28.12.2018 Views

2 oktobar 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ОКТОБАР <strong>2018</strong>. ГОД.<br />

Датум<br />

3. 10.<br />

<strong>2018</strong>.<br />

Активности<br />

У оквиру Дечије недеље одржан је састанак парламентараца средих школа. Тема<br />

састанка била је „Како препознати и шта урадити за одрастање без насиља“.<br />

Као представници нашег ученичког парламента састанку су присуствовали<br />

Адамовић Богдан и Филиповић Милица.<br />

Поводом Дана Школе одржане су финалне утакмице у малом фудбалу, одбојци и<br />

баскету. Додели медаља предходио је наступ хора Машинске школе.<br />

Финалисти у баскету II-2 и II-1<br />

10. 10.<br />

<strong>2018</strong>.


Финалисти у одбојци IV-3 и IV-2<br />

Финалисти у фудбалу III-3 и II-1


13. 10.<br />

<strong>2018</strong>.<br />

Школа је организовала једнодневни акредитовани семинар у трајању од 8 сати под<br />

називом „Ангажовани наставник- савремена решења за развој компетенција у<br />

стручном образовању“. Семинару је присуствовало 26 наставника.


23. 10.<br />

<strong>2018</strong>.<br />

Сваке школске године организују се по две акције добровољног давања<br />

крви. Данас су крв дала 11 ученика која су испунила потребне<br />

критеријуме за ову хуману акцију и мр Јелица Јовановић, наставница<br />

стручних предмета.<br />

Машинска школа је партнер у пројекту АктивНи који имплементира Клуб за<br />

оснаживање младих 018 (КОМ 018) из Ниша, а финансира Министарство<br />

омладине и спорта. Поред наше Школе партнери у пројекту су и Угоститељскотуристичка<br />

школа, Гимназија „Бора Станковић“, Прва нишка гимназија „Стеван<br />

Сремац“ и Канцеларија за младе Ниша. Део пројекта је и радионица „Активизам и<br />

волонтеризам“ која је одржана на Копаонику у којој су учествовали ученици<br />

Школе Драгичевић Валентина, Величковић Јана, Милановић Марта и Миленовић<br />

Кристина са наставником Величковић Бојаном.<br />

25- 29. 10.<br />

<strong>2018</strong>.


30. 10.<br />

<strong>2018</strong>.<br />

Одржана седница Наставничког већа са следећим дневним редом:<br />

1. Доношење одлуке о именовању стручног вође екскурзије за ученике<br />

трећег и четвртог разреда.<br />

30. 10.<br />

<strong>2018</strong>.<br />

Изложба "Ал' има љубави моје" Ивана Хаџи<br />

Здравковића- Сосе (1952-2013) одржана је и Галерији<br />

савремене ликовне уметности Ниша.<br />

Иван се бавио фотографијом и аматерским филмом.<br />

Након дипломирања на Факултет драмских уметности у<br />

Београду смер- филмска камера вратио се у Ниш и<br />

почео да ради у филмском студију. Активно је<br />

учествовао у креирању ликовног и културног живота<br />

Ниша. Поред тога бавио се и педагошким радом радећи<br />

као професор фотографије у Уметничкој и Машинској<br />

школи у Нишу, Факултету уметности у Приштини и<br />

Универзитету у Новом Пазару.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!