, one se, zapravo, njima ponose, jer je i<br />

njima kao i pradjedovima njihovim, historijska sudbina dodijelila misiju, ne da idu preko Drine i Une<br />

da napadaju tuđe gradove, ubijaju i progone njihove žitelje, otimaju njihovu imovinu, nego naprotiv<br />

– da svoju nejač i nedužne brane od stradanja i patnji u svojoj državi na svom kućnom pragu. One<br />

Boga uzvišenog mole da smete Bosne dušmane, da njihovu osiromašenu svijest i srce opet obogati<br />

spoznajom da je lična čast najviša vrlima ljudskog morala, mnogo vrednija od nacionalnog egoizma,<br />

mržnje i prezira prema drugima, da njihov moralni pad i i prizemljenje uzvisi, da se u svojoj vjeri uplaše<br />

božije pravice i da više nikom zlo i nesreću ne donesu a da na licima njihovih majki, umjesto crne<br />

šamije – osmjeh ostane.<br />

Naši šehidi i poginuli borci žrtvovali su se za ovu državu, Bosnu i Hercegovinu a nas su obavezali<br />

da marljivo radimo i da je gradimo, da je volimo i za dobrobit svima u njoj da se molimo, da nad<br />

njom bdijemo i nadživimo njene neprijatelje. Dok bude visokosvjesnih čuvara Bosne, kakvi su u knjizi<br />

2 Musa Čazim Ćatić, POVIJEST MOJE DOMOVINE<br />

8


ovoj – čista obraza i čvrstih moralnih principa, bit će i slobodne države Bosne i Hercegovine. To što<br />

imamo državu Bosnu i Hercegovinu, zaista je zasluga samo njenih heroja. O, povijesti slavna, povijesti<br />

tužna, smiješi li se sretnija budućnost mojoj Domovini?<br />

...“<strong>Za</strong>hrđo handžar dok o klinu visi<br />

i svoju prošlost pokopanu sniva,<br />

Moj narod neka laganijem perom<br />

Budućnost ljepšu na tebi osniva,<br />

U tebi gledeć’ ideale svoje,<br />

Pov’jest drage otadžbine moje!“ 3<br />

mr.sc. Hasib Mušinbegović<br />

3 Musa Čazim Ćatić, POVIJEST MOJE DOMOVINE<br />

9


UVOD<br />

Knjiga „33.055 ZA DRŽAVU suverenu nezavisnu BOSNU I HERCEGOVINU“ je monografija stradalih<br />

pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992.–<br />

1995. Ovaj status im je potvrdilo Federalno ministarstvo odbrane/Federalno ministarstvo za pitanja<br />

boraca i invalida Odbrambeno-oslobodilačkog rata.<br />

O svakom heroju dati su podaci: prezime, ime oca, ime, jedinstveni matični broj (iz kojeg se<br />

crpi datum rođenja), općina rođenja, općina stanovanja, datum smrti, općina u kojoj se u Odjelu ministarstva<br />

odbrane stradala osoba vodila u vojnoj evidenciji.<br />

U ovoj knjizi ima i onih osoba koje su stradale 1991., ali i onih čija je smrt nastupila u 1996.<br />

godini. Priređivači nisu ulazili u razloge priznavanja statusa nijednoj stradaloj osobi; preuzeli su to kao<br />

prethodno utvrđenu činjenicu, verificiranu od nadležnog državnog organa.<br />

Prema ovoj knjizi Armija Republike Bosne i Hercegovine imala je 33.055 stradalih osoba. Najveće<br />

gubitke je imala u prvoj godini rata (1992.) – 11.503, što je 35% od ukupnog broja smrtno stradalih<br />

osoba; u 1993. godini imala je 7.652 smrtno stradale osobe (23%); u 1994. – 4.487 ili 14%. U<br />

završnoj, 1995. godini, stradalo je 9.260 osoba ili 28%.<br />

Najsmrtonosniji su bili mjeseci: juni ‘92. (2.775), juli ‘93. (1.258), januar ‘94. (668) i juli ‘95.<br />

(6.336). Detaljniji podaci su dati u Pregledu stradanja prema mjesecima u godinama rata.<br />

Pregled stradanja prema mjesecima u godinama rata<br />

Broj Mjesec<br />

Godina stradanja<br />

1992. 1993. 1994. 1995. 1996. n/p*<br />

UKUPNO %<br />

1 Januar 5 700 668 131 42 1.546 4,68%<br />

2 Februar 23 503 400 122 21 1.069 3,23%<br />

3 Mart 10 614 325 237 15 1.201 3,63%<br />

4 April 268 720 339 289 21 1.637 4,95%<br />

5 Maj 1.523 494 301 339 3 2.660 8,05%<br />

6 Juni 2.775 840 309 548 1 4.473 13,53%<br />

7 Juli 1.386 1.258 314 6.336 1 9.295 28,12%<br />

8 Avgust 1.385 612 278 349 2.624 7,94%<br />

9 Septembar 1.180 524 271 436 2.411 7,29%<br />

10 Oktobar 1.025 477 334 336 2.172 6,57%<br />

11 Novembar 875 416 646 85 2.022 6,12%<br />

12 Decembar 1.048 494 302 52 1.896 5,74%<br />

13 n/p* 49 49 0,15%<br />

14 Ukupno 11.503 7.652 4.487 9.260 104 49 33.055 100,00%<br />

n/p* – nije prepoznato<br />

11


Iz Pregleda smrtno stradalih osoba po starosnoj dobi zaključuje se da je u Odbrambeno-oslobodilačkom<br />

ratu 1992.–1995., život za državu Bosnu i Hercegovinu dala njena mladost, od 21–40<br />

godina starosti – 22.130 (67%) stradalih.<br />

12<br />

Pregled stradalih po starosnoj dobi<br />

Broj<br />

Godine<br />

Godina stradanja<br />

starosti 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. n/p*<br />

UKUPNO %<br />

1 13-15 39 17 6 2 64 0,19%<br />

2 16-20 1.149 712 391 983 3 3.238 9,80%<br />

3 21-25 2.258 1.610 1.043 1.714 15 1 6.641 20,09%<br />

4 26-30 2.107 1.453 912 1.355 17 7 5.851 17,70%<br />

5 31-35 1.840 1.321 760 1.343 14 7 5.285 15,99%<br />

6 36-40 1.591 1.028 574 1.137 16 7 4.353 13,17%<br />

7 41-45 1.041 694 378 947 19 8 3.087 9,34%<br />

8 46-50 512 345 190 618 10 3 1.678 5,08%<br />

9 51-55 491 273 118 515 5 4 1.406 4,25%<br />

10 56-60 266 138 75 433 4 4 920 2,78%<br />

11 61-65 142 43 29 152 3 369 1,12%<br />

12 66-70 29 10 7 45 2 93 0,28%<br />

13 71-75 9 2 6 1 1 19 0,06%<br />

14 76-80 1 2 2 2 7 0,02%<br />

15 n/p* 28 4 2 10 44 0,13%<br />

16 UKUPNO 11.503 7.652 4.487 9.260 104 49 33.055 100,00%<br />

n/p* – nije prepoznato<br />

Posmatrano prema općini rođenja, najviše je stradalo pripadnika Armije RBiH rođenih u Srebrenici<br />

– 4.535, zatim u Bratuncu – 1.894, Sarajevu – 1.716, Zvorniku – 1.695, Vlasenici – 1.153,<br />

Bihaću – 939, ... (u Prilozima na kraju knjige dat je potpuni Pregled stradanja prema općini rođenja,<br />

općine u RBiH 1991.).<br />

Pregled stradanja prema općini rođenja<br />

Broj<br />

OPĆINA<br />

Godina stradanja<br />

ROĐENJA 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. n/p*<br />

UKUPNO<br />

1 SREBRENICA 404 227 51 3.851 2 4.535<br />

2 BRATUNAC 484 201 189 1.013 3 4 1.894<br />

3 SARAJEVO 849 481 197 176 6 7 1.716<br />

4 ZVORNIK 1.091 198 62 343 1 1.695<br />

5 VLASENICA 283 208 43 617 1 1 1.153<br />

6 BIHAĆ 326 110 278 219 5 1 939<br />

7 GORAŽDE 394 193 136 80 4 4 811<br />

8 TUZLA 280 186 133 160 4 4 767<br />

9 CAZIN 95 53 314 298 2 762<br />

10 DOBOJ 284 216 112 78 5 695<br />

11 ROGATICA 458 112 37 80 3 690<br />

12 VIŠEGRAD 452 94 36 68 1 651<br />

13 ...<br />

n/p* – nije prepoznato


Analizirajući stradanje boraca Armije RBiH prema općini stanovanja, već na prvi pogled, uočava<br />

se da je najviše poginulih iz Srebrenice (4.464) i Bratunca (1.796); slijede zatim slobodne teritorije<br />

općina: Zvornik (1.636), Novi Grad Sarajevo (1.605), Goražde (1.585), Bihać (1.019), Vlasenica (999),<br />

Mostar (791), ... Procentualna analiza, broja poginulih prema broju stanovnika općine po popisu iz<br />

1991., dala bi bitno drugačiji redosljed. (u Prilozima, na kraju knjige, dat je potpuni Pregled stradanja<br />

prema općini stanovanja, općine u RBiH 1991.).<br />

Pregled stradanja prema općini stanovanja<br />

BROJ OPĆINA STANOVANJA<br />

GODINA STRADANJA<br />

1992. 1993. 1994. 1995. 1996. n/p*<br />

UKUPNO<br />

1 SREBRENICA 387 212 48 3.815 2 4.464<br />

2 BRATUNAC 453 191 187 961 2 2 1.796<br />

3 ZVORNIK 1.083 173 52 327 1 1.636<br />

4 NOVI GRAD 783 479 157 178 5 3 1.605<br />

5 GORAŽDE 1.094 217 161 103 5 5 1.585<br />

6 BIHAĆ 353 121 299 238 7 1 1.019<br />

7 VLASENICA 221 178 34 566 999<br />

8 MOSTAR 194 484 82 29 1 1 791<br />

9 CAZIN 89 44 317 290 2 742<br />

10 ZENICA 182 221 173 153 4 733<br />

11 TUZLA 244 162 124 144 3 4 681<br />

12 NOVO SARAJEVO 319 225 50 69 663<br />

13 ...<br />

n/p* – nije prepoznato<br />

Najviše je smrtno stradalih pripadnika Armije RBiH vođeno u vojnim evidencijama (v/e) općina<br />

Tuzlanskog kantona – ukupno 12.861. U tom kantonu, najveći broj evidentiranih stradanja je iz<br />

razoružanih jedinica Armije RBiH Srebrenice na čijoj teritoriji je izvršen i presuđen genocid.<br />

Godine 2002., u vojnoj evidenciji OMO Tuzla vodilo se 6.032 stradalih vojnih osoba; u OMO<br />

Sapna – 1.699, u OMO Goražde – 1.682.<br />

Pregled vojne evidencije stradalih prema<br />

Odjelu Federalnog ministarstva odbrane (v/e OMO)<br />

KANTON<br />

Odjel ministarstva<br />

Godina stradanja<br />

odbrane 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. n/p*<br />

UKUPNO<br />

BIHAĆ 353 121 299 238 7 1 1.019<br />

BOS. KRUPA 102 44 171 130 447<br />

BOS. PETROVAC 3 3 5 6 1 18<br />

01<br />

BUŽIM 32 45 176 150 1 404<br />

CAZIN 90 44 317 290 2 743<br />

KLJUČ 572 52 22 54 4 704<br />

SANSKI MOST 242 92 61 65 2 1 463<br />

V. KLADUŠA 51 22 98 113 284<br />

UKUPNO 1.445 423 1.149 1.046 13 6 4.082<br />

13


KANTON<br />

Odjel ministarstva<br />

Godina stradanja<br />

odbrane 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. n/p*<br />

UKUPNO<br />

BANOVIĆI 139 54 58 228 479<br />

ČELIĆ 84 30 20 36 4 174<br />

DOBOJ ISTOK 71 116 54 34 4 279<br />

GRAČANICA 113 83 61 105 1 363<br />

GRADAČAC 366 106 68 73 2 615<br />

KALESIJA 212 40 46 67 365<br />

03 KLADANJ 115 82 39 70 2 1 309<br />

LUKAVAC 204 116 55 344 4 3 726<br />

SAPNA 1.112 192 56 338 1 1.699<br />

SREBRENIK 226 135 47 597 5 1.010<br />

TEOČAK 174 69 23 14 1 281<br />

TUZLA 863 485 349 4.327 5 3 6.032<br />

ŽIVINICE 235 166 66 59 2 1 529<br />

UKUPNO 3.914 1.674 942 6.292 29 10 12.861<br />

BREZA 58 24 27 24 1 134<br />

DOBOJ JUG 197 70 45 29 1 342<br />

KAKANJ 31 117 60 87 2 297<br />

MAGLAJ 154 139 102 39 3 1 438<br />

OLOVO 69 67 43 22 201<br />

04 TEŠANJ 163 186 148 62 3 562<br />

VAREŠ 61 53 15 49 178<br />

VISOKO 102 98 63 68 2 333<br />

ZAVIDOVIĆI 129 139 140 112 1 521<br />

ZENICA 182 219 172 154 4 731<br />

ŽEPČE 21 148 28 12 209<br />

UKUPNO 1.167 1.260 843 658 17 1 3.946<br />

05 GORAŽDE 1.125 252 177 116 7 5 1.682<br />

UKUPNO 1.125 252 177 116 7 5 1.682<br />

BUGOJNO 44 118 37 49 4 252<br />

BUSOVAČA 10 124 16 16 166<br />

DONJI VAKUF 35 83 49 40 207<br />

FOJNICA 4 92 42 32 2 172<br />

GORNJI VAKUF 14 228 52 20 2 316<br />

06 JAJCE 147 55 70 53 2 327<br />

KISELJAK 22 122 42 17 2 205<br />

KREŠEVO 14 2 12 28<br />

N. TRAVNIK 46 126 32 24 1 229<br />

TRAVNIK 127 198 86 106 1 2 520<br />

VITEZ 19 263 73 14 3 372<br />

UKUPNO 468 1.423 501 383 17 2 2.794<br />

ČAPLJINA 6 45 19 2 72<br />

JABLANICA 12 94 14 7 127<br />

07<br />

KONJIC 98 167 71 49 385<br />

MOSTAR 291 544 99 33 1 1 969<br />

PROZOR 11 88 44 12 1 156<br />

STOLAC 25 35 26 5 91<br />

UKUPNO 443 973 273 108 2 1 1.800<br />

14


KANTON<br />

Odjel ministarstva<br />

Godina stradanja<br />

odbrane 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. n/p*<br />

UKUPNO<br />

CENTAR 270 145 68 48 2 1 534<br />

HADŽIĆI 251 83 12 39 1 12 398<br />

ILIDŽA 366 180 56 85 5 692<br />

ILIJAŠ 153 58 62 20 5 1 299<br />

09 NOVI GRAD 763 467 150 174 5 3 1.562<br />

NOVO SARAJEVO 326 224 55 72 677<br />

STARI GRAD 299 165 85 76 3 628<br />

TRNOVO 87 75 8 14 184<br />

VOGOŠĆA 193 81 38 88 1 1 402<br />

UKUPNO 2.708 1.478 534 616 17 23 5.376<br />

BRČKO 232 167 67 41 2 1 510<br />

n/p* 1 2 1 4<br />

SVEUKUPNO 11.503 7.652 4.487 9.260 104 49 33.055<br />

n/p* – nije prepoznato<br />

Objavom ove dragocjene knjige postignut je primarni cilj – poginuli, ubijeni, nestali, umrli, ...<br />

borci Armije RBiH nikad neće biti zaboravljeni. Svakoj žrtvi dat je identitet. Svakome od njih ova knjiga<br />

je spomenik. Ovo je spomenik najboljim među nama, koji su dali život za svoju državu, državu Bosnu<br />

i Hercegovinu i civilizacijske vrijednosti BH prostora.<br />

Knjiga je otvorena za dopunu nedostajućih ili netačnih podataka.<br />

Ovo izuzetno i važno djelo trajni je svjedok tragičnom vremenu agresije na Republiku Bosnu i<br />

Hercegovinu i spomenik herojima što svoj život dadoše za njenu odbranu.<br />

15


SPISAK<br />

STRADALIH PRIPADNIKA<br />

ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE<br />

U ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOM RATU<br />

1992.─1995.


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

1 ABADŽIĆ IMŠIR MEŠAN 1605965184239 ŽIVINICE ŽIVINICE 11. 05. 1994. ŽIVINICE<br />

2 ABADŽIJA ISMET DŽEVAD 2801961174308 VOGOŠĆA VISOKO 07. 01. 1993. VISOKO<br />

3 ABADŽIJA AVDIJA MENSUR 2110972174359 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 20. 08. 1994. VOGOŠĆA<br />

4 ABADŽIJA ABID NAZIF 0206942174354 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 04. 09. 1994. VOGOŠĆA<br />

5 ABADŽIJA AHMET NUSRET 0401970174367 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 02. 11. 1993. VOGOŠĆA<br />

6 ABASPAHIĆ AVDO HANEFIJA 0310948171774 PRIBOJ ILIJAŠ 24. 08. 1994. ILIJAŠ<br />

7 ABAZ AHMET ALEM 1808956174350 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 25. 09. 1994. VOGOŠĆA<br />

8 ABAZ ASIM ALIJA 2810961171783 ILIJAŠ BREZA 11. 01. 1993. VOGOŠĆA<br />

9 ABAZ IBRAHIM GALIB 1104955174376 ILIJAŠ VOGOŠĆA 14. 10. 1992. ILIJAŠ<br />

10 ABAZ HUSO GALIB 1009967133104 RUDO NOVI GRAD 19. 12. 1992. NOVI GRAD<br />

11 ABAZ ŠERIF HAJRUDIN 1107967133100 RUDO GORAŽDE 25. 04. 1993. GORAŽDE<br />

12 ABAZ IBRAHIM HALID 0801958174368 ILIJAŠ ILIJAŠ 10. 10. 1994. ILIJAŠ<br />

13 ABAZ RASIM HASAN 1306960171786 ILIJAŠ VOGOŠĆA 05. 05. 1992. VOGOŠĆA<br />

14 ABAZ IBRAHIM IBRAHIM 0102960174353 ILIJAŠ NOVI GRAD 18. 10. 1992. NOVI GRAD<br />

15 ABAZ HUSEIN IBRO 1505950133110 RUDO GORAŽDE 25. 06. 1992. GORAŽDE<br />

16 ABAZ EDHEM IZET 1603953170000 ILIJAŠ STARI GRAD 05. 03. 1993. STARI GRAD<br />

17 ABAZ KASIM MIRSAD 2103972133109 RUDO GORAŽDE 25. 06. 1992. GORAŽDE<br />

18 ABAZ ĆAMIL NUSRET 0105953173537 ILIJAŠ STARI GRAD 14. 12. 1992. STARI GRAD<br />

19 ABAZ RASIM SALKO 1502960133101 RUDO GORAŽDE 03. 09. 1992. GORAŽDE<br />

20 ABAZ RAGIB SEID 1805950173558 ILIJAŠ STARI GRAD 09. 06. 1992. STARI GRAD<br />

21 ABAZA HUSNIJA HIVZO 0102973150003 MOSTAR MOSTAR 30. 06. 1993. MOSTAR<br />

22 ABAZA ARIF MUHAMED 2901949173539 SARAJEVO NOVI GRAD 12. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

23 ABAZI ABDULAH EKREM 2108960110008 BIHAĆ BIHAĆ 28. 06. 1992. BIHAĆ<br />

24 ABAZI ISUF FEHMI 0108973171521 SARAJEVO ILIDŽA 29. 11. 1994. ILIDŽA<br />

25 ABAZOVIĆ HUSO ABDULAH 2204939191986 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 26. 07. 1993. GORNJI VAKUF<br />

26 ABAZOVIĆ EJDO ADIL 0111948111051 BUŽIM BUŽIM 13. 08. 1995. BUŽIM<br />

27 ABAZOVIĆ UZEJIR ALIJA 1002968191973 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 13. 02. 1993. GORNJI VAKUF<br />

28 ABAZOVIĆ KASIM ENVER 1602970111062 BUŽIM BUŽIM 11. 01. 1993. BUŽIM<br />

29 ABAZOVIĆ MUHAMED HILMIJA 0807960172656 SARAJEVO NOVI GRAD 26. 04. 1993. NOVI GRAD<br />

30 ABAZOVIĆ DERVO MUHAREM 0302943191979 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 15. 10. 1993. GORNJI VAKUF<br />

31 ABAZOVIĆ FADIL MURADIF 3009954191972 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 07. 05. 1995. GORNJI VAKUF<br />

32 ABAZOVIĆ NAHID MUSTAFA 1504968191987 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 25. 01. 1993. GORNJI VAKUF<br />

33 ABAZOVIĆ MILE RADENKO 2905957170021 ROGATICA CENTAR 04. 08. 1992. CENTAR<br />

34 ABAZOVIĆ KASIM REMZIJA 1901964111058 BUŽIM BUŽIM 31. 10. 1994. BUŽIM<br />

35 ABAZOVIĆ HAJRUDIN SAKIB 1107953191975 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 09. 12. 1993. GORNJI VAKUF<br />

36 ABAZOVIĆ RAMO SALIH 2301956191987 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 27. 08. 1993. GORNJI VAKUF<br />

37 ABAZOVIĆ HAŠIM SEMIR 0105971191976 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 04. 08. 1993. GORNJI VAKUF<br />

38 ABAZOVIĆ IZET SENAD 1710962191976 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 06. 07. 1993. GORNJI VAKUF<br />

39 ABAZOVIĆ JUSUF SUAD 0201957192004 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 21. 08. 1993. GORNJI VAKUF<br />

40 ABAZOVIĆ MAHMUT SULEJMAN 1406966191996 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 15. 02. 1994. GORNJI VAKUF<br />

19


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

41 ABAZOVIĆ SALIH SUNAID 0109970191986 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 01. 11. 1994. GORNJI VAKUF<br />

42 ABAZOVIĆ JUSUF VAHID 0104968191977 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 11. 05. 1995. GORNJI VAKUF<br />

43 ABDAKOVIĆ ALAGA ABDIJA 2103970112465 CAZIN CAZIN 17. 06. 1994. CAZIN<br />

44 ABDAKOVIĆ MEHO MEHMED 1502960112465 CAZIN CAZIN 18. 02. 1995. CAZIN<br />

45 ABDELHAFIZ AHMED MOHAMED 0612969198786 JEMEN ZENICA 02. 10. 1993. ZENICA<br />

46 ABDI ABDI RASIM 0105951470097 DERVENTA DERVENTA 11. 07. 1992. GRADAČAC<br />

47 ABDIĆ DERVIŠ FARUK 2809977193614 VITEZ VITEZ 26. 06. 1993. VITEZ<br />

48 ABDIĆ HASIB HAMDIJA 2012954112468 CAZIN CAZIN 29. 05. 1994. CAZIN<br />

49 ABDIĆ ASIM ISMET 2601965112465 CAZIN CAZIN 14. 06. 1992. CAZIN<br />

50 ABDIĆ HASAN JASMIN 3009969111061 BUŽIM BUŽIM 13. 06. 1992. BUŽIM<br />

51 ABDIĆ MAHMUT MIRSAD 2905969193620 VITEZ VITEZ 08. 12. 1993. VITEZ<br />

52 ABDIĆ AGAN MIRSAD 1608973113846 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 21. 08. 1994. V. KLADUŠA<br />

53 ABDIĆ ZARIF NIJAZ 3112968111055 BUŽIM BUŽIM 29. 01. 1995. BUŽIM<br />

54 ABDIĆ SEJDO SAID 1511969112475 CAZIN CAZIN 03. 12. 1992. CAZIN<br />

55 ABDIĆ KASIM SAKIB 0301968111140 BUŽIM BUŽIM 15. 04. 1994. BUŽIM<br />

56 ABDIĆ HASAN SEAD 1109957110016 BIHAĆ BIHAĆ 03. 04. 1994. BIHAĆ<br />

57 ABDIĆ SMAIL SEAD 1507969113843 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 25. 03. 1995. V. KLADUŠA<br />

58 ABDIĆ IBRAHIM SMAIL 1107969112461 CAZIN CAZIN 15. 09. 1995. CAZIN<br />

59 ABDIĆ HASAN ŠABAN 0507964110058 BIHAĆ BIHAĆ 15. 03. 1993. BIHAĆ<br />

60 ABDIĆ RAMO ŠABAN 2506955361618 BIHAĆ BIHAĆ 15. 01. 1993. BIHAĆ<br />

61 ABDIĆ MAHMUT ŠEFIK 1012956113832 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 25. 12. 1994. V. KLADUŠA<br />

62 ABDIĆ VAHID ZEMIN 0111971112480 CAZIN CAZIN 13. 11. 1993. CAZIN<br />

63 ABDIJANOVIĆ MAŠO AVDO 2905966110007 BIHAĆ BIHAĆ 29. 05. 1992. BIHAĆ<br />

64 ABDIJANOVIĆ ALE EKREM 2502969110019 BIHAĆ BIHAĆ 15. 09. 1995. BIHAĆ<br />

65 ABDIJANOVIĆ MIRALEM JASMIN 1505969110014 BIHAĆ BIHAĆ 26. 11. 1992. BIHAĆ<br />

66 ABDIJANOVIĆ AHMET RAMO 0201972110022 BIHAĆ BIHAĆ 20. 09. 1995. BIHAĆ<br />

67 ABDULAHOVIĆ MUHAMED ADMIR 0311972183305 SREBRENIK SREBRENIK 17. 03. 1994. SREBRENIK<br />

68 ABDULAHOVIĆ IBRAHIM FERID 0505962183586 UGLJEVIK TEOČAK 07. 09. 1993. TEOČAK<br />

69 ABDULAHOVIĆ AHMET ISMET 0101962183590 UGLJEVIK TEOČAK 16. 07. 1992. TEOČAK<br />

70 ABDULAHOVIĆ DŽEMAL NEDŽAD 0808975183618 UGLJEVIK TEOČAK 04. 12. 1993. TEOČAK<br />

71 ABDULAHOVIĆ IBRAHIM SADIJA 2410963183585 UGLJEVIK TEOČAK 19. 09. 1992. TEOČAK<br />

72 ABDULAHOVIĆ OSMO SAKIB 2909946183305 SREBRENIK SREBRENIK 05. 10. 1994. SREBRENIK<br />

73 ABDULAHOVIĆ IBRO ZAHID 2610969183587 UGLJEVIK TEOČAK 26. 04. 1992. TEOČAK<br />

74 ABDULI RAIF REŠAD 2001964172017 KISELJAK KISELJAK 07. 08. 1992. KISELJAK<br />

75 ABDULOVIĆ NUREDIN SABIT 2508945172658 SARAJEVO NOVI GRAD 01. 11. 1994. NOVI GRAD<br />

76 ABDURAHMANOVIĆ ŠEVKO HAJRUDIN 0610945183120 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

77 ABDURAHMANOVIĆ NEZIR ISMET 1610937183158 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

78 ABDURAHMANOVIĆ HRUSTO JUNUZ 1904939183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

79 ABDURAHMANOVIĆ ŠNAIB KEMAL 0511946172175 SARAJEVO NOVI GRAD 20. 08. 1992. NOVI GRAD<br />

80 ABDURAHMANOVIĆ NEZIR MEHMED 0301960183169 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

20


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

81 ABDURAHMANOVIĆ IBRAHIM MENSUR 2410943170003 SARAJEVO CENTAR 10. 12. 1992. CENTAR<br />

82 ABDURAHMANOVIĆ ISMET MIRSAD 2009965183137 SREBRENICA SREBRENICA 20. 06. 1992. TUZLA<br />

83 ABDURAHMANOVIĆ ISMET NISAD 1011973183139 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

84 ABDURAHMANOVIĆ IDRIZ SAKIB 2508955181353 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

85 ABIDOVIĆ IBRAHIM BAHRIJA 2303961181526 BRČKO BRČKO 26. 12. 1992. BRČKO<br />

86 ABIDOVIĆ AHMED EMIN 0505967181522 BRČKO BRČKO 05. 01. 1993. BRČKO<br />

87 ABIDOVIĆ IBRAHIM ESAD 0905955183900 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

88 ABIDOVIĆ RAŠAN IBRAHIM 0309932183898 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

89 ABIDOVIĆ RAMO MEVLUDIN 1109961183928 ZVORNIK ZVORNIK 16. 11. 1992. SAPNA<br />

90 ABIDOVIĆ SULEJMAN MIRSAD 0107963122178 GRAČANICA GRAČANICA 26. 08. 1992. GRADAČAC<br />

91 ABIDOVIĆ RAMO NEZIR 1009966183927 ZVORNIK ZVORNIK 12. 03. 1993. SAPNA<br />

92 ABIDOVIĆ ŠABAN RAGIB 1509933183908 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

93 ABIDOVIĆ HAŠIM RAMIZ 0105945193871 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 15. 09. 1992. ZAVIDOVIĆI<br />

94 ABIDOVIĆ ŠABAN RASIM 0509940183898 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

95 ABLAKOVIĆ FUAD ALEN 0105971172661 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 16. 06. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

96 ABZOVIĆ ZUHDIJA HAMDIJA 1705969111060 BUŽIM BUŽIM 20. 04. 1995. BUŽIM<br />

97 AĆIMOVIĆ ZORAN ALEKSANDER 2101966172175 SARAJEVO NOVI GRAD 23. 12. 1992. NOVI GRAD<br />

98 ADANALIĆ AVDO ADIN 0301971173513 BIJELJINA STARI GRAD 08. 10. 1992. STARI GRAD<br />

99 ADEM BAJRAM FARUK 2804961190044 ZENICA ZENICA 18. 07. 1993. ZENICA<br />

100 ADEMI NEDŽIP ARIF 2204964160092 SKOPLJE PRIJEDOR 31. 07. 1992. SANSKI MOST<br />

101 ADEMI ŠABAN AZEM 0705940172199 PEĆ NOVI GRAD 19. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

102 ADEMI RASIM ENVER 0201973133654 VIŠEGRAD VIŠEGRAD 31. 07. 1992. CENTAR<br />

103 ADEMI BAJRAM MIRSAD 2810959171423 SARAJEVO NOVI GRAD 19. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

104 ADEMOVIĆ SALIH ABDURAHMAN 0408929183125 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

105 ADEMOVIĆ ŠEĆAN ABID 1503935183141 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

106 ADEMOVIĆ RAMO ABID 0308938183893 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

107 ADEMOVIĆ ŠAHMAN ADEM 2605947183903 ZVORNIK ZVORNIK 01. 08. 1993. SAPNA<br />

108 ADEMOVIĆ AVDO ADNAN 2202975183121 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

109 ADEMOVIĆ SARIJA AHMET 1801969183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

110 ADEMOVIĆ RAMO AHMET 3004961183916 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

111 ADEMOVIĆ HUSO ALIJA 0904973183733 SREBRENICA SREBRENICA 26. 04. 1992. TUZLA<br />

112 ADEMOVIĆ AVDIJA ALMIR 0711973180030 TUZLA TUZLA 05. 08. 1994. TUZLA<br />

113 ADEMOVIĆ TAIB ASIM 0502978183137 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

114 ADEMOVIĆ ŠEVKO AVDO 0306955183136 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

115 ADEMOVIĆ TAIB AVDO 2009968183146 SREBRENICA SREBRENICA 01. 08. 1993. TUZLA<br />

116 ADEMOVIĆ AZEM AZMIR 2411978183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. VOGOŠĆA<br />

117 ADEMOVIĆ HAMID BAJRO 1505942180045 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

118 ADEMOVIĆ IDRIZ BAJRO 1706959183124 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

119 ADEMOVIĆ OSMO BAJRO 1504978183746 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

120 ADEMOVIĆ ŠEVKO BAJRO 1710948183146 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

21


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

121 ADEMOVIĆ IBRAHIM BEGO 0403973183742 VLASENICA VLASENICA 14. 07. 1995. TUZLA<br />

122 ADEMOVIĆ HUSO BEHAIJA 2003944183139 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

123 ADEMOVIĆ OMER BEKTO 1204951183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

124 ADEMOVIĆ IBRAHIM BENKS 2306975174157 NJEMAČKA VISOKO 20. 06. 1995. VISOKO<br />

125 ADEMOVIĆ SALKO BERIZ 0911952183918 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

126 ADEMOVIĆ BEĆIR BEŠIR 0108964183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

127 ADEMOVIĆ MUSTAFA DŽEMAL 0506952181352 BRATUNAC BRATUNAC 10. 12. 1992. TUZLA<br />

128 ADEMOVIĆ MUSTAFA DŽEVAD 2711963182709 LUKAVAC LUKAVAC 26. 08. 1992. LUKAVAC<br />

129 ADEMOVIĆ DŽEMAL ĐEMO 2203975181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

130 ADEMOVIĆ FERID ELMIR 0903969172194 SARAJEVO NOVI GRAD 16. 09. 1992. NOVI GRAD<br />

131 ADEMOVIĆ ADEM ENVER 1201969181362 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

132 ADEMOVIĆ MUSTAFA ESED 2607926183124 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

133 ADEMOVIĆ FAJKO FADIL 2509949183731 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

134 ADEMOVIĆ HUSO FADIL 1705943183136 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

135 ADEMOVIĆ FADIL FAJKO 0101975183875 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

136 ADEMOVIĆ MEHMEDALIJA FAZLIJA 1605956183122 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

137 ADEMOVIĆ RAMO FEHIM 0601969182509 LOPARE ČELIĆ 27. 09. 1992. ČELIĆ<br />

138 ADEMOVIĆ MAHMUT FEJZO 1209938171505 ILIDŽA ILIDŽA 17. 12. 1992. ILIDŽA<br />

139 ADEMOVIĆ SULJO HAJRUDIN 1601956183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

140 ADEMOVIĆ DAHMO HAJRUDIN 1511955183124 SREBRENICA SREBRENICA 14. 09. 1994. VOGOŠĆA<br />

141 ADEMOVIĆ NEZIR HAKIJA 1208943183132 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

142 ADEMOVIĆ IBRAHIM HALIL 1709974183741 VLASENICA VLASENICA 21. 09. 1994. TUZLA<br />

143 ADEMOVIĆ HAMED HAMDIJA 1505965183742 SREBRENICA SREBRENICA 21. 06. 1995. TUZLA<br />

144 ADEMOVIĆ BEGO HAMED 2512938183730 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

145 ADEMOVIĆ ADEM HAMED 0802957181375 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

146 ADEMOVIĆ ADEM HARIZ 2008971183312 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

147 ADEMOVIĆ ATIF HASAN 1202943183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

148 ADEMOVIĆ RAMO HASAN 2508953183928 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

149 ADEMOVIĆ BEĆIR HAZIM 0701971183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

150 ADEMOVIĆ ADEM HUSEJN 0402953183731 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

151 ADEMOVIĆ OSMAN IBRAHIM 1504937183129 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

152 ADEMOVIĆ BEGO IBRO 0105968183733 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

153 ADEMOVIĆ VELIJA ISLAM 2005961183900 ZVORNIK ZVORNIK 21. 10. 1992. SAPNA<br />

154 ADEMOVIĆ SELMAN ISMET 1210934183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

155 ADEMOVIĆ SALIH JUNUZ 0802947183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

156 ADEMOVIĆ ŠEVAL JUSUF 1003975183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

157 ADEMOVIĆ IBRAHIM KADRIJA 2502968183144 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

158 ADEMOVIĆ SALČIN KADRIJA 1611958183146 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

159 ADEMOVIĆ NEZIR LUTVO 2901938183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

160 ADEMOVIĆ UZEIR MEDO 1507955183135 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

22


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

161 ADEMOVIĆ SULJO MESUD 1506965183137 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

162 ADEMOVIĆ ISMET MEVLUDIN 1601959183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

163 ADEMOVIĆ SADO MEVLUDIN 0212958183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

164 ADEMOVIĆ ČAMIL MUHAMED 1501971183163 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

165 ADEMOVIĆ MUJO MUJKA 1708953183737 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI<br />

166 ADEMOVIĆ HUSO MUNIB 0807929183135 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

167 ADEMOVIĆ MUJO MUSTAFA 2303960183738 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI<br />

168 ADEMOVIĆ RAMO MUSTAFA 1503929183911 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

169 ADEMOVIĆ AVDO NEDŽAD 1606960183133 TUZLA TUZLA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

170 ADEMOVIĆ DAHMO NEDŽIB 0105961183150 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

171 ADEMOVIĆ ALIJA NEZIR 2405947183122 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

172 ADEMOVIĆ HAKIJA NEZIR 0112973183128 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

173 ADEMOVIĆ ALAGA NURKO 0403958183736 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

174 ADEMOVIĆ MEHMEDALIJA OSMAN 1003961183203 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

175 ADEMOVIĆ ADEM OSMAN 1605937183731 VLASENICA VLASENICA 15. 12. 1992. SREBRENIK<br />

176 ADEMOVIĆ IDRIZ RAGIB 2303952183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

177 ADEMOVIĆ JUNUZ RAMIZ 0203963183737 SREBRENICA SREBRENICA 14. 12. 1992. TUZLA<br />

178 ADEMOVIĆ AVDIJA RAMO 2110973183734 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

179 ADEMOVIĆ SULJO SABIT 0809942183899 ZVORNIK ZVORNIK 04. 02. 1993. SAPNA<br />

180 ADEMOVIĆ AVDO SADIK 1111953183129 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

181 ADEMOVIĆ MUSTAFA SADIK 0207944183128 SREBRENICA SREBRENICA 15. 07. 1995. TUZLA<br />

182 ADEMOVIĆ AVDO SADO 1501933183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

183 ADEMOVIĆ ŠEVKO SAIB 1904952183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

184 ADEMOVIĆ DŽULO SALIH 1301968183145 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

185 ADEMOVIĆ REDŽO SALIH 2702952183909 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

186 ADEMOVIĆ ABID SAMIL 0807974183928 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

187 ADEMOVIĆ BILAL SAMIRA 1507971177668 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 06. 12. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

188 ADEMOVIĆ RAMO SEAD 1001967183164 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

189 ADEMOVIĆ SULJO SENAD 1909977183148 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

190 ADEMOVIĆ SARIJA SENAHID 1906961183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

191 ADEMOVIĆ BAJRO SINAN 1005969181350 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

192 ADEMOVIĆ IBRAHIM SUAD 2502963180007 TUZLA TUZLA 31. 05. 1992. TUZLA<br />

193 ADEMOVIĆ SULJO SULEJMAN 0805935183896 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

194 ADEMOVIĆ ŠABAN SULJO 1111945183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

195 ADEMOVIĆ ŠEĆAN ŠABAN 1105953183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

196 ADEMOVIĆ SARIJA ŠEFIK 3112955183154 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

197 ADEMOVIĆ AVDO VEHID 2511956180041 TUZLA TUZLA 07. 08. 1992. TUZLA<br />

198 ADEMOVIĆ ADEM VEHID 0902973183897 ZVORNIK ZVORNIK 12. 08. 1992. SAPNA<br />

199 ADEMOVIĆ ZEJNIL ZEMIN 2512972180007 TUZLA TUZLA 10. 06. 1995. TUZLA<br />

200 ADEMOVIĆ ADEM ZULFO 0505957183764 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

23


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

201 ADEMOVSKI ZEKIR EMIR 2905972172189 SARAJEVO NOVI GRAD 27. 03. 1994. NOVI GRAD<br />

202 ADILIĆ ALIJA NEDŽAD 2010964182526 LOPARE ČELIĆ 13. 08. 1992. ČELIĆ<br />

203 ADILOVIĆ ŠAĆIR ASIM 0910932130005 GORAŽDE GORAŽDE 14. 09. 1992. GORAŽDE<br />

204 ADILOVIĆ ZAJKO BEČIR 0101959174157 VISOKO VISOKO 16. 02. 1995. VISOKO<br />

205 ADILOVIĆ UZEIR DŽEZAJIF 1710952193032 TRAVNIK TRAVNIK 30. 09. 1995. TRAVNIK<br />

206 ADILOVIĆ ESAD EMIR 1308976193030 TRAVNIK TRAVNIK 28. 12. 1992. TRAVNIK<br />

207 ADILOVIĆ ABDULAH HALIM 0701970173976 VAREŠ VAREŠ 15. 06. 1995. VAREŠ<br />

208 ADILOVIĆ ŠABAN HAMID 0806951172183 VISOKO NOVI GRAD 01. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

209 ADILOVIĆ HILMO ISMET 0601972130005 GORAŽDE GORAŽDE 28. 06. 1995. GORAŽDE<br />

210 ADILOVIĆ HASIB ISMIR 2008974130007 GORAŽDE STARI GRAD 03. 10. 1994. STARI GRAD<br />

211 ADILOVIĆ MEHO KASIM 1809947193039 TRAVNIK TRAVNIK 16. 09. 1995. TRAVNIK<br />

212 ADILOVIĆ ADEM MEHMED 0703955130007 GORAŽDE NOVO SARAJEVO 26. 01. 1994. NOVO SARAJEVO<br />

213 ADILOVIĆ ADEM MUHAREM 3001961174144 VISOKO VISOKO 06. 06. 1992. VISOKO<br />

214 ADILOVIĆ MURAT NUHAN 0107971130023 GORAŽDE GORAŽDE 13. 05. 1993. KONJIC<br />

215 ADILOVIĆ BEGO RAMO 0102965193836 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 16. 07. 1994. ZAVIDOVIĆI<br />

216 ADILOVIĆ AZEM RAŠO 2410927182492 LOPARE ČELIĆ 21. 06. 1992. ČELIĆ<br />

217 ADILOVIĆ MAHMUT RIZVAN 2606955193035 TRAVNIK TRAVNIK 07. 07. 1993. TRAVNIK<br />

218 ADILOVIĆ IDRIZ SEAD 2607954182516 LOPARE ČELIĆ 08. 10. 1992. ČELIĆ<br />

219 ADILOVIĆ OMER SIFET 2405971193066 TRAVNIK TRAVNIK 21. 09. 1992. TRAVNIK<br />

220 ADILOVIĆ ESAD SUVAD 1601949193010 TRAVNIK TRAVNIK 03. 03. 1995. TRAVNIK<br />

221 ADILOVIĆ ADEM ZULFO 1302960130014 GORAŽDE NOVO SARAJEVO 28. 07. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

222 ADROVIĆ NUMAN ADEM 2402969171501 IVANGRAD ILIDŽA 25. 11. 1994. ILIDŽA<br />

223 ADROVIĆ DERVIŠ AVDIJA 1908958171507 IVANGRAD ILIDŽA 09. 08. 1993. ILIDŽA<br />

224 ADROVIĆ HAMDIJA REMZIJA 1008947172691 PLAV NOVI GRAD 18. 03. 1993. NOVI GRAD<br />

225 ADROVIĆ FERIZ SAFET 2408966172181 SARAJEVO NOVI GRAD 11. 12. 1992. NOVI GRAD<br />

226 ADŽAJLIĆ RUSTEM BIMO 0609960180016 NIKŠIĆ TUZLA 28. 02. 1993. TUZLA<br />

227 ADŽAJLIĆ HILMO HIDAJET 2904967280163 BIJELO POLJE VOGOŠĆA 05. 11. 1992. VOGOŠĆA<br />

228 ADŽEM SALKO AZIZ 1501933130013 GORAŽDE GORAŽDE 03. 07. 1992. GORAŽDE<br />

229 ADŽEM OSMAN NEVSAD 0106956170020 PALE CENTAR 24. 08. 1992. CENTAR<br />

230 ADŽEM AZIZ SULJO 0411963130007 GORAŽDE GORAŽDE 17. 09. 1992. GORAŽDE<br />

231 ADŽEMOVIĆ ADEM ELVIS 2404968160010 PRIJEDOR PRIJEDOR 04. 06. 1992. SANSKI MOST<br />

232 ADŽEMOVIĆ ADEM FADIL 1705963160027 PRIJEDOR PRIJEDOR 04. 06. 1992. SANSKI MOST<br />

233 ADŽEMOVIĆ IBRO JASMIN 1004971102399 KLJUČ KLJUČ 05. 12. 1993. KLJUČ<br />

234 ADŽEMOVIĆ REDŽO SENAD 1111972102385 KLJUČ KLJUČ 10. 06. 1992. KLJUČ<br />

235 ADŽEMOVIĆ REDŽO SUVAD 1006970102401 KLJUČ KLJUČ 03. 06. 1992. KLJUČ<br />

236 ADŽOVIĆ SMAJO ESMIR 1506972130411 GORAŽDE GORAŽDE 16. 06. 1995. GORAŽDE<br />

237 ADŽOVIĆ ALIJA HARIS 1803968171509 SARAJEVO ILIDŽA 22. 08. 1992. ILIDŽA<br />

238 ADŽOVIĆ ŠABAN SMAIL 0206959172185 PLJEVLJA NOVO SARAJEVO 05. 12. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

239 AGAČEVIĆ ISMET SABAHUDIN 0304951193061 TRAVNIK TRAVNIK 01. 12. 1993. TRAVNIK<br />

240 AGANBEGOVIĆ IBRAHIM NEZIR 2809965102737 K. VAROŠ K. VAROŠ 27. 07. 1995. KLJUČ<br />

24


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

241 AGANBEGOVIĆ NEDŽIB SEAD 2604969163314 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

242 AGANBEGOVIĆ HIDAJET ŠERIF 0502953102736 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

243 AGANOVIĆ ATIF ADIL 2009966181359 BRATUNAC BRATUNAC 10. 05. 1992. BANOVIĆI<br />

244 AGANOVIĆ MUSTAFA ALADIN 0107963174143 N. TRAVNIK VISOKO 10. 01. 1994. VISOKO<br />

245 AGANOVIĆ DŽEVDET ASMER 2808967102096 JAJCE NOVO SARAJEVO 28. 11. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

246 AGANOVIĆ IBRAHIM EKREM 2910969110001 BIHAĆ BIHAĆ 10. 06. 1992. BIHAĆ<br />

247 AGANOVIĆ RAŠID FAHRUDIN 3107963190022 ZENICA ZENICA 30. 08. 1992. ZENICA<br />

248 AGANOVIĆ MIDHAT HAMDIJA 1703970191598 BUSOVAČA BUSOVAČA 09. 10. 1993. BUSOVAČA<br />

249 AGANOVIĆ SALIH HAZIM 3011960190000 SARAJEVO ZENICA 09. 07. 1993. ZENICA<br />

250 AGANOVIĆ SULEJMAN IBRAHIM 1704939173529 SARAJEVO STARI GRAD 13. 10. 1992. STARI GRAD<br />

251 AGANOVIĆ ŠERIF IBRAHIM 0101971193086 TRAVNIK TRAVNIK 22. 12. 1993. TRAVNIK<br />

252 AGANOVIĆ OMER MEHMED 2312968193057 TRAVNIK TRAVNIK 30. 09. 1995. TRAVNIK<br />

253 AGANOVIĆ AHMET MIRSAD 1005961170007 GORAŽDE CENTAR 22. 04. 1992. CENTAR<br />

254 AGANOVIĆ HAKIJA NASUF 0401961172688 GORAŽDE NOVO SARAJEVO 01. 06. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

255 AGANOVIĆ ALIJA NUSRET 0211952172183 GORAŽDE NOVI GRAD 12. 12. 1992. NOVI GRAD<br />

256 AGANOVIĆ ATIF SABIT 2109969181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

257 AGANOVIĆ SMAJL SALKO 1509957130007 GORAŽDE GORAŽDE 20. 01. 1993. GORAŽDE<br />

258 AGANOVIĆ ESAD SEAD 0301960191285 BUGOJNO BUGOJNO 10. 10. 1995. BUGOJNO<br />

259 AGANOVIĆ AHMED VERNESA 0308970178516 SARAJEVO STARI GRAD 13. 09. 1992. STARI GRAD<br />

260 AGANSPAHIĆ AGO ENES 1607965130026 GORAŽDE GORAŽDE 11. 09. 1992. GORAŽDE<br />

261 AGIČIĆ KASIM SEAD 0603966162526 BOS. NOVI BOS. NOVI 04. 02. 1993. SANSKI MOST<br />

262 AGIĆ NAIL ABDULAH 2701951173237 ROGATICA NOVI GRAD 01. 05. 1994. NOVI GRAD<br />

263 AGIĆ SALKO AHMET 1805933182497 LOPARE ČELIĆ 24. 07. 1993. ČELIĆ<br />

264 AGIĆ DŽEVAD ALIJA 0211967150054 MOSTAR MOSTAR 01. 07. 1993. MOSTAR<br />

265 AGIĆ ASIM ALVEDIN 0804973170017 SARAJEVO CENTAR 05. 05. 1992. CENTAR<br />

266 AGIĆ HUSEIN ASIM 2101954112452 CAZIN CAZIN 14. 11. 1994. CAZIN<br />

267 AGIĆ ĆAMIL ĆAZIM 2704963183148 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

268 AGIĆ SEJFO DEDO 2701960173231 ROGATICA BREZA 20. 08. 1992. BREZA<br />

269 AGIĆ BAJRO DŽAFER 0912957153576 PROZOR PROZOR 31. 07. 1993. PROZOR<br />

270 AGIĆ ĆAMIL DŽEVAD 0908960173513 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 23. 07. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

271 AGIĆ HIMZO DŽULO 1002936191971 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 21. 06. 1994. GORNJI VAKUF<br />

272 AGIĆ IBRAHIM EKREM 2503960182501 LOPARE ČELIĆ 28. 09. 1992. ČELIĆ<br />

273 AGIĆ SAFET ENVER 0112954172174 VIŠEGRAD NOVI GRAD 04. 05. 1992. NOVI GRAD<br />

274 AGIĆ ŠAĆIR ERMIN 3005977183734 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

275 AGIĆ LUTVO FAHRUDIN 1003960180014 TUZLA TUZLA 05. 11. 1992. TUZLA<br />

276 AGIĆ AGO FEHIM 1302968383019 SARAJEVO NOVI GRAD 19. 02. 1993. NOVI GRAD<br />

277 AGIĆ MEHO FETAH 0102953171772 KREŠEVO KISELJAK 16. 06. 1993. KISELJAK<br />

278 AGIĆ MEHMED HAMDIJA 2003978173248 ROGATICA NOVI GRAD 12. 07. 1995. NOVI GRAD<br />

279 AGIĆ MEHO HASAN 2207943172170 KONJIC NOVI GRAD 07. 05. 1992. NOVI GRAD<br />

280 AGIĆ ASIM HIDAJET 1506967192176 VISOKO KAKANJ 02. 10. 1994. KAKANJ<br />

25


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

281 AGIĆ SULJO ISMET 2210940102083 JAJCE JAJCE 30. 10. 1992. JAJCE<br />

282 AGIĆ MEHMED IZET 0108967182686 LUKAVAC LUKAVAC 09. 06. 1995. LUKAVAC<br />

283 AGIĆ HAJRUDIN JASMIN 0202962180002 TUZLA TUZLA 27. 05. 1994. TUZLA<br />

284 AGIĆ KEMAL KAMIL 1411969183580 UGLJEVIK TEOČAK 11. 01. 1994. TEOČAK<br />

285 AGIĆ ĆAMIL KEMAL 2203963172171 HADŽIĆI NOVI GRAD 05. 05. 1992. NOVI GRAD<br />

286 AGIĆ ISMET MEHMED 2201971153558 PROZOR PROZOR 31. 07. 1993. PROZOR<br />

287 AGIĆ MUHAMREM MEHO 0510963112465 CAZIN CAZIN 18. 03. 1994. CAZIN<br />

288 AGIĆ ASIM MIDHAT 0702963191981 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 28. 01. 1993. GORNJI VAKUF<br />

289 AGIĆ SALKO MIRSAD 1801962172187 SARAJEVO NOVI GRAD 23. 12. 1993. NOVI GRAD<br />

290 AGIĆ RAMO MUHAMED 0112950183732 VLASENICA VLASENICA 06. 07. 1993. TUZLA<br />

291 AGIĆ HUSEIN MUNIB 0208968102087 JAJCE JAJCE 28. 12. 1992. JAJCE<br />

292 AGIĆ ENES MUNIZ 2004960171503 ROGATICA ILIDŽA 12. 09. 1992. ILIDŽA<br />

293 AGIĆ MUJO MUSTAF 1612949172006 KISELJAK KISELJAK 22. 06. 1993. KISELJAK<br />

294 AGIĆ ASIM MUSTAFA 3011953191973 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 19. 12. 1993. GORNJI VAKUF<br />

295 AGIĆ ZEJNIL NEDŽAD 2003970182523 LOPARE ČELIĆ 23. 09. 1992. ČELIĆ<br />

296 AGIĆ BAJRO NEDŽAD 0706950170018 SARAJEVO CENTAR 04. 07. 1993. CENTAR<br />

297 AGIĆ HADŽIP OSMO 0110967182494 LOPARE ČELIĆ 23. 09. 1992. ČELIĆ<br />

298 AGIĆ MUJO OSMO 2905953151960 KONJIC KONJIC 03. 04. 1995. KONJIC<br />

299 AGIĆ REDŽEP RAMIZ 1911964181507 BRČKO BRČKO 27. 04. 1993. BRČKO<br />

300 AGIĆ IBRAHIM RUSMIR 2802966180028 TUZLA TUZLA 17. 09. 1992. TUZLA<br />

301 AGIĆ ĆAMIL SADIK 2505965183142 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

302 AGIĆ ALIJA SAFET 0112966102740 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

303 AGIĆ IBRO SALIH 1710928191975 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 10. 02. 1993. GORNJI VAKUF<br />

304 AGIĆ MUSTAFA SEAD 0112967124128 TEŠANJ TEŠANJ 26. 02. 1994. TEŠANJ<br />

305 AGIĆ TAIB SEĐAD 0401970102110 JAJCE JAJCE 26. 08. 1992. JAJCE<br />

306 AGIĆ GALIB SEJDALIJA 1812957172170 ROGATICA ROGATICA 07. 01. 1993. VAREŠ<br />

307 AGIĆ AGO SENAD 2809958124113 TEŠANJ TEŠANJ 23. 05. 1994. TEŠANJ<br />

308 AGIĆ ISMET SULEJMAN 1106970102082 JAJCE JAJCE 28. 07. 1995. JAJCE<br />

309 AGIĆ AZIZ ŠAĆIR 1611954183730 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

310 AGIĆ OSMAN ŠAHBAZ 1905945194274 ŽEPČE ŽEPČE 27. 08. 1993. ŽEPČE<br />

311 AGIĆ ABAZ ŠEMSUDIN 1401949173524 SARAJEVO STARI GRAD 02. 06. 1995. STARI GRAD<br />

312 AGOVIĆ SALKO AHMO 3008954131175 ČAJNIČE GORAŽDE 18. 05. 1992. GORAŽDE<br />

313 AGOVIĆ SMAJL JUSUF 0803947172188 GORAŽDE GORAŽDE 04. 04. 1994. GORAŽDE<br />

314 AGOVIĆ MUSTAFA MEHMED 2906948131176 ČAJNIČE GORAŽDE 10. 05. 1992. GORAŽDE<br />

315 AGOVIĆ ĆAMIL REMZIJA 1111961270014 IVANGRAD ILIDŽA 15. 06. 1995. ILIDŽA<br />

316 AGOVIĆ ĆAMIL SADO 0705970171502 IVANGRAD ILIDŽA 14. 05. 1992. ILIDŽA<br />

317 AGOVIĆ RIFAT SAMIR 0408976172239 SARAJEVO ILIDŽA 15. 07. 1993. ILIDŽA<br />

318 AGOVIĆ AVDO SUVAD 0501962172678 ČAJNIČE GORAŽDE 15. 09. 1992. GORAŽDE<br />

319 AGUŠI RAŠID DŽEVAD 1601960180043 TUZLA TUZLA 02. 09. 1992. TUZLA<br />

320 AHATOVIĆ AGAN BAJRO 1704935170010 KALINOVIK CENTAR 31. 10. 1992. CENTAR<br />

26


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

321 AHATOVIĆ NEZIR ENVER 0201941173522 SARAJEVO STARI GRAD 27. 08. 1992. STARI GRAD<br />

322 AHMEČKOVIĆ SALKO GANE 2606938102085 JAJCE JAJCE 03. 06. 1992. JAJCE<br />

323 AHMEČKOVIĆ MEHO JAHIJA 1207935102089 JAJCE JAJCE 29. 07. 1992. JAJCE<br />

324 AHMEĆANOVIĆ FERID RAIF 3008967173063 OLOVO OLOVO 13. 08. 1992. OLOVO<br />

325 AHMEĆANOVIĆ MUSTAFA RIFET 0105935182405 KLADANJ KLADANJ 02. 07. 1992. KLADANJ<br />

326 AHMEĆANOVIĆ MUSTAFA SULEJMAN 1702948182392 KLADANJ KLADANJ 15. 10. 1992. KLADANJ<br />

327 AHMEDBAŠIĆ IBRAHIM OSMAN 0307953171528 TUZLA TUZLA 27. 12. 1993. TUZLA<br />

328 AHMEDBEGOVIĆ ŠAHZIJA ZIJAD 1605948183911 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

329 AHMEDHODŽIĆ PAŠO SENAD 2304961170024 SARAJEVO CENTAR 20. 05. 1992. CENTAR<br />

330 AHMEDOVIĆ VEHBIJA ALIJA 0101970173979 VAREŠ VAREŠ 30. 10. 1993. VAREŠ<br />

331 AHMEDOVIĆ IBRO DŽEMAL 0404965173998 VAREŠ VAREŠ 04. 08. 1994. VAREŠ<br />

332 AHMEDOVIĆ MUHAREM EDIB 2311957174003 VAREŠ VAREŠ 30. 10. 1993. VAREŠ<br />

333 AHMEDOVIĆ TAIB HAMZA 0608962173533 VAREŠ STARI GRAD 16. 06. 1993. STARI GRAD<br />

334 AHMEDOVIĆ FADIL KEMAL 2302965173971 VAREŠ VAREŠ 23. 04. 1994. VAREŠ<br />

335 AHMEDOVIĆ FEHIM MIDHAT 1310962173988 VAREŠ VAREŠ 26. 08. 1992. VAREŠ<br />

336 AHMEDOVIĆ KASIM SENAD 0104965173978 VAREŠ VAREŠ 06. 08. 1994. VAREŠ<br />

337 AHMEDSPAHIĆ AVDO AMIR 0510967173230 ROGATICA ILIDŽA 17. 03. 1993. ILIDŽA<br />

338 AHMEDSPAHIĆ FADIL HALIL 0808964171138 BREZA BREZA 02. 08. 1994. BREZA<br />

339 AHMEETOVIĆ MEHMED MEVLID 0710971181386 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

340 AHMETAGIĆ HUSEIN ELVIR 2802975133644 VIŠEGRAD SREBRENICA 12. 07. 1995. VOGOŠĆA<br />

341 AHMETAGIĆ FEHIM HASAN 0701948172192 VIŠEGRAD NOVI GRAD 03. 08. 1992. NOVI GRAD<br />

342 AHMETAGIĆ MUŠAN HUSEIN 1911951133643 VIŠEGRAD SREBRENICA 14. 07. 1995. VOGOŠĆA<br />

343 AHMETAGIĆ ZAIM IBRAHIM 1206966122146 GRAČANICA GRAČANICA 13. 11. 1994. GRAČANICA<br />

344 AHMETAGIĆ ĆAMIL JASMIN 2907971172172 SARAJEVO NOVI GRAD 21. 09. 1992. NOVI GRAD<br />

345 AHMETAGIĆ SAKIB SABAHUDIN 2009944192810 TRAVNIK N. TRAVNIK 22. 10. 1992. N. TRAVNIK<br />

346 AHMETAGIĆ LATIF SALKO 1406947133640 VIŠEGRAD GORAŽDE 16. 06. 1992. GORAŽDE<br />

347 AHMETAGIĆ SALKO SAMIR 1001975133672 VIŠEGRAD GORAŽDE 20. 06. 1992. GORAŽDE<br />

348 AHMETAGIĆ ARIF ZARIFA 0301975177661 PRIBOJ NOVO SARAJEVO 08. 04. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

349 AHMETAK AHMED ALMIR 0409976171212 FOJNICA FOJNICA 21. 06. 1995. FOJNICA<br />

350 AHMETAK NASIR SAKIB 0607976171219 FOJNICA FOJNICA 24. 05. 1994. FOJNICA<br />

351 AHMETAK MEHO SEJD 2010951171215 FOJNICA FOJNICA 04. 10. 1993. FOJNICA<br />

352 AHMETASEVIĆ SULEJMAN REDŽO 1904965112480 CAZIN CAZIN 05. 11. 1994. CAZIN<br />

353 AHMETAŠEVIĆ OSMAN ADMIR 2108970181949 GRADAČAC GRADAČAC 26. 04. 1995. GRADAČAC<br />

354 AHMETAŠEVIĆ MUHAMED FARUK 2704970173522 SARAJEVO STARI GRAD 03. 08. 1992. STARI GRAD<br />

355 AHMETAŠEVIĆ HAZIM HAJRUDIN 2611967122145 GRAČANICA GRAČANICA 21. 09. 1992. GRAČANICA<br />

356 AHMETAŠEVIĆ RIZALIJA OSMAN 2904964181946 GRADAČAC GRADAČAC 07. 12. 1992. GRADAČAC<br />

357 AHMETAŠEVIĆ MURAT SABRIJA 2705947122143 GRAČANICA GRAČANICA 19. 05. 1992. GRAČANICA<br />

358 AHMETBAŠIĆ ŠEFIK ALAN 1106971181520 BRČKO BRČKO 30. 05. 1993. BRČKO<br />

359 AHMETBAŠIĆ IBRO ESED 2808969181562 BRČKO BRČKO 17. 02. 1994. BRČKO<br />

360 AHMETBAŠIĆ HALIL RAZIM 1706954181506 GRADAČAC BRČKO 16. 05. 1992. BRČKO<br />

27


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

361 AHMETBEGOVIĆ MUHAREM MEHMED 0107964122155 GRAČANICA GRAČANICA 25. 05. 1992. GRAČANICA<br />

362 AHMETBEGOVIĆ ISMET MIRZA 1502972181500 BRČKO BRČKO 30. 05. 1993. BRČKO<br />

363 AHMETHODŽIĆ DERVIŠ ADEM 0703956170002 SARAJEVO NOVI GRAD 22. 09. 1993. HADŽIĆI<br />

364 AHMETHODŽIĆ FEJZIL DAMIR 1412962172172 SARAJEVO NOVI GRAD 18. 03. 1993. NOVI GRAD<br />

365 AHMETHODŽIĆ SAFET ESED 2202961171929 KALINOVIK ILIDŽA 03. 05. 1993. ILIDŽA<br />

366 AHMETHODŽIĆ ĆAMIL EŠREF 2206938173510 PRIJEPOLJE STARI GRAD 17. 08. 1992. STARI GRAD<br />

367 AHMETHODŽIĆ DERVO FERID 0501964171938 KALINOVIK KALINOVIK 16. 08. 1993. TRNOVO<br />

368 AHMETHODŽIĆ SADO MEHMED 1602956171923 KALINOVIK NOVO SARAJEVO 25. 06. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

369 AHMETHODŽIĆ AVDO MEHMED 1803952172211 SARAJEVO NOVI GRAD 10. 05. 1992. NOVI GRAD<br />

370 AHMETHODŽIĆ SALKO MEHO 2503947171525 KALINOVIK ILIDŽA 09. 06. 1994. ILIDŽA<br />

371 AHMETHODŽIĆ NURKO NAZIF 0610964172172 SARAJEVO NOVI GRAD 22. 01. 1993. NOVI GRAD<br />

372 AHMETHODŽIĆ SAFET SELVER 0301959171920 KALINOVIK NOVI GRAD 04. 04. 1993. NOVI GRAD<br />

373 AHMETHODŽIĆ LUTVO SENAD 2207966172178 SARAJEVO NOVI GRAD 07. 07. 1995. NOVI GRAD<br />

374 AHMETHODŽIĆ SMAJO VAHID 0603965173516 KALINOVIK STARI GRAD 23. 08. 1992. STARI GRAD<br />

375 AHMETOVIĆ IBRAHIM ABDULAH 0101948122171 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

376 AHMETOVIĆ OSMAN ADIL 0505960120013 DOBOJ DOBOJ 10. 08. 1993. DOBOJ JUG<br />

377 AHMETOVIĆ IBRAHIM ADIL 2208958181350 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

378 AHMETOVIĆ ARIF AHMET 2909949183128 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

379 AHMETOVIĆ ADEM AHMO 0401956183744 VLASENICA VLASENICA 16. 03. 1993. TUZLA<br />

380 AHMETOVIĆ AHMET ALIJA 0511965183900 ZVORNIK ZVORNIK 30. 05. 1992. SAPNA<br />

381 AHMETOVIĆ BEĆIR ALIJA 0707953183923 ZVORNIK SAPNA 01. 05. 1993. SAPNA<br />

382 AHMETOVIĆ SMAIL ALIJA 0709974183918 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

383 AHMETOVIĆ ALIJA AMIR 1408971183899 ZVORNIK ZVORNIK 16. 06. 1993. SAPNA<br />

384 AHMETOVIĆ ISMET AMIR 0808970183954 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

385 AHMETOVIĆ OSMO ASIM 2501948183125 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA<br />

386 AHMETOVIĆ ŠABAN ATIF 1211965182211 TUZLA KALESIJA 11. 05. 1992. KALESIJA<br />

387 AHMETOVIĆ ŠABAN AVDO 3005939183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

388 AHMETOVIĆ AVDO AVDULAH 2004960183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

389 AHMETOVIĆ RAMO AVDURAHMAN 2508961183902 SREBRENICA SREBRENICA 05. 02. 1993. TUZLA<br />

390 AHMETOVIĆ REDŽO BAHRIJA 1010943173531 PRIJEPOLJE VOGOŠĆA 04. 10. 1994. VOGOŠĆA<br />

391 AHMETOVIĆ EDHEM BEĆIR 3009946183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

392 AHMETOVIĆ AHMET BEGAJET 2403970183307 SREBRENIK SREBRENIK 16. 10. 1992. SREBRENIK<br />

393 AHMETOVIĆ IBRAHIM BEHADIL 2004959183131 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

394 AHMETOVIĆ SALKO ČAMIL 2109972153574 PROZOR MOSTAR 17. 05. 1993. MOSTAR<br />

395 AHMETOVIĆ MEHMED DALIJA 0603958183158 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

396 AHMETOVIĆ AHMET DERVIŠ 1302955181360 BRATUNAC BRATUNAC 21. 03. 1993. TUZLA<br />

397 AHMETOVIĆ DERVIŠ DŽEMAIL 0801977181391 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA<br />

398 AHMETOVIĆ RAMO DŽEMAL 0104947181378 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA<br />

399 AHMETOVIĆ BEGAN DŽEMIL 1704954183905 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

400 AHMETOVIĆ DŽEMIL DŽEVAD 2905973192183 KAKANJ KAKANJ 06. 09. 1995. KAKANJ<br />

28


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

401 AHMETOVIĆ MURAT DŽEVAD 0609969181368 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

402 AHMETOVIĆ HIMZO EDIN 1010977183145 HAN PIJESAK HAN PIJESAK 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

403 AHMETOVIĆ SALIH EDINA 0504963125028 DOBOJ DOBOJ JUG 28. 07. 1995. DOBOJ JUG<br />

404 AHMETOVIĆ ADEM EJUB 2003941181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

405 AHMETOVIĆ OMER ELMEDIN 0803977181378 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

406 AHMETOVIĆ ILIJAZ EMIN 1512971181502 BRČKO BRČKO 19. 10. 1992. BRČKO<br />

407 AHMETOVIĆ SEJFO EMIR 0105976181359 BRATUNAC BRATUNAC 14. 07. 1995. ŽIVINICE<br />

408 AHMETOVIĆ EDHEM ENES 2906958183131 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

409 AHMETOVIĆ SALKO ENEZ 2001943181350 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

410 AHMETOVIĆ AHMET ERMIN 2507965120054 DOBOJ DOBOJ ISTOK 28. 06. 1995. DOBOJ ISTOK<br />

411 AHMETOVIĆ MEHMEDALIJA ERMIN 2103972181359 BRATUNAC BRATUNAC 08. 08. 1992. ŽIVINICE<br />

412 AHMETOVIĆ FIKRET FAHRO 1405972120026 DOBOJ DOBOJ 20. 07. 1995. DOBOJ JUG<br />

413 AHMETOVIĆ ADIL FAHRUDIN 2109973183914 ZVORNIK ZVORNIK 30. 05. 1992. SAPNA<br />

414 AHMETOVIĆ IBRO FEHIM 0508960183952 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

415 AHMETOVIĆ HAKIJA GALIB 1205952181356 BRATUNAC BRATUNAC 21. 05. 1992. TUZLA<br />

416 AHMETOVIĆ SULJO HAJRO 0405963183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

417 AHMETOVIĆ MUJO HAJRUDIN 0501968183736 VLASENICA VLASENICA 06. 02. 1993. LUKAVAC<br />

418 AHMETOVIĆ IBRAHIM HAJRUDIN 0407965181353 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

419 AHMETOVIĆ AVDO HAJRULAH 0503968183135 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

420 AHMETOVIĆ LATIF HAKIJA 0101960784341 GLUHAVICA HADŽIĆI 12. 12. 1995. HADŽIĆI<br />

421 AHMETOVIĆ HASAN HAKIJA 1109961182501 LOPARE ČELIĆ 15. 06. 1993. ČELIĆ<br />

422 AHMETOVIĆ HASO HAKIJA 1312949181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

423 AHMETOVIĆ ALIJA HALIL 2504945193072 TRAVNIK TRAVNIK 10. 10. 1993. TRAVNIK<br />

424 AHMETOVIĆ IBRAHIM HAMDO 0105953193848 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 11. 09. 1994. ZAVIDOVIĆI<br />

425 AHMETOVIĆ RAŠAN HAMID 0310966182280 KALESIJA KALESIJA 11. 05. 1992. KALESIJA<br />

426 AHMETOVIĆ ESED HARIS 0709966183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1992. TUZLA<br />

427 AHMETOVIĆ HAŠIM HARIZ 0311963182398 KLADANJ KLADANJ 27. 05. 1992. KLADANJ<br />

428 AHMETOVIĆ OSMO HASAN 1210945183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

429 AHMETOVIĆ MUSTAFA HASAN 0201960183891 ZVORNIK ZVORNIK 09. 06. 1992. SAPNA<br />

430 AHMETOVIĆ ŠAHIN HIMZO 0609953171427 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

431 AHMETOVIĆ MUHAREM HUSEIN 2107961181352 BRATUNAC BRATUNAC 16. 05. 1992. SREBRENIK<br />

432 AHMETOVIĆ KARO HUSO 2010937183766 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

433 AHMETOVIĆ ŠABAN HUSO 0906949182230 KALESIJA KALESIJA 10. 09. 1992. KALESIJA<br />

434 AHMETOVIĆ HUSO IBRAHIM 2009939183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

435 AHMETOVIĆ MEHO IBRAHIM 2304941183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

436 AHMETOVIĆ HALIL IBRAHIM 1711973182215 ZVORNIK KALESIJA 20. 08. 1994. KALESIJA<br />

437 AHMETOVIĆ SEFER IBRO 1810953183124 VLASENICA VLASENICA 01. 07. 1993. TUZLA<br />

438 AHMETOVIĆ MUJE IBRO 1110946183303 BRATUNAC BRATUNAC 12. 04. 1993. SREBRENIK<br />

439 AHMETOVIĆ SULJO IDRIZ 2909962183994 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

440 AHMETOVIĆ IBRAHIM IDRIZ 2111960181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

29


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

441 AHMETOVIĆ RASIM IDRIZ 1808967124118 TEŠANJ TEŠANJ 27. 06. 1994. TEŠANJ<br />

442 AHMETOVIĆ HRUSTEM IDRIZ 0603945170030 ČAJNIČE CENTAR 08. 06. 1992. CENTAR<br />

443 AHMETOVIĆ JASIM ISEMIN 0505973122147 GRAČANICA GRAČANICA 01. 06. 1994. GRAČANICA<br />

444 AHMETOVIĆ HUSEIN ISLAM 2503964183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

445 AHMETOVIĆ MEHO ISMET 0111948183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

446 AHMETOVIĆ NAZIF ISMET 0201951182724 LUKAVAC LUKAVAC 28. 08. 1992. LUKAVAC<br />

447 AHMETOVIĆ AGAN ISMET 2011939183891 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

448 AHMETOVIĆ HALIL ISMET 2709954183897 ZVORNIK ZVORNIK 08. 10. 1992. SAPNA<br />

449 AHMETOVIĆ HAZIM ISMET 0812965183307 SREBRENIK SREBRENIK 07. 11. 1992. SREBRENIK<br />

450 AHMETOVIĆ IBRAN IZET 2110940183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

451 AHMETOVIĆ MEHO IZET 0404958183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

452 AHMETOVIĆ HUSEIN IZET 1805963183897 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

453 AHMETOVIĆ GALJAN IZET 1612961181509 BRČKO BRČKO 24. 07. 1993. BRČKO<br />

454 AHMETOVIĆ HUSEIN IZET 2311958182492 LOPARE ČELIĆ 08. 10. 1992. ČELIĆ<br />

455 AHMETOVIĆ IBRAHIM JUNUZ 2210951181368 BRATUNAC BRATUNAC 09. 07. 1992. ŽIVINICE<br />

456 AHMETOVIĆ BAJRO JUSUF 0110961193826 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 23. 08. 1994. ZAVIDOVIĆI<br />

457 AHMETOVIĆ FADIL KABIL 0211974183146 SREBRENICA SREBRENICA 06. 07. 1992. TUZLA<br />

458 AHMETOVIĆ AVDIJA KADRIJA 0807972183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

459 AHMETOVIĆ JAŠAR KADRIJA 2607961183129 SREBRENICA SREBRENICA 06. 07. 1992. TUZLA<br />

460 AHMETOVIĆ MEHMED KADRIJA 1304942182492 LOPARE ČELIĆ 07. 08. 1992. ČELIĆ<br />

461 AHMETOVIĆ ABDULAH KASIM 1701974181373 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

462 AHMETOVIĆ KASIM KIRAM 0708946181350 BRATUNAC BRATUNAC 10. 05. 1992. TUZLA<br />

463 AHMETOVIĆ FERID MAGBUL 1706959182403 KLADANJ KLADANJ 30. 03. 1994. KLADANJ<br />

464 AHMETOVIĆ KARO MAHMUT 0402927183138 SREBRENICA SREBRENICA 01. 01. 1994. TUZLA<br />

465 AHMETOVIĆ ŠAHIN MEHMED 1306942183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

466 AHMETOVIĆ RAMO MEHMED 2903956183895 ZVORNIK ZVORNIK 16. 05. 1993. SAPNA<br />

467 AHMETOVIĆ LUTVO MEHMED 1801954180855 ZVORNIK BRČKO 06. 06. 1993. BRČKO<br />

468 AHMETOVIĆ MEHE MEHMED 2601949181368 BRATUNAC BRATUNAC 13. 11. 1992. SREBRENIK<br />

469 AHMETOVIĆ M. MEHMEDALIJA 0104956183146 SREBRENICA KALESIJA 12. 07. 1995. KALESIJA<br />

470 AHMETOVIĆ HASAN MEHMEDALIJA 0302948181351 BRATUNAC BRATUNAC 16. 01. 1993. ŽIVINICE<br />

471 AHMETOVIĆ MUSTAFA MEHMEDALIJA 1203956183962 ZVORNIK ZVORNIK 18. 08. 1994. SAPNA<br />

472 AHMETOVIĆ MEHMED MEHO 2001963183147 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

473 AHMETOVIĆ MEHMED MEHO 2610976181352 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

474 AHMETOVIĆ ŠEVKO MEKSUD 2804962182495 LOPARE ČELIĆ 24. 09. 1992. ČELIĆ<br />

475 AHMETOVIĆ MAHMUT MENSUR 2801960183894 ZVORNIK SAPNA 13. 05. 1995. SAPNA<br />

476 AHMETOVIĆ ABDULAH MERIM 0704973183904 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

477 AHMETOVIĆ SALIH MERSED 2109972172493 LOPARE ČELIĆ 20. 09. 1995. ČELIĆ<br />

478 AHMETOVIĆ MEHMED MEVLUDIN 2002969183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1992. TUZLA<br />

479 AHMETOVIĆ MUHAMED MEVLUDIN 0812956183744 VLASENICA VLASENICA 05. 07. 1992. LUKAVAC<br />

480 AHMETOVIĆ AHMET MEVLUDIN 0311962183900 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

30


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

481 AHMETOVIĆ MUSTAFA MEVLUDIN 1001961183898 ZVORNIK SAPNA 31. 10. 1992. SAPNA<br />

482 AHMETOVIĆ EJUB MEVLUDIN 1301967181351 BRATUNAC BRATUNAC 13. 07. 1995. SREBRENIK<br />

483 AHMETOVIĆ DŽEMAL MIHRET 2909971120032 DOBOJ DOBOJ ISTOK 05. 06. 1993. DOBOJ ISTOK<br />

484 AHMETOVIĆ HIMZO MIRNES 2802969193821 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 22. 04. 1995. ZAVIDOVIĆI<br />

485 AHMETOVIĆ IBRAHIM MIRSAD 0601969181367 BRATUNAC BRATUNAC 31. 12. 2000. ŽIVINICE<br />

486 AHMETOVIĆ IZET MIRSAD 0905973183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

487 AHMETOVIĆ MUJO MIRSAD 0803976181358 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

488 AHMETOVIĆ SALČIN MIRSAD 0703961181365 BRATUNAC BRATUNAC 10. 05. 1992. ŽIVINICE<br />

489 AHMETOVIĆ NURIJA MIRSAD 1007973183948 ZVORNIK ZVORNIK 20. 07. 1992. SAPNA<br />

490 AHMETOVIĆ MUSTAFA MIRSAD 1305974183756 VLASENICA VLASENICA 28. 06. 1992. SREBRENIK<br />

491 AHMETOVIĆ SALKO MIRSAD 0306974183732 VLASENICA VLASENICA 07. 10. 1992. SREBRENIK<br />

492 AHMETOVIĆ DŽAFER MUHAMED 0106960183935 ZVORNIK ZVORNIK 07. 09. 1992. SAPNA<br />

493 AHMETOVIĆ IBRAHIM MUHAREM 0510971181956 GRADAČAC GRADAČAC 23. 01. 1993. GRADAČAC<br />

494 AHMETOVIĆ AVDIJA MUJO 0401974183182 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

495 AHMETOVIĆ AVDO MUJO 1806970183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

496 AHMETOVIĆ LUTVO MUJO 1804976182680 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

497 AHMETOVIĆ OSMAN MUNIB 2109976183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

498 AHMETOVIĆ HASAN MUNIB 1710963183918 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

499 AHMETOVIĆ MUSTAFA MUSA 0401975183151 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

500 AHMETOVIĆ ABID MUSTAFA 0801944193831 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 18. 09. 1993. ZAVIDOVIĆI<br />

501 AHMETOVIĆ RAMO MUSTAFA 1805966193826 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 24. 06. 1994. ZAVIDOVIĆI<br />

502 AHMETOVIĆ ŠAHIN MUSTAFA 0111948183168 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

503 AHMETOVIĆ MUJE MUSTAFA 1307949181350 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

504 AHMETOVIĆ NUHAN MUSTAFA 2707952183781 VLASENICA VLASENICA 20. 05. 1993. SREBRENIK<br />

505 AHMETOVIĆ MUJO MUŠAN 2706956183739 VLASENICA VLASENICA 07. 10. 1992. GRADAČAC<br />

506 AHMETOVIĆ MUSTAFA NAIL 2502965183305 SREBRENIK SREBRENIK 09. 06. 1995. SREBRENIK<br />

507 AHMETOVIĆ MEHO NAZIF 2602953183169 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

508 AHMETOVIĆ NAZIF NERMIN 1010966182694 LUKAVAC LUKAVAC 05. 06. 1995. LUKAVAC<br />

509 AHMETOVIĆ RAMO NERMIN 1006974180717 TUZLA BANOVIĆI 07. 10. 1995. BANOVIĆI<br />

510 AHMETOVIĆ OHRAN NEZIR 2610966181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

511 AHMETOVIĆ ŠAHIN NEZIR 0512950183137 SREBRENICA SREBRENICA 13. 02. 1993. TUZLA<br />

512 AHMETOVIĆ JUSUF NIJAZ 3105958121609 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

513 AHMETOVIĆ MEHO NIJAZ 1408960183919 n/p* ZVORNIK 21. 04. 1992. SAPNA<br />

514 AHMETOVIĆ MEHMED NUMAN 0904951182679 GRAČANICA LUKAVAC 28. 08. 1992. LUKAVAC<br />

515 AHMETOVIĆ NURIJA NURDIN 0910967183136 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

516 AHMETOVIĆ ŠAHIN OMER 0511946183126 SREBRENICA SREBRENICA 05. 05. 1992. TUZLA<br />

517 AHMETOVIĆ ŠEĆO RAMADAN 2604956181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

518 AHMETOVIĆ MEHO RAMIZ 1103960183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

519 AHMETOVIĆ ISMET RAMIZ 0704970181528 BRČKO BRČKO 30. 04. 1993. BRČKO<br />

520 AHMETOVIĆ MUHAREM RAMIZ 1107950181365 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

31


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

521 AHMETOVIĆ MUHAREM RAMO 0807953170052 VLASENICA PALE 27. 09. 1992. GORAŽDE<br />

522 AHMETOVIĆ BAJRO RAMO 2301966183907 ZVORNIK ZVORNIK 13. 06. 1992. SAPNA<br />

523 AHMETOVIĆ BEĆIR RAMO 0502964183894 ZVORNIK SAPNA 21. 06. 1995. SAPNA<br />

524 AHMETOVIĆ HUSEIN RAMO 0104959184003 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

525 AHMETOVIĆ UZEIR RAMO 2609961191256 BUGOJNO BUGOJNO 30. 07. 1993. BUGOJNO<br />

526 AHMETOVIĆ SALEM SABIT 2809956182396 KLADANJ KLADANJ 27. 05. 1992. KLADANJ<br />

527 AHMETOVIĆ MEHMED SADIK 0205970181386 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

528 AHMETOVIĆ AHMET SAFET 0809971172669 ČAJNIČE NOVO SARAJEVO 16. 06. 1995. NOVO SARAJEVO<br />

529 AHMETOVIĆ SULJO SAID 2509966183923 ZVORNIK ZVORNIK 20. 11. 1994. SAPNA<br />

530 AHMETOVIĆ ENES SAKIB 1101969181368 BRATUNAC KLADANJ 12. 07. 1995. KLADANJ<br />

531 AHMETOVIĆ ALIJA SALEM 3009956172177 PROZOR ILIDŽA 23. 03. 1993. ILIDŽA<br />

532 AHMETOVIĆ SALIH SALKO 3010963181368 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

533 AHMETOVIĆ ŠEĆAN SAMIR 2101965181367 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

534 AHMETOVIĆ ENEZ SAMIR 1906977181359 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

535 AHMETOVIĆ RAMO SAMIR 0604978181352 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

536 AHMETOVIĆ OSMAN SEAD 0706958183895 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

537 AHMETOVIĆ ZENUN SEAD 1802965183909 ZVORNIK ZVORNIK 03. 08. 1993. SAPNA<br />

538 AHMETOVIĆ IBRAHIM SEJDEFA 2510971186351 BRATUNAC BRATUNAC 14. 12. 1992. TUZLA<br />

539 AHMETOVIĆ MEHO SELIM 0502951183127 SREBRENICA SREBRENICA 08. 08. 1992. TUZLA<br />

540 AHMETOVIĆ HAKIJA SEMID 2206975180160 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA<br />

541 AHMETOVIĆ NEZIR SEMIR 2008978183148 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

542 AHMETOVIĆ KIRAM SENAD 2803972181369 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA<br />

543 AHMETOVIĆ SEAD SENAD 2808974183905 VLASENICA VLASENICA 25. 05. 1992. TUZLA<br />

544 AHMETOVIĆ FADIL SENAD 0502966182240 KALESIJA KALESIJA 23. 06. 1992. KALESIJA<br />

545 AHMETOVIĆ MEHMED SMAIL 2510974181369 BRATUNAC BRATUNAC 14. 12. 1992. SREBRENIK<br />

546 AHMETOVIĆ RAMIZ SUAD 1208976183332 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

547 AHMETOVIĆ RAMO SULEJMAN 1109935180061 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA<br />

548 AHMETOVIĆ MEHMED SULJO 0704966183176 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

549 AHMETOVIĆ SMAJL SULJO 0303933183893 ZVORNIK ZVORNIK 24. 07. 1993. SAPNA<br />

550 AHMETOVIĆ HASAN ŠABAN 0204956183930 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

551 AHMETOVIĆ MUSTAFA ŠABAN 2901962183926 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

552 AHMETOVIĆ MEHE ŠAHBAZ 0202963183765 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

553 AHMETOVIĆ OHRAN ŠEĆAN 1307960183748 SREBRENICA SREBRENICA 02. 07. 1992. TUZLA<br />

554 AHMETOVIĆ ŠERIF ŠEFIK 0607959181359 BRATUNAC BRATUNAC 10. 12. 1992. ŽIVINICE<br />

555 AHMETOVIĆ AVDO ZAHID 0702951183142 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

556 AHMETOVIĆ MUJO ZIJAD 1608977180718 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

557 AHMETOVIĆ AVDIJA ZIJAD xxyy976 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

558 AHMETOVIĆ AVDULAH ZIJAD 0210974183913 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

559 AHMETOVIĆ BEGO ZULKIF 1501962183142 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

560 AHMETSPAHIĆ HAŠIM ABID 2403952133653 VIŠEGRAD GORAŽDE 08. 05. 1992. GORAŽDE<br />

32


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

561 AHMETSPAHIĆ ŠEMSO EDIN 1402971130002 GORAŽDE GORAŽDE 24. 07. 1992. GORAŽDE<br />

562 AHMETSPAHIĆ MEHMED FADIL 2308951190022 ZENICA ZENICA 10. 08. 1994. ZENICA<br />

563 AHMETSPAHIĆ AHMET HALIM 1508969190037 ZENICA ZENICA 01. 07. 1994. ZENICA<br />

564 AHMETSPAHIĆ ARIF HASAN 1503953133658 VIŠEGRAD GORAŽDE 25. 06. 1992. GORAŽDE<br />

565 AHMETSPAHIĆ AVDO IBRAHIM 2207960190042 ZENICA ZENICA 30. 06. 1993. ZENICA<br />

566 AHMETSPAHIĆ NURKO JUSUF 1106957172179 FOČA NOVI GRAD 09. 10. 1993. NOVI GRAD<br />

567 AHMETSPAHIĆ ISMET OMER 1603966182393 KLADANJ KLADANJ 28. 01. 1993. KLADANJ<br />

568 AHMETSPAHIĆ REFIK SABAHUDIN 3007962100029 ZENICA BANJALUKA 29. 09. 1995. SANSKI MOST<br />

569 AHMETSPAHIĆ ISMET SAFET 1011959182391 KLADANJ KLADANJ 16. 04. 1993. KLADANJ<br />

570 AHMETSPAHIĆ RAMO SAFET 2005968173234 ROGATICA NOVI GRAD 24. 02. 1996. NOVI GRAD<br />

571 AHMETSPAHIĆ AHMED SULJO 1303950173234 ROGATICA GORAŽDE 10. 10. 1992. GORAŽDE<br />

572 AHMETSPAHIĆ OSMAN VEHID 1707965130004 GORAŽDE GORAŽDE 14. 04. 1992. GORAŽDE<br />

573 AHMIČEVIĆ BRIŠO EKREM 1004956193833 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 18. 12. 1993. ZAVIDOVIĆI<br />

574 AHMIČEVIĆ IBRAHIM HIMZO 2101971122151 GRAČANICA GRAČANICA 22. 06. 1993. GRAČANICA<br />

575 AHMIĆ MUSTAFA ADIL 2009961124136 TEŠANJ TEŠANJ 21. 09. 1995. TEŠANJ<br />

576 AHMIĆ SULEJMAN ADNAN 0606972181515 BRČKO BRČKO 10. 10. 1992. BRČKO<br />

577 AHMIĆ HALIL AHMET 1605960194287 ŽEPČE ŽEPČE 30. 06. 1993. ŽEPČE<br />

578 AHMIĆ MEHMED ALIJA 2009936193611 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ<br />

579 AHMIĆ RAMIZ ASIM 2003954193612 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ<br />

580 AHMIĆ IBRAHIM AZEM 1503958193845 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 03. 08. 1995. ZAVIDOVIĆI<br />

581 AHMIĆ SALKO AZIZ 2808964181351 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

582 AHMIĆ ALIJA BEGO 2505968120036 DOBOJ DOBOJ JUG 10. 05. 1992. DOBOJ JUG<br />

583 AHMIĆ ČAZIM BESIM 0907968193622 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ<br />

584 AHMIĆ MEHMED DENIS 0112965120028 DOBOJ DOBOJ 21. 04. 1993. DOBOJ ISTOK<br />

585 AHMIĆ DERVO DŽEVAD 0102972193825 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 27. 02. 1995. ZAVIDOVIĆI<br />

586 AHMIĆ OSMAN EDHEM 2301952181359 BRATUNAC BRATUNAC 23. 08. 1993. TUZLA<br />

587 AHMIĆ NESIB ELVEDIN 1902974193636 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ<br />

588 AHMIĆ OMER EMSAD 1208953172007 VISOKO KISELJAK 16. 06. 1993. KISELJAK<br />

589 AHMIĆ HUSEIN ENES 0508961190030 ZENICA ZENICA 08. 07. 1993. ZENICA<br />

590 AHMIĆ IBRAHIM ENVER 1504970174135 VISOKO VISOKO 07. 01. 1993. VISOKO<br />

591 AHMIĆ ĆAMIL ESAD 0502940193619 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ<br />

592 AHMIĆ SALIH EŠEF 1505948120001 DOBOJ DOBOJ JUG 12. 07. 1992. DOBOJ JUG<br />

593 AHMIĆ HAŠIM FAHRUDIN 2103955193610 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ<br />

594 AHMIĆ AGO FAHRUDIN 0701962172014 KISELJAK KISELJAK 01. 04. 1993. KISELJAK<br />

595 AHMIĆ SULEJMAN FAJRUDIN 0707960181529 BRČKO BRČKO 28. 08. 1992. BRČKO<br />

596 AHMIĆ FADIL FIKRET 0407969193615 VITEZ VITEZ 08. 08. 1995. VITEZ<br />

597 AHMIĆ MUNIB HAJRUDIN 0201959193644 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ<br />

598 AHMIĆ NAZIF HAJRUDIN 0905959124119 TEŠANJ TEŠANJ 13. 11. 1992. TEŠANJ<br />

599 AHMIĆ OMER HALIM 2303964172013 VISOKO KISELJAK 23. 05. 1994. KISELJAK<br />

600 AHMIĆ ASIM HASAN 1403948120039 DOBOJ DOBOJ 12. 07. 1992. DOBOJ JUG<br />

33


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

601 AHMIĆ IZET HASAN 0108968120021 DOBOJ DOBOJ 03. 07. 1992. DOBOJ JUG<br />

602 AHMIĆ MUJE HASAN 0707961124111 TEŠANJ TEŠANJ 21. 10. 1994. TEŠANJ<br />

603 AHMIĆ RIFET HASIB 0105972181370 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

604 AHMIĆ ŠEMSO HAŠIM 0502931193614 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ<br />

605 AHMIĆ ŠEHO HUSEIN 2308930193617 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ<br />

606 AHMIĆ DŽEMAIL IDRIZ 1305958174135 VISOKO VISOKO 11. 06. 1992. VISOKO<br />

607 AHMIĆ DERVO ISLAM 2806947193610 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ<br />

608 AHMIĆ ALIJA JUSUF 2802968120006 DOBOJ DOBOJ 10. 05. 1992. DOBOJ ISTOK<br />

609 AHMIĆ MEHMED MENSUR 1702966181379 BRATUNAC BRATUNAC 02. 02. 1993. ŽIVINICE<br />

610 AHMIĆ ISMAIL MUJO 2201958193613 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ<br />

611 AHMIĆ TAHIR MUNIB 1507934193610 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ<br />

612 AHMIĆ ALIJA MUNIR 1104964193618 VITEZ VITEZ 14. 01. 1994. VITEZ<br />

613 AHMIĆ ALIJA MURIS 2508966193612 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ<br />

614 AHMIĆ ADIL MUSTAFA 0201965152011 KONJIC KONJIC 20. 12. 1992. KONJIC<br />

615 AHMIĆ SAKIB NASER 1212963193611 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ<br />

616 AHMIĆ RAMIZ NAZIF 1308950193644 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ<br />

617 AHMIĆ AVDO NAZIF 3101966181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

618 AHMIĆ REDŽO NURKO 3112942181357 BRATUNAC VOGOŠĆA 03. 11. 1992. VOGOŠĆA<br />

619 AHMIĆ ŠEHO RAMO 2505925193625 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ<br />

620 AHMIĆ MUHAREM RAMO 2001969124126 TEŠANJ TEŠANJ 23. 11. 1992. TEŠANJ<br />

621 AHMIĆ REDŽO RAMO 0708972124128 TEŠANJ TEŠANJ 18. 01. 1993. TEŠANJ<br />

622 AHMIĆ OMER RASEMA 2004947185015 TUZLA TUZLA 23. 07. 1994. TUZLA<br />

623 AHMIĆ RAMIZ RASIM 0206964193611 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ<br />

624 AHMIĆ OMER REDŽIB 0506927193648 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ<br />

625 AHMIĆ OMER RIFET 0706949181359 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

626 AHMIĆ MENSUR SABAHUDIN 0603964192803 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 12. 07. 1992. N. TRAVNIK<br />

627 AHMIĆ IBRO SABAHUDIN 1004965130003 GORAŽDE GORAŽDE 23. 04. 1994. GORAŽDE<br />

628 AHMIĆ JUSUF SABIT 1708959181361 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

629 AHMIĆ EDHEM SAFET 0210967181352 BRATUNAC BRATUNAC 27. 01. 1993. ŽIVINICE<br />

630 AHMIĆ MEHMED SAKIB 2109934193619 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ<br />

631 AHMIĆ EMIN SALIH 2303947193821 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 25. 01. 1994. ZAVIDOVIĆI<br />

632 AHMIĆ SAKIB SAMIR 0701974193610 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ<br />

633 AHMIĆ OSMO SEJAD 2109971193823 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 24. 03. 1994. ZAVIDOVIĆI<br />

634 AHMIĆ EŠEF SENAD 0802974120029 DOBOJ DOBOJ 12. 07. 1992. DOBOJ JUG<br />

635 AHMIĆ ZUHDIJA SENAD 0908963193639 VITEZ VITEZ 15. 09. 1993. VITEZ<br />

636 AHMIĆ AHMET SENAD 0109963181355 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

637 AHMIĆ VAHID SENAD 2303973120018 DOBOJ DOBOJ 10. 05. 1992. DOBOJ ISTOK<br />

638 AHMIĆ MUJAGA SMAIL 0102931193616 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ<br />

639 AHMIĆ DERVO ŠEFIK 2012949193611 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ<br />

640 AHMIĆ SAKIB ŠUHRET 0305955193615 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ<br />

34


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

641 AHMIĆ SALEM UZEIR 0909972174189 VISOKO VISOKO 12. 06. 1993. VISOKO<br />

642 AHMIĆ SALKO VAHID 0906946190011 ZENICA ZENICA 17. 05. 1992. ZENICA<br />

643 AHMIĆ ZAHIR ZAHIR 0102946193612 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ<br />

644 AHMIĆ MUJO ZIJAD 1601947120015 DOBOJ DOBOJ 12. 07. 1992. DOBOJ JUG<br />

645 AHMIĆ ZAHID ZIJAD 0409965174139 VISOKO VISOKO 20. 08. 1992. VISOKO<br />

646 AHMIŠ ATIF JUSUF 1108956171775 ILIJAŠ ILIJAŠ 18. 11. 1993. ILIJAŠ<br />

647 AHMOVIĆ NUMO ADIL 1410939130001 GORAŽDE GORAŽDE 04. 01. 1993. GORAŽDE<br />

648 AIŠIĆ ĆAMIL ISMET 0101943183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

649 AIŠIĆ ISMET IZET 0303971183163 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

650 AIŠIĆ ŠEĆAN RAMO 2207970183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 04. 1995. TUZLA<br />

651 AJANIĆ HAJRUDIN ERNARD 2310970153752 STOLAC STOLAC 11. 11. 1994. STOLAC<br />

652 AJANIĆ HIMZO IBRAHIM 1508960191258 BUGOJNO BUGOJNO 02. 09. 1993. BUGOJNO<br />

653 AJANIĆ ETHEM SENAD 1505966150007 MOSTAR MOSTAR 30. 06. 1993. MOSTAR<br />

654 AJANOVIĆ HAŠIM ADEM 1912972193030 TRAVNIK TRAVNIK 12. 09. 1995. TRAVNIK<br />

655 AJANOVIĆ HALIL ALIJA 0111942182496 LOPARE ČELIĆ 27. 03. 1994. ČELIĆ<br />

656 AJANOVIĆ SEAD AMRUDIN 2111965173238 ROGATICA NOVI GRAD 10. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

657 AJANOVIĆ FADIL AVDO 0401964173243 ROGATICA GORAŽDE 26. 10. 1992. GORAŽDE<br />

658 AJANOVIĆ RUŠID ENVER 2202952173242 ROGATICA GORAŽDE 15. 09. 1992. GORAŽDE<br />

659 AJANOVIĆ BERIZ FAHRUDIN 1503973182213 KALESIJA KALESIJA 12. 10. 1992. KALESIJA<br />

660 AJANOVIĆ FAIK FAIK 1611962191765 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 16. 09. 1993. DONJI VAKUF<br />

661 AJANOVIĆ SELIM ISMET 0406948183893 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

662 AJANOVIĆ NAHID KENAN 1209973193074 TRAVNIK TRAVNIK 30. 06. 1994. TRAVNIK<br />

663 AJANOVIĆ FERID MEMNUN 0606966173233 ROGATICA GORAŽDE 19. 08. 1992. GORAŽDE<br />

664 AJANOVIĆ ABDURAHMAN MEMSUDIN 1511971183894 ZVORNIK ZVORNIK 16. 10. 1992. SAPNA<br />

665 AJANOVIĆ FEHRET MESUD 0810951191762 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 06. 03. 1993. DONJI VAKUF<br />

666 AJANOVIĆ ĆAMIL MIRSAD 1805958173972 VAREŠ VAREŠ 14. 11. 1993. VAREŠ<br />

667 AJANOVIĆ ALIJA MUHIDIN 2201976182505 LOPARE ČELIĆ 19. 09. 1993. ČELIĆ<br />

668 AJANOVIĆ SUAD NEDIM 2910973170000 SARAJEVO CENTAR 09. 02. 1993. CENTAR<br />

669 AJANOVIĆ OMER OSMAN 2003941173973 VAREŠ VAREŠ 18. 08. 1993. VAREŠ<br />

670 AJANOVIĆ NAŠID RAMIZ 0401966172023 KISELJAK KISELJAK 29. 01. 1994. KISELJAK<br />

671 AJANOVIĆ ALIJA RIFET 0608950173236 ROGATICA GORAŽDE 28. 06. 1992. GORAŽDE<br />

672 AJANOVIĆ ENVER SANEL 0711968174359 SARAJEVO VOGOŠĆA 31. 10. 1992. VOGOŠĆA<br />

673 AJANOVIĆ RAMO SEJAD 0110966183969 ZVORNIK ZVORNIK 06. 11. 1992. SAPNA<br />

674 AJANOVIĆ HUSO ŠEFIK 0812954151969 KONJIC NOVI GRAD 12. 07. 1992. NOVI GRAD<br />

675 AJANOVIĆ ADEM ŠEMSUDIN 1310960130009 GORAŽDE KAKANJ 11. 11. 1993. KAKANJ<br />

676 AJANOVIĆ ĆAMIL ŠEMSUDIN 1111964173974 VAREŠ VAREŠ 18. 08. 1992. VAREŠ<br />

677 AJANOVIĆ MUJO ŠERIF 2306961191768 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 28. 06. 1995. DONJI VAKUF<br />

678 AJANOVIĆ ASIM ZAHID 2206970171212 FOJNICA FOJNICA 23. 07. 1995. FOJNICA<br />

679 AJANOVIĆ NAIL ZUFER 2303937173237 ROGATICA GORAŽDE 20. 05. 1992. GORAŽDE<br />

680 AJDIN FERID NUSRET 0206974174135 VISOKO VISOKO 21. 07. 1995. VISOKO<br />

35


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

681 AJDIN FEHIM RASIM 0807968174143 VISOKO VISOKO 23. 06. 1992. VISOKO<br />

682 AJDIN NAZIF REMZIJA 1812946172667 VISOKO NOVO SARAJEVO 25. 08. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

683 AJDIN SEAD SENAD 0107969174145 VISOKO VISOKO 22. 05. 1994. VISOKO<br />

684 AJDINI ELJEZ GANIJA 0602967123323 ODŽAK ODŽAK 15. 09. 1992. GRADAČAC<br />

685 AJDINI IBRAHIM MUSTAFA 1902960171796 ILIJAŠ ILIJAŠ 09. 06. 1992. ILIJAŠ<br />

686 AJDINOVIĆ ABDULAH AVDO 1507973182219 ZVORNIK KALESIJA 22. 06. 1995. KALESIJA<br />

687 AJDINOVIĆ DERVIŠ EMIR 0309956170037 SARAJEVO CENTAR 14. 01. 1995. CENTAR<br />

688 AJDINOVIĆ MUHAMED EŠREFUDIN 0712963174136 VISOKO VISOKO 05. 03. 1993. VISOKO<br />

689 AJDINOVIĆ IBRAHIM FIKRET 2204972174132 VISOKO VISOKO 31. 07. 1993. VISOKO<br />

690 AJDINOVIĆ MUHAMED NIJAZ 0612960174149 VISOKO VISOKO 01. 08. 1994. VISOKO<br />

691 AJDINOVIĆ HAJDAR OMER 2310960174131 VISOKO VISOKO 11. 06. 1993. VISOKO<br />

692 AJDINOVIĆ ADEM OSMAN 2501972192194 KAKANJ KAKANJ 13. 07. 1993. KAKANJ<br />

693 AJDINOVIĆ MEHMED SULEJMAN 3007955183938 ZVORNIK KALESIJA 17. 08. 1992. KALESIJA<br />

694 AJDINOVIĆ SULJO UMŠA 1404934175007 SARAJEVO CENTAR 12. 06. 1992. CENTAR<br />

695 AJDINOVSKI ISEN FIKRET 0805949120005 DOBOJ DOBOJ 19. 04. 1993. DOBOJ ISTOK<br />

696 AJKIĆ MUHAREM ILIJAZ 0709956191970 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 22. 12. 1993. GORNJI VAKUF<br />

697 AJKIĆ JUSO MUJO 1201964102391 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

698 AJKIĆ HASAN NURKO 2509962110034 CAZIN BIHAĆ 15. 09. 1995. BIHAĆ<br />

699 AJKUNIĆ MEHMED BELMIR 2107975191261 BUGOJNO BUGOJNO 02. 11. 1994. BUGOJNO<br />

700 AJKUNIĆ SALIM FADIL 1004956123002 MODRIČA MODRIČA 07. 11. 1992. GRADAČAC<br />

701 AJKUNIĆ OMER MUHAMED 1210949173516 TRNOVO STARI GRAD 08. 06. 1992. STARI GRAD<br />

702 AJKUNIĆ SULEJMAN SENAD 0205967102084 JAJCE JAJCE 28. 12. 1992. JAJCE<br />

703 AJŠIĆ RAMO ADEM 1008944183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

704 AJŠIĆ ČAMIL AMIR 0701970183181 SREBRENICA SREBRENICA 15. 09. 1992. TUZLA<br />

705 AJŠIĆ RAMO ĆAMIL 0804943183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

706 AJŠIĆ ADEM FAHID 2912974183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

707 AJŠIĆ IBRAHIM HAMDIJA 2804957183157 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

708 AJŠIĆ HASAN HASIB 2809961180725 BANOVIĆI BANOVIĆI 31. 08. 1992. BANOVIĆI<br />

709 AJŠIĆ SINAN RAŠO 0403958183132 SREBRENICA SREBRENICA 15. 07. 1995. TUZLA<br />

710 AJŠIĆ RAMO RIFET 0103948183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

711 AJŠIĆ IBRAHIM SABRIJA 1703952183146 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

712 AJŠIĆ SALIH ZEIR 0201966184243 ŽIVINICE ŽIVINICE 19. 05. 1994. ŽIVINICE<br />

713 AKAGIĆ ALIJA SABAHUDIN 1604938183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

714 AKELJIĆ ENVER ASMIR 0212973193616 VITEZ VITEZ 18. 04. 1993. VITEZ<br />

715 AKELJIĆ MUSTAFA HASAN 1410963193030 TRAVNIK TRAVNIK 27. 03. 1995. TRAVNIK<br />

716 AKELJIĆ ENVER SEAD 0909961193611 VITEZ VITEZ 29. 09. 1993. VITEZ<br />

717 AKMADŽIĆ MUHAMED IZET 0702965112485 CAZIN CAZIN 15. 12. 1994. CAZIN<br />

718 AKMADŽIĆ JUSUF MIRSAD 2603956110010 BIHAĆ BIHAĆ 24. 12. 1993. BIHAĆ<br />

719 AKMADŽIĆ RASIM NERMIN 3101976112476 CAZIN CAZIN 06. 11. 1994. CAZIN<br />

720 AKMADŽIĆ NURIJA SAFET 2306962112462 CAZIN CAZIN 26. 06. 1993. CAZIN<br />

36


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

721 AKMADŽIĆ HASAN SEFIK 2003958112455 CAZIN CAZIN 10. 10. 1993. CAZIN<br />

722 AKMADŽIĆ HASAN SUAD 0406972112468 CAZIN CAZIN 28. 03. 1994. CAZIN<br />

723 AKOVIĆ AHMET MURAT 1504940173541 RUDO NOVO SARAJEVO 17. 07. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

724 AKŠAMIJA ABDULKADIR MIDHAT 1012939173236 ROGATICA GORAŽDE 24. 07. 1992. GORAŽDE<br />

725 AKŠAMIJA UZEIR ŠEFKIJA 1307941170023 ROGATICA CENTAR 20. 12. 1992. CENTAR<br />

726 AKŠAMOVIĆ JUSUF RAIF 0104977181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

727 AKŠAMOVIĆ SULJO SAKIB 2109951172005 KISELJAK KISELJAK 07. 06. 1993. KISELJAK<br />

728 AKŠAMOVIĆ ŠAĆIR SALKO 0601969171213 FOJNICA FOJNICA 30. 08. 1993. FOJNICA<br />

729 ALADIN AHMET ASAD 1909968191979 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 08. 02. 1993. GORNJI VAKUF<br />

730 ALAĐUZ IBRO ADEM 1208935172660 GACKO NOVO SARAJEVO 10. 01. 1995. NOVO SARAJEVO<br />

731 ALAĐUZ FEJZO MIRSAD 0301967150002 KALINOVIK MOSTAR 13. 07. 1993. MOSTAR<br />

732 ALAĐUZ AHMED NEDŽAD 0206974171306 HADŽIĆI HADŽIĆI 07. 08. 1993. HADŽIĆI<br />

733 ALAĐUZ RAMIZ SENAD 2401971171318 HADŽIĆI HADŽIĆI 08. 08. 1992. HADŽIĆI<br />

734 ALAGIĆ IBRAHIM ADNAN 3006971112475 CAZIN CAZIN 26. 11. 1992. CAZIN<br />

735 ALAGIĆ HALID ADNAN 1907966110006 BIHAĆ BIHAĆ 16. 06. 1992. BIHAĆ<br />

736 ALAGIĆ MUHAREM ALAGA 0109939102746 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

737 ALAGIĆ FIKRET ALMIR 1809970172170 SARAJEVO SARAJEVO 19. 06. 1992. CENTAR<br />

738 ALAGIĆ MAŠO AMIR 2105972102745 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

739 ALAGIĆ HASAN ASIM 0409953102744 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 06. 1992. KLJUČ<br />

740 ALAGIĆ SABIT ASIM 1110964173234 ROGATICA GORAŽDE 24. 09. 1992. GORAŽDE<br />

741 ALAGIĆ IDRIZ DŽEVAD 1206954180019 TUZLA TUZLA 04. 09. 1992. TUZLA<br />

742 ALAGIĆ AGAN EMIR 2209972160044 PRIJEDOR PRIJEDOR 02. 01. 1994. SANSKI MOST<br />

743 ALAGIĆ ŠEFIK FAHRUDIN 2102958160067 PRIJEDOR PRIJEDOR 20. 07. 1993. SANSKI MOST<br />

744 ALAGIĆ EDHEM FARUK 1505950110013 BIHAĆ BIHAĆ 20. 08. 1995. BIHAĆ<br />

745 ALAGIĆ ADEM HADIM 2310976102734 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

746 ALAGIĆ HUSO HAJRO 1008960102740 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

747 ALAGIĆ ENVER HAKIJA 2009962110066 BIHAĆ BIHAĆ 17. 10. 1994. BIHAĆ<br />

748 ALAGIĆ MUSTAFA HASAN 0906950110006 BIHAĆ BIHAĆ 09. 05. 1994. BIHAĆ<br />

749 ALAGIĆ ZUHDIJA HASAN 3005965163304 SANSKI MOST NOVO SARAJEVO 12. 06. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

750 ALAGIĆ RAMO HASAN 2101954172234 ROGATICA CENTAR 04. 08. 1992. CENTAR<br />

751 ALAGIĆ SAFER HAZIM 2809954182500 LOPARE ČELIĆ 17. 08. 1992. ČELIĆ<br />

752 ALAGIĆ ADEM HUSO 1001974102757 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

753 ALAGIĆ HASAN IRFAN 2507960102732 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 06. 1992. KLJUČ<br />

754 ALAGIĆ HUSO IZET 1111960163346 SANSKI MOST SANSKI MOST 08. 11. 1994. SANSKI MOST<br />

755 ALAGIĆ HASAN JASIM 2110955163319 SANSKI MOST SANSKI MOST 27. 10. 1992. SANSKI MOST<br />

756 ALAGIĆ HUSO MAŠO 0803944102774 K. VAROŠ K. VAROŠ 29. 06. 1992. KLJUČ<br />

757 ALAGIĆ MUHAMED MIDHAD 2908967163324 SANSKI MOST SANSKI MOST 21. 01. 1994. SANSKI MOST<br />

758 ALAGIĆ MEHMED MIRSAD 1212968112458 CAZIN CAZIN 03. 07. 1995. CAZIN<br />

759 ALAGIĆ MUSTAFA MIRZET 0101964184233 ŽIVINICE ŽIVINICE 15. 11. 1992. ŽIVINICE<br />

760 ALAGIĆ ALAGA MUJO 0311962102749 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

37


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

761 ALAGIĆ SAKIB MUNIB 0207970113855 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 20. 08. 1993. V. KLADUŠA<br />

762 ALAGIĆ OMER NEZIM 0908959173232 ROGATICA GORAŽDE 26. 08. 1992. GORAŽDE<br />

763 ALAGIĆ VELID OSMAN 0607974182490 LOPARE ČELIĆ 20. 04. 1994. ČELIĆ<br />

764 ALAGIĆ RAMADAN RAIF 0607966102731 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

765 ALAGIĆ HILMIJA RAMIZ 2911970173277 ROGATICA ILIDŽA 27. 05. 1993. ILIDŽA<br />

766 ALAGIĆ RAGIB RAMO 1210953102755 K. VAROŠ K. VAROŠ 19. 10. 1992. KLJUČ<br />

767 ALAGIĆ ENVER RASIM 2809956110034 BIHAĆ BIHAĆ 20. 07. 1993. BIHAĆ<br />

768 ALAGIĆ OSMAN REMZO 0108949123613 TESLIĆ TEŠANJ 12. 01. 1993. TEŠANJ<br />

769 ALAGIĆ ALIJA SADIK 0601963102740 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

770 ALAGIĆ ALIJA SAJD 1711961102747 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

771 ALAGIĆ SAKIB SALIH 1207970110027 BIHAĆ BIHAĆ 21. 02. 1994. BIHAĆ<br />

772 ALAGIĆ AVDO SALIH 1510946151965 KONJIC KONJIC 18. 04. 1993. KONJIC<br />

773 ALAGIĆ ZAHID SAMIR 1606966192185 KAKANJ KAKANJ 28. 08. 1993. KAKANJ<br />

774 ALAGIĆ JASIM SEAD 2711967182495 LOPARE ČELIĆ 05. 01. 1996. ČELIĆ<br />

775 ALAGIĆ SEJDO SEJDO 0105935102738 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 06. 1992. KLJUČ<br />

776 ALAGIĆ SALEM ŠEMSIJA 2006969192212 KAKANJ KAKANJ 16. 06. 1993. KAKANJ<br />

777 ALAGIĆ RAMADAN ŠEVAL 1809972102757 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

778 ALAGIĆ MEHMED ŠUKRIJA 0709958110013 BIHAĆ BIHAĆ 25. 11. 1994. BIHAĆ<br />

779 ALAIM IBRO VAHID 1305953173513 GORAŽDE NOVI GRAD 02. 07. 1995. CENTAR<br />

780 ALAJBEGOVIĆ MEHMED ABDURAHMAN 3006965793428 SARAJEVO STARI GRAD 18. 05. 1993. STARI GRAD<br />

781 ALAJBEGOVIĆ ADEM DERVIŠ 2901953194281 ŽEPČE ŽEPČE 16. 09. 1993. ŽEPČE<br />

782 ALAJBEGOVIĆ IBRAHIM DERVIŠ 2504971192173 KAKANJ KAKANJ 24. 06. 1992. KAKANJ<br />

783 ALAJBEGOVIĆ MUSTAFA HAMZA 1102967190056 ZENICA ZENICA 24. 04. 1993. ZENICA<br />

784 ALAJBEGOVIĆ ADEM MUJO 1002958173233 ROGATICA GORAŽDE 14. 08. 1992. GORAŽDE<br />

785 ALAJBEGOVIĆ MUSTAFA NUSRET 0504931151965 KONJIC KONJIC 04. 06. 1992. KONJIC<br />

786 ALAJBEGOVIĆ NURKO RASIM 1004967172676 ROGATICA NOVO SARAJEVO 23. 09. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

787 ALAJBEGOVIĆ MUŠAN SAMIR 1802964172660 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 22. 10. 1995. NOVO SARAJEVO<br />

788 ALAJBEGOVIĆ HASAN SEAD 1502954170003 BANOVIĆI CENTAR 06. 08. 1992. CENTAR<br />

789 ALAJBEGOVIĆ EJUB ZORAN 2809951172694 SARAJEVO CENTAR 12. 09. 1992. CENTAR<br />

790 ALAJMOVIĆ ZUHDIJA MIHRET 2308972173055 OLOVO OLOVO 16. 01. 1994. OLOVO<br />

791 ALATOVIĆ MEHMED NIHAD 2102967123018 MODRIČA MODRIČA 05. 06. 1993. GRADAČAC<br />

792 ALBINOVIĆ REŠAD SEAD 0710967171503 SARAJEVO NOVI GRAD 03. 11. 1994. NOVI GRAD<br />

793 ALDOBAŠIĆ SULEJMAN EZER 1706959120009 DOBOJ DOBOJ 29. 11. 1994. DOBOJ JUG<br />

794 ALDOBAŠIĆ LATIF HASAN 2701962120003 DOBOJ DOBOJ 18. 07. 1992. DOBOJ JUG<br />

795 ALDOBAŠIĆ ARIF MUHAMED 2107959120036 DOBOJ DOBOJ 20. 07. 1992. DOBOJ JUG<br />

796 ALDOBAŠIĆ ARIF MUHAREM 2509954120055 DOBOJ DOBOJ 20. 07. 1992. DOBOJ JUG<br />

797 ALDOBAŠIĆ MUJO SAID 0207976120047 MAGLAJ MAGLAJ 04. 12. 1993. MAGLAJ<br />

798 ALDOBAŠIĆ SEJDO SUAD 2805960120022 DOBOJ DOBOJ 18. 07. 1992. DOBOJ JUG<br />

799 ALDŽIĆ HASAN BAJRO 1008968111056 BUŽIM BUŽIM 18. 06. 1994. BUŽIM<br />

800 ALDŽIĆ FEHIM ELVIN 2509972111101 BUŽIM BUŽIM 26. 11. 1994. BUŽIM<br />

38


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

801 ALDŽIĆ HASAN MAHMUT 2904972111078 BUŽIM BUŽIM 06. 04. 1995. BUŽIM<br />

802 ALDŽIĆ RASIM MENSUD 2009972111079 BUŽIM BUŽIM 30. 06. 1994. BUŽIM<br />

803 ALDŽIĆ MUMIN SEJFO 1807972111060 BUŽIM BUŽIM 11. 01. 1995. BUŽIM<br />

804 ALDŽIĆ RASIM SUAD 1108968111050 BUŽIM BUŽIM 16. 11. 1992. BUŽIM<br />

805 ALEČKOVIĆ MEHMED MAHMUT 1201950172512 TREBINJE NOVI GRAD 10. 02. 1993. NOVI GRAD<br />

806 ALEFENDIĆ HAKIJA HABIB 2303958183135 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

807 ALEKIĆ RAMO ENIZ 1202973102759 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

808 ALEKIĆ FADIL FAHRUDIN 2901965102730 K. VAROŠ K. VAROŠ 24. 08. 1992. KLJUČ<br />

809 ALEKIĆ SAJD HASAN 0909952102735 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 06. 1992. KLJUČ<br />

810 ALEKIĆ ABDULAH KASIM 1510976102748 K. VAROŠ K. VAROŠ 28. 08. 1992. KLJUČ<br />

811 ALEKIĆ MURAT MUHAMED 0301966102748 K. VAROŠ TRAVNIK 03. 11. 1992. TRAVNIK<br />

812 ALEKSIĆ SPASOJE MILOŠ 2807953172680 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 03. 04. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

813 ALEMIĆ IBRO ABID 2207941183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

814 ALEMIĆ HASAN ALIJA 0510935183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI<br />

815 ALEMIĆ SULJO AZIZ 0207955183154 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI<br />

816 ALEMIĆ SALKAN HAJRUDIN 0204956183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

817 ALEMIĆ NURIJA HAMED 1003951183132 SREBRENICA SREBRENICA 06. 07. 1992. TUZLA<br />

818 ALEMIĆ MUHAMED HAZIM 1509971183148 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

819 ALEMIĆ ZAJKO IBIŠ 0502959183142 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

820 ALEMIĆ SULJO IBRAHIM 1403959183148 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

821 ALEMIĆ ZAJKO IBRAHIM 0303937183162 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

822 ALEMIĆ SULJO IBRO 3003937183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

823 ALEMIĆ ALIJA MEHMEDALIJA 2005972183139 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

824 ALEMIĆ NURBEG SEAD 1002964183151 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

825 ALEMIĆ ZAJKO SELIM 0504942183141 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

826 ALEMIĆ SELIM ŠABAN 2812971183138 SREBRENICA SREBRENICA 07. 04. 1993. TUZLA<br />

827 ALEMIĆ HAJRUDIN ZAIM 1211974183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

828 ALEMIĆ BEGO ZEKIR 2402961183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

829 ALEŠEVIĆ FIKRET ALMIR 0109971111099 BUŽIM BUŽIM 10. 12. 1994. BUŽIM<br />

830 ALEŠEVIĆ REMZIJA ISHAK 1011968111154 BUŽIM BUŽIM 29. 01. 1995. BUŽIM<br />

831 ALEŠEVIĆ HUSEIN JASMIN 2207962111050 BUŽIM BUŽIM 21. 09. 1994. BUŽIM<br />

832 ALEŠEVIĆ HASAN MIRSAD 1205962162511 BOS. NOVI BOS. NOVI 05. 10. 1995. SANSKI MOST<br />

833 ALEŠEVIĆ JUSUF NEDŽAD 1709974111058 BUŽIM BUŽIM 21. 06. 1995. BUŽIM<br />

834 ALEŠEVIĆ HILMIJE SAFET 2904971113832 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 09. 06. 1995. V. KLADUŠA<br />

835 ALEŠEVIĆ MEHMED SEDIN 2605975113872 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 23. 09. 1995. V. KLADUŠA<br />

836 ALEŠEVIĆ MUHAMED SENAD 1001964111057 BUŽIM BUŽIM 16. 10. 1995. BUŽIM<br />

837 ALEŠEVIĆ SALIH SENAD 1005965111056 BUŽIM BUŽIM 08. 08. 1992. BUŽIM<br />

838 ALEŠEVIĆ SULJO SMAIL 2109965111068 BUŽIM BUŽIM 21. 02. 1994. BUŽIM<br />

839 ALEŠEVIĆ HILMIJA VEHUDIN 0301974111055 BUŽIM BUŽIM 26. 05. 1995. BUŽIM<br />

840 ALETA SULJO MUHAMED 1908969131175 ČAJNIČE GORAŽDE 05. 04. 1992. GORAŽDE<br />

39


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

841 ALETIĆ MUSTAFA EMIN 1905954183315 SREBRENIK SREBRENIK 22. 06. 1992. SREBRENIK<br />

842 ALETIĆ AZEM ENES 0509972183326 SREBRENIK SREBRENIK 14. 07. 1992. SREBRENIK<br />

843 ALETIĆ NEZIR MUJO 0201968171211 FOJNICA FOJNICA 05. 06. 1995. FOJNICA<br />

844 ALETIĆ ARIF NIHAD 1903975171225 SARAJEVO FOJNICA 18. 06. 1995. FOJNICA<br />

845 ALETIĆ IMŠIR OSMO 1307959183300 SREBRENIK SREBRENIK 09. 07. 1992. SREBRENIK<br />

846 ALETIĆ MUNIB ŠABAN 0101965171216 FOJNICA FOJNICA 16. 05. 1993. FOJNICA<br />

847 ALIBABIĆ AHMET HASAN 2604961110033 BIHAĆ BIHAĆ 15. 05. 1994. BIHAĆ<br />

848 ALIBABIĆ SMAJIL IRFAN 1202970110009 BIHAĆ BIHAĆ 14. 11. 1992. BIHAĆ<br />

849 ALIBABIĆ PAŠAGA NERMIN 1110967110012 BIHAĆ BIHAĆ 21. 12. 1994. BIHAĆ<br />

850 ALIBABIĆ HASAN OMER 2001960110084 BIHAĆ BIHAĆ 12. 11. 1994. BIHAĆ<br />

851 ALIBABIĆ ISLAM OMER 1501967110003 BIHAĆ BIHAĆ 14. 04. 1994. BIHAĆ<br />

852 ALIBABIĆ ŠERIF RIFAT 2402951110009 BIHAĆ BIHAĆ 19. 09. 1992. BIHAĆ<br />

853 ALIBABIĆ RAŠID RIFET 3011952110007 BIHAĆ BIHAĆ 02. 12. 1992. BIHAĆ<br />

854 ALIBABIĆ AGAN ŠABAN 2505952110022 BIHAĆ BIHAĆ 15. 11. 1995. BIHAĆ<br />

855 ALIBAČIĆ MUSTAFA SALIH 0501975153168 NEVESINJE MOSTAR 28. 06. 1992. MOSTAR<br />

856 ALIBAJRAKTAREVIĆ ASIF ISMET 0101954122620 MAGLAJ MAGLAJ 30. 11. 1992. MAGLAJ<br />

857 ALIBAŠIĆ ALIJA ABID 0105967183748 VLASENICA VLASENICA 30. 10. 1993. TUZLA<br />

858 ALIBAŠIĆ NAIL ADIL 1307960182679 LUKAVAC LUKAVAC 14. 09. 1995. LUKAVAC<br />

859 ALIBAŠIĆ BEGO ALEN 2412969173518 SARAJEVO STARI GRAD 26. 05. 1993. STARI GRAD<br />

860 ALIBAŠIĆ ELMAZ BESIM 2708969783916 NOVI PAZAR ILIDŽA 02. 08. 1993. ILIDŽA<br />

861 ALIBAŠIĆ ĆAMIL ĆAZIM 0208952183753 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

862 ALIBAŠIĆ NAZIF DŽEMSAD 0205966182718 LUKAVAC LUKAVAC 11. 05. 1994. LUKAVAC<br />

863 ALIBAŠIĆ OMER ĐEVAD 1107969151969 KONJIC KONJIC 06. 08. 1993. KONJIC<br />

864 ALIBAŠIĆ HASAN EDIN 2205972171326 HADŽIĆI HADŽIĆI 09. 07. 1993. HADŽIĆI<br />

865 ALIBAŠIĆ MUJO ENES 0511963182672 LUKAVAC LUKAVAC 13. 06. 1992. LUKAVAC<br />

866 ALIBAŠIĆ SALIH FADIL 1811961122629 DOBOJ DOBOJ 19. 08. 1992. DOBOJ JUG<br />

867 ALIBAŠIĆ AGO FEHIM 0512951182215 KALESIJA KALESIJA 27. 05. 1992. KALESIJA<br />

868 ALIBAŠIĆ ČAZIM HARIZ 2309972183731 VLASENICA VLASENICA 02. 07. 1994. TUZLA<br />

869 ALIBAŠIĆ ŠABAN HAZIM 0110957182682 LUKAVAC LUKAVAC 11. 07. 1992. LUKAVAC<br />

870 ALIBAŠIĆ IBRAHIM IBRO 1505960120009 DOBOJ DOBOJ 21. 08. 1995. DOBOJ ISTOK<br />

871 ALIBAŠIĆ HUSEIN IDRIZ 0912972113858 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 24. 10. 1993. V. KLADUŠA<br />

872 ALIBAŠIĆ HAMID MIRHAD 0505969172652 FOČA NOVO SARAJEVO 05. 10. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

873 ALIBAŠIĆ HALIL MIRSAD 3005973182687 TUZLA LUKAVAC 28. 11. 1992. LUKAVAC<br />

874 ALIBAŠIĆ OMER MIRSAD 2509968181537 BRČKO BRČKO 13. 09. 1992. BRČKO<br />

875 ALIBAŠIĆ HAMDIJA MUHAMED 2412953120015 DOBOJ DOBOJ 19. 04. 1993. DOBOJ ISTOK<br />

876 ALIBAŠIĆ MUSTAFA MURIS 2505972180728 BANOVIĆI BANOVIĆI 29. 05. 1995. BANOVIĆI<br />

877 ALIBAŠIĆ MUHAREM MUSTAFA 0704952180700 LUKAVAC BANOVIĆI 31. 08. 1992. BANOVIĆI<br />

878 ALIBAŠIĆ KADRIJA OHRAN 0912950173512 PRIJEPOLJE NOVO SARAJEVO 04. 07. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

879 ALIBAŠIĆ ALJO OMER 2012946184239 ŽIVINICE ŽIVINICE 18. 07. 1994. ŽIVINICE<br />

880 ALIBAŠIĆ ALIJA RAŠID 2403959193058 TRAVNIK TRAVNIK 23. 07. 1993. TRAVNIK<br />

40


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

881 ALIBAŠIĆ SADIK RIDVAN 2310966122648 DOBOJ MAGLAJ 25. 02. 1994. MAGLAJ<br />

882 ALIBAŠIĆ HASAN VAHID 1001961130018 GORAŽDE NOVO SARAJEVO 08. 12. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

883 ALIBEGIĆ HASIB ARIF 0709955113836 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 26. 05. 1995. V. KLADUŠA<br />

884 ALIBEGIĆ REDŽO DŽEVAD 2606973113835 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 03. 08. 1992. V. KLADUŠA<br />

885 ALIBEGOVIĆ SAFET ASIF 0101968171799 ILIJAŠ ILIJAŠ 24. 12. 1993. ILIJAŠ<br />

886 ALIBEGOVIĆ MEHMED ASIM 3008966193613 VITEZ VITEZ 16. 10. 1993. VITEZ<br />

887 ALIBEGOVIĆ EDO EDHEM 2904961110061 BIHAĆ BIHAĆ 05. 12. 1992. BIHAĆ<br />

888 ALIBEGOVIĆ ATIF EJUB 2609968151977 KONJIC KONJIC 21. 03. 1995. KONJIC<br />

889 ALIBEGOVIĆ EKREM HARIS 2206977193030 TRAVNIK TRAVNIK 15. 06. 1995. TRAVNIK<br />

890 ALIBEGOVIĆ SALIH MEVLUDIN 1704940180024 TUZLA TUZLA 22. 07. 1994. TUZLA<br />

891 ALIBEGOVIĆ ŠEFIK MIRALEM 1509971150010 MOSTAR MOSTAR 13. 03. 1994. MOSTAR<br />

892 ALIBEGOVIĆ ISMET NASER 0109966174139 VISOKO VISOKO 10. 07. 1992. VISOKO<br />

893 ALIBEGOVIĆ SALKO NASIH 2812957172174 SARAJEVO NOVI GRAD 05. 11. 1993. NOVI GRAD<br />

894 ALIBEGOVIĆ ZILKO NAŠID 0309962172092 KREŠEVO KREŠEVO 30. 03. 1995. KREŠEVO<br />

895 ALIBEGOVIĆ HASAN OSMAN 1305952122141 GRAČANICA GRAČANICA 30. 12. 1994. GRAČANICA<br />

896 ALIBEGOVIĆ SULEJMAN RASIM 1403947172027 KISELJAK KISELJAK 22. 05. 1993. KISELJAK<br />

897 ALIBEGOVIĆ RAMIZ SAFET 0502970122163 GRAČANICA GRAČANICA 30. 12. 1994. GRAČANICA<br />

898 ALIBEGOVIĆ SAKIB SALKO 0604951193049 TRAVNIK TRAVNIK 12. 06. 1993. TRAVNIK<br />

899 ALIBEGOVIĆ MEVLUDIN SAMIR 0811966180003 TUZLA TUZLA 25. 12. 1992. TUZLA<br />

900 ALIBEGOVIĆ FEHIM UBEJID 1604974110047 BIHAĆ BIHAĆ 26. 01. 1995. BIHAĆ<br />

901 ALIČAJIĆ RAMO ATIF 1307974112460 CAZIN CAZIN 20. 09. 1995. CAZIN<br />

902 ALIČAJIĆ MUNIB RASIM 0210965112523 CAZIN CAZIN 22. 09. 1992. CAZIN<br />

903 ALIČAJIĆ AHMET RIFET 2609963112450 BIHAĆ CAZIN 20. 07. 1995. CAZIN<br />

904 ALIČEHAJIĆ AHMET MIRSAD 1804973120056 DOBOJ DOBOJ 10. 09. 1995. DOBOJ JUG<br />

905 ALIČIĆ HUSO ALIJA 1010952153006 NEVESINJE MOSTAR 25. 06. 1992. MOSTAR<br />

906 ALIČIĆ OMER ALMIR 2711971180014 TUZLA TUZLA 11. 09. 1995. TUZLA<br />

907 ALIČIĆ SAFET ALMIR 0608974120044 DOBOJ DOBOJ 05. 03. 1994. DOBOJ ISTOK<br />

908 ALIČIĆ AHMET ASIM 2304972111089 BUŽIM BUŽIM 13. 07. 1994. BUŽIM<br />

909 ALIČIĆ OSMAN BEĆIR 1002954 NEVESINJE MOSTAR 25. 06. 1992. MOSTAR<br />

910 ALIČIĆ HALIL DŽEVAD 2205968120016 DOBOJ DOBOJ JUG 12. 07. 1992. DOBOJ JUG<br />

911 ALIČIĆ HUSEIN DŽEVAD 0103971120006 DOBOJ DOBOJ JUG 07. 11. 1994. DOBOJ JUG<br />

912 ALIČIĆ HUSEIN EKREM 3103966111067 BUŽIM BUŽIM 15. 04. 1994. BUŽIM<br />

913 ALIČIĆ SINAN EKREM 0405975193837 DOBOJ ZAVIDOVIĆI 26. 09. 1993. ZAVIDOVIĆI<br />

914 ALIČIĆ ALIJA HALIL 2310956170008 NEVESINJE MOSTAR 25. 06. 1992. MOSTAR<br />

915 ALIČIĆ OMER HASAN 1609964120038 DOBOJ DOBOJ JUG 26. 10. 1992. DOBOJ JUG<br />

916 ALIČIĆ HUSNIJA HASE 2305970111053 BUŽIM BUŽIM 14. 12. 1994. BUŽIM<br />

917 ALIČIĆ OSMAN MAHMUT 0912950120001 DOBOJ DOBOJ JUG 19. 08. 1992. DOBOJ JUG<br />

918 ALIČIĆ ALOSMAN MAHMUT 1802962180011 TUZLA TUZLA 01. 06. 1992. TUZLA<br />

919 ALIČIĆ OSMAN MEHMED 1103943120002 DOBOJ DOBOJ JUG 07. 09. 1993. DOBOJ JUG<br />

920 ALIČIĆ SULJO MEHMED 0509956120004 DOBOJ DOBOJ JUG 07. 09. 1994. DOBOJ JUG<br />

41


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

921 ALIČIĆ ALIJA MEHMED 1204975 NEVESINJE MOSTAR 25. 06. 1992. MOSTAR<br />

922 ALIČIĆ HALIL MUJO 1507929153000 NEVESINJE MOSTAR 28. 06. 1992. MOSTAR<br />

923 ALIČIĆ OSMAN NEFA 1503951158157 NEVESINJE MOSTAR 11. 10. 1995. MOSTAR<br />

924 ALIČIĆ SAFET NISVET 0609972120000 DOBOJ GRAČANICA 06. 05. 1993. GRAČANICA<br />

925 ALIČIĆ REDŽO RAMIZ 1507949102387 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ<br />

926 ALIČIĆ RASIM SAFET 0208969111055 BUŽIM BUŽIM 30. 11. 1994. BUŽIM<br />

927 ALIČIĆ SAKIB SEAD 2510961120034 DOBOJ DOBOJ 16. 09. 1992. DOBOJ JUG<br />

928 ALIČIĆ OMER SMAJO 0112952120037 DOBOJ DOBOJ JUG 20. 03. 1993. DOBOJ JUG<br />

929 ALIČIĆ RIZAH SULEJMAN 1806956180056 TUZLA TUZLA 11. 09. 1995. TUZLA<br />

930 ALIČIĆ AVDO SULJO 2101955120009 DOBOJ DOBOJ 24. 07. 1995. DOBOJ JUG<br />

931 ALIČIĆ FEHIM ZARFIN 2609971110017 BIHAĆ BIHAĆ 25. 02. 1994. BIHAĆ<br />

932 ALIČKOVIĆ HASAN DRAGAN 2709973123625 TESLIĆ TEŠANJ 08. 08. 1995. TEŠANJ<br />

933 ALIČKOVIĆ KASIM DŽEVAD 1608970124111 TEŠANJ TEŠANJ 28. 06. 1993. TEŠANJ<br />

934 ALIČKOVIĆ MUHAREM ESAD 0709969123591 TESLIĆ TEŠANJ 25. 05. 1993. TEŠANJ<br />

935 ALIČKOVIĆ ISMET HALIL 2708951194271 ŽEPČE ŽEPČE 03. 07. 1993. ŽEPČE<br />

936 ALIČKOVIĆ FEHIM MIRSAD 1104961190014 ZENICA ZENICA 04. 10. 1992. ZENICA<br />

937 ALIČKOVIĆ SULEJMAN NERMIN 0102966190016 ZENICA ZENICA 18. 11. 1994. ZENICA<br />

938 ALIČKOVIĆ BAJRO SENAD 2305969180009 TUZLA TUZLA 20. 06. 1992. TUZLA<br />

939 ALIČKOVIĆ IBRAHIM SMAJO 0110963193823 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 16. 12. 1992. ZAVIDOVIĆI<br />

940 ALIĆ ALAGA ABAZ 2801962183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

941 ALIĆ MUJO ABDULAH 2606961173232 ROGATICA NOVI GRAD 04. 05. 1995. NOVI GRAD<br />

942 ALIĆ ABDURAHMAN ABDULAH 2309972183898 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

943 ALIĆ HUSEIN ABDULAH 0101951183920 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

944 ALIĆ MEHO ABDULAH 2403949183895 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

945 ALIĆ HABIB ABDULAZIZ 2205970183892 ZVORNIK ZVORNIK 21. 02. 1993. SAPNA<br />

946 ALIĆ SELMAN ABID 2902956181357 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA<br />

947 ALIĆ ŠEFKO AĆIF 2506940784318 HADŽIĆI HADŽIĆI 23. 06. 1992. HADŽIĆI<br />

948 ALIĆ ALAGA ADEM 0502939183146 SREBRENICA SREBRENICA 10. 07. 1993. TUZLA<br />

949 ALIĆ BEGO ADIL 2809957181350 BRATUNAC BRATUNAC 25. 01. 1993. ŽIVINICE<br />

950 ALIĆ DAUT ADIL 2607960183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

951 ALIĆ ABDULAH ADIL 1211965183897 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

952 ALIĆ IBRAHIM ADIL 0201967184034 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

953 ALIĆ SMAJO ADMIR 0410972183583 UGLJEVIK TEOČAK 19. 10. 1992. TEOČAK<br />

954 ALIĆ ISMET AGO 0304972173230 ROGATICA GORAŽDE 28. 10. 1992. GORAŽDE<br />

955 ALIĆ OSMAN AHMET 2704968181356 BRATUNAC BRATUNAC 13. 07. 1995. SREBRENIK<br />

956 ALIĆ ALIJA AHMO 1509943181350 BRATUNAC BRATUNAC 07. 07. 1992. TUZLA<br />

957 ALIĆ NEZIR AHMO 0108958183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

958 ALIĆ OSMAN ALAGA 0303932183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

959 ALIĆ ADEM ALIJA 1403960183730 VLASENICA VLASENICA 10. 01. 1994. LUKAVAC<br />

960 ALIĆ ALIJA ALIJA 0808943183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

42


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

961 ALIĆ JUSUF ALIJA 0602950982679 LUKAVAC LUKAVAC 07. 06. 1993. LUKAVAC<br />

962 ALIĆ OMER ALIJA 1904963181353 BRATUNAC BRATUNAC 02. 06. 1992. ŽIVINICE<br />

963 ALIĆ REDŽEP ALIJA 1002966183124 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA<br />

964 ALIĆ HASAN ALIJA 2307953183892 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

965 ALIĆ RAMO ALIJA 1104952183900 ZVORNIK ZVORNIK 28. 10. 1992. SAPNA<br />

966 ALIĆ SAFET ALJO 1002956188926 SREBRENICA SREBRENICA 13. 05. 1992. TUZLA<br />

967 ALIĆ RAŠID ALJO 1705960183891 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

968 ALIĆ AZEM ALMIR 0406976181359 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

969 ALIĆ JUSUF ALMIR 1708971194274 ŽEPČE ŽEPČE 24. 06. 1993. ŽEPČE<br />

970 ALIĆ ALIJA ALMIR 1208969122158 GRAČANICA GRAČANICA 30. 11. 1994. GRAČANICA<br />

971 ALIĆ SAFET AMEL 1703974120016 DOBOJ DOBOJ 10. 05. 1992. DOBOJ ISTOK<br />

972 ALIĆ DAUT AMIR 0702962183144 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

973 ALIĆ REDŽO AMIR 2807971182227 KALESIJA KALESIJA 11. 08. 1992. KALESIJA<br />

974 ALIĆ ALIJA AMIRA 0510974188919 ZVORNIK ZVORNIK 01. 10. 1992. SAPNA<br />

975 ALIĆ HIMZO ATIF 0204974181368 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA<br />

976 ALIĆ MUJO AVDIJA 2802966182217 KALESIJA KALESIJA 09. 07. 1992. KALESIJA<br />

977 ALIĆ AHMO AVDO 0402973183908 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

978 ALIĆ NASIR AVDO 1003972183914 ZVORNIK ZVORNIK 24. 06. 1995. SAPNA<br />

979 ALIĆ RAMIZ AVDO 1106967173246 ROGATICA GORAŽDE 04. 06. 1995. GORAŽDE<br />

980 ALIĆ ALIJA AZEM 2606955183137 SREBRENICA SREBRENICA 04. 02. 1992. TUZLA<br />

981 ALIĆ HIRKIJA AZEM 1908966183131 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

982 ALIĆ ŠABAN AZEM 2303953181355 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

983 ALIĆ REMZO AZEM 0812972172666 PLJEVLJA NOVI GRAD 12. 01. 1994. NOVI GRAD<br />

984 ALIĆ ĆAMIL BAHRIJA 2807970181367 BRATUNAC BRATUNAC 15. 12. 1992. ŽIVINICE<br />

985 ALIĆ ALAGA BAJRO 0606959183134 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA<br />

986 ALIĆ FEJZO BAJRUDIN 1405962120028 DOBOJ DOBOJ 05. 05. 1992. DOBOJ ISTOK<br />

987 ALIĆ ALIJA BEĆIR 0101946152006 KONJIC KONJIC 13. 01. 1994. KONJIC<br />

988 ALIĆ MEHMED BEHADIL 1405962183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

989 ALIĆ NURIF BEHAIJA 0708952181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

990 ALIĆ BEKTO BEKIR 1503972183143 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

991 ALIĆ RAMO BEKIR 1203951183131 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

992 ALIĆ BEKTO BERIZ 0303969180076 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

993 ALIĆ SAFET BESIM 0401959160060 PRIJEDOR PRIJEDOR 05. 06. 1992. SANSKI MOST<br />

994 ALIĆ HAJRUDIN DADO 2407972122157 GRADAČAC GRAČANICA 02. 11. 1993. GRAČANICA<br />

995 ALIĆ ĐULAN DAHMO 0308958183121 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

996 ALIĆ BEKTO DAUT 1701966183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

997 ALIĆ IBRAHIM DŽEMAIL 0501975183253 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

998 ALIĆ OMER DŽEMAIL 0205962183140 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

999 ALIĆ EMIN DŽEMAL 1511950183908 ZVORNIK ZVORNIK 03. 09. 1992. SAPNA<br />

1000 ALIĆ ATIF DŽEMAL 1410952122166 GRAČANICA GRAČANICA 16. 05. 1995. GRAČANICA<br />

43


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

1001 ALIĆ MEHMED DŽEMAL 2112957171303 BRČKO BRČKO 15. 12. 1992. BRČKO<br />

1002 ALIĆ DŽEMAL DŽEMO 0104968183893 ZVORNIK ZVORNIK 06. 12. 1993. SAPNA<br />

1003 ALIĆ MUSTAFA DŽENIN 0612970172667 SARAJEVO NOVI GRAD 25. 09. 1992. NOVI GRAD<br />

1004 ALIĆ DŽEMAL DŽEVAD 2104965183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1005 ALIĆ RASIM DŽEVAD 0410959183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1006 ALIĆ SEJDIN DŽEVAD 0501975183202 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1007 ALIĆ HASIB ĐEMAL 0301969183153 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1008 ALIĆ ALIJA ĐEVAD 1610969151967 KONJIC KONJIC 14. 09. 1993. KONJIC<br />

1009 ALIĆ NURAGA ĐULAGA 1910969183307 SREBRENIK SREBRENIK 04. 07. 1995. SREBRENIK<br />

1010 ALIĆ DERVO EDHEM 1910939191976 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 22. 10. 1993. GORNJI VAKUF<br />

1011 ALIĆ BEKIR EKREM 2110971183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 12. 1992. TUZLA<br />

1012 ALIĆ BEKIR ELDIN 1201978183130 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1013 ALIĆ SALKO ELVIR 1502974183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1014 ALIĆ HASAN ELVIS 1109976183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1015 ALIĆ HAJRULAH ELZAD 0108974183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1016 ALIĆ BEŠLIJA EMIN 2509950183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1017 ALIĆ ŠABAN EMIR 1503967174357 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 03. 01. 1993. VOGOŠĆA<br />

1018 ALIĆ ALIJA ENES 0103961173519 SARAJEVO ILIDŽA 04. 08. 1992. ILIDŽA<br />

1019 ALIĆ BEĆIR ENES 0707943174357 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 04. 05. 1992. VOGOŠĆA<br />

1020 ALIĆ ĐULAN ENES 2001955183162 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1021 ALIĆ ŠERIF ENES 1507961183600 UGLJEVIK TEOČAK 19. 07. 1992. TEOČAK<br />

1022 ALIĆ FERID ENES 1905974173243 ROGATICA GORAŽDE 16. 06. 1995. GORAŽDE<br />

1023 ALIĆ MUHAREM ENIZ 2609965191250 BUGOJNO BUGOJNO 26. 10. 1994. BUGOJNO<br />

1024 ALIĆ ĆAMIL ENO 0912967174350 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 26. 04. 1993. VOGOŠĆA<br />

1025 ALIĆ IBRAHIM ERNAD 2901962194278 ŽEPČE ŽEPČE 10. 10. 1993. ŽEPČE<br />

1026 ALIĆ SELMAN ESAD 0407965181361 BRATUNAC BRATUNAC 28. 05. 1992. SREBRENIK<br />

1027 ALIĆ MEHMED ESED 1909941183125 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1028 ALIĆ HASAN FADIL 1101976183139 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1029 ALIĆ MEHMED FADIL 0802964183146 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1030 ALIĆ IBRAHIM FADIL 0112965183909 ZVORNIK ZVORNIK 19. 07. 1992. SAPNA<br />

1031 ALIĆ IBRO FADIL 1909935181358 BRATUNAC BRATUNAC 10. 09. 1992. SREBRENIK<br />

1032 ALIĆ REŠID FAHIR 1711949120004 DOBOJ DOBOJ 10. 05. 1992. DOBOJ ISTOK<br />

1033 ALIĆ ALIJA FAHRUDIN 2501973183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1034 ALIĆ HRUSTO FAHRUDIN 2104960122140 LUKAVAC GRAČANICA 03. 11. 1994. GRAČANICA<br />

1035 ALIĆ FERID FEHIM 0212961183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1036 ALIĆ FERID FEJZO 1803957183130 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1037 ALIĆ SALIH FERID 1505949122628 TEŠANJ MAGLAJ 26. 11. 1993. MAGLAJ<br />

1038 ALIĆ MUNIB FIKRET 0307954171785 ILIJAŠ ILIJAŠ 10. 11. 1992. ILIJAŠ<br />

1039 ALIĆ OMER HAJDAR 0302941181356 BRATUNAC BRATUNAC 29. 09. 1992. LUKAVAC<br />

1040 ALIĆ IBRAHIM HAJRO 2001959183132 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

44


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

1041 ALIĆ ALIJA HAJRUDIN 0602959183155 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1042 ALIĆ ATIF HAJRUDIN 2511954181350 BRATUNAC BRATUNAC 15. 10. 1992. TUZLA<br />

1043 ALIĆ HASAN HAJRUDIN 0804948183899 VLASENICA VLASENICA 10. 05. 1992. TUZLA<br />

1044 ALIĆ OMER HAJRUDIN 0501968181377 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

1045 ALIĆ FEJZO HALIL 1003949183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1046 ALIĆ HAŠIM HALIL 0702960183740 VLASENICA VLASENICA 26. 09. 1992. TUZLA<br />

1047 ALIĆ BADURAHMAN HAMDIJA 2007976183926 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

1048 ALIĆ MUSTAFA HAMDIJA 1001957183956 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

1049 ALIĆ OMER HAMDIJA 1503940191268 BUGOJNO BUGOJNO 20. 07. 1993. BUGOJNO<br />

1050 ALIĆ MUHO HAMED 0212967160013 PRIJEDOR PRIJEDOR 09. 06. 1993. SANSKI MOST<br />

1051 ALIĆ RAMO HAMED 0104941183123 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1052 ALIĆ HAMED HAMID 2705963183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1053 ALIĆ MALĆO HAMID 2507977183159 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1054 ALIĆ TAIB HAMID 2309971122194 GRAČANICA GRAČANICA 06. 08. 1992. GRAČANICA<br />

1055 ALIĆ DEDO HARIZ 2404951183890 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1056 ALIĆ ABID HASAN 2105951183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1057 ALIĆ HIRKIJA HASAN 0512953183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1058 ALIĆ MUJE HASAN 2204952183739 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

1059 ALIĆ OHRAN HASIB 1211965183137 SREBRENICA SREBRENICA 14. 07. 1995. TUZLA<br />

1060 ALIĆ MUHAREM HAŠIM 2011960191268 BUGOJNO BUGOJNO 20. 07. 1993. BUGOJNO<br />

1061 ALIĆ ALIJA HAZIM 1203961122149 GRAČANICA GRAČANICA 08. 01. 1993. GRAČANICA<br />

1062 ALIĆ ALIJA HEDIB 1010967183147 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1063 ALIĆ IBRO HIDAJET 2606967181369 BRATUNAC BRATUNAC 01. 09. 1992. TUZLA<br />

1064 ALIĆ MUHAREM HIDAJET 1801964183151 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

1065 ALIĆ SULEJMAN HIDAJET 2309954172218 BUGOJNO ILIDŽA 28. 08. 1995. ILIDŽA<br />

1066 ALIĆ ŠAHIN HIDAJET 0603958183123 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

1067 ALIĆ HIMZO HIMZUDIN 1004975183903 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

1068 ALIĆ RAMO HIRKIJA 0405937183127 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1069 ALIĆ MUHAMED HUSEIN 1507965194275 ŽEPČE ŽEPČE 27. 06. 1993. ŽEPČE<br />

1070 ALIĆ OSMAN HUSEIN 0206934183131 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1071 ALIĆ IBRAHIM HUSEIN 1412958183895 ZVORNIK ZVORNIK 18. 07. 1992. SAPNA<br />

1072 ALIĆ VEJSIL HUSNIJA 0211967183890 ZVORNIK ZVORNIK 16. 06. 1993. SAPNA<br />

1073 ALIĆ ŠABAN HUSO 2206960183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1074 ALIĆ ATIF IBRAHIM 0908960110007 BIHAĆ BIHAĆ 25. 01. 1994. BIHAĆ<br />

1075 ALIĆ AHMO IBRAHIM 1508957500673 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1076 ALIĆ IBRO IBRAHIM 3112937183309 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1077 ALIĆ OSMAN IBRAHIM 2601971181967 GRADAČAC GRADAČAC 22. 10. 1992. GRADAČAC<br />

1078 ALIĆ OSMAN IBRAHIM 0505940183124 SREBRENICA SREBRENICA 22. 07. 1995. TUZLA<br />

1079 ALIĆ MEHMED IBRAHIM xxyy958 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1080 ALIĆ HASAN IBRAHIM 2604974183730 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

45


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

1081 ALIĆ ABID IDRIZ 1209936183123 SREBRENICA VISOKO 14. 01. 1993. VISOKO<br />

1082 ALIĆ MEHO IFET 2409961173232 GORAŽDE GORAŽDE 31. 01. 1993. GORAŽDE<br />

1083 ALIĆ AHMET ISMET 2107960183955 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1084 ALIĆ ISMET IZET 2610962710336 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

1085 ALIĆ RAGIB IZET 1008961181350 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

1086 ALIĆ RAZIM IZUDIN 0403974181956 GRADAČAC GRADAČAC 10. 08. 1992. GRADAČAC<br />

1087 ALIĆ HAJRULAH JASMIN 0212972183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1088 ALIĆ JUSUF JASMIN 0812978183128 SREBRENICA VISOKO 12. 07. 1995. VISOKO<br />

1089 ALIĆ ALIJA JUNUZ 1801947183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1090 ALIĆ MUJO JUNUZ 0303947183144 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1091 ALIĆ SAFET JUSO 0607959183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1092 ALIĆ AZIZ JUSUF 0810966171776 ILIJAŠ ILIJAŠ 15. 05. 1992. ILIJAŠ<br />

1093 ALIĆ HUREM JUSUF 2103950181355 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA<br />

1094 ALIĆ JUSO JUSUF 0507948181360 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

1095 ALIĆ MUHAREM JUSUF 0109959183130 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA<br />

1096 ALIĆ HAMDIJA JUSUF 0803956181513 BRČKO BRČKO 06. 09. 1992. BRČKO<br />

1097 ALIĆ MEHMED KADIR 1101958183148 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1098 ALIĆ IBRAHIM KADMIR 0103975181352 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

1099 ALIĆ EMIN KADRIJA 0203961 ZVORNIK ZVORNIK 30. 05. 1992. GRADAČAC<br />

1100 ALIĆ HASIB KASIM 1409952173528 PLJEVLJA NOVO SARAJEVO 21. 06. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

1101 ALIĆ HASAN KEMAL 1011954183934 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

1102 ALIĆ HAJDAR KIRAM 2306962181367 BRATUNAC BRATUNAC 07. 04. 1993. LUKAVAC<br />

1103 ALIĆ ŠEVKO KJAŠIF 0801971183163 SREBRENICA SREBRENICA 26. 09. 1992. TUZLA<br />

1104 ALIĆ AHMET MAHMUT 1103971181351 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1105 ALIĆ ALIJA MAHMUT 0702959183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1106 ALIĆ KASIM MEHDO 0109968183909 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1107 ALIĆ ABID MEHMED 0703953181356 BRATUNAC BRATUNAC 24. 12. 1992. ŽIVINICE<br />

1108 ALIĆ RAMO MEHMED 1008938183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1109 ALIĆ ALIJA MEHMED 2206960124116 TEŠANJ TEŠANJ 24. 05. 1992. TEŠANJ<br />

1110 ALIĆ OMER MEHMED 2711956191271 BUGOJNO BUGOJNO 11. 05. 1994. BUGOJNO<br />

1111 ALIĆ HAMED MEHMED 1809959133104 RUDO GORAŽDE 10. 09. 1992. GORAŽDE<br />

1112 ALIĆ ABID MEHO 0710931183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1113 ALIĆ DŽEMO MEHO 0409959184254 ŽIVINICE ŽIVINICE 30. 11. 1992. ŽIVINICE<br />

1114 ALIĆ MEHMED MEHO 1505950183916 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1115 ALIĆ MUŠAN MEHO 2204960183748 VLASENICA VLASENICA 24. 09. 1992. SREBRENIK<br />

1116 ALIĆ OSMAN MEHO 1403974181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

1117 ALIĆ MUJO MERSUD 2203960173231 ROGATICA NOVI GRAD 17. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

1118 ALIĆ JUSUF MESUD 1101977181350 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA<br />

1119 ALIĆ AHMO MEVLUDIN 1708962181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. ŽIVINICE<br />

1120 ALIĆ ALIJA MEVLUDIN 0701962183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

46


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

1121 ALIĆ HASAN MIRSAD 0711965183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1122 ALIĆ MEVLUDIN MIRSAD 0201974181393 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1123 ALIĆ ABID MUAMER 2604974174146 SARAJEVO VISOKO 31. 07. 1995. VISOKO<br />

1124 ALIĆ RAMIZ MUHAMED 1906971173893 KALINOVIK TRNOVO 21. 11. 1992. TRNOVO<br />

1125 ALIĆ REDŽO MUHAMED 0605978183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1126 ALIĆ ZAIM MUHAMED 0408959122643 MAGLAJ MAGLAJ 29. 08. 1994. MAGLAJ<br />

1127 ALIĆ HUSEJN MUHAMED 1001963183925 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1128 ALIĆ IBRO MUHAREM 0803938183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1129 ALIĆ HAJRO MUJAGA 1505978183148 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

1130 ALIĆ ĐULAN MUJO 1501970183216 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1131 ALIĆ HAKIJA MUJO 1704945183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1132 ALIĆ HASAN MUJO 2109959183901 VLASENICA KLADANJ 30. 05. 1992. KLADANJ<br />

1133 ALIĆ HASIB MUJO 0605966183143 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1134 ALIĆ MEHMED MUJO 0804968183143 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1135 ALIĆ MUHAREM MUJO 0401968181364 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1136 ALIĆ NAZIF MUJO 0702945183130 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1137 ALIĆ RAHMAN MUJO 1602938181350 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

1138 ALIĆ MUJO MUMIN 0310966183585 UGLJEVIK TEOČAK 21. 09. 1992. TEOČAK<br />

1139 ALIĆ MUJO MUNIB 0502962181355 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1140 ALIĆ ADEM MUNIB 1904963183733 VLASENICA VLASENICA 13. 10. 1992. SREBRENIK<br />

1141 ALIĆ MUJE MUNIB 0308963183730 VLASENICA VLASENICA 15. 10. 1992. SREBRENIK<br />

1142 ALIĆ MUJO MUNIR 2003965183147 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1143 ALIĆ RAMIZ MURAT 0103973171929 KALINOVIK TRNOVO 25. 07. 1993. TRNOVO<br />

1144 ALIĆ HAKIJA MURATIF 2706951111055 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 22. 04. 1992. BOS. KRUPA<br />

1145 ALIĆ ŠAHIN MURIZ 2502972181350 BRATUNAC BRATUNAC 14. 12. 1992. LUKAVAC<br />

1146 ALIĆ MUJE MURIZ 0203974183739 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

1147 ALIĆ AHMO MURSEL 2005950183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1148 ALIĆ MEHE MUSTAFA 0307953122144 GRAČANICA GRAČANICA 12. 03. 1993. GRAČANICA<br />

1149 ALIĆ HUREM MUSTAFA 1204952182712 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

1150 ALIĆ MEHO MUSTAFA 0307953122144 GRAČANICA GRAČANICA 12. 03. 1993. LUKAVAC<br />

1151 ALIĆ MEHO MUSTAFA 2609950181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1152 ALIĆ SULEJMAN MUSTAFA 1008972174178 VISOKO VISOKO 30. 05. 1993. VISOKO<br />

1153 ALIĆ MUJO MUSTAFA 0104940193044 TRAVNIK TRAVNIK 04. 01. 1994. TRAVNIK<br />

1154 ALIĆ ADEM MUSTAFA 3103964183893 ZVORNIK ZVORNIK 13. 05. 1994. SAPNA<br />

1155 ALIĆ MUHAREM MUŠAN 1901953193826 ROGATICA ZAVIDOVIĆI 24. 06. 1993. ZAVIDOVIĆI<br />

1156 ALIĆ RASIM NEDŽAD 1709961183130 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. VOGOŠĆA<br />

1157 ALIĆ IBRAHIM NEDŽAD 0512968183916 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1158 ALIĆ HUSEIN NEDŽAD 2109969133643 VIŠEGRAD NOVI GRAD 19. 07. 1993. NOVI GRAD<br />

1159 ALIĆ HAŠIM NEDŽIB 3006955183915 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1160 ALIĆ OMER NEDŽIB 0802957181367 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

47


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

1161 ALIĆ ŠEVKO NEHRUDIN 0308975183151 SREBRENICA SREBRENICA 10. 07. 1995. TUZLA<br />

1162 ALIĆ IBRAHIM NERMIN 2810973124152 TEŠANJ TEŠANJ 22. 05. 1993. TEŠANJ<br />

1163 ALIĆ IBRAHIM NEZIR 2011941183130 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1164 ALIĆ HUSEIN NEZIR 1608941183893 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

1165 ALIĆ OMER NEZIR 0701969181426 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

1166 ALIĆ JUSUF NIHAD 0101972182517 ČELIĆ ČELIĆ 29. 09. 1992. BRČKO<br />

1167 ALIĆ HASO NIJAZ 0501961183161 SREBRENICA SREBRENICA 14. 07. 1995. TUZLA<br />

1168 ALIĆ ŠEMSO NIJAZ 0305964183932 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1169 ALIĆ SALČIN NIRSAN 0510977183128 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1170 ALIĆ NAZIF NISAD 1401973183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1171 ALIĆ MEVLUDIN NISRAD 0301977181364 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA<br />

1172 ALIĆ RASIM NURAGA 0802970180728 BANOVIĆI BANOVIĆI 24. 05. 1995. BANOVIĆI<br />

1173 ALIĆ MEHMED NURIJA 2007970183134 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1174 ALIĆ RAMO OHRAN 0311947183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1175 ALIĆ HAJDAR OMER 3103965181363 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

1176 ALIĆ MUŠAN OMER 2009963183733 VLASENICA GRAČANICA 12. 07. 1995. GRAČANICA<br />

1177 ALIĆ SABID OMER 0112963192196 KAKANJ KAKANJ 21. 10. 1993. KAKANJ<br />

1178 ALIĆ SALIH OMER 2909961174142 VISOKO VISOKO 23. 05. 1994. VISOKO<br />

1179 ALIĆ OSMAN OMER 0906967181365 BRATUNAC BRATUNAC 24. 07. 1994. SREBRENIK<br />

1180 ALIĆ HASAN OSMAN 1908959172183 TITOV VELES NOVI GRAD 31. 05. 1994. NOVI GRAD<br />

1181 ALIĆ ALIJA OSMAN 0501937183134 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1182 ALIĆ HASAN OSMAN 1010959183898 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1183 ALIĆ HRUSTO OSMAN 1507969122147 GRAČANICA GRAČANICA 20. 03. 1995. GRAČANICA<br />

1184 ALIĆ MEHE OSMAN 1905939181357 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

1185 ALIĆ OSMAN OSMO 0409961181351 BRATUNAC BRATUNAC 29. 06. 1992. TUZLA<br />

1186 ALIĆ MUJE RAGIB 1005962183746 VLASENICA VLASENICA 08. 03. 1993. SREBRENIK<br />

1187 ALIĆ ADEM RAMIZ 2501953174355 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 23. 03. 1993. VOGOŠĆA<br />

1188 ALIĆ ATO RAMIZ 1303928173522 ZVORNIK STARI GRAD 14. 05. 1992. STARI GRAD<br />

1189 ALIĆ SALIH RAMIZ 0205956181357 BRATUNAC BRATUNAC 10. 05. 1992. TUZLA<br />

1190 ALIĆ SULJO RAMIZ 0310975183741 SREBRENICA BRATUNAC 16. 03. 1993. BANOVIĆI<br />

1191 ALIĆ MEHO RAMIZ 2203961183907 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1192 ALIĆ RAMO RAMIZ 0603953183897 ZVORNIK ZVORNIK 17. 01. 1993. SAPNA<br />

1193 ALIĆ ARIF RAMIZ 2010939173237 ROGATICA GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE<br />

1194 ALIĆ ALIJA RAMO 2612941183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1195 ALIĆ DAUT RAMO 0102963183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1196 ALIĆ HAMID RAMO 1508948183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1197 ALIĆ ŠEMSO RAMO 0103965183179 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA<br />

1198 ALIĆ HABIB RAMO 2306952181350 BRATUNAC BRATUNAC 01. 06. 1992. SREBRENIK<br />

1199 ALIĆ OSMAN RAŠID 1801944183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1200 ALIĆ HASAN RAŠID 0101961184089 ZVORNIK ZVORNIK 08. 10. 1992. SAPNA<br />

48


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

1201 ALIĆ ŠAHIN RAŠID 1201960 VLASENICA VLASENICA 13. 07. 1995. SREBRENIK<br />

1202 ALIĆ OMER REDŽEP 2204952183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1203 ALIĆ MUJO REDŽO 0503956181358 BRATUNAC BRATUNAC 13. 04. 1994. TUZLA<br />

1204 ALIĆ RAMO REDŽO 2511965183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1205 ALIĆ HAŠIM REDŽO 2005949183903 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1206 ALIĆ OMER REDŽO 0206931183890 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

1207 ALIĆ IBRAHIM REĐO 0803956183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1208 ALIĆ MUHAREM REFIK 0911949160036 PRIJEDOR PRIJEDOR 29. 05. 1992. SANSKI MOST<br />

1209 ALIĆ HAJRUDIN REFIK 1501971183155 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. KAKANJ<br />

1210 ALIĆ HASAN REFIK 1203974183120 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA<br />

1211 ALIĆ MUSTAFA REFIK 0710943183144 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

1212 ALIĆ ŠEFIK REFIK 0905977181359 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA<br />

1213 ALIĆ ABDULAH REFIK 1612968183914 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1214 ALIĆ HASAN REFIK 1408964183891 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

1215 ALIĆ HASIB REMZIJA 0503943290026 PLJEVLJA NOVI GRAD 29. 01. 1995. NOVI GRAD<br />

1216 ALIĆ HAJRO REUF 2802967183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1217 ALIĆ EJUB RIFET 1305951182213 KALESIJA KALESIJA 12. 04. 1992. KALESIJA<br />

1218 ALIĆ REDŽEP SABAHUDIN 2104968183149 SREBRENICA SREBRENICA 19. 07. 1992. TUZLA<br />

1219 ALIĆ ŠEMSO SABAHUDIN 1607969183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1220 ALIĆ JUSUF SABIT 1303972181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

1221 ALIĆ SALIH SABIT 1106947183946 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1222 ALIĆ SALKO SABRIJA 0604934181363 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

1223 ALIĆ ADEM SADET 1601978183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1224 ALIĆ HASIB SADIK 0701969183194 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1225 ALIĆ SALIH SADIK 2608955183900 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1226 ALIĆ ZAJKO SADO 2311970183135 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1227 ALIĆ UZEIR SAFET 1504958190052 ZENICA ZENICA 18. 07. 1994. ZENICA<br />

1228 ALIĆ HILMO SAFET 1506942183903 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1229 ALIĆ HIMZO SAJTO 1606962181359 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1230 ALIĆ FERID SAKIB 1301964183132 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

1231 ALIĆ HAJDAR SAKIB 1006966181372 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

1232 ALIĆ HASIB SAKIB 0701969183208 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1233 ALIĆ MEHMED SAKIB n/p* n/p* n/p* 24. 07. 1995. VAREŠ<br />

1234 ALIĆ MUJO SAKIB 0201970151988 KONJIC KONJIC 10. 01. 1994. KONJIC<br />

1235 ALIĆ FAZLIJA SALIH 0101969181380 BRATUNAC BRATUNAC 13. 11. 1992. TUZLA<br />

1236 ALIĆ SALKO SALIH 1306939181356 BRATUNAC BRATUNAC 02. 01. 1993. ŽIVINICE<br />

1237 ALIĆ ŠABAN SALIH 2405948183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1238 ALIĆ TAHIR SALIH 1408970181523 GRADAČAC BRČKO 15. 09. 1992. BRČKO<br />

1239 ALIĆ ABID SALKO 3003949183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1240 ALIĆ HASIB SALKO 2210960183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

49


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

1241 ALIĆ SALIH SALKO 3007959183894 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1242 ALIĆ SABRIJA SALKO 0611956181355 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

1243 ALIĆ HASAN SAMED 1507962183949 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1244 ALIĆ EDHEM SAMIR 2602965100021 BANJALUKA BANJALUKA 06. 04. 1995. SANSKI MOST<br />

1245 ALIĆ MUHAMED SAMIR 0511972194276 ŽEPČE ŽEPČE 24. 07. 1992. ŽEPČE<br />

1246 ALIĆ MURSEL SEAD 1412969183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1247 ALIĆ ŠUKRIJA SEID 2001964183167 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1248 ALIĆ MEHO SEID 0210957174374 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 08. 09. 1992. VOGOŠĆA<br />

1249 ALIĆ NEZIR SEJAD 1708966181350 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1250 ALIĆ ŠUKRIJA SEJAD 0106971183120 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1251 ALIĆ IBRAHIM SEJDALIJA 1001966183160 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1252 ALIĆ RAMO SEJDIN 0204942183121 SREBRENICA SREBRENICA 20. 03. 1993. TUZLA<br />

1253 ALIĆ FEJZO SEJFO 2409946183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1254 ALIĆ ADIL SEJFULAH 1501961183181 BRATUNAC BRATUNAC 10. 03. 1993. ŽIVINICE<br />

1255 ALIĆ MUSTAFA SELIM 1603959183902 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1256 ALIĆ MEHAN SELMAN 2007965183134 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. SREBRENIK<br />

1257 ALIĆ RAMO SEMKO 2211970102750 K. VAROŠ K. VAROŠ 31. 03. 1994. KLJUČ<br />

1258 ALIĆ HALIL SENAD 1604979183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1259 ALIĆ SENAHID SENAD 0512975183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1260 ALIĆ JUSUF SENAHID 1306977183125 VLASENICA KLADANJ 12. 07. 1995. KLADANJ<br />

1261 ALIĆ ŠABO SENAHID 0108967183135 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1262 ALIĆ ŠEVKO SEVAL 0801967183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1263 ALIĆ MURSAL SEVLET 2609975183140 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1264 ALIĆ DAHMO SMAIL 1005967183178 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1265 ALIĆ MAHMUT SMAIL 1212937181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

1266 ALIĆ OSMAN SMAIL 1904971191252 BUGOJNO BUGOJNO 10. 09. 1995. BUGOJNO<br />

1267 ALIĆ SMAJO SMAJL xxyy934 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1268 ALIĆ ŠABAN SUAD 0604976181355 BRATUNAC BRATUNAC 15. 04. 1993. ŽIVINICE<br />

1269 ALIĆ HALIL SUAD 2008971151968 KONJIC KONJIC 05. 05. 1992. KONJIC<br />

1270 ALIĆ RAGIB SUFRET 2103963183306 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

1271 ALIĆ NEZIR SULEJMAN 3007954151978 KONJIC KONJIC 13. 09. 1992. KONJIC<br />

1272 ALIĆ OSMAN SULJKAN 3009960183914 ZVORNIK ZVORNIK 14. 06. 1994. SAPNA<br />

1273 ALIĆ MUJO SULJO 0501968183191 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1274 ALIĆ NEZIR SUVAD 1607972183925 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

1275 ALIĆ IBRAHIM ŠABAN 0503942184230 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1276 ALIĆ EMIN ŠABAN 0101941174354 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 05. 09. 1992. VOGOŠĆA<br />

1277 ALIĆ MUJO ŠAĆIR 0302960183742 VLASENICA VLASENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

1278 ALIĆ ŠAHIN ŠAHZET 2009968183138 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1279 ALIĆ NEZIR ŠEFIK 2002949181359 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1280 ALIĆ IBRAHIM ŠEKIB 2512936171504 PLJEVLJA ILIDŽA 12. 05. 1993. ILIDŽA<br />

50


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

1281 ALIĆ HAMID ŠEMSO 1705934183123 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1282 ALIĆ SULJO ŠEMSO 2904934183138 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1283 ALIĆ SMAIL ŠEMSO 1205961182225 KALESIJA KALESIJA 11. 11. 1994. KALESIJA<br />

1284 ALIĆ KADRIJA ŠEMSO 1007972183138 ROGATICA GORAŽDE 30. 07. 1992. GORAŽDE<br />

1285 ALIĆ HIRKIJA ŠEVKO 1901969183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1286 ALIĆ MUJO ŠEVKO 2504942183130 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1287 ALIĆ ALIJA ŠUKRIJA 1206938183148 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1288 ALIĆ ŠAHIN TAIB 0401970181355 BRATUNAC BRATUNAC 19. 10. 1992. SREBRENIK<br />

1289 ALIĆ ALIJA TUFO 1109960171778 ILIJAŠ ILIJAŠ 19. 09. 1992. ILIJAŠ<br />

1290 ALIĆ ŠEVKO VAHDET 0301974183161 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1291 ALIĆ ABDULAH VEJSIL 1504937182254 KALESIJA KALESIJA 08. 05. 1992. KALESIJA<br />

1292 ALIĆ ESED ZAHID 2506964183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1293 ALIĆ HASAN ZAHID 0802953183896 VLASENICA KLADANJ 30. 05. 1992. KLADANJ<br />

1294 ALIĆ IBRAHIM ZAHID 1601967180030 TUZLA TUZLA 06. 03. 1993. TUZLA<br />

1295 ALIĆ SALKO ZAHID 2801954173542 FOČA STARI GRAD 14. 01. 1993. STARI GRAD<br />

1296 ALIĆ HUSO ZAIM 0107961183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 12. 1995. TUZLA<br />

1297 ALIĆ IBRAHIM ZAIM 0401936183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1298 ALIĆ ISMET ZAIM 1810968181357 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1299 ALIĆ DAUT ZAJKO 1201943183138 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1300 ALIĆ SABRIJA ZAJKO 1201961181363 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

1301 ALIĆ DŽEMAL ZIJAD 0504973183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1302 ALIĆ ISMET ZIJAD 0402957171770 ILIJAŠ ILIJAŠ 26. 02. 1993. ILIJAŠ<br />

1303 ALIĆ MUJČIN ZIJO 0111961183924 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA<br />

1304 ALIĆUŠIĆ HAMZA ADIS 0212966150022 MOSTAR MOSTAR 13. 07. 1993. MOSTAR<br />

1305 ALIĆUŠIĆ HUSO SEJO 0105965150028 MOSTAR MOSTAR 20. 09. 1993. MOSTAR<br />

1306 ALIĐIKOVIĆ VEHBIJA SEJFULAH 1610948172662 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 11. 02. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

1307 ALIEFENDIĆ ĐEMAL BAHRUDIN 2206976184291 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA<br />

1308 ALIEFENDIĆ SMAIL BEĆIR 0112956192172 KAKANJ KAKANJ 20. 03. 1994. KAKANJ<br />

1309 ALIEFENDIĆ HAKIJA DŽEMAL 1204948183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1310 ALIEFENDIĆ HAKIJA MUHAMED 2211954183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1311 ALIHODŽA KEMAL ARMIN 2402974193610 VITEZ VITEZ 23. 02. 1994. VITEZ<br />

1312 ALIHODŽA MUJO DERVIŠ 1808941193049 TRAVNIK TRAVNIK 26. 05. 1993. TRAVNIK<br />

1313 ALIHODŽA MENSUR SEMINA 0311968198047 TRAVNIK TRAVNIK 30. 07. 1993. TRAVNIK<br />

1314 ALIHODŽIĆ RAMO AHMED 1301965183896 ZVORNIK ZVORNIK 10. 06. 1992. SAPNA<br />

1315 ALIHODŽIĆ MUŠAN ALIJA 1002947130028 GORAŽDE GORAŽDE 03. 08. 1992. GORAŽDE<br />

1316 ALIHODŽIĆ RAMIZ EDIN 1402974130003 GORAŽDE MOSTAR 11. 11. 1994. MOSTAR<br />

1317 ALIHODŽIĆ IDRIZ EKREM 1110971181358 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1318 ALIHODŽIĆ MUHAMED FADIL 2803956122166 GRAČANICA GRAČANICA 30. 06. 1993. GRAČANICA<br />

1319 ALIHODŽIĆ MUNIB FERID 1304965172184 GORAŽDE NOVI GRAD 04. 12. 1992. NOVI GRAD<br />

1320 ALIHODŽIĆ HALIM FIKRET 2206961173528 GORAŽDE NOVO SARAJEVO 09. 07. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

51


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

1321 ALIHODŽIĆ SALKO HAMDO 0706953174138 VISOKO VISOKO 21. 11. 1992. VISOKO<br />

1322 ALIHODŽIĆ ZEJIR HARIS 1402966 TRAVNIK TRAVNIK 31. 12. 2000. TRAVNIK<br />

1323 ALIHODŽIĆ BESIM HASAN 0308965190028 ZENICA ZENICA 06. 10. 1992. ZENICA<br />

1324 ALIHODŽIĆ ŠAĆIR HUSEIN 2012933183144 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1325 ALIHODŽIĆ ŠAHIN ISMET 0905965183739 VLASENICA KLADANJ 22. 07. 1993. KLADANJ<br />

1326 ALIHODŽIĆ HIMZO IZET 0103960181364 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1327 ALIHODŽIĆ HAJRO MUJO 1704948131170 ČAJNIČE NOVO SARAJEVO 11. 06. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

1328 ALIHODŽIĆ MUNIB MUSADEF 2409978183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1329 ALIHODŽIĆ AHMET MUSTAFA 0705965150009 MOSTAR MOSTAR 01. 09. 1992. MOSTAR<br />

1330 ALIHODŽIĆ HAZIF NAMIK 2205977183128 VLASENICA VLASENICA 27. 04. 1993. SREBRENIK<br />

1331 ALIHODŽIĆ MUJO NEDŽAD 1707973172204 SARAJEVO NOVI GRAD 12. 07. 1995. NOVI GRAD<br />

1332 ALIHODŽIĆ MUSTAFA NUSRET 0708966193835 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 28. 05. 1992. ZAVIDOVIĆI<br />

1333 ALIHODŽIĆ ĆAMIL RAMADAN 2009945183122 SREBRENICA SREBRENICA 26. 01. 1993. TUZLA<br />

1334 ALIHODŽIĆ AHMED RAMO 0201944183898 ZVORNIK ZVORNIK 30. 01. 1993. SAPNA<br />

1335 ALIHODŽIĆ SULEJMAN REDŽO 1503964183142 SREBRENICA SREBRENICA 08. 04. 1994. TUZLA<br />

1336 ALIHODŽIĆ BEGO SABAHUDIN 0105972173521 SARAJEVO STARI GRAD 13. 07. 1995. STARI GRAD<br />

1337 ALIHODŽIĆ MEHMED SAFET 0312955130008 GORAŽDE GORAŽDE 10. 05. 1993. GORAŽDE<br />

1338 ALIHODŽIĆ ŠABAN SAMIR 1210972183154 SREBRENICA SREBRENICA 20. 05. 1992. TUZLA<br />

1339 ALIHODŽIĆ EŠREF SAMIR 0602973193031 TRAVNIK TRAVNIK 12. 07. 1995. TRAVNIK<br />

1340 ALIHODŽIĆ PANADAN SEJDALIJA 0608970183130 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1341 ALIHODŽIĆ RAMADAN SENAD 1009975183123 SREBRENICA SREBRENICA 02. 06. 1994. TUZLA<br />

1342 ALIHODŽIĆ SMAJO SENID 0101973183185 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1343 ALIHODŽIĆ SALKO SMAJL 2809948124115 TEŠANJ TEŠANJ 27. 09. 1994. TEŠANJ<br />

1344 ALIHODŽIĆ AHMET ŠABAN 1507947183126 SREBRENICA SREBRENICA 25. 12. 1992. TUZLA<br />

1345 ALIHODŽIĆ AHMO ŠEVAL 0606965183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

1346 ALIHODŽIĆ MUSTAFA ZAJIM 1201950193823 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 18. 05. 1992. ZAVIDOVIĆI<br />

1347 ALIHOĐIĆ AMIL AHMO 0502941182688 SREBRENICA SREBRENICA 25. 12. 1992. TUZLA<br />

1348 ALIHROMIĆ ALIJA HAJDAR 0504953183909 BRATUNAC BRATUNAC 23. 07. 1993. LUKAVAC<br />

1349 ALIJAGIĆ ENVER ALMIR 0107971110049 BIHAĆ BIHAĆ 15. 09. 1995. BIHAĆ<br />

1350 ALIJAGIĆ ESAD ARMIN 0603970162514 BOS. NOVI BOS. NOVI 14. 07. 1992. SANSKI MOST<br />

1351 ALIJAGIĆ RIFET ARNEL 1210975110018 BIHAĆ BIHAĆ 30. 06. 1995. BIHAĆ<br />

1352 ALIJAGIĆ OSMO EDIN 2809970111068 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 23. 10. 1995. BOS. KRUPA<br />

1353 ALIJAGIĆ ATIF ELVIR 2807976110046 BIHAĆ BIHAĆ 15. 04. 1992. BIHAĆ<br />

1354 ALIJAGIĆ HIMZO ENES 2408965110018 BIHAĆ BIHAĆ 12. 05. 1994. BIHAĆ<br />

1355 ALIJAGIĆ IBRAHIM FADIL 1107967111069 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 26. 09. 1994. BOS. KRUPA<br />

1356 ALIJAGIĆ MEHO HIMZO 0712964162514 BOS. NOVI BOS. KRUPA 12. 12. 1993. BOS. KRUPA<br />

1357 ALIJAGIĆ IBRAHIM KEMAL 2003939173524 ZENICA STARI GRAD 07. 12. 1992. STARI GRAD<br />

1358 ALIJAGIĆ MEHMED NIJAZ 2507956110003 BIHAĆ BIHAĆ 21. 06. 1995. BIHAĆ<br />

1359 ALIJAGIĆ SULEJMAN RASIM 2510955174130 VISOKO VISOKO 09. 10. 1995. VISOKO<br />

1360 ALIJAGIĆ ALIJA REŠAD 1704958174145 VISOKO VISOKO 09. 09. 1993. VISOKO<br />

52


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

1361 ALIJAGIĆ MUHO ŠAĆIR 0103951162519 BOS. NOVI BOS. NOVI 03. 08. 1992. SANSKI MOST<br />

1362 ALIJAJ REDŽEP SMAIL 1904952172190 SARAJEVO NOVI GRAD 13. 03. 1995. NOVI GRAD<br />

1363 ALIJANOVIĆ MEHMED HASAGA 0904957111056 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 13. 10. 1992. BOS. KRUPA<br />

1364 ALIJANOVIĆ MUSTAFA OMER 1003961111059 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 02. 03. 1993. BOS. KRUPA<br />

1365 ALIJEV NURIJA ISMET 2812957171305 TEŠANJ HADŽIĆI 21. 10. 1995. HADŽIĆI<br />

1366 ALIKADIĆ IBRAN AMIR 2909966182399 KLADANJ KLADANJ 08. 09. 1992. KLADANJ<br />

1367 ALIKADIĆ FADIL DRIZO 1007971182391 KLADANJ KLADANJ 10. 05. 1993. KLADANJ<br />

1368 ALIKADIĆ ATIF EDIN 0802950170009 MOSTAR NOVI GRAD 04. 04. 1993. NOVI GRAD<br />

1369 ALIKADIĆ FAIK HALID 1803942151836 JABLANICA JABLANICA 14. 05. 1992. JABLANICA<br />

1370 ALIKADIĆ NURIJA HASIB 0712961183731 VLASENICA KLADANJ 22. 03. 1993. KLADANJ<br />

1371 ALIKADIĆ AVDO MIDHAT 2806935130001 GORAŽDE GORAŽDE 14. 09. 1992. GORAŽDE<br />

1372 ALIKADIĆ AVDO NURIJA 0801939182392 KLADANJ KLADANJ 15. 06. 1992. KLADANJ<br />

1373 ALIKADIĆ ASIM RASIM 0903959171785 ILIJAŠ CENTAR 25. 12. 1994. CENTAR<br />

1374 ALIKADIĆ NURIJA SAFET 0401953183751 VLASENICA KLADANJ 20. 12. 1992. KLADANJ<br />

1375 ALIKADIĆ FADIL ZIHNO 0604968182418 KLADANJ KLADANJ 25. 08. 1992. KLADANJ<br />

1376 ALIKADIĆ MUHAMED ZLATAN 1409948151838 KONJIC JABLANICA 21. 05. 1993. JABLANICA<br />

1377 ALIKAVAZOVIĆ ŠEĆRO MUHIDIN 2302964130004 GORAŽDE GORAŽDE 27. 04. 1995. GORAŽDE<br />

1378 ALILOVIĆ DRAGO STJEPAN 2310973172170 SARAJEVO NOVI GRAD 01. 10. 1992. NOVI GRAD<br />

1379 ALIMANOVIĆ EMIN EDIN 0101971173249 ROGATICA VISOKO 16. 04. 1994. VISOKO<br />

1380 ALIMANOVIĆ HASAN FAZLIJA 1202962193868 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 01. 12. 1992. ZAVIDOVIĆI<br />

1381 ALIMANOVIĆ ZAHIR IBRAHIM 2009954172184 PRIBOJ NOVI GRAD 21. 09. 1995. NOVI GRAD<br />

1382 ALIMANOVIĆ FAIK JUSUF 2404962172661 PLJEVLJA NOVO SARAJEVO 12. 07. 1995. NOVO SARAJEVO<br />

1383 ALIMANOVIĆ SEJFO KEMAL 2706971182218 KALESIJA KALESIJA 02. 04. 1994. KALESIJA<br />

1384 ALIMANOVIĆ AHMET MUSTAFA 1111958183890 ZVORNIK ZVORNIK 15. 07. 1993. SAPNA<br />

1385 ALINGAR FAIZ DENIS 1102971181975 TUZLA GRADAČAC 17. 07. 1995. GRADAČAC<br />

1386 ALISPAHIĆ RAMO ADEM 0910957180716 BANOVIĆI BANOVIĆI 12. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

1387 ALISPAHIĆ AZIZ ADIL 2505958183129 SREBRENICA SREBRENICA 06. 11. 1992. TUZLA<br />

1388 ALISPAHIĆ ALIJA ADMIR 1503971183131 SREBRENICA SREBRENICA 06. 10. 1992. TUZLA<br />

1389 ALISPAHIĆ MEHMED AHMET 2008971182405 KLADANJ KLADANJ 12. 07. 1995. KLADANJ<br />

1390 ALISPAHIĆ BAJRO AHMET 1203973173040 OLOVO OLOVO 17. 07. 1995. OLOVO<br />

1391 ALISPAHIĆ MUSTAFA ALIJA 2402947183123 SREBRENICA SREBRENICA 04. 04. 1993. TUZLA<br />

1392 ALISPAHIĆ AVDIJA ARMIN 1203979183129 SREBRENICA SREBRENICA 08. 06. 1992. TUZLA<br />

1393 ALISPAHIĆ AZIZ AZEM 0701956183322 SREBRENICA SREBRENICA 01. 06. 1994. TUZLA<br />

1394 ALISPAHIĆ TAIB DŽEMAIL 0105938173512 SOKOLAC STARI GRAD 31. 05. 1992. STARI GRAD<br />

1395 ALISPAHIĆ ABAZ DŽEMAL 2911974190028 ZENICA ZENICA 02. 05. 1992. ZENICA<br />

1396 ALISPAHIĆ MUNIB DŽEVAD 2012958133648 VIŠEGRAD GORAŽDE 12. 07. 1995. GORAŽDE<br />

1397 ALISPAHIĆ EJUB ENES 0801961172651 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 16. 02. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

1398 ALISPAHIĆ HAMDIJA ENVER 1702967183138 SREBRENICA SREBRENICA 10. 09. 1994. TUZLA<br />

1399 ALISPAHIĆ HAMDO FAHRUDIN 3103955172188 SARAJEVO NOVI GRAD 18. 03. 1993. NOVI GRAD<br />

1400 ALISPAHIĆ MEHO FIKRET 1110954122623 ZAVIDOVIĆI MAGLAJ 17. 07. 1995. MAGLAJ<br />

53


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

1401 ALISPAHIĆ HAJRO HAJRUDIN 2410947172191 PLJEVLJA NOVI GRAD 02. 04. 1994. NOVI GRAD<br />

1402 ALISPAHIĆ HAMED HAMDIJA 1601947183122 SREBRENICA SREBRENICA 23. 12. 1992. TUZLA<br />

1403 ALISPAHIĆ IBRAHIM HAMDIJA 2303942100027 DONJI VAKUF MOSTAR 05. 04. 1993. MOSTAR<br />

1404 ALISPAHIĆ FEHIM HAMDO 0201964133684 VIŠEGRAD CENTAR 04. 08. 1992. CENTAR<br />

1405 ALISPAHIĆ SALKO HAMED 2506949173257 VIŠEGRAD GORAŽDE 17. 07. 1995. GORAŽDE<br />

1406 ALISPAHIĆ IBRAHIM HARIS 0301971191279 BUGOJNO BUGOJNO 10. 06. 1992. BUGOJNO<br />

1407 ALISPAHIĆ RASIM HAZIM 1501955183137 SREBRENICA SREBRENICA 26. 11. 1992. TUZLA<br />

1408 ALISPAHIĆ NEZIR JASMIN 2209970171774 KAKANJ ILIJAŠ 08. 02. 1994. ILIJAŠ<br />

1409 ALISPAHIĆ MUJO JUSUF 2602969182405 KLADANJ KLADANJ 26. 06. 1993. KLADANJ<br />

1410 ALISPAHIĆ IBRO MEHMEDALIJA 2107965122628 MAGLAJ MAGLAJ 12. 07. 1995. MAGLAJ<br />

1411 ALISPAHIĆ ISMET MELIHA 1301975127625 MAGLAJ MAGLAJ 12. 07. 1995. MAGLAJ<br />

1412 ALISPAHIĆ HAMDIJA MIRSAD 1004978183122 SREBRENICA SREBRENICA 28. 09. 1993. LUKAVAC<br />

1413 ALISPAHIĆ HAMDIJA MIRZET 1004978183130 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

1414 ALISPAHIĆ REFIK MUHAREM 0610961190013 ZENICA ZENICA 13. 06. 1992. ZENICA<br />

1415 ALISPAHIĆ OMER MUJO 0201965183235 SREBRENICA SREBRENICA 08. 05. 1994. TUZLA<br />

1416 ALISPAHIĆ AHMET MUSTAFA 1111946191590 BUSOVAČA BUSOVAČA 28. 10. 1994. BUSOVAČA<br />

1417 ALISPAHIĆ MURAT MUSTAFA 1405950173975 VAREŠ VAREŠ 17. 07. 1995. VAREŠ<br />

1418 ALISPAHIĆ HAJRUDIN NAMIR 3004969191284 BUGOJNO BUGOJNO 10. 06. 1992. BUGOJNO<br />

1419 ALISPAHIĆ RASIM NEDŽAD 0501974183209 SREBRENICA SREBRENICA 27. 07. 1993. TUZLA<br />

1420 ALISPAHIĆ IBRO NEZIR 0409948171770 KAKANJ ILIJAŠ 07. 11. 1994. ILIJAŠ<br />

1421 ALISPAHIĆ SAFET NIJAZ 2211958122622 MAGLAJ MAGLAJ 19. 08. 1993. MAGLAJ<br />

1422 ALISPAHIĆ IBRO SAMIR 0201965173078 OLOVO OLOVO 15. 08. 1993. OLOVO<br />

1423 ALISPAHIĆ RAMIZ SAMIR 0104972173231 VIŠEGRAD GORAŽDE 19. 11. 1992. GORAŽDE<br />

1424 ALISPAHIĆ FUAD SELVERZIN 1206969192188 KAKANJ KAKANJ 08. 08. 1992. KAKANJ<br />

1425 ALISPAHIĆ ĆAMIL SENAID 0412969180703 BANOVIĆI BANOVIĆI 08. 06. 1992. BANOVIĆI<br />

1426 ALISPAHIĆ ŠEMSO ŠEMSUDIN 2510958172171 VIŠEGRAD GORAŽDE 26. 10. 1992. GORAŽDE<br />

1427 ALISPAHIĆ DŽEMAIL VAHIDIN 1806972173515 SARAJEVO STARI GRAD 20. 06. 1992. STARI GRAD<br />

1428 ALIŠA AHMET REMZO 2103959102083 JAJCE JAJCE 17. 07. 1995. JAJCE<br />

1429 ALIŠEHOVIĆ OSMAN MURAT 0107948131179 ČAJNIČE GORAŽDE 12. 07. 1995. GORAŽDE<br />

1430 ALIŠEVIĆ VEHBIJA ALIJA 1702937183141 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

1431 ALIŠEVIĆ ALIJA FADIL 0301969183188 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

1432 ALIŠEVIĆ AVDO FAHRUDIN 0110972183148 SREBRENICA SREBRENICA 07. 10. 1993. TUZLA<br />

1433 ALIŠEVIĆ AVDO VEHBIJA 1003939183143 SREBRENICA SREBRENICA 09. 10. 1993. TUZLA<br />

1434 ALIŠIĆ HAKIB ADNAN 2806970160010 PRIJEDOR PRIJEDOR 24. 12. 1992. SANSKI MOST<br />

1435 ALIŠIĆ MAHMUT FAHRUDIN 2111972160044 PRIJEDOR PRIJEDOR 11. 06. 1992. SANSKI MOST<br />

1436 ALIŠIĆ IBRO JASMIN 2203960172170 SARAJEVO NOVI GRAD 11. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

1437 ALIVUK MUMIN ALMIR 2505971110009 BIHAĆ BIHAĆ 11. 06. 1992. BIHAĆ<br />

1438 ALIVUK MAHMUT ASIM 1204962110027 BIHAĆ BIHAĆ 05. 11. 1995. BIHAĆ<br />

1439 ALIVUK MUMIN EMIR 1009972110001 BIHAĆ BIHAĆ 11. 08. 1995. BIHAĆ<br />

1440 ALIVUK HAMZA MEHMED 1005949110007 BIHAĆ BIHAĆ 30. 06. 1992. BIHAĆ<br />

54


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

1441 ALIVUK RAMO MURAT 0203952110002 BIHAĆ BIHAĆ 31. 03. 1993. BIHAĆ<br />

1442 ALIVUK MEHMED NEDŽAD 1108974110031 BIHAĆ BIHAĆ 12. 06. 1992. BIHAĆ<br />

1443 ALIVUK DEDO RAMIZ 1410972110024 BIHAĆ BIHAĆ 11. 06. 1992. BIHAĆ<br />

1444 ALIVUK IBRAHIM RAMIZ 2611969110012 BIHAĆ BIHAĆ 12. 07. 1995. BIHAĆ<br />

1445 ALIVUK MUMIN SAMIR 2408969110004 BIHAĆ BIHAĆ 23. 08. 1992. BIHAĆ<br />

1446 ALIVUKOVIĆ ISMET IZET 0809956181376 BRATUNAC BRATUNAC 17. 01. 1994. TUZLA<br />

1447 ALJEVIĆ KEMAL DŽENAN 2703973173527 SARAJEVO STARI GRAD 18. 09. 1992. STARI GRAD<br />

1448 ALJEVIĆ ŠAĆIR SAMED 0107970793916 PRIJEPOLJE NOVI GRAD 05. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

1449 ALJIČEVIĆ ZIKRIJA FIKRET 1507956173516 SARAJEVO STARI GRAD 15. 07. 1995. STARI GRAD<br />

1450 ALJIČEVIĆ KADRIJA REFIK 0612956173510 PLJEVLJA STARI GRAD 12. 06. 1992. STARI GRAD<br />

1451 ALJIĆ HAJRO ASIM 3011971183120 SREBRENICA SREBRENICA 14. 05. 1994. TUZLA<br />

1452 ALJIĆ MURAT BAJRO 2907949120034 DOBOJ DOBOJ 12. 07. 1995. DOBOJ JUG<br />

1453 ALJIĆ MEHMEDALIJA ELDŽEVID 0308974183581 UGLJEVIK TEOČAK 23. 04. 1993. TEOČAK<br />

1454 ALJIĆ HAMDIJA FAHRUDIN 1406965133666 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1455 ALJIĆ SULEJMAN FAIK 1010956181940 GRADAČAC GRADAČAC 13. 07. 1995. GRADAČAC<br />

1456 ALJIĆ RAMO HAJRO 1311944183123 SREBRENICA SREBRENICA 01. 11. 1993. TUZLA<br />

1457 ALJIĆ HAMDIJA HAJRUDIN 0309963133643 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1458 ALJIĆ HAMDIJA HAMED 1903952133644 TUZLA TUZLA 05. 05. 1994. TUZLA<br />

1459 ALJIĆ IBRAHIM HARIZ 1501970183143 SREBRENICA SREBRENICA 22. 08. 1994. TUZLA<br />

1460 ALJIĆ SALIH HAZIM 2208953184238 ŽIVINICE ŽIVINICE 12. 07. 1995. ŽIVINICE<br />

1461 ALJIĆ HUSEIN HAZIM 2504961122142 GRAČANICA GRAČANICA 12. 07. 1995. GRAČANICA<br />

1462 ALJIĆ HAMED IBRAHIM 3004970133654 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1463 ALJIĆ HAJRO JUSUF 0205967183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1464 ALJIĆ ZILDŽIJA LATIF 2010959183131 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1465 ALJIĆ ZILDŽIJA MEVLID 3001957183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1466 ALJIĆ AHMO MUHAMED 0109953183139 SREBRENICA SREBRENICA 08. 09. 1993. TUZLA<br />

1467 ALJIĆ SALIH NAZIF 2906956183126 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1468 ALJIĆ OMER NEDIM 1704973120027 DOBOJ DOBOJ ISTOK 12. 07. 1995. DOBOJ ISTOK<br />

1469 ALJIĆ MUHAMED NEDŽAD 0801978183126 SREBRENICA SREBRENICA 13. 11. 1992. TUZLA<br />

1470 ALJIĆ ŠABAN NERMIN 2001976181356 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1471 ALJIĆ ĆAMIL NIHAD 2105971122149 GRAČANICA GRAČANICA 12. 07. 1995. GRAČANICA<br />

1472 ALJIĆ ISMET NIJAZ 0304963183134 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1473 ALJIĆ AHMO NURIJA 3004959183127 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1474 ALJIĆ IDRIZ OMER 1508966183168 SREBRENICA SREBRENICA 06. 12. 1992. TUZLA<br />

1475 ALJIĆ HAJRO RAMO 2501974183141 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1476 ALJIĆ SULJO SABAHUDIN 0908970183126 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1477 ALJIĆ BEKTO SABRIJA 1911940183134 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1478 ALJIĆ JUNUZ SALKO 0101975183182 SREBRENICA SREBRENICA 27. 07. 1992. TUZLA<br />

1479 ALJIĆ RASIM SULJO 1512950183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1480 ALJIĆ HUSEJN SUVAD 2810964183588 UGLJEVIK TEOČAK 20. 04. 1994. TEOČAK<br />

55


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

1481 ALJIĆ RAMO ŠABAN 3006948181354 SREBRENICA SREBRENICA 28. 10. 1992. TUZLA<br />

1482 ALJIĆ ALIJA ŠEFIK 0306941181947 GRADAČAC GRADAČAC 12. 07. 1995. GRADAČAC<br />

1483 ALJIĆ AVDO ŠEMSO 0904952181943 GRADAČAC GRADAČAC 08. 01. 1993. GRADAČAC<br />

1484 ALJIĆ SULJO ŠEVAL 1501974183164 SREBRENICA SREBRENICA 13. 09. 1994. TUZLA<br />

1485 ALJIĆ NAZIF VAHID 1609963122169 GRAČANICA GRAČANICA 11. 07. 1995. GRAČANICA<br />

1486 ALJIĆ MEHMEDALIJA VAHIDIN 2601971183587 UGLJEVIK TEOČAK 12. 07. 1995. TEOČAK<br />

1487 ALJIĆ ABDULAH ZIJAD 2501971183124 SREBRENICA SREBRENICA 07. 12. 1992. TUZLA<br />

1488 ALJIĆ JUNUZ ZILDŽIJA 0811936122165 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1489 ALJILJI ALIJA SAMIR 3103963173517 SARAJEVO STARI GRAD 12. 07. 1995. STARI GRAD<br />

1490 ALJKANOVIĆ SAFET BAHRUDIN 1305975183156 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1491 ALJKANOVIĆ SAFET BAJRO 2801974183145 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1492 ALJKANOVIĆ SAFET BEHUDIN 2707977183131 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1493 ALJKANOVIĆ IBRAHIM DŽEMO 0107970183131 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1494 ALJKANOVIĆ HASO HASIB 1706951183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1495 ALJKANOVIĆ VEHBIJA IZAM 0301972183210 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1496 ALJKANOVIĆ SULJO IZET 0501960183141 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1497 ALJKANOVIĆ ŠERIF MALI 2801963183135 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1498 ALJKANOVIĆ IBRAHIM NIJAZIJA 2006968183139 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1499 ALJKANOVIĆ ŠERIF RIFET 0506959183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1500 ALJKANOVIĆ ŠERIF SAFET 2308955183136 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1501 ALJKANOVIĆ ALJO SALČIN 1810937183149 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1502 ALJKANOVIĆ OSMAN SEAD 0801963181364 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1503 ALJKANOVIĆ ŠERIF SELIM 2402968183131 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1504 ALJKANOVIĆ HASIB ŠEVAL 1901970183133 SREBRENICA SREBRENICA 02. 07. 1995. TUZLA<br />

1505 ALJKANOVIĆ ŠERIF VEHBIJA 3004949183129 SREBRENICA SREBRENICA 25. 03. 1993. TUZLA<br />

1506 ALJOVIĆ ADEM AHMET 0301959172668 TRNOVO ILIDŽA 13. 07. 1993. ILIDŽA<br />

1507 ALJOVIĆ VEJSIL AMIR 0210965151138 HADŽIĆI HADŽIĆI 12. 07. 1995. HADŽIĆI<br />

1508 ALJUČAJ MURAT MUHAMED 1403959150002 MOSTAR MOSTAR 28. 05. 1992. MOSTAR<br />

1509 ALJUKIĆ IBRAHIM HASIB 0501955183737 VLASENICA GRAČANICA 12. 07. 1995. GRAČANICA<br />

1510 ALJUKIĆ ABDULAH KEMAL 0711946182676 LUKAVAC LUKAVAC 27. 08. 1992. LUKAVAC<br />

1511 ALJUKIĆ BEĆO MEHMEDALIJA 1002963183743 VLASENICA VLASENICA 13. 05. 1992. BANOVIĆI<br />

1512 ALJUKIĆ SULEJMAN MUJO 0103964183736 VLASENICA GRAČANICA 20. 03. 1994. GRAČANICA<br />

1513 ALJUKIĆ IMŠIR NEDŽAD 1110969182227 KALESIJA KALESIJA 28. 07. 1993. KALESIJA<br />

1514 ALJUKIĆ IBRAHIM RAMIZ 0804957183737 VLASENICA VLASENICA 14. 11. 1994. TUZLA<br />

1515 ALJUKIĆ HALIM REMZIJA 0507968170012 SARAJEVO CENTAR 06. 02. 1994. CENTAR<br />

1516 ALJUKIĆ AHMET SAFET 2501970182221 KALESIJA KALESIJA 03. 11. 1992. KALESIJA<br />

1517 ALKIĆ MEHMED AMIR 0305974191771 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 20. 10. 1993. DONJI VAKUF<br />

1518 ALKIĆ MURAT MUHAMED 0301966102748 K. VAROŠ K. VAROŠ 17. 05. 1992. KLJUČ<br />

1519 ALKIĆ OSMO ZAKIR 1002950191771 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 14. 04. 1993. DONJI VAKUF<br />

1520 ALOMEROVIC NURO ZUHDIJA 1211956172217 BIJELO POLJE NOVI GRAD 16. 05. 1992. NOVI GRAD<br />

56


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

1521 ALOMEROVIĆ ALIJA MURAT 0104954172651 PRIJEPOLJE NOVO SARAJEVO 17. 05. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

1522 ALOMEROVIĆ ŠABAN RAMO 0505945181510 BRČKO BRČKO 23. 05. 1995. BRČKO<br />

1523 ALOMEROVIĆ NUR ZAIM 0303963793920 PRIJEPOLJE NOVI GRAD 15. 08. 1992. NOVI GRAD<br />

1524 AL-QAHTANI SAAD FAHAD 2802962193052 SAUDI.ARAB. TRAVNIK 21. 08. 1992. TRAVNIK<br />

1525 ALTOKA SALKO SAKIB 2903955171303 HADŽIĆI HADŽIĆI 08. 02. 1994. HADŽIĆI<br />

1526 ALTUMBABIĆ SALIH NEDŽAD 2303955180011 TUZLA TUZLA 20. 04. 1993. TUZLA<br />

1527 ALUKIĆ MUHAREM EMIR 2003965162514 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 09. 11. 1992. BOS. KRUPA<br />

1528 ALUKIĆ ADEM NEDŽAD 1809973160033 ZENICA ZENICA 19. 07. 1995. ZENICA<br />

1529 AMBEŠKOVIĆ ŠEVKO ENVER 2510955173517 VLASENICA STARI GRAD 24. 02. 1994. STARI GRAD<br />

1530 AMIDŽIĆ SAFET DENIS 3012974192208 KAKANJ KAKANJ 12. 06. 1992. KAKANJ<br />

1531 AMIDŽIĆ MEHO SELVER 1403959192198 KAKANJ KONJIC 06. 02. 1993. KONJIC<br />

1532 ANADOLAC MAHMUT ENES 2210959110028 BIHAĆ BIHAĆ 20. 09. 1992. BIHAĆ<br />

1533 ANČIĆ DRAGO ŽELJKO 3003956172659 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 25. 10. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

1534 ANDELIĆ BEGO AVDO 1502942173414 n/p* n/p* 04. 08. 1992. VAREŠ<br />

1535 ANDELIĆ HAMDO FIKRET 2501963184243 KALESIJA ŽIVINICE 09. 06. 1993. ŽIVINICE<br />

1536 ANDELIJA HIMZO MEHMED 0509969171511 SARAJEVO ILIDŽA 03. 09. 1993. ILIDŽA<br />

1537 ANDELIJA RAŠID ZULFO 0303963131537 FOČA ILIDŽA 25. 07. 1992. ILIDŽA<br />

1538 ANDRAČIĆ TOMO STJEPAN 2603958173516 ZAGREB MOSTAR 17. 11. 1993. MOSTAR<br />

1539 ANDRIČIĆ ANDRIJA IVICA 0710966102737 K. VAROŠ K. VAROŠ 12. 09. 1992. KLJUČ<br />

1540 ANDRIĆ IVAN MILENKO 2705955184239 ŽIVINICE ŽIVINICE 19. 06. 1992. ŽIVINICE<br />

1541 ANDRIĆ STJEPAN MILIJAN 0511956180028 TUZLA TUZLA 25. 07. 1992. TUZLA<br />

1542 ANDRIĆ IVO TOMISLAV 0508965180013 TUZLA TUZLA 12. 01. 1993. TUZLA<br />

1543 ANDRIĆIĆ ANDRIJA IVICA 0710966102737 K. VAROŠ TRAVNIK 21. 06. 1992. TRAVNIK<br />

1544 ANĐELIĆ NIKOLA DUBRAVKO 2102961172688 SKOPLJE NOVO SARAJEVO 03. 02. 1994. NOVO SARAJEVO<br />

1545 ANIĆ IVO JURO 1002968181951 GRADAČAC GRADAČAC 15. 05. 1992. GRADAČAC<br />

1546 ANTIĆ BORIVOJE NEBOJŠA 0409958151964 KONJIC KONJIC 08. 02. 1994. KONJIC<br />

1547 ANTONIĆ BOGDAN VELIBOR 0102964172185 SARAJEVO NOVI GRAD 27. 07. 1995. NOVI GRAD<br />

1548 ANTULEVIĆ LAZAR DARKO 1911974172654 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 25. 12. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

1549 ARANAUTOVIĆ EMIN EDIN 1308974111061 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 21. 01. 1993. BOS. KRUPA<br />

1550 ARAPOVIĆ REFIK EKREM 1708972162511 BOS. NOVI BIHAĆ 22. 01. 1993. BIHAĆ<br />

1551 ARAPOVIĆ MEHMED EMIR 1509971191973 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 06. 07. 1992. GORNJI VAKUF<br />

1552 ARAPOVIĆ HUSO HASAN 2302952191970 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 24. 07. 1993. GORNJI VAKUF<br />

1553 ARAPOVIĆ SEJFO HUSEIN 2209967180010 TUZLA TUZLA 14. 07. 1992. TUZLA<br />

1554 ARAPOVIĆ EDHEM OSMAN 0606967171927 KALINOVIK KALINOVIK 23. 01. 1993. TRNOVO<br />

1555 ARAPOVIĆ HUSO SULJO 2406962130015 GORAŽDE GORAŽDE 04. 08. 1992. GORAŽDE<br />

1556 ARAPOVIĆ LADISLAV ZORAN 0603967172665 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 05. 11. 1995. NOVO SARAJEVO<br />

1557 ARBAK HALIL SANELA 0406972177195 SARAJEVO NOVI GRAD 26. 05. 1992. NOVI GRAD<br />

1558 ARFADŽAN MUSTAFA NAZIF 1001940151848 JABLANICA JABLANICA 31. 12. 1992. JABLANICA<br />

1559 ARIFAGIĆ ARIF HAMDIJA 3103960160023 PRIJEDOR PRIJEDOR 03. 06. 1992. SANSKI MOST<br />

1560 ARIFAGIĆ ŠAHBEG HAMDIJA 2608940122622 MAGLAJ MAGLAJ 01. 10. 1992. MAGLAJ<br />

57


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

1561 ARIFAGIĆ AVDO MUHAREM 1708953160028 PRIJEDOR PRIJEDOR 28. 09. 1992. SANSKI MOST<br />

1562 ARIFAGIĆ IBRAHIM MURIS 2206956122621 MAGLAJ MAGLAJ 24. 09. 1995. MAGLAJ<br />

1563 ARIFAGIĆ PAŠAGA MUSTAFA 2708936122630 MAGLAJ MAGLAJ 17. 11. 1992. MAGLAJ<br />

1564 ARIFAGIĆ MEHMED RAMIZ 2507949122624 MAGLAJ MAGLAJ 26. 05. 1992. MAGLAJ<br />

1565 ARIFAGIĆ ASIM SENAD 0806954122624 SARAJEVO MAGLAJ 25. 05. 1992. MAGLAJ<br />

1566 ARIFAGIĆ MUSTAFA SENAD 1805971160014 PRIJEDOR PRIJEDOR 09. 09. 1992. SANSKI MOST<br />

1567 ARIFAGIĆ MUSTAFA ZIJAD 2706972160048 PRIJEDOR PRIJEDOR 04. 07. 1993. SANSKI MOST<br />

1568 ARIFHODŽIĆ MUNIR NEZAFETA 1505948177208 ĐAKOVICA NOVI GRAD 26. 11. 1992. CENTAR<br />

1569 ARIFHODŽIĆ DŽEVAD SEMIR 2208961172656 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 05. 08. 1995. NOVO SARAJEVO<br />

1570 ARIFHODŽIĆ IBRO ZULFO 1503963183742 VLASENICA VLASENICA 19. 12. 1992. TUZLA<br />

1571 ARIFI FAZLIJA ADEM 1305943110009 PREŠEVO BIHAĆ 12. 07. 1995. BIHAĆ<br />

1572 ARIFOVIĆ HASAN HAJRUDIN 0310964183898 ZVORNIK SAPNA 19. 04. 1995. SAPNA<br />

1573 ARIFOVIĆ REĐO HUSEIN 1606972181357 BRATUNAC BRATUNAC 16. 06. 1993. TUZLA<br />

1574 ARIFOVIĆ BAHRIJA LUTVO 2910958183929 ZVORNIK SAPNA 12. 02. 1994. SAPNA<br />

1575 ARIFOVIĆ IZET MEDŽID 2611964784538 SJENICA ILIDŽA 11. 05. 1992. ILIDŽA<br />

1576 ARIFOVIĆ SELMO NAZIF 2808952181364 BRATUNAC MOSTAR 08. 02. 1993. MOSTAR<br />

1577 ARIFOVIĆ HUSEIN REDŽO 0805951181364 BRATUNAC BRATUNAC 06. 04. 1995. TUZLA<br />

1578 ARIFOVIĆ HUSEJN SAFET 1703967183894 ZVORNIK SAPNA 03. 06. 1995. SAPNA<br />

1579 ARIFOVIĆ ISLAM SENAID 1410954173515 SARAJEVO STARI GRAD 31. 07. 1993. STARI GRAD<br />

1580 ARIFOVIĆ AHMET SUAD 3009973181554 BRČKO BRČKO 19. 05. 1992. BRČKO<br />

1581 ARNAUT REDŽO ALIJA 1008945151964 KONJIC KONJIC 26. 06. 1993. KONJIC<br />

1582 ARNAUT NEZIR ASIM 1903963130000 GORAŽDE GORAŽDE 30. 09. 1992. GORAŽDE<br />

1583 ARNAUT NEZIR EMGIJAD 2204946191591 BUSOVAČA BUSOVAČA 01. 07. 1992. BUSOVAČA<br />

1584 ARNAUT MEHMED HAMDIJA 2611967183896 n/p* ZVORNIK 29. 09. 1992. SAPNA<br />

1585 ARNAUT RAMO HILMO 1604934183904 ZVORNIK ZVORNIK 05. 12. 1993. SAPNA<br />

1586 ARNAUT OSMAN MEHMED 1008966183890 ZVORNIK ZVORNIK 25. 09. 1995. SAPNA<br />

1587 ARNAUT AVDO MEVLUDIN 2207964190039 ZENICA ZENICA 07. 09. 1992. ZENICA<br />

1588 ARNAUT AHMET MUHAMED 3103961180044 TUZLA TUZLA 31. 12. 2000. TUZLA<br />

1589 ARNAUT BEGO MUNIB 2009972183916 ZVORNIK ZVORNIK 20. 06. 1993. SAPNA<br />

1590 ARNAUT MUJO MUNIB 2009951183783 VLASENICA NOVI GRAD 31. 12. 2000. NOVI GRAD<br />

1591 ARNAUT TAHIR NAZIF 0109955151838 JABLANICA JABLANICA 05. 06. 1992. JABLANICA<br />

1592 ARNAUT HAMZA NEDŽAD 1002967172177 SARAJEVO NOVI GRAD 17. 04. 1993. NOVI GRAD<br />

1593 ARNAUT DŽEMIL SEMIR 1907972190011 ZENICA ZENICA 07. 03. 1994. ZENICA<br />

1594 ARNAUT HASAN SEMIR 2304973190039 ZENICA ZENICA 20. 02. 1993. ZENICA<br />

1595 ARNAUT ZUHDIJA SENAID 1203964190013 ZENICA ZENICA 11. 12. 1992. ZENICA<br />

1596 ARNAUT RAMO SULEJMAN 0610964183743 VLASENICA VLASENICA 02. 07. 1995. TUZLA<br />

1597 ARNAUT HAJDAR SUVAD 2204962190032 ZENICA ZENICA 16. 09. 1992. ZENICA<br />

1598 ARNAUT PAŠO ŠABO 3008970152018 KONJIC KONJIC 23. 09. 1992. KONJIC<br />

1599 ARNAUT RAMO ZAIM 2704967183738 VLASENICA VLASENICA 09. 10. 1992. TUZLA<br />

1600 ARNAUTOVIĆ ŠABAN ABDULAH 3007960181501 LOPARE ČELIĆ 17. 09. 1995. ČELIĆ<br />

58


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

1601 ARNAUTOVIĆ ASIM ADEM 0101970173235 ŽEPA ŽEPA 24. 07. 1993. VAREŠ<br />

1602 ARNAUTOVIĆ HASIB ADEM 3007955181943 GRADAČAC GRADAČAC 07. 06. 1992. GRADAČAC<br />

1603 ARNAUTOVIĆ SADIK ASIMA 2011952105050 BANJALUKA ZENICA 11. 08. 1992. SANSKI MOST<br />

1604 ARNAUTOVIĆ MESUD EMIR 2406974173518 SARAJEVO STARI GRAD 27. 07. 1995. STARI GRAD<br />

1605 ARNAUTOVIĆ MUHAMED ENES 1504944180003 TUZLA TUZLA 07. 11. 1994. TUZLA<br />

1606 ARNAUTOVIĆ HADŽO ERMIR 0802966193610 VITEZ VITEZ 29. 06. 1994. VITEZ<br />

1607 ARNAUTOVIĆ MUHAMED ESAD 1809969190025 ZENICA ZENICA 01. 09. 1993. ZENICA<br />

1608 ARNAUTOVIĆ IBRAHIM FIKRET 0205956111960 ZENICA ZENICA 01. 10. 1994. ZENICA<br />

1609 ARNAUTOVIĆ DŽULEJMAN HASAN 0804942172011 KISELJAK KISELJAK 12. 05. 1994. KISELJAK<br />

1610 ARNAUTOVIĆ HUSEIN ISMET 1801974111078 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 20. 09. 1995. BOS. KRUPA<br />

1611 ARNAUTOVIĆ HAJRO JUNUZ 0304960171135 MAGLAJ BREZA 16. 02. 1994. BREZA<br />

1612 ARNAUTOVIĆ M. MEHMEDALIJA 1601971182498 LOPARE ČELIĆ 12. 07. 1995. ČELIĆ<br />

1613 ARNAUTOVIĆ HUSEIN MEHO 1002970112479 CAZIN CAZIN 09. 11. 1993. CAZIN<br />

1614 ARNAUTOVIĆ MARINKO MEVLUDIN 0103959180079 BRATUNAC BRATUNAC 18. 07. 1994. TUZLA<br />

1615 ARNAUTOVIĆ ĐULAGA MUHAMED 0509957171788 ILIJAŠ ILIJAŠ 29. 01. 1994. ILIJAŠ<br />

1616 ARNAUTOVIĆ OMER MUHAMED 1804960180718 BANOVIĆI BANOVIĆI 16. 09. 1992. BANOVIĆI<br />

1617 ARNAUTOVIĆ ISMET MUSTAFA 1906964123619 TESLIĆ ZENICA 07. 01. 1993. ZENICA<br />

1618 ARNAUTOVIĆ ISMET MUSTAFA 0906972130019 GORAŽDE GORAŽDE 25. 11. 1993. GORAŽDE<br />

1619 ARNAUTOVIĆ ASIM NUSRET 0103963173249 ŽEPA ŽEPA 19. 11. 1992. VAREŠ<br />

1620 ARNAUTOVIĆ OSMAN SAKIB 2108952170018 ILIJAŠ ILIJAŠ 08. 10. 1993. ILIJAŠ<br />

1621 ARNAUTOVIĆ MUJO SALIH 0508941122624 MAGLAJ MAGLAJ 31. 12. 2000. MAGLAJ<br />

1622 ARNAUTOVIĆ ESAD SAMIR 0509965193618 VITEZ VITEZ 22. 09. 1992. VITEZ<br />

1623 ARNAUTOVIĆ HAMDO SAMIR 0904963170005 SARAJEVO ILIDŽA 31. 12. 2000. ILIDŽA<br />

1624 ARNAUTOVIĆ RAMIZ SEMEDIN 2512973133649 VIŠEGRAD GORAŽDE 22. 09. 1992. GORAŽDE<br />

1625 ARNAUTOVIĆ MUHAREM SMAJIL 0309960191979 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 22. 01. 1993. GORNJI VAKUF<br />

1626 ARNAUTOVIĆ IBRAHIM ŠERIF 0403951111942 BOS. PETROVAC BOS. PETROVAC 11. 06. 1993. BOS. PETROVAC<br />

1627 ARNAUTOVIĆ RASIM TAIB 1003965173539 FOČA STARI GRAD 10. 10. 1995. STARI GRAD<br />

1628 ARNAUTOVIĆ ASIM ZAIM 0305958172171 ROGATICA NOVI GRAD 25. 03. 1993. NOVI GRAD<br />

1629 ARPINO GIOVANI MIMI 1701959172651 SARAJEVO NOVI GRAD 15. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

1630 ARSLAN HAMDIJA FARUK 1608957171127 HADŽIĆI HADŽIĆI 13. 05. 1994. BUSOVAČA<br />

1631 ARSLANOVIĆ HASAN SINAN 1011965184266 ŽIVINICE ŽIVINICE 17. 12. 1994. ŽIVINICE<br />

1632 ARTUKOVIĆ OMER ADEM 0907964124111 TEŠANJ TEŠANJ 25. 01. 1993. TEŠANJ<br />

1633 ARTUKOVIĆ MEHE AHMET 0803964190009 ZENICA TEŠANJ 23. 04. 1994. TEŠANJ<br />

1634 ARTUKOVIĆ ADEM ESAD 2202973124136 TEŠANJ TEŠANJ 14. 06. 1993. TEŠANJ<br />

1635 ARTUKOVIĆ OMER FIKRET 1309957124113 TEŠANJ TEŠANJ 07. 11. 1995. TEŠANJ<br />

1636 ARUKOVIĆ OSMAN FADIL 1703975173237 ROGATICA ROGATICA 05. 08. 1995. VAREŠ<br />

1637 ARUKOVIĆ OSMAN SEUDIN 2607971173237 ROGATICA ROGATICA 05. 08. 1995. VAREŠ<br />

1638 ARUKOVIĆ OSMAN ŠEMSUDIN 0905967173234 ROGATICA NOVI GRAD 04. 08. 1995. NOVI GRAD<br />

1639 ARZIĆ HASIB HALID 0811971110021 BIHAĆ BIHAĆ 15. 09. 1992. BIHAĆ<br />

1640 ASANI REDŽO NEDŽAD 0501963173538 SARAJEVO STARI GRAD 09. 09. 1992. STARI GRAD<br />

59


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

1641 ASANOVSKI USEIN ENES 1104961110002 BIHAĆ BIHAĆ 15. 11. 1992. BIHAĆ<br />

1642 ASOTIĆ KURTAN FAHRUDIN 2808970171503 SARAJEVO ILIDŽA 15. 06. 1992. ILIDŽA<br />

1643 AŠANI ISHAK VEDUD 0909967 PRIŠTINA TRAVNIK 28. 12. 1992. TRAVNIK<br />

1644 AŠČERIĆ HAMID AMIR 0807973190033 ZENICA ZENICA 22. 06. 1994. ZENICA<br />

1645 AŠČERIĆ IBRAHIM ESAD 2807954174148 PRIBOJ VISOKO 11. 02. 1993. VISOKO<br />

1646 AŠČERIĆ OMER NEDŽAD 1809971190018 ZENICA ZENICA 29. 09. 1995. ZENICA<br />

1647 AŠČIĆ IBRAHIM ENVER 2209945173517 SARAJEVO STARI GRAD 03. 08. 1992. STARI GRAD<br />

1648 AŠČIĆ FEHIM IBRAHIM 2805964182219 KALESIJA KALESIJA 22. 08. 1992. KALESIJA<br />

1649 AŠČIĆ IBRAHIM MUSTAFA 2901948173519 SARAJEVO STARI GRAD 08. 04. 1992. STARI GRAD<br />

1650 AŠČIĆ MEHMED RAMIZ 1803961181975 GRADAČAC GRADAČAC 26. 08. 1995. GRADAČAC<br />

1651 AŠČIĆ MUSTAFA REFIK 2607969182237 TUZLA KALESIJA 10. 09. 1992. KALESIJA<br />

1652 AŠĆERIĆ HAJRO ESAD 1302977174368 SARAJEVO VOGOŠĆA 23. 10. 1993. VOGOŠĆA<br />

1653 AŠĆERIĆ HAMID HAJRUDIN 1210957171514 PRIBOJ ILIDŽA 24. 08. 1992. ILIDŽA<br />

1654 AŠĆERIĆ AVDO MIRHET 2812950190029 ZENICA ZENICA 15. 06. 1993. ZENICA<br />

1655 AŠKAR MUJO HIMZO 0911964153151 NEVESINJE MOSTAR 16. 06. 1992. MOSTAR<br />

1656 AŠKAR SALKO ZULFO 1503970153158 NEVESINJE MOSTAR 07. 07. 1993. MOSTAR<br />

1657 AŠKRABA DŽEMIL EDIN 3103966150062 MOSTAR MOSTAR 13. 07. 1993. MOSTAR<br />

1658 AŠKRABA MEHO SABIT 0802956150034 MOSTAR MOSTAR 11. 05. 1993. MOSTAR<br />

1659 ATAJIĆ REDŽEP ELVIR 1605975111078 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 15. 01. 1994. BOS. KRUPA<br />

1660 ATAJIĆ HUSEIN FIKRET 0402970111051 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 24. 12. 1994. BOS. KRUPA<br />

1661 ATAJIĆ HASAN HASIB 1801976111059 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 29. 05. 1995. BOS. KRUPA<br />

1662 ATAJIĆ ABDIJA HUSEIN 0806973111064 BUŽIM BUŽIM 27. 11. 1993. BUŽIM<br />

1663 ATAJIĆ OMER MUHAMED 0311956181556 BOS. KRUPA BRČKO 04. 06. 1992. BRČKO<br />

1664 ATAJIĆ OMER ŠERIF 0302962181518 BRČKO BRČKO 03. 07. 1992. BRČKO<br />

1665 ATANOVIĆ BEKTO BAJRO 0202971181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

1666 ATANOVIĆ IBRO FEHIM 2509946183897 ZVORNIK ZVORNIK 07. 03. 1993. SAPNA<br />

1667 ATANOVIĆ BEGO HASAN 1301953183912 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

1668 ATANOVIĆ MUJO IBRAHIM 1807966183998 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

1669 ATANOVIĆ MUJO RAMIZ 1702962183903 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

1670 ATANOVIĆ MUJO SEDIN 2210972183999 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

1671 ATIĆ ABDULAH AVDO 2610947183125 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

1672 ATIĆ SULEJMAN ĐULAGA 2607955182501 LOPARE ČELIĆ 09. 10. 1992. ČELIĆ<br />

1673 ATIĆ ATAN EKREM 1805961183148 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1674 ATIĆ EDHEM EKREM 1203963183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1675 ATIĆ ABDURAHMAN FEHIM 0106947183128 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

1676 ATIĆ IDRIZ HAŠIM 1504963183125 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. ILIJAŠ<br />

1677 ATIĆ IBRO IBRAHIM 1501942183138 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

1678 ATIĆ SAFET IBRO 2505975183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1679 ATIĆ MUJO IDRIZ 0202969183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1680 ATIĆ ŠABAN MEHMED 0103963183155 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

60


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

1681 ATIĆ MUJO MEHO 2503965183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1682 ATIĆ OSMAN MIRSAD 2504967183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1683 ATIĆ HAŠIM NEZIR 1101964183125 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

1684 ATIĆ SENAHID SEAD 2412972181351 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1685 ATIĆ ŠAHMAN SENAD 1906975183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1686 ATIĆ IBRAHIM SEVLEDIN 1004975183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1687 ATIĆ ABDURAHMAN SULJO 0202946183123 SREBRENICA SREBRENICA 10. 01. 1994. TUZLA<br />

1688 ATIĆ ATAN ŠAHMAN 0607950183138 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

1689 ATLAGIĆ AHMO MUHAMED 3107972182214 KALESIJA KALESIJA 26. 07. 1992. KALESIJA<br />

1690 ATLIĆ MEHMED ABDULAH 1705941183902 ZVORNIK ZVORNIK 10. 06. 1992. SAPNA<br />

1691 ATLIĆ MEHMED ALIJA 0306938183890 ZVORNIK ZVORNIK 10. 06. 1992. SAPNA<br />

1692 ATLIĆ ABDUSELAM FERHAD 0510972180007 TUZLA TUZLA 23. 07. 1993. TUZLA<br />

1693 ATLIĆ MEHMED HASAN 1808952183908 ZVORNIK ZVORNIK 10. 06. 1992. SAPNA<br />

1694 ATLIĆ OSMAN MUHAMED 0904947180033 TUZLA TUZLA 01. 05. 1995. TUZLA<br />

1695 ATLIĆ MUSTAFA SEHAD 1806974183909 ZVORNIK ZVORNIK 10. 06. 1992. SAPNA<br />

1696 AVDAGIĆ MEHO DAMIR 0507975183138 SREBRENICA SREBRENICA 06. 06. 1992. TUZLA<br />

1697 AVDAGIĆ MUSTAFA DJENAD 3107961191262 BUGOJNO BUGOJNO 15. 09. 1995. BUGOJNO<br />

1698 AVDAGIĆ AHMED ESAD 2310974171771 ILIJAŠ ILIJAŠ 18. 11. 1993. ILIJAŠ<br />

1699 AVDAGIĆ HUSEIN FIKRET 2111970111054 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 15. 07. 1994. BOS. KRUPA<br />

1700 AVDAGIĆ SULJO IBRAHIM 2801950183748 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1701 AVDAGIĆ HASAN IBRAHIM 0207962122144 GRAČANICA GRAČANICA 06. 06. 1993. GRAČANICA<br />

1702 AVDAGIĆ MUHAMED MIRSAD 0809960174147 VISOKO VISOKO 16. 06. 1995. VISOKO<br />

1703 AVDAGIĆ ALIJAGA MUSTAFA 0405932111055 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 11. 09. 1992. BOS. KRUPA<br />

1704 AVDAGIĆ SULEJMAN NAŠID 0604974174149 VISOKO VISOKO 15. 07. 1995. VISOKO<br />

1705 AVDAGIĆ MUSTAFA NEDŽAD 2011958191285 BUGOJNO BUGOJNO 27. 09. 1993. BUGOJNO<br />

1706 AVDAGIĆ ALIJA RAHMAN 0805955171770 ILIJAŠ VOGOŠĆA 21. 10. 1993. ILIJAŠ<br />

1707 AVDAGIĆ IBRAHIM SEAD 0410966173045 OLOVO OLOVO 22. 11. 1993. OLOVO<br />

1708 AVDAGIĆ SULJO SMAJIL 2409948183733 VLASENICA VLASENICA 17. 02. 1993. LUKAVAC<br />

1709 AVDAGIĆ SULJO ZUHDIJA 0605947183744 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

1710 AVDAKOVIĆ JUSUF MUHAREM 2705966120003 DOBOJ DOBOJ ISTOK 23. 06. 1993. DOBOJ ISTOK<br />

1711 AVDANOVIĆ ŠAHBAZ ŠAHIZ 2303971180706 OLOVO BANOVIĆI 18. 09. 1992. BANOVIĆI<br />

1712 AVDIBAŠIĆ DŽEMIL HAJRUDIN 0806965184257 ŽIVINICE ŽIVINICE 17. 01. 1993. n/p*<br />

1713 AVDIBAŠIĆ FERID HARIZ 1206966182246 KALESIJA KALESIJA 11. 12. 1993. KALESIJA<br />

1714 AVDIBAŠIĆ OSMAN IDRIZ 2403969184251 ŽIVINICE ŽIVINICE 28. 01. 1995. ŽIVINICE<br />

1715 AVDIBAŠIĆ FETIJA NEDŽAD 2205970181529 TUZLA BRČKO 09. 10. 1992. BRČKO<br />

1716 AVDIBAŠIŠ AVDIJA HAMDIJA 2508959172685 OLOVO OLOVO 16. 12. 1993. CENTAR<br />

1717 AVDIBEGOVIĆ HADŽO AHMO 2808970173407 SOKOLAC SOKOLAC 23. 07. 1995. KAKANJ<br />

1718 AVDIBEGOVIĆ OMER ĐULEJMAN 2705937171774 ILIJAŠ VOGOŠĆA 09. 06. 1992. ILIJAŠ<br />

1719 AVDIBEGOVIĆ OMER ELVEDIN 1702975171785 ILIJAŠ ILIJAŠ 10. 06. 1992. ILIJAŠ<br />

1720 AVDIBEGOVIĆ DERVIŠ HALIL 1109955174351 VIŠEGRAD VOGOŠĆA 01. 07. 1995. VOGOŠĆA<br />

61


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

1721 AVDIBEGOVIĆ HALIL IBRAHIM 2802957170028 SARAJEVO CENTAR 31. 12. 2000. CENTAR<br />

1722 AVDIBEGOVIĆ AVDO MIRSAD 3107961171776 ILIJAŠ ILIJAŠ 01. 07. 1992. ILIJAŠ<br />

1723 AVDIBEGOVIĆ ATIF MUSTAFA 1209945173408 SOKOLAC STARI GRAD 16. 08. 1995. STARI GRAD<br />

1724 AVDIBEGOVIĆ IBRAHIM OMER 3012952171770 ILIJAŠ ILIJAŠ 10. 06. 1992. ILIJAŠ<br />

1725 AVDIBEGOVIĆ RAMO RAMIZ 0109960173521 SOKOLAC NOVI GRAD 21. 10. 1992. NOVI GRAD<br />

1726 AVDIBEGOVIĆ SALKO SENAHID 0906950182392 KLADANJ KLADANJ 09. 07. 1992. KLADANJ<br />

1727 AVDIBEGOVIĆ ĐULEJMAN ZEHRID 0201966171788 ILIJAŠ ILIJAŠ 09. 06. 1992. ILIJAŠ<br />

1728 AVDIČAUŠEVIĆ AZEM MIDHAT 2107958183905 ZVORNIK ZVORNIK 19. 12. 1992. SAPNA<br />

1729 AVDIČEVIĆ FADIL ADIL 0201962183587 UGLJEVIK TEOČAK 14. 06. 1992. TEOČAK<br />

1730 AVDIČEVIĆ MEVLUDIN ADMIR 2307973181527 BRČKO BRČKO 13. 05. 1993. BRČKO<br />

1731 AVDIČEVIĆ FADIL AMIR 0101969183596 UGLJEVIK TEOČAK 31. 08. 1992. TEOČAK<br />

1732 AVDIČEVIĆ AHMET MUSTAFA 0303942183588 UGLJEVIK TEOČAK 03. 02. 1993. TEOČAK<br />

1733 AVDIČEVIĆ OMER ZENUN 2003960183599 UGLJEVIK TEOČAK 23. 06. 1992. TEOČAK<br />

1734 AVDIĆ ALIJA ABDULAH 1010945183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1735 AVDIĆ MURADIF ABDULAH 012O696518907 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA<br />

1736 AVDIĆ HUSEIN ABDULKADIR 0809956182690 n/p* n/p* 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

1737 AVDIĆ NURIJA ABDURAHMAN 1006931183895 ZVORNIK ZVORNIK 12. 09. 1992. SAPNA<br />

1738 AVDIĆ ABID ADEM 1207937150013 NEVESINJE MOSTAR 01. 07. 1993. MOSTAR<br />

1739 AVDIĆ RAMO ADEM 3110952181948 GRADAČAC GRADAČAC 25. 07. 1994. GRADAČAC<br />

1740 AVDIĆ REĐO ADEM 1005945181376 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1741 AVDIĆ ATIF ADMIR 0211974181941 GRADAČAC GRADAČAC 01. 07. 1992. GRADAČAC<br />

1742 AVDIĆ FEHIM ADMIR 2802975120038 DOBOJ DOBOJ 23. 07. 1995. DOBOJ ISTOK<br />

1743 AVDIĆ ENVER ADNAN 0304971173512 SARAJEVO STARI GRAD 28. 03. 1994. STARI GRAD<br />

1744 AVDIĆ HAJDAR AGAN 1006946183913 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1745 AVDIĆ ŠEVKO AHMEDIN 0309959183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1746 AVDIĆ MAHMUT AHMET 1612963160010 PRIJEDOR PRIJEDOR 16. 09. 1993. SANSKI MOST<br />

1747 AVDIĆ REUF AHMET 0108969183140 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1748 AVDIĆ HUREM AHMO 1501938183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

1749 AVDIĆ RAHMAN AKIF 0208960184254 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1750 AVDIĆ MAŠO ALIJA 1501956183130 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1751 AVDIĆ NURIJA ALIJA 2107955183734 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1752 AVDIĆ AVDO ALIJA xxyy960 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1753 AVDIĆ AVDO ALMIR 0709974171502 SARAJEVO ILIDŽA 04. 08. 1992. ILIDŽA<br />

1754 AVDIĆ FEHIM ALMIR 0201972120001 DOBOJ DOBOJ 23. 07. 1995. DOBOJ ISTOK<br />

1755 AVDIĆ OMER ALMIR 2702977183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1756 AVDIĆ SMAJO ALMIR 2405975102401 KLJUČ KLJUČ 14. 03. 1993. KLJUČ<br />

1757 AVDIĆ MURAT AMIR 1003973183756 VLASENICA VLASENICA 14. 03. 1993. LUKAVAC<br />

1758 AVDIĆ MUSTAFA ANEL 1704973120019 DOBOJ DOBOJ 20. 12. 1993. DOBOJ ISTOK<br />

1759 AVDIĆ MUJO ARIF 1408943183891 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1760 AVDIĆ DEDO ASIM 2505928102388 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

62


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

1761 AVDIĆ RAHMAN ASIM 0403971183745 VLASENICA VLASENICA 10. 12. 1994. TUZLA<br />

1762 AVDIĆ ĐULAGA ATIF 2906967180706 BANOVIĆI NOVO SARAJEVO 01. 03. 1995. NOVO SARAJEVO<br />

1763 AVDIĆ MEHO AVDIJA 0604954100033 BILEĆA BANJALUKA 24. 08. 1993. MOSTAR<br />

1764 AVDIĆ RAMO AVDIJA 2911951130028 GORAŽDE GORAŽDE 04. 04. 1994. GORAŽDE<br />

1765 AVDIĆ MAŠO AVDO 1311943183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1766 AVDIĆ RAGIB AVDO 2904977183751 VLASENICA VLASENICA 14. 11. 1994. TUZLA<br />

1767 AVDIĆ ABDURAHMAN AVDULAH 0710951183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1768 AVDIĆ MUJO AVDULAH 1904972183121 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA<br />

1769 AVDIĆ ŠABAN AVDULAH 1306927181369 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA<br />

1770 AVDIĆ NURIJA AVDURAHMAN 0701960183744 VLASENICA VLASENICA 03. 07. 1992. TUZLA<br />

1771 AVDIĆ IDRIZ AZEM 0410965183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1772 AVDIĆ MEMIŠ AZEM 1901954183131 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1773 AVDIĆ KADRIJA BAJAZIT 0501976183141 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1774 AVDIĆ IBRAHIM BEGAN 1411959183582 UGLJEVIK TEOČAK 04. 09. 1992. TEOČAK<br />

1775 AVDIĆ HILMO BEHADIL 2507967171446 HAN PIJESAK NOVO SARAJEVO 27. 07. 1995. NOVO SARAJEVO<br />

1776 AVDIĆ BEKRIJA BERZAD 1010965183581 UGLJEVIK TEOČAK 19. 07. 1992. TEOČAK<br />

1777 AVDIĆ SELIM BESIM 0601958191778 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 29. 10. 1993. DONJI VAKUF<br />

1778 AVDIĆ MUJO ĆAZIM 2505955183926 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1779 AVDIĆ DAŠAN DAUT 0501951183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1780 AVDIĆ MUHAMED DERVIŠ 2210972183913 ZVORNIK ZVORNIK 01. 07. 1993. SAPNA<br />

1781 AVDIĆ ALIJA DULAN 1308965183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1782 AVDIĆ REŠID DURSUM 0108962102404 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

1783 AVDIĆ SADIK DZEVAD 0404956172180 SARAJEVO NOVI GRAD 16. 11. 1993. NOVI GRAD<br />

1784 AVDIĆ HAKIJA DŽEMAL 0704970181943 SREBRENIK GRADAČAC 19. 07. 1992. GRADAČAC<br />

1785 AVDIĆ NURIJA DŽEMAL 0209969183737 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1786 AVDIĆ ABDULAH DŽEMAL 0605961183927 ZVORNIK ZVORNIK 10. 01. 1993. SAPNA<br />

1787 AVDIĆ SALKO EDAH 1811975171517 SARAJEVO ILIDŽA 28. 08. 1995. ILIDŽA<br />

1788 AVDIĆ ABDULAH EDHEM 0905972183310 SREBRENIK SREBRENIK 18. 12. 1992. SREBRENIK<br />

1789 AVDIĆ HAJRUDIN EDIN 0810970190033 ZENICA ZENICA 02. 05. 1994. ZENICA<br />

1790 AVDIĆ SULEJMAN EDIN 0805971171438 HAN PIJESAK HAN PIJESAK 01. 09. 1992. VAREŠ<br />

1791 AVDIĆ OSMAN EKREM 0408943170028 SARAJEVO CENTAR 03. 01. 1993. CENTAR<br />

1792 AVDIĆ ALIJA ELVIR 1908972102410 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

1793 AVDIĆ HAJRUDIN ELVIR 2309974171528 BREMEN NJEM. ILIDŽA 16. 06. 1995. ILIDŽA<br />

1794 AVDIĆ RAMIZ ELVIS 0602973102389 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

1795 AVDIĆ DERVIŠ EMIR 2510961102397 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

1796 AVDIĆ MUJO EMIR 1601962102759 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 06. 1992. KLJUČ<br />

1797 AVDIĆ JUSUF EMSUD 0702953102387 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

1798 AVDIĆ SALIH ENES 1005968120064 DOBOJ DOBOJ JUG 29. 11. 1993. DOBOJ JUG<br />

1799 AVDIĆ RAMIZ ENES 1309953102395 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

1800 AVDIĆ OSMAN ENES 1011966120008 DOBOJ GRAČANICA 30. 07. 1993. GRAČANICA<br />

63


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

1801 AVDIĆ HALIL ENVER 0406971183132 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1802 AVDIĆ HALID ESAD 2004966183147 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1803 AVDIĆ NEDŽIB ESAD 0205969450225 SKOPLJE MOSTAR 10. 03. 1994. MOSTAR<br />

1804 AVDIĆ HAŠID FADIL 0207963183732 BRATUNAC KLADANJ 12. 07. 1995. KLADANJ<br />

1805 AVDIĆ SEJDALIJA FADIL 0404973181967 GRADAČAC GRADAČAC 09. 01. 1994. GRADAČAC<br />

1806 AVDIĆ MAHMUT FAHRO 1704974180708 BRATUNAC BRATUNAC 10. 03. 1993. BANOVIĆI<br />

1807 AVDIĆ JUSUF FAHRUDIN 1501972122656 MAGLAJ MAGLAJ 19. 11. 1992. MAGLAJ<br />

1808 AVDIĆ MEHMED FAHRUDIN 2801970183159 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1809 AVDIĆ MUSTAFA FAZLIJA 0604957183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1810 AVDIĆ FERID FEHIM 0411954180018 TUZLA TUZLA 21. 08. 1992. TUZLA<br />

1811 AVDIĆ HAMED FEHRET 3001965102407 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

1812 AVDIĆ SALIH FUAD 0701974163304 SANSKI MOST SANSKI MOST 10. 10. 1995. SANSKI MOST<br />

1813 AVDIĆ ABID FUAD 1006961102393 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

1814 AVDIĆ LATIF FUAD 0611965120008 DOBOJ DOBOJ 27. 04. 1993. DOBOJ ISTOK<br />

1815 AVDIĆ RAGIB FUAD 3003973181351 BRATUNAC BRATUNAC 17. 07. 1995. LUKAVAC<br />

1816 AVDIĆ REUF FUAD 0206974183126 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

1817 AVDIĆ FERIZ HABIR 0502955102423 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

1818 AVDIĆ ALIJA HAJRO 2311960183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1819 AVDIĆ AVDO HAJRO 1208937183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1820 AVDIĆ ALIJA HAJRUDIN 2207970183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1821 AVDIĆ DAUT HAJRUDIN 2608976183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1822 AVDIĆ HAJRO HAJRUDIN 1504969183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1823 AVDIĆ HAMDIJA HAJRUDIN 1708959102380 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

1824 AVDIĆ HAŠID HAJRUDIN 1503954183748 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

1825 AVDIĆ IDRIZ HAJRUDIN 2605961183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1826 AVDIĆ ŠEVKO HAJRUDIN 2010967183132 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1827 AVDIĆ HUSEJN HAKIJA 0209937183123 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1828 AVDIĆ MUSTAFA HAKIJA 1006939183894 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA<br />

1829 AVDIĆ SAFET HALČO 1604949183897 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA<br />

1830 AVDIĆ SEFER HALID 1205970183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1831 AVDIĆ HAMED HAMDIJA 1206965181378 BRATUNAC BRATUNAC 20. 09. 1994. TUZLA<br />

1832 AVDIĆ RAMIZ HAMDIJA 1607971183123 SREBRENICA SREBRENICA 15. 07. 1992. TUZLA<br />

1833 AVDIĆ SADO HAMDIJA 1801975183137 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1834 AVDIĆ JUNUZ HAMED 2007951183131 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1835 AVDIĆ MUSTAFA HAMED 0501949793418 VIŠEGRAD NOVI GRAD 28. 07. 1995. NOVI GRAD<br />

1836 AVDIĆ HAŠIM HAMED 1512967130014 GORAŽDE GORAŽDE 30. 03. 1994. GORAŽDE<br />

1837 AVDIĆ IBRO HAMZALIJA 0503965182243 KALESIJA KALESIJA 03. 02. 1994. KALESIJA<br />

1838 AVDIĆ DERVIŠ HAMZO 0309971102382 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

1839 AVDIĆ IDRIZ HASAN 0809968183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1840 AVDIĆ ALIJA HASAN 1503941183897 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

64


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

1841 AVDIĆ NURIJA HASIB 1501969183245 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1842 AVDIĆ ALIJA HASIB 0708962183924 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1843 AVDIĆ HASAN HASIB 1507953183758 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

1844 AVDIĆ IBRAHIM HASO 1903960183898 ZVORNIK ZVORNIK 27. 11. 1993. SAPNA<br />

1845 AVDIĆ HAJRO HAZIM 0105972183152 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1846 AVDIĆ BEHMAN HIKMET 2305963190002 ZENICA ZENICA 15. 10. 1995. ZENICA<br />

1847 AVDIĆ FEHIM HIMAN 0201971194281 ŽEPČE ŽEPČE 08. 07. 1993. ŽEPČE<br />

1848 AVDIĆ HUSEIN HIMZO 0206941183120 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1849 AVDIĆ ALIJA HRUSTAN 1508946183897 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1850 AVDIĆ HAJDAR HRUSTAN 1210949183902 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1851 AVDIĆ HASAN HUSEIN 1006939183185 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1852 AVDIĆ SEJDIN HUSEJIN 0509934183894 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1853 AVDIĆ NURIF HUSO 2710972183924 ZVORNIK ZVORNIK 01. 08. 1993. SAPNA<br />

1854 AVDIĆ FEJZO IBRAHIM 2305942183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1855 AVDIĆ HAMED IBRAHIM 1002958102395 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

1856 AVDIĆ OSMAN IBRAHIM 1702935183756 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

1857 AVDIĆ JUSUF IBRAN 1102970183737 VLASENICA VLASENICA 06. 07. 1993. TUZLA<br />

1858 AVDIĆ IBRAHIM IBRAN 1607954183764 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

1859 AVDIĆ ADEM IBRO 1708959181353 BRATUNAC BRATUNAC 24. 12. 1992. ŽIVINICE<br />

1860 AVDIĆ AVDO IBRO 1504938183904 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA<br />

1861 AVDIĆ ZAJKO IDRIZ 1107935181359 BRATUNAC BRATUNAC 13. 07. 1995. ŽIVINICE<br />

1862 AVDIĆ HALIL ISMET 1008977180184 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA<br />

1863 AVDIĆ TAHIR ISMET 2810959102391 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

1864 AVDIĆ ZAHIR ISMET 0501943181356 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA<br />

1865 AVDIĆ AHMET ISMET 2805941181355 BRATUNAC BRATUNAC 21. 01. 1993. SREBRENIK<br />

1866 AVDIĆ ASIM JUSUF 2904967173278 VIŠEGRAD NOVO SARAJEVO 03. 10. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

1867 AVDIĆ MUHAMED KADIR 1806958183737 VLASENICA VLASENICA 06. 03. 1993. ŽIVINICE<br />

1868 AVDIĆ NEZIR KADIR 1212962183140 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1869 AVDIĆ ALIJA KADRIJA 3003954183122 TUZLA TUZLA 18. 03. 1992. TUZLA<br />

1870 AVDIĆ ADEM KASIM 0307960120033 DOBOJ DOBOJ JUG 10. 08. 1993. DOBOJ JUG<br />

1871 AVDIĆ ISMET KEMAL 0405971181370 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

1872 AVDIĆ AHMET MAHMUT 0202949181350 BRATUNAC BRATUNAC 06. 08. 1992. BANOVIĆI<br />

1873 AVDIĆ HUREM MAHO 2906952183156 SREBRENICA SREBRENICA 25. 10. 1992. TUZLA<br />

1874 AVDIĆ HASAN MEHAN 2508961183120 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1875 AVDIĆ AHMET MEHMED 1202938181352 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. LUKAVAC<br />

1876 AVDIĆ HUSEIN MEHMED 1904943183120 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1877 AVDIĆ MUHAMED MEHMED 2002975183580 UGLJEVIK TEOČAK 22. 03. 1993. TEOČAK<br />

1878 AVDIĆ MUHAMED MEHMED 1902952183734 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1879 AVDIĆ OMER MEHMED 0112966183155 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1880 AVDIĆ ŠEMSO MEHMED 2109954181366 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

65


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

1881 AVDIĆ LATIF MEHMED 0105961173244 ROGATICA VOGOŠĆA 03. 05. 1992. VOGOŠĆA<br />

1882 AVDIĆ AHMO MEHMEDALIJA 2012959183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1883 AVDIĆ NEZIR MEHMEDALIJA 1411939183748 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1884 AVDIĆ AHMO MEHO 2701947181357 BRATUNAC BRATUNAC 10. 05. 1992. BANOVIĆI<br />

1885 AVDIĆ HASIB MEHO 0909953171420 HAN PIJESAK NOVI GRAD 06. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

1886 AVDIĆ HILMO MERHUDIN 2011967172226 PRIBOJ NOVI GRAD 09. 06. 1993. NOVI GRAD<br />

1887 AVDIĆ AHMET MIDHAT 1504959151484 GACKO MOSTAR 04. 07. 1992. MOSTAR<br />

1888 AVDIĆ NEZIR MIRALEM 2708967182397 KLADANJ KLADANJ 08. 11. 1994. KLADANJ<br />

1889 AVDIĆ ŠEFKO MIRALEM 1211956102736 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 06. 1992. KLJUČ<br />

1890 AVDIĆ JUSUF MIRALEM 0411964183309 SREBRENIK SREBRENIK 08. 02. 1993. SREBRENIK<br />

1891 AVDIĆ FERIZ MIRHAD 0903968190008 ZENICA ZENICA 05. 07. 1993. ZENICA<br />

1892 AVDIĆ AHMET MIRSAD 2703970120007 DOBOJ DOBOJ 19. 04. 1993. DOBOJ ISTOK<br />

1893 AVDIĆ DŽEMAL MIRSAD 2406970183136 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1894 AVDIĆ JUSUF MIRSAD 0310967183732 VLASENICA VLASENICA 13. 10. 1992. TUZLA<br />

1895 AVDIĆ MUJO MIRSAD 2603969183122 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1896 AVDIĆ ŠAHIN MIRZET 2209976183731 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1897 AVDIĆ MEHMED MIRZET 0501976181386 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

1898 AVDIĆ ĆAŠIF MUHAMED 1003970193858 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 09. 06. 1993. ZAVIDOVIĆI<br />

1899 AVDIĆ HAMED MUHAMED 0805974182678 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1900 AVDIĆ MUJO MUHAMED 1001971181974 GRADAČAC GRADAČAC 23. 08. 1992. GRADAČAC<br />

1901 AVDIĆ ZEJNIL MUHAMED 0704956183739 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1902 AVDIĆ MURADIF MUHAMED 2407965183906 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1903 AVDIĆ HASIB MUHAMED 2805972181523 BRČKO BRČKO 31. 07. 1992. BRČKO<br />

1904 AVDIĆ RAMIZ MUHAMED 2306967183309 SREBRENIK SREBRENIK 20. 07. 1994. SREBRENIK<br />

1905 AVDIĆ HAMID MUHAREM 1203950102383 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

1906 AVDIĆ ALIJA MUJO 2510944183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1907 AVDIĆ DURMO MUJO 2011975180866 TUZLA TUZLA 20. 03. 1995. TUZLA<br />

1908 AVDIĆ HUSO MUJO 0206959183748 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

1909 AVDIĆ MEHMED MUJO 2505966180015 TUZLA TUZLA 27. 08. 1992. TUZLA<br />

1910 AVDIĆ RAMO MUJO 0309966183137 SREBRENICA SREBRENICA 16. 07. 1995. TUZLA<br />

1911 AVDIĆ SELIM MUJO 1401971183746 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1912 AVDIĆ MUJO MUNIB 0803968183732 VLASENICA VLASENICA 26. 05. 1992. TUZLA<br />

1913 AVDIĆ MURADIF MURIZ 0305967183895 ZVORNIK ZVORNIK 16. 06. 1993. SAPNA<br />

1914 AVDIĆ DŽAFER MUSTAFA 1002973120006 DOBOJ DOBOJ 20. 09. 1993. DOBOJ ISTOK<br />

1915 AVDIĆ MEHMED MUSTAFA 1502956120003 DOBOJ DOBOJ ISTOK 21. 08. 1994. DOBOJ ISTOK<br />

1916 AVDIĆ MUŠAN MUSTAFA 0201970181380 BRATUNAC BRATUNAC 07. 01. 1993. TUZLA<br />

1917 AVDIĆ SELIM MUSTAFA 0101970183796 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

1918 AVDIĆ ZEJR NAIM 2010961193616 VITEZ VITEZ 12. 06. 1992. VITEZ<br />

1919 AVDIĆ RAMO NAZIF 1509954183908 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

1920 AVDIĆ ALIJA NEDŽAD 2505969180040 TUZLA TUZLA 05. 07. 1992. TUZLA<br />

66


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

1921 AVDIĆ MEHO NEDŽIB 2605949183145 SREBRENICA SREBRENICA 12. 08. 1992. TUZLA<br />

1922 AVDIĆ HALČO NEFAIL 2506960183898 ZVORNIK ZVORNIK 30. 05. 1992. SAPNA<br />

1923 AVDIĆ AŠIR NERMIN 1709971194274 ŽEPČE ŽEPČE 28. 07. 1993. ŽEPČE<br />

1924 AVDIĆ MUJO NERMIN 2709965102732 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 07. 1992. KLJUČ<br />

1925 AVDIĆ KADRIJA NESIB 1601977183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1926 AVDIĆ DŽEMAL NEVZET 2005965183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1927 AVDIĆ MEHMED NEZIR 0311961133640 VIŠEGRAD NOVO SARAJEVO 08. 12. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

1928 AVDIĆ FADIL NIHAD 0301964183597 UGLJEVIK TEOČAK 19. 07. 1992. TEOČAK<br />

1929 AVDIĆ HALID NIHAD 2101974183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1930 AVDIĆ HAZIM NIHAD 0609962122153 GRAČANICA GRAČANICA 22. 10. 1992. GRAČANICA<br />

1931 AVDIĆ HASAN NIJAZ 2007972180701 BANOVIĆI BANOVIĆI 05. 10. 1995. BANOVIĆI<br />

1932 AVDIĆ OSMO NIJAZ 0406966102388 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

1933 AVDIĆ MEHO NIJAZ 0810971183952 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

1934 AVDIĆ HASAN NURIJA 0209944183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1935 AVDIĆ AGAN NURIJA 2610960183983 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1936 AVDIĆ ISMET NUSRET 0806958181358 SREBRENICA SREBRENICA 10. 05. 1992. BANOVIĆI<br />

1937 AVDIĆ ISMET NUSRET 2502964182690 LUKAVAC LUKAVAC 29. 06. 1993. LUKAVAC<br />

1938 AVDIĆ ISMET NUSRET 2803956181375 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1939 AVDIĆ NAZIF NUSRET 1011959173538 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 19. 10. 1992. VOGOŠĆA<br />

1940 AVDIĆ RAMO OHRAN 2608949183942 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

1941 AVDIĆ IBRO OMER 3001953183134 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1942 AVDIĆ MEHO OMER 0407939183747 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1943 AVDIĆ MEMIŠ OMER 1012940183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1944 AVDIĆ SULEJMAN OMER 2508972181944 GRADAČAC GRADAČAC 27. 05. 1994. GRADAČAC<br />

1945 AVDIĆ ADEM OMER 1209957182216 KALESIJA KALESIJA 03. 12. 1992. KALESIJA<br />

1946 AVDIĆ VEHBIJA OSMAN 1003934181355 BRATUNAC BRATUNAC 09. 05. 1992. TUZLA<br />

1947 AVDIĆ SAFET OSMAN 0207957183933 ZVORNIK ZVORNIK 25. 05. 1992. SAPNA<br />

1948 AVDIĆ ZAJKO OSMAN 1303952181358 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

1949 AVDIĆ HASIB RAGIB 1001952181351 BRATUNAC BRATUNAC 20. 11. 1992. TUZLA<br />

1950 AVDIĆ JUSUF RAGIB 1104951183745 BRATUNAC BRATUNAC 17. 10. 1995. ŽIVINICE<br />

1951 AVDIĆ REDŽO RAGIB 2403936181362 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. CENTAR<br />

1952 AVDIĆ FEJZO RAHMAN 0102944183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1953 AVDIĆ AVDO RAMIZ 1107947183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1954 AVDIĆ ŠEMSO RAMIZ 0103974183920 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA<br />

1955 AVDIĆ DŽEMAL RAMIZ 1511971182219 KALESIJA KALESIJA 16. 11. 1994. KALESIJA<br />

1956 AVDIĆ AVDO RAMO 1305939183123 SREBRENICA SREBRENICA 15. 05. 1992. TUZLA<br />

1957 AVDIĆ HASAN RAMO 0306950183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1958 AVDIĆ JUNUZ RAMO 0404957183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1959 AVDIĆ MAŠO RAMO 0106953183121 SREBRENICA SREBRENICA 26. 04. 1993. TUZLA<br />

1960 AVDIĆ SAFET RAMO 1904958102380 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

67


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

1961 AVDIĆ DŽEMAL REFIK 0101977183147 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

1962 AVDIĆ HAMID REFIK 2008964102390 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

1963 AVDIĆ NEZIR REMZIJA 2312952172653 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 06. 12. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

1964 AVDIĆ JUNUZ REŠID 1611968183128 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

1965 AVDIĆ IZE REŠID 2807973181538 BRČKO BRČKO 30. 05. 1993. BRČKO<br />

1966 AVDIĆ ŠABAN RIFAT 0506958183896 ZVORNIK ZVORNIK 01. 08. 1993. SAPNA<br />

1967 AVDIĆ RAMO RIJAZ 0406978183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1968 AVDIĆ ABDULAH RIZAH 2803970183305 SREBRENIK SREBRENIK 06. 12. 1992. SREBRENIK<br />

1969 AVDIĆ BEGO SABIR 0502952150016 BILEĆA MOSTAR 18. 06. 1992. MOSTAR<br />

1970 AVDIĆ MALĆO SADIK 0707966183140 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1971 AVDIĆ OSMAN SADIK 1205955181357 BRATUNAC BRATUNAC 09. 05. 1992. TUZLA<br />

1972 AVDIĆ RAGIB SADIK 3010967181354 BRATUNAC BRATUNAC 10. 11. 1992. TUZLA<br />

1973 AVDIĆ SULJO SADIK 0108975183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1974 AVDIĆ SALKO SADIK 1912974183911 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

1975 AVDIĆ SELMO SADIK 0411948183890 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

1976 AVDIĆ NAZIF SADO 1002953183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1977 AVDIĆ HALIL SAFET 2701974183140 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

1978 AVDIĆ ARIF SAFET 0801953171301 HADŽIĆI HADŽIĆI 21. 06. 1992. HADŽIĆI<br />

1979 AVDIĆ MUJČIN SAFET 0101932183960 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA<br />

1980 AVDIĆ DAUT SAID 2905974183129 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

1981 AVDIĆ ŠABAN SALČIN 1206937183144 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. HADŽIĆI<br />

1982 AVDIĆ HAMED SALIH 2007948183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1983 AVDIĆ IBRAHIM SALIH 2903968183904 ZVORNIK ZVORNIK 15. 11. 1992. SAPNA<br />

1984 AVDIĆ SELIM SALIM 1501947183748 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

1985 AVDIĆ HALID SALKO 1304946150021 MOSTAR MOSTAR 16. 11. 1993. MOSTAR<br />

1986 AVDIĆ SULJO SALKO 1802971183139 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1987 AVDIĆ ŠABAN SALKO 1001953183900 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1988 AVDIĆ MUHAMED SALKO 2209972182226 KALESIJA KALESIJA 05. 05. 1992. KALESIJA<br />

1989 AVDIĆ HALID SAMID 0411964183120 SREBRENICA SREBRENICA 10. 07. 1995. TUZLA<br />

1990 AVDIĆ ĐEMALIJA SAMIR 1505967102758 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 06. 1992. KLJUČ<br />

1991 AVDIĆ MEHO SAMIR 1801971194274 ŽEPČE ŽEPČE 24. 06. 1993. ŽEPČE<br />

1992 AVDIĆ OMER SAMIR 1409974183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

1993 AVDIĆ MUJO SAMIR 0302974174355 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 09. 06. 1992. VOGOŠĆA<br />

1994 AVDIĆ ESAD SEAD 2606966181357 BRATUNAC SREBRENICA 12. 07. 1995. VOGOŠĆA<br />

1995 AVDIĆ KASIM SEAD 2505963171511 SARAJEVO TUZLA 30. 07. 1993. TUZLA<br />

1996 AVDIĆ SMAJO SEAD 2302970102411 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

1997 AVDIĆ DŽEMAL SEAD 2809954183336 SREBRENIK SREBRENIK 05. 10. 1995. SREBRENIK<br />

1998 AVDIĆ BEKRIJA SEJAD 0602973183583 UGLJEVIK TEOČAK 07. 04. 1995. TEOČAK<br />

1999 AVDIĆ MUSTAFA SEJAD 0201963183149 SREBRENICA SREBRENICA 13. 03. 1993. TUZLA<br />

2000 AVDIĆ RAHMAN SELIM 0612957183730 VLASENICA VLASENICA 23. 12. 1992. TUZLA<br />

68


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

2001 AVDIĆ SELMO SELIM 2407957181368 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

2002 AVDIĆ ZAJKO SELIM 2101943183738 VLASENICA VLASENICA 03. 05. 1992. ZAVIDOVIĆI<br />

2003 AVDIĆ JUSUF SELIM 1101947183758 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

2004 AVDIĆ OSMAN SELMO 2005936181359 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

2005 AVDIĆ RAMIZ SEMIR 0206971193821 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 27. 02. 1994. ZAVIDOVIĆI<br />

2006 AVDIĆ SALIH SEMIZ 1001955194276 ŽEPČE ŽEPČE 20. 07. 1993. ŽEPČE<br />

2007 AVDIĆ ISLAM SENAD 2108965102380 KLJUČ Ključ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

2008 AVDIĆ SALIH SENAD 2308959180026 TUZLA TUZLA 10. 05. 1992. TUZLA<br />

2009 AVDIĆ SEFER SENAD 2003973183148 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2010 AVDIĆ SULJO SENAD 2203977183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2011 AVDIĆ HUSEIN SENAHID 1509976181364 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

2012 AVDIĆ DAUT SMAIL 0303949183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2013 AVDIĆ MALĆO SMAIL 2705960183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2014 AVDIĆ NAZIF SMAIL 2506950181514 BRČKO BRČKO 18. 07. 1993. BRČKO<br />

2015 AVDIĆ CRNKO SMAJIL 2308949102388 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

2016 AVDIĆ ŠERIF SMAJIL 0711946102389 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

2017 AVDIĆ BEGO SULEJMAN 0909962120022 DOBOJ DOBOJ 21. 06. 1993. DOBOJ ISTOK<br />

2018 AVDIĆ REFIK SULEJMEN 1608949122621 MAGLAJ MAGLAJ 25. 07. 1995. MAGLAJ<br />

2019 AVDIĆ SMAJO SULJO 1007942183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2020 AVDIĆ RIFET SULJO 2403949183909 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA<br />

2021 AVDIĆ OSMAN SUVAD 1002962171423 ŽEPA ŽEPA 02. 08. 1995. KAKANJ<br />

2022 AVDIĆ ŠABAN ŠABAN 1805961122140 GRAČANICA GRAČANICA 16. 04. 1995. GRAČANICA<br />

2023 AVDIĆ IBRAHIM ŠABAN 1508936183139 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2024 AVDIĆ MUJO ŠABAN 0101921183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2025 AVDIĆ AVDO ŠABAN 2801960183916 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

2026 AVDIĆ HUSO ŠAĆIR 0112951183752 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2027 AVDIĆ ŠABAN ŠAHIN 0305935183737 VLASENICA VLASENICA 13. 03. 1993. SREBRENIK<br />

2028 AVDIĆ SAFET ŠEFIK 1009965183923 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA<br />

2029 AVDIĆ SMAJO ŠEHAD 2506960183124 SREBRENICA SREBRENICA 16. 04. 1993. TUZLA<br />

2030 AVDIĆ HAKIJA ŠEMSO 0402952181352 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2031 AVDIĆ HASAN ŠEMSO 1511964183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2032 AVDIĆ ADEM ŠEVKO 2005958183738 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2033 AVDIĆ HASAN ŠEVKO 1101961171444 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2034 AVDIĆ ŠANIN ŠHMAN 1409960183737 VLASENICA VLASENICA 06. 02. 1993. SREBRENIK<br />

2035 AVDIĆ MUHO TAHIR 1610938102380 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

2036 AVDIĆ ZUHDO TEUFIK 0711963183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2037 AVDIĆ HIMZO VAHID 3010972183128 SREBRENICA SREBRENICA 08. 04. 1993. TUZLA<br />

2038 AVDIĆ MEHMED VAHID 1106976183734 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2039 AVDIĆ HAKIJA VASIF 1404970183903 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA<br />

2040 AVDIĆ EMIN VEHID 1003970163339 SANSKI MOST SANSKI MOST 01. 11. 1994. SANSKI MOST<br />

69


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

2041 AVDIĆ EMIN VEHID 2108963163307 SANSKI MOST SANSKI MOST 17. 09. 1992. SANSKI MOST<br />

2042 AVDIĆ NAIL VELID 0201966163300 SANSKI MOST SANSKI MOST 11. 11. 1995. SANSKI MOST<br />

2043 AVDIĆ IBRAHIM VELID 0801962183754 VLASENICA VLASENICA 06. 03. 1993. TUZLA<br />

2044 AVDIĆ IBRAHIM ZAIM 1807971183319 SREBRENIK SREBRENIK 12. 07. 1992. SREBRENIK<br />

2045 AVDIĆ OSMAN ZAIM 0105977181352 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

2046 AVDIĆ SALKO ZEJNIL 0101925183734 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2047 AVDIĆ ISMET ZEKERIJAH 2102973183898 ZVORNIK ZVORNIK 08. 10. 1992. SAPNA<br />

2048 AVDIĆ ĆAMIL ZIJAD 1404969181360 BRATUNAC BRATUNAC 13. 07. 1995. ŽIVINICE<br />

2049 AVDIĆ HAJRO ZIJAD 1806970102742 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 10. 1992. KLJUČ<br />

2050 AVDIĆ SALKO ZIJAD 0411965171509 BILEĆA ILIDŽA 21. 11. 1995. ILIDŽA<br />

2051 AVDIĆ EMIN ZIJAD 1903961193072 TRAVNIK TRAVNIK 27. 05. 1994. TRAVNIK<br />

2052 AVDIĆ AHMET ZIKRET 0309973193822 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 26. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI<br />

2053 AVDIĆ IBRO ZUHDIJA 2104969183908 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA<br />

2054 AVDIJA SABRI NEDŽAD 2809973100069 BANJALUKA BANJALUKA 06. 04. 1995. SANSKI MOST<br />

2055 AVDIJA LATIF SUAD 0409972122144 GRAČANICA GRAČANICA 14. 08. 1992. GRAČANICA<br />

2056 AVDOVIĆ IZET ALEN 1808957172177 PLJEVLJA NOVI GRAD 24. 01. 1994. NOVI GRAD<br />

2057 AVDOVIĆ IZET AVDO 0509963172176 PLJEVLJA NOVI GRAD 05. 05. 1992. NOVI GRAD<br />

2058 AVDOVIĆ EFEZ MUZAFER 0405973171569 NOVI PAZAR NOVI GRAD 01. 09. 1992. NOVI GRAD<br />

2059 AVDOVIĆ TAHIR RAŠID 0906949793418 PRIBOJ NOVO SARAJEVO 01. 03. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

2060 AVDUKIĆ AHMED AHMED 0502945171125 BREZA BREZA 31. 08. 1994. BREZA<br />

2061 AVDUKIĆ UZEIR BAHRUDIN 0912953171138 BREZA BREZA 05. 09. 1995. BREZA<br />

2062 AVDUKIĆ ALIJA ČAMIL 1603935171776 ILIJAŠ ILIJAŠ 05. 06. 1992. ILIJAŠ<br />

2063 AVDUKIĆ ĆAMIL DŽEMILA 2308952176120 BREZA BREZA 21. 10. 1992. BREZA<br />

2064 AVDUKIĆ ĆAMIL IZET 2501963171796 ILIJAŠ ILIJAŠ 05. 06. 1992. ILIJAŠ<br />

2065 AVDUKIĆ SALEM JASMIN 3008968171773 ILIJAŠ ILIJAŠ 19. 07. 1992. ILIJAŠ<br />

2066 AVDUKIĆ SALIH RASIM 0609957171782 ILIJAŠ ILIJAŠ 03. 06. 1993. ILIJAŠ<br />

2067 AVDUKIĆ ŠEFKIJA SENAD 2009970171120 BREZA BREZA 02. 10. 1992. BREZA<br />

2068 AVDULJI AVDO SALIH 2811972123329 DOBOJ DOBOJ 11. 09. 1992. GRADAČAC<br />

2069 AVDURAHMANOVIĆ FERID JAKUB 2408947183121 SREBRENICA SREBRENICA 01. 05. 1992. TUZLA<br />

2070 AVIBEGOVIĆ MUJO ALIJA 0701944151964 KONJIC KONJIC 21. 07. 1992. KONJIC<br />

2071 AZAREVIĆ RAMIZ MIRSAD 0106967191593 TRAVNIK BUSOVAČA 27. 01. 1993. BUSOVAČA<br />

2072 AZINOVIĆ ANDRIJA ANTO 1106944172668 KONJIC NOVI GRAD 07. 06. 1993. NOVI GRAD<br />

2073 AZINOVIĆ IVICA ANTONIO 1711970172685 SARAJEVO CENTAR 20. 04. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

2074 AZINOVIĆ NIKOLA MIRKO 0307931172695 KONJIC NOVI GRAD 08. 03. 1993. NOVI GRAD<br />

2075 AZIRI ISMET ALMIR 2010968173513 SARAJEVO STARI GRAD 09. 12. 1992. STARI GRAD<br />

2076 AZIRI ZAHIR AZIR 2407947173510 KAČIKOLJ STARI GRAD 08. 06. 1992. STARI GRAD<br />

2077 AZIRI KURTIŠ DŽAFER 2802959180047 TUZLA TUZLA 13. 01. 1995. TUZLA<br />

2078 AZIZOVIĆ SULEJMEN DŽEMAL 2111958173230 ROGATICA GORAŽDE 28. 05. 1993. GORAŽDE<br />

2079 BABAČA FEJZULAH VELID 1206970163310 SANSKI MOST SANSKI MOST 16. 07. 1992. SANSKI MOST<br />

2080 BABAČIĆ BAJRAM HAMZA 2510962270013 IVANGRAD NOVI GRAD 19. 08. 1993. NOVI GRAD<br />

70


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

2081 BABAČIĆ OSMAN MESUD 1504966270014 IVANGRAD NOVI GRAD 19. 08. 1992. NOVI GRAD<br />

2082 BABAIĆ ABDURAHMAN ABID 2501973181358 BRATUNAC BRATUNAC 01. 01. 1994. SREBRENIK<br />

2083 BABAJIĆ RAMO DŽEVAD 2603969181359 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2084 BABAJIĆ IBRAHIM DŽEVAD 0707975181505 BRČKO BRČKO 28. 04. 1995. BRČKO<br />

2085 BABAJIĆ MEHO MEHMED 2704936181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2086 BABAJIĆ DERVIŠ MERSUDIN 2701972122144 GRAČANICA GRAČANICA 10. 09. 1995. GRAČANICA<br />

2087 BABAJIĆ HAZIM NURAGA 2506962122149 GRAČANICA LUKAVAC 05. 08. 1994. LUKAVAC<br />

2088 BABALIJA MUJO HASIB 1511956131535 FOČA ZENICA 17. 08. 1992. ZENICA<br />

2089 BABALUK MEHMED HAJRUDIN 2801971172002 KISELJAK KISELJAK 08. 07. 1993. KISELJAK<br />

2090 BABALUK UZEIR SALKO 0403948174143 KISELJAK VISOKO 11. 01. 1995. VISOKO<br />

2091 BABANOVIĆ RAMO ĐEMIL 2805952193614 VITEZ VITEZ 08. 06. 1993. VITEZ<br />

2092 BABEROVIĆ HABUB EMIR 0112968174153 VISOKO VISOKO 24. 08. 1992. VISOKO<br />

2093 BABEROVIĆ ZILKO JUSUF 1401944171515 ILIDŽA KISELJAK 10. 06. 1992. KISELJAK<br />

2094 BABIĆ RASIM ABDULAH 2607971122152 GRAČANICA GRAČANICA 20. 03. 1995. GRAČANICA<br />

2095 BABIĆ ĐULBEG ALIJA 1205952183731 VLASENICA VLASENICA 24. 06. 1992. ŽIVINICE<br />

2096 BABIĆ OSMAN AMIR 2604970172173 SARAJEVO NOVI GRAD 29. 09. 1992. NOVI GRAD<br />

2097 BABIĆ BAJRAM ASIM 1404970112461 CAZIN CAZIN 18. 07. 1994. CAZIN<br />

2098 BABIĆ BAJRO ASMIR 3006971110006 BIHAĆ BIHAĆ 15. 09. 1992. BIHAĆ<br />

2099 BABIĆ NAZ BAKIR 2612949320009 ROGATICA KISELJAK 06. 06. 1992. KISELJAK<br />

2100 BABIĆ HALIL ĆAMIL 2701948120009 DOBOJ DOBOJ ISTOK 18. 04. 1994. DOBOJ ISTOK<br />

2101 BABIĆ IVAN DRAGAN 0703962172653 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 05. 10. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

2102 BABIĆ MUSTAFA DŽAFER 0501952174141 VISOKO VISOKO 11. 06. 1992. VISOKO<br />

2103 BABIĆ MEHMED DŽEVAD 2107963171508 SARAJEVO ILIDŽA 03. 12. 1994. ILIDŽA<br />

2104 BABIĆ HASIB EDIN 0312974112460 CAZIN CAZIN 02. 09. 1995. CAZIN<br />

2105 BABIĆ FADIL ELVEDIN 2608972190026 ZENICA ZENICA 28. 05. 1995. ZENICA<br />

2106 BABIĆ ALIJA ELVIS 2301974183746 VLASENICA VLASENICA 14. 06. 1995. ŽIVINICE<br />

2107 BABIĆ OSMO FADIL 0209941180007 TUZLA TUZLA 25. 03. 1995. TUZLA<br />

2108 BABIĆ OMER FIKRET 0610955182688 LUKAVAC LUKAVAC 26. 08. 1992. LUKAVAC<br />

2109 BABIĆ ADEM HABIB 1706930183737 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

2110 BABIĆ MUSTAFA HAMDO 0502947174148 VISOKO VISOKO 15. 06. 1995. VISOKO<br />

2111 BABIĆ HAMZA HASIB 1511956110007 BIHAĆ BIHAĆ 17. 09. 1992. BIHAĆ<br />

2112 BABIĆ ZAHID HASIB 0301961173418 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

2113 BABIĆ HASOJLE HASOJLE 1505956112468 CAZIN CAZIN 01. 05. 1995. CAZIN<br />

2114 BABIĆ HUSKO HAŠIM 1205942183768 VLASENICA VLASENICA 05. 11. 1992. TUZLA<br />

2115 BABIĆ REDŽO IBRO 0205950183749 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2116 BABIĆ FEHIM ISMET 1102947170008 SOKOLAC VISOKO 19. 12. 1993. VISOKO<br />

2117 BABIĆ JOZO IVAN 2404945800098 VAREŠ NOVO SARAJEVO 13. 07. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

2118 BABIĆ RASIM MEHMEDALIJA 1101956173407 SOKOLAC VISOKO 19. 12. 1993. VISOKO<br />

2119 BABIĆ HAMZA MEHO 0801963110017 BIHAĆ BIHAĆ 03. 12. 1994. BIHAĆ<br />

2120 BABIĆ MURADIF MENSUR 2510975183756 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

71


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

2121 BABIĆ ISMAT MIRNES 1407967174137 VISOKO VISOKO 22. 08. 1994. VISOKO<br />

2122 BABIĆ HABIB MURADIF 3005955183730 VLASENICA VLASENICA 14. 07. 1995. LUKAVAC<br />

2123 BABIĆ ŠABAN NUSRET 0706960120035 DOBOJ DOBOJ ISTOK 06. 12. 1993. DOBOJ ISTOK<br />

2124 BABIĆ ATIF OMER 0103962120052 DOBOJ DOBOJ ISTOK 29. 03. 1995. DOBOJ ISTOK<br />

2125 BABIĆ MUSTAFA REUF 1711969120019 DOBOJ DOBOJ ISTOK 24. 12. 1992. DOBOJ ISTOK<br />

2126 BABIĆ DŽEMAL SABAHUDIN 0902959190023 ZENICA ZENICA 16. 06. 1995. ZENICA<br />

2127 BABIĆ ALIJA SAFET 1910953173514 SARAJEVO STARI GRAD 15. 07. 1995. STARI GRAD<br />

2128 BABIĆ ĐULBEG SAJBEG 2503948183764 VLASENICA VLASENICA 23. 02. 1993. TUZLA<br />

2129 BABIĆ HUSEIN SALIH 2609966174147 VISOKO VISOKO 03. 03. 1993. VISOKO<br />

2130 BABIĆ EMIN SALKO 0107950172184 SARAJEVO NOVI GRAD 03. 07. 1993. NOVI GRAD<br />

2131 BABIĆ ENVER SAMIR 1207967170000 SARAJEVO CENTAR 05. 08. 1992. CENTAR<br />

2132 BABIĆ OMER SEAD 3107966182687 TUZLA LUKAVAC 06. 08. 1992. LUKAVAC<br />

2133 BABIĆ RAMO SEAD 2804970131530 SARAJEVO ILIDŽA 23. 05. 1995. ILIDŽA<br />

2134 BABIĆ IBRO SEAD 0706960170024 FOČA CENTAR 08. 12. 1992. CENTAR<br />

2135 BABIĆ OSMAN SELIM 0612959170008 GORAŽDE GORAŽDE 27. 06. 1992. GORAŽDE<br />

2136 BABIĆ HABIB SENAID 0710969183738 VLASENICA VLASENICA 09. 07. 1993. SREBRENIK<br />

2137 BABIĆ ZAHID SUAD 2607963173414 SOKOLAC OLOVO 11. 03. 1994. OLOVO<br />

2138 BABIĆ ŠABO ŠABAN 2611957183731 VLASENICA VLASENICA 08. 03. 1993. LUKAVAC<br />

2139 BABIĆ FADIL ŠEFIK 0607968190026 ZENICA ZENICA 21. 06. 1995. ZENICA<br />

2140 BABIĆ MUJO VAHID 1101954173520 ILIJAŠ STARI GRAD 24. 09. 1992. STARI GRAD<br />

2141 BABIĆ JOZO VINKO 2503943172179 FOJNICA NOVI GRAD 12. 12. 1992. NOVI GRAD<br />

2142 BABOVIĆ SALIH ALIJA 0310958190009 ZENICA ZENICA 01. 10. 1992. ZENICA<br />

2143 BABOVIĆ MEHMED EDMIR 1705970173517 SARAJEVO STARI GRAD 30. 05. 1993. STARI GRAD<br />

2144 BABOVIĆ ILIJAS MEHMED 0105946173580 SARAJEVO STARI GRAD 28. 11. 1992. STARI GRAD<br />

2145 BAČIĆ FEJZO AHMO 1502954151483 GACKO MOSTAR 18. 06. 1992. MOSTAR<br />

2146 BAČIĆ DERVIŠ AMEL 1609971150007 MOSTAR MOSTAR 30. 10. 1993. MOSTAR<br />

2147 BAČIĆ MUNIB ARIF 1403959151483 GACKO MOSTAR 20. 09. 1993. MOSTAR<br />

2148 BAČIĆ FEHIM EDIN 2804968150013 MOSTAR MOSTAR 29. 07. 1993. MOSTAR<br />

2149 BAČIĆ DŽAFER EJUB 2104957151482 GACKO MOSTAR 13. 08. 1992. MOSTAR<br />

2150 BAČIĆ ETHEM ELVIR 1704975151485 GACKO MOSTAR 13. 08. 1992. MOSTAR<br />

2151 BAČIĆ FEHIM EMIR 0907971150013 MOSTAR MOSTAR 29. 07. 1993. MOSTAR<br />

2152 BAČIĆ DŽEMO ENVER 1205956151485 GACKO MOSTAR 13. 07. 1993. MOSTAR<br />

2153 BAČIĆ DŽAFER ETHEM 1505951151456 GACKO MOSTAR 13. 08. 1992. MOSTAR<br />

2154 BAČIĆ ETHEM HUSNIJA 0807973151496 GACKO MOSTAR 13. 08. 1992. MOSTAR<br />

2155 BAČIĆ BEĆKO MEHMED 2307937151484 GACKO MOSTAR 18. 06. 1992. MOSTAR<br />

2156 BAČIĆ ESAD MIRALEM 2201964151485 GACKO MOSTAR 18. 06. 1992. MOSTAR<br />

2157 BAČIĆ HAMID MIRSAD 2507963151483 GACKO MOSTAR 18. 06. 1992. MOSTAR<br />

2158 BAČIĆ ALIJA MUHAREM 1604949950042 GACKO MOSTAR 14. 08. 1993. MOSTAR<br />

2159 BAČIĆ RAMIZ SAMIR 0307966151488 GACKO MOSTAR 11. 11. 1992. MOSTAR<br />

2160 BAČIĆ SULEJMAN SMAJO 0708947151498 GACKO MOSTAR 13. 08. 1992. MOSTAR<br />

72


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

2161 BAČIĆ SMAJO SULEJMAN 1509975150000 MOSTAR MOSTAR 13. 08. 1992. MOSTAR<br />

2162 BAČIĆ ŠERIF ŠEFIK 0606957150018 GACKO MOSTAR 15. 07. 1992. MOSTAR<br />

2163 BAČIĆ ISMET ŠEFKO 0307963151487 GACKO MOSTAR 01. 10. 1993. MOSTAR<br />

2164 BAČIĆ ZEĆIR ŠERIF 0904923151482 GACKO MOSTAR 15. 07. 1992. MOSTAR<br />

2165 BAČIĆ ALIJA ŠUĆRIJA 0208952151487 GACKO MOSTAR 18. 08. 1992. MOSTAR<br />

2166 BAČIĆ SELMAN ŠUĆRIJA 1011960151483 GACKO MOSTAR 20. 09. 1993. MOSTAR<br />

2167 BAČINOVIĆ EMIN ENES 2003962120039 DOBOJ DOBOJ 28. 09. 1992. DOBOJ ISTOK<br />

2168 BAČINOVIĆ HASAN NUSRET 0502958120007 DOBOJ DOBOJ 28. 10. 1993. DOBOJ ISTOK<br />

2169 BAČVIĆ TAĐUDIN ADMIR 2101969173512 SARAJEVO STARI GRAD 05. 07. 1993. STARI GRAD<br />

2170 BAČVIĆ MEHMED MUJO 1610962102081 JAJCE JAJCE 25. 06. 1992. JAJCE<br />

2171 BAĆIĆ FADIL ADMIR 1208966182699 LUKAVAC LUKAVAC 02. 10. 1992. LUKAVAC<br />

2172 BADIĆ HASIB MIRSAD 2109964112451 CAZIN CAZIN 19. 11. 1994. CAZIN<br />

2173 BADNJAR ISMAIL MUJO 1409969194286 ŽEPČE ŽEPČE 30. 06. 1993. ŽEPČE<br />

2174 BADNJAR OSMAN SALIM 2604969194287 ŽEPČE ŽEPČE 14. 08. 1993. ŽEPČE<br />

2175 BADNJEVIĆ SMAJO ALE 2410959111066 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 28. 12. 1994. BOS. KRUPA<br />

2176 BADNJEVIĆ JUSO BAKIR 2411956111053 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 20. 03. 1994. BOS. KRUPA<br />

2177 BADNJEVIĆ MEHMED EMIR 2404969111064 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 05. 12. 1995. BOS. KRUPA<br />

2178 BADNJEVIĆ AVDO ENVER 2701952111057 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 27. 02. 1995. BOS. KRUPA<br />

2179 BADNJEVIĆ ARIF MEHMED 1205961111050 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 27. 05. 1992. BOS. KRUPA<br />

2180 BADNJEVIĆ SULEJMAN SALIH 2911953110016 BIHAĆ BIHAĆ 05. 07. 1994. BIHAĆ<br />

2181 BADŽIĆ HASAN HUSETIN 1904967172189 SKOPLJE NOVI GRAD 17. 01. 1994. NOVI GRAD<br />

2182 BADŽIĆ ZIKO MUSTAFA 1311958181557 BRČKO BRČKO 04. 05. 1992. BRČKO<br />

2183 BAFTIJARI VEJSIL MINAS 0203961181508 BRČKO BRČKO 20. 05. 1993. BRČKO<br />

2184 BAGARIĆ VICO BOŽO 0201941171538 TOMISLAVGRAD ILIDŽA 13. 09. 1992. ILIDŽA<br />

2185 BAGORIĆ BOŽO ZDRAVKO 0604969171506 TOMISLAVGRAD ILIDŽA 13. 09. 1992. ILIDŽA<br />

2186 BAHIĆ EMIN ADEM 1503951181965 GRADAČAC GRADAČAC 05. 04. 1994. GRADAČAC<br />

2187 BAHIĆ VAHID ADNAN 1604973303232 VUKOVAR GRADAČAC 23. 07. 1992. GRADAČAC<br />

2188 BAHIĆ IBRAHIM DENIS 1607965180007 TUZLA GRADAČAC 12. 07. 1993. GRADAČAC<br />

2189 BAHIĆ MURAT HAJRUDIN 0301964181969 GRADAČAC GRADAČAC 22. 06. 1995. GRADAČAC<br />

2190 BAHIĆ AHMET MEHMED 1001952110004 BRČKO BIHAĆ 06. 02. 1994. BIHAĆ<br />

2191 BAHIĆ SELIM NERMIN 0811971181964 GRADAČAC GRADAČAC 08. 08. 1993. GRADAČAC<br />

2192 BAHO AZIZ MIRALEM 2708972122149 GRAČANICA GRAČANICA 20. 03. 1995. GRAČANICA<br />

2193 BAHTANOVIĆ ASIM HAMID 0402961172196 RUDO NOVI GRAD 04. 02. 1993. NOVI GRAD<br />

2194 BAHTANOVIĆ HASAN SEJDO 1808961173249 ROGATICA NOVI GRAD 12. 06. 1993. NOVI GRAD<br />

2195 BAHTIĆ SMAJL JASMIN 2910966124117 TEŠANJ TEŠANJ 26. 01. 1994. TEŠANJ<br />

2196 BAHTIĆ RAMO ŠERIF 0905951124128 TEŠANJ TEŠANJ 24. 11. 1992. TEŠANJ<br />

2197 BAHTIĆ GANO ZEHRUDIN 0308963124117 DOBOJ TEŠANJ 02. 12. 1992. TEŠANJ<br />

2198 BAHTIJAR HUSO MUSTAFA 2109979152026 KONJIC KONJIC 11. 07. 1995. KONJIC<br />

2199 BAHTIJARAGIĆ HALKO AHMET 2607952111948 BOS. PETROVAC BIHAĆ 30. 10. 1994. BIHAĆ<br />

2200 BAHTO RAGIB RAMIZ 2402971173511 SARAJEVO STARI GRAD 02. 05. 1992. STARI GRAD<br />

73


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

2201 BAHTO VELIJA VEHBIJA 1203963173239 ROGATICA ROGATICA 16. 06. 1992. CENTAR<br />

2202 BAHTOVIĆ MEHMED FUAD 2609961173533 SARAJEVO STARI GRAD 10. 05. 1993. STARI GRAD<br />

2203 BAHTOVIĆ MUHAREM SAMIR 0506966172186 SARAJEVO NOVI GRAD 03. 12. 1992. NOVI GRAD<br />

2204 BAJBUTOVIĆ MUHAREM MALIĆ 1307937110008 BIHAĆ BIHAĆ 25. 09. 1992. BIHAĆ<br />

2205 BAJČETIĆ RADOMIR NENAD 0511960180709 PRIŠTINA BIHAĆ 30. 11. 1994. BIHAĆ<br />

2206 BAJGORIĆ HUSO ZELJKO 1802959150039 MOSTAR MOSTAR 08. 08. 1993. MOSTAR<br />

2207 BAJIĆ ARIF AMER 0311976170003 SARAJEVO CENTAR 09. 10. 1995. CENTAR<br />

2208 BAJIĆ HUSO ENVER 0507965173231 ROGATICA NOVO SARAJEVO 30. 07. 1995. NOVO SARAJEVO<br />

2209 BAJIĆ ŠABAN ESAD 1508974151968 KONJIC KONJIC 29. 07. 1993. KONJIC<br />

2210 BAJIĆ HRUSTAN FAHRUDIN 1011967182260 KALESIJA KALESIJA 19. 12. 1992. KALESIJA<br />

2211 BAJIĆ AHMET HALIL 0505952151988 KONJIC KONJIC 01. 11. 1992. KONJIC<br />

2212 BAJIĆ RAMIZ ISUDIN 1601972170027 SARAJEVO CENTAR 04. 08. 1992. CENTAR<br />

2213 BAJIĆ MUJO MEVSUD 0505964130048 GORAŽDE GORAŽDE 01. 06. 1992. GORAŽDE<br />

2214 BAJIĆ HALIL MIRSAD 1811959151999 KONJIC KONJIC 23. 06. 1992. KONJIC<br />

2215 BAJIĆ BEĆIR MURADIF 2005956173239 ROGATICA GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE<br />

2216 BAJIĆ ADEM MUSTAFA 1307973172184 SARAJEVO NOVI GRAD 29. 10. 1992. NOVI GRAD<br />

2217 BAJIĆ HIMZO NEDŽAD 0704970173231 ŽEPA ŽEPA 21. 06. 1992. VAREŠ<br />

2218 BAJIĆ HAJRUDIN SALKO 0409968182396 TUZLA KLADANJ 23. 12. 1992. KLADANJ<br />

2219 BAJIĆ MEHMEDALIJA SAMIR 2808967182397 TUZLA KLADANJ 26. 07. 1994. KLADANJ<br />

2220 BAJIĆ JUSUF SUVAD 2610966173238 ROGATICA ROGATICA 12. 05. 1992. VAREŠ<br />

2221 BAJIĆ AZEM ZEMRIJA 1411969181367 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA<br />

2222 BAJIĆ VEHBIJA ZIJAD 1004968173234 ROGATICA GORAŽDE 28. 05. 1993. GORAŽDE<br />

2223 BAJRAKTAREVIĆ HUSEIN ADIL 1608958183137 SREBRENICA SREBRENICA 12. 01. 1993. TUZLA<br />

2224 BAJRAKTAREVIĆ SALKO ALIJA 1109960183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2225 BAJRAKTAREVIĆ SULEJMAN AMIR 2601966171120 VISOKO BREZA 17. 06. 1992. BREZA<br />

2226 BAJRAKTAREVIĆ MURADIF ASMIR 2811971181511 BRČKO BRČKO 12. 01. 1993. BRČKO<br />

2227 BAJRAKTAREVIĆ ASIM ATIF 1101951100069 TRNOVO TRNOVO 01. 06. 1993. TRNOVO<br />

2228 BAJRAKTAREVIĆ IBRAHIM BEGO 1001954183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2229 BAJRAKTAREVIĆ OMER BEGO 0703961122636 MAGLAJ MAGLAJ 20. 10. 1992. MAGLAJ<br />

2230 BAJRAKTAREVIĆ EŠEF DAHMO 1504932183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2231 BAJRAKTAREVIĆ MEHMED DŽEMAL 0404956171508 SARAJEVO ILIDŽA 08. 08. 1992. ILIDŽA<br />

2232 BAJRAKTAREVIĆ FADIL EDHEM 3110950173522 SARAJEVO STARI GRAD 24. 03. 1993. STARI GRAD<br />

2233 BAJRAKTAREVIĆ KASIM EKREM 2211958173529 ROGATICA ILIDŽA 18. 12. 1992. ILIDŽA<br />

2234 BAJRAKTAREVIĆ MUHAMED ELVIR 2805972171544 SARAJEVO ILIDŽA 30. 06. 1995. ILIDŽA<br />

2235 BAJRAKTAREVIĆ HALID EMIR 0607967122620 MAGLAJ MAGLAJ 11. 05. 1994. MAGLAJ<br />

2236 BAJRAKTAREVIĆ ADEM FADIL 1708937172660 ILIDŽA NOVO SARAJEVO 08. 09. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

2237 BAJRAKTAREVIĆ ENVER FIKRET 1106963111076 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 04. 03. 1995. BOS. KRUPA<br />

2238 BAJRAKTAREVIĆ MEHMED HIMZO 1011954173572 SOKOLAC STARI GRAD 23. 10. 1993. STARI GRAD<br />

2239 BAJRAKTAREVIĆ BEĆO HUSEIN 0911931102403 KLJUČ KLJUČ 28. 08. 1992. KLJUČ<br />

2240 BAJRAKTAREVIĆ HAKIJA JASMIN 1112973102385 KLJUČ KLJUČ 07. 07. 1992. KLJUČ<br />

74


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

2241 BAJRAKTAREVIĆ HUSEIN MEHO 0203944123006 ODŽAK MODRIČA 29. 07. 1995. GRADAČAC<br />

2242 BAJRAKTAREVIĆ IBRAHIM MIRALEM 0508960171512 SEMIZOVAC KISELJAK 14. 06. 1993. KISELJAK<br />

2243 BAJRAKTAREVIĆ ISMET MIRSAD 1501959183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2244 BAJRAKTAREVIĆ SULEJMAN MUHAMED 2807947171508 ILIDŽA ILIDŽA 12. 09. 1992. ILIDŽA<br />

2245 BAJRAKTAREVIĆ MUSTAFA MUSTAFA 1711962173893 TRNOVO TRNOVO 02. 08. 1992. TRNOVO<br />

2246 BAJRAKTAREVIĆ OSMAN NEDŽAD 2109975183148 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2247 BAJRAKTAREVIĆ SALKO OSMAN 0506952183134 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA<br />

2248 BAJRAKTAREVIĆ HILMO OSMAN 2910958173044 OLOVO OLOVO 07. 02. 1993. OLOVO<br />

2249 BAJRAKTAREVIĆ BEGO PAŠAD 0112978183142 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2250 BAJRAKTAREVIĆ NUR SABAHUDIN 2110957793913 PRIJEPOLJE STARI GRAD 03. 10. 1994. STARI GRAD<br />

2251 BAJRAKTAREVIĆ AHMED SAKIM 2308964172007 KISELJAK KISELJAK 07. 02. 1994. KISELJAK<br />

2252 BAJRAKTAREVIĆ JASIM ŠUKRIJA 2001957102402 KLJUČ KLJUČ 31. 12. 2000. KLJUČ<br />

2253 BAJRAKTAREVIĆ OSMAN ZEMIR 0210972183134 SREBRENICA SREBRENICA 03. 08. 1992. TUZLA<br />

2254 BAJRAKTAREVIĆ MUSTAFA ZILKO 0201959172001 KISELJAK KISELJAK 29. 01. 1996. KISELJAK<br />

2255 BAJRAMAGIĆ ALIJA MUHAMED 0401952174155 VISOKO VISOKO 01. 11. 1993. VISOKO<br />

2256 BAJRAMALI DŽELADIN IDRIZ 1511970450155 SKOPLJE DOBOJ 10. 08. 1993. DOBOJ JUG<br />

2257 BAJRAMBAŠIĆ IZET ALBIN 0412963190022 ZENICA ZENICA 27. 06. 1992. ZENICA<br />

2258 BAJRAMBAŠIĆ MUHAREM HASAN 0309963190019 ZENICA ZENICA 04. 08. 1993. ZENICA<br />

2259 BAJRAMBAŠIĆ ADEM SEJAD 1306952190011 ZENICA ZENICA 07. 08. 1995. ZENICA<br />

2260 BAJRAMBAŠIĆ HAKIJA TAIB 1511968190006 ZENICA ZENICA 05. 12. 1994. ZENICA<br />

2261 BAJRAMI ALIJA JUSUF 1507951183122 SREBRENICA SREBRENICA 02. 08. 1992. TUZLA<br />

2262 BAJRAMOVIĆ RAMIZ ADIS 1212974151848 PROZOR PROZOR 06. 12. 1993. JABLANICA<br />

2263 BAJRAMOVIĆ MUNIR ALIJA 2512968190008 ZENICA ZENICA 27. 06. 1994. ZENICA<br />

2264 BAJRAMOVIĆ ESAD ALMIR 3009972181968 GRADAČAC GRADAČAC 30. 06. 1992. GRADAČAC<br />

2265 BAJRAMOVIĆ ŠEFIK ALMIR 2701974183132 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2266 BAJRAMOVIĆ ISMET ASIM 2310969181947 GRADAČAC GRADAČAC 26. 07. 1992. GRADAČAC<br />

2267 BAJRAMOVIĆ AHMO AVDO 0101967171809 ILIJAŠ ILIJAŠ 14. 09. 1992. ILIJAŠ<br />

2268 BAJRAMOVIĆ SULJO AZEM 2804954183903 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2269 BAJRAMOVIĆ SULJO AZIM 0202960183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 02. 1993. TUZLA<br />

2270 BAJRAMOVIĆ MEHMED DAMIR 0710971190024 ZENICA ZENICA 24. 01. 1994. ZENICA<br />

2271 BAJRAMOVIĆ HUSO DILVAD 2005975110019 BIHAĆ BIHAĆ 10. 01. 1995. BIHAĆ<br />

2272 BAJRAMOVIĆ HUSO DŽANKO 0310953151987 PROZOR KONJIC 29. 07. 1993. JABLANICA<br />

2273 BAJRAMOVIĆ JUNUZ DŽEMAL 1902949150000 SARAJEVO MOSTAR 07. 07. 1993. MOSTAR<br />

2274 BAJRAMOVIĆ ŠEMSO DŽEVAD 0703953181364 BRATUNAC BRATUNAC 10. 05. 1992. ŽIVINICE<br />

2275 BAJRAMOVIĆ TAJKO DŽEVAD 2208962151008 BILEĆA MOSTAR 26. 07. 1992. MOSTAR<br />

2276 BAJRAMOVIĆ RAMIZ ĐEVAD 3110973102398 KLJUČ KLJUČ 07. 11. 1993. KLJUČ<br />

2277 BAJRAMOVIĆ ASIM ELVIS 0605975111058 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 10. 01. 1995. BOS. KRUPA<br />

2278 BAJRAMOVIĆ RAMIZ ERHARD 1606964153751 STOLAC STOLAC 16. 07. 1992. STOLAC<br />

2279 BAJRAMOVIĆ ADEM ESAD 1708960171523 PRIBOJ CENTAR 07. 11. 1994. CENTAR<br />

2280 BAJRAMOVIĆ MUMIN FADIL 0209951102381 KLJUČ KLJUČ 12. 12. 1992. KLJUČ<br />

75


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

2281 BAJRAMOVIĆ HASAN FATMIR 0502943180011 TUZLA TUZLA 20. 03. 1995. TUZLA<br />

2282 BAJRAMOVIĆ ZEĆIR FATMIR 1108958130006 GORAŽDE GORAŽDE 03. 07. 1992. GORAŽDE<br />

2283 BAJRAMOVIĆ MUSTAFA HAJRUDIN 0503970181964 GRADAČAC GRADAČAC 19. 12. 1992. GRADAČAC<br />

2284 BAJRAMOVIĆ IKAN HAMDIJA 2102966183130 BRATUNAC BRATUNAC 25. 01. 1993. LUKAVAC<br />

2285 BAJRAMOVIĆ HUSEIN HAMID 2006961171771 ILIJAŠ ILIJAŠ 17. 05. 1994. ILIJAŠ<br />

2286 BAJRAMOVIĆ ĆAMIL HAZIM 0101965111132 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 22. 11. 1994. BOS. KRUPA<br />

2287 BAJRAMOVIĆ DŽULAGA HAZIM 1810950171125 BREZA BREZA 02. 07. 1992. BREZA<br />

2288 BAJRAMOVIĆ SALKO HUSEIN 2204954190031 ZENICA ZENICA 18. 01. 1993. ZENICA<br />

2289 BAJRAMOVIĆ MEHMED IBRO 1005963110001 BIHAĆ BIHAĆ 25. 02. 1995. BIHAĆ<br />

2290 BAJRAMOVIĆ ZENUN IMER 2006950172172 ISTOK NOVI GRAD 12. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

2291 BAJRAMOVIĆ RASIM IRFAN 2003965112479 CAZIN CAZIN 12. 09. 1994. CAZIN<br />

2292 BAJRAMOVIĆ MUSTAFA IRHAD 1503971102085 JAJCE JAJCE 10. 09. 1992. JAJCE<br />

2293 BAJRAMOVIĆ IBRAHIM IZET 2106956180023 TUZLA TUZLA 18. 12. 1993. TUZLA<br />

2294 BAJRAMOVIĆ ĆAMIL IZET 0810973153554 PROZOR PROZOR 11. 12. 1993. JABLANICA<br />

2295 BAJRAMOVIĆ BAJRAM KEMAL 0612936190036 ZENICA TRAVNIK 23. 03. 1994. TRAVNIK<br />

2296 BAJRAMOVIĆ MUJO LATIF 0604959102085 JAJCE JAJCE 10. 09. 1992. JAJCE<br />

2297 BAJRAMOVIĆ NAIL MEHMED 2004945133646 VIŠEGRAD GORAŽDE 22. 06. 1992. GORAŽDE<br />

2298 BAJRAMOVIĆ ALIJA MEHMEDALIJA 2602944183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2299 BAJRAMOVIĆ RAHMAN MENSUR 1506960183740 VLASENICA VLASENICA 31. 05. 1992. ŽIVINICE<br />

2300 BAJRAMOVIĆ ĆAMIL MERZAD 0208972153559 PROZOR PROZOR 08. 01. 1994. JABLANICA<br />

2301 BAJRAMOVIĆ MUJO MIHRUDIN 0601974180859 TUZLA TUZLA 20. 03. 1995. TUZLA<br />

2302 BAJRAMOVIĆ NAZIF MIRSAD 1501967110011 BIHAĆ BIHAĆ 13. 09. 1992. BIHAĆ<br />

2303 BAJRAMOVIĆ AHMET MIRSAD 0305966150004 MOSTAR MOSTAR 14. 05. 1993. MOSTAR<br />

2304 BAJRAMOVIĆ HAMDIJA MIRSAD 0201963181383 BRATUNAC BRATUNAC 15. 03. 1993. ŽIVINICE<br />

2305 BAJRAMOVIĆ KASIM MIRSAD 1301951180002 TUZLA TUZLA 02. 07. 1995. TUZLA<br />

2306 BAJRAMOVIĆ MUHIBIJA MUBIN 1410974183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2307 BAJRAMOVIĆ ATIF MUJO 1601959183306 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2308 BAJRAMOVIĆ ALIJA MUSTAFA 0503946102093 JAJCE JAJCE 10. 09. 1992. JAJCE<br />

2309 BAJRAMOVIĆ RAMO NEDŽAD 3105971183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2310 BAJRAMOVIĆ IZET NEDŽAD 1512967193032 TRAVNIK TRAVNIK 18. 11. 1992. TRAVNIK<br />

2311 BAJRAMOVIĆ HUSNIJA NEDŽAD 0910971181547 BRČKO BRČKO 19. 11. 1992. BRČKO<br />

2312 BAJRAMOVIĆ ADIL NEZIR 1205943183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2313 BAJRAMOVIĆ SMAIL NIJAZ 1603962173527 SARAJEVO STARI GRAD 18. 07. 1995. STARI GRAD<br />

2314 BAJRAMOVIĆ MUSTAFA NURIJA 1403934183127 SREBRENICA SREBRENICA 25. 01. 1993. ŽIVINICE<br />

2315 BAJRAMOVIĆ SEAD NURIJA 1102968181360 BRATUNAC RAS.LIC.ILIDŽA 28. 03. 1993. ILIDŽA<br />

2316 BAJRAMOVIĆ IDRIZ NUSRET 1708969171305 HADŽIĆI HADŽIĆI 18. 06. 1993. HADŽIĆI<br />

2317 BAJRAMOVIĆ ALIJA OHRAN 0103954183126 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

2318 BAJRAMOVIĆ HIMZO OSMAN 3010970181942 GRADAČAC GRADAČAC 21. 10. 1995. GRADAČAC<br />

2319 BAJRAMOVIĆ RAMO RAMIZ 1410963110011 BIHAĆ BIHAĆ 09. 11. 1994. BIHAĆ<br />

2320 BAJRAMOVIĆ ŠEMSO RAMIZ 0110943181357 BRATUNAC BRATUNAC 08. 01. 1993. LUKAVAC<br />

76


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

2321 BAJRAMOVIĆ EDHEM RASIM 0105966102434 KLJUČ KLJUČ 18. 09. 1993. KLJUČ<br />

2322 BAJRAMOVIĆ ŠAHBAZ REŠAD 2308966171776 ILIJAŠ VOGOŠĆA 10. 11. 1993. ILIJAŠ<br />

2323 BAJRAMOVIĆ IKAN SABAHUDIN 0511972183134 BRATUNAC BRATUNAC 11. 03. 1993. LUKAVAC<br />

2324 BAJRAMOVIĆ MEHMED SEAD 1906972110003 BIHAĆ BIHAĆ 22. 01. 1995. BIHAĆ<br />

2325 BAJRAMOVIĆ RAMO SEAD 1709969110019 BIHAĆ BIHAĆ 25. 09. 1992. BIHAĆ<br />

2326 BAJRAMOVIĆ ASIM SENAD 1609972173132 PALE PALE 15. 04. 1993. GORAŽDE<br />

2327 BAJRAMOVIĆ RAMO SENAD 1909965183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2328 BAJRAMOVIĆ SADIK SENAD 0811973181953 GRADAČAC GRADAČAC 19. 05. 1994. GRADAČAC<br />

2329 BAJRAMOVIĆ SENAHID SUAD 1206962181377 BRATUNAC BRATUNAC 21. 03. 1993. ŽIVINICE<br />

2330 BAJRAMOVIĆ KASIM SULJO 1010970112463 CAZIN CAZIN 06. 07. 1992. CAZIN<br />

2331 BAJRAMOVIĆ NURIJA ŠEFIK 0110966183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 12. 1992. TUZLA<br />

2332 BAJRAMOVIĆ SULJO ŠEFIK 1008950183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2333 BAJRAMOVIĆ MUHAREM ŠEMSO 1009961112452 KARLOVAC CAZIN 01. 08. 1994. CAZIN<br />

2334 BAJRAMOVIĆ ŠEMSO ŠEMSUDIN 2503976183141 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

2335 BAJRAMOVIĆ ŠABAN TAHIR 3109977183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2336 BAJREKTAREVIĆ MAHMUT ABDO 2501967111062 BUŽIM BUŽIM 12. 09. 1994. BUŽIM<br />

2337 BAJREKTAREVIĆ ŠABAN AGO 0310967112452 CAZIN CAZIN 10. 02. 1994. CAZIN<br />

2338 BAJREKTAREVIĆ BEĆIR ALMADIN 1808972111059 BUŽIM BUŽIM 24. 10. 1992. BUŽIM<br />

2339 BAJREKTAREVIĆ FAZLO ARIF 0508965113855 V. KLADUŠA CAZIN 19. 10. 1995. CAZIN<br />

2340 BAJREKTAREVIĆ FEHIM ASIM 0409962111063 BUŽIM BUŽIM 30. 03. 1994. BUŽIM<br />

2341 BAJREKTAREVIĆ HUSEIN ASIM 0104962111068 BUŽIM BUŽIM 28. 09. 1995. BUŽIM<br />

2342 BAJREKTAREVIĆ DŽEMAL DŽELVIR 1312974111050 BUŽIM BUŽIM 01. 09. 1994. BUŽIM<br />

2343 BAJREKTAREVIĆ HASAN DŽEVAD 0607970111052 BUŽIM BUŽIM 06. 03. 1995. BUŽIM<br />

2344 BAJREKTAREVIĆ HUSEIN EKREM 1110961111076 BUŽIM BUŽIM 08. 08. 1995. BUŽIM<br />

2345 BAJREKTAREVIĆ MUHAREM FADIL 2505963111063 BUŽIM BUŽIM 28. 11. 1993. BUŽIM<br />

2346 BAJREKTAREVIĆ OMER HUSEIN 0605971113846 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 20. 09. 1995. V. KLADUŠA<br />

2347 BAJREKTAREVIĆ ATIF IBRAHIM 2009969111068 BUŽIM BUŽIM 11. 01. 1993. BUŽIM<br />

2348 BAJREKTAREVIĆ ĆAZIM ISMET 1903974111067 BUŽIM BUŽIM 01. 11. 1994. BUŽIM<br />

2349 BAJREKTAREVIĆ AJŠA IZET 0508967113836 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 14. 11. 1992. V. KLADUŠA<br />

2350 BAJREKTAREVIĆ HUSEIN MEHMED 2801969111098 BUŽIM BUŽIM 08. 08. 1995. BUŽIM<br />

2351 BAJREKTAREVIĆ SALKO MIRALEM 1110975103920 SKENDER VAKUF SKENDER VAKUF 01. 06. 1994. JAJCE<br />

2352 BAJREKTAREVIĆ OMER SAID 2905957112455 CAZIN CAZIN 11. 11. 1995. CAZIN<br />

2353 BAJREKTAREVIĆ ABID SEAD 2906964111061 BUŽIM BUŽIM 25. 12. 1994. BUŽIM<br />

2354 BAJREKTAREVIĆ HASAN SENAD 0310973111050 BUŽIM BUŽIM 26. 05. 1995. BUŽIM<br />

2355 BAJREKTAREVIĆ OSMAN SENAD 0112973111054 BUŽIM BUŽIM 18. 03. 1994. BUŽIM<br />

2356 BAJREKTAREVIĆ AZIZ ZIJAD 2201969111058 BUŽIM BUŽIM 05. 01. 1995. BUŽIM<br />

2357 BAJRICA EMIN NERMIN 1010964130018 GORAŽDE GORAŽDE 30. 01. 1993. GORAŽDE<br />

2358 BAJRICA HALIL RAMO 1605972130020 GORAŽDE GORAŽDE 16. 09. 1992. GORAŽDE<br />

2359 BAJRICA EMIN SAMIR 0705963130000 GORAŽDE GORAŽDE 22. 05. 1993. GORAŽDE<br />

2360 BAJRICA HALIL SUVAD 0102976130003 GORAŽDE GORAŽDE 02. 06. 1995. GORAŽDE<br />

77


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

2361 BAJRIĆ MUHAREM ADEM 1512940122621 MAGLAJ MAGLAJ 02. 02. 1994. MAGLAJ<br />

2362 BAJRIĆ ABDULAH ADIL 0609950193853 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 02. 05. 1992. ZAVIDOVIĆI<br />

2363 BAJRIĆ HUSEJN ADMIR 1406967182680 LUKAVAC LUKAVAC 08. 07. 1992. LUKAVAC<br />

2364 BAJRIĆ IBRAHIM ADNAN 0108968110018 BIHAĆ BIHAĆ 12. 11. 1992. BIHAĆ<br />

2365 BAJRIĆ HUSKO AHMET 0710952182497 LOPARE ČELIĆ 23. 12. 1995. ČELIĆ<br />

2366 BAJRIĆ SPAHO ALMIR 2208972122642 MAGLAJ MAGLAJ 10. 06. 1992. MAGLAJ<br />

2367 BAJRIĆ PAŠA ATIF 1006957180045 TUZLA TUZLA 02. 12. 1992. TUZLA<br />

2368 BAJRIĆ JUNUZ BAHRUDIN 1008956194274 ŽEPČE ŽEPČE 11. 07. 1993. ŽEPČE<br />

2369 BAJRIĆ IBRAHIM BAJRO 1207972183307 SREBRENIK SREBRENIK 10. 07. 1992. SREBRENIK<br />

2370 BAJRIĆ BAJRO BEGO 2503949183733 VLASENICA VLASENICA 08. 02. 1993. LUKAVAC<br />

2371 BAJRIĆ BEĆIR BEGO 0110967111066 BUŽIM BUŽIM 02. 11. 1994. BUŽIM<br />

2372 BAJRIĆ MUHAMED BEKIR 1103973112454 CAZIN CAZIN 06. 05. 1995. CAZIN<br />

2373 BAJRIĆ HASAN CAZIM 0602964112452 CAZIN CAZIN 26. 07. 1995. CAZIN<br />

2374 BAJRIĆ MUHAMED ĆAMIL 0504961111062 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 10. 06. 1994. BOS. KRUPA<br />

2375 BAJRIĆ ATIF DŽEVAD 1805971181941 GRADAČAC GRADAČAC 24. 09. 1995. GRADAČAC<br />

2376 BAJRIĆ NAZIL DŽEVDET 0112964180035 TUZLA TUZLA 09. 01. 1993. TUZLA<br />

2377 BAJRIĆ MUHAMED ENES 0501974112506 CAZIN CAZIN 19. 11. 1994. CAZIN<br />

2378 BAJRIĆ HASAN ENVER 0811973124127 DOBOJ TEŠANJ 05. 06. 1995. TEŠANJ<br />

2379 BAJRIĆ IBRAHIM ESAD 0111962111080 BUŽIM BUŽIM 26. 03. 1995. BUŽIM<br />

2380 BAJRIĆ MUSTAFA FADIL 1501957170024 VIŠEGRAD VIŠEGRAD 28. 07. 1992. KAKANJ<br />

2381 BAJRIĆ HUSO FEHIM 1808959102393 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ<br />

2382 BAJRIĆ RAMO FEJZO 1803949183911 ZVORNIK ZVORNIK 15. 07. 1993. SAPNA<br />

2383 BAJRIĆ ŠAHBAZ FIKRET 1803967180709 BANOVIĆI BANOVIĆI 27. 07. 1994. BANOVIĆI<br />

2384 BAJRIĆ HALIL FIKRET 1708969171305 HADŽIĆI HADŽIĆI 04. 10. 1994. HADŽIĆI<br />

2385 BAJRIĆ AHMET HAJRUDIN 1207966191268 BUGOJNO BUGOJNO 16. 09. 1993. BUGOJNO<br />

2386 BAJRIĆ RAMO HAMDIJA 0601961110010 BIHAĆ BIHAĆ 12. 06. 1992. BIHAĆ<br />

2387 BAJRIĆ JUNUZ HAMID 2206948183301 SREBRENIK SREBRENIK 10. 07. 1992. SREBRENIK<br />

2388 BAJRIĆ ABAZ HASIB 1311971183321 SREBRENIK SREBRENIK 17. 08. 1992. SREBRENIK<br />

2389 BAJRIĆ HUSO HUSEIN 0503953102384 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ<br />

2390 BAJRIĆ ZAHID IBRAHIM 0711966112496 CAZIN CAZIN 25. 05. 1994. CAZIN<br />

2391 BAJRIĆ BEĆIR IBRAHIM 2007949174354 VIŠEGRAD VOGOŠĆA 10. 03. 1993. VOGOŠĆA<br />

2392 BAJRIĆ HAMDIJA IFET 2209972111086 BUŽIM BUŽIM 06. 04. 1995. BUŽIM<br />

2393 BAJRIĆ ENVER IRFAN 0911958330068 CAZIN CAZIN 20. 02. 1994. CAZIN<br />

2394 BAJRIĆ ŠABAN ISMET 0602950183136 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2395 BAJRIĆ MEHO IZET 0201976182699 LUKAVAC LUKAVAC 18. 07. 1995. LUKAVAC<br />

2396 BAJRIĆ MUJO IZET 1401960102388 KLJUČ KLJUČ 27. 07. 1995. KLJUČ<br />

2397 BAJRIĆ JUNUZ JUSUF 2312950194277 ŽEPČE ŽEPČE 25. 06. 1993. ŽEPČE<br />

2398 BAJRIĆ IBRIŠIM KASIM 2909968102384 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ<br />

2399 BAJRIĆ ŠAHBAZ LATIF 0801971122156 GRAČANICA GRAČANICA 26. 02. 1992. GRAČANICA<br />

2400 BAJRIĆ HASAN MAHMUT 1303971174168 VISOKO VISOKO 28. 06. 1992. VISOKO<br />

78


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

2401 BAJRIĆ MEHO MEHO 0101955102437 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ<br />

2402 BAJRIĆ SULEJMAN MESUD 1607961102388 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ<br />

2403 BAJRIĆ SALKO MIDHAT 2610973122150 GRAČANICA GRAČANICA 10. 02. 1993. GRAČANICA<br />

2404 BAJRIĆ SULEJMAN MIRSAD 0104968182676 LUKAVAC LUKAVAC 18. 07. 1995. LUKAVAC<br />

2405 BAJRIĆ PAŠO MUHAMED 2210959112462 CAZIN CAZIN 23. 07. 1995. CAZIN<br />

2406 BAJRIĆ HASAN MUHAMED 1405969183890 ZVORNIK ZVORNIK 27. 04. 1992. SAPNA<br />

2407 BAJRIĆ MEHMED MUHAMED 2712967124122 TEŠANJ TEŠANJ 07. 12. 1992. TEŠANJ<br />

2408 BAJRIĆ HUSO MUHAREM 1712964102396 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ<br />

2409 BAJRIĆ HUSO MUSTAFA 0603962102383 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ<br />

2410 BAJRIĆ RAGIB MUSTAFA 1507934122624 MAGLAJ MAGLAJ 10. 06. 1992. MAGLAJ<br />

2411 BAJRIĆ ALIJA NAIL 0705950181943 GRADAČAC GRADAČAC 10. 07. 1992. GRADAČAC<br />

2412 BAJRIĆ RAGIB NAIM 1105937122624 MAGLAJ MAGLAJ 10. 06. 1992. MAGLAJ<br />

2413 BAJRIĆ SULEJMAN NAMIR 1506969174132 VISOKO VISOKO 23. 03. 1993. VISOKO<br />

2414 BAJRIĆ MUHAREM NEDŽAD 2705956172676 SARAJEVO NOVI GRAD 29. 01. 1993. NOVI GRAD<br />

2415 BAJRIĆ ZAHID NEDŽAD 2410976111053 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 26. 09. 1995. BOS. KRUPA<br />

2416 BAJRIĆ UZEIR NIHAD 0410959171304 HADŽIĆI HADŽIĆI 06. 04. 1995. HADŽIĆI<br />

2417 BAJRIĆ OMER NIJAZ 2910972180703 BANOVIĆI BANOVIĆI 26. 11. 1994. BANOVIĆI<br />

2418 BAJRIĆ MUSTAFA NIJAZ 0803965133645 VIŠEGRAD GORAŽDE 08. 06. 1992. GORAŽDE<br />

2419 BAJRIĆ OSMAN OMER 2302958171319 HADŽIĆI HADŽIĆI 12. 07. 1992. HADŽIĆI<br />

2420 BAJRIĆ IBRAHIM OSMAN 1703948182682 LUKAVAC LUKAVAC 28. 05. 1992. LUKAVAC<br />

2421 BAJRIĆ MUSTAFA OSMAN 1011959182219 KALESIJA KALESIJA 27. 05. 1992. KALESIJA<br />

2422 BAJRIĆ MUSTAFA RAHMAN 0601957182228 KALESIJA KALESIJA 27. 05. 1992. KALESIJA<br />

2423 BAJRIĆ AHMO RAMIZ 0404959181946 GRADAČAC GRADAČAC 28. 04. 1993. GRADAČAC<br />

2424 BAJRIĆ IBRAHIM RAMIZ 2411969184246 ŽIVINICE ŽIVINICE 10. 08. 1992. ŽIVINICE<br />

2425 BAJRIĆ HILMO RAMO 2610971173408 SOKOLAC SOKOLAC 30. 07. 1995. KAKANJ<br />

2426 BAJRIĆ BAJRO RAMO 0507955183735 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

2427 BAJRIĆ MUJO RASIM 0811959102730 K. VAROŠ K. VAROŠ 31. 10. 1992. KLJUČ<br />

2428 BAJRIĆ RAMO RASIM 0709949111058 BUŽIM BUŽIM 25. 10. 1995. BUŽIM<br />

2429 BAJRIĆ AGAN REDŽO 2601960173237 ROGATICA NOVO SARAJEVO 22. 07. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

2430 BAJRIĆ RAŠID REMZO 2412946122622 ZENICA MAGLAJ 16. 06. 1994. MAGLAJ<br />

2431 BAJRIĆ RAMIZ REUF 2004970171501 SARAJEVO NOVI GRAD 22. 08. 1992. NOVI GRAD<br />

2432 BAJRIĆ MUJO RIFET 2905964102406 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ<br />

2433 BAJRIĆ ISLAM SAFET 2608969111050 BUŽIM BUŽIM 09. 12. 1994. BUŽIM<br />

2434 BAJRIĆ ŠEFIK SAKIB 0312966163315 SANSKI MOST SANSKI MOST 05. 03. 1993. SANSKI MOST<br />

2435 BAJRIĆ IBRAHIM SALIH 1207933182719 LUKAVAC LUKAVAC 26. 05. 1992. LUKAVAC<br />

2436 BAJRIĆ HUSNIJA SAMIR 1707975111067 BUŽIM BUŽIM 09. 10. 1995. BUŽIM<br />

2437 BAJRIĆ OSMAN SEAD 0702958112461 CAZIN CAZIN 20. 09. 1995. CAZIN<br />

2438 BAJRIĆ MIRALEM SEAD 0101959111082 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 13. 08. 1993. BOS. KRUPA<br />

2439 BAJRIĆ ŠEFIK SEHID 1506970182688 LUKAVAC LUKAVAC 05. 10. 1995. LUKAVAC<br />

2440 BAJRIĆ MEHMED SEJFO 2303974111071 BUŽIM BUŽIM 09. 12. 1994. BUŽIM<br />

79


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

2441 BAJRIĆ FAHIR SELMIR 1907972120005 DOBOJ DOBOJ 24. 08. 1992. DOBOJ JUG<br />

2442 BAJRIĆ ARIF SENAD 2202965112455 CAZIN CAZIN 14. 12. 1994. CAZIN<br />

2443 BAJRIĆ HUSEIN SENAD 0705970111070 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 11. 06. 1994. BOS. KRUPA<br />

2444 BAJRIĆ OSMAN SENAD 1811972180868 TUZLA TUZLA 18. 09. 1992. TUZLA<br />

2445 BAJRIĆ RAŠID SENAD 0112966133654 FOČA NOVO SARAJEVO 31. 07. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

2446 BAJRIĆ SMAJO SENAID 3001967182688 LUKAVAC LUKAVAC 02. 08. 1994. LUKAVAC<br />

2447 BAJRIĆ RAMO SULJO 0103966153559 PROZOR PROZOR 22. 01. 1994. PROZOR<br />

2448 BAJRIĆ RASIM SUVAD 0608968111068 BUŽIM BUŽIM 14. 05. 1995. BUŽIM<br />

2449 BAJRIĆ RAŠID ŠAHZA 0904955127621 MAGLAJ MAGLAJ 19. 03. 1994. MAGLAJ<br />

2450 BAJRIĆ BAJRO ŠEMSUDIN 2308967183735 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

2451 BAJRIĆ AZEM ŠEVKO 2103958183314 SREBRENIK SREBRENIK 02. 01. 1993. SREBRENIK<br />

2452 BAJRIĆ RASIM VAHID 3107946190012 ZENICA ZENICA 28. 11. 1992. ZENICA<br />

2453 BAJRIĆ IBRAHIM VEHID 0207970122161 GRAČANICA GRAČANICA 30. 10. 1992. GRAČANICA<br />

2454 BAJRIĆ OMER ZEID 2305974111058 BUŽIM BUŽIM 18. 12. 1994. BUŽIM<br />

2455 BAJRIĆ NAZIF ZIHNIJA 1601955180035 TUZLA TUZLA 05. 11. 1993. TUZLA<br />

2456 BAJRIĆ ĐULAGA ZIJAD 2007957122630 MAGLAJ MAGLAJ 07. 11. 1992. MAGLAJ<br />

2457 BAJRIĆ RIFAT ZIJAD 0107963182677 LUKAVAC LUKAVAC 09. 02. 1993. LUKAVAC<br />

2458 BAJRIĆ MUHAMED ZIJAD 2106969173239 ROGATICA GORAŽDE 08. 06. 1992. GORAŽDE<br />

2459 BAJRIĆ EŠEF ZIKRET 1901964182672 LUKAVAC BANOVIĆI 03. 03. 1994. BANOVIĆI<br />

2460 BAJRIĆ FERID ZIKRET 0503962102397 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ<br />

2461 BAJROVIĆ EJUB ADEM 0911960130017 GORAŽDE GORAŽDE 30. 03. 1994. GORAŽDE<br />

2462 BAJROVIĆ VEJS DELIJA 2201963784328 TUTIN NOVI GRAD 07. 12. 1993. NOVI GRAD<br />

2463 BAJROVIĆ OSMAN DERVO 0307930151481 GACKO GACKO 03. 07. 1992. MOSTAR<br />

2464 BAJROVIĆ REFIK EMIR 0507971794426 NOVA VAROŠ NOVO SARAJEVO 20. 05. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

2465 BAJROVIĆ HASAN HUSO 0105947172693 GACKO NOVO SARAJEVO 09. 07. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

2466 BAJROVIĆ ZAJIM MUNIR 2706953172183 GACKO NOVI GRAD 03. 07. 1993. NOVI GRAD<br />

2467 BAJROVIĆ IBRAHIM NAZIF 2201959131188 ČAJNIČE NOVI GRAD 13. 02. 1995. NOVI GRAD<br />

2468 BAJROVIĆ SMAJO NAZIF 3103954173512 GACKO NOVO SARAJEVO 08. 12. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

2469 BAJROVIĆ FEHIM NEDŽAD 2203947150001 MOSTAR MOSTAR 11. 05. 1993. MOSTAR<br />

2470 BAJROVIĆ HALIM SALIH 0805962130001 GORAŽDE GORAŽDE 14. 07. 1992. GORAŽDE<br />

2471 BAJROVIĆ ASIM SAMIR 0606967172664 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 10. 12. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

2472 BAJROVIĆ ŠABAN SEAD 2002963170025 SARAJEVO CENTAR 31. 10. 1992. CENTAR<br />

2473 BAJROVIĆ MUJO VAHID 1605963172209 GORAŽDE NOVI GRAD 24. 12. 1993. NOVI GRAD<br />

2474 BAJSANSKI VLADO ZLATKO 2101970112454 SENTA CAZIN 29. 08. 1995. CAZIN<br />

2475 BAJTAL MEHO AGAN 0711952172186 ILIJAŠ NOVI GRAD 12. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

2476 BAJTAL NAZIF SEMIR 2502971172234 SARAJEVO NOVI GRAD 20. 01. 1993. NOVI GRAD<br />

2477 BAJTAREVIĆ MUSTAFA OSMAN 1904969190036 ZENICA BREZA 16. 05. 1992. BREZA<br />

2478 BAJUS MEHO MUNIBA 2201951176306 HADŽIĆI HADŽIĆI 13. 05. 1992. HADŽIĆI<br />

2479 BAKAL EDHEM DINKO 2502962172663 SARAJEVO NOVI GRAD 17. 09. 1994. NOVO SARAJEVO<br />

2480 BAKAL EMIN MIRSAD 1501958131170 ČAJNIČE GORAŽDE 27. 05. 1992. GORAŽDE<br />

80


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

2481 BAKALOVIĆ MUJO AVDO 1709953183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 12. 1992. BANOVIĆI<br />

2482 BAKALOVIĆ SALKO ŠEHZIJA 2701960180017 TUZLA TUZLA 16. 05. 1995. TUZLA<br />

2483 BAKARAN BAJRO MIRZA 2507967131533 FOČA NOVI GRAD 12. 10. 1992. NOVI GRAD<br />

2484 BAKI ZEĆIR ŠALJA 0202963913011 LIPLJAN KLADANJ 10. 11. 1993. KLADANJ<br />

2485 BAKIĆ ČAMIL DŽULEJMAN 0810954191976 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 22. 01. 1994. GORNJI VAKUF<br />

2486 BAKIĆ HUSO TAHIR 1201946191972 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 15. 11. 1993. GORNJI VAKUF<br />

2487 BAKIJA DULJKO BRAHO 2704968193613 VITEZ VITEZ 25. 08. 1993. VITEZ<br />

2488 BAKIJA MUSTAFA IZUDIN 2508962131175 ČAJNIČE NOVI GRAD 08. 09. 1992. NOVI GRAD<br />

2489 BAKIJA BAJAZIT KEMAL 2609951150012 MOSTAR MOSTAR 24. 05. 1993. MOSTAR<br />

2490 BAKIJA DUJKO REMZO 1010974280018 BIJELO POLJE VITEZ 30. 09. 1995. VITEZ<br />

2491 BAKONIĆ HAJRO TAJIB 0905956110001 SRBAC BIHAĆ 16. 09. 1995. BIHAĆ<br />

2492 BALAGIĆ ATIF ADNAN 2704959174134 VISOKO VISOKO 16. 10. 1994. VISOKO<br />

2493 BALAGIĆ ŠEFIK AMIR 0209973102385 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

2494 BALAGIĆ LUTFIJA AVDO 2002964102384 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

2495 BALAGIĆ VEHBIJA ĐEVAD 1107969102393 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

2496 BALAGIĆ FIKRET ELMIR 2208972102401 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

2497 BALAGIĆ RAMO ESAD 1309951102398 KLJUČ KLJUČ 19. 07. 1992. KLJUČ<br />

2498 BALAGIĆ DERVIŠ FERIZ 2709961102398 KLJUČ KLJUČ 26. 11. 1994. KLJUČ<br />

2499 BALAGIĆ ARIF FIKRET 1704940102384 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

2500 BALAGIĆ DERVIŠ MEHMED 1501967102388 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

2501 BALAGIĆ REFIK SAMIR 1302974102382 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

2502 BALALIĆ MEHO ELVIRA 0103974155013 MOSTAR MOSTAR 13. 11. 1993. MOSTAR<br />

2503 BALAŠ SALIH HAMED 0305964173236 ROGATICA ROGATICA 30. 07. 1995. KAKANJ<br />

2504 BALAŠ AZEM SALKO 1305971174357 ROGATICA VOGOŠĆA 06. 12. 1993. VOGOŠĆA<br />

2505 BALATON IVAN DRAGAN 2607974172665 SARAJEVO NOVI GRAD 08. 08. 1992. NOVI GRAD<br />

2506 BALAVAC OSMAN ALIJA 0102940153759 STOLAC STOLAC 29. 03. 1994. STOLAC<br />

2507 BALAVAC AHMET NUSRET 1112966153756 STOLAC STOLAC 11. 11. 1994. STOLAC<br />

2508 BALAVAC SALKO SABAHUDIN 0103960171776 VISOKO MOSTAR 30. 06. 1993. MOSTAR<br />

2509 BALAŽ JANOŠ GERGELJ 1306966171516 SENTA ILIDŽA 26. 03. 1994. ILIDŽA<br />

2510 BALČINOVIĆ HUSEIN ASIM 1001968111094 BUŽIM BUŽIM 22. 10. 1994. BUŽIM<br />

2511 BALČINOVIĆ MUSTAFA EKREM 1603965111115 BUŽIM BUŽIM 25. 12. 1994. BUŽIM<br />

2512 BALČINOVIĆ MEHMED IBRAHIM 1903969111059 BUŽIM BUŽIM 25. 12. 1994. BUŽIM<br />

2513 BALČINOVIĆ HAMDIJA NIRVET 2604970111069 BUŽIM BUŽIM 02. 12. 1994. BUŽIM<br />

2514 BALČINOVIĆ HAMDIJA NISVET 0310968111050 BUŽIM BUŽIM 08. 08. 1995. BUŽIM<br />

2515 BALČINOVIĆ MAHMUT REFIK 1204963111078 BOS. KRUPA V. KLADUŠA 09. 09. 1994. V. KLADUŠA<br />

2516 BALČINOVIĆ FATIM SMAIL 0204957112468 CAZIN BIHAĆ 20. 11. 1994. BIHAĆ<br />

2517 BALEŠIĆ IBRO MUSTAFA 2912950102086 JAJCE JAJCE 05. 09. 1992. JAJCE<br />

2518 BALIČEVAC AHMED ADNAN 0911971172196 SARAJEVO NOVI GRAD 31. 12. 2000. NOVI GRAD<br />

2519 BALIČEVAC ISMET DŽEMAL 2103973173511 KOLAŠIN STARI GRAD 16. 05. 1995. STARI GRAD<br />

2520 BALIĆ ALIJA ADEM 2106965110038 BIHAĆ BIHAĆ 14. 10. 1994. BIHAĆ<br />

81


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

2521 BALIĆ RAMIZ ADIS 0105974151967 KONJIC KONJIC 11. 11. 1994. KONJIC<br />

2522 BALIĆ HASAN ALAHVERDIJA 0507973113833 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 20. 04. 1995. V. KLADUŠA<br />

2523 BALIĆ ŠERIF AMIR 1410967151960 KONJIC KONJIC 24. 04. 1993. KONJIC<br />

2524 BALIĆ SAFET DAMIR 1809972111942 MOSTAR BOS. PETROVAC 15. 06. 1992. BOS. PETROVAC<br />

2525 BALIĆ AHMET ĐEMAL 0202974153566 PROZOR PROZOR 03. 10. 1995. PROZOR<br />

2526 BALIĆ IBRAHIM EDHAM 2009969110002 BIHAĆ BIHAĆ 27. 04. 1993. BIHAĆ<br />

2527 BALIĆ OMER EDO 2006967110006 BIHAĆ BIHAĆ 26. 08. 1992. BIHAĆ<br />

2528 BALIĆ BAJRO EKREM 2510967151985 KONJIC KONJIC 08. 06. 1993. KONJIC<br />

2529 BALIĆ ZAJKO ELVEDIN 1001969151966 KONJIC KONJIC 19. 07. 1993. KONJIC<br />

2530 BALIĆ DŽAFER ESAD 1605967150021 MOSTAR MOSTAR 19. 12. 1992. MOSTAR<br />

2531 BALIĆ ABID FIKRET 0309954112455 CAZIN CAZIN 25. 09. 1995. CAZIN<br />

2532 BALIĆ DURAN FUAD 0103968151979 KONJIC KONJIC 22. 09. 1995. KONJIC<br />

2533 BALIĆ ZAJKO HAKIJA 0203968151973 KONJIC KONJIC 08. 05. 1993. KONJIC<br />

2534 BALIĆ AHMED HASAN 1803966150008 MOSTAR MOSTAR 10. 05. 1993. MOSTAR<br />

2535 BALIĆ MUHAMED IBRAHIM 1608960110007 BIHAĆ BIHAĆ 14. 01. 1995. BIHAĆ<br />

2536 BALIĆ RAMO ISMET 1512958110027 BIHAĆ BIHAĆ 26. 01. 1995. BIHAĆ<br />

2537 BALIĆ EKREM JUSUF 1708948110012 BOS. PETROVAC BIHAĆ 19. 02. 1996. BIHAĆ<br />

2538 BALIĆ SAFET MIRSAD 0201966160018 PRIJEDOR PRIJEDOR 18. 09. 1993. SANSKI MOST<br />

2539 BALIĆ HAMID MIRSAD 1609973113837 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 11. 09. 1992. V. KLADUŠA<br />

2540 BALIĆ HASAN NIJAZ 0110967112488 CAZIN CAZIN 14. 11. 1994. CAZIN<br />

2541 BALIĆ MEHMED RASIM 0805967150119 MOSTAR MOSTAR 17. 09. 1994. MOSTAR<br />

2542 BALIĆ HASAN SALKO 1108965150004 MOSTAR MOSTAR 31. 08. 1993. MOSTAR<br />

2543 BALIĆ MAHMUT SENAD 0606973150060 MOSTAR MOSTAR 17. 08. 1993. MOSTAR<br />

2544 BALIĆ MUHAMED SMAIL 2606965110022 BIHAĆ BIHAĆ 06. 04. 1995. BIHAĆ<br />

2545 BALIĆ JUSO TOFIK 0310961110024 BIHAĆ BIHAĆ 14. 12. 1994. BIHAĆ<br />

2546 BALIHODŽIĆ REFIK DERVIŠ 1001961191769 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 21. 07. 1993. DONJI VAKUF<br />

2547 BALIHODŽIĆ REFIK NIHAD 0108972191766 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 27. 08. 1993. DONJI VAKUF<br />

2548 BALIHODŽIĆ AZEM SALKO 1012951191762 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 24. 07. 1995. DONJI VAKUF<br />

2549 BALIHODŽIĆ SULEJMAN SEAD 0110952193058 DONJI VAKUF TRAVNIK 28. 03. 1993. TRAVNIK<br />

2550 BALIJA AZIZ ZENO 0705950793914 PRIJEPOLJE NOVI GRAD 17. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

2551 BALINT FRANJO DRAGAN 1411957171307 SARAJEVO NOVI GRAD 24. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

2552 BALJEVIĆ ŠABAN FIKRET 2909954170034 SARAJEVO STARI GRAD 06. 12. 1992. STARI GRAD<br />

2553 BALJIĆ MEHMED ESAD 1203959153770 STOLAC STOLAC 31. 01. 1994. STOLAC<br />

2554 BALJIĆ AHMED HASAN 3011952171774 FOJNICA VOGOŠĆA 18. 06. 1995. VOGOŠĆA<br />

2555 BALJIĆ TAIB HASO 1404969172213 GORAŽDE NOVI GRAD 18. 07. 1993. NOVI GRAD<br />

2556 BALJIĆ SALKO MEHO 0401961153756 STOLAC STOLAC 28. 10. 1993. STOLAC<br />

2557 BALJIĆ ŠERIF MURAT 0811959172178 GORAŽDE GORAŽDE 25. 05. 1993. GORAŽDE<br />

2558 BALJIĆ ISMET NIJAZ 2706974171306 HADŽIĆI HADŽIĆI 21. 06. 1992. HADŽIĆI<br />

2559 BALJIĆ TAIB SENAD 2410975172187 SARAJEVO NOVI GRAD 12. 09. 1994. NOVI GRAD<br />

2560 BALJIĆ ALIJA ZIJAD 1211958172170 GORAŽDE NOVI GRAD 30. 05. 1993. NOVI GRAD<br />

82


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

2561 BALKIĆ HASAN IBRAHIM 2710970111063 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 17. 10. 1995. BOS. KRUPA<br />

2562 BALKIĆ MUMIN IBRAHIM 0105972184264 ŽIVINICE ŽIVINICE 14. 12. 1994. ŽIVINICE<br />

2563 BALKIĆ MUHAMED ISMET 2509972111128 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 10. 01. 1994. BOS. KRUPA<br />

2564 BALOVIĆ MUJO ASIM 0709963172655 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 04. 07. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

2565 BALOVIĆ HAMID RAMO 1503934172731 GACKO NOVO SARAJEVO 19. 05. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

2566 BALTA SUAD EDVIN 0811970172171 SARAJEVO NOVI GRAD 04. 08. 1992. NOVI GRAD<br />

2567 BALTA TRIVO MARJAN 0911957180046 TUZLA TUZLA 21. 07. 1992. TUZLA<br />

2568 BALTA MUNIB NIJAZ 0509956174368 ŽEPA VOGOŠĆA 25. 09. 1993. VOGOŠĆA<br />

2569 BALTA JUSUF TAIB 0303941172191 ILIJAŠ NOVI GRAD 22. 09. 1992. NOVI GRAD<br />

2570 BALTA MUHAMED VERNES 1410964172185 VAREŠ NOVI GRAD 28. 06. 1995. NOVI GRAD<br />

2571 BALTIĆ ALIJA ALJO 2504956183745 VLASENICA GRAČANICA 27. 12. 1992. GRAČANICA<br />

2572 BALTIĆ HAKIJA AMIR 1408972163301 SANSKI MOST SANSKI MOST 25. 05. 1994. SANSKI MOST<br />

2573 BALTIĆ HAMID EKREM 2707965111062 BUŽIM BUŽIM 29. 05. 1995. BUŽIM<br />

2574 BALTIĆ HAMID EMIN 1104970111054 BUŽIM BUŽIM 12. 08. 1995. BUŽIM<br />

2575 BALTIĆ FEJZO EMIR 0309972111075 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 10. 11. 1994. BOS. KRUPA<br />

2576 BALTIĆ ESAD EMIR 1102972193039 TRAVNIK TRAVNIK 11. 10. 1995. TRAVNIK<br />

2577 BALTIĆ SULEJMAN FADIL 0612970111056 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 20. 03. 1994. BOS. KRUPA<br />

2578 BALTIĆ MEHO FIKRET 2604973111051 BUŽIM BUŽIM 25. 12. 1993. BUŽIM<br />

2579 BALTIĆ MIRALEM HAJRUDIN 2307969163328 SANSKI MOST SANSKI MOST 20. 11. 1994. SANSKI MOST<br />

2580 BALTIĆ HAŠIM HAJRUDIN 0501970183751 VLASENICA VLASENICA 05. 07. 1992. TUZLA<br />

2581 BALTIĆ ALIJA HALIL 1005964183746 VLASENICA VLASENICA 15. 08. 1992. SREBRENIK<br />

2582 BALTIĆ MEHMED HAMDIJA 0701949111057 BUŽIM BUŽIM 01. 08. 1994. BUŽIM<br />

2583 BALTIĆ MEHMED HAMDIJA 1511969111053 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 27. 04. 1992. BOS. KRUPA<br />

2584 BALTIĆ ZARIF HASAN 1405972111051 BUŽIM BUŽIM 06. 01. 1995. BUŽIM<br />

2585 BALTIĆ SULEJMAN ISMET 1808968111087 BUŽIM BUŽIM 23. 02. 1995. BUŽIM<br />

2586 BALTIĆ HASAN MIRZET 2808973111056 BUŽIM BUŽIM 05. 11. 1994. BUŽIM<br />

2587 BALTIĆ RAHMAN MUSTAFA 0505962183756 VLASENICA VLASENICA 08. 10. 1992. SREBRENIK<br />

2588 BALTIĆ RAHMAN MUŠAN 1003960183730 VLASENICA VISOKO 30. 07. 1995. VISOKO<br />

2589 BALTIĆ HILMO NEDŽAD 1302970480005 TITOV VELES NOVI GRAD 07. 10. 1992. NOVI GRAD<br />

2590 BALTIĆ HILMIJA NIJAZ 2710964111094 BUŽIM BUŽIM 12. 05. 1994. BUŽIM<br />

2591 BALTIĆ SINAN REDZEP 1401962172197 NOVI PAZAR NOVI GRAD 12. 04. 1993. NOVI GRAD<br />

2592 BALTIĆ ŠABAN RIZO 0809961178518 SJENICA NOVI GRAD 26. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

2593 BALTIĆ MEHMED SAFET 1907970111068 BIHAĆ BUŽIM 12. 11. 1994. BUŽIM<br />

2594 BALTIĆ MUMIN SAFET 2501966111077 BUŽIM BUŽIM 12. 09. 1994. BUŽIM<br />

2595 BALTIĆ ARIF SIFET 0101973111087 BUŽIM BUŽIM 15. 04. 1994. BUŽIM<br />

2596 BALTIĆ HUSO TEHVID 2608966163300 SANSKI MOST SANSKI MOST 03. 06. 1992. SANSKI MOST<br />

2597 BALTIĆ OSMAN ZAHID 1304967111050 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 11. 07. 1994. BOS. KRUPA<br />

2598 BALUKOVIĆ ISMET AĐUL 1112960182681 LUKAVAC LUKAVAC 20. 06. 1995. LUKAVAC<br />

2599 BAMBUR MEHMED IBRAHIM 0611963191250 BUGOJNO BUGOJNO 08. 11. 1992. BUGOJNO<br />

2600 BAMBUR IBRO KEMAL 0703954191258 BUGOJNO BUGOJNO 24. 06. 1993. BUGOJNO<br />

83


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

2601 BANDA ALIJA MEHO 0605933172189 MOSTAR NOVI GRAD 07. 07. 1992. NOVI GRAD<br />

2602 BANDA DURAN OSMAN 1101960151970 KONJIC KONJIC 22. 08. 1995. KONJIC<br />

2603 BANDER SELMAN SEFEDIN 1012954181369 BRATUNAC BRATUNAC 28. 06. 1995. TUZLA<br />

2604 BANDIĆ ŠIMO ANTO 2903959193840 ZAGREB BANJALUKA 27. 10. 1992. SANSKI MOST<br />

2605 BANDIĆ MUJO EKREM 1005971171303 HADŽIĆI HADŽIĆI 01. 09. 1992. HADŽIĆI<br />

2606 BANDIĆ BAJRO HALIL 1010942171306 HADŽIĆI HADŽIĆI 09. 11. 1992. HADŽIĆI<br />

2607 BANJANOVIĆ SAFET NIHAD 0510965183890 ZVORNIK ZVORNIK 07. 03. 1993. SAPNA<br />

2608 BANJIĆ RIFET HASAN 0601966120049 DOBOJ DOBOJ ISTOK 22. 10. 1994. DOBOJ ISTOK<br />

2609 BANJIĆ OMER IBRAHIM 2008961120002 DOBOJ DOBOJ ISTOK 20. 12. 1993. DOBOJ ISTOK<br />

2610 BANJIĆ ŠEFIK SIZAHIJA 2309955192182 KAKANJ KAKANJ 28. 04. 1993. KAKANJ<br />

2611 BANJIĆ REDŽEP ZIHNIJA 1602968182726 LUKAVAC LUKAVAC 30. 09. 1992. LUKAVAC<br />

2612 BANJIĆ ĆAMIL ZIJAD 2002964192170 KAKANJ KAKANJ 21. 06. 1995. KAKANJ<br />

2613 BANOVIĆ ANTO MIRKO 2110954180007 TUZLA TUZLA 27. 06. 1992. TUZLA<br />

2614 BAPIĆ ZARIF JASMIN 2803973111097 BUŽIM BUŽIM 19. 11. 1994. BUŽIM<br />

2615 BAPIĆ MAHMUT OSMAN 2603963111057 BUŽIM BUŽIM 26. 09. 1995. BUŽIM<br />

2616 BAPIĆ MUSTAFA SIFET 1603969111055 BUŽIM BUŽIM 14. 06. 1995. BUŽIM<br />

2617 BARAC AGAN MEŠA 2104967171929 KALINOVIK ILIDŽA 18. 06. 1995. ILIDŽA<br />

2618 BARAKOVIĆ HAKIJA BAHRIJA 1110941183135 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2619 BARAKOVIĆ BAHRIJA FIKRET 2502966183309 SREBRENICA SREBRENICA 10. 05. 1992. SREBRENIK<br />

2620 BARAKOVIĆ HUSREF HARIS 0407966193827 ZAVIDOVIĆI ZENICA 04. 10. 1995. ZENICA<br />

2621 BARAKOVIĆ MEHO JUSUF 0110948151979 KONJIC KONJIC 29. 05. 1995. KONJIC<br />

2622 BARAKOVIĆ RAMO MEVLID 0201963183157 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2623 BARAKOVIĆ RAMIZ MURIZ 0611973183132 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2624 BARAKOVIĆ BAHRIJA RIFET 0510968183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2625 BARALIJA BEĆIR AHMET 1808936153152 NEVESINJE NEVESINJE 16. 06. 1992. MOSTAR<br />

2626 BARALIJA MUJO ALIJA 0309961153159 NEVESINJE NEVESINJE 15. 09. 1993. MOSTAR<br />

2627 BARALIJA AHMET BEĆIR 0510970153150 NEVESINJE NEVESINJE 17. 06. 1992. MOSTAR<br />

2628 BARALIJA MEHO DŽAFER 2411961173520 SARAJEVO STARI GRAD 19. 07. 1995. STARI GRAD<br />

2629 BARALIJA OSMAN HAMID 0202953153157 NEVESINJE NEVESINJE 30. 06. 1992. MOSTAR<br />

2630 BARALIJA MUHO MUSTAFA 2801968153153 NEVESINJE NEVESINJE 14. 07. 1992. MOSTAR<br />

2631 BARALIJA HALIL SEJO 1503968151970 KONJIC KONJIC 09. 10. 1994. KONJIC<br />

2632 BARBIĆ DRAGUTIN MIROSLAV 0606953172696 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 20. 06. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

2633 BARČIĆ FEHIM ČAZIM 0304957820012 KALESIJA KISELJAK 10. 10. 1992. KISELJAK<br />

2634 BARČIĆ ADEM OSMO 1203975182217 KALESIJA KALESIJA 31. 10. 1992. KALESIJA<br />

2635 BARDAK ADEM ADIL 2611950130004 GORAŽDE GORAŽDE 25. 05. 1993. GORAŽDE<br />

2636 BARDAK SALKO MURAT 0908959130010 GORAŽDE GORAŽDE 09. 05. 1993. GORAŽDE<br />

2637 BARDAK MUJO OMER 1108949172170 GORAŽDE NOVI GRAD 22. 07. 1994. NOVI GRAD<br />

2638 BARDAK SULEJMEN UZEIR 1606946130000 GORAŽDE GORAŽDE 25. 12. 1992. GORAŽDE<br />

2639 BARIČANIN MILOVAN ZORAN 0907962173514 SARAJEVO STARI GRAD 18. 12. 1992. STARI GRAD<br />

2640 BARIĆ BOŽO JOZO 2506968184251 ŽIVINICE ŽIVINICE 13. 04. 1994. ŽIVINICE<br />

84


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

2641 BARIMAC HUSO BAHRUDIN 2105967133659 GORAŽDE GORAŽDE 28. 05. 1992. GORAŽDE<br />

2642 BARIMAC IBRO IZET 2606954172228 VIŠEGRAD NOVI GRAD 25. 06. 1994. NOVI GRAD<br />

2643 BARIMAC NEZIR NIHAD 2211972133645 VIŠEGRAD NOVO SARAJEVO 12. 12. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

2644 BARINA MUJO NERMIN 0703964171301 SARAJEVO MOSTAR 01. 07. 1993. MOSTAR<br />

2645 BARIŠIĆ FERAT ISMET 1609950172175 PLJEVLJA NOVI GRAD 22. 09. 1992. NOVI GRAD<br />

2646 BARIŠIĆ DRAGUTIN IVICA 0707967163321 SANSKI MOST SANSKI MOST 18. 10. 1992. SANSKI MOST<br />

2647 BARIŠIĆ HAMID IZET 2607952172238 PLJEVLJA NOVI GRAD 12. 06. 1993. NOVI GRAD<br />

2648 BARIŠIĆ MATO JADRANKO 2605973192805 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 07. 1992. KLJUČ<br />

2649 BARIŠIĆ PETAR SLOBODAN 1312967172656 ZENICA NOVO SARAJEVO 16. 12. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

2650 BARIŠIĆ STJEPAN ZLATKO 1008959184237 ŽIVINICE ŽIVINICE 06. 07. 1995. ŽIVINICE<br />

2651 BARLECI MEHMED AMIR 2704955172706 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 29. 06. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

2652 BARLOV DIKA ALMIR 2903971131532 FOČA ILIDŽA 12. 06. 1992. ILIDŽA<br />

2653 BARLOV ATIF MUSTAF 0312955131535 FOČA STARI GRAD 30. 05. 1993. STARI GRAD<br />

2654 BARLOV SULEJMAN MUZAFER 1509954172655 FOČA NOVI GRAD 09. 07. 1995. NOVI GRAD<br />

2655 BARLOV ZAJKO SADO 0505949131534 FOČA RAS.LIC.ILIDŽA 23. 06. 1992. ILIDŽA<br />

2656 BARTOLEC STJEPAN FRANJICA 1604937177670 HRVATSKA NOVI GRAD 11. 10. 1992. CENTAR<br />

2657 BARUČIĆ AVDO ANIS 0110970183957 ZVORNIK ZVORNIK 15. 07. 1995. SAPNA<br />

2658 BARUČIĆ HUSEIN AZIZ 1701975110003 BIHAĆ BIHAĆ 27. 09. 1995. BIHAĆ<br />

2659 BARUČIĆ AHMET EMIR 3011968102381 KLJUČ KLJUČ 10. 06. 1992. KLJUČ<br />

2660 BARUČIĆ MUHAREM HAJRUDIN 0606957182211 KALESIJA KALESIJA 10. 06. 1993. KALESIJA<br />

2661 BARUČIĆ HAKIJA HAZIM 0204961183914 ZVORNIK ZVORNIK 30. 05. 1992. SAPNA<br />

2662 BARUČIĆ MUHAREM MUSTAFA 1506964182269 KALESIJA KALESIJA 25. 09. 1992. KALESIJA<br />

2663 BARUČIĆ SEJDO SEJFUDIN 0612952183902 ZVORNIK ZVORNIK 29. 05. 1994. SAPNA<br />

2664 BARUČIJA SALIH BAKIR 1407959191596 BUSOVAČA BUSOVAČA 22. 04. 1993. BUSOVAČA<br />

2665 BARUČIJA SULEJMAN EMIR 0110971191597 BUSOVAČA BUSOVAČA 31. 12. 1993. BUSOVAČA<br />

2666 BARUČIJA AHMET KASIM 0805956172185 FOČA ILIDŽA 17. 06. 1995. ILIDŽA<br />

2667 BARUČIJA MURAT MEHMED 1711959131535 FOČA STARI GRAD 07. 02. 1994. STARI GRAD<br />

2668 BARUČIJA MURAT MUHAMED 0802961173530 FOČA NOVO SARAJEVO 24. 07. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

2669 BARUČIJA KASIM MUHAMED 0208959131546 FOČA CENTAR 04. 08. 1992. CENTAR<br />

2670 BARUČIJA NURIJA NIHAD 2111959191593 ZENICA BUSOVAČA 29. 09. 1994. BUSOVAČA<br />

2671 BARUČIJA JUSO OSMAN 1403938131547 FOČA NOVI GRAD 08. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

2672 BARUČIJA MEHMED RAMO 1007952172229 FOČA NOVI GRAD 11. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

2673 BARUČIJA IBRAHIM REDŽO 1104951191598 BUSOVAČA BUSOVAČA 02. 12. 1995. BUSOVAČA<br />

2674 BARUČIJA HAMID ŠEMSO 0405960172175 FOČA CENTAR 11. 10. 1994. CENTAR<br />

2675 BARUČIJA RASIM ŠUKRIJA 1105938171505 PALE CENTAR 20. 08. 1993. CENTAR<br />

2676 BARUČIJA HADŽAN ZAHID 0808942174354 FOČA VOGOŠĆA 09. 02. 1993. VOGOŠĆA<br />

2677 BARUKČIĆ JUNUZ ALMIN 2606971183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2678 BARUKČIĆ MEHMED HASAN 0207967184237 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA<br />

2679 BARUKČIJA MUHAREM ZIJAD 1306962172194 RUDO NOVI GRAD 12. 11. 1993. NOVI GRAD<br />

2680 BASARA AHMED HILMIJA 0101938173533 SARAJEVO STARI GRAD 28. 02. 1993. STARI GRAD<br />

85


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

2681 BASARA MUSTAFA MUHAMED 3012969173513 SARAJEVO STARI GRAD 02. 11. 1992. STARI GRAD<br />

2682 BAŠAGIĆ ISMET ERMIN 2907976112477 CAZIN CAZIN 19. 09. 1995. CAZIN<br />

2683 BAŠAGIĆ AHMET HASAN 2409959112466 CAZIN CAZIN 11. 02. 1994. CAZIN<br />

2684 BAŠAGIĆ AGO MUHO 1603958110014 BIHAĆ BIHAĆ 15. 11. 1992. BIHAĆ<br />

2685 BAŠAGIĆ ŠERIF MUSTAFA 2510962110016 BIHAĆ BIHAĆ 31. 12. 2000. BIHAĆ<br />

2686 BAŠAGIĆ SALIH SULEJMAN 0402955112483 CAZIN CAZIN 17. 12. 1994. CAZIN<br />

2687 BAŠALIĆ SALKO FEHIM 0511941171510 ILIDŽA ILIDŽA 24. 09. 1994. ILIDŽA<br />

2688 BAŠALIĆ SAFET MIRSAD 0304954171523 SARAJEVO ILIDŽA 08. 09. 1993. ILIDŽA<br />

2689 BAŠALIJA MUJO ESAD 0702961170006 KALINOVIK VOGOŠĆA 14. 12. 1992. VOGOŠĆA<br />

2690 BAŠALIJA BEGAN MUSTAFA 2709962172187 SARAJEVO NOVI GRAD 24. 09. 1994. NOVI GRAD<br />

2691 BAŠALIJA SULEJMAN SAMIR 1002975172178 SARAJEVO NOVI GRAD 30. 08. 1995. NOVI GRAD<br />

2692 BAŠANOVIĆ IBRAGA IBRO 1006965110005 BIHAĆ BIHAĆ 20. 04. 1993. BIHAĆ<br />

2693 BAŠANOVIĆ ALAGA JASMIN 1704973110005 BIHAĆ BIHAĆ 05. 08. 1995. BIHAĆ<br />

2694 BAŠANOVIĆ MUHAREM SEAD 0207967110012 BIHAĆ BIHAĆ 16. 07. 1994. BIHAĆ<br />

2695 BAŠANOVIĆ BAHTO VAHID 3001950110004 BIHAĆ BIHAĆ 23. 11. 1994. BIHAĆ<br />

2696 BAŠČELIĆ HAKIJA OSMAN 1004954183938 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

2697 BAŠIĆ ĆAMIL ABDURAHMAN 1411976182670 BRATUNAC BRATUNAC 11. 01. 1993. LUKAVAC<br />

2698 BAŠIĆ UZEIR ADEM 1703952192188 KAKANJ KAKANJ 10. 05. 1993. KAKANJ<br />

2699 BAŠIĆ SALIM ADEMIR 1909963180049 TUZLA TUZLA 17. 10. 1995. TUZLA<br />

2700 BAŠIĆ ISMET ADIL 2110965190042 ZENICA ZENICA 30. 06. 1994. ZENICA<br />

2701 BAŠIĆ AHMET AHMET 1001947180746 BANOVIĆI BANOVIĆI 01. 12. 1992. BANOVIĆI<br />

2702 BAŠIĆ MUJO AHMET 0103955122635 MAGLAJ MAGLAJ 19. 09. 1993. MAGLAJ<br />

2703 BAŠIĆ SULJO ALIJA 2709938171315 HADŽIĆI HADŽIĆI 26. 06. 1992. HADŽIĆI<br />

2704 BAŠIĆ HALIL ALIJA 2402969124112 TEŠANJ TEŠANJ 06. 01. 1994. TEŠANJ<br />

2705 BAŠIĆ JAKUB ALMAS 1108954130001 GORAŽDE GORAŽDE 19. 12. 1992. GORAŽDE<br />

2706 BAŠIĆ ADEM ALMIN 2302975193822 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 08. 10. 1992. ZAVIDOVIĆI<br />

2707 BAŠIĆ MUSTAFA ALOSMAN 2506968182496 LOPARE ČELIĆ 25. 12. 1993. ČELIĆ<br />

2708 BAŠIĆ OMER AMIR 1905970123594 TESLIĆ TEŠANJ 05. 08. 1993. TEŠANJ<br />

2709 BAŠIĆ ARIF ARIF 3011941112466 CAZIN CAZIN 21. 10. 1995. CAZIN<br />

2710 BAŠIĆ ALIJA ASIM 1508950171511 ILIDŽA ILIDŽA 04. 08. 1992. ILIDŽA<br />

2711 BAŠIĆ HUSEIN ASIM 1402952122627 MAGLAJ MAGLAJ 10. 06. 1992. MAGLAJ<br />

2712 BAŠIĆ RASIM ASIM 0610961171779 BREZA ILIJAŠ 08. 09. 1994. ILIJAŠ<br />

2713 BAŠIĆ IBRAHIM AZRA 1007976136185 ČAJNIČE GORAŽDE 08. 09. 1995. GORAŽDE<br />

2714 BAŠIĆ NAZIF AZUR 0201973183325 SREBRENIK SREBRENIK 01. 04. 1995. SREBRENIK<br />

2715 BAŠIĆ OSMAN BAJRO 0201953194282 ŽEPČE ŽEPČE 17. 09. 1993. ŽEPČE<br />

2716 BAŠIĆ HILMO BAJRO 1006961130036 GORAŽDE GORAŽDE 16. 03. 1993. GORAŽDE<br />

2717 BAŠIĆ DŽAFER BENJAMIN 0409977191762 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 14. 01. 1994. DONJI VAKUF<br />

2718 BAŠIĆ KASIM BESIM 2610974124122 TEŠANJ TEŠANJ 17. 11. 1994. TEŠANJ<br />

2719 BAŠIĆ RASIM DŽAFER 3003953191766 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 18. 04. 1993. DONJI VAKUF<br />

2720 BAŠIĆ BAJRO DŽEMAL 0309969122147 GRAČANICA GRAČANICA 23. 05. 1992. GRAČANICA<br />

86


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

2721 BAŠIĆ MUSTAFA EDIN 2409970104308 ŠIPOVO ŠIPOVO 24. 02. 1995. JAJCE<br />

2722 BAŠIĆ RASIM EKREM 1310961130002 GORAŽDE GORAŽDE 19. 04. 1994. GORAŽDE<br />

2723 BAŠIĆ EMIN ELVEDIN 1507974172004 KISELJAK KISELJAK 16. 08. 1993. KISELJAK<br />

2724 BAŠIĆ SMAJL ELVIR 2404974124131 TEŠANJ TEŠANJ 29. 01. 1994. TEŠANJ<br />

2725 BAŠIĆ AŠIR EMIN 2801953194279 ŽEPČE ŽEPČE 28. 06. 1993. ŽEPČE<br />

2726 BAŠIĆ HASAN EMIN 2004972122621 MAGLAJ MAGLAJ 21. 02. 1993. MAGLAJ<br />

2727 BAŠIĆ REDŽO EMIR 1612972171300 HADŽIĆI HADŽIĆI 06. 06. 1992. HADŽIĆI<br />

2728 BAŠIĆ MEHMED EMIRA 0307969167512 BOS. NOVI STARI GRAD 27. 11. 1993. STARI GRAD<br />

2729 BAŠIĆ ŠAĆIR ENEZ 1801955172007 HADŽIĆI HADŽIĆI 12. 07. 1992. HADŽIĆI<br />

2730 BAŠIĆ HAMID ESAD 2001961173519 ROGATICA VISOKO 15. 07. 1993. VISOKO<br />

2731 BAŠIĆ ALIJA FADIL 1904973191276 BUGOJNO BUGOJNO 10. 09. 1992. BUGOJNO<br />

2732 BAŠIĆ KADRO FADIL 0606974191771 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 15. 01. 1994. DONJI VAKUF<br />

2733 BAŠIĆ SADIK FAHRIJA 0706960191773 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 28. 12. 1992. DONJI VAKUF<br />

2734 BAŠIĆ MUSLIJA FAHRUDIN 1312058172198 GACKO NOVI GRAD 01. 07. 1993. NOVI GRAD<br />

2735 BAŠIĆ SINAN FEJZO 0208964183910 ZVORNIK ZVORNIK 13. 10. 1992. SAPNA<br />

2736 BAŠIĆ AVDO HADIS 0904972171308 HADŽIĆI HADŽIĆI 19. 02. 1993. HADŽIĆI<br />

2737 BAŠIĆ BAJRO HALID 2806969193827 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 23. 04. 1995. ZAVIDOVIĆI<br />

2738 BAŠIĆ SINAN HAMDIJA 3003973183893 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

2739 BAŠIĆ RIFO HAMDIJA 2703959124122 TEŠANJ TEŠANJ 29. 01. 1994. TEŠANJ<br />

2740 BAŠIĆ NEDŽAD HARIS 1611971173524 SARAJEVO STARI GRAD 30. 06. 1993. STARI GRAD<br />

2741 BAŠIĆ ISMET HASAN 0207968122634 MAGLAJ MAGLAJ 18. 10. 1994. MAGLAJ<br />

2742 BAŠIĆ HASAN HASIB 2601959181358 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

2743 BAŠIĆ HAKIJA HAZIM 1011964124138 TEŠANJ TEŠANJ 11. 10. 1994. TEŠANJ<br />

2744 BAŠIĆ VEHBIJA HIMZO 0202959131173 ČAJNIČE GORAŽDE 19. 07. 1992. GORAŽDE<br />

2745 BAŠIĆ HUSEIN HUSE 1401964113848 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 22. 09. 1992. V. KLADUŠA<br />

2746 BAŠIĆ ALJO HUSNIJA 2808962180048 TUZLA TUZLA 22. 02. 1994. TUZLA<br />

2747 BAŠIĆ IBRAHIM IBRAHIM 2905962112455 KAKANJ CAZIN 16. 04. 1995. CAZIN<br />

2748 BAŠIĆ KASIM ISMET 2610958172656 SARAJEVO STARI GRAD 12. 01. 1994. STARI GRAD<br />

2749 BAŠIĆ HASAN ISMET 0208950122145 GRAČANICA GRAČANICA 10. 08. 1992. GRAČANICA<br />

2750 BAŠIĆ HUSEIN IZET 0211941170014 SARAJEVO ILIDŽA 14. 08. 1992. ILIDŽA<br />

2751 BAŠIĆ VEJSIL IZUDIN 1307974172005 KISELJAK KISELJAK 08. 11. 1992. KISELJAK<br />

2752 BAŠIĆ ZAJKO JUSUF 2209938130004 GORAŽDE GORAŽDE 14. 07. 1992. GORAŽDE<br />

2753 BAŠIĆ BEĆIR KASIM 0101956111065 BUŽIM BUŽIM 06. 03. 1995. BUŽIM<br />

2754 BAŠIĆ SALKO MEHMED 0511969181503 BRČKO BRČKO 06. 07. 1993. BRČKO<br />

2755 BAŠIĆ MIRALIM MEHO 2002949111067 BUŽIM BUŽIM 05. 08. 1995. BUŽIM<br />

2756 BAŠIĆ OMER MEHO 2601944172174 FOČA NOVI GRAD 14. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

2757 BAŠIĆ MUJO MENSUD 0705967151487 GACKO NOVI GRAD 07. 10. 1995. NOVI GRAD<br />

2758 BAŠIĆ NOVALIJA MIHAD 2006971182518 LOPARE ČELIĆ 13. 08. 1992. ČELIĆ<br />

2759 BAŠIĆ NUMO MIRNAZ 1709974171212 FOJNICA FOJNICA 17. 12. 1993. FOJNICA<br />

2760 BAŠIĆ MIRKO MIROSLAV 1109956172654 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 14. 09. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

87


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

2761 BAŠIĆ OSMAN MIRSAD 0302958190014 ZENICA ZENICA 10. 11. 1994. ZENICA<br />

2762 BAŠIĆ MUSTAFA MIRSAD 1003960192187 KAKANJ KAKANJ 10. 04. 1995. KAKANJ<br />

2763 BAŠIĆ FEHIM MUHAMED 2803964173136 PALE PALE 16. 03. 1994. GORAŽDE<br />

2764 BAŠIĆ MEHEMED MUHAMED 1607961122630 MAGLAJ MAGLAJ 10. 10. 1992. MAGLAJ<br />

2765 BAŠIĆ ATIF MUHIDIN 1909965102762 K. VAROŠ K. VAROŠ 18. 10. 1992. KLJUČ<br />

2766 BAŠIĆ FEHRO MUHIDIN 1005965124131 TEŠANJ TEŠANJ 20. 02. 1993. TEŠANJ<br />

2767 BAŠIĆ HASIB MUNIB 2009952130018 PALE PALE 31. 07. 1992. GORAŽDE<br />

2768 BAŠIĆ KASIM MUNIB 2505970124116 TEŠANJ TEŠANJ 15. 09. 1994. TEŠANJ<br />

2769 BAŠIĆ ABDULAH NEDŽAD 2707955173523 SARAJEVO STARI GRAD 19. 07. 1993. STARI GRAD<br />

2770 BAŠIĆ ĆAZIM NEZIR 3005972171509 PARIZ ILIDŽA 24. 03. 1993. ILIDŽA<br />

2771 BAŠIĆ MUHAREM NIJAZ 2001962180063 TUZLA TUZLA 25. 03. 1995. TUZLA<br />

2772 BAŠIĆ HAŠIM OMER 1508964191767 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 23. 07. 1993. DONJI VAKUF<br />

2773 BAŠIĆ RAŠID OMER 0603970130000 GORAŽDE GORAŽDE 21. 10. 1992. GORAŽDE<br />

2774 BAŠIĆ JUSO OSMAN 2006967180039 TUZLA TUZLA 14. 05. 1994. TUZLA<br />

2775 BAŠIĆ NAIL RAHMO 0510953173148 PALE VOGOŠĆA 06. 12. 1992. VOGOŠĆA<br />

2776 BAŠIĆ ATIF RAMIZ 1406951102733 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 06. 1992. KLJUČ<br />

2777 BAŠIĆ ĆAMIL RAMO 2506975112452 CAZIN CAZIN 05. 08. 1995. CAZIN<br />

2778 BAŠIĆ MUJO RASIM 0704947173135 PALE NOVO SARAJEVO 17. 01. 1994. NOVO SARAJEVO<br />

2779 BAŠIĆ OSMAN REŠID 0902956500064 V. KLADUŠA CAZIN 15. 06. 1995. CAZIN<br />

2780 BAŠIĆ JUSUF SAFET 0112961193845 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 04. 03. 1993. ZAVIDOVIĆI<br />

2781 BAŠIĆ ATIF SAFET 0901950171305 HADŽIĆI HADŽIĆI 19. 06. 1995. HADŽIĆI<br />

2782 BAŠIĆ OMER SALIM 1805948174148 VISOKO VISOKO 22. 04. 1995. VISOKO<br />

2783 BAŠIĆ ŠEHO SALKO 0204955171513 GACKO ILIDŽA 30. 08. 1992. ILIDŽA<br />

2784 BAŠIĆ IBRAHIM SALKO 1006936130005 GORAŽDE GORAŽDE 30. 05. 1992. GORAŽDE<br />

2785 BAŠIĆ AMIR SAMIR 0905972122621 MAGLAJ MAGLAJ 05. 11. 1992. MAGLAJ<br />

2786 BAŠIĆ MEHMED SAMIR 1507970122622 MAGLAJ MAGLAJ 10. 06. 1992. MAGLAJ<br />

2787 BAŠIĆ SALIH SAMIR 0801970181353 BRATUNAC BRATUNAC 16. 05. 1993. ŽIVINICE<br />

2788 BAŠIĆ AGO SEJFULAH 1810953180052 TUZLA TUZLA 15. 10. 1992. TUZLA<br />

2789 BAŠIĆ ŠABAN SELMA 0705967197800 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 30. 07. 1993. N. TRAVNIK<br />

2790 BAŠIĆ ZUHDIJA SEMSAD 0109972113834 V. KLADUŠA CAZIN 29. 06. 1994. CAZIN<br />

2791 BAŠIĆ MUSTAFA SENAD 1809965173134 PALE PALE 07. 01. 1996. GORAŽDE<br />

2792 BAŠIĆ SULEJMAN SENAD 0406965112479 KAKANJ CAZIN 09. 05. 1994. CAZIN<br />

2793 BAŠIĆ SALIM SIFET 0210961122143 GRAČANICA GRAČANICA 03. 03. 1994. GRAČANICA<br />

2794 BAŠIĆ AVDO SULEJMAN 1606948180021 TUZLA TUZLA 27. 06. 1992. TUZLA<br />

2795 BAŠIĆ OSMAN SULEJMAN 1109968113838 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 27. 09. 1995. V. KLADUŠA<br />

2796 BAŠIĆ MUJO ŠABAN 1302961153557 PROZOR PROZOR 24. 01. 1994. PROZOR<br />

2797 BAŠIĆ OSMAN ŠABAN 1003958181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

2798 BAŠIĆ AHMED ŠEMSUDIN 2507962182687 LUKAVAC LUKAVAC 11. 09. 1995. LUKAVAC<br />

2799 BAŠIĆ MUSTAFA ŠEVKO 1807952124123 TEŠANJ TEŠANJ 05. 08. 1994. TEŠANJ<br />

2800 BAŠIĆ RAMO TALIB 2001972191776 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 13. 09. 1995. DONJI VAKUF<br />

88


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

2801 BAŠIĆ NUKO VEHBIJA 1807938172182 GACKO NOVI GRAD 11. 07. 1992. NOVI GRAD<br />

2802 BAŠIĆ RASIM VEHID 0203962173134 PALE PALE 04. 03. 1993. GORAŽDE<br />

2803 BAŠIĆ OSMAN VEJSIL 0504941172006 KISELJAK KISELJAK 26. 05. 1995. KISELJAK<br />

2804 BAŠIĆ ZAIM ZAHIDIN 0407973180056 TUZLA TUZLA 23. 09. 1995. TUZLA<br />

2805 BAŠIĆ MUSTAFA ZEHRUDIN 1805967182674 LUKAVAC LUKAVAC 28. 04. 1995. LUKAVAC<br />

2806 BAŠIĆ ŠERIF ZLATKO 1802959113834 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 13. 09. 1995. V. KLADUŠA<br />

2807 BAŠIMAMOVIĆ SULEJMAN EMIN 1801960191257 BUGOJNO BUGOJNO 21. 07. 1993. BUGOJNO<br />

2808 BAŠINAC HUSEIN ZAJKO 1108965153550 PROZOR PROZOR 24. 01. 1994. PROZOR<br />

2809 BAŠOVIĆ MUHAREM ALIJA 0209967793937 PRIJEPOLJE NOVO SARAJEVO 14. 05. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

2810 BAŠOVIĆ SALIH ALIJA 3112973177218 SARAJEVO NOVI GRAD 21. 07. 1993. NOVI GRAD<br />

2811 BAŠOVIĆ ISLAM BEHUDIN 2509963793917 PRIJEPOLJE STARI GRAD 12. 05. 1992. STARI GRAD<br />

2812 BAŠOVIĆ RIFO IZET 0209968171506 SARAJEVO ILIDŽA 21. 07. 1993. ILIDŽA<br />

2813 BAŠOVIĆ HAMDIJA ZAHIR 0511954171501 PRIJEPOLJE VOGOŠĆA 02. 02. 1993. VOGOŠĆA<br />

2814 BATAKOVIĆ FERID HUSEIN 1606974113839 V. KLADUŠA VOGOŠĆA 04. 07. 1995. VOGOŠĆA<br />

2815 BATALEVIĆ SALIH EDIN 0608968120004 DOBOJ GRAČANICA 02. 08. 1992. GRAČANICA<br />

2816 BATALEVIĆ HUSEJN IBRAHIM 0302947120006 DOBOJ DOBOJ ISTOK 10. 08. 1995. DOBOJ ISTOK<br />

2817 BATIĆ HALIL SABAHUDIN 1702966191250 BUGOJNO BUGOJNO 20. 07. 1993. BUGOJNO<br />

2818 BATKIĆ ŠABAN ENES 0501973784527 NOVI PAZAR NOVI PAZAR 23. 09. 1994. MOSTAR<br />

2819 BATLAK ŠEFIK HASAN 2306963150010 MOSTAR MOSTAR 16. 10. 1994. MOSTAR<br />

2820 BATLAK FADIL SENAD 1302959150028 MOSTAR MOSTAR 13. 07. 1993. MOSTAR<br />

2821 BATLAK SIDIK SENAD 2802960150046 MOSTAR MOSTAR 25. 08. 1992. MOSTAR<br />

2822 BATOVAC EMIN FAHRUDIN 1608968131178 FOČA NOVI GRAD 01. 12. 1993. NOVI GRAD<br />

2823 BATURIĆ HASAN HUSEIN 1006970181948 GRADAČAC GRADAČAC 10. 07. 1992. GRADAČAC<br />

2824 BAVČIĆ ASIM AVDO 1503954173238 ROGATICA ILIDŽA 29. 06. 1995. ILIDŽA<br />

2825 BAVČIĆ MEHO HAMZALIJA 3003954173318 ČAJNIČE GORAŽDE 18. 05. 1992. GORAŽDE<br />

2826 BAVČIĆ HAKIJA IBRAHIM 3007954290099 PLJEVLJA NOVI GRAD 12. 06. 1993. NOVI GRAD<br />

2827 BAVRK OMER HALID 0101973124162 TEŠANJ TEŠANJ 15. 10. 1992. TEŠANJ<br />

2828 BAŽDAR MAHMUT ADMIR 2003973173525 NJEMAČKA STARI GRAD 23. 12. 1993. STARI GRAD<br />

2829 BAŽDAR ASIM ADNAN 2901966130002 GORAŽDE NOVO SARAJEVO 04. 10. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

2830 BAŽDAR ISMET IDRIZ 0801960170019 SJENICA CENTAR 06. 08. 1994. CENTAR<br />

2831 BAŽDAR HUZEIR RAMO 0503961784524 SJENICA NOVI GRAD 16. 06. 1993. NOVI GRAD<br />

2832 BAŽDAR MUJO RASIM 1902953173511 GORAŽDE STARI GRAD 06. 07. 1993. STARI GRAD<br />

2833 BEBANIĆ MEHO EKREM 0302968150002 MOSTAR MOSTAR 24. 08. 1993. MOSTAR<br />

2834 BEČA AVDO DŽEMAL 2201958171318 STOLAC HADŽIĆI 16. 04. 1992. HADŽIĆI<br />

2835 BEČAR MAHMUT IZET 0105938173415 SOKOLAC VISOKO 05. 08. 1992. VISOKO<br />

2836 BEČAR BAJRO KASIM 0308974173403 SOKOLAC VISOKO 15. 10. 1994. VISOKO<br />

2837 BEČIĆ MUSTAFA ABID 0804964130010 GORAŽDE GORAŽDE 04. 05. 1992. GORAŽDE<br />

2838 BEČIĆ RAMIZ ADMIR 1103973183904 ZVORNIK ZVORNIK 02. 12. 1993. SAPNA<br />

2839 BEČIĆ ADEM AHMET 0104957182690 LUKAVAC LUKAVAC 23. 06. 1993. LUKAVAC<br />

2840 BEČIĆ SMAIL ASIM 1309949183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 12. 1992. TUZLA<br />

89


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

2841 BEČIĆ RAMO AZEM 0508951183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2842 BEČIĆ MEHMED DŽEVAD 2305964180078 TUZLA TUZLA 03. 02. 1993. TUZLA<br />

2843 BEČIĆ ABDULAH EDIN 2502974171506 CRNA GORA ILIDŽA 31. 08. 1992. ILIDŽA<br />

2844 BEČIĆ SALIH ELVIR 1809973194272 ŽEPČE ŽEPČE 24. 06. 1993. ŽEPČE<br />

2845 BEČIĆ AJIZ EMSUD 1509963102001 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ<br />

2846 BEČIĆ NEDŽIB ESAD 0203968194273 ŽEPČE ŽEPČE 29. 12. 1993. ŽEPČE<br />

2847 BEČIĆ SALIH FADIL 2705967171507 VISOKO VISOKO 19. 12. 1994. VISOKO<br />

2848 BEČIĆ HUSEIN HAJRUDIN 0311958183130 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

2849 BEČIĆ MUJO HAKIJA 0110943183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2850 BEČIĆ AJIZ HAMDO 2007966102391 KLJUČ KLJUČ 28. 05. 1992. KLJUČ<br />

2851 BEČIĆ ALIJA HAMZALIJA 0704961183305 SREBRENIK NOVI GRAD 17. 06. 1993. NOVI GRAD<br />

2852 BEČIĆ SMAJO HARIZ 2202954183946 ZVORNIK ZVORNIK 19. 08. 1992. SAPNA<br />

2853 BEČIĆ RAMO IDRIZ 1504949183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2854 BEČIĆ OMER IZET 0507951120011 DOBOJ DOBOJ 07. 07. 1992. DOBOJ JUG<br />

2855 BEČIĆ SULEJMAN IZET 2809969111072 BUŽIM BUŽIM 13. 07. 1994. BUŽIM<br />

2856 BEČIĆ SMAJO JUSUF 0101941170065 PLJEVLJA CENTAR 20. 05. 1992. CENTAR<br />

2857 BEČIĆ FUAD KEMAL 0904979194281 ŽEPČE ŽEPČE 21. 07. 1995. ŽEPČE<br />

2858 BEČIĆ HASAN MEHMED 1609958193821 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 20. 08. 1992. ZAVIDOVIĆI<br />

2859 BEČIĆ VEHBIJA MENSUR 1409974181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2860 BEČIĆ HAKIJA MUJO 2602970183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2861 BEČIĆ REDŽO NEDŽAD 1507974102391 KLJUČ KLJUČ 13. 10. 1995. KLJUČ<br />

2862 BEČIĆ ALIJA NIJAZ 0108962183927 ZVORNIK ZVORNIK 19. 01. 1993. SAPNA<br />

2863 BEČIĆ RAMO RAMIZ 1604946183128 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

2864 BEČIĆ SULJO RASIM 1406939194282 ŽEPČE ŽEPČE 30. 06. 1993. ŽEPČE<br />

2865 BEČIĆ RAMIZ REFIK 2011955102389 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ<br />

2866 BEČIĆ MAHIR SAFET 0101942172711 PLJEVLJA NOVO SARAJEVO 23. 12. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

2867 BEČIĆ ENVER SAFET 0112972113851 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 30. 11. 1994. V. KLADUŠA<br />

2868 BEČIĆ RASIM SALEM 1001945172193 VISOKO NOVI GRAD 14. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

2869 BEČIĆ HASAN SALIM 0604965194277 ŽEPČE ŽEPČE 24. 06. 1993. ŽEPČE<br />

2870 BEČIĆ HAJRO SANELA 0310974185716 BANOVIĆI BANOVIĆI 04. 12. 1992. GRADAČAC<br />

2871 BEČIĆ RASIM SIFET 3010966194282 ŽEPČE ŽEPČE 24. 06. 1993. ŽEPČE<br />

2872 BEČIĆ SALIH ŠEFIK 3110970193821 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 05. 07. 1993. ZAVIDOVIĆI<br />

2873 BEČIĆ RAMIZ ŠEMSUDIN 0203972102383 KLJUČ KLJUČ 03. 07. 1993. KLJUČ<br />

2874 BEČIĆ IBRO VEHBIJA 1307946181376 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2875 BEČIĆ VEHBIJA VEHDIN 2102970181363 BRATUNAC BRATUNAC 15. 07. 1995. TUZLA<br />

2876 BEČIĆ SAFET ZIJAD 2808971290018 PLJEVLJA NOVO SARAJEVO 28. 07. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

2877 BEČIRČIĆ MUSTAFA EDIN 2903964173513 SARAJEVO STARI GRAD 06. 05. 1992. STARI GRAD<br />

2878 BEČIREVIĆ AHMET DŽEMAL 2805954181354 BRATUNAC BRATUNAC 16. 07. 1995. TUZLA<br />

2879 BEČIREVIĆ RAMO JUSO 0907966183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2880 BEČIREVIĆ MEVLID MIRSAD 1204960174141 BOS. NOVI VISOKO 27. 10. 1992. VISOKO<br />

90


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

2881 BEČIREVIĆ ZAHID MUJAGA 1209968181337 VLASENICA VLASENICA 05. 05. 1992. ILIJAŠ<br />

2882 BEČIRHODŽIĆ HAMDO HAMID 2106966192208 SARAJEVO KAKANJ 16. 05. 1994. KAKANJ<br />

2883 BEČIRHODŽIĆ MUHAMED HARIS 2708972192171 KAKANJ KAKANJ 24. 01. 1994. KAKANJ<br />

2884 BEČIRHODŽIĆ ŠEĆO MUNEVER 2112954192172 KAKANJ KAKANJ 30. 08. 1993. KAKANJ<br />

2885 BEČIROVIĆ AHMED ABID 0402972174131 SARAJEVO VISOKO 28. 12. 1993. VISOKO<br />

2886 BEČIROVIĆ RAMIZ ADEM 0207958171300 HADŽIĆI HADŽIĆI 08. 12. 1994. HADŽIĆI<br />

2887 BEČIROVIĆ OSMO ADIL 0204957183772 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. ILIJAŠ<br />

2888 BEČIROVIĆ NEZIR AZIZ 1609973183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2889 BEČIROVIĆ AGAN BAHRUDIN 2502946171304 HADŽIĆI HADŽIĆI 05. 02. 1993. HADŽIĆI<br />

2890 BEČIROVIĆ BEČIR BEKIR 0108959183134 SREBRENICA SREBRENICA 12. 03. 1993. TUZLA<br />

2891 BEČIROVIĆ DAUT DALIJA 0102956183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2892 BEČIROVIĆ ŠAHIN EKREM 1808953183146 SREBRENICA SREBRENICA 16. 01. 1993. TUZLA<br />

2893 BEČIROVIĆ MEHMED FERID 2509969153553 PROZOR PROZOR 24. 01. 1994. PROZOR<br />

2894 BEČIROVIĆ AĆIF HAJRIZ 0301967280127 BIJELO POLJE NOVI GRAD 08. 03. 1993. NOVI GRAD<br />

2895 BEČIROVIĆ HALIL HAJRUDIN 0702966133656 VIŠEGRAD VOGOŠĆA 03. 07. 1993. VOGOŠĆA<br />

2896 BEČIROVIĆ MUSTAFA HAJRUDIN 0203970122646 MAGLAJ MAGLAJ 21. 09. 1992. MAGLAJ<br />

2897 BEČIROVIĆ KJAZIM HASAN 2508967183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2898 BEČIROVIĆ HAMDO HIMZO 2206968174139 VISOKO VISOKO 15. 11. 1992. VISOKO<br />

2899 BEČIROVIĆ ARIF IBRO 0109934153555 PROZOR PROZOR 02. 08. 1993. PROZOR<br />

2900 BEČIROVIĆ MUJO IBRO 2012959153553 PROZOR PROZOR 08. 08. 1993. PROZOR<br />

2901 BEČIROVIĆ RAŠID JAKUB 1101960181365 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2902 BEČIROVIĆ KJAZIM KADIR 2508957183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2903 BEČIROVIĆ MEHMED MENSUR 0301964183120 SREBRENICA SREBRENICA 09. 07. 1992. TUZLA<br />

2904 BEČIROVIĆ SABRIJA MURAT 1507969183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2905 BEČIROVIĆ ISMET NAZIF 1902956181353 BRATUNAC BRATUNAC 29. 05. 1992. TUZLA<br />

2906 BEČIROVIĆ BAHRIJA NEZIR 0102948183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2907 BEČIROVIĆ MEHMED OSMAN 0501962183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2908 BEČIROVIĆ SULEJMAN SAMIR 0506975183131 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2909 BEČIROVIĆ SULEJMAN SAMIR 0711968171317 HADŽIĆI HADŽIĆI 04. 12. 1992. HADŽIĆI<br />

2910 BEČIROVIĆ KIRAM SEID 2008971183126 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

2911 BEČIRSPAHIĆ IZET HADIS 1708975172194 GORAŽDE NOVI GRAD 04. 04. 1995. NOVI GRAD<br />

2912 BEČKOVIĆ AHMET AHMILO 3003967131539 FOČA NOVI GRAD 14. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

2913 BEČKOVIĆ ZULFO AMEL 0903969172178 SARAJEVO NOVI GRAD 25. 05. 1992. NOVI GRAD<br />

2914 BEČKOVIĆ UZEIR EDHEM 1005961131532 FOČA NOVI GRAD 24. 11. 1995. NOVI GRAD<br />

2915 BEČKOVIĆ MUJO IBRO 0911957171535 TRNOVO ILIDŽA 16. 11. 1992. ILIDŽA<br />

2916 BEČKOVIĆ AHMET NUSRET 1106972131586 FOČA NOVI GRAD 14. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

2917 BEČKOVIĆ HIMZO RASIM 3110962131558 FOČA NOVI GRAD 31. 03. 1993. NOVI GRAD<br />

2918 BEČOVIĆ HAMDIJA REDŽEP 0404966172677 SARAJEVO VOGOŠĆA 11. 02. 1993. VOGOŠĆA<br />

2919 BEČULIĆ LATIF ALIJA 0306965107780 K. VAROŠ K. VAROŠ 21. 09. 1992. KLJUČ<br />

2920 BEČULIĆ IBRAHIM ESAD 1511970102734 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

91


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

2921 BEČULIĆ IBRO HUSO 2008950 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

2922 BEČULIĆ IBRAHIM MIRSAD 0101973102746 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

2923 BEČULIĆ REDŽEP MUZAFIR 0602971102756 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

2924 BEČULIĆ NEDŽIB NEDŽIB 0504954102732 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

2925 BEČULIĆ LATIF REĐO 2908961102730 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

2926 BEČULIĆ REDŽEP SAFET 0908969102759 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

2927 BEČULIĆ RAMADAN SENAD 2205968102735 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

2928 BEČULIĆ SULEJMAN ŠERIF 0703955102739 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

2929 BEČULIĆ SULEJMAN ŠEVAL 3008964102734 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

2930 BEČULIĆ LATIF ZIJAD 0105951102756 K. VAROŠ K. VAROŠ 21. 09. 1992. KLJUČ<br />

2931 BEĆA OMER ALMIR 0202969180008 TUZLA TUZLA 26. 05. 1992. TUZLA<br />

2932 BEĆAR SAFET EDIN 0102971173413 SOKOLAC RAS.LIC.ILIDŽA 05. 11. 1994. ILIDŽA<br />

2933 BEĆAR ADEM MUSTAFA 2302972173405 SOKOLAC KLADANJ 04. 08. 1994. KLADANJ<br />

2934 BEĆAREVIĆ IBRAHIM ASIM 1508960180736 BANOVIĆI BANOVIĆI 11. 06. 1993. BANOVIĆI<br />

2935 BEĆAREVIĆ HUSEIN IBRAHIM 0911969183741 VLASENICA HADŽIĆI 19. 06. 1992. HADŽIĆI<br />

2936 BEĆAREVIĆ SALKO RAŠID 1302948183730 VLASENICA KLADANJ 12. 07. 1995. KLADANJ<br />

2937 BEĆIĆ OSMAN HAMDIJA 0503969183589 UGLJEVIK TEOČAK 19. 07. 1992. TEOČAK<br />

2938 BEĆIĆ REŠID MENSUR 1510966183588 UGLJEVIK TEOČAK 05. 12. 1992. TEOČAK<br />

2939 BEĆIĆ HALIL MIRSAD 1802969150021 MOSTAR MOSTAR 19. 12. 1992. MOSTAR<br />

2940 BEĆIĆ HUSEIN MUNIR 2510961120042 DOBOJ DOBOJ 07. 07. 1992. DOBOJ JUG<br />

2941 BEĆIĆ OSMAN NEDŽAD 3009971120000 DOBOJ DOBOJ 12. 06. 1996. DOBOJ JUG<br />

2942 BEĆIĆ ŠEVKO SAFET 0701961120037 DOBOJ DOBOJ 16. 06. 1992. DOBOJ JUG<br />

2943 BEĆIĆ MUHAREM SIFET 0511972181514 ŽUPANJA BRČKO 30. 06. 1992. BRČKO<br />

2944 BEĆIĆ IBRAHIM VENSUR 2911972150010 MOSTAR MOSTAR 19. 12. 1992. MOSTAR<br />

2945 BEĆIRAGIĆ OSMAN EDIN 1309963110000 D. LAPAC BIHAĆ 26. 02. 1994. BIHAĆ<br />

2946 BEĆIRAGIĆ AGO ELVEDIN 2005973193820 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 05. 07. 1993. ZAVIDOVIĆI<br />

2947 BEĆIRAGIĆ DERVIŠ MIRSAD 1307957193821 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 26. 06. 1993. ZAVIDOVIĆI<br />

2948 BEĆIRBAŠIĆ ATIF ALIJA 1102967172171 SARAJEVO NOVI GRAD 28. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

2949 BEĆIRBAŠIĆ ALIJA ATIF 0102944172170 SREBRENICA NOVI GRAD 29. 04. 1993. NOVI GRAD<br />

2950 BEĆIRBAŠIĆ AGO BATO 3105963172653 SMEDEREVO NOVO SARAJEVO 01. 09. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

2951 BEĆIRBAŠIĆ JUSUF ELMEDIN 2710973182212 KALESIJA BIHAĆ 15. 11. 1992. BIHAĆ<br />

2952 BEĆIRBAŠIĆ MUSTAFA HAMED 2006954172177 FOČA NOVI GRAD 27. 12. 1992. NOVI GRAD<br />

2953 BEĆIRBAŠIĆ HUSEJN VEHID 0511971182215 KALESIJA KALESIJA 23. 12. 1992. KALESIJA<br />

2954 BEĆIREVIĆ SULJO ADEM 1303963110010 GOSPIĆ BIHAĆ 27. 11. 1994. BIHAĆ<br />

2955 BEĆIREVIĆ HAMED AMIR 3103958133648 VIŠEGRAD GORAŽDE 15. 04. 1992. GORAŽDE<br />

2956 BEĆIREVIĆ HUSEIN ELVIR 1811975133666 VIŠEGRAD GORAŽDE 19. 07. 1992. GORAŽDE<br />

2957 BEĆIREVIĆ MEHMED EMIN 0704957112452 CAZIN CAZIN 23. 07. 1995. CAZIN<br />

2958 BEĆIREVIĆ SULEJMAN FADIL 1707959173133 GORAŽDE PALE 29. 11. 1995. GORAŽDE<br />

2959 BEĆIREVIĆ MUJO FADIL 1005921173234 ROGATICA GORAŽDE 02. 08. 1992. GORAŽDE<br />

2960 BEĆIREVIĆ SULEJMAN HUSEIN 0206970112461 CAZIN CAZIN 26. 08. 1995. CAZIN<br />

92


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

2961 BEĆIREVIĆ JUSUF JUSO 2506967110009 BIHAĆ BIHAĆ 05. 08. 1995. BIHAĆ<br />

2962 BEĆIREVIĆ MEHMED JUSUF 0208962182674 LUKAVAC LUKAVAC 22. 10. 1994. LUKAVAC<br />

2963 BEĆIREVIĆ RAMO MESUD 1306973123528 TESLIĆ TEŠANJ 31. 12. 1993. TEŠANJ<br />

2964 BEĆIREVIĆ SMAJO MURAT 3007964112482 CAZIN CAZIN 06. 08. 1995. CAZIN<br />

2965 BEĆIREVIĆ DŽEMAL OSMAN 0106964113834 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 16. 11. 1994. V. KLADUŠA<br />

2966 BEĆIREVIĆ HAMED RAMIZ 2405953133641 VIŠEGRAD GORAŽDE 15. 04. 1992. GORAŽDE<br />

2967 BEĆIREVIĆ IBRAHIM REFIK 1708958102387 KLJUČ KLJUČ 27. 05. 1992. KLJUČ<br />

2968 BEĆIREVIĆ DŽEMAL SADIK 2010939181507 ČELIĆ BRČKO 24. 03. 1994. BRČKO<br />

2969 BEĆIREVIĆ HALIM SADO 0701956170026 GORAŽDE STARI GRAD 08. 10. 1994. CENTAR<br />

2970 BEĆIREVIĆ ĆAMIL SAFET 0501953163313 KLJUČ KLJUČ 31. 12. 2000. KLJUČ<br />

2971 BEĆIREVIĆ ISMET SAID 0711974171515 SARAJEVO ILIDŽA 23. 09. 1995. ILIDŽA<br />

2972 BEĆIREVIĆ HILMIJA SENAD 0108958111067 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 02. 01. 1995. BOS. KRUPA<br />

2973 BEĆIREVIĆ AGO SENAD 0403957113831 SANSKI MOST V. KLADUŠA 19. 02. 1994. V. KLADUŠA<br />

2974 BEĆIREVIĆ MEDAN SUHRET 0101974112478 CAZIN CAZIN 08. 08. 1995. CAZIN<br />

2975 BEĆIREVIĆ LUTVO ŠAHIN 1001933180700 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

2976 BEĆIREVIĆ MUJO ŠEVAL 0609950131548 VIŠEGRAD GORAŽDE 19. 04. 1992. GORAŽDE<br />

2977 BEĆIREVIĆ VEHBIJA ZAIM 2706970130036 GORAŽDE GORAŽDE 25. 05. 1992. GORAŽDE<br />

2978 BEĆIREVIĆ HUSEJIN ZEJNUDIN 1003969112488 CAZIN CAZIN 18. 11. 1993. CAZIN<br />

2979 BEĆIREVIĆ SAKIB ZUHDIJA 1010976112457 CAZIN CAZIN 10. 10. 1995. CAZIN<br />

2980 BEĆIROVIĆ IBRO ABDULAH 2003940181379 BRATUNAC BRATUNAC 24. 01. 1993. ŽIVINICE<br />

2981 BEĆIROVIĆ AVDO ADEM 1305971183739 VLASENICA VLASENICA 07. 10. 1992. LUKAVAC<br />

2982 BEĆIROVIĆ HAMID ADIL 0104960181360 BRATUNAC BRATUNAC 21. 10. 1992. LUKAVAC<br />

2983 BEĆIROVIĆ OSMO ADIL 0204957183772 VLASENICA GRAČANICA 12. 07. 1995. GRAČANICA<br />

2984 BEĆIROVIĆ HAKIJA AHMET 1709936183142 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2985 BEĆIROVIĆ SELIM ALIJA 2608963182495 BRČKO BRČKO 30. 04. 1993. BRČKO<br />

2986 BEĆIROVIĆ ZAHID AMIR 0905954171518 SARAJEVO ILIDŽA 04. 08. 1992. ILIDŽA<br />

2987 BEĆIROVIĆ HASIB AVDO 1903962183747 VLASENICA VLASENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

2988 BEĆIROVIĆ SULJO AVDO 1304940183744 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

2989 BEĆIROVIĆ BAJRO AVDULAH 1608952183186 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2990 BEĆIROVIĆ RAMO AZEM 1304970183739 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

2991 BEĆIROVIĆ AĆIF AZIZ 2701961172172 BIJELO POLJE NOVI GRAD 08. 03. 1993. NOVI GRAD<br />

2992 BEĆIROVIĆ IBRAHIM DŽEVAD 0110962183794 VLASENICA VLASENICA 15. 11. 1993. TUZLA<br />

2993 BEĆIROVIĆ MUSTAFA DŽEVAD 2704966193845 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 26. 09. 1995. ZAVIDOVIĆI<br />

2994 BEĆIROVIĆ NEZIR DŽEVAD 0807954181538 BRČKO BRČKO 21. 09. 1994. BRČKO<br />

2995 BEĆIROVIĆ FIKRET EDIN 0504971181522 BRČKO BRČKO 31. 07. 1993. BRČKO<br />

2996 BEĆIROVIĆ BESIM ESAD 1501960183781 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

2997 BEĆIROVIĆ HUREM FADIL 1506960183767 VLASENICA VLASENICA 17. 07. 1995. SREBRENIK<br />

2998 BEĆIROVIĆ SMAIL FAHRUDIN 1507967181529 BRČKO BRČKO 14. 08. 1993. BRČKO<br />

2999 BEĆIROVIĆ ĆAMIL FERID 1312950180019 TUZLA TUZLA 03. 04. 1995. TUZLA<br />

3000 BEĆIROVIĆ ISMET FIKRET 2102956190015 ZENICA ZENICA 03. 01. 1994. ZENICA<br />

93


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

3001 BEĆIROVIĆ ISMET HALIM 1209974183749 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

3002 BEĆIROVIĆ OSMAN HAMID 1604936182220 KALESIJA KALESIJA 27. 05. 1992. KALESIJA<br />

3003 BEĆIROVIĆ HASAN HASAN 1109955190020 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 21. 09. 1993. ZAVIDOVIĆI<br />

3004 BEĆIROVIĆ HASIB HASAN 1710958183748 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

3005 BEĆIROVIĆ MUHAMED HASAN 1709928183311 VLASENICA VLASENICA 05. 06. 1992. TUZLA<br />

3006 BEĆIROVIĆ SULJO HASAN 1103949183758 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3007 BEĆIROVIĆ HASAN HASIB 2502938183735 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

3008 BEĆIROVIĆ REUF HAZIM 0603968183768 VLASENICA VLASENICA 03. 05. 1992. LUKAVAC<br />

3009 BEĆIROVIĆ RAMO HIDAN 2806959183122 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA<br />

3010 BEĆIROVIĆ BEĆIR IBRAHIM 0504951183146 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3011 BEĆIROVIĆ IBRO IBRAHIM 0204969183735 VLASENICA VLASENICA 03. 07. 1992. LUKAVAC<br />

3012 BEĆIROVIĆ IBRAHIM IBRAN 2808969181366 BRATUNAC BRATUNAC 29. 05. 1992. SREBRENIK<br />

3013 BEĆIROVIĆ SULJO IBRO 2507943183737 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

3014 BEĆIROVIĆ HASAN ISMAJL 1410954183731 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

3015 BEĆIROVIĆ OSMAN ISMET 1005939183731 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

3016 BEĆIROVIĆ SULEJMAN JASMIN 0406967180021 TUZLA TUZLA 27. 06. 1992. TUZLA<br />

3017 BEĆIROVIĆ MEHMED JUSO 2207960170009 ROGATICA NOVI GRAD 30. 01. 1993. NOVI GRAD<br />

3018 BEĆIROVIĆ REDŽEP JUSUF 3001964120036 DOBOJ DOBOJ ISTOK 22. 12. 1993. DOBOJ ISTOK<br />

3019 BEĆIROVIĆ SAFET JUSUF 2806975183736 VLASENICA VLASENICA 13. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

3020 BEĆIROVIĆ SAFET KADRIJA 0207972183737 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

3021 BEĆIROVIĆ BEGO KIRAM 1807948183123 SREBRENICA SREBRENICA 30. 07. 1995. TUZLA<br />

3022 BEĆIROVIĆ MEMIŠ MEHMED 1503946183755 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI<br />

3023 BEĆIROVIĆ MUJO MEHMED 1510925133649 VIŠEGRAD GORAŽDE 03. 12. 1992. GORAŽDE<br />

3024 BEĆIROVIĆ BEGO MEHO 1510948183740 VLASENICA GRAČANICA 12. 07. 1995. GRAČANICA<br />

3025 BEĆIROVIĆ MEMIŠ MEŠAN 1109941183730 VLASENICA VLASENICA 23. 07. 1992. ZAVIDOVIĆI<br />

3026 BEĆIROVIĆ MEŠAN MEVLUDIN 1504977183733 VLASENICA VLASENICA 17. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI<br />

3027 BEĆIROVIĆ ŠERIF MIRSAD 2711965120042 DOBOJ DOBOJ ISTOK 28. 07. 1995. DOBOJ ISTOK<br />

3028 BEĆIROVIĆ BEČIR MUHAMED 3011964280036 BIJELO POLJE NOVI GRAD 18. 09. 1992. NOVI GRAD<br />

3029 BEĆIROVIĆ OMER MUHAMED 0101954182704 LUKAVAC LUKAVAC 16. 11. 1992. LUKAVAC<br />

3030 BEĆIROVIĆ HUSO MUJO 0605949183148 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI<br />

3031 BEĆIROVIĆ MUJO MUNIB 1303957181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

3032 BEĆIROVIĆ NEZIR MUNIB 0405965180001 TUZLA ŽIVINICE 18. 01. 1993. ŽIVINICE<br />

3033 BEĆIROVIĆ MUNIB MURIS 2103971194279 ŽEPČE ŽEPČE 29. 07. 1993. ŽEPČE<br />

3034 BEĆIROVIĆ AVDO MURIZ 0302964183909 ZVORNIK ZVORNIK 31. 03. 1994. ŽIVINICE<br />

3035 BEĆIROVIĆ MEŠAN MURIZ 2107974183745 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI<br />

3036 BEĆIROVIĆ ARIF MUSTAFA 2506956183306 SREBRENIK SREBRENIK 31. 03. 1993. SREBRENIK<br />

3037 BEĆIROVIĆ RAHMAN NAIL 2008967183731 VLASENICA VLASENICA 02. 05. 1994. TUZLA<br />

3038 BEĆIROVIĆ IBRO NEDŽAD 2402978183733 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3039 BEĆIROVIĆ HAMED NEDŽAD 0106971133646 VIŠEGRAD GORAŽDE 14. 03. 1993. GORAŽDE<br />

3040 BEĆIROVIĆ ABDULAH NIJAZ 1801977183193 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

94


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

3041 BEĆIROVIĆ ŠAHIN NURDIN 1307972183735 LOZNICA VLASENICA 12. 04. 1993. LUKAVAC<br />

3042 BEĆIROVIĆ SULJO OHRAN 1211937183733 VLASENICA VLASENICA 05. 04. 1993. LUKAVAC<br />

3043 BEĆIROVIĆ MEHE OMER 0609954181353 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

3044 BEĆIROVIĆ MURAT OSMAN 1603963183747 VLASENICA VLASENICA 20. 10. 1992. ŽIVINICE<br />

3045 BEĆIROVIĆ RAMO REDŽEP 1603956181550 ČELIĆ BRČKO 07. 10. 1992. BRČKO<br />

3046 BEĆIROVIĆ BAJRO REDŽO 3108958183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3047 BEĆIROVIĆ HASAN REDŽO 1011972183747 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3048 BEĆIROVIĆ RAMO REŠID 1207972183730 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3049 BEĆIROVIĆ HIMZO RIFAT 2706968171515 ZAGREB ILIDŽA 04. 08. 1992. ILIDŽA<br />

3050 BEĆIROVIĆ AVDO SADKO 1302970173137 PALE PALE 16. 08. 1995. GORAŽDE<br />

3051 BEĆIROVIĆ SALIH SAFET 1012939183738 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

3052 BEĆIROVIĆ MEHMED SAKIB 2208964183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3053 BEĆIROVIĆ IBRAHIM SALKO 0510964183749 VLASENICA VLASENICA 16. 05. 1992. BANOVIĆI<br />

3054 BEĆIROVIĆ BEŠIR SEAD 1805957183737 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3055 BEĆIROVIĆ MUJO SEAD 2403960193851 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 28. 05. 1995. ZAVIDOVIĆI<br />

3056 BEĆIROVIĆ HAJRUDIN SEAD 1201973182497 LOPARE ČELIĆ 06. 05. 1993. ČELIĆ<br />

3057 BEĆIROVIĆ MEHMEDALIJA SEAD 2909962181517 BRČKO BRČKO 19. 10. 1992. BRČKO<br />

3058 BEĆIROVIĆ HAJRO SELMAN 0201953183744 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

3059 BEĆIROVIĆ VAHID SENAD 2807958170007 VIŠEGRAD GORAŽDE 03. 08. 1993. GORAŽDE<br />

3060 BEĆIROVIĆ ISMET SIDIK 0101966183838 VLASENICA VLASENICA 17. 07. 1995. SREBRENIK<br />

3061 BEĆIROVIĆ ALIJA SULJO 0404969180719 BANOVIĆI BANOVIĆI 21. 06. 1992. BANOVIĆI<br />

3062 BEĆIROVIĆ OHRAN SULJO 2108965183747 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

3063 BEĆIROVIĆ RASIM ŠABAN 3105955133649 VIŠEGRAD NOVO SARAJEVO 08. 12. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

3064 BEĆIROVIĆ OSMAN ŠABAN 1103937183302 BRATUNAC BRATUNAC 12. 03. 1993. SREBRENIK<br />

3065 BEĆIROVIĆ HAJDAR ŠAHBAZ 2505951181511 BRČKO BRČKO 25. 09. 1994. BRČKO<br />

3066 BEĆIROVIĆ ŠABAN ŠAHBAZ 1010946183732 VLASENICA GRAČANICA 12. 07. 1995. GRAČANICA<br />

3067 BEĆIROVIĆ RAHMAN ŠAHIN 0405961183766 VLASENICA VLASENICA 26. 09. 1992. TUZLA<br />

3068 BEĆIROVIĆ ABDULAH ŠEMSUDIN 1309970133644 VIŠEGRAD GORAŽDE 15. 07. 1995. GORAŽDE<br />

3069 BEĆIROVIĆ OSMAN ZIJAD 1505975181357 BRATUNAC BRATUNAC 29. 05. 1992. LUKAVAC<br />

3070 BEĆIROVIĆ KADRIJA ZULKARNEJ 0107950183747 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

3071 BEĆIRSPAHIĆ ESAD ADNAN 0408974172185 SARAJEVO NOVI GRAD 05. 09. 1992. NOVI GRAD<br />

3072 BEĆIRSPAHIĆ EDIN EDMIR 1302976111958 BIHAĆ BIHAĆ 22. 06. 1995. BIHAĆ<br />

3073 BEĆIRSPAHIĆ MUJAGA MUHAMED 2006963110028 BIHAĆ BIHAĆ 14. 12. 1992. BIHAĆ<br />

3074 BEĆIRSPAHIĆ RAMIZ NEVZET 2810965171123 BREZA BREZA 02. 08. 1992. BREZA<br />

3075 BEĆIRSPAHIĆ RASIM RAMIZ 1504964110001 BIHAĆ BIHAĆ 19. 05. 1995. BIHAĆ<br />

3076 BEĆIRSPAHIĆ AHMET SENAD 1112959110006 BIHAĆ BIHAĆ 12. 06. 1992. BIHAĆ<br />

3077 BEĆKOVIĆ NAIL HAJDAR 0207969131548 FOČA NOVO SARAJEVO 03. 07. 1995. NOVO SARAJEVO<br />

3078 BEĆKOVIĆ EDHEM NEDŽIB 2706955131530 FOČA ILIDŽA 17. 10. 1994. ILIDŽA<br />

3079 BEĆUKIĆ MUSTAFA MEHMED 2505959181529 BRČKO BRČKO 09. 10. 1992. BRČKO<br />

3080 BEDAK SULEJMAN ATIF 3007971124119 TEŠANJ TEŠANJ 26. 10. 1992. TEŠANJ<br />

95


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

3081 BEDAK HIMZO HASO 2508965124137 TEŠANJ TEŠANJ 18. 08. 1993. TEŠANJ<br />

3082 BEDAK HAMZALIJA HIMZO 1410964124113 KONJIC TEŠANJ 10. 09. 1995. TEŠANJ<br />

3083 BEDAK SULEJMAN ISMET 0401967124189 TEŠANJ TEŠANJ 14. 07. 1995. TEŠANJ<br />

3084 BEDRI SULEJMAN JUSUFI 0109930188893 ZVORNIK ZVORNIK 12. 04. 1992. SAPNA<br />

3085 BEGAN HIMZO KASIM 2708949170004 SARAJEVO CENTAR 09. 06. 1992. CENTAR<br />

3086 BEGANOVIĆ IBRAHIM ADIL 0507963112456 CAZIN CAZIN 10. 08. 1995. CAZIN<br />

3087 BEGANOVIĆ ABID AGO 2405954172199 FOČA NOVI GRAD 09. 07. 1993. NOVI GRAD<br />

3088 BEGANOVIĆ REDŽEP AMIR 2001975113837 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 12. 10. 1995. V. KLADUŠA<br />

3089 BEGANOVIĆ MUJO ASIM 0204965183927 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

3090 BEGANOVIĆ SMAJO ATIF 0404964131531 FOČA FOČA 30. 06. 1995. CENTAR<br />

3091 BEGANOVIĆ ISMET AVDIJA 2010975183915 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

3092 BEGANOVIĆ ABDURAHMAN AVDULAH 1306966181368 BRATUNAC BRATUNAC 07. 07. 1992. TUZLA<br />

3093 BEGANOVIĆ AHMET BAJRO 1905953183893 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

3094 BEGANOVIĆ RASIM BEGO 2308964183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3095 BEGANOVIĆ MUSTAFA BERIZ 2503966183941 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

3096 BEGANOVIĆ OMER DERVIŠ 0301958180888 UGLJEVIK TEOČAK 18. 09. 1992. TEOČAK<br />

3097 BEGANOVIĆ IBRO DŽEMAIL 1805967181376 BRATUNAC BRATUNAC 08. 07. 1993. ŽIVINICE<br />

3098 BEGANOVIĆ ZEIR DŽEMIL 2207955183917 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

3099 BEGANOVIĆ HIMZO DŽEVAD 3008972183948 ZVORNIK ZVORNIK 02. 09. 1992. SAPNA<br />

3100 BEGANOVIĆ RIFET DŽEVAD 1309966183904 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

3101 BEGANOVIĆ ESAD ELVEDIN 2803966192197 KAKANJ KAKANJ 01. 02. 1994. KAKANJ<br />

3102 BEGANOVIĆ BAHRIJA ENVER 1704955180012 TUZLA TUZLA 20. 07. 1994. TUZLA<br />

3103 BEGANOVIĆ MEHMED ENVER 1004962191257 BUGOJNO BUGOJNO 28. 05. 1992. BUGOJNO<br />

3104 BEGANOVIĆ JUSO ESAD 2809946110001 CAZIN BIHAĆ 18. 07. 1992. BIHAĆ<br />

3105 BEGANOVIĆ MUSTAFA FAHRUDIN 2008975183891 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

3106 BEGANOVIĆ HUSO FEHIM 0811964181369 BRATUNAC BRATUNAC 11. 05. 1992. LUKAVAC<br />

3107 BEGANOVIĆ MUSTAFA FERIZ 0310969183942 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

3108 BEGANOVIĆ IBRAHIM FIKRET 0507963112499 CAZIN CAZIN 11. 02. 1995. CAZIN<br />

3109 BEGANOVIĆ SULEJMAN FIKRET 2706966112473 CAZIN CAZIN 01. 09. 1995. CAZIN<br />

3110 BEGANOVIĆ IBRAHIM FIKRET 1909965123034 MODRIČA MODRIČA 27. 09. 1992. GRADAČAC<br />

3111 BEGANOVIĆ SULEJMAN HAJRUDIN 0212968122158 GRAČANICA GRAČANICA 01. 01. 1993. GRAČANICA<br />

3112 BEGANOVIĆ ZEIR HALIL 0609961183906 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

3113 BEGANOVIĆ ASIM HASAN 1205972190041 ZENICA ZENICA 20. 06. 1994. ZENICA<br />

3114 BEGANOVIĆ IBRAHIM HASAN 1104961182674 LUKAVAC LUKAVAC 07. 01. 1994. LUKAVAC<br />

3115 BEGANOVIĆ MUJO HASAN 2003946181354 BRATUNAC BRATUNAC 11. 07. 1995. LUKAVAC<br />

3116 BEGANOVIĆ HASAN HASAN 0109944112474 CAZIN CAZIN 21. 10. 1995. CAZIN<br />

3117 BEGANOVIĆ AGAN HASIB 1610973182214 KALESIJA KALESIJA 03. 07. 1992. KALESIJA<br />

3118 BEGANOVIĆ HASAN HAZIM 0101974181380 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

3119 BEGANOVIĆ AHMET HUSNIJA 1810950112455 CAZIN CAZIN 23. 05. 1995. CAZIN<br />

3120 BEGANOVIĆ ŠERIF IBRAHIM 1811954191259 BUGOJNO BUGOJNO 20. 07. 1993. BUGOJNO<br />

96


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

3121 BEGANOVIĆ MUSTAFA IDRIZ 1811967183905 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

3122 BEGANOVIĆ AVDIJA ISMET 0412950183892 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

3123 BEGANOVIĆ EDHEM ISMIR 0604973172010 KISELJAK KISELJAK 16. 06. 1993. KISELJAK<br />

3124 BEGANOVIĆ MUHAREM IZET 1606949181358 BRATUNAC BRATUNAC 11. 07. 1995. LUKAVAC<br />

3125 BEGANOVIĆ AHMET JUSUF 0801945150001 PROZOR MOSTAR 30. 12. 1993. MOSTAR<br />

3126 BEGANOVIĆ MUJO KASIM 0112959183891 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

3127 BEGANOVIĆ AHMET KENAN 1606967172196 SARAJEVO NOVI GRAD 09. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

3128 BEGANOVIĆ MUSTAFA MEHMED 2702947183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3129 BEGANOVIĆ NEZIR MEHMED 0606973183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3130 BEGANOVIĆ AHMET MEHMEDALIJA 0910967183896 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

3131 BEGANOVIĆ SALIH MEHO 0506949183158 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

3132 BEGANOVIĆ ALIJA MEHO 0101974193044 TRAVNIK TRAVNIK 12. 08. 1995. TRAVNIK<br />

3133 BEGANOVIĆ MEHO MERSED 2307976183903 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

3134 BEGANOVIĆ SAFET MIRALEM 1905957121574 DERVENTA NOVO SARAJEVO 19. 05. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

3135 BEGANOVIĆ ISMET MIRSAD 1101973192803 TRAVNIK N. TRAVNIK 17. 08. 1993. N. TRAVNIK<br />

3136 BEGANOVIĆ OSMAN MUAMER 0103968173980 VAREŠ VAREŠ 25. 05. 1993. VAREŠ<br />

3137 BEGANOVIĆ ADEM MUHAMED 2009962110031 BIHAĆ BIHAĆ 06. 04. 1995. BIHAĆ<br />

3138 BEGANOVIĆ ALIJA MUHAMED 0504943172003 KISELJAK KISELJAK 30. 01. 1994. KISELJAK<br />

3139 BEGANOVIĆ HUSEIN MUHAMED 2107938124136 TEŠANJ TEŠANJ 28. 08. 1993. TEŠANJ<br />

3140 BEGANOVIĆ NURIF MUJO 3008954181350 BRATUNAC BRATUNAC 15. 03. 1993. TUZLA<br />

3141 BEGANOVIĆ KADRIJA MUJO 1302966181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

3142 BEGANOVIĆ MUHO MUNIB 0711960110009 BIHAĆ BIHAĆ 06. 09. 1995. BIHAĆ<br />

3143 BEGANOVIĆ NURIF MUNIB 0609956181350 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

3144 BEGANOVIĆ DŽEMAL MUNIR 0501974172002 KISELJAK KISELJAK 05. 09. 1993. KISELJAK<br />

3145 BEGANOVIĆ MUSTAFA MURIZ 0701963183966 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

3146 BEGANOVIĆ ASIF MUSTAFA 2309946193826 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 28. 07. 1993. ZAVIDOVIĆI<br />

3147 BEGANOVIĆ MEHO NAIM 3005952193077 TRAVNIK TRAVNIK 13. 05. 1992. TRAVNIK<br />

3148 BEGANOVIĆ AGAN NEDIM 0509963182228 KALESIJA KALESIJA 21. 04. 1992. KALESIJA<br />

3149 BEGANOVIĆ MEHMED NEZIR 0210930183126 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

3150 BEGANOVIĆ FIKRET NIHAD 0510971183916 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

3151 BEGANOVIĆ DEDO NIJAZ 0110955183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3152 BEGANOVIĆ MAHMUT OMER 3101963110008 BIHAĆ BIHAĆ 06. 04. 1995. BIHAĆ<br />

3153 BEGANOVIĆ JUSUF OMER 1311957102742 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 07. 1992. KLJUČ<br />

3154 BEGANOVIĆ MUSTAFA RAMIZ 1604942183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3155 BEGANOVIĆ JUSUF RAMO 0612946112459 CAZIN CAZIN 24. 07. 1995. CAZIN<br />

3156 BEGANOVIĆ MUSTAFA RAMO 1511971183916 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

3157 BEGANOVIĆ SULEJMAN REDZO 0104955112474 CAZIN CAZIN 05. 02. 1995. CAZIN<br />

3158 BEGANOVIĆ RIFET REFIK 2802960183904 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

3159 BEGANOVIĆ BEĆIR RIFET 2404974193036 TRAVNIK TRAVNIK 01. 06. 1994. TRAVNIK<br />

3160 BEGANOVIĆ ASIM RIZO 1007941183148 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

97


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

3161 BEGANOVIĆ SELMO SABAHUDIN 1003976183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3162 BEGANOVIĆ BEGO SABID 2507965112450 CAZIN CAZIN 07. 03. 1995. CAZIN<br />

3163 BEGANOVIĆ MUHAREM SAFET 1005947181357 BRATUNAC BRATUNAC 20. 06. 1992. ŽIVINICE<br />

3164 BEGANOVIĆ RAMIZ SAFET 3001969183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3165 BEGANOVIĆ HIMZO SALKAN 2103949183891 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

3166 BEGANOVIĆ EJUB SALKO 2112972183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 12. 1992. TUZLA<br />

3167 BEGANOVIĆ ADEM SALKO 0311949171324 HADŽIĆI HADŽIĆI 16. 04. 1992. HADŽIĆI<br />

3168 BEGANOVIĆ HAKIJA SAMIR 1608972112455 CAZIN CAZIN 05. 11. 1994. CAZIN<br />

3169 BEGANOVIĆ BAJRO SAMIR 0508963172196 SARAJEVO CENTAR 24. 12. 1993. CENTAR<br />

3170 BEGANOVIĆ DEDO SEAD 0806963183318 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3171 BEGANOVIĆ ŠEĆO SEAD 0407964193048 TRAVNIK TRAVNIK 20. 12. 1995. TRAVNIK<br />

3172 BEGANOVIĆ ASIM SEJAD 0701960183612 UGLJEVIK TEOČAK 18. 09. 1992. TEOČAK<br />

3173 BEGANOVIĆ SELMAN SELIM 2803961183149 SREBRENICA SREBRENICA 09. 03. 1993. TUZLA<br />

3174 BEGANOVIĆ HUSEIN SELVEDIN 1612973110011 BIHAĆ BIHAĆ 20. 11. 1994. BIHAĆ<br />

3175 BEGANOVIĆ IBRAHIM SENAD 2811961112473 CAZIN CAZIN 14. 12. 1994. CAZIN<br />

3176 BEGANOVIĆ HAŠIM SENAD 0412964110006 BIHAĆ BIHAĆ 03. 07. 1992. BIHAĆ<br />

3177 BEGANOVIĆ HAMZA SENAD 1507963171227 FOJNICA FOJNICA 29. 07. 1993. FOJNICA<br />

3178 BEGANOVIĆ NUR SENAD 3004968181951 DOBOJ DOBOJ 07. 12. 1992. GRADAČAC<br />

3179 BEGANOVIĆ RIFET SENAD 2707975183908 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

3180 BEGANOVIĆ JUSUF SENAID 0609969182690 BRATUNAC LUKAVAC 17. 04. 1996. LUKAVAC<br />

3181 BEGANOVIĆ MEHMED SMAIL 0908954112456 CAZIN CAZIN 20. 11. 1994. CAZIN<br />

3182 BEGANOVIĆ HAZIM SUAD 0506959190020 ZENICA ZENICA 09. 06. 1993. ZENICA<br />

3183 BEGANOVIĆ SAFET SUAD 0601975181387 BRATUNAC BRATUNAC 20. 06. 1992. ŽIVINICE<br />

3184 BEGANOVIĆ OSMAN SULEJMAN 0612954183896 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

3185 BEGANOVIĆ SULJO SUVAD 0506970112465 CAZIN CAZIN 11. 06. 1992. CAZIN<br />

3186 BEGANOVIĆ MEHMED TAHIR 1907960191274 BUGOJNO BUGOJNO 20. 07. 1993. BUGOJNO<br />

3187 BEGANOVIĆ KASIM VAHID 1302955131533 FOČA NOVO SARAJEVO 27. 12. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

3188 BEGANOVIĆ HUSEJIN ZAJIM 2911954122166 GRAČANICA GRAČANICA 15. 11. 1992. GRAČANICA<br />

3189 BEGANOVIĆ AHMET ZEAD 2506959191276 BUGOJNO BUGOJNO 26. 02. 1993. BUGOJNO<br />

3190 BEGETA OSMAN OSMAN 2007962150006 KONJIC MOSTAR 31. 07. 1992. MOSTAR<br />

3191 BEGIĆ ALE ABDAGA 1511955112456 CAZIN CAZIN 05. 11. 1994. CAZIN<br />

3192 BEGIĆ ŠEVKO ABDULAH 0104961183154 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3193 BEGIĆ ABDULAH ADEMIR 1012961180041 TUZLA TUZLA 06. 04. 1995. TUZLA<br />

3194 BEGIĆ ABID ADMIR 2602975111056 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 29. 03. 1995. BOS. KRUPA<br />

3195 BEGIĆ OSMAN AGAN 2305959110029 CAZIN BIHAĆ 26. 02. 1995. BIHAĆ<br />

3196 BEGIĆ MEHO AHMED 1105952171305 HADŽIĆI HADŽIĆI 12. 06. 1992. HADŽIĆI<br />

3197 BEGIĆ ZILDŽIJA ALIJA 0201972183143 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3198 BEGIĆ ADIL ALMIR 2511972182674 TUZLA LUKAVAC 23. 11. 1995. LUKAVAC<br />

3199 BEGIĆ ADEM AMIN 1904973171526 SARAJEVO NOVI GRAD 06. 10. 1992. NOVI GRAD<br />

3200 BEGIĆ AVDO AMIR 1201959173248 ROGATICA GORAŽDE 03. 06. 1992. GORAŽDE<br />

98


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

3201 BEGIĆ ŠERIF ASIM 2508969112494 CAZIN CAZIN 20. 05. 1995. CAZIN<br />

3202 BEGIĆ SMAJO ASIM 0505938183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3203 BEGIĆ SALIH AVDO 2310940193032 TRAVNIK TRAVNIK 26. 04. 1993. TRAVNIK<br />

3204 BEGIĆ PAŠAGA BEGICA 2504967112483 CAZIN CAZIN 26. 08. 1992. CAZIN<br />

3205 BEGIĆ IBRO BEGO 2004938183158 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. VOGOŠĆA<br />

3206 BEGIĆ MAHMUT BEGO 0604949183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3207 BEGIĆ HASAN BILAL 1001966171790 ILIJAŠ ILIJAŠ 09. 11. 1993. ILIJAŠ<br />

3208 BEGIĆ OSMAN DEMIR 0710970120049 DOBOJ DOBOJ JUG 19. 08. 1992. DOBOJ JUG<br />

3209 BEGIĆ ZAHID DERVIŠ 0101940171327 HADŽIĆI HADŽIĆI 19. 07. 1992. HADŽIĆI<br />

3210 BEGIĆ EKREM DURSUM 0606973163324 SANSKI MOST SANSKI MOST 05. 06. 1993. SANSKI MOST<br />

3211 BEGIĆ BEĆIR DŽEMAL 1009943183121 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

3212 BEGIĆ HALIL DŽEMAL 2102955184240 ŽIVINICE ŽIVINICE 20. 03. 1996. ŽIVINICE<br />

3213 BEGIĆ MUHAMED DŽENAN 2910960151961 KONJIC KONJIC 01. 11. 1992. KONJIC<br />

3214 BEGIĆ ISMET DŽEVAD 0808962192170 KAKANJ KAKANJ 05. 09. 1995. KAKANJ<br />

3215 BEGIĆ ŠABAN DŽEVAD 1909975183744 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3216 BEGIĆ NAZIF EDIB 2512947171508 BANJALUKA NOVI GRAD 04. 12. 1992. NOVI GRAD<br />

3217 BEGIĆ KADRIJA EJUB 2604973183141 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3218 BEGIĆ MUHAMED ELVIR 2202976122622 MAGLAJ MAGLAJ 12. 04. 1996. MAGLAJ<br />

3219 BEGIĆ SELMAN ENEZ 0209947183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3220 BEGIĆ IZET ENSAD 0405975112454 CAZIN CAZIN 15. 09. 1995. CAZIN<br />

3221 BEGIĆ ESAD ERMIN 2106973111051 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 09. 11. 1994. BOS. KRUPA<br />

3222 BEGIĆ HUSEIN ESED 1903968111055 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 28. 10. 1994. BOS. KRUPA<br />

3223 BEGIĆ MAHMUT ESED 3101955183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3224 BEGIĆ AVDO ESMIN 2705975183913 ZVORNIK ZVORNIK 20. 10. 1992. SAPNA<br />

3225 BEGIĆ ISMET FAHID 1506973183758 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

3226 BEGIĆ BAJRO FAHRUDIN 2812972190030 ZENICA ZENICA 28. 09. 1992. ZENICA<br />

3227 BEGIĆ ŠERIF FAIK 3008961192201 KAKANJ KAKANJ 13. 06. 1993. KAKANJ<br />

3228 BEGIĆ HASAN FIKRET 1106972112506 CAZIN CAZIN 30. 04. 1995. CAZIN<br />

3229 BEGIĆ MUSTAFA FIKRET 0410969110028 BIHAĆ BIHAĆ 12. 06. 1992. BIHAĆ<br />

3230 BEGIĆ BEHDŽED FUAD 1403963182490 LOPARE ČELIĆ 24. 09. 1992. ČELIĆ<br />

3231 BEGIĆ SELMAN HAJRUDIN 0705937183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3232 BEGIĆ ĆAZIM HAJRUDIN 0802968172181 SARAJEVO NOVI GRAD 11. 11. 1995. NOVI GRAD<br />

3233 BEGIĆ SELMAN HAKIJA 1306939183146 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3234 BEGIĆ SALIH HALID 0101966183153 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3235 BEGIĆ ŠABAN HALID 0101957183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3236 BEGIĆ IBRAHIM HAMDIJA 2903973112462 CAZIN CAZIN 18. 03. 1994. CAZIN<br />

3237 BEGIĆ HIMZO HAMDIJA 1507953191254 BUGOJNO BUGOJNO 28. 03. 1996. BUGOJNO<br />

3238 BEGIĆ ESAD HASAN 3005972111069 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 12. 05. 1994. BOS. KRUPA<br />

3239 BEGIĆ HASIB HASIB 2805967112483 CAZIN CAZIN 07. 07. 1994. CAZIN<br />

3240 BEGIĆ SULJO HASIB 2110965112453 CAZIN CAZIN 02. 03. 1993. CAZIN<br />

99


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

3241 BEGIĆ HASAN HASIB 2708950183756 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3242 BEGIĆ SALKO HASIB 2001953183122 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

3243 BEGIĆ MEHO HIDAJET 2702974181381 BRATUNAC BRATUNAC 12. 04. 1993. TUZLA<br />

3244 BEGIĆ JUSUF HUSEIN 0102971112503 CAZIN CAZIN 04. 08. 1995. CAZIN<br />

3245 BEGIĆ IBRAHIM HUSEIN 2506948171307 HADŽIĆI HADŽIĆI 19. 07. 1992. HADŽIĆI<br />

3246 BEGIĆ ARIF IBRAHIM 2511942150018 MOSTAR MOSTAR 01. 08. 1993. MOSTAR<br />

3247 BEGIĆ RAMO IBRAHIM 2510952183740 VLASENICA VLASENICA 26. 01. 1993. TUZLA<br />

3248 BEGIĆ NAŠID IBRAHIM 1801959193041 TRAVNIK TRAVNIK 08. 10. 1993. TRAVNIK<br />

3249 BEGIĆ NURIJA IBRIŠIM 1908971122620 MAGLAJ MAGLAJ 10. 06. 1992. MAGLAJ<br />

3250 BEGIĆ ADEM IDRIZ 1807965112450 CAZIN CAZIN 07. 06. 1995. CAZIN<br />

3251 BEGIĆ IBRAHIM IDRIZ 1407952183601 UGLJEVIK TEOČAK 26. 11. 1993. TEOČAK<br />

3252 BEGIĆ HASIB ISMET 1103968112489 CAZIN CAZIN 11. 02. 1994. CAZIN<br />

3253 BEGIĆ BEGO ISMET 1512951183738 VLASENICA VLASENICA 25. 11. 1992. LUKAVAC<br />

3254 BEGIĆ MAHMUT ISMET 1801958183158 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3255 BEGIĆ SULJO ISMET 2909934182397 KLADANJ KLADANJ 28. 08. 1992. KLADANJ<br />

3256 BEGIĆ HUSO IZET 2709971111069 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 06. 12. 1992. BOS. KRUPA<br />

3257 BEGIĆ DŽEMAL IZET 2310972170018 ILIJAŠ CENTAR 19. 12. 1992. CENTAR<br />

3258 BEGIĆ ĆAMIL JASMIN 1602969190013 ZENICA ZENICA 07. 01. 1993. ZENICA<br />

3259 BEGIĆ MEHMED JASMIN 1704976193823 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 16. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI<br />

3260 BEGIĆ EMIN JUSUF 2904946183125 SREBRENICA NOVI GRAD 12. 07. 1995. NOVI GRAD<br />

3261 BEGIĆ ŠERIF KASIM 0403964112492 CAZIN CAZIN 11. 07. 1994. CAZIN<br />

3262 BEGIĆ SALIH KASIM 0105934193039 TRAVNIK TRAVNIK 22. 05. 1993. TRAVNIK<br />

3263 BEGIĆ BEGO MEDO 0301935183146 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3264 BEGIĆ n/p* MEHMED n/p* n/p* n/p* 24. 07. 1995. VAREŠ<br />

3265 BEGIĆ ALAGA MEHMED 0512962112456 CAZIN CAZIN 24. 12. 1994. CAZIN<br />

3266 BEGIĆ ALIJA MEHMEDALIJA 0602959183139 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3267 BEGIĆ HUSO MEHMEDALIJA 0604970122624 MAGLAJ MAGLAJ 21. 11. 1992. MAGLAJ<br />

3268 BEGIĆ MEDO MEHMEDALIJA 2012954183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3269 BEGIĆ BEGO MEHO 0602946181358 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3270 BEGIĆ ADEM MERHAD 2001977112455 CAZIN CAZIN 13. 10. 1995. CAZIN<br />

3271 BEGIĆ MEHMED MERIM 1901974181356 BRATUNAC BRATUNAC 13. 06. 1992. TUZLA<br />

3272 BEGIĆ MIRSAD MIRNES 0707976192172 KAKANJ KAKANJ 18. 06. 1995. KAKANJ<br />

3273 BEGIĆ ISMAIL MIRSAD 0101960112599 CAZIN CAZIN 27. 07. 1992. CAZIN<br />

3274 BEGIĆ ŠAĆIR MIRSAD 1405961183123 SREBRENICA SREBRENICA 15. 07. 1995. TUZLA<br />

3275 BEGIĆ ĆAMIL MIRSAD 1412955151836 JABLANICA JABLANICA 08. 08. 1992. JABLANICA<br />

3276 BEGIĆ HASAN MIRSAD 0204960181519 BRČKO BRČKO 11. 08. 1992. BRČKO<br />

3277 BEGIĆ AHMED MUHAMED 1404949194288 ŽEPČE ŽEPČE 14. 12. 1993. ŽEPČE<br />

3278 BEGIĆ RAGIB MUHAMED 1604948122622 MAGLAJ MAGLAJ 10. 07. 1992. MAGLAJ<br />

3279 BEGIĆ ALAGA MUJO 0301959112452 CAZIN CAZIN 22. 09. 1992. CAZIN<br />

3280 BEGIĆ BEĆO MUJO 0501963110005 BIHAĆ BIHAĆ 18. 07. 1992. BIHAĆ<br />

100


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

3281 BEGIĆ OSMAN MUJO 0404944181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

3282 BEGIĆ HIMZO MUSTAFA 0509964122628 MAGLAJ MAGLAJ 16. 06. 1994. MAGLAJ<br />

3283 BEGIĆ DAUT NAIL 0805966151836 JABLANICA JABLANICA 14. 06. 1993. JABLANICA<br />

3284 BEGIĆ OMER NAZIF 2401944192176 KAKANJ KAKANJ 10. 06. 1993. KAKANJ<br />

3285 BEGIĆ SALIH NAZIR 0109973183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3286 BEGIĆ ENEZ NEDŽAD 1801974183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3287 BEGIĆ HASAN NERMIN 0101971182513 LOPARE ČELIĆ 12. 07. 1992. ČELIĆ<br />

3288 BEGIĆ SELMAN NEZIR 0808935183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3289 BEGIĆ MEHO NIJAZ 0602961500745 CAZIN CAZIN 24. 07. 1995. CAZIN<br />

3290 BEGIĆ MEDO NUSRET 0208965183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3291 BEGIĆ MEHMED NUSRET 1705967184230 ŽIVINICE ŽIVINICE 08. 06. 1994. ŽIVINICE<br />

3292 BEGIĆ ŠAĆIR NUSRET 1604957183146 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3293 BEGIĆ OMO OMER 0103975110021 BIHAĆ BIHAĆ 13. 04. 1995. BIHAĆ<br />

3294 BEGIĆ MUSTAFA OMER 1503969183736 VLASENICA VLASENICA 06. 07. 1992. TUZLA<br />

3295 BEGIĆ BEHLUL OSMAN 0102969183584 UGLJEVIK TEOČAK 13. 03. 1993. TEOČAK<br />

3296 BEGIĆ MEHMED OSMAN 1612953182687 LUKAVAC LUKAVAC 28. 08. 1992. LUKAVAC<br />

3297 BEGIĆ RASIM RAMIZ 0810967112463 CAZIN CAZIN 16. 12. 1992. CAZIN<br />

3298 BEGIĆ MUJO RAMIZ 1003974122629 MAGLAJ MAGLAJ 25. 01. 1994. MAGLAJ<br />

3299 BEGIĆ RAMO RAMIZ 1603949172171 VIŠEGRAD ILIDŽA 22. 08. 1992. ILIDŽA<br />

3300 BEGIĆ NAŠID RAMO 0301957193048 TRAVNIK TRAVNIK 01. 06. 1994. TRAVNIK<br />

3301 BEGIĆ JUSUF RASIM 1805955112468 CAZIN CAZIN 23. 07. 1995. CAZIN<br />

3302 BEGIĆ MEHMED RASIM 1010969112484 CAZIN CAZIN 26. 10. 1994. CAZIN<br />

3303 BEGIĆ OSMAN REDZO 1307973112467 CAZIN CAZIN 05. 11. 1994. CAZIN<br />

3304 BEGIĆ FEHIM REMZO 2205971111125 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 08. 04. 1995. BOS. KRUPA<br />

3305 BEGIĆ ŠAĆIR REŠID 1101964183168 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3306 BEGIĆ BEGO SABAHUDIN 1709972183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3307 BEGIĆ SULJO SADIF 1111952183737 VLASENICA VLASENICA 23. 09. 1992. ŽIVINICE<br />

3308 BEGIĆ SALIH SADIK 1110969182211 KALESIJA KALESIJA 08. 05. 1992. KALESIJA<br />

3309 BEGIĆ EMIN SALIH 2502941183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3310 BEGIĆ MUHAMED SALKO 0106975112481 CAZIN CAZIN 06. 12. 1995. CAZIN<br />

3311 BEGIĆ ZILDŽIJA SAMIR 0901977183135 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

3312 BEGIĆ MUHAMED SEAD 0102962112525 CAZIN BIHAĆ 23. 07. 1995. BIHAĆ<br />

3313 BEGIĆ NEZIR SEAD 2105962183135 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1993. TUZLA<br />

3314 BEGIĆ MEHMED SEAD 0503965182227 TUZLA KALESIJA 22. 06. 1995. KALESIJA<br />

3315 BEGIĆ DERVIŠ SEFIK 0108967112505 CAZIN CAZIN 15. 09. 1995. CAZIN<br />

3316 BEGIĆ HASAN SEID 2002953173530 SARAJEVO STARI GRAD 27. 10. 1995. STARI GRAD<br />

3317 BEGIĆ ALIJA SEJDALIJA 2112961183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3318 BEGIĆ RAMO SEMIR 2410973183142 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3319 BEGIĆ ĆERIM SEMSO 2806959112462 CAZIN CAZIN 21. 07. 1995. CAZIN<br />

3320 BEGIĆ HUSO SENAD 2905973111051 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 20. 06. 1992. BOS. KRUPA<br />

101


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

3321 BEGIĆ MAHMUT SENAHID 1304960122626 MAGLAJ MAGLAJ 13. 08. 1993. MAGLAJ<br />

3322 BEGIĆ HAKIJA SENKO 1003967183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3323 BEGIĆ HANA SLAVENKO 0103963170010 SARAJEVO NOVI GRAD 01. 11. 1992. NOVI GRAD<br />

3324 BEGIĆ MEHO SMAIL 0105933120003 DOBOJ DOBOJ 18. 06. 1992. DOBOJ JUG<br />

3325 BEGIĆ REDŽEP SUAD 3103959110020 BIHAĆ BIHAĆ 08. 02. 1994. BIHAĆ<br />

3326 BEGIĆ MUHAREM SULEJMAN 0110963193041 TRAVNIK TRAVNIK 13. 09. 1992. TRAVNIK<br />

3327 BEGIĆ SULJO SULEJMAN 0711953183912 ZVORNIK ZVORNIK 02. 06. 1993. SAPNA<br />

3328 BEGIĆ MURAT SULJO 1903971112453 CAZIN CAZIN 14. 11. 1993. CAZIN<br />

3329 BEGIĆ ŠERIF SULJO 0112965112521 CAZIN CAZIN 17. 07. 1994. CAZIN<br />

3330 BEGIĆ SULJO SULJO 1305958112466 CAZIN CAZIN 24. 07. 1995. CAZIN<br />

3331 BEGIĆ BEĆO SULJO 2003951110015 CAZIN BIHAĆ 04. 10. 1993. BIHAĆ<br />

3332 BEGIĆ SAFET SUVAD 3011971182418 KLADANJ KLADANJ 24. 06. 1992. KLADANJ<br />

3333 BEGIĆ BEGO ŠABAN 1605954183737 VLASENICA VLASENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

3334 BEGIĆ BEGO ŠEFIK 1510958183730 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3335 BEGIĆ HUSEIN ŠEFIK 2404968111052 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 28. 10. 1993. BOS. KRUPA<br />

3336 BEGIĆ IBRO ŠEVKO 0202940183148 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3337 BEGIĆ NAIL ŠUKRIJA 0209959166320 BIHAĆ BIHAĆ 20. 04. 1993. BIHAĆ<br />

3338 BEGIĆ MEHMED VAHID 2307962173247 ROGATICA GORAŽDE 25. 08. 1992. GORAŽDE<br />

3339 BEGIĆ VELID VEHID 0506968181522 TEOČAK BRČKO 09. 10. 1992. BRČKO<br />

3340 BEGIĆ NEZIR VEKAZ 2603964183124 SREBRENICA SREBRENICA 22. 07. 1995. TUZLA<br />

3341 BEGIĆ ALIJA ZAHIR 0207971184233 ŽIVINICE ŽIVINICE 13. 07. 1995. ŽIVINICE<br />

3342 BEGIĆ ŠAĆIR ZAIM 1006958183153 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

3343 BEGIĆ AVDO ZAJKO 1401951173256 ŽEPA ŽEPA 31. 08. 1995. HADŽIĆI<br />

3344 BEGIĆ ASIM ZIKRIJA 0603964183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

3345 BEGIĆ MUŠAN ZILDŽIJA 0701938183137 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

3346 BEGIĆ IBRAHIM ZUHDIJA 1305955500732 CAZIN CAZIN 05. 02. 1995. CAZIN<br />

3347 BEGINOVIĆ MUSTAFA HASAN 2508971123584 TESLIĆ TEŠANJ 10. 06. 1992. TEŠANJ<br />

3348 BEGINOVIĆ RAŠID MEHO 0401962123591 TESLIĆ TEŠANJ 10. 06. 1992. TEŠANJ<br />

3349 BEGINOVIĆ RAŠID MUSTAFA 1303975123584 TESLIĆ TEŠANJ 08. 08. 1995. TEŠANJ<br />

3350 BEGLEROVIĆ UZEIR EDINA 1409973155007 MOSTAR MOSTAR 24. 08. 1993. MOSTAR<br />

3351 BEGLEROVIĆ JUSUF JASMIN 0206967150018 MOSTAR MOSTAR 06. 11. 1993. MOSTAR<br />

3352 BEGLEROVIĆ ALIJA UZEIR 0608943150018 MOSTAR MOSTAR 24. 08. 1993. MOSTAR<br />

3353 BEGOVIĆ HUSEIN ADEM 0403947181944 GRADAČAC GRADAČAC 11. 09. 1992. GRADAČAC<br />

3354 BEGOVIĆ JUSUF ADIS 1511972151848 JABLANICA JABLANICA 01. 10. 1993. JABLANICA<br />

3355 BEGOVIĆ ŠAĆIR AHMO 0906954181366 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

3356 BEGOVIĆ MEHMEDALIJA ALIJA 0408958120027 DOBOJ DOBOJ 13. 06. 1992. DOBOJ JUG<br />

3357 BEGOVIĆ RIFAT ALMIR 3001969172663 MAGLAJ NOVO SARAJEVO 24. 09. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

3358 BEGOVIĆ ŠELE AMIR 0201974181512 BRČKO BRČKO 15. 03. 1994. BRČKO<br />

3359 BEGOVIĆ IBRAHIM ASIM 0403967172674 SARAJEVO NOVI GRAD 22. 07. 1993. NOVI GRAD<br />

3360 BEGOVIĆ HABIB AVDIJA 1304970180012 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA<br />

102


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

3361 BEGOVIĆ HAŠIM BAVLUDIN 2505973181388 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA<br />

3362 BEGOVIĆ NEZIR BEĆO 0706966133643 VIŠEGRAD GORAŽDE 25. 12. 1994. GORAŽDE<br />

3363 BEGOVIĆ ALJO BEKIR 2005971183151 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3364 BEGOVIĆ MEDO DAMIR 2509975181356 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA<br />

3365 BEGOVIĆ EKREM DAUD 0303969191973 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 30. 06. 1995. GORNJI VAKUF<br />

3366 BEGOVIĆ RAMIZ DŽEMAIL 2208952450112 PRIBOJ NOVO SARAJEVO 08. 06. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

3367 BEGOVIĆ IBRAHIM DŽEMAL 3105959191988 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 11. 08. 1993. GORNJI VAKUF<br />

3368 BEGOVIĆ IBRAHIM DŽEVAD 1303962191971 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 23. 01. 1993. GORNJI VAKUF<br />

3369 BEGOVIĆ KASIM EDHEM 1309972111060 BUŽIM BUŽIM 31. 10. 1994. BUŽIM<br />

3370 BEGOVIĆ FEHIM EDHEM 2409938191762 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 11. 11. 1992. DONJI VAKUF<br />

3371 BEGOVIĆ DŽAFER EDIN 2704967153758 STOLAC STOLAC 12. 11. 1992. STOLAC<br />

3372 BEGOVIĆ DŽEMO EDVIN 1009963120029 DOBOJ DOBOJ 06. 07. 1992. DOBOJ JUG<br />

3373 BEGOVIĆ REUF EJNAR 2607964191599 ZENICA BUSOVAČA 10. 12. 1993. BUSOVAČA<br />

3374 BEGOVIĆ FADIL EMSAD 1204966193067 TRAVNIK TRAVNIK 05. 07. 1992. TRAVNIK<br />

3375 BEGOVIĆ IBRAHIM ENES 2501966123601 TESLIĆ TEŠANJ 20. 07. 1992. TEŠANJ<br />

3376 BEGOVIĆ HAMID ENVER 0202959191761 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 23. 10. 1992. DONJI VAKUF<br />

3377 BEGOVIĆ LUTVO ESAD 0109964183750 VLASENICA VLASENICA 25. 07. 1992. TUZLA<br />

3378 BEGOVIĆ HAMED FADIL 2903953183134 SREBRENICA SREBRENICA 23. 08. 1994. TUZLA<br />

3379 BEGOVIĆ SALIH FAHRUDIN 2412974123595 TESLIĆ TEŠANJ 20. 07. 1992. TEŠANJ<br />

3380 BEGOVIĆ HUSEIN FEHIM 0805958180045 TUZLA TUZLA 29. 06. 1994. TUZLA<br />

3381 BEGOVIĆ SMAJL FIKRET 2901967191978 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 14. 02. 1994. GORNJI VAKUF<br />

3382 BEGOVIĆ ARIF HASAN 1309967110013 BIHAĆ BIHAĆ 06. 05. 1993. BIHAĆ<br />

3383 BEGOVIĆ ŠEMSO HAŠIM 1101952181356 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA<br />

3384 BEGOVIĆ HUREM HUSEIN 2002947183745 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

3385 BEGOVIĆ HAMED HUSO 3108958181368 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

3386 BEGOVIĆ SULJO IBRAHIM 2604935183731 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. GRADAČAC<br />

3387 BEGOVIĆ ABDURAHMAN ISMET 0301959183325 VLASENICA VLASENICA 23. 09. 1995. TUZLA<br />

3388 BEGOVIĆ HUREM ISMET 0304940183730 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

3389 BEGOVIĆ MUSTAFA JAKUB 2111962193831 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 15. 01. 1993. ZAVIDOVIĆI<br />

3390 BEGOVIĆ HAŠIM KASIM 0607976181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3391 BEGOVIĆ MALIĆ MAHMUT 0109948120056 DOBOJ DOBOJ 28. 02. 1994. DOBOJ ISTOK<br />

3392 BEGOVIĆ MUHAREM MEHMED 1801959181361 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3393 BEGOVIĆ OHRAN MENSUR 1112948714015 GRADAČAC GRADAČAC 27. 12. 1992. GRADAČAC<br />

3394 BEGOVIĆ SALEM MIDHAT 0101944174169 VISOKO VISOKO 07. 03. 1993. VISOKO<br />

3395 BEGOVIĆ IDRIZ MIHRUDIN 1712971120006 DOBOJ DOBOJ 24. 01. 1994. DOBOJ ISTOK<br />

3396 BEGOVIĆ AHMET MIRSAD 0602971110015 BIHAĆ BIHAĆ 05. 12. 1993. BIHAĆ<br />

3397 BEGOVIĆ KASIM MUHAMED 3103975124112 DOBOJ TEŠANJ 02. 04. 1994. TEŠANJ<br />

3398 BEGOVIĆ LUTVO MUJO 1806956183748 VLASENICA VLASENICA 25. 09. 1992. LUKAVAC<br />

3399 BEGOVIĆ ŠAĆIR MUJO 1802960181371 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

3400 BEGOVIĆ HABIB MUNIB 0406966181369 BRATUNAC BRATUNAC 13. 11. 1992. ŽIVINICE<br />

103


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

3401 BEGOVIĆ OMER MUNIR 0102947190013 TRAVNIK TRAVNIK 18. 11. 1993. TRAVNIK<br />

3402 BEGOVIĆ NURIJA MUSTAFA 2804935183765 VLASENICA VLASENICA 17. 01. 1993. LUKAVAC<br />

3403 BEGOVIĆ SADIK NEDŽAD 1003964180019 TUZLA TUZLA 21. 05. 1994. TUZLA<br />

3404 BEGOVIĆ HABIB NEĐIB 0509967181358 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3405 BEGOVIĆ HAMED NEZIR 2610955181360 BRATUNAC BRATUNAC 20. 09. 1992. TUZLA<br />

3406 BEGOVIĆ HASAN NEZIR 0208963190077 ZENICA ZENICA 25. 06. 1995. ZENICA<br />

3407 BEGOVIĆ ZAHID NIJAZ 1409962172007 KISELJAK KISELJAK 01. 06. 1993. KISELJAK<br />

3408 BEGOVIĆ FEHIM NURIJA 2805942111059 BUŽIM BUŽIM 14. 11. 1995. BUŽIM<br />

3409 BEGOVIĆ HAKIJA NURIJA 2103958123591 TESLIĆ TEŠANJ 24. 08. 1992. TEŠANJ<br />

3410 BEGOVIĆ HAZIM OMER 1806961122145 GRAČANICA GRAČANICA 20. 03. 1995. GRAČANICA<br />

3411 BEGOVIĆ ISMET RIFET 2703968183735 VLASENICA VLASENICA 17. 07. 1995. LUKAVAC<br />

3412 BEGOVIĆ FERID SABAHUDIN 0503969181365 BRATUNAC BRATUNAC 14. 04. 1993. ŽIVINICE<br />

3413 BEGOVIĆ MUNIR SABAHUDIN 0606971193056 TRAVNIK TRAVNIK 15. 09. 1992. TRAVNIK<br />

3414 BEGOVIĆ OHRAN SAFET 0101953193079 TRAVNIK TRAVNIK 23. 06. 1993. TRAVNIK<br />

3415 BEGOVIĆ MUSTAFA SAKIB 1809950360051 TRAVNIK TRAVNIK 31. 10. 1992. TRAVNIK<br />

3416 BEGOVIĆ SAFET SAMIR 1806968181538 BRČKO BRČKO 07. 05. 1992. BRČKO<br />

3417 BEGOVIĆ MUHAREM SEAD 2804960181351 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA<br />

3418 BEGOVIĆ IMŠIR SEJFULAH 0804963182513 LOPARE ČELIĆ 25. 10. 1992. ČELIĆ<br />

3419 BEGOVIĆ RAGIB SELIM 1503941171562 ILIDŽA KISELJAK 16. 06. 1993. KISELJAK<br />

3420 BEGOVIĆ BAJRO SENAD 0501965181384 BRATUNAC BRATUNAC 01. 09. 1992. BANOVIĆI<br />

3421 BEGOVIĆ IBRAHIM SENAD 0812971123596 TESLIĆ TEŠANJ 20. 07. 1992. TEŠANJ<br />

3422 BEGOVIĆ ŠAĆIR SENAHID 2801965172009 KISELJAK KISELJAK 20. 04. 1993. KISELJAK<br />

3423 BEGOVIĆ BEĆIR SENAID 0607969151830 JABLANICA JABLANICA 08. 08. 1992. JABLANICA<br />

3424 BEGOVIĆ ZAIM SUAD 1610963110010 BIHAĆ BIHAĆ 17. 10. 1994. BIHAĆ<br />

3425 BEGOVIĆ MUHAREM SUAD 2805974181350 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3426 BEGOVIĆ MUSTAFA SULEJMAN 0303970183739 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

3427 BEGOVIĆ HAKIJA SULJO 1303965123586 TESLIĆ TEŠANJ 13. 05. 1992. TEŠANJ<br />

3428 BEGOVIĆ IBRAHIM ŠEMSUDIN 1408956151832 JABLANICA JABLANICA 16. 09. 1993. JABLANICA<br />

3429 BEGOVIĆ REDŽO ŠEMSUDIN 1412954130010 GORAŽDE GORAŽDE 28. 01. 1993. GORAŽDE<br />

3430 BEGOVIĆ MUHAMED VELIJA 2209965131535 FOČA NOVO SARAJEVO 01. 04. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

3431 BEGOVIĆ RAMO ZEKERIJAH 0507954181542 ČELIĆ BRČKO 11. 08. 1992. BRČKO<br />

3432 BEGOVIĆ ZUHDIJA ZIJAD 1202976111058 BUŽIM BUŽIM 03. 07. 1995. BUŽIM<br />

3433 BEGOVIĆ ISMET ZIJAD 2203957172000 KISELJAK KISELJAK 29. 01. 1994. KISELJAK<br />

3434 BEGTAŠEVIĆ OMER ESAD 0309939151966 KONJIC KONJIC 14. 07. 1993. KONJIC<br />

3435 BEGULIĆ ŠABAN ASIM 1701967111076 BUŽIM BUŽIM 11. 08. 1992. BUŽIM<br />

3436 BEGULIĆ HASAN SALIH 1710964113840 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 04. 07. 1995. V. KLADUŠA<br />

3437 BEGULIĆ REFIK SANEL 2704974160026 PRIJEDOR PRIJEDOR 09. 10. 1995. SANSKI MOST<br />

3438 BEGUNIĆ AVDIJA RASIM 2704947124115 TEŠANJ TEŠANJ 04. 11. 1993. TEŠANJ<br />

3439 BEGZADIĆ AZEM ALEN 2403978181362 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

3440 BEGZADIĆ RAMO AZEM 0801959181392 BRATUNAC BRATUNAC 17. 06. 1992. SREBRENIK<br />

104


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

3441 BEGZADIĆ ZUHDIJA BEHAIJA 0903967181366 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

3442 BEGZADIĆ ZUHDIJA EKREM 2011975181358 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

3443 BEGZADIĆ HAJRUDIN ELVIS 1506976181325 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3444 BEGZADIĆ ALIJA HAJRUDIN 2102954181368 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3445 BEGZADIĆ ZUHDIJA KEMAL 1904969181377 BRATUNAC BRATUNAC 08. 08. 1993. LUKAVAC<br />

3446 BEGZADIĆ SEJDIN MEHMED 2501937181369 BRATUNAC BRATUNAC 31. 05. 1992. SREBRENIK<br />

3447 BEGZADIĆ ŠAHMAN MEHMEDALIJA 0302955181359 BRATUNAC BRATUNAC 29. 06. 1994. TUZLA<br />

3448 BEGZADIĆ NURIF MIRSAD 1204968181376 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3449 BEGZADIĆ ALIJA NURIF 1007939181367 BRATUNAC BRATUNAC 29. 08. 1992. TUZLA<br />

3450 BEGZADIĆ ALIJA SALKO 1609957181358 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3451 BEGZADIĆ ALIJA ŠABAN 1305952181350 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3452 BEGZADIĆ ZUHIDIJA ŠABAN 1809958181385 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

3453 BEGZADIĆ ŠABAN ZUHDIJA 0507931181359 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

3454 BEHA RASIM AVDIJA 1209965171770 ILIJAŠ NOVI GRAD 27. 01. 1993. CENTAR<br />

3455 BEHA RASIM ESAD 0506966173549 OLOVO STARI GRAD 08. 06. 1992. STARI GRAD<br />

3456 BEHA KASIM MEHMED 1009960151969 KONJIC KONJIC 13. 06. 1993. KONJIC<br />

3457 BEHA RASIM MEHO 2812968173512 SARAJEVO STARI GRAD 02. 09. 1993. STARI GRAD<br />

3458 BEHA RAMIZ RAMO 1601961171803 ILIJAŠ VOGOŠĆA 16. 06. 1995. VOGOŠĆA<br />

3459 BEHA RAMO SUNO 2601953171784 ILIJAŠ ILIJAŠ 26. 08. 1993. ILIJAŠ<br />

3460 BEHADEROVIĆ HIMZO ABDULAH 1001961120004 DOBOJ DOBOJ ISTOK 02. 06. 1994. DOBOJ ISTOK<br />

3461 BEHADEROVIĆ HIMZO AZIZ 1706949120019 DOBOJ DOBOJ ISTOK 30. 10. 1993. DOBOJ ISTOK<br />

3462 BEHADEROVIĆ BEĆIR SULJO 2006941181976 GRADAČAC GRADAČAC 28. 10. 1992. GRADAČAC<br />

3463 BEHAR ŠABAN ALE 1507965102387 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

3464 BEHARIĆ RAHMAN HASO 1105957183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3465 BEHARIĆ AHMET MUSTAFA 3101957183745 SREBRENICA SREBRENICA 12. 12. 1992. TUZLA<br />

3466 BEHIĆ HAMID ENIZ 3007962191253 BUGOJNO BUGOJNO 23. 07. 1993. BUGOJNO<br />

3467 BEHIĆ NURIJA ISMET 0102954110025 BIHAĆ BIHAĆ 19. 11. 1992. BIHAĆ<br />

3468 BEHIĆ MUSTAFA MURIS 1106974110012 BIHAĆ BIHAĆ 26. 11. 1993. BIHAĆ<br />

3469 BEHIĆ AHMET ŠERIF 2011957110001 BIHAĆ BIHAĆ 16. 06. 1992. BIHAĆ<br />

3470 BEHLIĆ REDŽO NEZIR 0501965191282 BUGOJNO BUGOJNO 20. 09. 1995. BUGOJNO<br />

3471 BEHLIĆ SULEJMAN ZIJAD 2007972181503 BRČKO BRČKO 14. 07. 1992. BRČKO<br />

3472 BEHLO EDHEM EDIN 0411971191988 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 10. 09. 1995. GORNJI VAKUF<br />

3473 BEHLO EDHEM MEVLUDIN 1612969191988 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 16. 01. 1993. GORNJI VAKUF<br />

3474 BEHLULOVIĆ RAGIB MUJO 0802951170002 VIŠEGRAD NOVI GRAD 01. 09. 1992. NOVI GRAD<br />

3475 BEHLULOVIĆ BEKIR TEUFIK 1611952173238 ROGATICA GORAŽDE 08. 06. 1992. GORAŽDE<br />

3476 BEHRAM IBRO AZIZ 0309942153758 STOLAC STOLAC 13. 07. 1993. STOLAC<br />

3477 BEHRAM HILMO DŽEMAL 2811957150018 MOSTAR MOSTAR 27. 10. 1993. MOSTAR<br />

3478 BEHRAM IBRO MUHAREM 1808955153759 STOLAC STOLAC 11. 11. 1994. STOLAC<br />

3479 BEHREM MAHMUT ADEM 1809962110034 BIHAĆ BIHAĆ 31. 08. 1994. BIHAĆ<br />

3480 BEHREM MUHAREM ADEM 2008967110009 BIHAĆ BIHAĆ 31. 07. 1994. BIHAĆ<br />

105


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

3481 BEHREM MUHAREM BAJRO 2503949110019 BIHAĆ BIHAĆ 06. 05. 1994. BIHAĆ<br />

3482 BEHREM MUJAGA BEHRUDIN 0109969110042 BIHAĆ BIHAĆ 12. 06. 1992. BIHAĆ<br />

3483 BEHREM MUHAREM ESAD 0502953112456 BIHAĆ BIHAĆ 16. 08. 1995. BIHAĆ<br />

3484 BEHREM MUMIN HAJRUDIN 0110970110003 BIHAĆ BIHAĆ 12. 06. 1992. BIHAĆ<br />

3485 BEHREM MUHO HAZIM 2809964110027 BIHAĆ BIHAĆ 27. 10. 1992. BIHAĆ<br />

3486 BEHREM BEĆO SALKO 1012952111053 BIHAĆ BIHAĆ 12. 06. 1992. BIHAĆ<br />

3487 BEHREMOVIĆ NAZIF ZIJAD 0101945163306 SANSKI MOST SANSKI MOST 04. 10. 1995. SANSKI MOST<br />

3488 BEHRIĆ SULEJMAN EMIN 1001967180734 BANOVIĆI BANOVIĆI 13. 09. 1995. BANOVIĆI<br />

3489 BEHRIĆ OSMAN HASAN 1008928180713 BANOVIĆI BANOVIĆI 30. 06. 1992. BANOVIĆI<br />

3490 BEHRIĆ SULEJMAN RASIM 2605953113836 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 08. 03. 1995. V. KLADUŠA<br />

3491 BEHRIĆ OSMAN SADIK 0605961171228 FOJNICA FOJNICA 21. 07. 1993. FOJNICA<br />

3492 BEJDIĆ VAHID EDIB 2104956170017 SARAJEVO SARAJEVO 07. 12. 1992. CENTAR<br />

3493 BEJHANOVIĆ HALID HAZIM 0606971182216 KALESIJA KALESIJA 03. 05. 1993. KALESIJA<br />

3494 BEJHANOVIĆ EŠEF MEHMED 1306968183899 ZVORNIK ZVORNIK 15. 05. 1992. SAPNA<br />

3495 BEJHANOVIĆ EŠEF NEDŽAD 1708971183892 ZVORNIK ZVORNIK 15. 05. 1992. SAPNA<br />

3496 BEJHANOVIĆ SAFET NUSRET 0109963183927 ZVORNIK ZVORNIK 10. 04. 1992. SAPNA<br />

3497 BEJHANOVIĆ EŠEF RAMO xxyy969 ZVORNIK ZVORNIK 15. 05. 1992. SAPNA<br />

3498 BEJHANOVIĆ SAFET SMAJO 1509957183896 ZVORNIK ZVORNIK 10. 04. 1992. SAPNA<br />

3499 BEJTIĆ EDHMED DŽEVAD 2112960172000 KISELJAK KISELJAK 11. 10. 1995. KISELJAK<br />

3500 BEJTIĆ IZET ESAD 0702958172006 KISELJAK KISELJAK 14. 07. 1993. KISELJAK<br />

3501 BEJTIĆ HASAN HASIB 0601971172103 KREŠEVO ILIDŽA 10. 03. 1994. ILIDŽA<br />

3502 BEJTIĆ MUSTAFA IBRAHIM 2211948172095 KREŠEVO KREŠEVO 16. 07. 1993. KREŠEVO<br />

3503 BEJTIĆ RAMIZ NIHAD 0101974172097 KREŠEVO KREŠEVO 24. 04. 1993. KREŠEVO<br />

3504 BEJTIĆ ATIF RAMIZ 0906952172092 KREŠEVO KREŠEVO 08. 03. 1995. KREŠEVO<br />

3505 BEJTIĆ AHMO SAFET 0609969110002 BIHAĆ BIHAĆ 06. 06. 1993. BIHAĆ<br />

3506 BEJTO ISMET ESAD 2406967190071 ZENICA ZENICA 20. 04. 1993. ZENICA<br />

3507 BEJTOVIĆ FEHIM NUSRET 0204961120017 TUZLA TUZLA 20. 07. 1994. TUZLA<br />

3508 BEJZIĆ REFIK KASIM 0108960123572 TESLIĆ TEŠANJ 24. 08. 1992. TEŠANJ<br />

3509 BEJZIĆ MEHMED SABAHUDIN 0911967194274 MAGLAJ ŽEPČE 15. 11. 1992. ŽEPČE<br />

3510 BEKANOVIĆ SELIM ALE 2103964113832 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 18. 03. 1995. V. KLADUŠA<br />

3511 BEKIĆ BEĆIR ADMIR 0308968180058 TUZLA TUZLA 13. 12. 1994. TUZLA<br />

3512 BEKIĆ KADRO DŽEVAD 2105959180052 TUZLA TUZLA 13. 02. 1993. TUZLA<br />

3513 BEKIĆ HAMDO FUAD 2004965180020 TUZLA TUZLA 21. 11. 1993. TUZLA<br />

3514 BEKIĆ ABDULAH IBRAHIM 0702952180007 TUZLA TUZLA 19. 01. 1993. TUZLA<br />

3515 BEKIĆ HAMDO REDŽEP 0101960180047 TUZLA TUZLA 19. 06. 1992. TUZLA<br />

3516 BEKIĆ BEĆIR SAFET 0707973180009 TUZLA TUZLA 29. 01. 1993. GRADAČAC<br />

3517 BEKIĆ MUHAREM SEAD 1006966180015 TUZLA TUZLA 23. 09. 1995. TUZLA<br />

3518 BEKIRI ADUŠ NAGIB 1708961 TETOVO PRIJEDOR 30. 05. 1992. SANSKI MOST<br />

3519 BEKONJA RADE NIKOLA 2010949172654 RUDO NOVO SARAJEVO 26. 02. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

3520 BEKRIĆ JUSUF HAMED 1507977183147 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

106


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

3521 BEKRIĆ HASIB ISMET 1112952122149 GRAČANICA GRAČANICA 30. 08. 1992. GRAČANICA<br />

3522 BEKRIĆ SULEJMAN JUSUF 0810955183144 SREBRENICA SREBRENICA 02. 02. 1993. TUZLA<br />

3523 BEKRIĆ AHMO MEHO 2008977183144 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3524 BEKRIĆ ALIJA RAMIZ 1001968124129 TEŠANJ TEŠANJ 05. 10. 1992. TEŠANJ<br />

3525 BEKRIĆ SULEJMAN RASIM 0611950183127 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

3526 BEKRIĆ RAMO RAZIM 1704956124124 TEŠANJ TEŠANJ 09. 10. 1995. TEŠANJ<br />

3527 BEKRIĆ SALKO SABIT 1509956183921 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

3528 BEKRIĆ SULEJMAN ŠABAN 0202940183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3529 BEKRIĆ ŠABAN VAHID 2710974183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3530 BEKRIJA HALIL SULEJMEN 0805950130006 GORAŽDE GORAŽDE 18. 09. 1992. GORAŽDE<br />

3531 BEKTAŠ HALIL EMIR 2304969153552 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 29. 07. 1993. GORNJI VAKUF<br />

3532 BEKTAŠ HUSEIN ENES 2307967190018 ZENICA ZENICA 18. 01. 1994. ZENICA<br />

3533 BEKTAŠ HASAN HALIL 0805952191258 BUGOJNO BUGOJNO 14. 09. 1995. BUGOJNO<br />

3534 BEKTAŠ HASAN HUSO 1501946191267 BUGOJNO BUGOJNO 07. 08. 1993. BUGOJNO<br />

3535 BEKTAŠ VEHAB JASMIN 0905960172208 VITEZ VITEZ 02. 07. 1993. VITEZ<br />

3536 BEKTAŠ SALIH NEDŽAD 2703961133643 VIŠEGRAD GORAŽDE 10. 06. 1992. GORAŽDE<br />

3537 BEKTAŠ RADŽO REDŽO 2607948193611 VITEZ VITEZ 16. 04. 1993. VITEZ<br />

3538 BEKTAŠ ĐULAGA REMZO 1505969153554 PROZOR PROZOR 16. 11. 1992. PROZOR<br />

3539 BEKTAŠ IBRAHIM ZEKERIJAH 2706963193618 VITEZ VITEZ 27. 04. 1994. VITEZ<br />

3540 BEKTAŠEVIĆ HILMIJA BESIM 0406963160050 PRIJEDOR PRIJEDOR 03. 10. 1995. SANSKI MOST<br />

3541 BEKTEŠEVIĆ HAMDIJA ISMET 1808950920018 n/p* NOVO SARAJEVO 08. 01. 1994. NOVO SARAJEVO<br />

3542 BEKTIĆ AHMET ABID 2001952183153 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3543 BEKTIĆ AHMO ADEM 0612941183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI<br />

3544 BEKTIĆ BEKTO AHMO 1605945181357 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA<br />

3545 BEKTIĆ ATIF ALIJA 1706937183139 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

3546 BEKTIĆ MUNIB BAJRO 1405975183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3547 BEKTIĆ NAZIF BAJRO 2203967183143 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3548 BEKTIĆ BEKTO BAJRO 1006955181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

3549 BEKTIĆ MURAT BEKIR 0608942183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3550 BEKTIĆ SULJO BEKTO 0704940183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3551 BEKTIĆ RIZAH DAMIR 1505972180007 TUZLA TUZLA 06. 04. 1995. TUZLA<br />

3552 BEKTIĆ ENEZ DŽELIL 0402969183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3553 BEKTIĆ ABID DŽEMAL 0801960183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3554 BEKTIĆ HAMED DŽEMAL 1701976183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3555 BEKTIĆ RAMO DŽEVAD 1102967183122 SREBRENICA SREBRENICA 17. 04. 1993. TUZLA<br />

3556 BEKTIĆ RAMO DŽEVAD 0805967181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

3557 BEKTIĆ SULJO EDHEM 0108941183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3558 BEKTIĆ ŠABAN EDIN 2007974181357 BRATUNAC BRATUNAC 28. 01. 1993. ŽIVINICE<br />

3559 BEKTIĆ JUSUF EJUB 0612965183162 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3560 BEKTIĆ MEHMEDALIJA ENES 1209958180098 SREBRENICA SREBRENICA 17. 06. 1992. TUZLA<br />

107


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

3561 BEKTIĆ EMIN ENVER 3007969183140 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3562 BEKTIĆ ENEZ ENVER 1501972183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3563 BEKTIĆ DAUT ESAD 1004976183176 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

3564 BEKTIĆ ĐEMAL ESAD 1502958183142 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3565 BEKTIĆ ADIL ESED 1408942183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3566 BEKTIĆ ĐEMAL ESED 2105964183132 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA<br />

3567 BEKTIĆ REDŽO FADIL 2002964183120 SREBRENICA SREBRENICA 10. 05. 1992. SREBRENIK<br />

3568 BEKTIĆ AHMO FERID 2405972181355 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3569 BEKTIĆ FADIL FERID 1709967183124 SREBRENICA SREBRENICA 01. 07. 1992. TUZLA<br />

3570 BEKTIĆ IBRO FIKRET 2108956183130 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3571 BEKTIĆ OMER HAJRUDIN 1603963181353 BRATUNAC BRATUNAC 16. 01. 1993. ŽIVINICE<br />

3572 BEKTIĆ EMIN HAKIJA 1303955183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3573 BEKTIĆ EDHEM HALID 0201971183158 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3574 BEKTIĆ HAKIJA HAMDIJA 2501977183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

3575 BEKTIĆ MUSTAFA HAMED 1205940183132 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3576 BEKTIĆ SULJO HAMED 2712937183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3577 BEKTIĆ AVDO HASAN 1803946183139 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3578 BEKTIĆ HUSO HASO 1002954183137 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3579 BEKTIĆ ZAIM HIMZO 2007940183156 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3580 BEKTIĆ AVDO HUSEIN 0802957180042 TUZLA TUZLA 11. 02. 1993. TUZLA<br />

3581 BEKTIĆ HUSO HUSEIN 1606940183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3582 BEKTIĆ SULJO HUSEJIN 2412932183122 SREBRENICA SREBRENICA 20. 06. 1992. TUZLA<br />

3583 BEKTIĆ IBRAHIM HUSO 1110938183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3584 BEKTIĆ ADEM IBRAHIM 0102969183193 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3585 BEKTIĆ REŠID IBRAHIM 0411934183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3586 BEKTIĆ IBRAHIM ISMET 0203928183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3587 BEKTIĆ MUSTAFA JUSUF 1407945183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3588 BEKTIĆ KIRAM KADRIJA 1101974183182 SREBRENICA SREBRENICA 14. 07. 1995. TUZLA<br />

3589 BEKTIĆ REĐAN KADRIJA 0103964183175 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3590 BEKTIĆ ALIJA KASIM 0410961183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3591 BEKTIĆ HAMED KEMAL 1806971183134 SREBRENICA SREBRENICA 10. 12. 1992. TUZLA<br />

3592 BEKTIĆ MUSTAFA KIRAM 1205953183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3593 BEKTIĆ SEAD KIRAM 2009977183140 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3594 BEKTIĆ MUNIB MENSUR 0205973183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3595 BEKTIĆ REDŽO MEVLID 1808962183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3596 BEKTIĆ AHMO MIDHAT 1501975181351 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3597 BEKTIĆ DŽEMAL MIRSAD 0604978183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3598 BEKTIĆ IBRAHIM MUHAMED 1308955172653 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 07. 10. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

3599 BEKTIĆ MEHO MUJO 0808952183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3600 BEKTIĆ SAKIB MUJO 0712977183146 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA<br />

108


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

3601 BEKTIĆ SELMAN MUJO 2506953183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 12. 1992. TUZLA<br />

3602 BEKTIĆ BEKTO MUNIB 2202953183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3603 BEKTIĆ MUJO MUNIB 1412950183136 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3604 BEKTIĆ SADO MUNIB 2010951183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3605 BEKTIĆ MUNIB MURIZ 0301975183130 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3606 BEKTIĆ MUJO NAIL 1706944183128 SREBRENICA SREBRENICA 09. 02. 1993. TUZLA<br />

3607 BEKTIĆ ATIF NAZIF 1002932183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3608 BEKTIĆ HASAN NAZIF 1710973183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 12. 1992. TUZLA<br />

3609 BEKTIĆ IBRO NAZIF 0305954183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3610 BEKTIĆ ŠEVAL NERMIN 0906972180032 TUZLA TUZLA 23. 06. 1995. TUZLA<br />

3611 BEKTIĆ IBRO NEZIR 1805964183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3612 BEKTIĆ SALKO NEZIR 0604958183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3613 BEKTIĆ ŠABAN NUSRET 0107973181350 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3614 BEKTIĆ IBRAHIM OHRAN 1402935183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3615 BEKTIĆ OHRAN OSMAN 1409959183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 12. 1992. TUZLA<br />

3616 BEKTIĆ OHRAN PAŠAN 2606961183122 BRATUNAC BRATUNAC 04. 06. 1992. LUKAVAC<br />

3617 BEKTIĆ MUJO RAMIZ 0304945183135 SREBRENICA SREBRENICA 15. 09. 1992. TUZLA<br />

3618 BEKTIĆ BEKTO RAMO 0101940183244 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3619 BEKTIĆ HIMZO RAMO 2405976183123 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

3620 BEKTIĆ RAMIZ RAMO 1103960183131 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3621 BEKTIĆ BEKTO RAMO 2405941181357 BRATUNAC BRATUNAC 03. 10. 1992. SREBRENIK<br />

3622 BEKTIĆ SALKO REDŽEP 2004950183120 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3623 BEKTIĆ IBRAHIM REŠID 2010968183136 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3624 BEKTIĆ IBRO RIZO 0111958183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. BRČKO<br />

3625 BEKTIĆ EMIN SABAHUDIN 0501962183173 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3626 BEKTIĆ ABID SABIT 1801972183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3627 BEKTIĆ SALKO SAKIB 2607960183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3628 BEKTIĆ ATIF SALKO 0908944183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. ILIJAŠ<br />

3629 BEKTIĆ IBRAHIM SEAD 1010952183140 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3630 BEKTIĆ HUSEJIN SEJDALIJA 0601959183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3631 BEKTIĆ ZAHID SENAD 1201976183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 04. 1993. TUZLA<br />

3632 BEKTIĆ BEKTO SENAHID 0909961183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3633 BEKTIĆ HUSO SUAD 0612967183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 12. 1992. TUZLA<br />

3634 BEKTIĆ NAIL SUAD 0208978183131 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3635 BEKTIĆ AHMO SULEJMAN 0711950183148 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3636 BEKTIĆ EDHEM SULJO 1501970183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 12. 1992. TUZLA<br />

3637 BEKTIĆ SADO ŠEČAN 1706954183126 SREBRENICA SREBRENICA 13. 09. 1992. TUZLA<br />

3638 BEKTIĆ OSMAN ŠEVAL 0701970183130 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3639 BEKTIĆ AHMO TAIB 0608939183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3640 BEKTIĆ HAKIJA ZILĐIJA 1907942183134 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

109


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

3641 BEKTO OSMAN HAJRUDIN 1811954130004 GORAŽDE GORAŽDE 25. 05. 1993. GORAŽDE<br />

3642 BEKTO SULEJMAN IBRO 0511955173230 SOKOLAC GORAŽDE 08. 06. 1992. GORAŽDE<br />

3643 BEKTO OSMAN REŠID 1808962172173 ČAJNIČE STARI GRAD 01. 08. 1995. STARI GRAD<br />

3644 BEKTO MUHAREM VEHBIJA 0701952131174 ČAJNIČE GORAŽDE 11. 06. 1993. GORAŽDE<br />

3645 BELAHOUEL BENISSA BELKASEM MIKAIL 2106970010009 ŠVEDSKA MAGLAJ 18. 09. 1993. n/p*<br />

3646 BELAIĆ ZORAN VANJA 2510974172653 SARAJEVO CENTAR 21. 03. 1993. CENTAR<br />

3647 BELANČIĆ NIKOLA ZORAN 0811961172665 BANJALUKA NOVO SARAJEVO 17. 05. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

3648 BELEGIĆ ALIJA JASMIN 1806962192813 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 14. 03. 1994. N. TRAVNIK<br />

3649 BELEGIĆ SULEJMAN MURIS 1903974192822 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 22. 04. 1993. N. TRAVNIK<br />

3650 BELEGIĆ NURIJA NEVZUDIN 2605971192808 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 26. 12. 1993. N. TRAVNIK<br />

3651 BELIĆ BRANISLAV BORIS 0901959173521 SRBIJA STARI GRAD 25. 04. 1992. STARI GRAD<br />

3652 BELJA SELJAM HALIL 1704963181524 BRČKO BRČKO 27. 04. 1993. BRČKO<br />

3653 BELJULJI SELIM ISLAM 2002961173523 UROŠEVAC STARI GRAD 10. 09. 1992. STARI GRAD<br />

3654 BELKO OSMAN ADIL 2406954173899 TRNOVO TRNOVO 25. 08. 1992. TRNOVO<br />

3655 BELKO ZAJKO ATIF 2305955173891 TRNOVO TRNOVO 18. 12. 1992. TRNOVO<br />

3656 BELKO FADIL JASMIN 1211959173898 TRNOVO TRNOVO 27. 10. 1992. TRNOVO<br />

3657 BELKO HAMDIJA MUHAREM 0301958173911 TRNOVO TRNOVO 27. 10. 1992. TRNOVO<br />

3658 BELKO RAMO MUNIB 0911973173890 TRNOVO TRNOVO 03. 10. 1992. TRNOVO<br />

3659 BELKO MUJO SALEM 1205953173543 TRNOVO TRNOVO 23. 04. 1993. CENTAR<br />

3660 BENAVA MEHMED ZAIM 0804968102097 JAJCE JAJCE 06. 09. 1992. JAJCE<br />

3661 BENDER IBRAHIM ESAD 2411959102381 KLJUČ KLJUČ 29. 07. 1992. KLJUČ<br />

3662 BENDER IBRAHIM KEMAL 1305964102428 KLJUČ KLJUČ 10. 06. 1992. KLJUČ<br />

3663 BENDER ILIJA TONČI 2709956172698 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 11. 10. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

3664 BENDER MARTIN ZORAN 1108961172658 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 23. 07. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

3665 BERAKOVAC REDŽEP ASIM 2105954170008 SARAJEVO NOVI GRAD 08. 06. 1992. CENTAR<br />

3666 BERBATI AJET HAJRULAH 0504948913028 LIPLJAN ILIDŽA 15. 05. 1993. ILIDŽA<br />

3667 BERBER IBRAHIM DERVIŠ 0712955102088 JAJCE JAJCE 25. 10. 1992. JAJCE<br />

3668 BERBER ADEM UZEIR 2304946122625 MAGLAJ MAGLAJ 22. 10. 1992. MAGLAJ<br />

3669 BERBERIČTANIN KIMETA IZET 2209963783918 NOVI PAZAR NOVI PAZAR 28. 06. 1993. MOSTAR<br />

3670 BERBERKIĆ NEDŽAD ADNAN 2508967131548 FOČA FOČA 14. 04. 1992. KAKANJ<br />

3671 BERBEROVIĆ MEHMED ABDULREZAK 2212950100014 BANJALUKA BANJALUKA 08. 12. 1993. SANSKI MOST<br />

3672 BERBEROVIĆ MEHMED ELVEDIN 1802973194278 ŽEPČE ŽEPČE 25. 06. 1993. ŽEPČE<br />

3673 BERBEROVIĆ REŠAD FERID 1805968162537 BOS. NOVI BOS. NOVI 18. 06. 1992. SANSKI MOST<br />

3674 BERBEROVIĆ ALIJA MEHEMDALIJA 1607946173040 OLOVO OLOVO 11. 08. 1993. OLOVO<br />

3675 BERBEROVIĆ MEHMEDALIJA MUNIB 0705976173043 OLOVO OLOVO 06. 11. 1994. OLOVO<br />

3676 BERBEROVIĆ OSMAN MUSTAFA 2309950183894 ZVORNIK ZVORNIK 30. 10. 1992. SAPNA<br />

3677 BERBEROVIĆ MUJO RAMIZ 0511971172201 SARAJEVO NOVI GRAD 27. 07. 1993. NOVI GRAD<br />

3678 BERBEROVIĆ MUNIB ROLAN 1208961162517 BOS. NOVI BOS. NOVI 18. 06. 1992. SANSKI MOST<br />

3679 BERBIĆ IBRAHIM AGO 2101971181948 GRADAČAC GRADAČAC 24. 03. 1993. GRADAČAC<br />

3680 BERBIĆ ADEM ALIJA 0210964180703 BANOVIĆI BANOVIĆI 12. 09. 1995. BANOVIĆI<br />

110


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

3681 BERBIĆ REDŽO EMIR 1804971102743 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

3682 BERBIĆ ALIJA HALIL 2605951183918 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA<br />

3683 BERBIĆ HIMZO HARIZ 0712970183914 ZVORNIK ZVORNIK 26. 04. 1992. SAPNA<br />

3684 BERBIĆ NEDŽAD HASO 0705966102733 K. VAROŠ K. VAROŠ 15. 07. 1995. KLJUČ<br />

3685 BERBIĆ DŽEMIL HIDAJET 2402962190012 ZENICA ZENICA 15. 08. 1993. ZENICA<br />

3686 BERBIĆ HUSO IBRAHIM 1212950190036 ZENICA ZENICA 07. 09. 1992. ZENICA<br />

3687 BERBIĆ MUJO IRNAS 2608974192174 KAKANJ KAKANJ 16. 06. 1994. KAKANJ<br />

3688 BERBIĆ NUKO ISMAIL 1310965183916 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA<br />

3689 BERBIĆ OMER IZET 0510959180715 BANOVIĆI BANOVIĆI 07. 11. 1992. BANOVIĆI<br />

3690 BERBIĆ ASIM KERIM 1410964183764 VLASENICA VLASENICA 07. 07. 1992. ŽIVINICE<br />

3691 BERBIĆ ŠABAN MEHMED 0408947183892 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA<br />

3692 BERBIĆ RASIM MEVLUDIN 1909975102736 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

3693 BERBIĆ FADIL MUHAMED 1701963190052 ZENICA ZENICA 10. 08. 1994. ZENICA<br />

3694 BERBIĆ HAMDIJA MUHAMED 2808972180712 BANOVIĆI BANOVIĆI 12. 09. 1995. BANOVIĆI<br />

3695 BERBIĆ MEHO MUHAREM 2804939102735 K. VAROŠ K. VAROŠ 12. 08. 1992. KLJUČ<br />

3696 BERBIĆ ZIHNIJA MUHAREM 1506954192185 KAKANJ KAKANJ 29. 08. 1992. KAKANJ<br />

3697 BERBIĆ ZEJĆIR NUSRET 0105963180728 BANOVIĆI BANOVIĆI 01. 06. 1992. BANOVIĆI<br />

3698 BERBIĆ ALIJA PAŠAN 1302956183901 ZVORNIK ZVORNIK 26. 04. 1992. SAPNA<br />

3699 BERBIĆ HALIL RASIM 3003958181949 GRADAČAC GRADAČAC 28. 04. 1993. GRADAČAC<br />

3700 BERBIĆ NEDŽIB REDŽO 2609959102742 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

3701 BERBIĆ MUJO RIFET 3108962102758 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

3702 BERBIĆ HASAN SALEM 0109936173529 VISOKO STARI GRAD 24. 08. 1995. STARI GRAD<br />

3703 BERBIĆ BEŠLAGA SEID 0807956180032 TUZLA TUZLA 01. 03. 1993. TUZLA<br />

3704 BERBIĆ NEDŽIB SEJFO 0805952102735 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

3705 BERBIĆ MEHMED ŠEMSUDIN 2004975183745 VLASENICA GRAČANICA 08. 06. 1992. GRAČANICA<br />

3706 BERBIĆ JUNUZ VAHIDIN 1109967193610 VITEZ VITEZ 17. 07. 1993. VITEZ<br />

3707 BERETOVAC BRANKO ŽELJKO 0404966172677 SARAJEVO VOGOŠĆA 11. 02. 1993. VOGOŠĆA<br />

3708 BERIČA NAZIM NEHAT 0411965700000 UROŠEVAC MOSTAR 15. 06. 1993. MOSTAR<br />

3709 BERIĆ OSMAN HALIL 0308969153550 PROZOR PROZOR 13. 11. 1994. PROZOR<br />

3710 BERIĆ HUSO ISMET 1011958153568 PROZOR PROZOR 31. 07. 1993. PROZOR<br />

3711 BERIĆ HASAN SEMIR 1605972150005 MOSTAR MOSTAR 30. 08. 1993. MOSTAR<br />

3712 BERIĆ JUSO ŠEFIK 2503962153568 PROZOR NOVI GRAD 24. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

3713 BERIĆ ALIJA VAHID 0501965153550 PROZOR PROZOR 03. 08. 1993. PROZOR<br />

3714 BERIDAN IDRIZ EDIB 0101965174487 OLOVO OLOVO 05. 06. 1995. OLOVO<br />

3715 BERIDAN HAMZA HARUN 2605970194289 ŽEPČE ŽEPČE 25. 07. 1993. ŽEPČE<br />

3716 BERIDAN HUSO MERSIN 2003964173059 OLOVO OLOVO 13. 08. 1992. OLOVO<br />

3717 BERIDAN SALIH MUSTAFA 2810946173044 OLOVO OLOVO 05. 07. 1995. OLOVO<br />

3718 BERILO MUŠAN EDIN 2408971171525 SARAJEVO ILIDŽA 14. 05. 1992. ILIDŽA<br />

3719 BERILO VEJSIL MEHO 2802968173894 TRNOVO TRNOVO 29. 04. 1993. TRNOVO<br />

3720 BERILO VEJSIL SENAD 1001971173912 TRNOVO ILIDŽA 31. 10. 1993. TRNOVO<br />

111


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

3721 BERISALIĆ HAMED SAMIR 0208969173042 OLOVO OLOVO 28. 11. 1992. OLOVO<br />

3722 BERIŠA FAHRIJA DŽEMAL 2801957171788 ILIJAŠ ILIJAŠ 15. 06. 1992. ILIJAŠ<br />

3723 BERIŠA IMER RAIF 0202964910038 PODUJEVO N. TRAVNIK 27. 08. 1992. N. TRAVNIK<br />

3724 BERKOVAC IBRAHIM NIJAZ 1405958173419 ROGATICA ROGATICA 29. 10. 1994. VAREŠ<br />

3725 BERKOVAC OMER SALEM 0612958173518 SOKOLAC STARI GRAD 21. 08. 1992. STARI GRAD<br />

3726 BERKOVIĆ HAJRUDIN MEVLUDIN 2110972182394 KLADANJ KLADANJ 25. 05. 1992. KLADANJ<br />

3727 BEŠAR JUSUF SENAD 1907970102409 KLJUČ KLJUČ 24. 07. 1995. KLJUČ<br />

3728 BEŠIĆ ŠAHBAZ ABAZ 0112971122164 GRAČANICA GRAČANICA 12. 08. 1992. GRAČANICA<br />

3729 BEŠIĆ ČAZIM ADEL 3103975191251 BUGOJNO BUGOJNO 18. 05. 1995. BUGOJNO<br />

3730 BEŠIĆ ADEM ADIL 0504964160005 BANJALUKA BIHAĆ 28. 11. 1992. BIHAĆ<br />

3731 BEŠIĆ MUSTAFA ADIL 2002971182695 LUKAVAC LUKAVAC 04. 10. 1995. LUKAVAC<br />

3732 BEŠIĆ ASIM ALE 2503951800065 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 12. 05. 1995. BOS. KRUPA<br />

3733 BEŠIĆ ISMET ALEN 2604974111071 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 10. 07. 1995. BOS. KRUPA<br />

3734 BEŠIĆ JUSUF ALIJA 2802971160019 PRIJEDOR PRIJEDOR 27. 05. 1992. SANSKI MOST<br />

3735 BEŠIĆ IBRO ALMIR 0804977171123 BREZA BREZA 15. 12. 1995. BREZA<br />

3736 BEŠIĆ MAHMUT AMIR 1609975171513 SARAJEVO NOVI GRAD 02. 12. 1992. NOVI GRAD<br />

3737 BEŠIĆ HALID AMIR 0612966111068 BOS. KRUPA BIHAĆ 29. 10. 1995. BIHAĆ<br />

3738 BEŠIĆ BESIM AMIR 1711972101475 BOS. GRADIŠKA BOS. GRADIŠKA 25. 09. 1995. KLJUČ<br />

3739 BEŠIĆ FEHIM ASIF 1508966111086 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 12. 09. 1994. BOS. KRUPA<br />

3740 BEŠIĆ JUSUF ASIM 1606965120008 DOBOJ GRAČANICA 06. 02. 1993. GRAČANICA<br />

3741 BEŠIĆ ŠEVKO AVDO 1608965174143 VISOKO VISOKO 30. 03. 1993. VISOKO<br />

3742 BEŠIĆ SAFET DURSUM 2011966160003 PRIJEDOR PRIJEDOR 31. 05. 1992. SANSKI MOST<br />

3743 BEŠIĆ NUMAN DŽEMAL 0801969183598 UGLJEVIK TEOČAK 20. 03. 1993. TEOČAK<br />

3744 BEŠIĆ ABAZ ĐEMAL 2306974111054 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 20. 12. 1992. BOS. KRUPA<br />

3745 BEŠIĆ SMAJO ĐULAGA 1311964183308 SREBRENIK SREBRENIK 27. 12. 1992. SREBRENIK<br />

3746 BEŠIĆ ŠUĆRIJA EDIN 2209971172170 SARAJEVO NOVI GRAD 14. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

3747 BEŠIĆ MUJO EKREM 1807968192196 KAKANJ KAKANJ 28. 04. 1993. KAKANJ<br />

3748 BEŠIĆ ELJUB ELVIR 1108976183583 UGLJEVIK TEOČAK 12. 08. 1995. TEOČAK<br />

3749 BEŠIĆ NEZIR EMIR 0905964193048 TRAVNIK TRAVNIK 16. 09. 1995. TRAVNIK<br />

3750 BEŠIĆ SALKO ENVER 0404953150038 MOSTAR MOSTAR 15. 08. 1993. MOSTAR<br />

3751 BEŠIĆ SMAIL ENVER 1211966160017 PRIJEDOR PRIJEDOR 27. 07. 1992. SANSKI MOST<br />

3752 BEŠIĆ HUSEJN ENVER 1502954183601 UGLJEVIK TEOČAK 23. 03. 1993. TEOČAK<br />

3753 BEŠIĆ MUSTAFA ESAD 2001965150017 MOSTAR MOSTAR 11. 11. 1994. MOSTAR<br />

3754 BEŠIĆ AHMET ESAD 2211965120023 DOBOJ DOBOJ 10. 05. 1992. DOBOJ ISTOK<br />

3755 BEŠIĆ AHMO ESAD 2105960181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3756 BEŠIĆ IBRAHIM ESAD 2404956120013 DOBOJ GRAČANICA 23. 08. 1995. GRAČANICA<br />

3757 BEŠIĆ JUNUZ ESED 2002962182682 LUKAVAC LUKAVAC 22. 10. 1994. LUKAVAC<br />

3758 BEŠIĆ HASAN ESMIR 0607968111053 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 02. 10. 1994. BOS. KRUPA<br />

3759 BEŠIĆ FEHIM FIKRET 2004964111076 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 06. 06. 1995. BOS. KRUPA<br />

3760 BEŠIĆ AVDO FUAD 2907958111056 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 16. 09. 1992. BOS. KRUPA<br />

112


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

3761 BEŠIĆ MEHMED HAJRUDIN 0703960181353 BRATUNAC BRATUNAC 20. 09. 1992. TUZLA<br />

3762 BEŠIĆ REDŽO HASAN 0210973190002 ZENICA ZENICA 30. 06. 1993. ZENICA<br />

3763 BEŠIĆ ALIJA HASAN 0104945194278 ZAVIDOVIĆI ŽEPČE 17. 09. 1993. ŽEPČE<br />

3764 BEŠIĆ HAMDIJA HIMZO 0106961111091 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 10. 07. 1995. BOS. KRUPA<br />

3765 BEŠIĆ SALKO HUSEIN 0106958150019 MOSTAR MOSTAR 05. 10. 1993. MOSTAR<br />

3766 BEŠIĆ BEĆIR HUSEIN 2708956160006 PRIJEDOR PRIJEDOR 20. 06. 1992. KLJUČ<br />

3767 BEŠIĆ HAJDAR HUSEJN 0801976122146 GRAČANICA GRAČANICA 07. 01. 1993. GRAČANICA<br />

3768 BEŠIĆ AVDIJA IBRAHIM 0901948183584 UGLJEVIK TEOČAK 20. 03. 1993. TEOČAK<br />

3769 BEŠIĆ OSMAN IBRO 0206956184255 ŽIVINICE ŽIVINICE 12. 03. 1993. ŽIVINICE<br />

3770 BEŠIĆ SULJO INDIR 0904972191996 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 24. 12. 1993. GORNJI VAKUF<br />

3771 BEŠIĆ ALE ISMET 3103966111083 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 20. 09. 1992. BOS. KRUPA<br />

3772 BEŠIĆ ĆAZIM ISMET 1001968120018 DOBOJ DOBOJ 28. 12. 1992. DOBOJ ISTOK<br />

3773 BEŠIĆ FERID ISMET 0401969183581 UGLJEVIK TEOČAK 18. 09. 1992. TEOČAK<br />

3774 BEŠIĆ ŠABAN ISMET 1707972111066 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 25. 03. 1995. BOS. KRUPA<br />

3775 BEŠIĆ SAKIB JASMIN 0311974191595 BUSOVAČA BUSOVAČA 27. 01. 1993. BUSOVAČA<br />

3776 BEŠIĆ SABIT JASMIN 1612960120018 MAGLAJ MAGLAJ 07. 11. 1993. MAGLAJ<br />

3777 BEŠIĆ OSMAN JASMIN 0509959151849 JABLANICA JABLANICA 19. 05. 1993. JABLANICA<br />

3778 BEŠIĆ MUJO KASIM 1211950120007 DOBOJ DOBOJ 20. 05. 1992. DOBOJ ISTOK<br />

3779 BEŠIĆ JUSUF KEMAL 0102977160011 PRIJEDOR PRIJEDOR 02. 06. 1992. SANSKI MOST<br />

3780 BEŠIĆ ADEM MEHMED 1109972184239 ŽIVINICE ŽIVINICE 17. 01. 1994. ŽIVINICE<br />

3781 BEŠIĆ ALMAS MEHMED 2705967192172 KAKANJ KAKANJ 02. 02. 1994. KAKANJ<br />

3782 BEŠIĆ HASAN MEHMED 0804947111061 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 25. 01. 1994. BOS. KRUPA<br />

3783 BEŠIĆ MEHMEDALIJA MEHMED 1610961182219 KALESIJA KALESIJA 11. 09. 1992. KALESIJA<br />

3784 BEŠIĆ SMAJL MEHO 0205969183308 SREBRENIK SREBRENIK 20. 10. 1994. SREBRENIK<br />

3785 BEŠIĆ MUSTAFA MEVLUSIJA 1611955181517 BRČKO BRČKO 28. 01. 1994. BRČKO<br />

3786 BEŠIĆ RAŠID MUFIDIN 0303973184256 TUZLA ŽIVINICE 12. 03. 1993. ŽIVINICE<br />

3787 BEŠIĆ EŠEF MUHAMED 0909965163326 SANSKI MOST SANSKI MOST 13. 10. 1992. SANSKI MOST<br />

3788 BEŠIĆ ZEJNIL MUJO 2806949183590 UGLJEVIK TEOČAK 10. 12. 1992. TEOČAK<br />

3789 BEŠIĆ TAHIR MUJO 0503972182496 LOPARE ČELIĆ 08. 08. 1992. ČELIĆ<br />

3790 BEŠIĆ ZIJAD NAHID 0101967120094 DOBOJ DOBOJ 10. 05. 1992. DOBOJ ISTOK<br />

3791 BEŠIĆ AHMET NEDŽAD 2211965120015 DOBOJ DOBOJ 10. 05. 1992. DOBOJ ISTOK<br />

3792 BEŠIĆ AHMET NERMIN 1110974192180 KAKANJ KAKANJ 05. 04. 1995. KAKANJ<br />

3793 BEŠIĆ DŽEVAD NERMIN 0503966120004 DOBOJ DOBOJ 12. 07. 1992. DOBOJ JUG<br />

3794 BEŠIĆ REDŽEP NIHAD 1303970160023 PRIJEDOR PRIJEDOR 24. 06. 1992. SANSKI MOST<br />

3795 BEŠIĆ MUSTAFA NUMAN 1301942183589 UGLJEVIK TEOČAK 22. 11. 1993. TEOČAK<br />

3796 BEŠIĆ RAZIM NUSRET 0905970160003 PRIJEDOR PRIJEDOR 24. 06. 1992. SANSKI MOST<br />

3797 BEŠIĆ ALAGA OMER 2308971111064 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 12. 12. 1992. BOS. KRUPA<br />

3798 BEŠIĆ HUSNIJA OMER 0106969174149 VISOKO VISOKO 28. 04. 1993. VISOKO<br />

3799 BEŠIĆ ENES RAMIZ 0202963174138 VISOKO VISOKO 19. 04. 1993. VISOKO<br />

3800 BEŠIĆ MURADIF RAMIZ 1507972120038 DOBOJ DOBOJ 10. 05. 1992. DOBOJ ISTOK<br />

113


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

3801 BEŠIĆ ŠAĆIR RAMIZ 0209944171501 ILIDŽA ILIDŽA 09. 09. 1995. ILIDŽA<br />

3802 BEŠIĆ ABDULAH RAMO 1212966190036 ZENICA ZENICA 01. 07. 1994. ZENICA<br />

3803 BEŠIĆ MEHMED RAMO 3008964183904 ZVORNIK ZVORNIK 22. 03. 1993. SAPNA<br />

3804 BEŠIĆ IBRAHIM SABIR 0401970183587 UGLJEVIK TEOČAK 10. 08. 1995. TEOČAK<br />

3805 BEŠIĆ SABRIJA SABIT 2005951183597 UGLJEVIK TEOČAK 10. 12. 1992. TEOČAK<br />

3806 BEŠIĆ HASAN SAFET 2002951120022 DOBOJ DOBOJ 13. 03. 1993. DOBOJ ISTOK<br />

3807 BEŠIĆ ADEM SAKIB 3009970182215 KALESIJA KALESIJA 23. 05. 1992. KALESIJA<br />

3808 BEŠIĆ HAZIM SALIH 1002961120000 DOBOJ DOBOJ 04. 03. 1994. DOBOJ ISTOK<br />

3809 BEŠIĆ SINAN SALIH 0103934181380 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3810 BEŠIĆ SALIH SALKO 1111963181361 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3811 BEŠIĆ FEHBIJA SANDI 1503975163305 SANSKI MOST SANSKI MOST 31. 10. 1994. SANSKI MOST<br />

3812 BEŠIĆ AZIZ SENAD 1003963160057 PRIJEDOR PRIJEDOR 25. 05. 1992. SANSKI MOST<br />

3813 BEŠIĆ FETAH SENAD 0301972183636 UGLJEVIK TEOČAK 25. 03. 1993. TEOČAK<br />

3814 BEŠIĆ AHMET SENAD 0309963124121 TEŠANJ TEŠANJ 18. 03. 1995. TEŠANJ<br />

3815 BEŠIĆ SALIH SIFET 0901962193827 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 09. 12. 1992. ZAVIDOVIĆI<br />

3816 BEŠIĆ AVDO SMAIL 1708954111055 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 27. 04. 1992. BOS. KRUPA<br />

3817 BEŠIĆ RAZIM SUAD 2003963160042 PRIJEDOR PRIJEDOR 10. 07. 1992. SANSKI MOST<br />

3818 BEŠIĆ AHMET SUAD 1405963111065 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 27. 02. 1994. BOS. KRUPA<br />

3819 BEŠIĆ FETAH SUVAD 0111973183601 UGLJEVIK TEOČAK 06. 09. 1992. TEOČAK<br />

3820 BEŠIĆ NURIJA ŠABAN 1107965110014 BIHAĆ BIHAĆ 01. 11. 1994. BIHAĆ<br />

3821 BEŠIĆ MEHMED ŠERIF 1207964120029 DOBOJ DOBOJ 10. 05. 1992. DOBOJ ISTOK<br />

3822 BEŠIĆ SABRIJA ŠUKRIJA 1004955183583 UGLJEVIK TEOČAK 26. 03. 1993. TEOČAK<br />

3823 BEŠIĆ MUHAMED VAHDET 0903964120021 DOBOJ GRAČANICA 07. 12. 1993. GRAČANICA<br />

3824 BEŠIREVIĆ NEDŽAD ALMIR 2407975172171 SARAJEVO NOVI GRAD 27. 05. 1993. NOVI GRAD<br />

3825 BEŠIREVIĆ ALIJA BAHRUDIN 1004959501105 BIHAĆ BIHAĆ 26. 01. 1993. BIHAĆ<br />

3826 BEŠIREVIĆ MEHMED ENES 2508968183754 VLASENICA KLADANJ 14. 07. 1995. KLADANJ<br />

3827 BEŠIREVIĆ HIMZO ERNI 1710965110004 BIHAĆ BIHAĆ 17. 07. 1994. BIHAĆ<br />

3828 BEŠIREVIĆ RASIM ESED 2901966183734 VLASENICA KLADANJ 04. 04. 1993. KLADANJ<br />

3829 BEŠIREVIĆ SIFET FADIL 2212976181950 GRADAČAC GRADAČAC 09. 09. 1992. GRADAČAC<br />

3830 BEŠIREVIĆ RAŠID FERID 0901968131556 FOČA FOČA 02. 06. 1995. HADŽIĆI<br />

3831 BEŠIREVIĆ HUSEIN HALID 2005969112468 CAZIN CAZIN 28. 07. 1995. CAZIN<br />

3832 BEŠIREVIĆ SABIT ISMET 0501955174363 SARAJEVO VOGOŠĆA 30. 06. 1995. VOGOŠĆA<br />

3833 BEŠIREVIĆ MEHMED ISO 2508955124112 TEŠANJ TEŠANJ 25. 05. 1994. TEŠANJ<br />

3834 BEŠIREVIĆ HEMED KEMAL 0106972183752 VLASENICA KLADANJ 04. 04. 1993. KLADANJ<br />

3835 BEŠIREVIĆ RASIM LATIF 1208960172675 VIŠEGRAD GORAŽDE 03. 06. 1992. GORAŽDE<br />

3836 BEŠIREVIĆ MURAT MEHO 1802962131541 FOČA FOČA 29. 08. 1992. HADŽIĆI<br />

3837 BEŠIREVIĆ DERVIŠ MUHAMED 1006939111060 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 06. 08. 1995. BOS. KRUPA<br />

3838 BEŠIREVIĆ BEŠIR MURAT 1004932131535 FOČA FOČA 29. 08. 1992. HADŽIĆI<br />

3839 BEŠIREVIĆ RIFET NERMIN 0802959112451 CAZIN CAZIN 23. 07. 1995. CAZIN<br />

3840 BEŠIREVIĆ SMAIL NERMIN 1204971112453 CAZIN CAZIN 01. 11. 1993. CAZIN<br />

114


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

3841 BEŠIREVIĆ SADO NURIJA 1106953190008 CAZIN ZENICA 10. 08. 1994. ZENICA<br />

3842 BEŠIREVIĆ ISMET OMER 0310963112474 CAZIN CAZIN 17. 06. 1995. CAZIN<br />

3843 BEŠIREVIĆ UZEIR SALKO 2002956172179 FOČA NOVI GRAD 23. 04. 1992. NOVI GRAD<br />

3844 BEŠIREVIĆ SALIH SAMIR 1405975160037 BANJALUKA ZENICA 09. 01. 1994. ZENICA<br />

3845 BEŠIREVIĆ UZEIR SEJAD 2011959172187 FOČA NOVI GRAD 07. 09. 1992. NOVI GRAD<br />

3846 BEŠIREVIĆ AHMET SEJDO 2304966180702 BANOVIĆI BANOVIĆI 04. 12. 1995. BANOVIĆI<br />

3847 BEŠIREVIĆ AGO SENAD 0403957 SANSKI MOST SANSKI MOST 19. 02. 1994. SANSKI MOST<br />

3848 BEŠIREVIĆ AVDIJA ŠEVKO 1202963131556 FOČA NOVI GRAD 10. 07. 1993. NOVI GRAD<br />

3849 BEŠIREVIĆ NIJAZ ZIJAD 1405962112459 CAZIN CAZIN 19. 08. 1994. CAZIN<br />

3850 BEŠIROVIĆ SALIH ADMIR 1808973184238 TUZLA ŽIVINICE 01. 07. 1994. ŽIVINICE<br />

3851 BEŠIROVIĆ OMER BEGO 2106952183745 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

3852 BEŠIROVIĆ BEGO BEHADIL 2007973183747 VLASENICA VLASENICA 08. 09. 1992. TUZLA<br />

3853 BEŠIROVIĆ MUHAREM ĐULAGA 2101968184243 ŽIVINICE ŽIVINICE 11. 06. 1993. ŽIVINICE<br />

3854 BEŠIROVIĆ MUSTAFA IBRAHIM 2006942181987 GRADAČAC GRADAČAC 04. 11. 1992. GRADAČAC<br />

3855 BEŠIROVIĆ IBRAN MEHO 1807944182238 KALESIJA KALESIJA 27. 05. 1992. KALESIJA<br />

3856 BEŠIROVIĆ MUHAREM MUHAMED 2302955181941 GRADAČAC GRADAČAC 02. 10. 1992. GRADAČAC<br />

3857 BEŠIROVIĆ MUSTAFA MUSTAFA 2401959181944 GRADAČAC GRADAČAC 04. 11. 1992. GRADAČAC<br />

3858 BEŠIROVIĆ RASIM NAIL 0101971183781 VLASENICA KLADANJ 04. 04. 1993. KLADANJ<br />

3859 BEŠIROVIĆ SMAJL SENAD 2008973182216 KALESIJA KALESIJA 08. 07. 1992. KALESIJA<br />

3860 BEŠIROVIĆ MEHO SMAJO 2104960183735 VLASENICA KLADANJ 20. 10. 1992. KLADANJ<br />

3861 BEŠIROVIĆ ŠAHIN ŠEMSUDIN 1109970183758 KLADANJ KLADANJ 04. 04. 1993. KLADANJ<br />

3862 BEŠIROVIĆ HARIZ VAHIDIN 1602973184249 ŽIVINICE ŽIVINICE 26. 08. 1992. ŽIVINICE<br />

3863 BEŠLAGIC ŠEVKO ŠEVKO 1504957360027 DOBOJ DOBOJ 03. 03. 1994. DOBOJ JUG<br />

3864 BEŠLAGIĆ FADIL ALMAS 2907961120058 DOBOJ DOBOJ 12. 11. 1994. DOBOJ JUG<br />

3865 BEŠLAGIĆ IBRAHIM EDIN 1310958124121 TEŠANJ TEŠANJ 24. 12. 1994. TEŠANJ<br />

3866 BEŠLAGIĆ MEHMED FIKRET 1609934120017 DOBOJ DOBOJ 16. 09. 1994. DOBOJ JUG<br />

3867 BEŠLAGIĆ SALIH HAMZALIJA 1503951124112 TEŠANJ TEŠANJ 24. 07. 1992. TEŠANJ<br />

3868 BEŠLAGIĆ MUHAREM MUHAMED 0402976124112 TEŠANJ TEŠANJ 16. 10. 1993. TEŠANJ<br />

3869 BEŠLAGIĆ HUSNIJA NASIR 0702964174134 VISOKO VISOKO 09. 01. 1993. VISOKO<br />

3870 BEŠLAGIĆ MEHMED SENAD 0105962112451 CAZIN CAZIN 26. 09. 1995. CAZIN<br />

3871 BEŠLAGIĆ DERVIŠ SENAD 0708958174147 VISOKO VISOKO 01. 11. 1992. VISOKO<br />

3872 BEŠLAGIĆ HAMDO ZAKIR 0308957174145 VISOKO VISOKO 16. 06. 1992. VISOKO<br />

3873 BEŠLIĆ MUJO HAMDIJA 0503965183894 ZVORNIK SAPNA 27. 06. 1993. SAPNA<br />

3874 BEŠLIĆ REŠO ISO 2811958171515 RUDO ILIDŽA 26. 12. 1992. ILIDŽA<br />

3875 BEŠLIĆ RAMIZ MEHMED 1111959174148 VISOKO VISOKO 11. 06. 1993. VISOKO<br />

3876 BEŠLIĆ SALKO SEJAD 0110974183897 ZVORNIK ZVORNIK 01. 08. 1993. SAPNA<br />

3877 BEŠLIĆ EMIN SENAD 2305974182214 TUZLA KALESIJA 03. 09. 1992. KALESIJA<br />

3878 BEŠLIĆ HAMID ZAJKO 2604951192813 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 17. 12. 1992. N. TRAVNIK<br />

3879 BEŠLIJA HASAN ADEM 1509959171120 BREZA BREZA 29. 04. 1994. BREZA<br />

3880 BEŠLIJA IBRO ALIJA 1901950171775 ILIJAŠ ILIJAŠ 19. 08. 1994. ILIJAŠ<br />

115


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

3881 BEŠLIJA SALKO ALIJA 1107970171773 ILIJAŠ VOGOŠĆA 26. 09. 1994. ILIJAŠ<br />

3882 BEŠLIJA ALIJA AMIR 3001971174355 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 11. 01. 1993. VOGOŠĆA<br />

3883 BEŠLIJA ĆAMIL BEGO 1802957173066 OLOVO OLOVO 26. 12. 1992. OLOVO<br />

3884 BEŠLIJA EDHEM EKREM 0710958173056 OLOVO OLOVO 18. 07. 1992. OLOVO<br />

3885 BEŠLIJA EDHEM EMIR 2004964173047 OLOVO OLOVO 16. 12. 1993. OLOVO<br />

3886 BEŠLIJA RAMIZ FAHRO 0306962171798 ILIJAŠ VOGOŠĆA 29. 08. 1994. ILIJAŠ<br />

3887 BEŠLIJA HASAN HAZIM 0603972173041 KLADANJ OLOVO 06. 03. 1994. ŽIVINICE<br />

3888 BEŠLIJA AHMED HUSEIN 2710970130009 GORAŽDE GORAŽDE 07. 06. 1993. GORAŽDE<br />

3889 BEŠLIJA HAMDIJA IBRO 0609970171775 SARAJEVO ILIJAŠ 15. 11. 1992. ILIJAŠ<br />

3890 BEŠLIJA MUHAMED IZET 0709964171776 ILIJAŠ ILIJAŠ 07. 10. 1992. ILIJAŠ<br />

3891 BEŠLIJA MUJO JAŠAR 1002939171777 ILIJAŠ ILIJAŠ 12. 03. 1994. ILIJAŠ<br />

3892 BEŠLIJA SALKO MEHMEDALIJA 2002941172172 VIŠEGRAD NOVI GRAD 17. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

3893 BEŠLIJA FADIL MERSED 0711976173043 OLOVO OLOVO 26. 06. 1994. OLOVO<br />

3894 BEŠLIJA ALIJA MIHRET 2509963173056 OLOVO OLOVO 22. 10. 1992. OLOVO<br />

3895 BEŠLIJA ASIM MIRALEM 1306963171779 ILIJAŠ ILIJAŠ 27. 09. 1992. ILIJAŠ<br />

3896 BEŠLIJA ALIJA MUHAREM 0808970171778 ILIJAŠ ILIJAŠ 17. 02. 1993. ILIJAŠ<br />

3897 BEŠLIJA SALKO MUNIB 1103962171785 ILIJAŠ ILIJAŠ 04. 05. 1992. ILIJAŠ<br />

3898 BEŠLIJA AHMET MUSA 1912941171799 ILIJAŠ ILIJAŠ 30. 07. 1994. ILIJAŠ<br />

3899 BEŠLIJA EMIN OSMAN 1307937173042 TUZLA OLOVO 30. 12. 1993. OLOVO<br />

3900 BEŠLIJA MUSTAFA OSMAN 0208967130001 GORAŽDE GORAŽDE 12. 01. 1994. GORAŽDE<br />

3901 BEŠLIJA SMAJO RAIF 2006961173049 OLOVO OLOVO 13. 09. 1992. OLOVO<br />

3902 BEŠLIJA AHMED RAMIZ 1910940174376 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 13. 06. 1992. VOGOŠĆA<br />

3903 BEŠLIJA UZEIR RAŠID 1311953174358 OLOVO VOGOŠĆA 19. 10. 1992. VOGOŠĆA<br />

3904 BEŠLIJA BEŠIR RAŠID 1509954174364 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 31. 07. 1992. VOGOŠĆA<br />

3905 BEŠLIJA MAHMUT REŠAD 1703953174361 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 15. 08. 1994. VOGOŠĆA<br />

3906 BEŠLIJA AHMED SALEM 1012960171774 ILIJAŠ BREZA 05. 02. 1993. BREZA<br />

3907 BEŠLIJA MUHAMED SAMIR 0110965130004 GORAŽDE GORAŽDE 21. 08. 1992. GORAŽDE<br />

3908 BEŠLIJA SALKO SEAD 0207954172671 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 26. 08. 1994. NOVO SARAJEVO<br />

3909 BEŠLIJA OSMAN SUAD 2103960173059 OLOVO OLOVO 25. 08. 1992. OLOVO<br />

3910 BEŠLIJA MUJO ŠEMSUDIN 1102960173989 VAREŠ GACKO 14. 08. 1995. VAREŠ<br />

3911 BEŠO RAMO ĐEMAL 0106947193611 VITEZ VITEZ 23. 05. 1993. VITEZ<br />

3912 BEŠO HAMZO EKREM 0802970153755 STOLAC STOLAC 21. 12. 1992. STOLAC<br />

3913 BEŠO ŠAĆIR EMSAD 2510973193614 VITEZ VITEZ 23. 05. 1993. VITEZ<br />

3914 BEŠO HUSO FADIL 2510956153759 STOLAC STOLAC 30. 05. 1992. STOLAC<br />

3915 BEŠO UZEIR FADIL 0108951193092 TRAVNIK TRAVNIK 06. 01. 1994. TRAVNIK<br />

3916 BEŠO MUNIB HAMZO 1312957193612 VITEZ VITEZ 18. 04. 1993. VITEZ<br />

3917 BEŠO OMER HASAN 1209971130024 GORAŽDE GORAŽDE 29. 10. 1992. GORAŽDE<br />

3918 BEŠO JAHIJA MIDHAT 1111963193610 VITEZ VITEZ 18. 09. 1993. VITEZ<br />

3919 BEŠO NEDŽIB MUHAMED 1702956131535 ČAJNIČE NOVI GRAD 08. 08. 1992. NOVI GRAD<br />

3920 BEŠO NEDŽIB MUHAREM 0905966131171 ČAJNIČE NOVI GRAD 08. 08. 1992. NOVI GRAD<br />

116


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

3921 BEŠO IBRAHIM MUSTAFA 2310952193623 VITEZ VITEZ 09. 01. 1994. VITEZ<br />

3922 BEŠO MURAT MUSTAFA 2008953153767 STOLAC STOLAC 20. 09. 1993. STOLAC<br />

3923 BEŠO AVDO NAMIR 2005977193620 VITEZ VITEZ 19. 02. 1994. VITEZ<br />

3924 BEŠO SMAIL OMER 1412963193637 VITEZ VITEZ 11. 06. 1994. VITEZ<br />

3925 BEŠO MEHMED PAŠO 1010963191595 BUSOVAČA BUSOVAČA 12. 01. 1994. BUSOVAČA<br />

3926 BEŠO MEHMED SALKO 0604959191592 BUSOVAČA BUSOVAČA 29. 09. 1993. BUSOVAČA<br />

3927 BEŠO ABDULAH SAMIR 1009974171318 HADŽIĆI HADŽIĆI 01. 05. 1995. HADŽIĆI<br />

3928 BEŠO AVDO SUAD 1911963193617 VITEZ VITEZ 18. 08. 1993. VITEZ<br />

3929 BEŠO SMAIL ŠEHZUDIN 1310957193628 VITEZ VITEZ 12. 12. 1994. VITEZ<br />

3930 BEŠOVIĆ EJUB EŠREF 1102952715522 FOČA ILIDŽA 27. 10. 1993. ILIDŽA<br />

3931 BEŠOVIĆ ABID RAMIZ 1507949101011 FOČA FOJNICA 02. 10. 1993. FOJNICA<br />

3932 BEVRNJA SULEJMAN SENAD 1010973191259 BUGOJNO BUGOJNO 17. 05. 1995. BUGOJNO<br />

3933 BEZDROB DŽAFER ENES 2809962130004 GORAŽDE GORAŽDE 29. 10. 1992. GORAŽDE<br />

3934 BEZDROB ISMET EŠREF 2510966131174 ČAJNIČE NOVI GRAD 24. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

3935 BEZDROB HASIB HUSEIN 1502958131185 ČAJNIČE GORAŽDE 11. 05. 1992. GORAŽDE<br />

3936 BEZDROB TAIB IFET 0301957173519 ČAJNIČE NOVO SARAJEVO 08. 12. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

3937 BEZDROB JUSUF ISMET 3108951130008 GORAŽDE GORAŽDE 07. 06. 1993. GORAŽDE<br />

3938 BEZDROB VEJSIL MEVLUDIN 0901967131188 ČAJNIČE GORAŽDE 14. 09. 1992. GORAŽDE<br />

3939 BEZDROB JUSUF MUJO 2709961130014 GORAŽDE GORAŽDE 29. 06. 1992. GORAŽDE<br />

3940 BEZDROB OSMAN NUSRET 2404969130026 GORAŽDE GORAŽDE 03. 09. 1992. GORAŽDE<br />

3941 BEZDROB JUNUZ SENAD 1209965172181 SARAJEVO NOVI GRAD 31. 10. 1993. NOVI GRAD<br />

3942 BIBANOVIĆ ISMET AMIR 1312970172179 BIHAĆ NOVI GRAD 21. 05. 1994. NOVI GRAD<br />

3943 BIBER SELIM ALIJA 1611960151960 KONJIC KONJIC 03. 06. 1995. KONJIC<br />

3944 BIBER ADIL FADIL 1408975171798 PRIBOJ NOVI GRAD 01. 01. 1994. NOVI GRAD<br />

3945 BIBER BAJRO HAMID 2012917173511 KONJIC STARI GRAD 16. 09. 1993. STARI GRAD<br />

3946 BIBER ZEJNIL JUSUF 2301951151960 KONJIC KONJIC 03. 06. 1995. KONJIC<br />

3947 BIBER ZEJNIL MUJO 0209968151971 KONJIC KONJIC 08. 09. 1992. KONJIC<br />

3948 BIBEROVIĆ NEDŽIB SINAN 1712962784511 SJENICA NOVI GRAD 24. 08. 1992. NOVI GRAD<br />

3949 BIBIĆ ŠEFKO ADEM 2701968170010 SJENICA NOVI GRAD 29. 09. 1993. NOVI GRAD<br />

3950 BIBIĆ SALKO AHMET 1011960784516 SJENICA NOVI GRAD 24. 09. 1994. NOVI GRAD<br />

3951 BIBIĆ ELMAZ IBRIL 1006950180007 TUZLA TUZLA 22. 03. 1995. TUZLA<br />

3952 BIBIĆ RASIM MURAT 0407969172669 KALINOVIK NOVO SARAJEVO 09. 10. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

3953 BIBIĆ IBRO NASUF 2807939170004 SARAJEVO CENTAR 24. 05. 1995. CENTAR<br />

3954 BIBIĆ SALKO NEDŽAD 0701971784510 SJENICA NOVI GRAD 01. 08. 1995. NOVI GRAD<br />

3955 BIBIĆ ŠEMSO NURAGA 3004965182728 LUKAVAC LUKAVAC 13. 06. 1993. LUKAVAC<br />

3956 BICEVSKI BAKI DAUT 1706954180712 FERIZAJ FERIZAJ 17. 07. 1992. BANOVIĆI<br />

3957 BIČĆEVIĆ MUSTAFA ENES 0107951150036 MOSTAR MOSTAR 06. 08. 1993. MOSTAR<br />

3958 BIČEVIĆ RAŠID DZEVAD 1012958170000 FOČA NOVI GRAD 11. 10. 1995. NOVI GRAD<br />

3959 BIČEVIĆ RASIM ELVEDIN 0210969130003 FOČA NOVI GRAD 05. 07. 1992. NOVI GRAD<br />

3960 BIČEVIĆ RAŠID IBRO 1107956131556 ČAJNIČE GORAŽDE 31. 03. 1994. GORAŽDE<br />

117


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

3961 BIČIĆ SARIJA AGO 0107949173231 ROGATICA GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE<br />

3962 BIČIĆ IBRAHIM AMIR 0111974184261 ŽIVINICE ŽIVINICE 10. 07. 1993. ŽIVINICE<br />

3963 BIČIĆ ČAMIL AVDIJA 0510936173231 ROGATICA GORAŽDE 02. 08. 1992. GORAŽDE<br />

3964 BIČIĆ SULJO ENES 2003960172694 ROGATICA NOVI GRAD 02. 07. 1992. NOVI GRAD<br />

3965 BIČIĆ SULJO FEHIM 2411932173236 ROGATICA ROGATICA 19. 12. 1992. CENTAR<br />

3966 BIČIĆ RAŠID NUMO 0611948173231 ROGATICA ZENICA 26. 10. 1992. ZENICA<br />

3967 BIČIĆ ŠAĆIR NURIJA 0502949171421 ŽEPA ŽEPA 13. 11. 1992. VAREŠ<br />

3968 BIČIĆ BEGO OMER 1408947183748 VLASENICA VLASENICA 05. 10. 1992. ZAVIDOVIĆI<br />

3969 BIČIĆ BEGO OSMAN 3009949183732 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI<br />

3970 BIČIĆ HUSEIN SAFET 0112956170004 HAN PIJESAK STARI GRAD 22. 04. 1993. STARI GRAD<br />

3971 BIČO HALIL ALIJA 1801951130008 GORAŽDE GORAŽDE 13. 04. 1994. GORAŽDE<br />

3972 BIČO MUSTAFA BAJRO 0405957173896 KALINOVIK TRNOVO 18. 12. 1992. TRNOVO<br />

3973 BIČO HALIL ENVER 1911961130006 GORAŽDE GORAŽDE 31. 12. 2000. GORAŽDE<br />

3974 BIČO MUSTAFA ESAD 1712958130019 GORAŽDE GORAŽDE 20. 10. 1992. GORAŽDE<br />

3975 BIČO HAMID FERID 0201957130017 VIŠEGRAD GORAŽDE 06. 06. 1992. GORAŽDE<br />

3976 BIČO PAŠAN HAMED 0801971131198 ČAJNIČE GORAŽDE 01. 06. 1995. GORAŽDE<br />

3977 BIČO MURAT IFET 0505954130007 GORAŽDE GORAŽDE 20. 08. 1992. GORAŽDE<br />

3978 BIČO HAMID ISMET 1609948170009 GORAŽDE GORAŽDE 06. 06. 1992. GORAŽDE<br />

3979 BIČO AHMET NASUF 1404948171926 KALINOVIK KALINOVIK 03. 08. 1992. TRNOVO<br />

3980 BIČO ŠERIF OMER 0306937130017 GORAŽDE GORAŽDE 20. 04. 1993. GORAŽDE<br />

3981 BIČO HASAN SAFET 0702968131553 FOČA GORNJI VAKUF 13. 04. 1995. GORNJI VAKUF<br />

3982 BIČO AHMET SALKO 2401942171929 KALINOVIK NOVO SARAJEVO 25. 06. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

3983 BIČO SAFET SENAD 2501972172193 FOČA NOVI GRAD 14. 05. 1992. NOVI GRAD<br />

3984 BIĆO HAMDO HARIS 1403972173518 SARAJEVO STARI GRAD 26. 04. 1993. STARI GRAD<br />

3985 BIĆO NURKO MIRSAD 0305970174368 SARAJEVO VOGOŠĆA 25. 12. 1993. VOGOŠĆA<br />

3986 BIHORAC AHMET ATIF 0903962190022 ZENICA ZENICA 23. 10. 1993. ZENICA<br />

3987 BIHORAC IBRAHIM EDIN 1903975190084 ZENICA ZENICA 16. 06. 1995. ZENICA<br />

3988 BIHORAC RAMO HAJRUDIN 1005961133640 VIŠEGRAD GORAŽDE 26. 05. 1992. GORAŽDE<br />

3989 BIHORAC SPAHO ISO 0702942172677 SJENICA NOVO SARAJEVO 19. 06. 1995. NOVO SARAJEVO<br />

3990 BIHORAC HAJRO SALIH 2501940172175 SJENICA ILIDŽA 14. 05. 1992. ILIDŽA<br />

3991 BIJAVICA IBRO HAMID 1208953150054 MOSTAR MOSTAR 17. 05. 1993. MOSTAR<br />

3992 BIJEDIĆ ABAZ ABAZ 2805958182681 GRAČANICA SREBRENIK 28. 06. 1992. SREBRENIK<br />

3993 BIJEDIĆ DERVIŠ HIMZO 0306941194275 ŽEPČE ŽEPČE 27. 06. 1993. ŽEPČE<br />

3994 BIJEDIĆ ENVER MURADIF 2703956171510 TREBINJE NOVI GRAD 22. 04. 1994. NOVI GRAD<br />

3995 BIJEDIĆ ALIJA SENAD 1112956194276 ŽEPČE ŽEPČE 17. 07. 1993. ŽEPČE<br />

3996 BIJELIĆ SALKO MEHMED 0802953183756 VLASENICA VLASENICA 15. 04. 1993. TUZLA<br />

3997 BIJELIĆ MUSTAFA MEHMED 2505968183305 SREBRENIK SREBRENIK 12. 11. 1992. SREBRENIK<br />

3998 BIJELIĆ REDŽO MUHAREM 0801952180048 TUZLA TUZLA 15. 12. 1992. TUZLA<br />

3999 BIJELIĆ DŽEMAL SEJFUDIN 2107963181953 GRADAČAC GRADAČAC 03. 06. 1994. GRADAČAC<br />

4000 BIJELJINAC KADRIJA KASIM 0201952183899 ZVORNIK ZVORNIK 02. 06. 1992. SAPNA<br />

118


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

4001 BIJELONJA ASIM EDIN 2002973173898 TRNOVO TRNOVO 29. 06. 1993. TRNOVO<br />

4002 BIJELONJA RAMIZ SALIH 1012950173558 SARAJEVO STARI GRAD 25. 04. 1993. STARI GRAD<br />

4003 BIKIĆ VELIJA DEJZIN 0402975170013 SARAJEVO CENTAR 21. 08. 1992. CENTAR<br />

4004 BIKIĆ UZEIR ENVER 2202962183890 ZVORNIK ZVORNIK 23. 05. 1992. SAPNA<br />

4005 BIKIĆ ZAIM FARUK 2908957172228 SARAJEVO NOVI GRAD 27. 01. 1993. NOVI GRAD<br />

4006 BIKIĆ ALIJA MEHMEDALIJA 2601950183900 ZVORNIK ZVORNIK 10. 06. 1992. SAPNA<br />

4007 BIKIĆ RASIM MIRSAD 1608964172201 SARAJEVO NOVI GRAD 16. 06. 1995. NOVI GRAD<br />

4008 BIKIĆ HASAN NURIJA 3101952183895 ZVORNIK ZVORNIK 28. 05. 1992. SAPNA<br />

4009 BIKIĆ OSMAN ŠABAN 0101957183892 ZVORNIK ZVORNIK 10. 06. 1992. SAPNA<br />

4010 BIKIĆ ADEM VANES 2007976121262 BOS. ŠAMAC BOS. ŠAMAC 12. 07. 1995. GRADAČAC<br />

4011 BIKIĆ MUSTAFA ZAHID 2805954171782 ODŽAK ILIJAŠ 07. 04. 1996. ILIJAŠ<br />

4012 BILAJAC MUHAREM SENAHID 3101960181958 GRADAČAC GRADAČAC 21. 12. 1992. GRADAČAC<br />

4013 BILAL MEHMED MAHMUT 0601975193613 VITEZ VITEZ 23. 07. 1993. VITEZ<br />

4014 BILAL SALKO MIRSAD 0504959153750 STOLAC MOSTAR 21. 12. 1992. MOSTAR<br />

4015 BILAL SALKO SAMIR 0302968191590 BUSOVAČA BUSOVAČA 28. 06. 1993. BUSOVAČA<br />

4016 BILAL MAŠO SEMIR 1906963153759 STOLAC STOLAC 15. 08. 1994. STOLAC<br />

4017 BILALIĆ ĆAMIL ADMIR 1609972180856 UGLJEVIK TUZLA 10. 08. 1995. TUZLA<br />

4018 BILALIĆ HALID ALMIR 2904973184001 ZVORNIK ZVORNIK 21. 03. 1993. SAPNA<br />

4019 BILALIĆ SAKIB ENIZ 0101969183626 UGLJEVIK TEOČAK 06. 08. 1995. TEOČAK<br />

4020 BILALIĆ IBRO FEDAHIM 0807964183601 UGLJEVIK TEOČAK 18. 09. 1992. TEOČAK<br />

4021 BILALIĆ HABIB HARIZ 0905969183598 UGLJEVIK TEOČAK 09. 02. 1993. TEOČAK<br />

4022 BILALIĆ OSMAN HASIB 1210945183584 UGLJEVIK TEOČAK 05. 08. 1992. TEOČAK<br />

4023 BILALIĆ IBRO IBRAHIM 0103969183580 UGLJEVIK TEOČAK 19. 07. 1992. TEOČAK<br />

4024 BILALIĆ HRUSTO ISMET 0109968180918 TUZLA TUZLA 06. 10. 1992. TUZLA<br />

4025 BILALIĆ IBRAHIM MEVLUDIN 2711938183583 UGLJEVIK TEOČAK 19. 02. 1993. TEOČAK<br />

4026 BILALIĆ BEHRIJA REDŽO 1605943183581 UGLJEVIK TEOČAK 23. 03. 1993. TEOČAK<br />

4027 BILALIĆ HRUSTO RIFET 0703958180889 TUZLA TUZLA 18. 04. 1995. TUZLA<br />

4028 BILALOVIĆ MUSTAFA ASIM 1407933180006 TREBINJE TUZLA 14. 12. 1995. TUZLA<br />

4029 BILALOVIĆ IBRAHIM FIKRET 1007954171513 ILIDŽA ILIDŽA 09. 02. 1993. ILIDŽA<br />

4030 BILALOVIĆ NUSRET SEAD 1204969153953 TREBINJE NOVO SARAJEVO 24. 07. 1993. CENTAR<br />

4031 BILANOVIĆ MUHAMED ARIF 2709971102736 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

4032 BILANOVIĆ HALID ESAD 2808962191767 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 22. 07. 1993. DONJI VAKUF<br />

4033 BILANOVIĆ SALKO MEHMEDALIJA 1302951151963 KONJIC KONJIC 08. 11. 1993. KONJIC<br />

4034 BILANOVIĆ AVDO SEMKO 2810971102739 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

4035 BILETIĆ PETAR LJUBOMIR 2610953180014 TUZLA TUZLA 06. 12. 1993. TUZLA<br />

4036 BILIĆ DŽAFER ADIS 1410970171506 MOSTAR ILIDŽA 24. 08. 1993. ILIDŽA<br />

4037 BILIĆ REFIK ALMIR 0402974151996 KONJIC KONJIC 04. 07. 1995. KONJIC<br />

4038 BILIĆ MUHAREM ĐEMAL 0111948102737 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

4039 BILIĆ RIFET EDIN 2204961190012 ZENICA ZENICA 21. 07. 1995. ZENICA<br />

4040 BILIĆ RAIF EKREM 0611964102731 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

119


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

4041 BILIĆ AVDO HAJRUDIN 1206950122634 MAGLAJ MAGLAJ 07. 12. 1992. MAGLAJ<br />

4042 BILIĆ HUSNIJA MUHAMED 0605973110046 BIHAĆ BIHAĆ 12. 06. 1992. BIHAĆ<br />

4043 BILIĆ DERVIŠ SABIT 2101955151834 KONJIC JABLANICA 20. 12. 1992. JABLANICA<br />

4044 BILIĆ ĐEMAL SAMIR 2207978102736 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

4045 BILIĆ FADIL SEAD 0609957122625 MAGLAJ MAGLAJ 21. 09. 1992. MAGLAJ<br />

4046 BILIĆ AVDO SEMKO 2701976102733 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 04. 1995. KLJUČ<br />

4047 BILIĆ IBRAHIM ŠERIF 0510964110016 BIHAĆ BIHAĆ 11. 06. 1992. BIHAĆ<br />

4048 BILIĆ ŠEFKO VAHID 0808955102735 K. VAROŠ K. VAROŠ 11. 07. 1992. KLJUČ<br />

4049 BILIĆ ALIJA ZIJAD 0512956193614 VITEZ VITEZ 10. 01. 1994. VITEZ<br />

4050 BILIĆ JOSIP ZLATKO 1804954190051 ZENICA ZENICA 29. 07. 1993. ZENICA<br />

4051 BILINOVIĆ BILINA SABAHUDIN 3008972123597 TESLIĆ TEŠANJ 27. 04. 1995. TEŠANJ<br />

4052 BILINOVIĆ BILINA SMAJL 0508959123601 TESLIĆ TEŠANJ 19. 01. 1994. TEŠANJ<br />

4053 BILINOVIĆ BIJELOG VEHBIJA 2707961123597 TESLIĆ TEŠANJ 06. 07. 1994. TEŠANJ<br />

4054 BILJALJI MEMIŠ DŽEVAD 0708970 BRČKO BRČKO 19. 03. 1993. BRČKO<br />

4055 BIOGRADLIJA HAMDO ADEM 0401961191631 BUSOVAČA BUSOVAČA 01. 12. 1994. BUSOVAČA<br />

4056 BIOGRADLIJA RASIM NIHAD 1401963191594 BUSOVAČA BUSOVAČA 27. 12. 1994. BUSOVAČA<br />

4057 BIOGRADLIJA HABIB NIHAD 2406967174134 VISOKO VISOKO 02. 08. 1992. VISOKO<br />

4058 BIRINĐIĆ OSMAN NESIB 2809969174368 SARAJEVO VOGOŠĆA 12. 01. 1993. VOGOŠĆA<br />

4059 BISIĆ HALIM AMIR 0105973172650 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 02. 07. 1995. NOVO SARAJEVO<br />

4060 BISIĆ SALIM KEMAL 1810957173514 SARAJEVO STARI GRAD 12. 07. 1992. CENTAR<br />

4061 BISIĆ ISMET OMER 2811953173978 VAREŠ VAREŠ 14. 11. 1993. VAREŠ<br />

4062 BISLIMI DŽEVID ALMIR 2009972182499 LOPARE ČELIĆ 10. 10. 1992. ČELIĆ<br />

4063 BISTRIĆ OMER ZIJAD 2209966193828 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 06. 07. 1993. ZAVIDOVIĆI<br />

4064 BISTRIVODA OSMAN HASAN 0702956171509 SARAJEVO NOVI GRAD 24. 06. 1993. NOVI GRAD<br />

4065 BISTROVIĆ BORISLAV DANIJEL 1512968193826 DOBOJ DOBOJ 02. 07. 1992. DOBOJ JUG<br />

4066 BIŠČEVIĆ MEHMED HUSEIN 0112942173558 BIHAĆ NOVI GRAD 23. 07. 1993. CENTAR<br />

4067 BIŠČIĆ MEHO ISMET 1501953182672 LUKAVAC LUKAVAC 09. 06. 1995. LUKAVAC<br />

4068 BITENC ROMAN BARBARA 1505961177675 LJUBLJANA NOVO SARAJEVO 03. 10. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

4069 BITIĆ HRUSTEM MURAT 0101974172209 FOČA NOVI GRAD 18. 08. 1992. NOVI GRAD<br />

4070 BITIĆ BAJRO RAGIB 0303944171218 FOJNICA FOJNICA 13. 11. 1994. FOJNICA<br />

4071 BITIĆ SABIT SAKIB 0402963192178 KAKANJ KAKANJ 19. 10. 1992. KAKANJ<br />

4072 BITIĆ IBRO SENAD 0201972171218 FOJNICA FOJNICA 25. 12. 1993. FOJNICA<br />

4073 BITIĆI RAGIB FATILJ 2503965173977 VAREŠ VAREŠ 23. 10. 1993. VAREŠ<br />

4074 BITIĆI AVDIJA ŠAĆIR 2901959181351 BRATUNAC BRATUNAC 25. 08. 1992. ŽIVINICE<br />

4075 BITINOVIĆ AVDULAH SABAHUDIN 1704972183122 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

4076 BITINOVIĆ AVDO SEVLUDIN 1506970183161 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4077 BJELAK ILIJAZ AHMED 0602961173523 SARAJEVO NOVI GRAD 02. 07. 1995. NOVI GRAD<br />

4078 BJELAK MULKO AHMET 0206957170011 PRIJEPOLJE VOGOŠĆA 08. 06. 1992. VOGOŠĆA<br />

4079 BJELAK LUTVO MEVLUDIN 2006943173538 PRIJEPOLJE STARI GRAD 17. 07. 1992. STARI GRAD<br />

4080 BJELAK HAMZA ŠEMSO 0105954173557 PRIJEPOLJE STARI GRAD 29. 07. 1992. STARI GRAD<br />

120


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

4081 BJELAK RAMO ŠEMSO 2603954173511 PRIJEPOLJE STARI GRAD 10. 10. 1994. STARI GRAD<br />

4082 BJELAK ABAZ ZAIM 0102965793930 PRIJEPOLJE NOVI GRAD 28. 12. 1993. NOVI GRAD<br />

4083 BJELIĆ HUSO ALIJA 0101974173078 OLOVO OLOVO 15. 06. 1995. OLOVO<br />

4084 BJELIĆ SAFET EDIB 1710965173057 OLOVO OLOVO 03. 11. 1992. OLOVO<br />

4085 BJELIĆ HUSO IBRAHIM 2704949173040 OLOVO OLOVO 23. 08. 1992. OLOVO<br />

4086 BJELIĆ VLADIMIR MATO 1002960 BANJALUKA ILIDŽA 17. 02. 1994. ILIDŽA<br />

4087 BJELIĆ BAJRO MESUD 2801949193839 DOBOJ ZAVIDOVIĆI 29. 09. 1993. ZAVIDOVIĆI<br />

4088 BJELIĆ LATIF MIRZET 2308968193823 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 26. 09. 1995. ZAVIDOVIĆI<br />

4089 BJELIĆ SULJO MUJO 0209931183733 VLASENICA VLASENICA 02. 06. 1992. LUKAVAC<br />

4090 BJELIĆ JUSO NEDŽAD 0301972193828 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 22. 08. 1994. ZAVIDOVIĆI<br />

4091 BJELIĆ OMER NEDŽAD 0606974150021 MOSTAR MOSTAR 29. 05. 1995. MOSTAR<br />

4092 BJELIĆ MUSTAFA RAŠID 2904970193859 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 01. 02. 1994. ZAVIDOVIĆI<br />

4093 BJELIĆ FADIL SADIL 1911972173041 OLOVO OLOVO 02. 11. 1992. OLOVO<br />

4094 BJELIĆ ALIJA SEAD 0901965150002 MOSTAR MOSTAR 05. 11. 1992. MOSTAR<br />

4095 BJELINČEVIĆ ISMET MIRSAD 2907959180019 TUZLA TUZLA 18. 01. 1993. TUZLA<br />

4096 BJELKIĆ ĆAMIL HASAN 2011966193866 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 23. 06. 1994. ZAVIDOVIĆI<br />

4097 BJELKIĆ SALIH MAHMUT 1011958193829 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 01. 03. 1994. ZAVIDOVIĆI<br />

4098 BJELO RASIM ALMIR 3101974171211 FOJNICA FOJNICA 11. 09. 1995. FOJNICA<br />

4099 BJELOBRKOVIĆ SALKO FADIL 0309955120001 DOBOJ MAGLAJ 23. 11. 1993. MAGLAJ<br />

4100 BJELOGLAVIĆ SULEJMAN MENSUR 0902965190000 ZENICA ZENICA 09. 01. 1994. ZENICA<br />

4101 BJELOKAPIĆ MATO BRANISLAV 2809956170010 SARAJEVO CENTAR 07. 08. 1992. CENTAR<br />

4102 BJELONJA BEJDO ENVER 2705960173520 SARAJEVO STARI GRAD 14. 02. 1992. STARI GRAD<br />

4103 BJELONJA AVDO MEHO 1703961171509 SARAJEVO ILIDŽA 22. 11. 1993. ILIDŽA<br />

4104 BJELOPOLJAK ŠEFIK VAHIDIN 1705971192175 KAKANJ KAKANJ 20. 07. 1995. KAKANJ<br />

4105 BLAGAJAC HAMID ALMIR 0608965181502 MOSTAR MOSTAR 20. 09. 1993. MOSTAR<br />

4106 BLAGAJČEVIĆ ALIJA MUHAMED 0312962122312 BOS. NOVI BOS. NOVI 20. 03. 1995. SANSKI MOST<br />

4107 BLAGOJEVIĆ VIDOSAV DOBRINKO 2810954180017 TUZLA TUZLA 23. 07. 1993. TUZLA<br />

4108 BLAGOJEVIĆ DRAGO OZRENKO 2704970182688 TUZLA LUKAVAC 28. 08. 1992. LUKAVAC<br />

4109 BLAMBIĆ SALIM FAHIR 0710967122638 MAGLAJ MAGLAJ 24. 02. 1994. MAGLAJ<br />

4110 BLAŽANOVIĆ SIMO DRAGAN 1409968122621 MAGLAJ MAGLAJ 03. 09. 1993. MAGLAJ<br />

4111 BLAŽANOVIĆ SIMO RANKO 1103967122626 MAGLAJ MAGLAJ 20. 10. 1993. MAGLAJ<br />

4112 BLAŽEVIĆ SEJDO ČAMIL 2103963160047 PRIJEDOR PRIJEDOR 03. 09. 1992. SANSKI MOST<br />

4113 BLAŽEVIĆ ŠABAN PAŠO 2310956160045 PRIJEDOR PRIJEDOR 26. 05. 1992. KLJUČ<br />

4114 BLAŽEVIĆ REMZO SENAD 0107966160003 PRIJEDOR PRIJEDOR 20. 07. 1992. SANSKI MOST<br />

4115 BLAŽEVIĆ HASIB TEHVID 0908968102399 KLJUČ KLJUČ 22. 06. 1993. KLJUČ<br />

4116 BLAŽEVIĆ MARKO ZLATKO 1311954190004 ZENICA CENTAR 07. 09. 1993. CENTAR<br />

4117 BLEKOVIĆ OSMAN NERMIN 1410974182693 LUKAVAC LUKAVAC 17. 12. 1993. LUKAVAC<br />

4118 BLEKOVIĆ IBRAHIM NURIJA 2811948182675 LUKAVAC LUKAVAC 24. 07. 1993. LUKAVAC<br />

4119 BLIZNOVIĆ MEHMED MENSUR 0911969192171 KAKANJ KAKANJ 14. 07. 1995. KAKANJ<br />

4120 BLIZNOVIĆ HIMZO SALKO 2606966192170 KAKANJ KAKANJ 30. 08. 1993. KAKANJ<br />

121


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

4121 BLIZNOVIĆ MUHAREM ŠEMSUDIN 2310969191594 BUSOVAČA BUSOVAČA 16. 09. 1995. BUSOVAČA<br />

4122 BOBAN CVITAN ANTE 2104935151968 KONJIC KONJIC 26. 06. 1995. KONJIC<br />

4123 BOBAR MEHMED ENVER 1305963153553 PROZOR PROZOR 09. 07. 1993. PROZOR<br />

4124 BOBAR MUHAREM MUMIN 0407971153558 PROZOR PROZOR 09. 07. 1993. PROZOR<br />

4125 BOBAR SULJAN SEJAD 1710966153556 PROZOR PROZOR 24. 01. 1994. PROZOR<br />

4126 BOBARIĆ MUHAREM SABAHUDIN 2410972124118 TEŠANJ TEŠANJ 13. 04. 1995. TEŠANJ<br />

4127 BOBARIĆ MUHAMED SAMIR 2210972124127 TEŠANJ TEŠANJ 15. 11. 1992. TEŠANJ<br />

4128 BOBIĆ SULEJMAN ALEN 0909973111070 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 28. 08. 1995. BOS. KRUPA<br />

4129 BOBIĆ ŠABAN ALMIR 0409969150021 MOSTAR MOSTAR 19. 08. 1993. MOSTAR<br />

4130 BOBIĆ SALKO DŽAFER 0911971150028 MOSTAR MOSTAR 14. 06. 1993. MOSTAR<br />

4131 BOBIĆ IBRAHIM SENAD 1210972150035 MOSTAR MOSTAR 09. 05. 1993. MOSTAR<br />

4132 BOBOT OBRAD DRAGAN 1103965172669 SARAJEVO NOVI GRAD 01. 08. 1993. NOVI GRAD<br />

4133 BOČIĆ HUSEIN ALMIR 3005972122621 MAGLAJ MAGLAJ 12. 07. 1993. MAGLAJ<br />

4134 BOČIĆ MUJO HUSEJN 2608940122630 MAGLAJ MAGLAJ 29. 10. 1993. MAGLAJ<br />

4135 BOČIĆ MUJO MAHMUT 1503937122638 MAGLAJ MAGLAJ 29. 10. 1993. MAGLAJ<br />

4136 BOČKAILO HUSO IBRO 2803949150022 MOSTAR MOSTAR 11. 09. 1993. MOSTAR<br />

4137 BOGALJEVIĆ SINAN SEAD 1505960181350 UGLJEVIK TUZLA 07. 08. 1994. TUZLA<br />

4138 BOGDANIĆ HAMED DŽEMAIL 0102950173529 GORAŽDE NOVI GRAD 10. 05. 1993. NOVI GRAD<br />

4139 BOGDANIĆ EJUB IFET 2909960172197 GORAŽDE NOVI GRAD 09. 11. 1992. NOVI GRAD<br />

4140 BOGDANIĆ HAJRO MEHMED 1403943130001 GORAŽDE GORAŽDE 20. 03. 1993. GORAŽDE<br />

4141 BOGDANIĆ HAMID SAMIR 0302976173232 ROGATICA ROGATICA 16. 06. 1995. KAKANJ<br />

4142 BOGDANIĆ MEHMED SENAD 2401966130018 GORAŽDE GORAŽDE 22. 05. 1992. GORAŽDE<br />

4143 BOGDANOVIĆ JOVO MILORAD 0606952172196 SARAJEVO NOVI GRAD 17. 02. 1993. NOVI GRAD<br />

4144 BOGILOVIĆ NAZIF ASIM 2002967173401 SOKOLAC VISOKO 20. 09. 1992. VISOKO<br />

4145 BOGILOVIĆ SULEJMAN EDHEM 1002968173231 ROGATICA GORAŽDE 28. 10. 1992. GORAŽDE<br />

4146 BOGILOVIĆ ALJO EDIN 3004972173238 ROGATICA ILIDŽA 16. 06. 1995. ILIDŽA<br />

4147 BOGILOVIĆ IDRIZ MUHAMED 1906965172184 ROGATICA NOVI GRAD 15. 11. 1992. NOVI GRAD<br />

4148 BOGILOVIĆ MEHO SAFET 0510942174355 ROGATICA VOGOŠĆA 19. 12. 1992. VOGOŠĆA<br />

4149 BOGILOVIĆ EDHEM SULEJMEN 0102949173238 ROGATICA GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE<br />

4150 BOGILOVIĆ ASIM ZAIM 2510947183249 ROGATICA ROGATICA 17. 07. 1995. SREBRENIK<br />

4151 BOGUČANIN RAMO AHMET 2202949172189 ŽIVINICE NOVI GRAD 12. 07. 1995. NOVI GRAD<br />

4152 BOGUNIĆ HALIL EMIR 2611966171509 SARAJEVO ILIDŽA 28. 07. 1993. ILIDŽA<br />

4153 BOGUNIĆ ADEM FAHRUDIN 1812968130003 GORAŽDE GORAŽDE 01. 06. 1993. GORAŽDE<br />

4154 BOGUNIĆ JUSUF MIDHAT 1010953130008 GORAŽDE GORAŽDE 21. 12. 1992. GORAŽDE<br />

4155 BOJA ALIJA MEVLID 0107969171308 HADŽIĆI HADŽIĆI 24. 08. 1992. HADŽIĆI<br />

4156 BOJA BAJRO SALEM 0112962171314 HADŽIĆI HADŽIĆI 04. 12. 1992. HADŽIĆI<br />

4157 BOJADŽI ABDULAH FEHIM 1405975173554 SARAJEVO STARI GRAD 09. 06. 1992. STARI GRAD<br />

4158 BOJADŽIJA VEJSIL SENAD 0606969131531 FOČA NOVI GRAD 13. 10. 1992. NOVI GRAD<br />

4159 BOJČIĆ MUJO JASMIN 1802973171928 KALINOVIK KALINOVIK 22. 04. 1993. KONJIC<br />

4160 BOJČIĆ OMO KASIM 0707955172198 KALINOVIK KALINOVIK 25. 12. 1992. TRNOVO<br />

122


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

4161 BOJČIĆ AHMET NIJAZ 0505967150007 MOSTAR MOSTAR 15. 07. 1993. MOSTAR<br />

4162 BOJČIĆ AHMET RAMIZ 2303960150015 MOSTAR MOSTAR 14. 10. 1994. MOSTAR<br />

4163 BOJČIĆ SUAD REČAD 0103964150002 NEVESINJE NEVESINJE 27. 06. 1992. MOSTAR<br />

4164 BOJČIĆ ZULFO SENAD 0905959172679 LJUBINJE STARI GRAD 16. 08. 1995. STARI GRAD<br />

4165 BOJČIĆ JUSUF SUAD 0711935150002 NEVESINJE NEVESINJE 27. 06. 1992. MOSTAR<br />

4166 BOJIČIĆ OSMAN SELVIN 1604968171506 ILIDŽA ILIDŽA 12. 09. 1995. ILIDŽA<br />

4167 BOJIĆ JUSUF HUSEIN 1507966182491 LOPARE ČELIĆ 10. 03. 1993. ČELIĆ<br />

4168 BOJIĆ MUSTAFA MAHMUT 2404945180022 TUZLA TUZLA 14. 09. 1994. TUZLA<br />

4169 BOJIĆ BAJRO MEHMED 0105940190025 ZENICA ZENICA 10. 07. 1993. ZENICA<br />

4170 BOJIĆ ĆAMIL MUNEVER 2503964180708 BANOVIĆI BANOVIĆI 12. 05. 1994. BANOVIĆI<br />

4171 BOJIĆ SAFET SEAD 1711957172226 LOPARE NOVI GRAD 08. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

4172 BOJIĆ ADEM ZIJAD 0201968180717 BANOVIĆI BANOVIĆI 11. 09. 1995. BANOVIĆI<br />

4173 BOJKIĆ ALIJA DAMIR 0106967180044 TUZLA TUZLA 25. 05. 1995. TUZLA<br />

4174 BOJO EDVARD IGOR 1503974172173 SARAJEVO ILIDŽA 06. 04. 1993. ILIDŽA<br />

4175 BOKŠIĆ BORISLAV SLAVEN 1202971121586 DERVENTA STARI GRAD 21. 08. 1992. STARI GRAD<br />

4176 BOLIĆ SULEJMAN MIRNAS 0401972190025 ZENICA ZENICA 28. 04. 1993. ZENICA<br />

4177 BOLIĆ HASAN SAUDIN 0507976172652 SARAJEVO NOVI GRAD 28. 04. 1993. NOVI GRAD<br />

4178 BOLIĆ TAIB SENAHID 1103958173048 OLOVO OLOVO 22. 01. 1994. OLOVO<br />

4179 BOLIĆ RAMIZ ZIJAD 1009956190011 ZENICA ZENICA 22. 08. 1992. ZENICA<br />

4180 BOLJEVIĆ MIRJANA RENATO 1604964192800 TRAVNIK N. TRAVNIK 07. 08. 1993. N. TRAVNIK<br />

4181 BOLOBAN DERVO DERVIŠ 1102948151961 KONJIC KONJIC 28. 07. 1993. KONJIC<br />

4182 BOLOBAN ALAGA ELVIR 0907972151969 KONJIC KONJIC 22. 04. 1993. KONJIC<br />

4183 BOLOBAN MUJO HARIS 1706973151960 KONJIC KONJIC 24. 03. 1993. KONJIC<br />

4184 BOLOBAN ALIJA MUJAGA 2011957151972 KONJIC KONJIC 06. 09. 1995. KONJIC<br />

4185 BOLOBAN ALIJA REŠID 1002962151961 KONJIC KONJIC 20. 12. 1992. KONJIC<br />

4186 BOLOBAN REDŽO SALKO 2608957151979 KONJIC KONJIC 06. 07. 1995. KONJIC<br />

4187 BOMBEK JOZEF DARKO 1909965500180 MAGLAJ MAGLAJ 10. 11. 1992. MAGLAJ<br />

4188 BORAČIĆ MURADIF DŽEMAL 2702967131535 FOČA NOVI GRAD 13. 08. 1992. NOVI GRAD<br />

4189 BORAČIĆ AVDO TAHIR 0301941173519 GORAŽDE STARI GRAD 02. 05. 1994. STARI GRAD<br />

4190 BORAS MIRKO RENATA 1703973177189 SARAJEVO NOVI GRAD 21. 05. 1993. NOVI GRAD<br />

4191 BORČAK SELIM ALMIR 0203965171779 VISOKO ILIJAŠ 09. 06. 1992. ILIJAŠ<br />

4192 BORČAK ALIJA FUAD 2003934173518 SARAJEVO STARI GRAD 20. 09. 1992. STARI GRAD<br />

4193 BORČAK ZAHID HUSO 3008970171772 ILIJAŠ ILIJAŠ 25. 06. 1992. ILIJAŠ<br />

4194 BORČAK IBRO SENAD 2103961170002 SARAJEVO CENTAR 06. 01. 1994. CENTAR<br />

4195 BORDANIĆ ALIJA EMIN 1011965131545 HADŽIĆI HADŽIĆI 22. 08. 1992. HADŽIĆI<br />

4196 BORIĆ IZET ALADIN 0503966193044 MRKONJIĆ GRAD TRAVNIK 11. 06. 1993. TRAVNIK<br />

4197 BORIĆ AVDO FERZET 2704961183302 SREBRENIK SREBRENIK 18. 02. 1993. SREBRENIK<br />

4198 BORIĆ ŠABAN IBRIŠIM 1005969183736 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4199 BORIĆ ŠABAN JASMIN 1903979183732 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

4200 BORIĆ HUSEIN MURADIF 1207942181350 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA<br />

123


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

4201 BORIĆ HASAN RAMO 1506955183759 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4202 BORIĆ IBRO SAFET 1208969183742 VLASENICA GRAČANICA 12. 07. 1995. GRAČANICA<br />

4203 BORIĆ EJUB SAMIR 1409963110005 BIHAĆ BIHAĆ 05. 12. 1992. BIHAĆ<br />

4204 BORIĆ HUSEIN SULJO 1508964 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. GRADAČAC<br />

4205 BORIŠIĆ FEHRAT ISMET 1609950172175 PLJEVLJA NOVI GRAD 22. 09. 1992. NOVI GRAD<br />

4206 BORIŠIĆ HAMID IZET 2607952172238 PLJEVLJA NOVI GRAD 12. 06. 1993. NOVI GRAD<br />

4207 BOROGOVAC HAMDIJA AMUR 1010952180044 TUZLA TUZLA 23. 07. 1994. TUZLA<br />

4208 BOROGOVAC NURDIN EMIR 2404974183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4209 BOROVAC HALIL FADIL 1502940171511 GORAŽDE ILIDŽA 29. 12. 1994. ILIDŽA<br />

4210 BOROVAC SEJDO HAZIR 0106951130012 GORAŽDE GORAŽDE 14. 09. 1992. GORAŽDE<br />

4211 BOROVAC EKREM JASIN 1509970130008 GORAŽDE GORAŽDE 15. 04. 1994. GORAŽDE<br />

4212 BOROVAC IZET KENAN 1404963173544 SARAJEVO STARI GRAD 16. 01. 1994. STARI GRAD<br />

4213 BOROVAC ADEM SAMIR 2309974160011 PRIJEDOR PRIJEDOR 29. 09. 1993. SANSKI MOST<br />

4214 BOROVAC SAFET ŽORŽAN 0606968172668 SARAJEVO STARI GRAD 06. 02. 1994. NOVO SARAJEVO<br />

4215 BOROVAČKIĆ HASAGA RIFET 2112967180718 BANOVIĆI BANOVIĆI 04. 06. 1994. BANOVIĆI<br />

4216 BOROVAČKIĆ BEGAN ŠEMSO 0210971180700 BANOVIĆI BANOVIĆI 20. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

4217 BOROVČANIN RADISLAV VELIBOR 1007972172675 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 05. 12. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

4218 BOROVINA HALIM ESAD 1704955173512 FOČA STARI GRAD 12. 12. 1992. STARI GRAD<br />

4219 BOROVINA HALIM IZET 1201968131531 FOČA FOČA 01. 10. 1992. CENTAR<br />

4220 BOROVINA MUSTAFA MEVLUDIN 2608972172214 SARAJEVO NOVI GRAD 25. 09. 1992. NOVI GRAD<br />

4221 BOROVINA SALKO MIRALEM 0605969172673 FOČA NOVO SARAJEVO 28. 02. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

4222 BOROVINA AZIZ REFIK 0502959171500 FOČA ILIDŽA 19. 03. 1994. ILIDŽA<br />

4223 BOROZ IVO ILIJA 0302966122621 MAGLAJ MAGLAJ 25. 06. 1993. MAGLAJ<br />

4224 BOSANKIĆ HAMED DENIS 0202977172197 SARAJEVO NOVI GRAD 25. 07. 1992. NOVI GRAD<br />

4225 BOSANKIĆ ASIM IBRAHIM 3004973183903 ZVORNIK ZVORNIK 23. 11. 1992. SAPNA<br />

4226 BOSANKIĆ MEHO IZUDIN 1504965180011 TUZLA TUZLA 06. 07. 1993. TUZLA<br />

4227 BOSNIĆ HUSNIJA ADIL 0603975101467 BOS. GRADIŠKA BOS. GRADIŠKA 10. 09. 1995. KLJUČ<br />

4228 BOSNIĆ BEĆIR ESAD 1609953111053 BUŽIM BUŽIM 10. 03. 1993. BUŽIM<br />

4229 BOSNIĆ IBRAHIM HASAN 1605959110037 BIHAĆ BIHAĆ 14. 05. 1995. BIHAĆ<br />

4230 BOSNIĆ RAMO IBRO 0601942110034 BIHAĆ BIHAĆ 01. 07. 1992. BIHAĆ<br />

4231 BOSNIĆ IBRAHIM JASMIN 0903973113860 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 26. 11. 1994. V. KLADUŠA<br />

4232 BOSNIĆ AHMED MEHMED 0512952171306 HADŽIĆI HADŽIĆI 07. 01. 1993. HADŽIĆI<br />

4233 BOSNIĆ AHMET REDŽO 0210968110017 BIHAĆ BIHAĆ 15. 03. 1993. BIHAĆ<br />

4234 BOSNO ČAMIL AHMET 1701955133643 VIŠEGRAD GORAŽDE 27. 04. 1993. GORAŽDE<br />

4235 BOSNO IBRIŠIM HIMZO 1505958183125 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

4236 BOSNO SALKO IBRAHIM 0408967133646 VIŠEGRAD NOVO SARAJEVO 27. 07. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

4237 BOSTANDŽIĆ TAHIR ASIM 1304967131543 FOČA ZENICA 25. 04. 1992. ZENICA<br />

4238 BOSTANDŽIJA RAMIZ ESAD 2004963173523 SARAJEVO STARI GRAD 19. 07. 1993. STARI GRAD<br />

4239 BOSTANDŽIJA SALKO HAMID 0906947102086 JAJCE JAJCE 29. 08. 1995. JAJCE<br />

4240 BOŠKAILO HUSEIN BEČIR 2203953150009 ČAPLJINA ČAPLJINA 02. 07. 1993. ČAPLJINA<br />

124


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

4241 BOŠKAILO SALKO MIRSAD 0704965151149 ČAPLJINA ČAPLJINA 11. 11. 1994. ČAPLJINA<br />

4242 BOŠKAILO HAMZO SEMIR 1311970153755 STOLAC STOLAC 21. 12. 1992. STOLAC<br />

4243 BOŠKAILO OSMAN SUAD 3103972153758 STOLAC STOLAC 11. 11. 1994. STOLAC<br />

4244 BOŠKOVIĆ SULEJMAN HAJRIJA 0105949177226 TITOV VRBAS NOVI GRAD 09. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

4245 BOŠKOVIĆ ĐURO MILENKO 1303961172183 SARAJEVO NOVI GRAD 03. 07. 1993. NOVI GRAD<br />

4246 BOŠKOVIĆ VELJKO MIODRAG 0801974171511 SARAJEVO ILIDŽA 24. 03. 1993. ILIDŽA<br />

4247 BOŠNJAK RAMO ALIJA 0703941183132 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

4248 BOŠNJAK ALIJA AMIR 0303977183300 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

4249 BOŠNJAK ISHAK ENVER 0802974180005 TUZLA TUZLA 03. 04. 1995. TUZLA<br />

4250 BOŠNJAK SELIM FETIJA 0711958183899 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

4251 BOŠNJAK SMAJO HAMZA 2204967190030 ZENICA ZENICA 15. 10. 1993. ZENICA<br />

4252 BOŠNJAK HIMZO HAMZO 2207955183917 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

4253 BOŠNJAK HRUSTAN HASAN 0802955183923 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

4254 BOŠNJAK HUSEJN HUSO 0506947124111 TEŠANJ TEŠANJ 03. 07. 1993. TEŠANJ<br />

4255 BOŠNJAK VEHBIJA HUSO 2305954124137 TEŠANJ TEŠANJ 06. 05. 1995. TEŠANJ<br />

4256 BOŠNJAK HUSEIN IBRAHIM 1201954183903 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

4257 BOŠNJAK KEMAL IBRO 2403971124142 TEŠANJ TEŠANJ 04. 09. 1992. TEŠANJ<br />

4258 BOŠNJAK BERISLAV IGOR 2707972172190 SARAJEVO NOVI GRAD 13. 03. 1993. NOVI GRAD<br />

4259 BOŠNJAK RIFET ISMET 2511951183905 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

4260 BOŠNJAK HUSEIN IZO 0804969183910 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

4261 BOŠNJAK IBRAHIM MEHMED 0507939183938 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

4262 BOŠNJAK HURIJA MEHMEDALIJA 0305963183912 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

4263 BOŠNJAK OHRAN NURIJA 1008968183154 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4264 BOŠNJAK ŠEFIK RAIF 2302973190008 ZENICA ZENICA 20. 09. 1995. ZENICA<br />

4265 BOŠNJAK HUSEIN RIZVO 0909961183896 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

4266 BOŠNJAK OSMAN SEAD 1505968124135 TEŠANJ TEŠANJ 15. 11. 1992. TEŠANJ<br />

4267 BOŠNJAK DŽEMAL SENAD 2705970124137 TEŠANJ TEŠANJ 03. 03. 1993. TEŠANJ<br />

4268 BOŠNJAK OSMAN SULJO 1406962181945 GRADAČAC GRADAČAC 13. 07. 1992. GRADAČAC<br />

4269 BOŠNJAK HUSEIN ŠABAN 1506949370059 TEŠANJ TEŠANJ 28. 06. 1992. TEŠANJ<br />

4270 BOŠNJAK VLADIMIR ZLATKO 1703966172171 SARAJEVO NOVI GRAD 17. 08. 1992. NOVI GRAD<br />

4271 BOŠNJAK NIKOLA ZORAN 0307965172198 SARAJEVO NOVI GRAD 25. 05. 1992. NOVI GRAD<br />

4272 BOŠNJAKOVIĆ PAŠAGA ASIM 1711958193820 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 06. 07. 1994. ZAVIDOVIĆI<br />

4273 BOŠNJAKOVIĆ MUSTAFA DILAVER 0106965180705 TUZLA BANOVIĆI 07. 10. 1995. BANOVIĆI<br />

4274 BOŠNJAKOVIĆ FEHIM ISHAK 2202962193632 BIJELJINA VITEZ 10. 08. 1993. VITEZ<br />

4275 BOŠNJAKOVIĆ ALIJA MEHMEDALIJA xxyy954 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

4276 BOŠNJAKOVIĆ MEHMED MEHO 1710946183734 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4277 BOŠNJAKOVIĆ FADIL MUSTAFA 1408972180702 BANOVIĆI BANOVIĆI 18. 09. 1992. BANOVIĆI<br />

4278 BOŠNJAKOVIĆ HAMID RAMIZ 2701972184255 ŽIVINICE ŽIVINICE 04. 03. 1993. ŽIVINICE<br />

4279 BOŠNJAKOVIĆ ABDURAHMAN RUSMIR 1810973183902 ZVORNIK TUZLA 17. 12. 1992. TUZLA<br />

4280 BOŠNJAKOVIĆ IZET SAMIR 0806972184238 ŽIVINICE ŽIVINICE 16. 07. 1995. ŽIVINICE<br />

125


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

4281 BOŠNJAKOVIĆ HUSEIN SEAD 2303964184232 ŽIVINICE BANOVIĆI 01. 11. 1994. BANOVIĆI<br />

4282 BOŠNJAKOVIĆ AGAN ZET 0210966183904 ZVORNIK ZVORNIK 11. 04. 1992. SAPNA<br />

4283 BOŠNJIĆ ŠAHBAZ MUSTAFA 0610967180036 TUZLA TUZLA 01. 07. 1992. TUZLA<br />

4284 BOŠNJO HASAN ADEM 0506961124116 TEŠANJ TEŠANJ 17. 02. 1994. TEŠANJ<br />

4285 BOŠNJO HASAN SMAJO 2405948124111 TEŠANJ TEŠANJ 05. 02. 1994. TEŠANJ<br />

4286 BOŠNJO HASAN ŠABAN 2704952124115 TEŠANJ TEŠANJ 07. 08. 1993. TEŠANJ<br />

4287 BOTIĆ ZAHID ADIS 0211974102731 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

4288 BOTIĆ DEDO DEDO 0912961123592 TESLIĆ TEŠANJ 22. 04. 1993. TEŠANJ<br />

4289 BOTIĆ IBRIŠIM ĐEVAHIR 1203971102731 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

4290 BOTIĆ IBRIŠIM ĐEVDET 0109973102755 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

4291 BOTIĆ RAMIZ ELVIR 1409972102759 K. VAROŠ K. VAROŠ 29. 06. 1992. KLJUČ<br />

4292 BOTIĆ IBRAHIM EMSUD 2604967102733 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 06. 1992. KLJUČ<br />

4293 BOTIĆ HUSO ENVER 0902963102734 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

4294 BOTIĆ MUHAMED ESAD 0109960123327 TESLIĆ TEŠANJ 24. 08. 1992. TEŠANJ<br />

4295 BOTIĆ DEDO FEHIM 2406954123581 TESLIĆ TEŠANJ 11. 06. 1992. TEŠANJ<br />

4296 BOTIĆ OSMAN FERID 1504960102748 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

4297 BOTIĆ MUHAMED FIKRET 0105961102762 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

4298 BOTIĆ ŠEKIB HAZIM 0506967102734 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

4299 BOTIĆ MUHAREM HUSO 1601936163375 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

4300 BOTIĆ IBRAHIM IBRAHIM 1008972123581 TESLIĆ TEŠANJ 07. 06. 1992. TEŠANJ<br />

4301 BOTIĆ IBRAHIM KASIM 0905959123619 TESLIĆ TEŠANJ 13. 06. 1992. TEŠANJ<br />

4302 BOTIĆ NEDŽIB MEHMEDALIJA 1009971102757 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

4303 BOTIĆ RAHMAN MEHO 2906968120009 DOBOJ GRAČANICA 16. 11. 1995. GRAČANICA<br />

4304 BOTIĆ AHMET MUHAMED 1706965102748 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

4305 BOTIĆ MUJE MUHAMED 0908974123594 TESLIĆ TEŠANJ 03. 08. 1992. TEŠANJ<br />

4306 BOTIĆ OSMAN MUHAMED 2511961123609 TESLIĆ TEŠANJ 08. 08. 1995. TEŠANJ<br />

4307 BOTIĆ RAMO MUHAREM 0810965102746 K. VAROŠ K. VAROŠ 05. 11. 1992. KLJUČ<br />

4308 BOTIĆ HUSO MUJO 1307965102738 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

4309 BOTIĆ ALIJA OMER 1704972102734 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

4310 BOTIĆ MEŠAN OSMAN 1712955171121 BREZA BREZA 01. 04. 1994. BREZA<br />

4311 BOTIĆ OSMAN RAMIZ 1505942102737 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

4312 BOTIĆ SELIM SABAHUDIN 0104957102778 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

4313 BOTIĆ SALKAN SALKAN 1012972123600 TESLIĆ TEŠANJ 07. 06. 1992. TEŠANJ<br />

4314 BOTIĆ ŠEKIB SELFIRAZ 1207977102739 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

4315 BOTIĆ SELIM ŠEVAL 0805960102744 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

4316 BOTIĆ BEŠIR TAHIR 0510963123602 TESLIĆ TEŠANJ 07. 06. 1992. TEŠANJ<br />

4317 BOTONJIĆ FADIL AMIR 1809968102386 KLJUČ KLJUČ 09. 01. 1994. KLJUČ<br />

4318 BOTONJIĆ RIFET DŽAFER 030197410382. KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

4319 BOTONJIĆ OMER ESAD 2501967102405 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

4320 BOTONJIĆ ABID FEHIM 1411966102393 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

126


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

4321 BOTONJIĆ HUSNIJA HAKIJA 0201969102396 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

4322 BOTONJIĆ ISLAM HAMDIJA 1503939102383 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

4323 BOTONJIĆ ĆAMIL HAMID 2206962102381 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

4324 BOTONJIĆ ZEJNIL HUSEIN 2503942102401 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

4325 BOTONJIĆ NAJIL ISMET 1106951102381 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

4326 BOTONJIĆ EJUB JASMIN 1808974102421 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

4327 BOTONJIĆ DEDO MIHAD 0205964102393 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

4328 BOTONJIĆ HUSO MUHAREM 2906964102402 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

4329 BOTONJIĆ MUJO NIJAZ 0710965102385 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

4330 BOTONJIĆ DEDO RUFAD 0103958102422 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

4331 BOTONJIĆ SABIT SABRIJA 1204966102401 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

4332 BOTONJIĆ DEDO SADIK 2311961102394 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

4333 BOTONJIĆ MUHO ZIJAD 1404953102428 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

4334 BOTULJA ĆAMIL HASAN 1511949171505 ILIDŽA ILIDŽA 23. 07. 1993. ILIDŽA<br />

4335 BOUKMOURI TAYEB TAIEB 3105964193042 JEMEN ZENICA 22. 07. 1995. ZENICA<br />

4336 BOZALIJA ALIJA ELVIR 1506974170005 BEČ CENTAR 06. 11. 1994. CENTAR<br />

4337 BOZIĆ OSMAN ZIJAD 2609970153759 STOLAC STOLAC 11. 11. 1994. STOLAC<br />

4338 BOŽIĆ MARKO IVICA 2909959180011 LUKAVAC NOVO SARAJEVO 04. 06. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

4339 BOŽIĆ MARIJAN MARIJAN 2808945 GRADAČAC GRADAČAC 10. 08. 1992. GRADAČAC<br />

4340 BOŽIĆ MARIJAN MATO 2808966182495 LOPARE ČELIĆ 30. 08. 1992. ČELIĆ<br />

4341 BOŽIĆ KOSTADIN MILAN 1411952172682 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 26. 08. 1995. NOVO SARAJEVO<br />

4342 BRADARA MARKO ANTO 1601946171503 KISELJAK ILIDŽA 13. 09. 1992. ILIDŽA<br />

4343 BRADARIĆ MAHMUT AHMET 0903940122627 MAGLAJ MAGLAJ 09. 11. 1993. MAGLAJ<br />

4344 BRADARIĆ RASIM ASIM 0201965184339 ŽIVINICE ŽIVINICE 20. 04. 1995. ŽIVINICE<br />

4345 BRADARIĆ HAMZA DAMIR 1912974120006 DOBOJ DOBOJ 18. 05. 1993. DOBOJ ISTOK<br />

4346 BRADARIĆ MUSTAFA DŽEMAIL 1003946122621 MAGLAJ MAGLAJ 22. 10. 1993. MAGLAJ<br />

4347 BRADARIĆ HUSEIN EKREM 2210953122628 MAGLAJ MAGLAJ 10. 06. 1992. MAGLAJ<br />

4348 BRADARIĆ SULJO ELDIN 0711973122626 MAGLAJ MAGLAJ 03. 03. 1994. MAGLAJ<br />

4349 BRADARIĆ MEHO ENIDA 2309961127627 MAGLAJ MAGLAJ 06. 10. 1993. MAGLAJ<br />

4350 BRADARIĆ IBRIŠIM IBRAHIM 1212957122648 MAGLAJ MAGLAJ 05. 12. 1993. MAGLAJ<br />

4351 BRADARIĆ MUSTAFA ISHAK 2812953122628 MAGLAJ MAGLAJ 17. 06. 1994. MAGLAJ<br />

4352 BRADARIĆ BAJRO MEHO 1007952122620 MAGLAJ MAGLAJ 16. 10. 1992. MAGLAJ<br />

4353 BRADARIĆ BEGO MIRSAD 0109973122632 MAGLAJ MAGLAJ 20. 09. 1992. MAGLAJ<br />

4354 BRADARIĆ SALIM MUHAMED 0302962122627 MAGLAJ MAGLAJ 10. 06. 1992. MAGLAJ<br />

4355 BRADARIĆ HUSEIN MUJO 1204960122648 MAGLAJ MAGLAJ 10. 06. 1992. MAGLAJ<br />

4356 BRADARIĆ IBRAHIM MURVET 0409960120006 DOBOJ DOBOJ ISTOK 14. 12. 1993. DOBOJ ISTOK<br />

4357 BRADARIĆ MURIZ NEDŽAD 1411960122627 MAGLAJ MAGLAJ 29. 06. 1993. MAGLAJ<br />

4358 BRADARIĆ IBRO SALIH 2505948122636 MAGLAJ MAGLAJ 10. 06. 1992. MAGLAJ<br />

4359 BRADARIĆ HUSEIN SENAD 1507971122626 MAGLAJ MAGLAJ 10. 06. 1992. MAGLAJ<br />

4360 BRADARIĆ MUJO ŠEVAL 1304958122635 MAGLAJ MAGLAJ 19. 08. 1993. MAGLAJ<br />

127


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

4361 BRADARIĆ SAFET ZAIM 1711963120009 DOBOJ DOBOJ 19. 04. 1993. DOBOJ ISTOK<br />

4362 BRADARIĆ ADEM ZIJAD 0601966122629 MAGLAJ MAGLAJ 26. 12. 1992. MAGLAJ<br />

4363 BRADIĆ IBRO AZEM 0103945171778 ILIJAŠ ILIJAŠ 29. 11. 1995. ILIJAŠ<br />

4364 BRADIĆ NEZIR FERZIJA 2510943193052 TRAVNIK TRAVNIK 21. 06. 1993. TRAVNIK<br />

4365 BRADIĆ IBRO MUSTAFA 1704948174376 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 17. 09. 1994. VOGOŠĆA<br />

4366 BRADIĆ MEHO SALIH 0112952193042 TRAVNIK TRAVNIK 24. 09. 1993. TRAVNIK<br />

4367 BRADIĆ FADIL SEAD 1610951193042 TRAVNIK TRAVNIK 30. 08. 1994. TRAVNIK<br />

4368 BRADONJIĆ MARKO GORAN 0710961133650 VIŠEGRAD STARI GRAD 26. 02. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

4369 BRAIMAJ SEJDIJA ŠABAN 2105950173517 ISTOK NOVI GRAD 02. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

4370 BRAJIĆ ASIM RASIM 0201959181565 NOVO SELO BRČKO 23. 07. 1993. BRČKO<br />

4371 BRAJLOVIĆ EJUB EDIN 2209963131538 FOČA NOVI GRAD 17. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

4372 BRAJLOVIĆ RAGIB HAMED 2112958131550 FOČA NOVO SARAJEVO 05. 12. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

4373 BRAJLOVIĆ RAŠID ZAJKO 0201939172195 FOČA NOVI GRAD 15. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

4374 BRAJLOVIĆ ZAJKO ZIJAD 0210962172185 SARAJEVO NOVI GRAD 15. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

4375 BRALJ MEHO AHMET 1811931150040 MOSTAR MOSTAR 19. 04. 1993. MOSTAR<br />

4376 BRALJ MEHO IBRO 0408935150039 MOSTAR MOSTAR 13. 07. 1993. MOSTAR<br />

4377 BRALJ IBRO MIRSAD 0206965150029 MOSTAR MOSTAR 19. 04. 1993. MOSTAR<br />

4378 BRALJ AHMET OMER 1501960150018 MOSTAR MOSTAR 13. 07. 1993. MOSTAR<br />

4379 BRANKOVIĆ HASAN ASIM 0103952173255 ROGATICA GORAŽDE 16. 11. 1992. GORAŽDE<br />

4380 BRANKOVIĆ ASIM EMIN 2807973173233 ROGATICA GORAŽDE 10. 10. 1992. GORAŽDE<br />

4381 BRANKOVIĆ OMER HAMDO 2607962130002 GORAŽDE GORAŽDE 14. 12. 1992. GORAŽDE<br />

4382 BRANKOVIĆ HIMZO MEHMED 0809953173240 ROGATICA GORAŽDE 30. 03. 1994. GORAŽDE<br />

4383 BRANKOVIĆ HAKIJA MEHMEDALIJA 1007945173236 ROGATICA GORAŽDE 02. 08. 1992. GORAŽDE<br />

4384 BRANKOVIĆ MEHMEDALIJA MUHIDIN 0401972173244 ROGATICA GORAŽDE 10. 10. 1992. GORAŽDE<br />

4385 BRANKOVIĆ ASIM NEZIR 1401972173236 ROGATICA GORAŽDE 02. 08. 1992. GORAŽDE<br />

4386 BRANKOVIĆ RASIM SEAD 1706959173242 ROGATICA STARI GRAD 14. 09. 1992. STARI GRAD<br />

4387 BRANKOVIĆ ABDULAH ZIJAD 2011934173235 ROGATICA GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE<br />

4388 BRAŠNJIĆ ISMET ENVER 2002960181530 SREBRENIK BRČKO 13. 05. 1993. BRČKO<br />

4389 BRATIĆ ŠUKRIJA ALMIR 1903973111055 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 17. 09. 1995. BOS. KRUPA<br />

4390 BRATIĆ HASAGA ELVIR 0307974111053 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 24. 02. 1994. BOS. KRUPA<br />

4391 BRATIĆ AZIZ EMIR 1507968150007 MOSTAR MOSTAR 12. 10. 1993. MOSTAR<br />

4392 BRATIĆ IBRAHIM ESAD 1807974111076 BIHAĆ BOS. KRUPA 26. 09. 1995. BOS. KRUPA<br />

4393 BRATIĆ AZIZ IBRAHIM 0808942111069 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 24. 11. 1992. BOS. KRUPA<br />

4394 BRATIĆ IBRAHIM MERIM 0903966111062 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 02. 08. 1992. TRNOVO<br />

4395 BRATIĆ MEHMED SAMIR 2909973111065 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 26. 09. 1995. BOS. KRUPA<br />

4396 BRATIĆ AGAN SENAD 0108972111053 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 15. 05. 1995. BOS. KRUPA<br />

4397 BRAVO MUJO ADMIR 1202974130004 GORAŽDE GORAŽDE 26. 04. 1993. GORAŽDE<br />

4398 BRAVO AVDIJA NEDIM 0707962172667 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 15. 05. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

4399 BRČANINOVIĆ ĐULO JASMINA 1507973189264 ŽIVINICE ŽIVINICE 10. 11. 1993. ŽIVINICE<br />

4400 BRČANINOVIĆ FEJZO MULAFER 2009960184232 ŽIVINICE ŽIVINICE 06. 06. 1993. ŽIVINICE<br />

128


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

4401 BRČANINOVIĆ MUJO SALIH 0809960184231 ŽIVINICE BANOVIĆI 07. 06. 1995. BANOVIĆI<br />

4402 BRČIĆ OMER ESED 1302956173042 OLOVO KISELJAK 23. 05. 1993. KISELJAK<br />

4403 BRČINA MATO BLAŠKO 0202974182470 LOPARE ČELIĆ 23. 06. 1992. ČELIĆ<br />

4404 BRČINA MATO MARKO 1604970180008 TUZLA TUZLA 26. 06. 1993. TUZLA<br />

4405 BRČINA IVO PETAR 0510971182510 LOPARE ČELIĆ 23. 06. 1992. ČELIĆ<br />

4406 BRČINOVIĆ ZVONIMIR PERO 1004963180046 TUZLA TUZLA 25. 08. 1992. TUZLA<br />

4407 BRČINOVIĆ ANTO PETAR 0312963180006 TUZLA TUZLA 25. 03. 1994. TUZLA<br />

4408 BRČINOVIĆ MIJO VLADO 1609958180010 TUZLA TUZLA 05. 07. 1993. TUZLA<br />

4409 BRDAR ŠEFIK MIRSAD 1304963160006 PRIJEDOR PRIJEDOR 30. 05. 1992. SANSKI MOST<br />

4410 BRDAREVIĆ AHMO ADMIN 2005977183153 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

4411 BRDAREVIĆ ĆAMIL HAMED 0103963183139 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4412 BRDAREVIĆ SUAD NUSRET 1106962193052 TRAVNIK TRAVNIK 21. 06. 1994. TRAVNIK<br />

4413 BRDAREVIĆ TAIB SAHID 1601969183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4414 BRDAREVIĆ TAIB VAHID 0501966183135 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4415 BRDARIĆ SAFET ATIF 0501957173135 PALE PALE 03. 07. 1993. GORAŽDE<br />

4416 BRĐANIN SAJMAN ŠAĆIR 2410968172175 TRNOVO NOVI GRAD 07. 03. 1993. NOVI GRAD<br />

4417 BREKALO RAMO ALMIR 0201978150050 MOSTAR MOSTAR 03. 07. 1993. MOSTAR<br />

4418 BREKALO SALIH FIKRET 1407972150017 MOSTAR MOSTAR 24. 08. 1993. MOSTAR<br />

4419 BREKALO OMER IBRO 2211965150046 MOSTAR MOSTAR 15. 09. 1993. MOSTAR<br />

4420 BREKALO MURAT MEHO 0610963150027 MOSTAR MOSTAR 24. 08. 1993. MOSTAR<br />

4421 BREKALO SABIT RAIFA 2304949155003 MOSTAR MOSTAR 15. 07. 1993. MOSTAR<br />

4422 BREŠČIĆ IBRAHIM HALID 0107967192189 KAKANJ KAKANJ 10. 09. 1995. KAKANJ<br />

4423 BREZAC HIMZO ALIJA 2608951172184 ČAJNIČE NOVI GRAD 20. 08. 1992. NOVI GRAD<br />

4424 BREZAC HIMZO DŽEVAD 0301963131178 ČAJNIČE ČAJNIČE 08. 11. 1993. MOSTAR<br />

4425 BREZAC HUSO IFET 0211966130009 GORAŽDE GORAŽDE 29. 09. 1992. GORAŽDE<br />

4426 BRGULJA MUJE ENVER 1512956173250 ROGATICA ROGATICA 17. 07. 1995. SREBRENIK<br />

4427 BRGULJA MEDO SARIJA 1610966173242 VIŠEGRAD VIŠEGRAD 12. 07. 1992. VAREŠ<br />

4428 BRGULJAK IBRAHIM DŽEVAD 1301963122156 GRAČANICA GRAČANICA 13. 07. 1993. GRAČANICA<br />

4429 BRGULJAŠEVIĆ IBRAHIM HALIL 2706972184230 TUZLA ŽIVINICE 08. 04. 1995. ŽIVINICE<br />

4430 BRGULJAŠEVIĆ ABDULAH ŠEMSO 2703964184230 ŽIVINICE ŽIVINICE 18. 01. 1993. ŽIVINICE<br />

4431 BRICA MEHMED ABDULAH 0201950191975 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 19. 10. 1993. GORNJI VAKUF<br />

4432 BRICA SALKO ILIJAZ 2104959191988 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 29. 10. 1993. GORNJI VAKUF<br />

4433 BRICA JUSUF MUNADIR 0506962 SARAJEVO ILIDŽA 08. 06. 1992. ILIDŽA<br />

4434 BRICA IBRAHIM NADIR 1207970191973 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 21. 01. 1993. GORNJI VAKUF<br />

4435 BRIČIĆ ŠEMSO IZET 0106946181946 GRADAČAC GRADAČAC 19. 09. 1992. GRADAČAC<br />

4436 BRIGA HASAN ASIM 2006949171502 PALE ILIDŽA 30. 01. 1994. ILIDŽA<br />

4437 BRIGA ŠERIF HAMED 2201962173139 PALE NOVI GRAD 21. 09. 1993. NOVI GRAD<br />

4438 BRIGIĆ DŽEMIL MEHO 0501951180717 BANOVIĆI BANOVIĆI 08. 03. 1994. BANOVIĆI<br />

4439 BRIGIĆ MUHAMED MUAMER 2204973180705 TUZLA BANOVIĆI 20. 04. 1995. BANOVIĆI<br />

4440 BRIGIĆ MEHMED SUVAD 0508965180706 BANOVIĆI BANOVIĆI 12. 05. 1993. BANOVIĆI<br />

129


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

4441 BRISTRIĆ HISMET EKREM 2308953181942 GRADAČAC GRADAČAC 16. 07. 1993. GRADAČAC<br />

4442 BRISTRIĆ IBRAHIM HALID 2108945181942 GRADAČAC GRADAČAC 22. 04. 1993. GRADAČAC<br />

4443 BRISTRIĆ HAZIM NEDŽAD 0910971181954 GRADAČAC GRADAČAC 12. 11. 1992. GRADAČAC<br />

4444 BRISTRIĆ RAIF NIJAZ 0405964181950 GRADAČAC GRADAČAC 27. 08. 1992. GRADAČAC<br />

4445 BRISTRIĆ OMER NUSRET 2705962181962 GRADAČAC GRADAČAC 03. 05. 1993. GRADAČAC<br />

4446 BRISTRIĆ MUHAREM RAIF 1510959181944 GRADAČAC GRADAČAC 22. 10. 1992. GRADAČAC<br />

4447 BRKA HAMZA DŽEVAD 2912950123598 TESLIĆ TEŠANJ 04. 06. 1992. TEŠANJ<br />

4448 BRKA MEHMED ENVER 0208967124117 TEŠANJ TEŠANJ 28. 06. 1992. TEŠANJ<br />

4449 BRKA MUJE HAJRUDIN 0104956124115 TEŠANJ TEŠANJ 16. 11. 1994. TEŠANJ<br />

4450 BRKA MUHAREM NEDŽIB 0502969124113 TEŠANJ TEŠANJ 06. 08. 1995. TEŠANJ<br />

4451 BRKA SMAJL OMERICA 0106959124119 TEŠANJ TEŠANJ 06. 07. 1993. TEŠANJ<br />

4452 BRKA NEZIR SAMIR 2408973192201 KAKANJ KAKANJ 14. 04. 1994. KAKANJ<br />

4453 BRKA PAŠO SULEJMAN 2804947124121 TEŠANJ TEŠANJ 05. 06. 1992. TEŠANJ<br />

4454 BRKAN MUMIN DURAN 0301959150109 MOSTAR MOSTAR 15. 07. 1993. MOSTAR<br />

4455 BRKAN ALIJA EDIN 1507973150058 MOSTAR MOSTAR 23. 09. 1993. MOSTAR<br />

4456 BRKAN ZIJAH ELVEDIN 1709961170004 SARAJEVO STARI GRAD 08. 06. 1992. STARI GRAD<br />

4457 BRKAN MUMIN MEHO 0103954150015 MOSTAR MOSTAR 16. 07. 1993. MOSTAR<br />

4458 BRKAN BEČIR SALKO 2701963150011 MOSTAR MOSTAR 12. 12. 1994. MOSTAR<br />

4459 BRKANIĆ MUJO DŽEMAL 1007950174356 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 24. 03. 1993. VOGOŠĆA<br />

4460 BRKANIĆ SALKO ENEZ 2601950170019 SARAJEVO STARI GRAD 21. 06. 1992. STARI GRAD<br />

4461 BRKANIĆ MIRSAD HARIS 0805975173524 SARAJEVO STARI GRAD 31. 01. 1996. STARI GRAD<br />

4462 BRKANIĆ NURIJA HASAN 0505941174358 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 20. 07. 1995. VOGOŠĆA<br />

4463 BRKANIĆ NURIJA IBRAHIM 2506944174360 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 30. 07. 1992. VOGOŠĆA<br />

4464 BRKANIĆ MESUD KENAN 1604973174351 SARAJEVO VOGOŠĆA 18. 03. 1993. VOGOŠĆA<br />

4465 BRKANIĆ KASIM MIRSAD 0302952174355 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 22. 04. 1993. VOGOŠĆA<br />

4466 BRKANOVIĆ OSMAN IBRAHIM 0501961172038 KISELJAK KISELJAK 11. 10. 1995. KISELJAK<br />

4467 BRKIČEVIĆ HUSEIN SEJFUDIN 0702969122175 GRAČANICA GRAČANICA 13. 03. 1994. GRAČANICA<br />

4468 BRKIĆ BEĆIR ABDULAH 1401962113832 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 07. 06. 1992. V. KLADUŠA<br />

4469 BRKIĆ RAMO ABDULAH 0709962113833 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 02. 07. 1995. V. KLADUŠA<br />

4470 BRKIĆ HEMED AHMO 2008955173048 OLOVO OLOVO 09. 04. 1992. OLOVO<br />

4471 BRKIĆ RASIM ALMIR 2210971122155 GRAČANICA GRAČANICA 29. 05. 1995. GRAČANICA<br />

4472 BRKIĆ VEJSIL ARIF 0904965173974 VAREŠ VAREŠ 05. 11. 1994. VAREŠ<br />

4473 BRKIĆ KASIM ASMIR 2103974183731 VLASENICA KLADANJ 04. 04. 1993. KLADANJ<br />

4474 BRKIĆ IBRAHIM BEKIR 0507940173970 VAREŠ VAREŠ 23. 10. 1993. VAREŠ<br />

4475 BRKIĆ IBRAHIM DERVIŠ 1802952190051 ZENICA ZENICA 09. 03. 1994. ZENICA<br />

4476 BRKIĆ DŽEMAIL DŽEMIL 0504963183893 ZVORNIK ZVORNIK 06. 11. 1992. SAPNA<br />

4477 BRKIĆ HUSEIN EDHEM 2706963110011 BIHAĆ BIHAĆ 22. 06. 1992. BIHAĆ<br />

4478 BRKIĆ HUSEIN EDIN 2404974124115 TEŠANJ TEŠANJ 24. 05. 1994. TEŠANJ<br />

4479 BRKIĆ ĆAZIM EKREM 1606956180022 TUZLA TUZLA 23. 05. 1992. TUZLA<br />

4480 BRKIĆ MIDHAT ELVIR 0403975172187 SARAJEVO NOVI GRAD 18. 03. 1995. NOVI GRAD<br />

130


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

4481 BRKIĆ RAMIZ EMSUD 1912960330148 KLJUČ KLJUČ 08. 11. 1995. KLJUČ<br />

4482 BRKIĆ RASIM ENVER 1512969191592 BUSOVAČA BUSOVAČA 16. 04. 1993. BUSOVAČA<br />

4483 BRKIĆ SULEJMAN FEHIM 2105938113835 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 18. 11. 1994. V. KLADUŠA<br />

4484 BRKIĆ LATIF FIKRET 3012970191592 BUSOVAČA BUSOVAČA 11. 08. 1995. BUSOVAČA<br />

4485 BRKIĆ SULEJMAN FIKRET 1705975113857 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 10. 03. 1995. V. KLADUŠA<br />

4486 BRKIĆ ENIZ HADZO 1002971191593 BUSOVAČA BUSOVAČA 16. 04. 1993. BUSOVAČA<br />

4487 BRKIĆ SEAD HAJRUDIN 2309969124112 TEŠANJ TEŠANJ 04. 08. 1993. TEŠANJ<br />

4488 BRKIĆ RAHMAN HAMDIJA 0209966183752 VLASENICA KLADANJ 04. 04. 1993. KLADANJ<br />

4489 BRKIĆ ABID HASAN 2901954173903 TRNOVO TRNOVO 04. 11. 1993. TRNOVO<br />

4490 BRKIĆ ŠUKRIJA HASAN 0512963192208 KAKANJ KAKANJ 15. 06. 1995. KAKANJ<br />

4491 BRKIĆ DŽEMAIL HASAN 1309966183890 ZVORNIK ZVORNIK 22. 03. 1994. SAPNA<br />

4492 BRKIĆ SALIH HUSEIN 1703944181940 GRADAČAC GRADAČAC 01. 07. 1992. GRADAČAC<br />

4493 BRKIĆ MEHMEDALIJA IBRAHIM 2502957151003 OLOVO VOGOŠĆA 07. 08. 1992. VOGOŠĆA<br />

4494 BRKIĆ MEHMED IBRO 0201962183781 VLASENICA KLADANJ 03. 11. 1993. KLADANJ<br />

4495 BRKIĆ HASAN IDRIZ 0101959122695 MAGLAJ MAGLAJ 15. 08. 1992. MAGLAJ<br />

4496 BRKIĆ MEHO ISMAIL 2809974183588 UGLJEVIK TEOČAK 19. 08. 1992. TEOČAK<br />

4497 BRKIĆ FRANJO IVAN 0607966171520 SARAJEVO ILIDŽA 16. 05. 1992. ILIDŽA<br />

4498 BRKIĆ ISMET IZET 3005962171535 SOKOLAC ILIDŽA 12. 01. 1994. ILIDŽA<br />

4499 BRKIĆ RASIM JAKUB 2002962171796 ILIJAŠ VISOKO 09. 06. 1992. ILIJAŠ<br />

4500 BRKIĆ HUSEIN JASMIN 1411964113843 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 06. 09. 1992. V. KLADUŠA<br />

4501 BRKIĆ FEHIM MEHMED 1405960174007 VAREŠ VAREŠ 19. 02. 1993. VAREŠ<br />

4502 BRKIĆ SULEJMAN MEHO 1409969193034 TRAVNIK TRAVNIK 27. 05. 1995. TRAVNIK<br />

4503 BRKIĆ RAMIZ MIRSAD 0405962500471 KLJUČ KLJUČ 22. 12. 1993. KLJUČ<br />

4504 BRKIĆ MEHMED MUHAMED 0503962172654 KAKANJ NOVO SARAJEVO 01. 10. 1994. NOVO SARAJEVO<br />

4505 BRKIĆ MUMIN MUJO 2712952192180 KAKANJ VISOKO 19. 02. 1994. VISOKO<br />

4506 BRKIĆ VAHID MUJO 2007954173064 OLOVO OLOVO 16. 10. 1992. OLOVO<br />

4507 BRKIĆ ZUHDIJA NAHID 2010957191595 BUSOVAČA VITEZ 01. 06. 1993. VITEZ<br />

4508 BRKIĆ FERID NASIR 3101949191593 BUSOVAČA BUSOVAČA 08. 02. 1995. BUSOVAČA<br />

4509 BRKIĆ ALIJA NERMIN 2801972173894 TRNOVO TRNOVO 16. 06. 1992. TRNOVO<br />

4510 BRKIĆ SULEJMAN NERMIN 0101970171771 ILIJAŠ ILIJAŠ 19. 08. 1994. ILIJAŠ<br />

4511 BRKIĆ MUSTAFA NIHAD 0103973113856 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 18. 11. 1994. V. KLADUŠA<br />

4512 BRKIĆ AHMO NUSRET 0206955181945 GRADAČAC GRADAČAC 24. 05. 1992. GRADAČAC<br />

4513 BRKIĆ HIMZO NUSRET 2104955172180 ROGATICA NOVI GRAD 15. 12. 1992. NOVI GRAD<br />

4514 BRKIĆ RAMO OSMAN 0201954113857 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 16. 11. 1994. V. KLADUŠA<br />

4515 BRKIĆ SAFET RAMIZ 2502961190056 ZENICA ZENICA 24. 04. 1993. ZENICA<br />

4516 BRKIĆ MEHMED RAMO 2607949183903 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

4517 BRKIĆ RAMIZ RASIM 1102952191595 BUSOVAČA BUSOVAČA 02. 10. 1993. BUSOVAČA<br />

4518 BRKIĆ MUHAREM REJFO 2603951183583 UGLJEVIK TEOČAK 16. 12. 1993. TEOČAK<br />

4519 BRKIĆ HALIL REUF 0309959181978 GRADAČAC GRADAČAC 05. 07. 1992. GRADAČAC<br />

4520 BRKIĆ AHMO RIJAD 1103967180022 TUZLA TUZLA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

131


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

4521 BRKIĆ SAKIB SAKIB 0103974193055 TRAVNIK TRAVNIK 25. 05. 1993. TRAVNIK<br />

4522 BRKIĆ JUSUF SAUD 0712963122632 MAGLAJ MAGLAJ 17. 11. 1992. MAGLAJ<br />

4523 BRKIĆ HAŠIM SEAD 2505961172006 KISELJAK KISELJAK 05. 02. 1994. KISELJAK<br />

4524 BRKIĆ KASIM SENAD 0807971183587 UGLJEVIK TEOČAK 14. 10. 1992. TEOČAK<br />

4525 BRKIĆ SULEJMAN SENAD 2205972122147 GRAČANICA GRAČANICA 20. 03. 1995. GRAČANICA<br />

4526 BRKIĆ AHMET SMAIL 2507973191599 BUSOVAČA BUSOVAČA 20. 05. 1993. BUSOVAČA<br />

4527 BRKIĆ OSMAN ZAHID 1601960171788 ILIJAŠ VISOKO 09. 06. 1992. ILIJAŠ<br />

4528 BRKIĆ AVDO ZIHNIJA 1909957191594 BUSOVAČA BUSOVAČA 06. 02. 1993. BUSOVAČA<br />

4529 BRKIĆ SELIM ZIJO 1706957153554 PROZOR PROZOR 13. 10. 1992. PROZOR<br />

4530 BRKO MEHMED ABDULAH 2507945133656 FOČA ZENICA 16. 04. 1993. HADŽIĆI<br />

4531 BRKO ŠEVKIJA ŠEVAL 3108960133648 VIŠEGRAD GORAŽDE 15. 06. 1992. GORAŽDE<br />

4532 BRKOVIĆ DŽANO EDIN 0405967150010 MOSTAR MOSTAR 26. 06. 1994. JABLANICA<br />

4533 BRKOVIĆ HASAN EKREM 0312968131607 FOČA NOVI GRAD 19. 04. 1992. NOVI GRAD<br />

4534 BRKOVIĆ HALIL HASAN 1005938131541 FOČA NOVI GRAD 19. 04. 1992. NOVI GRAD<br />

4535 BRKOVIĆ MEHMED ISMET 1504972193846 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 11. 04. 1994. ZAVIDOVIĆI<br />

4536 BRKOVIĆ ARIF NAZIF 1805944150015 MOSTAR MOSTAR 30. 10. 1993. MOSTAR<br />

4537 BRKOVIĆ FEHIM SEAD 2610967123594 TESLIĆ TEŠANJ 13. 11. 1992. TEŠANJ<br />

4538 BRKOVIĆ SAFET SIFET 0312971193826 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 08. 10. 1995. ZAVIDOVIĆI<br />

4539 BRLJAK HIMZO DELIJA 3110964192813 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 17. 11. 1993. N. TRAVNIK<br />

4540 BRLJAK NEZIR ESAD 1212970192817 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 20. 06. 1993. N. TRAVNIK<br />

4541 BRLJAK ŠABAN PAŠAN 3105956192819 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 29. 07. 1993. N. TRAVNIK<br />

4542 BRLJAK SULEJMAN SULJO 1711968192814 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 31. 05. 1994. N. TRAVNIK<br />

4543 BRODLIĆ BAHRIJA ESEF 2408959181531 BRČKO BRČKO 23. 01. 1995. BRČKO<br />

4544 BRODLIĆ SALIH MUJO 0412956181506 BRČKO BRČKO 30. 07. 1992. BRČKO<br />

4545 BROTLIJA HASAN NIJAZ 0702972174143 VISOKO VISOKO 14. 10. 1995. VISOKO<br />

4546 BRUTUS SAFET MUAMER 0502968172226 SARAJEVO NOVI GRAD 18. 03. 1993. NOVI GRAD<br />

4547 BRUTUS ASIM MUHAMED 0903937172672 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 15. 05. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

4548 BRZOVIĆ MUSTAFA ABDULAH 2505956183911 ZVORNIK SAPNA 08. 01. 1994. SAPNA<br />

4549 BRZOVIĆ MEMŠO BEGO 2001951183923 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

4550 BRZOVIĆ ISMET NEŠAD 2007969183899 ZVORNIK SAPNA 10. 05. 1992. SAPNA<br />

4551 BRZOVIĆ MUHAREM OMER 3005948183911 ZVORNIK SAPNA 31. 10. 1992. SAPNA<br />

4552 BRZOVIĆ MEMŠO SEJFO 1005959183924 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

4553 BUBALO ŠEFIK ELIJES 2803976171228 FOJNICA FOJNICA 05. 02. 1994. FOJNICA<br />

4554 BUBALO RAMO ESAD 1010957151964 KONJIC KONJIC 25. 06. 1992. KONJIC<br />

4555 BUBALO SULEJMAN ESMER 2311974140007 LIVNO NOVO SARAJEVO 24. 09. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

4556 BUBALOVIĆ SLAVKO JOZO 2711963181966 GRADAČAC GRADAČAC 23. 08. 1992. GRADAČAC<br />

4557 BUBIĆ OMER ERMIN 3005972173048 OLOVO OLOVO 13. 08. 1992. OLOVO<br />

4558 BUBIĆ MUSTAFA MUHAMED 1610958180019 TUZLA TUZLA 16. 08. 1994. TUZLA<br />

4559 BUBIĆ HIMZO MUHAREM 2404954183581 UGLJEVIK TEOČAK 12. 08. 1992. TEOČAK<br />

4560 BUBIĆ RASIM MUJO 2309956173041 OLOVO OLOVO 13. 08. 1992. OLOVO<br />

132


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

4561 BUBLIN RAMO JUSUF 0201956173510 KALINOVIK ILIDŽA 10. 03. 1994. ILIDŽA<br />

4562 BUBLIN ALIJA SEAD 1104970171936 KALINOVIK KALINOVIK 25. 08. 1992. TRNOVO<br />

4563 BUBRIĆ IBRAHIM EVDO 3004951192801 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 03. 10. 1993. N. TRAVNIK<br />

4564 BUBULJ BRANKO BRANISLAV 1806970110036 BIHAĆ BIHAĆ 01. 12. 1994. BIHAĆ<br />

4565 BUCALOVIĆ BAJRO EŠREF 0412936170028 SARAJEVO CENTAR 14. 05. 1992. CENTAR<br />

4566 BUCAN ZAIM SAMEDIN 1905975172178 SARAJEVO NOVI GRAD 30. 06. 1995. NOVI GRAD<br />

4567 BUCAN ZAHID SEAD 0101960171595 ISTOK NOVI GRAD 02. 08. 1993. NOVI GRAD<br />

4568 BUCMAN MUJO AHMET 1208945153753 STOLAC STOLAC 19. 04. 1993. STOLAC<br />

4569 BUCMAN OMER RASIM 2509962153760 STOLAC STOLAC 14. 07. 1993. STOLAC<br />

4570 BUČAN SULEJMAN ABAS 0503939172175 TITOGRAD NOVI GRAD 15. 07. 1994. NOVI GRAD<br />

4571 BUČAN HAJRO EMIR 1503974171509 CRNA GORA ILIDŽA 10. 07. 1993. ILIDŽA<br />

4572 BUČAN HINO ESAD 0901965280143 CRNA GORA VOGOŠĆA 07. 06. 1992. VOGOŠĆA<br />

4573 BUČAN HAJRO MURAT 0306966784514 CRNA GORA NOVI GRAD 04. 11. 1992. NOVI GRAD<br />

4574 BUČAN SULEJMEN NEDŽIB 2002930933023 CRNA GORA KISELJAK 16. 06. 1993. KISELJAK<br />

4575 BUČAN SMAJO RASIM 1212954172180 CRNA GORA NOVI GRAD 11. 04. 1994. NOVI GRAD<br />

4576 BUČAN ŠUĆRO SABAHUDIN 1509970172177 CRNA GORA NOVI GRAD 07. 11. 1994. NOVI GRAD<br />

4577 BUČO ZAIM AHMED 0712967173517 SARAJEVO STARI GRAD 08. 11. 1992. STARI GRAD<br />

4578 BUČO SMAJO EMIR 2306974173513 GORAŽDE STARI GRAD 26. 12. 1993. STARI GRAD<br />

4579 BUČO KEMAL MIRSAD 0507949173515 SARAJEVO STARI GRAD 26. 06. 1992. STARI GRAD<br />

4580 BUČO MEHMED SAID 1710965173510 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 14. 02. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

4581 BUČUK ALIJA HIKMET 2202970174133 VISOKO VISOKO 21. 07. 1995. VISOKO<br />

4582 BUČUK VEJSIL HILMIJA 2303953174138 VISOKO VISOKO 04. 05. 1993. VISOKO<br />

4583 BUČUK MUHAREM ISMET 0501965183891 ZVORNIK ZVORNIK 30. 05. 1992. SAPNA<br />

4584 BUČUK MUHAREM MIRSAD 0106967183949 ZVORNIK ZVORNIK 22. 05. 1992. SAPNA<br />

4585 BUČUK MUHAREM NURIJA 1505954183910 ZVORNIK ZVORNIK 22. 05. 1992. SAPNA<br />

4586 BUČUK MEHMED REDŽO 0406947183911 ZVORNIK ZVORNIK 22. 05. 1992. SAPNA<br />

4587 BUČUK RAMIZ REFIK 0809956174140 VISOKO VISOKO 04. 06. 1992. VISOKO<br />

4588 BUĆAN BAJRO AHMEDIN 0606969280065 BIJELO POLJE BIJELO POLJE 17. 06. 1992. HADŽIĆI<br />

4589 BUĆO HAKIJA OSMAN 1001943131198 ČAJNIČE VOGOŠĆA 15. 09. 1992. VOGOŠĆA<br />

4590 BUDIĆ RASIM HAZIM 0411974180871 TUZLA TUZLA 05. 05. 1994. TUZLA<br />

4591 BUDIĆ IBRO ISMET 1501964183735 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. VAREŠ<br />

4592 BUDIĆ VELIJA MUHAREM 1505965183734 VLASENICA VLASENICA 16. 01. 1993. TUZLA<br />

4593 BUDIĆ MEHMED MUJO 1801958183735 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

4594 BUDIĆ VELIJA OHRAN 1306957183730 VLASENICA VLASENICA 13. 07. 1995. LUKAVAC<br />

4595 BUDIĆ MEHMED SULEJMAN 0201955183733 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4596 BUDIMLIĆ HASAN MIRSAD 2203966112463 CAZIN CAZIN 11. 11. 1995. CAZIN<br />

4597 BUDIMLIĆ MEHO MIRSAD 0302961500350 CAZIN CAZIN 19. 07. 1992. CAZIN<br />

4598 BUDIMLIĆ MUHAREM SABID 0501970112552 CAZIN CAZIN 26. 10. 1994. CAZIN<br />

4599 BUDIMLIĆ HRUSTO SALIH 2907956112454 CAZIN CAZIN 23. 04. 1994. CAZIN<br />

4600 BUDIMLIĆ OSMO SALIH 1807974112455 CAZIN CAZIN 12. 01. 1996. CAZIN<br />

133


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

4601 BUDNJO MIRALEM MIRSAD 0907962131536 FOČA NOVI GRAD 10. 07. 1995. NOVI GRAD<br />

4602 BUDNJO AHMET OMER 0704954181526 FOČA BRČKO 10. 10. 1992. BRČKO<br />

4603 BUDOVIĆ IBRO ALIJA 0605945183127 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

4604 BUDOVIĆ HUSO BAJRO 0601940183123 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4605 BUDOVIĆ BAJRO MEHMED 1001961183170 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4606 BUDOVIĆ BAJRO NEDŽAD 0901970183164 VLASENICA VLASENICA 02. 06. 1992. TUZLA<br />

4607 BUHIĆ IBRO ASIM 2602953183738 VLASENICA VLASENICA 18. 05. 1993. ŽIVINICE<br />

4608 BUHIĆ ŠERIF DŽAEVAD 1708973183741 VLASENICA NOVI GRAD 12. 07. 1995. NOVI GRAD<br />

4609 BUHIĆ ŠERIF DŽEVAD 1708973183741 VLASENICA KLADANJ 04. 06. 1992. KLADANJ<br />

4610 BUHIĆ MUHAMED HUSO 0507970174149 VISOKO VISOKO 14. 03. 1996. VISOKO<br />

4611 BUHIĆ ASIM NAZIF 0111973183741 VLASENICA VLASENICA 07. 01. 1993. ŽIVINICE<br />

4612 BUHIĆ IBRO OSMAN 1604935183738 VLASENICA KLADANJ 11. 05. 1992. KLADANJ<br />

4613 BUHIĆ OSMAN RAZIM 0705978183763 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4614 BUJAK IBRO DŽEVAD 1908962130017 GORAŽDE GORAŽDE 09. 05. 1993. GORAŽDE<br />

4615 BUJAK MUSTAFA MUJO 1602948130010 GORAŽDE GORAŽDE 28. 02. 1994. GORAŽDE<br />

4616 BUJAK TAHIR RAGIB 2404956130000 GORAŽDE NOVI GRAD 29. 01. 1993. NOVI GRAD<br />

4617 BUJAK IBRO SALEM 0905958130018 GORAŽDE GORAŽDE 20. 08. 1992. GORAŽDE<br />

4618 BUKALO RAGIB DZEMAIL 1307959130002 GORAŽDE NOVI GRAD 02. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

4619 BUKO BEGO MEHO 0609960174143 VISOKO VISOKO 18. 02. 1994. VISOKO<br />

4620 BUKVA HALIL AHMO 2810968130004 GORAŽDE GORAŽDE 28. 06. 1992. GORAŽDE<br />

4621 BUKVA MUHAMED DŽEVAD 1401962173428 SOKOLAC SOKOLAC 16. 06. 1995. KAKANJ<br />

4622 BUKVA IBRO EKREM 2101956130008 GORAŽDE GORAŽDE 12. 12. 1993. GORAŽDE<br />

4623 BUKVA SUNO ENVER 3008948173532 SOKOLAC STARI GRAD 20. 10. 1995. STARI GRAD<br />

4624 BUKVA IBRO ESAD 0109954130004 GORAŽDE GORAŽDE 01. 06. 1992. GORAŽDE<br />

4625 BUKVA MEHMEDALIJA FAHRUDIN 1006953173516 GORAŽDE PALE 02. 11. 1992. GORAŽDE<br />

4626 BUKVA MUSTAFA HAKIJA 0311964130006 GORAŽDE NOVO SARAJEVO 28. 01. 1994. NOVO SARAJEVO<br />

4627 BUKVA MUSTAFA MENSUR 1410959174358 GORAŽDE VOGOŠĆA 15. 12. 1992. VOGOŠĆA<br />

4628 BUKVA RAMIZ MEVLUDIN 1308973131174 ČAJNIČE GORAŽDE 19. 06. 1995. GORAŽDE<br />

4629 BUKVA ADEM RAMIZ 0507934133649 VIŠEGRAD GORAŽDE 10. 11. 1992. GORAŽDE<br />

4630 BUKVA NEDŽIB SABIT 0812962131179 ČAJNIČE GORAŽDE 15. 06. 1993. GORAŽDE<br />

4631 BUKVA REŠAD SENAD 0804971150027 VISOKO VISOKO 16. 07. 1994. VISOKO<br />

4632 BUKVA AZEM VAHID 2506963162174 VIŠEGRAD NOVI GRAD 17. 07. 1993. NOVI GRAD<br />

4633 BUKVAR SALKO RASIM 2004956182231 KALESIJA KALESIJA 23. 11. 1994. KALESIJA<br />

4634 BUKVAREVIĆ ISMET ALIJA 2503969182229 KALESIJA KALESIJA 22. 10. 1992. KALESIJA<br />

4635 BUKVAREVIĆ RAŠID DŽEVAD 0104956182212 KALESIJA KALESIJA 03. 06. 1992. KALESIJA<br />

4636 BUKVAREVIĆ MAHMUT HUSEIN 1103933182212 KALESIJA KALESIJA 12. 05. 1992. KALESIJA<br />

4637 BUKVAREVIĆ ALIJA MIDHAT 2006959182235 TUZLA KALESIJA 09. 06. 1992. KALESIJA<br />

4638 BUKVAREVIĆ MEHO SAMIR 1002970182213 KALESIJA KALESIJA 18. 10. 1992. KALESIJA<br />

4639 BUKVICA FERID HASAN 2101958130005 GORAŽDE GORAŽDE 24. 08. 1992. GORAŽDE<br />

4640 BUKVIĆ MUSTAFA HASAN 1008953193838 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 22. 07. 1992. ZAVIDOVIĆI<br />

134


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

4641 BUKVIĆ AHMET MIRALEM 0811957180050 TUZLA TUZLA 19. 06. 1992. TUZLA<br />

4642 BUKVIĆ IBRAHIM MUSTAFA 1309962171219 FOJNICA FOJNICA 10. 02. 1996. FOJNICA<br />

4643 BUKVIĆ IBRAHIM OMER 2404952193822 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 24. 10. 1993. ZAVIDOVIĆI<br />

4644 BUKVIĆ ŠABAN RAMIZ 3103959142089 TOMISLAVGRAD BUGOJNO 10. 09. 1992. BUGOJNO<br />

4645 BUKVIĆ HASAN SUVAD 0410975193857 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 22. 07. 1992. ZAVIDOVIĆI<br />

4646 BUKVIĆ IBRAHIM VAHID 0510968171214 FOJNICA FOJNICA 10. 02. 1996. FOJNICA<br />

4647 BUKVIĆ HUSNIJA ZIJAD 2301967191768 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 01. 08. 1994. DONJI VAKUF<br />

4648 BULAJA HASAN HUSO 0602956191769 DONJI VAKUF N. TRAVNIK 28. 08. 1993. N. TRAVNIK<br />

4649 BULAJA HASAN NEDŽAD 0103954191773 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 20. 04. 1993. DONJI VAKUF<br />

4650 BULAJA OSMAN NISVET 2010969191760 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 23. 03. 1994. DONJI VAKUF<br />

4651 BULATOVIĆ HUSO MUZAFER 0205962172653 VIŠEGRAD STARI GRAD 03. 08. 1992. STARI GRAD<br />

4652 BULATOVIĆ ABID SAFET 0511955133646 VIŠEGRAD GORAŽDE 29. 06. 1992. GORAŽDE<br />

4653 BULBUL FEHIM AMIR 1001970173404 SOKOLAC VISOKO 17. 08. 1992. VISOKO<br />

4654 BULBUL MEHMEDALIJA DŽEMAL 2810959173531 SOKOLAC ILIDŽA 28. 07. 1993. ILIDŽA<br />

4655 BULBUL MUJO HASIB 2705954173519 SOKOLAC STARI GRAD 19. 07. 1992. STARI GRAD<br />

4656 BULBUL IDRIZ IBRAHIM 1802962173511 SARAJEVO STARI GRAD 16. 05. 1992. STARI GRAD<br />

4657 BULBUL MEHMEDALIJA KEMAL 2201966173400 SOKOLAC SOKOLAC 22. 12. 1992. ŽIVINICE<br />

4658 BULIĆ SELIM FATIMA 1905973177008 KISELJAK KISELJAK 20. 09. 1993. KISELJAK<br />

4659 BULIĆ ALIJA HALIL 0201942151980 KONJIC KONJIC 04. 06. 1992. KONJIC<br />

4660 BULIĆ FEHIM HUSEIN 2404962184236 TUZLA ŽIVINICE 24. 08. 1993. ŽIVINICE<br />

4661 BULIĆ IBRO MEHO 1211959153153 NEVESINJE NEVESINJE 24. 06. 1992. MOSTAR<br />

4662 BULIĆ ALAGA MUJAGA 2906950110011 BIHAĆ BIHAĆ 05. 05. 1995. BIHAĆ<br />

4663 BULIĆ HASIB SEID 1403964110019 BIHAĆ BIHAĆ 21. 04. 1995. BIHAĆ<br />

4664 BULIĆ ŠABAN SUAD 0210967173511 SARAJEVO STARI GRAD 03. 05. 1992. STARI GRAD<br />

4665 BULJETOVIĆ OSMAN AMIR 2302968171120 BREZA BREZA 24. 08. 1992. BREZA<br />

4666 BULJIĆ NAIM ALMIR 2803966182671 TUZLA LUKAVAC 11. 05. 1994. LUKAVAC<br />

4667 BULJINA EŠREF ASMIR 2510972174136 VISOKO VISOKO 07. 04. 1995. VISOKO<br />

4668 BULJINA IDRIZ ENIZ 1009952171217 FOJNICA FOJNICA 28. 07. 1993. FOJNICA<br />

4669 BULJINA HAMDO HUSEIN 0110961171210 FOJNICA FOJNICA 02. 07. 1993. FOJNICA<br />

4670 BULJINA NEZIR IBRAHIM 1405953171213 FOJNICA FOJNICA 03. 02. 1994. FOJNICA<br />

4671 BULJINA ŠEFIK RAMIZ 0201970171229 FOJNICA FOJNICA 08. 07. 1993. FOJNICA<br />

4672 BULJINA MEHO SALIH 1307964191281 BUGOJNO BUGOJNO 19. 03. 1993. BUGOJNO<br />

4673 BULJINA MUHAREM ZIJAD 0501959191254 BUGOJNO BUGOJNO 21. 09. 1995. BUGOJNO<br />

4674 BULJKIĆ OMER REFIK 1702961182229 KALESIJA KALESIJA 10. 10. 1992. KALESIJA<br />

4675 BULJUBAŠIĆ OSMAN AHMET 2306951150028 MOSTAR MOSTAR 07. 05. 1992. MOSTAR<br />

4676 BULJUBAŠIĆ AVDO ASIM 1008940183892 ZVORNIK ZVORNIK 08. 04. 1992. SAPNA<br />

4677 BULJUBAŠIĆ VEHBIJA AVDIJA 1907952183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4678 BULJUBAŠIĆ BEGO AVDULAH 3010953183893 ZVORNIK ZVORNIK 10. 04. 1992. SAPNA<br />

4679 BULJUBAŠIĆ ISMET BAJRO 0512948183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4680 BULJUBAŠIĆ JUSUF BEGO 2512969133642 ROGATICA ROGATICA 12. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

135


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

4681 BULJUBAŠIĆ ŠEMSO BEGO 1411971193828 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 30. 06. 1993. ZAVIDOVIĆI<br />

4682 BULJUBAŠIĆ ALIJA DURMO 1610947183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4683 BULJUBAŠIĆ AVDIJA ELVIR 1703975183127 SREBRENICA SREBRENICA 22. 07. 1995. TUZLA<br />

4684 BULJUBAŠIĆ RAŠID FADIL 2308956193658 VITEZ VITEZ 06. 10. 1993. VITEZ<br />

4685 BULJUBAŠIĆ MUHAREM HALIM 2107957130018 GORAŽDE GORAŽDE 10. 06. 1992. GORAŽDE<br />

4686 BULJUBAŠIĆ ISMET HAMDIJA 1508956183135 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1992. TUZLA<br />

4687 BULJUBAŠIĆ ŠEMSO HAMED 2106964172196 SARAJEVO NOVI GRAD 29. 09. 1992. NOVI GRAD<br />

4688 BULJUBAŠIĆ SAFIJA HARIS 3105970122637 HELBURN MAGLAJ 30. 10. 1992. MAGLAJ<br />

4689 BULJUBAŠIĆ AVDIJA HASAN 0903938183139 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4690 BULJUBAŠIĆ NURAGA HASAN 1004965193862 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 28. 05. 1995. ZAVIDOVIĆI<br />

4691 BULJUBAŠIĆ ŠEMSO HAZIM 1010950190050 ZENICA ZENICA 22. 07. 1992. ZENICA<br />

4692 BULJUBAŠIĆ MEHMED HUSNIJA 2510958183319 SREBRENIK SREBRENIK 13. 02. 1993. SREBRENIK<br />

4693 BULJUBAŠIĆ MEHMED HUSO 2406967193821 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 21. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI<br />

4694 BULJUBAŠIĆ HASIB MEVLUDIN 1506972183126 SREBRENICA SREBRENICA 07. 02. 1993. TUZLA<br />

4695 BULJUBAŠIĆ REDŽEP MIHAD 2901964180037 TUZLA TUZLA 22. 11. 1992. TUZLA<br />

4696 BULJUBAŠIĆ BEGO MIHRET 0102969193830 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 25. 06. 1993. ZAVIDOVIĆI<br />

4697 BULJUBAŠIĆ IBRAHIM MIRSAD 0901972193868 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 25. 07. 1995. ZAVIDOVIĆI<br />

4698 BULJUBAŠIĆ RASIM MIRSAD 1502968193847 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 31. 05. 1995. ZAVIDOVIĆI<br />

4699 BULJUBAŠIĆ VEHBIJA MIRSAD 2508969183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4700 BULJUBAŠIĆ MUHO MUHAREM 2611964163312 SANSKI MOST SANSKI MOST 26. 06. 1992. SANSKI MOST<br />

4701 BULJUBAŠIĆ RAMO MUSTAFA 1501935192806 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 17. 02. 1993. N. TRAVNIK<br />

4702 BULJUBAŠIĆ RAŠID NAIM 1310959193617 VITEZ VITEZ 14. 09. 1993. VITEZ<br />

4703 BULJUBAŠIĆ SULEJMAN NIJAZ 1506968193834 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 11. 11. 1992. ZAVIDOVIĆI<br />

4704 BULJUBAŠIĆ ŠABAN NUSRET 1001960191609 FOJNICA BUSOVAČA 07. 08. 1995. BUSOVAČA<br />

4705 BULJUBAŠIĆ MUHAREM OSMAN 2207973124111 TEŠANJ TEŠANJ 10. 09. 1995. TEŠANJ<br />

4706 BULJUBAŠIĆ AVDO RAMIZ 0512937120029 DOBOJ DOBOJ 20. 07. 1992. DOBOJ JUG<br />

4707 BULJUBAŠIĆ HAMDIJA RASIM 1502956131536 FOČA NOVO SARAJEVO 10. 06. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

4708 BULJUBAŠIĆ HAMDIJA SAFET 0610978183134 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

4709 BULJUBAŠIĆ NURIJA SAFET 0903954183904 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

4710 BULJUBAŠIĆ KASIM SAMIR 2506973193846 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 18. 09. 1993. ZAVIDOVIĆI<br />

4711 BULJUBAŠIĆ MUHAMED SEAD 2004968172665 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 05. 12. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

4712 BULJUBAŠIĆ AVDIJA SENAD 0810976183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4713 BULJUBAŠIĆ SAFET SIFET 0101960183348 SREBRENIK SREBRENIK 23. 08. 1992. SREBRENIK<br />

4714 BULJUBAŠIĆ ASIF ŠEĆERKO 1311954181501 BRČKO BRČKO 13. 06. 1992. BRČKO<br />

4715 BULJUBAŠIĆ RAMO ŠEFIK 1810952193827 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 19. 03. 1994. ZAVIDOVIĆI<br />

4716 BULJUBAŠIĆ ŠEMSUDIN ŠEMSUDIN 1005970183758 VLASENICA MAGLAJ 10. 07. 1992. n/p*<br />

4717 BULJUBAŠIĆ MUHAREM ŠUĆRO 2911953172194 FOČA NOVI GRAD 16. 12. 1993. NOVI GRAD<br />

4718 BULJUBAŠIĆ SMAJL VAHIDIN 0302973124117 TEŠANJ TEŠANJ 16. 10. 1994. TEŠANJ<br />

4719 BULJUBAŠIĆ NEZIR ZIJAD 1102955180020 TUZLA TUZLA 20. 03. 1995. TUZLA<br />

4720 BULJUGIĆ IZET MAHMUT 2705950173514 SARAJEVO STARI GRAD 26. 07. 1995. STARI GRAD<br />

136


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

4721 BULJUGIĆ MUHAREM MEVLUDIN 0410957180020 TUZLA TUZLA 01. 05. 1995. TUZLA<br />

4722 BULJUGIJA ĆAMIL RAGIB 2104940171307 HADŽIĆI HADŽIĆI 14. 11. 1995. HADŽIĆI<br />

4723 BULJUGIJA MEHMED SALEM 0808954171326 HADŽIĆI HADŽIĆI 22. 07. 1994. HADŽIĆI<br />

4724 BULJUŠMIĆ SUAD NUDŽEIM 2706959173548 SARAJEVO STARI GRAD 11. 09. 1995. STARI GRAD<br />

4725 BULUT AZIM NEDŽAD 2005971102399 KLJUČ KLJUČ 26. 08. 1993. KLJUČ<br />

4726 BULUT SALKO OSMAN 2003950172025 KISELJAK KISELJAK 05. 01. 1994. KISELJAK<br />

4727 BUMBULOVIĆ ASIM ADEM 1307962183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4728 BUMBULOVIĆ HASAN ASIM 1809937183140 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA<br />

4729 BUMBULOVIĆ ASIM DŽEMAL 0104965183132 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4730 BUMBULOVIĆ ZUHDO DŽEVAD 0705972183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4731 BUMBULOVIĆ MEHO FIKRET 3110976183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4732 BUMBULOVIĆ SALIH HUSEIN 3001960183123 SREBRENICA NOVO SARAJEVO 12. 07. 1995. NOVO SARAJEVO<br />

4733 BUMBULOVIĆ JUNUZ IDRIZ 0401959183125 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

4734 BUMBULOVIĆ OMER JUNUZ 2011933183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4735 BUMBULOVIĆ ZUHDIJA NIJAZ 1906962183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4736 BUMBULOVIĆ ZUHDO SEVAD 0601976183154 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4737 BUMBULOVIĆ ALJUKA ZUHDO 1708943183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4738 BUNAR NAIL ALMIR 2007970173902 TRNOVO TRNOVO 27. 10. 1992. TRNOVO<br />

4739 BUNAR ADEM HASIB 2408969173898 TRNOVO TRNOVO 29. 06. 1993. TRNOVO<br />

4740 BUNAR MUŠAN OSMAN 0306947173903 TRNOVO TRNOVO 01. 01. 1994. TRNOVO<br />

4741 BUNAR BEJDO RASIM 0201961173901 TRNOVO TRNOVO 12. 08. 1992. TRNOVO<br />

4742 BUNAR HUSO SABRIJA 1612962170012 SARAJEVO CENTAR 08. 09. 1994. CENTAR<br />

4743 BUNAR BEJDO ZIJAD 0709966173903 TRNOVO TRNOVO 27. 10. 1992. TRNOVO<br />

4744 BUNDO ALIJA AMIR 2012963171507 SARAJEVO ILIDŽA 05. 10. 1995. ILIDŽA<br />

4745 BUNGUR AVDIJA EKREM 1207955172172 PLJEVLJA NOVI GRAD 18. 03. 1993. NOVI GRAD<br />

4746 BUNGUR HUSO MEHMED 2107948123009 MODRIČA MODRIČA 18. 02. 1993. GRADAČAC<br />

4747 BUNGUR PAŠAGA SAFET 0202944123018 MODRIČA MODRIČA 12. 04. 1995. GRADAČAC<br />

4748 BUNIĆ ALE ASIM 2101968110002 BIHAĆ BIHAĆ 19. 06. 1992. BIHAĆ<br />

4749 BUNIĆ EŠREF DŽEMAL 0701962173517 FOJNICA FOJNICA 26. 02. 1994. FOJNICA<br />

4750 BUNIĆ MAHMUT MUHAMED 2210963111063 BUŽIM BUŽIM 13. 04. 1994. BUŽIM<br />

4751 BUNIĆ MUSTAFA SALEM 3009957170003 SARAJEVO NOVI GRAD 04. 12. 1992. NOVI GRAD<br />

4752 BUNIĆ ALE SEAD 3005965110065 BIHAĆ BIHAĆ 31. 12. 1992. BIHAĆ<br />

4753 BUNIĆ HASAN SUAD 2410970110020 BIHAĆ BIHAĆ 21. 11. 1992. BIHAĆ<br />

4754 BUNIĆ ARIF ŠEFIK 1410972111063 BUŽIM BUŽIM 29. 06. 1993. BUŽIM<br />

4755 BUNJO JUSUF MIRSAD 0507974171225 TITOVA MITROVICA FOJNICA 02. 08. 1994. FOJNICA<br />

4756 BUNOZA DRAGO MARINKO 1506968172187 SARAJEVO NOVI GRAD 09. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

4757 BURAJIĆ OSMAN MUSTAFA 1002969171526 SARAJEVO ILIDŽA 22. 07. 1993. ILIDŽA<br />

4758 BURAK ISLAM IBRAHIM 2111939193611 VITEZ VITEZ 07. 09. 1993. VITEZ<br />

4759 BURAZEROVIĆ DŽIHAD NAMIK 2405969173511 SARAJEVO STARI GRAD 06. 11. 1992. STARI GRAD<br />

4760 BURDALIĆ SALIH ALIJA 1309955190010 ZENICA ZENICA 30. 05. 1993. ZENICA<br />

137


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

4761 BURDALIĆ ŠABAN RAMIZ 2803959190014 ZENICA ZENICA 11. 10. 1995. ZENICA<br />

4762 BURDIĆ HIMZO HAFIZ 0402971193825 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 07. 07. 1992. ZAVIDOVIĆI<br />

4763 BURDŽOVIĆ AHMO MUSTAFA 2005935172658 BIJELO POLJE NOVO SARAJEVO 27. 06. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

4764 BUREJIĆ MAHMUT HALIL 0106970124112 TEŠANJ TEŠANJ 13. 08. 1992. TEŠANJ<br />

4765 BUREJIĆ MUHAREM IBRAHIM 1602971124133 TEŠANJ TEŠANJ 12. 10. 1995. TEŠANJ<br />

4766 BUREJIĆ OMER RAMIZ 0501975124133 TEŠANJ TEŠANJ 13. 07. 1993. TEŠANJ<br />

4767 BUREJIĆ MUHAREM SAFET 0603958124119 TEŠANJ TEŠANJ 22. 09. 1995. TEŠANJ<br />

4768 BUREK MEHMED EMIN 0710968173518 GRAC STARI GRAD 06. 07. 1993. STARI GRAD<br />

4769 BUREK ZEJR HASO 1301956182216 KALESIJA KALESIJA 21. 07. 1995. KALESIJA<br />

4770 BUREKOVIĆ ABDULAH HALIM 1403973190068 ZENICA ZENICA 22. 07. 1992. ZENICA<br />

4771 BUREKOVIĆ MUJO IBRAHIM 3101969171211 FOJNICA FOJNICA 29. 06. 1995. FOJNICA<br />

4772 BUREKOVIĆ ALIJA MEVLUDIN 2009960182218 KALESIJA KALESIJA 22. 08. 1992. KALESIJA<br />

4773 BUREKOVIĆ ŠEFIK MIRSAD 2102954190050 ZENICA ZENICA 01. 03. 1994. ZENICA<br />

4774 BUREKOVIĆ RASIM MUHAMED 0503950182212 TUZLA TUZLA 01. 10. 1992. TUZLA<br />

4775 BUREKOVIĆ HUSEJN NUSRET 0307962182222 KALESIJA KALESIJA 25. 11. 1992. KALESIJA<br />

4776 BUREKOVIĆ RAMIZ SMAIL 2903963171215 FOJNICA FOJNICA 20. 03. 1993. FOJNICA<br />

4777 BUREKOVIĆ NEZIR VAHID 1506945172007 FOJNICA KISELJAK 29. 01. 1994. KISELJAK<br />

4778 BUREKOVIĆ BAJRO ZAIM 2108968182229 KALESIJA KALESIJA 10. 05. 1992. KALESIJA<br />

4779 BURGIĆ ŠABAN EKREM 0102934182674 LUKAVAC LUKAVAC 06. 06. 1992. LUKAVAC<br />

4780 BURGIĆ DŽEMAL ISMET 1906963182689 LUKAVAC LUKAVAC 07. 06. 1995. LUKAVAC<br />

4781 BURIĆ AHMET AHMO 1002953183168 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4782 BURIĆ JAŠAR AMIR 2308967193838 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 17. 06. 1995. ZAVIDOVIĆI<br />

4783 BURIĆ SALIH AMIR 2005965174132 VISOKO VISOKO 05. 08. 1994. VISOKO<br />

4784 BURIĆ FEHIM ASIM 0710954190024 ZENICA ZENICA 04. 08. 1995. ZENICA<br />

4785 BURIĆ IBRAHIM AZIZ 2605973183121 SREBRENICA SREBRENICA 28. 04. 1992. TUZLA<br />

4786 BURIĆ SMAJO DAHMO 2303956183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4787 BURIĆ HASAN DŽENAN 1202964174143 VISOKO VISOKO 12. 08. 1993. VISOKO<br />

4788 BURIĆ AHMO EDIN 1708977183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. VOGOŠĆA<br />

4789 BURIĆ HASAN HASIB 1506967183738 SREBRENICA SREBRENICA 03. 10. 1992. TUZLA<br />

4790 BURIĆ SMAJO JUSO 0707958183123 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

4791 BURIĆ OMER KEMO 0101971183765 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4792 BURIĆ MEHO MEHMED 2109965183131 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4793 BURIĆ ENVER MESUD 1206965172174 SARAJEVO NOVI GRAD 02. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

4794 BURIĆ RAMIZ MUHIDIN 1101951173538 SARAJEVO STARI GRAD 13. 01. 1994. STARI GRAD<br />

4795 BURIĆ KEMAL MUSTAFA 0201962150050 MOSTAR MOSTAR 22. 08. 1993. MOSTAR<br />

4796 BURIĆ SMAJO MUSTAFA 0904964183127 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

4797 BURIĆ HASIB NESIB 1810963183122 SREBRENICA SREBRENICA 01. 04. 1996. TUZLA<br />

4798 BURIĆ HASIB NIHAD 2108974183148 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4799 BURIĆ MEHO NURIJA 2301949183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4800 BURIĆ MUSTAFA OSMAN 0507966183133 SREBRENICA SREBRENICA 02. 07. 1994. TUZLA<br />

138


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

4801 BURIĆ SALIH RIFET 2405969183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4802 BURIĆ RAMIZ SEAD 0809953173518 SARAJEVO STARI GRAD 10. 08. 1992. STARI GRAD<br />

4803 BURIĆ LATIF SENAD 0205954174132 VISOKO VISOKO 22. 08. 1992. VISOKO<br />

4804 BURIĆ ŠAĆIR ŠEMSUDIN 1008964183753 VLASENICA VLASENICA 15. 06. 1992. TUZLA<br />

4805 BURKIĆ HAŠIM MUJO 2810949193828 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 09. 11. 1992. ZAVIDOVIĆI<br />

4806 BURKIĆ JUSUF SABIT 1505950193830 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 03. 06. 1994. ZAVIDOVIĆI<br />

4807 BURMIĆ HASAN HASAN 1602956162517 BOS. NOVI BOS. NOVI 09. 01. 1995. SANSKI MOST<br />

4808 BUROVIĆ EJUP EJUB 1706961784518 SARAJEVO SARAJEVO 01. 07. 1993. CENTAR<br />

4809 BURSIĆ JOSIP ANTEN 0904934171515 ŽUPANJA NOVI GRAD 11. 07. 1992. NOVI GRAD<br />

4810 BURZA EMIR FIKRET 2107973171177 ROGATICA CENTAR 17. 04. 1994. CENTAR<br />

4811 BURZIĆ OSMAN ASIM 1108953112476 CAZIN CAZIN 29. 12. 1994. CAZIN<br />

4812 BURZIĆ DŽAFER FIKRET 2608970110017 BIHAĆ BIHAĆ 21. 02. 1993. BIHAĆ<br />

4813 BURZIĆ HASAN HAMDIJA 0802957111841 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 29. 01. 1995. V. KLADUŠA<br />

4814 BURZIĆ HUSEIN HASAN 1602954111052 BUŽIM BUŽIM 28. 07. 1995. BUŽIM<br />

4815 BURZIĆ ZARIF HUSEIN 0210968111064 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 27. 07. 1994. BOS. KRUPA<br />

4816 BURZIĆ MUSTAFA IBRAHIM 2909958111059 BUŽIM BUŽIM 23. 12. 1993. BUŽIM<br />

4817 BURZIĆ FEHIM ISMET 0703974111064 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 29. 09. 1995. BOS. KRUPA<br />

4818 BURZIĆ DJEMAL MIDHAT 1502966102399 KLJUČ BUGOJNO 22. 07. 1993. BUGOJNO<br />

4819 BURZIĆ SULEJMAN OSMAN 0210972111052 BUŽIM BUŽIM 09. 06. 1995. BUŽIM<br />

4820 BURZIĆ MEHO REFIK 1709962171136 VAREŠ BREZA 10. 06. 1992. BREZA<br />

4821 BURZIĆ HASAN SAMIR 1809970111074 BUŽIM BUŽIM 02. 11. 1994. BUŽIM<br />

4822 BURZIĆ MEHMED SENAD 0407970110006 BIHAĆ BIHAĆ 13. 06. 1993. BIHAĆ<br />

4823 BURZIĆ ŠERIF ŠEFKIJA 0706972113842 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 16. 02. 1994. BUŽIM<br />

4824 BUSNOV MUJO MUSTAFA 2611950172173 OLOVO NOVO SARAJEVO 29. 09. 1993. CENTAR<br />

4825 BUSNOV OMER SENAD 2808963173045 OLOVO OLOVO 13. 10. 1995. OLOVO<br />

4826 BUSNOV HASIB ZAIM 0101964173053 OLOVO STARI GRAD 12. 09. 1992. STARI GRAD<br />

4827 BUSULADŽIĆ JUSUF ENVER 2003949170035 SARAJEVO NOVI GRAD 06. 01. 1993. NOVI GRAD<br />

4828 BUSULADŽIĆ HAMZA MUGDIM 0403970171506 TREBINJE ILIDŽA 16. 10. 1993. ILIDŽA<br />

4829 BUŠATLIĆ SAFET AMIR 2906968191973 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 02. 09. 1993. GORNJI VAKUF<br />

4830 BUŠATLIĆ ALIJA ŠERIF 2908973191976 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 24. 12. 1993. GORNJI VAKUF<br />

4831 BUŠEVAC OMER BILAL 2505953181500 BRČKO BRČKO 02. 06. 1992. BRČKO<br />

4832 BUŠEVAC SALIH ENES 2811961181521 BRČKO BRČKO 13. 05. 1993. BRČKO<br />

4833 BUŠIĆ MATO ZVONKO 0108961 SARAJEVO ILIDŽA 17. 09. 1992. ILIDŽA<br />

4834 BUTKOVIĆ JUSUF ALIJA 1304952173068 KLADANJ OLOVO 03. 09. 1993. OLOVO<br />

4835 BUTKOVIĆ ŠEMSO FIKRET 1501961184269 ŽIVINICE ŽIVINICE 12. 03. 1993. ŽIVINICE<br />

4836 BUTKOVIĆ HUSEIN ZUHDIJA 1702966184238 ŽIVINICE ŽIVINICE 15. 08. 1992. ŽIVINICE<br />

4837 BUTULIJA MILAN SLAVKO 2310954172658 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 05. 12. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

4838 BUTUROVIĆ DŽAFER AMIR 0507970151963 KONJIC KONJIC 19. 04. 1993. KONJIC<br />

4839 BUZA ASIM JASMIN 0208975173534 SARAJEVO STARI GRAD 09. 07. 1995. STARI GRAD<br />

4840 BUZA HAMDIJA SEMIR 2305963190020 ZENICA ZENICA 15. 10. 1995. ZENICA<br />

139


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

4841 BUZA HUSEIN TUFO 1305950174136 VISOKO VISOKO 16. 06. 1992. VISOKO<br />

4842 BUZALJKO MUHAMED SEAD 0810952150024 STOLAC MOSTAR 26. 09. 1993. MOSTAR<br />

4843 BUŽIMKIĆ HUSEIN EMIR 1011966111076 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 09. 12. 1994. BOS. KRUPA<br />

4844 BUŽIMKIĆ AHMET NIHAD 2808970111071 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 13. 06. 1994. BOS. KRUPA<br />

4845 BUŽIMKIĆ AVDO OMER 0306966111056 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 02. 12. 1992. BOS. KRUPA<br />

4846 BUŽIMKIĆ IBRAHIM OMER 0105949111063 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 22. 03. 1994. BOS. KRUPA<br />

4847 BUŽIMKIĆ SALIH SALIH 0108954111062 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 08. 08. 1992. BOS. KRUPA<br />

4848 BUŽO BAJRO AMEL 0306975171304 HADŽIĆI HADŽIĆI 17. 07. 1993. HADŽIĆI<br />

4849 BUŽO ISMET FAHRUDIN 1302957190006 ZENICA ZENICA 04. 12. 1995. ZENICA<br />

4850 CACAN SULEJMAN AMIR 2812964190021 ZENICA ZENICA 10. 11. 1994. ZENICA<br />

4851 CAGARA ŠERIF ALIJA 1002939130019 GORAŽDE GORAŽDE 11. 06. 1993. GORAŽDE<br />

4852 CAGARA ALIJA HAMED 0301959130019 GORAŽDE GORAŽDE 11. 06. 1993. GORAŽDE<br />

4853 CAKAJ MALIĆ HAMIT 0904969172654 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 06. 05. 1995. NOVO SARAJEVO<br />

4854 CAKLO IZET FIKRET 0112965102097 JAJCE JAJCE 06. 05. 1993. JAJCE<br />

4855 CAKLO SELIM SABAHUDIN 0712973102095 JAJCE JAJCE 25. 01. 1994. JAJCE<br />

4856 CAKLO SELIM ŠEMSUDIN 1506972102096 JAJCE ZENICA 18. 07. 1993. ZENICA<br />

4857 CAKOR OSMAN RAMIZ 1702963182218 KALESIJA KALESIJA 09. 02. 1994. KALESIJA<br />

4858 CARINA HASIB IBRO 0701974171773 ILIJAŠ ILIJAŠ 15. 10. 1994. ILIJAŠ<br />

4859 CAZINKIĆ ESAD EDIN 0305976111058 CAZIN BUŽIM 20. 04. 1995. BUŽIM<br />

4860 CEHIC ZUHDIJA EMIR 2708969112450 CAZIN CAZIN 14. 04. 1994. CAZIN<br />

4861 CENČIĆ JOSIP IVAN 2110946172658 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 17. 01. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

4862 CEPIĆ KASIM ADMIR 1609965181537 BRČKO BRČKO 05. 07. 1993. BRČKO<br />

4863 CERAJ-CERIĆ VLADISLAV DALIBOR 0207967180037 TUZLA TUZLA 26. 12. 1992. TUZLA<br />

4864 CERIĆ JUSUF AMIR 2805971160026 PRIJEDOR PRIJEDOR 20. 06. 1992. SANSKI MOST<br />

4865 CERIĆ OSMAN HAMDIJA 2407964173044 OLOVO KLADANJ 10. 11. 1992. KLADANJ<br />

4866 CERIĆ FIKRET HASAN 0109964160009 PRIJEDOR PRIJEDOR 29. 09. 1995. SANSKI MOST<br />

4867 CERIĆ IBRAHIM IBRAHIM 1504957163302 SANSKI MOST SANSKI MOST 12. 02. 1994. SANSKI MOST<br />

4868 CERIĆ FUAD JASMIN 2212965102080 JAJCE JAJCE 06. 11. 1994. JAJCE<br />

4869 CERIĆ MIRALEM MIRHET 0105959163371 SANSKI MOST SANSKI MOST 15. 06. 1992. SANSKI MOST<br />

4870 CERIĆ ASIF NIJAZ 1805951174353 OLOVO VOGOŠĆA 12. 07. 1992. VOGOŠĆA<br />

4871 CERIĆ ĐULAGA RASIM 1906961163318 SANSKI MOST SANSKI MOST 04. 12. 1995. SANSKI MOST<br />

4872 CERO IBRO ALMIR 1207961151969 KONJIC KONJIC 13. 05. 1993. KONJIC<br />

4873 CERO JAKUF HASAN 2709949133652 VIŠEGRAD GORAŽDE 12. 06. 1992. GORAŽDE<br />

4874 CERO MUJO ŠERIF 0111942151965 KONJIC KONJIC 25. 01. 1994. KONJIC<br />

4875 CEROVAC SMAJL ĆEJVO 0104964124124 TEŠANJ TEŠANJ 24. 02. 1994. TEŠANJ<br />

4876 CEROVAC OMER JASMIN 1803969124113 TEŠANJ TEŠANJ 29. 06. 1993. TEŠANJ<br />

4877 CEROVINA MEHMED UZEIR 0402965150022 MOSTAR MOSTAR 13. 07. 1993. MOSTAR<br />

4878 CETIN MUSTAFA RAIF 1603965191267 BUGOJNO BUGOJNO 20. 07. 1993. BUGOJNO<br />

4879 CETIN STANISLAV VILIM 1303945172173 ZAGREB NOVI GRAD 15. 08. 1993. NOVI GRAD<br />

4880 CIBRA HAMID ALIJA 2008957173134 PALE PALE 26. 07. 1992. GORAŽDE<br />

140


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

4881 CIBRA MUSTAFA EDHEM 2109951173893 TRNOVO TRNOVO 28. 07. 1993. TRNOVO<br />

4882 CIBRA MUŠAN RIZO 1901937172193 TITOGRAD NOVI GRAD 10. 07. 1993. NOVI GRAD<br />

4883 CICVARA IBRAHIM AKIF 2106945193611 VITEZ VITEZ 20. 04. 1995. VITEZ<br />

4884 CICVARA IBRAHIM EKREM 2704950193616 VITEZ VITEZ 04. 09. 1993. VITEZ<br />

4885 CICVARA ISMET EMIR 1611963172667 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 22. 07. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

4886 CICVARA HASAN MUHAREM 2507974131174 ČAJNIČE GORAŽDE 18. 05. 1992. GORAŽDE<br />

4887 CICVARA HUSO SAFET 0103939193611 VITEZ VITEZ 19. 05. 1993. VITEZ<br />

4888 CIGIĆ ABDULAH SANELA 1706973175010 SARAJEVO NOVI GRAD 22. 09. 1992. NOVI GRAD<br />

4889 CIKAČI DŽEMAIL HADŽI 2009959190059 SKOPLJE ZENICA 16. 08. 1993. ZENICA<br />

4890 CIKOTIĆ SMAJO ŠABAN 0801945174156 IVANGRAD VISOKO 18. 12. 1993. VISOKO<br />

4891 CINAC OMER HASAN 1703960111081 BUŽIM BUŽIM 15. 12. 1994. BUŽIM<br />

4892 CINAC AHMET HILMIJA 0103970111054 BUŽIM BUŽIM 11. 01. 1993. BUŽIM<br />

4893 CINAC ABID RAGIB 2210963111071 BUŽIM BUŽIM 01. 09. 1994. BUŽIM<br />

4894 CINCO ZAHID SAMIR 0505971191977 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 07. 10. 1993. GORNJI VAKUF<br />

4895 CINCOVIĆ MILENKO DRAGAN 0202959172236 ILIJAŠ NOVI GRAD 04. 07. 1993. NOVI GRAD<br />

4896 CIRAJ VLADO MIRAN 2510955172189 SARAJEVO NOVI GRAD 21. 12. 1992. NOVI GRAD<br />

4897 CIRKOVIĆ HAKIJA MENSUR 3105964170042 PEĆ NOVI GRAD 21. 07. 1992. NOVI GRAD<br />

4898 CIVIC MEHMED MEHO 0601952112450 CAZIN CAZIN 01. 07. 1994. CAZIN<br />

4899 CIVIC VAHID SAMIR 3110973112458 CAZIN CAZIN 21. 12. 1994. CAZIN<br />

4900 CIVIC ASIM SERIF 1110961112463 CAZIN CAZIN 28. 11. 1994. CAZIN<br />

4901 CIVIĆ ALIJA IBRAHIM 2808967112458 CAZIN CAZIN 02. 03. 1993. CAZIN<br />

4902 COCALIĆ HIMZO AVDIJA 0501970133657 VIŠEGRAD VIŠEGRAD 30. 07. 1995. VAREŠ<br />

4903 COCALIĆ MUSTAFA DEDO 0908948174369 VIŠEGRAD VOGOŠĆA 06. 08. 1993. VOGOŠĆA<br />

4904 COCALIĆ MEHMED ENIZ 0812959133640 VIŠEGRAD NOVI GRAD 27. 01. 1993. NOVI GRAD<br />

4905 COCALIĆ MUJO FAHRUDIN 2007966133645 VIŠEGRAD GORAŽDE 23. 05. 1992. GORAŽDE<br />

4906 COCALIĆ HIMZO HAMED 1702965133648 VIŠEGRAD VIŠEGRAD 04. 06. 1992. VAREŠ<br />

4907 COCALIĆ HASAN HUSO 0806940133666 VIŠEGRAD ZENICA 23. 10. 1992. ZENICA<br />

4908 COCALIĆ HASIB MIHAD 1001975133657 VIŠEGRAD NOVI GRAD 12. 07. 1995. NOVI GRAD<br />

4909 COCALIĆ HASIB MIRSAD 2507971133648 VIŠEGRAD VIŠEGRAD 12. 07. 1995. VAREŠ<br />

4910 COCALIĆ AHMO MUHAMED 0812952133645 VIŠEGRAD GORAŽDE 02. 06. 1992. GORAŽDE<br />

4911 COCALIĆ HAMED SEMIR 2110971133640 VIŠEGRAD VISOKO 30. 07. 1995. VISOKO<br />

4912 COKOJA ŠERIF ĐUJELMEN 0804956151831 JABLANICA JABLANICA 19. 12. 1992. JABLANICA<br />

4913 COKOJA ATIF RAMIZ 2204957151975 KONJIC KONJIC 26. 01. 1993. KONJIC<br />

4914 COKOJA OSMAN RAMIZ 0201942173526 KONJIC NOVI GRAD 10. 07. 1992. NOVI GRAD<br />

4915 COKOJA FADIL SAMIR 3010970151962 KONJIC KONJIC 24. 05. 1993. KONJIC<br />

4916 COVO ŠABAN UZEIR 1202940131540 FOČA FOČA 28. 10. 1993. CENTAR<br />

4917 CRLJIĆ MARIJAN LUKA 2106930181943 GRADAČAC GRADAČAC 17. 06. 1992. GRADAČAC<br />

4918 CRNAC DŽEMAL HUSEIN 2302966102083 JAJCE JAJCE 24. 03. 1995. JAJCE<br />

4919 CRNALIĆ MEVLUDIN AMIR 1712966181528 BRČKO BRČKO 15. 11. 1992. BRČKO<br />

4920 CRNALIĆ FEJZO MESUD 0301953102404 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

141


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

4921 CRNALIĆ MUNIB RUFAD 1206955102380 KLJUČ KLJUČ 03. 07. 1992. KLJUČ<br />

4922 CRNALIĆ IBRAHIM ZEHRUDIN 1309963191973 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 10. 11. 1992. GORNJI VAKUF<br />

4923 CRNČALO HAMZA ABDULAH 1212949173535 SARAJEVO STARI GRAD 08. 09. 1992. STARI GRAD<br />

4924 CRNICA ĆAZIM KEMAL 1004971191987 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 24. 07. 1993. GORNJI VAKUF<br />

4925 CRNICA HAJRUDIN MUNIB 1809962191972 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 09. 08. 1993. GORNJI VAKUF<br />

4926 CRNIĆ MEHO IBRAHIM 1003959160018 PRIJEDOR PRIJEDOR 27. 05. 1992. SANSKI MOST<br />

4927 CRNIŠANIN JAKUB MIRSAD 0411962172180 NOVI PAZAR NOVI GRAD 14. 04. 1992. NOVI GRAD<br />

4928 CRNKIĆ SMAIL EDIN 1611969111058 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 23. 01. 1995. BOS. KRUPA<br />

4929 CRNKIĆ HUSEIN ENVER 1108950110006 BIHAĆ BIHAĆ 11. 12. 1994. BIHAĆ<br />

4930 CRNKIĆ FEJZO FUAD 2305972110011 BIHAĆ BIHAĆ 11. 06. 1992. BIHAĆ<br />

4931 CRNKIĆ IBRAHIM IDRIZ 0401949111134 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 08. 08. 1992. BOS. KRUPA<br />

4932 CRNKIĆ ABID MIRSAD 1409956111055 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 13. 06. 1994. BOS. KRUPA<br />

4933 CRNKIĆ KASIM SENAD 1312960104302 ŠIPOVO ZENICA 02. 08. 1995. ZENICA<br />

4934 CRNKIĆ REDŽEP SENAD 0102967111101 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 30. 06. 1992. BOS. KRUPA<br />

4935 CRNOGORAC OBREN RATKO 1810943171500 GACKO NOVI GRAD 03. 08. 1993. NOVI GRAD<br />

4936 CRNOLIĆ HASIB HILMIJA 1309963102385 KLJUČ KLJUČ 10. 09. 1992. KLJUČ<br />

4937 CRNOMEROVIĆ OMER EMIN 0106971150060 MOSTAR MOSTAR 13. 07. 1993. MOSTAR<br />

4938 CRNOMEROVIĆ ČAMIL NEZIR 0601969150054 MOSTAR MOSTAR 03. 01. 1994. MOSTAR<br />

4939 CRNOMEROVIĆ RAMO RASIM 2302964150005 MOSTAR MOSTAR 22. 11. 1993. MOSTAR<br />

4940 CRVENKOVIĆ IVO ILIJA 2510955182680 TUZLA TUZLA 28. 09. 1992. TUZLA<br />

4941 CUCAK HAMČO RAHMAN 2909957171511 SARAJEVO ILIDŽA 22. 04. 1992. ILIDŽA<br />

4942 CUPLOV ABDULAH ELVEDIN 1507961130019 GORAŽDE GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE<br />

4943 CURIĆ HALIL AMIR 2006941173239 ROGATICA GORAŽDE 15. 12. 1992. GORAŽDE<br />

4944 CURIĆ DEDO ASIM 0609958173231 SARAJEVO ILIDŽA 15. 07. 1995. ILIDŽA<br />

4945 CURIĆ ESAD FADIL 0704965173231 ROGATICA ILIDŽA 26. 05. 1993. ILIDŽA<br />

4946 CURIĆ FEHIM HAJRUDIN 0104952173235 ROGATICA GORAŽDE 28. 05. 1992. GORAŽDE<br />

4947 CURIĆ MUMIN IZET 1803948173238 ROGATICA NOVI GRAD 01. 06. 1993. NOVI GRAD<br />

4948 CURIĆ DURMO MESUD 0808956173245 ROGATICA GORAŽDE 08. 05. 1992. GORAŽDE<br />

4949 CURIĆ BEGADIL OSMAN 0201951172192 ROGATICA NOVI GRAD 12. 06. 1993. NOVI GRAD<br />

4950 CURIĆ SEJFO RASIM 0509957171427 HAN PIJESAK HAN PIJESAK 30. 07. 1995. KAKANJ<br />

4951 CURIĆ SALIH RASIM 1308952172210 ROGATICA NOVI GRAD 22. 12. 1993. NOVI GRAD<br />

4952 CURIĆ ĆAMIL ZEJNIL 1805950171423 ŽEPA ŽEPA 29. 10. 1992. VAREŠ<br />

4953 CURL PERO DRAGAN 1406951172200 SARAJEVO NOVI GRAD 21. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

4954 CURO MUHAMED IDRIZ 0903955130006 GORAŽDE GORAŽDE 14. 07. 1992. GORAŽDE<br />

4955 CVETANOVIĆ MLADEN MILENKO 2711958172177 SARAJEVO NOVI GRAD 14. 11. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

4956 CVETIĆ MILAN STOJAN 2212960180016 TUZLA TUZLA 19. 03. 1994. TUZLA<br />

4957 CVIJETIĆ VOJISLAV ARMAN 2208972102080 JAJCE JAJCE 18. 01. 1993. JAJCE<br />

4958 CVIJETIĆ BRANKO MILORAD 1011964124136 TEŠANJ TEŠANJ 14. 06. 1993. TEŠANJ<br />

4959 CVIKO MUSTAFA ABAZ 2406962133103 RUDO NOVI GRAD 10. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

4960 CVIKO REMZIJA AZIZ 0807944172662 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 28. 12. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

142


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

4961 CVIKO HAMID IBRAHIM 2501966173536 SARAJEVO SREBRENIK 19. 10. 1994. SREBRENIK<br />

4962 CVIKO HILMIJA MUHIDIN 1705965172219 SARAJEVO NOVI GRAD 31. 05. 1993. NOVI GRAD<br />

4963 CVIKO EŠREF SEAD 2201971172188 SARAJEVO NOVI GRAD 30. 01. 1993. NOVI GRAD<br />

4964 CVJETKOV MIROSLAV MARIO 0212972170000 SARAJEVO SARAJEVO 05. 10. 1992. CENTAR<br />

4965 CVOLIĆ SULJO HALIL 1701952181515 BRČKO BRČKO 19. 01. 1994. BRČKO<br />

4966 CVOLIĆ HASAN MIRSAD 1208971182494 LOPARE ČELIĆ 19. 12. 1994. ČELIĆ<br />

4967 CVOLIĆ KASIM SENAHID 2803973181508 BRČKO BRČKO 19. 08. 1994. BRČKO<br />

4968 CVRK OSMAN BEHAIJA 2104948183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4969 CVRK HUSEIN FEHIM 1001963183208 SREBRENICA SREBRENICA 08. 06. 1992. TUZLA<br />

4970 CVRK OSMAN HAJRO 0401956183124 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

4971 CVRK BEHAIJA HAJRUDIN 2411974183134 SREBRENICA SREBRENICA 08. 08. 1992. TUZLA<br />

4972 CVRK ISMET HAJRUDIN 1101972183134 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4973 CVRK HAMID HAMDIJA 2501961174356 SREBRENICA CENTAR 05. 02. 1994. CENTAR<br />

4974 CVRK HASAN HASO 1003955183153 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4975 CVRK ĆAMIL ISMET 1503942181359 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA<br />

4976 CVRK MEHMED JUSO 1311971181353 SREBRENICA SREBRENICA 16. 07. 1995. TUZLA<br />

4977 CVRK HASAN MEHO 0704962183139 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4978 CVRK NURIJA MIRSAD 2801973183141 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4979 CVRK JUSO MUJO 1304937181356 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4980 CVRK HASAN MUNIB 1001949183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4981 CVRK MUNIB MUNIR 0707975184249 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4982 CVRK BAJRO MURADIF 0110937171522 ROGATICA ILIDŽA 30. 08. 1992. ILIDŽA<br />

4983 CVRK MUNIB MUSEMIR 0111977183134 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4984 CVRK MEHO MUŠAN 0109940183121 SREBRENICA SREBRENICA 03. 01. 1993. TUZLA<br />

4985 CVRK IBRAHIM NEDŽAD 2211970181375 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

4986 CVRK IBRAHIM NEDŽAD 0905973181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

4987 CVRK NURIJA NURIF 2510969183159 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4988 CVRK DŽUL NURIJA 2407936183158 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4989 CVRK MEHMED OMER 0701977181362 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4990 CVRK BEHAIJA OSMAN 1305979183134 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

4991 CVRK HASAN RAMIZ 2103959183121 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4992 CVRK HASO SABIR 1001978183182 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

4993 CVRK ĆAMIL SELIM 3110938181358 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

4994 ČABER RASEM FAHRIJA 1501948191259 BUGOJNO BUGOJNO 06. 11. 1993. BUGOJNO<br />

4995 ČABER IZET HAZIM 2705955181507 BUGOJNO BRČKO 11. 12. 1992. BRČKO<br />

4996 ČABER AHMET IBRAHIM 2212950191260 BUGOJNO BUGOJNO 08. 01. 1993. BUGOJNO<br />

4997 ČABRIĆ SAFET KEMAL 2909965181542 BRČKO BRČKO 27. 05. 1992. BRČKO<br />

4998 ČABRIĆ IBRO MUSTAFA 0101955500807 SREBRENIK BANOVIĆI 09. 09. 1992. BANOVIĆI<br />

4999 ČABRIĆ SAFET SEAD 1012955181524 BRČKO BRČKO 07. 07. 1992. BRČKO<br />

5000 ČAČKOVIĆ FIKRET MIRSAD 0101970181572 BRČKO BRČKO 25. 09. 1995. BRČKO<br />

143


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

5001 ČAČKOVIĆ SAFER NIJAZ 3011960181509 BRČKO BRČKO 12. 01. 1994. BRČKO<br />

5002 ČAČKOVIĆ BAJRO NUSRET 0301955181522 BRČKO BRČKO 30. 09. 1993. BRČKO<br />

5003 ČAČKOVIĆ MEHMEDALIJA SEAD 1509956180000 BOS. BROD TUZLA 20. 12. 1993. TUZLA<br />

5004 ČADRA ZULFO OMER 2007967150012 MOSTAR MOSTAR 10. 09. 1993. MOSTAR<br />

5005 ČAGALJ SALKO AVDO 0102951173514 NEVESINJE STARI GRAD 05. 08. 1992. STARI GRAD<br />

5006 ČAGO MUJO ILDUZ 2003957190053 ZENICA ZENICA 09. 05. 1993. ZENICA<br />

5007 ČAGO MULO MUSTAFA 0205961190003 ZENICA ZENICA 19. 11. 1994. ZENICA<br />

5008 ČAGO SAFET NEZIR 1603964190003 ZENICA ZENICA 25. 04. 1993. ZENICA<br />

5009 ČAHTAREVIĆ ADEM SEMIR 0506971193833 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 14. 08. 1993. ZAVIDOVIĆI<br />

5010 ČAIĆ IBRAHIM MAŠO 0307972112278 CAZIN ILIDŽA 10. 07. 1993. ILIDŽA<br />

5011 ČAJDIN ABID NEDŽAD 0401970191997 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 24. 01. 1994. GORNJI VAKUF<br />

5012 ČAJDO IBRAHIM FAHRUDIN 1506952191769 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 22. 12. 1993. DONJI VAKUF<br />

5013 ČAJEVIĆ HAMID SAFET 0712954130010 GORAŽDE GORAŽDE 17. 07. 1995. GORAŽDE<br />

5014 ČAJIĆ HUSEIN ADMIR 2906968181951 GRADAČAC GRADAČAC 04. 08. 1992. GRADAČAC<br />

5015 ČAJIĆ MUHAREM ALE 0904955163318 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

5016 ČAJIĆ SALKO EDHEM 1704958151978 KONJIC KONJIC 02. 05. 1995. KONJIC<br />

5017 ČAJIĆ HASO HASKO 0610967112472 CAZIN CAZIN 10. 04. 1995. CAZIN<br />

5018 ČAJIĆ HUSEIN IBRAHIM 2705940112460 CAZIN CAZIN 27. 11. 1994. CAZIN<br />

5019 ČAJIĆ HASAN ISMET 0210973112516 CAZIN CAZIN 31. 07. 1994. CAZIN<br />

5020 ČAJIĆ MEHO KASIM 1602962110014 BIHAĆ BIHAĆ 14. 06. 1992. BIHAĆ<br />

5021 ČAJIĆ HUSEIN MIRSAD 1506973112451 CAZIN CAZIN 30. 11. 1994. CAZIN<br />

5022 ČAJIĆ SELIM MUAMER 1701975151966 KONJIC KONJIC 23. 09. 1994. KONJIC<br />

5023 ČAJIĆ HASAN MUNIR 0701970113868 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 27. 08. 1992. V. KLADUŠA<br />

5024 ČAJIĆ HASAN SEJAD 2705963112468 CAZIN CAZIN 29. 06. 1995. CAZIN<br />

5025 ČAJIĆ HAKIJA SMAJO 1110963102411 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

5026 ČAJIĆ VAHID ŠEMSO 1110964102418 KLJUČ KLJUČ 10. 07. 1992. KLJUČ<br />

5027 ČAJIĆ ĆAMIL VAHIDIN 2208972171309 HADŽIĆI HADŽIĆI 01. 11. 1995. HADŽIĆI<br />

5028 ČAJLAK MUSTAFA EMIR 1605966194270 ŽEPČE ŽEPČE 01. 08. 1993. ŽEPČE<br />

5029 ČAJLAKOVIĆ DŽEMIL KEMAL 0803950183581 UGLJEVIK TEOČAK 31. 08. 1992. TEOČAK<br />

5030 ČAJLAKOVIĆ FERID VELID 1001954183580 UGLJEVIK TEOČAK 08. 02. 1994. TEOČAK<br />

5031 ČAJLO DERVO JAKUB 1206938130028 GORAŽDE GORAŽDE 06. 06. 1992. GORAŽDE<br />

5032 ČAJO MUSTAFA ENVER 2911969192199 KAKANJ KAKANJ 28. 04. 1993. KAKANJ<br />

5033 ČAKAL ASIM ADMIR 1303975172194 SARAJEVO NOVI GRAD 26. 01. 1994. NOVI GRAD<br />

5034 ČAKAL SIFET EDIN 2303973171771 ILIJAŠ ILIJAŠ 16. 07. 1993. ILIJAŠ<br />

5035 ČAKAL DERVIŠ KEMAL 2607952170030 SARAJEVO CENTAR 29. 08. 1995. CENTAR<br />

5036 ČAKAL OSMAN VEHID 0304962173402 SOKOLAC SOKOLAC 20. 03. 1993. OLOVO<br />

5037 ČAKALOVIĆ HAJRO ZELJKO 0211960150024 MOSTAR MOSTAR 06. 09. 1993. MOSTAR<br />

5038 ČAKANOVIĆ ĆAZIM ADIS 0201974183183 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5039 ČAKANOVIĆ HILMO ĆAZIM 0710938183152 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5040 ČAKANOVIĆ ĆAZIM HAZIM 2703964183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

144


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

5041 ČAKANOVIĆ MEHMEDALIJA IRFAN 1609949183147 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5042 ČAKANOVIĆ SULEJMAN SALEM 1902960183123 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

5043 ČAKAR MEHMED BAJRAM 0110951133655 VIŠEGRAD GORAŽDE 13. 06. 1993. GORAŽDE<br />

5044 ČAKAR MEHMED ENVER 1601955133649 VIŠEGRAD STARI GRAD 31. 08. 1992. STARI GRAD<br />

5045 ČAKAR RAMKAN ESAD 3103959133640 VIŠEGRAD GORAŽDE 27. 12. 1992. GORAŽDE<br />

5046 ČAKAR RAGIB GALIB 0804969133646 VIŠEGRAD NOVI GRAD 24. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

5047 ČAKAR IBRO HAJRUDIN 1202965133645 VIŠEGRAD GORAŽDE 10. 08. 1993. GORAŽDE<br />

5048 ČAKAR MEHMED MEHO 1411947133644 VIŠEGRAD GORAŽDE 30. 12. 1992. GORAŽDE<br />

5049 ČAKAR ĆAMIL RAMIZ 1204945133641 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

5050 ČAKAR MUHAREM SEAD 1302964133646 VIŠEGRAD GORAŽDE 20. 06. 1992. GORAŽDE<br />

5051 ČAKARIĆ HALIL MUSTAFA 2109954173266 ROGATICA GORAŽDE 28. 10. 1992. GORAŽDE<br />

5052 ČAKIĆ JUSUF BAJRO 1605956192806 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 06. 06. 1993. N. TRAVNIK<br />

5053 ČAKIĆ IBRAHIM BEHIJA 2003967138653 VIŠEGRAD ILIDŽA 15. 06. 1995. ILIDŽA<br />

5054 ČAKIĆ HADŽO ENES 1306973192804 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 29. 07. 1993. N. TRAVNIK<br />

5055 ČAKIĆ NAZIF NEDŽAD 1205969192807 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 19. 06. 1992. N. TRAVNIK<br />

5056 ČAKIĆ ŠEFKO SIFET 1508971192809 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 24. 07. 1995. N. TRAVNIK<br />

5057 ČAKLOVICA MUSTAFA NERMIN 0710963183914 ZVORNIK ZVORNIK 17. 09. 1992. SAPNA<br />

5058 ČAKRAMA AVDO ASIF 2807940122625 MAGLAJ MAGLAJ 26. 09. 1993. MAGLAJ<br />

5059 ČAKRAMA EDHEM AŠIR 1704963122633 MAGLAJ MAGLAJ 24. 06. 1993. MAGLAJ<br />

5060 ČAKRAMA AŠIR AVDO 0508942122628 MAGLAJ MAGLAJ 17. 09. 1993. MAGLAJ<br />

5061 ČAKRAMA SALIH FERID 2210953122636 MAGLAJ MAGLAJ 23. 05. 1994. MAGLAJ<br />

5062 ČALKIĆ SULEJMAN REŠAD 1402952190002 ZENICA ZENICA 04. 05. 1995. ZENICA<br />

5063 ČALKIĆ MUHAREM SELMIR 0201970191971 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 07. 10. 1993. GORNJI VAKUF<br />

5064 ČALKIĆ MUHAREM SENAD 0505963192003 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 09. 08. 1993. GORNJI VAKUF<br />

5065 ČALUK DŽEMAL ERTAN 2504968192170 KAKANJ KAKANJ 11. 10. 1995. KAKANJ<br />

5066 ČALUK MUHAMED ESAD 2209968191784 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 26. 07. 1993. DONJI VAKUF<br />

5067 ČALUK SADIK FAHRUDIN 1404956191766 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 21. 07. 1993. DONJI VAKUF<br />

5068 ČALUK MUSTAFA MUSTAFA 1904959191778 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 17. 08. 1994. DONJI VAKUF<br />

5069 ČALUK AVDO SEMIN 2404966191768 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 23. 07. 1995. DONJI VAKUF<br />

5070 ČAMAVDIĆ SALIH HAJRUDIN 1607956180002 KALESIJA TUZLA 21. 03. 1995. TUZLA<br />

5071 ČAMDČIĆ SALIH OSMAN 1106953182218 KALESIJA KALESIJA 28. 04. 1994. KALESIJA<br />

5072 ČAMDŽIĆ HASAN AHMET 1112959183127 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5073 ČAMDŽIĆ RIFET ALIJA 0102962190011 ZENICA ZENICA 16. 06. 1995. ZENICA<br />

5074 ČAMDŽIĆ JUSUF ALMIRA 2707943155015 MOSTAR MOSTAR 08. 09. 1993. MOSTAR<br />

5075 ČAMDŽIĆ JUHO AMIL 2002961183138 SREBRENICA SREBRENICA 07. 07. 1993. TUZLA<br />

5076 ČAMDŽIĆ MUJO AMIR 2509970182400 KLADANJ KLADANJ 21. 06. 1992. KLADANJ<br />

5077 ČAMDŽIĆ ZAIM ASIM 0905956124146 TEŠANJ TEŠANJ 01. 06. 1992. TEŠANJ<br />

5078 ČAMDŽIĆ OMER BAJRO 2003968182222 KALESIJA KALESIJA 21. 05. 1992. KALESIJA<br />

5079 ČAMDŽIĆ NESIB EDIB 2608968190046 ZENICA ZENICA 21. 09. 1993. ZENICA<br />

5080 ČAMDŽIĆ SADIK EDINA 0406972187395 KLADANJ KLADANJ 11. 10. 1993. KLADANJ<br />

145


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

5081 ČAMDŽIĆ IBRAHIM EJUB 2206958181536 ŽIVINICE BRČKO 28. 10. 1992. BRČKO<br />

5082 ČAMDŽIĆ AHMED ELVEDIN 0905971190054 ZENICA ZENICA 26. 01. 1993. ZENICA<br />

5083 ČAMDŽIĆ DŽEMAL ENES 2406967124110 TEŠANJ TEŠANJ 22. 07. 1993. TEŠANJ<br />

5084 ČAMDŽIĆ MEHMED ENIS 1803973172173 SARAJEVO NOVI GRAD 15. 05. 1992. NOVI GRAD<br />

5085 ČAMDŽIĆ JUHO ENIZ 1702964183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5086 ČAMDŽIĆ HASAN HAMED 0812961183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5087 ČAMDŽIĆ HASAN HASMIR 1102976183127 SREBRENICA SREBRENICA 10. 01. 1994. TUZLA<br />

5088 ČAMDŽIĆ SULEJMAN HIMZO 2905967193828 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 10. 03. 1992. ZAVIDOVIĆI<br />

5089 ČAMDŽIĆ SULEJMAN HUSEIN 1003954183133 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5090 ČAMDŽIĆ IBRO IBRAN 1002965183740 VLASENICA GRAČANICA 03. 07. 1992. GRAČANICA<br />

5091 ČAMDŽIĆ MUSTAFA IBRO 0404967183125 SREBRENICA SREBRENICA 25. 03. 1993. TUZLA<br />

5092 ČAMDŽIĆ ČAMIL IDRIZ 1512964190008 ZENICA ZENICA 10. 04. 1995. ZENICA<br />

5093 ČAMDŽIĆ IBRO IZET 0201972133642 VIŠEGRAD NOVI GRAD 26. 09. 1992. NOVI GRAD<br />

5094 ČAMDŽIĆ IBRAHIM MIRZET 1710974133645 VIŠEGRAD GORAŽDE 25. 07. 1992. GORAŽDE<br />

5095 ČAMDŽIĆ MEHMED NIJAZ 0605953182407 KLADANJ KLADANJ 10. 06. 1993. KLADANJ<br />

5096 ČAMDŽIĆ ŠABAN OSMAN 0301953183757 VLASENICA VLASENICA 14. 01. 1993. TUZLA<br />

5097 ČAMDŽIĆ HASAN RAMIZ 0303968183136 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5098 ČAMDŽIĆ MEHE RASIM 0802964124115 TEŠANJ TEŠANJ 01. 06. 1992. TEŠANJ<br />

5099 ČAMDŽIĆ MUSTAFA REŠID 1510971183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5100 ČAMDŽIĆ ADEM SAFET 2611944120013 DOBOJ DOBOJ ISTOK 05. 03. 1994. DOBOJ ISTOK<br />

5101 ČAMDŽIĆ MUJAGA SENAD 1411960361818 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 25. 06. 1992. ZAVIDOVIĆI<br />

5102 ČAMDŽIĆ FAIK SRĐAN 1210955182683 LUKAVAC STARI GRAD 14. 12. 1992. STARI GRAD<br />

5103 ČAMDŽIĆ REFIK ŠEFIK 0301964184291 ŽIVINICE ŽIVINICE 03. 08. 1993. ŽIVINICE<br />

5104 ČAMDŽIĆ MUSTAFA TAHIR 1806974183127 SREBRENICA SREBRENICA 04. 06. 1995. TUZLA<br />

5105 ČAMDŽIĆ ZUHDO ZUHRIJA 1701971183138 SREBRENICA SREBRENICA 04. 05. 1992. TUZLA<br />

5106 ČAMDŽIJA NUSRET HARIS 2103966172186 SARAJEVO NOVI GRAD 04. 12. 1992. NOVI GRAD<br />

5107 ČAMDŽIJA JUSUF JASMIN 0112968173238 ROGATICA NOVI GRAD 26. 10. 1993. NOVI GRAD<br />

5108 ČAMDŽIJA BEĆIR RAMIZ 0604958173248 ROGATICA GORAŽDE 16. 11. 1992. GORAŽDE<br />

5109 ČAMDŽIJA AGAN SEID 0502957173239 ROGATICA GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE<br />

5110 ČAMĐIĆ JUHO SAMIR 1104976183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5111 ČAMĐIĆ JUHO ŠEVAL 1801971183124 SREBRENICA SREBRENICA 04. 05. 1995. TUZLA<br />

5112 ČAMĐIĆ JUHO ŠUKRIJA 2501966183124 SREBRENICA SREBRENICA 04. 05. 1995. TUZLA<br />

5113 ČAMĐIĆ JUSO ZUHDO 1305940183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5114 ČAMIĆ AHMET BAJRO 2008953122640 MAGLAJ MAGLAJ 12. 07. 1993. MAGLAJ<br />

5115 ČAMIĆ SELIM MUSTAFA 0411941122620 MAGLAJ MAGLAJ 13. 12. 1993. MAGLAJ<br />

5116 ČAMO OSMAN ALIJA 1305965153178 NEVESINJE MOSTAR 10. 05. 1993. MOSTAR<br />

5117 ČAMO ŠABAN SENAD 2707974194272 ŽEPČE ŽEPČE 25. 08. 1993. ŽEPČE<br />

5118 ČAMO FADIL ZAHID 0806970130009 GORAŽDE GORAŽDE 30. 08. 1992. GORAŽDE<br />

5119 ČAMPARA MUHIDIN ADNAN 2403972190033 ZENICA ZENICA 22. 12. 1993. ZENICA<br />

5120 ČAMPARA HAJDAR HAJRUDIN 1505945151488 GACKO MOSTAR 04. 07. 1992. MOSTAR<br />

146


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

5121 ČAMPARA HASAN OMER 0807970172212 SARAJEVO NOVI GRAD 22. 04. 1994. NOVI GRAD<br />

5122 ČAMRKOVIĆ HUSEJN SADIK 1012954180702 BANOVIĆI BANOVIĆI 13. 03. 1995. BANOVIĆI<br />

5123 ČANČAR MEHO ALIJA 2803956133648 VIŠEGRAD GORAŽDE 23. 06. 1992. GORAŽDE<br />

5124 ČANČAR AHMED FIKRET 0904964133642 VIŠEGRAD VIŠEGRAD 11. 10. 1993. CENTAR<br />

5125 ČANČAR MEHMED ISMET 0309966133652 VIŠEGRAD GORAŽDE 17. 07. 1992. GORAŽDE<br />

5126 ČANČAR MEHMED IZET 0703958133643 VIŠEGRAD VOGOŠĆA 04. 11. 1995. VOGOŠĆA<br />

5127 ČANČAR EJUB JASMIN 2508971133632 VIŠEGRAD NOVI GRAD 28. 08. 1993. NOVI GRAD<br />

5128 ČANČAR HUSEIN MENSUD 2011969133643 VIŠEGRAD KISELJAK 19. 04. 1993. KISELJAK<br />

5129 ČANČAR MEHO MUŠAN 1008953133655 VIŠEGRAD GORAŽDE 10. 06. 1992. GORAŽDE<br />

5130 ČANČAR ADEM SUAD n/p* VIŠEGRAD GORAŽDE 25. 04. 1992. GORAŽDE<br />

5131 ČANDIĆ DŽEMAL DŽEVAD 0306966181526 BRČKO BRČKO 12. 10. 1992. BRČKO<br />

5132 ČANDIĆ HALIL KEMAL 2209968181940 GRADAČAC GRADAČAC 12. 07. 1993. GRADAČAC<br />

5133 ČANDIĆ MUHAMED MUHAREM 0405961183731 VLASENICA VLASENICA 26. 10. 1992. SREBRENIK<br />

5134 ČANDIĆ MUHAMED SAMID 0801971181527 BRČKO BRČKO 05. 07. 1993. BRČKO<br />

5135 ČANDIĆ KASIM SAMIR 1704968181506 BRČKO BRČKO 03. 07. 1992. BRČKO<br />

5136 ČANDIĆ AHMET ŠEFIK 0410971181501 BRČKO BRČKO 13. 06. 1992. BRČKO<br />

5137 ČANDIĆ MAHMUT ZUHDIJA 0101946181502 BRČKO BRČKO 23. 08. 1993. BRČKO<br />

5138 ČANDRAGIĆ SALIH REDŽO 0808953190033 ZENICA ZENICA 27. 07. 1993. ZENICA<br />

5139 ČANIĆ MUHAMED DŽEVAD 2007960330066 KALESIJA KALESIJA 21. 10. 1992. KALESIJA<br />

5140 ČANKUŠIĆ MUHAMED ALMIR 0203966191293 BUGOJNO BUGOJNO 13. 09. 1995. BUGOJNO<br />

5141 ČANO BAJRO ELVIR 0501974183926 ZVORNIK ZVORNIK 22. 08. 1992. SAPNA<br />

5142 ČANO BAJRO HAMED 1701962183931 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

5143 ČANO BAJRO NERMIN 2709975183943 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

5144 ČANO BAJRO RAMIZ 2405953131553 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

5145 ČANO RAMIZ VEHID 1911954171775 ILIJAŠ ILIJAŠ 22. 04. 1992. ILIJAŠ<br />

5146 ČAPIN SALIM MEHMED 0807960172184 SARAJEVO NOVI GRAD 25. 09. 1992. NOVI GRAD<br />

5147 ČAPLJA MEHE AMIR 1911967124113 TEŠANJ TEŠANJ 14. 01. 1993. TEŠANJ<br />

5148 ČAPLJA ŠEMSO HAJRUDIN 1607971124119 TEŠANJ TEŠANJ 23. 09. 1992. TEŠANJ<br />

5149 ČARDAKLIJA JUSO DŽAFER 1302941130011 GORAŽDE GORAŽDE 30. 03. 1994. GORAŽDE<br />

5150 ČARDAKLIJA ASIM RIZAH 0807954130011 GORAŽDE GORAŽDE 31. 05. 1993. GORAŽDE<br />

5151 ČARDAKOVIĆ BEGO EMIN 1102964183733 HAN PIJESAK ZENICA 28. 06. 1992. ZENICA<br />

5152 ČARKADŽIĆ PAŠO BAJRO 2011947172653 SJENICA NOVO SARAJEVO 14. 06. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

5153 ČARKIĆ AHMET AHMET 1102968102398 KLJUČ KLJUČ 06. 04. 1995. KLJUČ<br />

5154 ČARKIĆ FERID ELVEDIN 2210973102380 KLJUČ KLJUČ 01. 06. 1992. KLJUČ<br />

5155 ČASAR BOGUMIL MIROSLAV 2104951170019 SARAJEVO CENTAR 08. 09. 1993. CENTAR<br />

5156 ČAŠKOVIĆ DŽEMAL ALIJA 1307958181509 BRČKO BRČKO 24. 06. 1992. BRČKO<br />

5157 ČATAK ADEM BERNARD 0912973190015 ZENICA ZENICA 20. 12. 1992. ZENICA<br />

5158 ČATAK ADEM EMIR 2710971190048 ZENICA ZENICA 20. 12. 1992. ZENICA<br />

5159 ČATAKOVIĆ MEHMED MUJO 2610960110021 CAZIN BIHAĆ 11. 11. 1992. BIHAĆ<br />

5160 ČATIĆ ASIM ADEM 0606942173240 ROGATICA GORAŽDE 22. 09. 1992. GORAŽDE<br />

147


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

5161 ČATIĆ RUŠID DŽEVAD 2406962190050 ZENICA ZENICA 07. 04. 1995. ZENICA<br />

5162 ČATIĆ GALIB EDIS 3003971173238 ROGATICA GORAŽDE 15. 08. 1992. GORAŽDE<br />

5163 ČATIĆ HAJRO FAHRUDIN 2006957172208 ROGATICA GORAŽDE 02. 09. 1992. GORAŽDE<br />

5164 ČATIĆ ŠEMSO FARUK 0401978183136 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5165 ČATIĆ JUSO IBRO 0901962150003 NEVESINJE MOSTAR 14. 06. 1992. MOSTAR<br />

5166 ČATIĆ RAMIZ JASMIN 1403969122635 MAGLAJ MAGLAJ 15. 05. 1994. MAGLAJ<br />

5167 ČATIĆ HUSEJIN JUNUZ 2606942183138 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5168 ČATIĆ RAMIZ LUTVO 1409958173236 ROGATICA GORAŽDE 29. 01. 1993. GORAŽDE<br />

5169 ČATIĆ MUJO MEHO 0901948153154 NEVESINJE MOSTAR 01. 07. 1992. MOSTAR<br />

5170 ČATIĆ SALKO MEHO 1204961153164 NEVESINJE MOSTAR 13. 07. 1993. MOSTAR<br />

5171 ČATIĆ ASIM MENSUD 1712968192187 KAKANJ KAKANJ 05. 10. 1994. KAKANJ<br />

5172 ČATIĆ SABRIJA MEVLUDIN 0801976173239 ROGATICA GORAŽDE 02. 08. 1992. GORAŽDE<br />

5173 ČATIĆ RASIM MIDHAT 2210974173273 ROGATICA GORAŽDE 15. 08. 1992. GORAŽDE<br />

5174 ČATIĆ MUSTAFA MIRSAD 0112960173239 ROGATICA GORAŽDE 30. 09. 1992. GORAŽDE<br />

5175 ČATIĆ IBRO MUJO 2301954153158 NEVESINJE MOSTAR 03. 07. 1992. MOSTAR<br />

5176 ČATIĆ MUSTAFA NAMIR 1205969190014 ZENICA ZENICA 03. 03. 1993. ZENICA<br />

5177 ČATIĆ JUNUZ NIHAD 2908969183136 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5178 ČATIĆ BEĆIR RAMO 2502930153152 NEVESINJE MOSTAR 14. 06. 1992. MOSTAR<br />

5179 ČATIĆ DURAN RAMO 1507949153151 NEVESINJE MOSTAR 14. 06. 1992. MOSTAR<br />

5180 ČATIĆ IBRAHIM SAKIB 0708955183129 SREBRENICA SREBRENICA 03. 10. 1992. TUZLA<br />

5181 ČATIĆ SADIK SAKIB 1407966192174 KAKANJ KAKANJ 01. 10. 1992. KAKANJ<br />

5182 ČATIĆ ALIJA SALKO 0602941153151 NEVESINJE MOSTAR 14. 06. 1992. MOSTAR<br />

5183 ČATIĆ HAMED SALKO 0211951133648 VIŠEGRAD GORAŽDE 02. 06. 1992. GORAŽDE<br />

5184 ČATIĆ MUSTAFA SENAD 1806966150007 MOSTAR MOSTAR 24. 08. 1993. MOSTAR<br />

5185 ČATIĆ HAMED SINAN 0310937173236 ROGATICA GORAŽDE 20. 08. 1992. GORAŽDE<br />

5186 ČATIĆ MUSTAFA SMAJO 2507941153164 NEVESINJE MOSTAR 01. 07. 1992. MOSTAR<br />

5187 ČATIĆ NAŠID SUVAD 0906970190014 ZENICA ZENICA 04. 08. 1992. ZENICA<br />

5188 ČATIĆ OSMAN ŠEMSO 3112954183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5189 ČATOVIĆ BAJRO AMIR 0504968151000 GACKO MOSTAR 10. 11. 1994. MOSTAR<br />

5190 ČATOVIĆ ZAJKO AMIR 1205963151491 GACKO MOSTAR 19. 07. 1992. MOSTAR<br />

5191 ČATOVIĆ ISMET EMIN 0507971151487 GACKO MOSTAR 19. 07. 1992. MOSTAR<br />

5192 ČATOVIĆ ČAMIL HAJRUDIN 0401965151480 GACKO MOSTAR 20. 07. 1992. MOSTAR<br />

5193 ČATOVIĆ MURAT ISMET 1005938151488 GACKO MOSTAR 19. 07. 1992. MOSTAR<br />

5194 ČATOVIĆ ČAMIL REFIK 0311962151480 GACKO MOSTAR 19. 07. 1992. MOSTAR<br />

5195 ČATOVIĆ ZAJKO SABIR 2304966151486 GACKO MOSTAR 19. 07. 1992. MOSTAR<br />

5196 ČATOVIĆ ČAMIL ŠEFIK 0109959151492 GACKO MOSTAR 20. 07. 1992. MOSTAR<br />

5197 ČATOVIĆ SALKO ZAJKO 1808935151482 GACKO MOSTAR 19. 07. 1992. MOSTAR<br />

5198 ČAUŠ ŠEMSO MUNIR 2405969192826 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 11. 10. 1993. N. TRAVNIK<br />

5199 ČAUŠ RASIM OMER 0101970192809 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 30. 08. 1993. N. TRAVNIK<br />

5200 ČAUŠAGIĆ OMER DŽEVAD 1207962112479 CAZIN CAZIN 12. 06. 1992. CAZIN<br />

148


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

5201 ČAUŠEVIĆ MUJO ABAZ 0805949193614 VITEZ VITEZ 02. 07. 1993. VITEZ<br />

5202 ČAUŠEVIĆ ADEM ADMIR 2908973160000 PRIJEDOR PRIJEDOR 22. 08. 1993. SANSKI MOST<br />

5203 ČAUŠEVIĆ OSMAN ADMIR 2308972172199 SARAJEVO NOVI GRAD 02. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

5204 ČAUŠEVIĆ ĐULAGA ALAGA 0311971112455 CAZIN CAZIN 04. 12. 1994. CAZIN<br />

5205 ČAUŠEVIĆ HALIL ALE 2001958111058 BUŽIM BUŽIM 16. 12. 1994. BUŽIM<br />

5206 ČAUŠEVIĆ HADŽAN ALIJA 0508961131530 FOČA ILIDŽA 05. 08. 1994. ILIDŽA<br />

5207 ČAUŠEVIĆ SMAJL ALIJA 1101970191970 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 20. 06. 1992. GORNJI VAKUF<br />

5208 ČAUŠEVIĆ RAMIZ AMIR 3112972191977 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 27. 08. 1993. GORNJI VAKUF<br />

5209 ČAUŠEVIĆ ADIL ANES 0908965173538 SARAJEVO STARI GRAD 29. 01. 1993. STARI GRAD<br />

5210 ČAUŠEVIĆ RAMO AVDIJA 0207969184234 ŽIVINICE ŽIVINICE 12. 03. 1993. ŽIVINICE<br />

5211 ČAUŠEVIĆ DŽEMAL BAJRO 3004964191979 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 30. 08. 1993. GORNJI VAKUF<br />

5212 ČAUŠEVIĆ ALIJA BEĆIR 0908937173239 ROGATICA GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE<br />

5213 ČAUŠEVIĆ ARIF BEGO 3103973172179 SARAJEVO NOVI GRAD 21. 09. 1992. NOVI GRAD<br />

5214 ČAUŠEVIĆ MUZAFER BILAL 2510971173233 ROGATICA GORAŽDE 25. 09. 1992. GORAŽDE<br />

5215 ČAUŠEVIĆ RASIM DERVO 0605950172664 FOČA NOVO SARAJEVO 10. 01. 1994. NOVO SARAJEVO<br />

5216 ČAUŠEVIĆ HUSNIJA DURSUM 2905971111070 BUŽIM BUŽIM 13. 12. 1994. BUŽIM<br />

5217 ČAUŠEVIĆ KASIM DŽEVAD 1102960171528 FOČA ILIDŽA 01. 09. 1994. ILIDŽA<br />

5218 ČAUŠEVIĆ HAMDIJA DŽEVAD 1102967173232 ROGATICA NOVI GRAD 09. 09. 1992. NOVI GRAD<br />

5219 ČAUŠEVIĆ MUJO DŽEVAD 0711944173513 PALE NOVI GRAD 11. 03. 1993. NOVI GRAD<br />

5220 ČAUŠEVIĆ MUSTAFA ELMEDIN 1211968160006 PRIJEDOR PRIJEDOR 23. 07. 1992. SANSKI MOST<br />

5221 ČAUŠEVIĆ FEHIM ENES 1508973182398 KLADANJ KLADANJ 02. 08. 1994. KLADANJ<br />

5222 ČAUŠEVIĆ JUSO ESAD 0708960131188 ČAJNIČE GORAŽDE 14. 02. 1992. GORAŽDE<br />

5223 ČAUŠEVIĆ HAŠIM ESMIR 1002967191988 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 15. 07. 1993. GORNJI VAKUF<br />

5224 ČAUŠEVIĆ HUSEIN FADIL 0508945122637 MAGLAJ MAGLAJ 19. 01. 1993. MAGLAJ<br />

5225 ČAUŠEVIĆ DŽEMAL FAHRIJA 1709958191998 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 14. 09. 1994. GORNJI VAKUF<br />

5226 ČAUŠEVIĆ ABDULAH FAHRUDIN 0604965182392 KLADANJ KLADANJ 08. 01. 1993. KLADANJ<br />

5227 ČAUŠEVIĆ VELIJA HALIL 2405971173243 ROGATICA GORAŽDE 03. 04. 1994. GORAŽDE<br />

5228 ČAUŠEVIĆ OMER HAMDIJA 0607938173232 ROGATICA GORAŽDE 21. 04. 1994. GORAŽDE<br />

5229 ČAUŠEVIĆ ALIJA HAMED 1501958131537 FOČA RAS.LIC.ILIDŽA 01. 06. 1992. ILIDŽA<br />

5230 ČAUŠEVIĆ IBRAHIM HASAN 0206971111051 BUŽIM BUŽIM 25. 12. 1994. BUŽIM<br />

5231 ČAUŠEVIĆ IBRAHIM HASIB 0907969191992 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 25. 08. 1992. GORNJI VAKUF<br />

5232 ČAUŠEVIĆ MUJO HASIB 0902939173246 ROGATICA GORAŽDE 03. 09. 1992. GORAŽDE<br />

5233 ČAUŠEVIĆ EJUB HILMIJA 0804956111066 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 30. 08. 1992. BOS. KRUPA<br />

5234 ČAUŠEVIĆ HAMID HIMZO 0508968131536 FOČA TARČIN 20. 10. 1993. KONJIC<br />

5235 ČAUŠEVIĆ VELIJA HRUSTEM 1101968173248 ROGATICA NOVI GRAD 21. 08. 1992. NOVI GRAD<br />

5236 ČAUŠEVIĆ HASAN HUSEIN 0306971111056 BUŽIM BUŽIM 21. 02. 1994. BUŽIM<br />

5237 ČAUŠEVIĆ HILMIJA HUSEIN 0704956111088 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 31. 08. 1995. BOS. KRUPA<br />

5238 ČAUŠEVIĆ SELIM IZET 1503956170058 ROGATICA CENTAR 06. 12. 1992. CENTAR<br />

5239 ČAUŠEVIĆ ZEJNIL JUSUF 2104929131174 SRBIJA GORAŽDE 06. 05. 1992. GORAŽDE<br />

5240 ČAUŠEVIĆ OSMAN KADRIJA 0611940120011 DOBOJ DOBOJ ISTOK 17. 06. 1992. DOBOJ ISTOK<br />

149


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

5241 ČAUŠEVIĆ KADIR KASIM 1805971110009 BIHAĆ BIHAĆ 27. 06. 1993. BIHAĆ<br />

5242 ČAUŠEVIĆ SABID KENAN 2704972173511 SARAJEVO STARI GRAD 07. 08. 1992. STARI GRAD<br />

5243 ČAUŠEVIĆ SAFET MAHMUT 1601968111059 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 05. 03. 1993. BOS. KRUPA<br />

5244 ČAUŠEVIĆ ŠAHBAZ MEHMED 0101972173070 OLOVO OLOVO 26. 11. 1994. OLOVO<br />

5245 ČAUŠEVIĆ ALIJA MEHMEDALIJA 0104956130034 GORAŽDE GORAŽDE 01. 09. 1992. GORAŽDE<br />

5246 ČAUŠEVIĆ SAID MESUD 2803965160011 PRIJEDOR PRIJEDOR 22. 06. 1993. SANSKI MOST<br />

5247 ČAUŠEVIĆ HAKIJA MIHRAT 0805972184258 ŽIVINICE ŽIVINICE 04. 11. 1993. ŽIVINICE<br />

5248 ČAUŠEVIĆ FAHIR MUJAGA 2107972194278 ŽEPČE ŽEPČE 12. 07. 1993. ŽEPČE<br />

5249 ČAUŠEVIĆ HASAN MUJO 1605949172662 ČAJNIČE NOVI GRAD 25. 03. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

5250 ČAUŠEVIĆ TAHIR MURAT 2305946173536 FOČA STARI GRAD 02. 05. 1995. STARI GRAD<br />

5251 ČAUŠEVIĆ SULEJMAN MUSTAFA 0805961111054 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 26. 05. 1992. BOS. KRUPA<br />

5252 ČAUŠEVIĆ NAZIF NEDŽAD 2303974110032 BIHAĆ BIHAĆ 13. 06. 1994. BIHAĆ<br />

5253 ČAUŠEVIĆ PAŠAN NEDŽAD 2007966182395 TUZLA TUZLA 04. 01. 1993. TUZLA<br />

5254 ČAUŠEVIĆ AVDO NEZIM 0802963173511 ROGATICA NOVI GRAD 22. 09. 1992. NOVI GRAD<br />

5255 ČAUŠEVIĆ IBRAHIM NURIJA 0301967112467 CAZIN CAZIN 13. 07. 1995. CAZIN<br />

5256 ČAUŠEVIĆ IBRAHIM NURIJA 2207959111074 BUŽIM BUŽIM 30. 10. 1994. BUŽIM<br />

5257 ČAUŠEVIĆ NURIJA NURIJA 1006967111088 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 27. 05. 1992. BOS. KRUPA<br />

5258 ČAUŠEVIĆ ŠUKRIJA NUSRET 2309971111087 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 10. 06. 1993. BOS. KRUPA<br />

5259 ČAUŠEVIĆ BEĆIR OSMAN 1802948174351 RUDO NOVI GRAD 02. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

5260 ČAUŠEVIĆ GALIB RAMIZ 1211969173233 ROGATICA GORAŽDE 15. 06. 1993. GORAŽDE<br />

5261 ČAUŠEVIĆ RAMO RASIM 1308972110017 BIHAĆ BIHAĆ 10. 05. 1995. BIHAĆ<br />

5262 ČAUŠEVIĆ HUSO RAŠID 0704956110006 BIHAĆ BIHAĆ 28. 09. 1995. BIHAĆ<br />

5263 ČAUŠEVIĆ ZEJIR REUF 1404957191980 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 28. 10. 1993. GORNJI VAKUF<br />

5264 ČAUŠEVIĆ RASIM RIZVET 1706976113849 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 11. 06. 1995. V. KLADUŠA<br />

5265 ČAUŠEVIĆ HUSNIJA RUSMIR 1308969112459 CAZIN CAZIN 10. 11. 1994. CAZIN<br />

5266 ČAUŠEVIĆ SALKO SAFET 0508956172660 FOČA NOVO SARAJEVO 09. 09. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

5267 ČAUŠEVIĆ IDRIZ SALIH 2311946191976 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 24. 07. 1993. GORNJI VAKUF<br />

5268 ČAUŠEVIĆ HUZEIR SAMIR 0910969160001 PRIJEDOR PRIJEDOR 23. 07. 1992. SANSKI MOST<br />

5269 ČAUŠEVIĆ SULEJMAN SAMIR 1809974110005 BIHAĆ BIHAĆ 30. 11. 1994. BIHAĆ<br />

5270 ČAUŠEVIĆ SALIH SANDI 1109971110010 BIHAĆ BIHAĆ 11. 11. 1992. BIHAĆ<br />

5271 ČAUŠEVIĆ DŽEVAD SEAD 2411971173510 SARAJEVO STARI GRAD 14. 12. 1992. STARI GRAD<br />

5272 ČAUŠEVIĆ RAMIZ SEAD 2401959173232 ROGATICA GORAŽDE 21. 11. 1994. GORAŽDE<br />

5273 ČAUŠEVIĆ REDŽO SEJAD 2910962111088 BUŽIM BUŽIM 20. 11. 1994. BUŽIM<br />

5274 ČAUŠEVIĆ MUSTAFA SENAD 0408966190018 ZENICA ZENICA 03. 08. 1992. ZENICA<br />

5275 ČAUŠEVIĆ ĐEMAL SENAD 2306966111053 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 20. 04. 1992. BOS. KRUPA<br />

5276 ČAUŠEVIĆ MUSTAFA SUAD 2905969111055 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 08. 08. 1992. BOS. KRUPA<br />

5277 ČAUŠEVIĆ RAMIZ SUAD 2205971131533 FOČA NOVI GRAD 28. 08. 1993. NOVI GRAD<br />

5278 ČAUŠEVIĆ MEHO SULEJMAN 0801950172684 PALE NOVO SARAJEVO 18. 05. 1994. NOVO SARAJEVO<br />

5279 ČAUŠEVIĆ OMER SULEJMAN 3004963111092 BOS. KRUPA BOS. KRUPA 23. 08. 1995. BOS. KRUPA<br />

5280 ČAUŠEVIĆ MUJO ŠERIF 0504955193618 VITEZ VITEZ 20. 10. 1993. VITEZ<br />

150


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

5281 ČAUŠEVIĆ HUSEIN ŠERIF 0109966113873 V. KLADUŠA V. KLADUŠA 20. 06. 1992. V. KLADUŠA<br />

5282 ČAUŠEVIĆ SENIJA UZEIR 2203958161943 BOS. DUBICA NOVI GRAD 22. 09. 1992. NOVI GRAD<br />

5283 ČAUŠEVIĆ ALE VAHID 2904961160038 PRIJEDOR PRIJEDOR 25. 09. 1992. SANSKI MOST<br />

5284 ČAUŠEVIĆ HAJRO VAHID 1004960172182 ROGATICA ROGATICA 07. 06. 1992. CENTAR<br />

5285 ČAUŠEVIĆ IBRO ZAJKO 1903952172178 FOČA NOVI GRAD 16. 06. 1995. NOVI GRAD<br />

5286 ČAUŠEVIĆ IZET ZIJAD 0406956171500 SARAJEVO ILIDŽA 17. 02. 1993. ILIDŽA<br />

5287 ČAVAK ASIM TARIK 1703968172187 TRAVNIK NOVI GRAD 09. 07. 1995. NOVI GRAD<br />

5288 ČAVALIĆ OHRAN AMIR 3008965183592 UGLJEVIK TEOČAK 23. 03. 1993. TEOČAK<br />

5289 ČAVALIĆ DŽAFO BAHRUDIN 2006965183588 UGLJEVIK TEOČAK 21. 03. 1993. TEOČAK<br />

5290 ČAVALIĆ MUSTAFA FAIK 1602949173244 ROGATICA GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE<br />

5291 ČAVALIĆ ŠABAN SEAD 2303967183628 UGLJEVIK TEOČAK 24. 04. 1993. TEOČAK<br />

5292 ČAVČIĆ MEHMED ADEM 0804954173234 ROGATICA GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE<br />

5293 ČAVČIĆ RASIM ASIM 0201950172202 ROGATICA NOVI GRAD 08. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

5294 ČAVČIĆ SULJO BAJRO 0408944173233 ROGATICA GORAŽDE 02. 08. 1992. GORAŽDE<br />

5295 ČAVČIĆ EDHEM ČAMIL 1001958173539 ROGATICA GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE<br />

5296 ČAVČIĆ HAKIJA DŽEVAD 0401965171422 ROGATICA CENTAR 05. 08. 1992. CENTAR<br />

5297 ČAVČIĆ SEJO EDHEM 0510941173231 GORAŽDE NOVI GRAD 02. 07. 1995. NOVI GRAD<br />

5298 ČAVČIĆ ENES FAHRUDIN 1403968172175 SARAJEVO NOVI GRAD 18. 04. 1992. NOVI GRAD<br />

5299 ČAVČIĆ HAMED HAKIJA 1003953174351 ROGATICA VOGOŠĆA 31. 07. 1992. VOGOŠĆA<br />

5300 ČAVČIĆ ĆAMIL HALIL 1511947173233 ŽEPA ŽEPA 04. 08. 1995. VAREŠ<br />

5301 ČAVČIĆ BEGO HALIL 2408957173256 ROGATICA GORAŽDE 23. 06. 1993. GORAŽDE<br />

5302 ČAVČIĆ OSMAN HAMDIJA 1906957173252 ROGATICA ZENICA 09. 10. 1992. ZENICA<br />

5303 ČAVČIĆ ABID HAMZA 0903949172678 ROGATICA NOVI GRAD 01. 06. 1995. NOVI GRAD<br />

5304 ČAVČIĆ BEGO HASAN 0301953173239 ROGATICA ROGATICA 18. 08. 1995. VAREŠ<br />

5305 ČAVČIĆ SULJO HASIB 1210952173233 ROGATICA ILIDŽA 24. 05. 1992. ILIDŽA<br />

5306 ČAVČIĆ GALIB JUSUF 1610967173238 ROGATICA NOVI GRAD 30. 05. 1992. NOVI GRAD<br />

5307 ČAVČIĆ SALIH KEMAL 1204965173240 ROGATICA GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE<br />

5308 ČAVČIĆ EDHEM MEHMED 2303961173248 ROGATICA GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE<br />

5309 ČAVČIĆ MEHMED MEHO 1302952173243 ROGATICA NOVI GRAD 05. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

5310 ČAVČIĆ IBRO NAZIF 0102950172182 ROGATICA NOVI GRAD 08. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

5311 ČAVČIĆ ASIM RASIM 0201950172202 ROGATICA NOVI GRAD 08. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

5312 ČAVČIĆ NAZIF REFIK 0703964173231 ŽEPA ŽEPA 24. 07. 1995. VAREŠ<br />

5313 ČAVČIĆ SULJO SALIH 0907933173238 ROGATICA GORAŽDE 02. 08. 1992. GORAŽDE<br />

5314 ČAVČIĆ SALIH SULJO 0803965173248 ROGATICA GORAŽDE 02. 08. 1992. GORAŽDE<br />

5315 ČAVČIĆ IBRO ZEJNIL 0405971173238 ROGATICA ZENICA 04. 06. 1992. ZENICA<br />

5316 ČAVIĆ RELJA DARKO 1505941170038 MODRIČA NOVO SARAJEVO 06. 08. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

5317 ČAVKA IBRAHIM RAMADAN 2204962100025 BANJALUKA BANJALUKA 04. 01. 1993. SANSKI MOST<br />

5318 ČAVKIĆ HASIB EDIN 2005964110025 BIHAĆ BIHAĆ 30. 11. 1992. BIHAĆ<br />

5319 ČAVKIĆ ĐULAGA MIRSAD 2309966110005 BIHAĆ BIHAĆ 15. 09. 1995. BIHAĆ<br />

5320 ČAVKIĆ MUHO NERMIN 1411968110016 BIHAĆ BIHAĆ 04. 06. 1994. BIHAĆ<br />

151


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

5321 ČAVKIĆ HUSEIN NIHAD 0301957382517 BIHAĆ BIHAĆ 07. 06. 1995. BIHAĆ<br />

5322 ČAVKIĆ MEHMED SEID 0407954110039 BIHAĆ BIHAĆ 11. 11. 1995. BIHAĆ<br />

5323 ČAVKUNOVIĆ FERID MEHO 2503971110014 BIHAĆ BIHAĆ 28. 11. 1992. BIHAĆ<br />

5324 ČAVKUNOVIĆ FERID SMAIL 0803964110021 BIHAĆ BIHAĆ 29. 07. 1994. BIHAĆ<br />

5325 ČAVKUNOVIĆ MUHAREM ZIJAD 0403955110002 BIHAĆ BIHAĆ 01. 12. 1992. BIHAĆ<br />

5326 ČAVKUŠIĆ IBRAHIM ISMET 0612972133642 VIŠEGRAD NOVO SARAJEVO 12. 07. 1995. NOVO SARAJEVO<br />

5327 ČAVKUŠIĆ BAJRO LATIF 1804970133645 VIŠEGRAD GORAŽDE 01. 09. 1992. GORAŽDE<br />

5328 ČAVKUŠIĆ RAMIZ SABIT 1707960181352 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA<br />

5329 ČAVKUŠIĆ ADEM ŠEMSO 1709969133663 VIŠEGRAD VIŠEGRAD 30. 07. 1995. KAKANJ<br />

5330 ČAVKUŠIĆ ADEM ŠEVKO 1204964133644 VIŠEGRAD ŽEPA 30. 07. 1995. VOGOŠĆA<br />

5331 ČAVRK DŽAFER FEHIM 2803954130013 GORAŽDE GORAŽDE 09. 07. 1992. GORAŽDE<br />

5332 ČAVRK NEZIR KASIM 1709973172177 GORAŽDE NOVI GRAD 07. 02. 1994. NOVI GRAD<br />

5333 ČAVRK NAZIF MUNIB 0805949130019 GORAŽDE GORAŽDE 17. 06. 1993. GORAŽDE<br />

5334 ČEBIRIĆ ASIM SULJO 2609967171516 ILIDŽA KISELJAK 21. 04. 1995. KISELJAK<br />

5335 ČEČO MIDHAT EKREM 2906967130008 GORAŽDE NOVO SARAJEVO 18. 09. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

5336 ČEFERIN ZVONIMIR ERNEST 0701973171508 SARAJEVO NOVI GRAD 12. 07. 1992. NOVI GRAD<br />

5337 ČEHAJA MAHMUT ALIJA 0706946191256 BUGOJNO BUGOJNO 22. 07. 1992. BUGOJNO<br />

5338 ČEHAJIĆ OSMAN AHMET 0204966174131 VISOKO VISOKO 25. 04. 1995. VISOKO<br />

5339 ČEHAJIĆ ENIZ ASIM 0802959193834 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 12. 07. 1993. ZAVIDOVIĆI<br />

5340 ČEHAJIĆ AHMET BAJRO 0110950183748 VLASENICA VLASENICA 15. 08. 1992. TUZLA<br />

5341 ČEHAJIĆ HAŠIM BAJRO 2605958174132 VISOKO VISOKO 13. 06. 1992. VISOKO<br />

5342 ČEHAJIĆ IBRAHIM DŽEMAL 2008955174133 VISOKO VISOKO 06. 08. 1993. VISOKO<br />

5343 ČEHAJIĆ HAŠIM FAIK 0401971192180 KAKANJ KAKANJ 18. 10. 1995. KAKANJ<br />

5344 ČEHAJIĆ ABID HAMDIJA 1709967183736 VLASENICA VLASENICA 04. 01. 1993. TUZLA<br />

5345 ČEHAJIĆ MEHO HUSO 2006971183735 VLASENICA VLASENICA 13. 11. 1993. TUZLA<br />

5346 ČEHAJIĆ MUJO JASMIN 1512975180705 BANOVIĆI BANOVIĆI 08. 11. 1994. BANOVIĆI<br />

5347 ČEHAJIĆ AHMET MURAT 0306957183737 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5348 ČEHAJIĆ SALEM NERMIN 1707965192190 KAKANJ KAKANJ 28. 04. 1993. KAKANJ<br />

5349 ČEHAJIĆ ADEM REDŽO 2410967193845 ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI 17. 10. 1992. ZAVIDOVIĆI<br />

5350 ČEHAJIĆ VEHBIJA SALEM 1011946131178 ČAJNIČE GORAŽDE 19. 05. 1992. GORAŽDE<br />

5351 ČEHAJIĆ VAHID SAMIR 1805963150026 MOSTAR MOSTAR 23. 09. 1993. MOSTAR<br />

5352 ČEHAJIĆ MEHMED ŠABAN 1208976192188 KAKANJ KAKANJ 23. 06. 1994. KAKANJ<br />

5353 ČEHEDAREVIĆ SULEJMAN MEHO 0701966191250 BUGOJNO GORNJI VAKUF 19. 06. 1993. GORNJI VAKUF<br />

5354 ČEHIĆ HUSEIN DERVIŠ 0206974190053 ZENICA ZENICA 20. 06. 1994. ZENICA<br />

5355 ČEHIĆ HALIL JASMIN 3009970163326 SANSKI MOST SANSKI MOST 07. 04. 1994. SANSKI MOST<br />

5356 ČEHIĆ RASEM JASMIN 2004965102410 SARAJEVO ILIDŽA 14. 05. 1992. ILIDŽA<br />

5357 ČEHIĆ ARIF MIRSAD 2012963153150 NEVESINJE MOSTAR 01. 07. 1993. MOSTAR<br />

5358 ČEHIĆ ŠABAN NISVET 2011961190117 ZENICA ZENICA 05. 10. 1994. ZENICA<br />

5359 ČEHIĆ ISMET NURIJA 2204954181369 BRATUNAC BRATUNAC 10. 01. 1994. TUZLA<br />

5360 ČEHIĆ IBRAHIM SADIK 1602942181500 BRČKO BRČKO 23. 05. 1994. BRČKO<br />

152


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

5361 ČEHIĆ OMER SENAD 1105964153159 NEVESINJE MOSTAR 10. 05. 1993. MOSTAR<br />

5362 ČEHO SALKO ADEM 2109936171779 ILIJAŠ ILIJAŠ 09. 06. 1992. ILIJAŠ<br />

5363 ČEHO ADEM ADNAN 0411964171777 ILIJAŠ ILIJAŠ 09. 06. 1992. ILIJAŠ<br />

5364 ČEHO SALIH EMIR 1207971191977 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 22. 12. 1993. GORNJI VAKUF<br />

5365 ČEHO HAMID NIJAZ 0711971172014 KISELJAK FOJNICA 24. 05. 1994. FOJNICA<br />

5366 ČEHO MILAN SLOBODAN 0609947150019 MOSTAR MOSTAR 09. 05. 1993. MOSTAR<br />

5367 ČEJVAN ABAZ AHMET 2011947102736 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 06. 1992. KLJUČ<br />

5368 ČEJVAN MEHO ĐEVAD 1403969102734 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

5369 ČEJVAN NEZIR ESKO 2204969102740 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

5370 ČEJVAN ESAD MEHMED 2906970102082 JAJCE JAJCE 29. 06. 1994. JAJCE<br />

5371 ČEJVAN NEZIR MIDHAT 1908977102761 K. VAROŠ K. VAROŠ 11. 07. 1992. KLJUČ<br />

5372 ČEJVAN SULJO MUJO 1011925102747 K. VAROŠ K. VAROŠ 11. 07. 1992. KLJUČ<br />

5373 ČEJVAN OMER OSMAN 0508940193617 TRAVNIK VITEZ 10. 08. 1993. VITEZ<br />

5374 ČEJVAN MUJKO RASIM 2608949102748 K. VAROŠ K. VAROŠ 25. 06. 1992. KLJUČ<br />

5375 ČEJVAN IBRO SAKIB 1208964102744 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

5376 ČEKIĆ OSMAN ALIJA 0804958182734 LUKAVAC LUKAVAC 12. 08. 1995. LUKAVAC<br />

5377 ČEKIĆ ŠAĆIR AMIR 1901974181968 GRADAČAC GRADAČAC 25. 05. 1995. GRADAČAC<br />

5378 ČEKIĆ REDŽO HASAN 1003945172668 IVANGRAD NOVO SARAJEVO 11. 10. 1994. NOVO SARAJEVO<br />

5379 ČEKIĆ FERIDA SABAHUDIN 1112966181504 BRČKO BRČKO 04. 08. 1992. BRČKO<br />

5380 ČEKIĆ FERIZ SALIH 0403949174376 PLAV VOGOŠĆA 05. 05. 1992. VOGOŠĆA<br />

5381 ČEKIĆ HIMZO SEAD 0503953163308 SANSKI MOST SANSKI MOST 24. 06. 1993. SANSKI MOST<br />

5382 ČEKRLIJA AKIF MENSUR 2806970171306 HADŽIĆI HADŽIĆI 12. 08. 1992. HADŽIĆI<br />

5383 ČEKTAVICA SEJFO HAZIM 1911956183924 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

5384 ČEKTAVICA SEJFO OHRAN 0405958183909 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

5385 ČELEBIĆ AHMED ABDULAH 1007961131535 KAKANJ STARI GRAD 10. 10. 1992. STARI GRAD<br />

5386 ČELEBIĆ MAHMUT AHMET 1703958110000 BIHAĆ BIHAĆ 04. 06. 1994. BIHAĆ<br />

5387 ČELEBIĆ JUSUF ASMIR 2907958110009 K. VAROŠ BIHAĆ 14. 11. 1992. BIHAĆ<br />

5388 ČELEBIĆ MUSTAFA BEGO 1203945183731 VLASENICA VLASENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

5389 ČELEBIĆ MEHMED ĆAMIL 1401965183750 VLASENICA VLASENICA 10. 03. 1993. SREBRENIK<br />

5390 ČELEBIĆ HASIB EDIN 2503969192117 KAKANJ KAKANJ 14. 10. 1993. KAKANJ<br />

5391 ČELEBIĆ SELIM ERMIN 0601977183743 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5392 ČELEBIĆ BEGO HAJRUDIN 1105977183308 VLASENICA VLASENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

5393 ČELEBIĆ DERVIŠ HALID 1207961110022 BIHAĆ BIHAĆ 15. 12. 1993. BIHAĆ<br />

5394 ČELEBIĆ RAMIZ HASAN 0301959183775 VLASENICA VLASENICA 21. 02. 1993. SREBRENIK<br />

5395 ČELEBIĆ RAŠID HAZIM 1010971184247 VLASENICA VLASENICA 21. 02. 1993. TUZLA<br />

5396 ČELEBIĆ RIZVO IBIŠ 1201938183758 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5397 ČELEBIĆ BESIM IBRAHIM 0806970190001 ZENICA ZENICA 25. 04. 1993. ZENICA<br />

5398 ČELEBIĆ ALIJA ISLAM 0401973183774 VLASENICA VLASENICA 07. 10. 1992. SREBRENIK<br />

5399 ČELEBIĆ ALIJA MEHMEDALIJA 0903961190037 ZENICA ZENICA 05. 12. 1994. ZENICA<br />

5400 ČELEBIĆ SULEJMAN MEHO 1602966174130 VISOKO VISOKO 17. 07. 1995. VISOKO<br />

153


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

5401 ČELEBIĆ RIZVO NIJAZ 2303967183733 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5402 ČELEBIĆ HAZIM SEJAD 1411958171238 FOJNICA FOJNICA 30. 03. 1995. FOJNICA<br />

5403 ČELEBIĆ MUSTAFA SUAD 1604969183907 ZVORNIK ZVORNIK 15. 08. 1992. SAPNA<br />

5404 ČELEBIĆ RASIM ZIHNIJA 0301953174146 VISOKO VISOKO 08. 08. 1994. VISOKO<br />

5405 ČELENKA BEKIR KASIM 1907975190012 ZENICA ZENICA 06. 07. 1995. ZENICA<br />

5406 ČELIĆ ALIJA DAUT 1109974191976 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 07. 11. 1993. GORNJI VAKUF<br />

5407 ČELIĆ AZIZ EDIN 0505967160037 PRIJEDOR PRIJEDOR 15. 06. 1992. SANSKI MOST<br />

5408 ČELIĆ ALIJA OMER 2502978191978 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 10. 02. 1995. GORNJI VAKUF<br />

5409 ČELIĆ AZIZ SEMIR 2106968160044 PRIJEDOR PRIJEDOR 15. 06. 1992. SANSKI MOST<br />

5410 ČELIK EŠEF AVDO 3105955381523 VIŠEGRAD GORAŽDE 13. 06. 1992. GORAŽDE<br />

5411 ČELIK SMAIL ENES 1504967124119 TEŠANJ TEŠANJ 24. 01. 1994. TEŠANJ<br />

5412 ČELIK HUSO ENVER 2411950172174 ČAJNIČE NOVI GRAD 03. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

5413 ČELIK REMZIJA FAHRUDIN 1911966170006 SARAJEVO CENTAR 19. 06. 1992. CENTAR<br />

5414 ČELIK HUSO FUAD 2106965131175 ČAJNIČE GORAŽDE 29. 05. 1992. GORAŽDE<br />

5415 ČELIK HASAN HUSO 1109941133644 SREBRENICA SREBRENICA 14. 07. 1995. TUZLA<br />

5416 ČELIK NURIF HUSO 2001951133640 VIŠEGRAD GORAŽDE 09. 09. 1992. GORAŽDE<br />

5417 ČELIK MUSTAFA IZUDIN 0208961172667 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 18. 09. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

5418 ČELIK RASIM MUHAREM 0810957174134 VIŠEGRAD VISOKO 27. 01. 1995. VISOKO<br />

5419 ČELIK EŠEF MUŠAN 3011963133645 VIŠEGRAD GORAŽDE 13. 06. 1992. GORAŽDE<br />

5420 ČELIK HASO SAFET 1801961290097 HADŽIĆI HADŽIĆI 06. 10. 1992. HADŽIĆI<br />

5421 ČELIK HAMED SAUDIN 2005975130001 GORAŽDE GORAŽDE 17. 04. 1994. GORAŽDE<br />

5422 ČELIK SULJO SULEJMAN 0305945172660 KALINOVIK NOVO SARAJEVO 03. 07. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

5423 ČELIK MUŠAN TAHIR 2601939173510 SARAJEVO STARI GRAD 17. 02. 1993. CENTAR<br />

5424 ČELIKOVIĆ IBRO ADEM 1303954183609 UGLJEVIK TEOČAK 25. 05. 1994. TEOČAK<br />

5425 ČELIKOVIĆ HUSEIN AGAN 0109956183598 UGLJEVIK TEOČAK 19. 07. 1992. TEOČAK<br />

5426 ČELIKOVIĆ ABDULAH AVDO 0305963122166 GRAČANICA GRAČANICA 11. 01. 1995. GRAČANICA<br />

5427 ČELIKOVIĆ AVDIJA DŽEVAD 0305971183638 UGLJEVIK TEOČAK 23. 06. 1992. TEOČAK<br />

5428 ČELIKOVIĆ HAKIJA EKREM 0303967192182 KAKANJ KAKANJ 28. 04. 1993. KAKANJ<br />

5429 ČELIKOVIĆ SABIT ELVIR 2102971182681 TUZLA LUKAVAC 01. 10. 1993. LUKAVAC<br />

5430 ČELIKOVIĆ ŠABAN FAHRUDIN 2506956192178 KAKANJ KAKANJ 21. 09. 1992. KAKANJ<br />

5431 ČELIKOVIĆ RAMO HASAN 0105951183926 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

5432 ČELIKOVIĆ RAŠID HAZIM 1006961181358 BRATUNAC BRATUNAC 13. 03. 1993. LUKAVAC<br />

5433 ČELIKOVIĆ HARKAN HIDAJET 2006975183586 UGLJEVIK TEOČAK 21. 08. 1992. TEOČAK<br />

5434 ČELIKOVIĆ SULJO IBRAHIM 0805953181361 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

5435 ČELIKOVIĆ ADEM IBRO 0805974183585 UGLJEVIK TEOČAK 14. 10. 1992. TEOČAK<br />

5436 ČELIKOVIĆ EŠREF KEMAL 0810964192172 KAKANJ KAKANJ 09. 06. 1993. KAKANJ<br />

5437 ČELIKOVIĆ MENSUR MERSED 0810975183590 UGLJEVIK TEOČAK 03. 12. 1993. TEOČAK<br />

5438 ČELIKOVIĆ ŠABAN MIRSAD 1310974181358 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

5439 ČELIKOVIĆ NURAGA NEDIM 0101973183614 UGLJEVIK TEOČAK 22. 03. 1993. TEOČAK<br />

5440 ČELIKOVIĆ SALEM RAMIZ 2310972174137 KAKANJ VISOKO 21. 01. 1994. VISOKO<br />

154


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

5441 ČELIKOVIĆ SULJO RAMO 1006959181367 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

5442 ČELIKOVIĆ MEHMED SALIH 1701969181365 BRATUNAC BRATUNAC 05. 07. 1992. TUZLA<br />

5443 ČELIKOVIĆ MEHMED SALIM 1301973181363 BRATUNAC BRATUNAC 07. 02. 1993. TUZLA<br />

5444 ČELIKOVIĆ IBRAHIM SEJDO 2405969120027 DOBOJ DOBOJ ISTOK 11. 07. 1993. DOBOJ ISTOK<br />

5445 ČELIKOVIĆ HUSEIN SMAIL 0605967110026 BIHAĆ BIHAĆ 30. 11. 1994. BIHAĆ<br />

5446 ČELIKOVIĆ FADIL SULEJMAN 1507956180058 UGLJEVIK TEOČAK 04. 09. 1992. TEOČAK<br />

5447 ČELIKOVIĆ SULJO SULEJMAN 1705964181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. BANOVIĆI<br />

5448 ČELIKOVIĆ OSMAN ŠABAN 1507949183735 VLASENICA VLASENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5449 ČELIKOVIĆ MUHAREM ŠEFIK 1804945181503 BRČKO BRČKO 28. 10. 1992. GRADAČAC<br />

5450 ČELIKOVIĆ FADIL ŠEMSUDIN 2306971183585 UGLJEVIK TEOČAK 07. 03. 1993. TEOČAK<br />

5451 ČELJA IBRAHIM RIFAT 1010967930007 ČAJNIČE STARI GRAD 18. 12. 1992. STARI GRAD<br />

5452 ČELJO RASIM ADMIR 1810970181534 BRČKO BRČKO 24. 05. 1992. BRČKO<br />

5453 ČELJO AVDO AZIZ 0201955172243 ČAJNIČE NOVI GRAD 17. 05. 1992. NOVI GRAD<br />

5454 ČELJO AVDO ČAMIL 1005934130028 GORAŽDE GORAŽDE 04. 06. 1992. GORAŽDE<br />

5455 ČELJO ASIM RAMIZ 2502945173516 SARAJEVO CENTAR 04. 01. 1993. CENTAR<br />

5456 ČELJO IZET SABAHUDIN 1801965130027 GORAŽDE GORAŽDE 30. 05. 1992. GORAŽDE<br />

5457 ČELJO TAIB TARIK 0911968130008 GORAŽDE GORAŽDE 15. 07. 1995. GORAŽDE<br />

5458 ČEMALOVIĆ ASIM MUHAMED 1210944150011 MOSTAR MOSTAR 23. 11. 1993. MOSTAR<br />

5459 ČEMER HUSEIN NIHAD 0703972191761 TRAVNIK DONJI VAKUF 31. 10. 1994. DONJI VAKUF<br />

5460 ČEMER HUSEIN VEHID 2309958191764 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 30. 11. 1994. DONJI VAKUF<br />

5461 ČEMERNICA NAZIF MURAT 1008940170006 PALE CENTAR 05. 03. 1994. CENTAR<br />

5462 ČEMIĆ MUJO DŽEMIL 2005957192806 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 13. 12. 1993. N. TRAVNIK<br />

5463 ČEMIĆ SULJO JUSAN 1004954192805 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 13. 09. 1993. N. TRAVNIK<br />

5464 ČEMO ALJO REMZIJA 1108956183120 ŽEPA ZENICA 12. 07. 1995. ZENICA<br />

5465 ČENGIĆ MIRALEM ADNAN 0604964174353 GORAŽDE VOGOŠĆA 19. 10. 1992. VOGOŠĆA<br />

5466 ČENGIĆ ŠEVKET AZIZ 1512934130000 GORAŽDE GORAŽDE 22. 05. 1992. GORAŽDE<br />

5467 ČENGIĆ IZET DERVIŠ 1506944171538 GORAŽDE ILIDŽA 01. 05. 1993. ILIDŽA<br />

5468 ČENGIĆ OMER FADIL 1601935173237 ROGATICA ROGATICA 18. 07. 1994. CENTAR<br />

5469 ČENGIĆ HILMO FERID 1204940130016 GORAŽDE GORAŽDE 14. 06. 1993. GORAŽDE<br />

5470 ČENGIĆ ŠEMSUDIN IBRAHIM 2807936173517 PLJEVLJA STARI GRAD 01. 02. 1993. STARI GRAD<br />

5471 ČENGIĆ ISMET JASMIN 0907973173893 TRNOVO TRNOVO 31. 07. 1993. TRNOVO<br />

5472 ČENGIĆ MIRALEM MUAMER 1412958183127 SREBRENICA SREBRENICA 07. 05. 1992. TUZLA<br />

5473 ČENGIĆ MUHAMED MUHAMED 1505945130006 GORAŽDE GORAŽDE 21. 07. 1992. GORAŽDE<br />

5474 ČENGIĆ SEJDALIJA NIHAD 1007965173232 ROGATICA GORAŽDE 08. 06. 1992. GORAŽDE<br />

5475 ČENGIĆ DERVO OMER 2607969173513 SARAJEVO STARI GRAD 09. 08. 1992. STARI GRAD<br />

5476 ČENGIĆ MESUD REFIK 1211961130012 GORAŽDE GORAŽDE 08. 04. 1994. GORAŽDE<br />

5477 ČENGIĆ AZIZ SAMIR 3005968130008 GORAŽDE GORAŽDE 22. 05. 1992. GORAŽDE<br />

5478 ČENGIĆ MEHMED SEAD 2506956130008 GORAŽDE GORAŽDE 26. 05. 1992. GORAŽDE<br />

5479 ČENGIĆ AZIZ ŠEVKET 0307965130010 GORAŽDE GORAŽDE 22. 05. 1992. GORAŽDE<br />

5480 ČERANIĆ RISTO RADOVAN 2703946172667 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 18. 12. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

155


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

5481 ČERGIĆ SAFER EDIB 0402970180703 BANOVIĆI BANOVIĆI 18. 08. 1995. BANOVIĆI<br />

5482 ČERGIĆ HAMDIJA JUSUF 2504961180703 BANOVIĆI BANOVIĆI 07. 10. 1995. BANOVIĆI<br />

5483 ČERGIĆ HAMDIJA MUNIB 0102959180706 BANOVIĆI BANOVIĆI 01. 06. 1992. BANOVIĆI<br />

5484 ČERGIĆ MUJO MUSTAFA 0404968180707 TUZLA BANOVIĆI 04. 12. 1995. BANOVIĆI<br />

5485 ČERGIĆ MUHAREM NIHAD 1507967180700 BANOVIĆI BANOVIĆI 02. 09. 1992. BANOVIĆI<br />

5486 ČERGIĆ SULJO SABIT 0308959180711 BANOVIĆI BANOVIĆI 03. 07. 1993. BANOVIĆI<br />

5487 ČERGIĆ RAMIZ ZIHRIJA 2105970180706 BANOVIĆI BANOVIĆI 10. 11. 1994. BANOVIĆI<br />

5488 ČERIM HAZIM EMIR 0106971190002 ZENICA ZENICA 13. 11. 1992. ZENICA<br />

5489 ČERIM HAZIM SEMIR 1803968190007 ZENICA ZENICA 10. 08. 1994. ZENICA<br />

5490 ČERIMIĆ HRUSTAN AHMET 2010950190003 ZENICA ZENICA 28. 12. 1992. ZENICA<br />

5491 ČERIMIĆ SALIH MEHMED 1811946193625 VITEZ VITEZ 23. 05. 1993. VITEZ<br />

5492 ČERIMOVIĆ EJUB AHMET 1401957183903 ZVORNIK ZVORNIK 23. 05. 1992. SAPNA<br />

5493 ČERIMOVIĆ HUSNIJA BAJRO 2501938171420 HAN PIJESAK ZENICA 05. 06. 1992. ZENICA<br />

5494 ČERIMOVIĆ OSMAN SUVAD 0102967190052 ZENICA ZENICA 04. 07. 1994. ZENICA<br />

5495 ČERKEZ SULJO ZAIM 0102959173890 TRNOVO NOVI GRAD 13. 06. 1993. NOVI GRAD<br />

5496 ČERKEZOVIĆ HASAN BAJRO 2701966184243 ŽIVINICE ŽIVINICE 30. 07. 1993. ŽIVINICE<br />

5497 ČERKIĆ ALIJA FAHIDIN 0609972183932 ZVORNIK ZVORNIK 22. 05. 1992. SAPNA<br />

5498 ČERKIĆ ALIJA HAJRUDIN 0103966183903 ZVORNIK ZVORNIK 22. 05. 1992. SAPNA<br />

5499 ČERKIĆ SALKO NURIJA 0711953183894 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

5500 ČERKIĆ ALIJA NUSRET 1411968183910 ZVORNIK ZVORNIK 22. 05. 1992. SAPNA<br />

5501 ČERKIĆ ALIJA SAHIDIN 1802975183907 ZVORNIK ZVORNIK 22. 05. 1992. SAPNA<br />

5502 ČESA MEHMED ABDULAH 0201954174188 VISOKO VISOKO 11. 06. 1993. VISOKO<br />

5503 ČESA EDHEM ALMIR 2208974171350 KAKANJ VISOKO 27. 08. 1992. VISOKO<br />

5504 ČESAN ZEMIR BEDRUDIN 3011959171796 SARAJEVO ILIJAŠ 22. 12. 1993. ILIJAŠ<br />

5505 ČESKO ISMET MEVLUDIN 0211961173230 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

5506 ČESKO RASIM NEZIR 2204975173234 VIŠEGRAD VIŠEGRAD 07. 04. 1995. VAREŠ<br />

5507 ČESKO NEDŽIB RASIM 0802972173230 ŽEPA ZENICA 13. 03. 1993. ZENICA<br />

5508 ČESKO RASIM SINAN 1001962173233 ŽEPA ROGATICA 23. 07. 1995. VAREŠ<br />

5509 ČESOVIĆ RAMIZ NEDŽAD 1304970172192 SARAJEVO NOVI GRAD 12. 08. 1992. NOVI GRAD<br />

5510 ČEŠKIĆ SMAJO EJUB 2709969182404 KLADANJ KLADANJ 16. 04. 1993. KLADANJ<br />

5511 ČEVIĆ FIKRET MIRZET 1412978180175 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5512 ČEVRA SALKO SABRIJA 1710949150012 MOSTAR MOSTAR 29. 09. 1993. MOSTAR<br />

5513 ČEVRO BEĆIR MIRSAD 1112966150013 MOSTAR MOSTAR 17. 09. 1993. MOSTAR<br />

5514 ČIBER MUJO NIJAZ 2806932150028 ČAPLJINA MOSTAR 16. 07. 1993. ČAPLJINA<br />

5515 ČIČA ŠERIF IBRO 2408961153553 PROZOR PROZOR 08. 08. 1993. PROZOR<br />

5516 ČIČA ŠERIF ŠEFIK 1410955153550 PROZOR PROZOR 03. 08. 1993. PROZOR<br />

5517 ČIČAK BEČIR HASAN 0904954190001 ZENICA ZENICA 17. 10. 1992. ZENICA<br />

5518 ČIČAK MUNIR IRFAN 1611969190004 ZENICA ZENICA 08. 07. 1994. ZENICA<br />

5519 ČIČAK ISMET MEDAN 2310949172658 RUDO VOGOŠĆA 01. 07. 1995. VOGOŠĆA<br />

5520 ČIČAK MUNIB MUHAMED 0904955172015 KISELJAK KISELJAK 06. 06. 1992. KISELJAK<br />

156


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

5521 ČIČAK HASIB NAID 1008971191591 BUSOVAČA BUSOVAČA 12. 06. 1993. BUSOVAČA<br />

5522 ČIČEKLIĆ ARIF NEDŽAD 2605962194288 ZENICA ŽEPČE 17. 12. 1992. ŽEPČE<br />

5523 ČIČIĆ TAHIR ADNAN 2108961793923 PRIJEPOLJE ILIDŽA 30. 05. 1993. ILIDŽA<br />

5524 ČIČIĆ ISMET ARMIN 1710971150034 MOSTAR MOSTAR 06. 07. 1993. MOSTAR<br />

5525 ČIČIĆ VAHDET SEAD 2509964150017 MOSTAR MOSTAR 10. 05. 1995. MOSTAR<br />

5526 ČIČKO IBRAHIM HIKMET 2708963171315 HADŽIĆI HADŽIĆI 26. 05. 1993. HADŽIĆI<br />

5527 ČIČKUŠIĆ FADIL FAHRUDIN 0410967184237 TUZLA ŽIVINICE 02. 07. 1995. ŽIVINICE<br />

5528 ČIKARIĆ ALIJA ABDULAH 1007945183908 ZVORNIK ZVORNIK 22. 10. 1992. SAPNA<br />

5529 ČIKARIĆ HABIB AVDUKADIR 0709943183898 ZVORNIK ZVORNIK 19. 08. 1992. SAPNA<br />

5530 ČIKARIĆ FAHRUDIN AZMIR 2810976183024 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

5531 ČIKARIĆ REDŽO DŽEMAIL 0501939183891 ZVORNIK ZVORNIK 08. 04. 1992. SAPNA<br />

5532 ČIKARIĆ DŽEMAL DŽEVAD n/p* ZVORNIK ZVORNIK 08. 04. 1992. SAPNA<br />

5533 ČIKARIĆ AVDO ENES 1501962183894 ZVORNIK ZVORNIK 28. 05. 1992. SAPNA<br />

5534 ČIKARIĆ OHRAN ENES 1301962183895 ZVORNIK ZVORNIK 27. 04. 1992. SAPNA<br />

5535 ČIKARIĆ BEŠIR ERMIN 1310971183953 ZVORNIK ZVORNIK 19. 01. 1993. SAPNA<br />

5536 ČIKARIĆ MUHAMED HAJRUDIN 1202973183899 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

5537 ČIKARIĆ HUSO HAMDIJA 0401953183956 n/p* ZVORNIK 10. 04. 1992. SAPNA<br />

5538 ČIKARIĆ SALIH HARIZ 2302952183935 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

5539 ČIKARIĆ HUSO ILIJAZ 0106956183904 ZVORNIK ZVORNIK 10. 04. 1992. SAPNA<br />

5540 ČIKARIĆ ZULFO NUSRET 1604955183912 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

5541 ČIKARIĆ SALIH RAMO 0108949183926 ZVORNIK ZVORNIK 18. 01. 1993. SAPNA<br />

5542 ČIKARIĆ ZEJR RIFET 1704962183906 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

5543 ČIKARIĆ BESIM SEAD 1409969183918 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

5544 ČIKARIĆ MUHAMED SENAD 2508963183926 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

5545 ČIKARIĆ MUSTAFA SULEJMAN 0605941183904 ZVORNIK ZVORNIK 23. 08. 1992. SAPNA<br />

5546 ČIKARIĆ HUSO ŠEMSUDIN 1504961183938 ZVORNIK ZVORNIK 10. 04. 1992. SAPNA<br />

5547 ČIKARIĆ HASAN ZULFO 1506923189046 ZVORNIK ZVORNIK 10. 10. 1992. SAPNA<br />

5548 ČIKMIŠ ZAHID ALDIN 0511974173985 VAREŠ VAREŠ 16. 06. 1995. VAREŠ<br />

5549 ČIKO ADIL ADNAN 1308958171313 HADŽIĆI HADŽIĆI 28. 06. 1992. HADŽIĆI<br />

5550 ČIKO RAMIZ EDIS 2604971171316 HADŽIĆI HADŽIĆI 20. 06. 1992. HADŽIĆI<br />

5551 ČIKO SALEM EMIR 0909963171305 HADŽIĆI HADŽIĆI 28. 06. 1992. HADŽIĆI<br />

5552 ČIKO MUHAMED JASMIN 0112961171302 HADŽIĆI HADŽIĆI 28. 06. 1992. HADŽIĆI<br />

5553 ČIKO AHMED MUNIB 1904933171310 HADŽIĆI HADŽIĆI 28. 06. 1992. HADŽIĆI<br />

5554 ČIKO LATIF RAMIZ 1502947171304 HADŽIĆI HADŽIĆI 28. 06. 1992. HADŽIĆI<br />

5555 ČIKO LATIF SALEM 1507938171301 HADŽIĆI HADŽIĆI 28. 06. 1992. HADŽIĆI<br />

5556 ČIKOTIĆ MEHMED MUHAREM 0104969160005 PRIJEDOR PRIJEDOR 23. 07. 1992. SANSKI MOST<br />

5557 ČILAŠ ŠERIF MIRALEM 2503959172004 KISELJAK KISELJAK 18. 04. 1993. KISELJAK<br />

5558 ČILAŠ HAMDO MUHAMED 0902972172002 KISELJAK KISELJAK 02. 06. 1993. KISELJAK<br />

5559 ČILAŠ IBRO SENAD 0804961172014 KISELJAK KISELJAK 14. 07. 1993. KISELJAK<br />

5560 ČILAŠEVIĆ ADEM ZIJAH 0608951183588 UGLJEVIK TEOČAK 14. 12. 1993. TEOČAK<br />

157


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

5561 ČILIĆ ŠABAN HALID 2502966151830 JABLANICA JABLANICA 28. 09. 1993. JABLANICA<br />

5562 ČILIĆ FEJZO IBRAHIM 0612960151831 JABLANICA JABLANICA 16. 09. 1993. JABLANICA<br />

5563 ČILIĆ MEHE ISMET 0201962151839 JABLANICA JABLANICA 21. 04. 1993. JABLANICA<br />

5564 ČILIĆ MUSTAFA ISMET 2401953 JABLANICA JABLANICA 17. 09. 1993. JABLANICA<br />

5565 ČILIĆ OSMAN MUSTAFA 2507969151841 JABLANICA JABLANICA 08. 10. 1993. JABLANICA<br />

5566 ČILIĆ OSMAN RAMIZ 1502964151856 JABLANICA JABLANICA 13. 11. 1994. JABLANICA<br />

5567 ČILIĆ NAZIF SALEM 0612961151835 JABLANICA JABLANICA 30. 07. 1993. JABLANICA<br />

5568 ČIMIĆ ADEM SABIT 2810941151484 GACKO MOSTAR 01. 08. 1993. MOSTAR<br />

5569 ČIMIĆ FEHIM SEMIR 0807973151491 GACKO MOSTAR 29. 09. 1995. MOSTAR<br />

5570 ČIMPO IBRO DŽEMAL 1402951173538 FOČA ILIDŽA 29. 03. 1993. ILIDŽA<br />

5571 ČIRAK HILMO AVDO 1002937183972 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA<br />

5572 ČIRAK AVDO FADIL 0701962183962 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA<br />

5573 ČIRAK NEZIR FEHIM 1610968183903 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA<br />

5574 ČIRAK MUJO HUSEIN 1006922183890 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA<br />

5575 ČIRAK HRUSTO HUSREF 0308968183901 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA<br />

5576 ČIRAK HAMED ISMET 0804969183902 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA<br />

5577 ČIRAK MUHAMED ISMET 0804969183902 ZVORNIK ZVORNIK 27. 06. 1992. SAPNA<br />

5578 ČIRAK AVDO SADIK 1409971183933 ZVORNIK ZVORNIK 26. 03. 1993. SAPNA<br />

5579 ČIRAK AVDO SEAD 2005966183895 ZVORNIK ZVORNIK 09. 08. 1992. SAPNA<br />

5580 ČIRAK SULJO SEJFO 0204942183911 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA<br />

5581 ČIRAK MUHAMED ZIJO 0111955183890 ZVORNIK ZVORNIK 21. 05. 1992. SAPNA<br />

5582 ČIRIĆ ZIJAD EDIN 3003967110019 BIHAĆ BIHAĆ 12. 07. 1994. BIHAĆ<br />

5583 ČIRIĆ ŠERIF EMIR 1610951110023 BIHAĆ BIHAĆ 17. 12. 1992. BIHAĆ<br />

5584 ČIRIĆ FERID FAHIRA 1212970187503 LOPARE ČELIĆ 22. 07. 1993. ČELIĆ<br />

5585 ČIRIĆ HUSEIN HUSE 2005955110055 BIHAĆ BIHAĆ 26. 11. 1994. BIHAĆ<br />

5586 ČIRIĆ MUHAREM MUSTAFA 1312968110018 BIHAĆ BIHAĆ 05. 08. 1995. BIHAĆ<br />

5587 ČIRIĆ MEHMED SULEJMAN 1301942110018 BIHAĆ BIHAĆ 01. 10. 1995. BIHAĆ<br />

5588 ČIRKIĆ MUHAREM EKREM 0904942102735 K. VAROŠ K. VAROŠ 28. 09. 1992. KLJUČ<br />

5589 ČIRKIĆ ADEM IBRAHIM 0507973102734 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

5590 ČIRKIĆ BEĆIR NEDŽAD 1210970102742 K. VAROŠ K. VAROŠ 08. 09. 1994. KLJUČ<br />

5591 ČIRKIĆ ESAD SABAHUDIN 0101961160058 PRIJEDOR PRIJEDOR 17. 09. 1994. SANSKI MOST<br />

5592 ČIRKIĆ ARIF ZIJAD 2308973102747 K. VAROŠ K. VAROŠ 03. 11. 1992. KLJUČ<br />

5593 ČIRKINAGIĆ FUAD AHMED 1411956172679 BANJALUKA NOVI GRAD 07. 10. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

5594 ČIRKINOVIĆ REDŽO ISAK 3004964110014 BIHAĆ BIHAĆ 07. 03. 1995. BIHAĆ<br />

5595 ČIRKINOVIĆ ŠERO SELIM 1006954110038 BIHAĆ BIHAĆ 01. 10. 1995. BIHAĆ<br />

5596 ČIŠIĆ ŠEFIK GORAN 3110956191972 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 20. 12. 1994. GORNJI VAKUF<br />

5597 ČIŠIĆ ŠEFIK HARIS 1011965191971 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 27. 08. 1993. GORNJI VAKUF<br />

5598 ČIŠIĆ ŠEFIK ZLATKO 0903953191970 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 05. 02. 1993. GORNJI VAKUF<br />

5599 ČIŠIJA ŠERIF HAMZA 0402969192188 KAKANJ KAKANJ 26. 03. 1994. KAKANJ<br />

5600 ČIŠIJA SALKO IZUDIN 0406970192170 KAKANJ KAKANJ 05. 12. 1994. KAKANJ<br />

158


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

5601 ČIŠIJA ADŽUL NEDŽAD 1503973192189 KAKANJ KAKANJ 16. 06. 1995. KAKANJ<br />

5602 ČIŠIJA FEHIM SUAD 0103952131514 FOČA ILIDŽA 11. 02. 1993. ILIDŽA<br />

5603 ČIVČIĆ JOVAN MILENKO 2908957172686 SARAJEVO ILIDŽA 01. 01. 1993. ILIDŽA<br />

5604 ČIVIĆ HUSNIJA AZEM 0105978183146 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

5605 ČIVIĆ AHMO BEKTO 0906934183125 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

5606 ČIVIĆ REŠID DAUT 2702964183122 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA<br />

5607 ČIVIĆ SALKO DŽEMAL 1007947183891 ZVORNIK ZVORNIK 21. 08. 1992. SAPNA<br />

5608 ČIVIĆ NURIJA ELVIR 2003975181355 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

5609 ČIVIĆ RAŠID EMIR 0102976183131 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA<br />

5610 ČIVIĆ SMAJIL ENVER 0110971183896 ZVORNIK ZVORNIK 01. 12. 1992. SAPNA<br />

5611 ČIVIĆ SALIH FADIL 2501956183126 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5612 ČIVIĆ HIMZO HAMZA 1209954183122 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. LUKAVAC<br />

5613 ČIVIĆ ZUHDO HEDIB 1410943183136 SREBRENICA SREBRENICA 17. 07. 1995. TUZLA<br />

5614 ČIVIĆ IDRIZ HIDIN 1401960183124 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5615 ČIVIĆ IBRAHIM HUSNIJA 2503951183120 SREBRENICA SREBRENICA 18. 01. 1995. TUZLA<br />

5616 ČIVIĆ NEZIR HUSO 1203974192189 KAKANJ BUGOJNO 21. 06. 1995. BUGOJNO<br />

5617 ČIVIĆ ALIJA IDRIZ 1010934183141 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

5618 ČIVIĆ RAMO IZET 1506971183912 ZVORNIK ZVORNIK 23. 08. 1994. SAPNA<br />

5619 ČIVIĆ MEHMED MEHMEDALIJA 1903936183127 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

5620 ČIVIĆ PAŠAGA MEHO 2202970183905 ZVORNIK ZVORNIK 02. 07. 1992. SAPNA<br />

5621 ČIVIĆ MUSTAFA MUAMER 1001976183150 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1992. TUZLA<br />

5622 ČIVIĆ ŠEVKET MUJO 0501974183128 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5623 ČIVIĆ ZUHDO MUSTAFA 2407932183129 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

5624 ČIVIĆ IBRAHIM NAZIF 2006954183152 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5625 ČIVIĆ OSMO NAZIF 0712953171503 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

5626 ČIVIĆ SALKO NESIB 1204942183893 ZVORNIK ZVORNIK 21. 10. 1992. SAPNA<br />

5627 ČIVIĆ HUSEIN NURIJA 1006955181362 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

5628 ČIVIĆ EDHEM RAMO 2310949183129 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5629 ČIVIĆ NURIJA RIFET 2001959181350 BIHAĆ SREBRENICA 13. 11. 1992. SREBRENIK<br />

5630 ČIVIĆ IDRIZ SAFET 1001959183155 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1992. TUZLA<br />

5631 ČIVIĆ MEHAN SAFET 1411941183127 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

5632 ČIVIĆ SULJO SENUSIJA 1505961181354 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

5633 ČIVIĆ IDRIZ SMAJO 1006953183120 SREBRENICA SREBRENICA 09. 12. 1992. TUZLA<br />

5634 ČIVIĆ IBRAHIM ŠUKRIJA 0304946183120 SREBRENICA SREBRENICA 11. 07. 1995. TUZLA<br />

5635 ČIVIĆ MEHMEDALIJA ZIJAD 0301966183152 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5636 ČIZMEDŽIĆ AKIF MUHAMED 0304970100031 BANJALUKA BANJALUKA 21. 06. 1995. SANSKI MOST<br />

5637 ČIZMIĆ AGAN AMIR 0211971112477 CAZIN CAZIN 01. 11. 1994. CAZIN<br />

5638 ČIZMIĆ MAHMUT ASIM 2003969122622 MAGLAJ MAGLAJ 04. 12. 1992. MAGLAJ<br />

5639 ČIZMIĆ MUSTAFA ENVER 0107968192174 KAKANJ KAKANJ 28. 04. 1993. KAKANJ<br />

5640 ČIZMIĆ DJULAGA HALID 0101969112532 CAZIN CAZIN 29. 11. 1994. CAZIN<br />

159


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

5641 ČIZMIĆ MUHAMED HASAN 0806949112459 CAZIN CAZIN 16. 07. 1994. CAZIN<br />

5642 ČIZMIĆ SULEJMAN HASIB 0102948190033 ZENICA ZENICA 01. 06. 1994. ZENICA<br />

5643 ČIZMIĆ MUJAGA HUSEIN 1509971112461 CAZIN CAZIN 25. 11. 1992. CAZIN<br />

5644 ČIZMIĆ JUSUF ISMET 2701967112467 CAZIN CAZIN 09. 07. 1994. CAZIN<br />

5645 ČIZMIĆ MUSTAFA JAŠAR 0602961183308 SREBRENIK SREBRENIK 01. 10. 1992. SREBRENIK<br />

5646 ČIZMIĆ OSMAN MIRSAD 0205962194274 ŽEPČE ŽEPČE 15. 12. 1993. ŽEPČE<br />

5647 ČIZMIĆ SMAIL MIRZET 1012975192182 KAKANJ KAKANJ 16. 10. 1993. KAKANJ<br />

5648 ČIZMIĆ HAMDIJA MUHAMED 0907961192175 KAKANJ KAKANJ 28. 04. 1993. KAKANJ<br />

5649 ČIZMIĆ HAZIM MUHAMED 1406972183320 SREBRENIK SREBRENIK 11. 10. 1992. SREBRENIK<br />

5650 ČIZMIĆ ŠEFIK RAMIZ 1508978170010 SARAJEVO CENTAR 02. 09. 1992. CENTAR<br />

5651 ČIZMIĆ SULEJMAN SAFET 2209957173520 SARAJEVO NOVI GRAD 15. 08. 1993. NOVI GRAD<br />

5652 ČIZMIĆ AVDO SELVEDIN 1211974193617 KAKANJ VITEZ 21. 05. 1994. VITEZ<br />

5653 ČIZMIĆ MEHMED SENAD 0111965112452 CAZIN CAZIN 15. 09. 1992. CAZIN<br />

5654 ČIZMIĆ JUSUF SENAD 2510974124128 TEŠANJ TEŠANJ 30. 11. 1992. TEŠANJ<br />

5655 ČIZMIĆ MUSTAFA SULEJMAN 0208931170015 SARAJEVO CENTAR 10. 06. 1993. CENTAR<br />

5656 ČIZMIĆ MEHMED SULJO 1508967194279 ŽEPČE ŽEPČE 21. 07. 1993. ŽEPČE<br />

5657 ČIZMIĆ IBRAHIM ŠEFIK 2809969194288 ŽEPČE ŽEPČE 17. 07. 1995. ŽEPČE<br />

5658 ČIZMO MEHMED ADEM 2201970191251 BUGOJNO BUGOJNO 09. 05. 1995. BUGOJNO<br />

5659 ČIZMO KASIM DERVIŠ 0502942191761 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 28. 09. 1993. DONJI VAKUF<br />

5660 ČIZMO IBRAHIM ENES 0201974174354 PLJEVLJA CENTAR 06. 12. 1992. CENTAR<br />

5661 ČIZMO IBRAHIM EŠREF 0610952191767 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 24. 07. 1995. DONJI VAKUF<br />

5662 ČIZMO MEHMED KEMAL 1608966171318 HADŽIĆI HADŽIĆI 22. 06. 1992. HADŽIĆI<br />

5663 ČIZMO HALIL MEMNUN 2303971173998 VAREŠ VAREŠ 06. 11. 1994. VAREŠ<br />

5664 ČIZMO RASIM SABIT 1609952191762 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 24. 07. 1995. DONJI VAKUF<br />

5665 ČIZMO SEAD ZENUH 0804965191277 BUGOJNO BUGOJNO 20. 07. 1993. BUGOJNO<br />

5666 ČIZMOVIĆ SUFO ALIJA 1202943173511 PLJEVLJA NOVI GRAD 11. 02. 1995. NOVI GRAD<br />

5667 ČIZMOVIĆ EMIN SENAD 2601964174351 PLJEVLJA VOGOŠĆA 09. 11. 1993. VOGOŠĆA<br />

5668 ČOBO ALIJA MALIK 2810966192177 KAKANJ KAKANJ 26. 10. 1993. KAKANJ<br />

5669 ČOČIĆ ŠEĆAN IBRAHIM 1505933183139 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. HADŽIĆI<br />

5670 ČOČIĆ ŠEMSO VAHDET 0701967183189 SREBRENICA SREBRENICA 12. 07. 1995. TUZLA<br />

5671 ČOĆIĆ IBRAHIM ŠEĆAN 0103963183120 SREBRENICA SREBRENICA 13. 07. 1995. TUZLA<br />

5672 ČOHADAREVIĆ IBRAHIM SELMO 0308942183903 ZVORNIK ZVORNIK 12. 07. 1995. SAPNA<br />

5673 ČOHKOVIĆ MEHMED DERVIŠ 2701959151976 KONJIC KONJIC 04. 09. 1993. KONJIC<br />

5674 ČOHODAR ŠEFIK DENIS 1407967173238 ROGATICA GORAŽDE 05. 09. 1992. GORAŽDE<br />

5675 ČOHODAR EMIN EMIR 2309974112467 CAZIN CAZIN 24. 07. 1994. CAZIN<br />

5676 ČOHODAR ALIJA MEŠAN 0411963173512 SARAJEVO STARI GRAD 01. 07. 1993. STARI GRAD<br />

5677 ČOHODAR HASAN OSMAN 2003948112465 CAZIN CAZIN 22. 02. 1995. CAZIN<br />

5678 ČOHODAR JUSUF SABAN 2909961112457 CAZIN CAZIN 30. 06. 1994. CAZIN<br />

5679 ČOHODAREVIĆ HIMZO HASAN 1803965181368 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

5680 ČOKER IBRAHIM SAMIR 2704969194273 ŽEPČE ŽEPČE 02. 07. 1993. ŽEPČE<br />

160


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

5681 ČOKEROVIĆ FEJZO ELVIR 0405976181360 BRATUNAC KALESIJA 12. 07. 1995. KALESIJA<br />

5682 ČOKEROVIĆ FEJZO FEJZET 0208955181352 BRATUNAC KALESIJA 12. 07. 1995. KALESIJA<br />

5683 ČOKEROVIĆ MUJE NEDŽAD 1404969181352 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

5684 ČOKEROVIĆ MUJO NIJAZ 0805963181378 BRATUNAC KALESIJA 12. 07. 1995. KALESIJA<br />

5685 ČOKIĆ EJUB ENVER 0304968184236 TUZLA TUZLA 07. 05. 1995. TUZLA<br />

5686 ČOKO DŽAFER AMIR 3101973173520 SARAJEVO STARI GRAD 14. 12. 1992. STARI GRAD<br />

5687 ČOKO MEHMED ATIF 2310963131530 FOČA NOVI GRAD 18. 03. 1993. NOVI GRAD<br />

5688 ČOKO ALIJA JASMIN 1201970131549 FOČA STARI GRAD 29. 10. 1994. STARI GRAD<br />

5689 ČOKO MUJO VEJSIJA 0806960173516 FOČA NOVI GRAD 05. 10. 1993. NOVI GRAD<br />

5690 ČOLAK HUSEIN ABDULAH 0411959191778 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 19. 06. 1992. DONJI VAKUF<br />

5691 ČOLAK EŠREF ADEM 0101975192254 KAKANJ ILIJAŠ 16. 06. 1995. ILIJAŠ<br />

5692 ČOLAK HASAN DŽEVAD 0805958131176 ČAJNIČE GORAŽDE 12. 08. 1994. GORAŽDE<br />

5693 ČOLAK EŠREF EŠREF 2305972192174 KAKANJ KAKANJ 16. 05. 1994. KAKANJ<br />

5694 ČOLAK DŽEMAL KEMAL 2301972173514 PRIBOJ STARI GRAD 31. 07. 1992. STARI GRAD<br />

5695 ČOLAK ATIF NEHRU 0209960100065 BANJALUKA BANJALUKA 02. 02. 1994. SANSKI MOST<br />

5696 ČOLAK NEZIR RAMIZ 0108956192175 KAKANJ KAKANJ 28. 05. 1993. KAKANJ<br />

5697 ČOLAK ĆAMIL SEMIZ 1701968192193 BRATUNAC BRATUNAC 15. 09. 1992. ŽIVINICE<br />

5698 ČOLAKHODŽIĆ OMER SALKO 0411952172182 NEVESINJE NOVI GRAD 28. 08. 1992. NOVI GRAD<br />

5699 ČOLAKOVIĆ RAMO DŽEVAD 0701939172198 OLOVO NOVI GRAD 06. 12. 1992. NOVI GRAD<br />

5700 ČOLAKOVIĆ REFIK ESAD 1705973172198 SARAJEVO NOVI GRAD 12. 06. 1993. NOVI GRAD<br />

5701 ČOLAKOVIĆ ALIJA HALIL 2001957151965 KONJIC KONJIC 15. 05. 1992. KONJIC<br />

5702 ČOLAKOVIĆ SELIM HAMDIJA 1503960151149 ČAPLJINA ČAPLJINA 17. 09. 1993. ČAPLJINA<br />

5703 ČOLAKOVIĆ DŽEMIL HASAN 0103970190051 ZENICA ZENICA 21. 06. 1995. ZENICA<br />

5704 ČOLAKOVIĆ AHMET HASAN 1810949150033 MOSTAR MOSTAR 11. 02. 1994. MOSTAR<br />

5705 ČOLAKOVIĆ HUSEIN HASAN 0501972172005 KISELJAK KISELJAK 25. 01. 1994. KISELJAK<br />

5706 ČOLAKOVIĆ SELIM IBRAHIM 1304969150002 MOSTAR MOSTAR 24. 08. 1993. MOSTAR<br />

5707 ČOLAKOVIĆ RAMIZ IBRAHIM 0512969172002 KISELJAK KISELJAK 04. 10. 1995. KISELJAK<br />

5708 ČOLAKOVIĆ EMIN MUJAGA 0606959190009 ZENICA ZENICA 29. 12. 1992. ZENICA<br />

5709 ČOLAKOVIĆ ABDULAH NEDŽAD 2310971190015 ZENICA ZENICA 16. 11. 1992. ZENICA<br />

5710 ČOLAKOVIĆ HASIB OMER 2605972190027 ZENICA ZENICA 26. 02. 1992. ZENICA<br />

5711 ČOLAKOVIĆ ENES OSMAN 0107965172016 KISELJAK KISELJAK 21. 04. 1993. KISELJAK<br />

5712 ČOLAKOVIĆ AVDO RAGIP 1201949172170 SJENICA NOVI GRAD 13. 12. 1992. NOVI GRAD<br />

5713 ČOLAKOVIĆ SULEJMEN RAMIZ 0601967173057 OLOVO OLOVO 24. 10. 1993. OLOVO<br />

5714 ČOLAKOVIĆ DŽEVAD RAMIZ 2709962172179 OLOVO NOVI GRAD 18. 09. 1992. NOVI GRAD<br />

5715 ČOLAKOVIĆ FADIL SEMIZ 0506958173068 OLOVO OLOVO 09. 02. 1994. OLOVO<br />

5716 ČOLAKOVIĆ MUJO SMAIL 2906946150009 MOSTAR MOSTAR 06. 01. 1994. MOSTAR<br />

5717 ČOLAKOVIĆ MUSTAFA SUNO 1910966173041 OLOVO OLOVO 06. 11. 1992. OLOVO<br />

5718 ČOLIĆ ĆAMIL ADEM 0305945173233 ROGATICA STARI GRAD 16. 05. 1995. STARI GRAD<br />

5719 ČOLIĆ ALIJA AHMET 2906955150003 MOSTAR MOSTAR 18. 08. 1993. MOSTAR<br />

5720 ČOLIĆ HAMDIJA AMIR 1008957183586 UGLJEVIK TEOČAK 02. 03. 1995. TEOČAK<br />

161


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

5721 ČOLIĆ REDŽO AVDO 0211964180718 BANOVIĆI BANOVIĆI 18. 07. 1994. BANOVIĆI<br />

5722 ČOLIĆ IBRO BEČIR 1509947173247 ROGATICA ROGATICA 27. 11. 1993. VAREŠ<br />

5723 ČOLIĆ OSMAN DŽEVAD 0806970150018 MOSTAR MOSTAR 11. 05. 1993. MOSTAR<br />

5724 ČOLIĆ OMER EMIR 0404958150036 MOSTAR MOSTAR 25. 09. 1993. MOSTAR<br />

5725 ČOLIĆ DERVO ENVER 1211961153152 NEVESINJE MOSTAR 24. 07. 1993. MOSTAR<br />

5726 ČOLIĆ MUJO FAHRUDIN xxyy960 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

5727 ČOLIĆ DERVO HAKIJA 1810963153150 NEVESINJE MOSTAR 30. 06. 1993. MOSTAR<br />

5728 ČOLIĆ HASIB HASIB 1810945173233 ROGATICA GORAŽDE 22. 09. 1992. GORAŽDE<br />

5729 ČOLIĆ ZEĆO HASO 0101943183899 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

5730 ČOLIĆ ALIJA ISKO 1510943173526 LIVNO STARI GRAD 26. 07. 1995. STARI GRAD<br />

5731 ČOLIĆ ŠABAN ISMET 1703927173233 ROGATICA NOVI GRAD 24. 09. 1992. NOVI GRAD<br />

5732 ČOLIĆ IBRO JUSUF 0902955153557 PROZOR PROZOR 23. 09. 1993. PROZOR<br />

5733 ČOLIĆ AVDO KEMO 1511957173231 ROGATICA GORAŽDE 20. 07. 1992. GORAŽDE<br />

5734 ČOLIĆ HASAN MERSID 0104974194287 ŽEPČE ŽEPČE 25. 06. 1993. ŽEPČE<br />

5735 ČOLIĆ PREDRAG MILORAD 1904962170021 SARAJEVO SARAJEVO 08. 02. 1993. CENTAR<br />

5736 ČOLIĆ SALIH MUHAMED 1802969122629 MAGLAJ MAGLAJ 21. 05. 1993. MAGLAJ<br />

5737 ČOLIĆ JUSUF NASUF 0301968183893 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

5738 ČOLIĆ HUSEIN NAZIF 2805972160062 PRIJEDOR PRIJEDOR 25. 05. 1992. SANSKI MOST<br />

5739 ČOLIĆ ČAMIL NEZIM 1208953173240 ROGATICA GORAŽDE 22. 09. 1992. GORAŽDE<br />

5740 ČOLIĆ NURIJA NURUDIN 2305959173233 ROGATICA NOVI GRAD 08. 07. 1993. NOVI GRAD<br />

5741 ČOLIĆ MEŠAN RAMIZ 0511972180712 TUZLA BANOVIĆI 01. 11. 1992. BANOVIĆI<br />

5742 ČOLIĆ HAZIM SAKIB 1901956173230 ROGATICA GORAŽDE 19. 06. 1992. GORAŽDE<br />

5743 ČOLIĆ OSMAN SELIM 2605957183898 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

5744 ČOLIĆ HALID SENAD 0102959170034 ROGATICA NOVI GRAD 08. 12. 1992. NOVI GRAD<br />

5745 ČOLIĆ TAHIR SENAD 2904963123594 TESLIĆ TEŠANJ 01. 08. 1993. TEŠANJ<br />

5746 ČOLIĆ ABDULAH SINAN 2512965184234 ŽIVINICE ŽIVINICE 18. 12. 1993. ŽIVINICE<br />

5747 ČOLIĆ SALKO ŠABAN 2812966183995 ZVORNIK ZVORNIK 21. 09. 1992. SAPNA<br />

5748 ČOLIĆ SALKO ŠEFIK 2401954183906 ZVORNIK ZVORNIK 01. 06. 1992. SAPNA<br />

5749 ČOLIĆ HASAN TAHIR 1607954120062 DOBOJ DOBOJ 18. 06. 1992. DOBOJ ISTOK<br />

5750 ČOLIĆ VEHAB VAHID 0101954191258 BUGOJNO BUGOJNO 28. 07. 1993. BUGOJNO<br />

5751 ČOLIĆ HAMID ZLATKO 1809949172659 TRAVNIK NOVO SARAJEVO 05. 10. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

5752 ČOLO KATICA ANTO 0408958172191 NIKŠIĆ NOVI GRAD 09. 07. 1995. NOVI GRAD<br />

5753 ČOLO MURAT BEGO 2303953130017 GORAŽDE GORAŽDE 17. 09. 1992. GORAŽDE<br />

5754 ČOLO ŠEMSO DAMIR 2009974130011 GORAŽDE GORAŽDE 25. 06. 1993. GORAŽDE<br />

5755 ČOLO ADEM NEDŽIB 2107953172654 FOČA NOVO SARAJEVO 06. 01. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

5756 ČOLO MUSRAFA NISVET 0611958130006 GORAŽDE ILIDŽA 26. 05. 1993. ILIDŽA<br />

5757 ČOLO SMAJO OSMAN 2002969171309 HADŽIĆI HADŽIĆI 20. 05. 1993. HADŽIĆI<br />

5758 ČOLO IBRAHIM SENAHID 0506962171304 HADŽIĆI HADŽIĆI 01. 10. 1994. HADŽIĆI<br />

5759 ČOLO KASIM ŠERIF 1005968171505 FOČA ILIDŽA 04. 09. 1992. ILIDŽA<br />

5760 ČOLOMAN IBRAHIM FEHIM 1305953190090 ZENICA ZENICA 22. 03. 1995. ZENICA<br />

162


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

5761 ČOLOMAN ŠERIF MIRZET 0805963190040 ZENICA ZENICA 05. 04. 1994. ZENICA<br />

5762 ČOLOMAN DŽEMAL SABAHUDIN 0611970190030 ZENICA ZENICA 07. 11. 1994. ZENICA<br />

5763 ČOLPA HUSO SAFET 0201961131605 FOČA ZENICA 21. 01. 1994. ZENICA<br />

5764 ČOLPA ĆAMIL ZIĆRIJA 2408954170027 GACKO ILIDŽA 10. 10. 1992. ILIDŽA<br />

5765 ČOMAGA ZAHID AMIR 0105951174374 VOGOŠĆA VOGOŠĆA 06. 10. 1992. VOGOŠĆA<br />

5766 ČOMAGA ZAIM ELVEDIN 2103971174359 SARAJEVO VOGOŠĆA 01. 12. 1993. VOGOŠĆA<br />

5767 ČOMAGA ŠABAN HAZIM 0404963174350 SARAJEVO VOGOŠĆA 14. 12. 1993. VOGOŠĆA<br />

5768 ČOMAGA IBRO IZET 1402958173517 KONJIC STARI GRAD 01. 01. 1993. STARI GRAD<br />

5769 ČOMAGA MUSTAFA MUHIDIN 1010970174353 SARAJEVO VOGOŠĆA 16. 06. 1993. VOGOŠĆA<br />

5770 ČOMAGA OSMAN NEZIR 2003953151975 KONJIC KONJIC 13. 05. 1993. KONJIC<br />

5771 ČOMIĆ OSMAN OMER 1507946181359 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

5772 ČOMIĆ MEHE ŠABAN 0304926181350 BRATUNAC BRATUNAC 12. 07. 1995. SREBRENIK<br />

5773 ČOMIĆ SULEJMAN VEKAZ 2108968181362 BRATUNAC BRATUNAC 12. 10. 1992. TUZLA<br />

5774 ČOMOR MUŠAN AVDO 0712970172688 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 27. 06. 1995. NOVO SARAJEVO<br />

5775 ČOMOR AHMED DINA 0601969178528 SARAJEVO STARI GRAD 14. 12. 1992. STARI GRAD<br />

5776 ČOMOR HADŽO ELVEDIN 3108976150011 MOSTAR MOSTAR 15. 06. 1992. MOSTAR<br />

5777 ČOMOR ZULFO ENES 0105967150017 MOSTAR MOSTAR 23. 08. 1992. MOSTAR<br />

5778 ČOMOR ZEJNIL IZET 0501942172655 KONJIC NOVO SARAJEVO 08. 06. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

5779 ČOMOR AHMET MEHO 2009967151984 KONJIC KONJIC 25. 11. 1994. KONJIC<br />

5780 ČOMOR OSMAN OMER 0201953171525 MOSTAR MOSTAR 09. 11. 1992. MOSTAR<br />

5781 ČOMOR AHMET RAMIZ 2201966150014 MOSTAR MOSTAR 15. 06. 1992. MOSTAR<br />

5782 ČOMOR OMER SABIT 1902961171307 HADŽIĆI HADŽIĆI 27. 10. 1992. HADŽIĆI<br />

5783 ČOMOR HUSO SALKO 2104963150021 MOSTAR MOSTAR 15. 06. 1992. MOSTAR<br />

5784 ČOMOR AHMED SEDAD 2702971171318 HADŽIĆI NOVO SARAJEVO 05. 12. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

5785 ČOMOR DURAN SELIM 2504972151969 KONJIC KONJIC 04. 08. 1993. KONJIC<br />

5786 ČOMOR HAMDIJA SUAD 0501972171300 HADŽIĆI HADŽIĆI 24. 05. 1992. HADŽIĆI<br />

5787 ČONGO HAMDO HADŽO 2101941172170 ROGATICA NOVI GRAD 05. 08. 1993. NOVI GRAD<br />

5788 ČONGO MUNIB RAMIZ 2905953171503 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 27. 12. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

5789 ČOPELJ SMAJO ESAD 1505972153174 NEVESINJE MOSTAR 26. 06. 1992. MOSTAR<br />

5790 ČOPELJ MEHO FIKRET 1401969153155 NEVESINJE MOSTAR 30. 06. 1993. MOSTAR<br />

5791 ČOPELJ SMAJO IBRAHIM 2201970153155 NEVESINJE MOSTAR 26. 06. 1992. MOSTAR<br />

5792 ČOPELJ DERVO IZET 2501967154156 NEVESINJE MOSTAR 07. 06. 1993. MOSTAR<br />

5793 ČOPELJ ALIJA RUSMIR 0212967173514 SARAJEVO STARI GRAD 14. 12. 1993. STARI GRAD<br />

5794 ČOPELJ DERVO ŠERIF 0501959153158 NEVESINJE MOSTAR 26. 06. 1992. MOSTAR<br />

5795 ČOPELJ SMAJO VAHID 1801975153157 NEVESINJE MOSTAR 11. 11. 1994. MOSTAR<br />

5796 ČOPRA HADŽO DURAN 1604948172174 KALINOVIK NOVI GRAD 05. 05. 1992. NOVI GRAD<br />

5797 ČOPRA VAHID ESAD 2706957172250 KALINOVIK NOVI GRAD 31. 12. 1993. NOVI GRAD<br />

5798 ČOPRA HASAN RAMIZ 1803959172195 KALINOVIK NOVO SARAJEVO 16. 05. 1992. NOVO SARAJEVO<br />

5799 ČOPRA DERVO RAMIZ 2505953172218 SARAJEVO NOVI GRAD 24. 06. 1992. NOVI GRAD<br />

5800 ČORAJEVIĆ MUJO HUSNIJA 2502964150004 MOSTAR MOSTAR 10. 09. 1993. MOSTAR<br />

163


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

5801 ČORALIĆ SULJO NASER 1411970172002 KISELJAK KISELJAK 09. 04. 1993. KISELJAK<br />

5802 ČORALIĆ MEHO SULEJMAN 0202938172007 KISELJAK KISELJAK 14. 06. 1993. KISELJAK<br />

5803 ČORAMBEGOVIĆ HAMDIJA ESAD 2904960170001 SARAJEVO CENTAR 28. 08. 1995. CENTAR<br />

5804 ČORAMBEGOVIĆ HAMDIJA IZET 2110953170016 SARAJEVO CENTAR 15. 09. 1992. CENTAR<br />

5805 ČORBADŽIĆ FIKRET ADMIR 2812972153550 PROZOR PROZOR 14. 09. 1993. PROZOR<br />

5806 ČORBADŽIĆ ILIJAZ ALMIR 2902972153568 PROZOR PROZOR 24. 07. 1993. PROZOR<br />

5807 ČORBADŽIĆ NURIJA MIRALEM 2112972153559 PROZOR PROZOR 24. 07. 1993. PROZOR<br />

5808 ČORBEG MUSTAFA REMZO 0106975192809 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 22. 07. 1995. N. TRAVNIK<br />

5809 ČORBEG MUSTAFA SEMBEG 1008964192832 N. TRAVNIK N. TRAVNIK 05. 10. 1995. N. TRAVNIK<br />

5810 ČORBIĆ ŠABAN ENVER 2512965180018 TUZLA TUZLA 26. 04. 1993. TUZLA<br />

5811 ČORBIĆ DRAGO MIRO 2704964180029 TUZLA TUZLA 13. 05. 1994. TUZLA<br />

5812 ČORBIĆ OSMAN RAIF 1004961182394 KLADANJ KLADANJ 10. 03. 1995. KLADANJ<br />

5813 ČORBIĆ-RAŠIĆ JURO SNJEŽANA 0103965185023 SAMOBOR TUZLA 22. 10. 1992. SREBRENIK<br />

5814 ČORBO OMER ASIM 0104964151482 GACKO ILIDŽA 20. 09. 1992. ILIDŽA<br />

5815 ČORBO DERVIŠ DERVIŠ 0402959171506 GACKO ILIDŽA 16. 01. 1993. ILIDŽA<br />

5816 ČORBO ADEM MEHMED 0809956171125 BREZA NOVI GRAD 03. 05. 1995. NOVI GRAD<br />

5817 ČORBO SMAJO NEDŽAD 0907960172669 SARAJEVO NOVO SARAJEVO 14. 01. 1993. NOVO SARAJEVO<br />

5818 ČORBO JAŠAR PAŠAN 0302944172188 DOBOJ NOVI GRAD 04. 05. 1992. NOVI GRAD<br />

5819 ČORBO SEJDO SENAD 3007964151488 GACKO NOVI GRAD 04. 05. 1992. NOVI GRAD<br />

5820 ČORBO MUJO ŠUCRIJA 2003937172172 MOSTAR NOVI GRAD 14. 12. 1992. NOVI GRAD<br />

5821 ČORBO IBRO ZIJO 1701970131533 FOČA FOČA 31. 07. 1993. TRNOVO<br />

5822 ČORDA ASIM EDIB 3011957172183 SARAJEVO NOVI GRAD 30. 05. 1993. NOVI GRAD<br />

5823 ČORDA EKREM ERMAN 2709968150037 MOSTAR MOSTAR 04. 06. 1992. MOSTAR<br />

5824 ČORDAKOVIĆ IBRO IRFAN 2103974171423 HAN PIJESAK NOVI GRAD 13. 07. 1995. NOVI GRAD<br />

5825 ČORDALIJA AHMET FAHRUDIN 1808952170008 DERVENTA ILIDŽA 08. 07. 1993. ILIDŽA<br />

5826 ČORHUSIĆ AVDO EDIB 1901971191768 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 19. 07. 1993. DONJI VAKUF<br />

5827 ČORHUSIĆ IDRIZ ENES 1405951191772 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 18. 06. 1995. DONJI VAKUF<br />

5828 ČORHUSIĆ MUHAREM MUHAREM 0307972191769 JAJCE DONJI VAKUF 09. 02. 1995. DONJI VAKUF<br />

5829 ČORHUSIĆ MUHAREM VERNES 2503974191775 DONJI VAKUF DONJI VAKUF 24. 07. 1993. DONJI VAKUF<br />

5830 ČORIĆ ZULKAID DERVIŠ 1611967190051 ZENICA ZENICA 09. 10. 1992. ZENICA<br />

5831 ČORIĆ MUSTAFA DŽENAN 1207976153151 MOSTAR MOSTAR 29. 05. 1995. MOSTAR<br />

5832 ČORIĆ IBRO HALIL 1103973150038 MOSTAR MOSTAR 12. 08. 1995. MOSTAR<br />

5833 ČORIĆ SALKO IDRIZ 1603971153156 NEVESINJE MOSTAR 24. 10. 1994. MOSTAR<br />

5834 ČORIĆ HASAN MEHMED 1101966183998 n/p* ZVORNIK 11. 11. 1992. SAPNA<br />

5835 ČORIĆ HASAN RAMIZ 1710957153160 NEVESINJE MOSTAR 30. 06. 1993. MOSTAR<br />

5836 ČORIĆ ALIJA RAMO 2610955150007 MOSTAR MOSTAR 17. 11. 1993. MOSTAR<br />

5837 ČORIĆ SELIM RASIM 0309960150016 MOSTAR MOSTAR 27. 07. 1993. MOSTAR<br />

5838 ČORIĆ MUJO SENAD 1707959190054 ZENICA ZENICA 16. 08. 1993. ZENICA<br />

5839 ČORIĆ OSMAN ZAIM 0705970150033 MOSTAR MOSTAR 30. 08. 1993. MOSTAR<br />

5840 ČORMEHIĆ AHMET IBRAHIM 1206952183916 ZVORNIK ZVORNIK 02. 06. 1992. SAPNA<br />

164


BROJ PREZIME IME OCA IME JMBG OPĆINA ROĐENJA OPĆINA STANOVANJA DATUM SMRTI U v/e OMO<br />

5841 ČORMEHIĆ OSMAN IBRAHIM 2308966183898 ZVORNIK ZVORNIK 10. 06. 1992. SAPNA<br />

5842 ČOROVIĆ SELIM IZET 1506942130001 GORAŽDE GORAŽDE 15. 03. 1993. GORAŽDE<br />

5843 ČOSIBEGOVIĆ OSMAN ABAZ 2401967131174 ČAJNIČE GORAŽDE 21. 06. 1995. GORAŽDE<br />

5844 ČOSIĆ ZIHNIJA ELVEDIN 2602972192179 KAKANJ KAKANJ 20. 08. 1993. KAKANJ<br />

5845 ČOSIĆ HAMZA HAŠIM 0410970191996 GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF 04. 01. 1994. GORNJI VAKUF<br />

5846 ČOSIĆ SALIH IZET 0607949172009 KISELJAK KISELJAK 15. 06. 1993. KISELJAK<br />