20.12.2018 Views

OKONr2

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Z Anną Czachurską<br />

rozmawiają Eżbieta Gąsior, Katarzyna Morawska, Karolina Piech<br />

W październiku odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Kadencję zakończyła jego dotychczasowa<br />

Przewodnicząca Anna Czachurska.<br />

OKO: Jakie projekty udało Ci się zrealizować w<br />

ubiegłym roku szkolnym ?<br />

- To co na pewno udało się zrobić to<br />

przedłużyliśmy szczęśliwe numerki, zrobiliśmy kilka<br />

takich akcji, które polegały na tym, że ustalaliśmy<br />

dany kolor na jakiś dzień to było na święta i<br />

uczniowie którzy przyszli ubrani na bordowo czy<br />

czerwono lub z jakimś gadżetem to po prostu byli<br />

wolni od pytania. Zaangażowaliśmy się we<br />

wszystkie te sprawy, które były związane z<br />

samorządem, z panią Nazarewicz. Akcje szkolne,<br />

wszystkie eventy na dzień nauczyciela,<br />

wydarzenia. Zrobiliśmy samodzielnie dzień<br />

nauczyciela, który był niespodzianką dla<br />

wszystkich. Nikt nie wiedział tak naprawdę na<br />

czym to ma polegać, więc chyba się ucieszyli i im<br />

się to spodobało. Planów było tak naprawdę<br />

sporo, ale nie wszystko się udało zrobić. Natomiast<br />

to, co się udało na pewno zrobić to szkoła się<br />

ruszyła dużo bardziej po poprzednim samorządzie<br />

i mamy nadzieję, że po naszym samorządzie<br />

jeszcze szkoła pójdzie dalej.<br />

OKO: Czy jesteś zadowolona z tego jak to<br />

wszystko wyszło? Masz jakiś niedosyt?<br />

- Zadowolona, niezadowolona trudno tak<br />

naprawdę określić. Z tego, co udało się zrobić –<br />

super, bo tak naprawdę coś się tutaj ruszyło. Z<br />

tego, co się nie udało zrobić, no to jednak jest ten<br />

niedosyt, ale prawda jest taka, że w drugiej klasie<br />

ma się naprawdę dużo lekcji, przy lekcjach, które<br />

się ma, przy pracy, którą się chce włożyć to jest<br />

jednak trudność, ale dzięki temu wszystkiemu, co<br />

udało się zrealizować to jednak jestem<br />

zadowolona.<br />

OKO: Chciałabyś być przewodniczącą na<br />

jeszcze jeden rok?<br />

- Trudne pytanie. W sumie na pewno, jeżeli<br />

miałabym być przewodniczącą w klasie<br />

maturalnej - nigdy w życiu. Jest tyle nauki - widać<br />

to od początku września, że na pewno bym nie<br />

wyrobiła i szkoła by stanęła. Natomiast w<br />

pierwszej klasie też by to było dla mnie w sumie<br />

niewyobrażalne. Bo ani bym nie znała<br />

nauczycieli, ani bym nie znała ludzi ani tego jak<br />

szkoła funkcjonuje. Ale jeżeli byłaby klasa 4 oraz<br />

jako maturalna to myślę, że mogłabym zostać.<br />

OKO: Podobało Ci się bycie przewodniczącą?<br />

- Średnio mi się podobało. Bycie przewodniczącą<br />

ma plusy i minusy, wiadomo jak wszystko w życiu.<br />

Świetne jest to, że można pomóc ludziom<br />

ogarnąć szkołę. Ja w ogóle miałam bardzo dobry<br />

kontakt ze wszystkimi nauczycielami, więc po<br />

prostu było tak przyjaźnie. Złapiesz kogoś, ktoś ci<br />

pomoże, więc to jest super. Ale w momencie,<br />

kiedy przychodzi chyba najtrudniejsza rzecz<br />

strona 8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!