20.12.2018 Views

OKONr2

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Rybki, statystyki, ankiety<br />

Wojciech „Lenek” Lenard<br />

Przemysł gier wideo z początku tak niepozorny, rozwinął się w dzisiejszych czasach do ogromnych<br />

rozmiarów. Na świecie jest ok 1,3 miliarda aktywnych graczy niemal każdego dnia. Statystyki pokazują, że<br />

60% to mężczyźni. Tak… W tym artykule będzie dużo, dużo statystyk i procentów.<br />

Jak sytuacja z grami wideo wygląda w XII LO?<br />

Oko Norwida postanowiło się o tym przekonać,<br />

dlatego w tym celu w trzech klasach pierwszych<br />

została przeprowadzona pisemna ankieta.<br />

Dziękujemy uniom klas pierwszych A, C, oraz F za<br />

współpracę.<br />

Ankieta składała się z kilku punktów: Płeć;<br />

Gram/Nie gram; Ankieta dla osób niegrających<br />

kończyła się na tym punkcie. Jeśli jednak osobnik<br />

„był grający”, pisał dalej: Platforma<br />

(PC/Konsola/Telefon); Kilka ulubionych tytułów<br />

gier.<br />

Jeśli chodzi o platformę nie ma tu zaskoczenia,<br />

zdecydowana większość gra na komputerach<br />

osobistych.<br />

Na czym gramy?<br />

PC<br />

70%<br />

Konsola<br />

25%<br />

Telefon<br />

5%<br />

W co gramy?<br />

1 MIEJSCE<br />

Najczęściej ogrywanym tytułem jest League Of<br />

Legends, bardzo popularna sieciowa gra MOBA,<br />

która zdominowała rynek gier tego konkretnego<br />

gatunku oraz oglądalność na serwisie<br />

streamingowym "Twitch". W grze wcielamy się w<br />

jednego z aż 134 oryginalnych i niepowtarzalnych<br />

czempionów! Walka w pięcioosobowej drużynie<br />

rozgrywa się na mapie podzielonej na trzy główne<br />

aleje, aby zniszczyć nexus przeciwnika, czyli<br />

wygrać grę, gracze mają do dyspozycji takie<br />

wsparcie jak Stwory, które przyjmują na siebie<br />

ogień wieżyczek strażniczych. Jak widać cieszy się<br />

uznaniem również w naszej szkole..<br />

strona 18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!